Abm Tarian Ngajat 9 April 2013

Nama: _______________

Tahun: _______________

Tarikh: _______________

Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut.
TARIAN NGAJAT
Tarian Ngajat merupakan identiti utama masyarakat Iban dan menjadi
kebanggaan kebudayaan di Sarawak. Keunikan dalam setiap persembahan tarian
Ngajat ini menjadikan suku kaum Iban istimewa dan tersendiri. Keindahan tarian ngajat
yang terdapat pada suku kaum Iban ini adalah unik dan asli kerana ianya merupakan
satu identiti suku kaum iban yang penuh dengan dunia mistik dan keajaiban.
Pada zaman dahulu, tarian Ngajat ditarikan selepas mereka kembali dari
berperang. Pemburu kepala dari suku kaum iban yang dikatakan antara yang paling
bengis di Sarawak diraikan dengan perayaan Gawai Kenyalang.Tarian Ngajat biasanya
ditarikan semasa perayaan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran dalam hasil menuai
padi pada tahun tersebut. Perayaan Gawai diadakan pada setiap bulan Jun.
Ngajat dalam erti kata lain adalah sejenis tarian pahlawan tradisional suku
kaum iban di Sarawak. Tarian ngajat dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu
Ngajat Lesong, Ngajat Bunuh, Ngajat Induk, Ngajat Ngalu Temuai (menyambut tetamu),
Ngajat Pua Kumbu dan Ngajat Kuta.
Kini, persembahan tarian ngajat yang dulunya hanya dapat dinikmati semasa
perayaan Gawai sahaja telah diperkembangkan dan dikomersialkan untuk tujuan sektor
pelancongan dan memperkasa budaya di Sarawak.

Jawab soalan berikut dengan berpandukan kepada petikan di atas.
1. Apakah nama lain bagi tarian Ngajat?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Kenapakah tarian Ngajat dikatakan menjadi identiti masyarakat Iban di Sarawak?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Apakah nama perayaan gawai yang diadakan untuk menyambut kepulangan
pahlawan Iban yang pulang dari berperang?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Mengapakah tarian Ngajat diperkembangkan dan dikomersialkan?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Bilakah tarian Ngajat selalu ditarikan?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lembaran kerja 1 .

Lembaran kerja 2 .

Latihan pengukuhan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful