1.3.1.

Abilitatea generală de învăţare
Tabelul 1.2 Testele componente al Abilităţii Generale de Învăţare şi descrierea acestora Test 1. Raţionament analitic 2. Transfer analogic 3. Flexibilitatea categorizării 4. Inhibiţie cognitivă şi memorie de scurtă durată 5. Memoria de lucru Descriere Evaluează capacitatea subiectului de a obţine informaţii noi din combinarea celor deja existente Evaluează acele procese care ne oferă posibilitatea rezolvării de noi probleme pe baza similitudinii cu probleme deja rezolvate Evaluează capacitatea de a schimba rapid criteriul de categorizare şi de a grupa obiectele pe baza noului criteriu Evaluează capacitatea de a ignora fluxurile informaţionale nerelevante în raport cu sarcina de rezolvat precum şi retenţia, pentru un scurt timp, a informaţiilor în memorie Evaluează capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe o durată scurtă de timp informaţii relevante din punct de vedere al sarcinii şi de a opera în paralel cu aceste informaţii Evaluează capacitatea de a rezista la intruziunile altor fluxuri informaţionale decât cel relevant pentru sarcină Evaluează capacitatea de concentrare a atenţiei prin sarcini de amorsaj negativ

6. Interferenţa cognitivă 7. Atenţia concentrată

Testele componente ale Aptitudinii Verbale şi descrierea acestora Test Vocabular Sintaxă Înţelegerea textelor Descriere Evaluează capacitatea de a opera cu sensul cuvintelor. Aptitudinea verbală Tabelul 1.3.2.1. pentru a stabili gradul de apropiere semantică Evaluează capacitatea de a construi propoziţii şi fraze Evaluează capacitatea de a deriva sensul adecvat al unui text citi şi de face inferenţe pe baza textului .3.

Testele componente ale Aptitudinii Numerice şi descrierea acestora Teste Calcul numeric Descriere Evaluează capacitatea de a realiza rapid şi corect calcule matematice simple utilizând cele patru operaţii aritmetice: adunare. scădere.3.3. înmulţire. Aptitudinea numerică Tabelul 1. împărţire Evaluează capacitatea de a face raţionamente pe baza unor şiruri numerice Raţionament matematic .1.4.

în particular prin rotire Evaluează capacitatea unei persoane de a analiza un câmp de stimuli dintr-o perspectivă dată şi de a oferi informaţii despre acel câmp.4.1. Aptitudinea spaţială Tabelul 1.5. pornind de la o nouă perspectivă cerută Evaluează capacitatea unei persoane de a reţine mintal o serie de imagini şi apoi de a le combina Generare de imagini . Testele componente ale Aptitudinii Spaţiale şi descrierea acestora Teste Imagini mintale transformări Orientare spaţială Descriere Evaluează capacitatea unei persoane de a transforma reprezentările imagistice.3.

6.fond .1. Aptitudinea de percepţie a formei Tabelul 1.5. Testele componente ale Aptitudinii de Percepţie a Formei şi descrierea acestora Test Constanţa formei Perceperea detalilor Analiza perceptuală complexă Descriere Evaluează abilitatea de percepere a constanţei formei obiectelor Evaluează abilitatea de percepere a detaliilor din materialele grafice şi obiecte Evaluează abilitatea de discriminare figură .3.

Abilităţi funcţionăreşti Tabelul 1.7. Ttestul component al Abilităţii Funcţionăreşti şi descrierea acestuia Test Abilităţi funcţionăreşti Descriere Testul evaluează trei aspecte: a) perceperea detaliilor b) identificarea diferenţelor dintre original şi copie c) identificarea şi corectarea cuvintelor şi cifrelor într-un text .1.6.3.