Jednostavne i složene linije u AutoCAD-u

Pripremio Dragan Cvetković
Vrsta linije (engleski linetype) je svojstvo koje omogućava korisniku da pravi objekte koji će se međusobno razlikovati. Primenom različitih vrsta linija na različite objekte korisnik postiže da se pojedini objekti bolje i lakše uočavaju. Ako se određene vrste linija upotrebljavaju "pravilno", onda će crtež ostavljati bolji vizuelni utisak. Treba napomenuti da efikasna upotreba različitih vrsta linija predstavlja mnogo više od ulepšavanja crteža. Ova upotreba zahteva razumevanje opcija za kontrolu prikazivanja vrsta linija kojima raspolaže program AutoCAD. Ovde se ne pominje verzija ovog programa jer se podrazumeva da se radi o verziji 2002, mada sve ovo važi i za prethodne verzije. U pomenute opcije za kontrolu prikazivanja vrsta linija spadaju podrazumevani (engleski default) parametri, kontrola opšte (globalne) i pojedinačne razmere i opcije za prilagođavanje. Samo kada ovlada ovim opcijama korisnik može efikasno da upotrebljava različite vrste linija.

Rad sa postojećim vrstama linija
Godinama se AutoCAD isporučuje sa određenim vrstama linija koje omogućavaju korisniku da pravi crteže čiji se objekti razlikuju. AutoCAD 2002 se isporučuje sa 45 standardnih tipova linija, pored standardnog tipa neprekidne (engleski Continuous) linije. Dodeljivanje vrste linije objektu je postupak koji može da se obavi na dva načina. Vrstu linije korisnik može da dodeli na opštem nivou pomoću komande Layer i odgovarajućeg Layers Properties Manager dijaloga (slika 1). Što se pojedinačnog dodeljivanja tiče, to se obavlja uz pomoć komande sa palete alatki Object Properties (slika 2). Reč je o delu ove palete alatki pod nazivom Linetype Control. Oba načina rade istu stvar, ali jedan način, ipak, ima prednost. Ako se određenom sloju dodeli neka vrsta linije, onda se ta vrsta linije primenjuje na sve linije koje su crtane u tom sloju. To je produktivniji način od pojedinačnog dodeljivanja, posebno kada su veliki crteži u pitanju.

Slika 1. Vrste linija na opštem nivou Na primer, ako se iz dijaloga Load or Reload Linetypes aktiviraju vrste linija CENTER (osna linija) i HIDDEN (isprekidana linija), proizvoljni objekti, nacrtani ovim vrstama linija, imaju izgled kao na slici 3.

Primenjene vrste linija CENTER i HIDDEN Koristeći pomenuti okvir za dijalog korisnik može da upotrebi širok dijapazon raznoraznih vrsta (tipova) linija.Slika 2. Dodeljivanje određene vrste linije je samo prva polovina posla. U drugu polovinu posla spada definisanje pravilne i odgovarajuće razmere (faktora skaliranja) linije. Vrste linija na pojedinačnom nivou Slika 3. koje se mogu dodeliti slojevima (engleski layer) ili objektima. .

Kao i vrsta linija. Da bi se promenila razmera na opštem nivou treba u polju Global scale factor uneti neku vrednost.0000>: 1. to znači da se linije uveličavaju (na primer. jer je rastojanje između crtica ili premalo ili preveliko. Prvi način je upotrebom okvira za dijalog Linetype Manager i aktiviranjem tastera Show details (slika 4). Da bi to korisnik mogao. faktor skaliranja može da se zada na opštem nivou ili da se zada svakom objektu ponaosob. Zavisno od tekuće razmere. a ne na eventualne izabrane objekte.43 to znači da se linije uvećavaju za 43%).76 to znači da se linije umanjuju za 24%). ako se ukuca 0. onda je unutar AutoCAD-a omogućeno definisanje razmere (faktora skaliranja) za linije (engleski linetype scale factor). Sintaksa je sledeća: Command: ltscale ↵ Enter new linetype scale factor <1. Da bi se promenila razmera vrste linije na pojedinačnom nivou za nove objekte treba u pomenutom dijalogu (slika 4) uneti vrednost u polje pod nazivom Current object scale.43 ↵ Regenerating model. Dužina crtice i razmak između njih samih ili između linija i tačaka određeni su samim opisom linije. Ako se unese vrednost koja je veća od 1. Kada se u njemu definiše faktor razmere.Razmera (faktor skaliranja) za linije Najveći broj linija predstavljaju nizove crtica i tačaka koji se ponavljaju. Faktor skaliranja na opštem nivou može da se definiše na dva načina. u oblasti pod nazivom Linetype Control. da rešava. ta vrednost se primenjuje na sve nove objekte. a ako se unese vrednost koja je manja od 1. Treba naznačiti da opis linije određuje razmak određenim brojem jedinica. Slika 4. može da se desi da se određeni tip linije ne vidi. Na slikama 5 i 6 prikazani su različiti faktori skaliranja i na opštem nivou i na pojedinačnom planu. od slučaja do slučaja. Okvir za dijalog Linetype Manager Drugi način za promenu razmere linija na opštem nivou je aktiviranjem komande Ltscale u komandnoj oblasti. Ovaj faktor razmere može da se definiše i u paleti alatki Object Properties. ako se ukuca 1. to znači da se linije umanjuju (na primer. Faktor skaliranja vrste linija je broj kojim treba pomnožiti postojeću razmeru. .

Opisi se mogu uskladištiti u ASCII fajl. tačkica i međuprostora. AutoCAD kreira pomoću matematički preciznog podizanja i spuštanja zamišljenog pera. . ali ekstenzija LIN je obavezna. Kada se ove informacije grupišii u specifičan format. AutoCAD traži i dodatne informacije. Osim ovih brojeva. AutoCAD ima mogućnost da konstruiše široku lepezu tipova linija.LIN. Faktori skaliranja linija na opštem nivou Slika 6. Crtice. Svrha ovoga je da korisnik stekne jasnu predstavu o odnosima između dužina crtica. to zamišljeno pero crta liniju između dve tačke. da napravi skicu. jer će se ove crtačke jedinice u opisu tipa linije izraziti pomoću decimalnih brojeva. Faktori skaliranja pojedinačnih linija Pravljenje jednostavnih linija Pored standardnog tipa neprekidne ("pune") linije. koji sačinjavaju novi tip linije. Sve informacije o postojećim tipovima linija zapisane su u fajlovima ACADISO. LINIJE. Svaki od ovih načina ima svoje prednosti. komponovanih od raznih kombinacija crtica i tačkica. u ovom slučaju. pomoću komande UNITS.LIN fajl. Postoje dva načina da se opis tipa linije doda.o crtačke jedinice. bilo bi vrlo korisno. odnosno. Korisnik može da formira i svoj fajl sa novim linijama. traži jedinstveni naziv tipa linije i približan izgled. Drugi način je da se LINIJE. Pre nego što pokuša korisnik da kreira novi tip linije. korisnik može da kreira široki opseg novih tipova linija. tačkice i odgovarajući međuprostor predstavljaju elemente tipova linija. na papiru ili pomoću AutoCAD-a.Slika 5. po njega. Prvi način je da se informacija tipa linije unosi direktno iz crtačkog editora AutoCAD-a. Približan izgled se formira pomoću tastera za tačku i crticu. gde je potrebno zadati proizvoljan naziv. Relativne dužine elemenata prevedene su u seriju brojeva. ali ekstenzija LIN je obavezna. onda se one nazivaju opisom tipa linije. U stvari. Ove crtice i tačkice. Ovi brojevi izražavaju specificirane dužine ka.LIN fajl edituje pomoću korisnikovog tekst-procesora. Snabdevajući AutoCAD raznoraznim opisima tipova linija. Nije važno koji je tip crtačkih jedinica korisnik izabrao.LIN i ACAD.

1. onda razmak treba da bude osmi deo dužine crtice. Slovo A je potrebno u deskripciji tipa linije. Ovom linijom. manja crtica dužine od 1mm.125 određuje da AutoCAD napravi razmak dužine od 1/8 crtačke jedinice.-.. Da bi se formirao novi tip linije. Po novom JUS-u. onda treba da izabere željeni fajl. Broj -.. početi novi crtež i onda.125 određuje da AutoCAD napravi razmak dužine od 1/8 crtačke jedinice (pero je podignuto). Pošto je izabrana opcija Create.LIN. opcija ostavlja korisniku četiri mogućnosti: • ? . AutoCAD proverava da li je naziv tipa linije (JUS-OSA) jedinstven.-.pomoću znaka pitanja moguće je izlistati već postojeće tipove linija. A.LIN). Posle ovog odgovora.125. Ovaj opisni tekst AutoCAD koristi za vizuelizaciju linije kada se aktivira komandom LINETYPE. pa se brojevi unose iza njega.. Posle ovoga. Komentar je isti kao za prethodni razmak. U ovom slučaju je to JUS-OSA.-.-------. Broj . i • Set . U ovom slučaju to je fajl LINIJE. Ako korisnik hoće dati tip linije da smesti u drugi fajl..-. A.125. sledi razmak od 1mm. Broj l određuje da AutoCAD iscrta crticu dužine od l crtačke jedinice (pero je spušteno).-------Ovde treba otkucati grubu aproksimaciju izgleda linije unoseći crtice redosledom kako bi trebalo da izgledaju u novoj liniji..omogućava korisniku da učita novi fajl sa tipovima linija.. AutoCAD aktivira editor i pokazuje: Enter pattern (on next line): A.125 (umesto 1mm).125. treba startovati AutoCAD. A. pojavljuje se dijalog gde treba odrediti mesto gde će se ovaj tip linije upisati (u koji fajl). • Load .omogućava korisniku da kreira novi tip linije (u gornjoj komandnoj liniji izabrana je ova opcija).125 Broj -.125 određuje da AutoCAD iscrta crticu dužine od 1/8 crtačke jedinice (pero je spušteno).omogućava korisniku da setuje neki tip linije iz trenutno aktivnog fajla sa ekstenzijom LIN (uglavnom je to ACADISO. Treba napomenuti da bi trebalo svaki broj odvojiti zarezom. i ako već ne postoji.1. u komandnoj liniji. Ako se na ovaj zahtev odgovori pritiskom na taster Enter tip linije JUS-OSA će biti upisan u fajl ACADISO. • Create .125. ako je korisnik zaboravio adekvatne nazive. Pošto je prva crtica dužine od 1 crtačke jedinice (umesto 8mm). sledi razmak od 1mm. Tada se pojavljuje sledeća komandna linija: Wait.LIN (ekstenzija LIN ne mora da se kuca. a to je 0. osa je linija čiji su sledeći elementi: veća crtica je dužine od 8mm. checking if linetyps already defined. AutoCAD uzvraća novim zahtevom: Enter name of linetype to create: JUS-OSA ↵ Na ovo pitanje treba ukucati naziv novog tipa linije..Ovde će biti objašnjeno kreiranje jednog tipa linije. . A. otkucati: Command: -linetype ↵ AutoCAD će odgovoriti pitanjem: ?/Create/Load/Set: C ↵ Ova. i onda sve ponovo. jer se ona podrazumeva). i to korak po korak.1. Biće objašnjeno formiranje ose tela po najnovijem JUS-u.1. pre nego što počne da ponovo iscrtava crtu dužine od l crtačke jedinice. sledi novi upit: Descriptive text: -------.125.

i taj tip se poziva (aktivira) kao i ostali tipovi linija. . Na slici 7 prikazani su neki objekti iscrtani novom vrstom linije.1.2 Na primer.LIN postoji ovakva sintaksa: *PTT. Nova vrsta linije Pravljenje složenijih linija Kao što se pretpostavlja. Iza toga sledi obaveštenje AutoCAD-a: New definition written to file.05]. Može se navesti bilo koji od stilova koji su učitani u crtež. mada to nije ništa strašno.1 .Y=-0.["PTT".1. U ovoj vežbi primenjen je podrazumevani AutoCAD-ov stil STANDARD. Sledi objašnjenje sintakse: • • • PTT .2.-.0.S=0.Sledeća vrednost je stil teksta.---PTT---PTT--A. AutoCAD uzima vrednost S kao zadatu visinu tako da je visina teksta 0.125. Kreiranje složenijih linija mora da se obavlja u nekom tekst-procesoru i korisnik mora da vodi računa o svim parametrima.1. samo što ovaj tip linije "leži" u fajlu LINIJE. Treba obratiti pažnju na to da je vrednost upisana između znakova navoda.125.1.R=0. To se postiže gornjom sintaksom.Prva vrednost je niz znakova (string) koji se prikazuje u sastavu linije.A. ?/Create/Load/Set: Pritisnuti taster Esc Ovim bi bilo završeno definisanje novog tipa linije. To znači da treba crtati linija i da po njoj piše oznaka PTT na određenom rastojanju. S=0.-. Slika 7. odnosno u ovom slučaju PTT.1..-.125 ↵ Pritiskom na taster Enter korisnik potvrđuje da dati tip linije izgleda baš kako on želi. Ovim brojem množi se visina teksta.LIN.Sledeća vrednost je razmera teksta. pravljenje složenijih linija je malo komplikovanije u odnosu na pravljenje jednostavnih linija. a rezulat ove sintakse i nekih modifikacija je prikazan na slici 8.X=-0. u fajlu pod nazivom LINIJE. (JUS-OSA). Glavna razlika je u tome što pravljenje složenijih linija više nije moguće upotrebom komande Linetype. Pošto je u stilu STANDARD definisana visina teksta O. Na primer.STANDARD. STANDARD . ova vrsta linija može da posluži za iscrtavanje trasa za PTT kabl.-.

5o 315. r za radijane ili g za grade. X=-0.0o 337.LIN) ostane otvorena u editoru Notepad. tekst će biti rotiran za veličinu tog ugla u svakoj tački svog pojavljivanja duž linije. a posle kompajliranja unutar AutoCAD-a ta ekstenzija se prevodi u SHX ekstenziju. On je najjednostavniji editor i besprekoran je za ovakve sintakse. stepeni su podrazumevana jedinica).5o . nezavisno od pravca linije.1.5o 45.0o 202. međutim izrazom A= rotacija se može definisati i u apsolutnom iznosu u odnosu na koordinatni sistem. podrazumevana vrednost rotacije je 0 u relativnom smislu. a da se određene vrste linija učitavaju u radno okruženje programa AutoCAD i da se posmatra rezultat. Zadajući vrednost O postiže se da tekst uvek bude paralelan sa linijom kako god ona menja smer pa i u krivinama.5o 135.0 . Uobičajeno je da obe vrednosti budu realni negativni brojevi čija je apsolutna vrednost jednaka polovini vrednosti razmere teksta.0o 112.5o Oznaka 8 9 A B Ugao 180. koristiti Notepad tekst-procesor koji nudi sam operativni sistem.0o 247.0o 22.Vrednosti za X i Y predstavljaju udaljenje teksta u odnosu na liniju.5o Oznaka 4 5 6 7 Ugao 90. Za iscrtavanje tih oblika (kontura) korisnik ima na raspolaganju standardne uglove.• • R=0. Te datoteke imaju izvornu ekstenziju SHP. Ako se parametar rotacije izostavi. u ovom slučaju.05 .Y=-0. ima ih 16 (šesnaest) i njihove vrednosti su prikazane u narednoj tabeli. Vrlo je korisna mogućnost da datoteka sa definicijama vrsta linija (u ovom slučaju LINIJE. Iza vrednosti ugla može da se navede definicija merne jedinice i to: d za ugaone stepene (ako se definicija izostavi. Izraz R= označava rotaciju u odnosu na liniju.5o 225. Oznaka 0 1 2 3 Ugao 0.0o 292.Sledeća je vrednost rotacije: predstavlja veličinu ugla rotacije u odnosu na liniju i u ovom slučaju iznosi 0. Slika 8.0o 67. Složeniji tip linije (PTT kabl) Korisno je. U tom slučaju svako pojavljivanje teksta duž linije biće orijentisano pod istim uglom. Pravljenje najsloženijih linija Najsloženije linije programa AutoCAD koriste datoteke (fajlove) sa odgovarajućim oblicima (engleski shape).0o 157.5o Oznaka C D E F Ugao 270. Ako je zadata neka druga vrednost ugla.

*132.signalizira da je završen opis konture. 004 . 002 . biti aktiviran element 005. i 0 . 00C .014. pod uglom od 90 stepeni u odnosu na X osu za jednu jedinicu (014).omogućava iscrtavanje nestandardnog segmenta linije. onda mora pomoću elementa 006 da opozove uskladištenu lokaciju pera od pre. 007 . Broj 13 predstavlja broj numeričkih elemenata koji opisuju konturu. Da bi se ovaj element koristio.02C. Ova serija lukova mora da se završi parom brojeva (0. iza ovog elementa mora da sledi podatak o veličini smanjivanja (to je broj koji je zajednički delilac svih dužina u konturi). morao je. Pomoću ove opcije.01A.6].SHP i ta sintaksa predstavlja suštinu. . Broj 132 je jedinstveni broj konture i taj broj se ne sme dodeliti ni jednoj konturi više.SHP Compiling shape/font description file Compilation successful.LIN je: *SINKLINALA. povlači se horizontalna linija dužine dve jedinice pod uglom od 180 stepeni (028) i na kraju se povlači linija dužine jedne jedinice pod uglom od 315 stepeni (01E) i na taj način je kreiran gornji trougao. zatim.omogućava uključivanje neke druge konture u tekuću konturu.omogućava iscrtavanje serije nestandardnih segmenata linija.(broj 26) A.Uglovi rastu (imaju znak +) u smeru koji je suprotan od smera kretanja kazaljke na satu. U ovom slučaju se najpre pero podiže (002) i pomera se nagore.012. Opis ove linije u fajlu LINIJE.01E. Nakon toga se diže pero (002).2 Ono što je bitnije je sintaksa u fajlu LINIJE. To su sledeći elementi: • • • • • 001 . U drugom redu sledi numerički opis konture.omogućava korisniku da poništi lokaciju pera u memoriji i da pozicionira pero na tu lokaciju.omogućava da AutoCAD smesti u memoriju trenutnu lokaciju pera. Nakon toga sledi definisanje i donjeg trougla na sličan način.omogućava povećanje veličine cele konture. prethodno.shx. da bi se.028. Naziv TTT predstavlja jedinstveni naziv tekuće konture i može da se primeni jedino za tu konturu. Bitna je definicija početne tačke jer kroz nju prolazi linija koja se definiše u fajlu sa LIN ekstenzijom. spustilo (001).omogućava iscrtavanje jednog smicajnog luka. posle je moguće brzo pozivanje pera sa te lokacije. pomera se za dve jedinice pod uglom od 270 stepeni (02C).13. Sintaksa za to je: Command: compile ↵ Ovde se unutar dijaloga bira fajl LINIJE.linije.omogućava iscrtavanje jednog standardnog luka. 003 . 00B . Output file C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support\Linije. iza ovog elementa mora da sledi podatak o veličini smanjivanja (to je broj koji je za jednički množilac svih dužina u konturi). Iza ovoga slede parovi brojeva koji izražavaju kretanje duž X i Y osa. Iza ovog elementa slede podaci o kretanju pera duž X i Y ose. što znači pozitivan smer je od 0 ka F.omogućava smanjivanje veličine cele konture.001. Ako korisnik hoće da uskadišti još neku lokaciju pera.spušta zamišljeno pero koje omogućuva ispisivanje vidljive linije.omogućava iscrtavanje više ispupčenih lukova. svaka kontura mora da se završi zasebnom nulom.001.s=0. da bi se spustilo na sledeću lokaciju (001). 006 . 008 .0). Da bi se ova sintaksa "prevela" na razumljiv jezik za AutoCAD treba ativirati komandu Compile koja kompajlira željenu sintaksu.omogućava iscrtavanje jednog ispupčenog luka. 009 .[TTT. 005 . Nakon toga se iscrtava linija dužine jedne jedinice pod uglom 45 stepeni (012).016. • • • • • • • • • Sledi sintaksa za geodetsku liniju pod nazivom sinklinala.020. U memoriju može da se smesti samo jedna lokacija pera. 00D .podiže zamišljeno pero i onemogućava ispisivanje (služi da se premesti pero na novu lokaciju za pisanje).002. 00A . Svaka nova linija započinje zvezdicom i ona najavljuje AutoCAD-u da se radi o novoj konturi (obliku).0 Evo kratkog komentara drugog reda.TTT 002. Elementi za pisanje imaju specijalno značenje i mogu se koristiti samo u tu svrhu.shx contains 153 bytes.2.

0 *134..SHX koji se poziva u fajlu LINIJE.13.... i tek tu vrstu fajla se koristi u sintaksi LIN fajlova.2.CRTA1 014.001.010.geologija.s=0.geologija. Copyright 2002 by Dragan Cvetkovic .geologija.s=0.s=0.0 *138. .1.ODSEK 01C.01C..geologija.0 .geologija.1.geologija. . .2.1 *SEKUNDARNI_OZILJCI.shx.1.0 *136...014.010.2. GEOLOGIJA.9 Ove vrste (tipovi) linija su prikazane na slici 10. draganc@Eunet. Slika 9.shx.4].018. definicije u fajlu pod nazivom ..shx. (C) Copyright 2002 by Dragan Cvetkovic .020.(broj 28) A. gde su linije poređane bez nekog posebnog reda..s=1].LIN i koje se koriste u Geološkom zavodu. Sintaksa je: .0 *132.yu.[VVV.1.s=0.(broj 83) A.. *KRALJUST. .LIN 01C.[CRTA1.NES 01C.001.0 *135.024. Kompleksni tipovi linija koji koriste .(broj 29) A.2 *AKTIVNO_KLIZISTE.1.SHP i GEOLOGIJA.6].1.002..s=0. kompleksnih linija ..002.9 *NESTABILNA_PADINA. Ne treba zaboraviti da korisnik piše SHP fajl (datoteku).[TTT. ali je očigedno da je sintaksa ispravna i da sve to radi.012.01E. GEOLOGIJA.(broj 27) A.01A.s=1]..shx.[STR.geologija.01A..014...5 *VESTACKI_ODSEK.2 *UMIRENO_KLIZISTE.010.6.028.01E.15.5].STR 02C.. Nova vrsta složene linije Sledi sintaksa nekih linija koje se nalaze u fajlovima GEOLOGIJA.02C.012.Nakon toga. 064/1128578 .[ODSEK.2.9 *SINKLINALA.shx..Shape-ovi za kreiranje .02C.[LIN. kreiran je fajl LINIJE.(broj 26) A.TTT 002.(broj 25) A..VVV 002...014. 064/1128578 ..shx. ali da je neophodno kompajliranje (prevođenje) tog fajla u SHX fajl.1.SHX .018.1.01A.1..2.6].s=1]..SEK 02C.0 *133.-0..7]..shx.. *131.[SEK.(broj 32) A..016.LIN i na ovaj način je vrsta linije pod nazivom sinklinala spremna za upotrebu (slika 9).shx.0 *137.002..001.2.(broj 31) A.10.yu.016.geologija.001.2 *ANTIKLINALA..020.001.002.010.001.SHP .[NES.016. draganc@Eunet..

može se koristiti bilo koja kombinacija crtica. da stane u jedan red i ne može biti duži od 80 karaktera. korisnik će poželeti da edituje tipove linija pomoću nekog tekst-procesora. koje je korisnik dao odgovarajući na upite AutoCAD-a. Ovakva struktura je potrebna da bi je AutoCAD razumeo. Zaglavlje počinje zvezclicom. i brojeva koji predstavljaju crtice. pa zarez i aproksimacija tipa linije pomoću crtica. Različiti geološki tipovi linija Kada stekne praksu u formiranju tipova linija. ali ne može da ih ima više od dvanaest.Slika 10. . ali se ovaj red završava prebacivanjem u novi red (pritiskom na taster Enter). posebno kada se radi o malim izmenama. program je uskladištio u dva reda. Ako se korisnik odluči da radi "sav tekst-procesorom. Na primer. i međuprostora. Da bi se formirala. tačaka i razmaka. jednog zareza.. opis linije. tačkice i međuprostor. onda je neuporedivo brže to uraditi pomoću editovanja ACADISO. To je često brže nego korišćenje crtačkog editora. iza koje sledi naziv tipa linije (moraju se upotrebiti VELIKA SLOVA).. Treba uočiti da na kraju reda sa brojevima. onda sva briga o korektnoj strukturi pada na njega. Informacije. nova linija. i numerički zapis linije mora. Treba uočiti način na koji su novi tipovi linija uskladišteni u postojeću listu. linija mora da ima najmanje dva elementa. naziv i aproksimacija izgleda ne može biti duži od 47 karaktera. tačkica.LIN fajlova. ali sledeća pravila moraju da se poštuju: • • • • tip linije ne sme da započne razmakom nego crticom ili tačkom. ako korisnik želi da izmeni samo jedan element opisa tipa linije.LIN ili ACAD. da ažurira opisni tekst ili da izmeni naziv tipa linije. Sledeći red sastoji se od velikog slova A. Prvi red se zove header line (zaglavlje). ne postoji zarez. a postignuta je zahvaljujući informacijama koje je korisnik dao odgovarajući na postavljena pitanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful