Tema Tajuk Sub Topik Tempoh Tahun Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: Menyiasat Alam Bahan. : Sifat-sifat bahan. : Bahan terapung dan bahan menyerap air. : 60 minit :4 : Memahami sifat-sifat bahan. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, para pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 5 bahan yang terapung di permukaan air. 2. Menyenaraikan 5 bahan yang menyerap air. 3. Mengenalpasti ciri-ciri bahan yang boleh menyerap air. 4. Membandingkan ciri-ciri bahan yang boleh terapung di permukaan air dan menyerap air. : Pembelajaran Masteri. : 1. Permainan 2. Demonstrasi : 1. Berkomunikasi 2. Meramal 3. Menginferens 4. Membuat pemerhatian 1. Mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati. 1. Kertas A4. 2. Besen berisi air. 3. 5 objek berlainan bahan buatan (dicari oleh murid) 4. Jadual pemerhatian. 5. Lembaran kerja. 6. LCD. 7. Jaket keselamatan. 8. Pelampung. 9. Beg plastik. 10. Beg kertas.

Pendekatan P&P Kaedah KPS

KMS BBM

: :

Contoh: Bahan boleh menyerap air dan terapung. Murid meletakkan kapal yang telah siap dibina di dalam besen yang berisi air.Fasa (Masa) Set Induksi ( 5 minit ) Isi Kandungan Menyatakan keadaan kapal kertas. untuk murid mengenalpasti ciriciri bahan yang terdapat pada gambar tersebut. Guru bersoal jawab tentang apa yang diperhatikan oleh murid.Guru memaparkan beberapa contoh gambar melalui LCD.Meramal . Mengapa kapal yang cikgu letakkan tidak tenggelam? 2. Mengapakah kapal yang kamu bina daripada kertas tersebut tenggelam? 3. lampin pakai buang bayi. Catatan Jenis aktiviti: Permainan BBM: . (telah disediakan oleh guru di hadapan kelas) Guru meletakan kapal yang diperbuat daripada plastik ke dalam besen Murid membuat pemerhatian. sudu plastik dan span) BBM: LCD KPS: .Pemerhatian Pencetusan Idea (15 minit) Sifat-sifat bahan.Menginferens .Kertas A4 .Besen berisi air KPS: .Guru mengaitkan apa yang diperhatikan oleh murid tadi dengan sifat-sifat bahan. tisu. Soal-jawab: 1. (polisterina. . Apakah yang akan berlaku jika kapal tersebut dibuat daripada plastik. . - Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Guru membimbing murid melakukan aktiviti membina kapal dengan menggunakan kertas yang diedarkan.

. Apakah yang menyebabkan murid tersebut terselamat? Nyatakan ciri-ciri bahan yang terdapat pada objek tersebut. Antara 3 orang murid di hadapan ini. Jenis aktiviti: Demontrasi BBM: Jaket keselamatan.Menginferens KMS: Mengendalikan spesimen dengan betul dan berhati-hati.Pemerhatian . Murid akan keluar dari kelas mencari 5 objek yang ingin diuji sifat-sifat bahannya. (Kumpulan telah ditetapkan) 1. Demonstrasi 1: .Guru mengarahkan murid memakai jaket keselamatan dan pelampung. Aplikasi Idea (10 minit ) Mengenalpasti ciri-ciri bahan dalam kehidupan seharian. 2. beg kertas dan air. Murid akan membawa objek ke dalam kelas dan menguji objek tersebut dengan memasukkannya ke dalam besen yan berisi air.Guru bersoal jawab dengan murid: 1. 5. 3. pelampung. yang manakah akan terselamat jika terjatuh ke dalam air? 2. . (seperti di dalam Lampiran 1) 4. KPS: . Murid akan membuat pemerhatian tentang sifat-sifat bahan dan mencatatkannya di dalam jadual yang disediakan oleh guru. Murid mengenalpasti setiap objek diperbuat daripada bahan apa. beg plastik. Murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian yang dibuat.Penstrukturtan Ciri-ciri bahan Semula Idea (20 minit) Guru memberi arahan kepada murid untuk menjalankan aktiviti. BBM: Jadual pemerhatian. Guru memanggil 3 orang murid tampil ke hadapan untuk menjalankan aktiviti demonstrasi.

yang manakah boleh digunakan dalam kehidupan seharian? Mengapa? Refleksi ( 5 minit ) Peta minda berkaitan dengan ciri-ciri bahan. . .Guru menuang air ke dalam kedua-dua beg tersebut.Demonstrasi 2: . BBM: lembaran kerja . .Guru memberikan beg plastik dan beg kertas kepada murid.Guru mengedarkan lembaran kerja.Guru bersoal jawab dengan murid: 1. Antara 2 objek tersebut.Guru meminta murid melengkapkan peta minda berdasarkan apa yang telah di pelajari: (seperti di dalam Lampiran 2) .

Objek Ciri-ciri bahan Terapung Menyerap air Bahan binaan .Lampiran 1: Jadual Pemerhatian.

.Lampiran 2: Bahan di perbuat daripada apa? Apakah ciri-ciri bahan? Nama objek Kegunaan dalam kehidupan seharian.

(PENGAYAAN) Jadual 1 menunjukkan penyiasatan untuk mengkaji hubungan diantara saiz tuala dengan kebolehan menyerap air. .Lembaran Kerja.

.................................... .......................... (PEMULIHAN) ......... Berikan inferens berdasarkan pemerhatian di (a)................................................... ...................... Lembaran Kerja............................................................. c......................... b..... e.............................. ................. Apakah tujuan penyiasatan di atas? .. d..............................A Tuala A B C B Kebolehan menyerap air (ml) 500 750 1000 Jadual1 C a................................................................................................... ........................................................................................ Nyatakan dua maklumat berdasarkan penyiasatan....................... ........................... Apakah hubungan di antara saiz tuala dengan kebolehan menyerap air.... i................................................... Nyatakan pemerhatian anda berdasarkan tuala C..................................................................................... ii........................................................................................................................................................................................................................................................

Kelaskan objek-objek berikut berdasarkan jadual. Kebolehan menyerap air Kebolehan terapung di permukaan air .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful