RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Tema Topik Sub Topik Tarikh Tahun Bilangan Murid Masa Hasil Pembelajaran

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat : Aktiviti Kejiranan : Amalan Kitar Semula : 22 Februari 2012 : 5 UKM : 27 orang (12 perempuan, 15 lelaki) : 10.30 – 11.30 pagi (1 jam) : Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menyenaraikan tingkah laku memelihara alam sekitar. 2. Menjelaskan konsep kitar semula.

Ringkasan Isi kandungan

:1. Murid-murid menyenaraikan peranan masyarakat dalam amalan kitar semula. 2.Murid-murid menyatakan kesan sekiranya alam sekitar tidak dipelihara.

50

Murid-murid pernah mendengar kempen Program Kitar Semula. LCD 3.Interpersonal. menyusun.Murid-murid melakukan amalan kitar semula di sekolah. bertanggungjawab. soal jawab TPK BBM : Bahasa. Kertas lukisan 6. 2.Visual. : Kemahiran memerhati. : 1. Pelekat 51 .Unsur Patriotisme Pengetahuan sedia Ada : Memelihara keindahan alam sekitar. Muzik 1. Penerapan nilai-nilai murni Kemahiran Generik KB : Bekerjasama. Kad jawapan 4. menghubungkait. Kinestatik. Puzzle (3) 5. Laptop 2. komunikasi.

Guru mengedarkan bahan-bahan “puzzle” dan TPK : Visual meminta murid menyusun bahan tersebut Interpersonal Bahan dan sumber P&P : Puzzle Kad manila membentuk sebuah gambar tong kitar semula. 4. Murid diminta melihat video tersebut memahami mesej yang disampaikan.Elemen Pengurusan. Nilai Alam Sekitar. Murid diminta memberikan pendapat mengenai video tersebut. Kemahiran Generik Catatan. 3. Mengapakah sikap sebegini wujud dalam masyarakat kita? ii. Soalan: i. Langkah Prosedur Perlaksanaan Pembelajaran Bestari. Unsur Patriotis Medan Sumber P&P Set Induksi (5 minit) 1. 52 . 2. Penerapan Nilai Murni. Apakah tanggungjawab masyarakat terhadap keindahan negara kita? Langkah 1 (10 minit) 1. Guru memaparkan sikap sebuah tidak video yang TPK : Kinestatik Visual Intrapersonal. dan Sumber P&P: LCD Laptop Video memaparkan bertanggungjawab segelintir masyarakat terhadap kebersihan.

Langkah 2 (20 minit) 1. dua orang murid sebagai wakil setiap kumpulan diminta menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Kaedah: Nilai Murni : Bekerjasama ii. Guru memberikan peneguhan positif sekiranya kumpulan tersebut berjaya menyiapkan tugasan dengan betul dalam masa yang ditetapkan. 2. Setiap kumpulan diberikan masa selama 5 minit untuk menyusun “puzzle” tersebut. Guru memberikan penerangan mengenai gambar yang dipaparkan. 4. Murid dikehendaki memerhatikan gambar yang Kemahiran pengukuhan dipaparkan oleh guru dalam slaid mengenai KB :Memerhati Menghubungkait Sumber P&P : Laptop LCD Kad jawapan program Kitar Semula. Guru bersoal jawab dengan murid melalui gambar TPK : Kinestatik Linguistik Nilai Murni : 53 . Murid dibahagikan kepada 3 buah kumpulan Pembelajaran Koperatif untuk menyusun “puzzle” yang telah disediakan.i. Seterusnya. 3. 2. 3. Guru mengedarkan sampul surat yang berisi bahan “puzzle” berserta dengan kad manila.

Apakah fungsi tong berwarna biru. Apakah tujuan program Kitar Semula Muzik Visual Bekerjasama Bertanggungjawab dijalankan? (Guru akan mencatat jawapan murid di papan tulis Teknik : Soal jawab menggunakan bentuk peta minda) 5. Apakah contoh bahan buangan untuk tong berwarna jingga? 8. Guru menjalankan permainan “Kotak Beracun” untuk memilih giliran murid. Soalan: i.yang dipaparkan. Apakah contoh bahan buangan untuk tong berwarna biru? iii. 6. 4. coklat dan jingga? ii. 7. Apakah contoh bahan buangan untuk tong berwarna coklat? iv. Murid yang telah dipilih akan ke hadapan dan menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Soalan: i. Murid tersebut akan memilih kad jawapan yang 54 .

Kinestatik Sumber P&P : Kad lukisan 55 . Murid-murid dikehendaki menjawab soalan kuiz yang dipaparkan dalam slaid. 3. 4. Langkah 4 (10 minit) 1. Langkah 3 (10 minit) 1. 9. Murid yang berjaya memberikan jawapan dengan betul akan diberikan ganjaran oleh guru. Murid-murid bersama guru menyemak jawapan yang telah diberikan. Guru menggunakan kumpulan yang telah dibentuk TPK : Visual pada langkah 1.telah disediakan oleh guru dan perlu ditampalkan di papan tulis mengikut seksyen yang ditetapkan oleh guru. Murid-murid dan guru sama-sama menilai jawapan tersebut. Murid yang gagal menjawab soalan dengan betul akan dibantu oleh rakan yang lain untuk Visual Kinestatik Sumber P&P : LCD Laptop Nilai Murni : Bekerjasama memberikan jawapan yang betul. 10. Guru menjalankan permainan kuiz untuk menguji TPK : Linguistik kefahaman murid. 2.

Guru merumuskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid bersama-sama menyanyikan lagu TPK : Muzik Visual Linguistik Sumber P&P : LCD Laptop tersebut dengan penuh semangat. Seterusnya. Guru menayangkan sebuah video lagu bertajuk “Hijau” oleh Zainal Abidin. setiap kumpulan diminta menghantar wakil untuk menampal jawapan di papan tulis dan membentangkan hasil perbincangan kumpulan mereka di hadapan kelas. Murid-murid berada dalam kumpulan untuk Interpersonal Nilai Murni : Kaedah : Bekerjasama Bertanggungjawab berbincang mengenai program kitar semula pada masa akan datang. 4. 3. 2. Guru memberikan kertas lukisan kepada setiap Kajian Masa Depan kumpulan untuk menulis jawapan. Guru memberikan peneguhan positif kepada kumpulan yang berjaya memberikan pendapat yang bernas.2. 56 . 3. 5. Penutup (5 minit) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful