ARAHAN KEPADA CALON 1.

Calon dikehendaki melaksanakan tugasan ini selama empat minggu bermula pada bulan September 2012. 2. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan tugasan Folio dan Amali. 3. Calon hendaklah merujuk arahan semasa melaksanakan tugasan. Semua maklumat dan bahan bukti tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Calon digalakkan menggunakan bahan bercetak, media elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta. 4. Calon dikehendaki menghasilkan tugasan dan proses pengumpulan maklumat secara individu. 5. Calon mesti menyediakan Folio Individu dalam bentuk tulisan tangan dan menggunakan kertas saiz A4 sahaja. 6. Hasil tugasan calon mestilah hasil usaha kreativiti sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 7. Nama, Nombor Kad Pengenalan dan No. Pendaftaran Sekolah calon hendaklah ditulis di halaman hadapan folio. 8. Penilaian akan dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.

4. Mengapakah penyalahgunaan bahan tersebut sering berlaku. Kemudian. 2. 2. Pengumpulan Fakta Kandungan Folio Amali Kemahiran Penerapan Unsur Nilai . Anda dikehendaki membuat satu folio berkaitan : a) Semua kemahiran asas yang terdapat dalam permainan bola sepak atau bola jaring.TUGASAN INDIVIDU 1. pilih satu kemahiran dan jelaskan fasa-fasa lakuan kemahiran tersebut. atau (b) Melakukan kemahiran hantaran aras dada dalam permainan bola jaring ke sasaran pada jarak 5 meter. b) Nyatakan bahan terlarang yang biasa diambil oleh atlet. Anda dikehendaki : (a) Melakukan kemahiran hantaran leret menggunakan bahagian dalam kaki dalam permainan bola sepak ke sasaran pada jarak 10 meter. Beri tumpuan kepada perkara-perkara berikut: (i) Kedudukan postur badan (ii) Titik kontek kaki dan bola (bola sepak) atau pegangan bola (bola jaring) (iii) Ikut lajak selepas hantaran Perkara yang dinilai: 1. 3.

TUGASAN TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful