BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN AZAN

NAMA : _______________________________________________________
SUARA (50)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

NAMA: _______________________________________________
SUARA (20)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

NAMA : _______________________________________________________
SUARA (20)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

NAMA : _______________________________________________________
SUARA (20)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

NAMA : _______________________________________________________
SUARA (20)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

NAMA : _______________________________________________________
SUARA (20)

LAGU (10)

LANCAR (10)

TERTIB (10)

JUMLAH

BORANG PEMARKAHANPERTANDINGAN MEMBACA AYAT LAZIM
NAMA : _______________________________________________________
TAJWID (20)

SUARA (20)

KELANCARAN (10)

JUMLAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful