146.

ŠKOLA: Učitelj/ica: PREDMET HRVATSKI JEZIK

JEZIK 10. SUBJEKT I PREDIKAT U REČENICI
Subjekt, predikat, subjektni skup, predikatni skup Osposobiti učenike za prepoznavanje subjekta i predikata u rečenici te subjektnog i predikatnog skupa Prepoznaje subjekt i predikat i njihove dodatke Razred 4 Redni broj sata 146. Nadnevak

NASTAVNO PODRUČJE: TEMA: KLJUČNI POJMOVI: OBRAZOVNA POSTIGNUĆA: AKTIVNOSTI ZA UČENIKE:

NASTAVNA JEDINICA:
VRSTA NASTAVNOG SATA: ZADAĆA NASTAVNOG SATA: NASTAVEZADATCI SPOZNAJNI: FUNKCIONALNI: ODGOJNI:

Subjekt, predikat, subjektni skup, predikatni skup
Vježbanje gradiva

Uvježbati prepoznavanje subjekta i predikata u rečenici
- utvrditi znanje u predikatu, subjektu i njihovim dodacima

- razvijati sposobnost uočavanja - njegovati samostalnost u rješavanju zadanih primjera

OBLICI RADA: NASTAVNE METODE: NAST. SREDSTVA I POMAGALA: KORELACIJA:

1. Frontalni 2. Individualni 3. Grupni 4. U paru U usmeno izlaganje R razgovor D demonstracije Č čitanje i rad s tekstom P pisanje PR praktični radovi • Udžbenik, vježbenica, prozirnica, nastavni listići

/

PRIJEDLOZI ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Mogući tijek nastave 1. PRIPRAVA

Ponavljamo znanja o subjektu i subjektnom skupu te predikatu i predikatnom skupu. Ponavljamo i vrste riječi kako bi mogli uvježbati prepoznavanje imenskog i glagolskog predikata.
2. NAJAVA ZADAĆE NASTAVNOG SATA

Uvježbavat ćemo ono što smo u uvodnom dijelu sata ponovili. Na ploču pišemo naslov:

Subjekt, predikat, subjektni skup, predikatni skup - ponavljanje 3. PONAVLJANJE I VJEŽBANJE GRAMATIČKO-PRAVOPISNOGA GRADIVA

Učenicima dijelimo nastavne listiće i objašnjavamo postupaka rješavanja.
4. PROVJERA ZNANJA NA NIZU PRIMJERA

Zajednički provjeravamo točnost rješenja nastavnih listića
DAVANJE ZADATAKA ZA RAD IZVAN NASTAVNOGA VREMENA

PLAN PLOČE/PROZIRNICE

Subjekt, predikat, subjektni skup, predikatni skup - ponavljanje -

NASTAVNI LISTIĆ

1. U sljedećim rečenicama podcrtaj predikatni i subjektni skup. Susjedov pas laje. Vani se događaju čudne stvari. Na vratima stoji čovjek. Lice mu je crveno. Boji se psa. Trčao je dugo i brzo. Napao ga je lopov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful