Elveţia

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe Anul 2000