Osho: A Halál – A Képzelt ellenség

OSHO Sohasem született, Sohasem halt meg, Csak látogatást tett a Föld bolygón 1931. december 11. és 1990. január 19. között… I. RÉSZ AZ EGYETLEN BIZOTS DOLOG AZ ÉLETBEN: A HALÁL ÁLLÍTSD MEG A KEREKET! ...Anyai nagyapám hirtelen megbetegedett. Szinte meghalni sem maradt ideje. Nem volt több ötven évesnél, vagy még annyi sem; talán még fiatalabb is volt, mint most én. A nagyanyám éppen ötven volt, fiatalsága és szépsége igazi csúcsán. -Meghalt. Szeretted. Miért nem siratod? - kérdeztem tőle. -Miattad- felelte. - Nem akarok sírni egy gyermek előtt – ilyen egy asszony volt -, és nem akarlak vigasztalni. Ha én sírni kezdek, akkor egész biztos, hogy te is sírni fogsz, és akkor ki kit fog vigasztalni? Feltétlenül le kell írjam azt a helyzetet: a nagyapám falujából egy ökrösszekéren apám falujába tartottunk, mert csak ott volt kórház. Nagyapám súlyos beteg volt nem csak beteg, de eszméletlen is, szinte kómában. Csak nagyanyám volt velem. Meg tudom érteni azt a részvétet, amit irántam érzett. Még csak nem is sírt, amikor szeretett férje meghalt, és csak miattam, csak mert nem volt ott más, aki megvigasztalhatott volna. - Ne aggódj - mondtam -, ha te meg tudod állni könnyek nélkül, akkor én is meg tudom állni könnyek nélkül. És akár hiszed, akár nem, ege' hétéves gyerek megállta könnyek nélkül. Még ő is zavarba jött. - Te nem sírsz? - kérdezte. - Nem akarlak vigasztalni - feleltem. Különös kis csapat volt ez, azon az ökrösszekéren. Bhoora volt a kocsis. Tudta, hogy a mestere meghalt, de nem nézett volna hátra, még ez alkalommal sem, mert ó csak egy szolga volt, és nem folyhatott bele a családi ügyekbe. - A halál az magánügy, hogy is nézhetném? Hallottam mindent a bakról. Annyira szerettem őt, hogy sírnom kellett. Árvának éreztem magam, de nem nézhettem hátra, különben sosem bocsátott volna meg. Furcsa egy társaság, Náná meg az ölemben... Ott voltam hétéves gyerekként a halállal, és nem csak néhány pillanatig, hanem huszonnégy órán keresztül egyfolytában. Nem volt rendes út, és nehéz volt eljutni apám falujába. Nagyon lassan haladtunk. Huszonnégy órán át voltunk együtt a múlandó testtel...és ő lassan, fokozatosan halt meg. Erezhettem, ahogy a halál megtörténik, és láthattam annak nagy némaságát. 1

Azért is szerencsés voltam, mert Nánim ott volt. Nélküle talán lemaradtam volna a halál szépségéről, mert a halál és a szeretet olyan hasonlóak, talán nem is különböznek egymástól. Szeretett engem. Elárasztott a szeretetével, és ott volt a halál is, lassan közeledve. Az ökrösszekér...még mindig hallom a hangját - ahogy a kerekek zörögnek a köveken, ahogy Bhoora folyton kiabál az ökröknek, hallom az ostor hangját, ahogy csattan...még mindig hallom az egészet. Ez olyan mélyen belémivódott, hogy talán még a halálom sem tudja kitörölni. Lehet, hogy amikor majd meghalok, akkor megint hallani fogom az ökrösszekér hangját. Hallottam akkoriban mások haláláról, de csak hallottam, nem láttam. De ha láttam volna, sem jelentett volna számomra semmit. Ha nem olyan valaki hal meg, akit szerettél, akkor nem igazán találkozol a halállal. Hangsúlyozni szeretném, hogy a halállal csak akkor találkozhatsz, ha a szeretteid közül hal meg valaki. Amikor a szeretet és a halál együtt vesz körül, akkor egy átalakulás, egy mérhetetlen mutáció jön létre, mintha egy új lét születne. Többé nem leszel ugyanaz. De az emberek nem szeretnek - és mivel nem szeretnek, nem tudják a halált úgy megtapasztalni, ahogy én megtapasztaltam. Szeretet nélkül a halál nem adja meg a kulcsot a létezéshez. Szeretettel viszont mindenhez megkapod a kulcsot; mindenhez, ami van. Az első élményem a halálról nem egy egyszerű találkozás volt. Sok tekintetben összetett élmény volt. Az ember, akit szerettem, a halálán volt. Apám helyett apám volt. Abszolút szabadságban nevelt, tiltások, elnyomások, parancsok nélkül. Sosem mondta nekem, hogy 'Ne csináld ezt...ne csináld azt'. Csak most látom ennek az embernek a szépségét. Azért szerettem ezt az embert, mert szerette a szabadságomat. Csak akkor tudok szeretni, ha tiszteletben tartják a szabadságom. Ha alkudoznom kell, és úgy kapok szeretetet, hogy a szabadságommal fizetek érte akkor az a szeretet nem nekem való. Az a fajta szeretet a sekélyes embereknek való, nem azoknak, akik tudnak. -Uram, ezt az életet, amelyez Tőled kaptam, most köszönettel visszaszolgáltatom ezek voltak a nagyapám elhaló szavai, jóllehet soha nem hitt Istenben, és nem is volt hindu. Mielőtt meghalt, egyvalamit nagyon ismételgetett, újra és újra: - Állítsd meg a kereket... A nagyapám haldoklott, é közben arra kért, hogy állítsuk meg a kereket - micsoda képtelenség! Hogy állíthattam volna meg a kereket? El kellett jutnunk a kórházba, és kerekek nélkül nem jutottunk volna ki az erdőből. - Állítsd meg a kereket. Rajah, nem hallasz? Ha én hallom a nagyanyád nevetését, akkor neked is hallanod kell engem - mondta. - Ne aggódj a nevetés miatt - feleltem -, én ismerem őt, nem azon nevet, amit mondasz, hanem valami máson...egy viccen, amit az imént mondtam neki. - Jól van - mondta -, ha viccet mondtál neki, akkor minden rendben. De mi van a csakrával, a kerékkel". Most már tudom mi az, de akkoriban teljesen ismeretlen volt számomra ez a kifejezés. A kerék, mint az élet és halál kereke, jellemző az egész indiai 2

gondolkodásmódra. Emberek milliói évezredek óta azon fáradoznak, hogy valahogy megállítsák a kereket. Nagyapám nem az ökrösszekér kerekéről beszélt - azt nagyon könnyű lett volna megállítani, sőt, alig tudtuk mozgásra bírni. Akkor nem értettem, hogy miért kérlel olyan rendíthetetlenül az én Nánám. Biztosan az ökrösszekér - mert út az nem volt - csinált akkora zajt. Minden zörgött, ő meg a halállal viaskodott; természetes, hogy meg akarta állítani a kereket. De a nagyanyám csak nevetett. Most már tudom miért nevetett. A nagyapám az élet és halál indiai rögeszméjéről, az élet és a halál szimbolikus kerekéről - vagyis a kerékről - beszélt, ami egyre csak forog és forog... Ezért mondogatta egyfolytában, hogy 'állítsátok meg a kereket'. Ha meg tudtam volna állítani a kereket, akkor meg is állítottam volna; és nem csak miatta, hanem a világon mindenkiért. Nem csak hogy megállítottam volna, de le is romboltam volna örökre, hogy senki el ne tudja indítani többé. De ez nem az én hatásköröm. De miért ez a megszállottság? Sok mindent megértettem abban a pillanatban, amikor nagyapám meghalt...és ez meghatározta egész későbbi életemet. Füléhez hajolva kérdeztem: - Náná, nem akarsz mondani nekem valamit, mielőtt elmész? Valami utolsó pár szót? Vagy nem akarsz adni valamit, amiről majd mindig eszembe jutsz? Levette a gyűrűjét, és a kezembe nyomta. Az a gyűrű mindig egy rejtély volt. Egész életében soha senkinek nem engedte megnézni, hogy mi van benne, ő viszont folyton azt nézegette. A gyűrű mindkét oldalán kis üvegablak volt, úgyhogy keresztül lehetett rajta látni. Az oldalain üvegablakok, a csúcsán pedig egy gyémánt. Senki nem láthatta, hogy mit néz olyankor, hogy egy kis ablakon néz keresztül. A gyűrűben Mahávira, a dzsaina tírthankara szobrocskája volt - egy valóban gyönyörű, ici-pici képmás. Belül a Mahávira-kép valószínűleg pici volt, de a két nagyítóüveg között igazán hatalmasnak látszott. Könnyes szemmel így szólt: - Semmi mást nem adhatok neked, mert majd ugyanúgy elvétetik minden tőled is, mint tőlem. Csak a szeretetemet tudom adni, a szeretetemet valaki iránt, aki megismerte önmagát. A gyűrűjét ugyan nem tartottam meg, az óhaját azonban teljesítettem. Megismertem azt a valakit, éspedig önmagamban ismertem meg. Egy gyűrűben mire mész vele? De a szegény öregember szerette a mesterét, Mahávirát, és nekem adta a szeretetét. - Ne aggódj, mert nem halok meg... - ezek voltak az utolsó szavak, melyek elhagyták ajkait. Mind feszülten vártunk, hátha mond még valamit, de ez volt minden. Szemei lecsukódtak, és ó nem volt többé. Nánim fogta a kezemet, és én teljesen kábult voltam, fel sem fogtam abban a pillanatban, hogy mi történt valójában. Nagyapám feje az ölemben volt. Kezemet a mellkasán tartottam, s a légzés lassan, lassan eltűnt. Amikor éreztem, hogy már nem lélegzik, akkor szóltam a nagyanyámnak: 3

mert ezeket a pillanatokat nem szabad elfelejteni.VAN.Emlékezz. Azon a napon én is meghaltam. én megismertem… A 'MA'. mert egy dolog bizonyossá vált számomra: akár hét évet. . Hamar rájött. hogy már nem lélegzik. mint a találkozásnak.. és az élet sem rajtam múlik. Egy kis idő múltán kezdtem kicsit aggódni miatta. ez elviselhetetlen. de megtörténik. amikor először szerelmes volt a nagyapámba. és fel kell fedezni a mélységeit.. Most akarom a választ – mondtam. Az elválásnak ugyanúgy megvan a maga szépsége.. mint amit akkor éneke lt. hogy bármit is későbbre halasszak. ők nem kérdeztek ilyesmiket. Én nem hiszek a halogatásban.ami szinte lehetetlennek látszik. mert nem akartam zavarni a nagyanyámat.a halál állandó társam lett. mert a halál nem rajtam múlik. Mi értelme volt az életének? Ettől kezdve állandóan ez a kérdés gyötört . hogy tudod.És hozzátette: . A 'HOLNAP'. Náni. de mi volt az egésznek az értelme? Egyszerűen csak befejeződött . Ugyanazt a dalt énekelte. akkor mondd.mi volt az értelme? Mire ment vele? Hetven éven keresztül jó ember volt. Pontosan emlékszem minden részletre. Akkor magából a szomorúságból alakul ki egy újfajta öröm . csak meg kell tanulni a nyelvezetét. túl fiatal vagy. Te kezeskedsz azért. hogy bármilyen nyomot hagyott volna maga után. az elég. – Ha tudod. hogy a halált ünnepelni kell.Ez így tökéletes . hogy anyai nagyapám meghalt. . Vagy igent kellett mondani… de az nem volt könnyű. azt felelte: -Micsoda kérdések! Még előtted az egész élet. Ó sem szólt egy árva szót sem. nem kell sietni. Eleget élt. Az elválásnak saját költészete van.NINCS . amelyeket az emberek szeretnek a végsőkig elhalasztani. . hogy én nem halok meg holnap. mert akkor mélyebben bele kellett volna menni a 4 .Láttam kisfiúkat meghalni a faluban . és különben is. Egy olyan jó ember. Már a halála előtt is komoly voltam. Ekkor tanultam meg. Nagyapám halála nagyon komollyá tett..mit számít az? Meg kell halnod. de úgy tűnik.Nincs miért aggódnod. Sose kérj többet. és anélkül haltak meg. Az ökrösszekér egy folyómedren keresztül haladt át.mondta. . hogy már megtaláltam a választ? -Ezt én nem tudom garantálni – felelte nagyapám-. Hihetetlen. hogy csak azután halok meg. nem kell többet kérni. Amikor kérdezgetni kezdtem nagyapámat.Mondj már valamit.mondtam -. hogy nem sok választása van velem szemben. és add meg a választ. hogy nem tudsz erről semmit.Akkor ne akard.anélkül.ő hetven éves volt . vagy holnapután? Kezeskedsz azért. akár hetven évet élsz . Már négyéves koromban olyan problémák foglalkoztattak. Ami van.Attól a naptól. és megszólítottam: . akkor valld be hősiesen. Még most is emlékszem arra a csendre. Nem szóltam egy szót sem. egy olyan nagyszerű ember csak úgy meghalt. de elkezdett énekelni. Ha pedig nem tudod. ne légy ilyen csendben. hogy a választ megtalálták volna.. .Sajnálom.

Odajártam egész életemben..hogy megismerhetetlen maradt. hogy ez hiábavaló. úgy tíz órával a halála előtt. A halál az egyetlen olyan jelenség. hogy menjek veled. kinyitotta a szemét. és semmi eredménye. És a halál: ajtó Istenhez. nemsokára meg fogsz halni.Ha valaki meghal . És ezek életbevágó kérdések. Én azt kérdem. Űrt érzel utána. . A halál annyira megfoghatatlan . . és azt mondta: . képtelen felfogni. Mit csináltál egész életedben? A halál pillanatában a tudatlanságodon kívül nem lesz semmi másod. tele élettel. Használd ki ezeket az alkalmakat. akit szerettél. Egyedül a halál maradt szűzen. és jelenleg az egyetlen ilyen dolog a világon. minden. próbáld megtalálni a választ amilyen gyorsan csak lehet.valaki. De ugyanez az űr átalakítható egy ajtóvá. Amikor a halál váratlanul belép a tudatodba. és egy vidám. akkor az egész életedet értelmetlennek érzed. akit ismertél. a halogatás nem helyes.akkor valami benned is meghal. az illető hiányozni fog.részletekbe. The Rajneesh Bible. . nem hétköznapi dolgokról kérdezlek… Templomba jársz. és engem is arra próbálsz rávenni. Az összes kérdést magammal viszem a sírba. Persze.Igazad volt. a választ vidd a sírba. A templomot ő építette. miért jársz a templomba. És az úgy is van! A halál felfed egy 5 . amely nem áldozata az emberi korrupciónak. Amikor utolsó alkalommal hozzám szólt.. mindent beszennyezett.. Az ember meg szeretné hamisítani ezt is.Próbálj meg valami mást – mondtam erre. Tehát ne feledd. De ha én sem járok oda. érintetlenül az emberi kéztől. január 21. amit ajánlottam neked. 1985. Az ember nem tud mit kezdeni a halállal. és mindenkit szíven ütött a hír. találtál valamit a templomban? Egész életedben oda jártál. élénk szanjászin volt.. akkor ki fog odajárni? De előtted beismerem. Egyszer aztán belátta az igazat: -… mert én építettem a templomot. Lassanként beismerte a tudatlanságát. nem tudja magáévá tenni. Ezért a halál még tiszta. eleven. hogy nem tud válaszolni. helytelen volt. Zenész volt. Ha felmerül egy kérdés. Ezen kívül az ember minden mást meghamisított. és engem nem lehetett becsapni.. ne halogass. aki része volt az életednek . De ő a kérdést vitte a sírba. hamisítatlanul. akivel együtt éltél. ez természetes. nem tud tudományt faragni belőle. de nem tud vele mit kezdeni. Igazad volt. hogy gyógyíthatatlan agydaganata van.Te nagyon öreg vagy – mondta -. dinamikus énekes. Volume III. – Ne a kérdést vidd a sírba.. Hirtelen megbetegedett. este AJTÓ AZ ISTENIHEZ Vipasszana az asramban élt.

lezárul. Aki fél a haláltól. az egész emberi elmét a halál ellen neveltük.. Az nem az élet vége .hamisítatlan. akkor csak egy 'fél' leszel. hogy ez a halál utalás a te halálodra is. akkor egész életedben feszült leszel. Az ember csak akkor tud felolvadni a halálban. ha mindent hálával elfogadsz.mert az egész elmét. Vipasszana elfogadta a halált.. ha felismerte önmagában a halhatatlant. mivel az orgazmusban az ego meghal. Ez csak mély meditációban lehetséges. Csak akkor leszel vallásos. Nem ellenkezett. meg vagy rémülve. Minden halál mindenki halála. a nyarat és a telet . mert a ha lál nem választható el az élettől. valamit. Ha nem fogadod el a halált. És ehhez az kell.igazságot. este VÁLASZD AZ ISMERETLENT . Ez az egyik legnehezebb dolog. mint a sötétséget. amit az Isten ad. egy darab leszel. hogy a halál az élet ellen van. Aki fél a haláltól. mélységes hálával kell fogadni . Hirtelen ráébredsz. Az élet áldásos. Az élet gyümölcsöző.. Ezért vagyunk tele félelemmel és nem tudunk ellazulni. hogy megismerj magadban valami hihetetlenül csodálatosat. így mindenről lemarad. s a halál éppoly szép. ha mindent feltétel nélkül elfogadsz. Nothig to Lose but Your Head 1976. ahogy szerettem volna .. mert a szerelem is halál. De ha nem tudsz ellazulni. Ha ezt elfogadtad. március 12. Az élet szép. És ha az egészre mint egységre gondolsz. A halál az egyik legszentebb szentség . ami túl van a halálon.. az mindentől fél. Évszázadokon keresztül azt tanították nekünk. az élet mindkét polaritását. egésszé válsz. Amikor hirtelen szembetalálod magad a halállal. az alvás közben sem tud felengedni. Mindent. Pedig az csak egy fejezet 6 . akkor persze képtelen vagy..még a halált is. s a halál is áldásos a maga módján. akkor mindent elfogadtál: a nappalt és az éjszakát. de a halál is gyümölcsözik. amely minden este eljön. akkor egy felől az élet egyik fejezete .a fényt éppúgy.teljesen átadta magát. Aki fel a haláltól. hogy a halál az élet vége.az valójában a crescendo. még szűz. Úgy halt meg. nem küzdött. Vipasszana nem ellenkezett. ha nem tudod átadni magad. rögtön kiegyensúlyozottá válsz. Ha mindkettőt elfogadtad. akkor ebből a halál sem maradhat ki. hogy a halál az élet ellensége.amelyikről az emberek azt hiszik. Békés leszel. aszimmetrikus maradsz. mert mindenfelől a halál leselkedik rád. akkor teljesen kicsúszik a talaj a lábad alól. Aki fél a haláltól. hogy az volt az egész életed . fél a szerelemtől is. Amint elfogadod a halált.Amikor meghalsz. ezért vagyunk képtelenek átadni magunkat a halálnak. elfogadta a halált. És ha félsz a tetőponttól. akkor egyensúlyba kerülsz. mert az alvás is egy 'kishalál'.soha nem tudsz ellazulni az életben sem. fel az orgazmus élményétől is. az élet tetőpontja. másképpen nem .

tévedéseidet. meg fogja határozni a születésed körülményeit. ami beteljesületlen maradt. mintha mélyen aludnál. és félsz belépni az ismeretlenbe. és aztán valahogy megmenekül. Sőt. hiszen ez történik.. az összes jelentéktelen kis részlettel.és ennek szempillantásnyi időnek kell lennie.. akkor sem tudod befogadni egy teljes emberöltő történetét. hogy az utolsó pillanatban.a születéstől addig a pillanatig . beteljesületlen vágyaidat. ez az agy nem lesz vele többé. amiatt aggódnak. amely ettől az elmétől származik a lélekhez fog tapadni. hogy átlépj az ismertből az ismeretlenbe . A haldoklónak látnia kell az egészet. hogy megnézze az egész filmet. és nincs három órája. mint egy álom. Ezek az emberek érdekes dolgokról számoltak be. felidézed az összes élményedet. bármilyen helyzetben. mesterséges légzést kap. És amikor volt időd. elvesztegetve az idődet.. mert az ember meghal.villanásszerűen lefutott előttük. és ez nagyon figyelemreméltó jelenség.. fel kell idéznie újra az egészet.most már nem tudsz visszatérni az előző halálodhoz. akkor inkább ezer és egy hülyeséget csináltál. mert a test távozik: ez az elme nem lesz vele. és érthető. A halálfélelem a legnagyobb félelem. Az élet egyszerűen elmúlt. amire azelőtt sohasem emlékeztek. amelyekről fogalmuk sem volt. mielőtt továbbáll.. hogy nincs tovább. Mindent. A haldokló már kezdi előrevetíteni a következő életét. megszereztek. Most már nincs idő élni . s már itt is van a halál. és a mély alvással. ahelyett. továbbvisz a cél felé. Az ő szenvedésük nem a halál. A halálban semmi fájdalmas nincs . villanásszerűen.apró részletekre. mindig állj készen arra. Ragadd meg azt. Az egyik ilyen. ami 7 . És még ha meg is nézed az egész filmet. Már majdnem lezárult a fejezet. amelyek azelőtt jelentéktelenek voltak. Csak a halál pillanatában ismerik fel igazán a tényt: hogy nem éltek. amelyiknek végtelen sok fejezete van. Gondolod. aztán valahogy megmenekül. reményeidet. és már kezdődik is a következő fejezet.teljesen fájdalommentes. szenvedéseidet. hogy miért nem. hogy amit eddig megismertek. de egyvalamit megtehetsz. Ez ismert tény. A legtöbb ember úgy hal meg. hogy félsz elveszíteni az ismertet.. hogy valaki a halál küszöbéről tér vissza. kinyomják belőle a vizet. és a bátorságodat leginkább ez tudja kikezdeni. amire emlékeztek. az kicsúszik a kezükből. de a könyv nem csukódik be. hogy közben ragaszkodik az élethez. és a kellemes érzéssel. A bátorság a félelem ellentéte. hogy éltél volna. és ez a vágy fogja meghatározni a jövendő életét. inkább kellemes.a halál kopogtat az ajtón. Csak lapozol egyet. hogy élj. akkor az egész addigi életük . hogy a mély alvás fájdalmas lehet? De az emberek nem törődnek a halállal. Egy szempillantás alatt maguk előtt láttak mindent. olyan. Szinte kómában van. ami történt velük. Előfordul néha. Például valaki fuldoklik.bármikor. Tehát az. Egy fejezet lezárul.egy olyan könyvben. hogy mit csinálsz a halálod pillanatában.mindent. Csak nézd meg az embereket a halál pillanatában.ez biztosan így van. azt is. Az emberek nem akarnak meghalni. amikor érezték. örömeidet . és azt is. Mielőtt a fejezet befejeződne. Az emlékezet teljes filmje olyan gyorsan leszalad. Ezért azt tanácsolom. csalódásaidat. hogy most meg fognak halni. hogy emlékezetük megőrizte. amikor egy fejezet lezárul. A halálfélelem csak azt jelenti. De minden lejátszódik előtted . De a vágy.

új...ragadd meg az újdonságát, a frissességét, hisz az olyan hívogató. Ez a módszer meghozza a bátorságot. Válaszd mindig az ismeretlent; még akkor is, ha rosszabbnak bizonyul, mint az ismert - mert nem az a lényeg. Azt mondják, nem minden arany, ami fénylik. Én azt mondom, még ha arany is, akkor is; felejtsd el! Keresd az újat - arany vagy nem arany, az nem számít. Kezdd egy egyszerű gyakorlattal: amikor csak mód van rá válaszd mindig az ismeretlent, a kockázatosat, a veszélyeset, a bizonytalant; és így sosem leszel tanácstalan. És csak ezután, csak ekkor tárulhat elénk a halál mérhetetlen élménye. Bátorság fog eltölteni. Csak kezdd azzal az egyszerű formulával, hogy soha nem hagyod ki az ismeretlent. Mindig válaszd az ismeretlent, és menj a saját fejed után. Akkor is, ha szenvedsz, megéri - ez mindig megtérül. Mindig egyre felnőttebben, egyre érettebben, egyre intelligensebben kerülsz ki belőle... Beyond Enlightenment, 1986. október 5.

8

II. RÉSZ MEGMENTŐID AZ ELLENSÉGEID AZ ÁL-VALLÁSOK FÉLELEMRE TANÍTANAK Szeretett Bhagwan, Más vallásokban szinte sohasem beszélnek a halálról, és ha mégis, akkor az komor és félelmetes. A Te vallásodban mindig szabadon és vidáman beszélnek róla. Van ennek valami jelentősége? Ez mindenképpen az egyik legfontosabb dolog. Ez az, ami eldönti, hogy igazi, vagy ál-vallásról van-e szó. Az ál-vallás semmit nem tud a halálról. Sőt, az életről sem tud semmit, innen származik a félelem - a felelem mindkettőtől. Nem lehet csak a haláltól félni, mert a halál nincs elkülönülve az élettől, a halál az élet része. Az nem az élet befejeztét jelenti; a halál az élet egy mozzanata - az élet folytatódik. A halál sokszor megtörténik, rengetegszer, az csupán egy esemény. Az ál-vallások azonban félnek mindkettőtől. Az ál-vallások félnek az élettől is. Először ezt kell megértened; csak ezután értheted meg, hogy miért félnek a haláltól. Az ál-vallások mind az életről való lemondást hirdetik. Mindegyik egyfajta 'anti-élet' felfogáson alapszik: valami nem stimmel az élettel, az élet eredendően bűnből származik, nem helyes, hogy élsz. Ádámnak és Évának bűnhődnie kellett, mert élni akartak, mert tudni akartak, mert érteni, felfedezni, kutatni akartak - ez az ő eredendő bűnük. Te Ádám és Éva örököse vagy. Te eredendően bűnben születsz. A vallások vissza akarják csinálni, amit Ádám és Éva tettek, hogy Isten újra elfogadjon téged, hogy visszafogadjon a mennybe. A vallások félnek az élettől, félnek a tudástól - ebben egyik sem különbözik a másiktól. Az ál-vallások megtanítanak félni az élettől is - nem csak halálfélelemre tanítanak. Nem beszélnek a halálról; úgy gondolják, hogy illetlenség a halálról beszélni. Az etikett nem engedi meg, hogy vacsora közben a halálról társalogj. Hát miről beszéljünk vacsora közben?! - az emberek még akkor sem beszélhetnek a halálról, amikor összegyűlnek valakinek a temetésére, hogy leróják utolsó kegyeletüket. Élj olyan intenzíven, ahogy csak lehet, és akkor maga az élet íze mutatja meg, hogy miért nem kell félni a haláltól. Ha egyszer megismered az életed, és annak tüzét, akkor tudni fogod, hogy nincs halál.

9

Ez az élet, amit az ember intenzív átélésen keresztül ismer meg, ez örök. Így az örökkévalóság érzése az élet folyamán egyre erősödik. Minél mélyebben, minél intenzívebben élsz, annál hamarabb megérzed, hogy nincs halál. Az én vallásomban megünnepeljük a halált, mert nincs halál. Az csak belépés egy másik életbe. Mi a születést ünnepeljük - az emberek azt hiszik, hogy a halált ünnepeljük - mert a halál, mint olyan, nem létezik, mert semmi nem hal meg, csak a formák változnak. Az élet átköltözik az egyik formából a másikba...és mindenkinek örvendeznie kellene, amikor valaki meghal, mert ó csak látszólag hal meg. Számunkra úgy tűnik, meghal - másrészről viszont megszületik. The Rajaeesh Bible, III. kötet, l985. január 10. este AZ ÉLESZTŐ KELETEN, A KOVÁSZ NYUGATON VAN ...Az 'egy élet' gondolatát másoktól örökölted, belédnevelték. A keresztény eszme, a zsidó eszme, a mohamedán eszme - melyek mind abban a zsidó felfogásban gyökereznek, hogy csak egy élet van - őrült módon felgyorsították az életet Nyugaton. Olyan sietségben kell tenned mindent, hogy közben nem tudsz neki örülni, és nem is tudod tökéletesen megcsinálni...valahogy sikerül megcsinálnod, aztán rohansz is a következő dologhoz. A nyugati ember nagyon rossz felfogás szerint él. Ez akkora feszültséget hozott létre az emberekben, hogy sehol nem tudnak megnyugodni; mindig sietnek valahova; félnek, hogy a vég idejekorán utoléri őket. Mindent meg akarnak csinálni, mielőtt a vég eljön. Az eredmény azonban éppen az ellenkezője; semmit nem tudnak szépen, könnyedén, tökéletesen megcsinálni. A halál annyira beárnyékolja az életüket, hogy nem tudnak felszabadultan élni. Minden, ami örömet okozna, időpocsékolásnak látszik. Nem képesek csak leülni egy órára, csendben, mert elméjük rögtön megszólal: 'Miért vesztegeted el ezt az órát? Ezalatt megtehetnéd ezt, megtehetnéd azt...' Az 'egy élet' felfogásának köszönhetően a meditáció eszméje sohasem alakulhatott ki a Nyugaton. A meditációhoz teljesen ellazult elme szükséges; sietség, aggodalmak nélkül, sehová sem készülve...csak örülni mindennek, ami jön, pillanatról-pillanatra. A meditáció törvényszerűen keleti találmány, hiszen itt az örök élet eszméje él lehetőséged van az ellazulásra. Lazíthatsz minden félelem nélkül, örvendezhetsz és furulyázhatsz, kedvedre táncolhatsz és énekelhetsz, élvezheted a napfelkeltét és a naplementét. Örülhetsz az egész életednek. És nem csak az életednek, örülhetsz még a halálodnak is, mert a halál is egy nagyszerű élmény, talán a legnagyszerűbb élmény az életben. Egy crescendo. A nyugati felfogás szerint a halál az élet vége. A keleti felfogás szerint a halál csak egy szép esemény az élet hosszú folyamatában; ebben a folyamatban nagyon 10

én nem követlek .. hogy egy szót sem szól. hogy a tolvaj mit csinál. akkor engem miért hagytál ott? A tolvaj kezdett félni. éppen ellenkezőleg. Nulla aludt. A nyugati ember gazdag. és különben is.. a Kelet ezt az elvet követi a halállal kapcsolatban is. néha kiesett valami a kezéből. Minden pillanat lenyisszant egy kicsit az életből.Nem — felelte Mulla -. A tolvaj kezdte gyanítani.Nem. különben megyek a rendőrségre. hogy az élet rövid. itt van a holmid . Ez a könnyedség jellemző az egész Keletre.Miért követsz? . Miközben mindent kihordott a házból.. Mit csinálnék még ebben a házban? Jövök hát én is. .nem esik kétségbe. De az alapvető probléma az. az összes bútor. nem tolvajnak nevezlek. mielőtt egy másik élet. hogy a nyugati ember mélyen.csak átköltözik. nem gyötrődik.felelte Mulla -. aki a gondomat viseli. a nyugati ember nagyon feszült. egy másik forma. mintha mi sem történt volna. Vidd a holmit. akkor hirtelen úgy érezte. egyszerűen csak házat cserélsz. Pedig még nyugodtabbnak kellene lennie. hiszen megteremtette a kényelmes élet minden feltételét. A tolvaj nem zavarta őt az alvásban. Ez okozza a feszültséget.ugyanaz az ember volt. és minden pillanatban közelebb kerülünk a halálhoz. . s így az mindig rövidebb és rövidebb lesz. Elvittél mindent. hogy valaki követi. olyan rossz állapotban van. Ezért van az. Minden kényelem. aki segít nekem a költözködésben.. de Mulla tovább aludt. mi most költözködünk. . most már végigcsináljuk. A tolvaj megijedt: . Minden egyes halál egy csúcspont az életedben.Nem.sok halállal kell szembenézni. de nem igazán . egy másik elnevezés. a gyötrődést.hogy ót is ellopta az egész életével együtt. az aggodalmat. tessék. Mulla nem szeretett más dolgába beleavatkozni.Itt van a holmid.jóllehet nagyon szegény . Amikor végül mindent összegyűjtött és összekötözött. egy másik öntudat kezdődne.. Amikor megszülettünk. minden kikerült a házból.Bocsáss meg. . és én egyébként is elég lusta ember vagyok. hagyd csak. Nem befejeződsz. legbelül tudja. Neked biztosan jobb házad van.mondta. de gazdagsága nem szolgál lelki épüléséül. tessék . 'Milyen furcsa ez az ember. . A tolvaj aggódni kezdett.félig nyitott szemmel figyelte.mondta. megkezdtük utunkat a temető felé. ami zajt csinált. Hátranézett . amikor mindent összeszedtél. furcsának találta a helyzetet. hogy hazavigye. sorban állunk. aki az előbb aludt.. Mulla Nasruddin jut erről az eszembe: Egy tolvaj lépett be a házába. Én úriemberként viselkedem. miért zavarta volna akkor ő a tolvajt a munkájában? Hadd csinálja csak a dolgát. hogy ez a fajta alvás csak akkor lehetséges. Szükségem van valakire. hanem csak valakinek. Úgyis már el akartam költözni abból a házból. amikor kiürítem az egész házát!' Az összes berendezés. ha az ember ébren van.kérdezte. Nincs sietség. minden 11 . sosem találkozott még ilyen emberrel. A te eszméd a rövid életről viszont veszélyes eszme. hogy a keleti ember .

12 . Bizonyosságra van szükséged. hiszen semmit nem tudsz megmenteni a halál eláll. valami.ha megtaláltad léted kertjét. Akkor öröm lesz nekiindulni az ismeretlennek. Nincs szükségem arra. a hipotézis viszont arra való.nem mint hitet -.. hogy kísérletezz vele. ez rendkívüli izgalom és eksztázis. mint hipotézist . hogy bármilyen hitet is ráderőltessek.nem hitre.nem mint hit. Mivel ismerem az igazságot. Mindennap látod. Minden halál a saját halálodra emlékeztet. Az életet körülöleli a halál.. most halott.papírcsónak. örömet .ezek függetlenek minden külső dologtól . ami egy pillanattal ezelőtt élő volt. amit a halál sem tud elvenni. A halál mindent elvesz. hogy félni fogsz. hanem mint bizonyosság. akkor a hipotézised a saját tudásoddá fog válni . Először is. Ismétlem tehát. mert én ismerem az igazságot.és ha nem fejlődött ki a belső léted. A legalapvetőbb félelem .. Senki nem gondolhatja. azt. Ebben a pillanatban ez nem a te tapasztalatod.a halálfélelem. azokról most nem beszélek. Egyedül kell a halálba menned. csak annyit mondhatok neked: ez csak egy ideiglenes feltevés. akkor természetes. amit majd magával visz az életen túl is. csöndet. A keleti ember nyugodt. És csak a bizonyosságok menthetnek meg téged. A hit . amit te magad tapasztalsz meg. mindenedet elveszi. hogy ha kísérletezel. hanem a sajátodéra. 1987. és megláttad saját tudatod virágait. valami meghal. MINDEN FÉLELEM GYÖKERE Szeretett Bhagwan. minden gazdagság értelmetlenné válik. sokkal inkább hipotézisként. arra való.. április 27. egy dolgot ne felejts el: te egy halhatatlan lény vagy. The Golden Future. a feltérképezetlen óceánnak. Mi a félelem? A félelemnek számtalan féle formája létezik. Másodszor: mivel ilyen nyugodt. hogy egy papírcsónakkal keresztülszelheti a lét óceánját. Nem valaki más igazságára. hanem egy olyan igazságra. hogy valaki meghal. mert nem viheted őket magaddal. hogy bármit is hit által fogadjon el tőlem. hogy próbára tegyék.aminek minden más félelem csupán távoli visszhangja . egyáltalán nem tartja fontosnak a halált. ha megtaláltad a békét. akkor a halálfélelem kérdése fel sem merül. boldogságot. Soha senkitől nem akarom. ami rajtad kívül van .fényűzés. De ha meglelted belső léted. észre tudja venni azt a belső gazdagságot. legfeljebb elfogadhatod. mert teljesen bizonyos vagyok.

A szerelem az olyan valami. minden pillanatban valami emlékeztet rá. te nagy idióta vagy. Rabindranath így írt erről naplójában: „Annyira erőszakos volt. Istenről. hogy látod. mint a szerelem. hogy lehetetlenség volt hazudni neki. amit meg kell érteni. Ez pont olyan. lélekről. aki gyakran sarokba szorította az unokát. Ezt az élményt csak belülről lehet megtapasztalni. Megértheted-e a szerelmet abból. És meg tudsz szabadulni a haláltól. de nem látom a szemedben. hogy ismered is. Az első dolog tehát. és így szólt: . Hacsak a lélegzésem az életem. hogy Rabindranathot zavarba ne hozta volna. Lehet. ha megszabadulsz a haláltól. őket nem ismerik külföldön. külső megfigyelők élménye. akkor megállította. Mindig bekopogott hozzá és megkérdezte: -Hogy megy a költészet? Tényleg ismered az Istent? Tényleg ismered a szeretetet? Mondd csak. 13 . amiről a verseidben beszélsz? Vagy csak összerakod a szavakat? Bármelyik idióta tud beszélni szeretetről. a színpadon állva megragadta Rabindranathot a gallérjánál fogva. ha például meglátta őt a piacon. csak vérkeringés. És ez megismerhető. láttad már valaha is magadat meghalni? És amikor másokat látsz meghalni. mert a halál csak egy idea. nem a valóság. téged ismer az egész világ . akkor mi értelme továbblélegezni? Az élet ennél több kell legyen. hogy te bármit is megtapasztaltál volna. Miért csapod be ezeket az idiótákat? ők kis idióták. nem részesülsz az élményben. te tényleg ismered mindazt. hogy már nem lélegzik. hogy a teste kihűlt. akkor te kívülálló vagy. A költők és rajongók előtt. és nekiszegezte a kérdést: . mert a szomszédban lakott. A költő-találkozókon. az öregember rendszerint ott volt. de nem maga a szerelem. hogy csak úgy tudsz megszabadulni a félelemtől.a halál mások. aki szerelmes? Mit látsz akkor? Ölelgetik egymást. De gondolod. hogy ismered Istent. Az élet benned létezik . de a kéz fogása a szerelem? Mi egyebet fedezhetsz fel a szerelemből kívülről? Így minden megállapítás rendkívül felületes lesz. ami túl van a halálon. Lényegében igaza volt.Lehetetlen elfelejtened a saját halálodat. de az ölelgetés a szerelem. mert benned létezik. Az öregember. Sokszor jött látogatóba az öregember. ami melegen tartja a testet? Ha csak ennyit jelent az élet.Mi van az Isteneddel? Megtaláltad már. ha beszélsz az Istenről. ha tartalmaz valami örökkévalót. valamit.Nobel-díjas volt -. És Rabindranath nem tudott felelni. hogy ezek jelentik az életet? Az élet csak légzés? Az élet csak szívverés.de ez nem jelenti azt. Ezek a szerelem megnyilvánulásai. Mindig csak másokat láttál meghalni. amint egymás kezét fogják.Még nem történt meg. vagy még mindig csak verseket írsz róla? Ne feledd. amit csak akkor ismerhet meg az ember amikor szerelmes. Mindössze annyit tudsz róla. és olyan átható tekintete volt. ahol Rabindranath mindig nagy tiszteletnek örvendett . hogy a szíve nem ver többé. Rabindranath Tagore nagyapjának volt egy barátja. hogy látsz valakit. Az élet csak akkor ér valamit. de sosem távozott anélkül. Nagyon kínos helyzeteket teremtett. az nem jelenti azt. akkor ez nem éri meg a játszmát.

Nem kell minden egyes félelmet meg vizsgálnod. akkor a másikban. És ez olyan teher.Most mit mondasz? . Oly kapzsivá. Rabindranath éppen reggeli sétáját tette. A bún mindent megmérgez. hogy az megbocsájthatatlan.hogy a létezésben nincsen semmi. És ez a kis élmény . vagy alsóbbrendű lenne. Az egész óceánt bearanyozta a nap. A vallások akkora kárt okoztak. hogy bűnössé tegye. Ne félj azért.és közben mindannyian a kapzsiság és mohóság ellen beszélnek. ami felsőbbrendű. össze se lehet őket számolni. kora reggel volt.. és még úgy sem jutnál a végére. a teljességedet. A bűn. bekopogott hozzá és a szemébe nézett: . Az összes vallás a kapzsiságon. Csak egy dolog számít: hogy az elmédnek teljesen tisztának. A Nap ezekben a kis pocsolyákban ugyanazzal a színnel. se Buddha nem kell. Csak egy élmény kell. elvették a bizalmát az iránt. Akkor minden félelem eltűnik. Légy áldott .a vágyódás.. hozzám. hogy igen tiszteletreméltó forrásból. az nem természetes.Pusztán a jelenléte megkövetelte. Éjszaka esett az eső. se Jézus. Az egyik ilyen betegség.” De egyszer aztán megtörtént. hogy minden embert jutalom-orientálttá tettek. Minden embert bűnössé tettek . ugyanazzal a dicsőséggel.bűnössé ezer és egy dologban. Neked egy teljesen néma. Az ember minden méltóságát elvették . Tehát először is meg kell szabadulni a haláltól. a mohóságon alapul. a várakozás örömét...Most nincs mit mondani. De ezek mind csak az elme beidegződései. a léttel való egységedet. És csak ez a tiszta űr vezethet el önmagadhoz. s a Nap éppen felkelőben. és éppoly könnyű kitörölni őket. azt a vallások teremtették. Azért. Az nem számít. ugyanazzal az örömmel kelt fel. vagyis magához a léthez. a szerelem örömét. hogy minden egy nagy egész hirtelen beléhasított. ami teljesen áthat... mert ahhoz több emberöltőre lenne szükséged. tökéletesen üresnek és némának kell lennie. nem tud táncolni. hogy benned lakjon. hogy néhány ember 'Nagy Sándor' lehessen. mert a halálról mindenki tud.. A félelem természetes.. Kellenek a 'kis sándorok'. hogy az ember vagy igazat mondjon.. Mindent elvettek tőled. mert ezeket az írásokat eddig szentírásnak tekintetted. hogy megtapasztald az örökkévalóságodat. Se Mózes.mert ezeket eddig úgy tekintetted. mohóvá tették az embert. tiszta űrre van szükséged. A világ vallásai temérdek betegséget hoztak az emberre. És rabszolgákra szükség van. Az összes vallás összeesküdött a szerencsétlen emberi lény ellen. nagy vallásalapítóktól származnak. ami miatt az ember nem tud felszabadultan énekelni. mert így tud rabszolgát csinálni belőle. Csak akkor 14 . Jutalom-orientálttá . Néhány ember hatalomvágya miatt kell emberek millióinak szolgasorban élnie.mondta az öregember. hogy a tavasz eljön egyszer. emberek millióit kell embertelen szintre taszítani. nem tud örülni semminek.ha nem ebben a világban. vagy maradjon csendben.. az út mentén pedig kis pocsolyákban gyúlt össze az esővíz. Életében először ő ment el az öregemberhez.. Megtörtént. mint a tengerpart homokjából az írást. A lehetőség mindig adott..

amiknek semmi közük hozzád.. Igen. egy szappanbuborék. A halálfélelem hozta létre az ál-vallásokat. csöndet kialakítva. 15 .. kimeríthetetlen marad.de a folyamatosság mindig megvolt. hogy hiába kutatjuk állandóan. kiérdemelve. míg eljött. Nem az élet az. amelyik tiszta. csodálkozó szemekkel. de valójában nem azok. és ártatlan. ha nem volna halál. az öreg emberek eltűntek. és gyermeki. az élet mindig megvolt. Az egyik szufi misztikus így írt erről: „Sokat vártam a tavaszra. hogy 'mi történik a halál után?' értelmetlen lenne.. hanem várakozva. Igen.” Az élet bőkezű. hogy tökéletesen tiszta légy. . hogy mi ez a halál.többre várva . este A FÉLELEM VALLÁSA . hogy vajon marad-e utána valami. A halál ösztökél arra.. és tudni akarod. mint menny és pokol. amiknek semmi értelme. szent helyekre..A vallás egyedül a halálnak köszönheti jelentőségét. Egy egyszerű és ártalmatlan vallás megváltoztathatta volna az egész Földet. s te csak egy átmeneti jelenség vagy. nekik nincsenek szentírásaik. ha meghalsz.. a hol fészket rakhatnék magamnak. ami akkor is él. Én minden eddigi vallást ál-vallásnak nevezek. neked csak el kell tudni fogadni.. hanem minden pillanatban nagy szeretetben él. az egyéni élet mindig probléma volt. olyan sok virággal érkezett.. hogy vallásos légy. boldogan . mentes minden vallási szennytől. Az elméd csendben. A kérdés. akkor mennyivel több nálad Isten? Most ő az örök lét.amelyik nem foglalkozik olyan hülye ideákkal. a világ folytatódott. The Golden Future. mintha valódiak lennének. A rejtély időtlen.. szeretetben várakozzon. fiatalok jöttek a helyükre . hanem virágözönnel. Mindmáig csak egyéni halál volt. Tudni akarod. mert nincs bátorságuk ahhoz. de csak az egyén aggódott miatta. ahol a halál nem létezik.kapsz jutalmat. romlottságtól.hogy a tavasz eljöjjön. ahol senki nem hal meg. egyre nagyobb űrt. nem vallásosak. Ók nem járnak semmilyen templomba.. Képzelj csak el egy világot. hogy semmi nem marad a halál után. egy pillanat alatt eltűnsz .felemások. a menny és a pokol kérdése értelmetlen lenne. S ha te örökkévaló vagy.nem vágyakozva. De a dörzsölt papok nem engednének meg egy olyan vallást.valami nagy dologra... emberek jöttek és mentek. a világ egy globális halálhoz közeledik. Az élet olyan sok. Egyáltalán senkit nem érdekelne a vallás. ha elvégzel bizonyos szertartásokat. 1987.. vagy nem. Úgy látszanak. ami arra ösztönöz.innen a félelem. S olyan bőségesen.. És a félelem ösztökél a keresésre. hogy elfogadják az egészet. hogy keress valamit. a társadalom folytatódott. hogy nem maradt hely. május 17. Most először.és nem csak néhány szál virággal. akik azt mondják. Én azt akarom. Azok. nem a halál az.

és tudja. mozira. Fukar módon csak hetven évet kapsz tőlük. mint amikor a műtéthez megkapod az érzéstelenítőt. Ahogy felkapja reggel a táskáját. akkor nem a csontvázaddal találkozol . Az ember mindig. sokszor éltél már. Az viszont sosem volt probléma.. este NEM ÍGY KELL ÉLNI! . aminek ráadásul egyharmada elmegy alvással. Ott a te tudatod. ami miatt félni kellene tőle. hogy mindössze ez a hetven éved van. Ami a felszínen látszik.A pap nagyon könnyen ki tudta használni az egyént. 'tanulásra'. ha kinyílik számodra is az élet végtelen perspektívája . hogy találjon valami fogódzót. ugyanúgy megvan a szegénynek. Az idő tekintetében nincsenek gazdagok és szegények. Volume III 1985.. olyan kicsi. mennyi látnivaló van. ha nem a felesége lenne az . Az élet egy örök inkarnáció. Ha behunyod a szemed. ami ahhoz kell.és 'elköszön' a gyerekeitől.. akkor az én szememben te már bölcs ember vagy.a paphoz szalad. amennyire csak lehet. egy olyan alvás. A nyugati ember extrovertált: nézz csak kifelé.hogy akarod így megtalálni önmagad? Hogy fejted meg lényed. Ám nem könnyű összeszedni még ezt a hét percet sem az életedben. ami megmenti őt a haláltól. hogy ezt az egész társadalom megsínyli. Az ember olyan gyönge. mindenhol csak siet.. Egyébként a halálban nincs semmi.. Ha sikerül a halállal megbarátkoznod. nem ellenség. hogy megkeresd az ennivalóra. mint a gazdagnak. valamit. életed misztériumát? Hogy fogod megérteni. másik egyharmada pedig elmegy arra. Valójában egy élet az nem minden.Ha a Nyugat nem hagy fel az 'egy élet' szemléletével. nincs szükség többé rohanásra.. De fogalma sincs arról. 16 . olyan elesett. És azt a kicsit is. A halál barát. belegyömöszöl néhány dolgot.az életed igazi forrását találod ott.. hogy a halál az nem egy vég? Mivel lemaradsz magáról az életről. Ezért azt mondom: élj minden pillanatot olyan teljességgel. a félelem is maradni fog. az idő kimeríthetetlen. Ez olyan.semmi nem kerget át az egyik pillanatról a másikra. hogy nyugodtan és némán átköltözhess egy másik testbe. Az idő nem pénz. ruházkodásra és egyebekre valót. január 20. akkor a képmutatás.. The Rajneesh Bike. Nem így kell élnie Hova jutsz ezzel a rohanással? Nyugaton nincs hagyománya a misztikumnak. ami maradt. Ha a hetven év alatt meg tudsz menteni hét percet önmagad számára.. hogy meg fog halni . ami halhatatlan. az mélyen a nyugati vallásokban gyökeredzik. le fogsz maradni a halál nagyszerű élményéről is. és sokszor fogsz még. hülye vitákra és ellenségeskedésekre kell szánnod. mert kell. És a pap ezt meg is ígéri. ami örök. egy álom nélküli alvás. hogy belül nem csak a csontváz van... a ragaszkodás. Az egy csodálatos alvás. focimeccsekre.akkor minden lelassul. és nem kell többet attól félned. megpuszilja az asszonyt . TV-re. hogy valami még van azon belül is..észre sem venné.

. Azt kell mindössze megtanulnod.amikor minden ünneppé. Én azt mondom: az igazi vallás az a transzformáció művészete . ünneppé tudj varázsolni. 1987. amivel szembetalálod magad. és képes leszel örülni annak is. tánccá alakul. énekké. élvezheted az öregkort. este 17 . amikor eljön a halál. The Golden Future. hogy mindennek tudj örülni. Akkor élvezheted a fiatalságodat. május 19.és akkor nincs több hajsza.A nyugati embernek alaposan meg kellene ismernie élete forrását . hogy bármit..

.. hogy eddig be tudott csapni minket. a mecsetekben a hívás mind lealacsonyítják magukat. a társait. a harang mindig érted szól. Minden születésnapkor a halál egy évvel közelebb kerül hozzád. lealacsonyítják a belső istent. Látod. hogy te is ugyanabban a sorban állsz. mert szinte mindennap meghal valaki. halott. felnevetett. a zsinagógákban.. Az orvostudomány mai állása szerint a halott ember minden kritériumának eleget tesz .. hanem a visszaszámlálásod első napja. Megmásíthatatlan tény.de minden hiába. a családját. de most minden kétség kizárva. hogy megállt az ember légzése. hogy meghalt. harmadszor is becsapta a barátait. És amint a három orvos aláírta a halotti bizonyítványt.és az egész orvostudományod csak annyit lát -. Innentől csak haldokolsz. halhatatlanná lesz. hogy senki nem hal meg. és máris kijelentik.. Most tehát mindenki nagyon óvatos volt már. meghalnak a fák. kiért szól a harang. leállt a szívverése. amikor megszülettél.. meghalnak a madarak. talán holnapután? Csak idő kérdése.A templomokban. Ha az ember önmaga tudatára ébred. Minden nap egyre közelebb kerülsz a halálhoz. és erről mindig eszedbe jut a saját halálod. „. kinyitotta a szemét és nevetett. nem is a születésnapod volt. minden jel a halál beálltát igazolta. RÉSZ FIGYELJ ÉS MINDENT MEGTUDSZ NINCS KÜLSŐ ISTEN ." . az ember kinyitotta a szemét. csak egy félreértésből adódóan halandóvá degradálta magát. hogy valaki meghal. ahogy az emberek meghalnak.III. Az emberek nagyon hitetlenkedtek. meghalnak az állatok. napról napra. éberség.. akkor onnantól ő nem halandó többé. Hogy is kerülhetnéd ki a tényt. A belső istennek nem kell egy másik istent imádnia. Minden halál jelent valamit számodra. Figyelmeztet. ha megértenéd. Épp a minap történt. hogy az élet és a tudat örök és halhatatlan benned.. akkor valóban azt látod..Lehet. amit a költő mondani akar neked. hogy egy ember. Százharmincöt éves korában meghalt . A halál: illúzió. eltűnt a pulzusa. Jó lenne. Igazából mindig is halhatatlan volt. hogy az ember meghal.az öregember pedig felébredt. minduntalan halálfélelmed van.de láttad-e már magadat meghalni? És ha látod.. Sőt. aki Kashmir Pakisztán által megszállt területén él.talán holnap. És mégis. Annak ellenére. Nem kell más csak egy felébredés..mondták az orvosok. hogy valaki meghal? Csak annyit látsz .harmadszor is. és a sor egyre rövidebb. Az orvosok is nagyon óvatosak voltak . az tudja. mert eddig már kétszer beugratta őket. Az orvosi diagnózisok megállapították a halált. hogy te is meg fogsz halni. majd így szólt: 18 ..Sose kérdezd. kiállították a halotti bizonyítványt. aki tudatos a lénye felől. az a nap. tudatosság saját lényünk felől. .énekli a költő.

És a kisfiú olyan ártatlan volt még. amikor legközelebb meghalok.Semmiség . a pulzus eltűnik. akkor egyszerűen egy megfigyelő leszel. a pénzed. az elmédből. nincs öreg kor. Ha megmaradsz egyszerűen ebben a szemlélő minőségedben. azt mondod 'én a test vagyok.mondta a szufi misztikus a kisfiúnak. Ha a testtel azonosítod magad. hogy még egyszer. egy másik dimenzióba. Á szív megáll. utoljára.. figyeld a testet. az elméd. miközben fiatalosak.ez örök..kérdezték tőle. És néhány ritka esetben előfordul. Figyelsz.nem pedig a tested. És vissza is tudsz jönni. hogy egyre nagyobb a távolság közted és a tested között. Most csak arra gondoltam. és ezzel kicsúszol. én nem a légzésem vagyok. megint elkezd lüktetni a pulzus. mert ritkaság. Akkor halandó vagy. dolgoznak a földjeiken. Találkozhatsz ott több száz olyan emberrel. megismerkedett egy szufi misztikussal. Ha abbahagyod a figyelést. aki százötven is elmúlt. Ilyenkor nincs halál. Az igazi vallás nem tanít istenimádatra.Hogy csinálta? Mi történt? . . és ki fogsz tudni csúszni a testedből. itt a legmagasabb az életkor. Figyeld az elmét. akkor becs'szó. hogy te egy puszta tudat vagy . Ha ki tudtál csúszni. mindig új és fiatal marad . így tudod az irányt visszafelé is. felülmúljon minden orvosi ismeretet. nincs betegség. Az igazi vallás arra tanít. Kashmir Pakisztán által megszállt területein találhatók a legöregebb indiaiak és pakisztániak. akkor a távolság hirtelen eltűnik. elme-nélküli. hogy felfedezd magadban a halhatatlant. riporterek. akkor most már ismered az utat. én nem a szívem vagyok. Ha nem azonosítod magad a testtel. Ez egy egyszerű ember. mert én nem a testem vagyok. hogy egy-két ember megéri a száznyolcvan éves kort is. újra dobogni kezd a szív. Én ezeken mind túl vagyok. és ugyanaz fog történni az elmével is.. az elme vagyok.Most komolyan mondom. És nemsokára a test mérföldekre lesz tőled. hogy valakit háromszor halottnak nyilvánítsanak. Százhúsz év igen gyakori. Egyszerűen csak figyeld magad. . és háromszor meghazudtolja az egész orvostudományt. hanem pusztán egy tudat 19 . Ezt az embert is felkeresték a világ minden tájáról újságírók. Nem egy jógi. a házad. a légzés vagyok. .Nagyon egyszerűen elhagyhatod a tested . hogy a halál illúzió. és ezt tudom. és hamarosan visszacsúszol a testedbe. és egyszercsak észreveszed. akkor tényleg azonos is leszel vele. a tekintélyed. aki elmagyarázta neki. és megint a testtel azonosítod magad. És amikor visszajövök a testbe. tényleg meg fogok halni. ebből az egész személyiségből. a hatalmad. De amikor hét-nyolc éves kisfiú volt.felelte -. a szívverés vagyok'. hogy elfogadta. és akkor ti mind bedőltök. aki gyakorlatokat végez. egy tiszta tudat. Egyszer mindenkinek be kell sétálnia a halál kapuján. egy földműves. Egyre közelebb kerülsz. De ha akkor képes vagy emlékezni. akkor ez a minőség sosem változik meg. akkor újra megindul a véráram. és ezt tudom.. és ezt tudom. hogy felfedezd magadban az istent. a szívverésed. Csak figyeld belülről. mondhatni normális. az ember egyszerűen átcsúszik oda..

Nem. ha vonakodva is. Itt van mind a kilencvenkilenc bátyám . Te még szinte semmit nem éltél. hogy most el kell vinned valakit. Akkor a halál egy karcolást sem ejthet rajtad. van aki hetvennyolc. te többet élvezted az életet. Alkudozni kezdett: . amikor meglátta a Halált .mondta a Halál. aki igen jól élt .mindene megvolt. pedig te vagy az apa.Biztosan túl naiv vagy . Száz év múltán pedig újra eljött. lejárt az időd.ók már sokat éltek és még mindig élni akarnak.Jóllehet.ha még te sem készültél fel. mint amikor először jöttél értem. Látván. Yayati odahívatta mind a száz fiát. Egyedül a legkisebb fiú. Az idősebbek csak hallgattak. és Yayati helyzete semmit nem változott: .mondta. És a történet így folytatódik ezer éven keresztül.Nem látod hogy hallgat a kilencvenkilenc testvéred? Az egyik nyolcvan éves. vagy kilencven év múlva. és számtalan csatát megnyert . a másik hetvenöt. Még az én szívem is megesik rajtad. akkor maradhatnék még száz évet? . aki csak tizenhat éves volt.akkor sértetlenül jutsz át a halál kapuján. Még a Halálnak is megesett a szíve a fiún: .Yayati.egyik sem elégedett. de elmegyek veled. akkor sem leszek elégedett.mondta a Halál. Gondold meg még egyszer. mint a fiaid.. aki eljönne velem helyetted.Ha tudsz valakit. Minek vesztegessem hát az időmet? Legalább megteszem ezt a szívességet apámnak. . Vigyél csak engem. amit az élettől az ember csak kaphat -. Én viszont befejeztem.habár nagy harcos volt. . egy dologban teljesen biztos vagyok. hogy inkább menjen ő.Kicsit korán jöttél. A legidősebb fiad nyolcvan éves. Mit akarsz még? Yayatinak száz fia volt. hogy elvigyelek. ha száz évet élek is. nem? . Ekkor eljött a. ha nem is szívesen.mondta a fiú -. most mégis.kérdezte a Haláltól. mert már nincs 20 .. mert száz felesége volt. de gondoskodtam újakról.Megtennél nekem egy szívességet? .remegni kezdett. . .. és Yayati mindig kapott még száz évet. engem éppen ez a helyzet késztetett ilyen döntésre.Az összes idősebb fiam meghalt mái.Készülődj. . Nagy csend volt.. senki nem szólt egy szót sem. miért lennének ók jobban felkészülve? . nagy király. akkor mi értelme itt maradni? Akkor én sem lennék elégedett. -Korán? Hiszen száz évet éltél . vagy hatvan. Halál. hogy ma megyek. akkor minden rendben. teljes tudatossággal megyek. Yayati. De nem nagyon hiszem. hogy senki sem elégedett.Tudom. felállt és így szólt: -Én felkészültem. van aki hetven. és így szólt hozzá: . Te csak ne aggódj miattam . „.Már a gyerekeid is megöregedtek. Tizedszer aztán Yayati így szólt: . Azért jöttem. Látom.mondta. A Halál kilenc alkalommal vitt el fiakat. hadd éljen még száz évet. ugyanolyan elégedetlen vagyok.. hogy apám száz év után sem elégedett.mondta.Ez a száz év olyan gyorsan elmúlt .. A Halál elvitte a fiút. Mindegy. de ha meg tudnám győzni az egyik fiamat. Adok néhány fiút. egyszer száz éves lett. csak kegyelmezz meg nekem.. Szegény öreg.

de mit tehetünk? Ez a lét törvénye. amin túl semmi más nem létezik.. Élhetsz bármeddig. akkor megszabadulsz a haláltól is. vonakodás nélkül kész meghalni. Ha megszabadulsz a ragaszkodástól. Ahogy most is. A HALÁL –ORGAZMUS Szeretett Bhagwan. Minden formát ölt. majd eltűnik a formanélküliségben..képem több szívességet kérni. Ha a saját halálát el tudja fogadni. de amint a halál gondolata belédhasít. hogy az ember egy megállíthatatlan. Éppen ellenkezőleg . Akkor ő halhatatlan . mert a Nap is haldoklik.múlt este nagy szél volt és akkor nagyon sok levél lehullott . hogy kinek a tudatáról van szó. Commentaries on the Teachings of the Messenger of Zen from India to China: Bodhidharma 1987. ami elől senki nem menekülhet? Az attól függ. Az ilyen ember győz a halál felett. él. később aztán megszületett. Minden életenergiánkat a Naptól kapjuk. hogy most került abba az életkorba. július 7. hullanak a levelek a fáról . Ez a bolygó nem volt itt öt milliárd évvel ezelőtt. pusztító dögvész kellős közepén van. nem aggódik. és ha a Nap meghal. Aki tökéletesen tudatos. ha a világ felismeri. és eggyé válni vele. Ha megszabadulsz a ragaszkodástól. akkor tárt karokkal tudod fogadni a halált. hogy minden megszületik. mint természeti jelenséget. hogy ha ezer év nem elég ahhoz. Hazaérkeztél.. hogy elégedett legyek. az elfogadja ezt is. Akkor tökéletesen fel vagy készülve a halálra. remegni kezdesz. épp úgy. akkor megszabadulsz a születés és halál körforgásától. De még ha ki is tudna mászni az emberi elme ebből a 'dögvészből'. ahogy minden mást elfogadott. Mi történik az emberi tudattal. vele nem történik semmi.. Aki tökéletesen tudatos.. 21 . nem sokáig él már ez a bolygó. És az is bizonyossá vált számomra.egy buddha. Ha megszabadulsz a ragaszkodástól. akkor ez a bolygó sem maradhat életben. akár ebben a pillanatban is. az egyszerűen elfogadja. amikor el kell pusztulnia. És ez a legnagyobb áldás. ez a legnagyobb eksztázis. De ha nem kötődsz semmihez. Lehet. akkor tízezer sem lenne elég. akkor el tudja fogadni az egész bolygója halálát is. Nem küzd. Néhány millió év múlva a Nap elveszti az összes energiáját. este AZÉLET-ELŐJÁTÉK." Ez a ragaszkodás. akkor képes leszel belépni az egyetemes fénybe. amit a politikusok teremtettek.ez abból a tudatos megfigyelésből fakad. és aztán szükségszerűen meghal.. És ez az elfogadás nem valamiféle tehetetlenségből fakad. aki bármelyik pillanatban. A halált csak az tudja legyőzni.

Jó lesz oda egy Ford is mondta a legidősebb fiú. . Megszólalt a negyedik fiú: — Nem értem miért beszéltek össze ennyi badarságot. és a végső ponton mindenki máshogy nyilvánul meg. Halottam egy történetet. 22 .Nyugodtan?! . a kukákhoz. meg teherautón? Tán az esküvőjére készül? A temetőbe készül. csak pihenj és imádkozz. Kivisszük a ház elé. És akkor az asszony és a fiúk mind azt érezték. Mit problémáztok itt Rolls Royce-on.amikor mindannyian itt vagytok? És ki törődik az üzlettel?" Még a halála pillanatában is az üzlet a fontos.Hol van a legidősebb fiam? . akkor legalább most hadd élvezze a temetőig a kocsikázást egy Rolls Royce-on. ez a vágya sosem teljesült.. mindannyian itt vagyunk veled. ahány féle ember van. majd elviszi a szemetes kocsi. „Egy öregember.mondta az asszony. Ha az ember nem ébredt fel. Az az egy biztosra vehető. akkor annyiféleképpen reagál. aki tulajdonképpen leélte már egész életét.felelte. A harmadik fiú az öregember lábainál ült: -Itt vagyok papa .Itt ül a legidősebb fiad mellett . . . feküdj csak nyugodtan. A halál felszínre hozza az ember igazi személyiségét. hogy az ember egész élete visszatükröződik a reakcióin keresztül.. Az kényelmes is.kérdezte riadtan az asszony. De mindenkinek különböző életútja van. aki a jobboldalán ült: .Mindig egy Rolls Royce után vágyódott . Mindegy neki. akkor semmi változás nem éri a tudatát. meg Fordon. egy nagyon gazdag ember a halálán volt. Nem érkezett váratlanul a halál. más és más eseményekkel.mondta -. hogy az ember öntudatlan elméje miként fog reagálni.Mit csinálsz? . a halálán volt. hogy kivigyék a temetőbe .Mire ez a felvágás? Mindegy min viszik a halottat. .mondta a legidősebb fiú.felelte az asszony.Ha tehát az ember felébredt. hogy Rolls Royce vagy Ford. ne törődj most semmivel. Napnyugta volt. éppen sötétedett.És hol van a középső fiam? . . Sosem lehet előre kiszámítani. olcsó is.mondta a legkisebb fiú -.Úgy látszik túl fiatal vagy.Itt ül velem szemben. .fakadt ki az öregember . és megszólította a feleségét. és nem érted még.Keresem a harmadik fiamat . az ágy túlsó oldalán .Ne aggódj miatta. Az egyik ismerősömnek van egy teherautója. aki szinte már alig élt. természetesen csak odáig.Ha meghalt. az egész családja összegyűlt. És az öregember. . hogy a halott embernem élvez már semmit. „Egyszer. Nem kerül semmibe. hogy a papa mennyire szereti őket. autót kell bérelnünk. A középső fiú így szólt: . De az öregember folytatta: . elkezdett feltápászkodni. Az öregember kinyitotta a szemét.

. mit ismételget. .feleltek a többiek. Elmentem vele.' De ő mindig azt felelte: ötven év.kérdezte.csak azért. aki annak idején gyakran ellátogatott hozzám. láttam. hogy az Isten nevét ismételgeted? Mindig azt mondtad. Rosszul esik nekem. hogy meg fogok halni. Az álmodozás nem kerül pénzbe. hogy megspóroljon egy kis pénzt. De az öreg nem hagyta magát: . az egész életfilozófiájára.Az apám haldoklik. Hadd ismételjem az Isten nevét. és így szólt: . akkor sosem mulasztotta el. .Az akkor volt . sose lehet tudni.. Odaléptem hozzá nagyon csendesen. És állítólag az öregember elsétált a temetőig. hogy az ajkai némán mozognak. Ez az Isten hindu neve. Ilyenkor minden kiderül. ha a nevét ismételgetem.. Ez most nem alkalmas időpont a vitatkozásra. Amint beléptem az apja szobájába. Adjuk neki oda.' . Én egész életemben csak álmodoztam a Rolls Royce-ról. hogy Krishnamurtinak igaza van. . akkor sem ártok senkinek azzal. minden szentírást. Elhagyott minden szertartást. de most. bármiről lehet álmodozni. mintha nem is lett volna. A haldokló ember utolsó gondolata nagyon jellemző az egész életére.Ne zavarj. hogy meglátogasson. Van még bennem egy kis élet. Majd' ötven évig volt Krishnamurti követője. 'Ram. Megráztam. hogy nincs Isten. Gyere hát velem. Ott találkozunk! Pont a sírnál fogok meghalni. hogy még mindig ilyen tékozlók vagytok. logikailag. Ram. intellektuálisan teljesen meg volt róla győződve. és a madhya pradeshi bíróság Jabalpurban van.’ Egyszer aztán eljött hozzám a fia és azt mondta: . De ha mégis van. a fiai és a család követte. és ha én is a városban voltam.mondta a legidősebb fiú -.Nem kell a kiadások miatt aggódnotok. És az öregember. J. Ram. és a szép autókról. Kinyitotta a szemét. autóval jöttem. És különben is. Gyakran meglátogatta a fiát.. Krishnamurtinak volt egy öreg . és az orvosok azt mondták. és az ember úgy 23 . az egész vallására. És ötven évig állította. Válságos helyzetekben az úgy felszívódik. mert a fia Madhya Pradesh főállamügyésze volt.Indiában köztiszteletnek örvendő . így szólt: . biztos úgy akar meghalni. a logikai vagy racionális meggyőződés nagyon felületes.Nem fogok vitatkozni . nincs sok időnk.mondtam -. elsétálok magam a temetőig.követője.Makacs ember . hogy nincs Isten.felelte -. hogy mi történt azzal az ötven évvel? Mi az oka.. Ha nincs Isten. hogy halljam. hogy 'ne feledd: az intellektuális meggyőződés.mondogatta. éppen a sír előtt . Gyakran mondtam neki. és meghalt.Mit akarsz a cipőddel? Te csak pihenj . hogy csak fél órám van hátra.A cipőmet akarom! .Hol a cipőm? .Ebben a pillanatban az öregember kinyitotta a szemét: .most légyszíves ne zavarj. a lepel teljesen lehull. hogy rajta van a cipője. csak azt akarom kérdezni. annyira szeret téged. Lehet hogy mégis van. miközben felhúzta a cipőjét. az nem lehet felszínes. és nem tudok mást elképzelni mellé most.

kilenc éves sem volt még. És ez abból is látható. Egy vad oroszlánt figyeltek. Az egyik. az apáddal. nem a sajátod. a mi mostani kapcsolatainkban is idegenek vagyunk. eleget szenvedtem már a földön is. Amikor az egész világ oda kerül. . hogy nincs Isten. a férjeddel. de a harmadikat nem fogod túlélni. akkor hirtelen ott állnál anyaszült meztelenül . amint fel-alá járkált a ketrecében. Egyébként nincs Isten. a barátnőddel. meggyógyult. Ez az egész világ tele van idegenekkel. 24 .de nemsokára jön a második. akkor az összes kapcsolatod . de mihelyt vége a mézesheteknek. akkor minél inkább telnek az évek.feleltem. hogy eltűnik a halálban. a barátoddal.Ez csak az első szívrohamod volt. amiket létrehoztál az életed folyamán. intellektuális meggyőződésed . . Három vagy négy nap múlva meglátogattam. Ez nem a te felfedezésed eredménye.és rádiócsatorna egyszerre bejelentené.Felejtsd el az egészet . .mondta -.elveszti jelentőségét. csak pillanatnyi gyengeség volt. a gyerekeiddel . a feleségeddel. Ezt valahonnan kölcsönkaptad.válaszoltam. Az ember fel ettől. az illúzió eltűnik. De mélyen legbelül tudják. hanem csak az elmédhez. . És én nem akarok a pokolba kerülni. hogy egy másik halál-élményre van szükséged? .egyedül.hal meg.Ez az idea.mondta -.. hogy nincs Isten. hogy ők talán egymásnak vannak teremtve. ami elől senki nem menekülhet?" Néhány dolgot biztosan állíthatunk.Felejtsd el az egészet . ötven évet.egy közös hallucinációból kifolyólag . amit most nekem mondasz. A fiú nagyon félt. . Ez nem a te saját meglátásod. Egyébként még a tömegben is egyedül vagy. Nem halt meg.kérdeztem. hogy is volt azon az estén? . ezért ezt mindig elhessegeti. hogy amikor a világ a halálán van. -Ez azt jelenti. és rögtön eltűnik a felszínes. A kertben üldögélt.Hát erről beszéltem neked. „Egy kisfiú és a papája elmentek az állatkertbe. miközben azt színlelik. Ez nem a tudatodhoz tartozik. annál inkább rájönnek. hogy minden a legnagyobb rendben van. nem maradhatnak épségben. . még ha ismerik is a nevedet az emberek. Azt kérdezed: papi történik az emberi tudattal. hogy az ember éppen egy megállíthatatlan. A házasság előtt .Szóval. Ha minden TV. hogy intellektuális meggyőződéssel semmire sem mész .kérdeztem. akkor feketelistára kerül. hogy idegenek egymásnak. . Valószínűleg túléled a másodikat is. hogy ha egy férj és feleség együtt éltek harminc. hogy a világ a következő pillanatban el fog tűnni. Sőt. És ne felejtsd el. akkor a kapcsolatok. ezt túlélted. változtat az valamin? Akkor is idegen maradsz.. hogy közben nem ismételgeti a nevét. Csak halálfélelmemben ismételgettem az Isten nevét. hogy teljesen idegenek egymásnak. Az emberek különbözőképpen viselkednek. amikor azt mondtam. pusztító dögvész kellős közepén van. teljesen biztos vagyok benne.az anyáddal.azt érzik. És napról-napra egyre távolabb kerülnek egymástól. ha a világ felismeri. negyven.Csak érintsen meg a halál szele. egy fekete lyukban.

Ha az ember teljes mértékben természetes.mondja bizalmasan az öregúr. és ő életben van. akkor előtte minden kapcsolatod megszűnik.. hogy egyedül vagy. hogy melyik a jó busz neki. s rögtön ezután magához hívja a pincért: .mert a nemiség és a halál ugyanannak az éremnek a két oldala.azért próbáltál létrehozni egy családot. Amikor a halál szele megérint. miért törődnének jóhírrel.de ő nem csinál semmit. Miután megrendeltek a levest. és hogy minden kapcsolatod csak illúzió volt. őt csak az érdekli. ha ez az oroszlán valahogy kiszabadulna. Visszajön a fiatal hölgy. és figyel.teljesen tehetetlenül. ha valami történik az apjával. aki nemiségét elfojtotta. hobbi. Az apát meg~ hogy a fia egyáltalán nem is törődik vele.Rögtön itt lesz . csak a szexre fog gondolni. nincs hírneve. Egyedül fogsz meghalni. A randevú a város legjobb éttermében volt. Ez a világ legnagyobb tragédiája. de amikor tizenöt pere múlva sem hozzák a levest. hogy egyszerűen csak figyelni fogja. mielőtt kihozná a konyhából . hogy melyik busszal kell hazamenni.Tegye ezeket a pirulákat a levesembe. hogy felfokozza és meghosszabbítsa a libidóját. hogy egyedül vagy . hogy milyen az illető személyisége. mielőtt a halál mindent elpusztít. hogy elfelejtsd azt. De még ebben a tehetetlenségben is mindenki másképpen fog viselkedni. Ha az egész világ a halálán lesz. Amikor az egész világ meghal.a papok. aki találkára készül egy fiatal nővel. hogy egyedül vagy. mint egy ismeretlen. nincs társadalmi pozíciója. pillanatról-pillanatra. Történjen vele bármi. Nem tudja felfogni. „Egy öregember. mihelyt a felálló nudlik újra lenyugszanak a levesben. vallással. ilyenkor minden egyéb érdekeltség. akkor az összes öntudatlan ember. De abban az esetben. akkor a halál közeledtével az elme teljes erőből a nemiséggel kezd foglalkozni . hogy ha valami történik az apjával.mondta a kisfiú -. hogy hogyan élt addig. hogy melyik az a busz. csak azért hoztad létre őket.Hol van már az a leves? .kérdezi türelmetlenül. az öregúr odahívja a pincért: . tiltások nélküli életet élt... hirtelen ráébredsz. a kultúra miatt -. De mindez azon múlik. vallás eltűnik. hogy felirasson magának valamilyen nemi izgatószert. hogy púderezze be az orrát. 25 . legnagyobb drámája . hogy mi történik. az ember talán még egyszer szeretkezhet. akkor lehet. de ez most felszabadul. . elmegy az orvoshoz. hogy az ember ilyenkor mit fog csinálni." Nagyon fontos kérdés ez. akkor előbb mondd meg légyszíves. akinek nincs neve. akkor az összes álarcod lehull. És ez csak a kis halálokra vonatkozik. csak ül némán.Apu . Nem fognak tudni másra gondolni. akkor vele is fog történni valami.' Az emberek egész életükben elnyomták a libidójukat. hogy ne érezd.. és történne veled valami. a nemi ösztönüket . egy ilyen helyzetben. Egyébként nincs erre általános szabály. nincs hatalma . Minden meg fog semmisülni.. az öregúr elküldi a kedvesét. akkor neki tudnia kell. a társadalom. 'Az egész világ haldoklik." Ha nem vagy tudatos.feleli a pincér -. De a halál teljesen leleplez.

minden teremtés megsemmisül végül.. Ha a nappal az élet. úgy az éjszaka is végetér . akkor nyugodtan folytatja a teaivást. olyan fekete lyukat az űrben.Csak a megvilágosodott emberről lehet kijelenteni . akkor magához rántja és egyszerűen elnyeli őket. amit a rádióban vagy a TV-ben hallasz. Ő tudja.a sokk olyan erős. amelyhez ha bármilyen égitest .a nyugati ember erről mit sem tud. az alvás. Ha éppen mosdik. akkor nyugodtan mosdik tovább. a fehér lyuk pedig a másik oldala. de most. akkor is teljesen megbénulnál a hírtől. Lehet. A teremtésnek is pihenésre van szüksége.. Először felfedezték a fekete lyukat. öreg csillagok meghalnak . hogy számára semmi sem változik. Amikor a tavasz eljön. hogy 'fehér lyukaknak' is kell lenniük.szüntelen – az élet és halál állandó körforgásában.megsemmisül. A megvilágosodott ember számára tehát semmi szokatlan nincs ebben.nincs értelme többé. Elég csak meghallaniuk.bolygó vagy nap . amikor itt a hanyatlás ideje. hogy a fekete lyuk az ajtó egyik oldala. A megvilágosodott emberről viszont teljes bizonyossággal mondhatom -és ez a saját tapasztalatom -. A legtöbb ember valószínűleg már a sokkba belehalna. hogy bárki is előre tájékoztasson. De a keleti ember számára nem csak egy teremtés van. akkor az éjszaka a halál. mert a nukleáris fegyvereink tíz perc alatt el tudják tüntetni a Földet. hogy nem lehet előre megmondani. Ha előre tudhatnánk . mert ez a sokk annyira erős. hogy ki hogyan fog viselkedni . hanem csak a pihenés. Ez Gautam Buddha tanításának is a lényege – az ilyenség filozófiája -. és a levélnek le kell hullania a fáról.nincs tehát sok esélyed arra.közel kerül. Új csillagok születnek. És nem is tör fel belőle 26 . A mai fizikusok is egyre közelebb kerülnek ehhez a gondolathoz.. Az egyik oldalról a bolygó vagy a csillag eltűnik a fekete lyukban. egy ilyen helyzetben egyszerűen kifordulnak önmagukból. még a nukleáris katasztrófa előtt. hogy egy teremtés szerinte meddig tart . Az éjszaka nem ellensége a nappalnak. hogy egy újabb lépjen a helyébe. nem fog megrezdülni kezében a csésze. hogy 'a világ tíz percen belül megsemmisül'. Ez éppen olyan. Az értő embert ez nem zavarja.csak hipotéziseket lehet gyártani. egy bizonyos idő után .. a másik oldalon. a fehér lyukból pedig egy új csillag születik. így tehát gyanítják. hogy nála minden ugyanaz marad. hogy kontrollálják magukat . este aludni tér. megindul a virágzás. Ez egy nagyon fontos idea.de róla teljes biztonsággal -. hogy a világnak csak tíz perce van hátra .a keleti ember még azt is pontosan meghatározta. Minden teremtés. hogy ilyen a dolgok természete. nem bénítja meg a helyzet. és nem fordul ki önmagából. és olyan ismeretlen. De a tudomány ismeri a természet egyensúlyát. Mostanáig visszafogták magukat.. hogy ’Készülődj!' Ha mégis úgy lenne. Rá semmi nem hat sokkolóan.és akkor a teremtés újraébred. Ezért mondom tehát. hogy törékeny lényük belehal. Ha éppen akkor teát iszik.. a regenerálódás ideje.ami egyáltalán nem valószínű. Ahogy a nappal végetért. amit azelőtt soha.. mint amikor az ember az egésznapi munka után.. akik nem tudatosak. De azok. hogy van egy pillanat.. ez magához a léthez tartozik. és olyan dolgokat kezdenek csinálni.nincs miért. és különösen Keleten.

Egyedül ő nem fog ellenkezi.semmilyen elnyomott dolog.ó lesz az. azok megszületnek majd valamilyen másik bolygón. . március 18. És csak az lép az élet örök folyamába.mert az nem hal meg. mert a megvilágosodott ember lénye nem ismeri az elfojtást. hogy nem tudatosak. valamilyen másik anyaméhben . még nukleáris fegyverekkel sem. Csak a házat lehet megsemmisíteni. aki tudatosan hal meg. amiben az élet 'lakik'. Ő 'igen'-t mond a Föld eltűnésére. a legvégső halálra. aki tudatosan képes meghalni .számára ismeretlen a nem szó.mert az életet nem lehet megsemmisíteni. 1987. reggel 27 . neki csak egy szava van a természet felé: Igen. The Hidden Splendor. Akik úgy halnak meg.

.van azonban egy lényeges különbség.de amikor egyedül vagyok. egy új hajnal követi.. Úgy érzem. ami nem te vagy. Pedig a halál természetes jelenség. a kettő szinte ugyanaz..ilyenkor becsuksz minden ajtót és ablakot. hogy becsukjam a szemem és meditáljak . fiatal. Görcsösen kapaszkodsz. Nem csak hogy erős kapcsolat van meditáció.a valóságtól -. Az ember a tudat új régióiba kerülhet. hogy elkezdj egy új életet. akkor elveszti az újrakezdés lehetőségeit. nem akarsz megválni tőle . frissen épült házba.a szíved legmélyéből.de ugyanakkor egy nagyszerű lehetőség arra.. Ha az ember továbbra is az öreg testében marad. Ne a Vég-re koncentrálj. hogy azt egy új kezdet.a testedtől. A halál gondolata gyökereidben megrémít.. Sót. ellenállás helyett inkább hatalmas vágy van benned. nem azt. ha nem költözik egy jobb. hogy legközelebb más utat választana.amelyiken eltévedt a sivatagban. és ne kövesd el újra a régi hibákat. nincs ellenállás.és ez az ellenállás miatt van. szenvedélyesen akarod az elválást. kómába csel. Kérlek beszélj erről. hogy mi az a halál. ezért az ember nem tudja. Az egy öreg. akkor öntudatlan leszel.a hamis és a valódi elválik egymástól. erős kapcsolat van halál és meditáció között. vacak. nélkülözhetetlen. A néhány megvilágosodott ember kivételével szinte mindenki öntudatlan állapotban hal meg. A halál mindentől elválaszt. az elmédtől. újabb. 28 . hogy megtörténjen . Az élmény ugyanaz . Amikor itt ülők Veled. Minden halál egy Kezdet és egy Vég. és nagyon is szükség van rá. Ellenállsz.. és halál között.IV. De amikor meghalsz. pedig a dolgok természetéből adódóan ennek így kell történnie. akkor valahogy biztonságosnak érzem. nyomorúságos életformának a vége . Ugyanaz a dolog két különböző irányból szemlélve. hogy a tested és az elméd elszakadjon tőled. amelyiket az elmúlt életében. akkor a friss. nem tudod elengedni őket. Az ember lehet.ezért veszíted el az öntudatodat -. Meditációban szintén minden elválik a lényedtől . nem engeded.. Egy kaland kezdete. megfeszülsz. Ha a levelek nem sárgulnának meg és nem bújhatnának le. nem akarod. Az élet utáni vágyad ilyenkor a lehető legerősebb. akkor félelmetes. vonz de ugyanakkor megrémít.. amikor itt a halál. A halál azonban akaratod ellenére választ el. De te ragaszkodsz az élethez. RÉSZ ÚT A LÉNYED KÖZPONTJÁBA MEDITÁCIÓ ÉS HALÁL Szeretett Bhagwan. új levelek nem bújhatnának elő. ami nem te vagy .

a műtétet minél hamarabb végre kellett hajtani. és ezért ijesztő. amin valójában már sokszor át is esett. az egész ország bölcs emberként tisztelte. Abban a pillanatban. amíg meditációba merülök..én csak figyelni fogom. csak az hal meg.. de mindig elveszítette az öntudatát. mert a mester feladata. Két választás volt: vagy operálni. Amikor elérkezel arra a pontra. Az embert vonzza a titokzatos élmény. és van egy fájdalomküszöb. az vidáman hal meg. elveszted az öntudatod. A sebészi beavatkozáshoz öntudatlan állapot szükséges. az ember belehalhat a fájdalomba. és egy karcolást sem ejtett rajtad. hogy nincs is elviselhetetlen fájdalom? Az 'elviselhetetlen fájdalom' kifejezés csak egy nyelvi fogalom . és ébren hagyni a beteget. távolról figyelem. Más szóval: megtanít meghalni úgy. hogy mi a hamis és mi a valódi benned. vagy követni a régi szabályokat és nem operálni. Az orvostudomány lehet.. az elmédtől. de tudni akarom. nem lesz semmi baj. Azt kutatod.aki tudja mi a meditáció. és nem egy kezdet. ő választ el a testedtől. A halál elúszott a fejed fölött. hogy mégis életben vagy. mi vagy.. akkor már messze vagyok a testemtől. hiszen a halál a legnagyobb sebész. Azt mondod: „Úgy érzem. A meditáció egy hatalmas utazás a hamistól a valódiig. és most rettentően fáj az elválasztás. ahol látod.megismerteti veled a halál élményét. Szinte tényleg azonosultál velük.. Csak öt percet kérek a műtét előtt. mert tudja.Ha ő egy közönséges polgár lett volna. . hogy a halál mégiscsak egy vég. Ha meditációban vagyok. Ez viszont biztos halált jelentett 29 . hogy közben életben maradsz . hogy ki vagy. De mivel mindenki jól ismerte a királyt. Komoly műtétnek néztek elébe. És ugyanakkor az ember fel.... akkor az orvosok biztosan nem hallgattak volna rá. hogy téged meditációra tanítson. . amint elkülönülsz az elmétől és a testtől. amin át kell majd esnie egyszer. Az idő nagyon sürgetett. a halandótól a halhatatlanig.minden fájdalom elviselhető'. hogy elviselhetetlenné válik. És ő rábeszélte az orvosokat: . Ezért vonzó.. mert a betegség halálos volt.. Észrevetted már. egy ilyen komoly műtét túlságosan fájdalmas lenne. hogy nincs halál. hiszen ez ellenkezik az orvosi gyakorlattal.A meditáció a te saját felderítő utad. mint egy felhő. Akkor akár darabokra vághatjátok az egész testemet . nem akarom elveszíteni az eszméletemet .Operáljatok csak meg. akkor ez ugyanaz az élmény. és csak egy megfigyelő vagy. nem lehetett figyelmen kívül hagyni az akaratát. és a szívedtől . E század elején történt. aki ragaszkodik az élethez. mi történik. de a király hallani sem akart altatásról. Az öntudatlanságod teszi elviselhetővé. Az orvosok nyugtalanok voltak.. hogy Varanasi királyát meg kellett operálni. Nem halsz meg. a sötétségből a fénybe. hogy a halál élményéből merítette az anesztézia gyakorlatát.mondta a király. mint a halál élménye. és meglepődve tapasztalod.és te ezekkel azonosítod magad hetven vagy nyolcvan évig. mintha valaki mással történne.Ne aggódjatok miattam. az ó egész munkája az.." Úgy van! India ősi írásaiban a Mester és a Halál ugyanaz. erős kapcsolat van halál és meditáció között.

A meditáció hasonlít a halálhoz. és az élmény valóban ugyanaz. a megközelítésük különböző. Ez volt az első olyan műtét. akkor nem eshet bajom...mondta -. akkor van itt valaki. Végre meglátod saját szentséged és isteni mivoltod. De a hozzáállás. amitől garantáltan nem lesz semmi bajod. Meditáció nélkül semmi nincs rendben. Még az orvosok is érezték. hogy mit csinált közben.Na. A király egyszerűen becsukta a szemét. veled. és csak akkor lesz részed 30 ..a meditáció segítségével végeztek. aki vigyáz rám. mert azt már nem velem tettétek. Egyszerűen csak felfedi előtted a létedet . akkor rögtön ott a segítség. hosszú tragédia.. Biztonságban érzed magad. hogy ez az ember talán mégis meg tudja csinálni. és mind attól féltek.öt perc múlva hozzáfogtak a műtéthez.. amikor itt vagy.ha valami baj történne. Pillanatrólpillanatra élek. nem közönséges. kisimult arccal feküdt. De amint befejezték a műtétet. Meditáció nélkül viszont állandóan bajban vagy.és nem csak a sajátodat. mert nem vagy éber. nem bír ki ekkora sokkot. nem vagy meditatív. amikor egyedül vagy. Nem tudták lebeszélni. lényem mozdulatlan lett. akkor az valahogy biztonságos. A meditáció az egyetlen olyan dolog.éppen ez a feladata. valójában éppen ekkor hagysz abba minden cselekvést. mert a tudat az nem a cselekvésed . . csendben.' Meditációban semmi baj nem érhet . a Tudatot pedig nem lehet megoperálni .csak a testet lehet megoperálni.. Minden misztérium lesz.és egyébként is annyira rendíthetetlen. ami létezik. Ha egyszer megízlelted igazi lényedet. hanem meglátod.többé nem evilági.ahol sok ember együtt meditál. De nem történik baj. amit altatás nélkül .soha. minden érzés. Megáll minden gondolat. A sebész megkérdezte a királyt. hogy az az élet-a halál pedig csak egy álom. és elnémult. minden félelem eltűnik.volna. és meditálj akkor is. már készen is vagyunk? Az orvosok között nagy port kavart a dolog világszerte. szinte az egész életem meditáció.. nem vagy egyedül. az egész életed vakvágányon van. hogy a meditációra azt mondhatjuk. érzelem. 'ha a Mester is itt van. eltűnt minden gondolat.ez csak egy képzelt biztonság. Az életed egy hosszú. mint egy kisbaba . és az élet egy teljesen új dimenziót nyer . Hihetetlen volt. hogy valami megváltozott a levegőben. így az operáció mellett döntöttek. De egy misztikus iskolának . mindent teljesen abbahagysz. de azok sosem teljesülnek. Csak azért kértem azt az öt percet.. hogy nagyon veszélyes lesz a műtét. Azt mondod: „Amikor itt ülök. egyedül ülsz. és annyira különböző. ahol van egy Mester . hogy a király nem fogja túlélni. Akkor aztán bármit tehettetek. cselekvés.mi baj származhat ebből? És nem is csinálsz semmit.az te vagy." Pedig valójában nincs különbség. És ez azért van. Az elme azt hiszi. mert azt mondtátok. Csak a tudat marad. Meditálj tehát velem. vagy velem . Ha valami baj történne.Nem csináltam semmit . Én a Tudat vagyok. Az előbbi esetben volt némi remény. Két órán keresztül tartott az operáció. a király megszólalt: . mintha nem a király lenne az. hogy minden szent. Úgy csak remények között élsz.

ki vagy rúgva! Hazamegy az olasz.. reggel 31 . mint valaha -. mint olyan. olyan helytelen asszociációid vannak a halállal kapcsolatban. A meditáló halála a Nagy Halál. azért. hogy képtelen leszel a meditációra.. A félreértések egymásra halmozódnak benned.és akkor semmi nem áll a meditáció útjában.. mint a tavaszi eső. hogy megoszthassa valakivel. aki képes befogadni.. hogy a halált ne a gyásszal társítsd. mert a halál. ő.nem azért. A félreértések nagyon sokat tudnak ártani. hogy csendes és meditatív vagy ..neked tegnap? . mert kiérdemelted. mint egy végzetes véggel.. hanem mert az élet duzzad a bőségtől. ha ebben a misztériumban élsz. -A fene! Tudtam. elvetéltem ..a vetésben feküdni. Azt akarom.Az én feleség miatt.inkább egy új kezdettel. Ha ebben a misztériumban élsz. rossz asszociációként rögzült beléd. alig várja. . „.ő világra hozni vetőgép...Ha ennél jobbat nem tudsz kitalálni . hogy a halált az ünnepléssel hozom összefüggésbe. A közönséges halál nem valódi halál... május 18. mert utána újra összekapcsolódsz egy másik struktúrával..Az olasz vendégmunkás kimarad egy napot a munkából. egy másik testtel.Jól van okosfiú ..ó nem kerül többé a test börtönébe. akkor nagyon sokat ártasz magadnak. . egy változással... De ne gondolj úgy a meditációra. akkor szedheted a sátorfádat.mondja az olasz -. mindenre gyógyír lesz . Ez az egyik oka annak. hogy megváltozzon bennetek a képzettársítás. The Golden Future 1987. Még ha igaz is. „Olyan.és ez megakadályoz abban. Másnap a munkavezető magyarázatot követel: -Hol voltál? . Próbáld meg az élet más helyzeteiben is. ez a bölcsesség forrása. ez egyedi betekintést ad az életbe és annak misztériumába. mint a halál... mondod. ő.áldásban.. és meglátod.'. hogy megtapasztald a tudatot.Mondtam már.. .ez a jól-lét forrása. És ha itt.mondja az asszony... és képezi a feleségét: .rosszul mondani . amit mondasz.és mégis életben vagy. hanem inkább az ünneppel..Hé. akkor nincs mitől félni. mint egy halál-szerű dologra. hogy valami ő. Valójában ez az igazi halál. akkor úgy hullik rád az áldás..a kerttel lenni kapcsolatban.. jobban. velem úgy érzed.. Ha a meditációt a halállal azonosítod magadban.kiáltja a munkavezető -. az én feleség. Az áldás minden pillanatban nő egyre mélyebbre hatol benned . mi is lenni ő.Azt hiszem..mondja a munkavezető -.

a halálfélelem örökre eltűnik. éberen figyeld minden mozdulatodat. az éjszaka énekét .teljesen hiányzik minden oktatási rendszerből..csak akkor hallod. este A CIKLON KÖZEPE . teljes értelmében jusson el hozzád.E. ha nem vagy tömve gondolatokkal. hogy az emberek éppúgy félnek a meditációtól.a daloló rovarokkal . Joad haldoklott. A Nyugat egyik nagy filozófusa. aki egyébként George Gurdjieff tanítványa volt. akkor nem fogsz félni a haláltól sem. És ha eljön a halál. Ha éppen ülsz .ülj tudatosan. Elveszi a tested.amelyik sokkal fontosabb lenne. és teljes biztonsággal tudod. hallhatod a parányi rovarok énekét a fák között. Te az örök élethez tartozol. The Hidden Splendor 1987. meghallod. de téged nem. Másképp fogalmazva: ha nem félsz a meditációtól.úgy. és mi a jelentősége ennek számomra? A meditáció és a halál: két nagyon hasonló élmény. HOGY MEGHALNÁL Szeretett Bhagwan.. ha csendes és tudatos vagy... Egyik barátja.. ha a nap huszonnégy órájából a lehető legtöbbet tudatos vagy. ne úgy. Amikor jársz .járj tudatosan.a véráram állandóan kering benned. A kettő olyannyira hasonlít.hallgass egyre tudatosabban. hogy legyen . Minél inkább elcsendesedsz.. A meditáció felkészít a másik fél-re is. és csak egy színtiszta lét.M. hogy egy karcolás sem eshet lényeden. az elméd..ISMERD MEG A HALÁLT ANÉLKÜL.. légy néma.. mint egy gép. C. segít megismerni a halált anélkül. Ha tudatos és csendes vagy. Mindig is hiányzott. március 23. Amikor hallgatsz. Ez így csak fél-oktatás. ne árnyékolják be gondolatok a tudatodat. Joad megkérdezte a 32 . a lényed léte marad. amely az élet crescendoja kellene.A meditáció az egyetlen tudomány. mint a haláltól. S ha megismered a halált még életedben . meglátogatta.. Amikor hallgatsz . amelynek segítségével a tudat fokozatosan kie melkedhet a sötétségből. akkor egyre több fény. ahogy a véred áramlik a testedben. A meditáció felkészít a halálra. Miért kíséri végig a halálfélelem az egészéletemet. hogy meg halnál. A sötétség nem üres. A társadalomban az oktatás csak az életre irányul. annál inkább meghallod a saját szívdobbanásod. Az egyetlen megoldás. Ugyanez történik a meditáció alatt is: megszűnik az ego. a másik fel . hogy aztán minden szó kristálytisztán.egy robot. te akkor is csak csendben figyelsz. A halálban eltűnik az egod csak a puszta lényed marad. kreativitás és értelem ereszkedik rád. Akár most is.

de a vipasszana mind közül kiemelkedik mint ahogy Gautam Buddha is kiemelkedik a sokezer misztikus közül. amin keresztül Gautam Buddha megvilágosodott.Mi ott mind azon dolgozunk.Minek jársz ahhoz a fura alakhoz.. egyébként szívesen összehasonlítottam volna. Az ő igazság utáni kutatása igazibb. hogy a sötétséget a fény váltsa fel. Akit pedig eláraszt a fény. . 33 . az is elég... Joad becsukta a szemét..felelte Joad. nincs semmi más.sokan fecsérelik el ott az idejüket. .azon a nyelven. kinyitotta a szemét.hogy két dologról van szó: rólad és a sötétségről? Különben ki látná a sötétséget? A sötétség nem látja önmagát. Igaz. hogy ez az én. Minden sötétség eltűnik. The Razor's Edge 1987..Csukd be a szemed . Ez az a meditáció. aztán azt mondta: . március 2. ez egészen bizonyos. este AZ ŐSI 'ARANYKULCS' . Maga a szó vipasszana páliul .Ha csak néhány pillanatod van még. a szemtanú megerősödjön. Buddha sok tekintetben páratlan mester.Szóval csak sötétséget láttál belül? . aztán nyisd ki a szemed és mondd el.Lehet. az a maximumon él.. megfigyelni. Minél biztosabban rögzül a megfigyelő. de még idejében érkeztem . a tudat lótuszát. lehet. olyan csodálatos könyveket írtál . amikor a megfigyelő eléri tudata teljes virágzását.barátját: .. Metaforikus jelentése pedig: figyelni. sok tekintetben többet tett az emberiségért. A két dolog egyszerre történik.Érdekes. mint bárki másé.Sokszáz meditációs módszer van. . majd azt mondta: -Istenem. . hiszen a halálodon vagy. Aki sötétségben van.Nincs már sok időm hátra .. hogy most nem kellene nevetnem. te pedig azt mondod.. hogy az egész világ csak az időt fecsérli. hogy 'csak sötétség van'. és azt felelte: . hogy azok az emberek ott Gurdjieffel nem is vesztegetik az idejüket.mondta Joad -. most . letisztuljon. mit találtál. eredetibb volt.mondta nevetve a barát. az a minimumon él. hogy lehet. azok az emberek ott Gurdjieffel meg éppen azt gondolják.. hogy mi vesztegetjük az időnket. és csak nézz befelé.Te olyan nagy filozófus vagy. annál jobban csökken a sötétség. Joad elgondolkozott.mondta az ember -.szó szerinti jelentése: nézni. . és a sötétség nem állíthatja.azt jelenti.mondta az ember -. mint bárki más. megteheted itt.Csak sötétség van. hogy nem veszed észre a lényeget..mondta a barát. én láttam a sötétséget. . ahhoz a George Gurdjieffhez? Miért vesztegeted az idődet? És hallom nem csak te...Persze . A barát nevetett. Joad beleegyezett. amelyen Buddha beszélt .

elektromos jelenség. mert bármikor elcsúszhatsz egy kövön. Most egy finomabb világba kerülsz: megfigyeled a gondolataidat. Buddha a többi részt kiszűrte... rádióhullám. A megfigyelés három szinten történik. még nagyobb meglepetésben lesz részed. mert a patak nagyon hideg és nagyon erős sodrású. Ilyenek a gondolatok is .Meg figyelhetem magam. de láthatatlan. akkor ez is menni fog. mert abban a pillanatban.. mintha egy jéghideg patakban gázolnál. A vipasszana első szintje . csak a figyelem objektuma változik minden lépésnél. hogy ne ítélj. A testet figyelve csodálatos élményekre tehetsz szert. akkor a mozdulat gyorsabb. Ha ugyanazt a mozdulatot megfigyelés nélkül teszed. a megfigyelés minden meditáció alapvető. Úgy kell nézni a gondolatokat. Figyeld a gondolataidat. éberen. pedig a levegő éppolyan anyagi eredetű. anyagi eredetű. ahogyan az égen úszó felhőket. tudatosan figyeled a kezed mozgását. lassan. vigyázva. Minden más meditáció a megfigyelés egyfajta változata. járás közben megfigyelhetem minden egyes lépésemet. Ne avatkozz be se pro. Az arány teljesen megegyezik: ha a figyelés ötven százalékos. lényeges része. bármi jelenjek is meg elmédben.. a gondolatok egyre inkább eltűnnek. akkor észreveszel benne egyfajta kecsességet... Ez tehát a második szint. A második szint az elme megfigyelése." A módszer végig ugyanaz. elveszti finomságát..az egy rossz gondolat. mert amikor minősíteni kezded a gondolatokat ez egy jó gondolat. és meglátod. s csak az alapvető részt hagyta meg . ahogy mozog a kezem. Az egyetlen kikötés. E nélkül nincs meditáció.sem rosszak..'.a legegyszerűbb szintje . amint az utcán sétálok. Ilyen tehát a gondolat is. de éppolyan anyagi. mert azt a legkönnyebb megfigyelni.se kontra-. minden lépésre nagyon kell figyelni.belevegyültél a gondolatfolyamba.csak apró hullámok az elmédben.. akkor a gondolatok 34 .tehát a test cselekedeteinek a megfigyelése.a megfigyelést. A gondolat: finom hullám. amint eszem. Azért ne minősíts. télen. mint a tested. ne értékeld őket.. mezítláb. 'az a fekete felhő milyen gonosz.Buddha nagyon tudományosan gondolkozik. hogy minősíteni kezdesz. Nem nehéz megfigyelni.' A felhők csak felhők .. elfelejted a figyelést. ahogy felemelem a kezem. először a testtel kezdi. Minden tudományos módszer mindig először a legegyszerűbbel kezdi. Őket sem minősíted. hogy gyakran kérdőre is vonták emiatt. Ha figyelmesen. Elkezdtél gondolkozni . Figyelj mindenféle minősítés nélkül.Gautam Buddha egy olyan meditációt választott. amit a meditációk alapjának nevezhetünk. ha az nem okozott nehézséget. Ha a testedet meg tudtad figyelni. egyfajta csendet. Megfigyelhetem magam. mint a kő. Buddha olyan lassan járt. Haladsz a láthatatlan felé. Ahogy egyre biztosabban figyelsz. durvább lesz. erre az időre kiestél a figyelésből.. nem tudtál elkülönülni a gondolatoktól. de ez még anyagi eredetű... a középső szint. sem jók.. s az a fehér milyen jóságos. mint ahogy a levegő sem látható. Ő azt felelte: „Ez a meditációm része: mindig úgy kell járni. semmit nem kell tenned. nem tudtál az út szélén maradni és kívülről figyelni a forgalmat. Ne minősíts. Nem látható..

a megfigyelés hirtelen belép a lényed kellős közepébe. A szomorúság jön és megy . egy parányi ugrás. Felkészülsz a három lépcsővel. akkor a szomorúság hatalmába kerített.. egy százalék. és ez volt a nehezebbik része.ötven százaléka fog eltűnni. Ha a szívet figyeled. de ezen túl már semmi nincs. Ha a figyelem hatvan százalékos. hogy történjen. akkor a negyedik lépcső magától megjelenik. Ha egy szép nő néz bele . érzés. ha egy csúnya nő néz bele . akkor az nem csak egy részleges dolog.. mint egy tükör.a tükör nem minősíti.. Semmi nem hat rád. mint amikor valakit visszatükrözött. Többé nem vagy szolga. végső felszabadulásnak. a hangulatok. s te ott állsz a hegy csúcsán.. A tükröt sem az nem zavarja meg. egyébként a forgalom teljesen elült. mert egy tükör soha nem minősít. hogy milyen az. akkor már csak egy röpke gondolat marad. Ha száz százalékosan nem ítélsz. Ne próbáld megtenni. Egy parányi ugrás a szívből a Létbe. az elméd és a szíved. 35 . És a legnagyobb meglepetésedre az összes emóció. csak légy megfigyelő. Ha senki nem néz bele. és ugyanezt a kulcsot kell használni a többi dologhoz is. ami nyitva áll. akkor ez nagyszerű eredmény. Az életenergiád. ez magától történik. ha visszatükröz. nevezheted megvilágosodásnak. A kutatásod legvégéhez érkeztél. Az magától kell. A megfigyelő tükörré válik. a tükör akkor is éppen olyan tiszta tükör. létezésed kellős közepébe.te nem leszel boldog sem. A gondolatok után egy még finomabb réteg következik: az emóciók. mert ha te próbálod . Ez a vipasszana három lépcsőfoka.már csak az az egy megy az úton. mintegy jutalomként. az érzések. amikor önmagad mestere vagy. Ha már tökéletes figyelemmel tudod szemlélni a tested. lényed minden ízében lüktet a haragtól. minden messze elmarad mögötted. semmi nem befolyásolhat. A csúcsforgalomnak nyoma sincs már.a tükör számára nincs különbség. Ha kilencvenkilenc százalékos megfigyelő vagy. akkor a gondolatoknak csak a negyven százaléka fog megmaradni.a kudarc egészen bizonyos. Ha szomorúságot érzel. és a feltétel ugyanaz: ne ítélj. akkor csak várj. Ha valaki ide elér a meditációban. bármi is haladjon át szíved melyebb rétegein..akit bárki megingathat bármilyen kis apróssággal. Az elmétől haladsz a szív felé. az érzések. ez a három lépcső vezet el a templom kapujához. Ha megfigyelővé tudsz válni a harmadik szinten. előbb-utóbb semmi nem fog tudni hatalmába keríteni. akkor Mester lesz belőled is: semmi nem zavarhatja meg békédet. Ha ez a három lépcső tökéletesen megvalósult. akit ide-oda rángatnak az érzelmek. Nevezheted önmegvalósításnak.. hangulat. Ezt te nem tudod megtenni. Hazaérkeztél.te nem leszel szomorú. ne feledd. csak tisztán egy megfigyelő vagy. Ekkor kapsz először ízelítőt abból. akkor pont olyanná váltál. sem az. a negyediket pedig magától a Léttől kapod ajándékba. ha nem tükröz vissza. Boldogság jön és megy . ami eddig hatalmában tartott. többet nem tehetsz. Amikor mérges vagy. lent a melyben. Most már tudod mi a kulcs. Ekkor már túljutottál az út felén.

aszketikus gyakorlat. költői. ahogy az energia megváltozik El se akartuk hinni ezt az érzést. ..mindazt. hazament. s lebegi körbe önmagát. annak ellenére. békében meghalt. Ezek a te kincseid. aki végül olyan bizalommal. reggel A HALÁL MŰVÉSZETE Szeretett Bhagwan.. kellemetlen.aki nem megéltem. hanem csak elképzeltem . minden más ima csalás.rátaláltál a Lét igazságára. Általában közömbös volt mindenkihez de amikor a látogatók elmentek. és azzal együtt a nagy eksztázisra. és becsukta a szemét. és ezek a megálmodott kincsek ott vannak . zenei. táncoló. hanem mint fényt. annyira tudatlannak éreztem magam ez előtt az ember előtt. mindig megtapasztalható. Ez nem fáradságos.. ugyanaz a csodálatos csend. Ahogy ott ültünk a betegágy mellett. The Rebel 1987. nem mint személyt. amely az Igazság árnyékaként érkezik.. Sok látogatója volt. mintha Veled lennénk darsanon. Számomra az ima azt jelenti.a ciklon közepét -.mondtuk . egyre csodálatosabb közegbe kerülsz.. hogy tíz éve vagyok veled. autentikus ima. amikor valaki a halálán van. mint szépséget.. Ez nagyon kellemes.Jó . hatalmas hálát érzel a Lét iránt. amit ismerek. éreztük. egyre mélyebb csend. Pár hónappal ezelőtt meglátogattuk barátommal haldokló apját. Kicsit furcsán éreztem magam. maradj azzal. amiről az ember évszázadok óta álmodik. Ez a hála épp úgy emelkedik ki belőled.. Ahogy egyre beljebb jutsz. a saját ágyában.mondom ezeket a szavakat olyan valakinek. tisztasággal és békével adta meg magát a halálnak. Ez ne m munka. kicsit jobban lett. amin keresztülmentél. A teste mar a végét járta.Helyes! . ragyogó fényárba.. hogy amikor megvalósítottad lényedet. aki éppen átéli azt. mintha két testem lenne az egyik beteg a másik pedig teljesen egészséges . A meditáció a legtisztább áldás.benned. ami nem a zaj hiánya. kinyitotta a szemét és így szólt hozzánk: — Úgy érzem. Mindössze egy kis éberség kell hozzá. zenei. mint tudatot. mint rózsából az illat. megtaláltad Istent. hanem egy hangtalan hang jelenléte . Amint eléred lényed legvégső pontját .. ez ima .élő. hamis. mint igazságot. A meditáció nem munka.felelte. hogy én . június 9.az egészséges test vagy te. tiszta örömöt ad. Szeretett Bhagwan. 36 . Miután eljöttünk.ez az egyetlen ima.. A hála az egyetlen igazi. olyan volt. s otthon. és egyre erősödő. Ez az élmény. mesterkélt.

ahogy a zene leereszkedik.érezhetted volna. Ne m tudja azonosítani magát a széteső testtel.a világon egyedül . ahol megálltál.. Jól tetted. akkor nem álltál volna meg ott.A barátod apja éber volt .a halál nem ér rá halogatni. és figyeled az egészségest. érezhettél volna 37 . Te az éber tudat vagy. mert lehet. kikerültél a fizikai testből. ha legalább most bízol? A halál úgyis mindent elvesz tőled. hogy nem tudsz különbséget tenni. Ezekben a pillanatokban a bizalom nagyon könnyen létrejön. Most elválik az útjuk.rögtön megváltoztatta a hely energiáját.ahhoz az élményhez nincs szükség túl sok éberségre..de érezhetted volna azt is.épp. egy új forma.. pedig az sem vagy. Nem mondhatod. De ha megtanultad volna a segítség művészetét. ami fizikai. te vagy a felfogó. Most rögtön. A halál pillanatában a fizikai test kezd elválni a szellemitől. Ha azt mondtad volna az illetőnek. De amikor meghalsz . Erezted. tehát te minden bizonnyal egy harmadik vagy . de most a 'pszichikai testtel' azonosítod magad.a halál pillanatában mindenkinek megnő a bizalma.hogy nem azonosította magát a fizikai testtel. hogy 'majd később megpróbálom'. hanem valami test nélküli. amelyik beteg és haldoklik. rögtön felismeri a tényt. Úgy hívják: a Bardo. kétségeket állít eléd.. És világosan látod azt is. Az élet az. hogy egyre inkább eltávolodsz a fizikai testedtől. hogy ő sem az egyik.. Míg az egész világon az élet művészetét igyekeznek megalkotni. addig Tibet . hogy hogyan segíthetsz a haldoklón. egy új anyaméh felé. Egyedül Tibet fejlesztette ki a halál művészetét. hogy 'te az egészséges testhez tartozol'. az életben mindig halogatni akarsz . ebben a pillanatban meg kell tenned. hogy megértse. akkor maga is láthatja. a bizalom tehát teljes lehet. ahogy megváltozik az energia. mert a bizalma megvolt . Már ez az élmény is . akkor a halála egy merőben más jelenség lehetett volna. Ez az a folyamat. amelyik problémákat. Ha az ember egy kicsit is tudatos.. sem a másik test. ahogy az energia táncol körös-körül. mert az egész dolog ott játszódik le az ember szeme előtt. hogy a következő pillanat már túl késő.egy tiszta tudat -. ahogy a csend leereszkedik . figyeled a haldokló testet. Ha tudtál volna segíteni annak az embernek. Érezted. a spirituális test pedig folytatja vándorútját egy új születés.. Még valamit feltétlenül mondanod kellett volna neki. ahogy az energia tovább változik. mielőtt meghalsz -. de nem elég jól. a fizikai test fizikai elemeire bomlik. alak nélküli . és mivel azt mondtad neki. hogy 'nagyszerű’ megtetted az első lépést. De akkor ki vagy te? Mindkét testet látod. időd sincs a bizalmatlankodáshoz. ami lelki.. Csendes. hogy ő az egészséges testhez tartozik.kifejlesztette a halál tudományát és művészetét. Egyébként ez a két test annyira össze van fonódva. de csak megfigyeled őket. az egészségeshez. És mit veszíthetsz. De még egy kicsit segíthettél volna a haldoklón. Jól csináltad. nem pedig ahhoz. amit Bardonak hívnak.azt már nem éred meg. a két test kezd elkülönülni egymástól. békés lett. hogy ő valami finomabb dologhoz tartozik. hogy azt mondtad neki. hogy 'majd holnap.egyik sem lehetsz a kettő közül. meglátjuk'. De ezután így kellett volna folytatni: 'Látod mindkét testet.

a férjed.és ez egy kicsit nehezebb. Még akkor is. És a halál pillanatában ez nagyon könnyű.a barátod. hogy ő a másik 'test' sem. hanem valami sokkal élőbb. egy másik börtönbe. És mindenki.. olyan maradéktalanul éber az ember. épp. nincs mihez kapcsolnia.és ezt nagyon könnyen felismeri egy haldokló. Hamis vigaszt nyújtanak. ami az állandósághoz tartozik.. mielőtt a halál beáll . az anyád. Pedig egész életünk során ez a legértékesebb pillanat. hogy közeleg a halálod. nem számít. 'remények' között tartanak: '.a fény aurája. az ambíció. Emlékezzetek tehát . inkább elpusztítja ezt a csodálatos pillanatot. hanem mindenképpen ünnepelni. miközben tudják. miközben egy barátod. Inkább messze elkerülik a témát. a tengernyi tudatban. aki jelen van egy ilyen eseménynél. A Bardo erre a halálra azt mondja. a pénzszerzés a fontos . hogy felismerjen két dolgot: először. Ez a pillanat a nagy győzelem pillanata. ezután megmaradsz az örökkévalóban.eltűnik az ambíciód. A halál az élet minden megkülönböztetését és minden kis blőd játszmáját lemossa a színről. De a halál pillanatában. csak az örök élet. 38 . akkor jó esélye van arra. ha száz évet éltünk. A fiatalok melyen belemerülnek a biológiai játszmákba. Ekkor olyan élesen. Másodszor .. Ha valakinek . minden rendben lesz'. Nem mondják meg. a feleséged.. ami nem csak csönd..egyfajta illatot.mert ekkor lehet az embert teljesen saját halála tudatára ébreszteni. az apád halálán van. hogy most nem gyászolni kell. az orvosok azt mondják rendbejössz. egy rokonod. halálát ünneppé tudod változtatni.. ami betölti a teret. a presztízs. hogy csak néhány napod van hátra.ne aggódj. hogy megtapasztalja a színtiszta tudatot. vagy szegény.bármelyikőtökkel megtörténhet. Vagy vigasztalni kezdik a haldoklót: 'Ne aggódj.. Ha a második lépést is megtette volna. A gyerek még nem foglalkozik az élet és halál gondolatával. ami halhatatlan.. az anyád. mondják. a tiszta tudat. hogy ez a Nagy Halál. valamit. de ha az elsőt felismerte. vagy szent. Innentől kezdve nincs halál. Ha megtette volna a második lépést is. 'együttéreznek' és azt mondják: 'Ez szörnyű'. mint az előbbi. te ott vagy vele. a testvéred. hogy a másodikat is felismerje -. mert ezután nem születsz egy másik formába. és érzi. a hatalomszerzés. hogy ő nem a fizikai test .. hogy gazdag vagy-e.nincs idejük ilyen súlyos gondolatokkal foglalkozni. Akkor a létezésben a lehetséges legnagyobb ajándékot adtad neki.. akkor ez a halála az utolsó lehetett volna. az apád. De az emberek inkább sírnak-rínak. Akkor az ember arcán előtűnt volna egy új jelenség . határtalan hálát érez.még nem lett volna szabad meghalnia'. akkor valami csodát láthattál volna valamit..' Ez mind marhaság. De az ember ahelyett. Még az orvosok is szerepet vállalnak ebben az idétlen játékban. hogy ő mindkettőn túl van. És nem számít. segíthetsz neki. akkor segítettél rajta.. hogy bűnöző vagy-e. s közben elveszik tőled a legértékesebb pillanatokat . ami betölti a világegyetemet. hogy segítene a másikon. ó a tiszta szabadság.

Ez az egyik tanulság. Hiába mondtuk neki: -Halljuk amit mondasz.feleltem mindig újra -. Hadd történjen..Állítsd meg a kereket. hogy te csak egy megfigyelő vagy.. mert ő maga tehetetlennek érezte magát.és a szekér csak csörgött... csupán a tetőpontja. este A TIBETI BARDO . Emlékezz. csodálkozó sze mekkel nézett rám hogy mit beszélek? hogy tudnék én segíteni? -.. mintha süketek lennénk.Persze. Ez nem azt jelenti. Csak légy megfigyelő. hogy hallom . Maradj csendben. hogy azt mondtam: -Igen. emlékezz. akkor a kerék megáll. csendesedj el. emlékezz. Egyre csak forog. Az az élet és halál Tibetben történt. Ekkor valami nagyszerű történt. ahol ismerik ezt a tudományt. A kerék az ő kereke volt. visszaemlékszem az én egyik halálomra. hagyd hát abba légyszíves.. ez a te igazi természeted. se a kocsisunk. Ahogy látom ót meghalni. Igen.' 39 . Az az ő tudata volt. Ennyi ideig tartott. hogy véged van. Nem tudtuk. Ez az egyetlen ország. hogy emlékezel.és ő egyre csak hajtogatta: . Nagyanyám nagyon meglepődött. Nyilván azét kérlelt minket könnyes szemel. Hirtelen felrémlett előttem az egyik elmúlt életem. Egy árva szót nem értett belőle se a nagyanyám.. míg rájöttem. hogy rajtad kívül senki sem állíthatja meg a kereket.. megpróbálok segíteni. és azzal csak ó tudott volna bármit is kezdeni.. szakadatlanul. Ne nézz ilyen csodálkozva. amikor valaki a halálán van. csak forog.sót.The Razors Edge 1987. meg lehet állítani. és értjük is. Ha úgy halsz meg. Könnyes szemmel kérlelt minket. mire gondolsz. ne avatkozz bele. De te is tudod. Rajah. hogy állítsuk meg a kereket. zörgött a rossz.. amire nagyapám halála vezetett rá. hogyan állítsuk meg a kereket. tudják.A halál nem az élet vége. Hagyd abba kérlek. a legnagyobb tanulság. Légy a középpontban.. de nem attól fog leállni. nem hallod? Állítsd meg a kereket. Olyan nagy.. előttünk rejtve volt.Kérlek hallgass . Bármi is történik a testtel. Tibetben. most mit csináljunk.Azt mondtam neki: . hogy mi is volt az. egyszerűen csak maradj ott. Aztán elkezdtem recitálni valamit. csak egy pár kereknyom. és azt is tudom. göröngyös úton. Csak tizenkét vagy tizenhárom év múlva tudtam meg. az ember életének ez a lehető legmagasabb csúcspontja. Ez az. ne mozdulj ki a középpontból. én sem értettem egy szót sem belőle. hogy meghalsz. . nem is út volt az.. aki feszülten figyelt a bakról. egy tibeti szertartás. A Bardo Thödalvolt az. se a haldokló nagyapám. hogyan lehet megállítani a kereket. hanem hogy átkerülsz egy másik testbe. Ezt a mantrát úgy nevezik: Bardo. amit Keleten úgy hívnak: a Perét. február 26. Bhoora.. A mantra azt mondja Lazíts. Náná. egy bizonyos mantrát ismételgetnek neki. mi több.

nem jellemző a mai világra. Glimpses of a Golden Childhood 1981. mert nem értjük. A semmi üresnek tűnik pedig nem az. az eksztázis élménye. ahol semmi nem történik. A TRANSZCENDENS HERCEG Szeretett Bhagwan. a külvilág felé fordult. az nem ad hangot. Mondanál nekünk valamit arról. egy levelet sem írt. A 'nulla' a legtökéletesebb élmény az életben. A Bardo működött. az ómkárt. A Nyugatnak fogalma sincs a semmi szépségéről. fenséges.. hogy mi történik most Vimalkirtivel? Vimalkirtivel semmi nem történik . a túláradó telítettség.az üresség ellentéte.nem csak az. Az ember el kell érkezzen egy olyan ponthoz..csak azért hat. hogy nagyapám erre teljesen elcsendesedett. rész. amíg velünk volt. mert még sosem hallotta ezt a nyelvet azelőtt. ha nem értjük . megszűnik a cél.színültig tele van. megszűnik a vágy. Soha nem kérdezett. Ő igazi herceg. a csöndet.a teljesség leereszkedik rád. hogy azt a mantrát ismételtem. tökéletesen ráhangolódtál a Semmire . és teljesen elcsendesedett. kevés ilyen szanjászinom van. és nagyon furcsa volt a fülének. De a csönd korántsem üres .. anélkül. Bizalma akkora volt. cselekvés-központú. hogy ezt visszacsináljam. áthat a 'túlvilág'. A szanjász célja a Semmi. Ha tökéletesen elcsendesedtél. hanem az is. hogy Tibet.pontosan semmi.. arisztokrata. még ha nem is étette. A teljesség. hogy van egy ilyen ország. Ez a Kelet egyik legnagyobb felfedezése. hogy segítsek nektek 'nullává' válni.az ember egyszerűen csak van. Ez a lelek manapság már nem létezik. Ha egy tenyérrel tapsolsz. Ő páratlan szanjászin volt. 15. minden történés megszűnik. lehet. semmilyen problémával nem keresett meg. mert a semmi. Megszűnik a cselekvés. hogy végül fokozatosan eggyé vált velem. A Nyugat teljes egészében extrovertált. hangtalanul.Ismételgettem a Bardo Thödal-t nagyapámnak. igaz életet élt végig.. Az arisztokrataságot 40 . hogy tudtam volna mit csinálok.. illetve az adja a hangtalan hangot. az a nirvána. sosem ingadozott. amit úgy hívnak. hogy azt sem tudta. Talán azért. A Zen az egy tenyér csattanásának nevezi ezt. hogy a semmi nem üres. a tudat tükre tisztán csillog. éppen ellenkezőleg . A nyugati elme azonban elözönlötte az egész világot: 'munkaholistákká' váltunk . megszűnik a cselekvő..az én dolgom pedig az. Néha nagyon jól hat egy dolog. Valószínűleg egyetlen szót sem hallott azelótt tibetiül. Nagyon érdekes volt .. Még a halála pillanatában is csupa figyelem volt. Vimalkirti áldott.

már bekerült volna egy másik anyaméhbe. most már elköszönhetünk tőle...: „A kis Joey egy fa alatt üldögélt odakint..még a semmit se lehet csinálni. . mielőtt a mű elkészült volna.Ne hazudj nekem. amelyekben a véleményemet kérdezik a mesterséges életben tartásról. Legyen eksztázis a bon voyage! Hadd távozzon a táncotokkal. És én semmi esetre sem szeretném.mondta. a szív minősége tesz valakit arisztokratává... Ki tudja. Aggódtam egy kicsit. A múlt éjjel sikerült neki: átlépte a 'cselekvés-nem cselekvés' határát.Mi az. mint én! Ha valakinek ilyen mély kapcsolata volt velem.egy olyan őrült mestert. akkor semmilyen másik mester sem fog megfelelni neki. olyan jól csinálta egészen addig. . az ember hajlamos a neveltetésből adódóan a régi sémák szerint kérdezni.Na látod. . mit csinálsz! Ekkor Joey mélyet sóhajtott. Ő most lélegeztető gépen van. ha ilyen állapotba kerülne.te sem hiszed el. Nagyon helytelen vele kapcsolatban ilyesmit kérdezni. Unalmasnak. hogy semmi értelme már . hogy semmit? Rendesen válaszolj. hogy nem csinálok semmit. De mire ő visszajön. . akkor is.. én már nem leszek itt.. egyre csak azt képezték.A fenébe! . ha kérdezlek! .még ha sikerülne is valahogy életben maradnia. amikor meglátogattam...és ő az egyik legritkább. Persze.De mondom. hogy Vimalkirti nem csinál semmit. ha az illető német. hogy 'mi történik vele. az agya sosem működhetne normálisan. jobb. most már ünnepelhetünk... tudtam.. Olyan szépen. A test már teljesen felmondta a szolgálatot. hogy a testében maradjon még. Sokan küldtek hozzám olyan kérdéseket. száraznak találná őket! Ezért akartam.nagyon boldog volt. Meghalhatott volna még aznap .felelte. felvett egy követ.. ha nem marad tovább.senki nem hiszi el . azért kértem az orvos szanjászinokat. mert úgy tűnt. Az a valami.. A mesterséges életben tartás nélkül már egy másik testben lenne.?'. az idegsebészek. amikor az anyja kikiáltott: .Joey. . ami még benne volt.majdnem meg is halt. mit csinálsz odakint? .Semmit anyu . és odébbdobta.. és 41 . Hallottam egyszer. miért akarom. most már igazából elbúcsúztathatjuk.már csak egy lépés választotta el . ha azt mondom. hogy talál-e egy másik mestert. A sebészek. az éneketekkel! Tegnap este.. és a többi orvos is mind aggódott. különösen. Most már készen áll. csak van.. szürkének.csak egy kis lökés kellett volna.Kavicsokat dobálok. hogy próbálják a testében tartani még legalább hét napig.és épp.. amikor agyvérzést kapott. hogy mik a szándékaim. hogy maradjon még egy kicsit.nem lehet örökölni. és már oda is jutott volna. legcsodálatosabb lelek e Földön.mondta Joey magában . És aggódtak. hogy azt csinálod! Azonnal hagyd abba! . eltűnt. mielőtt befejezte volna." Valamit mindenképpen csinálni kell. egy néma kapcsolat volt közöttünk: csukott szemmel várakoztam mellette . te! Azonnal mondd meg.

mindenképpen be kellett következnie .És lesznek jó nőid.de Vimalkirtinek ez nagyon könnyen ment. a turiya állapotát. Valójában a halál magasabb rendű. és elmondtam a béka meséjét: „A varjú találkozott a békával. Örvendezzetek hát. De nagyon jól megoldotta: mielőtt bekövetkezett volna a vég.Lesz étel-ital. a szív már rég' sehol nem volt. felébredve távozik.felelte a béka. ha az ember elérte a negyedik állapotot. el kellett különülnie tőlük. az agy teljesen tönkrement. a veseműködés leállt. azt is mesterségesen kellett újraindítani. Általában véve nehéz a testtől.. ami az igazi természeted.a koponyáját is meg kellett fúrni. és a szívtől elkülönülni . hogy 'én nem a test vagyok. milyen csalódott lesz!” Vimalkirti nagyon jól csinálta.De senkit nem engednek be.A béka kinyitotta a száját. dínom-dánom. feleltem. hiszen a test már halott volt . Nem kell többé visszatérnie egy testbe sem.A varjú pedig folytatta: .. ez alatt a néhány év alatt kifejlődött benne ennyi éberség. széles szája van! A béka kicsire összehúzta a száját. Még a szíve is leállt egy időre. akkor eléred a negyediket. Tegnaptól a veséi sem működtek már.Ide nekeem müiiind! . és kiáltotta: . 42 . akinek nagy. és a Rolling Stones fog zenélni. Csak egy kicsi maradt hátra. amikor azt mondtam neki: Vimalkirti. és máris független vagy tőlük . Ez a baleset csak a felületes megfigyelő számára baleset.majd a varjú hozzátette: . Vimalkirti számára ez a legnagyobb áldásnak bizonyult . Ez egy veleszületett rendellenesség volt.Ide nekem miiind! . és a szív sem vagyok'. a szív leállt.. de csak akkor lehet magasabb rendű.. Hogy tudnád egy ilyen testtel azonosítani magad? Lehetetlen. Csak egy kis éberség... a turiyát. egy nagy bulit rendeznek a mennyországban. .és ez a kis éberség Vimalkirtinek megvolt. mint az élet.már öt napja halott volt . és így kiáltott: . én nem az elme vagyok.. Szinte nem is tehetett mást. És ha ezen a három dolgon túljutsz. a légzés megszűnt. táncoljatok.Ide nekem miiind! . és összeszorított ajkakkal motyogta: . áldásom rád. . akkora volt a vérömleny. énekeljetek és ünnepeljetek! Meg kell tanulnotok. akkor ezt már nem tudod elveszíteni. és hogyan ünnepeljétek a halált. a buddha állapotában távozik. akkor szinte felkiáltott örömében: 'Ide nekem miiind!" Csak lassan a testtel'. A béka még szélesebbre tátotta a száját.nem értették.és ha ezt elérted. Hirtelen megértette. hogy hogyan ünnepeljétek az életet. mehetsz a mennyországba'. Egy ilyen testtel nem azonosíthatja magát az ember. de tegnap az is teljesen eltűnt.a testébe volt programozva. hogy akkor miért akarom. hogy mesterségesen lélegeztessek. az agytól.az agy elveszett. és azt mondta neki: -Képzeld béka. nagyon jól kihasználta ezt az életet a végső ’virágzáshoz'.Szegény aligátor.álruhába bújtatott áldásnak. Tehát tegnap este.

. hogy négyen vannak.az ilyen pillanatokat teljes mivoltukban át kell élni ne mulasszátok el. Én mindent ünnepléssel fogadok... ahol csak a tiszta tudat van... Amikor azt mondom. mint ami a halál .. az ünneplés teljes színskálája. Ezeket mind-mind messze hátrahagyod magad mögött. Ez azok közé a pillanatok közé tartozik. hogy 'hol a határ'. Itt lesz a virágokban. mi magunk veszünk el magunktól a meditációban. Zip. egy utolsót. a lét új dimenzióiba juthattok . a szélben. számomra a vallás nem más. mi a meditáció . elszakadsz a pszichológiádtól.ez egy új lehetőség. . Ha könnyek is törnek fel belőled.. amit el lehet venni.. Minden mást.feleli a fiú csendesen -.De apa .mert a meditációban elkülönülsz a fiziológiádtól.” Az én 'filozófiám' három alapelve: élj.. amit elért.az tud valamit a halálról is. s bölcsen így szól: . mert tudom. A legbelső középpontodba kerülsz.Vimalkirti nagyon szerette a vicceket. Búcsúzzatok hát nagyon szépen ma Vimalkirtitól. valójában senki nem hal meg . nagy kacagással. ott csak egy ember van.Látod fiam azt a két embert ott a pultnál? Mihelyt azt látod. örülj annak..Aki tudja. a szeretet a virág. Az nem elég. És a meditáció ABC -je csak három betűből áll: A.hogy hiányozni fog neked ... hogy ő beteljesedett. nevess.. szeress.. amikor meghalsz.meg kell tanulnod az élet művészetét. C. legyenek azok öröm-könnyek. a szerelem művészetét. hogy az életben a halál a legfontosabb pillanat. mielőtt meghalnál. az esőben.most az ő tiszteletére mondok egyet. mint az ünneplés teljes spektruma. Ezután meg kell tanulnod a szeretet. Zea: Zest.. rögtön hagyd abba az ivást. ez az egyetlen lehetőség. a nevetés az illat.gondolj őrá.az ember az Örökkévaló részévé válik. Az élet a mag. elkülönülsz a biológiádtól..mert semmi nem vész el. és visszajöttem. Használjátok ki ezt a nagyszerű lehetőséget. hanem azért. a vegyháztartásodtól. ez a meditáció B betűje... ó itt lesz a mosolyotokban. Ne magadra gondolj. mert ezt senki és semmi nem veheti el tőled. m o kedvéért: „Mulla Nasruddin elviszi a kocsmába a fiát. január 10. reggel AZ ÉLŐ HALÁL . hogy megtanítsa neki. mert én meghaltam.. 43 . hogy a meditációban ugyanabba a közegbe kerülsz. ti is nagyobb magasságokba. Zap and Z~ 1981. mert ha ünnepelve búcsúztok tőle. Ez a tiszta tudat veled lesz akkor is. ez a meditáció A betűje. B. ez lesz a meditáció C betűje. Ezután pedig a nevetés művészetét kell megtanulnod. a nevetésetekben. amiről nem szabad lemaradni. hogy megismerd a halált. hogy elmeséljem nektek. akkor ezt nem azért mondom. a napsütésben. ha csak megszületsz ..

. És a meditáció élményének több milliószorosa a halál élménye. és első ízben kerülsz ki a fiziológiád. egyszerűen elhagyod az addigi alakodat. Minden fal leomlik. olyan leír hatatlanul csodálatos.A meditáció tehát a halál élménye az életben. És amikor 'továbbállsz'. És ez olyan gyönyörű. Végre kitárhatod szárnyaid az igazi lét felé. érintetlen vagy. Ekkor tökéletesen független. The Rajneesh Bi ble.. Vol II. hogy szinte kifejezhetetlen: az élmény milliószoros. és szabad vagy. este 44 . a biológiád és pszichéd börtönéből. 1984. december 3.

El akart köszönni.és nagyon szépen mondta . ahogy meghalt. Valahányszor azt éreztem. az élet utáni vágyódás teljesen eltűnt. hogy megtanuld az élet és a halál művészetét. A meditációi napról napra melyültek. először kapott bepillantást az örökkévalóba ..V. Vagy azt is mondhatjuk: az volt az igazi halál. Tegnap ó hívott engem.nagyon örültem. Tegnap. a teljes halál . Tökéletes csöndben. hogy váljon . Ne feledd: a meditáció elmélyülésével egyre távolabb kerülsz a test-elme összetételtől. amikor meglátogattam.. mert már biztos volt benne. mert nem kell többé visszajönnie. hogy a halála igazi halál volt.. hogy ha most meghal. Reméltem is. 45 . Nagyon örvendek. És én azt szeretném. meglátogattam.ez a csúcspont. hogy meg fog halni. három órakor. véglegesen elszakadva a testtől és az elmétől. és megszületett az örökkévalóságnak. Az első két alkalommal attól tartottam. egy kicsit még kötődött a testhez. Vagy pedig: ez az igazi. Meghalt az időnek. amit az ember elérhet . Ő megvilágosodott a halálakor.ha az ember megvilágosodott.születés az örökkévalóba. kora reggel. Lótuszvirág lett belőle . hanem születés . Ez volt az első alkalom. hogy ilyen módon fog meghalni. Minden halál ünneppé kellene. hogy ő hívott.még ott volt. akkor még a halál is szép. szamádhiban.könnyek nélkül. akkor megint újra kell születnie.ami a testhez kötötte . akkor még az élet is csúnya . akkor az élet többé nem nyomorúság és nem pokol. Ha megvilágosodott vagy. hogy minden szanjászinom ilyen módon haljon meg. de néhány láncszem .és azon nyomban megértette. Semmi köze nem volt többé a testhez. ha nem vagy megvilágosodott. És mindkettő ugyanazt jelenti. Csak ez vezet ki a pokolból és nyomorúságból. És ez a legtöbb. Az élet nyomorúság és pokol. az első két alkalommal magamtól mentem.de csak akkor válhat ünneppé. Mindannyiotoknak így kellene meghalni. Kérlek beszélj nekünk apád tegnapi haláláról. ami az isteni felé vezet. RÉSZ ÉLVEZD A KILÁTÁST A NAPSÜTÖTTE CSÚCSRÓL A SÖTÉTSÉGBŐL A FÉNYBE. hogy ő most meg fog halni. Ilyen módon tehát ez nem halál. hogy elérkezett az idő. békében hagyta el a világot.az ilyen halált ünnepelni kell.. Az elmúlt egy hónap alatt.. mindössze háromszor látogattam meg. Tegnap.. amíg kórházban volt. sértetlenül. akkor mindent meglátsz.teljes. hogy úgy halt meg. Az egyáltalán nem halál volt... Szeretett Bhagwan. És amikor a meditáció eléri csúcspontját. és a halál egy ajtó lesz. Ha az ember nem megvilágosodott. Az ilyesmi mindig jó alkalom. boldogságban. ha a lét egy magasabb minőségéhez vezet.

Az egyik sebész még javaslatot is tett a lábak amputálására. a kórházban sem hagyta abba. akkor már biztosan nem lehet megmenteni.volt még benne egy kis ragaszkodás. reggel háromtól hatig ült meditációban. hanem belépés egy magasabb létformába. és nem fejeződik be a halállal. a lábában. És ez jelzés volt. Tegnap megtörtént. hogy csoda. Újra járni kezdett .. De ez mindig így van.. amikor már közel van a halál. aki a saját fia tanítványa lesz. Nemet mondtam.annak nincs értelme. még több fájdalmat okozva. épp idejében. mert a tünetek szerint minden rendben van. erős fájdalmai voltak. hogy mitévő legyen.amire dr. mert ha máshol is megjelennek vérrögök. De az én apám éveken keresztül meditált. Az élet nem kezdődik el a születéssel. nem kellett volna levágni a lábát. a tudat forrására. és javulni látszott . mert az valójában nem is halál. Az ember sosem tudhatja.. észrevettem. hogy újra működik a lába.. vérrögök voltak az agyában. hogy közeleg a halála. Egy pillanatig sem gondolták.. hogy elérkezett a pillanat. mert az embernek egyszer úgyis meg kell halnia . Az nem is halál. hogy segítselek titeket buddhaként élni. Ilyenkor a test . mert az élet örök. Ekkor hívott először.nagyon nehéz lenne még egy ilyen apát találni.? És az életnek csak önmagában nincs értelme.. a kezében. a test teljesen tökéletesen működött. amikor a kórházba került. s ez teljesen hihetetlen volt. Az első huszonnégy óra tűnt a legveszélyesebbnek.miért torzítanák el a testét. Egy buddha mindkettőt jelenti. Évek óta meditált. Ha csak egy nappal korábban hagyta volna el a testét..elérte az elme-nélküli állapotot. hogy meghosszabbítsuk a szenvedését. akkor teljesen rendbejön az ember.. és amint megláttam. újra életre kel. Még tegnap is. ahogy egy buddha hal meg. Nem halt meg.. És hívott.Buddha apja évekig habozott. hogy épp most fog meghalni.azt gondolták igazam volt. Már 46 .Tegnap reggel tökéletesen tisztában volt a saját halálával. minden normálisan működött. De én az amputálás ellen voltam.. mikor fog megtörténni. Tökéletes egészségben hal meg. elmúlt a veszély.ugródeszka. Meg volta k lepődve. Ezért voltak az orvosok zavarban. hogy még járni is fog. nem volt pulzusa.ez nagyon ritka dolog. amit az ember elérhet. Megvizsgálták. Ha a halált meditáció előzi meg. Ez a legvégső. Tegnap tökéletesen jól volt. Ezt azért ők se gondolták volna. Sardesai azt mondta. Jézus apja nem mert fia tanítványa lenni. Én azért teszek erőfeszítéseket itt. Az embernek egyfolytában ásnia kell. Bármikor előtte meghalhatott volna. a test már alig működött: a szívverése rendszertelen volt.mindennap három órán keresztül. a buddhaság állapota. A következő huszonnégy órában pedig azon töprengtek. egy hónappal ezelőtt. Minden fájdalom megszűnt a testben. Egy apa.. Úgy nézett ki.. megint vissza kellett volna jönnie egy testbe .és amikor még négy hétig életben maradt. és megállapították. és buddhaként meghalni... hogy már nincs a testében. az orvosok megnyugszanak. Akkor minden pillanatban attól tartottak. úgy halt meg. Ritka ember volt . Tegnap megtörtént. hogy teljesen normálisan működik minden. hogy meghal.. és egyszer csak rábukkan a forrásra. hogy megmenthető-e. De tegnap minden kitisztult benne. csak azért.. Tegnap tökéletesen jól volt.

.. 'mert az élet rövid'. reggel A VALÓSÁG HALHATATLAN . Mindig középen. Ünnepeljetek! Be Still and Know 1979. bekében a Léttel. ahogy gondolod. Te a kezdet nélküli élet és a vég nélküli élet között létezel. a virágok mindig kinyílnak. Ha tudatosabbá válsz. Vannak fák. hogy ez volt az igazi halál. amit nem szabad elfelejtened. Ő tegnap meglátta eredeti arcát. Hallotta az 'egy tenyér csattanását'... nem látod azt. megláthatod eredeti arcodat. A fák nem kezdenek őrült növekedésbe. Egy dolog azonos a két fában.. Mi mindig is itt voltunk. akkor mindig csak lemaradsz. hallotta a hangtalan hangot. tehát minden sietség értelmetlen.úgy. Ezért az nem halál volt. egyre magasabb fokra lép. amikor itt az ideje. hanem az örök lét elérése. Ha sietsz. ezek mind kis epizódjai az örök vándorlásnak. az élet örök.könnyedén.Mindig haladj az élet folyamával. és nem ugyanabban a testben.sokmilliószor megszülettél és meghaltál. De mert nem vagy tudatos. sose próbálj az árral szemben haladni. Hogyan higgyük el. A második dolog... április 27. az egész Mindenség tudatában van az élet örökkévalóságának. hogy az élet nem olyan rövid. és sose próbáld siettetni a folyamot. és hogy vagy az @et egy másik formáját ölti magára.persze.mert nem jön vissza többé. akik gyorsabban nőnek.. Az élet egyfolytában fejlődik. The Golden Future 1987. Hol látsz a Létben bármilyen sietséget? Az évszakok mindig megérkeznek idejében. és mindig is itt leszünk .vannak fák. este NE HIDD . hagy a lélek létezik a halál után is. és nem volt kezdete sem.. De ennek nincs vége.TUDD! Szeretett Bhagwan. ami túl van születésen és halálon. alakul. egyáltalán nem fontos. Úgy tűnik. a teljes halál. mindkettő a saját természetét követi. Mozogj teljesen lazán . hogy minden pillanat az otthonod legyen. nem ugyanabban a formában. vagy lassan. hogy gyorsan n~. A másik oldalról viszont azt mondhatjuk. a két végtelenbe nyúló rész között vagy. szeptember 9.. De mindig légy összhangban saját természeteddel. vagy felolvad a világegyetemben? 47 . akik lassan nőnek .

járj a végére! Én egyszerűen csak provokállak a kutatásra.mert akkor már tudod. ehhez nem hit kell. hogy bármiben is higgy. Ha én ismerhetem az elmúlt életeimet . január 11. amiket be akarsz teljesíteni. számomra a kétség fel sem merül.. Én ebben nem hiszek . Soha ne helyettesítsd a tudást hittel. kételkedj benne. 1985.ez számodra csak föltevés. az annak a jele. és az élet egy másik formáját ölti magára. mert nem ismered. ami sosem nyugszik. S ha megismerted.akkor a lelek egyszerűen felolvad a Létben. Adások azt mondják. Sosem mondtam. Azért hiszel Istenben. beteljesedsz. hogy további keresésre inspiráljalak .te ezeket ismered.Én sosem kértem tőled. nincs vágy . és megismerheted az elmúlt életeidet. nincs keresés. Ha én azt mondom. számomra ez tapasztalat. este BEPILLANTÁS A MÚLTBA Szeretett Bhagwan. ami sosem elégül ki.az elmúlt életek.. amikor már nem kell többet tanulnia. Azért hiszel a lélekben. mint egy árnyék. hogy ezt el kell hinned... Az én vallásom nem egy hit.hanem a legvégső igazság felkutatása.. Ez az én tapasztalatom. Ahhoz. hogy pont ugyanaz a szituáció amiben éppen vagyok. amikor már nincs több kérdés. The Rajaeesh Bi ble. Időnként egy erős érzés vesz erőt rajtam: azt érzem. De számomra ez tapasztalat.. 48 . Bármit mondok tehát. mert nem ismered. a vágy az. Inkább annak örülnék. vágyódnod kell az élet után. és úgy hívjak: deja vu. Te egyszerűen csak követed a vágyadat.mert azok 'lenyomata' mind megtalálható a tudatalattiban. már egyszer megtörtént velem. mert ha hiszel. Ha pedig tudsz valamit.. minden ott van . azért mondom. hogy ugyanez velük is megtörtént mar. ez nélkülözhetetlen hozzá. nem hiszel a rózsákban . hogy a lelek vándorol. Én 'vándoroltam'. hogy a lélek létezik a halál után . akkor soha nem fogsz tudni. megvilágosodsz . aki mindig újra megszületik.majd végül. Vol. de nem azt mondom.amikor a tökéletes megelégedés legvégső pontjára érsz. Te nem hiszel a Napban. vágyakra van szükséged. akkor egyszerűen értelmetlen hinni benne.. hogy a lelek létezik a halál után.. Ha valamiben hiszel. hogy ebben te higgy..én ezt tudom Amikor azt mondom. akkor nincs szükség hitre . hogy felvegyél egy másik létformát. Én emlékszem az elmúlt életeimre. hogy nem tudod. ha szkeptikus lennel a dolgot illetően. III. hogy dogmákban higgy.nem pedig azért. Én mindössze fel akarom kelteni az érdeklődésedet ez iránt a furcsa dolog iránt. Nem te vagy az.akkor te is alámerülhetsz a saját tudatalattidban.

hogy a halál után is van jövő. Miért lenne ez másképp az élettel? Ha az emberek ráébrednek.a reinkarnáció elmélete ezért nem is elmélet. hogy ismered.tehát az emberek elfogultak az egy élet ideája tekintetében.és ez kétségkívül az lesz -.. hogy ha balra mész akkor a folyóhoz jutsz. Segítenél ennek megértésében? Az élménynek .kipróbálod. Egy vallás sem tudja ezt a jelenséget megmagyarázni. amely valahogy belépett a jelenedbe. és elveti a keresztény. úgy látszik minden tapasztalat elvész.. és mohamedán vallások egy élet ideáját.amit deja vu-nek neveznek . Tudod.' Ez nagyon furcsa érzés... hanem tudományosan bizonyítható.. vagy mintha álmodtad volna.Mindig nagyon érdekelt. hogy pont ugyanezt már egyszer átélted. a tudat átalakulásához . a meditációhoz... úgy érzed. nem vetődnél ugyanarra a helyre többször. rengetegszer átélt élményekből.megvan a saját valósága. Az a baj. létjogosultsága. Az összes többi vallás hiányosnak bizonyult ebből a szempontból. és látod. vagy egy falun. ahol az egy élet koncepciója az uralkodó . és mi a kapcsolata a meditációval. ha jobbra mész akkor pedig a pályaudvarhoz lyukadsz ki . Ez egyszerűen hülyeség.. A tudomány előbb vagy utóbb tudomást kell.... kezded elölről. És a reinkarnáció elméletének ez a jelentősége: hogy az embereknek elegük lesz. pedig nem jártál még ott. ha a sokezer életen keresztül nem találkoznál időnként ugyanazzal az arccal. hogy mi ez az élmény. egyre kisebb lesz. akkor ez azt bizonyítja. Ismerősek a fák. nem tudják megmagyarázni a deja vu élményét. És persze az lenne a furcsa. Már ezredszer próbálsz hatalomhoz jutni. ismerős a folyó.ott.. Ha emlékszel az elmúlt életeidre. Ha egyszer a tudomány egy kicsit nyitottabb lesz. már voltál egyszer ugyanebben a helyzetben. hogy képzelődsz. és egyszer csak érzed.. minden folyamatos. ha egyszer a tudomány elindul ebbe az irányba. mert a Létben semmi nem hal meg. sok életen és sok halálon keresztülmentél már. beleunsz abba. és minden alkalommal kezded az ABC-t elölről! Ha ezt a tudomány is alátámasztja 49 . hogy tényleg úgy van. A deja vu az elmúlt életek emlékeiből épül fel.mert ha emlékezni tudsz az elmúlt életeidre. És ez tény.. kivéve az Indiában született vallásokat.s ilyenkor azt érzed.'már találkoztál ezzel az illetővel valamikor.. ugyanazzal a fával. akkor ez bizonyíték arra. egy más néven. hogy már ezredszer csinálod ugyanazt a bolondságot és még mindig nem tanultál belőle. Ez nagyon erős érzés.és most megint kezded.. De a világ napról-napra zsugorodik. A deja vu a múlt egy kis töredéke.. az ember szinte beleszédül.. és minden apró részlet megegyezik.. mintha egy filmben láttad volna. hogy már ezredszer élik ugyanazt a fajta életet. hogy a tudományos kutatások általában Nyugaton folynak . zsidó. csak a formák változnak. Keresztülmész egy városon. És ha ez majd tudományosan bizonyított tény lesz . A reinkarnáció ideája nélkül nem tudod megmagyarázni a deja vu-t.mert ez annyira fontos az emberi fejlődéshez. hogy a halálod után újra visszatérsz majd egy új formában.. mert nem először vagy itt. hogy vegyen a jelenségről... a kétség fel sem merül benned. pénzt felhalmozni.

arra fogsz koncentrálni. itt az ideje. Eleget játszottál. aki azt mondhatná: ’Most létezem először igazi mivoltomban. Ezt az abszolút szabadságot. Ez a 'kerék'. abból jobban megérted: Egy sötét házban. friss. hogy szabad vagy a testtől. hogy a lényed bármilyen test vagy forma nélkül is képes létezni a világegyetemben .nincs betegség. itt keleten úgy hívjuk: moksa. a második gyertya fénye is megtölti a házat. vagy ezután fognak megvilágosodni? Akkor hogy lesz az egész Lét mindegyikük birodalma? A kérdés logikusnak tűnik.gondolod. akkor már nehezedre fog esni újra elkezdeni ugyanazt a marhaságot. Egy láthatatlan központ. megváltozik a nézőpontod . akkor. akkor nem születik többé testbe.. ami még rejtve van az emberiség előtt. de a Lét szempontjából irreális. hogy ne menjünk el csukott szemmel a sokmillió keleti ember tapasztalata mellett. de mondok neked valamit. szabad vagy az elmétől.forma nélküli.. hogy ha valaki tökéletesen tudatos. itt az ideje.az élet kerekéből. Egészen mostanáig öntudatlanul csináltál mindent .majd jön a szél és mindent elsöpör. hogy hogyan kerülhetsz ki a 'kerék'-ből. Egy másik nézőpontból ilyenkor mondhatjuk azt először. Ha egyszer felismerted. és az egész Lét az ő birodalma lesz. akkor az egész házat elárasztja a fény..Értem a logikádat. inkább mondok egy anekdotát. De mi van azokkal. jó. az egész világegyetem az övé. Ez azt jelenti.. szabad. Ha a tudomány megtalálja az ehhez vezető utat. A tudat forma nélkül mindig fiatal. Nincs forma . hogy a két gyertya fénye összeütközésbe kerül? Nem. hogy benőjön a fejed lágya. amit reinkarnációnak hívunk.nagyon ritkán nevetett.. Kártyavárat építesz. hogy elérd ezt a szabadságot. hogy felemelkedjen a tudatod.majd.itt az ideje. Gautam Buddha pedig nevetett . Ha meggyújtasz egy másik gyertyát.. hogy megszabaduljanak ebből a rabszolgaságból. elég volt az öntudatlanságból. szabad vagy a formától.mi értelme? Jön a halál és eltöröl mindent. Ez nem babona. az öntudatlanságból ered. másképpen fogsz viszonyulni a dolgokhoz. ez az egyik olyan misztérium. Nincs forma . mégis létező.. és minden kezdődik elölről..s a keresők egyetlen vágya.' Nincs forma . A tudomány szempontjából nagyon fontos volna. Egyszer megkérdezték Buddhát: .. Birodalma óriási.. a Létben szétáradó .nincs halál. ezt a legvégső élményt mi. ha egész életében háromszor vagy négyszer Azt felelte: . ha meggyújtasz egy gyertyát.Te mindig azt mondod. mindenféle köteléktől mentes puszta tudattá válsz. 50 . megint jön a szél. meglátod az értelmetlenségét. hogy 'én vagyok'. akik már megvilágosodtak. Ébredj. Ez a 'kerék' tesz rabszolgává. s elkezdj tudatosan cselekedni.akkor miden erőfeszítésed arra fog irányulni. Amint tudatossá válsz. akkor az ember egész viselkedése meg fog változni.. Aztán nekilátsz egy másik kártyavárnak. ha el is ász 'sikereket' . hogy változtass.. ne légy tovább holdkóros.nincs öregkor. hogy elérjék az igazságot és szabadságot. itt az ideje. hogy kikerülj ebből a 'fából vaskarikából'.

. Észak pedig világosabb... Mohamed . Pontosan ez a helyzet abban az esetben is. Jézus nagyon jól tudta.mert Egyiptom és India állandó kapcsolatban volt. Buddha.. Az evangéliumok tele vannak erre vonatkozó indirekt utalásokkal. kivéve a reinkarnáció tanát. Sokmillió megvilágosodott tudat tölti be fényével a világegyetemet. Jézus járt Indiában. akkor az árják minden bizonnyal keveredtek a négerekkel. reggel EGY ÉLET? TÖBB ÉLET? Szeretett Bhagwan. 51 . Tökéletesen tisztában volt ó evvel. India és Egyiptom összetartoztak. nincs köztük ellentét. de sugárzásuknak semmi nem szab határt. Épp a minap mondtam. Nincs az. Az ellenérvek helyett inkább egy anekdotát mondott. Ugyanazt a teret sok különböző fény eláraszthatja . Nem osztozkodnak. És ez nem csak elmélet. Indiában már körülbelül ötezer évvel Jézus előtt tanították ezt az elméletet. Nem véletlen.. ez így is van. Mózes. The New Dawn 1987. Ráma. a lángjukat illetően mindegyik egyedi. hogy DélIndia fekete. innen származik a sok hasonlóság.egymás után gyújthatod a gyertyákat. hogy mi történt a reinkarnáció elmélete miatt. A feltevés szerint régen Afrika Ázsia része volt. ez egy fontos különbség a keleti és a nyugati vallások között. így Dél-India fekete.nem teljesen.” És van még ezernyi más. Buddhának igaza van.. mint egy szem gyertya fénye. akkor szétáradsz a világegyetemben.az összes indiai vallás egyetért ezzel. hogy 'ez az én területem. Jézust idézve: „Én Ábrahám előtt valék. de ezek a vallások semmiben nem értenek egyet. tehát akár ezer gyertya fénye is mindenféle konfliktus nélkül ugyanúgy betölti az egész házat.. Miért nem beszélt Jézus a lélek reinkarnációjának lehetőségéről? Úgy tűnik. ez az elmélet igazságon alapul. negroidok . Krishna. ami miatt nem prédikált róla.Meggyújthatsz egy harmadik gyertyát.. A tudat pedig nem más. a reinkarnációra vonatkozó indirekt hivatkozás. mégpedig az. ha megszabadulsz a formától. És a fény nem tárgy. és később a kontinens szétcsúszott. egy tökéletes példát. Az embernek sokmillió élete van. de az általuk kisugárzott fény mindegyik gyertya esetében az egész házat betölti. Ezt tanította Mahávira.nincs köztük küzdelem.. néger vér folyik az ereikben. De Jézus. A középpontjukban megvan a saját lángjuk.” Azt mondja Jézus: „Visszajövök majd.. de ha Afrika Ázsiához tartozott. mint fény. Fényeik nincsenek összeütközésben. de volt néhány más oka.. és látta.. június 23. mert a fény nem anyagi eredetű. Biztosan csodálkozol..a három Indián kívül született vallás forrása miért nem beszél a reinkarnációról közvetlenül? Megvolt az oka. hogy Mózes tudatában volt. az a te területed'. mi a reinkarnáció..

Mohamed sosem járt Indiában. Ott vannak a sírköveik. hogy 'Ez még mind semmi. hogy nem tartja be az ígéretét . hogy Mózest is és Jézust is ott temették el. meglátogatlak'. ha nyugodtan bandukol. hogy szabaduljon az élet és halál körforgásától. amikor végtelen sok időd van? Amikor olyan rengeteg sok életed van.. tespedtté tette Indiát. És ha mindent holnapra halasztasz. India teljesen elveszítette időtudatát. Lehet. hogy a minkarnáció elmélete ide fog vezetni?' Az ő eszközük teljesen más volt minden korszaknak megvan a maga eszköze. India nagyon gazdag ország volt. előbb-utóbb úgyis odaér. És India nagyon ért a halogatáshoz.forogsz körben az élet és halál kerekében. de tökéletesen ismerte a helyzetet. ki kell. Egy életen keresztül unatkozni. hogy el se jön . nehézkes lett. És akkor felmerül benned a kérdés. Krishna. A reinkarnáció elmélete miatt India nagyon letargikussá vált.' Olyan sötét jövőt festettek az emberek elé az állandó unalom képével. akkor te ma is ugyanaz vagy. hova sietnél? Az ember elég. hanem a következő életre halasztja.. az bármit is jelenthet. Mahávira.. hogy még a halált is szívesebben választanák. de lehet. Mindhárman jobbnak látták. a módszerek nem örökéletűek. Arábia és India között állandó kereskedelmi forgalom volt. ha azt mondják az embereknek: 'Csak egy élet van. hogy meglep. Lehet. 'Arany-országnak' neveztek. 'Az ember meg kell. Mindenki halogat. akkor még sok-sok életen keresztül ettől fogsz szenvedni.még most sem.az embereknek egyszerűen nincs időérzékük! Hogy is lehetne időérzéked.és ezért senki nem haragszik meg! Mert ez nem azt jelenti. sokan a világ leggazdagabb országának tartották.' Ez egy eszköz.kezdheted mindig elölről. Az emberek borzasztóan unják magukat. Buddha. A reinkarnáció tana nagyon lomhává. Amikor Buddha.ezt is alig bírod elviselni. mi történt Indiával a reinkarnáció tana miatt.Mózes biztosan nagyon jól ismerte Indiát. Ma ugyanez a Nyugat problémája. de Kasmír állítja. És egy gazdag országban a valódi probléma. az időérzék hiányzik. az igazi probléma .a holnap így sosem jön el. az valóban mélyen belemerült a vallásba. Mahávira. mint aki tegnap voltál . Indiának nincs időérzéke . segít az átalakulásban. Ha valaki azt mondja.örökre lemaradsz. ha lemaradsz róla . akkor ők ezt egy teljesen más helyzetben tették. egy sírkő Mózesnek. Minden módszernek megvan a maga kifutási ideje. Ők látták... mert közel volt Indiához. Mózes is és Jézus is ismerték Indiát. Krishna nem tudták. elfásult. de ne feledd. Hiába van már mindenkinek karórája. Mahávira ennek tükrében mondták. amikor az örökkévaló idő áll a rendelkezésedre. ha nem hallgatsz rám. hogy csak hatkor kerül elő. annyira unatkoznak. Felébreszti az emberben a tettvágyat. egy sírkő Jézusnak. de az is lehet. Buddha. hogy 'este ötkor jövök.az első és utolsó.. ami segít kimozdítani az embert elfásultságából.az unalom. hogy akinek elege volt már abból az egy életből is.. hogy már négykor ott lesz. a mai teendőt nem csak hogy holnapra.. ez az utolsó esély . a legnagyobb probléma az unalom. és Krishna próbálták a minkarnáció módszerét alkalmazni. 52 . Ma Amerika ugyanebben a helyzetben van.

s mire hazaér olyan fáradt. A következő életemben majd egy kicsit jobban igyekszem. ami reményt ad... az emberek egyre inkább kezdik félreértelmezni. Nincs szüksége túl sok szórakozásra .. hogy el se jön.. a reinkarnáció elmélete egy menedékké vált.aki alkotta . Mára ez a módszer teljesen csődbe jutott a Nyugaton. és akkor majd arany életem lesz legközelebb.tehát ha vallásos akarsz lenni. ma ez már probléma.ez az egyetlen szórakozásuk. hogy rögtön elalszik... feszültek. hogy csak egy élet van. Engedj tehát a vágyaidnak! Idd ki az élvezetek poharát fenékig! Kit érdekel mi lesz az ítélet Napján? Ki tudja. Jézus idejében még jól működött. hogy egyre gyorsabb eszközeid legyenek. mindig vele van. Jézusnak egy új módszert kellett létrehoznia Csak egy élet van.. És ha ezt most elmulasztod. Ha a Mester már nincs ott . sok élet van még hátra...tévére. A saját szemeddel fogod látni a világ végét. idegesek. Egyetlen szórakozása a szex. Jézus látta.' Ezért tehát ez nagyon jól alkalmazható volt azokban az időkben. Micsoda rohanás! Sebességmánia. hogy egy módszer csak addig működik helyesen. zenére vagy múzeumokra . Megváltozott a helyzet.hogy szabaduljon ebből az élet és halál alkotta cirkulus viciozusbó l.Ebben az életemben csak egy csúnya asszony jutott nekem.mert a 'holnap' nem megbízható. akkor légy az most azonnal .legközelebb nem követem el ugyanazt a hibát. Jézus azt akarta. az a gazdagok privilégiuma. ahogy az elején működött. A szegény ember sosem unatkozik. Ez a sietség a kereszténységnek köszönhető...a mostani eletemben nem csinálok semmi rosszat. hogy hova rohan.nincs rá ideje. ő állandóan azt ismételte. Az én tapasztalatom az.egyre gyorsabban és gyorsabban. ő tartja működésben. Amint India elszegényedett. ne feledd.. emlékezzenek Istenre. csak az a fontos.lehet. nem lehet rá szüksége. akkor 53 . Az emberek állandóan rohannak valahova.mert csak egy élet van. lehet. Ennek a módszernek is lejárt az ideje. És mindez emiatt a módszer miatt történt.mert csak egy élet van -. lehetőséget ad a probléma megoldásának elhalasztására: 'Ebben az életemben szegény vagyok.. házasodni. hogy 'Vigyázz. de sebaj. hiszen ő a lelke az egésznek. de sebaj. Amint az ország szegény lett. hogy unatkozzon. egy módszer sem működhet örökké.egyszerűen nincs ezekre szüksége. színházra.' Ezért aztán a Nyugat túlságosan idő-tudatos lett. Közeleg az ítélet Napja. Egész nap dolgozik. minél többet akar inni..' Csak a halogatás maradt. hogy nincs is ítélet Napja.. és nincs másik élet. amíg a Mester . mozira. hogy az emberek emlékezzenek . és akkor majd gazdagabb leszek. az nem fontos. ha szanjászin akarsz lenni. ez természetes. az unalom rögtön eltűnt. majd legközelebb..el. csak a gazdag ember engedheti meg magának. mert fél. Ezért jellemző a szegény országokra a túlnépesedés . hogy a módszer kifutotta magát.. hogy kifut az időből. hogy minél gyorsabban menj. Később aztán India elszegényedett. már nem úgy működik. És most mit csinál az emberfia? Látva.a módszer már nem úgy működik. ha meditálni akarsz.most az elmúlt életem karmái miatt szenvedek.. Senkit nem érdekel. mindenki siet. enni.. A szegény ember nem tud unatkozni .

amennyire csak lehet.. az emberek ezeket is eltorzítják majd. Ha nem leszek itt.de ha az én kezemet nem látod már.. ezt el kell fogadni. amíg ő élt. Ez volt az eredeti szándék a módszer mögött. reggel 54 . De a végeredmény az lett. amelyben halálra unnád magad. hogy az emberek teljesen elvilágiasodtak. amennyire csak lehet! élvezd amíg lehet.. Buddha idejében nagyszerűen működött. hogy az én módszereim is ugyanúgy kudarcot fognak vallani. hogy kezdjék el keresni Istent. és így is lesz. Pedig az eredeti cél az volt. akkor ugyanezek az eszközök a panditok és a tudósok kezébe kerülnek. mindig megtalálják a módját. hogy mi történt Indiával. ezek az eszközök tökéletesen működnek. Emberek ezrei hagytak fel a világi élettel. hogy a reinkarnáció tény. ami akkor szükséges volt. mert az eddigiek már nem működnek. indirekt módon. mert az emberek letargikusak lettek. És ez mindig így volt. Én sok új módszert hozok létre. nincs több.hogy egész életüket csak egy dolog kösse le. szeptember 4. Légy figyelmes.. a keresés. addig ez nagyszerű alkalom a belsőátalakulásra . Az emberek olyan ravaszak. hogy az én módszereim örökre megmaradnak olyannak. mint az összes többi. És tökéletesen tisztában vagyok vele. amilyennek készültek. A világ sosem látott ennél világiasabb civilizációt. hogy nehogy újra kelljen születniük.. éber. hogy látta. De ez természetes. tudatosabbá váljanak.. mint amit ez a módszer létrehozott. Ezért hát ti. nem kell ezen méltatlankodni. és hagyjanak fel az álmodozásokkal. és lettek szanjászinok.mert csak egy élet van. Jól működött. hogy az élet örök. ne halaszd holnapra..örökre a pokolba kerülsz!' Jézus egy olyan pszichológiai légkört teremtett. De mi történt később? Épp az ellenkezője. tudta.. Nem áltatom magam olyan botor álmokkal. s kezdődik a régi történet elölről. és használjátok ezeket a módszereket olyan mélységben. A Mestert muszáj félreérteni. és még utána is egy kis ideig. Ő alkotta meg a világon az egyik legnagyszerűbb tant. olyan atmoszférát teremtett.köszönhetően még utána is működött egy kis ideig. azaz minden energiájukat az igazság keresésének szentelték.akiket megérintett Jézus szele. kutatás Isten után.'élvezd ki. Amíg itt vagyok. Többször is beszél róla.!’ Az indiai módszer megbukott.. csak a közeli tanítványoknak. ha elmulasztanád a lehetőséget... A hozzá legközelebb álló tanítványoknak . hogy éberebbé.. hogyan semmisíts8c meg az egész módszert. ne vesztegesd az időd! Be Still and Know 1979. akik itt vagytok most. olyan diplomatikusak. Jézus tökéletesen tudja. de hamarosan a visszájára fordult a dolog. hogy valami mással kell próbálkozni.és ennek az az oka. legyetek éberek. akik valamelyest részesültek aurájából .. nem a tömegeknek . Amíg az én kezemben vannak.

mintsem hogy fölöslegesnek érezzék magukat. Egészen bizonyos vagyok. Lassanként azonban minden munkát a gépek fognak végezni. a régi kollégáit. nem vagyunk kíváncsiak többé semmire.JOG A HALÁLHOZ Az emberek általában azt hiszik..csak azért. A Kaukázusban vannak. ahol az idősek alkotmányos jogot követelnek az öngyilkosság elkövetéséhez . hogy az orvostudomány és minden kormány előbb-utóbb fejet hajt majd ez igény előtt. Ha valaki száznyolcvan évig élhet egyébként. Joggal mondják. Ráadásul az öregkor egyre inkább kitolódik.' Én támogatom ezt a gondolatot.. Ha már a születés joga nem a tiéd. 55 . És most hirtelen . mert egész életében nyugtalan.. hogy: 'eleget éltünk már. kilencven. verseket olvashatna. s az ember egyre mélyebb álomba.nagyon szép előkészületeket lehetne tenni: az ember pihenhetne. az eutanázia gondolatát. már ók is visszavonulni készülnek .mert ez az utolsó hónap. Ez az alapvető emberi jogok része kell. és meg szeretne halni. hatvan év megszokása nem oldható fel csak úgy. És van néhány olyan is. hatékonyabban. a szeretteit. az ember rájön. hogy vonuljon vissza hatvan éves korában.életének csak az egyharmadát élte le.. Nincsenek már álmaink. hogy nem tud pihenni. szép zenéket hallgathatna. majd végül a halálba merül.igénylik a munkát. novellákat. meghívhatná a barátait. mint pihenni. a gép jobban..akkor be kell fejezni. Ezer ember munkáját egyetlen gép elvégzi. egy nyugodt pillanata sem volt. gyorsabban dolgozik.mi lesz a maradék kétharmad résszel? Kell. hogy feladatuk legyen ezután is. Mindenen keresztülmentünk már. Mi értelme van a fölösleges kínlódásnak? Elég egy injekció. szükségtelen tovább nyűglődnünk.a test nem képes megváltozni.jobb lenne már meghalni.és ezért nem hibáztathatja őket senki. Több fejlett országban is léteznek azok a szervezetek. akkor nem követelheted. örülni a szabadidőnek. Európában sem ritka már a nyolcvan. hogy amikor majd nyugdíjasok lesznek. Lehetne egy korhatárt szabni..ha valakinek már a gyerekei is öregek. száz. mondjuk.. Az öregek szívesebben meghalnának. aki száznyolcvan is elmúlt. Ezek az emberek még mindig kint dolgoznak a földeken. a kertekben . Amikor azonban valóban eljön a nyugalomba vonulás ideje. lazítani. Tízezer ember helyett egyetlen számítógép dolgozik. vagy százhúsz év. akkor legalább azt hadd döntsd el te. nincsenek már vágyaink.. akik már a százötven éves koron is túl vannak. mert eljött a nyugdíj ideje . akik meg akarnak halni. mást se fognak csinálni. örök nyugalomba szeretnénk vonulni. nem tud ellazulni. a gyümölcsösökben. minden kórházban működnie kellene ilyen szolgáltatásnak azok számára. mert annyira humánus és természetes. megnézhetné kedvenc filmjeit.. hogy legyen. hogy ha valaki eleget élt már . ha valaki elmúlt nyolcvan éves.. nem is kevesen. Minden országban. hogy mikor és hogyan halj meg. feszült. ideges volt. A Holnap üres és ijesztő számunkra .

akik mosolyogva halnak meg . Szinte az egész emberiség csak a lassú halált ismeri. az életed teljesen megváltozik. mindent elsöprő.Szomorú vagy? Kezdj énekelni. olyan dolgokat csinálsz. Azért élsz.. és meglátod.ismerik az élet igazi.. az árusok becsukták a boltokat. percről-percre haldokolsz..és tudod nagyon jól. The Hiddea Splendor 1987. Ha egyszer rájössz a nyitjára. Az élet mindig volt. De mert nem vagy tudatos... Az élet sosem hal meg. De milyen a te életed? Miért csinálod. minden ajtó kinyílik előtted.. ha nem is számolsz velük. mert mindenki más is mozog. mert mindenki más is el . és csak nevettek. hogy jobb. ami majd hetven-hetvenöt év múlva ér a végére. Pedig csak az az ember tudja felébreszteni. Mentek egyik faluból a másikba.alvajáró. a vásárlók elfelejtettek.. Miért? Mi értelme így az egésznek? Este lefekszel. a papok. aki igazából élt. Csak a tudatos ember él igazából. mosollyal az arcán. március 28. mert nem csináltak egyebet. Mindegy melyiket csinálod. hozsannázni.. és csak az hal meg békében. de nem tudod. de ez teljesen természetes a jelen. este ALVAJÁRÓ VAGY .ez egy lassú halál. hogy hiábavaló . Csak o próbálhat meg annak tudatára ébreszteni. És azok számára . Az emberek köréjük gyűltek. és mindig lesz. Mindenki csak úgy ismerte őket.. holdkóros vagy. „Élt régen három kínai misztikus. hogy miért csinálod. mert tudatuk mélyén teljes biztonsággal tudják. Bárki rá tud szedni . amit csinálsz? Minek vásárolsz össze mindenféle dolgot? Hogyan telik el az életed? Egyáltalán nem tudod. aki ébren van. És ez a nyitja mindennek: mindent ünnepelj.bolondot csinálnak belőled a politikusok.nincs halál. A felébredettekből pedig olyan kevés van egy emberöltőn belül. hogy egész életedben ezt fogod csinálni.. hogy 'a három nevető szent'. csak csináld. a nevüket senki nem ismerte. hogy ez nem élet .. csak nevettek. hogy csak a test hullik szét.akik megvilágosodtak . csendben. táncolni. Azért mozogsz. naprólnapra. reggel pedig kezded elölről ugyanazt a sok marhaságot.A halál az élet szolgálatában áll.de teljesen öntudatlan vagy. Álltak a piactéren és telihasból nevettek. a közönséges fém arannyá változik..Zarathustra: A God That Caa Dance 1987.. március 17. hatalmas energiáját.és csak nagyon kevesen . reggel MINDENT ÜNNEPELJ! . Lassan. hogy miért és hogy hova mész. amiről már rég bebizonyosodott. amikről nem is tudod valójában. hogy miért mentek a piacra. aki már nem alszik.hacsak nem találkozol valakivel.. 56 . Csak a tudatos embert nem lehet rászedni. hogy mit is csinálsz. öntudatlan állapotodban.mindenki odatömörült. felrázni az alvót.

. mondván Ti marhák.. Mindenki velük nevetett. Mindenki csak nevetett és táncolt a három őrült kínai körül.mondta a két barát -. mi mással mondhatnánk végső búcsút neki? Csak nevethetünk. A hullámok váltják egymást. az volt a társunk végakarata. ahol az embereknek csak a pénzen járt az eszük.. Egyszerűen csak nevetünk.. és most nem tudtak nevetni. a kapzsik.Három csodálatos ember volt. faluról-falura.táncolva. a többiek is nevetni kezdtek.. nevetésre serkentve az embereket. Amikor a holttestet a máglyára készítették elő. kapzsi emberek hangos zsivaja töltötte be a teret.az öreg barát elsütötte az utolsó tréfáját. aki csak nevetett . Ha valaki meghal. Az egész életet átnevettük együtt.Nem tudjátok mi történt. hogy semmilyen szertartást ne végezzünk vele. Ez neveletlenség. ahogy a szertartás előírja. akkor nem szabad nevetni és táncolni. De amint meglátták a másik kettőt . Hogy halhatna meg a nevetés. pénzsóvár. az élet örök. a piactér teljesen átminősült.' Néhány perccel érkezésük előtt még egy csúnya hely volt ott. szakadatlan.. ahogy van.Nem kell . A falusiak összegyűltek és mondogatták: . Most te ünnepelsz. Aztán valami nagyon érdekes történt.De ők azt felelték: .. mi vesztettünk. az ünnep szüntelen.de a nevetés szakadatlan. . Egy pillanatnyi szünet sincs. de az óceán állandó. aztán nem nevetsz. akkor ő rajtunk nevetne. hogy halhatna meg az élet? A nevetés örök. Követnünk kell a végakaratát. akkor azt mondták: ’Nincs mit mondanunk. Egy csomó petárdát rejtett el a 57 . a féltékenyek. és ne fürdessük meg. Itt a baj. hát megint beleestetek a csapdába?' Mi nem látjuk. A vásárlók nem voltak többé vásárlók. Hát ő győzött..az emberek elfelejtették hogy adni-venni jöttek. hanem csak tegyük a halotti máglyára úgy.. . a haragosak.s az egész piactér minősége teljesen megváltozott. És sokan megéreztek a dolog nyitját .Na most aztán vége a nevetésnek. de a darab végtelen. aki egész életében nevetett. hogy meghalt volna. És a nevetés ragályos volt. Egyszer aztán az egyik faluban a három közül az egyik meghalt. A végén az egész piac nevetett. csak örvendezhetünk. nevetve.rögtön felháborodtak: . A színészek váltják egymást. De a falusiak nem értették. Rövid időre megnyílt egy ismeretlen világ az emberek számára. a falusiak azt mondták: . hogy melyikünk hal meg elsőként. És ha valaki tanácsért fordult hozzájuk. Amikor meggyújtották a máglyát a holttest alatt.Ez már tényleg sok. és minden átváltozik. ünnepelve a halált . Mindhárman folyton azt figyeltük. valaki más nevet akkor . biztosan siratni fogják. ez szentségtörés. A Lét folytatódik.. a következő pillanatban valaki más ünnepel .de az ünnep szakadatlan. S hirtelen megjelent ez a három 'őrült'. Nevetsz. Ez az egyetlen igazi méltó búcsú attól.az átalakulás lehetőségét.Megmosdatjuk. csak ünnepelhetünk. Körbejárták egész Kínát. ritmusosan mozgott a hasuk a nevetéstől... hagyjuk rajta a ruháját. a szomorkodók.eltűnt a haszonlesés. Meghalt a barátjuk. És ha mi nem nevetnénk.

Ez az ember nagyon gazdag volt. Az életnek sehol nincs vége. a halál nem öl meg téged. Nincs mit vesztened. Ha tudod.Hiszen olyan stádiumban volt a betegséged. tehát ha vannak folyó ügyeid. Vol IV..ruhájában. Sőt. akkor azt tedd meg most. Sőt. Nemrég történt. Gyönyörű ruhákat csináltatott magának. ünnepelni tudsz akkor is. akkor képes leszel a halált is felváltani a feltámadással. mert minden halál megnyit egy új ajtót . éld olyan intenzíven.a halál már nem 58 . ahogy csak lehet. olyan totálisan. Ez nem halál . Ha volt valami. a hat hónap már jócskán letelt. . De kezdj hozzá. mint egy király. ÉBREDJ! Szeretett Bhagwan. Yoga: The Alpha and the Omega. Miért vesztegetnéd az idődet? Egy napod maradt. Ha feltétel nélkül tudsz ünnepelni. megvette a legjobb házat a faluban. akkor a halált is meg tudod változtatni. Elment az orvoshoz. és boldogan mész. amikor majd eljön a halál.felelte az ember .. Körbejárta a világot.Amint bizonyossá vált. nagyszerű barátokat szerzett. egy feltámadás. amit meg akartál tenni. akkor nevetni tudsz. ellátogat minden szép helyre. -Te még életben vagy? Hogy csináltad? . A két őrült barát ott táncolt a tűz körül.. április 30. és egykettőre igazi tüzijáték kerekedett. Viszont egészen mostanáig mindig rengeteg dolga volt. és mindig azt tervezgette.azelőtt mindig mértéktartó életet élt. Hogy lehet lazítani a biztos halál tudatában? Előszöris: csak a biztos halál tudatában lehet ellazulni. s lassanként az egész falu táncba kezdett. éppen ellenkezőleg.ez egy új élet.. ellátogatott az összes szép helyre. mielőtt megtanultad volna az 'aranycsinálás' alkímiáját.. Erre végre az egész falu nevetni kezdett. mindig későbbre halasztotta az utazást.kérdezte az orvos.” Egyik halál sem halál. próbáld meg. Most a legjobb éttermekben ebédelt.és ha boldogan mész. Ha a szomorúságod ünneplésre váltod. hogy ma biztosan meg fogsz halni. hogy megköszönje neki. Ne engedd. minden remény kizárva. te ölöd meg a halált. mindig csak egy új kezdés van. Mire hazaért. 1975. Most már nem volt hova halasztani a dolgot. hogy ha majd lesz ideje. egyszerűen elfelejtett meghalni. akkor azokat rendezd el. hogy a halál az előtt jöjjön el. Nehéz úgy lazítani ha a dolgok bizonytalanok.Hat hónapod van hátra az életedből. hogy meg fogok halni . Mert ha a szomorúságot meg tudod változtatni. hogy valakinek azt mondta az orvosa: . Miért folytatta volna? Hat hónapig úgy élhetett a meglévő pénzéből. egy nappal se több. hogy hat hónapnál nem élhettél volna tovább.egy kezdetet. akkor az összes halálfélelmed elszáll. akkor körbeutazza a Földet. bezárta az összes üzletét.

Lényegében azért hangsúlyozom. hiszen olyan totálisan. Használd ki. hogy minden pillanatnak megvan a maga beteljesedése. azok. Az orvos megvizsgálta . vagy mohamedán légy. ebben a pillanatban.. Ha megjelenik a halálfélelem... Az idő rövidsége és a globális halál bizonyossága átalakíthat téged is. hogy egy kicsit gyorsabban kell táncolnod. nyugodt alvás. 59 .a betegsége elmúlt. akik teljességgel éltek. ha van elég időd. Bármennyi időd is maradt. Nem engedheted meg azt a luxust. mély.. Le kellene állni a fegyverkezéssel. totális élmények közepette valószínűleg elfelejtettem időben meghalni. hogy mindent itt kell hagynod. hogy a világ bármelyik pillanatban megsemmisülhet.jelentett problémát. Nem jön el. És meg kell tanulnod. hindu. Olyan kevés az idő. A félelem. és csak a tánc maradjon. hogy elmúlt a betegsége! A biztos halál tudata az egyik legjótékonyabb dolog a világon. tárt karokkal fogadják. hogy a halált kedves vendégként üdvözli. hogy van még benned néhány 'fehér folt'. add meg nékem mindennapi kenyeremet. a kommunizmust. akkor kit érdekel a holnap? Törődik a holnap magával. hogy keresztény.az egész emberiség halála sosem volt olyan biztos. A te helyzeted nagyon sajátos az emberiség történelmében. mint a jól végzett munka öröme. lehet. az életet teljes mélységében éltem. és nincs elme. mint most.Ezeket csak akkor engedheted meg magadnak. Akkor semmiféle halálfélelem nem talál meg többé. fasizmust. a vallásokat. vallásokra. énekelniük kellene a szomszédaikkal. jelzésként szolgálnak számodra. Rád is lehet ez jótékony hatással. hogy egy év tíz évnek feleljen meg. Ne aggódásra használd. mert azzal nem állítod meg a folyamatot. a szocializmust. Az embereknek mindig lehetőségük volt a halasztásra . nem kellene állandóan harcolni. és az intenzív. s az embereknek inkább táncolniuk. hogy két végén kell égetned a gyertyát. nem harcolni. De ha el is jön. Épp úgy. mert az nem más. El kell felejteni az emberek közötti különbségeket.. totálisan élnek. kellemes elernyedés. hanem először élvezhetnénk közösen ezt a csodálatos bolygót. hogy a táncoló eltűnjön." Még csak a holnapit sem kéri. abból adódik hogy nem élsz teljesen a pillanatban. Mivel hat hónapom maradt hátra. A halálban semmi ronda nincs ennél tisztább dolgot sehol nem találsz. Igaza van Jézusnak. A te helyzeted egyedülálló. mert egyébként nincs idő. És a halál sosem volt olyan biztos . mély élményei olyan jótékony hatással voltak rá. Ezek a félelmek tehát nagyon hasznosak. akik teljes intenzitással. de nagyon kevés időd van. a ma elég önmagának. Ekkor az ember már fáradt. hogy egyáltalán nem lesz holnap. nem tud eljönni a halál azokért. hogy intenzíven élj..neked erre nincs időd. használd ki olyan mélységben. Táncolj olyan gyorsan. akkor az azt jelenti. ami nincs kitöltve élettel. bizonyosságot adott.nem kellene felosztani a világot nemzetekre. mert segíteni szeretnék. nem engedheted meg ezt a luxust. E hat hónap intenzív örömei. és nincs tér. amikor így imádkozik: „Uram. olyan intenzíven élt. ahogy az egész napi kemény munka után eljön az este. Ha tökéletesen itt-most vagy. mint egy nagy felszabadulás.

Én is használom ezt a módszert. Ez egy régi módszer arra hogy felébredj.Már megbocsásson . akkor nem vagy itt velem. akár nem . Hatvan év alatt sikerült háromszázhatvan évet leélnem. és legyen minden pillanat egy mély eksztázis.Részben igaza van. énekelj.Mennyi? Megismételnem Azt hiszem rosszul hallottam . hogy amit mondok.. vagy Gautama Buddha is kétezer-ötszáz évvel ezelőtt ugyanezt mondta. az öreg ember meghal. A másik lehetőség az.akkor folytatódhatna. hogy a világ a végéhez közeledik. ahogy csak lehet . Hanem tanulod meg annak a művészetét. mint a többi ember. És Jézus és Buddha úgy alkalmazták ezt a módszert. És ne fecséreld az idődet gyerekes butaságokra. május 24.Háromszázhatvan éves . ami a naptárt illeti. Ön még hatvan évesnek is alig látszik! .mondta az ember -. én hatszor többet éltem.. hogy nem fejeződne be a világ.és akkor minden félelem eltűnik. hogy felébresszelek. A kereskedő erre hangosan kiáltva felelt: . hatvan vagyok. az történelmileg is megvalósulni látszik.Hány éves ön? . hogy globális öngyilkosságot kövessen el. A ma elég önmagában.. akkor lemaradsz a lényegről. hogy vége lesz. magasságokban.. hogy hogyan kell minden pillanatot örökkévalóvá változtatni.mondta. Ha teljességében éled. Az egyik lehetőség az.. akkor lehet. Akkor minden félelem eltűnik. Akár vége lesz a világnak. akkor megjelenik az aggodalom. felváltva az előbbit. vízszintesen. Ebben az esetben minden pillanat örökkévaló. de nem tudom elhinni. hogy nem marad hely más gondolatnak. Ha nem teljességében éled. ahogy egy buddha él. ahogy az ökör él. De ti csak éljetek. de most ez nem csak módszer Most először a világnak valóban megvan a lehetősége. De például Jézus is ugyanezt hangsúlyozta kétezer évvel ezelőtt. megjelenik a félelem. szeress olyan teljesen és túláradóan.. . új értékekkel megjelenik.Háromszázhatvan éves! . függőlegesen. Ha minden ember rám hallgatna. hogy semmi pillanatnyi történelmi alapja nem volt.felelte. akkor annyira csordultig van. akkor nem fogsz kimenekülni helye..és akkor nem aggódsz majd a holnapért. És nem csak én hangsúlyozom. Az intenzitástól függ. Az ember nem hitt a fülének. Ha nem tudod.és egyszerűen csak azért. hanem inkább élj.ez számomra lényegtelen. Ez most csak véletlen. reggel 60 . De továbbra is azt hangsúlyozom.. mélységekben.Egyszer azt kérdeztek egy kereskedőtől: . Kétféleképpen lehet élni. The Golden Future 1987. egy síkban. hogy ég a házad. és egy teljesen új ember. táncolj. De ami az életemet illeti. szeressetek.

.................................előjáték............................................................ RÉSZ A megmentőid az ellenségeid Az ál-vallások felni tanítanak ......................................................................................... RÉSZ Út a lényed központjába Meditáció és halál................................................................TARTALOMJEGYZÉK I............... 32 Az ősi 'aranykulcs'............... 56 61 ............. 39 A transzcendens herceg ........................................................................ 5 Válaszd az ismeretlent ................................................................... 4 Ajtó az istenihez .................................................................................................................................... a 'holnap' – nincs.......... 48 Egy élet? Több élet? ..... 18 Az élet ................................................................. 10 Minden félelem gyökere ............................... 9 Az élesztő Keleten.............. RÉSZ Az egyetlen biztos dolog az életben: a halál Állítsd meg a kereket!.............................................................. 56 Mindent ünnepelj! ........... 12 A félelem vallása ............................................................. a halál – orgazmus .......................................................................................................................... RÉSZ Figyelj..................................... a kovász Nyugaton van................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 Nem így kell élni!.............. 16 III.................................. 47 Ne hidd – tudd!.............................................................................................. 21 IV................................................................... hogy meghalnál ......... és mindent megtudsz Nincs külső Isten ...................... 32 A ciklon közepe............................................. 51 Jog a halálhoz .........................................................................RÉSZ Élvezd a kilátást a napsütötte csúcsról! A sötétségből a fénybe ......................................................................................... 1 A 'ma' ....................... 6 II.................................................van................................................................. 55 Alvajáró vagy ........................................................ 33 A halál művészete ................................................ 45 A valóság halhatatlan............ 36 A Tibeti Bardo........................................... 40 Az élő halál ... 47 Bepillantás a múltba . 28 Ismerd meg a halált anélkül........................................................................................ 43 V..................

........................................... 58 VÉGJEGYZET ............................................................................................................... 63 62 .............Ébredj!................................

január 5-én a herceg karate bemelegítő gyakorlat közben összeesett. Welf herceg. s másnap reggel elhagyta testét. barátai és a kommuna tagjai együtt vettek ünnepélyes búcsút tőle Osho szeretete jeléül rózsákat helyezett távozó tanítványa szívére.elsőként Tania . és ötéves kislányuk.” 63 . az égő ghatokhoz (hamvasztóhely). csatlakoztak egy csoporthoz. Anyja.. Tania India-körüli útra indultak. Úgy.. gyülekezet vezetője. Közvetlenül a diplomavédése előtt Welf herceg. szent városa. este elérte a megvilágosodást.” Január 13-án Vimalkirti családja . végül a Zist Institute-ba költöztek.felvette a sannyast. és 1975 decemberében a poonai Shree Rajneesh Ashramba érkeztek.mondta Osho. hogy vele legyenek a kórházban.VÉGJEGYZET 1. lélegeztető gép tartotta életben. 2. Anand áldás..Az arisztokrataságot nem lehet örökölni. mint a Schloss Schule Salem Németországban. Wibke. nem azonosult a testtel. a titthában) az irányzat. 3. Welf herceg olyan exkluzív iskolákban tanult. révcsináló'. és feleségül vette polgári származású barátai. Nem sokkal ezután Welf herceg és felesége. Minden szanjászinom egy herceg.. A Zistben találkoztak elóször Osho meditációival. Georg Wilhelm herceg. Wibke. elhelyezte hamvait az asramban. Mestere. az asram egy békés. közgazdaságtant hallgatott a Tubingbam Egyetemen. Többezer éneklő. Az utolsó Tírthankara: Dzsina (Vardhamána Mahávira). egy márvány szamádhiban.mondta Osho. Ót napig egy poonai kórházban feküdt. Tírthankara: 'gázlókészítő. ahol unokatestvére. a dzsainizmusban (és előzményében. Január 9-én.. mint apja. táncoló szanjászin kísérte a testet utolsó útjára. január 25-én. az utolsó német uralkodó dédunokájaként.. árnyas sarkában. Anglia hanoveri királyainak leszármazottja. Welf herceg ként elfordult az arisztokrata világtól. „Ő herceg volt! . Néma együttlét a Mesterrel 4. az angliai Philip Mountbatten herceg testvére.apja. az elmével és a szívvel. Vimalkirti meditációval töltött évei alatt egyre tudatosabbá vált. és ő az egyik legritkább. a Gordonstoun Skóciaban. Hanover hercege. a szív minősége tesz valakit arisztokratává. Anyja.a Kék Duna keringőkíséretére. a görög Sophia hercegnő. Welf herceg a Swami Anand Vimalkirti nevet kapta Oshotól. . Károly herceg is tanult. Benáresz. és ott terápiás csoportokat vezettek. Sophia hercegnő és testvére. India egyik ősi. agyvérzést kapott. .a lényeg tisztasága. „Távozzon mint herceg . Georg Wilhelm herceg vezetésével . amelyet két szanjászin vezetett. December 16-án az egész család . terápiás csoportokhoz csatlakoztak. A herceg családja. legcsodálatosabb lelek e Földön. született 1947. 1981. Georg herceg hamarosan megérkeztek. Vimalkirti .Ő igazi herceg volt.

kilobbanás'. ötven százaléka német volt. 7. Szamádhi: ’meditációban vagy imában feloldódva'. (A yoga nyolc lépcsőjéből az utolsó) 64 . Az ember végső célja. megszabadulás az újraszületések láncolatától. személytelen lélek) (Rig Véda). 6. A tanítványok kb. Nirvána: 'kialvás.5. 8. 'A lélek negyedik állapota'(a tiszta. Turiya: a 'negyedik'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful