објекат

:
ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Поповићи
Краљево

власник :
БЛАГОЈЕВИЋ СТАНА
Поповићи
Краљево

фаза пројекта :
ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА
ради отклањања оштећења изазваних земљотресом од 03.11.2010.

Краљево ,
фебруар 2011.

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА- Краљево .2010. .објекат : ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ Поповићи Краљево власник : БЛАГОЈЕВИЋ СТАНА Поповићи Краљево фаза пројекта : ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ради отклањања оштећења изазваних земљотресом од 03. .11. фебруар 2011.

2. Вредност грађевинског материјала . 4. Лиценца одговорног пројектанта Записник о процени штете Извештај о прегледу оштећења на стамбеном објекту Фотографије објекта Основа приземља са шемом ојачања Б) ПРЕГЛЕД РАДОВА 1. 5. 3. 3.С А Д Р Ж А Ј А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. 2. Рекапитулација материјала 8 . Припремни радови Ојачање објекта челичним профилима и затегама Ојачање таванице Ојачање зидова Завршне напомене В) СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА 6 . 4. 5. Преглед материјала по позицијама 7 .

Obijanje vršiti do zdrave podloge.00 Demontaža krovnog pokrivača. Obračun po m3. na mestima gde su zidovi oštećeni. Obračun po m3.00 13.40 200. Obračun po m2 косе površine krovne ravni. sa izradom dimnjačke kape.00 49. Obračun po m2. u produžnom malteru 1:2:6.00 Rušenje 2.00 79.98 150.25 Demontaža delova krovne konstrukcije koji su satrulili.00 2.00 2. m3 1.00 13.00 2 3 4 5 Ukupno: II ZIDARSKI RADOVI 1 Nabavka materijala i zidanje dimnjaka u tavanskom delu dimenzija 38x38 cm punom opekom .000. sa odvoženjem šuta u stranu kolicima. m3 1.000. sa čišćenjem zdrave opeke i slaganjem pored objekta i odvoženjem šuta u stranu kolicima.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE PORODIČNE KUĆE POPOVIĆ RADOSLAVA I RADOVI RUŠENJA 1 Obijanje maltera sa delova fasade i u prostorijama.000. oštećena dimnjaka.00 2.98 150.196.00 .Obračun po m2 косе površine. m2 87.000. m2 247. m3 1.000.Obračun po m3 zamenjene gradje.196.480. m2 87.25 Demontaža delova krovne letve koji su satrulili.00 2.00 4.000.872.50 4.

sečenje. savijanje i ugrađivanje.00 95. Pre malterisanja izvršiti sanaciju većih pukotina Polimagom RV1 detaljno po uputstvu proizvođača.500.00 44.Obračun po m2 horizontalne površine. Obračun po m2.70 800.500. Obračun po m2.00 m2 59. Manje pukotine zapuniti cementnim malterom.000. sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom.00 m2 1.500.760.00 ARMIRAČKI RADOVI Nabavka armature.00 U k u p n o: 110.000.00 m2 119.00 1.730.82 Ukupno: 1.00 . kg 400. m2 127.00 1.160.Obračun po m2 III TESARSKI RADOVI 1 Nabavka materijala i zamena demontirane krovne konstrukcije od zdrave čamove građe.00 44.00 89. Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih pregradnih i nosećih zidova cementnim malterom. Obračun po kg.00 291.00 Ukupno: IV 1 1. nabavka materijala i izrada plafona od gips-kartonskih ploča sa podkonstrukcijom.70 800. Pre malterisanja izvršiti sanaciju pukotina zapunjavanjem cementnim malterom.2 3 4 Nabavka materijala i malterisanje fasadnih zidova produžnim malterom 1:2:6 .500.00 102.650. Raditi u svemu po detaljima armiranja datim u grafičkom prilogu.

00 Pokrivanje krova novim falcovanim crepom.500.200.00 m2 87.00 ZIDARSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ARMIRAČKI RADOVI KROVOPOLAGAČKI RADOVI S V E G A: Projektant : 123.00 123.165.570.165.98 200.650.V KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 1 Nabavka materijala i postavljanje novih krovnih letava 3x5 cm.872.00 U k u p n o: 105. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 kose površine.595. REKAPITULACIJA I II III IV V RADOVI RUŠENJA 79.50 .187.00 1.000.00 540.98 1.50 291.00 17. 2 m1 87.00 44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful