You are on page 1of 2

IPGKIK-02

PORTFOLIO PRAKTIKUM FASA 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR

SENARAI NOMBOR TELEFON PENSYARAH DAN GURU PEMBIMBING

Nama pelajar No. Kad Pengenalan Kursus dan Ambilan Kumpulan Guru Pembimbing ( KT ) Nombor Telefon Guru Pembimbing ( PSK ) Nombor Telefon Pensyarah Pembimbing Nombor Telefon

: Muhammad Hafizuddin Bin Hanizafuddin : 910608-08-6299 : PISMP Ambilan Januari 2011 : G 5.4 : Encik Mohd Sahril Bin Yusoff : : Puan Soh Li Juan : : Puan Wan Maznah Bt. Wan Harun : 012-6618486

IPGKIK-03

PORTFOLIO PRAKTIKUM FASA 1

BIODATA PELAJAR INSTITUT


PRAKTIKUM/AMALAN PROFESIONAL

Nama Pelajar No. Kad Pengenalan Kursus dan Ambilan Kumpulan Guru Pembimbing ( KT ) Guru Pembimbing ( PSK ) Pensyarah Pembimbing Subjek Major Subjek Minor/Elektif Alamat Tetap Alamat Semasa Nombor Telefon Jantina Status Perkahwinan Kelayakan Akademik

: Muhammad Hafizuddin Bin Hanizafuddin : 910608-08-6299 : PISMP Ambilan Januari 2011 : G 5.4 / Semester 5 : Encik Mohd Sahril Bin Yusoff : Puan Soh Li Juan : Puan Wan Maznah Bt. Wan Harun : Pengajian Sosial : Pendidikan Jasmani / Bahasa Inggeris : 78, Kampung Pulai, 31600 Gopeng, Perak : 6, Jalan 17/105, Taman Midah, 56000 Kuala Lumpur : 013-4106260 : Lelaki : Bujang : Sijil Pelajaran Malaysia (sedang menjalani Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan)