You are on page 1of 4

3.s\.

Zoll
Tratarnentul cu insullna in diabetul zaharat

Frincipalele tipuri de insulina disponibile actual pentru tratamentul diabetuiui zaharat sunt urmatoa rele (farmacocinetica este pentru ad n'linistrarea su bcuta natai :

1".

Rapida umana. Debut in 30', varf la 3h, durata 6h. Produse cornerclale disponibile: a. Actrapid {DCl: insulina Lrrnana regular}.

b. c. 2-

l-lumtilin

R {DCl:

insulina umana regullar}.

lr"lsuman rapid {DCl: insuiina uffiana regular}.

Analog rapid. Debut in 3.0', varf la 1h, durata 3h. Produse corierciale dispcnibile: a. hlovorapid {DCl: insulina aspart).

b" l-{umaiog {DCl: insr-riina lisproi. c. Apidra {DCt: insulina glulisine). 3.
, 4,.
lntermediara umana. Debut in 1-h, varf ia 6h, durata 12hr. Pnoduse conrerciale disponibiie: a. Hi:rnulin N {DCl: insulina umana iscfanai. lnsuman bazal {DCl: insulina umane isofana}. Analog lent. Produse comerciale disponibile:
l-evemir (DCl: insulina detemir). Debut in 3h, fara varf, dr.rrata LBh. Lantt-rs (DCi: insulina glargine). Debut in 3h, fara varf, durata 24h. Premixata umaila. produse comerciale disponibile:

b.

a. b.

5.

a. b. c' ' ' d. 6. a. b. ' ' ' c.

Mixtard30: 30% insulina rapida + jA% insulina intermediara. iiumuiin M3:30% insuiina rapicia +7A% insuiina inierriecjiara.
Insurnan Comb25: 25% insulina rapida +75% insulina intermediara. lrisuman Comb50:50% insulina rapid* +S}%insulina intermediara.

Prem;xata cu analog rapid:

Novonrix30: 30% analog rapid + 70% insulina intermediara.

HunialogMix2s:2s% analog rapld + 75% insulina intermediara. HurnalogMix50: 50% analog rapicl + 50% insulina intermediara.

lnsulinele umane rapide se pot administra si in urrnatoarele cai alternative:

1,.

2. 1.

lntramuscular. Debut in 20', varf la Zh, durata 4h. lntravenos. Debut imediat, varf imediat, durata 45 minute.
l"

Principalelb 2 modalitati de insulinoterapie in diabetul zaharat tip lnsulinoterapie bazal bolr.ls in 4 prize:

sunt urrnatoarele:

a. ' .b. 2.

Detemir si anaiog rapid dimineata + analog rapid pranz Detemir la culcare.
culca re.

*

analog rapid seara +
la

Analog rapid dimineata + analog rapid pranz + analog rapid seara + glargine

Pompa de insulina: infuzie continua subcutanata cu analog rapid.

lv4etformin x3/zi + premixata umana x2/zi. 3. insuiina glargine. . Nu se folcseste in Romania din lipsa de experienta si de insulina alta decat Lrrnana rapida in spitale..13 .. urmatoarele optiutli de insulinoterapie nu sunt autorizate pentru iolasire in timpul sarcinii: 1". lnsuiina internrediara l*su!ina internnediara / detemir seara. ore!e 7 . / detemin dirnineata + lnsulina umana rapida x3 + insulina intenmedlara / detemir dinrineata + sea!-a. 4. dinaintea operatiei si omiterea analogului rapid in ziua operatiei. Desi neautorizate oficial (in prospect).ZU insulina umana rapida. Princinaiele rnodalitati de insulinoterapie in sarcina sunt urrnatoarele: l-. in genera I cu un raport al dozeior 4:3:4:2. Atunci cand se doreste administrarea glucozei in perfuzie la un pacient cu diabet zalrarat (de exernpiu pcstoperator) se vor adauga in punga de perfuzie o unitate de insulina urfiana rapicla pentru fiecare 2 grarne de glucoza.Principalele modalitati de insulinoterapie in diabetul de tip 2 sunt urmatoarele (in ordinea estimata a eficacitatiii: i"' 2. . / detemir dimineata + seara.insul!na intermedlara sea ra. Metformin x3lzi + insulina un'rana rapida x3/zi + insulina umana intermediara a'naiog lent / : sea ra. lnsulina premixata umana dlrnineata + seara. Metformin x3/zi + insulina umana rapida / analog rapid la masa principala {pranz) + insulina umana interrnediara / analog lent seara. 2. . 3. De exemplu 250 ml G1-0% + i. 4. analogii raplzi si insul!na glargine sunt larg utilizate in practica de zi cu zi in tin'rpul sarcinii. cle Tratament baza!-bolus cu analogi. Prenrixatele cu analogi. in lipsa obtinerii uliui consimtamant informat partea din pacientei. pana la reluarea alimentatiei. ?. cu administnarea analogului lent in seara de. De exenrplu BU ora 7 . 5' 6. pentru persoanele fara diabet corectia este de 1:4. Principalele optiuni de insuiinoterapie perioperator sunt urmatoarele: 12. 5.Lg 02. insa. 3.6U ora L3 * gU ora l"g * 4U ora Z. Metforrnin x3lzi + premixata cu analog x3lz!. lnsuiina umana rapida la masa principala +. !nsulina umana rapida in 4 prize.: . loala rasp*nderea medico-legaNe a rezultatelor apartine medicului. 7 Metformin x3/zi + insulina umana intermediara / analog lent seara t sulfonilureic climineati. Metforrnin x3/zi + analog rapid x3/zi + analog lent seara. il'letformlnul se adauga la insulinoterapie in |lmitele toierantei digestive si in absenta contra!ndicatiilor. Metformin x3/zi + premixata cu analog x2/zi. Analogi rapizi.

Tintele glicemiei a jeun pot fi scazute sau crescute in functle de judecata clinica individuala cazului. 3. 3. Dupa edministrarea insulinei bazale nLr este obligatorie ingestia alimentara. admin.4U/ltg corp {0. b. Doza de anaiog bazal nu se schimba zilnic. 1' Control metabolic slab pe alta schema de insulina => se face suma clozelor exlstente. Control metatlolic slab sub insulina + suifonilureice => se adauga 2A%b doza totale de insulina existenta.Lantus. Principiile de aiustare a dozelor de insulina baza!a sunt urrnatoarele: Analogul bazal actloneaza 24h si se considera . 4. exemplificate pentru conrbinatia de analog rapid. Frincipiile insulinotenapiei functionale bazal-bolus cu analogi de insulina..ieum este > 130 mg/dl si nu a fost o hipoglicennie peste noapte se cneste dozn cu 2U.anlidot" alglucozei produsa de ficat si rinichi.strat inainte de masa si prin exceptie irnediat dupa nnasa. Daca glicemia a . 5e administneaza 50% din necesarul insulinic estimat pe 24h sub forma unei prize unice de Se adnrinistreaza restul de 5096 din necesanul insulinic sub forma a 3 prize egale de analog rapid.6Ulle in functie de rationamentul clinic individual). . 4. la care se poate adauga eventual inca ?0%. avand drept consecinte: 2. Daca glicemia a jeun este 100-130 mg/dr se pastreaza aceeasi doza. c.. ci ia 3 zile. . Daca giicenT ia a jeun (de dimineata) este < 100 mg/dl sau pe parcursul nsptii a fost o hipoglicemie se reduce doza cu 2U. 6. Se estimeaza necesarul pe 24h al pacientului: cle a. 5. 5' 6. sufit urnratoare le: L" 2. deoarece intra in actiune dupa 3h.. c. Se adnrinistneaza se pastreaza. Nu se reconranda folosirea suplimentelorpe pacursul zilei deoarece nu sunt acoperite insu!ina prancniala (durata de actiune 3h).2-0. a . d' Rolul suplimentului este cle a preveni o hipoglicemie la ora 3 dimineata..Apidra" si analog lent.Cea mai buna optiune de insulinoterapie in diabetul zaharat este sistemui bazal-bolus cu analogi de insulina' Raportul intre cantitatile totale de insulina prandiala {analogi rapizi} si cea bazala este in general 1:1 la femei si 4:3 la barbati. permitand astfel o doza mai mare de analog bazalseara. Automonitorizarea glicernica cu ajustarea continua a dozelor. neintrerupt si fara schimbari in sistemul de ajustare a dozelor chiar in conditii de repaos digestiv complet pentru rnai multe z!le. b' Nu se opreste sichiar nu se modifica doza in functie de aportulalirnentar. claca paternul ce genereaza schinrbarea a.Alin'lentele permise se impart in 3 rnese pnlncipale si o gustare in jurul orei ZZ. Facient netratat anterior cu insuiina => O.

cu administrarea insulinei de pranz. . 3. 2. Lipohlpertrofia insulinica. mananca direct !a pranz. Princinelele complicat!i a!e insulinoterapiei sunt urmatoare!e: L. unitati!e astfel administnate suplimentar se nurnesc doza cle corectie sise adauge la doza de beza. Daca gllcemia este lntamplator > 200 rng/dl inainte de o masa se adauga tenrponar inur si a doua zi) 2-6U la doza actuala. a.. Daca glicemia scade zilnic semnificatlv intre 2 mese se scade doea de la prima rnasa cu o unitate. nu faca insulina de climineata. Reactii alergice locale: 5.fix".Principiile de ajustare a dozelor de insulina prandiala analog rapid sunt urmatoarele: 1' lnsulina anaiog rapid actioneaza 3h si se considera . l\odulsubcutanat.-1"7. Daca giicenria fluctueaza nereguiat intre 2 mese se pastreaza doza actua!a. De exempiu.. pacientul nu ffiananca de dimineata. Fiecare ingestie alimentara de carbohidratieste insotita de o administrare de analog napid.antidot" al giucozei de origine prandiala. Cresterea in greutate. Hipoglicemia. b. L!poatrofiainsulinica. Daca glicen'lia creste zilnic semnificativ intre 2 mese se creste doza de la prima masa cu o unitate. Mici hematoame subcutanate. avand d rept consecinte: a' b' c' lnsulina nu se administreaza daca pacientul nu mananca. insotit de insulina. cu exceptia suplimentului de la ara ZZ. 2. Enitem. De exemplu pranzul poate fi luat oricand intre l"J. c. 4. 3' 4' 5' lngestia alimentara nu mai are un orar .