Foaia de parcurs pentru pregătirea Acordului de Parteneriat şi a Programelor Operaţionale 2014‐2020    

Principalele acţiuni  Termen 

Prima reuniune din cadrul dialogului informal cu reprezentanţii Comisiei Europene 
‐ Proiect Negotiation Box şi Foaie de Parcurs 

31 Ianuarie 2013  18 Februarie 2013 
Februarie – Martie 2013  Mijloc de martie 2013  (19‐22 martie) 
22 Martie 2013  29 Martie 2013 

Transmiterea oficială a Negotiation Box către Comisia Europeană 
Aprobarea planurilor de acţiune pentru condiţionalităţile ex‐ante şi a sistemului de monitorizare  

Prima reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene (Bruxelles)  
‐ ‐ ‐ Aspectele ridicate în Negotiation Box, pe fiecare prioritate de finanţare  Planurile de acţiune pentru condiţionalităţile ex‐ante, inclusiv pentru strategiile sectoriale   Proiectul analizelor privind disparităţile, nevoile de dezvoltare şi potenţialul de creştere 

Finalizarea analizelor socio‐economice  Validarea analizelor socio‐economice şi a nevoilor de dezvoltare la nivel de Acord de Parteneriat în CIAP 

Aprobarea  arhitecturii  programelor  operaţionale şi  a  viitoarelor  AM‐uri şi  OI‐uri  prin  memorandum  în  Guvern  pentru a putea fi incluse în primul proiect al Acordului de Parteneriat  Demararea procesului de elaborare a Programelor Operaţionale  A doua reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene (Bucureşti) 
‐ ‐ ‐ Evoluţii privind îndeplinirea condiţionalităţilor ex‐ante şi elaborarea strategiilor sectoriale   Continuarea discuţiilor la nivelul priorităţilor de finanţare şi a proiectului de strategie la nivelul Acordului de Parteneriat   Utilizarea ITI şi CLLD  Metodologia pentru elaborarea programelor Operaţionale şi a calendarului aferent  Arhitectura propusă a sistemului de management şi control şi alte evoluţii  

31 Martie2013 

Mijloc Aprilie 2013 

‐ ‐

Finalizarea strategiei la nivelul Acordului de Parteneriat   Alocarea financiară la nivel de Programe Operaţionale / obiective tematice pe baza estimărilor iniţiale ale nevoilor de finanţare,  luând în considerare alocările prestabilite prin regulamente   Finalizarea primului proiect al Acordului de Parteneriat şi transmiterea partenerilor spre consultare   Validarea primului proiect al Acordului de Parteneriat  în CIAP 

19 Aprilie 2013  26 April 2013  3 Mai 2013  20 Mai 2013 

Transmiterea informală a primului proiect al Acordului de Parteneriat Comisiei Europene   A treia reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene (locaţia tbc) 
‐ ‐ ‐ ‐ Discuţii în vederea validării primului proiect al Acordului de Parteneriat  (inclusive priorităţile tematice şi aspectele instituţionale)   Propuneri pentru alocările financiare la nivel de program operațional  Cadrul de performanţă  Evoluţii privind îndeplinirea condiţionalităţilor ex‐ante şi elaborarea strategiilor sectoriale 

Sfârşit de mai 2013 
Sfârşit de mai / Început iunie  2013 

Principalele acţiuni 

Termen 

A doua reuniune din cadrul dialogului informal cu reprezentanţii Comisiei Europene 
Primul proiect al programelor operaţionale va fi supus dezbaterilor publice   Validarea primului proiect al Programelor Operaţionale la nivelul Comitetelor Consultative şi al CIAP   Dezbateri extinse la nivelul Comitetelor Consultative privind proiectul de strategie la nivelul programelor operaţionale  Desemnarea oficială a AM‐urilor şi a programelor operaţionale prin Hotărâre de Guvern1 

Sfârşit de iunie 2013 
Început de iulie 2013  1‐15 iulie  2013  Iunie‐iulie 2013  Iulie 2013  Sfârşit de iulie 2013 

A patra reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene (locaţia tbc) 
‐ ‐
Continuarea consultărilor privind proiectul de strategie de la nivelul programelor operaţionale şi a sistemelor de management şi control   Continuarea discuţiilor privind revizuirea Acordului de Parteneriat, inclusiv cadrul de performanţă şi aranjamentele teritoriale  

Elaborarea unei versiuni revizuite a Acordului de Parteneriat, bazate pe evoluţiile la nivel de Programe Operaţionale şi pe  recomandările Comisiei Europene  

June – Sept. 2013 

Transmiterea informală a primului proiect al Programelor Operaţionale (inclusive al PNDR şi POP)  A cincea reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene 
‐ ‐
Continuarea consultărilor privind proiectele de Acord de Parteneriat şi programe operaţionale, precum şi privind sistemul de management şi  control   Continuarea  discuţiilor  privind  revizuirea  Acordului  de  Parteneriat,  inclusiv  cadrul  de  performanţă  şi  aranjamentele  privind  dezvoltarea  teritorială  

Septembrie 2013 
Început de septembrie 2013 

Transmiterea informală a celui de‐al doilea proiect al Acordului de Parteneriat Comisiei Europene  A treia reuniune din cadrul dialogului informal cu reprezentanţii Comisiei Europene  A şasea reuniune tematică de două zile cu serviciile Comisie Europene 

‐ Continuarea consultărilor privind proiectele de programe operaţionale, precum şi sistemul de management şi control   Continuarea discuţiilor privind elaborarea versiunii oficiale a Acordului de Parteneriat 

Sfârşit de septembrie 2013  Început de octombrie 2013 
Sfârşit de octombrie 2013 

Transmiterea oficială a proiectului de Acord de Parteneriat Comisiei Europene  Aprobarea de către Comisia Europeană a Acordului de Parteneriat  Transmiterea oficială a proiectului de Programe Operaţionale  Aprobarea de către Comisie a Programelor Operaţionale 
*Consultările parteneriale vor fi organizate pe tot parcursul procesului de programare şi nu se vor limita la reuniunile menţionate în Foaia de Parcurs. 

Început de noiembrie 2013  Ianuarie 2014  Început de ianuarie 2014  Martie 2014 

                                                            
1

 Desemnarea oficială se poate face după aprobarea oficială a pachetului legislativ. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful