P. 1
MODUL Early Recovery

MODUL Early Recovery

|Views: 203|Likes:
Published by PUSAT LATIHAN AADK
Nota untuk kursus di Pusat Latihan AADK.
Nota untuk kursus di Pusat Latihan AADK.

More info:

Published by: PUSAT LATIHAN AADK on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2015

pdf

text

original

EARLY RECOVERY

2012
KLINIK C&C 1MALAYSIA SG BESI

EARLY RECOVERY

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 2

EARLY RECOVERY

EARLY RECOVERY (KEPULIHAN AWALAN)

Matlamat Kumpulan Kemahiran Pemulihan Awal
 Mengatur berstruktur  sebuah agar kumpulan klien baru yang dapat

mempelajari kemahiran ER. Memperkenalkan kemahiran membantu  asas klien kepada kepulihan klien dan

memberhentikan

penggunaan dadah dan alkohol. Bantu klien menyesuaikan diri untuk penglibatan dalam suasana kumpulan seperti pencegahan relapse atau

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 3

EARLY RECOVERY Sokongan Sosial atau Perjumpaan

Kelompok Sokong Bantu.

Ciri-ciri Kelompok dan Sesi
Kumpulan yang diadakan adalah dalam kelompok yang kecil:-

6 hingga 10 orang ahli sesi yang dijalankan adalah

selama 30-45 minit Sesi kemahiran kepulihan awalan dijalankan secara berstruktur dan memfokuskan topik yang telah ditetapkan.

Pegawai dengan

Pemulihan memaklumkan

memulakan bahawa

sesi objektif

kelompok untuk

mengajar kemahiran asas

untuk bebas dadah. MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB Page 4

EARLY RECOVERY

Semua

klien diminta kemajuan

untuk menyatakan mereka dalam

sejauhmana pemulihan.

Co-leader diperkenalkan sebagai seorang yang sedang menjalani proses kepulihan dan boleh berkongsi secara personal tentang keberkesanan program tersebut terhadap dirinya. Sesi kelompok kemahiran kepulihan awalan perlu bermula secara positif dengan menegaskan faedah yang boleh diperolehi oleh klien semasa dalam kepulihan. Jika klien berbincang terlalu lama tentang

pengalaman penagihan dadah. Pegawai Pemulihan boleh;  Menjelaskan kumpulan menjelaskan  kepada bahawa episod klien tidak baru sesuai dalam bagi

penyalahgunaan bahan

atau mempengaruhi perasaan. Memberhentikan klien yang secara terperinci. MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB Page 5 mula bercerita

EARLY RECOVERY  Mengingatkan kumpulan mengenai

perbincangan tersebut boleh membawa kepada penagihan semula.  Mengemukakan satu persoalan atau tajuk baru untuk perbincangan.

Jika klien yang tidak boleh terima arahan atau tidak mahu memberi sumbangan  Ucapan klien secara langsung dan meminta klien  untuk menghentikan tingkah laku

sekiranya menimbulkan gangguan. Meminta klien untuk meninggalkan sesi itu,

sekiranya tingkah laku menimbulkan gangguan apabila diteruskan.  Berkomunikasi dengan klien secara individu

selepas sesi kelompok berkaitan masalah yang dihadapi. Jika klien kelihatan mabuk / khayal/ high Jika seseorang klien kelihatan mabuk/ khayal/ high, Pegawai Pemulihan perlu:-

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 6

EARLY RECOVERY  Berbincang dengan klien mengenai puncapunca penggunaan dadah atau alkohol oleh klien.  Sekiranya perkara tersebut tidak diselesaikan klien  tersebut tidak boleh menjalani sesi

kelompok. Mengelakkan konfrontasi.

CARTA

PELAKSANAAN

KELOMPOK EARLY RECOVERY

MULA

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Dapatkansenarainamakliendari Wad Pemerhatian

Page 7

EARLY RECOVERY

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 8

EARLY RECOVERY

JENIS DADAH

TINGKAH LAKU KLIEN SELEPAS WIT

(Kelompok Early Recovery)

Mengantuk, kurang bermaya, mata merah, ma

pada dadah, gian(mengikut klien), badan saki

Opiat

tidak kemas,

bau badan yang kuat, ke

berair,kerap menguap, gelisah, kurang fokus untuk respond, malas berfikir dankesejukkan.

Halusinasi(mengikutkes),

mengantuk,

Peningkatandenyutanjantungdantekanandarahting

ATS

berubah-ubah,kegelisahan,panik cakapberulang-ulang.

,

par

Halusinasi,mengantuk,kebingungan,

penglih

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 9

EARLY RECOVERY

Inhalan

tingkahlaku

bahayadantidakdijangka,sukaruntukmenyelaras,r

lambatmengalamihipoksia(kurangoksingendalam hilangdayaingatan,kekeliruan, melampau.

kemurunganda

Masalahdenganperhatianmotivasi, kegelisahan

kemurungan,hilangdayaingatandanbermasalahun

Kanabis

suatumasalah,tekanandarahtinggi Asma, bronchitis.

EARLY RECOVERY (KEMAHIRAN KEPULIHAN

SESI

TOPIK

PENGISIAN

„Stop

The

Cycle’ Klien

belajar

punca-punca

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 10

EARLY RECOVERY 1 Henti Kitaran

bagaimana untuk mengelakkan ingatan terhadap penyalahgunaa

2

Kenalpasti Luaran

Trigger Klien belajar untuk kenalpasti t boleh mencegah relapse.

3

Kenalpasti Dalaman

Trigger Klien belajar untuk kenalpasti trig boleh sebabkan relapse.

4

Tindak balas bahan Klien kenalpasti cara untuk m kimia dalam badan fizikal untuk recovery/kepulihan.

5

Cabaran biasa Klien belajar coping skill agar tid dalam peringkat pengunaan substance. Klien k awal kepulihan untukabstinen.

6

Fikiran,Emosi, dan Klien belajar bagaimana pem Tingkahlaku mengawal tingkah laku. Klien a tingkah laku yang berkaitan de dadah.

7

Agama& Kerohanian

Menilai dan berkongsi tahap p tentang agama

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 11

EARLY RECOVERY

8

Peraturan & Keselamatan

Berkongsi tentang peraturan-pe telah ditetapkan oleh Klinik C&C

STOP THE CYCLE

Matlamat Sesi    Membantu klien memahami triggers dan gian. mengenalpasti punca triggersklien serta cara menanganinya. Membantu klien mempelajari teknik-teknik untuk dadah.  Membantu klien mempelajari pentingnya jadual harian. menghentikan pemikiran terhadap

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 12

EARLY RECOVERY

Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok (30-45 minit)

1. Membincangkankonsep Triggers Kenalpasti triggers klien Bincangsecaraterperinci triggers kliendancaramenangani Mintaklienberfikirmasalah triggers yang

merekaakanhadapijikatidakmengikuti program Mengingatkanklienberkaitankepentinganjadualh arian 2. MembincangkanKonsepCraving(Gian) Gian tidak akan berhenti hanya kerana klien membuat keputusan untuk berhenti mengambil dadah.Klien perlu menangani tiggers untuk menangani gian. Perancangan untuk

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 13

EARLY RECOVERY perubahan tingkahlaku akan berjaya dengan niat dan komitmen yang tinggi. Bagaimanaklienmengubahtingkahlakuuntukme ngelakkanpuncagian Kepentinganmembuangperalatanmenggunakan dadah(paraphernalia) Mengenalpastiteknik yang

kliengunakanuntukmengurangkangiandankesan nya Co-leader akanberkongsipengalamansemasaberhadapan dengangian. 3. PerbincangandanPraktikalTeknik ThoughtStopping Thought –Stopping

adalahsatukemahiranuntukmencantaspemikiran terhadap triggers yang dihadapiolehklien. trigger

Klienperlumengetahuibahawa

datangsecaraautomatikdanbolehdikendalikande nganmenggunakanteknikThought –Stopping:-

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 14

EARLY RECOVERY Berbincangdenganklienberkaitan teknikThought Snapping,visualization, someone) Mengenalpastiteknik-teknikdancaracaraklienmenanganigian Memberitahuklienbahawatempohmengalami triggers hanya 30-90saatsahaja. Co leaderakanberkongsiteknik thought – stopping yang digunakan. Stopping relaxation, 4 ( calling

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 15

EARLY RECOVERY

CARTA ALIRANSTOP THE CYCLE

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 16

EARLY RECOVERY

Membincangkan konsep Triggers

Membincangkan Konsep Craving(Gian)

P

T

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 17

EARLY RECOVERY MATLAMAT SESI Membantuklienmemahami triggers dangian. Mengenalpastipunca triggers kliensertacaramenanganinya. Membantuklienmempelajariteknikteknikuntukmenghentikan pemikiranterhadapdadah. Membantuklienmempelajaripentingnyajadualhar ian.

KENAL PASTI TRIGGER LUARAN

Matlamat Sesi    Membantu kefahaman klien tentang

trigger luaran. Membantu klien mengenal pasti sendiri trigger luaran mereka. Membantu klien memahami bagaimana trigger luaran boleh mendorong

tingkahlaku menggunakan dadah.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 18

EARLY RECOVERY  Bantu klien pelajari pentingnya

mengetahui kemajuan kepulihan.

Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok (30-45 minit)

1. Membincangkan konsep trigger luaran Klien mempelajari apakah trigger, mengenal pasti spesifik. Pegawai Pemulihan membantu kefahaman klien dengan aspek gaya hidup mereka dan membuat mereka. 2. Mencartakan Trigger Luaran Klien meliputi membuat orang, senarai tempat trigger dan luaran situasi pilihan dalam pengawalan dan membincangkan trigger yang

menggunakan dadah.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 19

EARLY RECOVERY Menolong klien merealisasikan episod

menggunakan dadah bukanlah peristiwa rambang. Klien juga memahami bahawa pengetahuan untuk membantu diri mereka dadah untuk dan

mengelak

menggunakan

membantu menangani isu yang dihadapi. Adakah Co-leader kepulihan

membincangkan bagaimana menggunakan Luaran Trigger Carta bagi membantu

mereka memahami dan mengawal trigger tersebut.

CARTA ALIRAN KENAL PASTI TRIGGER LUARAN

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 20

EARLY RECOVERY

Membincangkan konsep Triggers Luaran

Mencartakan Triggers Luaran (PPT)

m

m

MATLAMAT SESI Membantu kefahaman klien tentang trigger luaran. Membantu klien mengenal pasti sendiri trigger luaran mereka. Membantu klien memahami bagaimana trigger luaran boleh
MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB Page 21

EARLY RECOVERY

mendorongtingkahlaku menggunakan dadah Bantu klien pelajari pentingnya mengetahui kemajuan kepulihan.

KENAL PASTI TRIGGER DALAMAN
Matlamat sesi Membantu klien memahami berkaitan triggers dalaman. Membantu klien kenal pasti trigger dalaman. Membantu klien memahami bagaimana trigger dalaman boleh mendorong menggunakan dadah semula. Membantu klien memahami fikiran dan emosi boleh bertindak sebagai trigger.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 22

EARLY RECOVERY

Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok (30-45 minit)

1. Perbincangan mengenai konsep trigger dalaman Mengenal pasti dan membincangkan secara spesifik trigger. Pada peringkat awal kepulihan khususnya

emosi, kebanyakan klien berasa tertekan, malu, takut, keliru atau mengasingkan diri. Pegawai Pemulihan akan membantu klien

memahami bagaimana bertindak balas kepada trigger dalaman tersebut. Bincang trigger dalaman klien, huraikan dan terangkan semula apa yang diperkatakan dan bertanya dengan tepat. 2. Mencartakan Trigger Dalaman

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 23

EARLY RECOVERY Klien perlu menyenaraikan trigger dalaman Mengenalpasti dan cara mengelak

menggunakan dadah. Meminta klien senaraikan pemikiran dan emosi serta memberi skala pada setiap trigger untuk mengambil dadah. Menggalakkan klien untuk berkongsi maklumat tentang faktor trigger kepada pengambilan

dadah serta faktor yang selamat yang boleh diikuti oleh klien dalam membentuk tingkah laku. Co-leader kepulihan berbincang bagaimana menggunakan carta trigger dalaman yang

membantu beliau memahami dan berjaya kawal trigger relapse.

CARTA ALIRAN KENAL PASTI TRIGGER DALAMAN

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 24

EARLY RECOVERY

Membincangkan konsep Triggers Dalaman

Klien Menyenarai Triggers Dalaman (HALT)

m

MATLAMAT SESI
Membantu klien memahami berkaitan triggers dalaman

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 25

EARLY RECOVERY

Membantu klien kenal pasti trigger dalaman. Membantu klien memahami bagaimana trigger dalaman boleh mendorong menggunakan dadah semula. Membantu klien memahami fikiran dan emosi boleh bertindak sebagai trigger.

TINDAK BALAS BAHAN KIMIA DALAM BADAN

Matlamat Sesi Bantu klien memahami bahawa kepulihan ialah proses fizikal yang memerlukan penyesuaian pada tubuh badan.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 26

EARLY RECOVERY Bantu klien memahami tanda-tanda fizikal

yang spesifik yang muncul semasa kepulihan. Bantu klien kenal pasti tahap-tahap kepulihan dan cabaran berkaitan dengannya. Bantu klien pertimbangkan cara untuk hadapi cabaran fizikal pada awal kepulihan. Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok ( 30-45 minit )

1.Bincang tentang proses kepulihan sebagai satu proses fizikal Minta klien untuk berkongsi pengalaman yang menjadi keutamaan dalam proses kepulihan. Tanyakan kepada klien apakah simptom yang di perolehi dalam proses kepulihan dan tempoh simptom ini boleh bertahan. Minta co-leader berkongsi pengalaman bagi hadapinya /aktiviti). semasa awal kepulihan(strategi

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 27

EARLY RECOVERY

2.Bincang kepulihan Kepulihan

berkenaan

dengan

tahap-tahap

daripada dalam

penggunan empat

dadah

boleh

dibahagikan

tahap:

penarikan;

abstinent awal (bulan madu); abstinen lanjutan (dinding); dan penyesuaian semula. Menjelaskan kepada klien bahawa dalam

proses kepulihan memerlukan satu proses jangka masa yang panjang. Minta klien bincangkan apakah simptom yang mereka alami sewaktu mengambil dadah. Memberi peringatan kepada klien bahawa risiko untuk relapse dalam masa 2 minggu “abstinen” akibat tingkahlaku impulsif.

CARTA ALIRAN TINDAK BALAS BAHAN KIMIA DALAM BADAN

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 28

EARLY RECOVERY

Membincangkan Proses Kepulihan

Tahap-tahap Kepulihan

MATLAMAT SESI
Bantu klien memahami bahawa kepulihan ialah proses fizikal yang Memerlukan penyesuaian pada tubuh badan. Bantu klien memahami tanda-tanda fizikal yang spesifik yang muncul semasa kepulihan.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 29

EARLY RECOVERY Bantu klien kenal pasti tahap-tahap kepulihan dan cabaran berkaitan dengannya. Bantu klien pertimbangkan cara untuk hadapi cabaran fizikal pada Awalkepulihan.

CABARAN BIASA DALAM PROSES KEPULIHAN

Matlamat sesi Membantu klien mengenalpasti teknik yang boleh mengelakkan penyalahgunaan dadah. Membantu klien kenalpasti cabaran yang dilalui serta teknik untuk mengekalkan abstinen. Membantu yang klien menerangkan sekiranya kepentingan

diperolehi

klien berhenti

mengambil alkohol.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 30

EARLY RECOVERY

Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok ( 30-45 minit )

1. Membincangkan cabaran yang sering dihadapi oleh klien dalam fasa Early Recovery. Cabaran dalam fasa awal kepulihan dengan klien. Kenalpasti cabaran serta penyelesaian yang terbaik untuk klien menangani cabaran yang hadapi oleh mereka. Minta tangani co-leaderberkongsi cara-cara mereka cabaran-cabaran yang dihadapi di

peringkat awal kepulihan. Sentiasa mengingatkan kepada klien dalam kepentingan jadual kepada klien. Jadual yang padat membantu klien kekalkan abstinent.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 31

EARLY RECOVERY 2. Membincangkan kepentingan sekiranya klien berhenti ambil dadah: Mencegah pengambilan substan Menanyakan klien adakah terdapat langkahlangkah pencegahan dalam diri mereka dan rasional yang boleh diperolehi daripada klien mengambil dadah. Co-leader kepulihan yang pernah ambil dadah diminta berkongsi pengalaman dengan klien, apakah strategi gian. yang boleh mengurangkan

CARTA ALIRAN CABARAN BIASA DALAM PROSES KEPULIHAN

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 32

EARLY RECOVERY

Membincangkan Cabaran Biasa ER

Strategi dan Teknik Menangani Cabaran

MATLAMAT SESI Membantu klien mengenalpasti teknik yang boleh mengelakkan penyalahgunaan dadah.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 33

EARLY RECOVERY Membantu klien kenalpasti cabaran yang dilalui serta teknik untuk mengekalkan abstinen. Membantu klien menerangkan kepentingan yang diperolehi sekiranya klien berhenti mengambil substan.

FIKIRAN, EMOSI DAN TINGKAHLAKU
Matlamat Sesi Membantu klien memahami hubungannya

dengan pemikiran, emosi dan tingkahlaku. Membantu klien memahami tindak balas antara pemikiran dan emosi yang mampu di kawal oleh klien.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 34

EARLY RECOVERY Membantu klien untuk mengenalpasti jenisjenis tingkahlaku yang dikaitkan dengan

penggunaan dadah. Topik-topik Untuk Perbincangan Kelompok ( 30-45 minit )

1. Perbincangan

Tentang

Hubungan

dan

Perbezaan Antara Pemikiran, Emosi dan Tingkahlaku. Menerangkan hubungan dan perbezaan

antara Pemikiran, Emosi dan Tingkah Laku. Mengimbas Stopping. Minta co-leader kepulihan bagaimana untuk mereka kembali teknik Thought

membincangkan

mengawal pemikiran dan emosi. Menanyakan klien apakah hubungannya

antara pemikiran dengan tingkah laku serta emosi dengan tingkah laku.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 35

EARLY RECOVERY kepentingan penjadualan untuk mengawal tingkah laku. 2. Perbincangan Tentang Pentingnya

Perubahan Awal Ke Arah Tingkah Laku Penagihan. Kenalpasti Tingkah Laku Penagihan Minta klien untuk menyenaraikan tingkah laku yang menyumbangkan kepada relapse dan cara untuk mengelakkannya. Minta klien berfikir bagaimana mereka boleh menjaga tingkah laku mereka. Minta co-leader kepulihan untuk huraikan kebaikan untuk sentiasa berwaspada

terhadap tingkah laku penagihan.

CARTA ALIRAN FIKIRAN, EMOSI DAN TINGKAHLAKU

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 36

EARLY RECOVERY

Membincangkan Perbezaan Antara Pemikiran, Emosi dan Tingkahlaku.

Membincangkan Strategi dan Teknik

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 37

EARLY RECOVERY

MATLAMAT SESI Membantu klien memahami hubungannya dengan pemikiran, emosi dan tingkahlaku. Membantu klien memahami tindak balas antara pemikiran dan emosi yang mampu di kawal oleh klien. Membantu klien untuk mengenalpasti jenisjenis tingkahlaku yang dikaitkan dengan penggunaan dadah.

MODUL C&C SG.BESI (2011-2012)/HB

Page 38

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->