You are on page 1of 6

Metoda „Animalul inexistent”

Se va ţine cont de: cu care mîină desenează-care emisferă cerebrală este dominantă; cît spaţiu pe pagină ocupă: 1/3-reprezintă trecutul, inactivitatea 2/4-reprezintă viitorul, realitatea; poziţia desenului: Partea de jos: -emoţii negative; -neîncredere; -pasivitate; -dezinteres faţă de propriul statut social; -autoapreciere mică; -lipsa de tendinţe spre autoafirmare. Partea de sus: -emoţii pozitive; -energie activă; -acţiuni concrete; -autoapreciere mai înaltă sau -nemulţumirea faţă de statutul personal, aprecierea sa în societate de către alte personalităţi, adică pretenţie la recunoaşterea proprie şi tendinţe spre autoafirmare. capul: întors spre stînga: tendinţe spre reflectare, gîndire sau nu este om de acţiune, uneori simte frică faţă de acţiunile care cer hotărîre; întors spre dreapta: tendinţe spre activitate (aproape tot ce planifică şi ce gîndeşte, realizează sau începea realiza; poziţie frontală-egocentrism; din spate-probleme de comunicare. ochii: cu desenul detailat al pupilei (irisului)-retrăirea unor sentimente dev frică (din trecut). genele foarte bine conturate pentru fete-maniere isteroide, demonstrative;

îndoite sau bine conturate-indică nevoie de informaţie şi interesul orientate în această direcţie. orientarea spre rolul său sexual. capul mai mare în raport cu corpul subiectul preţuieşte partea raţională. dar fără buze. simpla lor prezenţă-importanţa pe care o dă subiectul opiniei celorlalţi faţă de sine dar fără schimbarea comportamentului său. dar la învinuirile aduse (îngînfat. înţelepciunea. deschisă. erudiţia. preţuirea de sine dar şi a celorlalţi. detalii pe cap: antene. spre autoîndreptăţire. dacă are dinţi-indică agresivitate defensivă-brutal. evidenţierea zonelor sexuală sau mamelară . agresivitatea. solzi ascuţiţi-indică agresivitate prezenţa penelor indică tendinţa spre înfrumuseţare. neîncredere. urechile dacă sunt lungi. orgolios). coafura sau blana emotivitate. coarne. teamă. limbă-indică frică. buzele conturate-indică emotivitate.pentru băieţi-feminitate. agresivitate: colţuri. simpla prezenţă a genelor-cointeresarea celor din jur pentru propria persoană. uneori sunt prezente atît emotivitatea cît şi limbuţia. ghimpi. haşurată. gheare. autoexpunerea propriei personalităţi sau subiectul preţuieşte extrem de mult aspectul exterior (frumuseţea) propriei persoane (narcisism). demonstrare. evidenţierea sexului de care aparţine. dinţi colţi. gura bine conturată şi este desenată şi limba-indică o persoană vorbăreaţă. mari. rotundă-indică teama. unghii ascuţite.

organismul în mişcare . şablonare. mai multe picioare energie. discuţii. vioaie. coada în sus atitudine pozitivă. gînduri heterodoxe. aripile pasiunea într-o anumită activitate. lipsa lor indică impulsivitate în luarea deciziilor. emotivitate. labe. iniţiativă. superficială în afirmaţii şi activităţi. postament prezenţa lor indică că este gînditor profund. început creator. curaj în afaceri. pasiuni sexuale. picioare similare ca tip indică atitudine conformistă în luarea deciziilor. picioare. este o persoană fluşturatică. încrezută. raţional. se bazează pe informaţii importante şi concrete (existente). convins că ceea ce face e corect.atitudine pozitivă faţă de sexul opus pînă la obsesie. lupta pentru „un loc sub soare”. Coada atitudine faţă de propriile acţiuni. solzi. linia de unire a picioarelor cu corpul Controlul personal faţă de hotărîrile şi concluziile sale. decizii. valorificare proprie fără a ţine cont de ceilalţi. nonconformism. încredere în sine. picioare ]n plus etc). picioare diferite (variate ca formă sau mărime) indiferenţă. îndrăzneaţă. gînduri. banalizare. detalii pe corp (aripi. îngrijorare. uşuratică.

hotărîrile. platoşe reacţie de apărare faţă de oamenii din jur.mişcare în jos: nemulţumire faţă de sine. îndoială faţă de sine. îngroşarea conturului din părţile laterale teamă nediferenţiată cu elemente de apărare. unghiurilor ascuţite agresivitatea de frică (apărarea). îngroşarea conturului din dreapta teama de acţiune îngroşarea conturului din stînga teama privitoare la propriilr opinii. solzi ghimpi. cu cît sunt mai multe detalii. paveze. depresie. sau în cazul îngroşării conturului-anxietate platoşe. teama de condamnări. împotrivirea subordonării pentru cei care sunt subalterni. armuri apărare cu teamă linia superioară a corpului mult îngroşată împotrivirea în subordonare îngroşarea conturului de jos împotrivirea la ironiile de nerecunoaştere. concepţii sau sugestii. regret. scuturi. momente scăpate. iar conturul figurii este cu linii mai simple. mişcarea în dreapta: referenţa la acţiuni şi comportarea sa. existenţa colţurilor. . nehotărîri în anumite privinţe (]n anumite momente). conturul figurii cu ace. regretarea celor spuse sau făcute. mişcarea în stînga: referenţa la gîndurile sale. cu atît energia va fi mai mare.

DENUMIREA denumiri de genul numelor compuse (ex: iepure-zburător etc. becuri. comportament conformist. evitare de a da informaţii despre sine şi chiar neplăcerea de a fi testat. denumiri sonore superficiale atitudine uşuratică faţă de cei din jur. desenul reprezentînd un animal concret existent. demonstrativitate. dar proporţional în raport cu figura creativitate. numărul detaliilor mare. denumiri inventate complexe (ex. chiar şi incompletă tendinţe de închidere în sine. adaptare la situaţii concrete. neputinţa de a ţine cont de semnele de primejdie. elementele din care este desenat animalul fiind foarte minuţios elaborate originalitate. autoapreciere la nivel înalt.) raţionalitate. căruia i se adaugă doar anumite detalii lipsa de creativitate. Robotbook) raţionalism. denumiri complicate şi lungi . dacă există diferite mecanisme (şuruburi. sîrme) sau dac[ animalul este plantat pe un postament oarecare comportament schizoid.linia slabă la sfîrşitul desenului indică astenie ANIMALUL REPREZENTAT ESTE PROIECŢIA PROPRIULUI EU dacă seamănă cu figura umană infantilism maturizare emoţională incompletă o figură circulară.

coada în dreapta atitudine îndreptată spre acţiune. gînd). nesiguranţă în acţiune.tendinţe spre fantezie ca formă de apărare. regrete. sentiment de apărare sufletească (obsedarea de o idée. coada spre stînga atitudine îndreptată spre gînduri. soluţii coarne pe cap agresivitate ca formă de apărare tentacule fundiţe aripi carapace picioare în plus cîrlionţi dacă toate acestea au caracter funcţional energie în activitate încredere în sine ataşament curiozitate implicarea în mai multe evenimente . ca mijloc de a ieşi dintr-o situaţie. coada în jos nesatisfăcut de sine .