You are on page 1of 1

AUTORREFORZO POSITIVO DE GRUPO O autorreforzo positivo colectivo para o control do comportamento e a mellora do rendemento escolar.

O sistema que propoemos a continuacin trata de coordinar un programa de autorreforzo individual aplicable a tdolos alumnos de clase e recibe o nome de autorreforzo positivo colectivo: autorreforzo porque o alumno o que anota os puntos que consigue e colabora na seleccin das conductas que quere mellorar; e colectivo, porque debe ser aplicado a tdolos membros do grupo. O procedemento ser o seguinte: 1. O profesor proeralles que fagan unha lista daquelas conductas nas que desexen mellorar, como por exemplo: cometer menos faltas de ortografa, non pelexar no recreo, non faltar respecto profesorado, segui-las instruccins do profesor; non agredir s compaeiros; etc. Nunha primeira fase estas conductas poden se-las mesmas para toda a clase. 2. A cada conducta asgnaselle un nmero determinado de puntos, e a cada nmero de puntos o seu valor en premios. 3. Unha vez definidas as conductas, os escribiranas en cadanseu papel, semellante da Figura I. Cada vez que realicen unha das conductas debuxarn unha estrela, cada estrela equivale a un punto, e por un nmero determinado de puntos darselle un premio ou permitirselle realizar unha tarefa gratificante,... 4. Tdolos papelios iranse incorporando a un gran cartel situado nunha ou varias paredes da clase. Sobre el cartel figurar a mensaxe: Imos conseguilo. 5. remate da semana, o profesor confeccionar s alumnos una nota de reforzo para que a leven casa: A evolucin de longo da semana foi moi positiva. Estou seguro de que capaz de seguir por este camio. O profesor.