P. 1
ACCEPTARE DE DONAŢIE

ACCEPTARE DE DONAŢIE

|Views: 0|Likes:
Published by silviu_fcdb

More info:

Published by: silviu_fcdb on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

ACCEPTARE DE DONAŢIE

Subsemnatul ....................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........, sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... în (localitatea) ....................…………............... sector/judeţ ........................................., fiul lui .............................. şi al ............................................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ...................., eliberat de ............................., cod numeric personal ......................................, în calitate de donatar, închei prezentul act de acceptare de donaţie cu următoarele condiţii: 1. Eu .................................................................. accept donaţia făcută de .............................. cu domiciliul în ......................................., judeţul/sectorul ......................... potrivit ofertei de donaţie autentificată sub nr. .................... din ...................... la Biroul Notarului Public ...................................., cu privire la locul de veci situat în Cimitirul ........................... având dimensiunile de .................. ml x ........... ml, în suprafaţă de .................. mp, amplasat în parcela ......................... fig. ................. poz. ................... . 2. Locul de veci, care a făcut obiectul ofertei de donaţie, cunosc că este concesionat donatorului nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data autentificării prezentei acceptări de donaţie şi că nu face obiectul nici unui litigiu. 3. Ştiu că taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de către donator, urmând ca de astăzi, data autentificării prezentei acceptări, să fie suportate de mine, donatarul, care voi suporta şi taxele ocazionate de autentificarea prezentului act. 4. Cunosc dispoziţiile art. 814 Cod civil, potrivit cărora donaţia îşi produce efectele la data comunicării donatorului a prezentului act de acceptare de donaţie. 5. Evaluez locul de veci la suma de .........., exclusiv în scopul stabilirii taxelor. DONATAR

Publicat de Radu Iliescu la 12:39 0 comentarii Etichete: donaţie
joi, 5 iunie 2008

REVOCAREA CONTRACTULUI DE DONATIE
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ............., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ............ domiciliat(a) in ............, pentru REVOCAREA CONTRACTULUI DE DONATIE

autentificat sub nr. .......... din ........... de Notarul Public ............, pentru: a) neindeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat paratul(a); b) ingratitudinea paratului(ei); c) este facuta intre soti. De asemenea, va rog sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunurile donate si sa-mi plateasca contravaloarea bunurilor mobile pe care le-a instrainat, valoarea veniturilor realizate dupa data introducerii actiunii si cheltuieli de judecata. Motivele actiunii: In fapt, fiind in varsta de peste 80 de ani si bolnav, am donat paratului(ei) toate bunurile mobile si imobile, iar el (ea) si-a luat obligatia sa-mi acorde ingrijire si intretinere pe tot restul vietii mele. Nerespectarea obligatiei asumata este prevazuta de art. 829 raportat la art. 1020 C. civ. cu sanctiunea desfiintarii donatiei. Paratul(a): a) refuza sa-si indeplineasca obligatia asumata si acest lucru este prevazut sub sanctiunea nulitatii donatiei, de dispozitiile art. 829 - art. 830 si 1020 C civ. b) se face vinovat(a) de ingratitudine pentru ca: - a atentat la viata mea; - este culpabil(a) de delicte, cruzimi si injurii grave la adresa mea; - fara cuvant imi refuza alimente, cazuri de revocare expres prevazute de art. 831 C. civ. c) paratul(a) este sotul(ia) mea, caz de nulitate prevazute de art. 937 alin. 1 C. civ. De aceea, va rog sa admiteti actiunea, sa revocati actul de donatie citat si sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunurile ce formeaza obiectul donatiei si in a carui(ei) posesie se afla sau daca bunurile nu mai exista sa-mi plateasca contravaloarea lor. De asemenea, va rog sa fie obligat(a) sa-mi plateasca veniturile pe care le-a realizat din folosinta acestor bunuri dupa introducerea actiunii si pana la executarea hotararii, cat si cheltuielile de judecata pe care le voi face. In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 829-830, 831, 937 alin. 1 si 1020 C. civ., dupa caz. In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte si de declaratiile martorilor. Depun prezenta cerere in dublu exemplar si copia contractului de donatie, timbru fiscal in valoare de .......... lei si timbrul judiciar in valoare de ....... lei. Data depunerii .............. Semnatura, .......... DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->