* Studiu de caz

pe tema : Diagnosticarea strategică a activitaţii BC “ FinComBank” S.A. din mun. Bălți
Realizat de Miron Andrei gr. AA11M

*Cuprins
Capitolul I
Caracterizarea generala la nivel macroeconomic

Capitolul II
Analiza mediului intern

1. 2. 3. 4. 5.

Infiintarea Scopul si domeniu Organigrama

Cultura organizatorica
Analiza resurselor umane

Caracteristici generale la nivel macroeconomic. .*Capitolul I.

Aceste funcţii se exercită luînd în consideraţie Principiile de bază ale Comitetului Basel pentru supravegherea bancară efectivă. . * Aceste legi includ elemente orientate spre întărirea rolului Băncii Naţionale în elaborarea şi implementarea politicii monetare şi valutare şi spre o activitate sigură şi durabilă a sistemului financiar. dar nu este angajată în activitatea bancară comercială. reglementarea şi supravegherea activităţii instituţiilor financiare.În 1991. În iulie 1995 Parlamentul a adoptat două legi cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare. * Banca Naţională a Moldovei este responsabilă pentru autorizarea. conform legislaţiei a fost format un sistem bancar de două niveluri. în care Banca Naţională a Moldovei îndeplineşte funcţia de bancă centrală.

Dupa cum am precizat anterior. precum și cu atribuții în materia autorizării și supravegherii (prudențiale) bancare Banca Centrală este. Aceasta răspunde Guvernului sau direct Parlamentului și este o instituție non-comercială. în principal. Acestea dispun de o numeroasă rețea de agenții care oferă prin servicii bancare direct populației sau întreprinderilor. valutară. Băncile de investiții.Banca Centrală a Statului (sau națională) cu atribuții privind politica monetară. instituții autorizate să desfășoare activități de atragere de depozite și de acordare de credite în nume și în cont propriu. de credit și de plăți.sistemul bancar este structurat în general pe două nivele : * primul nivel cuprinde o singură entitate . . de regulă. Cel mai important segment al băncilor specializate este constituit de băncile comerciale. băncile specializate. * al doilea nivel cuprinde. care oferă credite ipotecare pentru locuințe persoanelor fizice sau juridice. spre deosebire de cele comerciale acționează preponderent pe piața financiară și nu interactionează direct cu populația. singura instituție autorizată să emită monedă. În rândul băncilor specializaze se încadrează și băncile de credit ipotecar sau casele de economii pentru domeniul locativ.

A. * Banca Comercială "VICTORIABANK" S. * Societatea pe Acţiuni Banca de Economii * Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A. * Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. * Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A.A * Banca Comercială "EXIMBANK .A.A. * Banca Comercială Română Chişinău S.A.Gruppo Veneto Banca" S. * Banca comercială "MOLDOVA . * BANCA COMERCIALĂ "BANCA SOCIALĂ" S.A. * Banca Comercială "MOBIASBANCĂ .AGROINDBANK" S.A. * Banca Comercială "UNIBANK" S. . * "Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.Groupe Societe Generale" S. * Banca Comercială "ENERGBANK" S.A.A.Lista băncilor licenţiate din Republica Moldova * Banca Comercială "COMERŢBANK" S.

33 * FinComBank 2. .00 * Energbank 5.00 1. * fiecare opinie lăsată este însoțită de o notă de la 1 la 5. sau banca al cărei client a fost în trecut.00 * Unibank 2.00 * Comerțbank 1.md).67 * Victoriabank Fiecare persoana iși exprima opinia despre banca al cărei client este.55 * Mobiasbanca 2. * La sfârşitul anului banca care va acumula cel mai mare punctaj (acesta fiind media aritmetică a tuturor notelor acordate) va fi desemnată “Banca anului 2012” (conform opiniei vizitatorilor site ului bancamea.60 * ProCredit Bank 4.00 * Banca Socială 4.94 3.00 * Eximbank 2.00 * EuroCreditBank 3.00 * BCR Chișinău 5. Opiniile pot fi absolut despre orice experiență la bancă.Rating-ul băncilor la 03 aprilie 2013 arată în felul următor: * Banca de Economii 2.86 * Moldindconbank * Moldova Agroindbank2.

lei FinComBank 1.235 mln. lei Victoriabank Moldindconbank Banca de Economii 10.633 mln.127 mln. lei 8. lei 6.593 mln.443 mln.lei .698 mln. lei Eximbank 4.31-12-2012 Active totale Moldova Agroindbank 11.

lei 2.409 mln. lei FinComBank .712 mln.969 mln. lei 5.207 mln.Portofoliul de credite Moldova Agroindbank Victoriabank Moldindconbank Eximbank Banca de Economii 7. lei 5. lei 2.958 mln.

.

.

.

deoarece pe site-urile instituțiilor financiare nu este înnoită uneori informația): Bancomatele sunt distribuite geografic pe teritoriul Republicii Moldova în modul următor: în mun.57% din totalul bancomatelor.6.18%. în Cahul .33%. conform statisticii BNM. băncile comerciale aveau instalate 883 bancomate.2. O analiza succintă ne arată cine sunt proprietarii acestor bancomate (informația poate avea o marjă de eroare.* Statistica bancomatelor din Republica Moldova la finele an. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Moldova Agroindbank Victoriabank Moldindconbank Banca de Economii Eximbank Mobiasbanca SG Fincombank BCR Chisinau Banca Socială Procredit Bank Unibank Energbank EuroCreditBank Comertbank 148 bancomate 146 bancomate 105 bancomate 100 bancomate 75 bancomate 73 bancomate 50 bancomate 40 bancomate 35 bancomate 27 bancomate 25 bancomate 20 bancomate 9 bancomate 5 bancomate .500 POS-terminale și 92 de imprintere.1. în Ungheni . în Soroca . în Bălți .Chișinău .2012 La data de 30 iunie 2012 în Republica Moldova. 8.98%.8%.2.

.

.

Analiza mediului intern a intreprinderii .Capitolul II.

Din momentul fondării sale. 004460 a Băncii Naţionale a Moldovei . FinComBank a promovat o politică inovatoare. . Banca este posesoarea licenţei Nr. 540 de angajaţi şi circa 100 mii de clienţi. FinComBank a fost fondat în iulie 1993 ca o societate pe acţiuni. În prezent Banca are 137 de acţionari.Infiintarea. permanent oferind clientelei sale noi servicii şi produse bancare.

Corporaţia privată a investiţiilor străine (Overseas Private Investment Corporation (OPIC)). dinamica dezvoltării şi stabilitatea Băncii au determinat. FinComBank pe parcursul multor ani cu succes colaborează cu Banca Mondială. . selectarea băncii de către organizaţiile occidentale donatoare şi instituţiile financiare. Fondul European pentru Sud-Estul Europei (European Fund for Southeast Europe). cointeresate în găsirea unor parteneri siguri în Moldova. în mare măsură. iar în anul 2008 a devenit laureatul concursului „Marca comercială a anului” şi a primit „Mercurul de Aur” în nominaţia „Marca comercială social responsabilă”.Indicatorii financiari înalţi. În august 2007 cunoscutul fond de riscuri Western NIS Enterprises Fund (WNISEF) a devenit unul dintre cei mai mari acţionari a Băncii. precum şi la Proiectul de investiţii şi servicii pentru sectorului rural (RISP). FinComBank este unul din fondatorii şi membrii Asociaţiei Băncilor Comerciale din Moldova şi a Bursei de valori a Moldovei. este membru la Proiectul de Finanţare a sectorului rural şi dezvoltare a întreprinderilor mici (IFAD). FinComBank de repetate ori a fost nominalizat cu titlul de „Cel mai bun contribuabil al anului”. procurînd 25% din acţiuni.

Obiect de activitate. eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc. 4 se află în or. 4 a BC “ FinComBank” S. Bălţi. Directorul filialei este Cravțova Natalia.  emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată. Filiala efectuiază următoarele operaţiuini în lei şi/sau valută străină:  acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc. factoring cu sau fără drept de regres.A.  acordarea de credite (de consum şi ipotecare. finanţarea tranzacţiilor comerciale.  instrumente privind rata dobînzii. cambii bancare etc. 73. Ştefan cel Mare şi Sfînt. Prezentarea filialei nr. cumpărarea sau vînzarea.).  prestarea serviciilor de casierie şi de decontări. în contul Băncii sau în contul clienţilor (cu excepţia subscrierii hîrtiilor de valoare). cambii şi certificate de depozit etc. de:  instrumente ale pieţei financiare (cecuri. din mun.) cu sau fără dobîndă. str.  împrumutarea de fonduri.).). . cecuri de voiaj. Bălți Filiala nr.

 efectuarea operaţiunilor cu carduri bancare.  operaţiuni în valută străină.  colectarea plăţilor de la populaţie pentru serviciile comunale (energie electrică.  leasing financiar.  efectuarea operaţiunilor prin sisteme de plăţi. telefon şi altele). cumpărarea şi vînzarea mijloacelor băneşti (inclusiv a valutei străine).  prestarea serviciilor aferente la credit. .  acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar.

. abordarea individuală a problemelor. respectarea principiilor bancare conservative şi îmbinarea lor cu inovaţia. Politica bancii presupune deservirea de înaltă calitate. păstrarea confidenţialităţii. precum şi respectarea unui bilanţ echitabil între interesele acţionarilor şi colaboratorilor Băncii. Strategia bancii constă în realizarea unui venit maxim şi menţinerea stabilităţii înalte prin oferirea serviciilor bancare de înalt profesionalism.* Scopul si domeniul. Criteriile de bază la luarea deciziilor sunt stabilitatea şi securitatea. şi de consum ale clienţilor. care ar corespunde scopurilor investiţionale. antreprenoriale. Scopul bancii este de a deveni lider al serviciilor bancare în Moldova prin concentrarea unui volum considerabil al depozitelor şi investiţiilor creditare în businessul mic şi mijlociu al republicii .

In continuare va lucra asupra îmbunătăţirii calităţii activelor. Specialiştii din serviciul relaţii cu clientela şi celălalt personal al băncii vor face tot posibilul pentru a stabili cu clienţii lor relaţii strânse şi de lungă durată. După câţiva ani de dezvoltare rapidă. oferindu-le credite şi alte produse şi servicii bancare. . şi în final. va continua susţinerea microîntreprinderilor şi a business-ului mic. în 2012 prioritate esenţială va avea majorarea eficacităţii băncii în toate direcţiile ei de activitate. pasivelor şi gestiunii riscurilor. Se vor strădui să majoreze portofoliul de credite şi să păstreze calitatea.Perspective pentru anul 2012 Tinând cont de problemele macroeconomice cu care se confruntă Moldova şi pronosticul privind dezvoltarea economică. o creştere semnificativă a numărului şi volumului de tranzacţii. o majorare a cotei sale de piaţă. în 2012. banca nu planifică. oferindu-le o deservire bancară comodă şi plăcută. o extindere a reţelei sale de filiale.

Organigrama ierarhic-funcţională .

Este o structură specifică majorităţii covârşitoarea a întreprinderilor existente astăzi în lume. conţinând corective destinate să asigure creşterea funcţionalităţii cadrului organizatoric rezultat. .Structura ierarhic-funcţională (staff and line) Aceasta strucrura a apărut după anul 1920 pentru a face faţă nevoilor marii întreprinderi şi reprezintă o simbioză a structurilor ierarhică şi funcţională. ceea ce o recomandă pentru întreprinderile care desfăşoară activităţi numeroase şi strâns corelate.Structura ierarhicfuncţională prezintă un conţinut complex.

Guvernarea corporativă reprezintă sistemul relaţiilor dintre Consiliul Băncii. .* Cultura organizatorica. şi asigură monitorizarea executării acestora de către organul executiv. acţionarilor şi ale întreprinderilor afiliate Băncii. În domeniul guvernării corporative un rol important revine principului responsabilităţii structurilor administrative faţă de acţionarii Băncii şi principului transparenţei luării deciziilor de către managementul Băncii. organul ei executiv. Un element cheie pentru îmbunătăţirea eficienţei economice îl reprezintă o bună administrare a Băncii. acţionari şi alte părţi asociate (angajaţi. Adunarea generală a acţionarilor ocupă un loc important în sistemul de control şi verificare a Băncii. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Băncii se va conduce de interesele Băncii. Consiliul Băncii supraveghează activitatea organului executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii şi propunerea recomandărilor. creditori.) prin care este administrată şi verificată Banca. parteneri. a politicilor de control a riscurilor şi a planurilor de afaceri. Consiliul Băncii este responsabil de aprobarea strategiei corporative. autorităţi locale etc. Conducerea corporativă adecvată necesită o implicare deplină a tuturor acţionarilor Băncii în procesul de luare a deciziilor în cadrul adunării generale a acţionarilor.

.* Analiza resurselor umane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful