You are on page 1of 43

Hardver lekcija br.

3 Matine ploe

Danijel abarkapa, Tehnika kola abac

1. Formati matinih ploa (Form Factors)

Matine ploe
Osnovna komponenta raunara Ugrauje se u kudite raunara Povezuje ostale hardverske komponente u jedinstvenu celinu Omogudava komunikaciju meu hardverskim delovima raunara Bitna za stabilan rad raunarskog sistema Vieslojna elektronska tampana ploa (6-slojna) Glavna veza periferijskih ureaja sa procesorom i memorijom

Matine ploe

Form factor
Matine ploe se proizvode u nekoliko standardnih

formata
Format (form factor) matine ploe obino se odnosi

na fizike dimenzije ploe i njen oblik


Od formata ploe zavisi kakvo de se kudite raunara

koristiti
Najvedi

broj formata ploa je standardizovan (zamenljivost u okviru jednog tipa ploa), dok su pojedini formati vlasniki (Compaq, HP, Packard-Bell...) i ne omogudavaju jednostavnu nadgradnju

Form factor-stariji formati ploa


Stariji formati matinih ploa:
a) Baby-AT b) Full-size AT c) LPX

d) NLX
e) WTX f)

BTX, Micro-BTX, Pico-BTX

Form factor-noviji formati ploa


Savremeni formati matinih ploa se zasnivaju na ATX standardu i njegovim varijantama:
a) Full-size ATX
b) Micro-ATX

c) Flex-ATX
d) DTX, Mini-DTX e) ITX, Mini-ITX

ATX format matinih ploa


ATX format ploa nastao je iz starijih formata Baby-AT i

LPX, uz mnoga poboljanja


ATX ploe zahtevaju novo kudite i drugaiji format

napajanja
ATX format ploa i njegove varijante su danas

najpopularniji formati
Poslednja specifikacija ATX formata ploa je 2.2 i

objavljena je od www.formfactors.org

strane

Intel-a

2004

g.

ATX format omogudava postepenu nadgradnju i

vremenom de se poboljavati
9

ATX ploe - karakteristike


a) Ugraena ploa sa zadnje strane (back-panel) je

dimenzija 6,25" x 1,75" na kojoj su prikljuci za I/O periferije


b) Jedinstven konektor napajanja koji se povezuje sa

matinom ploom (20 ili 24-pinski ATX konektor)


c) Premeteni CPU i memorija (blii napajanju, lake im

se pristupa, bolje hlaenje i raspored na ploi)


d) Premeteni unutranji I/O prikljuci e) Poboljano hlaenje (posebno za CPU i RAM) f)

Nii trokovi proizvodnje


10

ATX raunarski sistem

11

12

ATX raspored unutar kuita

13

Full-size ATX i Mini-ATX standard


Pored punog ATX formata matinih ploa, Intel je istovremeno koristio Mini-ATX standard ploa Dimenzije ATX standarda:
a) Full-Size ATX (305x244mm) ili 12x9,6 b) Mini-ATX (284x208mm) ili 11,2x8,2

Mini-ATX format nije bio zvanini standard, ved se koristio kao ATX verzija neznatno manjih dimenzija; od ATX standarda 2.1 ovaj format se vie ne koristi; umesto njega koriste se MicroATX i Flex-ATX formati ATX format ploa se prepoznaje po karticama koje se direktno postavljaju na plou i to je back-panel dvostruke visine, predvien za dva reda I/O konektora
14

Full-Size ATX ploe

15

Full-Size ATX ploe

16

Mini-ATX ploe

17

Micro-ATX standard
Micro-ATX uveo Intel 1997 g. kao evoluciju postojedeg ATX standarda za manje i jeftinije sisteme Omogudava koridenje manjeg kudita, napajanja, ploa je manjih dimenzija i ceo sistem je jeftiniji Jako popularan format ploa za trite jeftinijih (low-cost) raunara jer su zvuk i grafika integrisani kao ipovi na ploi Micro-ATX format ploa je dimenzija (244 x 244mm) ili 9,6x9,6 mada ove ploe mogu biti i manjih dimenzija ako se potuju standardi Micro-ATX ploe imaju manje slotova za proirenja ( do 3 slota) Micro-ATX ploe mogu da koriste napajanja SFX/TFX formata i kompatibilne su sa ATX kuditima Koriste isti back-panel za I/O konektore kao i ATX standard
18

Micro-ATX ploa

19

20

ATX i Micro-ATX ploe

21

Flex-ATX standard
Flex-ATX uveo je Intel 1999 g. kao dodatak Micro-ATX standarda Koristi se u jako jeftinim i malim raunarskim sistemima koji nemaju slotove za proirenja a mogu imati jedino USB ili FireWare portove Flex-ATX format ploa je dimenzija (229 x 191mm) ili 9 x 7,5 i predstavlja najmanji ATX format ploa Flex-ATX ploe su kompatibilne sa ostalim ATX formatima i mogu da koriste napajanja ATX/SFX/TFX formata i kompatibilne su sa ATX kuditima Koriste isti back-panel za I/O konektore kao i ATX standard

22

Flex-ATX ploa

23

Flex-ATX raunarski sistem

24

Formati ATX ploa

25

Formati ATX ploa

26

Poreenje ATX formata ploa

27

Ostali ATX formati ploa


EATX (Extended ATX) format ploa je vede duine, umesto 9,6 koristi se 13 (305mm x 330mm) EEATX (Enhanced Extended ATX) format ploa je iste duine kao EATX, ali je ira 42mm u odnosu na standardnu ATX plou; dimenzije ove ploe su (347mm x 330mm) EEATX ploe imaju vedi broj slotova za proirenje pa se koriste za grafike radne stanice ili kao serverski sistemi; esto imaju podrku za vie procesora na istoj ploi WATX (Workstation ATX) je najvedi format matinih ploa koji se danas koristi; koristi se prvenstveno za izuzetno snane raunarske sisteme-radne stanice sa vie procesora i kartica Dimenzije WATX ploa su (356mm x 425mm) Ovo je zastareo format koji se danas retko koristi
28

EATX matina ploa

29

EEATX serverska matina ploa

30

WATX matina ploa

31

DTX i Mini-DTX formati ploa


Ovo je standard koji je uveo AMD 1999 g. kao manje varijante Micro-ATX i Flex-ATX standarda DTX ploe su dimenzija (203 x 244mm) ili 8 x 9,6 Mini-DTX ploe su dimenzija (203 x 170mm) ili 8 x 6,7 Oba formmata imaju maksimalno dva slota za proirenje AMD vie ne podrava ovaj standard ali neki proizvoai koji isporuuju sisteme zasnovane na Intel Atom procesorima koriste uglavnom Mini-DTX standard Ploe ovog formata mogu se ugraditi u Micro-ATX, Flex-ATX ili Mini-ITX kudita

32

DTX matina ploa

33

Mini-DTX matina ploa

34

ITX i Mini-ITX formati ploa


Ovaj standard matinih ploa nastao je iz potrebe da se jo vie smanje dimenzije ploa a da se zadri postojedi format za njihovu montau (isti raspored rupa na ploi i kuditima) Kompanija VIA Technologies je uvela 2001. g. ITX format, koji se zasnivao na smanjenom Flex-ATX standardu Dimenzije ITX ploa su (215 x 191mm) ili 8,5 x 7,5 to je za 6% manja ploa od Flex-ATX 2002 g. uveden je jo jedan standard ovih ploa pod imenom Mini-ITX, to je bila jo jedna varijanta Flex-ATX ploa ali jo manjih dimenzija Dimenzije Mini-ITX ploa su (170 x 170mm) ili 6,7 x 6,7 to je za 34% manja ploa od Flex-ATX

35

ITX i Mini-ITX formati ploa


Mini-ITX ploe su prvo bile namenjene iskljuivo za VIA embedded procesore male snage Eden ESP i C3 E-Series Ovaj standard ploa se danas koristi za netbook raunare sa procesorima malih snaga (Intel Atom, AMD E ili C-Series), kao i u sistemima sa snanijim CPU (Core i3, Core i5, AMD Phenom, AMD Athlon 64 X2 ili Athlon II ili Phenom II) Mini-ITX sistemi koji koriste ove procesore slue kao multimedijalni serveri, Small-Form-Factor raunari ili kao SetTop Box raunari... Kasnije su nastali i jo manji formati ploa zasnovani na MiniATX standardu (Nano-ITX i Pico-ITX) koji se danas koriste uglavnom u notebook, netbook ili tablet raunarskim sistemima

36

ITX matina ploa

37

Mini-ITX matina ploa

38

Flex-ATX, DTX i ITX formati ploa

39

Nano-ITX matina ploa

40

Nano-ITX matina ploa

41

Pico-ITX matina ploa

42

Nano-ITX barebone raunar

43