You are on page 1of 40

Raunarski hardver Matine ploe 2.

deo

Danijel abarkapa, Tehnika kola abac

Komponente na matinim ploama

Komponente matinih ploa


Savremene matine ploe imaju vei broj delova (komponenti) koje su u njih ugraene Matine ploe se sastoje od veeg broja ipova, leita, slotova, naponskih regulatora, integrisanih elektronskih komponenti itd... Komponente ili delovi matinih ploa su:
a) b) c) d) e) f) g) h) Podnoje za procesor (Socket) Skup ipova (chipset) BIOS ip i baterija Memorijski slotovi DIMM Slotovi sabirnica (AGP, PCI, PCIe) ili kartica za proirenja Naponski regulatori za CPU i RAM Portovi za I/O ureaje (ploa sa zadnje strane ploe) Interni konektori na ploi (IDE, SATA, Floppy...)
3

Slotovi za PCI i PCIe kartice

Portovi za I/O periferije

CPU naponski fazni regulator

Socket za CPU

Memorijski slotovi
Glavni ATX konektor za matinu plou
4

Baterija

Southbridge ip

Portovi za I/O periferije

CPU naponski fazni regulator

Northbridge ip

SATA konektori za hard-diskove


IDE i Floppy konektori

Podnoja za procesore (Sockets)

Podnoja za procesore
Poevi od Intel 486 CPU, procesori imaju mogunost da ih korisnik moe sam zameniti na matinoj ploi Tokom vremena razvijeni su standardi za korienje podnoja za CPU na ploi (koja se obino zovu slotovi ili Socketi za CPU) Intel i AMD imaju sopstvene standarde za Sockete, pa se matine ploe klasifikuju prema tome da li koriste Intel ili AMD procesore Vremenom je razvijeno nekoliko standarda za CPU podnoja, ali se sva ona u naveem broju sluajeva dele na:

a) PGA (Pin Grid Array), stariji standard koji koristi rupe na samom
podnoju u koje naleu pinovi koji su sa donje strane CPU ipa

b) LGA (Land Grid Array), noviji standard kod kojeg su konektori na samom
podnoju, a na CPU ipu sa donje strane su izdvojena mesta za kontakte

Socketi za CPU se obino obeleavaju ili brojem (koji ujedno predstavlja broj izvoda ili pinova na procesoru) ili se obeleavaju slovnom oznakom

Podnoja za procesore
Podnoje za CPU mora da obezbedi:
o Laku zamenu procesora

o vrst spoj procesora i matine ploe


o Komunikaciju CPU ipa i ostalih komponenti na matinoj ploi o Kompatibilnost sa vie generacija procesora

Jednostavnost zamene procesorskog ipa omoguena je korienjem ZIF (Zero Insertion Force) mehanizma zakljuavanja/otkljuavanja CPU ipa uz pomo polugice sa strane CPU podnoja Standardom je predvieno da se vie generacija procesora moe koristiti na vie generacija matinih ploa, ime je omoguena proirivost raunara u veoj ili manjoj meri

Intel CPU Sockets-stariji standardi

Intel CPU Sockets-noviji standardi

10

AMD CPU Sockets-standardi

11

Serverski CPU Sockets-standardi

12

Podnoja za procesore - oznake


o FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array) o FC-PGA2 (FC-PGA sa integrisanim hladnjakom) o PAC (Pin Array Cartridge) o PPGA (Plastic Pin Grid Array) o SEPP (Single Edge Processor Package) o SPGA (Staggered Pin Grid Array)

o mPGA (Micro-Pin Grid Array)


o PGA (Pin Grid array) o LGA (Land Grid Array)

o VRM (modul naponskog regulatora sa promenljivim naponima na izlazu odreenim tipom modula ili podeavanjem kratkospojnika na ploi)
o Auto VRM-naponski regulatori sa automatskim izborom izlaznog napona koji se detektuju preko naponskih ID portova (VID) na CPU ipu

13

Podnoja za procesore

Socket 1 PGA sa 169 pinova, Intel 486 serija CPU

Socket 5 PGA sa 320 pinova, Intel Pentium 75-133MHz, AMD K5


14

Podnoja za procesore

Slot 1 sa 242 pina (Intel Pentium II, III CPU) i Socket 370 za Pentium III CPU

Slot 1 podnoje sa Celeron CPU ipom na adapteru

15

Podnoja za procesore

Slot A sa 555 pinova, AMD Athlon CPU

Socket 754 podnoje za AMD Athlon 64, Sempron i Turion 64 CPU


16

Podnoja za procesore

Slot A sa 555 pinova, AMD Athlon CPU

Socket 754 podnoje za AMD Athlon 64, Sempron i Turion 64 CPU


17

Podnoja za procesore

Socket LGA 775 za Pentium IV, Pentium D, Core 2 Duo i Core 2 Quad CPU

Socket AM2 podnoje PGA za AMD Athlon 64 i Athlon 64 X2


18

Podnoja za procesore

Socket LGA 2011 za najnovije Intel Sandy Bridge-E procesore


19

Podnoja za procesore

PGA Socket AM3 za novije AMD FX, Bulldozer, Phenom II i Athlon II procesore
20

Montaa procesora 1

Korak 1: Lociranje CPU podnoja na matinoj ploi


21

Montaa procesora 2

Korak 2: Podignuti desnu polugu za otkljuavanje jedne strane CPU podnoja


22

Montaa procesora 3

Korak 3 : Podignuti levu polugu za otkljuavanje druge strane CPU podnoja


23

Montaa procesora 4

Korak 4 : Podignuti metalni okvir kako bi se omogudilo postavljanje procesora u podnoje


24

Montaa procesora 5

Korak 5 : Paziti na orjentaciju CPU ipa i paljivo ga postaviti u podnoje


25

Montaa procesora 6

Korak 6 : Nakon postavljanja CPU, ukloniti zatitu sa gornje strane podnoja i zakljuati ga vradanjem obe poluge na svoje mesto
26

Skup ipova (chipset) matine ploe

27

ipset matine ploe


Prve generacije matinih ploa su se sastojale od velikog broja ipova i bile su jako skupe; komponente (ipovi) prvih matinih pla bili su: matematiki koprocesor, generator takta, kontroler sabirnice, sistemski mra vremena, DMA kontroler, kontroler prekida itd... Kasnije su svi ovi zasebni ipovi zamenjeni jednim jedinstvenim ipom matine ploe to je znaajno pojeftinilo cenu izrade Od 1994 g. Intel postaje lider u proizvodnji ipova za matine ploe i to je i danas Postojalo je jo nekoliko proizvoaa ipova za ploe (AMD, VIA, SiS, NVIDIA), ali su danas preiveli jedino NVIDIA i AMD (ranije ATI) Intel nije mogao eka da drugi proizvoai ponu da prave matine ploe i ipove za njihove tadanje CPU (286, 386 i 486) i uao je u trite ipova i matinih ploa ve 1989 g.
28

ipset matine ploe


Kada se 1993 g. pojavio Pentium CPU, Intel je ve imao spreman skup ipova 430LX kao i odgovarajue matine ploe Danas Intel istovremeno razvija nove generacije CPU ipova, matine ploe i njima odgovarajue ipsetove Uz novu generaciju CPU, Intel uvek objavljuje i novi ipset pa ne postoji zastoj u ekanju na nove matine ploe Nova generacija procesora obino povlai i novi Socket, to automatski znai da je potrebna i nova matina ploa Intel je znaajan jer uvodi najnovija i najoptimalnija reenja za nove raunarske sisteme (integrisan memorijski kontroler u okviru CPU ipa, integrisana grafika i Northchip u okviru CPU itd...)

29

Oznake Intel ipsetova


Oznaka serije ipseta
420xx 430xx 440xx 450xx 8xx 9xx 3x 4x 5x 6x 7x

Podrani CPU i karakteristike


486 Pentium, EDO memorije Pentium Pro/II/III, AGP, SDRAM Pentium Pro/II/III,Xeon, SDRAM Pentium II/III/IV, AGP, DDR Pentium IV/D/Core2, PCIe, DDR2 Core 2, PCIe, DDR2/DDR3 Core 2, PCIe v.2.x, DDR2/DDR3 Core i-serija CPU, PCIe v.2.x Core i-serija CPU (2 gener.), PCIe v.2.x, SATA, eSATA Core i-serija CPU (3 gener.) Ivy Bridge, Integrisana grafika u CPU ipu, USB 3.0, PCIe v.3.0, SATA3, eSATA
30

Oznake AMD ipsetova


Oznaka serije ipseta
AMD 750/760 AMD 8000 AMD/ATI 400,500,600

Podrani CPU i karakteristike


AGP x2/x4, SDRAM/DDR SDRAM, Athlon/Duron CPU Athlon/Opteron 64-bitni, HT, PCI 2.2, Phenom/Athlon 64/Sempron, CrossFire, 7.1 High-Definition Audio, 10xUSB2.0, SATA2, integrisana grafika, HDMI, DualLink DVI-D Phenom/Athlon 64/Sempron, PCIe ver.2, CrossFire Hybrid/X, SATA, eSATA Socket AM3, Phenom II/Athlon II/Sempron, SATA2, CrossFire Hybrid/X, PCIe ver.2 FX Bulldozer CPU, AM3+ Socket, HT ver 3.1, CrossFire X/nVIDIA SLI, SATA3, HD Audio, do 4 PCIe x1 slota
31

AMD 700 AMD 800

AMD 900

ipset Intel matinih ploa


Intel koristi tri razliite ipset arhitekture za svoje ploe:
a) North/South Bridge arhitekturu (od serije 400 ipsetova)

b) Hub arhitektura (800 i 900 serija, 3x, 4x i 5x ipsetovi)


c) Single chip (od serije 6x ipsetova)

Oznake Intel ipsetova zavise od generacije, obino u okviru jedne serije ipseta postoji nekoliko oznaka npr. Intel Serija 7 ipsetova ima npr. sledee verzije: Q77, Q75, Z75, Z77 i H77 gde je Z77 ipset predvien za matine ploe vrhunskih karakteristika, dok su Z75 i H77 ipsetovi namenjeni za jeftinija reenja sa pojedinim ukinutim karakteristikama

32

North/SouthBridge ipovi
Najvei broj ranijih Intelovih ipsetova (a dananjih AMD-ovih) se zasniva na arhitekturi Severnog i Junog ipa u okviru ipseta NorthBridge ip povezuje CPU ip sa grafikom karticom tipa PCIe x8/x8 i sa RAM modulima SouthBridge povezuje severni ip sa kontrolerima manjih brzina (IDE, SATA, Audio, BIOS, LAN....) Super I/O ip je nekada bio zaseban ip (nezavisnih proizvoaa) zaduen za povezivanje periferija, ali je njegove funkcije kasnije preuzeo SouthBridge ip Novije matine ploe zasnovane na ovoj arhitekturi imaju vei broj periferija povezanih preko junog ipa sa ostatkom raunarskog sistema

33

North/SouthBridge ipovi
Poslednje generacije matinih ploa zasnovanih na Intel procesorima nemaju NorthBridge ip jer je on implementiran u okviru CPU ipa; time se pojednostavljuje arhitektura ploe, ubrzava se prenos podataka ali se uslonjava arhitektura samog procesora; u ovom sluaju sve brze PCIe sabirnice su direktno povezane i kontrolisane od strane CPU ipa, dok zaseban SouthBridge ip kontrolie sve ostale veze AMD matine ploe jo uvek imaju tradicionalnu arhitekturu razdvojenih NorthBridge i SouthBridge ipova u okviru ipseta

34

North/South Bridge ipsetovi

Juni ip (South Bridge)

Severni ip (North Bridge)

Hub arhitektura ipsetova


Od 1999 g. Intel koristu HUB arhitekturu pri emu se NorthBridge ip sada naziva MCH (Memory Controller Hub) ili IOH (I/O Hub); South Bridge se naziva ICH (I/O Controller Hub) Sistemi koji koriste integrisani grafiki podsistem na ploi koriste GMCH (Graphic Memory Controller Hub) ip Ova arhitektura koristi namenski hub interfajs koji je duplo bri od PCI sabirnice; Na ovaj nain ostvaruje se: Bri sistem: kasniji sistemi su koristili DMI (Direct Media Interface) koji je 7-14 x bio bri od povezuje PCI sabirnice Manje opteredenje PCI sabirnice Manji broj linija na ploi (DMI je serijski prenos koji zahteva postojanje 8 razliitih parova linija koji se nazivaju lines)

36

North/South Bridge ipsetovi

Primer Intel Hub arhitekture ipseta

Hub arhitektura ipsetova


Koriste se dva osnovna tipa hub arhitekture za ploe:
a) AHA (Accelerated Hub Architecture), od serije 800 Intel ipsetova, koja je predstavljala 66MHz, 8-bitni, 4x (quad-clocked) interfejs sa propusnim opsegom od 266MB/s (4 x 66MHz x 1B), duplo bre od PCI sabirnice b) DMI (Direct Media Interface), od serije 900 Intel ipsetova, koja se zasniva na PCIe interfejsu od 4 linije (lane) irine 4 bita, pri emu se postie propusni opseg od 1GB/s c) HT (HyperTransport), prvenstveno kod AMD ipsetova, koji prenosi podatke izmeu CPU, RAM i ipseta uzlaznom/silaznom ivicom DDR takt-signala; postojalo je nekoliko HT verzija:
HT v. 1.x (12.8Gb/s, AMD Socket 754 CPU) HT v. 2.0 (22.4Gb/s, AMD Socket 939 CPU) HT v. 3.0 (41.6Gb/s, AMD Socket AM2+, AM3 CPU) HT v. 3.1 (51.2Gb/s, AMD Socket AM3+ CPU)

38

INTEL Single-Chip ARHITEKTURA

AMD ARHITEKTURA