Disciplinarea pozitivă

Cum să dezvoltăm autonomia,responsabilitatea şi încrederea în sine a copiilor

Disciplinarea pozitivă?! • Ce ştiu • Ce aş dori să aflu .

Disciplinarea în trecut • Educaţia: – Controlul comportamentului copiilor prin metode de constrângere: • • • • Dominare Culpabilizare Ameninţări Pedepse  Supunerea copiilor  Eliminarea comportamentelor problematice .

ridiculizarea. poreclirea. insultele . lovire – Suferinţă impusă prin reţinerea mâncării.Disciplinarea în trecut • Disciplinarea = PEDEAPSĂ – Provocarea durerii prin pălmuire. închiderea într-o cameră întunecată etc. – Penalizări care nu au legătură cu comportamentul inacceptabil – Atacuri personale cum ar fi pronunţarea numelui copilului cu tonalităţi negative.

Disciplinarea în trecut • De ce? – Au primit ei înşişi acelaşi „tratament” când au fost copii – Nu cunosc nici o altă metodă prin care să obţină rezultatul aşteptat – Cred în eficienţa pedepsei Părinţii: preocupaţi de eliminarea comportamentelor nedorite !!! .

Disciplinarea în trecut • Consecinţe asupra copilului: – va învaţă un model agresiv de relaţionare şi de control al comportamentului – s-ar putea să aibă resentimente fată de părinti sau să îi fie teamă de ei – va avea o imagine de sine negativă (neputinţă. responsabilităţi. . decizii – va încerca să facă pe plac celorlalţi în detrimentul propriilor nevoi şi dorinţe – are şanse să dezvolte ulterior tulburări emoţionale. lipsă de valoare) – va avea dificultăţi în a-şi asuma iniţiative. incompenţă.

Disciplinarea în trecut • Consecinţe asupra părintelui: – se simte vinovat după ce pedepseşte copilul – dezvoltă credinţe de incompetenţă când această metodă se dovedeşte a fi ineficientă în schimbarea comportamentului copilului  descurajare • Consecinţe asupra relaţiei copil-părinte: – – – – copilul va fi mai puţin comunicativ cu părintele va căuta afecţiune în altă parte îşi va pierde încrederea în părinte va ascunde unele lucruri faţă de el .

Disciplinarea în trecut .

Disciplinare?! • Ce e de făcut? .

• Disciplinarea înseamnă a învăţa! • Cum învaţă copilul? – Comportamentul are o anumită funcţie/ motivat de nevoi – Comportamentul: mijloc de obţine+/evita- • Ce rol are părintele? – Să ghideze copilul în învăţarea unor comportamente adaptative/dezirabile de satisfacere a nevoilor/ dorinţelor .Disciplinarea pozitivă • Termenul de "disciplină" este înrudit cu termenul de "discipol".

Disciplinarea pozitivă • Elemente de analiză funcţională A. Comportamentul C. Consecinţa • Pozitive: tendinţa de a repeta comportamentul • Negative: evitare • Lipsa consecinţelor: scade frecvenţa comportamentului . Antecedente B.

stabilirea regulilor versus copilului i se impun consecinţe şi reguli) .Disciplinarea pozitivă • Disciplinarea presupune învăţarea comportamentului dorit în paralel cu eliminarea comportamentului inadecvat prin metode specifice. • Caracteristici/diferenţe faţă de metodele bazată pe pedeapsă: – Ţine cont de realitatea ordinii sociale (adoptarea unui comportament este condiţionată de urmările fireşti versus exercitarea unui control exterior) – Implică activ copilul în procesul de învăţare a comportamentelor (copilul este implicat în identificarea consecinţelor.

copilul este pregătit treptat pentru viaţă şi devine autonom versus copilul este supus dar dependent de părinte) .Disciplinarea pozitivă – Îi conferă copilului drepturi şi responsabilităţi (copilul poate să aleagă. copilul învaţă să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi. să ia decizii. el devine responsabil pentru de propriul comportament şi consecinţele acestuia versus copilul este forţat să aleagă un comportament) – Învaţă copilul “ce să facă” (stimularea comportamentului dorit versus eliminarea comportamentele problemă) – Dezvoltă abilităţi sociale (ia în considerare ceea ce copilul gândeşte şi simte. să rezolve probleme de viaţă) – Este eficientă pe termen lung (presupune efort şi perseverenţă.

dorinţele individuale versus pasivitate. nu persoanei (copilul este iubit şi acceptat ca persoană. agresivitate în exprimare nevoilor). – Îi permite copilului să descopere cât este de capabil (încurajează iniţiativele. asumarea de responsabilităţi. supunere) . autonomia versus control.Disciplinarea pozitivă – Se adresează comportamentului. – Se bazează pe încredere şi respect reciproc (încurajează afirmarea. respectarea nevoilor. comportamentele inadecvate prin consecinţele lor şi pot fi schimbate versus “făptaşul” este pedepsit. nedemn de dragoste şi respect).

• • • • • . – Copilul: • • • • • Ajunge să înţeleagă legătura comportament-consecinţe Îşi interiorizează regulile de conduită Devine capabil să-şi evaluaze singur comportamentele Învaţă să-şi asume responsabilitatea pentru propriul comportament şi consecinţele acestuia Învaţă să-şi recunoască/schimbe comportamentele neadecvate.Disciplinarea pozitivă • Avantajele metodelor de disciplinare pozitivă: – Constituie o bază pentru adaptarea copilului la cerinţele vieţii de adult. săşi accepte/îndrepte greşelile. fără ca imaginea de sine să fie afectată Învaţă să aleagă şi să ia decizii Dobândeşte abilitatea de a rezolva probleme Îşi dezvoltă abilităţile sociale şi emoţionale Îşi dezvoltă o imagine de sine pozitivă Devine treptat autonom etc.

Disciplinarea pozitivă .

deci “nu vrea” să facă un anumit comportament. .Disciplinare pozitivă • Disciplinarea este un proces de învăţare a unui comportament adecvat care cere efort şi răbdare atât din partea copilului cât şi a părintelui • Metodele de disciplinare pozitivă sunt specifice pentru următoarele trei categorii de situaţii: – când copilul învaţă unui comportament nou – când dorim să consolidăm un comportament – când copilul nu este motivat.

• • • • Disciplinarea începe cu o bună comunicare Metode care ne ajută în disciplinare Paşi în aplicarea disciplinării Şi tu poţi fi supernanny .strategii eficiente de gestionare a comportamentelor nedorite • Copilul rege.Pe viitor.. copilul tiran – Despre toleranţa la frustrare şi de ce trebuie să spunem NU din când în când copiilor noştri ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful