P. 1
Tugasan Projek BM (Duan)

Tugasan Projek BM (Duan)

|Views: 2|Likes:
Published by Zainal Abidin Ahmad
Tugasan BM
Tugasan BM

More info:

Published by: Zainal Abidin Ahmad on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

TUGASAN PROJEK (BERKUMPULAN

)

(BAHAGIAN 1) :

TEORI PEMBELAJARAN STRUKTURAL DAN TRANSFORMASI GENARATIF

PENGENALAN Strukturalisme dapat dilihat sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berasal dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubung antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom (dalam bukunya berjudul poetika, 340 SM di Athena). Pendekatan secara struktural sangat tidak digemari pada abad ke-19, setelah itu pada abad ke-20 pendekatan ini muncul kembali. Dalam sejarah perkembangan ilmu linguistik teoritis pula terdapat banyak teori bahasa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh linguistik. Teori-teori ini berbeza antara satu sama lain kerana dipengaruhi oleh aliran pemikiran yang terdapat pada zaman itu. Teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang hendak diajar boleh dihuraikan melalui penyampaian pengajaran. Penerangan ini penting bagi

menentukan bahan pengajaran dan prosedur mengajar kerana ia digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran.

A) KONSEP TEORI STRUKTURAL

Ahli-ahli bahasa yang menganuti aliran linguistik struktural ini muncul pada kurun ke-20 yang terdiri daripada Leornand Bloomfield, Ferdinand de Saussure, Otto Jespherson, dan Edward Saphir. Kemunculan teori ini adalah kerana pertentangan pendapat dengan aliran linguistik tradisional. Terutamanya ialah dasar rasional yang

morfologi dan sintaksis diperolehi daripada contohcontoh ayat. linguistik dan audiolingual.digunakan oleh aliran tradisional untuk membentuk kategori-kategori tatabahasa dan anggapan bahawa semua bahasa mempunyai kategori universal. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ciri-ciri bahasanya bersifat pertuturan. Unsur penting dalam teori ini ialah hafalan struktur ayat yang betul. fonetik. teori ini tidak mementingkan makna perkataan dan pembelajaran bahasa adalah bersifat mekanis. Ahli-ahli bahasa ini banyak mengumpulkan bahan pertuturan dan mementingkan fakta-fakta yang dilihat dan ditemui. Pengetahuan tentang fonetik. Mereka menganggap bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. morfologi dan sintaksis tetapi kurang menitikberatkan tentang makna. tugas utama mereka ialah mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai sebahagian daripada satu keseluruhan sistem dan bukan sebagai unsur yang berasingan. Teori ini menumpukan pengkajian terhadap fonologi. Selain itu. Fokus kajian mereka ialah aspek penghuraian struktur bahasa. teori ini menggunakan kaedah terus. bersistem. Oleh yang demikian. arbitrari dan untuk perhubungan. Asas pengkajian ahli bahasa struktural ialah tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri. Huraian bahasa dilakukan secara induktif. Bahasa ialah satu sistem bunyi Bahasa ialah alat perhubungan CIRI-CIRI TEORI STRUKTURAL Bahasa bersifat arbitrari Bahasa ialah pertuturan . Lisan juga merupakan salah satu unsur penting di dalam teori ini.

Ianya dipelopori oleh Noam Chomsky. Semua kanak-kanak normal mampu menguasainya. Apabila murid melakukan kesilapan. Guru juga boleh mengajar murid-murid bentuk-bentuk dasar terlebih dahulu diikuti dengan bentukbentuk transformasi mengikut aras senang kepada sukar. Bahasa terdiri daripada bunyi (surface structure) dan makna (deep structure). Selain itu. Generatif bermaksud menerbitkan. Setiap bahasa perlu mempunyai satu set rumus fonetik. guru perlulah menggalakkan murid membentuk pertuturan baharu secara kreatif berdasarkan pengetahuan tentang rumus-rumus bahasa yang diberi dan bukanlah menghafal ayat-ayat yang diberi semata-mata. guru boleh menggunakan kesilapan murid-murid sebagai asas membaikinya . iaitu bermula daripada unsur-unsur yang terhad dan kemudian akan bertambah dan berkembang untuk menerbitkan unsur yang lebih besar melalui beberapa proses menurut rumus-rumus tertentu. morfologi. Setiap ayat mempunyai struktur dalaman (makna) dan struktur permukaan (fonetik) yang menghasilkan pertuturan. Bahasa juga adalah sejagat. Teori ini wujud akibat daripada beberapa kekurangan dan kelemahan yang dikesan dalam teori tradisional dan struktural. Oleh sebab itu.B) KONSEP TEORI TRANSFORMASI GENERATIF Teori Transformasi Generatif muncul dalam tahun 50-an selepas aliran struktural. Manakala transformasi pula bermaksud mengubah atau menukar. bahasa ialah aktiviti mental. Ahli bahasa teori ini berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah membentuk kecekapan dan bukan kebiasaan. bahasa ialah aktiviti mental yang mempunyai sistem tentang rumus-rumus yang abstrak dan bersifat sejagat. guru perlu mengambil kira kebolehan semulajadi murid-murid. Bahasa adalah kreatif dan penutur yang natif boleh menghasilkan ayat-ayat yang belum pernah didengari. iaitu menulis semula. Misalnya. bahasa mempunyai rumus-rumus dasar dan rumus-rumus transformasi. Pada masa yang sama. Berdasarkan teori ini. Selain itu. sintaksis dan perbendaharaan kata. Setiap kanak-kanak dapat menguasai bahasa ibunda mereka masingmasing. hasilan sajak dan puisi yang menggunakan bahasa yang kreatif.

Kesimpulannya analisis transformasi generatif bertujuan untuk membentuk rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berasaskan pengetahuan penutur ibunda bahasa tersebut. rangkai kata dan leksikon yang Deskripsi bahasa yang morfologi. CIRI-CIRI TEORI TRANSFORMASI GENERATIF Bertujuan untuk Pertama. melalui peraturanhasilkan satu Menganalisis peraturan struktur-struktur huraian fonologi. rumus-rumus menerangkan simbol-simbol linguistik bagaimana Kedua.kerana kesilapan bukan satu kesalahan tetapi satu proses pembelajaran. membentuk satu komponen sesuatu dapat Suatu urutan dan sintaksis bahasa mesti sintaksis. dan rumusayat-ayat iaitu menukarkan struktur dasar rumus boleh yang abstrak kepada struktur luar dihasilkan yang konkrit setelah dipadankan dan difahami dengan peraturan bunyi dan lahir sebagai satu ujaran Komponen sintaksis menerbitkan struktur sintaksis melalui dua peringkat. Dalam konteks ini bermakna menuliskan semula bentuk struktur ayat asas atau ayat yang asal kepada bentuk struktur yang lain tanpa mengubah atau menghilangkan makna asalnya. . peraturan transformasi. Kajian transformasi generatif dibuat berdasarkan kenyataan bahawa seseorang penutur ibunda sesuatu bahasa berkebolehan untuk membentuk dan memahami pertuturan yang belum pernah mereka dengar kerana mereka dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. menerbitkan struktur kemukakan yang teratur yang dalamannya dalam bentuk yang mengambil asas bagi daripada menggunakan kira kreativiti boleh diterjemahkan maknanya. Teori ini juga mementingkan kecekapan penulisan.

html.Yasnur.2011.blogspot.RUJUKAN: Ensens.blogspot.http://duniasastradanbahasaindonesia.http://asriyasnur.com/2012/01/aplikasi-pendekatanstruktural-dalam.html Asri.com/2011/05/t eori-struktural.Seprianus.2012. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->