Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea, modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire

Cod: Ed. I Rev. 0

Pag. 2/7

1.0. Scop Procedura stabileşte paşii care trebuie urmaţi în procesul de elaborare şi modificare a Programului anual de instruire al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi modul de efectuare a cursurilor, la nivelul structurilor organizatorice şi al instituţiei. 2.0. Domeniul de aplicare Procedura se va aplica de către toate structurile organizatorice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, respectiv de către inspectorii şefi ai Inspecţiilor teritoriale şi şefii departamentelor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul ISCIR.

3.0. Documente de referinţă - Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - H.G. nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificată şi completată cu H.G. 182 / 2005 ; - Ordonanţa nr. 102 din 27 august 1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional aprobată prin Legea nr. 133 din 21 iulie 2000 4.0. Definiţii şi abrevieri - I.S.C.I.R. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; - PAI – Program anual de instruire; - SRU – Serviciul resurse umane; - ISS – Inspectorul de Stat Şef - BVC – Buget de venituri şi cheltuieli - DE - Director Economic - RMC – Responsabil cu managementul calităţii - Structură organizatorică – orice departament, direcţie, inspecţie teritorială, serviciu, birou, compartiment constituit (ă) la nivelul I.S.C.I.R.

3
PO-04 Ed. I

Solicitarea propunerilor de modificare a PAI – ului SRU – Compartimentul pregătire profesională întocmeşte şi transmite o adresă. cu diacritice. prin care se solicită transmiterea noilor propuneri pentru PAI.4. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea.1 Situaţiile modificării PAI-ului ISCIR: . 1. 2/7 (1) Etapele elaborării / aprobării PAI-ului I.Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 2.3.2. fără prescurtări) şi pe hârtie la SRU – Compartimentul pregătire profesională.ul.1.2 Etapele modificării / avizării /aprobării formei modificate a PAI-ului ISCIR 2. SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite structurilor organizatorice din cadrul ISCIR extrase din PAI.6.0). prin care se solicită transmiterea propunerilor pentru PAI. Centralizarea propunerilor de PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională centralizează propunerile PAI . 0 Pag. Transmiterea propunerilor structurilor organizatorice Structurile organizatorice ale ISCIR vor întocmi şi transmite propunerile PAI-ului. (2) Modificarea PAI-ului ISCIR: 2. I Rev. 3 PO-04 Ed. I . Aprobarea Programului anual de instruire SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite PAI . în luna noiembrie. 1.S. 1. corespunzătoare fiecărei structuri organizatorice. Solicitarea propunerilor de PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională întocmeşte şi transmite o adresă către structurile organizatorice ale instituţiei.C. corp 12.1. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. potrivit Anexei 2. într-un document unitar.5. în format electronic (în WORD. Elaborarea Programului anual de instruire SRU – Compartimentul pregătire profesională elaborează Programul anual de instruire. Transmiterea Programului anual de instruire După aprobare. spre avizare DE şi RMN şi spre aprobare ISS.I.1. către structurile organizatorice ale instituţiei. înainte de modificarea BVC – ului. 1. anual. 1. cu caractere Times New Roman. PAI – ul.R. 1. rev. pe formularul din Anexa 1 (cod F-PO-05/1 ed.2.ului transmise de structurile organizatorice ale instituţiei şi realizează. potrivit Anexei 2.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.

într-un document unitar. Efectuarea de cursuri prevăzute în PAI 3.2. cu diacritice. Transmiterea solicitărilor La nivelul structurii organizatorice se întocmeşte un referat pentru aprobarea cursului solicitat. acesta va fi transmis structurii organizatorice care va dispune prezentarea personalului stabilit pentru efectuarea cursului la locaţia şi data prevăzută de organizatorul cursului. 0 Pag.4. care va fi transmis la SRU – Compartimentul pregătire profesională. 3. (2) Analizarea solicitărilor SRU – Compartimentul pregătire profesională va aviza referatul după ce va verifica dacă în Programul anual de instruire sunt prevăzute cursurile solicitate. I .2. potrivit Anexei 2. 3 PO-04 Ed. cu caractere Times New Roman. Transmiterea noilor propuneri ale structurilor organizatorice Structurile organizatorice ale ISCIR vor transmite modificările şi completările PAI-ului.3. Centralizarea noilor propuneri ale PAI SRU – Compartimentul pregătire profesională centralizează noile propuneri ale PAI – ului transmise de structurile organizatorice ale instituţiei şi realizează. SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite structurilor organizatorice din cadrul ISCIR extrase din PAI – ul modificat. corp 12. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. rev. fără prescurtări) şi pe hârtie la SRU – Compartimentul pregătire profesională. Transmiterea Programului anual de instruire modificat După aprobare. spre avizare DE şi RMN şi spre aprobare ISS. DE şi SRU va fi aprobat spre aprobare ISS. I Rev. (3) Aprobarea solicitărilor Referatul cu avizele RMC. PAI – ul modificat. pe formularul din Anexa 1 (cod F-PO-05/1 ed. (4) Transmiterea către structura organizatorică a confirmării de executare a cursului După aprobarea referatului. Elaborarea Programului anual de instruire modificat SRU – Compartimentul pregătire profesională modifică şi completează Programul anual de instruire.1.2. 2/7 2. în format electronic (în WORD. 2. 2.5.1.2.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. 2. 2.0). cu avizul DE şi RMC.6. potrivit Anexei 2. corespunzătoare fiecărei structuri organizatorice.2. Aprobarea Programului anual de instruire modificat SRU – Compartimentul pregătire profesională transmite PAI – ul modificat. conform Anexei 3.2. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed.

I Rev. (3) Aprobarea solicitărilor SRU – Compartimentul pregătire profesională va transmite spre aprobare Directorului Economic şi ISS referatul primit de la structurile organizatorice. Efectuarea de cursuri neprevăzute în PAI (1) Transmiterea solicitărilor La nivelul structurii organizatorice se întocmeşte un referat pentru aprobarea cursului solicitat. SRU – Compartimentul pregătire profesională va transmite referatul aprobat structurii organizatorice. PAI – ul va fi modificat şi actualizat prin adăugarea noului curs aprobat la PAI şi va fi transmis spre avizare/ aprobare structurilor şi persoanelor cu atribuţii în acest sens. distribuire 3 PO-04 Ed. (3) Modificarea Programului anual de instruire După aprobarea referatului. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. care va fi transmis la SRU – Compartimentul pregătire profesională.4.ului. (4) Transmiterea către structura organizatorică a confirmării de executare a cursului După aprobarea modificării PAI . 2/7 (5) Plata cursurilor efectuate După efectuarea cursurilor plata se va face conform procedurilor de efectuare a plăţilor ale Serviciului Financiar Contabilitate administrativ.3. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. 5. conform Anexei 7. Anexe.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. I . (5) Plata cursurilor efectuate După efectuarea cursurilor plata se va face conform procedurilor de efectuare a plăţilor ale Serviciului Financiar Contabilitate administrativ. 7.0. înregistrări.. 0 Pag. care va dispune prezentarea personalului stabilit pentru efectuarea cursului la locaţia şi data prevăzută de organizatorul cursului.

............... 2/7 Anexa 7. atât pe hârtie.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor... de către XXX în vederea elaborării/ modificării proiectelor de ROF/ ROF-urilor acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I... 0 Pag.. Notă: Adresa cuprinde situaţiile în care se solicită elaborarea/ modificarea ROF-ului şi are un caracter orientativ.…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ .C... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat......1................ modificată şi completată cu H.......G... I Rev...S.... 3 PO-04 Ed.…………............. – Adresa transmisă structurilor ISCIR..........I. Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor......... DIRECTOR GENERAL ………………………………............ I ...... modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed.. perioadă minimă necesară parcurgerii etapelor de elaborare/ modificare a proiectelor de ROF/ ROF-urilor de către strucurile organizatorice.. Termenul stabilit de XXX pentru elaborarea/ modificarea proiectelor de ROF/ ROF-urilor structurilor organizatorice nu poate fi mai mic de 15 zile. Cu stimă. cât şi în format electronic la adresa de e-mail ……... 182 / 2005 vă rugăm să elaboraţi/ modificaţi proiectul de Regulament de Organizare şi Funcţionare şi să îl transmiteţi la XXX până la data de……........... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR....... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT XXX DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL …………………………......R......

Şeful de departament. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed.desemnează ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă şi componentele lor. Atribuţiile generale ale structurii organizatorice.acţiunile. birourilor. VII.2. Înlocuirea Inspectorului de Stat Şef şi a Inspectorilor de Stat Şef adjunct în perioada de absenţă temporară din ISCIR. Prin funcţia de planificare se stabileşte cel mai adecvat curs al acţiunilor viitoare pentru ca structura organizatorică să obţină rezultatele dorite.de a le realiza. Organizarea . structuri organizatorice. compartimentelor din cadrul structurii VI. în vederea realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor stabilite.3. V. precum şi gruparea acestora pe posturi. organizatorice.1. ţintelor către care va fi orientată activitatea în viitor. III. 0 Pag. Coordonarea – armonizarea deciziilor cu acţiunile personalului structurii organizatorice. precum şi a modalităţilor .. I Rev. 4. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. şi anume: Planificarea – stabilirea obiectivelor. IV. 4. Anexa 7. Atribuţiile1 ce revin funcţiilor publice de conducere din cadrul structurii organizatorice: 4.3.definineşte ansamblul proceselor prin care performanţele structurii organizatorice sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea eliminării diferenţelor constatate şi determinarea cauzelor generatoare de abateri. II. Şeful de birou. Structura organizatorică şi funcţiile de conducere ale structurii. Dispoziţii generale (modul de organizare. modificare şi utilizare a ROF-ului structurii organizatorice). subordonare. Structura ROF-ului ISCIR Partea I – Organizarea ISCIR Cap. 3 PO-04 Ed. Controlul .2. I . 1 – Dispoziţii generale 1 Atribuţiile specifice funcţiilor publice de conducere vor fi structurate potrivit celor 5 funcţii ale managementului. Atribuţiile serviciilor. resursele necesare şi alocarea lor. stabilirea atribuţiilor personalului potrivit cerinţelor posturilor etc. implementarea . scopul şi obiectivele specifice ale structurii organizatorice). Antrenarea – încorporează ansamblul activităţilor prin care se determină personalul structurii organizatorice să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.Dispoziţii finale (modul de aprobare. 2/7 Anexa 7. Şeful de serviciu. Structura de urmat în elaborarea ROF-ului de către fiecare structură a ISCIR I.

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 3 PO-04 Ed.R. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR.Birou…………………… Cap.I.Ordinul Inspectorului de Stat Şef de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I. Partea IV – Atribuţiile ce revin conducătorilor entităţii Cap.R.S. conform structurii organizatorice aprobate prin hotărâre de Guvern. 1 – Atribuţiile Inspectorului de Stat Şef al ISCIR Cap. I Rev.C.4. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. Cap. .Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Partea II – Atribuţiile ISCIR Partea III – Atribuţiile organelor de conducere ale I. 3 .I. potrivit subordonării existente. 2 . 4 .R. Partea VI . I . Notă: Descrierea activităţii şi a atribuţiilor fiecărei structuri a ISCIR se va efectua potrivit succesiunii acestora în organigramă. şefi servicii.C.I.S. modificare şi utilizare a ROF-ului al ISCIR). Cap.S.Dispoziţii finale (modul de aprobare.C. 3 – Coordonarea structurilor organizatorice din cadrul I. 2 – Structura organizatorică a ISCIR (organigrama aparatului propriu al ISCIR. acestea grupându-se pe şefi departamente. Cap.Serviciu ……………. Anexei 7. 2 – Atribuţiile Inspectorilor de Stat Şef adjuncţi ai ISCIR Partea V – Atribuţiile ce revin structurilor organizatorice ale I.1 – Departament …………….S.…………….C.R. Cap. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. 2/7 Cap. şefi birouri.I. 0 Pag. a inspecţiilor teritoriale aflate în subordine aprobată prin hotărâre de Guvern).

.I. 3... Emite următorul ORDIN 1... INSPECTOR DE STAT ŞEF . ..... serviciilor. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.. I Rev.. I . Inspectorul de Stat Şef. 182 / 2005. Cu data semnării prezentului ordin se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.Ordinul Inspectorului de Stat Şef de de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare modificat al ISCIR MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I.S. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire ORDIN NR………….. 3 PO-04 Ed. totodată. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Conducerile departamentelor.... precum şi pentru posturile vacante şi.. Data _____________ VIZAT SERVICIUL RESURSE UMANE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU DEPARTAMENT CONTENCIOS ... 0 Pag. la…………………... INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR..C... 2/7 Inspectorul de Stat Şef.G. În baza Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.. Şefii departamentelor. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor lua măsuri de actualizare a fişelor de post pentru salariaţii din subordine.R... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ORDIN NR…………. modificată şi completată cu H... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea... 2..LEGISLAŢIE Anexei 7.......... Cod: Ed... Prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef.. Emis în Bucureşti.... vor asigura însuşirea de către toţi salariaţii.. serviciilor.. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR îşi încetează aplicabilitatea. 4...5. a sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare.... indiferent de funcţii.. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.

modificată şi completată cu H.modificat. 182 / 2005. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed.G... Data _____________ VIZAT SERVICIUL RESURSE UMANE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU DEPARTAMENT CONTENCIOS ... Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR....I. I ......... 2. 4..... Cu data semnării prezentului ordin se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR . precum şi pentru posturile vacante şi....S.... Prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef ……………... birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor lua măsuri de actualizare a fişelor de post pentru salariaţii din subordine./……………… 3 PO-04 Ed.. 2/7 În baza Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.. 3.....C.... – Adresa întocmită de structurile organizatorice în vederea validării proiectului de ROF/ ROF-ului modificat al acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I.. vor asigura însuşirea de către toţi salariaţii. a sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin din Regulamentul de organizare şi funcţionare. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ISCIR îşi încetează aplicabilitatea... INSPECTOR DE STAT ŞEF .6... totodată.LEGISLAŢIE Anexa 7..R.. serviciilor....Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT XXX Nr………….... 0 Pag. indiferent de funcţii. birourilor şi ale altor structuri din cadrul ISCIR vor aduce la îndeplinire prezentul ordin. Şefii departamentelor. I Rev. Emite următorul ORDIN 1.. seviciilor. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Conducerile departamentelor.

......................... 2/7 …………………………....................R.......................... I ....... Cu stimă...... I Rev............G............... INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR....…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ ........................ Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea.. modificată şi completată cu H.........Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat........………….C. 182 / 2005 / Ca urmare a schimbării structurii organizatorice a structurii organizatorice/ În vederea îndeplinirii angajamente asumate faţă de conducerea instituţiei sau ce decurg din acte normative noi privind…….............7.../ În vederea respectării recomandărilor misiunii de audit………............ XXX Anexa 7.............. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL Cod: Ed... – Adresa întocmită şi transmisă de structurile organizatorice către XXX în vederea transmiterii proiectului de ROF/ ROF-ului modificat al acestora MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR I.... RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT DEPARTAMENTUL/ SERVICIUL/BIROUL …………………………................ Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr 1340 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor..........…………………… Doamnei/ Domnului Şef departament/ Şef serviciu/Şef birou/ .I................ 3 PO-04 Ed.. 0 Pag....../ În vederea eficientizării managementului la nivelul structurii organizatorice vă transmitem proiectul de ROF/ ROF-ul modificat al structurii organizatorice în vederea validării acestuia de dumneavoastră..…………....................S......

8. XXX Anexa 7. 0 Pag. Cu stimă./…… vă transmitem proiectul de ROF/ ROF-ul modificat al direcţiei (generale)/ serviciului …………………………….– Logigrama elaborării/ aprobării ROF-ului ISCIR 3 PO-04 Ed. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea..Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. validat prin adresa nr……. I Rev. I . 2/7 Ca urmare a adresei dumneavoastră nr…….

modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. în vederea avizării/ semnării de către structurile/ persoanele cu atribuţii în acest sens. La nivelul fiecărei structuri organizatorice se elaborează şi se stabilesc atribuţiile fiecărui departament/ serviciu/ birou/ compartiment În termenul stabilit de XXX Transmiterea către XXX a proiectelor de ROF de către structurile ISCIR 2 zile de la redactarea ROF-ului ISCIR XXX centralizează proiectele de ROF transmise de structurile organizatorice şi realizează întrun document unitar proiectul de ROF al ISCIR. 5 zile lucrătoare XXX întocmeşte şi transmite o adresă către structurile organizatorice ale ISCIR. în vederea publicării pe pagina de internet al ISCIR. 2 zile de la aprobarea ordinului XXX transmite Biroului de relaţii cu publicul şi mass-media ordinul Inspectorului de Stat Şef. 0 Pag. XXX arhivează ordinul de aprobare a ROF-ului ISCIR. în vederea elaborării ROF-urilor acestora. – Logigrama modificării ROF-ului ISCIR şi aprobarea acestuia 3 PO-04 Ed. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. exprimându-se asupra aspectelor formale ale documentului.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor.9. 2/7 Publicarea în MO a României a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR. XXX oferă consultanţă structurilor în elaborarea ROFurilor acestora. I . Anexa 7. I Rev. 1 zi de la redactarea formei finale a proiectului de ROF al ISCIR XXX elaborează proiectul de ordin al Inspectorului de Stat Şef pentru aprobarea ROF-ului ISCIR XXX transmite proiectul de ordin de aprobare a ROF-ului ISCIR.

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. şi finanţelor de modificare a structurii organizatorice. Anexa 7. 0 Pag. I . XXX arhivează ordinul Inspectorului de Stat Şef de aprobare a ROF-ului modificat al ISCIR. ROF-ul modificat al acestora. în vederea publicării pe pagina de internet al ISCIR. în ROF-urilor Structurile organizatorice ale ISCIR afectate de una din situaţiile de modificare/ completare/ elaborare a actelor normative trebuie să îşi modifice propriul ROF. 2/7 Publicarea în MO a României a HG de modificare/ completare a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR sau a aprobării ordinului ministrului econ. I Rev. 1 zi de la operarea modificărilor în ROFul ISCIR XXX elaborează proiectul de ordin al Inspectorului de Stat Şef pentru aprobarea ROF-ului modificat al ISCIR 2 zile de la aprobarea ordinului Inspectorului de Stat Şef XXX transmite Biroului de relaţii cu publicul şi mass-media ordinul Inspectorului de Stat Şef. În termenul stabilit de XXX Structurile organizatorice ale ISCIR transmit către XXX. 5 zile lucrătoare XXX întocmeşte şi adresă către organizatorice ale vederea elaborării acestora. transmite o structurile ISCIR. XXX oferă consultanţă structurilor organizatorice ale ISCIR în vederea modificării ROF-urilor acestora. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. 2 zile de la primirea ROF-urilor modificate ale structurilor organizatorice XXX operează toate modificările transmise de structurile organizatorice ale ISCIR în ROF-ul ISCIR. – Logigrama elaborării/ aprobării ROF-ului structurii organizatorice 3 PO-04 Ed.10.

Cod: Ed. 0 Pag. pentru formularea de observaţii şi propuneri. 3 zile de la transmiterea ROFului structurii organizatorice Angajaţii structurii organizatorice formulează observaţii şi propuneri şi le transmit persoanelor responsabile cu elaborarea proiectului de ROF al structurii. I . Termenul stabilit pentru toate structurile organizatorice ale ISCIR Redactarea formei finale a proiectului de ROF al structurii organizatorice 1 zi Conducerea structurii organizatorice validează proiectul de ROF al acesteia. organizatorice tuturor angajaţilor structurii.11. pe care le discută cu structurile organizatorice în vederea realizării eventualelor modificări ale proiectelor de ROF. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire 5 zile de la aprobarea actului normativ Persoanele cu atribuţii în elaborarea ROF-ului structurii organizatorice analizează prevederile legale şi elaborează proiectul de ROF acesteia. 5 zile de la primirea observaţiilor şi propunerilor Centralizarea tuturor observaţiilor şi propunerilor şi purtarea de discuţii între factorii de decizie ai structurii organizatorice şi persoanele responsabile cu elaborarea proiectului de ROF al structurii. prin semnarea adresei întocmită de persoanele responsabile cu elaborarea proiectului. I Rev. Transmiterea către XXX a unei adrese cu proiectul de ROF validat al structurii organizatorice XXX realizează proiectul de ROF al ISCIR pe baza proiectelor de ROF transmise de structurile organizatorice Anexa 7. 2/7 Publicarea în MO a României a HG privind organizarea şi funcţionarea ISCIR 1 zi de la elaborarea proiectului de ROF al structurii organizatorice Transmiterea. în vederea definitivării acestuia.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. a proiectului de ROF al struct.Logigrama modificării ROF-ului structurii organizatorice/ avizării (aprobării) formei modificate a ROF-ului structurii organizatorice 3 PO-04 Ed. în format electronic. XXX verifică dpdv formal proiectele de ROF ale structurilor organizatorice şi formulează eventuale observaţii şi propuneri. .

1 zi Redactarea formei finale a ROF-ului modificat al structurii organizatorice 1 zi Conducătorul structurii organizatoricde validează ROFul modificat. I . pe care le discută cu structurile organizatorice în vederea realizării eventualelor modificări ale ROFurilor modificate ale structurilor. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat PROCEDURĂ DE SISTEM Elaborarea. pentru formularea de observaţii şi propuneri.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor. în vederea definitivării acestuia. Transmiterea. 5 zile de la primirea observaţiilor şi propunerilor Centralizarea tuturor observaţiilor şi propunerilor şi purtarea de discuţii între factorii de decizie ai structurii organizatorice şi persoanele responsabile cu modificarea ROF-ului structurii. prin semnarea adresei întocmită de persoanele responabile de modificarea ROFului structurii. 0 Pag. 3 zile de la transmiterea ROF-ului modificat al structurii organizatorice Angajaţii structurii organizatorice formulează observaţii şi propuneri şi le transmit persoanelor responsabile cu modificarea ROFului structurii. 1 zi de la modificarea ROF-ului structurii org. XXX modifică ROF-ul ISCIR pe baza ROF –urilor modificate transmise de structurile organizatorice 3 PO-04 Ed. 2/7 Intervenirea uneia din situaţiile de modificare al ROF-ului sructurii organizatorice 5 zile de la intervenirea situaţiei de modificare a ROF-ului structurii Persoanele cu atribuţii în modificarea ROF-ului strcturii organizatorice analizează modificările ce se impun şi modifică ROF-ul acesteia. a ROF-ului modificat al structurii organizatorice tuturor angajaţilor structurii. în format electronic. Transmiterea către XXX a unei adrese cu ROF modificat şi validat al structurii organizatorice XXX verifică dpdv formal ROFurile modificate ale structurilor organizatorice şi formulează eventuale observaţii şi propuneri. modificarea şi aprobarea Programului anual de instruire Efectuarea de cursuri planificate şi neplanificate în Programul anual de instruire Cod: Ed. I Rev.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful