Unitatea tematică nr.

4

IV. OPŢIONAL PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
Activităţile opţionale O noutate prevăzută de Programa şcolară este organizarea activităţilor opţionale, pe arii curriculare şi aşa-zisele extinderi, un nou sistem de evaluare în funcţie de obiectivele şi exemplele de comportament vizate. Opţionalele care vizează educaţia ecologică pot fi: „Micii ecologişti”, „Prietenii naturii”, „Educaţie pentru sănătate”, „Ne facem singuri jucării”. Prin caracterul ei interdisciplinar, educaţia ecologică reprezintă un domeniu ce se întinde pe toate disciplinele de învăţământ. La activitatea opţională, în funcţie de tema săptămânii putem planifica povestiri, lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, jocuri didactice, pictură, lucrări practice, activităţi muzicale, experimente, concursuri. Orice temă planificată şi studiată în grădiniţă poate fi adusă în zona educaţiei ecologice prin activitatea opţională. În literatura de specialitate (Revista învăţământului preşcolar , nr 3/4, 2005;3/4, 2006) sunt prezentate tipurile de opţional: de aprofundare, extindere , opţional ca disciplină nouă şi opţional integrat. Am optat pentru opţionalul integrat pe unul sau doi ani de preşcolaritate deoarece această alegere facilitează organizarea integrată a cunoştinţelor şi asigură coerenţă educaţiei. În proiectare se porneşte de la definirea clară a obiectivelor şi conţinuturilor, iar strategiile didactice se centrează pe nevoile, interesele, deprinderile şi abilităţilor copiilor. În acest mod, se construiesc noi conţinutri de către educatoare şi chiar de către copii. Complexitatea vieţii sociale şi şcolare în care copilul este integrat impune abordarea unei teme care să pregătească copii pentru cooperare, negociere, lucru în echipă. Posibilităţile lor pot fi valorificate în funcţie de inteligenţele multiple ale grupului iar exersarea libertăţii individuale este obiectivul fiecărei activităţi proiectate. Performanţele sunt înscrise ca indicatori în procesul de evaluare. Ecologia are conţinut practic-acţional. Atât în interior cât şi în exterior se va stabili spaţiul, colţul micului ecologist. Amenajarea mediului educaţional este o cerinţă de bază Trebuie creată o ambianţă care să stimuleze interesul şi creativitatea copilului, trebuie să fie altceva, un loc nou, plăcut, preferat de copii. Obligatoriu, spaţiul prietenului naturii trebuie să deţină ghivece cu flori de dimensiuni diferite şi mod de îngrijire diferit (cactuşi, muşcate, sporul casei); acvariu sau un oricare animal viu a cărui îngrijire devine responsabilitatea grupei:diferite colecţii estetizate în vase de forme, mărimi şi culori variate ; (muzeul seminţelor, muzeul curiozităţilor cu panoplii); diagrame cu ecosisteme, machete, trusa cu obiecte de grădinărit (trusa micului ecologist). Tot ce descoperă copii din exterior, prin lecţii, plimbări, drumeţii, excursii aplică, experimentează şi cercetează în aceste laboratoare în miniatură cu o dotare adecvată: halate, salopete, eprubete, coloranţi, lupă, magneţi,etc. Ambientul extern a fost modificat plantând în curte zece pomişori şi trei sălcii. Copiii împreună cu părinţii au plantat puietul adus de ei şi de care vor avea grijă şi după ce vor pleca la şcoală. Alţii au plantat flori pe care le vor îngriji. Tot afară am montat Restaurantul pasarelelor şi câteva căsuţe unde copiii vor aşeza firmiturile adunate de la masă şi cu care vor hrăni vrăbiuţele, rândunelele.

sensibilizarea şi atragerea unor persoane şi instituţii ca partener educaţional în activitatea micilor ecologişti. mai bogată decât am mostenit-o. Opţional „Cu natura la joacă” ARGUMENT: Mediul este tot ceea ce vedem in jurul nostru si tot ceea ce ne inconjoara. De fapt copiii au nevoie sa traiasca intr-un spatiu natural.Important! Succesul activităţilor opţionale este garantat numai dacă educatoarea va alege parteneriatul ca pe o prioritate . Chiar daca am primit aceasta “valoroasă” moştenire de la strîbunii nostri trebuie “să luptăm” pentru a o menţine. însoţesc copiii în vizite. . demonstrative. Prin activitatile de educatie ecologica se urmareste familiarizarea copiilor cu mediul natural in care traiesc si adaptarea lor la conditiile de viata impuse de realitatea lumii inconjuratoare. Astfel. copiii au nevoie de o lume cinstită si adevarată. să-i motiveze şi să-i implice pe cei din jur în activităţile sale. ea are nevoie de ajutorul omului. formează echipă cu educatoarea la experimente. dacă va şti să identifice . mai frumoasă. furnizează informaţii. persoanelor fizice. Natura nu se mai poate “curăţa” singura si este pandita de pericolul de a se imbolnăvi. a finalităţilor şi a nevoilor urgente. dar diferenţiată. în excursii pentru documentare. Obiectivele grădiniţei educatoarei în privinţa parteneriatului educaţional pot fi: . ferit de noxele lumii civilizate. într-o formă simplă. sensibilizare şi implicare este bagheta fermecată a fiecărei educatoare care trebuie să aibă deschidere spre instituţii şi personalităţi din interiorul şi din fara sistemului de învăţământ. In prezent copiii traiesc foarte departe de natura si au putine prilejuri de a intra in contact intim cu ea sau de a avea experiente directe in mediul natural. atractivă atât părinţilor cât şi agenţilor economici. Important! Este importantă prezentarea obiectivelor . participă ca experţi. are nevoie sa cunoasca natura in frumusetea si acuratetea ei. Prin educatia ecologica copiilor li se dezvolta disponibilitati pentru ocrotirea naturii si sunt sensibilizati prin trairi empatice in spiritul protejarii si ocrotirii plantelor si animalelor. participă la activităţi. Ei sprijină dotarea cu obiecte. fenomenele ce se petrec in natura si munca omului. . El reprezinta lumea vie a plantelor si animalelor. nepoluat. pentru informare permanentă sau parteneri ocazionali. cerinţele. explicându-le că educaţia este pentru toţi. activităţi practice. priorităţile. Strategia de informare. Familia este principalul partener educaţional deoarece familia alege opţionalul şi trebuie să fie formată pentru a înţelege schimbările survenite în activitatea grădiniţei. Partenerii se stabilesc de la începutul anului şcolar chiar dacă sunt permanenţi sau colaborează pe etape. instituţiilor culturale. Pentru o viaţă mai sănătoasa. a mediului natural. Prin acest optional urmarim constientizarea pericolului interventiilor abuzive ale omului in natura si orientarea copiilor si parintilor spre formarea unor atitudini si deprinderi pozitive in domeniul protectiei mediului. sinceră.informarea partenerilor prin modalităţi variate şi eficiente cu privire la progresele educaţionale ale copiilor şi transmiterea scrisorilor de mulţumire într-o formă atractivă şi copilărească care să sensibilizeze şi să asigure o participare activă si eficientă în continuare. formare. Pot fi parteneri pentru dotare.

Interesul şi dragostea pentru natură sunt. instinctive. Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Educaţia ecologică începută în grădiniţă are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său. colaborând cu alţii pentru rezolvarea problemelor de mediu. caracteristici.Formarea unui set de valori şi sentimente specifice unei conduite civice cu valenţe ecologiste. nu superior acestuia. Să dovedească responsabilitate pentru acţiunile sale zilnice.Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului. Să poziţioneze elementul uman ca parte integrantă a mediului. aplicând cunoştinţele dobândite. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: Să perceapă mediul în toată complexitatea sa. În plus. mai verde. capacitatilor intelectuale si nationale de investigare. Să identifice efecte ale intervenţiei omului asupra mediului. a dezvoltarii sensibilităţii fata de mediul inconjurator si implicit la realizarea unei conduite – atitudini corecte pentru oviata sigura. la majoritatea copiilor. Copilul de azi care cunoaste valoarea mediului inconjurator va fi cetateanul de maine care va lupta contra poluarii apei si a distrugerii padurilor. plantele şi animalelei(factori importanţi care condiţionează răspândirea . ajuta la formarea. în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta. Activitatile concepute interdisciplinar sau extracurriculare. comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. Să se integreze în echipe de lucru ce rezolvă probleme de mediu specifice nivelului său de vârstă. NIVEL II (5-7 ani) – grupa mare/pregătitoare TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare DURATA OPŢIONALULUI : 2 ani NR. educarea copiilor pentru integrarea responsabila in relatia cu mediul. mai vesela si mai proaspata. iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. de cercetare. a tot ce există pe Pământ.Daca copiii sunt educati in spirit ecologic. rol). aerul. . curata. precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia. . a construirii unor locuinte care sa nu afecteze starea sanatatii lui si a tuturor celor din jurul sau. maine vom avea o TERRA mai curata. .Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului. solul (alcătuire. Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii. CONŢINUTURI Mediul încojurător şi componentele sale: apa. sanatoasa. ACTIVITĂŢI/SĂPTĂMÂNĂ: 1 OBIECTIVE CADRU: . ci şi al plantelor şi al animalelor.Cultivarea dorinţei de a se implica activ. de aplicaţii practice. Parcurgerea programului didactic propus va determina formarea deprinderilor.

să denumească culorile obţinute.colecţionare şi Să clasifice frunzele în funcţie de formă. „Culorile toamnei Pictură să obţină efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici (fuzionare. funcţionare. avantaje şi dezavantaje). Polurea şi tipurile de poluare: poluarea apei . 1. frunză” studiere. interacţiunea cu omul. CRT. a aerului (elemente poluante. măsuri de protecţie şi combatere a poluării. „Salvăm copacii!” . suprapunere). „Copăcelul” Povestirea copiilor Să cunoască aspecte din viaţa copacilor după un şir de ilustraţii pe parcursul celor patru anotimpuri. Să participe activ la acţiunea de curăţenie a curţii grădiniţei. 4. presare. PLANIFICARE ANUALĂ SEMESTRUL I NR. mărime. clasificare culoare. 5. TEMA „Paşi spre un mediu mai curat!” MODALITĂŢI REALIZARE DE OBIECTIVE OPERAŢIONALE Să identifice soluţii la problemele de mediu ivite. Să cunoască factorii de mediu care influenţează aspectul copacilor. 6. rol. florilor din parc. în parc 3. „Semnele toamnei” Observare – plimbare Să observe parcul în anotimpul toamna. Să sesizeze hărnicia copiilor care plantează copaci în curtea grădiniţei. Activitate practică de ecologizare a curţii Grădiniţei 2. energii alternative (tipuri de energii.vieţuitoarelor. modalităţi de gestionare). Activitate de colectare a deşeurilor de hârtie Să manifeste respect faţă de natură. a solului. „Alergând după o Activitate practică de Să colecţioneze frunze uscate. Să conştientizeze necesitatea de a recicla hârtia. efecte asupra mediului). Protecţia mediului inconjurător: deşeurile(tipuri.

plantelor şi a animalelor. globuri şi ghirlande pentru brad din materiale reciclabile (hârtie. „Copacul însufleţit!” „Copiii prietenii animalelor!” Joc de mişcare în aer liber – Lectură după imagini Să arate prin mişcări ceea ce simt faţă de natură. Să înţeleagă care este importanţa apei pentru viaţa oamenilor. 8. „Acvariul din Activitate practică de Să participe la amenajarea acvariului din sala de grupă” amenajarea unui sala de grupă. „Fapte bune” de Victor Tulbure Memorizare 12.7. . Să manifeste grijă pentru păsările care rămân la noi. Să cunoască factorii care poluează apa. Să enumere animalele domestice şi sălbatice. Să înţeleagă de ce bradul este înfrunzit tot timpul anului. Să sesizeze efectul picăturilor de ploaie asupra plantelor. Să argumenteze rolul apei în menţinerea sănătăţii.Memorizare anonim 16. Să enumere stările apei în natură. „Legenda bradului” Lectura educatoarei 13. Să manifeste creativitate în realizarea lucrărilor. prin pantonimă. vieţuitoarelor. presărând firimituri pe pervazul ferestrei. 10. Să înţeleagă de ce trebuie să dăm mâncare păsărelelor o dată cu venirea iernii. „Restaurantul păsărelelor Învăţarea unui cântec Să interpreteze cântecul în colectiv. acvariu Să denumească peştii care sunt în acvariu. 11. faţă de copacul „adoptat”. fluvii. 9. deşeuri din plastic). Să confecţioneze clopoţei. realizând o faptă bună. Să precizeze importanţa copacilor în menţinerea echilibrului ecologic. Să enumere faptele bune redate în textul poeziei. Să facă distincţia între caracteristicile animalelor redate în poveşti şi realitate. Să cunoască formele în care se găseşte apa pe pământ( râuri. „Pic-Pic şi PicaPica” de Liliana Trăsnea Povestire 15. „Circuitul apei în Joc – exerciţiu natură” „Apa călătoare” . oceane). mări. „Bradul împodobit!” Activitate practică 14.

Să identifice manifestările neadecvate faţă de mediu . „Primăvara – o rază Spectacol festiv dedicat Să recite poezii cu conţinut adecvat de soare în sufletul sosirii primăverii temei. „Nu faceţi ca ei!” 3. mărţişoare Să găsească o utilitate obiectului realizat. Să exprime starea sufletească creată de muzica audiată. Să înţeleagă efectele secundare. „Tot ce e pe lume” Audiţie – cântec Să înţeleagă importanţa fiecărui lucru existent pe pământ. harnici!” dar Activitate de colectare Să participe alături de adulţi la selectivă a deşeurilor acţiuni de colectare selectivă a de hârtie şi pet-uri deşeurilor. „Apa este viaţă! Nu o Concurs organizat cu Să înţeleagă importanţa apei pentru risipiţi!” prilejul Zilei Mondiale continuitatea vieţii pe pământ. 6. negative ale activităţii omului asupra mediului. Să înţeleagă importanţa colectării selective. „Eco-mărţişoare!” 5. 1. copiilor!” Să interpreteze cântece în colectiv. TEMA „Vreau să ştiu!” MIJLOC DE REALIZARE Convorbire – întâlnire cu un reprezentant al Agenţiei pentru protecţia mediului Lectură după imagini OBIECTIVE OPERAŢIONALE Să cunoască reguli de minimă protecţie a naturii. „Suntem mici. CRT.17. 2. . a Apei Să înţeleagă necesitatea economisirii apei. Să exprime prin jocuri sentimentele de bucurie pentru venirea primăverii. Activitate practică de Să confecţioneze mărţişoare din confecţionare de materiale reciclabile. SEMESTRUL II NR. Să adopte un comportament care să nu provoace apariţia unor probleme de mediu. 4.

7. Să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru învăţate pentru realizarea unor compoziţii originale. Să cunoască modalităţi de reducere a cantităţilor mari de gunoi. la acţiunea de ecologizare a parcului. 9.13. „Carnaval în lumea Activitate practică Să confecţioneze măşti din păsărilor!” materialele puse la dispoziţie.S. „S.O. Să găsească soluţii pentru salvarea planetei şi implicit. „Ce este poluarea? Convorbire Cauze şi efecte. Să enumere cauzele care determină dezechilibre în natură.” 15. „Pământul e ca un Joc didactic copil. „Se întorc păsările Convorbire cu suport Să descrie fenomenul de migrare al călătoare!” ilustrativ păsărilor călătoare. Să participe. Să utilizeze măştile la carnavalul păsărilor. 14. „Parcul copii!” visat de Desen din imaginaţie . de Să enumere elementele necesare a vieţii pe Pământ. Să ilustreze modalităţi de protecţie a mediului. Să exprime în desen aspecte din parcul „visat”. 11. refolosite. Să valorifice lucrările în amenajarea unei expoziţii. ce trebuie verificare îngrijit!” cunoştinţelor 12. materiale considerate deşeuri. Să înţeleagă care sunt factorii ce poluează oraşul. Să exprime modalităţi concrete de combatere a poluării.deşeurile Activitate practică de sufocă Pământul!” ecologizare în parcul din apropierea grădiniţei „Cei trei R” Memorizare . alături de adulţi. „Micul ecologist” Memorizare Să înţeleagă mesajul poeziei. „Pădurea şi prietenii Desen din imaginaţie ei!” 8. trecătorilor din parc. recondiţionate. Să numească tipurile de materiale care pot fi reciclate. a animalelor şi a plantelor. Să distribuie „fluturaşi” cu mesaje ecologice. 10. Să precizeze necesitatea protejării şi ocrotirii mediului specific de viaţă al păsărilor. Să manifeste sensibilitate faţă de natură.

finaalizate intr-o expoziţie în care se vor înmâna diplome pentru cele mai reuşite lucrări.mape. dificultăţile de elaborare a unei programe opionale de educaţie ecologică?.dar şi poluarea şi efectele ei devastatoare . Realizarea unor desene având ca teme natura cu tot ce are ea mai frumos . identificaţi dificultăţile în aplicarea acestora prin raportate la obiectivele educaţiei ecologice. - Teme de reflecţie: • Raportându-vă la activitatea desfăşurată în instituţia Dvs. Aplicaţii: • Proiectaţi un opţional specific domeniului educaţiei ecologice pentru o temă şi un nivel de grupă la alegere.albume de fotografii. „Secretul florilor” Activitate practică în Să observe condiţii optime de grădina de flori dezvoltare a plantelor. • Care ar fi. pe baza unei analize SWOT. Să compună mesaje de protecţie a naturii şi respectare a formelor ei de manifestare.. Joc didactic Să precizeze norme şi reguli de comportare atentă faţă de natură. în opinia Dvs. frunze sau alte materiale din natură. Portofolii pe teme date care să cuprindă imagini şi informaţii culese din diverse surse.16. • Referitor la modalităţile de abordare a conţinuturilor proiectate în activitatea de la grupă. Să găsească măsuri de protecţie a plantelor pentru o bună dezvoltare. Aşa da! Aşa nu! MODALITĂŢI DE EVALUARE Realizarea sub îndrumarea educatoarei şi a părinţilor a unor colecţii de plante. . analizaţi critic indicatorii legislativi şi de evaluare a domeniului educaţiei ecologice. seminţe. Activităţi de ecologizare a unor mici zone din localitatea fiecăruia. Activităţi de ecologizare în parcuri din apropiere. 17..

. Editura Coresi. Ruiu Georgeta. Gongea Elena. Cluj Napoca.. Editura Coresi. Metode de învăţământ. • Cătrună Liliana. • Ezechil Liliana. Editura Tiparg. Bucureşti. Bucureşti. Ecosfera.. Lăzărescu P. 2003. Metode moderne de educaţie pentru mediu. Să ocrotim mediul înconjurător. 2003. Constanţa. Editura Eurodidact.. • Breben Silvia. . • 2003. Bucureşti. Laborator preşcolar.ghid metodic.. Bucuresti. 2000 • Boca M. Ivan A. Proiecte tematice privind activităţile de educaţie ecologică în grădiniţa de copii. Metode interactive de grup• Bucovală Carmen. 1980. Bucureşti. 2008. Elena & colab.Bibliografie selectivă • Berca M. Bucureşti. Editura Pedagogia secolului XX. Bucureşti. Viaţa şi mediul ei natural.. Piteşti. ghid metodic. Editura V& Integral. Educaţia ecologică la vârsta preşcolară mic îndrumar pentru educatoare.. Editura Ares. • Petre D. Editura Coresi. Editura Ceres. Ecologie generala si protectia mediului. Fulga Mihaela. • Cătrună Liliana. 2001. Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei. Cândea M. Roman E.. 2006 Cerghit I. • Geamănă Nicoleta Adriana & colaboratorii. 2006. 2008.