KÖRÜREGES SÍK FÖDÉMPANELEK

tervezési és alkalmazási segédlet
Idõjárástól független, gyors kivitelezés.

Azonnal terhelhetõ. Alátámasztást nem igényel.

Nagy teherbírás. Akár 18 m fesztáv. Méretrevágás.

Alul-felül sík födém, ezért vakolatot nem igényel.

Családi- és társasházak, több lakásos épületek és ipari csarnokok közbensõ és zárófödémeként ajánljuk.

1. Gyártmányismertetõ: A STRONGROCLA Kft. 1999-ben kezdte gyártani az alkalmazási útmutatóban szereplõ födémelemeket. A gyártás korszerû extruderes eljárással történik. Az extruderes eljárással elõállított különbözõ vastagságú födémelemek lehetõvé teszik, nagy fesztávolságú és különféle teherbírású födémek építését. A födémpallók 1,2 m széles és 170 m illetve 130 m hosszú feszítõpadon készülnek és gyártás után tetszõlegesen darabolhatók. A darabolás vágókoronggal történik. Az azonos magasságú elemek többfajta vasalással készülhetnek. A födémpalló család Építõipari Mûszaki Engedéllyel rendelkezik, melynek száma: A-50/2003. A födémek tûzállósági határértéke: TH = 1,5 óra 2. Elemválaszték, mûszaki adatok: Az elõfeszített technológiával készülõ MF födémpallók állandó keresztmetszetûek, azonban szélességük, magasságuk ötféle méret közül választhatók. A választható födémpallók és fesztáv tartományok:

MF-200 L=4.0-9.0 m MF-265 L=6.0-12.0 m MF-320 L-7.0-15.0 m MF-400 L-9.0-18.0 m

Az elemek jelölése az alábbi módon történik: MF STRONGROCLA födém Pl.: MF-200/B-7,1 200 a vastagság mm-ben B "B” típusú vasalás 7,1 a panel hossza m-ben Ha a megrendelésnél a felfekvés hossza még nem tisztázott a tiszta falköz méretet is meg kell adni. (lásd: 3. beépítési szabályok)

-1-

Figyelem ! Az elemek betervezésénél mindig a terhek szélsõ értékét (biztonsági tényezõvel szorzott érékét) kell a diagramm adataival összehasonlítani! Az elemek kontúrméretei és a teherbírási diagramok az 1 sz.70 151.22 92.55 225.30 120. mellékletben találhatók.60 85.60 82. az am=0.20 295. Üzemi teher: qÜ Az üzemi teher meghatározásával az L/200 lehajlási határértéket.58 277.22 531.A födémpallók betonminõsége : Az alkalmazott feszítõpászmák: C50 Fp-100/1770-R2 Az elemek tömegét a gyártási paraméterek alapján adtuk meg.20 70.00 145.00 293.56 124.80 437. A diagrammok általában két jellemzõ határteher értéket tartalmaznak.73 134. A grafikonok teherértékei szabályosan beépített födémekre onatkoznak kN/m2-ben.20 166.80 236. 2.00 -2- .44 107.2mm repedéstágassági korlátot és a 1.00 93.1xqÜ qH elõírást vettük alapul.50 497.10 109.40 137.08 608.50 634. Az elemek kiválasztása az ábrák és a grafikonok segítségével történik.20 53.60 379. A teherbírási adatokat az érvényben lévõ magyar méretezési elõírások és szabványok elõírásai szerint határoztuk meg.60 58.00 124.04 78.43 99.20 554.60 290.90 112.36 477.17 116.90 180.45 108.00 85.55 157.00 415 18.00 386.72 173. Határteher: qH A határteher értékét a határnyomatékból (MH) és a határnyíróerõbõl (TH) határoztuk meg.00 419. fesztáv 102.40 139.66 135.77 281.90 98. 1.40 240 9.45 168.20 234.00 365 15.10 64.20 364.80 308.88 125.06 370.11 52.33 226. MF panelok teherbírása Típus MF-200/B MF-200/D MF-265/A MF-265/B MF-265/C MF-320/A MF-320/B MF-320/C MF-320/D MF-320/E MF-400/A MF-400/B MF-400/C MF-400/D MSZ szerint MH (kNm) TH (kN) EC szerint MH (kNm) TH (kN) kg/m2 max.00 328 12.

a szabványban elõírt alakváltozási korlátok betartásával A pallóvégi felfekvés tervezett mértéke L/100. minõsége legalább H25 Az elemek teherbírási adatait a mellékelt grafikonok és táblázatok tartalmazzák. P 1. 10mm. Keresztirányú együttdolgozás bármely két egymás melletti elem között figyelembe vehetõ. illetve az épület tagoltsága vagy a tervezõ elõírja. felbeton alkalmazás szükséges a felbeton minimális vastagsága 5cm. Ha a fogadó felület nem egyenletes akkor ezt ki kell egyenlíteni még az elhelyezés elõtt A födémpallók felfektethetõk habarcsterítésre vagy min. Ha az épület tervezõ pontosabb számítást nem alkalmaz. A jobban megterhelt födémpallóhoz csatlakozó szomszédos elemre a tehernek legfeljebb 15% hárítható át. 5 mm vastagságú NEOPRÉN csíkra A habarcsréteg vastagsága min. Amennyiben az épülettervezõ által kiszámított mértékadó terhek nem haladják meg a táblázatokban és a grafikonokon feltüntetett határ teherbírásértéket. akkor a teherelosztást a szomszédos pallók között 1. ábra szemlélteti. Beépítési szabályok. alkalmazási feltételek A födémpallók beépítése statikus kiviteli tervek alapján történhet az alábbiak figyelembevételével: Az elemek többtámaszú tartóként nem használhatók Az MF födémek csak olyan tartószerkezetre fektethetõk. de min. 10 cm A pallók csak egyenletes felületre fektethetõk. Amennyiben a terhelések a födémen egyenlõtlenül oszlanak meg. de csak az elõírt fugabeton minõség mellett. valamint a számított üzemi teher nem haladja meg az elõírt maximális üzemi terhet. mely teherbírása a födémterhek viselésére alkalmas. ábra -3- . akkor a felhasználójának nem kell az elemet alakváltozásra és repedéstágasságra számítással ellenõrizni.3.

MF födémpalló 2. ábra szemlélteti. Teherhordó fal 6. Elõregyártott vasbeton gerenda * (helyszínen készítendõ szükség esetén) -4- . Hõszigetelés 9. Bekötõvas 8. 2. Habarcsterítés 10 mm 5. Víztelenítõ furat* 3. Mûanyag üreglezáró elem 4. Koszorú vasalás a statikus terv szerint 7..A legjellemzõbb koszorú kialakításokat a 2. ábra 1.

Víztelenítõ furat akkor szükséges. A koszorúk és a fugák betonminõsége min. a födémcsatlakozások szakipari munkával eltüntethetõk Villamos és gépészeti vezetékek. Az üreg megfúrásával meg lehet vizsgálni. ha a födémek vízszigetelés nélkül maradnak fõként téli hónapokban.6-9 m fesztáv között 10 mm átmérõjû . akkor elemvégenként minden üregben 1-1 db víztelenítõ furatot kell készíteni. A födémpallókat a koszorúkba be kell kötni.9 m fesztávolság felett 12 mm átmérõjû bekötõvasat kell elhelyezni pallóvégenként A koszorúk és hézagok betonozása elõtt a statikus terven szereplõ vasalást el kell helyezni az elemek közötti részt ki kell tisztítani.6 m fesztávolságáig 8 mm átmérõjû . berendezések felfüggesztése csak akkor lehetséges. hogy az egymás melletti födémek alsó síkja egy síkban van-e. A két elem alsó síkja között különbség elõadódhat a felhajlás különbségekbõl (két nem azonos teherbírású elem kerül egymás mellé). Javasolt minimum: . Az elemek azonos síkba emelése megfelelõen kialakított dúcolással történik. és a tartós esõzés vagy olvadás során a födém üregeiben a víz felgyülemlik. hogy a koszorú készítésekor ne teljenek meg bettonal. hogy az üregekben található-e víz. és ha van. C20-8/KK Építés közben az elemeket védeni kell a csapadékvíz bejutásától A födém vakolatot nem igényel. A gépészeti vezetékek. -5- . Az üregeket a gyártó mûanyag dugókkal zárta le. ha födém teherbírása megfelel a többletterhekre. A bekötõvasak átmérõje a fesztávolság függvénye. Igényes esztétikai környezetben betonozás elõtt ellenõrizni kell. berendezések rögzítésének lehetõsége a födém alsó síkján.

A MF födémpallók alkalmazhatók: . mint az elem határteherbírási adatai .minden olyan elõregyártott vázszerkezethez. Konzolos kialakítás A födémpalló a gyártómûvel történt egyeztetés alapján konzolos kalakítással is beépíthetõ max.az üregtengelyek vonalában az elemek alsó felülete fúrható.ahol a légtér betonra és acélra nem agresszív.Az utólagos nyílások csak gyémántkorongos szerszámmal készülhetnek. ahol az elemre jutó terhelések nem nagyobbak.2m (egy panel szélesség) . ábra Nyílásáttörések A födémpallóba gyártáskor és helyszínen utólag furatok.5 m-ig Befüggesztési lehetõség: A gyátómûvel történt egyeztetés alapján lehetõség van arra. hogy nagyobb áttörések kialakításához a szomszédos két panel közé “befüggeszünk” egy másik panelt. max 1.a függesztõ csavarokat a fugákban is el lehet helyezni még a betonozás elõtt 6.szerkezeti csomópontok megfelelõen kialakíthatók . dûbelezhetõ 4.. illetve az épülettervezõ tervei alapján az elemek és a csomópontok megfelelõ korrózióvédelme.minden olyan helyen.ig. ábra 4. mint az elem tûzállósági határértéke . víz és hõszigetelése megvalósítható -6- .az üregtengelyek vonalában átmenõcsavarok elhelyezésére is van lehetõség 5. ábra 5. áttörések a gyártómûvel történõ egyeztetés alapján készülhetnek.ábra . monolit vasbeton vagy hagyományos építésmódhoz.1. melyek méretrendje a szükséges fölfekvést lehetõvé teszi és a tartószerkezeti teherbírása megfelelõ méretû . ábra . ábra 6.tûzállósági igények nem nagyobbak.

Az elemek emelése. Ezt a gyártó bérlet vagy vásárlás útján a vevõ rendelkezésére bocsátja. Minõségi követelmények Az elemek alsó felületén a vakolatmentesség miatt nem engedhetõ meg: . szállítása. ábra -7- . tárolása A födémelemek gyártása extrudens technológiával emelõfül nélkül történik. kidudorodások . így az emeléshez speciális himbát kell használni (lásd a 7. ábra). 7.szemölcsök.olyan felületi szennyezõdés. ami bevonaton átüt és egyszerûen nem távolítható el Mérettûrések: Hosszúság: ± 15 mm Szélesség: ± 5 mm Magasság: ± h/30 mm Betonvastagság üreg alatt és felett: ± 20 % Feszítõpászmák tengelye: ± 10 mm Pászmabecsúszás: max 4 mm Véglapferdeség: 10 mm Felgörbülés max: l/300 Számított felgörbüléstõl való eltérés: ± 15 mm Kiharapások mérete: ± 25 mm 5.4.

A megfogási helyeknél az elem alatt biztonsági láncot kell vezetni. Keskeny. el-csúszás ellen biztosítani kell. egy függõlegesben legyenek. vagy más tárgyakhoz. -8- . ábra Az elemek tárolása megfelelõ teherbírású sík felületû tároló téren. Ilyen esetekben a gyártó utólagos módon emelõfüleket épít be oly módon. ábrában lévõ emelõszerkezettel nem lehet emelni. Az alátétfák távolsága az elem végétõl 30 cm-re javasolt. vagy nagymértékben kiharapott elemet a 7. melyet az elem beszerelése után szabad csak kiakasztani. A lánc kiakasztása után kell az elemet közvetlenül a szomszédos elem mellé helyezni. Az emelést úgy kell végezni. 8. ábra). egymás felett legfeljebb öt sorban alátétfákkal alátámasztva történjen oly módon. hogy az elem ne ütõdhessék a szerkezethez. Ez esetben is szükséges az elem alatt átvezetett biztonsági lánc használata hasonló módon mint a himbás emelésnél. (lásd 8 sz. hogy betonozás után az emelõfülek helyén az üreget áttörik.A födémpallónak emelés közben vízszintes helyzetben kell maradni. hogy az alátétfák egymás felett. behelyezik az emelõfüleket és az üreget kibetonozzák. A rakományt elmozdulás. Szállításkor az elemeket a tárolásra elõírttal azonos módon kell alátámasztani.

-9- .

.10 - .

11 - ..

.12 - .

13 - ..

.14 - .

.15 - .

16 - ..

17 - ..

18 - ..

.19 - .

20 - ..

21 - ..

.22 - .

.23 - .

.24 - .

sw-umwelttechnik.7 Tel.hu .hu www.: 24 620-470 Fax: 24 620-415 ertekesites@sw-umwelttechnik.Központi értékesítés: 2339 Majosháza Kültelek Pf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful