medicina

2010/2011

Dobro došli u svet knjiga DATA STATUS-a! Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo naš ovogodišnji katalog iz medicine, sa željom da Vam stručna knjiga bude dostupnija i bliža. Pored naših izdanja, u katalogu Vas čekaju najprodavaniji i najnoviji naslovi iz raznih oblasti medicine domaćih i inostranih izdavača. Ovom prilikom izdvajamo naša najnovija izdanja : Ultrazvučna dijagnostika - diferencijalna dijagnoza, atlas, Guenter Schmidt Sestrinske procedure, Springhouse Harisonov priručnik medicine, Fauci i sar. Pedijatrija i zdravlje deteta, Rudolf EKG, jedina knjiga koja će vam ikad zatrebati, Thaler Robbinsovi osnovi patologije, Kumar Prateći izazove vremena, pored medicinskih izdanja razvili smo i bogatu ponudu naslova iz sporta, biznisa i učenja stranih jezika. Trudimo se da sticanjem novih saznanja damo šansu zdravijem životu, uspešnijem biznisu i boljoj komunikaciji. U tome imamo svesrdnu podršku mnogobrojnih inostranih i domaćih izdavača, među kojima posebno mesto zauzima ekskluzivno partnerstvo sa Elsevier Health i CLE International.

HUMAN KINETICS

Kompletnu ponudu možete pogledati na našem web sajtu www.datastatus.rs ili prelistati u našoj knjižari u centru Beograda.

PREPORUČUJEMO
NOVO NOVO USKORO

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA, ATLAS
Guenter Schmidt Differential Diagnosis in Ultrasound Imaging, Thieme 1. izdanje, 2010. godina 502 strane, 23×30 cm, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-100-5

SESTRINSKE PROCEDURE
Springhouse Nursing Procedures, Lippincott Williams & Wilkins 4. izdanje, 2010. godina 19×24 cm, 834 + xii strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-032-9

HARISONOV PRIRUČNIK MEDICINE
Fauci i saradnici Harrison's Manual of Medicine, The McGraw-Hill Companies 17. izdanje, 2010. godina 12×21 cm, 1244 + xvii strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-137-1

1
NOVO

NOVO

PEDIJATRIJA I ZDRAVLJE DETETA
Mary Rudofl, Malcolm Levene Paediatrics and Child Health, Blackwell Publishing 2. izdanje, 2010. godina B5, 426 + vi strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-101-2

EKG JEDINA KNJIGA KOJA ĆE VAM IKADA ZATREBATI
Malcolm S. Thaler The Only EKG Book You’ll Ever Need, Lippincott Williams & Wilkins 5. izdanje, 2008. godina B5, 319 + xiv strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-084-8

ROBINSOVE OSNOVE PATOLOGIJE
Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto i Richard N. Mitchell Robbins Basic Pathology, Elsevier 8. izdanje, 2010. godina A4, 944 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-047-3

www.datastatus.rs

MEDICINA

ATLAS ANATOMIJE
Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross

NOVO!

Atlas of Anatomy, Thieme 1. izdanje, 2010. godina A4, 656 + xv strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-111-1 ISBN: 978-86-7478-123-4 (sa pristupom sajtu www.WinkingSkull.com)

MEDICINA
MEDICINA 2

Ovaj izuzetno ilustrovan Atlas anatomije, u izdanju Thieme, prvo je izdanje dela iz kolekcije večnih anatomskih atlasa, koje mnogo obećava. Krase ga brojne karakteristike koje ga čine jedinstvenim među trenutno dostupnim atlasima tako da vredi planirati njegovo korišćenje u studijama anatomije. Najvrednija karakteristika je da je atlas pisan jasnim i jednostavnim jezikom, sa najnovijom anatomskom terminologijom. Dobro organizovani sadržaj čini ovo delo jednim od najboljih atlasa za studente prve godine medicine, kao i značajnim podsetnikom tokom studija i medicinske prakse. Pre svega, velika snaga ovog atlasa je visok kvalitet koloriteta ilustracija. U celini, ovo je odličan, dobro ilustrovan atlas, koji bi trebalo da bude glavni izbor kako studenata, tako i nastavnika suočenih sa stalnim smanjenjem vremena za nastavu i učenje anatomskih činjenica, bilo u integrisanoj ili u tradicionalnoj, za predmet vezanoj nastavi. Steknite značajno osnovno znanje o anatomiji čoveka koristeći WinkingSkull.com, idealnu pomoć u učenju koja dopunjuje nastavu tokom studiranja, kao i pripremanju za ispit. Na ovom za korišćenje dostupnom veb-sajtu možete naći više od 200 izvanrednih slika iz Atlasa anatomije.

www.datastatus.rs

ATLAS ANATOMIJE ČOVEKA
Frank H. Netter
Atlas of Human Anatomy, Elsevier 4. izdanje, 2007. godina A4, 595 strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-041-1

Suština proučavanja klasične anatomije preseka ljudskog tela je uvođenje koncepta vizualizacije i razumevanja preseka normalnih struktura, posebno odnosa između sastavnih komponenti tela (npr. krvnih sudova, nerava, kostiju, organa). Kroz analizu preseka tela student ili lekar koristi znanja o obliku i odnosima anatomskih struktura koja je stekao praktičnim studiranjem topografske anatomije. Genijalnost Neterovih ilustracija sastoji se u tome da je anatomija prikazana jasno, realistično i na klinički primenjiv način, zadržavajući pri tome ravnotežu između složenosti i preteranog pojednostavljivanja. U 4. izdanju dodate su nove rendgenografije, CT snimci i angiografije i snimci dobijeni magnetnom rezonancijom koji predstavljaju dijagnostički značaj snimaka u kliničkoj anatomiji i medicini. Revidirano je 45 tabli da bi se prikazali stvarni anatomski odnosi, 290 tabli je ponovo obeleženo a uvedeno je i 17 novih tabli.

EMBRIOLOGIJA ČOVEKA
Ivan Nikolić i saradnici
4. izdanje, 2007. godina A4, 242 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-035-0

Udžbenik i atlas Embriologija čoveka, koji je rezultat dugogodišnje saradnje i entuzijazma njegovih autora, namenjen je, pre svega, studentima medicine i stomatologije, mada ga mogu koristiti lekari i stručnjaci različitih oblasti - biolozi, akušeri, neonatalni pedijatri, patolozi i dr. Ovo izdanje je potpuno prilagođeno nastavnom planu predmeta Histologija i embriologija. Udžbenik se sastoji od dve velike celine - opšte i specijalne (histogeneza i organogeneza) embriologije, koje su zajedno podeljene u 21 poglavlje. Cilj udžbenika jeste da se jedna komplikovana materija, kakva je embriologija, predstavi na kratak, stilski jednostavan, didaktičan i bogato ilustrovan način.

Vesna Lačković, Vladimir Bumbaširević
4. izdanje, 2008. godina B5, 364 strane, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-079-4

3

Osnovna namera autora Histološkog atlasa bila je da prikažu najvažnija klasična, ali i sasvim savremena saznanja o strukturi ljudskog organizma, počev od supcelularnog nivoa, pa do tkiva i organskih sistema. Ove informacije su neophodan preduslov za celovito sagledavanje složene integracije ćelija i tkiva, kao i osnova za razumevanje patoloških procesa u različitim oboljenjima.

OSNOVI HISTOLOGIJE
Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro
Basic Histology, The McGraw-Hill Companies 11. izdanje, 2005. godina A4, 502 + viii strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-017-6

Knjiga je pisana za studente, pa zato i pored svoje sveobuhvatnosti predstavlja koncizan prikaz histološke građe tkiva i organa jer su autori nastojali da one koji će učiti iz nje ne obeshrabre njenom obimnošću. Naprotiv, ona obiluje brojnim originalnim šemama i slikama u boji, s detaljnim opisima i objašnjenjima koji umnogome olakšavaju razumevanje često komplikovanog teksta.

www.datastatus.rs

MEDICINA

HISTOLOŠKI ATLAS

MARKSOVE OSNOVE MEDICINSKE BIOHEMIJE
Michael Lieberman i saradnici
Mark’s Essential Medical Biochemistry, Lippincott Williams & Wilkins 1. izdanje, 2008. godina A4, 564 + xiv strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-048-0

MEDICINA
MEDICINA 4

Marksove osnove medicinske biohemije zasnovane su na drugom izdanju Marksove medicinske biohemije: Klinički pristup. Knjiga je preoblikovana tako da se bavi prvenstveno osnovnim biohemijskim pojmovima koji su značajni za studente medicine. Ako su potrebna dodatna objašnjenja, mogu se naći u većoj, „izvornoj" knjizi. Knjiga ima dva osnovna cilja: razumevanje strukture i funkcije proteina, kao i metaboličke osnove bolesti. Da bi usvojio to znanje, student treba da nauči kako se sintetišu i koriste veliki molekuli (DNK, RNK i proteini) i kako se energija stvara, skladišti i koristi (metabolizam). Kada se jednom shvate osnovni principi, lako je razumeti kako promene osnovnih biohemijskih procesa izazivaju bolest. U ovom tekstu studentima se, uz biohemijska objašnjenja, predstavljaju i klinički slučajevi (u „čekaonici"). Naglašava se veza između biohemije i medicine i omogućava im se da kroz biohemiju upoznaju ovu interakciju. Iako se mnogo više uči o biohemiji, pojavljuju se i pacijenti sa komplikovanijim simptomima i objašnjava se njihovo lečenje. Na taj način se naglašava medicinska strana biohemije.

www.datastatus.rs

EMERIJEVI OSNOVI MEDICINSKE GENETIKE
Peter Turnpenny, Sean Ellard
Emery’s Elements of Medical Genetics, Elsevier 13. izdanje, 2008. godina A4, 423 + x strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-044-2

Skoro svako novo otkriće u genetici otvara jednu novu etičku, društvenu i moralnu debatu o prednostima koje će ostvariti nauka o genetici, naročito u reproduktivnoj medicini, kao i u oblastima koje su vezane za ličnost i za njenu privatnost. Današnji studenti medicine sve više se obučavaju da znanje i nauku o genetici pravilno implementiraju u sve oblasti medicine kako bi se došlo do jedne nove dimenzije brige o bolesnima, koja je do sada uglavnom bila domen malog broja posebnih specijalista. Knjiga Emerijevi osnovi medicinske genetike će im biti veliki prijatelj i neophodan priručnik.

OPŠTA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
Bogdan Beleslin i saradnici
2. izdanje, 2007. godina B5, 381 strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-046-6

U obrazovanju studenata medicine patološka fiziologija ima posebnu važnost pošto predstavlja sponu između bazičnih i kliničkih predmeta. Sama ta činjenica govori da postoje dva prilaza patološkoj fiziologiji, eksperimentalni i klinički. Svaki od tih pristupa izučavanja uzročnika i mehanizma nastanka disfunkcija u humanoj fiziopatologiji ima prednosti. Eksperimentalni jer omogućava da se u strogo kontrolisanim uslovima uđe u intiman mehanizam nastanka određenih poremećaja u ogledima na nehumanom materijalu i klinički u većini slučajeva grublji, ali celovitiji na ljudskom objektu. Dakle, cilj patološke fiziologije je da na sveobuhvatan način objedini ta saznanja i dâ opšta načela koja važe za patološke procese.

5

SPECIJALNA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
Bogdan Beleslin i saradnici
2. izdanje, 2008. godina A4, 558 + xvi strana, trvd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-059-6

Specijalna patološka fiziologija izučava poremećaje funkcija pojedinih sistema organizma ne gubeći iz vida da je organizam jedna celina i da poremećaj na jednom sistemu dovodi do promena na ostalim sistemima. Patološka fiziologija se ne ograničava isključivo na zbivanja u samom organizmu već se bavi i problemom uzročnika i uslova koji omogućuju dejstvo uzročnika, a koje ostvaruje kako organizam, tako i sredina koja ga okružuje. Cilj patološke fiziologije je analiza patoloških procesa, a osnovni metod rada je eksperiment. Opšta patološka fiziologija i Specijalna patološka fiziologija čine obaveznu literaturu za studente medicinskih fakulteta.

www.datastatus.rs

MEDICINA

ROBBINS I COTRAN: ATLAS PATOLOGIJE
Edward C. Klatt
Robbins and Cotran: Atlas of Pathology, Elsevier 1. izdanje, 2007. godina A4, 529 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-040-4

MEDICINA
MEDICINA 6

Zbog klinički orijentisanog koncepta i razumljivosti, Robinsovi udžbenici predstavljaju najšire prihvaćene udžbenike patologije u SAD i Evropi. Nakon sedmog američkog izdanja Robinsovih i Kotranovih patoloških osnova bolesti (2004) i osmog američkog izdanja Robinsovih osnova patologije (2007), ove godine se po prvi put pojavio i Robinsov i Kotranov Atlas patologije. Prema organizaciji poglavlja i slika, kao i načinu izlaganja, Atlas u potpunosti sledi navedena najnovija izdanja Robinsovih udžbenika. Svako poglavlje obiluje radiološkim snimcima i dijagramima, kao i izuzetno kvalitetnim makroskopskim i mikroskopskim slikama, koje postepeno vode studenta od normalne građe organa i njihovih odnosa do specifičnih promena u morfologiji. Tekst uz slike obiluje podacima koji povezuju morfologiju sa etiologijom i kliničkim karakteristikama bolesti. Mada se izvesne činjenice u tekstu ponavljaju, student koji pročita kompletno poglavlje dobiće prilično zaokruženu sliku o raznovrsnim promenama u odgovarajućem organskom sistemu i na jednostavan način će usvojiti brojne termine sa kojima se prvi put susreće.

www.datastatus.rs

ROBINSOVE OSNOVE PATOLOGIJE
Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto i Richard N. Mitchell
Robbins Basic Pathology, Elsevier 8. izdanje, 2010. godina A4, 944 + xiv strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-047-3

NOVO!

Osmo izdanje udžbenika Robinsove osnove patologije omogućava studentima da povežu saznanja iz bazičnih medicinskih disciplina (anatomija, histologija, biohemija, fiziologija) sa ključnim činjenicama iz kliničke medicine. Razumevanje veze između poremećenih fizioloških procesa u organizmu, počevši od molekularnog nivoa, sa morfološkim promenama u tkivima i organima koje se vide prostim okom i pod mikroskopom, olakšano je sa više od 1.000 visokokvalitetnih ilustracija i fotografija u boji. Vrlo koncizni tekstovi iz svih oblasti opšte patologije i specijalne patologije svih organskih sistema, sadrže i posebno uokvirene sažetke u kojima se naglašavaju najvažnije činjenice, što studentima omogućava lako ponavljanje već pređenog gradiva.

PEDIJATRIJA I ZDRAVLJE DETETA
Mary Rudofl, Malcolm Levene
Paediatrics and Child Health, Blackwell Publishing 2. izdanje, 2010. godina B5, 426 + vi strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-101-2

NOVO!

Pedijatrija i zdravlje deteta je udžbenik čija je svrha da studente medicine snabde alatom da bi postali kompetentni dijagnostičari, i da bi uporedo sa znanjem i saosećajnošću valjano vodili brigu o mladim pacijentima i njihovim roditeljima. Kao i ranije, fokus je na razvijanju radnog pristupa pedijatrijskim problemima i zdravlju deteta. Akutni problemi su u prvom planu, ali je naglasak isto tako i na deci sa hroničnim stanjima i dugoročnim medicinskim ili obrazovnim potrebama koje se sagledavaju u kontekstu njihovih porodica i pitanja sa kojima se susreću u školi. Rastenju i razvoju, koji su jedinstveni za pedijatriju, takođe se pridaje velika pažnja zajedno sa ishranom, obrazovanjem, roditeljstvom, nepovoljnostima i etikom.

7

OSNOVNA IMUNOLOGIJA
Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman
Basic Immunology, Elsevier 3. izdanje, 2008. godina B5, 312 + viii strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-080-0

Iako na tržištu postoji obilje udžbenika imunologije, Osnovna imunologija autora A. K. Abbasa sa kalifornijskog Medicinskog fakulteta i A. H. Lichtmana sa harvardskog Medicinskog fakulteta, spada u udžbenike koji se izuzetno često koriste u nastavi imunologije na medicinskim fakultetima širom sveta. Svetsku popularnost i ugled ovaj udžbenik je stekao, pre svega, zahvaljujući tome što autori u njemu sažeto i jasno objašnjavaju osnovne principe moderne imunologije koje bi svaki lekar trebalo da zna. Knjiga je relativno malog obima i formata, sa kratkim poglavljima, bogata slikama, dijagramima i tabelama, s ciljem da se obilje informacija prikaže na jednostavan i celovit način. Takođe, nastojanjem da objasne osnovne principe, bez suvišnog opterećivanja detaljima, autori ove knjige olakšavaju razumevanje složenih imunoloških mehanizama. I zaista, knjiga se lako čita, a kako autori nastoje da što jasnije objasne eksperimentalna zapažanja na kojima počiva imunologija, čitanjem se uspešno stiču neophodna znanja o funkcionisanju imunskog sistema na nivou molekula, ćelije i organizma u celini.

www.datastatus.rs

MEDICINA

Svako poglavlje započinje „mapom uma“ koja omogućava čitaocu da shvati diferencijalnu dijagnozu bilo kog simptoma i koja ističe česta i važna stanja koja moraju da se nauče.

PSIHIJATRIJA
Michael Gelder, Richard Mayou, John Geddes
Psychiatry, Oxford University Press 3. izdanje, 2008. godina B5, 335 strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-060-2

MEDICINA
MEDICINA 8

Knjiga Psihijatrija pripada porodici oksfordskih udžbenika psihijatrije. U ovom izdanju dodata su dva nova poglavlja: u jednom se objašnjavaju somatoformni i disocijativni poremećaji zajedno, što je ranije bilo odvojeno, dok se u drugom razmatraju poremećaji ishrane i spavanja koji su prethodno bili u okviru poglavlja o psihijatriji i medicini. Informacije i pristup u ovoj knjizi odabrani su prema potrebama studenata, lekara opšte prakse i ostalih stručnjaka kojima je potrebno opšte znanje iz psihijatrije.

www.datastatus.rs

KLINIČKA OFTALMOLOGIJA
Jack J. Kanski
Clinical Ophthalmology, Elsevier 5. izdanje, 2004. godina A4, 743 strane, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-005-3

Međunarodno udruženje oftalmologa – International Council of Ophthalmology uvrstilo je tri knjige koje je napisao J. J. Kanski u preporučenu literaturu za lekare na specijalizaciji iz oftalmologije. Klinička oftalmologija, osnovna je od ove tri i već je više godina pravi oftalmološki bestseler. Publika kojoj je knjiga namenjena, čak je i šira od one koju navodi sam autor u predgovoru. U nekim zemljama, ova knjiga je studentski udžbenik, mada je to, sa našeg stanovišta, ipak previše ambiciozno. Međutim, gotovo da nema zemlje u svetu u kojoj ova knjiga ne služi lekarima na specijalizaciji iz oftalmologije za prvo upoznavanje osnova struke, a zatim i za spremanje ispita, kada je koriste kao osnovu koju nadograđuju obimnijom literaturom iz pojedinih oblasti, a gotovo je nezamenljiva kao priručnik za obnavljanje gradiva i kao opšti oftalmološki atlas. Koriste je i optometristi, defektolozi i ostali zainteresovani za oftalmologiju.

EKG – JEDINA KNJIGA KOJA ĆE VAM IKADA ZATREBATI
Malcolm S. Thaler
The Only EKG Book You’ll Ever Need, Lippincott Williams & Wilkins 5. izdanje, 2008. godina B5, 319 + xiv strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-084-8

U svetu u kom nove tehnologije postaju zastarele maltene pre nego što počnu da se primenjuju, prosto je neverovatno da jedan mali električni uređaj više od jednog veka predstavlja ključni element dijagnostike tolikog broja značajnih kliničkih poremećaja, od blagih palpitacija i vrtoglavica, do po život opasnih srčanih napada i aritmija. Knjiga je namenjena svim studentima i lekarima koji žele da ovladaju ovim jednostavnim, a izuzetno važnim dijagnostičkim metodom, a da se pri tom oslanjaju pre svega na svoj razum, a ne na sposobnost pamćenja podataka.

9

HARISONOV PRIRUČNIK MEDICINE
Fauci i saradnici
Harrison's Manual of Medicine, The McGraw-Hill Companies 17. izdanje, 2010. godina 12×21 cm, 1244 + xvii strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-137-1

USKORO!

Referentan naslov u vašim rukama sada u punom koloru! Svetski vodeći udžbenik iz polja interne medicine, priručnik koji vam u svakodnevnoj praksi pruža „ad hoc“ rešenja za sve probleme vaših pacijenata. Okrenite bilo koju stranu i naći ćete taksativno navedeno sve o najčešćim stanjima koja se sreću u kliničkoj medicini. U potpunosti revidirano izdanje u skladu sa kliničkim razvojem i tehnološkim unapređenjima, ovo novo izdanje Priručnika je nešto najneophodnije do sada. I dalje se fokusira na dijagnostiku i terapiju s akcentom na negu pacijenta.

www.datastatus.rs

MEDICINA

SESTRINSKE PROCEDURE
Springhouse
Nursing Procedures, Lippincott Williams & Wilkins 4. izdanje, 2010. godina 19×24 cm, 834 + xii strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-032-9

NOVO!

MEDICINA
MEDICINA 10

Danas, u vreme brzog napretka tehnologije i rasta proaktivnih pacijenata, neophodno je imati materijal koji pruža najvažnije informacije za pomoć u praksi i za pomoć pri odgovaranju na pitanja pacijenta. Sestrinske procedure, četvrto američko i prvo izdanje na srpskom jeziku, pruža izuzetnu kombinaciju teorijskih i praktičnih informacija. Objašnjeno je više od 300 procedura, od osnovnih do veoma složenih –od prijema pacijenta i nameštanja kreveta do invanzivnih dijagnostičkih i terapijskih procedura i primene lekova za hemioterapiju. Nova poglavlja uključuju: utvrđivanje hirurških stanja, poremećaje gutanja i mere za prevenciju aspiracije, perikardiocentezu, monitoring ST-segmenta, femoralnu kompresiju, ležeće stavove, bispektralni indeks monitoring, monitoring saturacije kiseonikom u jugularnoj veni i ultrasonografiju krvnih sudova. Takođe, u ovom izdanju je novo i poglavlje namenjeno psihijatrijskoj nezi, u kojem se opisuje 11 procedura psihijatrijske nege, sa fokusom na posebne potrebe nege psihijatrijskih pacijenata. Studentima setrinstva i početnicima, kao i iskusnim stručnjacima, ova knjiga će biti od velike koristi kao praktični vodič kroz veliki broj zahteva nege pacijenta.

www.datastatus.rs

TROVANJA - PREVENCIJA, DIJAGNOZA I LEČENJE
Robert Dreisbach, Bev-Lorraine True
Dreisbach’s Handbook of Poisoning, The Parthenon Publishing Group 13. izdanje, 2005. godina A5, 704 + x strana, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-015-2

Trinaesto američko izdanje TROVANJA – prevencija, dijagnoza i lečenje autora prof. dr Roberta Dreisbacha i doktorke Bev-Lorraine True, a treće po redosledu prevoda u našoj zemlji, od kojih su prva dva rasprodata u veoma kratkom roku, omogućuje brzo i izvanredno snalaženje u lečenju pacijenata sa akutnim i hroničnim trovanjima. Tu su (uključujući i veoma informativan indeks) na oko 700 stranica teksta sa brojnim tabelama i najnovijom relevantnom literaturom uz svako poglavlje, dati podaci o najčešćim okolnostima trovanja pojedinim hemijskim materijama ili ujedima pauka i zmija, postavljanju dijagnoze za akutna i hronična trovanja, laboratorijskim nalazima, prevenciji, lečenju (podeljenom na hitne i opšte mere), uključujući i prognozu trovanja.

ATLAS PALPATORNE ANATOMIJE
Serge Tixa
Atlas d'Anatomie Palpatoire Tome 1, Tome 2, Masson 3. izdanje, 2009. godina B5, 473 + xiv strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-092-3 Knjiga Atlas palpatorne anatomije predstavlja metodu palpatorne anatomije: MIP ili IMS (manuelno ispitivanje površine ili investigation manuelle de surface). MIP je veoma vidljiva i očigledna metoda za ispitivanje anatomskih struktura (kosti, ligamenti, tetive, mišići, nervni i vaskularni elementi), pošto je svaka ispitivana struktura ilustrovana fotografijom koja je prikazuje, a i didaktička je pošto svaku fotografiju prati tekst sa opisom tehnike pristupa strukturi koji se obrađuje. Namenjene su svima onima kojima je ova metoda primenjene anatomije neophodna za profesionalni rad.

Peter Brukner, Bryan English
Essential Sports Medicine, Blackwell Publishing 1. izdanje, 2009. godina B5, 151 + viii strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-081-7 Profesor Piter Brukner najviše je zaslužan za razvoj sportske medicine kako u Australiji, tako i drugde u svetu. Svojim delom Klinička sportska medicina proslavio se kao jedan od najuspešnijih autora u oblasti medicine sporta. Knjiga Osnove sportske medicine namenjena je studentima medicine i fizioterapije, kao i lekarima opšte medicine kojima je potreban sveobuhvatan, ali sažeto napisan praktični vodič za uspostavljanje dijagnoze i lečenje sportskih povreda, kao i druga pitanja iz medicine sporta. Knjiga je prevashodno namenjena studentima redovnih studija, lekarima opšte medicine, kao i postdiplomcima koji se bave izučavanjem te oblasti. Autori ove knjige su svetski priznati eksperti.

11

VEŽBANJE I ZDRAVLJE
Brian J. Sharkey, Steven E. Gaskill
Fitness & Health, Human Kinetics 6. izdanje, 2008. godina B5, 429 + ix strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-054-1 Epidemiološke studije su pokazale da ljudi mogu znatno da unaprede svoj zdravstveni status ako umereno i redovno vežbaju, i mogu da budu nagrađeni drugim prednostima koje obezbeđuje povećan nivo utreniranosti. Ali najveći dobitak, kako za lično, tako i za zdravstveno stanje celog društva, jeste prelazak sa sedentarnog na aktivan stil života. Ova knjiga afirmiše značaj fizičke aktivnosti i vežbanja ističući najzanimljivije činjenice i poruke iz domena zdravlja.

www.datastatus.rs

MEDICINA

OSNOVE SPORTSKE MEDICINE

OSNOVI KLINIČKE RADIOLOGIJE
Joerg W.Oestmann i saradnici
Getting Started in Clinical Radiology, Thieme 1. izdanje, 2008. godina A4, 355 + xi strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-025-1

MEDICINA
MEDICINA 12

Složenost moderne radiologije odražava se u organizaciji i sadržaju ove knjige. Uvođenje studenata u radiologiju započinje tehničkim osnovama dobijanja slike i nastavlja se psihofizičkim osnovama percepcije slike, što je predmet koji se često previđa u udžbenicima radiologije. U nastavku se obrađuju načela otkrivanja bolesti, dijagnoza oboljenja i izbor odgovarajućeg radiološkog pregleda. Veliki izbor različitih metoda radiološkog pregleda čini neophodnim da naučite kako da od njih odaberete onu koja je najpogodnija, a u tome će vam svakako pomoći ova knjiga.

www.datastatus.rs

ATLAS RADIOLOŠKE ANATOMIJE
Lothar Wicke
Atlas der Röntgenanatomie, Elsevier 7. dopunjeno izdanje, 2007. godina A4, 368 + xvi strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-024-4

U ovom Atlasu paralelno su date detaljne šematske ilustracije normalnih anatomskih preseka, pregledno nacrtane i obeležene, sa odgovarajućim kvalitetnim radiografskim, CT i MRI prikazima. Velike šematske ilustracije izuzetno su razumljivo označene. Autori su pružili dovoljan broj informacija za identifikaciju najvažnijih struktura, bez suvišnih podataka. Orijentacioni dijagrami, dati uz ilustraciju, precizno ukazuju na projekcionu ravan radiografije, odnosno lokalizaciju tomografskog preseka CT i MRI, što će biti od posebnog značaja za studente i specijalizante za razumevanje anatomskog nivoa i lociranje određenih struktura na CT i MRI slikama. Poglavlja u kojima je prikazana CT i MRI vizualizacija, pružaju multiplanarni prikaz anatomskih struktura, pri čemu slike po kvalitetu odgovaraju savremenim tehnološkim mogućnostima ovih modaliteta imidžinga.

PRAKTIKUM KLINIČKE RADIOLOGIJE
Petar Bošnjaković i saradnici
2. dopunjeno izdanje, 2009. godina B5, 217+xi strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-109-8

Radiologija je poslednjih decenija doživela napredak kakav je doskora bilo nemoguće i naslutiti. Razvijene su klasične slikovne metode pregleda i uvedene nove (ehotomografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca), a već danas je fokus istraživanja na molekularnom imidžingu. Interventni deo radiologije je, zahvaljujući pre svega razvoju tehnologije, značajno napredovao, tako da se danas veliki broj oboljenja može tretirati nekom iz grupe ovih minimalno invazivnih metoda. Studenti medicine, lekari opšte prakse, ali i specijalisti svih specijalnosti imaju zadatak da sve te metode poznaju makar u delu moguće primene da bi bolesnike mogli da usmere ka odgovarajućoj dijagnostičkoj proceduri ili interventnom radiologu.

13

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA, ATLAS
Guenter Schmidt
Differential Diagnosis in Ultrasound Imaging, Thieme 1. izdanje, 2010. godina 23×30 cm, 502 + xi strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-100-5

NOVO!

Sa više od 2.500 slika, ova jedinstvena knjiga nudi potpuno nov sistem upotrebe ultrazvučne dijagnostike sa ciljem da se brzo i pouzdano dobije tačna dijagnoza. Pokrivajući čitav spektar normalnih i patoloških nalaza u ljudskom telu, autori – stručnjaci u ovoj oblasti – koriste kolorni sistem od preko 250 „padajućih menija“, koji na brz način prikazuju sve moguće dijagnoze, a potom čitaoca brzo i sigurno vode do precizne dijagnoze. Sva poglavlja, koja su podeljena anatomski, počinju praktičnim pregledom važnih ultrazvučnih karakteristika i normalnih nalaza. Slede neophodne informacije za svaki mogući patološki nalaz, zajedno sa konciznom raspravom o dodatnim tehnikama, kao što je prikaz u B-modu, dopler i upotreba kontrastnih agenasa. Elegantno uklopljena, koncizna i dostupna, Ultrazvučna dijagnostika – diferencijalna dijagnoza je isprobana i proverena pomoć u postizanju maksimuma korišćenjem ultrazvuka kao visokoefikasnog dijagnostičkog sredstva.

www.datastatus.rs

MEDICINA

BIOLOGIJA PULPE I DENTINA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI
Ivar A. Mjor
Pulp-Dentin Biology in Restorative Dentistry, Quintessence Publishing 1. izdanje, 2008. godina A4, 152 + x strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-053-4 Restaurativna terapija predstavlja vrlo značajnu granu stomatologije i obuhvata jedan vrlo specifičan i kompleksan terapijski zahvat. Iako savremena restaurativna stomatologija posebnu pažnju posvećuje estetskim materijalima, činjenica je da je pulpodentinski kompleks ipak najznačajniji faktor za uspeh i dugotrajnost terapijskog zahvata. Upravo ta činjenica nameće i potrebu za potpunijim i jasnijim prikazom reakcija u pulpodentinskom kompleksu tokom svih faza restaurativne procedure. U knjizi je prikazana kompletna struktura i fiziologija pulpodentinskog kompleksa, odnosno njegova reakcija na karijes, preparaciju, trošenje i povrede zuba. Na jednostavan i razumljiv način predstavljeno je zapaljenje pulpe kao posledica eksponiranja pulpne komore, odnosno terapijski postupak prekrivanja obolele pulpe zuba. Celovito je prikazana adhezivna veza između materijala i tvrdih zubnih tkiva, odnosno uloga mikropukotine u patologiji pulpodentinskog kompleksa. Knjiga je namenjena pre svega studentima stomatologije i studentima postdiplomske nastave, ali i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i razreše brojne dileme vezane za restaurativnu proceduru.

www.datastatus.rs

MEDICINA
MEDICINA 14

DENTIN ADHEZIVNA SREDSTVA U STOMATOLOGIJI
Slavoljub Živković
2. izdanje, 2007. godina B5, 159 strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-036-7

Adhezivnost, odnosno veza između restaurativnih materijala i čvrstih zubnih tkiva, predstavlja jedan od najznačajnijih problema sa kojim se stomatološka nauka i struka suočavaju poslednjih godina. Knjiga predstavlja presek dosadašnjih naučnih dostignuća inostranih naučnika i istraživača i iskustava i saznanja autora. U tom smislu, predstavlja pokušaj sinteze kritičkog prikaza dosadašnjeg rada, pregleda literature i rezultata sopstvenih istraživanja o primeni adhezivnih sredstava u stomatološkoj praksi. Koncepcija knjige zasnovana je na kompletnom prikazu vezivnih sredstava, a u svakom poglavlju je učinjen pokušaj da se potrebna materija najcelovitije iznese, sa ciljem da čitalac sazna nešto više i razjasni eventualne nedoumice. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima trećestepene nastave, magistrantima i specijalizantima, kao i stomatolozima kliničarima koji žele svoja znanja da prošire. I redovni studenti stomatoloških fakulteta, čija radoznalost prevazilazi osnovu koju dobijaju u redovnoj nastavi, mogu da koriste ovu knjigu.

KLINIČKA ENDODONCIJA
Leif Tronstad
Clinical Endodontics, Thieme 2. izdanje, 2007. godina B5, 259 + xii strana, kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-026-8

Iako postoje brojni udžbenici endodoncije u Evropi i svetu, priručnik Klinička endodoncija zbog brojnih kvaliteta zavređuje pažnju celokupne stručne javnosti. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima stomatologije, diplomiranim stomatolozima, studentima postdiplomske nastave, magistrantima i specijalizantima iz endodoncije, ali i svima onima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti endodontskog lečenja, odnosno da razreše brojne dileme vezane za endodontsko lečenje obolelih zuba i apeksnog parodoncijuma. Ova knjiga će biti od pomoći svim endodontistima u razrešenju mnogih problema vezanih za endodontsko lečenje obolelih zuba.

15

OSNOVI RESTAURATIVNE STOMATOLOGIJE
Slavoljub Živković i saradnici
1. izdanje, 2009. godina ISBN: 978-86-7478-099-2 B5, 302 + xvi strana, pun kolor, tvrd povez, latinica

Osnovni cilj ovog udžbenika je da restaurativnu terapiju prikaže u svetlu aktuelnih naučnih saznanja brojnih istraživača, ali i na osnovu sopstvenih ličnih kliničkih i istraživačkih iskustava autora ove knjige. Drugi, ne manje važan zadatak ovog udžbenika, jeste da spoji znanje i iskustvo stečeno kroz osnovne naučne komponente tradicionalnog nastavnog plana sa aktuelnim kliničkim pristupom. Time će se efekat restaurativne terapije najefikasnije približiti pacijentima, a studentima olakšati razumevanje brojnih i kompleksnih faza restaurativnog postupka i pojačati njihovo interesovanje za ovaj vid terapije obolelih zuba. Osim toga, ova knjiga je pokušaj da se razreše brojne kontroverze i stavovi vezani za restaurativnu proceduru, ali i da se razjasne eventualne dileme i formiraju vlastiti stavovi o ovoj vrlo značajnoj problematici. Koncept knjige je potpuno prilagođen studentskom programu osnovnih studija na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a sadržaj odgovara pretkliničkom i kliničkom delu nastavnog plana vezanog za ovaj vid terapije.

www.datastatus.rs

MEDICINA

Endodontska terpija je predstavljena u svetlu aktuelnih naučnih saznanja i kliničkih iskustava, čime je značajno približena stomatolozima praktičarima. Integralni pristup u pisanju i razjašnjavanju etiologije patogenih mehanizama koji dovode do pojave oboljenja pulpe zuba, odnosno pravilan izbor i realizacija endodontske intervencije, kao i jasno predstavljen uticaj brojnih faktora na tok i ishod lečenja obolelog zuba predstavljaju značajan kvalitet knjige.

ORTODONTSKI PACIJENT: LEČENJE I BIOMEHANIKA
Athony J. Ireland, Fraser McDonald
The Orthodontic Patient: Treatment and Biomechanics , Oxford University Press 1. izdanje, 2010. godina B5, 341 + x strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-094-7

NOVO!

MEDICINA
MEDICINA 16

Ova knjiga prvenstveno je namenjena studentima osnovnih studija, iako se nadamo da će koristiti stomatolozima opšte prakse koje zanima ortodoncija, kao i stomatolozima na početku specijalizacije iz oblasti ortodoncije. Pretpostavljamo da čitalac poseduje znanja iz ortodontske dijagnostike i da sada uči o planiranju lečenja. Takvo planiranje zahteva od ortodonta dobro razumevanje bioloških principa pomeranja zuba, kao i svest o ciljevima i ograničenjima lečenja. Osim toga, potrebno je znanje o različitim tipovima ortodontskih aparata, njihovom dizajnu i načinu dejstva. U tesnoj vezi sa tim je i napredak nauke o stomatološkim materijalima, koji je doveo do velikih promena u ortodontskoj kliničkoj praksi poslednjih godina. Zato je jedno poglavlje posvećeno ortodontskim materijalima. Povećan broj specijalizacija stvara potrebu da se u lečenje složenih slučajeva uključe kolege specijalisti drugih oblasti stomatologije. Iz tog razloga opisano je multidisciplinarno lečenje. Zbog pravne klime u kojoj većina kliničara danas radi, u poslednjem poglavlju razmotrena su potencijalna jatrogena oštećenja.

www.datastatus.rs

OSNOVI ZUBNOG KARIJESA
Edwina A. M. Kidd
Essentials of Dental Caries, Oxford University Press 3. izdanje, 2010. godina B5, 180 + x strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-132-6

NOVO!

Prvo izdanje ove male knjige objavio je Džon Rajt 1987. godine. Ideja je bila da se napravi lako čitljiva, klinički relevantna literatura za mlade studente. Autori su bili frustrirani složenošću dostupnih tekstova o karijesu u to vreme, jer im je, kako im se činilo, nedostajala klinička dimenzija, koja bi biologiju „približila“ stomatološkoj stolici. Knjigu su takođe koristile stomatološke sestre, stomatološki edukatori, higijeničari i stomatolozi. Dodatno, naučnici koji rade u oblasti stomatologije smatrali su je korisnim uvodom u kliničku kariologiju. Ovaj naslov je pronašao svoj put svuda u svetu, a na nekim univerzitetima postoji i u CD-ROM formi. Drugo, i sada treće izdanje objavio je Oxford University Press. Cilj je da se i dalje stvaraju jednostavni tekstovi koji će služiti kao odskočna daska za dalje usavršavanje.

Vesna Lačković • Ivan Nikolić • Vera Todorović

OSNOVNA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Vesna Lačković, Ivan Nikolić, Vera Todorović
1. izdanje, 2010. godina ISBN: 978-86-7478-138-8 A4, 250 strana, pun kolor, tvrd povez, latinica

USKORO!

Udžbenik Osnovna i oralna histologija i embriologija, predstavlja jedinstvenu knjigu za studente stomatologije. Ona u preko 20 poglavlja sadrži sve neophodne podatke o ćeliji, tkivima, mikroskopskoj građi organa i embriologiji, sa detaljnijim opisom histologije i embriologije usne duplje. Ovaj udžbenik, pored studenata stomatologije, mogu koristiti i studenti drugih biomedicinskih oblasti.

ATLAS ORALNE HIRURGIJE
Vlastimir Petrović
1. izdanje, 2006. godina A4, 165 strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7621-132-6

17
Atlas oralne hirurgije predstavlja repetitorijum osnovnih oralnohirurških procedura i namenjen je opštim stomatolozima kao priručnik i podsetnik za izvođenje nekih jednostavnih zahvata u svakodnevnoj praksi. Ovaj tekst će poslužiti i oralnim hirurzima kao vodič u radu. Bez pretenzija da bude udžbenik za specijaliste oralne hirurgije, koristiće im u rešavanju svakodnevne hirurške patologije.

OSNOVI ORALNE HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE
James K. Avery, Daniel J Chiego
Essentials of Oral Histology and Embriology, Elsevier 3. izdanje, 2011. godina A4, 241 + ix strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-034-3

USKORO!

Osnovni cilj ovog udžbenika je da studentima stomatologije objasni gradivo vezano za histologiju mastikatornog sistema. Naučna oblast embriologije i histologije glave i vrata veoma je značajna pri savladavanju stomatološke prakse i higijene. Oralna histologija je najznačajnija za razumevanje dentalne patologije, tako da se povezivanjem te dve oblasti mogu razjasniti uzroci i posledice dentalnih oboljenja i odabrane metode lečenja. Stomatolog mora dobro da poznaje normalno stanje da bi imao bolji uvid u patološka stanja i da bi lečio pacijenta na najbolji mogući način.

www.datastatus.rs

MEDICINA

MALA OBOLJENJA ILI VELIKE BOLESTI?
Clive Edwards, Paul Stillman
Minor Illnes or Major Disease, Pharmaceutical Press 4. izdanje, 2010. godina B5, 298 + xiv strana, pun kolor, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-077-0

NOVO!

MEDICINA

U ovoj knjizi znaci i smptomi obrađeni su pomoću sistematizovanih pitanja, na način sličan onom koji koriste lekari da bi uzeli anamnezu. Time se farmaceutu omogućava da poceni da li pacijent ima laku bolest koju može sam da leči, ili postoji potreba za lekarskim pregledom. U većini poglavlja postoji deo „Mišljenje lekara“ koje čitaocu daje uvid u ono što bi lekar mogao da preduzme kada mu takav pacijent dođe na pregled. U svakom poglavlju nalazi se i savet za način lečenja lakših simptoma, namenjen farmaceutima, kao i kratak rezime stanja koja mogu da izazovu opisane simptome, zajedno sa upozoravajućim znacima i simptomima koji za farmaceuta treba da predstavljaju signal da takvog pacijenta uputi lekaru.

MEDICINA

FARMAKOLOGIJA
Humphrey P. Rang, Maureen M. Dale i saradnici
Pharmacology, Elsevier 5. izdanje, 2004. godina A4, 810 strana, kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-008-4 Prvo izdanje na srpskom jeziku popularne i rado čitane Farmakologije Ranga i saradnika plod je politike izdavača da predstavi našoj publici prevode najboljih svetskih naslova iz domena medicine, kao i svih naših farmakoloških kuća da u tome učestvuju. Ne bez ponosa, može se istaći da su tekstove često prevodili ili priređivali najkompetentniji farmakolozi i toksikolozi u našoj zemlji za odgovarajuće oblasti.

18

www.datastatus.rs

OSNOVNI KONCEPTI U FARMAKOLOGIJI
Janet L. Stringer
Basic Concepts in Pharmacology, The McGraw-Hill Companies 3. izdanje, 2008. godina B5, 302 + xviii strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-031-2 Kako u podnaslovu ove knjige već stoji Vodič za studente, odmah je jasno kome je ovaj priručnik namenjen. Udžbenici iz farmakologije su veoma obimni i studenti se veoma teško snalaze u mnoštvu lekova i imena. Ovaj sažeti priručnik koji je napisala Dženet Stringer koristiće studentima svih fakulteta na kojima se polaže predmet farmakologija: medicinskim, farmaceutskim, stomatološkim i veterinarskim.

ORGANSKA HEMIJA
K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore
Organic Chemistry, W. H. Freeman and Company 4. izdanje, 2004. godina A4, 1.330 strana, pun kolor, tvrd povez, latinica ISBN: 978-86-7478-007-7 U najnovijem izdanju udžbenika Organska hemija studenti se u okviru jednog ili više poglavlja postupno uvode u složeno gradivo. Osim klasičnih reakcija, navedene su i nove, tako da je upućivanjem u savremene tokove razvoja organske hemije zadržan uobičajen pristup proučavanju te oblasti. Praćenje i savlađivanje gradiva olakšano je brojnim ilustracijama, isticanjem važnih detalja i sažetim izvodima na kraju svakog poglavlja. Takođe, grupne vežbe, zadaci i mogućnost dopune datog gradiva putem povezivanja na odgovarajuću veb-stranu ohrabruju slobodno razmišljanje, diskusiju i povezivanje znanja iz prethodnih poglavlja. Vrlo značajnu novinu čine izdvojeni prikazi različitih mogućnosti primene organske hemije i u drugim naučnim disciplinama. Takođe, dati su i brojni primeri i objašnjenja nekih biološki i medicinski važnih jedinjenja i procesa u kojima učestvuju.

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE ZADATAKA SA REŠENJIMA: ORGANSKA HEMIJA
Neil E. Schore
Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry, W. H. Freeman and C. 4. izdanje, 2006. godina A4, 471 + vii strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-021-3 Knjiga Uputstvo za rešavanje zadataka predstavlja dopunu knjige Organska hemija. Sadrži uputstva i postupke za rešavanje zadataka iz udžbenika, kao i njihova rešenja.

19

PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE
Dejan Opsenica
1. izdanje, 2008. godina B5, 445 + xxv strana, mek povez, latinica ISBN: 978-86-7478-057-2 Prema obimu i sadržaju, ovaj Praktikum predstavlja pomoćni udžbenik za izvođenje eksperimentalnih i teorijskih vežbi iz osnovnih kurseva organske hemije. Namenjen je studentima koji se tokom studija prvi put sreću sa radom u laboratoriji za organsku hemiju. Sadržaj odgovara vežbama koje su predviđene nastavnim programima na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Organska hemija 1 i Organska hemija 2 za studente svih studijskih grupa na Hemijskom fakultetu i srodnim fakultetima.

www.datastatus.rs

MEDICINA

Oxford Textbooks

Tried and Tested Excellence in Medical Publishing
FORTHCOMING

MEDICINA
MEDICINA

20

Oxford Textbook of Medicine
978-0-19-920485-4 6,016 pp £350.00

www.datastatus.rs

I

I

The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care
978-0-19-958431-4 848 pp £175.00

I

I

Oxford Textbook of Anaesthesia for Oral and Maxillofacial Surgery
978-0-19-956421-7 360 pp £95.00

I

I

Oxford Textbook of Interventional Cardiology
978-0-19-956908-3 752 pp £95.00

I

I

ANATOMIJA
NOVO

ATLAS OF HUMAN ANATOMY
Netter 5. izdanje, 2010, Elsevier 624 strane, A4, mek povez ISBN: 1416059512

POCKET ATLAS OF SECTIONAL ANATOMY, VOL. 1: HEAD AND NECK
Moeller, Reif 3. izdanje, 2006, Thieme 272 strane, B6, mek povez ISBN: 313125503X

CLINICALLY ORIENTED ANATOMY
Moore, Dally, Agur 6. izdanje, 2009, LWW 1168 strana, A4, mek povez ISBN: 1605476528

21

ANESTEZIOLOGIJA

MILLER’S ANESTHESIA 2 vol. set
Miller, Eriksson, Fleisher, Wiener-Kronish & Young 7. izdanje, 2009, Elsevier 3312 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808924133

HANDBOOK OF CLINICAL ANESTHESIA
Barash, Cullen, Stoelting, Cahala, Stock 6. izdanje, 2009, LWW 1146 strana, B6, mek povez ISBN: 0781789486

CLINICAL ANESTHESIOLOGY
Morgan 4. izdanje, 2006, McGraw Hill 1105 strana, B5, mek povez ISBN: 0071105158

www.datastatus.rs

MEDICINA

BIOHEMIJA
NOVO

MEDICINA

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
Nelson, Cox 5. izdanje, 2008, Palgrave 1100 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1429208929

KLINIČKI ZNAČAJ ANALIZE URINA: ATLAS SEDIMENTA URINA
Nataša Lalić, Mirka Ilić 2005, Društvo medicinskih biohemičara 186 strana, A4, tvrd povez ISBN: 8683023087

ŠTRAUSOVA MEDICINSKA BIOKEMIJA
Dubravka Čvorišćec, Ivana Čepelak 2009, Medicinska naklada 744 strane, A4, tvrd povez ISBN: 9531764433

MEDICINA

22

www.datastatus.rs

DERMATOVENEROLOGIJA
NOVO

FITZPATRICK’S COLOR ATLAS AND SYNOPSIS OF CLINICAL DERMATOLOGY
Wolff, Johnson 6. izdanje, 2009, McGraw Hill 1104 strane, A5, mek povez ISBN: 0071599754

BRAUN FALCO S DERMATOLOGY
Burgdorf, Plewig, Wolff, Landthaler 3. izdanje, 2008, Springer 1712 strana, A4, tvrd povez ISBN: 3540293124

ROOK’S TEXTBOOK OF DERMATOLOGY 4 vol. set
Burns, Breathnach, Cox, Griffiths 8. izdanje, 2010, Wiley 4432 strane, A4, tvrd povez ISBN: 1405161698

ENDOKRINOLOGIJA
NOVO

WILLIAMS TEXTBOOK OF ENDOCRINOLOGY
Kronenberg, Melmed, Polonsky, Larsen 11. izdanje, 2007, Elsevier 1936 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1416029117

GREENSPAN’S BASIC & CLINICAL ENDOCRINOLOGY
Gardner, Shoback 8. izdanje, 2007, McGraw Hill 960 strana, B5, mek povez ISBN: 0071440119

OXFORD HANDBOOK OF ENDOCRINOLOGY AND DIABETES
Turner, Wass 2. izdanje, 2009, OUP 902 strane, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0198567391

23

FARMACIJA I FARMAKOLOGIJA
USKORO

Martindale: THE COMPLETE DRUG REFERENCE, 2 vol. set
Sweetman 36. izdanje, 2009, Pharmaceutical Press 3694 strane, B4, tvrd povez ISBN: 0853698406

GOODMAN AND GILMAN'S PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS
Brunton, Chabner, Knollmann 12. izdanje, 2011, McGraw-Hill 1808 strana, B5, tvrd povez ISBN: 0071624422

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY
Katzung, Masters, Trevor 11. izdanje, 2009, McGraw Hill 1232 strane, A4, mek povez ISBN: 007127118X

www.datastatus.rs

MEDICINA

FIZIKALNA MEDICINA

MEDICINA

ISPITIVANJE SNAGE MIŠIĆA: MANUELNA METODA
Živojin Zec 2007, Naučna KMD 150 strana, A4, mek povez ISBN: 8684153782

MOSBY’S FIELD GUIDE TO PHYSICAL THERAPY
Mosby 2009, Elsevier 352 strane, B6, mek povez ISBN: 0323063861

FIZIKALNA I REHABILITACIJSKA MEDICINA
Ivo Jajić, Zrinka Jajić i suradnici 2008, Medicinska naklada 451 strana, B5, tvrd povez ISBN: 9531763755

MEDICINA

24

www.datastatus.rs

FIZIOLOGIJA
NOVO

GUYTON AND HALL TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY with Student Consult Online Access
Guyton, Hall 12. izdanje, 2010, Elsevier 1120 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808924001

GANONG’S REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY
Barrett, Barman, Boitano, Brooks 23. izdanje, 2009, McGraw Hill 726 strana, A4, mek povez ISBN: 0071605673

COLOR ATLAS OF PHYSIOLOGY
Despopoulos, Silbernag 6. izdanje, 2009, Thieme l456 strana, B6, mek povez ISBN: 3135450066

GASTROENTEROLOGIJA

NETTER’S GASTROENTEROLOGY
Floch 2. izdanje, 2009, Elsevier 752 strane, A4, tvrd povez ISBN: 1437701213

GASTROENTEROLOGIJA I HEPATOLOGIJA
Boris Vucelić i suradnici 1. izdanje, 2002, Medicinska naklada 1450 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9531761639

OSNOVI DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U GASTROENTEROLOGIJI I NEFROLOGIJI
2004, Zavod za udžbenike 248 strana, A4, tvrd povez ISBN: 861712234X

25

GENETIKA
NOVO

THOMPSON & THOMPSON GENETICS IN MEDICINE
Nussbaum, McInnes, Willard 7. izdanje, 2007, Elsevier 600 strana A4, mek povez ISBN: 1416030808

MOLECULAR BIOLOGY OF THE GENE
Watson, Baker, Bell,Gann, Levine, Losick 6. izdanje, 2008, Pearson Education 880 strana, A4, mek povez ISBN: 0321507819

HUMAN MOLECULAR GENETICS
Strachan, Read 4. izdanje, 2010, Garland Science 807 strana, A4, mek povez ISBN: 0815341490

www.datastatus.rs

MEDICINA

Ilona Lukač, Nada Kovačević

GINEKOLOGIJA
NOVO

MEDICINA

TELINDE’S OPERATIVE GYNECOLOGY
Rock, Jones 10. izdanje, 2008, LWW 1472 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0781772346

WILLIAMS OBSTETRICS
Cunningham i saradnici 23. izdanje, 2009, McGraw Hill 1404 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0071497013

PORODNIČKE OPERACIJE
Dubravko Habek i saradnici 2009, Medicinska naklada 287 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9531764271

MEDICINA

26

www.datastatus.rs

NOVO

CREASY AND RESNIK’S MATERNAL FETAL MEDICINE: PRINCIPLES AND PRACTICE
Creasy, Resnik, Iams, Lockwood, Moore 6. izdanje, 2008, Elsevier 1300 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1416042245

ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI
Asim Kurjak i suradnici 2007, Medicinska naklada 912 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9531763410

A CLINICAL GUIDE FOR CONTRACEPTION
Speroff, Darney 5. izdanje, 2010, LWW 432 strane, A5, mek povez ISBN: 1608316106

HEMATOLOGIJA
NOVO

HEMATOLOGIJA
Boris Labar 4. izdanje, 2007, Školska knjiga 517 strana, B5, tvrd povez ISBN: 9530315716

HEMATOLOGY, BASIC PRINCIPLES AND PRACTICE
Hoffman i saradnici 5. izdanje, 2008, Elsevier Livingstone 2560 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0443067155

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL HAEMATOLOGY
Provan, Singer, Baglin, Dokal 3. izdanje, 2009, OUP 864 strane, 10×18 cm, mek povez ISBN: 019922739X

27

HIRURGIJA
NOVO

SCHWARTZ’S PRINCIPLES OF SURGERY
Brunicardi i saradnici 9. izdanje, 2009, McGraw Hill 1888 strana, A4, tvrd povez ISBN: 007154769X

SABISTON’S TEXTBOOK OF SURGERY
Townsend i saradnici 18. izdanje, 2008, Elsavier 2378 strana, A4, tvrd povez ISBN: 080892401X

KIRURGIJA
Tomislav Šoša i saradnici 2007, Naklada Ljevak 1022 strane, A4, tvrd povez ISBN: 9531788557

www.datastatus.rs

MEDICINA

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
NOVO

MEDICINA

JUNQUEIRA’S BASIC HISTOLOGY: TEXT AND ATLAS
Mescher 12. izdanje, 2009, McGraw Hill 480 strana, A4, mek povez ISBN: 0071630201

THEORY AND PRACTICE OF HISTOLOGICAL TECHNIQUES
Bancroft, Gamble 6. izdanje, 2007, Elsevier 744 strane, B5, tvrd povez ISBN: 0443102791

LANGMAN’S MEDICAL EMBRYOLOGY
Sadler 11. izdanje, 2009, LWW 414 strana, B5, mek povez ISBN: 1605476560

MEDICINA

28

www.datastatus.rs

IMUNOLOGIJA
NOVO

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL IMMUNOLOGY AND ALLERGY
Spickett 2. izdanje, 2006, OUP 584 strane, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0198528663

CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY, Updated edition
Abbas, Lichtman, Pallai 6. izdanje, 2009, Elsevier 574 strana, A4, mek povez ISBN: 0808924117

IMMUNOLOGY
Male, Brostoff, Roth, Roitt 7. izdanje, 2006, Elsevier 564 strane, A4, mek povez ISBN: 0808923323

INTERNA MEDICINA
NOVO

HARRISON’S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE
Fauci i saradnici 17. izdanje, 2008, McGraw Hill 2958 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0071466339

DAVIDSON’S PRINCIPLES AND PRACTICE OF MEDICINE
Colledge, Walker, Raiston 21. izdanje, 2010, Elsevier 1376 strana, A4, mek povez ISBN: 0702030848

INTERNA MEDICINA I i II
D. Manojlović (urednik) 5. izdanje, 2009, Zavod za udžbenike 1824 strane, B5, tvrd povez ISBN: 8617161183

29

NOVO

NOVO

CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT 2010
McPhee, Papadakis 49. izdanje, 2010, McGraw Hill 1756 strana, A4, mek povez ISBN: 0071624449

INTERNA MEDICINA
Božidar Vrhovac, Branimir Jakšić, Željko Reiner, Boris Vucelić 4. izdanje, 2008, Naklada Ljevak 1720 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9531789894

OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE
Longmore, Wilkinson, Davidson, Foulkes, Mafi 8. izdanje, 2010, OUP 912 strana, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0199232172

www.datastatus.rs

MEDICINA

INFEKTIVNE BOLESTI
NOVO NOVO

MEDICINA

INFECTIOUS DISEASE: A CLINICAL SHORT COURSE
Southwick 2. izdanje, 2007, McGraw Hill 464 strane, B5, mek povez ISBN: 0071477225

Mandell, Douglas and Bennett’s PRINCIPLES AND PRACTICE OF INFECTIOUS DISEASES, 2 vol. set
Mandell 7. izdanje, 2009, Elsevier 4320 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0443068399

OXFORD HANDBOOK OF INFECTIOUS DISEASES AND MICROBIOLOGY
Torok, Moran, Cooke 1. izdanje, 2009, OUP 916 strana, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0198569254

MEDICINA

30

www.datastatus.rs

ISHRANA
NOVO

KRAUSE’S FOOD & NUTRITION THERAPY
Mahan, Escott-Stump 12. izdanje, 2007, Elsevier 1376 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808923781

POCKET ATLAS OF NUTRITION
Biesalski, Grimm 6. izdanje, 2005, Thieme 400 strana, B6, mek povez ISBN: 313135481X

NUTRITION: SCIENCE AND APPLICATIONS
Smolin, Grosvenor 2. izdanje, 2010, Wiley 785 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0470626747

KARDIOLOGIJA
NOVO

150 ECG PROBLEMS
Hampton 3. izdanje, 2008, Elsevier 336 strana, 185×185 cm, mek povez ISBN: 0443068224

FEIGENBAUM’S ECHOCARDIOGRAPHY
Armstrong, T. Ryan 7. izdanje, 2009, LWW 816 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0781795575

BRAUNWALD’S HEART DISEASE A TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR MEDICINE
8. izdanje, 2007, Elsevier 2304 stranе, A4, tvrd povez ISBN: 0808923854

31

NOVO

NOVO

DRUGS FOR THE HEART
Opie, Gersh 7. izdanje, 2008, Elsevier 512 strana, 12×25 cm, mek povez ISBN: 1416061584

VASKULARNI ULTRAZVUK
Boris Brkljačić 2010, Medicinska naklada 361 strana, B5, tvrd povez ISBN: 953176462X

CONGENITAL HEART DEFECTS: FROM ORIGIN TO TREATMENT
Wyszynski, Graham, Correa-Villasenor 1. izdanje, 2010, OUP 560 strana, А4, tvrd povez ISBN: 019537388X

www.datastatus.rs

MEDICINA

Libby, Bonow, Zipes, Mann

MEDICINSKI REČNICI
NOVO

MEDICINA

DORLAND’S ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY
Dorland 31. izdanje, 2007, Elsevier 2208 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808923625

MEDICINSKI REČNIK ENGLESKO SRPSKI, SRPSKO ENGLESKI
Mićić Sofija 2007, Zavod za udžbenike 879 strana, B5, tvrd povez ISBN: 8617148225

BASIC MEDICAL LANGUAGE
Myrna & Danielle LaFleur Brooks 3. izdanje, 2009, Elsevier 440 strana, B5, meki povez ISBN: 032305286X

MEDICINA

32

www.datastatus.rs

MIKROBIOLOGIJA
NOVO

BROCK BIOLOGY OF MICROORGANISMS
Madigan, Martinko, Dunlap, Clark 12. izdanje, 2008, Pearson Education 1168 strana, A4, mek povez ISBN: 0321536150

KONEMAN’S COLOR ATLAS AND TEXTBOOK OF DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY
Winn i saradnici 6. izdanje, 2005, LWW 1736 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0781730147

SHERRIS MEDICAL MICROBIOLOGY
Ryan, Ray 5. izdanje, 2010, McGraw Hill 1026 strana, A4, mek povez ISBN: 0071638547

NEFROLOGIJA
NOVO

HANDBOOK OF DIALYSIS
Daugirdas, Blake, Ing 4. izdanje, 2006, LWW 774 strane, 11,5×20 cm, mek povez ISBN: 0781752531

BRENNER AND RECTOR’S THE KIDNEY, 2 vol. set
Brenner 8. izdanje, 2007, Elsevier 2448 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1416031057

CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT: NEPHROLOGY & HYPERTENSION
Lerma, Berns, Nissenson 1. izdanje, 2009, McGraw Hill 592 strane, B5, mek povez ISBN: 0071287426

33

NEGA
NOVO

THE ICU BOOK
Marino 3. izdanje, 2006, LWW 1065 strana, A5, mek povez ISBN: 078174802X

APPLYING NURSING PROCESS: A TOOL FOR CRITICAL THINKING
Alfaro-LeFevre 7. izdanje, 2009, LWW 304 strane, B5, mek povez ISBN: 078177408X

CAMBRIDGE ENGLISH FOR NURSING PRE INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK, with audio CD
Allum, McGarr 2010, CUP 112 strana, B5, mek povez ISBN: 0521141338

www.datastatus.rs

MEDICINA

NEUROLOGIJA
NOVO

MEDICINA

ADAMS AND VICTOR’S PRINCIPLES OF NEUROLOGY
Ropper, Samuels 9. izdanje, 2009, McGraw Hill 1572 strane, A4, tvrd povez ISBN: 007149992X

NEUROLOGICAL EXAMINATION MADE EASY
Fuller 4. izdanje, 2008, Elsevier 256 strana, A5, mek povez ISBN: 0443069468

CLINICAL NEUROLOGY
Simon, Greenberg, Aminoff 7. izdanje, 2009, McGraw Hill 400 strana, B5, meki povez ISBN: 0071546448

MEDICINA

34

www.datastatus.rs

OFTALMOLOGIJA
NOVO

STRABIZAM I NISTAGMUS
Marija Čelić i Vjekoslav Dorn 2004, Medicinska naklada 571 strana, B5, mek povez ISBN: 9531762368

CLINICAL OPHTHALMOLOGY: A SYNOPSIS
Kanski 2. izdanje, 2009, Elsevier 558 strana, B6, mek povez ISBN: 0808924249

OPHTHALMOLOGY
Yanoff, Duker 3. izdanje, 2008, Elsevier 1680 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808924141

ONKOLOGIJA
NOVO

CANCER: PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY, 2 vol. set
DeVita i saradnici 8. izdanje, 2008, LWW 3200 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0781772079

THE BETHESDA HANDBOOK CLINICAL ONCOLOGY
Gulley, Allegra, Abraham 3. izdanje, 2009, LWW 688 strana, A5, mek povez ISBN: 0781795583

KLINIČKA ONKOLOGIJA
Mirko Šamija, Eduard Vrdoljak, Zdenko Krajina

35

ORTOPEDIJA
NOVO

POVREDE EKSTREMITETA, LEČENJE I MEDICINSKA REHABILITACIJA
Žarko Nikolić 2009, Draslar partner 433 strane, A4, tvrd povez ISBN: 8676141398

CAMPBELL’S OPERATIVE ORTHOPAEDICS, 4 vol. set
Canale, Beaty 11. izdanje, 2007, Elsevier 5512 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808923617

ULTRAZVUK SUSTAVA ZA KRETANJE
Nikola Čičak i saradnici 2003, Medicinska naklada 163 strane, B5, mek povez ISBN: 9531762066

www.datastatus.rs

MEDICINA

2006, Medicinska naklada 440 strana, B5, tvrd povez ISBN: 9531763232

OTORINOLARINGOLOGIJA
NOVO

MEDICINA

COLOR ATLAS OF ENT DIAGNOSIS
Bull, Almeyda 5. izdanje, 2009, Thieme 296 strana, B6, mek povez ISBN: 3131293950

DIAGNOSIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY: AN ILLUSTRATED GUIDE
Önerci 2009, Springer 178 strana, A4, tvrd povez ISBN: 3642004989

OTORINOLARINGOLOGIJA I KIRURGIJA GLAVE I VRATA
Vladimir Katić, Drago Prgomet i suradnici 2009, Naklada Ljevak 395 strana, B5, tvrd povez ISBN: 9533031336

MEDICINA

36

www.datastatus.rs

PATOFIZIOLOGIJA
NOVO NOVO

PATHOPHYSIOLOGY: THE BIOLOGIC BASIS FOR DISEASE IN ADULTS AND CHILDREN
McCance, Huether 6. izdanje, 2010, Elsevier 1864 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0323065848

ESSENTIALS OF PATHOPHYSIOLOGY: CONCEPTS OF ALTERED STATES
Porth 2. izdanje, 2006, LWW 1184 strane, A4, mek povez ISBN: 0781770874

COLOR ATLAS OF PATHOPHYSIOLOGY
Silbernagl, Lang 2. izdanje, 2009, Thieme 448 strana, B6, mek povez ISBN: 3131165529

PATOLOGIJA I SUDSKA MEDICINA
NOVO

PATOLOGIJA PRVO SRPSKO IZDANJE
Ivan Damjanov, Stanko Jukić i Marin Nola 2009, Medicinska naklada 844 strane, A4, tvrd povez ISBN: 9531764115

NAČELA SUDSKOMEDICINSKIH VJEŠTAČENJA
Josip Škavić, Dušan Zečević 2010, Naklada Ljevak 319 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9533032324

ROBBINS & COTRAN PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE: with Student Consult Online Access
8. izdanje, 2009, Elsevier 1464 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0808924028

37

PEDIJATRIJA I NEONATOLOGIJA
USKORO

FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL PERINATAL MEDICINE: DISEASE OF THE FETUS AND INFANT, 2 vol. set
Martin, Fanaroff, Walsh 9. izdanje, 2010, Elsevier 1984 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0323065457

NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS
Kliegman i saradnici 18. izdanje, 2007, Elsevier 3200 strana, A4, tvrd povez ISBN: 141605622X

PEDIJATRIJA
Duško Mardešić 2003, Školska knjiga 1165 strana, B5, tvrd povez ISBN: 9530305699

www.datastatus.rs

MEDICINA

Kumar, Abbas, Fausto, Aster

PSIHIJATRIJA
NOVO

MEDICINA

KAPLAN AND SADOCK’S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY, 2 vol. set
Sadock, Ruiz 9. izdanje, 2009, LWW 4884 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0781768993

STAHL’S ESSENTIAL PSYCHOPHARMACOLOGY: NEUROSCIENTIFIC BASIS AND PRACTICAL APPLICATIONS
Stahl 3. izdanje, 2008, CUP 1132 strane, A4, mek povez ISBN: 0521673763

KAPLAN AND SADOCK'S POCKET HANDBOOK OF CLINICAL PSYCHIATRY
Benjamin & Virginia Sadock 5. izdanje, 2010, LWW 576 strana, 11,5×20 cm, mek povez ISBN: 1605472646

MEDICINA

38

www.datastatus.rs

PULMOLOGIJA
NOVO

FISHMAN’S PULMONARY DISEASES AND DISORDERS
Fishman i saradnici 4. izdanje, 2008, McGraw Hill 2948 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0071457399

NUKLEARNA KARDIOLOGIJA I PULMOLOGIJA
S. Težak, D. Ivančević, D. Dodig, I. Čikeš 2005, Medicinska naklada 272 strane, B5, mek povez ISBN: 9531762953

OXFORD HANDBOOK OF RESPIRATORY MEDICINE
Chapman, Robinson, Stradling, West 2. izdanje, 2009, OUP 880 strana, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0199545162

RADIOLOGIJA
NOVO

CT AND MRI OF THE WHOLE BODY, 2 vol. set
Haaga i saradnici 5. izdanje, 2008, Elsevier 2904 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0323053750

MAGNETNA REZONANCA KIČME
Robert Semnic 2009, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica 392 strane, B5, tvrd povez ISBN: 8682113120

ULTRAZVUČNI ATLAS DOJKE + CD
Eva Pichler i suradnici 2005, Školska knjiga 278 strana, A4, tvrd povez ISBN: 9530315554

39

NOVO

POMOĆ U RADIOLOŠKOJ DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI
Chapman, Nakilney 2005, Medicinska naklada 694 strana, A5, mek povez ISBN: 9539992303

TEACHING MANUAL OF COLOR DUPLEX SONOGRAPHY
Hofer 2. izdanje, 2004, Thieme 108 strana, A4, mek povez ISBN: 3131275928

EXPERT DIFFERENTIAL DIAGNOSIS: ULTRASOUND
Griffith i saradnici 2009, LWW 550 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1931884145

www.datastatus.rs

MEDICINA

REUMATOLOGIJA
NOVO

MEDICINA

CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT IN RHEUMATOLOGY
Imboden, Hellman, Stone 2. izdanje, 2006, McGraw Hill 608 strana, B5, mek povez ISBN: 0071460403

IZVANZGLOBNI REUMATIZAM I SRODNA STANJA
Ivo Jajić i Zrinka Jajić 2005, Medicinska naklada 322 strane, B5, mek povez ISBN: 9531763003

ARTHRITIS AND ARTHROPLASTY: THE SHOULDER, Expert Consult Online + DVD
Dines, Williams, Laurencin 1. izdanje, 2009, Elsevier 336 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1416049754

MEDICINA

40

www.datastatus.rs

SPORTSKA MEDICINA
NOVO

POVREDE U SPORTU
Dragoljub Banović 2. izdanje, 2006, Draslar partner 666 strana, A4, tvrd povez ISBN: 8676140685

PHYSIOLOGY OF SPORT AND EXERCISE
Wilmore, Costill, Kenney 4. izdanje, 2008, Human Kinetics 592 strane, A4, tvrd povez ISBN: 0736055835

NETTER'S SPORTS MEDICINE
Madden, Putukian, McCarty, Young 2009, Elsevier 800 strana, A4, tvrd povez ISBN: 1416049223

URGENTNA MEDICINA
NOVO

OXFORD HANDBOOK OF EMERGENCY MEDICINE
Wyatt, Illingworth, Graham, Clancy, Robertson 3. izdanje, 2006, OUP 768 strana, 10×18 cm, mek povez ISBN: 0199206074

URGENTNA MEDICINA KROZ PRIMERE IZ PRAKSE
Ivan D. Ristić 2003, IP Obelezja 564 strane, B5, mek povez ISBN: 8683563502

ROSEN’S EMERGENCY MEDICINE: CONCEPTS AND CLINICAL PRACTICE, 2 vol. set
7. izdanje, 2009, Elsevier 2894 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0323054722

41

UROLOGIJA
NOVO

CAMPBELLS UROLOGY, 4 vol. set
Wein, Kavoussi, Novick, Partin, Peters 9. izdanje, 2006, Elsevier 4592 strana, A4, tvrd povez ISBN: 0808923536

SMITH’S GENERAL UROLOGY
Tanaqho, Mcaninch 17. izdanje, 2007, McGraw Hill 768 strana, 23,2 x 18,6 x 3,2 cm, mek povez ISBN: 0071457372

UROLOGIJA
Velibor S. Marković 1. izdanje, 2009, Velarta 400 strana, B5, tvrd povez ISBN: 8671381676

www.datastatus.rs

MEDICINA

Marx, Hockberger, Walls

BIH Tehnička knjiga Zmaja od Bosne 22, Sarajevo kontakt Selim Selmanović Tel: +387 (0)33 649 000 e-mail: tehnickaknjiga@gnet.ba Biblioner d.o.o. Stevana Markovića 11 78000 Banja Luka +387 51 347 730 biblioner@blic.net CRNA GORA Karver – Sibila d.o.o. Obala Ribnice, Cvijetin breg bb 81000 Podgorica +382 20 602625 karver@t-com.me Spisak distributera u Srbiji pogledajte na našem veb-sajtu

www.datastatus.rs
Besplatan poziv 0800 300 033 info@datastatus.rs Direkcija Tel 011 3017 832, -33, -34 Fax 011 3017 835 Knjižara 27. marta 43, 11000 Beograd Tel 3039 025, -26

Pratite akcijske

prodaje

Registrujte se i lako i jednostavno - izaberite naslov - formirajte predračun - naručite knjigu - pratite status vaše narudžbine

Prijavite se na mejling listu i budite uvek informisani o novim izdanjima i akcijskim prodajama

Iskoristite veliki izbor stručne literature domaćih i inostranih izdavača po kataloškim cenama u našoj knjižari

Platite kreditnom karticom preko interneta

Naša izdavačka delatnost

www.datastatus.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful