UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

CENTRUL DE INGINERIE GEOTEHNICĂ Tel: 021-2429350, Fax: 021-2420866 E-mail: cig@utcb.ro

Normativ
pentru

proiectarea structurilor de fundare directă
Redactarea finală
Contract Nr. 147 / 2002 Beneficiar M.T.C.T. Rector, Prof.univ. dr. ing. Dan Stematiu Şef de proiect, Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Colectiv de elaborare: Prof.univ. dr. ing. Nicoleta Rădulescu Prof. univ. dr. ing. Iacint Manoliu Prof. univ. dr. ing. Marius Gabor Prof. univ. dr. ing. Alexandrina Pretorian Conf. univ. dr. ing. Rodica Vierescu Şef lucrări univ. ing. Andrei Olteanu Şef lucrări univ. ing. Manole Şerbulea

- Bucureşti 2004 -

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, RO-020396, Bucureşti 38

Cuprins
Lista notaţiilor şi simbolurilor ..............................................................................................................4 1. Prevederi generale ............................................................................................................................7 2. Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor ..................................................7 2.1. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei .......................7 2.2. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor ......................................................................................7 2.3. Cerinţe privind proiectarea substructurilor................................................................................8 3. Alegerea tipului de fundaţie .............................................................................................................9 3.1. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie .................................................................9 3.1.1. Sistemul structural al construcţiei ..........................................................................................9 3.1.2. Condiţiile de teren ..................................................................................................................9 3.1.3. Condiţiile de exploatare ale construcţiei ................................................................................9 3.1.4. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii ................................................................................9 3.2. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare............................................................10 4. Materiale utilizate la fundaţii .........................................................................................................11 5. Solicitări transmise infrastructurilor...............................................................................................11 5.1. Prevederi generale ...................................................................................................................11 5.2. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări..........................12 5.3. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări ..................................12 6. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei.........................................................................................13 6.1. Condiţii generale .....................................................................................................................13 6.2. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale ...........................................14 6.3. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii ...................................................16 6.4. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ......................................17 7. Proiectarea fundaţiilor izolate ........................................................................................................18 7.1. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit.........................................................................19 7.1.1. Fundaţii tip talpă de beton armat ..........................................................................................19 7.1.2. Fundaţii tip bloc şi cuzinet .............................................................................................22 7.2. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi...................................................................24 7.2.1. Dimensiunile secţiunilor de beton ........................................................................................25 7.2.2. Monolitizarea paharului .......................................................................................................28 7.2.3. Armarea paharului................................................................................................................28 7.2.4. Verificarea tălpii fundaţiei pahar..........................................................................................28 7.3. Fundaţii pentru stâlpi metalici.................................................................................................29 8. Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi ............................................................31 8.1. Domeniul de aplicare...............................................................................................................31 8.2. Alcătuirea fundaţiilor ..............................................................................................................32 8.2.1. Secţiunea de beton................................................................................................................32 8.2.2. Armarea fundaţiilor ..............................................................................................................33 8.3. Calculul grinzilor continue......................................................................................................34 8.3.1. Calculul cu metode simplificate ...........................................................................................34 8.3.2. Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren ...................35 9. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie .............................................39 9.1. Prevederi generale de alcătuire................................................................................................39 9.2. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă ............39 9.2.1. Fundaţii la clădiri fără subsol ...............................................................................................39 9.2.2. Fundaţii la clădiri cu subsol..................................................................................................44 9.2.3. Dimensionarea fundaţiilor ....................................................................................................44 9.3. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată ..........47 9.4. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali .................................................................................47 9.5. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite ...........................................49 1

..4.................... Principii generale de proiectare ....... dimensionare şi verificare ............................................................74 12.................... Prevederi generale ...................... Fundaţii la rosturi de tasare ......70 12...................................................................................“efectul de menghină” ... Prevederi generale ..........................1..... Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire ..........................69 11..................3..80 2 ...........................................................................3..................................................3.....................................................1....2............. Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat ...............76 12..........4........................................................................... Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari ..55 10........... Calculul eforturilor în elementele infrastructurii..............................67 11........................................4...68 11.........1....4........... Dimensionarea elementelor infrastructurii .51 9........................................................51 9..............5..........7...... Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor ................................................................................57 10.......................1..........5....................51 9... Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare ...............70 12........................3..............9.................74 12.............1. Calculul radierelor pe mediu Winkler .........................3....................................2.....................74 12...........5..............73 12................... Alcătuire generală şi domenii de aplicare ....................... Reglementări tehnice de referinta..............................................1....................62 11...............3............................. Verificarea pereţilor ..... Elemente constructive şi de proiectare............................................... Schematizarea pentru calcul a infrastructurii .. Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat ................................................3..76 12..........................................................................4..........................................2...................6............................. Calculul radierelor pe mediu Winkler ......................69 11..........................................7....2............ Verificarea planşeelor.....................................................63 11...71 12............................2........................... Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate...... Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor .......................1....... Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat ..........62 11..........3....2..........3..............Boussinesq .................................78 13..........1...........3................2................2.......7.....3... Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide ............................57 10....4..............................................57 10...............1.........................3...........................................................70 12.......... Proiectarea radierelor de beton armat..........4..............57 10...76 12.............1....................................... Verificarea fundaţiilor ...............72 12....72 12.......... Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor ..................................................................................................60 11..70 12..................... Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile ........................................... Infrastructuri..... Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice .................................... Calculul radierelor .....................3................................................................ Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii ...1.. Elemente de calcul.... Dimensionarea tălpii fundaţiilor........2...................... Calculul radierelor pe mediu Boussinesq ...........4......................................................71 12...............71 12..........................70 12...............

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII A4.ANEXA A A1. METODE NUMERICE DE CALCUL ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER – BOUSSINESQ ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ 3 . VALORI ORIENTATIVE A3. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B1. PRESIUNI CONVENŢIONALE A2. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE. METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE B2.

Lăţimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Lăţimea activă a fundaţiei Lăţimea sau diametrul plăcii utilizate pentru determinarea caracteristicilor de compresibilitate prin incercarea pe teren Rigiditatea cilindrică a radierului Modulul de elasticitate Modulul de deformaţie liniară al terenului de fundare Modulul dinamic de deformaţie liniară al terenului de fundare Rigiditatea aproximativă a construcţiei E' I F F G H H’ H1.Lista notaţiilor şi simbolurilor Notaţia sau simbolul A Aas Aav AP AS Awf B Ba Bp D E Es Es * E' I C UM [m2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [m2] [m] [m] [m] [kNm] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] Semnificaţia Aria secţiunii transversale a sistemului de fundare Aria de armătură de suspendare Aria armăturii verticale Aria minimă a plăcii Aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului Suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă) Dimensiunea cea mai mică a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan. cota z a punctului pentru care se calculează tasarea Coeficientul presiunii laterale a pământului în stare de repaos Indice de rigiditate pentru radiere generale de formă dreptunghiulară Rigiditatea relativă Dimensiunea cea mai mare a tălpii fundaţiei având forma dreptunghiulară în plan. H2 HC Hf Hî Hmin HP I IC If IP K K0 KG KR L L0 L1 [kPa] [kN] [kPa] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m4] [-] [-] [%] [-] [-] [-] [-] [m] [m] [m] Rigiditatea fundaţiei Forţa tăietoare transmisă între pereţii cu planuri mediane intersectate Modulul transversal (de forfecare) Înălţimea fundaţiei Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc Înălţimile treptelor blocului din beton simplu Înălţimea secţiunii fundaţiei continue Grosimea fundului paharului Adâncimea de îngheţ Înălţimea minimă a fundaţiei Înălţimea paharului Momentul de inerţie al secţiunii transversale a sistemului de fundare în lungul axei longitudinale Indicele de consistenţă Momentul de inerţie al unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Indicele de plasticitate Coeficient care depinde de forma în plan a fundaţiei. rigiditatea fundaţiei. Lungimea sistemului de fundare pentru fundaţii de secţiune dreptunghiulară în plan Distanţa dintre doi stâlpi vecini Lungimea treptei blocului din beton simplu 4 .

Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în câmp Înălţimea diafragmelor 5 [m] [kN] . Rezultanta încărcărilor axiale în centrul de greutate al [kN] secţiunii fundaţiei Numărul de lovituri necesare penetrării instalaţiei SPT pe o adân[-] cime de 30 cm pentru un diametru al tijei de penetrare de 50 mm [kN] Forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare [kN] Forţa axială în stâlpul i [kN] Forţa de întindere în pereţii longitudinali Forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii [kN] prefabricate [kN] Rezultanta presiunilor pe peretele frontal [kN] Forţa tăietoare Forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii asociată [kN] mecanismului de plastificare la acţiuni seismice [kN] Forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu [kPa] Rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare [N/mm2] Rezistenţa de calcul de bază la compresiune a betonului [kN] Reacţiunea în reazemul i 2 [N/mm ] Rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp [m] Perimetrul secţiunii de forfecare Modulul de rezistenţă al tălpii fundaţiei având forma 3 [m ] dreptunghiulară în plan. Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a sistemului de fundare [m] [kPa] [m] [-] [mm] [m] [mm] [m] Lăţimea unei fâşii de radier definită între mijloacele a două deschideri succesive Rezistenţa la compresiune monoaxială a pământului (coeziunea nedrenată) Distanţa din centrul de greutate al tălpii fundaţiei la axul stâlpului i Indicele porilor Înălţimea secţiunii transversale a grinzii Grosimea radierului Înălţimea cuzinetului.La.cap Mx My N N N1cap Ni NP NST. Lb Ls M M M0 M1 M2-3 Mi M r.montaj P Q Qas Qinf Ra Rc* Ri Rt U W bf cU di e h h hc hd Valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază Valoarea de calcul a forţei de lunecare transmisă planşeului superior Momentul încovoietor rezultant în centrul de greutate al secţiunii [kNm] fundaţiei [kPa] Modulul edometric Coeficient de corelaţie între valoarea modului edometric în [-] intervalul de presiuni 200÷300 kPa şi modulul de deformaţie liniară Momentul încovoietor transmis paharului prin presiuni pe peretele [kNm] frontal Modulul edometric determinat pentru intervalul de presiuni [kPa] 200÷300 kPa [kNm] Momentul încovoietor în stâlpul i Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii [kNm] superioare a peretelui frontal [kNm] Momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea x-x [kNm] Momentul încovoietor faţă de secţiunea y-y Forţa axială. M c MST.

hr k’s k1 ks lancorare lc le ls. bs m mbt p qc td vp vs z z0 [mm] [kN/m ] [kN/m3] [kN/m3] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [kPa] [kPa] [m] [cm/sec] [cm/sec] [m] [m] ca 3 Înălţimea secţiunii transversale a grinzii în reazem Coeficientul de pat obţinut prin încercarea de probă cu placa de latură sau diametru Bp Coeficientul de pat obţinut din încercarea cu placa de 1m2 Coeficientul de pat al mediului deformabil Lungimea de ancorare Lungimea cuzinetului Lungimea elastică Dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului Coeficient de corecţie care depinde de raportul între grosimea z0 a stratului deformabil şi lăţimea B a sistemului de fundare Coeficientul condiţiilor de lucru Presiunea de contact fundaţie-teren Rezistenţa pe vârf (CPT) Grosimea diafragmelor Viteza de propagarea a undelor longitudinale (principale) prin teren Viteza de propagarea a undelor trasversale (secundare) prin teren Deplasarea tălpii fundaţiei pe direcţie verticală Grosimea stratului deformabil Rigiditatea cadrelor din componenţa construcţiei Factorul de transformare de la valoarea k’s la valoarea ks Unghiul blocului din beton simplu Unghiul cuzinetului Deformaţia longitudinală specifică Diametrul barei de armătură Coeficient de flexibilitate pentru radiere sub stâlpi uniform distribuiţi pe suprafaţa acestora Coeficient de frecare Coeficient de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Coeficient dinamic de deformaţie transversală (Poisson) al terenului de fundare Densitatea Efortul unitar normal Efortul unitar normal vertical Efortul unitar tangenţial mediu pe suprafaţa de lunecare ∑ E' I α α β ε φ λ μ νs νs * ρ σ σz τmed (kPa) [-] [º] [º] [%] [mm] [m-1] [-] [-] [-] [g/cm3] [kPa] [kPa] [kPa] 6 .

Normativul se referă la următoarele tipuri de fundaţii directe: a) fundaţii izolate b) fundaţii continue c) fundaţii radier 1. La proiectarea structurilor de fundare directă se va avea în vedere respectarea cerinţelor prevăzute la punctul 2. asigurând îndeplinirea condiţiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită. Infrastructura este alcătuită din substructură şi fundaţii. Reglementările tehnice de referinţă sunt enumerate în capitolul 13. Prevederi generale 1.1.2 şi în reglementările tehnice conexe. La construcţiile care nu au substructură. inclusiv cele seismice. 2. 2. Sistemul structural reprezintă ansamblul elementelor care asigură rezistenţa şi stabilitatea unei construcţii sub acţiunea încărcărilor statice şi dinamice. terenul de fundare (T) (fig. Terenul de fundare constituie suportul construcţiei şi reprezintă volumul de rocă sau de pământ care resimte influenţa construcţiei respective sau în care pot avea loc fenomene care să influenţeze construcţia. 2. Cerinţe privind proiectarea fundaţiilor 2. 1.1.1. infrastructura este alcătuită din fundaţii. construcţiile industriale şi agrozootehnice. În raport cu suprastructura. pământuri lichefiabile) se au în vedere şi măsurile suplimentare din reglementările tehnice în vigoare specifice acestor cazuri.3.5. Suprastructura infrastructurii (I).3.1.2.2. La proiectarea structurilor de fundare directă în condiţii speciale de teren (pământuri sensibile la umezire.1.1.6. Fundaţiile trebuie proiectate astfel încât să transmită la teren încărcările construcţiei. reprezintă ansamblul elementelor de rezistenţă situate deasupra 2.1.2.1).2. Definirea sistemului structural şi a subsistemelor componente ale construcţiei 2. care conduc la capacităţi de rigiditate şi rezistenţă majorate.1. Principii generale ale conformării de rezistenţă a infrastructurilor 2.1. Fundaţiile reprezintă ansamblul elementelor structurale care transmit încărcările la terenul de fundare. 2. 2.4. 7 . Prezentul normativ se aplică la proiectarea structurilor de fundare directă pentru clădirile de locuit şi social – culturale.1. Elementele structurale pot fi grupate în patru subsisteme: suprastructura (S). aceasta prezintă diferenţe de alcătuire şi conformare. 2.1. Substructura este zona poziţionată între suprastructură şi fundaţii. substructura (B). pământuri contractile. 2. inclusiv cele din acţiuni seismice. fundaţiile (F).

Infrastructura se va proiecta astfel încât să fie solicitată. Substructura are rolul de a prelua încărcările provenite de la suprastructură şi de a le transmite fundaţiilor. 2.6.00 F B F T B T S 0. Cerinţe privind proiectarea substructurilor 2. In aceste situaţii se vor lua măsuri care să asigure o comportare ductilă a substructurii şi accesul pentru intervenţii post seismice. La proiectarea substructurilor se vor lua în considerare încărcările proprii. de regulă.1 Componentele sistemului structural Suprastructura (S). Fundaţiile (F).). de regulă. 2.3. Ιnfrastructura (Ι) 2.3. în domeniul elastic de comportare. Această condiţie nu este obligatorie în zonele seismice de calcul E şi F definite în reglementarea tehnică de referinţă NP100-92. 2. 2. Se admite proiectarea mecanismului de plastificare a structurii la acţiuni seismice severe cu dezvoltarea de articulaţii plastice şi în substructură.3.3.2). 8 . Fundaţiile ca elemente structurale se vor proiecta astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale. 5.2. Substructura (B). Substructura este alcătuită. grinzi etc. Terenul de fundare (T). stâlpi) şi elemente orizontale sau înclinate (plăci.5.2. 2. 2.3. încărcările transmise de suprastructură şi de teren conform prevederilor de la cap. La proiectarea elementelor structurale ale substructurii vor fi îndeplinite condiţiile de verificare la stările limită ultime şi ale exploatării normale. Proiectarea substructurii trebuie să ţină cont de conlucrarea cu fundaţiile şi suprastructura.S T T T T S F T T T T F a b S S 0. 2.3.1. din elemente structurale verticale (pereţi.4.2.3.00 B F T c d e Fig. Eforturile din acţiuni seismice transmise substructurii se vor asocia mecanismului de plastificare al suprastructurii (fig. 2.3.

degajări de gaze agresive care poluează apele meteorice şi accentuează agresivitatea chimică a apelor subterane.adâncimea săpăturii pentru realizarea fundaţiilor construcţiei şi modul de asigurare a stabilităţii săpăturii. circulaţia apei prin pământ etc.dimensiuni (deschideri. .2 Sisteme structurale cu mecanisme de plastificare în suprastructură 3.). zidărie etc. . caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pământ sau de rocă şi evoluţia acestora în timp. 3. . Condiţiile de exploatare ale construcţiei .condiţiile hidrogeologice (nivelul şi variaţia sezonieră a apelor subterane.1.).natura şi stratificaţia terenului de fundare. metal.3.). eforturile transmise fundaţiilor etc.).2. Sistemul structural al construcţiei . posibilităţi de producere a inundaţiilor.eforturile transmise la fundaţii (din sarcini statice şi dinamice – vibraţii produse de utilaje etc. a fenomenului de afuiere etc.condiţiile hidrologice (nivelul apelor de suprafaţă. .tipul de suprastructură (în cadre. agresivitatea apelor subterane. . 3. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii . 9 . Condiţiile de teren .1.). Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie 3.încălzirea terenului în cazul construcţiilor cu degajări mari de căldură (cuptoare. . . .eforturile transmise fundaţiilor în grupările fundamentale şi speciale de încărcări. înălţimi – suprateran şi subteran). .Perete Stâlp Grindă Articulaţii plastice S S T B Ι F F T Fig.alcătuirea substructurii.posibilitatea pierderilor de apă sau substanţe chimice din instalaţiile sanitare sau industriale. .influenţa deformaţiilor terenului de fundare asupra exploatării normale a construcţiei. cu pereţi etc. 2. travei. . .condiţiile de stabilitate generală a terenului (terenuri în pantă cu structuri geologice susceptibile de alunecări de teren etc. Alegerea tipului de fundaţie 3.1.).materiale (beton. .limitarea tasărilor în funcţie de cerinţele tehnologice specifice.).1.1. furnale etc.1.mecanismul de disipare a energiei induse de acţiunea seismică (poziţia zonelor potenţial plastice. 3.).4.sensibilitatea la tasări a sistemului structural. .

50 Hî≤70 Nisip fin prăfos.4. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare 3. . pământuri lichefiabile etc. 3.natura terenului de fundare.condiţiile tehnologice.3.înălţimea minimă constructivă a fundaţiei. Pentru construcţiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire.2. . argilă grasă 50 Hî+10 H≥2.1. 3.50 Hî+20 50 *) Observaţie – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheţ se măsoară de la cota inferioară a pardoselii. afuierea terenului la realizarea epuismentelor etc.2. 3.).1 în funcţie de natura terenului de fundare.. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte în funcţie de: .00 oricare nisipuri mari şi 40 H<2.50 90 50 argilos.6. adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice de referinţă specifice acestor cazuri.2.nivelul apei subterane. argilă 50 H H ≥ 2.existenţa unor construcţii în vecinătate care pot fi afectate de lucrările de execuţie a infrastructurii (instabilitatea taluzului. de gaze.2. pământuri contractile.2. praf H<2.00 Hî+20 50 80 50 H≥2. .5.50 î+10 prăfoasă şi nisipoasă Hî>70 H<2. adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 3.prezenţa reţelelor de apă-canal.sistemul de epuismente. 10 . Adâncimea de îngheţ are valorile indicate în reglementarea tehnică de referinţă STAS 6054/77.2.2. . 3.00 Hî>70 H<2. Adâncimea de fundare este distanţa măsurată de la nivelul terenului (natural sau sistematizat) până la talpa fundaţiei.1 Hî H Adâncimea minimă de fundare adâncimea de adâncimea apei (cm) îngheţ subterane faţă de Terenul de fundare Terenuri cota terenului Terenuri ferite supuse acţiunii natural de îngheţ*) îngheţului (cm) (m) Roci stâncoase oricare oricare 30÷40 20 Pietrişuri curate.00 Hî+10 mijlocii curate 80 50 H≥2.00 90 50 argilos. 3. 40 Hî H≥2.). Talpa fundaţiei va pătrunde cel puţin 20 cm în stratul natural bun de fundare sau în stratul de fundare îmbunătăţit.00 Hî≤70 Pietriş sau nisip H<2.2. . . 3. Tabelul 3. de energie electrică etc.adâncimea de îngheţ.

beton armat.7.beton simplu. fundaţii supuse la solicitări importante şi fundaţii supuse la acţiuni dinamice. 11 .6. Orice acţiune semnificativă pentru proiectarea elementelor infrastructurii sau pentru verificarea terenului de fundare se va considera în categoria de solicitări transmise infrastructurii. condiţiile mediului de fundare şi influenţa acestora asupra durabilităţii betonului din fundaţii. PC sau plase sudate din STNB. Fundaţiile se pot realiza din zidărie de piatră sau beton ciclopian. Mortarul întrebuinţat este din var şi ciment de marcă minim M10 indicat în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1030-85. Solicitări transmise infrastructurilor 5. forţe seismice etc. Fundaţiile se alcătuiesc în mod obişnuit din: . din încărcări de exploatare.1. presiuni sau împingeri ale pământului. cuzineţi. de regulă. Pentru fundaţiile continue ale construcţiilor cu cel mult un nivel amplasate în mediul rural se pot aplica şi soluţii constructive bazate pe folosirea materialelor locale.). 4. oţel OB37 iar pentru armătura de rezistenţă rezultată din calcul se utilizează oţel OB37. b) Beton armat C8/10 pentru fundaţii izolate sau continue. C12/15 pentru fundaţii prefabricate tip pahar. Prevederi generale 5. solicitări. acestea sunt definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99. 4.2. 4. 4. Materiale utilizate la fundaţii 4. egalizări şi bloc (la fundaţiile tip bloc şi cuzinet). cu procente optime de armare.zidărie de piatră. Pentru fundaţiile din zidărie de piatră se aplică prevederile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 2917-79. . 4. Tipul de ciment ce se utilizează la prepararea betonului pentru fundaţii se stabileşte în funcţie de influenţa condiţiilor mediului de fundare ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99.3. 4. . presiunea apei etc. Solicitările transmise infrastructurilor se determină considerând eforturile transmise de suprastructură. Caracteristicile betoanelor utilizate la executarea fundaţiilor se stabilesc de proiectant în funcţie de destinaţie. Clasele minime de beton se stabilesc astfel: a) Beton simplu C4/5– pentru umpluturi. fundaţii monolite tip pahar. Pentru armătura rezultată din criterii constructive se utilizează. 5.4. În condiţii de agresivitate caracteristicile betoanelor se stabilesc ca în reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99 respectiv C215-88.1. radiere şi reţele de grinzi neexpuse la acţiuni agresive. Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 438/1-89 respectiv STAS 438/2-91. încărcările aplicate direct infrastructurii (încărcări din greutatea proprie.1.5.4.1.

1.1.2. 12 .5. La verificarea rezistenţei infrastructurii şi a terenului de fundare vor considera valorile de calcul ale eforturilor transmise de suprastructură. M.) dezvoltate în secţiunea de la baza suprastructurii (fig 5. 5.3.5. Fig. 5. 5.4. când.1. solicitările transmise infrastructurilor se determină corespunzător forţelor generalizate (N. Calculul va considera orice direcţie de acţiune seismică semnificativă pentru proiectarea infrastructurii. 5. 5.1).3.1 Solicitările transmise infrastructurii de suprastructură. corespunzătoare direcţiilor principale şi direcţiilor oblice (la 45º şi 135º) ale construcţiei. se acceptă plastificarea suprastructurii şi dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei induse de cutremur.2. Solicitările transmise infrastructurilor proiectate corespunzător unei comportări elastice de către suprastructura plastificată sunt asociate mecanismului de disipare a energiei induse de acţiunile seismice.3. de regulă. Structurile considerate în calcul în stadiul de comportare liniară (elastic) se recomandă să fie schematizate ca ansamblul constituit din suprastructură. De regulă.1. Q etc. 5. Solicitările transmise infrastructurilor se determină cu valori corespunzătoare proiectării elementelor de beton ale infrastructuturii şi cu valori corespunzătoare verificării terenului de fundare. de regulă. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările fundamentale de încărcări 5.1. sunt aplicabile grupărilor speciale de încărcări în care se consideră acţiunile seismice aplicate construcţiei. condiţionată de dimensionarea completă a suprastructurii. Solicitări transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări 5.3. infrastructură şi teren de fundare. Stabilirea solicitările transmise infrastructurilor în grupările speciale de încărcări este. Valorile solicitărilor transmise infrastructurii se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0-75 şi coeficienţii încărcărilor se definesc în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10101/0A-77. 5. se vor considera 8 direcţii în plan orizontal. 5. Solicitările transmise infrastructurilor se determină în grupările fundamentale de încărcări şi în grupările speciale de încărcări.2.2.2. În gruparea specială de încărcări la acţiuni seismice. Prevederile de la pct.2.3. 5.1.

1) kF = 1. 6.1.1). Dimensiunile bazei fundaţiei se stabilesc pe baza calculului terenului de fundare definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/1-85 respectiv STAS 3300/2-85. Stările limită ale terenului de fundare pot fi de natura unei stări limită ultime (SLU). Dacă mecanismul de plastificare care asigură disiparea energiei induse de cutremur implică dezvoltarea de deformaţii inelastice şi în elementele substructurii.6.pentru verificarea terenului de fundare se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări majorate cu coeficientul kF dat de (5.EN).3.35 Forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele de calcul ale materialelor. stările limită ale terenului de fundare sunt: . dacă deformaţiile terenului conduc la deplasări şi deformaţii ale construcţiei incompatibile cu structura de rezistenţă sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLD. 13 .starea limită de deformaţii (SLD).pentru calculul elementelor infrastructurii se consideră valorile solicitărilor capabile din grupările speciale de încărcări.4.U).) valorile coefientului seismic de calcul pe direcţie verticală sunt ±2ks.1. care răspund elastic la 5. a cărei depăşire conduce la întreruperea exploatării normale a construcţiei. Având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/1-85. care poate fi de natura unei stări limită ultime (SLD.3.3. Efectul componentei verticale a acţiunii seismice se va lua în considerare la proiectarea sistemelor de fundare în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă P100-92. Dimensiunile bazei fundaţiei se aleg astfel încât presiunile la contactul între fundaţie şi teren să aibă valori acceptabile. pentru a se împiedica apariţia unor stări limită care să perecliteze siguranţa construcţiei şi/sau exploatarea normală a construcţiei. 5.5.Valorile forţelor generalizate transmise infrastructurii sunt determinate prin majorarea forţelor capabile dezvoltate de mecanismul de plastificare a suprastructurii cu coeficientul kF: (5.3) cs = 1.1. dacă deformaţiile terenului împiedică exploatarea normală a construcţiei. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei 6.3.2. 6.3.1. În grupările speciale de încărcări care cuprind şi acţiunea seismică se consideră acţiunea de lungă durată a încărcărilor aplicate direct elementelor infrastructurii precum şi forţele seismice de calcul stabilite pe baza unui coeficient seismic cu valoarea minimă: (5. 5. Solicitările transmise infrastructurilor de către suprastructurile acţiunile seismice se consideră cu valorile date la pct. a capacităţii funcţionale a construcţiei sau de natura unei stări limită a exploatării normale (SLEN).3. în parte sau în totalitate.2) kF = 1. Condiţii generale 6. a cărei depăşire conduce la pierderea ireversibilă.1.3.3.00 5.5αks 6. Dacă forţele generalizate capabile se determină considerând rezistenţele medii ale materialelor valoarea coeficientului kF este: (5. . 5. în cazul fundaţiilor sensibile la forţă tăietoare/străpungere (radiere tip dală groasă etc. pentru calcul se consideră următoarele valori ale solicitărilor transmise de suprastructură: .

6.1. În cazul fundării pe rocă. ţinând seama de experienţa de construcţie din ţară. c) Existenţa restricţiilor de deformaţii în exploatare . 6. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale 6.1.8.. în parte sau în totalitate. pconv. folosirea presiunilor convenţionale ca presiuni acceptabile este admisă în toate cazurile. V).1. tabelele cuprinzând aşa-numitele valori de bază ale presiunilor convenţionale. 6.ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de deformaţii (SLD. p conv. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de apartenenţa terenului la una din următoarele categorii: a) terenuri bune (TB) b) terenuri dificile În tabelul 6. Din punctul de vedere al construcţiei. . În anexa A sunt reproduse. 6.EN) sau calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP).EN). 6.1. 6.5. în trei moduri: .7. în cazul fundării directe.U sau SLD.construcţii obişnuite. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85.2.ca presiuni convenţionale.1 sunt date. .2. corespunzătoare unor 14 .1. situaţiile in care terenul de fundare aparţine categoriei TB.ca presiuni care să asigure îndeplinirea condiţiilor calcului la starea limită de capacitate portantă (SLCP). o singură condiţie este suficientă pentru a face obligatoriu calculul la starea limită de deformaţie (la SLD. b) Sensibilitatea la tasări .starea limită de capacitate portantă (SLCP) corespunde unei extinderi a zonelor în care se îndeplineşte condiţia de rupere (efortul tangenţial efectiv este egal cu rezistenţa la forfecare a materialului) astfel încât are loc pierderea stabilităţii terenului şi a construcţiei.U şi SLD. calculul terenului de fundare pe bază de presiuni convenţionale impune îndeplinirea simultană a patru condiţii. După cum rezultă din tabelul 6. calculul terenului de fundare se diferenţiază în funcţie de următorii factori: a) Clasa de importanţă .construcţii speciale. Din punctul de vedere al terenului de fundare. starea limită de capacitate portantă a terenului de fundare este întotdeauna de natura unei stări limite ultime. în vederea stabilirii unor dimensiuni ale bazei fundaţiei care să conducă la presiuni acceptabile pe teren. sunt sintetizate în tabelul 6. IV.2. CS (din clasele de importanţă I şi II). .2.construcţii nesensibile la tasări diferenţiale. CO (din clasele de importanţă III. cu excepţia construcţiilor speciale când se impune calculul la starea limită de capacitate portantă (SLCP). Presiunile convenţionale sunt presiuni acceptabile stabilite pe cale empirică. . În funcţie de particularităţile construcţiei şi ale terenului de fundare.4.1. având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 3300/2-85.construcţii cu restricţii (CRE). Condiţiile de efectuare a calculului terenului de fundare alcătuit din pământuri.construcţii fără restricţii. În schimb. presiunile acceptabile pe terenul de fundare se pot stabili.construcţii sensibile la tasări diferenţiale (CSEN). . 6.

în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale (având înclinarea mai mică de 10%) 2 Pământuri nisipoase. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 6 Roci stâncoase şi semistâncoase în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 7 Orice combinaţie între stratificaţiile precizate la nr. indicele porilor).5 . îndesate sau de îndesare medie. Terenuri bune (TB) crt. fără a se face uz de cunoaşterea proprietăţilor mecanice (compresibilitatea şi rezistenţa Tabelul 6.5) pot fi considerate terenuri bune în accepţia tabelului 6. gradul de saturaţie.0 m şi adâncimea de fundare Df = 2.3. Totuşi. crt. bolovănişuri sau pietrişuri conţinând mai puţin de 40% nisip şi mai puţin de 30% argilă..fundaţii convenţionale având lăţimea tălpii B = 1.5 . starea de consistenţă. Tabelul 6. conţinând materii organice sub 5% Notă: Pământurile coezive saturate de consistenţă ridicată (Ic > 0. 7 şi Ic ≥ 0. Condiţiile care trebuie respectate în cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale se diferenţiază în funcţie de tipul încărcării şi de gruparea de încărcare (gruparea fundamentală GF. fără posibilitatea drenării apei din porii pământului.U x SLD. prafuri nisipoase-argiloase. inclusiv nisipuri prăfoase. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 4 Pământuri coezive cu plasticitate medie: nisipuri argiloase.U x SLD. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 3 Pământuri coezive cu plasticitate redusă: nisipuri argiloase.EN x SLCP x SLCP x 6.2.2. având e ≤ 0. devine necesară o verificare a terenului la starea limită de capacitate portantă (SLCP).5 . 1 Blocuri. plasticitate) şi ale stării pământurilor (starea de îndesare. în situaţia în care încărcarea transmisă de fundaţia directă asupra acestor pământuri se realizează rapid.1 şi Ic ≥ 0.U x SLD. gruparea specială GS) şi sunt sintetizate în tabelul 6.2 Modul de Terenul Construcţia calcul Pământ Restricţii de (stabilirea Bun Sensibilitatea la Dificil coeziv saturat Importanţa deformaţii în presiunii (TB) tasări diferenţiale încărcat rapid exploatare acceptabile) Cu Obişnuită Specială Sensibilă Fără Nesensibilă restricţii (CO) (CS) (CSEN) restricţii (CRE) pconv x x x x SLD. prafuri nisipoase şi prafuri. precum şi regulile de stabilire a corecţiilor de lăţime CB şi de adâncime CD . 1. în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi orizontale 5 Pământuri coezive cu plasticitate mare: argile nisipoase. având e ≤1 şi Ic ≥ 0.. având e ≤1.0 m. argile prăfoase şi argile.1.1 Nr. Caracterul empiric al presiunilor convenţionale este evidenţiat de faptul că valorile de bază din tabele se obţin în funcţie de caracteristici ale naturii pământurilor (granulozitate. 15 .6 8 Umpluturi de provenienţă cunoscută realizate organizat.

2.Δs : deplasări sau deformaţii posibile ale construcţiei datorate tasărilor terenului de fundare.6 pconv 6.3. 6.3.4 pconv p’ef max ≤ 1. turnuri etc.2. 6.6.2.U SLD. Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiei este necesară.2.EN Δs ≤ Δs Δt ≤ Δt Condiţiile specificate în tabelul 6. se admite ca rezultanta încărcărilor să se aplice în afara sâmburelui central cu condiţia ca secţiunea activă a tălpii fundaţiei să nu fie mai mică de 80% din aria totală a acesteia. sintetizate în tabelele 6.Δ t : aceeaşi semnificaţie ca şi Δs calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLEN.4.5.4 Tipul stării limită de deformaţie Condiţia de îndeplinit SLD. nu se admite desprinderea fundaţiei de pe teren în grupările fundamentale de încărcări. Excentricităţile maxime admise pentru rezultantele încărcărilor din grupări speciale trebuie să fie limitate astfel încât secţiunea activă a suprafeţei tălpii fundaţiei să se extindă cel puţin până în dreptul centrului de greutate al acesteia. nepermanente. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se stabilesc astfel ca rezultanta încărcărilor provenite din acţiuni din grupări fundamentale să fie aplicată în cadrul sâmburelui central. 6. Prin calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii se cere îndeplinirea a două seturi de condiţii.7.3. calculate cu încărcări din gruparea fundamentală pentru SLU. 6.4 pconv pef max ≤ 1. În cazul construcţiilor de tipul castele de apă.4 şi 6.6. Centrică Tipul încărcării Cu excentricitate după o singură direcţie Tabelul 6. îndeplinirea tuturor condiţiilor specificate în tabelul 6. .2. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii 6. Modul de calcul al lui pef pentru excentricitate pe două direcţii este prezentat în anexa F. Pentru situaţiile în care în gruparea fundamentală intervin solicitări orizontale importante.2 pconv p’ef max ≤ 1.4 au semnificaţia: .1. Prin aceasta se consideră implicit îndeplinite condiţiile calcului terenului de fundare la starea limită de deformaţie şi la starea limită de capacitate portantă. ca stări limită ultime.3. 16 . Tabelul 6. după caz.2 pconv pef max ≤ 1.3 Cu excentricitate după două direcţii Gruparea de încărcare GF GS pef ≤ pconv p’ef ≤ 1.5.

5. se cere respectarea condiţiei generale Q ≤ mR . Prin calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă.4.. în cazul fundării directe. valorile specificate în anexa A pentru construcţii neadaptate în mod special în vederea preluării tasărilor neuniforme .2. specificate de proiectantul tehnolog. stabilite de proiectantul structurii.3.3. Presiunea plastică ppl este o presiune acceptabilă.4. 6. In lipsa unor valori stabilite de proiectant pot fi luate în considerare.5. 6. Prin zonă plastică se înţelege zona pe conturul şi în interiorul căreia se îndeplineşte condiţia de rupere în pământ. 17 .2 ppl pef max ≤ 1. a zonei plastice în terenul de fundare.1. B fiind lăţimea fundaţiei. orientativ.3. în care terenul este asimilat cu un mediu liniar-deformabil iar utilizarea relaţiilor din Teoria Elasticităţii este admisă. reprezintă condiţii de valabilitate a calculului de deformaţii. ppl (presiunea plastică) reprezintă presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate pe o adâncime egală cu B/4. Condiţiile din tabelul 6.4 ppl pef ≤ ppl îndeplinit În condiţiile definite în tabelul 6.6.Δs :deplasări sau deformaţii de referinţă admise pentru structură.Δ t : deplasări sau deformaţii admise din punct de vedere tehnologic. cu cele trei forme particulare date în tabelul 6. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă 6. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii.5 Cu excentricitate după Cu excentricitate dup ă o Centrică dou ă direc ţ ii singură direcţie Tipul încărcării Condiţia de pef max ≤ 1. a căror îndeplinire precede efectuarea calculului deformaţiilor probabile ale terenului de fundare. Tabelul 6. 6.

c) Fundaţiile pentru stâlpi metalici: . R reprezintă valoarea de calcul a rezistenţei terenului de fundare. . m reprezintă coeficientul condiţiilor de lucru. Fundaţiile izolate pot fi utilizate şi în cazul unor elemente structurale continue. centrat în axul stâlpului.fundaţii tip bloc şi cuzinet.2.fundaţii tip bloc şi cuzinet (fundaţii rigide). c) fundaţiile se poziţionează.2 SLCP. b) sub fundaţiile de beton armat prefabricat se prevede un pat de nisip de 70÷150 mm grosime. 18 . execuţie şi suprafaţa fundaţiei. . 7. La alcătuirea fundaţiilor izolate se va ţine seama de următoarele reguli cu caracter general: a) sub fundaţiile de beton armat monolit se prevede un strat de beton de egalizare de 50÷100 mm grosime. dacă structura este proiectată considerând rezemările concentrate.fundaţii tip talpă de beton armat (fundaţii elastice). stabilit funcţie de condiţiile de teren.8Ms N ≤ 0. .fundaţii tip talpă de beton armat. provenită din acţiunile din grupările speciale. Proiectarea fundaţiilor izolate de beton armat se face având ca referinţă prevederile definite în reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.1 SLCP. Proiectarea fundaţiilor izolate Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor izolate ale stâlpilor de beton armat şi de metal. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 3300/285 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă.9L’B’pcr Q ≤ mR unde: Q reprezintă încărcarea de calcul asupra terenului de fundare.alte tipuri de fundaţii adaptate sistemului de îmbinare dintre stâlpul prefabricat şi fundaţie. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor izolate se stabilesc conform prevederilor de la capitolul 6. Tipurile de fundaţii izolate care fac obiectul prezentului normativ sunt: a) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat monolit: .fundaţii tip pahar. de regulă. b) Fundaţiile pentru stâlpi de beton armat prefabricat: .6 Fundaţie pe taluz sau în apropiere de taluz Tipul lucrării T N Cazul de SLCP.4.Fundaţie de suprafaţă Fundaţie solicitată transversal Tabelul 6.8μN Mr ≤ 0. 6.3 calcul Condiţia T ≤ 0.

Fundaţii tip talpă de beton armat Fundaţiile tip talpă de beton armat pot fi de formă prismatică (fig.1.1.1. 7.1.1. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7. de regulă verificarea secţiunii de beton armat la starea limită de rezistenţă la încovoiere nu implică modificarea înălţimii secţiunii de beton stabilită conform punctelor a şi b.1. În calculul momentelor încovoietoare din fundaţie se consideră presiunile pe teren determinate de solicitările transmise de stâlp. b) verificarea fundaţiei la forţă tăietoare. Înălţimea fundaţiei (H) se stabileşte funcţie de următoarele condiţii: a) asigurarea rigidităţii fundaţiei de beton armat.2) este compusă din: a) armătura de pe talpă. b) panta feţelor înclinate ale fundaţiei nu va fi mai mare de 1/3. de rost sau situaţii în care există în vecinătate alte elemente de construcţii sau instalaţii se pot utiliza fundaţii excentrice în raport cu axul stâlpului. realizată ca o reţea din bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei Armătura rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului.a) sau formă de obelisc (fig. Înălţimea la marginea fundaţiei tip obelisc (H’) rezultă în funcţie de următoarele condiţii: a) înălţimea minimă necesară pentru ancorarea armăturilor de pe talpa fundaţiei (15φmax). în acest caz momentul transmis tălpii fundaţiei se poate reduce prin prevederea de grinzi de echilibrare. 7.1.1.d) pentru stâlpii de calcan. 7.1. Armătura fundaţiei (fig. 19 . 7. dacă se respectă valorile minime ale raportului dintre înălţimea fundaţiei şi dimensiunea cea mai mare în plan (H/L) date în tabelul 7. Fig. Se vor considera situaţiile de încărcare (presiuni pe teren) care conduc la solicitările maxime în fundaţie. c) valoarea minimă este H’min = 250 mm.1. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat monolit 7.b).1. 7. d) valoarea minimă a înălţimii fundaţiei este Hmin = 300 mm.1 Fundaţii tip talpă de beton armat c) verificarea fundaţiei la încovoiere.1 (ultima coloană) este admisă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe teren. 7. secţiunea de beton poate prelua forţa tăietoare nefiind necesare armături transversale. Betonul utilizat la realizarea fundaţiilor tip talpă armată va fi de clasă minimă C8/10. 7.2.

Armăturile din fundaţie (mustăţile) se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului. Armătura trebuie prelungită în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lancorare + 250 mm. Etrierii din fundaţie au rol de poziţionare a armăturilor verticale pentru stâlp. Fig. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. Distanţa maximă între armături este de 250 mm. d) armături pentru stâlp (mustăţi) Armăturile verticale din fundaţie. Dimensionarea armăturii se face în secţiunile de consolă cele mai solicitate. c) armătura transversală pentru preluarea forţelor tăietoare se realizează ca armătură înclinată dispusă în dreptul stâlpului Forţa tăietoare în secţiunea de calcul se determină considerând o fisură înclinată cu 45º şi presiunile dezvoltate pe teren de forţele transmise de stâlp. Distanţa maximă între armături este de 250 mm. la calculul forţei tăietoare se vor considera presiunile efective pe teren. barele de armătură să fie continue (fără înnădiri). 7. La fundaţiile care lucrează cu arie activă. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. b) armătura de la partea superioară.10 % pentru armături OB37 şi 0. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat. Armătura se distribuie uniform pe lăţimea fundaţiei şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. Dacă fundaţia lucrează cu arie activă.075 % pentru armături PC52. aflată deasupra fundaţiei. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. distanţa minimă este de 100 mm.2 Armarea fundaţiilor tip talpă de beton armat 20 . În această situaţie de solicitare armătura se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile fundaţiei. realizată din 3÷4 bare dispuse în dreptul stâlpului sau ca o reţea dezvoltată pe toată suprafaţa fundaţiei Fundaţiile tip obelisc care nu au desprindere de pe terenul de fundare au armătură constructivă la partea superioară. a umpluturii peste fundaţie şi a sarcinilor aplicate pe teren sau prin repartizarea momentului încovoietor transmis de stâlp. unde lancorare se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. unde se dispun pe fiecare direcţie principală minimum 3 bare de armătură OB37.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. cu diametrul de minim 12 mm. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. armătura de la partea superioară rezultă din calculul la încovoiere. distanţa minimă este de 100 mm. se dispun la distanţe de maximum 250 mm şi cel puţin în 3 secţiuni. considerând momentele încovoietoare negative rezultate din acţiunea încărcărilor din greutatea fundaţiei.

27 250 0. având semnificaţia de presiune maximă pe teren.29 0.1.22 0.2) Fig.25 150 0.1 H/L minim pentru care nu Presiunea H/L minim pentru este necesară verificarea la efectivă care nu se verifică forţă tăietoare a fundaţiei maximă rigiditatea fundaţiei pe teren (kPa) Beton C12/15* Beton C8/10 100 0.3.2 se înlocuieşte pmed cu valoarea p1.26 0. se determină cu relaţiile indicate în Anexa F.Tabelul 7.1. în relaţia 7.26 200 0.35 0.30 0.1 şi 7. 21 .27 0.35 *) pentru betoane de clasă superioară se utilizează valorile date în tabelul 7. 7. p1.3 În cazul fundaţiilor la care se respectă condiţiile privind raportul minim H/L din tabelul 7. p med = ( p1 + p2 ) / 2 (7.32 0. Dacă aria activă este mai mică de 80%.29 400 0.25 0.2: ⎡ l2 l2 ⎤ M x = B ⋅ ⎢p o x + (p1 − p 0 ) x ⎥ (7. pentru clasa C12/15.23 0.1) 3⎦ ⎣ 2 M y = L ⋅ p med l2 y 2 . Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe două direcţii (solicitare oblică). Calculul momentelor încovoietoare în fundaţie Pentru calculul momentelor încovoietoare în fundaţie se consideră secţiunile de încastrare de la faţa stâlpului şi presiunile pe teren pe suprafaţa delimitată de laturile tălpii şi planul de încastrare considerat (fig.3).28 300 0.27 0. armătura calculată funcţie de momentele încovoietoare (Mx şi My) se distribuie uniform pe talpa fundaţiei.39 0.7.29 0.20 0.1.1 stabilit în funcţie de condiţia de rigiditate a tălpii şi pentru care aria activă este de minimum 80%. 7.30 0. Calculul simplificat al momentelor încovoietoare în talpa fundaţiei se face cu relaţiile 7.33 600 0.

7.40 1. b) dimensiunile în plan (lc şi bc) vor respecta următoarele condiţii: .60 1.2. 7.50 ÷ 0. Blocul de beton simplu se realizează respectând următoarele condiţii: a) înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă. înălţimea treptei inferioare este de minimum 400 mm.15 1.4). dacă în bloc sunt prevăzute armături pentru ancorarea cuzinetului clasa betonului este cel puţin C8/10.85 7.50 1.2. această condiţie va fi realizată şi în cazul blocului realizat în trepte (fig.65 22 .2 Valori minime tgα funcţie de clasa betonului C8/10 sau C4/5 mai mare 1. 7.7. e) rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel încât să se asigure condiţii pentru realizarea unui coeficient de frecare supraunitar între cele două suprafeţe. .30 1.2.1.2. b) blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm.4 Fundaţii cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat .05 1. Fundaţii tip bloc şi cuzinet Fundaţiile tip bloc de beton şi cuzinet sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu pe care reazemă un cuzinet de beton armat în care se încastrează stâlpul (fig.00 1. 7.se recomandă următoarele intervale pentru raportul lc/L respectiv bc/B: • bloc de beton cu o treaptă: lc/L = 0. d) înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7. Presiunea efectivă pe teren (kPa) 200 250 300 350 400 600 Tabelul 7.40 1.să fie mai mari decât dimensiunile care asigură limitarea presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.4). Fig.2.1.50 2.30 1. c) clasa betonului este minim C4/5.1. Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele: a) cuzinetul se realizează cu formă prismatică.1.15 1.

atunci se admite pc2=0 iar pc1 se determină cu relaţiile (7.• bloc de beton cu mai multe treapte: lc/L = 0.4) 3 ⋅ bc ⎜ 3 ⋅ lc ⎜ ⎜2− N ⎟ ⎟ ⎜2 − N ⎟ ⎟ C ⎠ C ⎠ ⎝ ⎝ unde: NC.40 ÷ 0. dacă nu apar desprinderi sau aria activă este cel puţin 70%.3) lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc lc ⋅ bc2 dacă: pc2<0.hc/lc ≥ 0. cel puţin. sunt determinate de solicitările din stâlp (nu se ţine cont de greutatea cuzinetului).50 c) înălţimea cuzinetului (hc) va respecta următoalele valori minime: .3. .6) . condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1. 7. Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi blocul de beton.6): ⎡ lc21 lc21 ⎤ + ( pc1 − pc 0 ) ⎥ M x = bc ⋅ ⎢ pc 0 (7. unde lancorare este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.65 (fig.0 (definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90).7Rc stâlp).25. dacă tgβ ≥ 1.2. funcţie de care se determină eforturile secţionale în cuzinet. d) clasa betonului este minim C8/10.valori minime impuse de condiţia de ancorare a armăturilor pentru stâlp.00 nu este necesară verificarea cuzinetului la forţă tăietoare. 7. 7. se determină cu relaţiile (7. clasa betonului rezultă şi din condiţia de rezistenţă la compresiune locală a betonului din cuzinet în secţiunea de încastrare a stâlpului (de regulă. Fig.5) 2 3⎦ ⎣ p + p c2 bc21 (7. cu lungimea lancorare + 250 mm. Rc_cuzinet ≥ 0. MC(x) şi MC(y). sunt forţa axială şi momentele încovoietore la nivelul tălpii cuzinetului.hc ≥ 300mm.c 2 = C ± 2 (7.1.5 Presiunile pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc.4): 2NC 2NC sau pc1 = pc1 = ⎛ lc M C ( x ) ⎞ ⎛ bc M C ( y ) ⎞ (7.5) şi (7. Calculul momentelor încovoietoare pozitive în cuzinet se face considerând încastrarea consolelor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig.tgβ ≥ 0.4). e) rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau. p cmed = c1 2 2 Dacă aria activă de pe suprafaţa de contact cuzinet – bloc este mai mică decât 70% din talpa cuzinetului (lcxbc): M Y = lc ⋅ pcmed 23 .3): 6M C ( x ) 6M C ( y ) N N ≥ 0 sau pc1.c 2 = C ± pc1. 7. . .5). Momentele încovoietoare în cuzinet se calculează cu (7.

.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. barele de armătură să fie fără înnădiri. 24 . 7.4.armăturile înclinate se dispun pentru preluarea forţei tăietoare în consolele cuzinetului dacă tgβ < 1 (fig. Fundaţii pentru stâlpi de beton armat prefabricaţi Fundaţiile izolate pentru stâlpi de beton armat prefabricat pot fi realizate ca fundaţii tip pahar (fig.diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.2. în verificare se va considera rezistenţa de calcul a betonului (Rc*) cu valoarea: + 2M cap .8) 2 bclc unde: bc este lăţimea tălpii cuzinetului (fig. .1.b. 7. •dacă zona comprimată pe talpa cuzinetului este mai mare de 70% din aria tălpii. .armăturile verticale din cuzinet. . aflată deasupra fundaţiei. pentru conectarea cu stâlpul de beton armat. . 7. după modelul din fig.075% pentru armături PC52.etrierii din cuzinet au rol de poziţionare a armăturiilor verticale pentru stâlp şi se dispun în cel puţin în 2 secţiuni.distanţa între armături va fi de minim 100 mm şi maxim 250 mm. pentru dimensionarea armăturilor de ancorare în bloc se poate considera şi o schemă de calcul bazată de preluarea de armătură a rezultantei volumului de eforturi unitare de întindere de pe suprafaţa de contact.2. distanţa minimă este 100 mm.4. b) Armătura de la partea superioară : .armăturile din cuzinet se alcătuiesc astfel încât în prima secţiune potenţial plastică a stâlpului. • verificarea la moment încovoietor negativ a cuzinetului încărcat cu forţele dezvoltate în armăturile de ancorare. 7.7) a) Armătura de la partea inferioară: -se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului.Mx= MC(x) şi. . -armătura se distribuie uniform pe lăţimea cuzinetului şi se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă de 15φ. 7.5). Armarea cuzinetului va respecta următoarele condiţii: (7. .armăturile trebuie prelungite în fundaţie pe o lungime cel puţin egală cu lungimea de ancorare majorată cu 250 mm.se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului şi ancorate în blocul de beton simplu. .5). aria de armătură rezultă din verificarea la moment încovoietor în secţiunile de la faţa stâlpului (fig. My= MC(y) 7. obţinută dintr-o distribuţie liniară a presiunilor. rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului.4) şi se dimensionează având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. respectiv.cuzinet * Rc = (7. 7. c) Armăturile pentru stâlp (mustăţi): .distanţa maximă între armături va fi de 250 mm.10% pentru armături OB37 şi 0.6).se dispune dacă cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundaţiei . .aria de armătură pe fiecare direcţie rezultă din: • verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de beton armat pe suprafaţa de contact dintre cuzinet şi bloc. . .

condiţiile de aderenţă sunt stabilite funcţie de modul de realizare a stâlpului prefabricat.1.10): N ST .lancoraj se determină având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.6 Fundaţie tip pahar pentru stâlp prefabricat 7.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din stâlp.2. În faza de montaj. în calcul se va considera situaţia cea mai defavorabilă de solicitare la străpungere. bS . ancorată corespunzător pe fiecare parte a planulului de cedare la străpungere. Rt .1. .10) unde: N ST. considerând condiţii normale de solicitare. HP se poate reduce dacă armătura este întoarsă la baza stâlpului.cap HP ≥ (7. • HP≥ HS/11 la fundaţiile stâlpilor de hale cu poduri rulante şi ai estacadelor. montaj L ⋅ B − (l S + H f )(b S + H f ) ≤ 0. 7. . Condiţii constructive generale: • HP ≥ 1.2. U = 2lS+2bS+4Hf este perimetrul secţiunii de forfecare. .9) 3 ⋅ lS bS R t unde: MST.montaj este forţa axială maximă în stâlp în faza de montaj a structurii prefabricate. σav = 100 N/mm2 şi Aav = aria de armătură verticală dispusă pe faţa interioară a paharului. ls ≥ bs. lS. Rt rezistenţa de calcul la întindere a betonului din fundaţia pahar. cu paharul nemonolitizat.1.2ls în cazul stâlpilor cu secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile ls şi bs. HS este înălţimea liberă a stâlpului de la faţa superioară a fundaţiei până la rigla acoperişului. 7. Dimensiunile secţiunilor de beton 7.limitarea efectului forţei tăietoare pe lungimea de stâlp introdusă în pahar: M ST .asigurarea lungimii de ancoraj (lancoraj) a armăturilor longitudinale din stâlp: HP ≥ lancoraj + 250mm. verificarea la străpungere este dată de condiţia (7. Grosimea Hf Grosimea fundului paharului (Hf) rezultă în urma verificării la străpungere.cap . 25 .lS b1 bp bS lb B bp b1 l1 bp la L bp l1 mm Beton de monolitizare la lS bp l1 Hp Hf 20÷30 mm ≥100 mm H β Ht bp’ Beton de egalizare 50÷100 la’ L Fig.momentul capabil al stâlpului în secţiunea de la faţa paharului.2.2. din faza de montaj sau exploatare a construcţiei.dimensiunile secţiunii transversale a stâlpului.1.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av L⋅B (7. Nav = σavAav. Înălţimea paharului HP Înălţimea paharului HP se stabileşte respectând următoarele cerinţe: . • HP ≥ 500 mm în cazul stâlpilor la construcţii etajate.

cu valoarea mbt = 0.4M ST (7.este forţa axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare (Fig.8⎜ M ST − N ST ⎟ ≥ 0.13): a⎞ ⎛ M 1 = 0.coeficientul condiţiilor de lucru. Verificarea paharului (bP) Verificarea pereţilor paharului în plan orizontal Eforturile transmise pereţilor paharului de solicitările din stâlp (M şi Q) sunt reprezentate în figura 7.30 în cazul construcţiilor fără poduri rulante sau cu poduri rulante cu regim uşor de lucru.14) P = 1. AS . mbt = 0 în cazul halelor cu poduri rulante cu regim mediu sau greu de lucru sau al construcţiilor solicitate dinamic din încărcările curente de exploatare. Fig. mbt . max ≤ 0. 7.11) L⋅B N1cap = AS mbt Rt (7.8 Solicitări în pereţii paharului 26 .max (valoare de calcul) trebuie să respecte relaţiile (7.75 ⋅ U ⋅ H f ⋅ R t + N av + N1cap (7.25M1/HP+QST Fig.7). 7.3. forţă axială maximă NST. Momentul încovoietor (M1) transmis paharului prin presiuni pe peretele frontal se determină cu relatia (7.2.12) unde: N1cap .13) 3⎠ ⎝ Rezultanta presiunilor (P) pe peretele frontal este: (7.În faza finală. 7.1.11 şi7.rezistenţa de calcul la întindere a betonului de monolitizare. Rt .12): L ⋅ B − (lS + H f )(bS + H f ) NST .8.aria laterală a stâlpului pe înălţimea paharului: AS = (2lS+2bS)Hp.7 Transmiterea forţei axiale din stâlpul prefabricat la fundaţia pahar 7.

15).5bp’a0Rt (NP ≤ 0.045Plb (7.10). armătura se distribuie în pereţii longitudinali pe direcţia corespunzătoare dimensiunii mai mici a pereţilor longitudinali (fig.020Plb (7.17) NP = P/2 Secţiunea de beton şi de armătură în pereţii paharului trebuie să repecte următoarele: a) Peretele frontal se verifică la acţiunea momentelor încovoietoare Mr şi Mc stabilite cu relaţia (7.15) Mc = 0. b)Verificarea peretelui frontal la forţă tăietoare implică limitarea eforturilor principale în peretele paharului.5P (7.9).19) NP ≤ 0. STAS 10107/0-90.20) aoR a Dacă: bo < HP−Δ. 7. determinate astfel: 27 . Armătura rezultată se dispune în treimea superioară a peretelui şi se prelungeşte cu lungimea de ancorare măsurată de la jumătătea grosimii peretelui lungitudinal al paharului (fig. În situaţiile în care condiţia 7.Momentele încovoietoare rezultate în plan orizontal aplicate părţii superioare a peretelui frontal: Mr = 0. respectiv (7. Armătura rezultată se dispune simetric pe feţele peretelui.16). în funcţie de direcţia acţiunii în stâlp şi forţa tăietoare de calcul cu valoarea NP. bp ≥ b) Cazul: b0 < HP−Δ a) Cazul: a0 ≥ HP−Δ Fig. condiţie care impune: 1. distribuită în treimea superioară a paharului (fig.16) Forţa de întindere în pereţii longitudinali (NP) rezultă: (7.9). conf.18 nu este respectată se dimensionează armătura pentru preluarea forţei tăietoare cu relaţia (7.5bp’b0Rt) armătura pentru preluarea forţei tăietoare nu este necesară şi se dispune pe considerente de armare minimă. e) Verificarea în secţiunea orizontală de la baza paharului consideră secţiunea chesonată cu dimensiunile exterioare a0b0 şi grosimea pereţilor bp’. aria totală necesară (Aav) într-un perete rezultă: N H A av = 0.6 P P (7. 7. 7.19) sau se dimensionează ca etrieri. armătura se dimensionează ca etrieri. Dacă: (7.18) HP ⋅ R t c) Pereţii longitudinali se verifică la întindere centrică cu forţa NP. d) Verificarea pereţilor longitudinali la forţă tăietoare consideră secţiunea activă cu dimensiunile bp’a0 sau bp’b0 (fig.10).9 Direcţia armăturii pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali ai paharului Dacă armătura se dispune pe direcţie verticală în peretele paharului (a0 ≥ HP−Δ). 7. 7. Secţiunea se verifică la compresiune excentrică cu valori ale eforturile de calcul N şi M.

Barele verticale din pahar au diametrul minim φ8 mm şi se dispun la cel mult 250 mm distanţă. ca bare întinse (fig.distanţa maximă între armături este 250 mm. 7. 7. g) Grosimea minimă a pereţilor paharului (bP) este de . 7.cel puţin 2x3 bare orizontale în treimea superioară a paharului. Armătura orizontală din pahar trebuie să respecte următoarele condiţii: .1) şi (7. 7.diametrul minim φ10 mm în treimea superioară a paharului şi φ8 mm în restul paharului. . Îmbinarea dintre stâlp şi fundaţie se realizează prin betonarea spaţiului din pahar. Betonul de clasă minimă C16/20 va avea dimensiunea maximă a agregatelor de 16 mm.10% pentru armături tip OB37 şi 0. pe fiecare direcţie principală a fundaţiei.10a.200 mm în cazul paharelor din beton armat monolit.12)).cap (valoare calculată cu relaţia (7. Verificarea tălpii fundaţiei pahar Talpa fundaţiei pahar se verifică la moment încovoietor şi la forţă tăietoare.2.150 mm la paharele din beton armat prefabricat. Calculul momentelor încovoietoare se face cu relaţii de tipul (7. după caz.6): • Ht ≥ Hf +100mm • Ht ≥ 0.Forţa axială N = N1.2. Suprafeţele stâlpului şi paharului se curăţă şi se umezesc înainte de montare în pahar şi monolitizare. Monolitizarea paharului Dimensiunile golului paharului se aleg mai mari decât ale secţiunii stâlpului pe fiecare direcţie şi sens cu 50÷75 mm la baza paharului şi cu 85÷120 mm la partea superioară a paharului.075% pentru armături PC52.075% pentru armături PC52.10b corespunde situaţiilor în care nu rezultă armătură pentru preluarea forţei tăietoare în pereţii longitudinali şi din verificarea secţiunii de la baza paharului (la compresiune excentrică) nu rezultă necesară o armătură verticală.2. Varianta de armare din figura 7.10% pentru armături OB37 şi 0. Momentul încovoietor : (7.075% pentru armături tip PC52. să fie suficientă pentru preluarea momentului încovoietor din secţiunea de la faţa paharului.10a şi b). 28 . Armarea paharului Schema de armare recomandată a paharului este dată în figura 7. Se recomandă ca înălţimea Ht să fie stabilită astfel încât armătura calculată în secţiunea din axul stâlpului. Distanţa maximă între armături este 250 mm. Armăturile orizontale se ancorează sau.procentul minim de armătură verticală este 0. Diametrul minim al armăturilor este 10 mm.10% pentru armături OB37 şi 0. . Armăturile verticale se ancorează în talpa fundaţiei (fig.6 l1 Procentul minim de armătură în talpa fundaţiei este 0. Verificarea la moment încovoietor şi forţă tăietoare se face în secţiunile de la faţa paharului şi din axul stâlpului prefabricat.10c). . 7. uniform distribuită pe laturile secţiunii. cu înălţimea Hf. se înnădesc.3. . 7.2).21) M = MST+QSTHP f) Armătura rezultată din calculul paharului la compresiune excentrică se dispune pe direcţie verticală.2.4.procentul minim de armătură orizontală este 0. distanţa între aceştia va fi cel puţin 50 mm pentru a se asigura betonarea completă a spaţiului dintre stâlpi şi a paharului. Se vor respecta şi condiţiile (fig. Dacă într-un pahar se montează mai mulţi stâlpi (în dreptul unui rost). h) Armătura dispusă în pereţii paharului trebuie să respecte şi următoarele cerinţe minimale: .

Fundaţiile izolate ale stâlpilor metalici se realizează ca fundaţie cu bloc şi cuzinet (fig. Fig. Verificarea la forţă tăietoare este semnificativă în secţiunile de la faţa paharului.11 29 .1.3.10 Armarea paharului 7. Fundaţii pentru stâlpi metalici 7.3. Fig.22) l1≤Ht şi b1≤Ht forţă tăietoare este preluată de beton. de formă prismatică.Armătura se distribuie uniform pe lăţimea tălpii şi se prevede la capete cu ciocuri având lungimea minimă de 15φ.6) respectă: (7. Dacă condiţiile (7. dacă înălţimea acestora asigură lungimea de înglobare necesară pentru şuruburile de ancorare ale stâlpului şi este adecvată adâncimii de fundare. b1 − fig. 7. 7.11). Se pot utiliza şi modele de fundaţii tip talpă armată.22) nu sunt realizate se dimensionează armătura transversală din bare înclinate. Dacă înălţimea secţiunii (Ht) şi lungimile consolelor (l1. 7. 7.

3. aria minimă a plăcii (AP) rezultă din verificarea presiunilor transmise betonului pentru ancorarea şurubului (7. Secţiunea de beton 7.3.2. Presiunea pe placa de bază se determină considerând solicitările capabile ale stâlpului (Ncap şi Mcap) şi forţa de pretensionare a şuruburilor. .valoarea maximă La sau Lb. 7.4.2 pentru betonul de clasă C8/10.4 R c unde: NS este forţa de întindere din şurub 7.dimensiunile în plan ale cuzinetului se stabilesc şi în funcţie de condiţia de limitare a presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.3.65.3.cuzinetul se realizează cu formă prismatică.2.11)).50÷0. .turnarea blocului de beton se va realiza astfel încât să fie asigurată continuitatea betonului.înălţimea cuzinetului hc va respecta următoalele limite minime: • hc ≥ 300mm. 7.4. 7.4.rezistenţa la compresiune a betonului din cuzinet. Secţiunea în plan a plăcii de bază rezultă din condiţiile privind limitarea presiunii maxime pe suprafaţa de contact cu betonul la următoarele valori: . 30 . . Stâlpul metalic se realizează cu o placă de bază prevăzută cu rigidizări care asigură transmiterea presiunilor la fundaţie şi a forţelor la şuruburile de ancorare. Betonul din bloc este de clasă minimă C8/10 dacă armăturile cuzinetului sunt ancorate în blocul fundaţiei.11) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (15φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia nu este nervurată dar la capătul şurubului este prevăzută o placă metalică rigidă şi rezistentă pentru ancorare. 7.înălţimea blocului de beton se stabileşte astfel ca valoarea tgα să respecte limitele minime din tabelul 7. . Dimensiunile şi poziţia şuruburilor de ancoraj definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10108/90 .blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălţime minimă este de 300 mm.23: NS AP = (7.1. . .2.0 (având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90). Lb (fig.rostul de turnare dintre bloc şi cuzinet se tratează astfel încât să se realizeze continuitatea betonului sau. . Blocul de beton se realizează respectând următoarele condiţii: . Betonul din cuzinet este de clasă minimă C8/10. Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele condiţii: . . 7. această condiţie se impune şi în cazul blocului realizat în trepte. • hc se stabileşte astfel încât tgα să respecte valorile minime din tabelul 7. Lungimea minimă a şuruburilor de ancoraj prelungită în fundaţie este determinată astfel: .3.valoarea maximă a dimensiunilor plăcii de bază (La sau Lb(fig.22)conform relaţiei 7. se stabilesc în funcţie de momentul încovoietor capabil al stâlpului. .3. (fig.3.dimensiunile în plan ale cuzinetul (lc şi bc) vor fi mai mari cel puţin cu 300 mm decât dimensiunile plăcii de bază a stâlpului (La. dacă în bloc nu sunt dispuse armături de rezistenţă.se recomandă ca raportul bc/B (lc/L) să se situeze în intervalul 0.11)) majorată cu lungimea de ancoraj a şurubului (30φ) dacă suprafaţa laterală a acestuia este nervurată. condiţiile care asigură un coeficient de frecare μ ≥ 1.3.înălţimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă.4.23) 0 .7. 7. cel puţin. clasa minimă este C4/5.rezistenţa la compresiune a mortarului de poză. .

7. Se vor respecta următoarele condiţii: a) armătura verticală din cuzinet rezultă din verificarea la compresiune excentrică a secţiunii de rost dintre bloc şi cuzinet. Domeniul de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor continue ale stâlpilor de beton armat monolit. 8.1/4 din armătura verticală din cuzinet.11. .diametrul minim al armăturilor este de 10 mm. şi l3. dispusă la cel mult 100 mm sub placa de bază a stâlpului. stâlpi lângă un rost de tasare sau la limita proprietăţii etc.φ8/200 mm. se realizează ca o reţea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului. c) armătura verticală de pe fiecare latură a cuzinetului se prelungeşte în bloc cu o lungime care asigură ca distanţele l1. eforturile de calcul din secţiune au valori asociate momentului de dimensionare a şuruburilor de ancoraj ale stâlpului. prelungite pe verticală în cuzinet şi bloc.7. . Soluţia de fundaţii continue sub stâlpi poate fi impusă. d) armăturile orizontale minime.12 să fie cel puţin egale cu lungimea de ancorare (definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90).1)). b) fundaţii izolate care nu pot fi centrate sub stâlpi (fig.12 Armarea fundaţiei cu bloc şi cuzinet pentru stâlpi metalici 8. din figura 7. l2. dispuse pe perimetrul cuzinetului sunt: . în general.3. Prin adaptarea sistemelor de fixare ale stâlpilor (pahar. 31 .2) etc. fundaţiile continue pot fi utilizate şi pentru stâlpii de beton armat prefabricat sau la structurile cu stâlpi metalici.1. Proiectarea fundaţiilor continue de beton armat sub stâlpi 8. 8.distanţa dintre armături va fi cuprinsă între minim 70 mm şi maxim 200 mm.5. Armarea fundaţiei se realizează după modelul din fig. (fig. 7. în cazul următoarelor condiţii: a) fundaţii independente care nu pot fi extinse suficient în plan (construcţii cu travei sau deschideri mici care determină ”suprapunerea” fundaţiilor independente. b) armătura de la partea superioară a cuzinetului. Fig. şuruburi de ancorare). .

Secţiunea de beton La proiectarea fundaţiilor continue sub stâlpi (cazurile a şi b.lăţimea grinzii. rezultă din condiţiile: 32 . 20%.în cazul grinzilor cu vute (fig. .3). L v = ⎜ ÷ ⎟ ⋅ L 0 . d) terenuri de fundare susceptibile de deformaţii diferenţiale importante şi unde nu se poate realiza o creştere a rigidităţii în plan a ansamblului structural.înălţimea secţiunii grinzii de fundaţie.1 Fig. ⎝6 4⎠ Hv.20÷0. diagrama presiunilor de contact are o distribuţie neliniară. 8. se determină pe baza condiţiilor descrise în capitolul 6. Hc (fig.25L0. Alcătuirea fundaţiilor 8. cu concentrări de eforturi în zonele de rigiditate mai mare. 8. de obicei sub stâlpi.1 pentru raportul Ht/B. 8. B. 8. . Se recomandă majorarea valorii lăţimii obţinute prin calcul cu cca. înălţimea tălpii. Fig. 8.4a) se alege cu valori cuprinse între 1/3÷1/6 din distanţa maximă (L0) dintre doi stâlpi succesivi.4b). 8. iar înălţimea vutei. 8. această majorare este necesară pentru că.deschiderile marginale ale fundaţiilor continue pe o direcţie se prelungesc în consolă pe lungimi cuprinse între 0. datorită interacţiunii dintre grinda static nedeterminată şi terenul de fundare.2 c) alcătuirea generală a construcţiei în care stâlpii structurii în cadre au legături (la nivelul subsolului) cu pereţii de beton armat rezemaţi pe teren prin fundaţii continue (fig.3 8. Ht. se determină în funcţie de valorile indicate în tabelul 7. . pct.2. ⎛1 1⎞ .1) având alcătuirea de grindă se recomandă respectarea următoarelor condiţii: . lungimea vutei.fundaţiile continue se dispun pe o direcţie sau pe două direcţii.Fig.1.2.

Clasa minimă de beton este C12/15. 8. Etrierii rezultă din verificarea la forţă tăietoare şi moment de torsiune. Pe feţele laterale ale grinzii se dispun armături minim φ10/300 mm OB37.2.2.2%.tgα = Hv 1 ≥ Lv 3 H + Hv = 1 .1. Mt) se determină conform pct. în cazul structurilor flexibile (cadre) se recomandă aplicarea metodelor exacte. Fig. dacă este cazul. nu este necesară verificarea consolelor la forţă tăietoare. Dacă se respectă condiţiile privind secţiunea de beton date la pct. Se recomandă dispunerea de armături drepte şi înclinate. Procentul minim de armarea transversală este de 0. Eforturile secţionale în lungul grinzii de fundare (M. Dacă lăţimea grinzii (b) este 400 mm sau mai mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri).2. Diametrul minim al armăturilor longitudinale este 14 mm. 8.) se pot utiliza metode aproximative de calcul. Armătura longitudinală dispusă la partea inferioară a grinzii se poate distribui pe toată lăţimea tălpii. Procentul minim de armare în toate secţiunile (sus şi jos) este de 0. Armarea fundaţiilor Armătura de rezistenţă din grinda de fundare rezultă din verificarea secţiunilor caracteristice la moment încovoietor. forţă tăietoare şi.condiţii constructive: • Ht ≥ 300 mm • H’ ≥ 200 mm (pentru grinzile cu vute) • b = bs+50÷100 mm.3.2 ÷ 1 . Armătura de rezistenţă a tălpii fundaţiei în secţiune transversală rezultă din verificarea consolelor la moment încovoietor. Dacă structura rezemată pe grinda de fundare este rigidă (de exemplu cadre cu zidărie de umplutură etc.clasa betonului şi tipul de ciment se stabilesc funcţie de nivelul de solicitare a fundaţiei şi condiţiile de expunere a elementelor de beton armat. Diametrul minim al etrierilor este 8 mm.1%.4 8. T. moment de torsiune. 33 . Prin calibrarea eforturilor capabile se urmăreşte evitarea dezvoltării deformaţiilor plastice în grinzile de fundare continue în cazul acţiunilor seismice. 8.5 H (8. .1) .

1% dar nu mai puţin decât bare de 8 mm diametru la distanţe de 250 mm.2) A W unde: N = ∑ Ni 1 n (8. încărcarea pe unitatea de lungime este: N 6M p1.3. 8.min = ± (8.1.5 Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Pentru o lăţime B constantă a grinzii. 2 = ± 2 (8. rezultată din aplicarea relaţiei: N M p max. acţionată de jos în sus cu încărcarea variabilă liniar între p1 şi p2 şi rezemată pe stâlpi.5). di – distanţa de la centrul de greutate al tălpii la axul stâlpului i. Fig.forţa axială în stâlpul i.1% şi 1/5 din armătura transversală a consolei).3. 8. Dacă grinda de fundare este solicitată la momente de torsiune consolele se armează pe direcţie transversală cu etrieri iar longitudinal se dispune armătură dimensionată corespunzător stării de solicitare. 8. Longitudinal grinzii.3) n M = ∑ Nidi + ∑ Mi 1 1 n (8. 34 . în console se dispune armătura de repartiţie (procent minim 0. Prin calcul static se determină reacţiunile Ri în reazeme adică în stâlpi. Mi .1. Armăturile pentru stâlpi (mustăţi) rezultă din dimensionarea cadrelor de beton armat.3.5) L L Fundaţia se tratează ca o grindă continuă cu reazeme fixe.moment încovoietor în stâlpul i. Nu se admite înnădirea armăturilor londitudinale ale stâlpilor în secţiunile potenţial plastice de la baza construcţiei.Armătura minimă trebuie să corespundă unui procent de 0.1. Calculul cu metode simplificate Metodele simplificate sunt cele în care conlucrarea între fundaţie şi teren nu este luată în considerare iar diagrama de presiuni pe talpă se admite a fi cunoscută. 8. Calculul grinzilor continue 8. Se acceptă ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe talpă. Mustăţile pentru stâlpi se prevăd cu etrieri care asigură poziţia acestora în timpul turnării betronului.4) unde: Ni . Metoda grinzii continue cu reazeme fixe Fundaţia se asimilează cu o grindă continuă având reazeme fixe în dreptul stâlpilor (fig.

Calculul cu metode care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren Metodele care iau în considerare conlucrarea între fundaţie şi teren se diferenţiază în funcţie de modelul adoptat pentru teren. În cazul în care condiţia (8. pentru a reduce diferenţa între încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme se poate adopta o diagramă de presiuni pe talpă obţinută prin repartizarea încărcărilor (N.3.Dacă: R i − Ni < 0. ks este un factor de proporţionalitate între presiune şi deformaţie. momentul încovoietor într-o secţiune x (fig. denumit coeficient de pat. Se consideră că încărcările în stâlpi şi reacţiunile în reazeme coincid.8b) 35 .7) se calculează considerând momentul tuturor forţelor de la stânga secţiunii. Deformaţia terenului modelat prin resoarte independente se produce numai sub grinda încărcată. Fig. 8.6).6 8.3. care caracterizează rigiditatea resortului. T). În figura 8. ceea ce contravine observaţiilor din realitate care arată că deformaţiile se extind şi în afara zonei încărcate (fig.3.2. Metoda grinzii continue static determinate Grinda este încărcată de jos în sus cu reacţiunile terenului şi de sus în jos cu încărcările din stâlpi.8a se consideră o fundaţie foarte rigidă solicitată centric de o forţă concentrată sau de o încărcare uniform distribuită.1. În grinda static determinată astfel rezultată. Se trece la determinarea în secţiunile semnificative a eforturilor secţionale (M. 8.7 8.7) unde: p este presiunea într-un punct al suprafeţei de contact între fundaţie şi mediul Winkler iar z este deformaţia în acel punct. 8. 8. Fig. aşezată pe un mediu Winkler.2. Metode care asimilează terenul cu un mediu elastic discret reprezentat prin resoarte independente (modelul Winkler) Relaţia caracteristică pentru modelul Winkler este: p = ksz (8.2. M) fiecărui stâlp pe aria aferentă de grindă (fig.6) Ni utilizarea metodei este acceptabilă. 8.6) nu este îndeplinită. 8.2 (8.1.

8) z Pentru un acelaşi teren. Şi în acest caz. avantajele care decurg din simplitatea modelului şi a soluţiilor matematice prevalează astfel încât metodele bazate pe modelul Winkler sunt utilizate pe larg în proiectare.2. 8. 8. de utilizat în calcul.9) 36 .3. coeficientul de pat se obţine: p ks = (8. deformaţia terenului se extinde şi în afara fundaţiei.10). a b Fig.1.10 Pentru un punct de coordonate (p. Acest fapt este pus în evidenţă printr-o încercare cu placa pe teren (fig. în zona de comportare cvasi-liniară. 8. impune introducerea unui coeficient de corelare α: ks= α ⋅ ks ' (8. în realitate.9 În ciuda acestor limitări. Coeficientul de pat ks reprezintă un parametru al metodelor de calcul bazate pe modelul Winkler. 8. fapt care nu este evidenţiat de modelul Winkler (fig. Stabilirea valorii coeficientului de pat ks Coeficientul de pat ks nu este o caracteristică intrinsecă a terenului de fundare ca de pildă modulul de deformaţie liniara Es. 8.9b).9a se consideră o fundaţie foarte flexibilă supusă la o încărcare uniform distribuită şi aşezată pe un mediu Winkler. O problemă esenţială este alegerea coeficientului de pat.1.8 În figura 8.Fig.z) aparţinând diagramei de încărcare – tasare. Fig. diagrama de încărcare – tasare depinde de dimensiunile şi rigiditatea plăcii. Trecerea de la coeficientul de pat ks’ obţinut printr-o încercare cu placa de latură Bp la coeficientul de pat ks de utilizat în cazul unei fundaţii de latură B. ks. 8.

1378 100.3512 30.3093 60.00 0.50 0. În lipsa unor date obţinute prin încercări pe teren cu placa.1442 4.4357 8.11) sunt valabile numai în cazul încercării cu placa de formă pătrată având latura de 0.50 0.50 0.3845 10.3275 50.00 0.00 ks (kN/m3) 14000÷25000 25000÷72000 72000÷130000 Tabelul 8.2.25 0.12) 2 α ⋅ (1 − ν s ) unde: km este un coeficient funcţie de raportul dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei de contact a fundaţiei (conform tabelului 8.00 0.1481 4.5283 6.00 0.3385 40.00 0. b Tabelul 8.1353 37 .4740 7.3) ⎞ ⎟ .30 m se pot utiliza valorile date în tabelele 8.2370 1.00 0.75 0.1407 5. Tabelul 8.10) şi (8.11) B se exprimă în metri. Es este modulul de deformaţie liniară a terenului.00 0.00 0. Relaţiile (8.75÷1.34÷0.2292 2.75 0.2739 90.3.2836 80.50 0.25 0.00 0.11) În relaţia (8.50÷0.25 0.00 0.25÷0.4070 9.1705 2.3.00 0.50 0.).pentru pământuri necoezive : α = ⎜ ⎜ ⎟ 2B ⎝ ⎠ 2 (8.00 0.Terzaghi a recomandat următoarele expresii pentru α: B .1 Pământ Pământ Pământ Pământuri necoezive afânat de îndesare medie îndesat ID 0÷0.pentru pământuri coezive : α = p B (8. νs este coeficientul de deformaţie transversală a terenului.67÷1.2584 1.00 0.3663 20.00 0.66 0.00 0.1868 2.2953 70. a α = unde a este semilăţimea iar b semilungimea suprafeţei de contact a fundaţiei.30 m.33 0.00 3 ks (kN/m ) 7000÷34000 34000÷63000 63000÷100000 Estimarea valorii coeficientului de pat ks în funcţie de: • modulul de deformaţie liniara Es şi de coeficientul lui Poisson νs ale pământului: Es ks = km ⋅ (8.1606 3.00 0. a a α= α= km km b b 1.1537 3.2 Pământ Pământ Pământ Pământ Pământuri coezive plastic curgător plastic moale plastic consistent plastic vârtos IC 0÷0.2226 2.75 0.00 0.00 0. pentru valorile ks’ corespunzătoare unei plăci cu latura de 0.10) ⎛ ( B p + 0.2465 1.1 şi 8.00 0.

2.2. hi – grosimea stratului i ale coeficientului lui Poisson. b) Determinarea modulului de deformaţie liniară. în metri.3. .5 0. în metri. s. în kilopascali.coeficientul mediu de deformaţie transversală (Poisson) determinat ca medie ponderată în funcţie de valorile ν si ale diferitelor straturi de pământ din cuprinsul zonei active : ν s _ med = c) Limitele tabelul 8. K1.lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare.2. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 1242/5-88.3÷0.3. în cazul terenului stratificat K − K0 [kPa] (8. unde z se măsoară de la nivelul tălpii fundaţiei.prin încercări pe teren cu placa.1÷0.presiunea netă pe talpa fundaţiei.coeficienţi adimensionali indicaţi în Anexa A. sunt prezentate în variaţie Tabelul 8. Metode de calcul bazate pe modelul Winkler În anexa B sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundaţie în cazul utilizării modelului Winkler. definit în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/1-89. definite în reglementarea tehnică de referinţă STAS 8942/3-80. 8. νs . ν s _ med . .2.coeficient de corecţie prin care se ţine seama de adâncimea zonei active z0 (Anexa A).2.4÷0.în funcţie de datele din încercarea de penetrare statică cu con.• modulul de deformaţie edometric M: ks ⋅ B = 2 ⋅ M (8. de ∑ν ⋅ h ∑h si i i .4.2. Es med. stabiliţi pentru adâncimile z=z0 şi z=0.3.2÷0.în funcţie de modulul edometric M. K0.1.3÷0. pnet.35 0. Stabilirea caracteristicilor Es şi νs pentru solicitări statice a) Metode de obţinere a modulului de deformaţie liniară Es . -în funcţie de datele din încercarea de penetrare dinamică standard.4 38 .14) Es _ med = m ⋅ pnet ⋅ B ⋅ 1 ⋅ 1 − ν s2_ med s ( ) unde: m. Metode care asimilează terenul cu un semispaţiu elastic (modelul Boussinesq) Mediul Boussinesq este un semispaţiu elastic caracterizat prin modulul de deformaţie liniară Es şi coeficientul lui Poisson νs. 8.tasarea absolută probabilă a fundaţiei. B. definite în reglementarea tehnică de referinţă C 159/89.4 Pământul Argilă saturată Argilă nesaturată Argilă nisipoasă Praf Nisip νs 0.1. (Anexa A) .13) 8.3 0.3 0.

3.2.1) se recomandă atunci când lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu cel mult 50÷150 mm de fiecare parte. se calculează cu relaţia: ⎛ vp ⎞ ⎜ ⎜v ⎟ ⎟ −2 s ⎠ ⎝ * νs = 2 ⎛ vp ⎞ 2⎜ ⎟ −2 ⎜v ⎟ ⎝ s⎠ Modulul de deformaţie liniară în condiţii dinamice.3. Fundaţii la clădiri fără subsol Tipurile de fundaţii cele mai frecvent utilizate sunt cele prezentate în figurile 9. Fundaţiile bloc cu o treaptă (fig. excentric faţă de pereţii pe care îi suportă.8. 9. Metode de calcul bazate pe modelul Boussinesq În anexa C sunt prezentate metode pentru calculul grinzii de fundare bazate pe modelul Boussinesq. Prevederi generale de alcătuire Alcătuirea fundaţiilor se diferenţiază funcţie de următoarele condiţii: a) condiţiile geotehnice de pe amplasament. 39 . Fundatiile pereţilor sunt de tip continuu.clădiri parter (P) sau clădiri parter şi etaj (P+1E) • redus .16) 8.15) ( )( ) (8.2. 9.2.2. Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate redusă 9. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de zidărie 9. Fundaţiile cu soclu şi bloc având una sau două trepte sunt prezentate în figurile 9. simplificat: E s* = ρv 2 E s = ρv p p * 1 −ν s unde: ρ reprezintă densitatea pământului.zonele A÷D • seismicitate redusă .4.2. Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* pentru solicitări dinamice Stabilirea caracteristicilor Es* şi νs* în condiţii dinamice impune determinarea pe teren a vitezelor de propagare ale undelor primare (vp) şi ale undelor secundare (vs) utilizând metode indicate în reglementarea tehnică de referinţă C241-92. Soluţia indicata în fig. νs*. Fundaţiile se pozitionează. numai în anumite situaţii particulare. centric şi.3.2. b) zona seismică de calcul a amplasamentului: • seismicitate ridicată .1÷9.1.clădiri cu puţine niveluri (P+2E÷P+4E) d) clădire cu sau fără subsol.2 se recomandă în situaţiile în care lăţimea fundaţiei B depăşeşte lăţimea b a peretelui cu mai mult de 150 mm de fiecare parte. 9.2. se calculează cu relaţia: * ν s* * 2 1 +ν s 1 − 2 sau .1. în anumite situatii pot fi avantajoase şi fundaţiile cu descarcări pe reazeme izolate. 9.3 şi 9.zonele E÷F c) regimul de înaltime al construcţiei: • foarte redus .8. 2 (8. de regulă. Coeficientul lui Poisson pentru condiţii dinamice. Es*.

2 Fundaţie bloc cu două trepte 40 . 9. 9.Fig.1 Fundaţie bloc cu o treaptă Fig.

9. 9.3 Fundaţie cu soclu şi bloc Fig.4 Fundaţie cu soclu şi bloc cu două trepte 41 .Fig.

5 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului la aceeaşi cotă cu trotuarul) b tencuiala hidrofuga hidroizolatie perete structural exterior placa suport a pardoselii placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie CF B strat de separare pietris umplutura compactata Fig. 9. 9. Fig. 9. cu componenta termoizolatoare la exterior sensibilă la umezeală (fig.8).La fundaţiile pereţilor exteriori se vor avea în vedere particularităţile de alcătuire şi protecţie exemplificate în figurile 9.5÷9. faţa exterioară a soclului se retrage în raport cu faţa exterioară a peretelui de deasupra cu cca 50 mm.7) sau pereţi având alcătuire mixtă. 9.6 Fundaţie bloc sub perete exterior (pardoseala parterului deasupra cotei trotuarului) 42 . Sub pereţi exteriori realizaţi din zidărie de blocuri BCA (fig.8.

9.Fig. 9.8 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire mixtă 43 .7 Fundaţie cu soclu şi bloc sub perete exterior cu alcătuire simplă (monostrat) b componenta termoizolanta a peretelui hidroizolatie termoizolatie componenta structurala a peretelui placa suport a pardoselii termoizolatie soclu pietris placa trotuar dop de bitum bloc de fundatie B umplutura compactata Bs CF Fig.

Fundaţii la clădiri cu subsol Pereţii subsolului se prevăd sub pereţii structurali. piatră) fundaţiile se alcătuiesc conform detaliilor din figurile 9. În acest caz se vor respecta indicaţiile de conformare de la capitolul 10.45 0.40 0. În cazul fundaţiilor sub pereţi cu goluri pentru uşi (fig.70<h≤1.presiunea ce se dezvoltă între perete şi fundaţie să nu depăşească rezistenţele de calcul ale materialelor din care sunt alcătuite peretele şi fundaţia. c) dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor conform tabelului 9.10%).5b (Fig. fundaţia poate prelua presiunile de pe deschiderea golului.10 Inălţimea soclului şi a treptelor blocului de fundaţie va fi de cel puţin 400 mm. se ţine seama de efectul favorabil al deformării terenului şi a blocului de fundaţie si se admite o lăţime activă Ba = 2. Dacă relaţia (9. La determinarea înălţimii blocului şi a treptelor se va respecta valoarea minimă tgα dată în tabelul 7. În acest caz fundaţia se poate realiza din beton simplu sau. aceasta poate corespunde procentului minim de armare (pmin = 0.9.50 h>1. Fundaţiile supuse la solicitări excentrice (de exemplu fundaţiile zidurilor de calcan) se dimensionează astfel încât rezultanta tuturor forţelor N să se menţină în treimea mijlocie a bazei pentru ca întreaga lăţime să fie activă la transmiterea presiunilor pe teren.70 0. 9. (9. pe cât posibil axaţi faţă de aceştia şi realizaţi din beton armat sau din zidărie de cărămidă.40<h≤0. b) grosimea peretelui (sau soclului) care reazemă pe fundaţie: B ≥ b+100 mm. Dimensionarea fundaţiilor Lăţimea blocului de fundaţie B se stabileşte funcţie de: a) calculul terenului de fundare la eforturile transmise de fundaţie conform prevederilor de la capitolul 6. cu următoarele condiţii: .30 h≤0.peretele ce sprijină pe fundaţie trebuie să fie legat de construcţie la partea superioară prin placa planşeului sau centura planşeului.9 şi 9.11b). Rt.1 Adâncimea săpăturii h (m) Lăţimea minimă (m) 0. (B ≥ Bs+100 mm).2. Se recomandă realizarea pereţilor de la subsol din beton armat. În cazul pereţilor de subsol din zidărie (cărămidă plină.2. dacă se dispune armătură.2. 9.1) este îndeplinită.10 0.3.10. 9.2.rezistenţa de calcul la întindere a betonului din blocul fundaţiei.1. .11a) nu satisface din punct de vedere al presiunilor efective acceptabile la teren.2. Când acest lucru nu poate fi realizat iar lăţimea activă Ba = 1. precum şi prin ziduri transversale suficient de dese (recomandabil la maximum 6 m distanţă).valoare dată în tabelul 7. 9. Tabelul 9.1) 44 .40 0.12) se verifică condiţia: ⎛ Rt 2 ⎞ ⎟ L o ≤ H⎜ + ⎜p ⎟ ⎝ efectiv tgα ⎠ unde: tgα.25b (Fig.

1) nu este respectată fundaţia se calculează la încovoiere şi forţă tăietoare ca o grindă pe mediu elastic.9 Fundaţie sub perete exterior de subsol 45 . Armătura se calculează şi se dispune avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.În cazul în care relaţia (9. 9. planseu peste subsol zidarie de protectie a hidroizolatiei hidroizolatie dop de bitum placa trotuar pietris perete exterior de subsol din zidarie umplutura de pamant hidroizolatie placa suport a pardoselii B bloc de fundatie Fig.

9.b perete interior de subsol din zidarie hidroizolatie placa suport a pardoselii pietris bloc de fundatie H B Fig.11 Determinarea lăţimii active Ba la fundaţia peretelui de calcan Fig. 9.10 Fundaţie sub perete interior de subsol a b Fig. 9.12 46 .

Fundaţii la clădiri amplasate pe teren bun de fundare în zone cu seismicitate ridicată 9.80 m grosime. 9. de regulă. etc. Situaţiile care nu se încadrează la punctul a) sau b) se rezolvă ca fundaţii ale pereţilor structurali (fundaţii continue sau cu rezemări izolate).17).40 m. Fundaţiile se realizează. 9. b) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare între 4÷10 kN/m şi au cel mult 3 m lungime.3. 9. placa se realizează de minim 80 mm grosime cu o armatură suplimentară dispusă în lungul peretelui (fig. Placa trebuie aşezată pe teren bun sau umpluturi bine compactate de cel mult 0.). Dimensionarea secţiunii de beton şi a armăturilor se defineşte în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.13 9.13).9. Soluţii de fundare la pereţi nestructurali Pereţii nestructurali reazemă.15 pentru constructiile cu subsol.3. comportare elastică. Alcătuirea fundaţiilor este prezentată în fig. 9.3. b pentru construcţiile fără subsol şi în fig. placa se va realiza cu o îngroşare locală de minim 200 mm grosime (fig.14 a.3. Fig.16). 9. pe placa suport a pardoselii.2.1. grosimea maximă admisă a acestora se va limita la 0.3. În grupările speciale de încărcări solicitările transmise infrastructurii de către suprastructură sunt stabilite în funcţie de comportarea specifică a pereţilor din zidărie sub aceste încărcări (cedare ductilă la compresiune excentrică. Solicitarile la nivelul terenului de fundare se determină funcţie de eforturile transmise de suprastructură considerând comportarea de ansamblu a infrastructurii (fig. Dacă umpluturile se pot umezi (prin pierderea apei din instalaţii etc.4. 9. Soluţiile de rezemare pot fi realizate astfel: a) dacă pereţii nestructurali transmit o încărcare de maxim 4 kN/m şi au cel mult 3 m lungime. 9. 47 .). Armăturile suplimentare longitudinale dispuse în placă sub pereţi vor avea diametrul minim φ10 mm. Încărcarile transmise fundaţiilor se stabilesc conform principiilor prezentate la capitolul 5. de regulă. sub forma unor grinzi continue de beton armat şi se calculează după modul de calcul al grinzilor continue prezentat la capitolul 8. 9.

agrafe 6/60/60 OB37 < Ht B beton de egalizare 10/20 PC52 12(14)/20 PC52 stâlpisor din b. 9. etrier 6/25 OB37 <Ht <H t B beton de egalizare grinda de fundatie Fig.a.b hidroizolatie centura min.14 Fundaţii armate pentru construcţii fără subsol 48 .a. a-a 2 6/3 asize PC52 a 12 PC52 stâlpisor din b. exterior a interior mustati 4 12 PC52 b. 6 12 PC52 grinda de fundatie 10/30 PC52 10/30 PC52 < Ht 10 PC52 12 PC52 etrier 8(10)/20 PC52 a.

9.intersecţii de fundaţii având cote de fundare diferite (fundaţie perete exterior – fundaţie perete interior etc.cota superioară a blocului de fundaţie se păstrează la acelaşi nivel pe cel puţin întreaga lungime a zonei de racordare.50 m în terenuri puţin coezive.linia de pantă a treptelor să respecte condiţia tgδ ≤ 0. 9.Fig. . Se recomandă respectarea următoarelor condiţii (fig. 49 .amplasament pe terenuri în pantă sau stratificaţie înclinată. Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite Racordarea în trepte a fundaţiilor este necesară în următoarele situaţii: .). respectiv 0.înălţimea treptelor se limitează la 0. .clădiri cu subsol parţial. . .65. .70 m în terenuri coezive sau compactate.15 Fundaţii armate pentru construcţii cu subsol 9.racordarea între cotele de fundare diferite să se realizeze în trepte.5.18): .

16 Armare locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural Fig.b perete despartitor (nestructural) pardoseala 0. 9.00 umplutura de pamant compactata Fig.17 Îngroşarea şi armarea locală a plăcii suport a pardoselii sub perete interior nestructural 50 .00 placa suport a pardoselii parterului strat de separare pietris ~ 1. 9.

pământuri contractile (argile sau pământuri argiloase cu umflări şi contracţii mari). 9.7. să se decidă asupra soluţiei optime: .pentru tasări inegale mici se pot utiliza fundaţii cu rigiditate sporită. definite în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996. Fundaţii pe pământuri foarte compresibile şi pământuri sensibile la umezire În cazul în care sunt de aşteptat tasări neuniforme. Se recomandă ca. . 9. Fundaţii la rosturi de tasare Rosturile de tasare separă atât suprastructura cât şi infrastructura a două tronsoane de clădire alăturate. în urma unei analize tehnico – economice.îmbunătăţirea terenului dificil de fundare şi utilizarea de soluţii de fundare pentru terenuri bune. . .utilizarea de fundaţii adaptate terenurilor dificile de fundare.pentru tasări inegale mari se poate opta fie pentru realizarea unei rigidităţi sporite a 51 .18 Racordarea în trepte a fundaţiilor având cote de fundare diferite 9.hidroizolatie a -a perete structural din zidarie b-b c-c fundatie a b B B fundatie B c Fig. după cum urmează: . structura trebuie astfel alcătuită încât construcţia să poată prelua eforturile suplimentare ce rezultă ca urmare a acestor tasări. pământuri argiloase de consistenţă redusă sau nisipuri afânate). Fundaţii la clădiri amplasate pe terenuri dificile Prezentul normativ se referă la fundaţiile construcţiilor amplasate pe următoarele tipuri de terenuri dificile: . .6. 9. Lăţimea rostului între fundaţii nu va fi mai mică de 40 mm.1.pământuri sensibile la umezire (loessuri şi pământuri loessoide) definite în reglementarea tehnică de referinţă P7/2000.pământuri foarte compresibile (argile.7.

Fig. 9.20 52 .ansamblului suprastructură – infrastructură. La alcătuirea planului de fundaţii se cere respectarea următoarelor condiţii: .20). 9.19 .realizarea de elemente de legătură între fundaţiile pereţilor structurali (fig. 9.fundaţiile pereţilor să formeze contururi închise (fig. 9. fie pentru o structură flexibilă adaptabilă la deformaţii mari.19). Nerecomandat Recomandat Fig.

9.2%.7. 9. armătură longitudinală de 6÷8 bare φ12 mm÷φ16 mm.22 Se urmăreşte dispunerea într-un singur plan a armăturilor inferioare respectiv superioare. procent minim de armare 0. Centurile se realizează în mod curent cu o înălţime de 15÷20 cm. Fig.1.22 a şi b). În cazul construcţiilor fără subsol dar cu adâncime mare de fundare se pot introduce centuri suplimentare pe înălţimea zidului (de exemplu în dreptul pardoselii parterului). 9. devierea pe verticală fiind admisă cu respectarea unei pante de 1:4.1 Fundaţii pentru construcţii fără subsol La construcţiile fără subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă. iar betonul trebuie să fie de clasă minim C12/15 (fig. 9. 53 .. 9. fundaţiile se prevăd cu două zone armate dispuse la partea superioară şi inferioară.21 b).21 Astfel de fundaţii se recomandă a se utiliza în cazul în care fundaţiile au o înălţime suficientă pentru a prelua eforturile datorate diferenţei de tasare (tasărilor diferenţiale).lungimea fundaţiilor fără legături pe direcţie transversală nu trebuie să depăşească 6 m. 9. Fig.21 a). pe unul sau două rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm. În cazul în care este necesară o lăţime B a tălpii mai mare decât lăţimea elementului din beton armat se prevede un bloc din beton simplu de clasă minim C8/10 (fig. Barele longitudinale se înădesc prin petrecere pe o lungime de 45φ respectând regula armării unghiurilor intrânde (fig.

atât la planşeele monolite cât şi la cele prefabricate. la maximum 6. 9.7. pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere.23): a) dispoziţia zidurilor longitudinale şi transversale trebuie să alcătuiască un sistem spaţial cît mai simplu şi clar (de exemplu se vor evita zidurile în şicană).3.5 cm grosime.compresiune excentrică etc.23 54 . În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9.3. f) zidurile construcţiei se execută din cărămizi marca C100 şi cu mortar minim M50.00 m. 9. În cazul amplasamentelor în zone cu seismicitate ridicată se aplică prevederile de la punctul 9. prevăzându-se totodată ziduri transversale suficient de dese. respectându-se următoarele măsuri (fig. 9.3.1. pe unul sau doua rânduri şi etrieri φ6 mm la 20÷30 cm. Fig. d) izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se aşează astfel încât să nu creeze în zid rosturi de lunecare între centuri. c) se asigură conlucrarea centurilor din fundaţii cu zidul de deasupra prin executarea unor centuri de beton armat şi la nivelul planşeului de peste subsol. ale peretelui din beton simplu se aplică prevederile de la punctul 9. betonul de clasă minim C12/15. b) fundaţiile zidurilor se prevăd cu centuri de beton armat. pentru cazurile curente centurile pot avea lăţimea zidului şi înălţimea de 15÷20 cm cu armătura longitudinală de 6÷8 bare φ12÷16 mm.2. pe toată lăţimea zidurilor. în caz că poziţia acestei izolaţii nu poate fi schimbată se recomandă executarea centurii superioare sub nivelul izolaţiei orizontale. centurile se armeză mai puternic la planşeul peste primul nivel de deasupra fundaţiilor (cu o armătură corespunzătoare celei din centura fundaţiilor). e) se execută centuri de beton armat. pentru ziduri până la 37. Pentru stări de eforturi care depăşesc capacităţile de rezistenţă la forţă tăietoare.Se va sigura realizarea unei aderenţe cît mai bune a suprafeţelor de separaţie între centuri şi betonul simplu. de regulă. Fundaţii pentru construcţii cu subsol Fundaţiile construcţiilor cu subsol amplasate în zone cu seismicitate redusă se realizează. în caz că zidul de deasupra fundaţiei este de beton acesta va fi de cel puţin clasa C12/15.

Fundaţii continue Pentru prevenirea degradării fundaţiilor se recomandă ca. . executarea de rigole etc.24). . 40÷50 cm mai mare decât lăţimea fundaţiei respective. de regulă. d) pentru preluarea eventualelor eforturi de întindere ce pot să apară în fundaţii se prevăd centuri de beton armat continue pe întreaga lungime a pereţilor. din beton C12/15 şi armate simetric cu minim 4φ12 mm din OB37. se recomandă utilizarea burlanelor care conduc apa în condiţii mai bune.1. 5 cm grosime de nisip grăunţos curat.7. cu o înălţime de 15÷20 cm. astfel se recomandă ca: . 9. e) se iau toate măsurile necesare pentru scurgerea şi îndepărtarea apei din vecinătatea clădirii. g) trotuarul din jurul construcţiei va avea o lăţime minimă de 1.24).50 m. h) proiectul va cuprinde măsurile speciale ce trebuiesc luate în timpul execuţiei.24 55 .2. c) sub talpa fundaţiei se prevede un strat de cca. apare pericolul degradării sau ruperii fundaţiilor. f) apele meteorice trebuie evacuate cât mai departe de construcţie. măsurată de la cota trotuarului.. în scopul evitării fundării în zona cu variaţii mari de umiditate pentru pământ. acesta se aşează pe un strat de 20 cm de pământ stabilizat şi se prevede la margine cu un pinten de 20x40 cm (fig. prin rigole speciale prevăzute în acest scop. în afară de măsurile de la punctul 9. de regulă.locul ales pentru construcţie să fie bine curăţat şi nivelat înainte de începerea săpăturilor astfel ca să nu se permită stagnarea apelor meteorice. 9. b) lăţimea excavaţiei pentru realizarea fundaţiilor sub zidurile exterioare se alege cu cca. sporul de lăţime dându-se către exterior. La proiectarea fundaţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari se va urmări.7. ca efect al umflării datorită umezirii şi contracţiei prin uscare.0 m şi se prevede cu o pantă de 5% spre exterior. imediat după turnarea betonului în fundaţie spaţiul rămas liber între fundaţie şi peretele săpăturii se umple cu pământ stabilizat definit în reglementarea tehnică de referinţă NE 0001-1996 (fig. prin nivelarea terenului. să se prevadă şi următoarele: a) adâncimea de fundare de cel puţin 1. Fig.turnarea fundaţiilor să se facă imediat după terminarea săpăturilor pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare. fenomen însoţit de apariţia de fisuri profunde în pereţii structurali din zidărie.2. Fundaţii pe pământuri cu umflări şi contracţii mari În cazul anumitor pământuri argiloase.2. 9.9. 9.executarea construcţiei să se facă pe cât posibil într-un anotimp în care nu sunt de aşteptat variaţii mari ale umidităţii pământului şi anume primăvara sau toamna. ca presiunea efectivă transmisă la teren să fie mai mare decât presiunea de umflare. centurile se realizează.7.

5 cm de fiecare parte. Fig. . În cazul obişnuit al construcţiilor fără subsol elementele de descărcare alcătuiesc şi soclul zidului. 2. Presiunea acceptabilă a terenului de fundare trebuie să fie suficient de mare pentru a face o posibilă distanţarea raţională de-a lungul zidurilor a blocurilor de fundaţie. Reazemele izolate se dispun obligatoriu în punctele de intersecţie ale zidurilor sau în cele în care sunt concentrate încărcări importante. mai late decât zidul de deasupra cu cca. în mod obişnuit.25). 2.20m soluţia reazemelor izolate se impune faţă de cea a fundaţiilor continue. la partea superioară a blocului se prevede un cuzinet de beton armat pentru repartizarea încărcărilor transmise de elementele de descărcare ale suprastructurii. Faţa inferioară a elementelor de descărcare se aşează la cel puţin 10 cm sub nivelul trotuarului. În general.blocuri de beton simplu. 9. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate nu sunt indicate în cazul când sunt de aşteptat tasări inegale ale acestora. În cazul reazemelor executate din zidărie din piatră sau cărămidă. aceste reazeme se dispun în conformitate cu traveile construcţiei şi în dreptul plinurilor (spaleţilor) de zidărie. se pot folosi diferite forme în plan (fig. De asemenea ele se vor evita în regiunile cu seismicitate ridicată. Grinzile se fac.grinzi de beton armat. Izolaţia hidrofugă orizontală a zidurilor se pozează. de regulă. În zonele de intersecţie în „L” sau „T” a zidurilor. 56 .0 m. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt alcătuite din: . în cazul grinzilor din beton armat monolit se va turna şi un strat de beton de egalizare peste stratul de pietriş. Fundaţii cu descărcări pe reazeme izolate Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate transmit terenului încărcările exterioare prin blocuri de fundaţie dispuse discontinuu în lungul pereţilor.25 Poziţia în plan a blocurilor de beton simplu se va alege astfel încât centrele de greutate ale bazelor lor să coincidă pe cât posibil cu axul peretelui.2. Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt folosite în cazul pământurilor cu umflări şi contracţii mari pentru ca presiunea efectivă pe teren să depăşească presiunea de umflare a pământului. 8 cm.7. În cazul pereţilor nestructurali cu încărcări foarte mici pentru o adâncime de fundare mai mare de 1. depăşind cu cel puţin 25 cm cota trotuarului construcţiei. Elementele de descărcare sunt alcătuite din grinzi de beton armat care constituie suportul zidurilor şi care transmit încărcările la reazemele izolate.9. Reazemele izolate dispuse în lungul zidurilor au în plan o secţiune de formă dreptunghiulară. la partea superioară a grinzilor. 9.2. Sub elementele de descărcare se prevede un strat de pietriş de cca. Soluţia se poate dovedi mai avantajoasă decât soluţia fundaţiilor continue în cazul unor adâncimi de fundare mai mari decât cca.

).4) poate fi acceptată în unele situaţii. deformaţiile plastice sunt dirijate în suprastructură iar infrastructura este proiectată să răspundă în domeniul elastic de comportare (fig. în general.10.1. pe cât posibil. 9. 10. 10.2). 12. insuficient lestaţi (forţă axială mică). Grinzile prefabricate se recomandă în cazul construcţiilor cu ziduri având o dispoziţie regulată în plan şi cu încărcări mici. Proiectarea fundaţiilor construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat 10. ca grinzile să aibă aceeaşi înălţime.3). de regulă .Grinzile se realizează. ⎛ 1 ⎞ Pentru asigurarea unei rigidităţi corespunzătoare se recomandă h ≥ ⎜ ⎟⋅L. Dimensionarea tălpii fundaţiilor Dimensionarea tălpii fundaţiilor se face conform prevederilor de la capitolul 6. de fundaţii dezvoltate în plan ca o reţea de fundaţii continue.26). . 5. Pentru uşurinţa execuţiei se va urmări. planşee şi fundaţii de tip radier considerate ca o structură spaţială (fig. De regulă.suprastructura dezvoltă rezistenţe foarte mari datorită alcătuirii acesteia. pe una sau două direcţii (fig. Încărcări transmise infrastructurilor de pereţii structurali de beton armat Valorile eforturilor transmise de pereţii structurali de beton armat la infrastructuri se determină conform prevederilor de la cap.10. mult peste cerinţele proiectării antiseismice.intevenţiile postseism la elementele infrastructurii se pot realiza cu uşurinţă. Q) transmise de pereţii infrastructurii pot fi preluate. 9. Principii generale de proiectare Pereţii structurali de beton armat având rigiditate şi rezistenţă mare transmit infrastructurii în grupările speciale de încărcări eforturi semnificative (momente încovoietoare şi forţe tăietoare) şi sunt. Grinzile sunt continue având. din beton armat turnat monolit. Solicitările mari (M.26 10. Dirijarea articulaţiilor plastice în elementele infrastructurii (fig.2. Schema de aplicare a încărcărilor transmise de pereţii structurali infrastructurii se conformează prevederilor de la pct. Prin calibrarea rezistenţei elementelor sistemului structural (suprastructură şi infrastructură) se realizează dirijarea mecanismului de plastificare în cazul acţiunilor seismice intense.3. 57 .2.1) sau de infrastructuri cu rezistenţă şi rigiditate foarte mare. în general.în elementele suprastructurii trebuie limitate degradările produse de cutremure (spitale etc. alcătuite din pereţi de beton armat. astfel încât soluţia de fundaţie independentă nu poate fi utilizată decât în unele cazuri particulare. ⎝ 6 ÷8⎠ a Sectiune a-a Izolatie hidrofuga Trotuar h Beton de egalizare Pietris a L Fig. înălţimea constantă (fig. . 10. 10. în general. ca de exemplu: .

10.1 Fundaţii pentru pereţi de beton armat. 58 . Calculul presiunilor pe teren (şi implicit dimensionarea tălpii fundaţiilor) se poate face acceptând ipoteza secţiunilor plane. 10.5). În cazul infrastructurilor cu deformaţii semnificative calculul presiunilor pe teren se face pe baza unui model care permite luarea în considerare a interacţiunii dintre infrastructură şi terenul de fundare.Dacă infrastructura este suficient de rigidă şi rezistentă pot fi acceptate distribuţii liniare de presiuni pe teren (fig. Perete structural Perete structural a 1 b c 1 1 1 1 1 Perete de subsol Perete suprastructură Perete structural 1-1 Infrastructură hs Fundaţie d Fig.

3 Fundaţii cu comportare elastică: a . perete . 10.fundaţie independentă.infrastructură Directie actiune seismica stâlp perete structural Ta C QP I stâlp perete structura Nod rigid zona de articulaţie plastică în infrastructură Zona de nod rigid.4 Infrastructură cu articulaţii plastic Articulaţii plastice 59 .2 Infrastructură rigidă supraterană pentru construcţii cu pereţi de beton armat Direcţia acţiunii seismice Stâlp Perete structural MP QP Np Zona comprimată a peretelui H Ns1 Qs1 Ms1 NP Qp MP Nf Ns2 Qs2 Ms2 I L a fundaţie b Mf Fig.fundaţie zona de articulaţie plastică in infrastructuri Fig. 10. b . 10.Nucleu din pereţi de beton armat Perete de beton armat Infrastructură rigidă Fig.

60 . 10.7). • H’ are valoarea mai mare de 250 mm.2.4.10. 10.4. 10.4. Alcătuirea fundaţiilor pentru pereţii structurali de beton armat 10. 10.6) sau cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat (fig. 11 al prezentului normativ.2. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt următoarele: • raportul H / B are valorile minime date în tabelul 7. Armarea fundaţiilor pereţilor de beton armat se realizează.7. Q) transmise terenului.1. Clasa minimă de beton în fundaţie este C8/10. • înălţimea la marginea fundaţiei (H sau H’) se stabileşte astfel încât să fie asigurată lungimea de ancoraj a armăturilor transversale de pe talpa fundaţiei (la ≥ 15 φ) . armăturile (1) pot rezulta şi din verificarea fundaţiei la momente de torsiune.6. Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în fig. Fundaţii continue sub pereţii substructurilor Fundaţiile sub pereţii care compun substructura pot fi realizate ca fundaţii continue sau radier general. Fundaţiile continue sub pereţi pot fi realizate ca tălpi de beton armat (fig.1 Fundaţii continue tip talpă de beton armat. ●Armătura transversală (1) rezultă din verificarea consolei tălpii la moment încovoietor în secţiunea de la marginea peretelui.1 Fundaţii independente sub pereţi de beton armat se pot realiza în situaţii rare datorită eforturilor mari (M.4. y B Mx G My B x B 1 2 3 4 5 pef pef Fig. de principiu. ca în figura 10. Fundaţiile sunt conformate şi dimensionate ca şi fundaţiile sub reţeaua de pereţi ai substructurii.5 Considerarea presiunilor pe teren pentru ansamblul fundaţiilor 10. Fundaţiile tip radier se conformează şi se dimensionează conform prevederilor de la cap. • H are valoarea minimă 300 mm. În unele cazuri. 10. în care peretele este excentric pe talpa fundaţiei.

●Armăturile longitudinale (3) rezultă din verificarea secţiunii verticale a peretelui la încovoiere.6 Fundaţii continue sub pereţii de beton armat ai substructurilor 3 H B 2 1 Fig. Armătura minimă (3) trebuie să corespundă armăturii de repartiţie corespunzătoare mărcii (1). • verificarea la forţă tăietoare a peretelui substructurii. în tabelul 7. distanţa minimă este de 100 mm.10% Distanţa maximă între armături este de 250 mm iar distanţa minimă de 100 mm.2 Fundaţii continue cu bloc de beton simplu şi cuzinet Secţiunea transversală a fundaţiei sub pereţii de beton armat se poate alcătui ca în figura 10.7 Schema de armare a fundaţiei peretelui de beton armat ●Armătura de conectare cu peretele substructurii (2) poate rezulta funcţie de următoarele condiţii: • verificarea la lunecare în rosturile de turnare ale betonului (fig. 7.8. b. 10.7. Condiţiile minimale privind secţiunea de beton a fundaţiei sunt cele date la cap. a. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.1 şi în tabelul 7. în calcul se poate consideră şi efectul favorabil al forţei axiale din perete. Diametrul minim al armăturilor este de 10 mm.075% pentru armături PC52.Procentul minim de armare pe fiecare direcţie este 0. armătura rezultată din această condiţie nu poate depăşi aria corespunzătoare greutăţii fundaţiei. 10.4.2.1. 61 .10% pentru armături OB37 şi 0. pmin= 0. Fig. Distanţa maximă între armături este de 250 mm. conform schemei de solicitare din figura 10.2.1.7). • verificarea secţiunii de la baza peretelui la moment încovoietor determinat de presiunea pământului pe planul peretelui.2. • verificarea la moment încovoietor şi forţă axială a peretelui substructurii.10. 10.

11. Alcătuire generală şi domenii de aplicare Fundaţia tip radier general reprezintă tipul de fundaţie directă. . Fig. .11. 11. 10. În cazul unor încărcări mari se pot realiza grinzi cu vute.1) hg/lmax=1/3÷1/6.radierul împreună cu elementele verticale structurale ale substructurii trebuie să realizeze o cutie rigidă şi rezistentă. se recomandă alegerea înălţimii grinzii (hg) şi a plăcii radierului (hr) conform relaţiilor: (11. .terenuri cu rezistenţă scăzută care impun suprafeţe mari ale tălpii fundaţiilor. grinzile au secţiune constantă. pereţi) sunt dispuse la distanţe mici care fac dificilă realizarea (execuţia) fundaţiilor izolate sau continue.Fundaţiile tip bloc şi cuzinet ale pereţilor nu sunt admise în cazurile în care peretele este rezemat excentric faţă de talpa blocului de beton.1.5). d) radier tip placă cu vute (fig.prezenţa apei subterane impune realizarea unei cuve etanşe. 10. în următoarele situaţii: .8 Fundaţie tip bloc şi cuzinet sub pereţi de beton armat 11. hr/lmax=(1/15÷1/20) De obicei. realizată ca un planşeu întors şi care asigură o suprafaţă maximă de rezemare pe teren a construcţiei. cu risc de tasări diferenţiale. c) radier tip placă şi grinzi (drepte sau întoarse) dispuse pe una sau două direcţii (fig. Condiţiile privind armarea minimă a cuzinetului sunt cele date la pct. Radierul general se poate realiza în următoarele soluţii constructive: a) radier general tip dală groasă. în care elementele verticale (stâlpi sau pereţi structurali) sunt rezemate direct pe acesta: • radier cu grosime constantă (fig. hr ≥ 1/8 lmax • radier cu grosime variabilă (fig. soluţia poate fi adoptată în cazul unei construcţii cu pereţi structurali din beton armat care transferă eforturi secţionale importante într-o zonă centrală a acestuia b) radier general tip planşeu ciupercă (fig.2).1.2. 11. Fundaţiile tip radier se utilizează.3). .4). de regulă. . 11.construcţii cu înălţime mare care transmit încărcări importante la teren.4.terenuri dificile sau neomogene.elementele verticale (stâlpi. Proiectarea radierelor de beton armat 11.1). 62 .

2 Radier cu grosime variabilă 63 . Calculul eforturilor secţionale (M. Etanşarea cuvei se obţine prin dispunerea hidroizolaţiei la exteriorul radierului şi a pereţilor perimetrali conform figurii 11. De asemenea.1 Radier general tip dală groasă Beton de egalizare Perete structural hr1 hr2 -radier -beton de egalizare Fig.6). Proiectarea radierelor trebuie să ţină seama de compatibilitatea deformaţiilor terenului cu cele ale elementelor structurale.2.1.2. Dacă în radier apar eforturi axiale de compresiune sau întindere ca efect al conlucrării acestuia cu substructura. 11. În acest caz subsolul împreună cu radierul realizează o cuvă etanşă. 11.2. 11. Elemente constructive şi de proiectare 11. Q) în secţiunile caracteristice ale radierului se obţin de regulă cu programe de calcul care permit modelarea fenomenului de interacţiune fundaţie-teren.e) radier casetat alcătuit din două planşee solidarizate între ele prin intermediul unor grinzi dispuse pe două direcţii (fig. Radierul poate fi folosit şi la construcţii situate sub nivelul apei subterane (fig.2. 11. la dimensionarea secţiunilor de beton şi armătură la moment încovoietor şi forţă tăietoare se va considera şi efectul acestora. 11.7. 11. lmax 1 1 1-1 Radier tip dală groasă hr Fig. suprafaţa interioară a pereţilor structurali perimetrali se tratează pentru a asigura impermeabilitatea necesară.7).

radier tip placă şi grinzi întoarse.4 Radier tip placă şi grinzi pe două direcţii a . 11.1 Capitel 1 Perete perimetral stâlp 1-1 a hr 45o stâlp 1-1 Capitel cu o pantă Capitel drept Capitel cu două pante c b Fig. 11. b .3 Radier de tip planşeu ciupercă hr 64 .radier tip placă şi grinzi drepte hr Fig.

11.5 Radier tip placă cu vute Fig.7 65 .Fig. 11. 11.6 Radier casetat Fig.

Armarea radierelor se realizează cu reţele orizontale de armătură. De asemenea.8 b) Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de turnare se realizează prin armătura orizontală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor. 11. a continuităţii. dispuse pe feţele plăcii pentru preluarea momentelor pozitive şi negative. a) se face cu relaţia (11.2. a b Fig. 11.11. În varianta în care nu se prevăd armături înclinate. Înnădirea barelor se face prin petrecere sau prin sudare pentru barele cu diametre mari (φ25. 11.8.15% pentru fiecare faţă. micşorându-se capacitatea betonului simplu la forţă tăietoare .8 c • rosturi verticale de turnare (fig. precum şi etanşeitatea contra infiltrării apelor freatice. transportul auto. în straturi orizontale de aproximativ 40cm grosime.2) Q≤0. înălţimea radierului să se reducă.3) Z1 Z2 Dimensionarea armăturii de conectare în rost se face în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. 66 . Turnarea betonului se va face continuu. Rosturile de turnare şi măsurile care trebuie prevăzute în proiectare din punctul de vedere al rezistenţei şi tehnologiei de execuţie ( reglementarea tehnică de referinţă NE 012-99). este necesară şi o armare pe zona centrală a plăcii pentru fenomenele de contracţie.11. se face verificarea la forţă tăietoare a secţiunii de beton simplu cu relaţia: (11.3. În acest caz se pot prevedea local etrieri şi armătură de bordaj a golurilor.3): M M L1− 2 = 1 − 2 (11.. iar intervalul de timp între turnarea a două straturi suprapuse (pe întreaga suprafaţă a acestora) să fie mai scurt decât durata prizei celor două straturi suprapuse.4.2. • calculul efortului de lunecare L în rost (fig. Procentele minime de armare pentru placa radierului sunt 0. Pentru realizarea acestor rosturi se foloseşte o plasă de ciur amplasată vertical la faţa întreruptă a elementului şi rigidizată pentru a rezista la împingerea betonului proaspăt. Prin poziţiile rosturilor de turnare se va asigura împărţirea radierului în volume de beton pentru care pot fi asigurate condiţiile optime şi sigure pentru lucrările de preparare a betonului. turnarea şi vibrarea acestuia în vederea realizării monolitismului total. Turnarea betonului în volume prestabilite asigură consumarea practic totală într-un anumit interval de timp a deformaţiilor din fenomenul de exotermie (degajarea de căldură din procesul chimic de hidratare a cimentului). Dimensionarea radierului se realizează în concordanţă cu prevederile din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.7bhrRt Este posibil ca în zona lifturilor. φ40).

caracteristicile de deformabilitate şi de rezistenţă ale terenului. Principalele criterii de apreciere a rigidităţii relative a radierelor prin raport cu terenul de fundare sunt prezentate în continuare.5) L B • În cazul radierelor încărcate de forţe concentrate din stâlpi dispuşi echidistant pe ambele direcţii iar încărcările din stâlpi nu diferă cu mai mult de 20% între ele. respectiv momentul de inerţie ale unei fâşii de radier considerată între mijloacele a două deschideri consecutive între stâlpi (fig.11. 11. se defineşte un coeficient de flexibilitate. Calculul urmăreşte determinarea presiunilor de contact şi a deformaţiilor precum şi a momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare. Calculul radierelor În calculul radierelor trebuie luaţi în considerare numeroşi factori între care cei mai importanţi sunt rigiditatea şi geometria radierului. Fig. • Pentru radierele generale având forma dreptunghiulară în plan (LxB) şi grosimea uniformă (h) indicele de rigiditate se determină cu expresia: 2 12 ⋅ π(1 − ν 2 ) E s ⎛ L ⎞ B ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⋅ KG = (11. după cum urmează: k b λ=4 s f (11. λ. radierul poate fi considerat ca rigid sau flexibil.4) 2 E ⎝ 2h ⎠ 2h 1 − νs Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiţia: 8 KG ≤ (11.• rosturi orizontale de turnare (fig.9). etapele de execuţie.3. 11. 11.8 c). mărimea şi distribuţia încărcărilor. Rezistenţa la lunecare în planurile rosturilor de betonare va fi realizată de armătura verticală care traversează rostul şi de rugozitatea feţelor rosturilor.6) 4EI f unde: bf şi If se definesc ca lăţimea. În calcule. Se remarcă faptul că bf este egal cu distanţa dintre două axe consecutive ale stâlpilor.9 Împărţirea radierului în fâşii 67 .

se determină centrul de greutate al suprafeţei radierului . atunci radierul poate fi considerat flexibil. se defineşte rigiditatea relativă. radier şi terenul de fundare: E' I C KR = (11.se determină presiunile pe talpa radierului cu relaţia: ∑ N ± N ey y ± N ex x p (1÷4) = (11.10 Forţa tăietoare totală acţionând în orice secţiune dusă prin radier este egală cu suma aritmetică a tuturor încărcărilor şi presiunilor de contact la stânga secţiunii considerate. • În cazul în care structura de rezistenţă a construcţiei este realizată din cadre (stâlpi şi grinzi) şi din pereţi portanţi (diafragme) iar fundaţia este un radier general. 11.75/λ. Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului (fig.3.1.1.3.7) E s B3 unde: E ' I C reprezintă rigiditatea construcţiei şi a radierului. care permite evidenţierea conlucrării dintre structură.10) Etapele de calcul sunt următoarele: . (11.8) Figura 11. KR.1.Dacă bf este mai mare decât 1.5 atunci radierul poate fi considerat rigid.9) ∑ I ∑ I A x y . 11. 68 . Această valoare se calculează cu ajutorul relaţiei: t h3 E' I C = E' I F + ∑ E' I ca + E' d d 12 unde: E ' I F este rigiditatea radierului ∑ E' I ca este rigiditatea cadrelor td şi hd sunt grosimea şi respectiv înălţimea diafragmelor Dacă valoarea KR este mai mare de 0. Metode simplificate pentru calculul radierelor rigide 11.se examinează radierul ca un întreg pe fiecare dintre cele două direcţii paralele cu axele x şi y.

Metoda împărţirii radierului în fâşii de calcul (fig.3. admiţându-se o lege de variaţie liniară de tip Navier. valorile obţinute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare în secţiunile semnificative pot fi folosite pentru armarea radierului. 11. introducerea unor simplificări. 11. în consecinţă. 11. y) − p( x .11). y) 2 + ⋅ + = D ∂x 4 ∂x 2 ⋅ ∂y 2 ∂y 4 unde: D este rigiditatea cilindrică a plăcii de grosime h: (11. radierul poate fi împărţit în fâşii de calcul independente.1.10) 69 . 11. Fiecare fâşie de calcul este încărcată de forţele corespunzătoare stâlpilor ce reazemă pe fâşia respectivă. 11.3. Se determină diagrama presiunilor de contact. Calculul radierelor pe mediu Boussinesq Se porneşte de la ecuaţia diferenţială de ordinul 4 a plăcii supuse la încovoiere (fig.Momentul încovoietor total acţionând în aceeaşi secţiune este egal cu suma momentelor aceloraşi încărcări şi presiuni faţă de secţiunea considerată.11 Ecuaţia suprafeţei mediane deformate a plăcii radier este: ∂4z ∂4z ∂ 4 z q ( x .2. Se impune.3. Calculul radierelor pe mediu Winkler În anexa D sunt prezentate unele metode de calcul pentru radierele rezemate pe un mediu discret alcătuit din resoarte independente de tip Winkler.3. Metoda nu permite determinarea distribuţiei forţei tăietoare totale şi momentului încovoietor total în lungul secţiunii. 11. Fig. Deşi poziţia rezultantei încărcărilor din stâlpi nu coincide cu poziţia centrului de greutate al rezultantei presiunilor de contact.9) Atunci când încărcările din stâlpi şi distanţele dintre stâlpi nu diferă între ele cu mai mult de 20%.2.

50. . mecanismele de disipare a energiei induse de cutremur bazate pe dezvoltarea de articulaţii plastice în elementele infrastructurii nu elimină în totalitate plastificarea suprastructurii. sunt tratate în capitolele 4÷11. În acest caz.11) 11.Boussinesq În anexa E este prezentată metoda hibridă de calcul pentru radierele rigide rezemate pe un teren de fundare modelat printr-un mediu compus Winkler – Boussinesq. D= (11.1. Rezistenţa infrastructurii este calibrată cu solicitările transmise de suprastructura plastifiată. 12. Zonele potenţial plastice ale infrastructurii se proiectează astfel încât să prezinte o comportare favorabilă în domeniul postelastic (deformaţii limită mai mari. în grupările speciale de încărcări. rotirea fundaţiei pe teren se determină considerând caracteristicile terenului de fundare corespunzătoare acţiunilor statice. Infrastructuri 12. • Infrastructuri ductile la construcţiile în care.la construcţii la care distribuţia de presiune pe teren pentru ansamblul fundaţiilor este cvasiliniară (construcţii cu subsol rigid. Calculul radierelor pe mediu Winkler .). Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acţiuni seismice • Infrastructuri cu comportare elastică. infrastructura nu se conformează cerinţelor specifice menite să îi asigure o comportare ductilă. presiunile pe teren să fie cât mai uniforme. Prevederi generale Infrastructura cuprinde elementele substructurii şi fundaţiile.1.compresiuni pe o porţiune limitată a tălpii fundaţiei. Fundaţiile. 12. când fundaţia se desprinde parţial de pe teren. silozuri etc. consideră efectele determinate de conlucrarea acestora în ansamblul infrastructurii. În cazul încărcărilor gravitaţionale nu se admite ca terenul de fundare. 70 . aria activă (Aa) minimă este 0. deformaţiile plastice se dezvoltă şi în substructură.3.11) se bazează pe Metoda elementelor finite.80 din suprafaţa fundaţiei. se va limita la 0. castele de apă. fundaţiile şi elementele substructurii să fie degradate. Prevederile privind fundaţiile. De regulă. rotirea ansamblului construcţiei pe teren. la construcţiile proiectate să dezvolte deformaţii plastice în cazul acţiunilor seismice exclusiv în suprastructură. Aria activă a tălpii fundaţiei trebuie să respecte următoarele limite în cazul grupărilor speciale de încărcări: . deci vor fi adoptate doar dacă conduc la comportări structurale avantajoase verificabile. 12. turnuri cu o singură fundaţie.E ⋅ h3 12 ⋅ (1 − ν 2 ) Rezolvarea ecuaţiei (11. Distribuţia de presiuni pe terenul de fundare în cazul grupărilor speciale de încărcări care cuprind şi acţiuni seismice pot fi: . considerate ca elemente care transmit eforturile la terenul de fundare. fără degradare de rezistenţă etc.).construcţiile rezemate pe fundaţii izolate (structuri în cadre etc.) vor avea pentru fiecare fundaţie aria activă minimă 0. Clasificarea infrastructurilor după modul de solicitare a terenului de fundare În grupările fundamentale de încărcări toată suprafaţa fundaţiilor trebuie să fie în contact cu terenul de fundare (arie activă 100%). .005 radiani.presiuni pe toată suprafaţa tălpii fundaţiei (fundaţie fără desprinderi de pe teren).4. adică rezistenţa la acţiuni verticale să fie micşorată ca urmare a deformaţiei plastice dezvoltate în infrastructura ductilă. prin calibrarea capacităţilor de rezistenţă. prezentate în continuare.1.2.1.

1 Încărcări transmise infrastructurii 12. determină şi alte situaţii de încărcare semnificative.a): h ≤ 0. 12.3). solicitările infrastructurii în fazele intermediare să fie inferioare solicitărilor rezultate din calculul ansamblului construcţiei.1) unde: hp este înălţimea secţiunii transversale a peretelui substructurii.3.12. în grupările fundamentale de încărcări se admit simplificări ale schemei de încărcare a infrastructurii.2).2. Calculul eforturilor în elementele infrastructurii Eforturile în elementele infrastructurii construcţiilor se determină pentru încărcările precizate la punctul 12.5 ⋅ h p (12. Calculul eforturilor implică utilizarea de programe de calcul 71 . de teren de fundare. acestea vor fi luate în considerare la proiectarea elementelor structurale (fig. Schematizarea încărcărilor pentru calculul infrastructurii Încărcările transmise infrastructurilor se stabilesc conform prevederilor de la pct. . eforturile transmise infrastructurii se pot considera aplicate punctual. infrastructură şi terenul de fundare.3.1. Schematizarea pentru calcul a infrastructurii Modelarea infrastructurilor pentru calculul eforturilor se va adapta caracteristicilor sistemului structural al construcţiei precum şi influenţelor determinate de proprietăţile mecanice ale terenului de fundare.b. Acţiunile transmise de suprastructură la elementele infrastructurii pot fi considerate pentru calculul static astfel: .12. se consideră ca în figura 12.12.2.dacă înălţimea secţiunii transversale a elementului vertical (h) respectă condiţia (12.dacă condiţia (12.1. Schematizarea pentru un calcul riguros implică considerarea ansamblului suprastructură. tasări diferenţiale etc.1. Fig. Se recomandă ca prin măsuri adecvate de etapizare a execuţiei etc. în centrul de greutate al secţiunii elementului vertical (fig. Fisuri în radier Fisuri Tasări diferenţiale Tasări diferenţiale Fig. 12.1) nu este realizată. înălţimea secţiunii transversale în zona de rezemare a elementului vertical.1). acţiunile transmise de elementul vertical. 12.2 Solicitări ale elementeleor infrastructurii în faze intermediare de execuţie ale construcţiei Dacă condiţiile de exploatare ale construcţiei. în grupările speciale de încărcări. precizate în proiect. 12. 5. Eforturile din fazele intermediare de execuţie ale construcţiei vor fi considerate la proiectarea infrastructurilor (fig.

12. la care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe lăţimea golului (fig. 12. Piloţi/pereţi mulaţi pt.infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat. planşeu peste subsol şi fundaţii continue sub pereţi se pot modela ca un sistem de grinzi de fundare rezemate pe mediu elastic tip Winkler. . 12. infrastructura se caracterizează prin rigiditate şi rezistenţă apreciabile la momente de torsiune în secţiuni verticale. 12.3.4. 72 .a). calculul fiind abordabil cu programe specializate.3 Solicitări ale elementelor infrastructurii datorită încărcării excentrice a fundaţiilor Sunt recomandate următoarele modelări simplificate ale infrastructurii pentru calcul: .5). • goluri mici care reduc secţiunea de forfecare cu mai puţin de 25% din aria totală de forfecare (fig.3.3.2. zonele cu goluri se pot considera în calculul static astfel: • goluri mari care reduc secţiunea transversală de forfecare cu mai mult de 1/4 din aria de forfecare totală. b). .infrastructurile alcătuite din grinzi de fundare şi fundaţii izolate pot fi modelate în calcul ca un sistem de bare cu reazeme elastice (incastrări parţiale). • goluri mari la care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe lăţimea golului (fig.4. Schematizarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor Dacă în calculul eforturilor infrastructura poate fi considerată ca un sistem de grinzi de fundare sunt admise modelările date la capitolul 8. eforturile în elementele infrastructurii se determină prin integrarea eforturilor în elementele finite.specializate în care structura este ”fidel” modelată iar terenul de fundare este considerat ca un mediu continuu. Schematizarea pentru calcul a pereţilor cu goluri ai infrastructurilor La pereţii infrastructurilor care se pot modela ca un sistem de grinzi pe mediu elastic. 12. planşeu/planşee şi fundaţii tip radier general se modelează în ansamblu prin metoda elementelor finite. terenul de fundare se poate modela ca un mediu elastic tip Winkler. 12.infrastructurile alcătuite din pereţi de beton armat. sprijinirea săpăturii 1 CG – centrul de greutate CR – centrul de rezistenţă Subsol CG 1 CR CG CR F1 F2 Tasări diferenţiale determinate de solicitarea excentrică Fig.

Aw3.Aw1.5 Goluri mici în pereţii infrastructurilor 73 .Aw1.A2+I3.A3 hp Lo≥0.35hp I1. 12.Aw2.Aw2.A2 1 2 1 I1.25hp hp ≥2. 12.12.A1 I2.Aw1.A2 I1.Aw1. 1 Zona comprimată 2 1 hrc Lo 1-1 hrc I1.4. Dimensionarea elementelor infrastructurii Elementele de beton armat ale infrastructurilor se dimensionează în concordanţă cu prevederile generale din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.5 hg 1-1 I1.Aw2.Aw3.Aw1.7hrc a) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare nu se anulează pe deschiderea golului 1 2 1 1-1 I1.A1 Lo+0.A1 Lo+0.A1 1 2-2 I3.4 1 Lo ≤ 0.A1 Aw1 2-2 Aw2 I2.Aw2.A1 Fig.Aw1.Aw1.A1 I2.A2 2 I2.25hp 1 b) Goluri mari cazul în care diagrama de momente încovoietoare se anulează pe deschiderea golului Fig.Aw1.25hp hg ≤ 0.A3 I1.A1 1 I1.

4. Verificările specifice grinzilor pereţi se vor aplica în situaţiile în care comportarea pereţilor infrastructurilor este asimilabilă acestora: . .12.6).4.2) Ra unde: F . 74 . Intersecţii de pereţi structurali ai infrastructurii cu rezemări indirecte Intersecţiile de pereţi cu formă în plan L.4. Armătura de suspendare se ancorează în zona de dezvoltare a diagonalelor comprimate din beton. În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice. Ra .eforturile unitare verticale (σz) sunt semnificative pentru solicitarea peretelui. Verificarea planşeelor Planşeele care conlucrează în ansamblul infrastructurilor sunt solicitate cu sarcini semnificative în planul lor (comportare specifică de diafragmă orizontală) şi cu încărcări normale pe plan (comportare de planşeu).6 12.1. În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice planşeelor şi diafragmelor orizontale.diagrama de momente încovoietoare se anulează la distanţe mai mici decât înălţimea secţiunii.forţa tăietoare transmisă între pereţi cu planuri mediane intersectate. Verificarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. Verificarea pereţilor în zonele de discontinuitate 12. 12. Reacţiunea maximă transmisă prin intersecţia de pereţi determină armătura de suspendare necesară (fig.rezistenţa de calcul a armăturii de suspendare. presiunea apelor subterane etc. 12. Perete structural Planşeu Aa=Q/Ra Q Perete subsol Fisură de cedare la forţă tăietoare Fig. de regulă fără elemente verticale încărcate axial. pot realiza rezemări indirecte care impun şi verificări ale armăturilor de suspendare..12. Secţiunea de beton a pereţilor se verifică ca în secţiunile curente. Diafragmele orizontale se verifică şi la eforturile locale în zonele de intersecţie cu elementele structurale verticale (pct.4.3.7).5). T etc. 12.2.12.). Verificarea pereţilor Verificarea pereţilor va considera solicitările determinate de participarea la preluarea eforturilor infrastructurii şi a incărcărilor aplicate direct acestora (împingerea pământului. Aria de armătură de suspendare Aas este: F A as = (12. Armăturile de centură se dimensionează considerând valoarea maximă a forţei tăietoare din pereţii structuali (fig. Dimensionarea secţiunilor de beton şi de armătură este definită în reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90.1.3.

3.8 Distribuţii de efoturi unitare considerate în verificarea la lunecare a secţiunilor prefisurate (rosturi orizontale de turnare) 12. secţiunea de beton trebuie să asigure respectarea condiţiei: Q A w ≥ max (12. avand ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. Armarea peretelui în zona cu goluri la moment încovoietor se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90.3. cu armături cuprinse în centuri. Armăturile se vor ancora conform regulilor specifice nodurilor.7 Rezemări indirecte .secţiune prefisurată. 75 .3) 2⋅Rt Armătura verticală de bordaj a golurilor mari (fig. Forţa de lunecare rezultă din verificarea ansamblului infrastructurii (pereţi.4.4) 0. Golurile de mici dimensiuni se recomandă să fie de formă circulară şi cofrate cu ţeavă de oţel. Pentru verificarea secţiunilor cu goluri la forţă tăietoare. Planşeu Perete M x Rosturi de turnare (secţiuni de lunecare) Rc M AaiRa M AaiRa M x Rc Fundaţie Fig.8 ⋅ R a În secţiunea curentă armătura verticală se dimensionează ca etrieri.) se vor verifica secţiunile de beton şi armături ale pereţilor şi planşeelor. 12.4.dispunerea armăturilor de suspendare 12.Armături de suspendare Diagonale comprimate în pereţii de beton Diagonale comprimate Armături de suspendare Pereţi de beton armat Pereţi de beton armat Fig.3. planşee. Forţa de lunecare unitară se poate aproxima ca fiind constantă între secţiunea de moment încovoietor maxim şi secţiunea de moment nul sau secţiunile de aplicare a forţelor concentrate semnificative.2. Alcătuirea secţiunilor compuse din pereţi.12. Intersecţii de pereţi şi planşee la infrastructuri (secţiuni prefisurate) Verificarea intersecţiilor dintre pereţi şi planşee la forţă tăietoare consideră forţa de lunecare maximă transmisă prin rostul de turnare . distribuite în pereţi. 12. planşee şi fundaţii şi schema de armare. Pereţi cu goluri Golurile în pereţi se recomandă să aibe colţurile rotunjite sau teşite. 12. fundaţii) la încovoiere cu forţă tăietoare (fig. Dacă planşeele transmit momente încovoietoare semnificative la pereţi (reazeme marginale etc. aplicabilă prin utilizarea de programe specializate.8). plăci şi fundaţii impune calculul la încovoiere cu metoda generalizată.9) se dimensionează cu relaţia: Q A av = (12.

Verificarea secţiunilor de beton şi armătură se face conform prevederilor din reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. de regulă.20% .11) se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) conectarea dintre elementul vertical şi planşeul superior poate asigura transmiterea forţei de legătură (lunecare). intersectează cel puţin două planşee ale infrastructurii.1.5) Procentele minime de armătură sunt: . 1 1 1 Fig. forţă tăietoare. 12.9 Armătura verticală de bordaj a golurilor mari 12. În aceste situaţii verificarea la lunecare a secţiunilor de 76 . cu deplasări neglijabile în plan orizontal (fig.6 ⋅ A av (orizontală Aao). 12.15% .4. Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planşeelor . d) preluarea forţei orizontale de către planşeul inferior sau de către fundaţia elementului vertical. moment de torsiune şi forţă axială) determinate de participarea acestora la infrastructură şi de transmitere a încărcărilor la terenul de fundare. b) planşeul superior poate prelua forţa transmisă prin efectul de încastrare – condiţia de rezistenţă la forţă tăietoare şi moment încovoietor a diafragmei orizontale superioare.armătura longitudinală distribuită pe înălţimea secţiunii 0.). care transmit forţele orizontale. Fixarea elementelor verticale prin efectul de menghină (fig. Prevederi generale Transmiterea eforturilor (M. Q) la infrastructură se realizează prin efect de menghină dacă elementele verticale ale suprastructurii. (12. distribuită pe înălţimea secţiunii peretelui.5.“efectul de menghină” 12. Verificarea fundaţiilor Verificarea fundaţiilor va considera eforturile secţionale (moment încovoietor. 12.4.Armătura longitudinală va respecta minimum: A ao ≥ 0.5.20%.armătura transversală verticală 0. conectaţi cu planşeul superior prin riglele de cadru. Stâlpii de beton armat la care se realizează efectul de menghină sunt. 12. c) rezistenţa la forţă tăietoare a elementului vertical pe porţiunea dintre elementele care realizează efectul de menghină.10a şi b).armătura longitudinală concentrată la marginea secţiunii (sus/jos) 0. rigide şi rezistente. e) existenţa unor elemente verticale rigide (pereţi ai infrastructurii) care să poată prelua reacţiunile planşeelor şi să le transmită terenului de fundare (fundaţii suficient lestate etc.

12. 12.11 77 . Fig.10 Fig.conectare precum şi a eforturilor în diafragma superioară realizată de planşeul superior nu este semnificativă. PLANŞEU Subsol RADIER S2 RADIER b). PERETE STRUCTURAL PLANŞEE S1 PERETE STRUCTURAL a).

12 b şi c). 12. valoarea de calcul se determină acoperitor: 1. a) PLANSEU Qas Qinf RADIER Minf Ls Mcap Hs PLANSEE PERETE STRUCTURAL M Q b) S1 S2 RADIER M PLANSEE PERETE STRUCTURAL Q c) S1 S2 RADIER Fig. Rt . 78 . asociată mecanismului de plastificare la acţiuni seismice.suprafaţa secţiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical şi planşeu (placă). 12.2.2.8) A wf unde: Ls . Verificarea secţiunilor de conectare la lunecare Efortul tangenţial mediu τmed pe suprafaţa de lunecare se limitează la: L τ med = s ≤ 2 ⋅ R t (12.planşeu este insuficientă se poate realiza o centură (fig.1.12 12.5.forţa de lunecare calculată cu (12. 12.2.forţa tăietoare în elementul vertical al suprastructurii. (12.2. sub planşeul superior este dependentă de gradul de încastrare asigurat de fundaţie (fig.5.13b).rezistenţa de calcul la întindere a betonului. Qinf . secţiunea de beton şi armătură longitudinală a centurii se verifică la efortul axial determinat de forţa transmisă planşeului. Awf .forţa tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planşeu. 12.6). Elemente de calcul.12) Valoarea de calcul a forţei de lunecare (forţa transmisă planşeului superior Ls) este: L s = Q as + Q inf . dacă suprafaţa de contact perete .12.6) unde: Qas. dimensionare şi verificare 12. 12.5M cap Q inf = (12. Transmiterea forţei de lunecare la planşeul superior (fig.11 şi fig.5.7) Hs Valoarea forţei tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical. în interacţiune cu restul pereţilor substructurii.12 a) şi de schema de rezemare asigurată de planşeele subsolurilor (fig. 12.

prin reducerea corespunzătoare a secţiunilor de forfecare în zona de conectare şi în verificarea planşeelor ca diafragme orizontale.5.3.2.11) A bp 79 . min Q inf ≥ 0. atunci fundaţia se fixează în plan orizontal prin legături cu diafragme orizontale sau grinzi (“centuri”) de fundare.5. 12. Armătura în zona de conectare Armătura de conectare din planşeu dispusă perpendicular pe planul de lunecare.5. este cel puţin: Ls A a .11 şi se consideră la determinarea reacţiunii aplicate fundaţiei sau diafragmei orizontale de la partea inferioară.10) 12. 12. stâlp) se consideră cu valoarea dată de relaţia 12.2.13 12. perete) pe înălţimea infrastructurii se face având ca referinţă reglementarea tehnică STAS 10107/0-90. calculată în concordanţă cu reglementarea tehnică de referinţă STAS 10107/0-90. tot = (12.3 ⋅ N fundatie (12.10). Forţa tăietoare din elementul vertical (perete. 12.Verificarea la lunecare va lua în considerare efectele determinate de prezenţa golurilor din planşee. Perete structural a).2. Efortul tangenţial mediu este limitat la valoarea: Q inf ≤ 4⋅Rt (12. dacă forţa orizontală (Qinf) verifică condiţia (12. Verificarea elementului vertical (stâlp. lt2 Fig. Subsol ≥lt/2 Perete structural Awf1/2 Subsol Awf2/2 lt1 lt b).8 ⋅ R a Armătura se dispune pe lungimea de transmitere corespunzătoare secţiunilor de lunecare (fig. În cazul fundaţiilor independente.4.9) 0.5.13). reţele de grinzi sau radier) sau de o diafragmă orizontală (planşeu intermediar de subsol). Blocarea deplasărilor şi preluarea reacţiunilor de la partea inferioară se poate asigura de către fundaţii (independente. Rezemarea elementului vertical la partea inferioară.

agrozootehnice şi industriale Oţelul beton laminat la cald. Zonarea teritoriului RSR Teren de fundare.Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe Teren de fundare. Reglementări tehnice de referinţă C159/89 C215-88 C241-92 NE 001-96 NE 012-99 P7-2000 P100-92 STAS 438/1-89 STAS 438/2-91 STAS 1030-85 STAS 1242/5-88 STAS 2917-79 STAS 3300/1-85 STAS 3300/2-85 STAS 6054-77 STAS 8942/1-89 STAS 8942/3-90 STAS 10101/0-75 STAS 10101/0A-77 STAS 10107/0-90 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. executare şi exploatare) Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale. Adâncimi maxime de îngheţ. penetrare statică. vibropenetrare Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţiile fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. beton armat şi beton precomprimat 80 .13. Condiţii tehnice generale de calitate Sârma rotundă profilată Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. beton armat şi beton precomprimat Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare. penetrare dinamică. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton.Clasificarea şi gruparea acţiunilor Acţiuni in construcţii.Principii generale de calcul Teren de fundare. Determinarea modului de deformaţie liniară prin încercarea pe teren cu placa Acţiuni in construcţii. Clasificare şi condiţii tehnice Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamică în foraj Lucrări de zidărie din piatră naturală. Determinarea compresibilităţii şi consolidării pământurilor prin încercarea în edometru Teren de fundare. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale Construcţii civile şi industriale. Prescripţii de alcătuire Teren de fundare.

. 6 000 350 . A-1 .... b) În intervalul indicat.corecţia de lăţime..600b) 600 550 350 350. Tabelul A.. în kilopascali. PRESIUNI CONVENŢIONALE 1. Denumirea terenului de fundare Blocuri şi bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip şi pietriş Blocuri cu interspaţiile umplute cu pământuri argiloase Pietrişuri curate (din fragmente de roci cristaline) Pietrişuri cu nisip Pietrişuri din fragmente de roci sedimentare Pietrişuri cu nisip argilos Nisip mare Nisip mijlociu uscat sau umed Nisip fin foarte umed sau saturat uscat Nisip fin prăfos umed foarte umed sau saturat Tabelul A.. CB . Presiunile convenţionale pconv se determină luând în considerare valorile de bază pconv din tabelele A.4 corespund presiunilor convenţionale pentru fundaţii având lăţimea tălpii B = 1. în kilopascali. interpolând între valorile minime pentru Ic = 0. kPa Denumirea terenului de fundare Roci stâncoase Roci semiMarne. stabilirea gradului de îndesare se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice.. valorile pconv se aleg ţinând seama de compactitatea şi starea de degradare a rocii stâncoase sau semistâncoase..1 ÷ A. 2. în kilopascali. 850 Observaţie ..corecţia de adâncime.1 ÷ A. kPa 750 350. Pentru pământurile sensibile la umezire stabilirea valorilor presiunii convenţionale se face pe baza prescripţiilor speciale. 1 100 600 .În intervalul indicat... Ele nu variază cu adâncimea de fundare şi dimensiunile în plan ale fundaţiilor. Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se calculează cu relaţia: pconv = pconv + CB + CD [kPa] (A.1 ÷ A. care se corectează conform prevederilor de la pct. marne argiloase şi argile marnoase compacte stâncoase Şisturi argiloase.ANEXA A A.0 m. CD . valorile se aleg ţinând seama de consistenţa pământului argilos aflat în interspaţii.2 Îndesatea) Îndesare mediea) pconv .4. Valorile de bază din tabelele A..0 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2. argile şistoase şi nisipuri cimentate 1 000 .1 pconv .5 şi maxime corespunzătoare lui Ic = 1.500b) 600 500 350 250 300 200 150 Pământuri necoezive 700 600 500 350 350 250 200 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. 2.1..4. conform tabelelor A.1) unde: pconv -valoarea de bază a presiunii convenţionale pe teren..

se admite interpolarea liniară a valorii presiunii convenţionale de calcul după Ic şi e succesiv.5 < Sr < 0.4 Pământuri nisipoase Nisipuri prăfoase. K1 = 0.5 ≥ 0.5 0. kPa Umpluturi din pământuri omogene realizate şi compactate în mod organizat (perne. K1 = 0. în metri.5 0.8 pconv .2 pconv pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. (A.1 a) În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate.Denumirea terenului de fundare Cu plasticitate redusă Ip ≤10% : nisip argilos.8 valorile presiunii convenţionale se determină prin interpolare liniară. nisipurilor prăfoase) cenuşi etc.05 B lăţimea fundaţiei. b) La pământuri coezive având valori intermediare ale indicelui porilor e şi indicelui de consistenţă Ic. praf nisipos. kPa 0. ramblee) compactate controlat Depozite omogene a) rezultate în urma unor Umpluturi necompactate.2) A-2 . CB = 0.pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive. argilă grasă ( ) 0. 2. Denumirea terenului de fundare Tabelul A.6 0.7 300 275 300 275 200 550 450 300 225 350 300 350 300 250 650 525 350 300 Cu plasticitatea mijlocie 10% < Ip ≤ 20% : Pământuri coezive nisip argilos.5 0.1 Corecţia de lăţime •Pentru B ≤ 5m corecţia de lăţime se determină cu relaţia: CB = pconv K1 (B − 1) [kPa] unde: K1 coeficient . praf ( ) Tabelul A.0 0. dar activităţi sistematice având o vechime de de depunere de depunere de minimum pământuri şi reziduri doi ani mineraliere 250 250 180 200 200 150 180 180 120 150 150 100 a) Umpluturi cu conţinut de materii organice mai mic de 5%. argilă prăfoasă Cu plasticitate mare şi foarte mare (Ip > 20%): argilă nisipoasă. stabilirea consistenţei se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice.3 Indicele porilorb) Consistenţaa) b) e Ic = 0.4 pconv pentru pământuri necoezive. argilă nisipoasă. praf argilos. şi zguri (cu excepţia pământuri coezive. b) Sr ≤ 0. praf nisipos argilos.5 ≥ 0.8 1.pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase). cu excepţia nisipurilor prăfoase. argilă prăfoasă-nisipoasă. argilă.7 1.5 Ic = 1 pconv . b) Pentru valori 0. •Pentru B > 5m corecţia de lăţime este: CB = 0. argilă prăfoasă.8 ≤ 0.10 .

4) Denumirea pământurilor Pământuri necoezive.2.2 Corecţia de adâncime se determină cu relaţiile: D −2 [kPa] • pentru Df < 2m: CD = pconv ⋅ f 4 • pentru Df > 2m: CD = K 2 γ (Df − 2) [kPa] unde: Df adâncimea de fundare. cu excepţia nisipurilor prăfoase Nisipuri prăfoase şi pământuri coezive cu plasticitate redusă şi mijlocie Pământuri coezive cu plasticitate mare şi foarte mare Tabelul A. f încovoiere relativă. γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).2. la interiorul zidului de subsol. în kilopascali. sm 0. A.5 2.3 La construcţiile cu subsol se adoptă corecţia de adâncime corespunzătoare celei mai mici dintre valorile Df şi D'f .004 0. fără 3 armare c) zidărie din blocuri sau cărămidă armată sau cu centuri armate încovoiere relativă. (A. smax tasare absolută maximă.0007 tasare medie.002 0. smax tasare absolută maximă. admisă mm tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă tasare relativă 0.0012 tasare medie. DEPLASĂRI SAU DEFORMAŢII ADMISE. în metri K2 coeficient conform tabelului B. sm 100 100 150 0.002 0. VALORI ORIENTATIVE Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă.5 K2 2.5 2.006 tasare absolută maximă. smax 80 120 80 120 150 Tipul construcţiei Construcţii civile şi industriale cu structura de rezistenţă în cadre: a) Cadre din beton armat fără umplutură de zidărie sau panouri b) Cadre metalice fără umplutură de zidărie 1 sau panouri c) Cadre din beton armat cu umplutură de zidărie d) Cadre metalice cu umplutură de zidărie sau panouri Construcţii în structura cărora nu apar 2 eforturi suplimentare datorită tasărilor neuniforme Construcţii multietajate cu ziduri portante din: a) panouri mari b) zidărie din blocuri sau cărămidă. f încovoiere relativă.5 γ greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).3) (A.0 1. f 0.001 0. unde Df este adâncimea de fundare măsurată de la cota terenului sistematizat la exteriorul zidului de subsol: q D'f = γ unde: q supraîncărcarea permanentă aplicată la nivelul tălpii fundaţiei în partea interioară a zidului de subsol. sm A-3 . în kilonewtoni pe metru cub.001 tasare medie. smax tasare absolută maximă. în kilonewtoni pe metru cub. smax tasare absolută maximă.

-continuareTipul construcţiei Deplasări sau deformaţii orientative admise Deformaţii Deplasări (tasări) Valoare Valoare Tipul deformaţiei Tipul deplasării admisă, admisă mm înclinare transversală 0,005 tgθ tr înclinare longitudinală sau transversală tgθ 0,003 tasare medie, sm

d) independent de materialul zidurilor Construcţii înalte, rigide a) Silozuri din beton armat: - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule sunt turnate monolit şi reazemă pe acelaşi radier continuu - turnul elevatoarelor şi grupurile de celule 4 sunt din beton armat prefabricat şi reazemă pe acelaşi radier continuu

400

înclinare longitudinală sau transversală tgθ

0,003 0,003

tasare medie, sm tasare medie, sm

300

înclinare transversală - turnul elevatoarelor rezemat pe un radier tgθtr independent înclinare longitudinală tgθl - grupuri de celule turnate monolit înclinare longitudinală rezemate pe un radier independent sau transversală tgθ - grupuri de celule din beton armat înclinare longitudinală prefabricat rezemate pe un radier sau transversală tgθ independent b) Coşuri de fum cu înălţimea H: înclinare, tgθ H < 100 m

250
250 400 300 400 300

0,004 tasare medie, sm
0,004 0,004 0,005 1 2H∗ 1 tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm tasare medie, sm

4

100 ≤ H ≤ 200 m 200 < H ≤ 300 m

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

H > 300 m c) Alte construcţii înalte, rigide, cu înălţime până la 100 m *) H in metri

înclinare, tgθ înclinare, tgθ

2H∗ 1 2H∗ 0,004

200 100 200

tasare medie, sm tasare medie, sm

A.3. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢII
1. Condiţii generale 1.1 Se consideră că deformaţia suprafeţei terenului de fundare coincide, în fiecare punct, cu deformaţia tălpii de fundare, prin păstrarea permanentă a contactului între aceste două elemente. 1.2 Sub acţiunea încărcărilor verticale transmise de construcţii şi a altor supraîncărcări (rambleuri, depozite de materiale etc.) se ia în considerare numai deplasarea pe verticală a terenului de fundare (tasarea). 1.3 Tasarea unui strat se consideră compusă din: - tasarea instantanee datorată preponderent schimbării instantanee de formă sub volum constant, precum şi deformaţiei bruşte de volum (reducerii volumului de goluri) în cazul pământurilor nesaturate;
A-4

- tasarea din consolidarea primară datorată reducerii progresive în timp a volumului de goluri şi disipării excesului presiunii apei din pori; - tasarea din consolidarea secundară care se poate produce în anumite situaţii prin deformarea lentă a pământului sub efort constant, după disiparea completă a presiunii în exces a apei din pori. Deformaţiile terenului calculate pe baza prezentelor prescripţii reprezintă deformaţii finale rezultate din suma tasării instantanee şi a tasării din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, ca şi în situaţiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, se folosesc metode de calcul corespunzătoare. Oportunitatea calculului evoluţiei în timp a tasării din consolidare primară se apreciază în funcţie de grosimea straturilor coezive saturate (având Sr > 0,9) cuprinse în zona activă z0 a fundaţiei, de posibilitatea de drenare a acestor straturi, de valorile coeficientului de consolidare cv precum şi de viteza de creştere a presiunii pe teren în faza de execuţie şi de exploatare a construcţiei. Tasările din consolidare secundară pot apare numai la unele pământuri coezive. Capacitatea pământurilor de a suferi tasări din consolidare secundară sub efortul transmis stratului de încărcările exterioare se apreciază în funcţie de valoarea coeficientului de consolidare secundară cα , având în vedere prevederile din tabelul A.6. Tabelul A.6 Compresibilitatea secundară a pământului cα < 0,004 0,004....0,008 0,008....0,016 0,016....0,032 > 0,032 foarte mică mică medie mare foarte mare

1.4 Calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare se efectuează în ipoteza comportării terenului de fundare ca un mediu liniar deformabil. 1.5 În calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare trebuie luate în considerare: - influenţa construcţiilor învecinate; - supraîncărcarea terenului din imediata vecinătate a fundaţiilor (umpluturi, platforme, depozite de materiale etc.). 1.6 Acţiunile se iau în gruparea fundamentală. 1.7 Caracteristicile geotehnice ale terenului se iau cu valorile de calcul, stabilite conform STAS 3300/1-85. Valorile de calcul Φ , c şi γ se determină corespunzător unui nivel de asigurare α = 0,85 . 2. Calculul presiunii plastice, ppl Presiunea ppl pentru fundaţii cu formă dreptunghiulară în plan se calculează cu relaţiile: - pentru construcţii fără subsol: p pl = ml γ ⋅ B ⋅ N1 + q ⋅ N 2 + c ⋅ N3 [kPa]

(

)

(A.5)

- pentru construcţii cu subsol: 2q + q ⎛ ⎞ p pl = ml ⎜ γ ⋅ B ⋅ N1 + e i N 2 + c ⋅ N3 ⎟ [kPa] (A.6) 3 ⎝ ⎠ unde: ml coeficient adimensional al condiţiilor de lucru, conform tabelului A.7; γ media ponderată a greutăţilor volumice de calcul ale straturilor de sub fundaţie cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, în kilonewtoni pe metru cub; B latura mică a fundaţiei, în metri; q suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, în kilopascali; qe,qi suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul şi respectiv interiorul fundaţiei de subsol, în kilopascali; A-5

c valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, în kilopascali; N1,N2,N3 coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei, conform tabelului A.8.
Observaţii: a) Se admite determinarea presiunii ppl cu relaţiile de mai sus şi pentru fundaţii a căror formă în plan diferă de un dreptunghi. Pentru tălpi de fundaţii în formă de cerc sau de poligon regulat se ia valoarea B = F , în care F este suprafaţa tălpii fundaţiei de formă dată. b) La stabilirea suprasarcinilor de calcul (q, qe, qi) se iau în considerare greutatea pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei precum şi alte sarcini cu caracter permanent.

1 2

Denumirea terenului de fundare Bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip, pietrişuri cu excepţia nisipurilor fine şi prăfoase Nisipuri fine: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Nisipuri prăfoase: - uscate sau umede ( Sr ≤ 0,8 ) - foarte umede sau saturate (Sr > 0,8) Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic ≤ 0,5 Pământuri coezive cu Ic ≥ 0,5 Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu Ic < 0,5 Pământuri coezive cu Ic < 0,5

Tabelul A.7 ml 2,0 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3

3 4 5

1,4 1,1 1,1

6 7

Tabelul A.8
φ

N1 0,00 0,03 0,06 0,10 0,14 0,18 0,23 0,29 0,36 0,43 0,51 0,61 0,72 0,84 0,98 1,15 1,34 1,55

N2 1,00 1,12 1,25 1,39 1,55 1,73 1,94 2,17 2,43 2,72 3,06 3,44 3,87 4,37 4,93 5,59 6,35 7,21

N3 3,14 3,32 3,51 3,71 3,93 4,17 4,42 4,69 5,00 5,31 5,66 6,04 6,45 6,90 7,40 7,95 8,55 9,21
A-6

0o 2 4 6
o o o

8o 10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34
o o o o

18o
o o o o o o o o

φ

N1 1,81 2,11 2,46 2,87 3,37 3,66
o o o o o

N2 8,25 9,44 10,84 12,50 14,48 15,64

N3 9,98 10,80 11,73 12,77 13,96 14,64

36o 38 40 42 44 45

3. Caracteristici de compresibilitate ale pământurilor de utilizat în calcul Caracteristicile de compresibilitate ale straturilor de pământ care intervin în calculul deformaţiilor probabile ale terenului de fundare sunt următoarele: - modulul de deformaţie liniară, E (în kilopascali); - modulul de deformaţie edometric, M (în kilopascali); - coeficientul de contracţie transversală (coeficientul lui Poisson), ν . 3.1 Pentru calcule definitive la construcţiile încadrate în clasele de importanţă I şi II se recomandă ca modulul de deformaţie liniară E să se determine pe teren prin încărcare cu placa, în sondaje deschise sau în foraje. 3.2 În lipsa încercărilor corespunzătoare de teren, pentru calculul deformaţiilor în faze preliminare de proiectare la construcţiile din clasele I şi II, cât şi pentru calcule definite la construcţiile din clasele III, IV, V, se admite utilizarea valorilor modulului de deformaţie edometric determinat conform STAS 8942/1-89, corectate conform prevederilor de la pct. 3.5. 3.3 În aceleaşi condiţii ca la pct. 3.2, se admite determinarea indirectă a valorilor modulului de deformaţie liniară E, pe baza unor corelaţii stabilite cu datele altor tipuri de încercări pe teren (încercări presiometrice, penetrare statică şi, în terenuri necoezive, penetrarea dinamică). La predimensionarea şi verificarea preliminară la starea limită de deformaţii a fundaţiilor de suprafaţă, indiferent de clasa de importanţă a construcţiei, precum şi la verificarea definitivă la starea limită de deformaţii pentru fundaţiile de suprafaţă în cazul construcţiilor sensibile la tasări din clasele de importanţă III, IV şi V, se admite, potrivit standardului 3300/1-85, utilizarea valorilor modulului de deformaţie liniară Es date în tabelul A.9. 3.4 În cazul amplasamentelor cu stratificaţie uniformă, dacă se dispune de valori ale tasărilor efective măsurate la construcţii existente, modulul de deformaţie liniară se poate stabili prin calcul invers, pe baza deformaţiilor măsurate ale straturilor de pământ. Aceste valori ale modulului de deformaţie E pot fi utilizate în calculul tasărilor probabile ale unor construcţii proiectate, cu condiţia verificării uniformităţii caracteristicilor fiecărui strat prin sondaje executate pe amplasamentul fiecărei noi construcţii. 3.5 În condiţiile specificate la pct. 3.2, modulul de deformaţie liniară E se poate determina pe baza valorilor modulului de deformaţie edometric M, cu relaţia: E = Mo . M [kPa] (A.7) unde: M valoarea de calcul a modulului de deformaţie edometric pentru stratul respectiv, determinată în intervalul de presiuni cuprinse între presiunea geologică existentă la nivelul probei σgz şi , în presiunea medie ce apare în stratul comprimat în urma încărcării fundaţiei σgz + σmed z kilopascali; Mo coeficient de corecţie pentru trecerea de la modulul de deformaţie edometric la modulul de deformaţie liniară (determinat pe teren cu placa); valoarea coeficientului Mo se determină A-7

(

( )

)

se poate accepta Mo = 1..76..1.1.50.76.00 0.10.55 Indicele porilor e 0.0 1.5 1..0 1. argilă prăfoasă Argilă..00 1.2 1.. argilă glaciare prăfoasă.5÷0. Tabelul A.75 0.95 1. Pentru pământuri prăfoase şi argiloase având Ic < 0.1 1.75 Indicele porilor e 0.5 1.65 0.75 35000 28000 22000 17000 14000 Tabelul A.6 Coeficientul lui Poisson.5 1..60 0. argilă lacustre nisipoasă Argilă.argilos.80 0.3 1.. orientativ. prăfoasă.8 1.0.9 Caracterizarea pământurilor Originea Pământuri necoezive Compoziţie granulometrică IC 0..5 sau e > 1.3 1..9 1. argilă Aluviale.41. în cazul în care nu se dispune de asemenea date. argilă prăfoasă Argilă.1 1.25÷1 33000 24000 17000 11000 7000 0.3 1.45 0.42 A-8 .8 şi maximum 5% materii organice 34000 27000 22000 17000 14000 11000 8000 0.27 0.2 1.75÷1 40000 33000 27000 21000 0..1.3 1. praf argilos.0 3.1. praf argilos.75÷1 32000 24000 16000 10000 7000 Pământuri coezive având Sr≥0.7 1.11.35 0.5÷0.25÷1 0. argilă grasă Praf nisipos Praf.81. argilă nisipoasă..61..00 0.. conform tabelului A. Tabelul A.0.75 32000 25000 19000 14000 11000 0..10 Denumirea pământurilor Nisipuri (cu excepţia nisipului argilos) Nisip argilos.11 Denumirea pământurilor Bolovănişuri şi pietrişuri Nisipuri (inclusiv nisipuri prăfoase şi nisipuri argiloase) Praf.85 0.00 0.10 Mo 1. valorile Mo se pot adopta.30 0. argilă nisipoasă Praf. praf argilos.50.0.10.05 Valori de calcul ale modulului Es.. ν .0 1.01..experimental. dacă nu se dispune de date experimentale.0. parf Fluvio .75 21000 18000 15000 12000 9000 0.1. praf nisipos. kPa 50000 40000 30000 48000 38000 28000 18000 39000 28000 18000 11000 Nisipuri cu pietriş Nisipuri fine Nisipuri prăfoase Praf nisipos Praf. argilă grasă υ 0...6 2. argilă grasă Ic 0. deluviale. poate fi adoptat cu valorile precizate în tabelul A.0 1.3 1.00. argilă nisipoasă 0.75 0.5÷0.75÷1 28000 24000 21000 18000 15000 12000 0.

Calculul tasării probabile 4.12. γ greutatea volumică medie a pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei.1 • Efortul unitar net mediu pnet pe talpa fundaţiei se calculează cu relaţia: p net = pef − γ ⋅ Df [kPa] Q unde: p ef = A Q suma încărcărilor de calcul provenite din construcţie inclusiv greutatea fundaţiei şi a umpluturii de pământ care stă pe fundaţie. pentru calculul tasărilor în domeniul de presiuni pef < γDf. Figura A. În acest caz. se pot utiliza valorile modulului de deformaţie liniară la descărcare E . până la adâncimea corespunzătoare limitei inferioare a zonei active. în centrul fundaţiei. B lăţimea fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare. când există posibilitatea ca fundul săpăturii să se umfle după excavare. • Pământul situat sub nivelul tălpii de fundare se împarte în straturi elementare. în kilonewtoni. pentru presiuni uniform distribuite pe talpă.9) A-9 .1 Calculul tasării absolute prin metoda însumării pe straturi elementare (fig. în metri. în funcţie de rapoartele L/B şi z/B. A. L lungimea fundaţiei dreptunghiulare. A suprafaţa în plan a tălpii fundaţiei.1). cu relaţia: σz = α0 ⋅ p net [kPa] unde: α0 coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale. în metri pătraţi.8) Observaţie – În cazul gropilor de fundare cu lăţimi mari (B > 10 m) executate în terenuri coezive. (A. Pe verticala centrului fundaţiei. efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei se acceptă pnet = pef fără a considera efectul de descărcare al greutăţii pământului excavat.4. în gruparea fundamentală. în kilonewtoni pe metru cub. în metri. în metri. (A. dat în tabelul B. se calculează eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise de talpa fundaţiei. Df adâncimea de fundare. la limitele de separaţie ale straturilor elementare. determinate conform STAS 8942/3-80.4 B. fiecare strat elementar se constituie din pământ omogen şi trebuie să aibă grosimea mai mică decât 0.

hi grosimea stratului elementar i.06 0. calculat cu relaţia (A.12) E si 1 unde: β coeficient de corecţie egal cu 0. adâncimea z0 se majorează prin includerea acestui strat. în metri.02 0. sau având E ≤ 5000 kPa .48 0.11) În cazul în care în cuprinsul zonei active stabilită apare un strat practic incompresibil (E > 100.27 0.63 0. Ei modulul de deformaţie liniară al stratului elementar i.0 4.08 0.13 0.96 0.01 1 1.39 0.0 cerc 1.53 0.80 0.05 0.88 0.73 0. în kilopascali. pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei. nu apar orizonturi mai compresibile. A-10 .45 0. cu raportul laturilor L/B 2 3 α0 1. până la adâncimea corespunzătoare atingerii condiţiei A.00 0. sau până la îndeplinirea condiţiei: σz < 0. în kilopascali. calculat cu relaţia: zi sup σ + σinf med zi zi kPa σ = zi 2 sup unde: σzi .31 0.04 0.8.05 0. Tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n σ med ⋅ h i s = 10 3 ⋅ β ⋅ ∑ zi .0 0.19 0.26 0.53 0.75 0.00 0.09 0.2 1.9).z adâncimea planului de separaţie al stratului elementar faţă de nivelul tălpii fundaţiei.00 0.24 0.6 2.0 5.95 0. 2 σgz (A.98 0. conform relaţiei A.1 σgz (A.76 0.64 0.75 0.2 0.00 0.42 0.48 0.0 6.13 0.4 1.02 ≥10 1.96 0.11 0.55 0.55 0.13 0. n numărul de straturi elementare cuprinse în limita zonei active.8 în kilopascali.10 • Zona activă în cuprinsul căreia se calculează tasarea straturilor se limitează la adâncimea z0 sub talpa fundaţiei. la care valoarea efortului unitar vertical σz datorat încărcării fundaţiei devine mai mic decât 20% din presiunea geologică σgz la adâncimea respectivă: σz < 0.20 0.38 0.0 3.6 0.16 0.37 0.16 0.02 0. adâncimea zonei active se limitează la suprafaţa acestui strat.34 0.22 0.88 0. σinf efortul unitar la limita superioară.32 0. σmed efortul vertical mediu în stratul elementar i.10 0.98 0.10) În situaţia în care limita inferioară a zonei active rezultă în cuprinsul unui strat având modulul de deformaţie liniară mult mai redus decât al straturilor superioare.61 0.29 0.04 0.4 0.04 Tabelul A.00 0.44 0. respectiv limita inferioară a stratului zi elementar i.0 1.03 0.32 0.000 kPa) şi există siguranţa că în cuprinsul acestuia.87 0.39 0.21 0. [mm] (A.17 0.03 1.8 1.02 0. în metri.12 z/B 0. Fundaţii în formă de: dreptunghi.10.

care se ia conform tabelului A.1870 0. eforturile σz corespunzătoare se determină prin metoda punctelor de colţ.0270 0.1740 0.2229 0.1516 0.2491 0. pentru dreptunghiul HPFC. prin aproximarea formei reale a fundaţiei cu un număr de suprafeţe dreptunghiulare şi suprapunerea efectelor.0610 0.0238 0. încărcată cu o presiune uniform distribuită pnet (fig.2034 0.8 1.2202 0.0 0.0179 0.14) unde: αc1 coeficientul de distribuţie al eforturilor pentru dreptunghiul AEPG.1752 0.1482 0.6 0. • Pentru calculul tasării suplimentare într-un punct al unei fundaţii.1604 0. în metri.2046 0.0435 0. 2. A-11 .2): σz = p n (αc1 + αc2 − α c3 − αc4 ) [kPa] (A.0 4.2439 0.2329 0.2401 0.2339 0.0 6.0758 0.13 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1 2 3 z/B αc 0. pnet presiunea uniform distribuită pe suprafaţa încărcată.0127 0.0987 0. faţă de nivelul de aplicare a încărcării.0447 0.2442 0. αc2 idem.0506 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor αc .0870 0. B lăţimea suprafeţei încărcate. se calculează cu relaţia: (A. calculul eforturilor σz se efectuează cu metode corespunzătoare. αc3 idem.1202 0.0 1.0325 0.13 în funcţie de rapoartele L/B şi z/B.2 1. pentru dreptunghiul GPFD.1818 0.2500 0. eforturile σz pe verticala diferitelor puncte ale fundaţiei se pot determina cu ajutorul metodei punctelor de colţ.1999 0.2492 0. αc4 idem.2500 0.0328 0.1123 0.2492 0. Observaţie – Pentru fundaţiile de formă specială în plan.0732 0.0603 0. în metri.2176 0.1999 0.0474 0.1374 0. L lungimea suprafeţei încărcate.6 2. Pentru fundaţiile de formă specială în plan.1314 0. Tabelul A. Prin suprapunerea efectelor se poate determina efortul σz pe verticala unui punct P sub o fundaţie aflată la o distanţă oarecare de o suprafaţă dreptunghiulară ABCD. diferite de cea uniformă.13) σz = αc ⋅ p net [kPa] unde: αc coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale la colţul suprafeţei încărcate.1567 0. Pentru distribuţii de presiuni pe talpă.4 0. în kilopascali.0 3.0 0. Efortul σz la adâncimea z a unui punct aflat pe verticala colţului unei suprafeţe dreptunghiulare încărcată cu presiunea uniform distribuită pnet. A.2342 0.1712 0. la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă.1888 0. pentru dreptunghiul BEPH.2 0.1308 0.0 5. eforturile σz la limitele straturilor elementare se pot determina conform prevederilor din cap.3.2500 0. z adâncimea punctului considerat.4 1. la care distribuţia presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă.2486 0.2443 0.0840 0.1644 0. în metri.Observaţii: 1.2196 0.2500 0. sub influenţa încărcărilor transmise de fundaţiile învecinate şi a supraîncărcării terenului în vecinătatea fundaţiei respective.

Calculul tasării se extinde asupra zonei active.1 1.0.25 0..0 4.15) s =100 m ⋅ p net ⋅ B ∑ i 1 − υi [cm ] E i 1 unde: m coeficient de corecţie prin care se ţine seama de grosimea stratului deformabil z0. A. la nivelul tălpii fundaţiei: z = 0 (calculul efectuându-se.26. B lăţimea tălpii fundaţiei dreptunghiulare sau diametrul fundaţiei circulare.2.5 1.01. υi coeficientul lui Poisson al stratului i.15.50 1.51.. iar stratul care constituie zona activă se caracterizează prin valori E > 10000 kPa.50 > 2. Ki.. ( ) Observaţie . în metri.2 1. conform rel.50 0.51. stabiliţi pentru nivelul inferior. dat în tabelul A.... respectiv superior al stratului i.. pnet efortul unitar net mediu pe talpa fundaţiei.0..00.1. care se împarte în straturi cu caracteristici geotehnice de deformabilitate distincte.4 1. în kilopascali. luând în considerare cea mai defavorabilă situaţie de încărcare.1. 4.14. în kilopascali.Figura A. coeficienţii Ki şi Ki-1 se stabilesc numai pentru adâncimea z = z0 şi..3 Calculul tasării medii Tasarea medie probabilă a construcţiei se calculează efectuând media aritmetică a tasărilor absolute probabile a cel puţin 3 fundaţii izolate ale construcţiei. respectiv.2 4. Ki-1 coeficienţi adimensionali daţi în tabelul A... pentru un singur strat)... Cu cât suprafaţa construcţiei este mai mare. În acest caz tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează cu relaţia: n K − Ki −1 2 (A.14 m 1. cu atât numărul valorilor tasărilor absolute probabile pe baza cărora se calculează tasarea medie trebuie să fie mai mare.4 Calculul tasării relative Tasarea relativă probabilă se calculează ca diferenţa între tasările absolute probabile a două fundaţii învecinate raportată la distanţa între ele.00 1.2 Calculul tasării absolute prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită În cazul în care în limita zonei active apare un strat practic incompresibil (având E > 105 kPa) sau atunci când fundaţia are lăţimea (sau diametrul) B > 10 m. A-12 .50 0 Tabelul A. tasarea absolută probabilă a fundaţiei se calculează prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită. deci.. În cazul în care zona activă este constituită dintr-un strat omogen.3 1. Ei modulul de deformaţie liniară a stratului i.8.. z /B 0.

151 1.208 0.000 0.442 0.138 1.751 0.904 0.5 2.640 0.150 0.074 1.9 1.918 0.939 0.462 0.15 Fundaţii în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B ≥10 1.951 0.668 0.542 0.300 0.921 0.4 1.763 0.943 0.000 0.233 1.998 1.382 0.773 0.150 0.959 0.601 0.250 0.532 0.014 1.349 0.348 0.682 0.050 1.484 0.215 1.647 0.604 0.683 0.955 0.630 0.708 0.566 0.924 0.446 0.708 0.0 4.442 0.751 0.687 0.816 0.707 0.5 1.955 0.902 0.461 0.062 1.179 0.809 0.791 0.040 1.664 0.679 0.645 0.183 0.706 0.266 0.397 0.9 3.050 0.625 0.688 0.843 0.150 0.484 0.841 0.2 1.827 0.722 0.412 0.442 0.8 0.808 0.651 0.476 0.484 0.1 2.000 0.250 0.885 0.250 0.511 0.000 1.798 0.1 1.618 0.474 0.561 0.415 0.787 0.349 0.791 0.025 1.117 1.300 0.863 0.606 0.200 0.052 0.764 0.095 1.3 1.178 1.640 0.309 0.525 0.893 0.1 0.200 0.726 0.300 0.908 0.090 0.857 0.100 0.362 0.316 1.7 1.674 0.381 0.776 0.703 0.2 2.205 1.390 1.655 0.566 0.736 0.156 0.517 0.5 4.0 1.668 0.050 0.573 0.892 0.250 0.100 0.5 5.250 0.000 0.777 Tabelul A.641 0.660 0.2 3.869 0.888 0.7 2.913 0.111 1.577 0.730 0.138 1.624 0.653 0.525 0.051 1.045 0.752 0.648 0.546 0.543 0.618 0.836 0.073 1.000 0.674 0.897 0.649 0.709 0.349 0.798 0.045 0.6 0.0 0.831 0.308 0.737 0.150 0.4 3.605 0. A-13 .262 1.0 0.3 3.558 0.260 0.200 0.0 2.349 0.977 0.824 0.604 0.342 0.8 2.000 0.000 0.635 0.855 0.411 0.050 0.934 0.104 0.4 2.579 0.690 0.626 0.123 1.830 0.311 0.397 0.949 0.050 0.6 2.697 0.397 0.935 0.3 0.8 1.932 0.881 0.596 0.921 0.604 0.657 0.482 0.719 0.001 1.728 0.z/B Fundaţii în formă de cerc 0.511 0.3 2.197 1.091 1.9 2.200 0.595 0.524 0.233 0.437 0.839 0.700 1 0.868 0.522 0.732 0.100 0.437 0.862 0.741 0.456 Observaţie: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B se admite interpolarea liniară a valorilor coeficientului K.853 0.1 3.299 0.588 0.100 0.861 0.022 1.691 0.100 0.764 0.6 1.107 1.2 0.499 0.640 0.200 0.5 2 3 5 (fundaţii continue) K 0.7 0.150 0.808 0.714 0.300 0.158 1.018 1.0 3.766 0.772 0.395 0.661 0.630 0.976 1.971 0.569 0.050 0.560 0.038 1.027 1.135 0.501 0.4 0.850 0.560 0.5 0.592 0.986 1.995 1.676 0.611 0.057 1.724 0.818 0.

în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. în metri.K2 coeficienţi adimensionali determinaţi în funcţie de raportul laturilor L/B. încărcată excentric. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. dreptunghiulare. L.3 • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide.18) 4E m ⋅ r3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. paralel cu latura mare. măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare paralel cu latura mică. Em. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară. în metri.5 Calculul înclinării fundaţiei • Înclinarea probabilă a unei fundaţii rigide.3. circulară. după graficele din figura A. pentru întreaga zonă activă. în metri. în metri. ( ) Observaţie – Înclinarea unei fundaţii având în plan formă poligonală se calculează cu aceeaşi relaţie. considerând raza egală cu: A . r raza fundaţiei. în metri pătraţi r= π A-14 . se determină cu relaţiile: •înclinarea longitudinală: 1 − υ2 m K N ⋅ e1 tg θ1 = (A. în kilonewtoni. e1 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centrul tălpii dreptunghiulare. e excentricitatea punctului de aplicare a forţei N măsurată din centru. A – suprafaţa poligonală.4. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei. Figura A. încărcată excentric se determină cu relaţia: 3 1 − υ2 m N ⋅e tg θ = (A. e2 excentricitatea punctului de aplicare a forţei N.B lungimea. în metri.17) tg θtr = 2 Em ( B / 2 )3 unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. Em. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală. K1. pentru întreaga zonă activă.16) 1 Em ( L / 2 )3 •înclinarea transversală: 1 − υ2 m K N ⋅ e2 (A. în kilonewtoni.

s2 tasările absolute probabile ale capetelor porţiunii încovoiate care se analizează.21) 2l unde: s1. pentru întreaga zonă activă. în metri. Cazul fundaţiei de suprafaţă (SLCP 1) 1.L dimensiunea fundaţiei după direcţia înclinării.19) unde: N încărcarea verticală de calcul ce solicită excentric fundaţia. B lăţimea tălpii fundaţiei. în kilonewtoni. încărcată excentric se determină : 0. B. e excentricitatea punctului de aplicaţie a forţei N. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ 1. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei. în metri. determinate cu relaţiile: L' = L − 2 e1 (A. Em. A.12. A. υm valorile medii ale modulului de deformaţie liniară.20) B L unde: s1. verificarea capacităţii portante se poate face cu relaţia: (A. l distanţa între punctele având tasările probabile s1 şi s2.• Înclinarea probabilă a unei fundaţii continue de lăţime B. e1. mc coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0.s2 tasările absolute probabile pentru verticalele fiecărei margini a fundaţiei. s3 tasarea absolută probabilă maximă sau minimă pentru porţiunea respectivă a fundaţiei. • Înclinarea probabilă a fundaţiilor. măsurată faţă de axa longitudinală a tălpii continue. se calculează: s −s s −s tg θ = 1 2 sau tg θ = 1 2 (A. de regulă. în kilopascali.4. L' .6 Calculul încovoierii relative a fundaţiei Încovoierea relativă probabilă a fundaţiei se determină cu relaţia: 2s − s − s f= 3 1 2 (A. B' dimensiunile reduse ale tălpii fundaţiei.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei.22) p'ef < mc ⋅ pcr [ kPa ] V unde: p'ef = L' B' unde: V componenta verticală a rezultantei încărcării de calcul provenită din gruparea specială.B lungimea. 4. 04 1 − υ2 m N ⋅e tg θ = ⋅ Em ( B / 2 )3 ( ) (A. în kilonewtoni.1 Condiţia de îndeplinit În cazul fundaţiilor directe cu talpa orizontală. produsă în urma influenţei fundaţiilor vecine. în metri. calculate conform rel.23) ' B = B − 2 e2 unde: L. A-15 . stabilit de către proiectant în funcţie de importanţa construcţiei şi gradul de cunoaştere a terenului de fundare. mc se considera egal cu 1.9. în metri. pcr presiunea critică. mc coeficient al condiţiilor de lucru. în kilopascali şi respectiv a coeficientului de deformare laterală.

0 0.9 6.6 20. cerc 1. în kilopascali.17 λγ 1. Nc coeficienţi adimensionali de capacitate portantă care depind de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară.5 20.1 9.0 1.Dreptunghiulară B / L ≥ 0.6 0.2 91.9 134.5 3. Φ∗ 0o 5o 10o 15o 20o 22o30’ 25o 27o30’ 30o 32o30’ 35o 37o30’ 40o 42o30’ 45o Nγ Nq 1.5 Forma fundaţiei . La determinarea valorilor Φ∗ şi c∗ trebuie să se ţină seama de starea terenului de fundare şi de viteza de aplicare a încărcărilor pe teren. λ q . c∗ valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei.0 13.6 2.7 75.0 46.9 18.6 33.16. în kilopascali.3 133. în metri. conform STAS 3300/1-85. pcr Când rezultanta încărcării de calcul prezintă o înclinare faţă de verticală mai mică de 5o şi în condiţiile unei stratificaţii aproximativ orizontale.1 6. în kilonewtoni pe metru cub.17.4 31.4 8.2 0.3 11.2 10.7 4.1 37.0 120. A-16 .9 Tabelul A.16 Nc 5. N γ .0 47. presiunea critică se poate calcula cu relaţia: (A.1.24) pcr = γ∗ ⋅ B' ⋅ N γ ⋅λ γ + q ⋅ Nq ⋅λ q + c∗ ⋅ Nc ⋅λ c [kPa] unde: γ∗ greutatea volumică de calcul a straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei.5 8.95 . q suprasarcina de calcul care acţionează la nivelul tălpii fundaţiei. Nq .1 6.9 Tabelul A.7 24.3 B’/L’ 1.2 Calculul presiunii critice.4 B’/L’ 0.8 17. B' lăţimea redusă a tălpii fundaţiei.1 58.3 45.3 99.9 30. Φ∗ al straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei conform tabelului A. Φ∗ şi c∗ se introduc cu valorile de calcul corespunzătoare unui nivel de asigurare α ≥ 0.8 64.4 24.7 1. λ γ .Pătrat. conform STAS 3300/1-85.0 1 – 0.3 Caracteristici geotehnice λc λq i 1.3 Caracteristicile geotehnice γ∗ . λ c coeficienţi de formă ai tălpii fundaţiei.8 2. conform tabelului A.Continuă .0 14.1 0.4 75.0 1 + 0. lateral faţă de fundaţie.7 13. 2 .

f Φ∗ coeficient adimensional în funcţie de unghiul de frecare interioară al stratului de ( ) pământ în contact cu talpa fundaţiei. • La fundaţiile circulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: e / r ≤ 0. în metri. c∗ şi γ∗ intervin în stabilirea presiunii critice.4 Limitarea excentricităţilor • La fundaţiile dreptunghiulare trebuie să se urmărească respectarea condiţiei: 2 e2 e1 1 (A. e excentricitatea rezultantei încărcărilor de calcul.85 0.30 1.B lungimea. A-17 .În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de rezistenţă la forfecare Φ∗ şi c∗ nu variază cu mai mult de 50% faţă de valorile medii se pot adopta. în metri. pcr.92 1.70 0. respectiv lăţimea tălpii fundaţiei.27) unde: r raza fundaţiei. pentru calculul capacităţii portante.e2 excentricităţile rezultantei încărcării de calcul faţă de axa transversală respectiv axa longitudinală a fundaţiei. valori Φ∗ .18.80 0. Grosimea zonei de pământ de sub fundaţie.59 (A. în metri.00 1.10 1. conform tabelului A.25) t = B ⋅ f Φ∗ [ m] ( ) unde: t grosimea zonei de pământ. în metri. se poate determina cu relaţia: (A. B lăţimea fundaţiei. în metri. 1. Φ∗ 0 5o 10o 15o 20o 25o 30o 35o 40o 45o o Tabelul A. trebuie să se ţină seama de reducerea greutăţii volumice a pământului prin efectul submersării.20 În cazul în care în cuprinsul zonei active la o adâncime z măsurată de la talpa fundaţiei apare un strat mai slab. L. în metri.70 2. se va verifica capacitatea portantă a acestui strat ca şi când fundaţia dată s-ar rezema direct pe stratul slab transmiţându-i o presiune efectivă egală cu efortul vertical la cota z calculat în funcţie de încărcarea reală aplicată la cota de fundare. c∗ şi γ∗ ca medii ponderate cu contribuţia fiecărui strat.26) + 2≤ L2 B2 9 unde: e1. având rezistenţa la forfecare sub 50% din valoarea rezistenţei la forfecare a straturilor superioare. În condiţiile în care nivelul apei subterane se găseşte deasupra cotei de fundare sau în cuprinsul zonei de pământ dintre talpa fundaţiei şi adâncimea t.75 0. ale cărei caracteristici geotehnice Φ∗ .18 f Φ∗ ( ) 0.

25 0.75 Ic ≥ 0. în kilonewtoni metru. având caracteristicile de rezistenţă la forfecare puţin diferenţiate.8.28) T ≤ m h ⋅μ⋅ N [kN] unde: N. A-18 .T componenta normală. Ms momentul de stabilitate al prismei de pământ în raport cu acelaşi centru. se determină prin încercări de teren sau de laborator. mr coeficient al condiţiilor de lucru egal cu 0.29) M r ≤ mr . Cazul fundaţiei pe taluz sau în apropiere de taluz (SLCP 3) În cazul construcţiilor fundate pe un teren cu înclinări pronunţate sau pe o platformă situată în apropierea unui versant sau taluz.8.19 Denumirea pământului 0. se recomandă verificarea stabilităţii generale pe suprafeţe circular-cilindrice de alunecare. în kilonewtoni metru.19.25 < Ic < 0. Cazul fundaţiei supusă la solicitări transversale (SLCP 2) În cazul în care este posibilă deplasarea fundaţiei sub acţiunea componentei încărcării paralelă cu planul tălpii trebuie să se facă verificarea la alunecare cu relaţia: (A. în kilonewtoni.75 Argile nisipoase. mh coeficientul condiţiilor de lucru egal cu 0.Ms [kNm] unde: Mr momentul de răsturnare al prismei de pământ în raport cu centrul suprafeţei de cedare circular-cilindrice cea mai defavorabilă.20 0. respectându-se relaţia: (A. în lipsa unor rezultate experimentale se pot adopta valorile din tabelul A. μ coeficientul de frecare pe talpa fundaţiei.30 0. nisipuri argiloase şi pământuri prăfoase Nisipuri fine Nisipuri mijlocii şi mari Pietrişuri şi bolovănişuri Terenuri stâncoase μ 0.60 3.2. respectiv paralelă cu planul tălpii a rezultantei încărcărilor de calcul la nivelul tălpii fundaţiei.30 0. trebuie să se verifice atât stabilitatea locală a fundaţiei cât şi stabilitatea generală a ansamblului teren-construcţie. Tabelul A. Dacă terenul este constituit din straturi de pământ aproximativ orizontale.5 ≤ Ic < 0.45 0.50 0.5 Argile având: 0.40 0.

1 Din condiţiile de margine se obţine: . unde λ se măsoară în m-1. i=1÷4.1. Grindă de lungime infinită încărcată cu o forţă concentrată (fig. Înlocuind ecuaţia (B.8) Figura B. B.1) obţinem: d 4z (B.pentru x = 0 : = 0 deci C3=C4 dy B-1 .1) EI 4 = p dx unde: p încărcarea pe unitatea de lungime EI rigiditatea grinzii.7) (B. Grinda continuă pe o singură direcţie Pentru calculul momentelor. Ecuaţia diferenţială devine: 4EI (B.2) în ecuaţia (B.2) unde: B lăţimea grinzii.6) d4z + 4λ4 z = 0 dx 4 Soluţia generală a acestei ecuaţii diferenţiale este: z = e λx (C1 cos λx + C 2 sin λx ) + e − λx (C 3 cos λx + C 4 sin λx ) Constantele de integrare Ci.5) (B.4) (B. forţelor tăietoare şi săgeţilor grinzii se porneşte de la ecuaţia diferenţială a fibrei medii deformate a unei grinzi care lucrează la încovoiere: d4z (B. METODA DE CALCUL BAZATĂ PE SOLUŢII EXACTE 1. 1.1) (B.ANEXA B CALCULUL GRINZILOR CONTINUE PE MEDIU WINKLER B. T=0 deci C1=C2=0. Între p şi presiunea de contact la nivelul tălpii de fundare se poate scrie următoarea relaţie: p = pB (B.3) EI 4 + pB = 0 dx Luând în considerare ecuaţia p = k s z se obţine: d4z EI 4 + k s zB = 0 dx 4 d z ksB + z=0 EI dx 4 d 4 z 4k s B + z=0 4EI dx 4 Se introduce notaţia λ = 4 ksB . se determină din condiţiile de margine.pentru x = ±∞ : M=0.1. dx .

320 4.640 3.006 -0.998 0.200 3.440 0.640 1.035 -0.029 λx 8 4.032 0.028 -0.120 0.480 1.880 4.015 -0.240 1.013 -0.280 0.240 2.212 0.011 0.041 -0.019 -0.800 3.720 0.031 -0.600 1.400 0.080 1.000 0.033 -0.035 -0.400 1.240 3.520 1.600 4.994 0.200 4. f 3 (λx ) .400 3.680 0.360 4.878 0.977 0.037 -0.160 0.400 4.800 4.12) Tabelul B1 λx 0 0.305 0.285 0.760 3.080 2.247 0.899 0.200 2.010 -0.137 0.951 0.811 0.360 2. unde le este lungimea elastică.840 f1 5 0.015 -0.012 -0.160 4.015 -0.320 2.600 3.040 0.009 -0.150 0.042 -0.240 0.006 -0.160 3.520 2.720 1.005 -0.680 2.024 0.017 -0.040 -0.040 0.043 -0.000 0.480 3.640 4.280 1.014 -0.196 0.360 3.320 1.034 -0.965 0.835 0.560 1.200 1.390 0.440 4.560 3.230 0.016 -0.020 -0.pentru x = 0 : T = P P Pλ deci C 3 = C 4 = = = 3 2 8EIλ 8EIλ4 Pλ Pλ = k B 2k s B 8EI s 4EI Soluţia ecuaţiei diferenţiale devine: Pλ .560 2.007 -0.680 4.018 -0.440 1.030 -0.661 λx 2 1.484 0.920 f1 9 -0.008 -0.120 2.720 2. f 2 (λx ) .760 1.760 f1 1 1.043 -0.038 -0.360 1.200 0.760 2.440 3.687 0.480 0.032 -0.857 0.987 0.006 B-2 .520 3.480 4.λ x Pλ z= e (cos λx + sin λx ) = f 1 (λx ) 2k s B 2k s B (B.640 2.280 3.840 3.346 0.712 0.440 2.360 0.022 -0.840 4.007 -0.680 1.160 2.043 -0.010 -0.160 1.sin λx ) M = − Pl e k B 2P s d 3z T 2Pλ4 −λx 4EI e −λx cos λx =− =− e cos λx = − EI ksB k s Bλ dx 3 1 1 T = − P e −λx cos λx = − Pf 4 (λx ) 2 2 .11) (B.787 0.039 -0.010 -0.600 0.120 1.280 2.436 0.021 -0.738 0.480 2.120 3.763 0.165 0.080 0.760 4.019 -0.325 0.041 -0.036 -0.935 0.720 4.680 3.038 -0. λ 2 3 d z M Pλ − λ x Pλ4 −λx ( ) = − = − e cos λ x − sin λ x = − e (cos λx − sin λx ) EI ksB k s Bλ dx 2 ksB = − 4EI e −λx (cos λx − sin λx ) k s Bλ P 1 − λx 1 e (cos λx − sin λx ) = Pl e f 3 (λx ) 4 4 unde: f 3 (λx ) = e -λx (cos λx ..880 f1 7 -0.640 0.043 -0.038 λx 6 3.800 2.017 0.520 4.400 2.320 3.266 0.560 0.240 4.λx unde: f 4 (λx ) = e cos λx Valorile funcţiilor f1 (λx ) .368 0. f 4 (λx ) sunt date în tabelele B1÷B4.031 -0.720 3.460 0.048 0.10) (B.280 4.520 0.918 0.040 1. (B.025 -0.037 -0.9) unde: f1 (λx ) = e -λx (cos λx + sin λx ) dz Pλ2 -λx Pλ2 =θ=e sin λx = f 2 (λx ) dx ksB ksB unde: f 2 (λx ) = e -λx sin λx 1 Se introduce notaţia l e = .042 -0.800 f1 3 0.011 -0.560 4.413 0.600 2.001 -0.320 0.123 λx 4 2.180 0.

080 2.360 0.206 -0.040 f2 0.020 0.009 0.407 0.139 -0.000 2.577 0.640 0.120 2.280 0.440 3.111 0.003 -0.006 0.320 4.920 0.008 B-3 .064 λx 3.130 0.880 1.720 0.440 4.109 0.705 0.008 0.840 1.310 λx 1.160 3.162 -0.120 -0.680 2.800 4.680 1.720 3.099 0.960 5.280 0.760 1.266 0.009 0.263 0.042 -0.600 3.032 -0.009 0.400 0.560 4.294 0.200 2.280 2.321 0.012 0.960 3.610 0.038 0.160 2.073 -0.720 2.012 -0.560 0.013 -0.200 4.102 0.920 0.240 1.360 3.024 -0.013 -0.440 1.520 3.240 0.360 4.000 0.000 0.584 0.840 1.118 -0.800 0.008 0.011 -0.163 0.240 4.480 3.760 0.840 2.004 -0.286 0.007 -0.322 0.027 -0.040 3.308 0.640 1.400 3.008 0.001 -0.295 0.880 1.840 3.320 0.400 2.640 4.013 -0.009 -0.160 0.199 -0.315 0.019 -0.317 0.069 -0.080 1.240 3.014 -0.640 0.200 0.080 -0.760 2.038 -0.204 -0.303 0.017 -0.320 2.013 -0.187 -0.840 4.080 f2 0.760 1.840 2.880 2.005 0.920 4.520 3.040 3.207 -0.138 0.011 -0.208 -0.009 -0.000 4.021 -0.145 0.400 3.480 4.480 1.014 -0.009 0.092 -0.240 0.000 3.800 1.120 0.120 1.320 0.840 4.108 0.029 -0.160 4.001 -0.027 0.009 0.014 -0.960 5.200 2.160 1.240 3.042 -0.243 0.400 1.000 0.922 0.116 λx 2.960 1.013 -0.840 0.009 -0.360 2.043 -0.508 1.360 2.520 0.000 f2 0.008 -0.240 1.040 0.078 -0.680 4.051 0.760 4.009 0.000 2.120 f2 0.560 1.251 0.012 -0.207 -0.172 -0.274 0.012 -0.680 0.017 0.310 0.042 0.600 2.161 0.600 4.012 -0.010 -0.202 0.011 -0.228 0.440 3.560 3.195 -0.005 -0.013 -0.120 3.461 0.001 0.920 2.520 1.320 3.480 4.200 3.007 -0.300 0.170 -0.009 -0.920 f3 -0.800 0.600 3.003 λx 3.123 0.000 f3 0.880 0.960 2.322 0.680 3.520 2.400 4.026 -0.240 2.640 1.043 3.160 0.090 0.560 2.440 0.045 0.208 -0.181 0.008 -0.360 1.558 0.082 -0.305 0.192 -0.010 -0.480 1.321 0.005 -0.150 -0.087 -0.440 2.012 -0.280 3.014 -0.080 2.026 -0.360 1.440 0.007 0.400 2.280 1.009 -0.720 4.120 1.096 0.400 4.720 1.360 0.274 0.920 3.320 3.024 0.960 4.520 0.005 -0.920 4.153 0.440 1.204 -0.320 1.040 4.920 1.187 0.000 f2 -0.240 4.760 2.520 4.040 0.080 0.800 3.960 3.152 -0.120 2.010 -0.280 4.126 -0.920 3.680 0.520 1.074 0.227 0.160 4.201 -0.160 -0.640 3.009 0.221 0.960 5.200 3.000 3.001 λx 4.840 0.028 -0.077 0.280 1.010 -0.210 0.0.880 f3 -0.920 3.014 -0.045 -0.075 0.640 0.560 0.800 4.480 0.209 0.287 0.041 -0.014 -0.320 0.880 3.120 3.760 3.480 2.080 1.520 4.640 2.200 1.840 1.680 2.112 -0.880 4.011 -0.002 -0.680 1.280 3.139 -0.960 f3 -0.319 0.005 Tabelul B2 λx 0.006 0.088 0.261 0.600 1.134 -0.320 4.760 4.180 -0.600 0.360 3.600 0.560 1.025 -0.013 -0.480 3.800 0.097 -0.034 0.480 0.031 0.056 0.680 3.000 0.960 2.680 4.640 2.023 4.078 0.015 0.194 0.720 1.008 -0.040 4.880 2.400 0.600 4.635 0.160 1.800 2.009 0.080 4.006 Tabelul B3 λx 0.200 1.281 0.760 0.774 0.128 -0.009 0.160 2.011 -0.320 1.083 0.013 -0.007 -0.440 4.072 0.160 3.008 0.004 -0.038 0.080 4.480 2.035 -0.356 0.720 0.240 2.880 2.185 0.014 -0.040 0.009 -0.169 0.061 0.009 0.005 0.259 0.155 -0.600 1.014 -0.080 0.280 2.000 0.640 4.880 0.012 -0.360 4.197 -0.040 1.880 4.102 -0.013 λx 4.800 3.201 -0.840 3.009 0.800 2.107 -0.017 -0.314 0.720 4.120 0.033 λx 1.067 0.000 -0.144 -0.560 4.047 0.042 -0.960 1.136 0.057 2.106 0.846 0.007 0.067 0.920 2.218 0.720 2.000 0.880 3.235 0.600 2.840 f3 1.960 4.009 0.000 4.533 0.320 2.200 0.007 0.024 -0.400 1.040 1.177 0.640 3.560 3.006 -0.143 0.123 -0.009 -0.560 2.040 -0.280 4.192 λx 2.206 -0.014 -0.007 -0.800 1.009 0.200 4.165 -0.720 3.920 1.520 2.440 2.246 0.760 3.517 0.

008 -0. f 2 (λx ) .044 -0.120 0.002 0.280 0.004 0. λ n z= (B.453 0.059 -0.520 1.240 1.125 0.037 -0.726 0.042 -0.760 3.042 0. M şi respectiv T.184 -0.440 4.003 -0.065 -0.960 4.880 0. rotire.14) (B.040 3.841 0. i=1÷n.040 3.360 1.002 În figura B.019 -0.063 -0.160 0.040 4.120 0.366 0.480 4.240 0. În figura B.000 0.179 -0.004 -0.920 1.080 4.640 4.031 0.440 2.480 0.000 2.160 3.520 3.840 0.031 -0.720 2.066 -0.067 -0.241 0.056 -0.920 2.028 -0.200 4.042 -0.800 3.760 2.000 f4 -0.720 4.021 0.583 0.800 4.060 -0.011 0.760 0.840 1.560 3.339 0.004 Tabelul B4 λx 0.032 -0.320 4. B.055 -0.802 0.920 0.440 3.054 0.001 0.960 3.600 4.188 -0.001 0.199 λx 1.680 2.920 0. Grindă de lungime infinită acţionată de mai multe forţe concentrate În situaţia în care grinda este acţionată de mai multe forţe concentrate Pi.051 -0.064 -0.320 0.052 -0.600 2.2.002 -0.440 1.840 2.680 1.067 -0.0.094 -0.394 0.020 -0.400 1.600 1.640 0.000 4.800 1.200 2.080 -0.002 0.960 5.520 2.080 0.049 4.056 -0.009 λx 4.041 -0.120 f4 -0.423 0. funcţii ce pot fi utilizate pentru calculul lui z.280 2.013 -0.061 -0.880 1.040 0.005 -0.313 0.720 0.040 f4 0.520 0.039 -0.16) B-4 .065 -0.920 4.360 3.560 0.022 -0.480 3.080 2.617 0.320 2.007 -0.034 -0.048 -0.061 -0.000 0.560 1.000 3.015 -0.006 -0.001 0.080 4.560 2.960 0.280 3.066 0.011 -0.960 3.264 0.067 -0.220 0.720 3.760 4.288 0.640 2.111 1.007 -0.640 1.060 -0.120 3.000 4.516 0.360 2.880 0.000 f4 1.046 -0.057 -0.040 1.360 4.026 -0.002 -0.053 -0.006 -0.002 -0.004 -0.120 1.065 -0.400 2.000 3.080 f4 -0.120 2.142 0.800 2.027 -0.175 2.2 este prezentată variaţia funcţiilor f1 (λx ) .764 0.920 1.160 4.080 1.000 0.600 0.400 0.760 1.600 3.680 3.3 sunt date diagramele de săgeată.680 4.280 1.000 2.400 3.4).023 -0.520 4.640 3.840 3.067 -0.960 2.020 -0.200 1. 1.240 4.880 3. moment încovoietor şi forţă tăietoare pentru grinda de lungime infinită acţionată de forţă concentrată.560 4.179 0.920 0.000 0.076 -0.016 -0.001 0.880 4.680 0.960 2. determinarea valorilor pentru z.056 -0.036 -0.014 -0. θ. f 3 (λx ) şi f 4 (λx ) cu argumentul λx .013 -0. T într-o secţiune dată se face prin suprapunerea efectelor (fig.040 4.059 λx 2.050 -0.080 0.720 1.280 4. M.010 -0.003 -0.320 3.240 3.160 0.549 0.002 0.049 -0.018 -0. Deoarece diagrama de forţă tăietoare este antisimetrică faţă de punctul de aplicaţie al forţei.480 1.053 -0.000 -0.653 0.200 3.320 1. θ.440 0.960 1.066 -0.046 λx 3. valorile funcţiei f4 vor fi luate cu semnul prezentat în tabel atunci când forţa este situată la stânga secţiunii de calcul şi cu semn schimbat când forţa este la dreapta secţiunii de calcul.109 0.200 0.484 0.160 1.025 -0.400 4.063 -0.13) ∑ Pi f1 (λx i ) 2k s B 1 θ= λ2 n ∑ Pi f 2 (λx i ) k s B i =1 1 n l e ∑ Pi f 3 (λx i ) 4 i =1 (B.689 0.360 0.880 2.920 3.800 0.054 -0.094 0.960 1.038 -0.064 -0.881 0.000 0.067 -0.840 4.240 2.001 -0.15) M= T= 1 n ∑ Pi f 4 (λx i ) 2 i =1 (B.029 -0.480 2.040 -0.012 -0.032 -0.160 2.003 0.

λx (-) -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 f(lx) (-) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0

f1 f2 f3 f4

π 1 4

π 2

2

3π 4

3 π

4

5

Figura B.2

1.3. Grindă de lungime infinită acţionată de un moment încovoietor Momentul încovoietor M0 este înlocuit în calcul prin cuplul PΔx (fig. B.5). Pentru determinarea tasării grinzii într-o secţiune situată la distanţa x faţă de punctul de aplicare al cuplului se utilizează relaţia (B.11) în cazul a două forţe concentrate: Pλ Pλ dx λ z=f 1 (λx ) + f 1 [λ ( x - dx )] = P{f1 (λx ) - f 1 [λ ( x - dx )]} = 2k s B 2k s B 2k s B dx (B.17) M 0 λ f 1 (λx ) - f1 [λ( x - dx )] M 0 λ df 1 M 0 λ2 -λx M 0 λ2 e sin λx = = = f 2 (λx ) 2k s B dx 2k s B dx 2k s B 2k s B Astfel, pentru calculul săgeţii în cazul grinzii infinite acţionată de un moment încovoietor M0 este utilizată funcţia f 2 (λx ) , funcţie care descrie rotirea în cazul grinzii infinite acţionate de o forţă concentrată P. Aceasta înseamnă că pentru θ, M şi T se vor utiliza, prin permutare, tot funcţiile f1, f3 şi f4 după corespondenţa descrisă în tabelul B.5. 1.4. Grindă de lungime finită Pentru folosirea funcţiilor determinate în cazul grinzii de lungime infinită, grinda de lungime finită se calculează prin metoda forţelor fictive. B-5

P

z

3π 4λ
x

π λ

x M
π 4λ

x
π 2λ

T

x

Figura B.3

Figura B.4

Se consideră grinda de lungime finită care este transformată în grindă infinită prin prelungirea fictivă a capetelor A şi B (fig. B.6). Asupra grinzii de fundare considerată ca grindă infinită acţionează sistemul de încărcări Pi, i=1÷n, împreună cu forţele fictive Vi, i=1÷4 amplasate de o parte şi de cealaltă a grinzii cu valori astfel determinate încât starea de eforturi şi deformaţii în grinda de lungime finită să nu se modifice. Pentru determinarea forţelor fictive se impun condiţiile pentru capetele libere ale grinzii şi anume: MA=0, TA=0, MB=0, TB=0. B-6

Figura B.5

z θ M T

Tabelul B.5 Funcţii utilizate în cazul grinzii acţionate de: P M0 f1 f2 f2 f3 f3
f4 f4 f1

Figura B.6

Utilizând funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) definite anterior şi impunând condiţiile pentru capetele libere ale grinzii se obţin patru ecuaţii liniare pentru determinarea valorilor forţelor fictive. Pentru simplificarea calculelor se alege distanţa de la forţa V1 la capătul A al grinzii astfel încât momentul încovoietor să fie egal cu zero, iar punctul de aplicaţie pentru V2 astfel încât forţa tăietoare corespunzătoare în secţiunea A să fie egală cu zero. În acelaşi mod se procedează şi cu forţele V3 şi V4 cu privire la momentul şi forţa tăietoare în capătul B al grinzii. Din tabelele pentru funcţiile f 3 (λx i ) şi f 4 (λx i ) rezultă că, pentru ca forţele fictive care apar într-o ecuaţie să se anuleze alternativ, distanţele de la capetele grinzii finite la punctele de aplicaţie ale forţelor fictive să fie alese după cum urmează: π ⎛π⎞ x= pentru care f 3 ⎜ ⎟ = 0 (B.18) 4λ ⎝4⎠ π ⎛π⎞ x= pentru care f 4 ⎜ ⎟ = 0 (B.19) 2λ ⎝2⎠ Forţele Vi, i=1÷4 astfel obţinute se introduc în schema de încărcare a grinzii finite iar calculul deformaţiilor şi al eforturilor secţionale se poate face utilizând tabelele şi diagramele pentru grinda infinită.

B-7

22) exprimate pentru fiecare nod formează sistemul de 2n ecuaţii cu 2n necunoscute prin rezolvarea căruia se determină încărcările în noduri.7 Se poate scrie condiţia de echilibru: Vi = Vix + Viy (B. conform ipotezei Winkler z = . Se scrie relaţia: z ix = z iy (B. Viy pe cele două direcţii. Momentele încovoietoare se descompun în momente care determină încovoierea grinzii pe care acţionează şi momente care produc torsiunea grinzii pe direcţie transversală.1. Grinzi continue pe două direcţii 2. După determinarea încărcărilor pe noduri. Cel de-al doilea set de n ecuaţii se obţine exprimând condiţia de continuitate exprimată în termeni de tasare.20) Pentru i=1÷n se pot scrie n ecuaţii pentru cele n noduri ale reţelei de grinzi. Ecuaţia de echilibru (relaţia B.20) şi ecuaţia de continuitate (relaţia B. Mix şi Miy se transmit integral tălpilor pe care acţionează (fig. Ipoteza nodurilor articulate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii doar forţa concentrată Vi ce acţionează în nodul i. relaţia B. Ecuaţiile de echilibru pentru nodul i sunt : ⎧Vi = Vix + Viy ⎪ (B.23) ⎨M ix = M ix_incovoiere + M iy_torsiune ⎪M = M iy_incovoiere + M ix_torsiune ⎩ iy Rezultă 3n ecuaţii cu 6n necunoscute. Rezultă n ecuaţii cu 2n necunoscute.21) p Deoarece.2. Celelalte 3n ecuaţii se obţin din condiţiile de continuitate care exprimă egalitatea săgeţilor (tasări) cât şi a rotirilor şi anume: .7). fiecare din tălpile reţelei se calculează ca talpă continuă pe o singură direcţie. determinând diagramele M şi T necesare pentru dimensionarea acestora.21 devine: ks p ix = p iy (B. B. Figura B. B.săgeata (tasarea) grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i trebuie să fie egală cu săgeata (tasarea) grinzii transversale (direcţia y) în nodul i. B-8 .7).22) condiţie care exprimă egalitatea presiunilor datorate încărcărilor Vix.2. Ipoteza nodurilor încastrate În această ipoteză urmează a se repartiza pe cele două direcţii atât forţa concentrată Vi cât şi momentele Mix şi Miy (fig. 2.

B. moment încovoietor egal cu zero la capetele grinzii şi. Metoda elementelor finite Metoda elementelor finite utilizează relaţia: Pi = A i ⋅ Fi (B.. rezemate pe un mediu elastic tip Winkler.27). 2. necesită scrierea relaţiilor care exprimă momentul încovoietor în fiecare secţiune i.2 METODE NUMERICE DE CALCUL 1. Se obţin 11 ecuaţii cu 11 necunoscute pentru valorile z. Panta fibrei medii deformate a grinzii de fundare în secţiunea i (fig.25) ⎝ dx ⎠ d 2 z z i +1 − 2z i + z i −1 = d2x Δx 2 Pentru cazul general (n secţiuni de calcul) expresiile derivatei de ordinul II şi respectiv de ordinul III se scriu sub forma: d 2 z z − 2z n + z n −1 z' ' = 2 = n +1 dx ( Δx ) 2 (B.24) ⎝ Δx ⎠ i ⎝ Δx ⎠ i ⎝ dx ⎠ i Pentru aceeaşi secţiune i se poate determina valoarea celei de-a doua derivate a tasării z. a relaţiei care exprimă egalitatea între forţele ce acţionează pe direcţie verticală.8) se poate exprima în diferenţe finite cu relaţia: ⎛ Δz ⎞ ⎛ z i +1 − z i ⎞ ⎛ dz ⎞ ⎟ ⎟ =⎜ ⎜ ⎟ ⇒⎜ (B. respectiv. Metoda diferenţelor finite aplicată la grinzi continue de fundare. Metoda se poate aplica la grinzi continue pentru orice număr de stâlpi care aduc la fundaţie forţe axiale şi momente încovoietoare concentrate.rotirea din torsiune a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din încovoiere a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i.28) B-9 .26) permit determinarea valorilor eforturilor secţionale prin utilizarea relaţiilor: EI (z − 2z n + z n −1 ) = M n (Δx )2 n +1 (B. Din considerente legate de rezolvarea numerică se recomandă ca Δx să fie constant.27) EI (z − 2z n +1 + 2z n −1 − z n −2 ) = Tn (Δx )3 n + 2 Pentru rezolvare este recomandat ca numărul de intervale Δx sa fie limitat la 10 (un număr de intervale mai mic decât 10 conduce la rezultate greşite iar unul mai mare decât 10 va mări volumul de calcul dar nu şi preciziea soluţiei rezultate).rotirea din încovoiere a grinzii longitudinale (direcţia x) în nodul i să fie egală cu rotirea din torsiune a grinzii transversale (direcţia y) în nodul i. B.26) d 3 z z n + 2 − 2z n +1 + 2z n −1 − z n − 2 z' ' ' = 3 = dx 2(Δx ) 3 Expresiile derivatelor din ecuaţiile (B. . Metoda diferenţelor finite Eforturile secţionale în grinda de fundare pot fi calculate utilizând metoda diferenţelor finite. obţinându-se următoarele relaţii: ⎛ Δz ⎞ Δ⎜ ⎟ 2 1 ⎛ z i +1 − z i z i − z i −1 ⎞ d z Δx ⎠ Δ2 z ⎛ dz ⎞ ⎝ = = ⋅⎜ − = d⎜ ⎟ = ⎟ 2 2 Δx ⎝ Δx Δx ⎠ Δx d x Δx (B. Rezolvarea sistemului de ecuaţii permite determinarea eforturilor secţionale M şi T prin utilizarea relaţiilor (B.

z i ) Figura B.9). X. R i = f (k s . se poate scrie relaţia matriceală: B-10 .8 F1 + F2 L F3 = K1 ⋅ e3 F4 = K 4 ⋅ e 4 F1 + F2 L Figura B. Pi. B. considerând. Fi. în prealabil. Relaţia exprimă egalitatea între forţele nodale externe.9 Pentru toate nodurile structurii analizate se poate scrie relaţia matriceală: (B. e. Δx.pentru fiecare nod al structurii analizate (fig. prin intermediul constantei Ai. B. şi forţele care acţionează pe elemente.29) P = A⋅F Pentru deformaţiile elementelor (definite de două noduri). şi deplasările nodale externe. că există o discretizare în elemente finite a acesteia. Notaţiile Fi şi Pi sunt utilizate pentru forţe şi momente încovoietoare.

33) X = ASA T P ( ) unde matricea ASA T poartă numele de matrice globală.29).32) Relaţiile (B.e = B⋅X (B. Matricea B reprezintă matricea A transpusă ceea ce conduce la rescrierea relaţiei anterioare sub forma: (B. pentru obţinerea deplasărilor nodale externe se utilizează exprimarea matriceală de forma: −1 (B.32) reprezintă ecuaţiile fundamentale în analiza grinzilor de fundare cu metoda elementelor finite. (B. Prin utilizarea relaţiilor anterioare.30) şi (B.31) e = AT ⋅ X Între forţele care acţionează pe elemente şi deformaţiile acestora poate fi scrisă relaţia matriceală: F = S⋅e (B. B-11 .30) e şi X pot reprezenta rotaţii (exprimate în radiani) sau translaţii.

ca fiind uniformă. distribuită pe o suprafaţă dreptunghiulară i de arie B ⋅ l . presiunea pe lăţimea B se consideră a fi uniform repartizată.teren se substituie cu sistemul echivalent al unei grinzi flexibile rezemată pe terenul deformabil prin intermediul unor bare rigide verticale. Cu cât numărul de puncte de contact este mai mare. cu atât calculul aproximează mai bine diagrama continuă de presiuni de contact fundaţie .1) şi. Grinzile având raportul Figura C. Ri B⋅l Figura C. ca urmare. R poate fi privită ca reacţiunea într-o bară rigidă.ANEXA C CALCULUL GRINZILOR PE MEDIU BOUSSINESQ Metoda Jemocikin L ≥ 7 sunt considerate ca fiind nedeformabile în direcţie transversală B (fig.teren. forţa axială în bara rigidă. în lungul suprafeţei de fundare (fig. din punctul analizat va avea valoarea: R i = B ⋅ l ⋅ pi (C. Sistemul fundaţie . împărţind suprafaţa de fundare în suprafeţe dreptunghiulare cu lăţimea B şi lungimea l.1) C-1 . se înlocuieşte contactul continuu dintre fundaţie şi teren prin contacte în punctele izolate de egală interdistanţă l.1 Pentru determinarea presiunilor de contact fundaţie-teren se consideră o distribuţie continuă conform diagramei prezentată în figura C. C. În acest mod. articulate la capete dispuse în centrul de greutate al suprafeţelor dreptunghiulare de dimensiuni în plan B ⋅ l (fig. C.2 Considerând presiunea pi. Fie R rezultanta presiunilor uniform distribuite aferente suprafeţei Bxl.2.3).2). C. Se aproximează diagrama reală de presiuni pe teren cu o diagramă în trepte.

... R1δ n1 + R2δ n 2 + R3δ n 3 + .... grinda de fundare cu încărcările Pj. după deformare. se calculează după metodele din statica construcţiilor: C-2 ...... z0 şi θ0 se scrie următorul sistem de ecuaţii: R1δ 11 + R2δ 12 + R3δ 13 + .................... talpa fundaţiei să păstreze legătura cu terenul rezultă că deplasările capetelor barelor trebuie să fie egale obţinându-se astfel un număr de ecuaţii egal cu numărul forţelor necunoscute Ri... transmise prin barele de legătură.... i=1÷n.. de altă parte..... articulate în talpa fundaţiilor ( z ifundatie ) şi deplasarea verticală a capetelor inferioare ale barelor..... Pentru determinarea necunoscutelor Ri. + Rnδ nn + δ np − z 0 − an tgθ 0 + δ np = 0 (C. C..4 Se consideră grinda încastrată la capăt....... . zik_fundaţie... j=1÷m şi reacţiunile Ri..4). δ ik = z ik _ teren + z ik _ fundatie (C. + Rnδ 1n + δ 1 p − z0 − a1tgθ 0 + δ 1 p = 0 R1δ 21 + R2δ 22 + R3δ 23 + .... de o parte..3) Deformaţia grinzii produsă de reacţiunea Rk=1.... terenul solicitat de forţele (Ri).... se face considerând separat deplasarea verticală a capetelor superioare...2) ∑ Ri = ∑ Pj 1 1 n m ∑Ra = ∑Pa i i j 1 1 n m j Coeficienţii δik se compun din deformaţiile pământului şi ale grinzii de fundare în secţiunea i sub acţiunea unei sarcini unitare aplicate în secţiunea k.......3 Determinarea forţelor Ri. Deplasările grinzii continue de fundare se stabilesc prin referire la un sistem static de bază de tipul grindă încastrată în secţiunea de capăt (fig..... ceea ce echivalează cu introducerea a două noi necunoscute. + Rnδ 2 n + δ 2 p − z 0 − a2tgθ 0 + δ 2 p = 0 R1δ 31 + R2δ 32 + R3δ 33 + . Pentru a scrie deplasările pe verticală ale unui punct i de pe talpa fundaţiei şi de pe suprafaţa de fundare se consideră.aj P1 P2 Pj Pm-1 Pm R1 R2 ai Ri-1 Ri Ri+1 Rn-1 Rn Figura C. i=1÷n din barele de legătură cu terenul şi.... deplasarea z0 şi rotirea θ0................ articulate pe teren ( z iteren )... Din condiţia de continuitate ca... + Rnδ 3n + δ 3 p − z 0 − a3tgθ 0 + δ 3 p = 0 .. Figura C..........

000 6.375 68.000 C-3 2 .5 Se obţine pentru deformata grinzii de fundare următoarea relaţie de calcul: a i2 ⎛ a ⎞ E⋅I ⋅ = z ⎜ak − i ⎟ (C.500 8.5 5 ak/c 0.000 34.250 40.000 94.250 23.500 14.000 9.125 122.000 52. în punctul i.5.500 140.500 5.000 30.000 12.1 ai/c 0.000 67.1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎝c⎠ ⎝ c c⎠ Tabelul C. rezultată din aplicarea unei forţe fictive egală cu unitatea în direcţia deplasării zik_fundatie.5 182.5 6.5 2 2.000 2.000 4 128. valorile pentru c c ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ . ordonată măsurată în dreptul centrului de greutate al diagramei M (fig.5 31.625 1 2.6) ⎜ ⎟ ⎜ 6 E⋅I ⎝ c ⎠ ⎝ c c⎠ x unde: c = cu n multiplu întreg de 0.⎟ se regăsesc în tabelul C.750 2.500 16.000 4.5 0.4) EI În relaţia (C.AriaMz m (C.625 50.5) ik _ fundatie 2 2 ⎝ 3⎠ 1− ν de unde: 2 c 3 1 − ν 2 ⎛ a i ⎞ ⎛ 3a k a i ⎞ z ik _ fundatie = − ⎟ (C.5).625 27.250 152.4) Aria M este suprafaţa diagramei de momente M pentru grinda încastrată din sistemul de bază solicitată în punctul k de o forţă concentrată egală cu unitatea.5 4 4.5 3 3.5. C.250 212.000 28.500 81.000 40.875 3.5 87.375 2 16.125 13.375 1.750 10.000 46. zm este ordonata diagramei de moment m.250 0.250 3.000 176.500 2. n a a Pentru situaţia în care rapoartele i respectiv k sunt multipli întregi de 0.000 3.125 2. ∫ EI dx = Mm Figura C.000 22.625 5 250.500 11.125 3 54.000 59.750 104.000 3.625 1.5 1 1.500 108.875 20.750 78.000 1.000 1.

323 0.508 0.542 0.330 0.251 B =2 l 2.250 B 2 = l 3 4.6 b) deformaţia într-un punct i la distanţa x de un dreptunghi încărcat uniform cu sarcina p = având centrul într-un punct k (fig.2.424 0.406 0.333 0.336 0.335 0.249 B =3 l 1.6) se calculează cu relaţia lui Boussinesq: 2 P 1 − νs z ik _ teren = (C.469 0.7) se calculează cu relaţia: 2 1 1 − νs ⎛ x B⎞ z ik _ teren = ⋅ F⎜ . C.265 1.446 0.251 B =1 l 3.242 B =5 l 1.315 0.7) π ⋅ Es ⋅ r ( ) Figura C.929 0.525 1.2 x l B l F 0 1 2 3 4 ∞ 1 0.678 0.7 x B 2 ⎛ x B⎞ Valorile F⎜ . ⎟ pentru = 0 ÷ 20 şi = ÷ 5 sunt date în tabelul C. C.069 0.500 0. ⎟ π Es ⋅ B ⎝ l l ⎠ 1 B⋅l (C.305 0.490 0. l l 3 ⎝l l⎠ Tabelul C.Pentru obţinerea valorilor zik_teren se analizează următoarele situaţii: a) deformaţia într-un punct la distanţa r faţă de o forţă concentrată P (fig.038 0.8) p= 1 B⋅l Figura C.505 0.867 0.746 0.237 C-4 .322 0.246 B =4 l 1.829 0.

071 0.053 0.083 0.053 0.193 0.077 0.124 - 0.091 0.091 0.050 0.077 0.141 0.125 - 0. C-5 .056 0.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.143 0. i=1÷n cu ajutorul cărora se determină ordonatele în diagramele de forţă tăietoare şi moment încovoietor.111 0.124 0.164 0.200 0.067 0.125 0.123 - Înlocuind valorile δ ik în sistemul de ecuaţii (D.1) se pot determina valorile Ri.142 0.199 0.059 0.056 0.165 0.166 0.063 0.067 0.083 0.143 0.100 0.197 0.071 0.163 0.050 0.059 0.125 - 0.167 0.143 0.200 0.167 0.100 0.200 0.196 0.167 0.111 0.125 - 0.143 0.140 0.063 0.

Deoarece zonele de influenţă nu sunt foarte mari. momente încovoietoare şi forţe tăietoare egale şi de semn contrar cu cele calculate.5) (D. se aplică următoarele corecţii: -se calculează momentele încovoietoare şi forţele tăietoare perpendicular pe marginea radierului în ipoteza că radierul ar fi infinit de mare.1) ks iar zona de influenţă a încărcării din stâlp se consideră egală cu 4L. -se utilizează mai departe ipoteza grinzilor pe mediu Winkler.ANEXA D CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER Metoda Hetenyi Efectul unei forţe concentrate pe un radier flexibil se amortizează relativ rapid. în marea majoritate a situaţiilor este suficient să se considere o distanţă definită de două rânduri de stâlpi faţă de punctul considerat. Suprapunând zonele de influenţă se poate determina efectul într-un punct al tuturor încărcărilor concentrate transmise de stâlpi.7) 4L ⎝L⎠ Când marginea radierului se găseşte în zona de influenţă r.1 •se trec momentele din coordonate polare în coordonate carteziene: M x = M r cos 2 θ + M t sin 2 θ z= (D.2) r 4 ⎢ ⎝L⎠ ⎥ ⎢ L ⎥ ⎣ ⎦ ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M t = − ⎢μZ 4 ⎜ ⎟ + (1 − μ) r 4⎢ ⎥ ⎝L⎠ ⎢ ⎥ L ⎣ ⎦ NL2 ⎛ r ⎞ Z3 ⎜ ⎟ 4D ⎝L⎠ unde: r distanţa de la punctul considerat la încărcare Z3.6) M y = M r sin 2 θ + M t cos 2 θ unde: θ unghiul definit în figura D. pe direcţie tangenţială Mt şi săgeata z a radierului: ⎡ ⎛ r ⎞⎤ Z'3 ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ N ⎛r⎞ ⎝ L ⎠⎥ M r = − ⎢ Z 4 ⎜ ⎟ − (1 − μ) (D. Etapele calculului sunt următoarele: •se determină înălţimea h a radierului în secţiunile critice la forţă tăietoare şi se calculează rigiditatea cilindrică D. •se calculează momentul pe direcţie radială Mr.3) (E. resimţindu-se asupra unei arii reduse din jurul ei. •se calculează raza rigidităţii efective cu relaţia: D L=4 (D.2 •Forţa tăietoare pe unitatea de lăţime de radier poate fi determinată cu ajutorul relaţiei: N ⎛r⎞ Q=− Z' 4 ⎜ ⎟ (D. ca încărcări. D-1 . cea mai bună formulare este cea în coordonate polare.4) (D. Din moment ce efectul unei încărcări se transmite radial prin radier. Z4 şi Z’4 funcţii de r/L a căror variaţie este prezentată în figura D. -se aplică pe margine. Z’3.

9)÷(D.8) şi utilizând metoda diferenţelor finite. Coeficienţii deplasărilor fiecărui nod în funcţie de poziţia faţă de nodul de calcul. Ecuaţiile depind de poziţia nodului de calcul în reţeaua de discretizare. D-2 . Figura D. pe planul median al plăcii radier. la interdistanţe d. momentele încovoietoare şi forţele tăietoare pentru fiecare stâlp se suprapun şi se obţin valorile finale totale ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare. după cum se prezintă în ecuaţiile (D. aşezate pe medii deformabile de tip Winkler pot fi determinate ţinând seama de ecuaţia diferenţială a suprafeţei lor mediane deformate redată de expresia (E.3b÷D. se stabilesc.2 Metoda diferenţelor finite Presiunile de contact cu terenul şi eforturile secţionale în radierele flexibile. ecuaţiile cu diferenţe finite care aproximează.14).8). În cazul unei forme dreptunghiulare în plan a radierului. în fiecare nod. ecuaţia diferenţială (D. ∂ 4z ∂ 4z ∂ 4z q − ksz + 2⋅ + = (D.1 Figura D. având în vedere expresiile derivatelor parţiale.3g.3a.8) D ∂x 4 ∂x 2 ⋅ ∂y 2 ∂y 4 Pentru rezolvare se consideră puncte dispuse în nodurile unei reţele pătratice.•în cele din urmă. notaţi cu indici după punctele cardinale conform figurii D. sunt prezentaţi în figurile D.

3.10) D-3 .Figura D.3c: 19 z a − 8( z e + z s + z v ) + ( − 6 + 2 ν ) z n + 2 ( z se + z sv ) + ( 2 − ν )( z nv + z ne ) + + z ee + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.9) Cazul din figura D.3b: = qd 4 + Qd 2 D 20z a − 8(z n + z e + z s + z v ) + 2(z ne + z se + z sv + z nv ) + z nn + z ee + z ss + z vv = (D. Cazul din figura D.

3d: (8 − 4ν − 3ν 2 )z a + (−4 + 2ν + 2ν 2 )(z e + z v ) + ( −6 + 2ν )z s + (2 − ν )(z se + z sv ) + + z ss = qd 4 + Qd 2 D (D. metoda reţelei finite foloseşte elemente neconforme deoarece compatibilitatea între deformaţiile elementelor este asigurată numai în noduri. este folosită pentru a lua în considerare voalarea plăcii.4). conduce la obţinerea tasărilor în fiecare nod. fără influenţa momentului pe direcţia y M’y momentul încovoietor pe direcţia y.11) Cazul din figura D.12) Cazul din figura D.16) d2 Precizia utilizării metodei diferenţelor finite depinde de desimea reţelei de noduri considerate.3e: 18z a + ( −6 + 2ν)(z n + z e ) − 8(z s + z v ) + 2(1 − ν) z ne + (2 − ν)(z se + z nv ) + 2z sv + + z ss + z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.14) În relaţiile (D. Metoda reţelei finite În această metodă radierul este discretizat într-un număr de grinzi cu rezistenţă la încovoiere şi torsiune (fig. Figura D. După ce se află tasările se poate calcula momentul încovoietor pe fiecare direcţie. prin rezolvare. D. fără influenţa momentului pe direcţia x Astfel. Exprimându-se ecuaţiile diferenţiale pentru toate nodurile reţelei se obţine un sistem de ecuaţii care. caracterizată de modulul de forfecare G. 5 − 4 ν − 2 . Rezistenţa la torsiune.15) unde: Mx momentul încovoitor pe o fâşie unitară pe direcţia x M’x momentul încovoietor pe direcţia x. se poate exprima momentul încovoietor pentru un punct interior ca: D M e − v = − [(z e + z v − 2z a ) + ν(z n + z s − 2z a )] (D.5(1 − ν 2 )(z ss + z vv ) = qd 4 + Qd 2 D (D.Cazul din figura D. se scrie: M x = M ' x + νM ' y (D. Utilizând relaţiile din Teoria Elasticităţii.4 D-4 . În terminologia elementelor finite. considerând o fâşie pe direcţia e-v.5 ν 2 ) z a + ( − 3 + 2 ν + ν 2 ) z v + ( − 6 + 2 ν ) z s + ( − 4 + 2 ν + 2 ν 2 ) z e + + ( 2 − ν )( z se + z sv ) + z ss + 0 .13) Cazul din figura D.9)÷(D.5(1 − ν 2 ) z vv = qd 4 + Qd 2 D (D.3g: (3 − 2ν − ν 2 )(−z a + z s + z v ) + 2(1 − ν 2 )z sv + 0.3f: ( 7 .14) prin q se înţelege reacţiunea terenului pe unitatea de arie iar Q este forţa concentrată în punctul a.

Radierul este modelat printr-un set de elemente interconectate la noduri. iar pământul printr-un mediu Winkler.Metoda elementelor finite Această metodă transformă problema radierelor pe mediu Winkler într-o analiză matricială a structurii. în timp ce pământul se modelează prin resoarte izolate. Nodurilor structurii li se atribuie un număr de grade de libertate în funcţie de tipul analizei. Figura D. Discretizarea radierului poate să nu fie doar izolată.5 prezintă un exemplu de analiză în care radierul este discretizat printr-un element de tip placă. În acest caz gradele de libertate sunt o translaţie pe direcţie verticală (tasarea) şi două rotaţii (după axele din plan).5 D-5 . Figura D. ci să cuprindă şi restul structurii.

.1 în funcţie de raportul (Li/Bi).. + p i A i α 1i + . + p i A i α ji + ... ale căror deplasări verticale sunt exprimate de relaţia z=z0+θyx+θxy... i=1÷n.se împarte suprafaţa de fundare în n suprafeţe dreptunghiulare mici Ai. E-1 .. respectiv scurtă ale dreptunghiurilor de suprafaţă Ai... ξ − y)dηdξ pentru încărcările discrete piAi.1 Valorile coeficientului de formă (ω) se iau din tabelul E. + p n A n α nn (E. + p j A j α 1 j + . + p j A j α ij + . + p j A j α nj + . Figura E..1). + p n A n α jn 1 1 1 z n = 1 = p1 1 A 1 α n1 + .. i=1÷n.1) unde: α ij = 1 − ν s2 1 ⋅ . xj. yi... yj sunt coordonatele punctelor i şi j Li şi Bi reprezintă laturile lungă.. + p i A i α ni + .2) unde: xi. + p n A n α in 1 1 1 z j = 1 = p1 1 A 1 α j1 + . pe care acţionează presiunea distribuită pi.ANEXA E CALCULUL RADIERELOR PE MEDIU WINKLER ...1). + p j A j α jj + .. + p n A n α 1n 1 1 1 z i = 1 = p1 1 A 1 α i1 + ... + p i A i α ii + ... . presiunea distribuită pe teren din acţiunea unei încărcări verticale (N) având excentricităţile (ex) şi (ey) (fig. E. se obţine în modul următor: .BOUSSINESQ Metodă hibridă de calcul pentru radierele rigide În cazul radierelor rigide.. se alcătuieşte sistemul de ecuaţii (F.utilizând expresia generală z( x ..i≠j 2 πE s ( xi − x j ) + ( yi − y j ) 2 1 − ν s2 ω ( Li / Bi ) ⋅ α ii = Bi πEs (E. aproximarea diagramei continue de presiuni pe teren este cu atât mai bună cu cât numărul suprafeţelor dreptunghiulare prin care se discretizează suprafaţa de fundare este mai mare.. punând condiţia ca toate tasările sa fie egale cu unitatea: 1 1 1 z 1 = 1 = p1 1 A 1 α 11 + . y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x .

introduse în relaţia z=z0+θyx+θxy. Presiunea pv se calculează conform relaţiei: pv=3ppl–2pcr (E.3) zi = 1 Cu valorile {ksi} astfel determinate. i=1÷n.6) Pentru a ţine seama de faptul că presiunile repartizate de radier nu pot depăşi presiunile limită de cedare locală a terenului. după cum urmează: 0 0 • valorile z 0 0 . că presiunea limită maximă la care terenul cedează local. E-2 .4) rezultă valorile ( z 0 0 ).4) z i A i y i = N ⋅ e y = z o ∑ k si A i y i + θ y ∑ k si A i x i y i + θ x ∑ k si A i y i2 1 1 1 1 n 1 n 1 n 0 0 Din rezolvarea sistemului (E. rezultate din rezolvarea sistemului (E. 0 0 • cu relaţia z = z 0 0 + θ y ⋅ x + θ x ⋅ y se stabilesc valorile deplasărilor verticale ale radierului în punctele i. cunoscând valoarea k si = p1 i şi tasarea locală (zi) din expresia: (E. Soluţia { p1 i } a sistemului (E. permit calculul presiunile pi în orice punct pe suprafaţa de fundare.542 ω Coeficienţii de influenţă de tipul (αij) sau (αii) se calculează cu expresiile (E. în zona interioară a bazei radierului.4). în teren încep să apară zone plastice dacă pi ≥ ppl. i=1÷n.2).1 2 3 4 Li/Bi 3. corespunzătoare centrului de greutate al suprafeţei radierului. ( θ x ) şi ( θ y ) care.525 2. ţinând seama de relaţia z=z0+θyx+θxy. condiţiile de echilibru static al radierului: Tabelul E. ξ − y)dηdξ . plim variază liniar între ppl pe conturul radierului şi o valoare pv.4) reprezintă situaţia în care pe suprafaţa de fundare apar puncte de cedare locală a terenului. De la un anumit nivel de solicitare.1). a) Încărcarea centrică Încărcarea totală critică are valoarea Pcr=pcrA în care A este aria totală a bazei radierului. b) Încărcarea excentrică Se admite. în mod aproximativ.406 1.1 5 1. y) = ∫∫ p(η ⋅ ξ) ⋅ α(η − x . se scriu. θ x şi θ y obţinute în prima etapă de rezolvare a sistemului (E. Presiunea limită la care în pământ se produce cedarea se determină în funcţie de poziţia punctului de aplicare a încărcării N. se determină presiunile pi.322 ∑p A = ∑k i i 1 n 1 n 1 n 1 n n n si z i A i = N = z o ∑ k si A i + θ y ∑ k si A i x i + θ x ∑ k si A i y i 1 n 1 n 1 n n n n ∑ p i A i x i = ∑ k si z i A i x i = N ⋅ e x = z o ∑ k si A i x i + θ y ∑ k si A i x i2 + θ x ∑ k si A i y i x i ∑p A y = ∑k i i i 1 1 si (E.867 1. ca mediu discret modelat prin resoarte. {ksi}: pi k si = = pi (E. • cu expresia z( x . în care se introduc coeficienţii de pat ksi cu valorile proprii fiecărui punct i. sunt mai mari pe conturul radierului şi mai reduse spre mijlocul suprafeţei de fundare. se procedează la rezolvarea sistemului de ecuaţii (E.1) reprezintă rigiditatea resoartelor Winkler. Valorile presiunilor ( p1 i ).5) pi = ksi zi Presiunile distribuite (pi) corespund deformaţiilor terenului.

i reprezintă presiunea limită corespunzătoare ariei Ai. prin iteraţii succesive.9) unde: pi reprezintă presiunea corespunzătoare ariei Ai pc.4).9plim.Si în cele trei ecuaţii din sistemul (E. determinată prin interpolare liniară între valoarea ppl şi pv. se introduce pi=pc. Pentru toate suprafeţele Ai la care s-a îndeplinit condiţia (E.7)÷(E. în toţi termenii sistemului de ecuaţii (E. Dacă încărcarea N este mare şi / sau cu excentricităţi mari. se pot calcula eforturile secţionale în secţiunile caracteristice ale radierului.i ⋅ A i (E.fie suprafaţa activă se reduce sub 50%.9). Pentru toate suprafeţele Ai pentru care este îndeplinită condiţia (E. θ x şi θ y ale primei iteraţii. până când pentru toate suprafeţele „active” Ai se îndeplineşte condiţia (E. Calculul continuă. Se calculează: S i = ∑ p c .8) şi (E.7) nu va putea fi îndeplinită pe un număr suficient de suprafeţe Ai astfel încât: .fie nu se poate obţine condiţia de echilibru global . se anulează termenii corespunzători din sistemul (E.9) şi se reia procedura prezentată anterior pentru toate suprafeţele Ai care îndeplinesc relaţiile (E.i. în funcţie de poziţia centrului ariei Ai şi punctul de aplicare al forţei exterioare N.8) pi < 0 (E.i plim.10) Se plafonează valorile ksi în funcţie de pc.4). E-3 . În ambele situaţii se produce pierderea generală de stabilitate a terenului de fundare aflat sub radier prin refulare laterală.i=0. Cunoscând distribuţia finală a presiunilor la contactul radier general teren de fundare.i (E.i şi se corectează încărcarea exterioară la valoarea N’=N . fenomen însoţit de tasări şi rotiri excesive ale fundaţiei.4). 1 1 Cu aceste corecţii rezolvarea sistemului de ecuaţii furnizează valorile z1 o .Valorile presiunilor pi se pot situa în unul din următoarele cazuri: 0 < pi ≤ pc. Pentru noile valori pi se verifică condiţiile (E.9).7).i (E. condiţia (E.7) pi > pc.8).

). 4 = ± 2 X± (F.2’) N.1) L ⋅ B L ⋅ B L ⋅ B2 Dacă fundaţia este solicitată cu moment încovoietor pe una din direcţiile principale şi talpa fundaţiei se desprinde de pe teren. N 6⋅M 6 ⋅ MY p1. Presiunile pe terenul de fundare sunt determinate în ipoteza distribuţiei liniare a eforturilor unitare pe talpa fundaţiei.ANEXA F CALCULUL PRESIUNILOR PE TEREN ALE FUNDAŢIILOR IZOLATE DE FORMĂ DREPTUNGHIULARĂ Valorile presiunilor calculate conform Anexei F se pot utiliza pentru verificarea terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale şi pentru determinarea solicitărilor în fundaţie (momente încovoietoare etc.2’) 2⋅ N p max = 3⋅d ⋅ L B M unde: d = − Y 2 N În relaţiile (F.1 funcţie de excentricităţile relative ēx şi ēy MX unde: ex = N⋅L MY ey = N⋅B pmax este presiunea maximă pe terenul de fundare.3) N p max = μ L⋅B unde: μ rezultă din tabelul F. presiunile pe terenul de fundare pot fi determinate cu (F2) sau (F2’): 2⋅N p max = (F.2) 3⋅d ⋅ B L M unde: d = − X 2 N (F.1).3): (F. se vor utiliza metode de calcul mai complexe. presiunea maximă pe teren se poate calcula cu (F.2) şi (F. Calculul presiunilor pe talpa fundaţiei în cazurile în care aceasta nu se desprinde de pe teren se poate face cu relaţia (F. unde p1. Dacă condiţiile minimale privind rigiditatea fundaţiei izolate stabilite conform tabelului F.1). care ţin cont şi de deformaţiile fundaţiei. (F.1 nu sunt realizate. Dacă fundaţia este solicitată cu momente încovoietoare pe ambele direcţii principale. MX şi MY reprezintă valori ale solicitărilor la nivelul tălpii fundaţiei. p4 reprezintă valorile presiunilor la colţurile tălpii fundaţiei. F-1 .….

42 0.80 2.27 2.64 4.84 1.90 1.50 2.14 2.18 1.45 0.41 2.90 1.34 2.58 3.00 3.36 3.08 2.27 2.36 1.42 4.12 3.18 0.62 3.66 1.04 3.62 3.78 1.42 2.02 2.59 2.27 0.24 0.15 4.81 2.21 2.04 0.30 1.24 1.78 1.30 1.98 0.03 4.10 0.19 4.30 4.54 1.45 4.60 1.24 1.58 2.87 2.63 2.66 1.06 0.38 3.80 2.33 0.42 1.21 0.57 2.01 0.06 1.57 3.95 4.71 3.83 5.56 2.90 1.70 2.09 Tabelul F.67 2.90 1.34 2.54 1.29 2.14 2.96 2.60 1.00 1.90 1.55 4.03 1.78 2.06 1.72 1.27 2.96 2.96 2.34 2.69 4.52 3.21 2.82 4.08 3.08 2.12 0.72 2.25 0.10 4.84 1.96 4.22 2.14 2.34 2.86 3.12 1.03 0.96 3.78 1.96 2.14 2.93 3.84 1.86 2.45 5.08 0.11 F-2 .1 0.43 2.36 1.02 2.84 1.22 3.12 1.35 2.02 2.32 3.84 1.68 3.05 0.96 Z=1.07 1.42 1.21 2.83 2.60 1.48 1.95 3.72 1.84 0.84 1.29 0.66 2.60 1.60 1.08 2.78 1.41 3.91 4.08 2.64 2.60 3.31 3.91 3.14 2.67 2.13 0.08 0.30 1.50 2.54 1.32 4.19 0.21 2.75 3.66 1.04 3.08 2.78 1.71 2.27 3.90 1.28 0.02 2.07 0.00 0.75 2.91 4.48 2.90 1.27 2.34 2.03 4.30 1.57 2.41 4.72 2.02 3.09 1.28 3.56 2.15 5.66 2.60 1.15 2.09 3.93 4.78 2.54 3.05 4.42 1.96 2.98 5.65 3.84 1.72 1.11 1.56 0.17 3.84 1.13 3.49 2.79 3.83 2.13 3.16 4.47 3.73 3.84 1.80 2.87 4.42 2.18 1.48 2.04 1.88 Z=0.72 1.42 1.66 1.02 2.66 1.64 2.11 3.78 1.72 1.44 2.37 2.28 2.55 2.30 0.ēx/ēy 0.48 1.89 2.90 3.29 4.96 2.55 2.30 2.48 2.14 2.09 0.66 1.99 2.31 0.02 2.70 4.20 0.72 1.48 1.60 1.72 1.90 1.84 1.07 0.36 1.01 3.24 1.15 0.02 2.52 3.92 3.63 2.36 2.42 1.54 1.23 0.69 0.75 2.48 1.5 4.36 2.14 0.31 3.22 3.54 1.21 2.76 2.25 3.01 0.54 1.48 1.72 2.66 1.73 3.13 0.48 2.78 1.23 3.21 4.90 1.18 1.66 1.04 0.89 3.08 2.84 4.66 1.08 2.78 1.34 2.41 2.84 5.10 0.16 0.79 0.03 3.48 1.17 4.23 4.33 3.50 4.08 2.02 2.54 1.90 2.36 1.74 2.59 4.41 2.48 2.66 1.78 1.42 1.01 1.63 3.36 1.44 3.90 1.48 1.68 2.53 2.10 3.66 1.46 3.96 2.51 3.60 1.10 0.00 0.48 1.29 5.84 1.79 3.18 0.15 2.37 3.96 2.95 3.07 4.27 2.56 4.72 1.08 2.14 2.14 2.17 0.99 3.13 5.60 1.24 1.60 1.09 3.42 1.32 0.99 5.16 3.99 3.02 2.28 2.73 2.14 2.05 1.27 3.36 1.22 2.44 3.04 4.71 3.29 2.36 4.46 3.72 1.18 1.49 3.54 1.55 2.48 1.35 3.56 2.98 4.22 2.29 0.08 1.82 2.34 ēx/ēy 0.85 4.51 2.28 2.02 0.06 3.09 4.28 4.54 1.06 1.08 2.36 1.78 1.21 2.0 1.00 1.84 1.30 1.96 2.20 3.62 5.06 0.45 2.96 2.27 2.42 3.19 3.21 2.12 1.75 3.54 1.93 4.34 3.73 4.72 1.15 2.02 2.08 2.02 0.41 2.60 1.90 1.62 2.60 2.66 1.64 2.08 2.22 0.18 3.47 2.03 0.41 2.72 1.43 4.68 3.21 2.85 2.78 1.21 3.02 2.92 3.42 1.30 0.38 2.57 3.02 2.21 2.41 2.05 0.34 2.02 1.30 1.24 1.26 0.78 1.72 1.96 2.11 0.90 1.

41 2.15 4.47 4.13 3.52 3.25 0.22 0.21 2.96 2.08 4.47 5.99 3.18 4.19 0.11 3.02 4.15 2.41 2.81 5.89 2.57 2.53 3.54 5.66 5.34 ēx/ēy 0.84 1.93 3.70 4.17 2.64 3.53 4.ēx/ēy 0.14 4.01 3.08 2.07 3.21 2.18 3.08 2.27 2.21 4.47 4.57 2.43 2.79 2.00 4.24 F-3 .88 4.46 6.41 2.61 4.98 4.90 1.02 2.94 5.36 2.10 3.97 3.48 2.04 0.17 0.09 0.08 2.83 2.63 2.80 2.22 2.65 3.21 2.86 4.29 4.48 2.72 2.34 2.80 2.00 4.15 4.14 2.15 0.59 2.17 0.98 3.66 4.42 2.09 5.73 6.99 0.23 3.50 2.96 5.28 3.98 0.00 0.45 4.18 3.29 2.98 5.28 3.02 2.48 2.56 2.07 0.71 2.14 2.27 2.19 2.20 0.16 5.06 0.84 1.78 3.89 2.23 0.15 0.07 3.30 4.44 4.34 2.56 2.72 2.88 4.27 2.73 2.90 1.75 3.38 3.79 2.28 3.56 2.96 2.01 4.69 4.51 3.18 3.20 2.63 4.78 5.02 5.17 3.90 1.82 3.96 2. (continuare) 0.22 0.57 5.23 Tabelul F.05 0.66 2.21 2.25 4.29 3.48 2.28 3.33 4.16 4.79 4.44 2.74 2.63 2.93 6.1.18 5.07 3.52 3.28 3.61 4.71 2.48 2.56 6.06 5.94 5.48 2.98 3.34 2.64 2.47 2.15 1.05 3.24 0.72 2.39 3.32 0.63 2.96 2.67 2.86 2.02 4.17 3.28 5.92 3.51 3.17 3.78 3.26 0.80 3.25 0.36 5.63 4.18 4.72 2.41 2.63 2.60 2.48 5.08 2.66 5.14 0.23 5.46 3.82 2.14 4.35 4.19 5.61 3.28 2.35 5.10 0.08 2.80 2.38 2.20 3.12 0.34 2.18 3.05 4.16 1.15 5.49 2.01 4.70 2.52 4.78 1.96 2.89 5.35 2.78 2.06 6.29 0.62 5.45 2.18 0.41 3.47 4.18 4.56 2.02 6.65 3.02 2.08 2.55 2.80 2.03 4.31 4.87 2.64 3.04 3.24 2.31 0.96 5.57 5.22 2.29 3.74 3.14 1.44 5.02 0.55 3.19 5.18 0.75 2.04 0.88 4.18 3.62 3.15 2.21 2.15 2.55 Z=0.79 2.46 0.14 6.90 2.44 4.03 0.91 4.51 2.78 5.31 3.51 2.50 3.78 5.83 6.01 5.21 0.99 3.85 2.54 5.07 3.58 2.09 3.90 1.14 2.84 1.39 4.11 4.89 2.92 3.37 2.34 2.80 6.06 2.55 2.13 0.40 3.63 2.68 2.91 4.31 5.30 0.21 2.23 0.72 6.30 2.14 2.03 4.89 2.98 3.49 4.11 0.64 5.80 2.68 3.21 0.99 3.56 2.18 2.38 3.16 2.14 2.25 3.97 5.61 5.62 4.08 6.86 5.74 3.64 2.22 0.20 0.87 4.57 3.12 0.71 2.76 2.21 2.35 3.81 2.63 4.87 6.41 3.79 4.62 3.35 5.62 3.29 5.36 4.27 0.03 5.62 3.39 3.76 3.53 2.33 0.12 1.69 0.73 4.95 4.88 4.02 2.33 3.62 3.74 3.44 3.95 3.01 0.08 2.77 4.66 2.26 5.21 3.42 5.42 2.17 6.75 3.55 2.35 2.23 0.72 1.08 3.01 5.33 4.14 0.80 3.39 6.85 0.15 4.79 4.30 4.08 3.68 3.36 5.30 3.31 4.97 4.17 3.38 3.28 0.38 3.14 4.50 3.07 3.53 3.58 4.16 5.87 4.5 5.28 2.74 3.91 2.92 4.07 3.97 3.21 0.32 6.28 3.64 2.50 3.79 4.11 5.38 5.96 2.30 3.62 4.55 4.43 4.92 6.17 3.79 6.17 0.27 2.13 0.02 3.89 2.40 3.62 2.08 0.38 3.55 3.41 2.50 3.29 4.81 6.35 4.29 4.78 1.88 2.62 3.88 2.19 0.47 4.16 0.99 3.28 2.27 2.02 2.33 0.41 2.84 5.34 2.72 2.16 0.02 2.76 3.13 1.

82 4.96 4.86 3.16 4.87 3.94 5.05 4.29 0.22 3.73 3.28 4.03 4.30 4.08 0.68 3.44 3.57 3.32 4.29 5.02 5.12 0.11 0.33 0.67 2.54 3.66 4.25 0.54 5.56 0.25 2.75 2.18 3.16 0.69 4.35 4.04 3.39 0.58 4.69 4.01 0.36 4.10 0.27 3.63 3.08 6.41 4.52 0.79 5.22 3.59 4.61 5.57 5.45 4.49 4.29 4.78 2.50 4.79 6.04 4.21 4.98 5.15 5.03 4.17 6.71 3.14 0.34 F-4 .54 5.29 4.93 6.79 3.34 3.04 5. (continuare) 0.30 0.05 0.73 3.92 3.21 4.26 2.27 2.23 5.47 3.51 6.85 5.09 0.65 3.80 6.52 3.84 4.78 4.09 5.47 5.68 3.36 5.28 5.11 5.30 3.24 0.26 0.83 5.83 6.72 6.75 3.07 4.09 4.98 4.23 0.11 4.99 5.01 6.1.07 0.23 4.12 3.90 2.37 3.63 4.03 5.46 6.55 4.27 3.17 0.14 6.16 5.84 4.69 4.62 5.42 3.06 6.32 6.75 3.99 3.84 5.98 5.92 6.69 Tabelul F.78 4.ēx/ēy 0.30 3.09 3.28 3.52 4.31 0.95 4.17 4.13 3.79 0.18 5.26 5.36 4.56 3.41 3.19 5.26 0.19 4.32 0.93 4.87 6.29 4.85 3.19 3.49 3.96 4.25 6.22 0.13 4.03 0.89 5.25 0.28 3.29 6.46 3.36 5.62 3.60 3.93 4.45 4.08 4.82 3.73 4.04 0.23 6.32 0.34 3.31 3.18 3.33 0.28 0.21 0.52 3.25 6.27 ēx/ēy 0.78 6.79 3.42 3.33 0.70 4.52 6.84 5.96 4.19 0.64 4.31 5.00 6.88 5.73 4.35 5.16 4.02 0.06 5.95 4.99 5.20 0.44 5.51 3.46 6.06 0.25 6.43 4.94 5.79 0.17 5.66 5.29 3.19 5.48 5.62 4.18 0.56 4.10 4.62 3.15 0.45 5.83 2.71 3.55 4.32 3.42 5.73 5.70 4.01 5.42 4.38 3.91 4.86 2.17 3.38 5.66 5.08 3.81 6.57 5.02 6.39 4.13 0.00 3.86 5.95 3.53 4.03 3.91 4.00 0.31 0.98 5.58 3.81 4.15 4.36 3.25 4.64 5.13 5.43 4.27 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful