Subiectele propuse pentru examen 1. 2. Drepturile reale, caracteristica generală.

Exercitarea drepturilor coproprietarilor asupra bunurilor proprietate comună pe cote-părţi. 3. Încetarea contractului de gaj. 4. Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate. 5. Accesiunea mobiliară. 6. Modurile de constituire a dreptului de uzufruct. 7. Elementele contractului de gaj. 8. Prezumţia proprietăţii - efect juridic al posesiunii. 9. Confiscarea şi rechiziţia ca moduri de încetare a dreptului de proprietate. 10. Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate. Condiţiile necesare dobîndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Stingerea dreptului de superficie. Conţinutul patrimoniului. Efectele juridice ale posesiunii ca stare de fapt. Dreptul de folosinţă ca atribut al dreptului de proprietate. Tipurile de servitute. Dobîndirea şi pierderea posesiunii.Categorii de posesiuni. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate. Registrul bunurilir imobile. Atributele dreptului de proprietate. Constituirea şi stingerea servituţiilor. Noţiunea şi elementele posesiei ca stare de fapt. Dobîndirea fructelor a unui bun frugifer aflat în posesia unui trţ de bunăcredinţă şi rea-credinţă. 23. Exproprierea – mod de încetare a dreptului de proprietate pentru expropriat. 24. Noţiunea şi caracterele juridice a dreptului de superficie. 25. Mijloacele juridice de apărare a dreptului de proprietate. 26. Stingerea dreptului de uzufruct. 27. Exercitarea şi încetarea dreptului de gaj. 28. Noţiunea şi caracterele juridice a patrimoniului. 29. Proprietatea comună pe cote-părţi, noţiunea şi tipurile. 30. Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului aservit în cazul constituirii servituţiei.

Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului de gaj. 52. Comparaţi proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie.atribut al dreptuli de proprietate. 47. succesiune şi prin act juridic. 60. Exercitarea dreptului de superficie.Încetare gajului. 39. 49. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar în cazul constituirii uzufructului. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra comorii şi bunului găsit. Caracterizaţi dreptul de uz şi dreptul de abitaţie. Regimul juridic al bunurilor din domenuul privat. 44. caractere juridice şi obiectul uzufructului. 33. 45. 46. 56. Posesiunea ca atribut al dreptului de proprietate. Dreptul de vecinătate. 63. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi. 43. . Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului dominant în urma constituirii servutuţii. Accesiunea imobiliară. Noţiunea şi clasificarea modurilor de dobîndire a dreptului de proprietate. Regimul juridic al bunurilor. Tipurile accesiunii.Registrul gajului. Apărarea posesiunii prin acţiuni posesorii. 59. 55. 34. Încetarea dreptului de proprietate. Exercitarea şi încetarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie a soţilor. noţiune şi categorii. Exercitarea dreptului de gaj. drepturile şi obligaţiile uzufructuarului. Tipurile de servitute. Dobîndirea dreptului de proprietate prin producere. Noţiunea. Accesiunea ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate. Exercitarea uzufructului. 50. Obiectele dreptului de proprietate. 58. Modalităţile dreptului de proprietate. 48. Acţiunea de revendicare ca mijloc de apărare a dreptului de proprietate. Gajul ca drept real. 35. categoriile şi obiectele gajului. Contractul de gaj. 53. 61. noţiune. 40. 62. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie. 37. 36. 64. 57. Formele dreptului de proprietate comună. 38. 54. 32. 51. Temeiul apariţiei gajului. Ocupaţiunea – mod de dobîndire a dreptului de proprietate. Noţiunea şi clasificarea servituţiilor. Dreptul de uzufruct. 41. Dreptul de dispoziţie .31. 42.

rezolubilă şi periodică. 66.65. . Ipoteca ca drept real acesoriu. Proprietatea anulabilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful