Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie

(upozornenie: uvedený zoznam neslúži na overovanie IČ DPH)
Dátum
IČ DPH
zverejnenia osoby
v zozname

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK1020597072
SK1075485301
SK1020600625
SK1029945763
SK1020558803
SK1020596687
SK1020055454
SK1029446275
SK1020048799
SK1040318642
SK1020672114
SK1020563126
SK1020557956
SK1020029637
SK2020064365
SK2020071658
SK2020075783
SK2020076058
SK2020093053
SK2020093636
SK2020095462
SK2020172594
SK2020424516

09
09
09
09
09

04
04
04
04
04

13
13
13
13
13

SK2020459804
SK2020459881
SK2020460134
SK2020460211
SK2020462950

09
09
09
09
09

04
04
04
04
04

13
13
13
13
13

SK2020464589
SK2020465326
SK2020465887
SK2020470298
SK2020477954

Meno fyzickej osoby

Priezvisko fyzickej Obchodné meno/názov právnickej Trvalý pobyt/miesto podnikania Ulica a číslo
osoby
osoby
fyzickej osoby alebo sídlo
právnickej osoby

Štefan
Martina
Pavel
Priska
Miroslav
Peter
Mária
Jozef
Roman
Luděk
Ivan
Ingrid
Milan
Ingrid

Bálint
Beláková
Bizov
Gabulová
Hudák
Katreniak
Kelemenová
Kútik
Nadok
Neuschl
Rakšányi
Sárincová
Smädo
Výborná
UNIVERS, spol. s r.o.
CND TVRDOŠINSKÝ, s.r.o.
bauris, s.r.o.
STAVIPLAST, s.r.o.
eurolabel s.r.o.
DREVOS,s.r.o.
Valman SK, s.r.o.
NIRO s.r.o.
Elektro - Kvazár, s.r.o.
GEOMONTA - HARMANEC, spol. s
r.o.
SPAEZ spol. s r.o.
SKLOTEX Revúca, s.r.o.
DELTA s.r.o.
KO-ŠU s.r.o.
M+B spoločnosť s ručením
obmedzeným
LUNACO, s.r.o.
LUCAR spol. s r.o.
MIKROMEX a.s.
STAVASTA spol. s r.o.

Tornaľa
Svätý Anton
Závada
Nenince
Banská Bystrica II
Rimavská Sobota
Lučenec
Valaská
Teplý Vrch
Banská Bystrica I
Revúca
Banská Bystrica II
Banská Bystrica II
Revúca
Žiar nad Hronom
Krupina
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Banská Bystrica II
Banská Bystrica I
Banská Bystrica I
Banská Bystrica I
Veľký Krtíš

Tulipánova 13
451
96
Mikszáthova 9
Mládežnícka 29
Narcisová 12
Wolkrova 3
Tatranská 21
35
Sásovská cesta 74
Daxnerova 7
Nám. SNP 3
Jabloňová 16
T. Vansovej 18
SNP 137
Starohorská cesta 3
Čerenčianska 20
Stará Sobôtka 118
Kremnička 47
Mičinská cesta 19
Nový Svet 27
Partizánska cesta 3
Nemocničná 757

Kalendárny rok, v
ktorom nastali
dôvody na
zrušenie
registrácie DPH
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Banská Bystrica I
Banská Bystrica II
Revúca
Banská Bystrica I
Tajov

Majerská cesta 36
Zvolenská cesta 4
Priemyselná 9
Partizánska cesta 118
Tajov 120

2012
2012
2012
2012
2012

Lučenec
Lučenec
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Štiavnica

Martina Rázusa 62
Vajanského 80
Zvolenská 83
Mlynská 2
Sitnianskeho 6

2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020480022
SK2021346844
SK2021711241
SK2021735067
SK2021753118
SK2021847586
SK2021862480
SK2021879805
SK2021882280
SK2022017030
SK2022033739
SK2022099783
SK2022134510
SK2022213380
SK2022220772
SK2022277158
SK2022322225
SK2022324601
SK2022329012
SK2022347745
SK2022420675
SK2022495915
SK2022500183
SK2022520995
SK2022569054
SK2022616200
SK2022677558
SK2022699756
SK2022810878
SK2022872973
SK2022926631
SK2023015280
SK2023040250
SK2023052009

KLH, s.r.o.
AVROPA spol. s r.o.
DUTEC s.r.o.
STING-ENERGO, s.r.o.
IAR SR a.s.
Forest service, s.r.o.
DANIA spol.s r.o.
PKP drink, s.r.o.
Letmo SK, s.r.o.
METALREZ, spol. s r.o.
AUTO CAR - BB, s.r.o.
Clívia s.r.o.
DOVA, s.r.o.
PRIKON corporate, s.r.o.
Citadel s.r.o.
SART šport, s.r.o.
CS SERVICE, s.r.o.
GEMER KOVO s.r.o.
Zvolnet, s r.o.
TARQUS, s.r.o.
HO-PE, s.r.o.
SioTech Global, s.r.o.
N. S. F. s. r. o.
Rusticana ZV, s.r.o.
AMARYS s.r.o.
Kamenivo Transtav s.r.o.
SOLOVIČ, s.r.o.
ME&GA SK s.r.o.
TUX s.r.o.
ALBION SK s.r.o.
P.S.ENERGO,s.r.o.
A-Z KOVO s.r.o.
HZ STAV, s.r.o.
SCYLLA Security s.r.o.

Žiar nad Hronom
Zvolen
Banská Bystrica II
Banská Bystrica II
Banská Bystrica II
Gemerské Teplice
Banská Bystrica I
Lučenec
Banská Bystrica II
Valaská
Zvolen
Banská Bystrica II
Zvolen
Banská Štiavnica
Banská Bystrica I
Banská Bystrica I
Zvolen
Sirk
Zvolen
Zvolen
Banská Bystrica II
Lučenec
Zvolen
Lukavica
Banská Bystrica II
Revúca
Detva
Banská Bystrica II
Zvolen
Lučenec
Banská Bystrica II
Vígľaš
Veľký Krtíš
Banská Bystrica II

Sládkovičova 4
Námestie SNP 28
Kremnička 87
Ul. 29. augusta 29
Pod Stráňou 41
Gemerský Milhosť 39
Rudlovská cesta 85
Rúbanisko II/ 72
Mládežnícka 8
Piesok, Strojárenská 19
Tulská 8
Na Troskách 25
M. R. Štefánika 3355
Železničiarska 11
Mladých budovateľov 2
Kpt. Jaroša 3
Lučenecká cesta 6
317
Predmestie 3
Imatra 1
Zvolenská cesta 14
Rádayho 8
Jaselská 1
Lukavická 19
Horná Strieborná 299
Reussova 20
Krné 16
Námestie SNP 16
Nám. SNP 11
Petőfiho ulica 8
Tulská 66
Hájníková 288
Banícka 16
Moskovská 2337

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2023080620
SK2023119197
SK2023209298
SK2023287519
SK2023504945
SK1020146424
SK1020163551
SK1020173033
SK1020223710

SLOVAKIA FOREST SERVICE s.r.o.
A.D.V. TRADE s.r.o.
Nábytok - centrum bývania, s.r.o.
BB SK STEEL invest s.r.o.
PILAREZ s.r.o.

Zvolen
Zvolen
Banská Bystrica I
Turecká
Banská Bystrica I
Bratislava 4 - Karlova Ves
Bratislava 4 - Dúbravka
Bratislava 2 - Ružinov
Jablonové

Nám. SNP 11
Tulská 5
29. augusta 20
Turecká 313
Sásovská cesta 74
Silvánska 18
Chrobákova 20
Ružová dolina 13
137

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Miroslav
Dušan
Miroslav
Juraj

Duga
Dvorín
Fiala
Jánoš

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK1020172043
SK1072971130
SK1020221224
SK1025180750
SK2020122929
SK2020178688
SK2020214966
SK2020215131
SK2020215340
SK2020215395
SK2020217793
SK2020221467
SK2020221764
SK2020223832

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020235811
SK2020236823
SK2020236856
SK2020240662
SK2020240827
SK2020242752
SK2020242884
SK2020245579
SK2020246250
SK2020251002

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020252575
SK2020256843
SK2020258130
SK2020258163
SK2020261980
SK2020268129
SK2020287962
SK2020289348
SK2020290734
SK2020294859
SK2020295079
SK2020299798
SK2020300249
SK2020314868
SK2020321303
SK2020325494
SK2020327771
SK2020328354

Jozef
Tibor
Mário
Roman

Lisý
Mládek
Šimek
Tullala
ERILUM, s.r.o.
BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o.
Rosnička Slovakia, a.s.
KOLUMBUS Slovakia, s.r.o.
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
TechNick s.r.o.
ILABO, s.r.o.
SALLEM PARTNERS s. r. o.
KAVO-TECH spol. s r.o.
A3.boot Production s.r.o.
CENTRAL EUROPEAN GUARD
ADMINISTRATION, s.r.o.
KOMANDOR Slovensko a.s.
POLUSKA a.s.
TENZONA Bratislava, s.r.o.
METRIA STUDIO s.r.o.
ENERGIA PRO, s.r.o.
Ars B s.r.o.
Auto Danubius s.r.o.
SBS PROFESIONÁL PLUS, s.r.o.
SMOKOVEC,a.s.
PROTECT, súkromná bezpečnostná
agentúra spol. s r.o.
MEGMEDIA a.s.
J.F.Hlaváček, s.r.o.
ELS Slovakia,s.r.o.
1. produkčná, s.r.o.
Start People s.r.o.
EURO Financ s.r.o.
PP & PARTNERS s.r.o.
TAXI Bratislava PROFI a.s.
ROBIN LOOK, spol. s r.o.
Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Folk Folk, spol. s r.o.
"Hydrotechnológia Bratislava s r.o."
Rádio VIVA, a.s.
IMIDJEX spol.s r.o.
" GALIMPEX - S, s.r.o "
KOVODRUŽSTVO
KONTUR spol. s r.o.

Bratislava 2 - Ružinov
Lozorno
Jakubov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 4 - Záhor. Bystrica
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 4 - Karlova Ves
Bratislava 4 - Karlova Ves

Súhvezdná 6
Pri Majeri 5
475
Jégého 8
Továrenská 14
Ružinovská 1
Kopčianska 89
Einsteinova 18
Tupolevova 21
Lachova 4
Trstínska 13
Grösslingova 45
Jamnického 16
Staré Grunty 53

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Pezinok
Bratislava 2 - Vrakuňa
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov

Trnavská cesta 50
Elektrárenská 1
Halašova 2
Bojnická 3
Stará Vajnorská 17
Trnavská 27
Hrnčiarska 83
Ráztočná 60
Galvaniho 14
Koceľova 15

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 4 - Devín. Nová Ves
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - P. Biskupice

Palkovičova 6
Odbojárov 3
Koceľova 15
Seberíniho 1
Košická 48
Drieňová 1
Klariská 6
Záhradnícka 46
Prístavná 10
Gagarinova 7
Ľanová 6
Gorkého 15
Čajakova 14
Šalviova 1
Pribinova 4919
Vápenka 1
Galvaniho 6
Lotyšská 10

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 2 - Vrakuňa

Slatinská 4

2012

Bratislava 3 - Nové Mesto

Tupého 23

2012

Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - P. Biskupice
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 4 - Devín. Nová Ves
Bratislava 1 - Staré Mesto

Domkárska 13
Mesačná 20
Stará Ivánska cesta 1
Rožňavská 21
Pieskovcová 44
Štúrova 12

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 1 - Staré Mesto

Hviezdoslavovo nám. 14 2012

Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka

Tupolevova 5
Haanova 10

2012
2012

Bratislava 5 - Petržalka
Malacky
Pezinok
Bratislava 2 - Ružinov

Kopčianska 88
Nádražná 23
Panholec 1
Miletičova 23

2012
2012
2012
2012

SK2020766396

JUPOL s.r.o.
ZAK & Co. spol. s r.o. /v jazyku
slovenskom/ ZAK & Co. G.m.b.H. /v
jazyku nemeckom/ ZAK & Co. L.t.d.
/v jazyku anglickom/
ALK VARIANT SHOP spol. s r.o.
MADE IN... financial management
spol. s r.o.
UNIKO Partners, s.r.o.
MEPOS, s.r.o.
A - Team security, a.s.
K S J, spoločnosť s ručením
obmedzeným

Bratislava 1 - Staré Mesto

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020820538
SK2020873085
SK2020903984
SK2021630149
SK2021704993
SK2021726443
SK2021756869
SK2021769640
SK2021802629
SK2021802739
SK2021846871
SK2021878067
SK2021886053
SK2021891212

GLOBS, spol.s.r.o.
EKROSR s. r. o.
AFORTUNA, spol. s r.o.
Aspect M.I.S.D. spol. s r.o.
Prestom Partners, s.r.o.
MERCURY RENT s.r.o.
VOSS s.r.o.
SAVIO s.r.o.
TRIFORM FACTORY s.r.o.
ORNER, s.r.o.
MIVOKOR SK s.r.o.
HSP, s.r.o.
EKO - MAX,s.r.o.
AMARUS s.r.o.

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Rača
Pezinok
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 4 - Karlova Ves
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov

Martinengova 20
2012
Hviezdoslavovo námestie
13
2012
Stará Vajnorská 4
2012
Pri Struhe 34
2012
Jesenského 4
2012
Ferienčíkova 18
2012
Prievozská 18
2012
Albrechtova 1
2012
Trenčianska 6
2012
Šancová 82
2012
Vyšehradská 12
2012
Kopčianska 63
2012
Jurigovo námestie 5
2012
Hraničná 16
2012
Trenčianska 57
2012

13
13
13
13
13

SK2021931087
SK2021935993
SK2021938468
SK2021945596
SK2021951602

MEDIA SOLUTIONS SLOVAKIA a.s.
Energy Concept, s.r.o.
TENZONA INVEST s.r.o.
Developcom s.r.o.
TML Slovensko s.r.o.

Bratislava 2 - P. Biskupice
Bratislava 4 - Karlova Ves
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov

Podzáhradná 4
Líščie údolie 68
Bojnická 3
Obchodná 42
Páričkova 18

09 04 13

SK2020329058

09 04 13

SK2020329135

09
09
09
09
09
09
09

13
13
13
13
13
13
13

SK2020329267
SK2020331489
SK2020331654
SK2020332743
SK2020336978
SK2020346306
SK2020347483

09 04 13

SK2020349661

09 04 13
09 04 13

SK2020350057
SK2020352048

09
09
09
09

13
13
13
13

SK2020353434
SK2020358571
SK2020360628
SK2020394211

09 04 13
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04

UNIMONT ČAJKOV s.r.o.
METALL DESIGN - oceľové
konštrukcie, spol. s r.o.
EXMONT ENGINEERING, spol. s
r.o.
ELEE, spol. s r.o.
ANČETA s.r.o.
NOVA INTERIER, s.r.o.
CERSA spol. s r.o.
Metalia, a.s.
Spiller Farmer spol. s r.o.

2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13

SK2021961458
SK2022003940
SK2022014962
SK2022130781
SK2022151549
SK2022156477
SK2022185825
SK2022191292

09 04 13

SK2022192447

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022195747
SK2022198321
SK2022235347
SK2022250989
SK2022287311
SK2022287993
SK2022293977
SK2022299455
SK2022312589
SK2022316692
SK2022318496
SK2022330057
SK2022371615
SK2022373320
SK2022397949
SK2022403768
SK2022404252
SK2022405308
SK2022449352
SK2022487742

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022515550
SK2022571452
SK2022571815
SK2022572728
SK2022644393
SK2022646505
SK2022650762
SK2022652170
SK2022664446
SK2022677624
SK2022704442
SK2022707203

KESAT AS a.s.
Prestom Education s. r. o.
AVENTURA, s.r.o.
TAZAR GROUP s.r.o.
Elektro WORKS, spol. s r.o.
DAREN GASTRO SLUŽBY, s.r.o.
P.M.P. SECURITY s.r.o.
SECURITAS GROUP, s.r.o.
CAREXPRESS - express courier
service s.r.o
SCTF Slovakia, s.r.o. (Do 4.3.2013
MOMA, s.r.o)
PROPER Facility SK, s.r.o.
VR JET, a.s.
BLUE HOTELS, spol. s r.o.
Arzenal EXPORT-IMPORT s.r.o.
SELECT systems, spol. s r.o.
CeTePe s. r. o.
LEAM s.r.o.
Altener s. r. o.
TORTUGA, s.r.o.
PROVITEO spol. s r.o.
Nábytok GALAN, s.r.o.
HELLO Slovakia s.r.o.
STAVOCON s.r.o.
GRIFIS, s.r.o.
M.I.M. INVEST, s.r.o.
H2H spol. s r.o.
D.I.D Slovakia s.r.o.
TABAL, s. r. o.
POPCAR SK, s.r.o.
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s
r. o.
SALU logistic s. r. o.
TATRY ŠTÔLA s. r. o.
nakup.it, s.r.o.
JM Engineering-SK s. r. o.
Hotel Echo s. r. o.
LLZ Servis, s. r. o.
ALL MOBIL a. s.
KT-TRANS, s. r. o.
ZAPRO, s. r. o.
BA - HOLZ s. r. o.
BE-Q Slovakia, s. r. o.

Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 4 - Karlova Ves
Plavecký Štvrtok
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto

Trnavská cesta 70
Ferienčíkova 18
Kopčianska 10
Stará Vajnorská 37
Majerníkova 48
351
Belopotockého 2
Strážna 11

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 5 - Petržalka

Jiráskova 2

2012

Bratislava 3 - Nové Mesto
Malacky
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 5 - Jarovce
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Pezinok
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 3 - Rača
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 5 - Petržalka
Stupava
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov

Nobelova 34
Pezinská 37
Ivanská cesta 30
Halašova 2
Mandľová 77
Ružová dolina 6
Plynárenská 2
Šoltésovej 18
Palárikova 17
Radlinského 2
Sabinovská 10
M. R. Štefánika 6
Prokopa Veľkého 54
Hubeného 7
Galvaniho 2
Gessayova 3
Sama Chalupku 11
Beskydská 2
Košická 44
Banšelova 1

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 3 - Nové Mesto
Tomášov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Malacky

Nobelova 34
Mierova 24
Zrínskeho 15
Bazová 7
Svetlá 1
Prešovská 39
Galvaniho 12
Svetlá 1
Račianska 33
Račianska 72
Miletičova 65
Pezinská 11

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09 04 13

SK2022722460

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022733471
SK2022745439
SK2022748178
SK2022760102
SK2022764216
SK2022777735
SK2022796974
SK2022812143
SK2022828148
SK2022889055

09
09
09
09
09

04
04
04
04
04

13
13
13
13
13

SK2022898229
SK2022915312
SK2022924959
SK2023010968
SK2023064571

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2023101256
SK2023119989
SK2023124290
SK2023137105
SK2023155596
SK2023172140
SK2023269589
SK2023312720
SK2023344114
SK2023357314
SK2023360119
SK2820001481
SK2820002779
SK4020107872
SK4020253908
SK4020265425
SK4020304233
SK4020335616
SK4020348563
SK1048278308
SK1020656571
SK1020628268
SK2020044653
SK2020051297
SK2020055037

PROGETTO GASTRO LR s.r.o.
SUPRAVIA Destination Management
s. r. o.
HABITÉ, spol. s r. o.
LAJNARI, s. r. o.
VOKUPE, spol. s r.o.
C.L.K. Trade s.r.o.
in-CARGO s. r. o.
OMNIS Finance, s. r. o.
MC GOLD, spol. s r. o.
MF Building, s. r. o.
H.V.B. spol. s r. o.
CID - Creative Interior Design, s. r. o.
Solar Time, s. r. o.
Bonbón Palace, s. r. o.
STAV - EXCLUSIVE s. r. o.
Mobby s. r. o.
PERSONAL SERVICE SLOVAKIA
s.r.o.
MKKU s.r.o.
PEMAR SECURITY s. r. o.
ABA 1 s. r. o.
AYSA spol. s r.o.
Landzia, s. r. o.
Redmont Partners s. r. o.
CONTSPED s. r. o.
Inarax s.r.o.
LEUTERIO CONSTRUCT s.r.o.
MUSSON s. r. o.
Murphys s.r.o.
EuroLightStones,s.r.o.
HSF System a.s.
REVENGE, a.s.
F-STAV s.r.o.
ROLINCO ANSTALT
WELLSTAR GmbH & Co.KG
BKS DECOR s.r.o.
Rastislav
Dušan
Janka

Krajňak
Varga
Vincová
KOREKO PLUS, s.r.o.
CHOFAM, s.r.o.
DK SERVIS, spol. s r.o.

Bratislava 3 - Rača

Zvončeková 54

2012

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Pezinok
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - P. Biskupice

Zámocká 12
Hrobákova 8
Miletičova 21
Budovateľská 19
Račianska 96
Zámocká 16
Vyšehradská 12
Glejovka 1
Košická 44
Slovnaftská 102

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 2 - Ružinov

Vajanského nábrežie 17
Mlynské Nivy 56
Tematínska 7
Muchovo námestie 12
Záhradnícka 95

2012
2012
2012
2012
2012

Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 2 - Ružinov
Bratislava 3 - Nové Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 2 - P. Biskupice
Bratislava 4 - Dúbravka
Bratislava 1 - Staré Mesto
Bratislava 5 - Petržalka
Senec
Bratislava 2 - Ružinov
Vratimov 3
Praha 5-Stodulky
Litomyšl
Vaduz
Berlín
Štěchovice
Michalovce
Valaliky
Košice - m.č. Staré Mesto
Košice - m.č. Nad jazerom
Košice - m.č. Dargov. hrdinov
Košice - m.č. Západ

Banšelova 21
Miletičova 63
Lietavská 13
Technická 5
Jeséniova 19
Kremnická 24
Fraňa Kráľa 21
Závodná 3
Saratovská 2
Špitálska 10
Betliarska 12
Štefánikova 74
Dulovo námestie 8
Mourova 1131
Za Mototechnou 4
Smetanovo náměstí 117
Austrasse 49
Charlottenstrasse 4
Hlavní 4
Lipová 24
Hlavná 164
Pajorova 11
Napájadlá 2
Buzulucká 1
Tr. SNP 67

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13

SK2020105296
SK2020377458
SK2020481034
SK2020490153
SK2020490329
SK2020491242

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020505916
SK2021797437
SK2021803410
SK2021805984
SK2021870587
SK2021895590
SK2021915192
SK2022029680
SK2022371824
SK2022420499
SK2022432159
SK2022441542
SK2022460176
SK2022621832
SK2022672168
SK2022763270
SK2022821680
SK2022847376
SK2022916324
SK2023323599
SK2023466500
SK2023467666
SK1020277192
SK1020383298
SK1042142112
SK1020424570
SK1027121931
SK1020413328
SK1078597938
SK1039931739
SK1074618039
SK1020398588
SK1020381274
SK1074254368
SK1020357690
SK1020411623
SK1029162673

Prefabetón Koš, a. s.
Agrovest, spol. s r.o.
ALSIG spol. s r.o.
HaRT spol. s r.o. /resp. s.r.o./
LCS ELECTRONICS, spol. s r.o.
ALBAT, spol. s r.o.
Trebišovské pekárne a cukrárne
a.s.v likvidácii
BEKAST s.r.o.
Widos, s.r.o.
NORTHWAY Slovakia, spol. s r.o.
SteelComfort s.r.o.
JP Sonet, s.r.o.
BEDE, spol. s r.o.
Steelstav, s.r.o. Košice
NOVEDAS, s.r.o.
NoLimit Transport, s.r.o.
Pannonium trade, s.r.o.
VSS Foundry, s.r.o.
SR DEVELOPMENT, s.r.o.
V.A.L. AGENCI s. r. o.
free-zona s.r.o.
PP 3, s.r.o.
SM Trade Košice, s.r.o.
KONIX, s.r.o.
SK - PROJECT 2009, s.r.o.
FLOR PLUS s.r.o.
KVESTA s.r.o.
WAY WOOD s.r.o.
Pavol
Juraj
Milan
Gabriel
Lívia
Štefan
Kristína
Július
Marián
Jozef
Ľudovít
Jaroslav
Zoltán
Milan
Rudolf

Ábrahám
Bugyi
Huszár
Juhász
Kesziová
Kršiak
Mozolová
Németh
Rebek
Sucháň
Sulaček
Svrbický
Szántó
Škorík
Tábi

Koš
Košice - m.č. Nad jazerom
Košice - m.č. Sídl. Ťahanovce
Košice - m.č. Staré Mesto
Košice - m.č. Staré Mesto
Košice - m.č. Barca

Železničná 285/12
Textilná 4
Sofijská 18
Hrnčiarska 12
Jesenského 7
Barčianska 64

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Trebišov
Rožňava
Spišská Nová Ves
Košice - m.č. Dargov. hrdinov
Košice - m.č. Šaca
Michalovce
Rožňava
Košice - m.č. Šaca
Michalovce
Košice - m.č. Juh
Košice - m.č. Západ
Košice - m.č. Juh
Košice - m.č. Juh
Košice - m.č. Juh
Rožňava
Košice - m.č. Nad jazerom
Košice - m.č. Juh
Košice - m.č. Sever
Košice - m.č. Šaca
Košice - m.č. Západ
Košice - m.č. Staré Mesto
Košice - m.č. Staré Mesto
Trnovec nad Váhom
Želiezovce
Kmeťovo
Štúrovo
Nesvady
Lovce
Topoľčany
Číčov
Zlaté Moravce
Šurianky
Rybník
Čakajovce
Imeľ
Sľažany
Nitra

Švermova 2320
Jasná 5
Podskala 1
Buzulucká 21
Učňovská 6
Nám. Osloboditeľov 1
Šafárikova 80
Vstupný areál U.S. Steel
Močarianska 19
Gemerská 3
Kremnická 9
Južná trieda 82
Južná trieda 93
Južná trieda 93
Námestie baníkov 35
Textilná 6
Pri bitúnku 13
Národná trieda 46
Buzinská 580
Rožňavská 16
Komenského 71
Stará prešovská 10
363
Mierová 61
8
Želiarsky svah 20
Komenského 7
210
M.Benku 31
Hamská cesta 1
Štefánikova 35
101
Viničná ulica 6
289
Malá okružná 31
242
Nedbalova 13

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK1020392406
SK2020136899
SK2020143015
SK2020146238
SK2020148196
SK2020151232
SK2020151650
SK2020152046
SK2020158415
SK2020158536

09
09
09
09

04
04
04
04

13
13
13
13

SK2020159075
SK2020160263
SK2020235822
SK2020237626

09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13

SK2020377194
SK2020398600
SK2020399095
SK2020401625
SK2020404826
SK2020420138

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020420556
SK2021572498
SK2021742877
SK2021755527
SK2021854912
SK2021915566
SK2021956145
SK2021989783
SK2022076111
SK2022097264
SK2022116998
SK2022139647
SK2022140725
SK2022174726
SK2022181799
SK2022213853
SK2022217428
SK2022221674
SK2022263837
SK2022322478
SK2022342553

Jiří

Vylimec
POĽNOCHOV, s.r.o.
NOFA TRANS SPED,s.r.o.
DREVODOMA, spol. s r.o.
SDK R.S. NÁDEJ s.r.o.
SIERANT Nitra, s.r.o.
Plastika - Machinery, s.r.o.
ASP, s.r.o.
ARENA SLOVAKIA, s.r.o.
ELEKTRA NITRA, s.r.o.
ARENA ŠPORT, s.r.o.
MOGYI SLOVAKIA, s.r.o.
STAX, s.r.o.
MEDFIN-lízing, a.s.
VPP - verejno-prospešný podnik,
spol. s r.o.
OLYMPS DOOR spol. s r. o.
REKO spol. s r.o.
"PROPAG STUDIO" spol. s r.o.
STARP TRADE, spol. s r.o.
DMG, s.r.o.
Poľnohospodársky podnik Hajná
Nová Ves, akciová spoločnosť
RUNNEX, s.r.o.
AMAX Slovakia International, s.r.o.
MECCANICA, s.r.o.
MASTER BUILDER, s.r.o.
Aktrion s.r.o.
P.K.S. AGRO FARM s.r.o.
MOBILFLOTTA, s.r.o.
TWS Slovakia, s.r.o.
PEETER´S SLOVAKIA, s.r.o.
OKNO SK, s.r.o.
HANA s.r.o.
AD MARK s.r.o.
MARBEX, spol. s r.o.
LAJT s.r.o.
JU & RO, s.r.o.
JAKOBAL, s.r.o.
KRI-GAL, s.r.o.
AUTOŠKOLA PODSKLAN, s.r.o.
Petkopet s.r.o.
TERNO NR, s.r.o.

Močenok
Blesovce
Štúrovo
Hostie
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Komárno
Nitra

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Komárno
Marcelová
Bratislava 3 - Rača
Želiezovce

Nitrianska 130
135
Sv. Štefana 81
328
Škultétyho 20
J. Haška 1
Novozámocká 222
Jakuba Haška 1
Dunajské nábrežie 1151
Nábrežie mládeže 95
Dunajské nábrežie-Parné
kúpele 1151
Lipový rad 1510
Žitná 25
Komenského 36

Jelenec
Komárno
Iža
Levice
Želiezovce
Preseľany

377
Á. Jedlíka 4544
Bokroš 24
Kalnická cesta 8
Mierová 87
Školská 470

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Hajná Nová Ves
Topoľčany
Nitra
Nové Zámky
Chotín
Nitra
Búč
Komárno
Nové Zámky
Nitra
Nová Ves nad Žitavou
Veľký Cetín
Nitra
Levice
Levice
Veľké Ripňany
Horná Seč
Komárno
Nitra
Nitra
Nitra

Dopravná 11
Mostná 13
Považská 40
Športová 334
Piaristická 2
Hviezdna 318
Hradná 3796
Nábrežná 23
Nábrežie Mládeže 49
Hviezdoslavova 600
Tichá 417
Piaristická 2
Kalnická cesta 8
Čsl. Armády 6
Behynce, Hlavná 143
Hronská 107
Rákócziho 25
Štefánikova trieda 79
Rastislavova 12
Dlhá 96

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022361231
SK2022378435
SK2022409103
SK2022428562
SK2022526462
SK2022574422
SK2022580967
SK2022612614
SK2022738872
SK2022751269
SK2022778142
SK2022877450

Wikings, s.r.o.
SWEET HOME s.r.o.
DEMAR - SK s.r.o.
Kohlberger , s.r.o.
J & J GROUP, s.r.o.
JOTI, s.r.o.
HM CARS fla s.r.o.
PE - PEK s.r.o.
Imperity Cosmetics s.r.o.
Alfacorp s.r.o.
COOL & HEATING s.r.o.
Legends Store s.r.o.

Veľké Lovce
Štúrovo
Zlaté Moravce
Komárno
Komárno
Kolárovo
Nitra
Bátovce
Komárno
Nitra
Dolné Semerovce
Nitra

448
Nánanská 65
Obecná 27
Mederčská 2
Sústružnícka 1369
časť Částa 280
Novozámocká 104
202
Cintorínsky rad 43
Štúrova 51
94
Farská 8

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022936905
SK2022954098
SK2022960830
SK2023007228
SK2023012497
SK2023070016
SK2023225930
SK2023267895
SK2023526989
SK1073849194
SK1070545894
SK1020700439
SK1020390976
SK1020731250
SK1041007847
SK1020709492
SK1020731426
SK1020747981
SK1026782790
SK1081783197
SK1044236039
SK2020019397
SK2020021630
SK2020022026
SK2020503738
SK2020508897
SK2020512626
SK2020514012
SK2020514870
SK2020514969
SK2020515079

HORAL - K s.r.o.
N & T, s.r.o.
HM CARS swe s.r.o.
BRAMIL, s.r.o.
DEJAMEDICAL s.r.o.
EUROPE COLD TRANS a.s.
Alegra s. r. o.
BLACK COFFEE s.r.o.
HEMERA s.r.o.

Žemberovce
Šahy
Nitra
Nitra
Tvrdomestice
Nitra
Iža
Zlaté Moravce
Komárno
Kežmarok
Kežmarok
Bardejov
Poprad
Poprad
Vechec
Humenné
Poprad
Ovčie
Osikov
Poprad
Snina
Spišská Teplica
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Levoča
Bardejov
Kežmarok
Poprad
Tatranská Javorina
Gánovce
Poprad

Červenej Armády 288/22
Hontianska cesta 81
Novozámocká 104
Metodova 61
67

Slavomír
Irena
Tomáš
Ján
Ľuboš
Jozef
Alexander
Adrián
Štefan
Marián
Jozef
Slavomír

Adamjak
Badžová
Kručovský
Kuna
Osacký
Petriľák
Smoľák
Šavel
Šimčík
Špirka
Vencel
Vielkievič
GasOil engineering, a.s.
EURPAL Slovakia, s.r.o.
MRAZIARNE Kežmarok, s.r.o.
VEPOS - AUTOCENTRUM s.r.o.
PULS s.r.o. BARDEJOV
MIROND, spol. s r.o. Kežmarok
SELLEX TATRY, s.r.o.
POĽANA, a.s.
STELLA POPRAD, spol. s r.o.
AB LINE, s.r.o.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
Komárňanská 683
2012
Dlhá 44
2012
Cintorínsky rad 21
2012
Štúrova 16
2012
Poľná 42
2012
Fučíkova 24
2012
Železničná 16
2012
Továrenská štvrť 57
2012
Školská 344
2012
Laborecká 72
2012
Tajovského 9
2012
115
2013
78
2012
Ludvíka Svobodu 38
2012
25.novembra 7
2012
Tatranská 742
2012
Popradská 27
2012
Slavkovská 1731
2012
Popradská cesta 27
2012
Priemyselná 1459
2012
Nad traťou 1
2012
Stavbárska 54
2012
27
2012
Staré Ihrisko 10
2012
Popradské nábrežie 447 2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020516872
SK2020517961
SK2020520293
SK2020521107
SK2020522845
SK2020522977
SK2020657936
SK2021299555
SK2021710031
SK2022001982

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022005183
SK2022011244
SK2022128768
SK2022193723
SK2022195890
SK2022215206
SK2022242992
SK2022351309
SK2022386333
SK2022420785
SK2022467810
SK2022476093
SK2022603319
SK2022631270
SK2022706015
SK2022735187
SK2022881168
SK2022909515
SK2022983028
SK2022996976
SK2023023849
SK2023035366
SK2023167817
SK2023331222
SK1020513109
SK1020581738
SK1022260778
SK1020305792
SK1020067642
SK1049404103
SK1032425152
SK1070486329
SK2020079314

SLOVAKIA INN., spol. s r.o.
COMMERCE EW, spol. s r.o.
AVEC spol. s r.o. v konkurze
Tomba, s.r.o.
NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
ORION-plus, s.r.o.
PERKINS, a.s.
BOSSANOHA, s.r.o.
U Richtára, s.r.o. Prešov
EURO KAMEŇ, s.r.o.
MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA,
s.r.o.
HK Poprad, s.r.o.
TAVA, s.r.o.
DUO Stav, s. r. o.
SAPPO SHOPPING CENTER, s.r.o.
BALKANTRANS, s.r.o.
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
ŽIVMAX, s.r.o.
NARNAS Prešov, s.r.o.
APARTMÁNY TORYSA s.r.o.
DOMPLUS s. r. o.
European Staffing, s.r.o.
ij, s. r. o.
ADALIA - DM, s.r.o.
ABON SQ s. r. o.
Josim s.r.o.
VŠT - stav s.r.o.
DIPREX plus, s.r.o.
PEDRO COMPANY s. r. o.
SJDstav, s.r.o.
KLIMAPO, s. r. o.
ROZARKA s.r.o.
PJ Motorsport s. r. o.
MARIDE s.r.o.
Miroslav
Michal
František
Ľuboš
Alena
Vladimír
Michal
Radovan

Baránek
Benca
Cvaško
Hladký
Luhová
Mikloš
Miškeje
Petrgalovič
FARELTEX, s.r.o.

Batizovce
Prešov I
Prešov II
Prešov I
Prešov II
Prešov II
Poprad
Prešov I
Prešov I
Spišské Podhradie

Osloboditeľov 231
Masarykova 16
Svätoplukova 12
Kováčska 1
Bardejovská 38
Masarykova 20
Partizánska 84
Hlavná 107
Hlavná 71
Štefánikova 43

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Hranovnica
Poprad
Poprad
Poprad
Poprad
Poprad
Vysoké Tatry
Bardejov
Prešov II
Prešov I
Prešov II
Poprad
Prešov II
Poprad
Bardejov
Prešov II
Vranov nad Topľou
Huncovce
Ľubica
Poprad
Prešov I
Snina
Prešov II
Kokošovce
Sverepec
Bojnice
Považská Bystrica
Nová Ves nad Váhom
Púchov
Prievidza
Partizánske
Modrová
Trenčín

Mierové nám. 399
Štefánikova 6
Zimná 7
Alžbetina 401
Nám. sv. Egídia 78
Hraničná 4
Tatranská Lomnica 87
Priemyselná 29
Jesenná 26
Budovateľská 48
Zlatobanská 12
Nám. sv. Egídia 44
Višňová 6
Dominika Tatarku 13
Námestie SNP 1
Kpt. Nálepku 6
Námestie slobody 1
Hlavná 115
Budovateľská 17
Levočská 6
Budovateľská 38
Strojárska 2740
Jesenná 1
74
308
Školská 373
Školská 4
137
Mládežnícka 2
J. Roháča 5
Malé Bielice 29
204
Horný Šianec 29

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13

SK2020113931
SK2020115053
SK2020116021
SK2020117066
SK2020175355
SK2020179623
SK2020313350

STAKOS SLOVAKIA, a.s.
BOKA, s.r.o.
Domatos s.r.o.
INVESTIL s.r.o.
TRIMONT, s.r.o.
Záhradníctvo MK, s.r.o.
VIDO spol. s r.o.

Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Lednica
Ilava
Trenčín
Trenčín
Beluša

Obrancov mieru 2
Otrokovická 6
233
Hurbanova 32
Dolný Šianec 1
Nemocničná 9
Trenčianska 227
Nám.Dr.A.Schweizera
194
Zlatovská 2332

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020382529
SK2020386445
SK2020436033
SK2020440081
SK2020440961
SK2020442105
SK2020442369
SK2021429179
SK2021438056
SK2021622559
SK2021730788
SK2021747090
SK2021821142
SK2021851964
SK2021905314
SK2021942054
SK2022033376
SK2022042242
SK2022106977
SK2022109232
SK2022170040
SK2022260284
SK2022278731
SK2022312996
SK2022332037
SK2022358822
SK2022370559
SK2022420983

Stará Turá
Trenčín
Dubnica nad Váhom
Považská Bystrica
Domaniža
Lednické Rovne
Záriečie
Prievidza
Bojnice
Trenčín
Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
Považská Bystrica
Ilava
Handlová
Bánovce nad Bebravou
Trenčín
Dubnica nad Váhom
Bojnice
Prievidza
Košeca
Považská Bystrica
Trenčín
Púchov

Zakvašov 1528
421
Schreiberova 369
504
A.Hlinku 8
Okrajová 2
Pod Sokolice 6673
Novackého 4
1.mája 1
Brnianska 2
J.Psotného 1772
Podjavorinskej 1614
Vážska 1
Žilinská 810
Trenčianska 23
Parková 804
Záfortňa 1
Električná 5
Centrum I 67
Hurbanovo nám. 29
Olympionikov 718
Zliechovská ulica 5
M. R. Štefánika 157/45
Istebnícka 93
Hollého 18

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09 04 13
09 04 13
09 04 13

SK2022451860
SK2022625088
SK2022734483

CHIRASYS, spol. s r.o.
WORLDCOLOUR, s.r.o.
BKS spol. s r.o.
TECHNOLIVING, s.r.o.
STYLEX - SLOVAKIA, s.r.o.
Ledrov, spol. s r.o.
UNIVERZAL BT, spol.s r.o.
GAZZA s.r.o.
VIS MAIOR TILES s.r.o.
Arkádia TN, a.s.
SALTUS, s.r.o.
PEKOS plus, spol. s r. o.
SPORT REAL s.r.o.
BETA TRENČÍN s.r.o.
DANEX TRANS, s.r.o.
TOMAQ s.r.o.
R.M.F., s.r.o.
Medelix s.r.o.
PORTER ORSÁG, spol. s r.o.
Connect International, s.r.o.
uniconsult, s.r.o.
AQUAPET, s.r.o.
UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
TECHNOL development, s.r.o.
Meriot, s.r.o.
MAXIS - STAV, s.r.o.
PEGA Trenčín, s.r.o.
VENGE s.r.o. v konkurze
AGS Any GEOMATICS Systems,
s.r.o.
MOBILNÉ DOMY, s. r. o.
AKDP, s. r. o.

Púchov
Nové Mesto nad Váhom
Udiča

J. Hašku 18
146

2012
2012
2012

09 04 13
09 04 13
09 04 13

SK2022811120
SK2022846001
SK2022907843

LED it, s. r. o.
TRILAB s. r. o.
TIPLAST PLUS, s. r. o.

Považská Bystrica
Nedožery - Brezany
Stará Turá

Považské Podhradie 257 2012
Družstevná 1
2012
SNP 41
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022911176
SK2022916434
SK2022932032
SK2023185747
SK2820000986
SK1045386584
SK1020131497
SK1020334381
SK1020339826
SK1020108848
SK1020273760
SK1020130848
SK1020272275
SK1020803773
SK1020333842
SK2020020101
SK2020128891
SK2020162364
SK2020165048
SK2020165444
SK2020165741
SK2020168579
SK2020187268
SK2020194275
SK2020195584
SK2020195991
SK2020196233
SK2020196376
SK2020196662
SK2020197256
SK2020197267

09
09
09
09

04
04
04
04

13
13
13
13

SK2020197278
SK2020198510
SK2020222017
SK2020264631

09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13

SK2020365886
SK2020366568
SK2020366601
SK2020367624
SK2020369373
SK2020369692
SK2020372717

Ateliér A13 s. r. o.
UTRANS ŠPED s. r. o.
P plus G, s. r. o.
Levi Group s.r.o.
SERVIZI E CONTABILITA s. r. o.
Soňa
Erik
Vladimír
Roman
Jana
Ladislav
Gabriel
Ivan
Oto
Ľubomír

Csibová
Csillag
Deák
Ladvenica
Machálková
Mészáros
Nagy
Olša
Zachej
Železník
GOLD.BED, s.r.o.
PANAX F.C.S., spol. s r.o.
HARMANN, s.r.o.
Personal servis, s.r.o.
ALIMENTA NATUR, a.s.
CUKOP, a.s.
Fonatech, spol. s r.o.
Inštal H, s.r.o.
Strýček, s.r.o.
BEMME, s.r.o.
M & K DUNA-OFFSET, s.r.o.
EUROSTAV-DS, a.s.
B.E.N., s.r.o.
HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
ART Design STUDIO s.r.o.
Fima möbel, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo
podielníkov Horný Bar
Bonbon Hotels Slovakia, spol. s r.o.
JJJ STAV - BUILD, s.r.o.
A Gentle & service, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo v
Ohradoch
MIKLÓS & CO s.r.o.
DUNA PAPIER, s.r.o.
CZUCZ, s.r.o.
FRIG - PRODUCT spol. s r.o.
JORVIK, s.r.o.
I.R.R.A., spol. s.r.o.

Trenčín
Považská Bystrica
Trenčín
Pravenec
Považská Bystrica
Gabčíkovo
Kajal
Bohdanovce nad Trnavou
Trnava
Trnava
Jelka
Kajal
Sereď
Banka
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Vlčkovce
Piešťany
Senica
Košúty
Šamorín
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Malé Dvorníky
Dunajská Streda
Trnava
Dunajská Streda

S. Chalupku 32
Moyzesova 101
Istebnícka 93
Pravenec 273
Zámostie 180
Podzáhradná 5
476
140
Jiráskova 21
A.Kubinu 21
Školská 74
474
Mládežnícka 10
Cesta J.Alexyho 33
Osvaldova 50
Pekárska 11
Štefánikova 26
Študentská 39
Kapitulská 26
Sladovnícka 22
46
Sládkovičova 10
Robotnícka 76
284
Márie 2
Kukučínova 39
Priemyselná 2
Dedinský rad 17
Alžbetínske nám. 2
Pekárska 14
Jesenského 2

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Horný Bar
Dunajská Streda
Trnava
Trnava

162
Alžbetínske nám. 2
Pekárska 11
Námestie SNP 3

2012
2012
2012
2012

Ohrady
Dunajská Streda
Dunajská Streda
Šamorín
Šamorín
Šamorín
Jelka

Nový rad 42
Hlavná 677
Bratislavská cesta 8
Senecká cesta 21
Gazdovský rad 41
Nová 19

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Roľnícke podielnické družstvo
Prašník
ZIPPA, s.r.o.
JAMRICHDENTA,spol.s r.o.
TM-PLUS, spol. s r.o.

09
09
09
09

04
04
04
04

13
13
13
13

SK2020395289
SK2020397082
SK2020397093
SK2021137184

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2021137514
SK2021640489
SK2021794104
SK2021832230
SK2021923893
SK2022010485
SK2022148931
SK2022182228
SK2022239450
SK2022306440
SK2022369107
SK2022369591
SK2022402569
SK2022550904
SK2022651081
SK2022662378
SK2022781013
SK2022792442
SK2022839478

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2022878209
SK2022879518
SK2022937785
SK2022939501
SK2022940392
SK2022943230
SK2023032770
SK2023061612
SK2023117393
SK2023339087
SK1043158072
SK1020494607
SK1020490658
SK2020096727
SK2020099653

09 04 13

SK2020099763

TI - KOMPAKT, s.r.o.
CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
CONSULTING & CONTROL OF
WELDING, s.r.o.

09 04 13

SK2020100665

S-EPI, s. r. o.

Work-Land, s.r.o.
MARKER, spol. s r.o.
Technológie Slovensko, s.r.o.
SzabSoft, s.r.o.
H.S. TEAM, s.r.o.
CS.A.-STAV, s.r.o.
R-lub Slovakia, s.r.o.
ČOKO bonbon s.r.o.
Quad speed spol. s r.o.
TERMÉK, s.r.o.
JORVIK RETAIL s.r.o.
buraj, s.r.o.
MP - ELMONT, s.r.o.
DEMI šport, s.r.o.
db trade, s.r.o.
AB - Transport, s.r.o.
ITT PRODUCTION s.r.o.
NORNEL, s.r.o.
V M F STAV, s.r.o.
TELEKOMUNIKATION & MORE
s.r.o.
BUZMA s.r.o.
COOL FASHION, s. r. o.
PREMA RAIL TRADE, s.r.o.
Pekáreň Lipót, s.r.o.
OLIMEX s.r.o.
Robert Metzner spol. s r.o.
PORTADOOR s.r.o.
AUTOSLUŽBY - SERVIS A+A s.r.o.
BC TRADING,s.r.o.
Roman
Štefan
Jozef

Móric
Pajtáš
Valocký

Prašník
Piešťany
Dolný Lopašov
Dunajská Streda

100
Obchodná 4
91
Trhovisko 7

2012
2012
2012
2012

Dunajská Streda
Dunajská Streda
Trnava
Padáň
Šamorín
Ňárad
Janíky
Šaštín - Stráže
Trnava
Šamorín
Šamorín
Piešťany
Senica
Trnava
Trnava
Dolná Krupá
Trnava
Orechová Potôň
Gbely

Veľkoblahovská cesta 35
Ádorská 50
Botanická 25
114
Školská 1
90
Horné Janíky 143
Štúrova 642
Hattalova 12
Mliečno, Dolná 16
Bratislavská 1184
Vrbovská cesta 19
Železničná 1529
Jána Hajdóczyho 6
Ovocná 12
Hoštáky 4
Františkánska 27
Dolná Potôň 405
Štefánikova 38

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Sládkovičovo
Trstín
Trnava
Trnava
Zlaté Klasy
Trnava
Veľké Úľany
Dolný Bar
Trnava
Trnava
Sučany
Martin
Martin
Žilina
Žilina

Fučíkova 120
61
Halenárska 7
Tamaškovičova 17
Krajná cesta 571
Mikovíniho 222
Krížna 1473
219
Priemyselná 1
Pekárska 14
Fatranská 31
Jilemnického 53
Hrdinov SNP 66
Bytčická 89
Kamenná 14

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Žilina

Dlhá 88
Martina Rázusa
23A/8336

2012

Žilina

2012

13
13
13
13
13

SK2020101259
SK2020104086
SK2020107441
SK2020118947
SK2020424351

09 04 13

SK2020430302

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

SK2020446318
SK2020446571
SK2020447627
SK2020448122
SK2020449189
SK2020450399
SK2020450993
SK2020555713
SK2021734836
SK2021814586
SK2021853515
SK2021854373
SK2021864845
SK2021867980
SK2021878034
SK2022121244
SK2022163957
SK2022194944

09 04 13
09 04 13
09 04 13

SK2022369206
SK2022410071
SK2022456161

ITAL MOTO s.r.o.
Žilina
Profaktor, s.r.o.
Žilina
Truckcentrum.sk, s.r.o.
Varín
VL MEDIA, spol. s r.o.
Martin
NOVÁ DREVINA s. r. o.
Žilina
Poľnohospodárske družstvo Lisková Sliače, družstvo
Lisková
Informačné centrum podnikateľov,
s.r.o.
Žilina
COLORMETAL, s.r.o.
Žilina
PV Žilina,s.r.o.
Žilina
AMD, s. r. o.
Žilina
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Žilina
BRASS, s.r.o.
Žilina
BETÓN ŽILINA, a. s.
Žilina
SWEN SK, s.r.o.
Oščadnica
RaS Slovakia, s.r.o.
Žilina
BOR GLASS SK, s.r.o.
Teplička nad Váhom
MHC Martin, a.s.
Martin
EKOFEMI, s.r.o.
Žilina
SLOVFORNET SLOVAKIA s.r.o.
Námestovo
EKO INTERIÉR, s.r.o.
Lietavská Lúčka
Reklama a Design, s.r.o.
Žilina
LV TRANS, s.r.o.
Žilina
DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo
Bytča
ROSSETA s.r.o.
Terchová
JAKA - stavebno-obchodná
spoločnosť, s. r. o.
Brezany
Stavoglobal, s. r. o.
Varín
S I N N E D, spol. s r. o.
Čadca

09
09
09
09
09

13
13
13
13
13

SK2022475686
SK2022502625
SK2022616684
SK2022630280
SK2022723362

GBM systém, s. r. o.
TECHDOC, s. r. o.
Ar-ned s.r.o.
Pe&Cy s. r. o.
BTO print, s.r.o.

09 04 13
09 04 13

SK2022857947
SK2022965714

ROVDER Pavol - drevovýroba, s.r.o. Svrčinovec
RETIS s. r. o.
Žilina

09
09
09
09
09

SK2023007118
SK2023131990
SK2023141824
SK2023330980
SK2023419332

Seny Groups Slovakia s. r. o.
THERMAL ORAVICE, s.r.o.
UNIVENTA Žilina, s.r.o.
Artgoal design, s.r.o.
TT WOOD, s.r.o.

09
09
09
09
09

04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04

04
04
04
04
04

13
13
13
13
13

Žilina
Martin
Rajec
Svrčinovec
Žilina

Žilina
Dolný Kubín
Žilina
Čadca
Martin

M. R. Štefánika 201
Kysucká cesta 3
Šošinec 1
ČSA 8
Bytčická 89

2012
2012
2012
2012
2012

Družstevná 366
Martina
Rázusa 23A/8336
P.O.Hviezdoslava 68
Veľká Okružná 43
Obežná 7
Martina Rázusa 23
Osiková 9
M. R. Štefánika 71
Nižný koniec 761
Legionárska 8203
Na Sihoti 3
Gorkého 2
Severná 47
Komenského 34
Žilinská cesta 78
J.Fándlyho 20
Národná 13
Pšurnovická 1026
Školská 58

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

7
1051
Májová 2858
Nám. sv. Bosca Jána
120
M. R. Štefánika 62
Štúrova 151
332
M. Rázusa 8092

2012
2012
2012

997
A.Rudnaya 97
Námestie Andreja Hlinku
1
M. R. Štefánika 1821
Šoltésovej 11
Kukučínova 960
Sučianska cesta 49

2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012
2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful