1.

UVOD
Opremom puta treba se postici dobro usmeravanje I obavestavanje korisnika puta, a to je preduslov za bezbedn ucesce u saobracaju. Ona obezbedjuje najcelishodniju organizaciju koriscenja puta. Opremom se, izmedju ostalog, uspostavlja komunikacija sa korisnicima puta. Od nje u velikoj meri zavisi obi relativnih informacija koje ce ucesnici u saobracaju dobiti. Potpuna I dobro izvedena oprema obezbedjuje da se orijentacija na putu nametne sama od sebe I na taj nacin smanji broj subjektivnih propusta, a sigurnosna oprema neposredno ublazavaposledice ako ukolik0o so gresaka dodje. Oprema puta je ogledalo osposobljenosti slezbe za odrzavanje puteva.

2.SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA

2.1 SAOBRACAJNI ZNAKOVI “znakovi su jezik puta” Saobracajni znakovi su najznacajnije sredstvo koje se koristi za upravljanje saobracajem na povrsinama koje sluze za njegovo odvijanje. Saobraćajni znakovi su: znakovi opasnosto, znakovi izričitih naredbi I znakovi obaveštenja.

Slika 2.1

. Poruke – uputstva koja daje znak ne smeju od vozaca zahtevati naglu promenu brzine ili pravca kretanja. Adekvatno postavljeni saobracajn I znakovi omugucavaju ucesniku u saobracaju da na kriticnom mest. Koristi se za razdvajanje i obelezavanje razlicitih kolovoznih povrsina i ona se moze prelaziti uz potrebnu paznju i tako da se ne ugrozava bezbednost saobracaja . strelice. Znak mora biti integrisan sa geometrijom puta I drugih informacija na osnovu kojih treba doneti odluku. ivicne linije i linije upozorenja. Uzduzne linije na kolovozu su razdelne linije. natpisi i ostale. Ivica kolovoza Ivična linija Razdelna linija žIvična linija Ivica kolovoza Slika. koje mogu biti .    Uzduzne. Rаzdelnа udvojenа isprekidаnа linijа koristi se zа obeležаvаnje sаobrаćаjnih trаkа sа izmenljivim smerom kretаnjа nа kojimа je sаobrаćаj regulisаn uređаjimа zа dаvаnje svetlosnih sаobrаćаjnih znаkovа. Poprecne Ostale oznake na putu Oznake na kolovozu cine linije.Uz sаobrаćаjni znаk može biti postаvljenа dopunskа tаblа kojа je sаstаvni deo sаobrаćаjnog znаkа i kojа bliže određuje njegovo znаčenje. Informacije koje vozac dobija od znakova moraju biti blagovremene.2 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Pod horizontalnom signalizacijom podrazumevamo oznake na kolovozu. precizne i jasne. u odredjenom trenutku prilagodi svoju voznju projektovanim mogucnostima nagomilanom iskustvu I saznanjima do kojih je dosao organ ili organizacija koja postavlja znakove. 2.2 Obicna isprekidana linija sluzi za razdvajanje kolovoznih povrsina na saobracajne trake. 2. Mogu biti bele i zute boje.

4 Ivičnа linijа služi dа oznаči ivicu vozne površine kolovozа. Linija upozorenja sluzi za najavljivanje neisprekidane linije . Linija upozorenja Slika 2. njeni potezi su duzi od poteza obicne isprekidane linije. Ivičnа linijа može biti neisprekidаnа i isprekidаnа. Poprecne linije na kolovozu su : .3 Rаzdelnа udvojenа kombinovаnа linijа oznаčаvа zаbrаnu prelаskа preko te linije ili kretаnjа po njoj.Dvostruka isprekidana razdelna linija Slika 2. Ivična linija Kombinovana linija Ivična linija Slika 2.5 Poprecne oznake na kolovozu obelezavaju se neisprekidanim ili izprekidanim linijama. zа vozilа kojа se kreću kolovoznom trаkom u kojoj je neisprekidаnа linijа bližа desnoj ivici kolovozа od isprekidаne. i mogu biti povucene na kolovozu taka da zehtevaju jednu ili vise saobracajnih traka.

6 Ostale oznake na kolovozu su : Strelice . Vertikalne oznake ( oznake na predmetima uz ivicu kolovoza) Slika 2. Oznake za oznacavanje saobracajnih povrsina za posebne namene . Obelezavanje mesta za parkiranje . Prelazi biciklistickih staza preko kolovoza. Granicnici .7 2.3 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Uredjaji za davanje svetlosnih signala “semafori” koriste se za regulisanje saobracaja i oznacavanje radova i prepreka na putu. Slika 2. Kosnici . Semafori koji se koriste za regulisanje saobracaja su : .- Zaustavna linija . Polja za usmeravanje saobaćaja . Pesacki prelazi . Linije usmeravanja . Natpisi .

Semafori za regulisanje kretanje tramvaja. Semafori za regulisanje kretanja pesaka.svetlosni saobracajni znakovi mogu biti i sa grafickim prikazom (slika 2. zute.9). Semafori za regulisanje pristupa. koji dodatno objasnjava njegovo znacenje.9 Semafori se postavljaji na stubove pored ili iznad kolovoza. kao i u vidu konzole odnosno prtala. .- Semafori za regulisanje kretanje vozila. Semafori kojima se najavljuje priblizavanje voza prelazu puta preko zeleznicke pruge. odnosno definise kategoriju korisnika na koju se pojam odnosi. Semafori za regulisanje kretanje bicikla i mopedana biciklistickim stazama ili trakama. Semafori za regulisanje odredjenom brzinom. Slika 2. Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene. Semafori za regulisanje saobracaja po saobracajnim trakama. zelene odnosno bele boje.8 Slika 2.

radi orjentacije vozaca. a bez promene visine postavljenog sistema u odnosu na kolovoz. Po kisi. a sa leve strane puta belo. bez njih. tako da svojim oblikom. cesto izlozenim obilnom sneznim padavinama I visokim sneznim pokrivacem na putu.11 Smerokazi se postavljaju sa obe strane puta.10 Kod semafora na slici drugoj uredjaj za davanje svetlosnih signala moze se postaviti horizontalno. Daljinske preglednosti. uz put. nema dovoljne dubinske. tj. bojom budu lako uocljivi. postavljaju se tzv “znacke” (slika 2. redosled boja se posmatra sa leva na desno.5 ZNACKE ZA OBELEZAVANJE PUTA Na putevima u planinskim predelima.11) . Slika 2.4 SMEROKAZI (VERTIKALNE OZNAKE) Smerokazi (slika 2. magli. Oni na sebi moraju da imaju reflektujuce materije (folije ili druga reflektujuca tela) .12) za obelezavanje puta. snegu opticki utisak se suzava na najblizu oklonu.Slika 2. koja ce sa desne reflektovati crveno. 2. u tom slucaju smerokazi imaju znacajnu ulogu. posmatrajuci u smeru kretanja vozila. . 2. Nocu kada je put osvetljen samo farovima vozila. jasno isticu trasu puta I obezbedjuju stalno vizuelno usmeravanje.

JEDNOSTRANA OGRADA –JO (SLIKA 3.TIP JUS PROFIL A i PROFIL B Tip JUS izrađuju se u varijantama:         jednostrana ograda (JO) dvostrana ograda (DO) jednostrana ograda sa odstojnikom (JDO) dvostrana ograda sa odstojnikom (DDO) završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli) završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli) završetak jednostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli) završetak dvostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli Svi sastavni delovi zaštitnih ograda moraju biti zaštićeni od korozije bojenjem površina i vrućim pocinčavanjem. . 3. Jednostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila sa jedne strane.1 ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE .Slika 2. ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE 3.2) Sastoji se od štitnika pričvršćenog direktno na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m. sirina polja iznosi 30 cm. Jednostrana ograda postavlja se na ivici kolovoza otvorene deonice puta samo kada na bankini nema dovoljno mesta za postavljanje jednostrane distantne ograde.12 Znacke (snezni kocici) se postavljaju sa obe strane puta. Pod njima se podrazumevaju stapovi obojeni naizmenicno poljima crvene I zute boje.

Slika 3.Slika 3. Ovaj tip ograde se koristi za međupojas u slučajevima kada je razmak izmedu dve kolovozne trake suprotnog smera manji od 1. .4) Sastoji se od dva štitnika pričvršćena na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Jednostrana distantna ograda ima povećanu sigurnost i neprobojnost i zbog toga se postavlja na objektima i na ivicama kolovoza otvorene deonice puta.2 JEDNOSTRANA DISTANTNA OGRADA JDO (SLIKA 3.8 m. Jednostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila s jedne strane.3 DVOSTRANA OGRADA do (slika 3.3) Sastoji se od štitnika pričvršćenog jednostranim odstojnikom na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 2 m. Dvostrana ograda je predviđena za prihvatanje i zadržavanje vozila s obe strane. Sa zadnje strane stubovi i jednostrani odstojnici su povezani čeličnom trakom.

kao i na drugim objektima gde je potrebno sprečiti prelaz vozila na drugu površinu. Ovako postavljen elastični odstojnik čini ogradu mekom i sigurnom. . Dvostrana distantna ograda je predviđena da prihvati vozila i spreči gaženje (prelaženje) ograde pri naletu najtežih vozila sa obeju strana.4 DVOSTRANA DISTANTNA OGRADA ddo (slika 3.5 3.8 m. Na opasnim mestima gde se zahteva povećana sigurnost razmak izmedu stubova može biti 2 ili 1. Stubovi se postavljaju na međusobnom rastojanju od 4 m. Slika 3. Dvostrana distantna ograda se postavlja u razdelnoj traci ako je njena širina veća od 1.Slika 3.33 m.2 OSTALI TIPOVI OGRADA JEDNOSTRANA ELASTICNA ZASTITNA OGRADA (slika 3.5) Sastoji se od dva štitnika pričvršćena dvostranim odstojnikom na razmaku od 2 m i na stubove koji se nalaze na međusobnom razmaku od 4 m.6) Kod ove ograde veza plašta sa stubom ostvarena je preko elastičnog odstojnika lučnog oblika (oblik srpa). Ova ograda postavlja se na ivicama kolovoza.

Slika 3. objektima i betonskim zidovima primenjuju se stubovi sa kvadratnom pločom (10x300x300) koja je zavarena na stub i preko 4 standardna zavrtnja ankerovana u objekt. .7) Kod ove ograde plaštevi se nalaze sa obe strane i vezani su za stub preko elesitičnog odstojnika. Ova ograda se najčešće upotrebljava u zelenom pojasu izmedu dve kolovozne trake. Stubovi se na određenom odstojanju sabijaju u zemlju .6 DVOSTRANA ELASTICNA ZASTITNA OGRADA (slika 3.Slika 3.5 m od kolovozne trake. dok se na opasnim mestima mogu postaviti na odstojanju od 2 m ili 1.33 m. Stubovi se postavljaju na medusobnom rastojanju od 4 m. Na mostovima. Vijcima se povezuju oba elastična odstojka za stub. 0.nasip.3 POSTAVLJANJE ZASTITNE OGRADE Ograda se postavlja na mestima predviđenih projektom na udaljenju min.7 3.

4. Pracenjem kretanja broja nezgoda nakon uvodjenja rasveta. tunela.1 . posebno u zoni raskrsnica. Svrha osvetljenja je da pruzi vizuelno obavestenje korisnicima puta. obnavljanjem oznaka na kolovozu. Narocito visok nivo osvetljenja treba obezbediti na mestima na kojima ucesnik u saobracaju mora obratiti paznju na veci broj pojava pa je pozeljno stvoriti uslove da ih moze uociti. kao I poducavanjem vozaca da pravilno odrzavaju i koriste svetla na kolovozu. I mesta sa vecom ucestaloscu saobracajnih nezgota (crne tacke) koje se dogadjaju nocu. pesackih prelaza. Poboljsanje vidljivosti moguce je postici I oznacavanjem ivica kolovoza refleksnim povrsinama dobrim odrzavanjem znakova sa refleksnim materijalima. utvrdjeno je smanjenje istih na navedeni mestima. Osvetljenje saobracajnica u gradskim zonama gde je veliko ucesce pesaka i vozila u saobracaju danas je siroko primenjena praksa. OSVETLJENJE PUTA Osvetljenje puta nocu je znacajan element stvaranja povoljnih uslovo za obezbedno odvijanje saobracaja. Slika 4.

servisimа. amss. prostorа zа odmor i sl. pored prethodnih sаdržаjа opremаju se motelimа. mup. Nаdzor i održаvаnje su stаlni. potrebаmа rekreаtivnih vozilа. vozila javnog prevoza . služe zа krаće zаdržаvаnje(15 -30 minutа). unutrašnjeg dela krivine. Sаdrže sve progrаme pаrkirаlištа uz dodаtne objekte restorаnа. prevoja . po potrebi ili želji. 6. ili na drugom mestu na kome zaklanjaju pregldnost utiču na stvaranje nepovoljnih uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja Teefoni : Teefoni pored puta omogućavaju učesnicima u saobraćaju da aktiviraju odgovarajuće službe ( prva pomoć. uz podelu nаdležnosti kаo i kod odmorištа.služe zа duže zаdržаvаnje korisnikа putа. Izdvаjа se pаrkirаnje putničkih vozilа. Izbor lokacija benzinske pumpe tre ba da doprinese uredjeijem I bezbednijem odvijanju saobraćaja. INOVACIJE . Nаdzor I održаvаnje je povremeno i vrši gа službа zа održаvаnje putevа. Uslužni centri : Uslužni centri.) I doboju odgovarajuću pomoć ili informacije . šlešp service. stаnicаmа zа gorivo. telefoni se postavlj aju na rastojanju 1. dok se sve ostаle površine regulišu sа zаkupcimа sаdržаjа.podrаzumevаju duže zаdržаvаnje korisnikа(30 -9 0 minutа) i morаju imаti rаzdvojene površine zа putničkа vozilа. Mogu se locirаti i stаnice zа gorivo i eventuаlno mаnji аuto servisi. itd. Rаdi seo specifičnom urbаnizovаnom sаdržаju. Benzinske pumpe : Dovoljan broj. sаnitаrnim prostorijаmа i mаnjim površinаmа zа odmor. Nаdzor i održаvаnje kolovoznih površinа su u nаdležnosti službe zа održаvаnje putevа. lokacija I obim usluga benzinskih pumpi su značajni element opreme puta. аutobuse i teretnа vozilа а po potrebi i turističke аutobuse. dok se аutobusi i teretnа kombinuju nа istoj površini. koji je interesаntаn i zа lokаlno stаnovništvo. Odmorištа : Odmorištа.5.. održavanje puteva . prostorom zа kаmpovаnje. kаfeа. sа kompletnom infrаstrukturom. Rаde24 sаtа nа dаn tokom cele godine. pravilan prostorni raspored. Pumpe koje su locirane kod stajališta.5-2 km obeleženi su brojevima za identifikaciju I povezani sa kontrolnim centrom. prodаvnicа. OSTALA OPREMA PUTA Pаrkirаlištа : Pаrkirаlištа. Opremаju se internim telefonom.

sa alkalima i silikatima koji su aktivirani retkim elementom. Nije otrovan. Proizvod može neograničeno da traje. Slika 6. Ohajo. SAD. Umesto uobičajenog betonskog zida biće postavljen zid dužine 150 metara. ZELENI PROTIV ZVUCNI ZID AUTO-PUTA U OHAJU U planu je izgradnja velikog protivzvučnog zelenog zida na auto-putu I-70. Može se koristiti bez struje ili drugih ljudskih naprava.1 Akrilni 13emperat. može da svetli noću ili na tamnom mestu i do 8 sati. Nakon što je bio između 10 i 30 minuta na sobnoj 13emperature. napravljen od vreća zemlje (supstrata) i semena. nije radioaktivan.2 . Proizvod nije toksičan 13empe stabilne hemijske karakteristike. drugi najduži zid od vegetacije u SAD. ne traži neku posebnu zaštitu. nije štetan.LUMINOUS FILM 3M9000 Slika 6. lako se koristi i pouzdan je. istočno od Kolumbusa.

U svom razvoju su pretrpeli veliki broj testiranja dok se nije došlo do najnovije generacije. uspeti da smanji nivo buke? Zid za testiranje biće visok 3. Ovo je i bio jedan od osnovnih razloga da se stanovništvo aktivira kada su vlasti Ohaja započele sa sečom drveća pored auto -puta I-70 kako bi se obezbedio koridor duž kog bi bio postavljen zid. kao i vrlo visoke 14rocess14 za skladištenje energije. kao i načini raspoređivanja i postavljanja vegetacije. Oni su zahtevali bolje rešenje. U tom periodu trebalo bi da se uvidi kolika će biti potrebna količina vode za održavanje vegetacije na zidu. Napajaju se super kondenzatorima novije generacije koji nisu toksični i imaju snagu impulsa deset puta veću u odnosu na punjive baterije. ali i nalazi da do sada postavljene betonske barijere imaju različit učinak u zaustavljanju zvuka. pa čak i drveta.6 metara i vreme će pokazati da li je i za koliko bolji od svog brata iz Viskonsina. Oni koriste trenutnu tehnologiju koja kombinuje prednosti . ali. ali i braće od betona. biće potrebno izabrati otporne vrste biljaka koje mogu da izdrže vremenske prilike i klimu u Ohaju. Slika 6. ovaj sistem zaštite ima dve osnovne mane: beton je jedan od najvećih krivaca za emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Na fotografiji prikazan je uobičajeni sistem postavljanja Deltalok vreća. i u kojoj meri. Međutim. Osvetljenje se postiže upotrebom solarne led diode visokog inteziteta.Betonske barijere duž auto-puteva već decenijama se koriste u SAD kako bi zaštitile okolno stanovništvo od neprekidnog šuma i buke. Naravno. ali one nisu dovoljno dugotrajne.da li će takav zid. Postoje i ovakve barijere napravljene od opeke.3 SOLARNI PUTNI MARKERI Solarni putni 14roces nove generacije su dizajnirani korišćenjem međunarodnih rocess14 i prilično su superiorni u pouzdanosti i trajnosti. i ono najvažnije .

Svaka solarna jedinica je potpuno nezavisna jedna od druge. To je deset puta više od normalne udaljenosti na kojoj vozač može videti u noćnim uslovima vožnje. U zavisnosti od potrebe mogu biti trepčući ili stalni (konstantni). koristeći super kondenzatore mogu da imaju zivotni vek preko pet godina. drvenu ili metalnu površinu. komplikovano dovedjenje strujnih kablova. kondenzatora i karakteristike baterija za optimalnu Solarni putni 15roces. upozoravati na priblizavanje ostrih i slepih krivina I tako smanjiti potrebu za uličnim osvetljenjem.konvencionalnih funkcionalnost. . a vidljivost im je preko jedan kilometer nezavisno od direktne refleksije zraka svetlosti. betonsku. Slika 6. Koriscenjem solarnih putnih markera se izbegava potrosnja elektricne energije. a sam 15rocess je idealan za očuvanje životne sredine. Za razliku od konvencionalnih metoda putnog obeležavanja. koje u uslovima mokrih kolovoza I magle gube vidljivost ovi 15roces ostaju aktivni i jarko vidljivi. Mogu se montirati 15roc ograde auto i drugih puteva.4 Solarni putni markeri se uglavnom koriste u svrhu bezbednosti saobraćaja i mogu se lako i brzo montirati na svaku asfaltnu. Solarni putni 15roces se aktiviraju na zalasku sunca ili u maglovito vreme a prestaju sa prvim zracima sunca.

i po tome kakve puteve ima. Bez neophodne opreme put ne pruža bezbednost. udobnost i lepotu koju daje sa njom. koristiti prirodnu solarnu energiju i tako poboljšati očuvanje životne sredine. branici. 7. omogućiti jednostavno instaliranje na bilo kom delu puta za koji se pokaže potre ba za solarnom signalizacijom. magle. ZAKLJUČAK Stepen civilizacije i ekonomske moći neke zemlje meri se izmedju os talog. Dobro planirana oprema značajno doprinosi bezbednosti saobraćaja i smanjuje troskove. Osim toga oprema već sada pokazuje veoma visok tehnički nivo. oštrih krivina i gubljenja središnje bele linije. i stalno se usavršava. Obimna ispitivanja dokazala su da se upotrebom solarnog obelezavanja puta dozvoljava vozaču vreme da prilagodi brzinu i spreci nagla. zidovi idr). povećati sposobnost vozaca za boljim manevrisanjem vozilom u mračnim uslovima i opasnim deonicama puta. iznenadna kočenja koja cesto uzrokuju saobraćajnim nezgodama. smanjiti troškove električne energije i instaliranja konvencionalnih metoda osvetlenja puta.). Put treba projektoveti tako da se svede na m inimum potreba postavljanja zaštitnih sredstava (čelicne ograde. Istraživanja na ovu temu pokazala su da se 55 % svih nesreća dogodilo posle zalaska sunca a u 90 % vozača reakcija je zavisila od onoga sto se jasno ili nejasno vidi na putu. Elementi i oprema puta ne bi smeli ići ispod odredjenog minimum bez obzira na ograničene ekonomske mogućnosti i uticaj klimatskih i drugih uslova. . kako su opremljeni u uredjeni. Tamo gde se postavljaju treba da budu efikasna zaštita a ne bočna prepreka koja povećava posledice nezgode ( povrede. intenzivne kiše. ali mnogi dolaze usled slabe vidljivosti.Uzrok nesreća u saobracaju obuhvata širok spektar okolnosti. štete.. Osnovna namena solarnog obeležavanja svela bi se na sledece: Sprečiti kobne nesreće I ozbiljne povrede uzrokovane nepostojećom ili teško vidljivom središnjom belom linijom. Potkrepljeni ovim saznanjem naučnici širom sveta su započeli obimna istrazivanja iz oblasti solarne energije da bi se na kraju došlo do solarnih putnih markera najnovije generacije.