Tema Tajuk Sub Topik Tempoh Tahun Objektif Pembelajaran : Hasil Pembelajaran Pendekatan/ Kaedah/ Strategi

: : : : :

Menyiasat Alam Bahan Sifat-sifat Bahan Sifat Bahan 60 minit 4

Memahami sifat-sifat bahan : : Pada akhir P&P, para pelajar akan dapat; • Mengenalpasti bahan konduktor/penebat elektrik - Pendekatan - Inkuri – penemuan - Strategi – Mengeksperimen dan Perbincangan

Fasa (Masa) Set Induksi (5 minit)

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran & pembelajaran Jenis aktiviti : Bercerita - Guru menceritakan tentang pengalaman terkena kejutan elektrik yang kecil. - Bersoal jawab tentang pengalaman sedia ada murid.

Catatan

Mengapa terdapat jenis bahan dalam satu alat elektrik

Kemahiran saintifik: Komunikasi Nilai murni : Berhati-hati

Meramal Idea (10 minit)

Mengenalpasti objek konduktor dan penebat elektrik.

1. Mengedarkan pelbagai jenis objek kepada murid, Seperti paku, kertas buku, pensil kayu, pembaris plastik, karbon pensil, duit syiling 10 sen, sudu plastik, getah pemadam dan rod kaca. 2. Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor dan penebat elektrik.

Kemahiran saintifik: Meramal, Mengelas Nilai murni : Kerjasama, berani

1. 2. Murid menyambungkan objek yang diberi dalam satu litar yang lengkap. 1.(Lampiran kerja disediakan) .Pemerhatian (25 minit) Mengeksperimen bahan yang diberi dalam litar elektrik. Kemahiran saintifik: Mengeksperimen. 3. Murid membuat pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek yang disambung dalam litar lengkap. Setiap kumpulan murid memberikan kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen masingmasing. Pemerhatian Nilai Murni : Berkerjasama Jujur Penjelasan (15 minit) .Bahan penebat (bukan pengalir elektrik) Refleksi (5 minit) Senarai bahan konduktor dan penebat elektrik i)Bahan konduktor ii)Bahan penebat 2.Murid membuat peta minda.Bahan konduktor (pengalir elektrik) . Murid merekodkan hasil pemerhatian dalam borang yang diberi. Guru meminta setiap kumpulan murid membentangkan hasil keputusan eksperimen. ( Aras tinggi) 3. 2. 4. 1. Murid membina litar lengkap. Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan konduktor elektrik dan penebat elektrik.

3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Tandakan ( / ) bagi objek yang dapat menyalakan mentol.1. Standard Pembelajaran: 5. KEADAAN MENTOL SELEPAS DISAMBUNGKAN OBJEK MENYALA Getah Pemadam Pensil kayu Pembaris plastic Karbon pensil Duit Syiling 10 sen Sudu plastic Rod Kaca Paku Kertas buku TIDAK MENYALA OBJEK .1 Memahami sifat-sifat bahan.Lampiran 1 Standarad Kandungan: 5.

. maksud PENEBAT ELEKTRIK … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .1... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Lengkapkan peta minda di bawah berdasarkan sifat bahan yang diperolehi.Standard Pembelajaran: 5. maksud … … … … … … … … … … … … … KONDUKTOR ELEKTRIK … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

c. a. Kumpulkan objek berikut kepada konduktor dan penebat.3 Mengenalpasti konduktor dan penebat Nama: __________________________________________________ Tahun 4 : ________________________ Tarikh: _______________ A. b. b.Standarad Kandungan: 5. d.1 Memahami sifat-sifat bahan. d. e. e. Standard Pembelajaran: 5. skru paku Kertas tisu kapur Klip kertas Pen marker Klip buaya kunci dadu span Konduktor a.1. c. Penebat .

...... Penebat konduktor menyalakan tidak menyalakan a) _______________ ialah bahan yang membenarkan arus melaluinya b) ________________ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya........... Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.... c) Bahan konduktor akan menyalakan mentol apabila diuji dalam litar elektrik lengkap d) Bahan Penebat _________________mentol apabila diuji dalam satu litar elektrik lengkap C) Kesimpulan Bahan konduktor diperbuat daripada............ Mohd Taib (Perak) Ibrahim Pardi (Perak) Azrulnizam b...... 3.B. Bahan penebat diperbuat daripada……………………………………………… Ahli kumpulan : 1........ 4..... 2.... Yeop (Perak) Nazeri (Kuala Lumpur) ....