“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT

Hướng dẫn cấu hình Webadmin MDaemon v10 chạy với IIS7 trong Windows Server 2008
Như chúng ta đã biết mặc định WebAdmin MDaemon chỉ chạy dưới một Port nào đó của Server (khác Port 80 và 8080 thường là Port 1000) mà thôi. Vì vậy để cấu hình cho WebAdmin MDaemon có thể chạy được bất cứ nơi đâu thông qua Port 80 ta phải cấu hình cho MDaemon chạy dưới IIS. Trong bài tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình cho WebAdmin MDaemon chạy dưới IIS7 trong Windows Server 2008 Đầu tiên bạn mở IIS7 lên tạo một Site mới ví dụ tôi đặt tên Site này là AdminMDaemon có đường dẫn là thư mục WebAdmin của MDaemon mặc định là C:\MDaemon\WebAdmin\Templates

Tiếp theo bạn nhấp vào Site AdminMDaemon chọn Default Document

1 of 9

Sau đó bạn thêm một đối tượng mới là login.wdm Quay trở lại màn hình Site AdminMDaemon chọn tiếp Handler Mappings 2 of 9 .

Chọn mục Edit Feature Permissions trên thanh Menu bên phải Chọn tất cả các mục trong bảng Edit Feature Permissions và nhấp OK Chọn tiếp mục Add Script Map trên thanh Menu bên phải 3 of 9 .

Request path: *.Thêm vào các giá trị sau: .dll vào ô Executable sau đó nhấp OK .Executable: bạn hập đường dẫn C:\MDaemon\WebAdmin\Templates\WebAdmin.wdm .Name: WebAdmin Nhấp OK 4 of 9 .

Managed pipeline mode: Classic Chọn tiếp phần Advanced Settings trong Menu bên phải 5 of 9 .Net Framework version: No Managed Code .Trở lại màn hình chính của IIS7 bạn nhấp chọn mục Application Pools chọn AdminMDaemon Pool Sau đó set các giá trị: ..

Chọn mục Identify về giá trị LocalSystem 6 of 9 .

etc) trong phần WebAdmin OK bây giờ từ máy Client bạn có thể truy cập vào được WebAdmin của MDaemon thông qua Port 80 7 of 9 . Apache.Bật MDaemon lên chọn Setup –> Web & SyncML Services Chọn mục WebAdmin runs using external webserver (IIS.

Màn hình làm việc của WebAdmin Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) .511.274.294 8 of 9 .373 .6.3.

Website: http://www.gccom.net 9 of 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful