You are on page 1of 4

EXERCICIS D’ORACIONS SUBORDINADES I SOLUCIONARI

1.- Ens vam banyar on tu ens vas indicar.


2.- Ens vam banyar quan el sol ja s’havia post.
3.- Nedàvem com si fóssim peixos.
4.- Ha demanat que li renovessin la beca.
5.- Hem trobat un tresor mentre buscàvem el gos pel bosc.
6.- Sempre parla com si estigués espantat.
7.- Pretenia que li diguéssim el nom dels culpables.
8.- S’exposa que li ho prenguin tot.
9.- Vam agafar el paraigua, ja que plovia molt.
10.- Hem fet venir un lampista perquè ens arregli el llum.
11.- Sortirem d’excursió, encara que no faci bo.
12.- Si fa bo, anirem fins a Sóller amb tren.
13.- Tu has encès tants cops el llum com jo l’he apagat.
14.- Malgrat que érem pocs, enllestírem la feina de seguida.
15.- La gent que anava disfressada es va posar a ballar.
16.- El poble on vaig viure ja no existeix.
18.- És una persona que sembla incapaç de tota maldat.
19.- Anirà on li farà més gràcia.
20.- T’ho comprarà, encara que li costi un ronyó.
SOLUCIONARI

1.- Ens vam banyar on tu ens vas indicar


O. Sub. Adv. CCLl

On = nexe.

2.- Ens vam banyar quan el sol ja s’havia post


O. Sub. Adv. CCT

Quan = nexe.

3.- Nedàvem com si fóssim peixos.


O. Sub. Adv. CCM

Com = nexe.

4.- Ha demanat que li renovessin la beca.


O. Sub. Subs. CD

Que = conjunció.

5.- Hem trobat un tresor mentre buscàvem el gos pel bosc.


O. Sub. Adv. CCT

Mentre = nexe.
6.- Sempre parla com si estigués espantat.
O. Sub. Adv. CCM

Com = nexe.

7.- Pretenia que li diguéssim el nom dels culpables.


O. Sub. Subs. CD

Que = conjunció.

8.- S’exposa que li ho prenguin tot.


O. Sub. Subs. CRV

Que = conjunció.

9.- Vam agafar el paraigua, ja que plovia molt.


O. Sub. Adv. Causal

Ja que = nexe.

10.- Hem fet venir un lampista perquè ens arregli el llum.


O. Sub. Adv. Final

Perquè = nexe.

11.- Sortirem d’excursió, encara que no faci bo.


O. Sub. Adv. Concessiva

Encara que = nexe.

12.- Si fa bo, anirem fins a Sóller amb tren.


O. Sub. Adv. Condicional

Si = nexe.

13.- Tu has encès tants cops el llum com jo l’he apagat.


O. Sub. Adv. Comparativa d’igualtat

Tants ... com = nexe.

14.- Malgrat que érem pocs, enllestírem la feina de seguida.


O. Sub. Adv. Concessiva

Malgrat que = nexe.

15.- La gent que anava disfressada es va posar a ballar.


O. Sub. Adj. CN

Que = pronom relatiu. Funció = subjecte.


16.- El poble on vaig viure ja no existeix.
O. Sub. Adj. CN

On = pronom relatiu. Funció = CCLl

18.- És una persona que sembla incapaç de tota maldat.


O. Sub. Adj. CN

Que = pronom relatiu. Funció = subjecte.

19.- Anirà on li farà més gràcia.


O. Sub. Adv. CCLl

On = nexe ( adverbi)

20.- T’ho comprarà, encara que li costi un ronyó.


O. Sub. Adv. Concessiva

Encara que = nexe.