Lumea sublimă şi misterioasă a îngerilor O paralelă necesară între tradiţia creştină şi tradiţia secretă a înţelepciunii orientale Cuvântul românesc

ÎNGER, precum şi celelalte cuvinte similare din aproape toate limbile europene (ANGEL (engleză), ANGE (franceză), ANGELO (italiană), etc.) provin toate din cuvântul grecesc ANGELOS, prin intermediul cuvântului latin ANGELUS, iar acest cuvânt redă, la rândul său, prin semnificaţia sa principală, ideea de mesager, întocmai ca şi termenul persan ANGAROS sau precum acela, cu mult mai vechi; din limba sanscrită, ANGIRAS. Pentru înţelepţii şi clarvăzătorii vedici, cuvântul ANGIRAS desemna mai curând o entitate sau o putere divină, ce era privită ca fiind un intermediar între om şi Dumnezeu (BRAHMAN). Dincolo de aceasta, grecii au folosit cuvântul ANGELOS mai întâi pentru a indica un mesager uman obişnuit şi abia mai târziu acest cuvânt a inclus şi semnificaţia de mesager celest (desemnându-1 în această direcţie de obicei pe HERMES). Prin urmare, conceptul de ÎNGER se referă în general la anumite entităţi luminoase, sublime, elevate, care prezintă prin natura lor o frecvenţă predominantă de vibraţie (o stare de rezonanţă) care poate fi considerată intermediară între Dumnezeu şi această lume fizică (în care există fiinţa umană). Aceste entităţi sunt, atât prin existenţa, cât şi prin acţiunile şi funcţia lor, nişte "mesageri" ai lui Dumnezeu, care-L cunosc pe acesta în mod direct, "faţă în faţă" şi tocmai prin aceasta ei sunt superiori fiinţelor umane obişnuite. Îngerii îndeplinesc deci funcţia de ajutoare şi entităţi mai mult sau mai puţin manifestatoare ale purităţii şi splendorii lui Dumnezeu. Ei sunt: vestitori, gardieni, guvernatori ai astrelor, veghetori, împlinitori ai legilor divine, ocrotitori ai celor puri şi elevaţi ("aleşii"), etc. Cu privire la rolurile sau, altfel spus, la diferitele funcţii ale îngerilor, există numeroase referinţe în tradiţia creştină. Aceste referinţe sugerează cu foarte multă claritate ideea că termenul „înger” indică de fapt o categorie foarte mare de entităţi subtile sublime, întocmai ca şi cuvântul sanscrit DEVA sau precum omologul său tibetan, LHA. Tocmai datorită acestui aspect, îngerii prezintă, în cadrul tradiţiei creştine, numeroase descrieri însă, la modul esenţial, potrivit concepţiei ortodoxe, un înger, în calitatea sa de "intermediar (mesager) ceresc", nu este în fond decât însăşi expresia unui atribut divin în tărâmul lipsit de formă (planul cauzal) al manifestării. Îngerii sunt, prin urmare, cei ce facilitează apariţia prin intermediul lor a unei legături complexe, profunde şi a unei comunicări reale între condiţia existenţială umană şi Dumnezeu- însuşi, ei reprezentând astfel anumite categorii de entităţi dumnezeieşti care sunt foarte uşor accesibile apelurilor fiinţelor umane. Această idee este de altfel ilustrată destul de clar chiar prin intermediul denumirii îngerilor, care, în realitate, este adeseori denumirea unor anumite atribute divine. Mai ales în cazul îngerilor, numele lor corespunde în mod evident naturii esenţiale a fiinţei lor şi el (numele) este atunci identic cu esenţa spirituală a entităţii angelice pe care o desemnează. Cunoscând aceasta, se poate spune că de aici reiese cu şi mai multă claritate sensul cuvântului ebraic MALAKI ("îngerul (mesagerul) Meu" (al Domnului Dumnezeu)) în cadrul

ezoterismului creştin occidental ca fiind "îngerul (mesagerul) în care este trezită Puterea Mea" (a Domnului Dumnezeu) sau, cu alte cuvinte, în care este activ Dumnezeu însuşi într-unui dintre aspectele Sale. Această interpretare este de asemenea valabilă şi în cazul lui MIKAEL (Arhanghelul Mihail), a cărui anagramă este MALAKI, însă este demn de reţinut că ea este aplicabilă oricărui înger, întrucât fiecare înger este în realitate în raport cu manifestarea, "purtătorul", "mesagerul" (vehiculul de lumină) al unui "nume" (atribut) divin, în ultimă instanţă el nefiind altceva decât manifestarea acestui "nume" (care este o modulare (structurare rezonanţă) specifică a Logosului Divin Creator, stabilă, coerentă şi care are o anumită funcţie precisă, în cadrul Macrocosmosului. Prin urmare, se poate spune că numele divine sunt de fapt idei-forţă care evocă şi manifestă în realitate anumite ipostaze divine esenţiale. Privite din acest punct de vedere, reiese foarte clar faptul că denumirile tradiţionale ale îngerilor reprezintă totodată veritabile modalităţi de invocare a anumitor ipostaze divine sau, cu alte cuvinte, de punere în stare de rezonanţă a fiinţei umane care realizează această invocaţie fermă cu sfera divină particulară de forţă a îngerilor.) Prin urmare, se poate spune că toate diferenţele care apar între diferitele entităţi angelice provin, în ultimă instanţă, de la apartenenţa acestora la o anumită ierarhie care este deja stabilită între atributele divine, care, la rândul lor, provin mai mult sau mai puţin direct din Esenţă (Inima lui Dumnezeu Tatăl). Aşadar, manifestarea lor (a îngerilor) poate fi privită ca situându-se la niveluri dumnezeieşti diferite, acesta fiind în definitiv fundamentul ierarhiilor angelice. Numai în domeniul lipsit de formă al manifestării (planul cauzal) putem spune că o entitate exprimă sau manifestă cu adevărat şi cât se poate de integral un atribut dumnezeiesc esenţial sau o Ipostază Divină specifică. Distincţia dintre aceste atribute este cea care face să apară deosebirea dintre diferitele categorii de entităţi angelice. Această deosebire poate fi pe drept cuvânt caracterizată drept o "deosebire fără separare" (BHEDA-ABHEDA, în terminologia clasică indiană), pentru că în mod evident toate atributele sau faţetele lui Dumnezeu Tatăl sunt, în ultimă instanţă, una: Duhul Sfânt sau suprema Energie Divină creatoare. Astfel, ca un prim element de ordin practic, se poate spune că ne putem raporta imediat (printr-o adecvată punere în stare de rezonanţă) la oricare dintre îngerii de lumină ai lui Dumnezeu (situaţi, datorită frecvenţei lor predominante de vibraţie, în sferele (tărâmurile) cele mai elevate ale manifestării), prin simpla lor evocare mentală fermă (care implică o maximă şi cât mai neîntreruptă concentrare mentală) a numelui acelui înger. Simultan, vom conştientiza atunci cât mai profund semnificaţia spirituală a acelui nume (care este în strânsă legătură cu un anumit atribut al Dumnezeirii) (tocmai de aceea este necesar să ştim să "traducem" (să conştientizăm), cu o cât mai mare acurateţe, sensul tainic al acelui nume angelic - care în prealabil va fi tradus în limba română deoarece (aşa cum vom constata) el poate fi exprimat în limba ebraică, sanscrită, tibetană, etc.) (vom oferi, de altfel, în lecţiile viitoare, unele informaţii secrete care vor conţine descrieri suficient de detaliate ale unor entităţi angelice cardinale), totul integrându-se pe fundalul unei stări de intensă aspiraţie spirituală care va face să apară în

noi o stare de puritate lăuntrică. Această invocaţie se va realiza numai după ce am consacrat în prealabil în mod necondiţionat, fructele (roadele) acestei acţiuni lui Dumnezeu. În plus, în cazul în care deja suntem iniţiaţi în folosirea TATTVA-elor, vom alege în prealabil pentru începerea acestei invocaţii un anumit moment TATTVA-ic adecvat, aceasta în funcţie de predominanţa TATTVA-ică pe care deja ştim că o prezintă îngerul respectiv (această predominanţă TATTVA-ică reiese în general destul de clar din descrierea (reprezentarea) tradiţională a acelei entităţi angelice). Atunci când apare cu adevărat starea sublimă de rezonanţă cu îngerul ales de noi (pentru invocare), stare ce se manifestă atunci în mod specific aproape la toate nivelurile fiinţei noastre, vom urmări imediat după aceea să o menţinem în mod continuu şi chiar să o amplificăm. Totodată, vom căuta să identificăm, în mod gradat, specificitatea fiinţei pure a acelui înger în vederea stabilirii la nivelul aurei noastre a unei legături profunde şi permanente cu acea sublimă entitate angelică. Respectiva entitate angelică va urmări, de îndată ce va intra în stare de rezonanţă cu fiinţa noastră, să ne ghideze, să ne inspire, să ne ajute şi să ne protejeze în mod eficient pe calea spirituală. Este însă important să reţinem că acest ajutor va fi totdeauna direct proporţional cu gradul nostru de puritate şi cu intensitatea aspiraţiei noastre către Dumnezeu. Prin urmare, se poate spune că, întocmai ca şi în cazul Marilor Puteri Cosmice, aceste entităţi angelice ne vor putea răspunde şi ne vor ajuta prompt şi eficient în orice situaţii de viaţă care sunt divin integrate, ele putând răspunde rapid şi într-un mod specific, în comparaţie cu Marile Puteri Cosmice. Nu trebuie, de asemenea, să uităm că anumite categorii (clase) de entităţi angelice (DEVA) sunt în mod direct subordonate uneia sau alteia dintre cele 10 Mari Puteri Cosmice sau, cu alte cuvinte, trebuie să ştim că fiecare MAHA VIDYA (Mare Putere Cosmică) controlează şi inspiră o anumită ierarhie angelică. Prin urmare, fiecare dintre noi va putea constata că, în mod spontan, va intra în stare de rezonanţă mult mai uşor cu acele clase de entităţi angelice care sunt guvernate de o Mare Putere Cosmică (MAHA VIDYA) faţă de care deja noi simţim că avem foarte multe afinităţi şi vom observa că ne va fi ceva mai greu, la început, să intrăm în stare de rezonanţă cu alte categorii de entităţi angelice care sunt subordonate unei Mari Puteri Cosmice pe care noi nu am trezit-o suficient în Microcosmosul fiinţei noastre. În plus, vom constata că, chiar în cadrul unei aceleiaşi ierarhii (clase) angelice, putem invoca cu cea mai mare uşurinţă anumite entităţi angelice care se manifestă în mod predominant în sfera centrului de forţă (CHAKRA) care în cazul fiinţei noastre este deja activat în mod preponderent. Pe de altă parte, în lumina acestor revelaţii, o viziune mult mai complexă şi profundă în ceea ce priveşte efectele subtile ale MANTRA-elor deoarece acum vom putea înţelege (intui) de ce aproape fiecărei MANTRA-e scurte îi corespunde un anumit "nume" (putere feminină sau atribut) divin şi, implicit, vom înţelege astfel că acesteia îi este asociat un anumit înger de lumină (DEVA) care, în unele cazuri, guvernează o întreagă ierarhie angelică. Cunoscând aceasta, chiar dacă nu ştim şi nici nu intuim perfect (deocamdată) corespondenţele angelice ale unor MANTRA-e (nu ştim "a cui" este MANTRA respectivă), cu toate acestea vom constata cum calitatea tehnicii de LAYA YOGA pe care o efectuăm cu o anumită MANTRA va fi

care este fondatorul teoriei morfogenetice: "Câmpurile energetice ale fizicii moderne joacă adeseori roluri întru totul asemănătoare acelora ale sufletelor din cadrul filosofiilor aşa-zis "animiste". care hrăneşte. se cuvine să amintim că tot în acest curent spiritual (şivaismul) se menţionează că în realitate nu există nici o sferă de putere nesfârşită. susţine.considerabil îmbunătăţită (atât ca efect global. cu alte cuvinte. în plus. când sunt trezite şi dinamizate punctele focar ce corespund acestor energii tainice. conduce şi animă tot universul.ceea ce savantul SHELDRAKE nu o face într-un mod foarte explicit .. În acest context. în unele dintre cele mai geniale teorii ştiinţifice. să concluzionăm . acest aspect tainic este subliniat în toate formele autentice de YOGA. acele câmpuri morfice rezonanţe ale Universului (Macrocosmosului) nu s-au format din nimic. în realitate. ci că ele sunt de fapt create încă de la începuturi de . Chiar se spune: "Totul este viu. vedea deja în acest "suflet cosmic" izvorul tainic al tuturor sufletelor. De altfel. făcând ca acesta să nu fie un haos. ce afirmă în această direcţie biologul şi savantul RUPERT SHELDRAKE. Noi putem. spre exemplu. în realitate. la o analiză lucidă şi obiectivă. acestea generează declanşarea feluritelor procese de rezonanţă. ci un cosmos perfect ordonat şi coerent. reglează. realitate inteligentă. ni se revelează că întreaga manifestare este de fapt o gigantică reţea sau "urzeală" de conştiinţe şi energii subtile care sunt direct şi permanent asociate.un fel de "câmp al câmpurilor" se aseamănă în mod izbitor cu aceea a "sufletului lumii" care este oferit de Şcoala neoplatonicianului. totul este conştiinţă"). în secolul al III-lea după Christos. Filosofii PLOTIN. astfel. La rândul său. cu alte cuvinte. cât şi nenumărate alte suflete. pe care el le şi conţine: «Există atât Sufletul Unic al lui Dumnezeu. etc. de exemplu. forţă sau energie subtilă în întregul Macrocosmos căreia să nu-i fie asociată permanent o conştiinţă corespunzătoare care o controlează şi o coordonează neîncetat (de exemplu.că. este interesant de menţionat faptul că viziunea contemporană referitoare la un câmp unificat primordial . o formă de conştiinţă divină. deloc întâmplător. Din Sufletul Unic al lui Dumnezeu se nasc o multitudine de suflete care sunt distincte». toate fiind însă riguros ierarhizate şi corelate unele cu altele în conformitate cu frecvenţa lor specifică de vibraţie. acesta fiind uneori numit chiar "Stăpânul MANTRA-ei" (MANTRESHVARA). afirmă PLOTIN". se ştie că fiecărei TATTVA-e îi este asociată în mod precis o anumită entitate divină care neîncetat controlează în mod conştient şi guvernează acea TATTVA. cât şi ca remanenţă a stărilor spirituale care apar) dacă încă de la începutul practicii spirituale (actuale) vom păstra clară în minte ideea că acea MANTRA ne pune totodată în legătură cu o anumită ierarhie de entităţi angelice. Iată. angelică ce îi este asociată). Mai mult decât atât. fiecărei MANTRA-e (care după cum ştim ne pune în legătură cu o anumită sferă de putere nesfârşită ce există în MACROCOSMOS) îi corespunde. Aceste adevăruri tainice milenare sunt însă exprimate şi astăzi. filosoful francez contemporan JEAN GUTITON recunoaşte în acest câmp universal "ceea ce grecii numeau prin termenul Logosul Divin Creator. în cadrul şivaismului se arată că. supraconştientă. un "stăpân" ("guvernator") al MANTRA-ei respective (sau. În virtutea corespondenţelor şi a analogiilor care există între Macrocosmos şi microcosmosul fiecărei fiinţe umane.

ale entităţilor angelice. creatoare. ci prin emanaţie: din Logosul Divin Suprem al lui Dumnezeu emană logosuri (entităţi divine conştiente. în mod perfect orchestrate de ierarhiile divine. care urmăreşte apoi. benefice care se produc în lumea fizică. rezonând şi manifestând fiecare anumite energii TATTVA-ice care le sunt specifice. toate acestea sunt clipă de clipă. influenţată întro mare măsură numai de toate fenomenele armonioase. vaporoase şi se întrepătrund reciproc. într-o anumită măsură independente unele de altele. la modul general): un fenomen care este suficient de puternic şi care. "câmpuri morfice rezonanţe"). forţa şi frecvenţa fenomenului respectiv numai dacă acesta este integrat benefic. La o analiză atentă. cel mai adesea nebănuite. care arată că Logosul Divin Suprem al lui Dumnezeu (câmpul fundamental) este de fapt alcătuit din "obişnuinţe" vibratorii. Această calitate specifică a entităţilor angelice este dată şi de faptul că ele nu se multiplică prin interacţiune sexuală. în plus. aşa cum fac făpturile încarnate. mai mult sau mai puţin evoluate. fiind în acelaşi timp înzestrate toate cu o anumită autonomie şi având fiecare dintre ele posibilitatea de a evolua. el poate deveni astfel o nouă "obişnuinţă". precum şi forţele electrice. am putea spune că există o dublă relaţie de cauză-efect între Logosul lui Dumnezeu şi Cosmos. în calitatea sa de parte integrantă a Logosului Suprem al lui Dumnezeu. care ajută. În ultimă instanţă. remarcăm că este aproape uimitoare similitudinea acestei viziuni orientale tradiţionale şi creştine cu aceea a lui SHELDRAKE. ca şi toate fenomenele benefice naturale climatice sau telurice. Prin urmare. sublimă.. intermediară a puterilor angelice dirijează astfel permanent tot ceea ce este bun şi se petrece în universul fizic şi este. ne putem da seama că aceste logosuri creatoare distincte (îngeri) nu sunt nişte entităţi ce sunt separate în mod rigid precum obiectele fizice (de exemplu). atomice etc.Dumnezeu Tatăl. El (câmpul morfic fundamental) este totodată şi memoria tuturor fenomenelor petrecute pe Pământ (în planul fizic. benefice şi armonioase. cu alte cuvinte. Suprem al lui Dumnezeu. armonios. ci şi că fiecare diferenţiere a Logosului Divin are un anumit grad de autonomie în raport cu altele. la rândul său. superior. Chiar şi legile fizice ale regnului mineral. este ierarhizat în cadrul manifestării macrocosmice într-o multitudine de mici logosuri (Puteri Divine creatoare sau îngeri. la regizarea acelei acţiuni divin integrate. se poate spune că tot ceea ce se petrece bun şi armonios pe Pământ (în lumea noastră fizică) face să intre instantaneu în acţiune o mulţime de forţe angelice. este repetitiv îşi poate lăsa astfel amprenta în memoria cosmică (AKASHA) sau. am putea spune că nu numai Logosul Divin Suprem este liber şi autonom. magnetice. Această lume divină. sublime. elastice. deşi autonom şi perfect unitar. în termenii ştiinţifici şi am putea spune arizi ai unui savant precum SHELDRAKE. Această idee relevă totodată faptul că Logosul Creator Divin. Pe de altă parte. la rândul său. pure. ele prezintă nişte individualităţi pure. . astfel luând naştere ierarhiile îngereşti. sublim creatoare) din ce în ce mai diferenţiate. care participă însă toate la ceea ce numim menţinerea armoniei universale. ori. Cu alte cuvinte. întocmai precum câmpurile rezonanţe formatoare (morfice) care sunt descrise în teoria lui SHELDRAKE.. el poate chiar modifica "obişnuinţele" rezonanţe ale Logosului Divin.

care nu este inclusă în textul oficial. cerului şi ale . ci un suflet colectiv care aparţine lumii intermediare a îngerilor (este vorba aici despre unele entităţi angelice mai puţin evoluate). În Vechiul Testament. şi-a asumat-o. putem de asemenea să intuim adevărul care este revelat în "Cartea lui Iov". îngerii slujesc drept "tron" (vehicul) lui Dumnezeu Tatăl: "Şi atunci au plecat (s-au deschis) cerurile şi S-a coborât şi am văzut că negură era sub picioarele Lui. Vechiul Testament sugerează că îngerii au fost martorii bucuroşi (şi totodată nişte participanţi activi) la actul de creaţie care a fost şi continuă să fie săvârşit de Dumnezeu Tatăl. dacă ar fi vrut . ca să îl ajute să evite jertfa pe care El. genialul savant SHELDRAKE confirmă într-un mod ştiinţific existenţa unui suflet colectiv care există pentru fiecare specie animală. De asemenea. astfel zburat-a El pe aripile vântului. căruia îi sunt arătate tărâmurile pământului. să înţelegem de ce anume respectul pentru viaţa animală. în sfârşit. aşa cum de altfel se menţionează şi în cartea lui Daniel. tot ele sunt acelea care impulsionează şi guvernează destinele fiinţelor umane care s-au născut sub influenţa feluritelor conjuncturi astrale." "Cartea lui ENOH".să poruncească la mii de îngeri. al Bibliei). un suflet individual. în mai multe ocazii. Tronul de slavă al lui Dumnezeu Tatăl este permanent înconjurat de nenumărate miriade de îngeri. animalele nu au. aşa cum afirmă şi omul de ştiinţa francez HENRI CORBIN. În Noul Testament. putem acum. unde se arată şi că fiecărei stele şi fiecărei planete îi este asociat (de la DUMNEZEU Tatăl) câte un înger guvernator (Logos divin specific). cât şi cu Judecata cea din urmă. deloc întâmplător. canonic.aşa cum afirmă el însuşi în cuvântarea rostită în grădina Ghetsimani . Aceste spirite (Logosuri) planetare sunt deci entităţi angelice evoluate care conduc şi animă stelele şi planetele. făcând voia Tatălui Său Ceresc. în general. şi el ar fi putut oricând. Ştiind toate acestea. Potrivit Psalmului 17. ca şi pentru întreaga natură în general. fiecare dintre noi (care am studiat cu atenţie şi luciditate) am putut să remarcăm că ei sunt asociaţi îndeaproape atât cu Legile divine. la rândul său. acest suflet colectiv este numit un câmp morfic rezonant. Cunoscând toate acestea. versetele 11-12. Acolo ni se prezintă. De asemenea. de multe ori. în lucrarea sa "Sufletul naturii". după cum se ştie. angelologia atinge culmea sa cea mai înaltă în cartea lui Daniel. viziunea lui ENOH. Şi El s-a suit pe Heruvimi şi a zburat. se cuvine să nu pierdem nici o clipă din vedere că marele model divin Iisus Cristos a fost. În terminologia sa ştiinţifică. nu este în fond altceva decât o formă a respectului pentru viaţa angelică. care este considerată ca fiind cea mai veche Apocalipsă ebraică. care este cu atât mai elevat cu cât respectivul corp ceresc este mai important prin nivelul de evoluţie spirituală pe care îl prezintă entităţile care trăiesc în sfera sa de forţă. Acolo îngerii primesc pentru prima dată nume proprii şi se poate de asemenea spune că ei sunt prezentaţi ca având o personalitate distinctă. reprezintă una dintre cele mai vechi şi mai importante surse ale tradiţiei creştine în ceea ce priveşte descrierea îngerilor. slujit de îngeri. lucrare apocrifă (cu alte cuvinte.Mai mult decât atât. Într-adevăr.

consideraţi ca fiind nişte emanaţii ale voinţei şi atotputerii divine. cei vicleni. însă trebuie să ne fie foarte clar că ei nu deschid această poartă iniţiatică oricui . ce nu aparţine acestei lumi (pământeşti).cei răi. număr care multiplică prin ele însele cifrele cele mai mari care erau cunoscute în acea epocă pentru "a ne dezvălui cu limpezime .faptul că numărul legiunilor cereşti (angelice) este imens şi că el scapă oricărui calcul omenesc. Prin urmare. cei "călduţi". Îngerii vin imediat. cei indolenţi. 10). Conştient sau nu.din partea lui Dumnezeu. atunci când este vorba de îngeri având o existenţă individuală sau se reintegrează în Dumnezeu dacă fiinţa lor nu este distinctă de Dumnezeu. Prezenţa lor pe pământ coincide cu durata misiunii pe care ei o au de îndeplinit. Cele mai vechi texte biblice ne înfăţişează îngerii ca pe nişte înlocuitori şi totodată mesageri ai lui Dumnezeu. de îndată ce o îndeplinesc. care îndeplinesc anumite funcţii spirituale. să ne deschidă poarta cea tainică a paradisurilor ce se află în lumile invizibile. în aceste condiţii. apărarea şi inspirarea ei forţele angelice în aproape toate activităţile sale divin integrate şi benefice. ci însuşi cerului şi pe care ei (cei aleşi) au primit-o în dar . Astfel. sublim şi armonios în Macrocosmos în vederea desăvârşirii fiinţei umane. care nu pot fi cunoscute şi definite decât prin intermediul propriei lor inteligenţe şi ştiinţe. ni se înfăţişează mulţimea uluitoare a acestor preafericite cete îngereşti care nu aparţin acestei lumi. cauza supremă unică a tuturor cauzelor care acordă rang de existenţă oricărei fiinţe. armonie şi dragoste mobilizează instantaneu în sprijinirea. ele depăşind cu mult ordinea firavă şi strâmtă a sistemelor noastre de numărare materială. ca şi detaşarea completă de fructele (roadele ulterioare ale) acţiunilor noastre (dăruirea lor necondiţionată. fiinţa umană plină de puritate. 1). reîntorcându-se alături de Dumnezeu Tatăl. ei dispar la scurt timp după aceea de aici. sunt totodată mijlocitoare şi mesagere şi între fiinţa umană şi tot ceea ce este bun. principiul comun şi supraesenţial al oricărei existenţe. izvor suprem al oricărei înţelepciuni. Este însă profund semnificativ că această lucrare apocrifă confirmă întru-totul descrierea profetului ISAIA referitoare la Serafimi precum şi pe aceea. ştiinţă divină-TAINICĂ. cei meschini.infernului. de un număr egal cu "o mie de ori câte o mie şi de zece mii de ori câte zece mii de ori" (Daniel. se poate spune că Dumnezeu Tatăl a creat mai întâi îngerii.după cum precizează DIONISIE AREOPAGITUL . cu anticipaţie. Cel mai simplu şi rapid mod de a atrage imediat un înger (DEVA) către noi este o cât mai deplină puritate fizică. Cu privire la numărul îngerilor în Biblie se vorbeşte. sunt animaţi de un elan impetuos care îi face să fie plini de iubire către DUMNEZEU. deloc întâmplător. dându-le după aceea lor puterea de a face bine şi de a construi mai departe tot ceea ce este frumos. Ierarhiile angelice intermediare care există între Dumnezeu şi diferitele manifestări benefice ce se află în Macrocosmos. foarte amănunţită şi deosebit de plastică. atât în ceea ce priveşte procesul creaţiei. cât şi în ceea ce priveşte armonia dinamică a celor trei lumi. emoţională şi mentală. cei sceptici. puterea care conţine chiar şi sfârşitul care îmbrăţişează totalitatea Universului". de asemenea.un dar care a fost oferit cu desăvârşită mărinimie . bun şi . a trezirii creativităţii şi a spiritualizării condiţiei umane. 7. cei apatici nu au acces acolo. Ei sunt. fiind plini de curaj. bunătate. a lui IEZECHIEL (cap. lui Dumnezeu). mult mai repede sunt acceptaţi şi ajutaţi aceia care.

cuminecarea. deoarece el contemplă fără încetare "faţa" de Lumină Absolută a Tatălui nostru Ceresc. nevoie de un înger pentru a ne inspira. chiar ierarhiile cereşti (angelice) sunt (într-o societate tradiţională) o imaginemodel a ierarhiilor pământeşti. comunică astfel darurile Sale tuturor ierarhiilor. într-un anumit sens. aşa cum se indică în numeroase pasaje din Biblie. prin spirit (Sinele Nemuritor Divin-Esenţă. inspirându-le şi făcându-le astfel să intre în comuniune extatică cu El".direct proporţional cu gradul său de puritate şi de aspiraţie către Dumnezeu - . omul este el însuşi înger) prin natura sa psiho-somatică şi totodată el este un copil al lui Dumnezeu. omul divin integrat. Îngerii constituie. îngerul păzitor al fiecărei fiinţe umane. adevăr. susţinându-ne. iubitor. DUMNEZEU a creat omul. bun.divin integrat în Macrocosmos. Angelologia catolică afirmă. DIONISIE AREOPAGITUL. dându-le putere. omul este o creatură angelică (deci. El le-a dat de asemenea puterea de a susţine şi armoniza viaţa în conformitate cu Voinţa Sa Creatoare Atotputernică. la rândul ei. ele acţionează fără preget (fără încetare) astfel pentru ca să se poată produce cât mai grabnic şi într-un mod ordonat înălţarea spirituală a tuturor oamenilor care merită către Dumnezeu. Însă atunci când ne maturizăm din punct de vedere spiritual. fiinţa umană este . prin urmare. De altfel. Mai mult decât atât. ci ei formează în egală măsură şi prototipul omului desăvârşit. ORIGENE mai arată însă că acţiunea de ghidare şi ajutorare a îngerilor continuă chiar şi după renaşterea noastră deplină întru Iisus Christos. spune: "Corurile (cetele) îngereşti dirijează în taină ierarhiile umane. realizarea miracolelor şi a minunilor. iluminându-le. se roagă şi el întotdeauna împreună cu noi şi ne ajută. Îngerii fac posibilă revărsarea graţiei divine. ajuta şi elibera de toate relele noastre. chiar şi al acelora care sunt mici (neînsemnaţi) în cadrul Bisericii. iubire. sincere şi pline de fervoare: "îngerii se adună plini de dragoste şi atenţie în jurul aceluia care se roagă sincer şi intens la Dumnezeu. În această direcţie. potrivit unei preasfinte orânduieli. datorită complementarităţii lor. astfel. După aceasta. iar relaţiile lor reciproce trebuie să le inspire din plin pe acelea ale oamenilor. îngerii asociindu-ni-se chiar şi atunci adesea ca să ne ajute în rugăciunile noastre curate. bunătate. mişcarea procesivă a lui Dumnezeu însuşi care. îndumnezeit. uniunea şi. nu numai arhetipurile şi realizatorii întregii Creaţii în tot ceea ce ea are şi este frumuseţe. ATMAN). mai mereu. în acelaşi timp. Acesta este motivul pentru care unii îngeri sunt descrişi ca având o natură psihică ce este foarte asemănătoare cu aceea a unei fiinţe umane bune şi extrem de pure. durabilă şi reciprocă. noi putem fi ghidaţi chiar de Christos însuşi". avem cu atât mai mult. evoluat. superior (evoluat) şi îngerul au spontan unul faţă de celălalt o atracţie şi o simpatie profundă. este semnificativ că marele angelolog al creştinismului. convertirea. armonie. Din aceste afirmaţii rezultă destul de clar două idei esenţiale: în primul rând. superior. pentru a-1 sprijini în ruga sa. care este înzestrat cu o dublă natură: pe de o parte. armonios. atât cât îi este permis (aceasta se realizează în funcţie de deschiderea noastră lăuntrică faţă de înger şi de gradul nostru de puritate sufletească) în toate acţiunile bune pe care le realizăm". prin intermediul părintelui ORIGENE: "Atâta timp cât încă suntem imperfecţi.

Tronurile. asupra sufletelor umane încă imperfecte pe care aceste suflete n-o pot încă primi în forma sa pură. complet nebănuiţi. există adeseori. suntem. ele acţionează de asemenea ca protectori divini şi ca ghizi spirituali ai "sufletelor neamurilor". întâietorii sau Domniile desemnează anumite puteri îngereşti care sunt în mod sublim ataşate unor ghidări şi inspirări spirituale ale naţiunilor. Aceste "suflete ale neamurilor" reprezintă în realitate entităţi. adesea nebănuit. unele de altele. într-un anumit sens. la toate nivelurile şi în aproape toate etapele vieţii umane. conştient sau nu. pe care el o numea "DAIMON"-ul (inspiratorul) său). nu putem să evoluăm cu adevărat din punct de vedere spiritual. conştiente şi autonome şi ele iau gradat naştere datorită unei comuniuni de intenţii. în tot ceea ce există şi este cu adevărat în legătură cu DUMNEZEU (cunoaştem. de teritoriu. chiar şi în acest rol de călăuză spirituală. atunci când este cazul. care prezintă o realitate subtilă astrală şi mentală net distinctă. care nu a atins încă mântuirea (desăvârşirea spirituală) este condus şi ghidat în "lumea de dincolo" de o anumită categorie de îngeri. Iubire. Ajutorul invizibil eficient şi plin de altruism al îngerilor nu se limitează însă numai la nivel individual: unele categorii angelice puternice şi foarte elevate acţionează pline de abnegaţie în vederea ghidării spirituale a unor colectivităţi umane. cu atât mai mult cu cât putem spune că. faptul că filosoful şi înţeleptul Socrate atribuia întreaga sa putere de pătrundere mentală şi înţelepciune inspiraţiei divine pe care o primea de la o anumită entitate angelică . de exemplu.mesageri binecuvântaţi ai Voinţei lui DUMNEZEU către Bine. copleşitoare şi absolută. Şi tot ORIGENE ne mai spune ceva foarte important în această direcţie: "îngerii ne apar prin urmare. Atât în lucrarea apocrifă "Cartea lui ENOH" cât şi în manuscrisele (dintre care . de exemplu. în al doilea rând. de cultură etc.ghid. fără sprijinul constant şi plin de abnegaţie pe care noi îl primim. Influenţa lor invizibilă lucrează constant şi cu o mare forţă în vederea opririi şi îndepărtării răului şi pentru trezirea (revelarea) şi amplificarea Binelui Divin care rezidă. a unor naţiuni sau chiar a omenirii în ansamblul ei. printre altele. mai întâi ca nişte asistenţi binevoitori şi ca nişte călăuzitori divini ai sufletului în ascensiunea sa spirituală. Înţelepciune şi Perfecţiune. însă să ştiţi că El ni le oferă aproape întotdeauna prin intermediul îngerilor". drept sarcină dezvoltarea şi perfecţionarea morală a fiinţei umane. Ele fac să se distingă (deosebească). în bine. Potrivit angelologiei creştine. protectori şi călăuzitori. de la naştere şi până la moarte. de la entităţile angelice. Prin urmare. de aspiraţii. adeseori fără să ştim. marile colectivităţi umane (popoarele) şi acestora le sunt totdeauna asociate anumiţi îngeri inspiratori. îngerii . am putea spune colective. într-o anumită măsură. Altfel spus. Desigur că toate darurile spirituale vin de la Dumnezeu. de limbă. Virtuţile (Corul îngeresc al Virtuţilor) reprezintă în realitate acea categorie angelică ce are. chiar şi în momentul morţii sufletul unei fiinţe umane pure.sub protecţia şi ghidarea îngerilor pe întreaga durată a creşterii sale spirituale. îngerii intervin spontan. între perfecţiunea tăcută şi imuabilă a lui Dumnezeu şi fiinţa umană imperfectă şi limitată. de tradiţie. îngerii nu fac altceva decât să reflecte şi să reverse Iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu. De exemplu. Aceste entităţi colective (sufletele neamurilor) sunt. Armonie. în contact cu îngerii încă din clipa în care venim pe lume (ne naştem).

aceste răspunsuri ne vor apărea chiar şi sub forma unor semnificative "lanţuri" de aparente "coincidenţe" fericite care ne vor confirma din plin. să se aleagă ca moment pentru această acţiune de evocare o anumită dată în care se realizează o sărbătorire naţională colectivă care are o semnificaţie majoră pentru istoria poporului respectiv. Ei erau acei îngeri care sunt numiţi EGREGORI (Veghetori) (aceştia sunt în strânsă legătură cu sufletele colective ale neamurilor) şi au fost trimişi pentru a-i învăţa pe fiii oamenilor (legile supreme ale lui Dumnezeu). Cele mai bune pentru această evocare sunt datele istorice în care aproape toată acea naţiune a fost însufleţită la unison de un nobil şi sublim ideal (datorită inspiraţiei şi sprijinului divin foarte puternic care a fost primit atunci (la acea dată) de la puterile îngereşti). mai ales prin stările ample minunate. Aceşti îngeri divini care au ca misiune ghidarea spirituali a unui anumit popor pot fi invocaţi cel mai uşor chiar de către membrii poporului respectiv. sprijini. a popoarelor şi a naţiunilor. Atunci se va urmări o evocare plină de dragoste pentru a se ajunge astfel la o intensă şi profundă stare de comuniune cu „sufletul” colectiv al acelui popor. pe care le vom resimţi zile în şir tocmai din această . ne pot fi în această direcţie de un mare ajutor). INFORMAŢII SECRETE (Pentru aceasta. altfel spus. Respectiva evocare se va realiza fie direct. Realizând din când în când această transpunere în stare de rezonanţă cu sufletul colectiv al neamului din care facem parte. sublime. Când realizăm aceasta pentru prima oară (de unul singur) este foarte bine. În unele cazuri. Ei au acţionat atunci cu putere pentru a face să revină bunătatea. în "Cartea Jubileelor"(4. Bineînţeles însă că aceşti îngeri care sunt asociaţi sufletelor colective ale popoarelor pot inspira. ori un simbol foarte vechi naţional. pentru a avea succes în această direcţie. direct proporţional cu gradul de puritate.unele sunt încă păstrate secrete) ce au fost descoperite la Marea Moartă (QUMRAN) se menţionează adesea rolul foarte important care este jucat de entităţile angelice în elevarea spirituală a grupurilor mari de oameni.15) se spune: "în acele zile. Pe de altă parte. acelaşi DIONISIE AREOPAGITUL arată că "fiecare naţiune (POPOR) în parte are un înger care îi este protector şi inspirator. pentru ca astfel acestea să fie în strânşi legătură cu îngerii Săi de lumină". fie prin intermediul unui anumit aspect adecvat care permite punerea rapidă în stare de rezonanţă (o anumită creaţie muzicală foarte inspirată. cel mai adesea este suficient şi cel mai bine să se realizeze evocări colective efectuate la unison sau eventual măcar evocări ce vor fi făcute de unul singur în mod individual. îngerii Domnului au coborât pe Pământ. împreună cu îngerii de lumină (egregorii) care îl veghează. a şcolilor autentic spirituale. de elevare şi de aspiraţie spirituală al membrilor care alcătuiesc împreună respectivele popoare. armonia şi dreptatea pe pământ". ocroti şi impulsiona spiritual popoarele respective în strânsă legătură sau. vom constata că acesta ne va răspunde din ce în ce mai clar şi profund. iubirea. căci Cel Prea-înalt (Dumnezeu Tatăl) a stabilit cu înţelepciune şi a inspirat formarea popoarelor şi naţiunilor. Legat tocmai de acest aspect. acest „suport” de intrare în stare de rezonanţă va fi utilizat simultan cu aspiraţia noastră fermă şi cât mai intensă de a intra cât mai complet şi cât mai repede în stare inefabilă de comuniune sau empatie profundă cu sufletul colectiv naţional.

ca iniţiaţi este destul de evident că această extraordinară continuitate şi unitate a fost făcută cu putinţă mai ales de fondul minunat şi foarte pur al sufletului naţional românesc. determinând revoluţii care pot modifica în bine destinul poporului respectiv. divine. Pe de altă parte. de aceleaşi aspiraţii minunate. etc. ferm şi conştient orientat poate determina transformări benefice rapide. crearea unei asemenea colectivităţi (grup spiritual. putem să realizăm cu o şi mai mare claritate. realitatea stării de comuniune spirituală cu egregorii (Veghetorii) sufletului colectiv ai poporului respectiv. Practic vorbind. poporul respectiv va cunoaşte gradat o tot mai accentuată stare de "înflorire" şi pace spirituală. pe toţi membrii acelei colectivităţi. putem acum să înţelegem mult mai bine misterul unor popoare mici (cum ar fi chiar şi cazul poporului nostru) care au rezistat eroic. ceea ce va atrage în mod automat sprijinul direct şi inspiraţia acestor îngeri veghetori (egregori) care vor urmări săi ghideze şi să-i susţină din ce în ce mai mult. în lumina acestor revelaţii. formidabila unitate de spirit. cu toate că.) se poate realiza cel mai uşor dacă toţi membrii acelei comunităţi se întâlnesc periodic. mai ales în momente de cumpănă pentru acel popor. Acest aspect de excepţie se reflectă şi în profeţiile deja faimoase. a popoarelor cu îngerii lor veghetori (egregorii). unele părţi considerabile ale teritoriului său de formare au rămas destul de mult timp sub ocupaţie confruntându-se cu tendinţele îndârjite de deznaţionalizare pe care le-au exercitat cu putere asupra sa alte popoare (turci. de limbă sau de tradiţie a poporului român. vor fi totdeauna direct proporţionale cu numărul acelor membri ai săi care îl vor evoca astfel. sublime. justificarea eforturilor sfruntate şi îndârjite ale periculoasei secte satanice care este Francmasoneria (ce este condusă din umbră de unii evrei sceleraţi) de a zdruncina din temelii sau chiar de a anihila complet conştiinţa naţională. în faţa nenumăraţilor cotropitori care erau mult mai numeroşi şi mai puternici din punct de vedere material. Acest demers criminal urmăreşte totodată să anuleze complet legătura spirituală. Efectele care vor apărea. ruşi. Dacă respectiva evocare spirituală a comuniunii cu sufletul neamului respectiv va fi realizată la unison de minim 2% din populaţia acelei naţiuni. îi revine în această epocă zbuciumată poporului român care este poporul ales de Dumnezeu. pe lângă faptul că vor fi cumulative. ale indianului SUNDAR SINGH referitoare la misiunea spirituală planetară a ROMÂNIEI care. prin anularea plănuită a graniţelor tuturor ţărilor în vederea unificării artificioase şi forţate a tuturor naţiunilor sub un singur guvern mondial francmasonic. Acest concept a fost introdus pentru prima oară în lume de savantul CARL GUSTAV JUNG. etc). care a menţinut o tainică şi strânsă legătură cu entităţile divine. Pentru noi.cauză. la nivel profund. divină. într-un mod aproape miraculos şi care este complet de neînţeles (pentru cel ignorant). în conformitate cu aceste profeţii. Utilizarea acestei metode. fiind animaţi de înalte şi . Pentru numeroşi istorici este aproape de neînţeles. Ştiind toate acestea. unguri. Chiar şi la o scară mai redusă se pot constitui colectivităţi umane care să fie constant animate. Conceptul de "suflet naţional (colectiv)'' mai este de asemenea în legătură şi cu acela de "subconştient colectiv". angelice. la unison. de către un grup de fiinţe umane unit. paradoxal. protectoare. spre exemplu.

numai energii şi porniri infernale). aceşti "fraţi întru spirit care aspiră sincer să descopere adevărul vor beneficia de un ajutor divin mult mai mare decât acela pe care ei îl primeau anterior în mod individual şi. membrii uniţi şi animaţi de sublime aspiraţii divine care alcătuiesc un minunat grup spiritual vor crea. este acela al iubirii nesfârşite. inspira şi ajuta mult mai mult pe toţi membrii plini de dăruire şi aspiraţie ai acelui grup. în plus. sinceră şi curată dintre un bărbat şi o femeie atrage aproape automat. similar ca principiu cu momentele în care. un sinistru serial de groază. la televizor. cu cea mai mare uşurinţă. Acest aspect tainic transpare de altfel suficient de clar în cadrul tradiţiei creştine. inspiraţia. în cei care urmăresc acel film serial. Pentru a se declanşa cu adevărat toate aceste efecte minunate este însă foarte important ca şi conducătorul spiritual al acelui grup să fie o fiinţă umană pură. către una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice. care va atrage automat unul sau mai mulţi egregori (îngeri veghetori) care îi vor impulsiona. dar aceasta implică totdeauna efortul de a depăşi cât mai repede închistările. care în acele condiţii (pe care le favorizează un grup spiritual) este mult accelerată faţă de cea individuală. ajutorul şi ghidarea spirituală a unor entităţi angelice. ori către un suprem model divin (Iisus Christos). egoismele. apariţia unor stări şi a unor fenomene spirituale excepţionale. spre exemplu. perfecte care uneşte două fiinţe umane de sex opus. va induce gradat. . din ce în ce mai mult. Un alt aspect tainic care poate fi încadrat în acelaşi context cu revelaţiile precedente. pentru a putea fi mereu la înălţimea investiturii pe care ea o va primi de la înaltele entităţi angelice. într-o manieră totală.sublime aspiraţii (cel mai bine săptămânal. printr-un tainic proces "ciclic" de rezonanţă. Procedând astfel periodic (săptămânal). posesivitate şi ataşament. frenetică. orgoliile sau meschinăriile cu care oamenii se confruntă adeseori atunci când se află într-un grup. în aceeaşi zi şi pe cât posibil la aceeaşi oră). această deschidere şi comuniune de suflet care este realizată de ei va putea declanşa. Aceasta se va face şi în funcţie de ce susţinător şi inspirator divin şi-au ales încă de la formare (constituire) membrii componenţi ai acelui grup spiritual. plină de aspiraţie şi exemplară. atât timp cât ea nu este viciată şi întunecată de gelozie. care creează. milioane de oameni vizionează săptămânal şi la aceeaşi oră. În special acum. Este foarte bine atunci ca fiecare întâlnire să înceapă cu o scurtă meditaţie sau cu o rugăciune care va fi efectuată de toţi membrii grupului care sunt prezenţi. în perioada de sfârşit a epocii de maximă decadenţă spirituală (KALI YUGA) este în mod deosebit favorizată evoluţia spirituală în grup. însufleţeşte şi hrăneşte o sui-generis (în felul său) entitate astrală colectivă malefică (care. însufleţi şi hrăni în mod gradat o sublimă şi elevată entitate astrală colectivă. Respectiva meditaţie sau rugăciune va fi atunci orientată (dirijată) către Dumnezeu Tatăl. apoi. etc. puternică. Întotdeauna. la unison. Procedând astfel. datorită rezonanţelor sale întreţinute cu anumite forţe sau energii infernale ce sunt declanşate de vizionarea acelui serial. divine. această iubire transfiguratoare. prin amorsarea unor procese specifice de rezonanţă.

cu uşurinţă. dintre două fiinţe umane de sex opus. unitate care este mereu protejată. mai ales atunci când este iubit cu adevărat de iubita lui. suprema desăvârşire (eliberare) spirituală în cuplu. deoarece ea reflectă atunci realitatea Iubirii Absolute a lui Dumnezeu. Atunci când se urmăreşte procreerea. Prin intermediul iubirii adevărate. bărbatul şi femeia devin astfel gradat unul pentru celălalt cele două jumătăţi polare. transfiguratoare. va fi mai mereu asistată. În cazul unui asemenea cuplu moartea nu va putea niciodată să destrame o astfel de iubire: în cazul lor. aici. susţinută şi inspirată de îngeri. mai întâi fuziunea celor două jumătăţi polare în cadrul iubirii umane: după care apoi urmează ascensiunea extatică gradată a celor doi iubiţi către Iubirea infinită a lui Dumnezeu". de cuplu. Cu privire la acest aspect tainic. Atunci când un bărbat şi o femeie care au atins deja sau care se apropie foarte mult de starea de desăvârşire spirituală se unesc. cei doi iubiţi se vor regăsi împreună în paradisurile divine şi vor continua să formeze mai departe aceeaşi perfectă şi divină unitate care este expresia unităţii Unicului Divin. O asemenea iubire exemplară care este nesfârşită şi perfectă. în iubirea celuilalt. marele teolog şi gânditor francez TEILHARD DE CHARDIN spunea: "Bărbatul iubitor va merge mai întâi către femeia care îl iubeşte foarte mult şi se va uni frenetic cu ea în întreaga lui fiinţă. este foarte cunoscut în tradiţia indiană cazul marelui înţelept şi eliberat ABHINAVAGUPTA. o veritabilă "coborâre" (încarnare) divină care este asistată de toate ierarhiile îngereşti ale lui Dumnezeu pe pământ. nesfârşite. Atunci întrucât iubita sa reprezintă pentru el darul cel mai de preţ pe care îl primeşte de la Dumnezeu. Avem. după părăsirea planului fizic (moartea fizică). fiind animat de o nesfârşită dragoste. bărbatul iubitor se simte totodată iubit de Dumnezeu însuşi. şi reciproc. care a fost conceput astfel . perfect conştienţi. inspirată şi susţinută de entităţile angelice care se află în planurile subtile ale manifestării.atunci când ambii săi părinţi se aflau în stare de extaz divin.Pe măsură ce dragostea lor frenetică. prin urmare. în cadrul unui act amoros plenar transfigurator în care este realizată o stare de Continenţă perfectă. Oferim în continuare o minunată ilustrare poetică a acestei divine posibilităţi care este extrasă din geniala operă poetică a lui KHALIL GIBRAN: . Mai ales atunci fiecare dintre ei se descoperă extaziat în dimensiunile sale tainice cele mai elevate. complementare şi indisociabile ale aceluiaşi tot. ei reprezintă atunci din punct de vedere spiritual. cei doi iubiţi plenar fuzionaţi într-un mirific tot pot după aceea să se topească plenar extaziaţi în Iubirea Oceanică Absolută a lui Dumnezeu Tatăl. Iar din flacăra extraordinară ce se va naşte din această primă comuniune a sa cu Misterul Divin. sunt întotdeauna fiinţe extrem de evoluate spiritual. încă în timpul existenţei lor fizice. către Dumnezeu. reciprocă creşte şi înfloreşte. în această direcţie este demn de reţinut că cei doi iubiţi pot astfel atinge. Copiii care se nasc după aceea sunt nişte veritabili copii ai lui Dumnezeu (ca un exemplu în această direcţie. în mod firesc. el se va orienta apoi. copiii care se nasc dintr-o asemenea fuziune a unui cuplu în care (atunci) ambii iubiţi se află într-o stare de conştiinţă cosmică extatică.

pură. o anumită entitate angelică. închistări. Într-o asemenea iubire plenar şi sublim transfiguratoare. iar pentru ca acest ajutor angelic să fie acordat permanent este esenţial. prin starea de rezonanţă care este generată de puritatea sa. să existe o iubire adevărată. la unison. La rândul ei. înainte de toate. sunt cu toţii feluritele categorii de îngeri care i-au inspirat pe toţi marii artişti de geniu de-a lungul istoriei. prin starea de rezonanţă care este atunci generată de starea sa de puritate. Ca un alt exemplu. dacă ei doresc cu adevărat aceasta. dacă aspiraţia lor manifestată la unison va fi suficient de puternică. conformism. conform procedeului care a fost descris anterior. aceasta mai implică. de asemenea. ("PROFETUL") Pentru a ajunge la această supremă realizare care este posibilă în cuplu. veţi rămâne etern împreună. răspunsul şi starea propriu-zisă de comuniune şi rezonanţă cu acea entitate angelică vor fi foarte mult uşurate. Influenţa divină. inspira şi vor sprijini din ce în ce mai mult extatica lor fuziune amoroasă. o deplină stăpânire a energiei sexuale de către cei doi iubiţi. prin intermediul artei lor sublime. Într-o asemenea situaţie. în memoria tăcută a lui Dumnezeu". în eternitate. ataşament etc. de asemenea (pentru a putea atrage astfel spontan. necondiţionată şi complet eliberată de gelozie. sublimele entităţi angelice). fuzionând mai mereu astfel spontan. până ce vă veţi topi amândoi copleşiţi de extaz. ghidarea şi protecţia permanentă a puterilor îngereşti (fie că toate acestea sunt primite conştient sau inconştient de către cei doi iubiţii. Atunci când cei doi iubiţi fac dragoste într-o asemenea stare de transfigurare dumnezeiască. mental. sinceră. ei vor intra într-o sublimă şi inefabilă stare de rezonanţă cu tărâmul cel tainic al îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu. sunt totdeauna necesare sprijinul. sublim inspiratoare a îngerilor acoperă aproape toate activităţile umane obişnuite. făcându-i de multe ori capabili să transmită şi să trezească. putem menţiona că creativitatea şi inspiraţia artistică de cel mai înalt ordin sunt şi au fost din totdeauna atribuite îngerilor: muzele la romani. simţul dreptăţii sau dorul copleşitor de Dumnezeu la cei care erau suficient de sensibili faţă de expresivitatea artistică sublimă. nesfârşită. aspiraţia către frumos. minunaţii GANDHARVA-şi (muzicienii cereşti) la indieni etc. care mai mereu îi va inspira şi îi va susţine în momentele dificile ale vieţii lor ca cuplu. În plus. sublimele entităţi angelice) să resimtă intens faţă de ea aceeaşi stare pe care un om plin de dragoste faţă de Dumnezeu o are în mod spontan în faţa unui altar sau a unul loc care este sfânt. Veţi rămâne mai departe împreună chiar şi atunci când aripile întunecate ale morţii vă vor risipi zilele. care vor asista."V-aţi născut pentru a fi împreună şi împreună veţi rămâne. ea trebuie. iubirea. atunci când bărbatul se apropie de iubita sa. Dintre toate artele. el trebuie (pentru a putea atrage astfel spontan. ei se apropie din ce în ce mai mult de inima lui Dumnezeu şi. pot chiar să evoce amândoi. atunci când femeia se apropie plină de o nesfârşită dragoste plenar transfiguratoare de iubitul ei. mai ales muzica divin inspirată a . În plus. să aibă faţă de el o aceeaşi veneraţie pe care o fiinţă umană o simte în prezenţa unui mare sfânt. Da. eventual prin intermediul numelui acesteia. meschinării.

În . la nivelul lui AKASHA TATTVA). De altfel. ca o convingere interioară profundă: "Eu mai întâi găsesc şi apoi încep să caut". că ceea ce noi numim astăzi electricitate. ilustrul fizician francez contemporan JEAN CHARON exprimă tocmai acest sentiment inefabil în lucrarea sa intitulată "Pe corabia timpului". merită să menţionăm că genialul dramaturg şi umorist BERNARD SHAW remarca la un moment dat cu foarte mult bun simţ: "Nu văd de ce oamenii care cred cu tărie în existenţa electronilor (având în vedere că până acum nimeni nu a putut să vadă vreun electron şi. din nefericire. Trebuie însă să nu pierdem din vedere că aceasta se realizează întotdeauna în funcţie de gradul de dezvoltare spirituală al umanităţii. lumea invizibilă şi sublimă a îngerilor cuprinde o întreagă ierarhie de sublime făpturi divine. Dincolo de aceasta. are şi va avea (datorită acţiunii sale tainice. chiar existenţa îngerilor este pusă la îndoială datorită scepticismului. se află sub semnul lucifericului şi al satanicului. magnetism. marilor descoperitori sau marilor artişti nu este în fond altceva decât europenizarea cuvântului arab care desemnează îngerii: DJINN. pe drept cuvânt. mai ales de către omul obişnuit. aceasta este deocamdată o imposibilitate în contextul ştiinţific actual) se consideră totuşi mai puţin creduli şi naivi decât cei care cred cu putere în existenţa îngerilor".avut. entităţile angelice conduse de DUMNEZEU sunt cele care le revelează gradat oamenilor care sunt puri şi pregătiţi din punct de vedere spiritual cheile secrete ale Universului. cunosc în profunzime toate legile tainice ale Naturii precum şi mijloacele cele mai armonioase şi divin integrate de a le folosi. este un alt aspect important pe care oamenii deschişi către DUMNEZEU trebuie să-1 cunoască. Aşa cum vom putea vedea în continuare. De altfel. Spre exemplu. gravitaţie etc. Îngerii care. de factură demoniacă sau chiar satanică (printre acestea putem menţiona "muzica" ROCK. nu este deloc întâmplător că aproape întreaga "civilizaţie" actuală. trebuie însă să ne dăm seama că există. de tip francmasonic. perversităţii ori răutăţii umane. În foarte multe situaţii. la ora actuală. Astfel. cea mai puternică influenţă în acţiunea de elevare spirituală a comunităţilor umane. au participat în mod activ şi au coordonat edificarea întregului Univers. ignoranţei. uneori chiar în vis. foarte profunde. de o inteligenţă superioară. Mai mult decât atât. putem afirma. nu trebuie să pierdem din vedere că influenţa genială.) care. JAZZ. sunt numeroşi cercetătorii care au avut în anumite situaţii sentimentul că au fost inspiraţi. chiar şi atributul "geniu" care se acordă de regulă marilor inventatori. În această direcţie. dintre care se ştie de către cei iniţiaţi că unele se află într-o strânsă legătură cu acele misterioase "spirite ale naturii". RAP etc. nu sunt altceva decât nişte aspecte naturale care erau atribuite altădată influentei îngerilor. şi modalităţi aşa-zis "muzicale". TRASH. PUNK. ceea ce în multe situaţii face ca entităţile angelice să fie ceva mai greu de contactat. Pe de altă parte. divin inspiratoare a îngerilor în ceea ce priveşte descoperirile ştiinţifice benefice pentru om. de la particulele elementare şi până la galaxii. fără îndoială. predomină în această epocă de cumplită decadenţă morală şi spirituală în care ne aflăm (sfârşitul lui KALI YUGA) şi prin intermediul căreia sunt de cele mai multe ori în mod inconştient invocate forţele întunecate ale răului. vorbind la modul foarte strict. datorită ignoranţei. afirmând chiar. Prin urmare.

ghizii. este aceea a marelui angelolog DIONISIE AREOPAGITUL şi care este expusă în lucrarea sa "Ierarhiile cereşti". sprijinită cu partea ei de jos pe pământ şi al cărei vârf atingea cerul (unind astfel cerul cu pământul).această direcţie. În această direcţie. care sunt inspiratorii. universul cel tainic al îngerilor este de fapt o gigantică ierarhie de spirite (fiinţe divine de lumină) care este condusă de Dumnezeu Tatăl. genialul filosof LEIBNIZ considera că "chiar atomii (referindu-se de fapt la particulele elementare) sunt. de aceeaşi natură cu îngerii". a repartizat şi a ierarhizat (în funcţie de frecvenţa de vibraţie caracteristică .a oamenilor răi. de lumea aceasta şi fie tot ce se află în ele".12) prin visul (profund iniţiatic) al profetului şi înţeleptului IACOB: "Şi el a visat că era o scară (simbol tainic al principiului fundamental al rezonanţei). Astfel. ATHENAGORA. sfântul TOMA de AQUINO afirmă: "Toate lucrurile materiale şi toate fiinţele vii sunt inspirate. pentru ca ei să aibă grijă de elementele subtile. La rândul său. diversele lumi (tărâmuri) paralele invizibile.de cele mai multe ori distrugătoare şi pângăritoare .am putea spune noi). superioare). marele gânditor PHILON din ALEXANDRIA spunea (întocmai ca şi tradiţia tantrică): "Nu există decât un singur DUMNEZEU. încă din antichitate. ajutate şi guvernate de către îngeri". 9 coruri sau 3 triade. în esenţă. ajutoarele şi protectorii tuturor fiinţelor care au fost create. asemenea întâlniri producându-se uneori în mod spontan. DIONISIE AREOPAGITUL confirmă: "Cea mai importantă parte a Creaţiei lui DUMNEZEU a fost realizată de cele Şapte Spirite ale Prezenţei Divine . cea mai clară şi mai coerentă descriere din tradiţia creştină. legături care devin gradat conştiente pentru cel iniţiat (care deja a atins un anumit grad de evoluţie spirituală) este redată în Geneză (28. de ceruri (în realitate. Conform revelaţiilor sale. însă acest DUMNEZEU unicul are permanent în jurul său nenumărate puteri divine. Toate aceste adevăruri tainice erau cunoscute însă. îngerii se află organizaţi în 7 ordine. precizează: "DUMNEZEU. IERARHIILE ANGELICE După cum am arătat anterior. care este unanim acceptată. iar pe această scară îngerii de lumină ai Lui DUMNEZEU urcau şi coborau". Cele 9 . Un alt teolog creştin. În ceea ce priveşte structura intimă propriu-zisă a ierarhiilor angelice. Creatorul acestei lumi. Această idee este unanim acceptată în cadrul creştinismului. În Biblie. intuitiv. prin intermediul Logosului Său Creator (Duhul Sfânt).colaboratori apropiaţi ai lui DUMNEZEU -graţie amplificării Dumnezeirii din ei". care erau ferite de intervenţia . în anumite medii perfect naturale. toţi îngerii de lumină. Cu ajutorul acestor puteri divine a fost zidit întregul Univers". de aproape toate comunităţile tradiţionale rurale şi de către acei rari oameni care erau înzestraţi cu un suflet pur şi care trăiau mai mereu într-o strânsă legătură cu Natura. cea mai clară precizare a legăturilor invizibile care unesc fiinţa umană cu ierarhia îngerilor de lumină. Chiar şi la noi sunt cunoscute în popor nenumărate situaţii în care îngerii au intrat direct în legătură cu fiinţele umane pure.

aceştia sunt îngerii care sunt consideraţi ca fiind "mesageri" între lumea fizică şi lumile subtile sublime. aici (în special în tărâmul sau universul cauzal) existând cele mai înalte (ca frecvenţă de vibraţie predominantă) entităţi angelice. În toate tradiţiile spirituale autentice ale umanităţii. în ordinea descrescătoare a frecvenţei lor predominante de vibraţie. sunt descrise pornind de la cea mai înaltă categorie angelică care se află cel mai aproape de DUMNEZEU. ale mentalului cât şi cele ale cauzalului. ele având în acelaşi timp şi puterea. Alături însă de toate acestea. inspiră şi influenţează într-un mod divin câte un asemenea paradis astral sau în anumite situaţii chiar tărâmurile mult mai elevate ale mentalului şi ale cauzalului. Prin urmare. care în tradiţia indiană secretă sunt numite îngerii cei fără de formă. întreaga Creaţie este structurată în funcţie de frecvenţa ei predominantă de vibraţie pe mai multe niveluri (ceruri şi infernuri). Creaţia lui DUMNEZEU este înfăţişată ca fiind o structură care este precis ierarhizată (datorită existenţei principiului fundamental al vibraţiei sau rezonanţei) în sfere tainice de existenţă paradisiacă şi în sfere tainice de existenţă infernală. în scrierile tradiţionale se mai menţionează atât dimensiunile (nivelurile vibratorii) şi mai elevate.aceştia sunt îngerii "sfătuitori" şi inspiratori de înţelepciune divină. Conform tradiţiei creştine. Fiecare dintre categoriile angelice existente controlează. 7) ÎNTÂI ETORII 8)ARHANGHELII 9) ÎNGERII care reprezintă a treia triadă . ierarhiile angelice sunt descrise astfel: . Aceste 9 coruri sunt: 1) SERAFIMII 2) HERUVIMII 3) TRONURILE care reprezintă prima triadă . care este dublată de libertatea de a urca sau coborî pe această sui-generis (în felul ei) "scară" a manifestării divine. Aproape toate tradiţiile spirituale autentice ale umanităţii se vorbeşte despre un număr de 7 zone paradisiace (raiuri) şi despre 7 zone infernale (iaduri). 4) DOMNIILE 5) VIRTUTILE (PUTERILE) 6) STĂPÂNIRILE care reprezintă a doua triadă . toate acestea nefiind în realitate decât nişte descrieri ale unor subniveluri (subplanuri) ale astralului.coruri îngereşti (care sunt grupate în 3 triade).aceştia sunt îngerii "guvernatori" ai lumilor subtile.

care este de altfel identică aceleia a lui ENOH. de multe ori într-un mod fulgerător. fiind în mod direct asociaţi (în cadrul primei triade angelice) cu Heruvimii şi cu Tronurile. Serafimii sunt îngerii supremi ai Iubirii Divine care fac totodată. prin graţii lor purificatoare. Serafimii pot face ca în anumite condiţii făptura umană să-şi transceandă destinul (KARMA) şi. cap. despre ei se spune că toate calităţile lor spirituale sunt aproape în exclusivitate întrebuinţate în slujirea şi în preamărirea lui Dumnezeu. Ei apără şi susţin astfel marele mister al iubirii Divine şi îşi oferă prompt ajutorul lor pur şi detaşat tuturor celor care sunt însufleţiţi de această sublimă. să se manifeste Lumina Divină şi Focul purificator (Graţia) al lui Dumnezeu. Serafimii sunt mai mereu nedespărţiţi de prezenţa şi măreţia tainică a fiinţei lui DUMNEZEU şi ei debordează neîncetat de cea mai pură şi mai înaltă formă de iubire divină. aşa cum se poate constata cu uşurinţă din descrierea lui Isaia. există 4 mari legiuni de Serafimi care se spune că ar corespunde celor 4 direcţii principale ale spaţiului. precum şi toate discordanţele care încă mai există între voinţa individuală a acelei fiinţe umane şi voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU. De obicei. atunci când sunt apelaţi cu credinţă şi ardoare. . toate imperfecţiunile care o mai separă de Dumnezeu. singura menţiune a acestor înalte entităţi cereşti divine este făcută în viziunea de la început a lui ISAIA (Isaia. a fost descrisă în modul cel mai simplu de către profetul şi clarvăzătorul Isaia prin cuvintele: "Sfânt. sfânt şi atotputernic este Domnul Dumnezeu". Serafimii sunt înfăţişaţi în mod simbolic ca având 3 perechi de aripi (în cazul lor aceste aripi sunt fără îndoială un clar simbol al fiinţării lor multidimensionale.1) SERAFIMII: în Biblie. tainică. Această glorificare permanentă care se manifestă ca ceva copleşitor ce există dincolo de timp şi de spaţiu. mistuitoare şi nestăvilită iubire de Dumnezeu. se consideră în unanimitate că Serafimii sunt îngerii care sunt cei mai apropiaţi de DUMNEZEU. prin valul de gratie divină pe care ei îl revarsă.6). Serafimii glorifică (slăvesc) necontenit Fiinţa Divină Supremă (DUMNEZEU). În plus. Tot din această descriere. Tocmai de aceea. ei pot chiar să facă fulgerător posibilă iluminarea spirituală a aceluia care aspiră să-1 descopere pe DUMNEZEU. toate greşelile (KARMA negativă de suferinţă) a fiinţelor umane CARE PRIN ASPIRAŢIE ŞI PRIN ACŢIUNILE LOR MERITĂ ACEASTA. sfânt. acest aspect tainic fiind aproape de neînţeles pentru cadrul tridimensional limitat al lumii noastre fizice). În acelaşi timp. dintre care se spune că o singură pereche o folosesc pentru zbor iar celelalte două perechi le sunt necesare pentru a-şi acoperi complet faţa şi picioarele (această imagine simbolică este foarte semnificativă deoarece ne revelează taina ocultării lor faţă de modul obişnuit de gândire şi reprezentare al fiinţelor umane comune. Prin urmare. de asemenea. În conformitate cu descrierea apocrifă a lui ENOH. Iubirea lor este permanent atât de mare încât ea umple. Ei ajută fiinţa umană care este suficient de pură să devină atentă şi receptivă la influenţa şi graţia lor dumnezeiască făcând-o astfel să-şi elimine. cu o inimă pură şi plină de dragoste. Serafimii sunt în veşnicie îngerii Iubirii Divine celei mai înalte şi celei mai intense. ei sunt cu toţii înzestraţi cu miraculoasa putere divină de a "arde" (purifica) instantaneu. îmbrăţişează şi protejează întreaga Creaţie.

altfel spus. Din această cauză.8). La rândul său. în simbolismul tradiţional. Heruvimii pun de acord între ele mişcările planetare. Acelora care sunt suficient de deschişi faţă de înaltele lor energii sublim inspiratoare. Această cale este încadrată de "arborele" dualităţii (bine-rău). multidimensionalitatea fiinţării lor). În viziunea spirituală pe care a avut-o profetul IEZECHIEL (10. în Apocalipsa lui Ioan (4. În plus. În lumina acestor revelaţii se poate spune că tradiţia creştină prezintă Heruvimii ca pe nişte înalţi îngeri ai Luminii şi Gloriei eterne a lui Dumnezeu. a cărei imagine este. Acolo ei sunt descrişi în mod diferit. sfântul Ioan Damaschinul vorbeşte şi el despre "Heruvimii cei cu mulţi ochi". Heruvimii le dăruiesc mari puteri dumnezeieşti: puterea de a realiza aşa-zise miracole (vindecări paranormale. Chiar şi faimoasa "Arcă a alianţei" care a fost realizată de Moise în conformitate cu indicaţiile directe ale lui YAHVEH şi care în realitate a fost şi este un . unind astfel întrun sistem perfect coerent şi pe deplin armonizat impulsurile subtile particulare ale acestora (această armonie creează astfel ceea ce se numeşte "muzica paradisiacă a sferelor cereşti" despre care vorbesc marii iniţiaţi). De altfel. Tot în Biblie. influenţe spirituale extatice în masă sau la distanţă. despre Corul angelic al Heruvimilor se poate spune că el transmite fiinţelor umane care sunt pure şi suficient de receptive la aceste înalte influenţe şi inspiraţii divine Iubirea pură şi înţelepciunea cea mai înaltă a lui DUMNEZEU. "revărsarea splendorii înţelepciunii divine". Prin urmare. La nivel cosmic. axului central şi esenţial al fiinţei (SUSHUMNA NADI). intuiţii spirituale. Ei sunt descrişi întotdeauna ca fiind plini de înţelepciunea lui Dumnezeu şi au de obicei funcţia de îngeri protectori ai luminii şi ai stelelor.14) Heruvimii sunt descrişi de el ca având patru feţe şi patru aripi (acest aspect sugerează în mod plastic. Creatorul Suprem a tot ceea ce există. spiritual. corul angelic al Heruvimilor poate oferi aspirantului pur. El reprezintă astfel calea regală a eliberării care face posibilă atingerea stării de nemurire spirituală prin revelarea plenară a realităţii vidului creator beatific. Acest tainic "pom al vieţii". creând de asemenea şi un mediu (context) spaţio-temporal cât mai favorabil pentru desfăşurarea destinului uman. ei (Heruvimii) sunt prezentaţi ca fiind nişte divine entităţi angelice care-L slujesc şi slăvesc neîncetat pe Dumnezeu.2) HERUVIMII: În cartea Genezei se spune că în realitate Heruvimii sunt însărcinaţi de DUMNEZEU Tatăl să păzească pomul vieţii veşnice care există în grădina Edenului. care este foarte sincer şi dăruit lui DUMNEZEU starea de iluminare spirituală. ca având şase aripi şi nenumăraţi ochi (simbol sugestiv al omniscienţei lor supramentale). în tradiţia creştină şi un simbol al Graţiei şi Compasiunii nemărginite a lui DUMNEZEU). atunci când acesta este cu adevărat pregătit. ca şi în cazul Serafimilor. deoarece ei sunt prin excelenţă spirite ale armoniei divine. profeţii. care se află în centrul grădinii Edenului şi lângă care se află "pomul cunoaşterii binelui şi răului" corespunde. chiar numele lor (Heruvimi) semnifică în limba ebraică "totalitatea cunoaşterii esenţiale" sau. Prin urmare. unii dintre ei (Heruvimii) au funcţia de guvernatori şi păstrători ai ordinii şi „Înregistrărilor cereşti” (clişeele subtile AKASHA-ice). Heruvimii (în ipostaza lor de Puteri Divine Iluminatoare) sunt figuraţi de regulă de o parte şi de alta a intrării în Templele iudeo-creştine sau înconjurând-o pe Fecioara Măria. de fapt. clarviziune etc). discernământ divin infailibil.

care aveau rolul de păzitori ai Adevărului Divin Suprem. sub forma unor roţi imense de lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. Uneori. perceperea. aşa cum ştim cu toţii. heruvimii sunt mai mereu înfăţişaţi ca nişte protectori infailibili ai Inimii lui Dumnezeu ("Sfânta Sfintelor). Aceste "examene". Prin această completă şi necondiţionată dăruire de sine fiinţa umană participă astfel în mod plenar şi conştient la înţelepciunea perfectă şi la atotputernicia lui Dumnezeu. era permanent străjuită de doi Heruvimi. în şi prin fiinţa lor. printre altele. 3. anotimpurile). în ipostaza Sinelui Nemuritor Divin-Esenţă (ATMAN) . în mod conştient (deoarece Dumnezeu vrea ca noi să ne alegem singuri calea prin intermediul LIBERULUI ARBITRU) se dăruiesc total lui Dumnezeu. Rugăciunea plină de fervoare care se adresează Tronurilor oferă fiinţelor umane puterea de a trece cu succes peste încercările spirituale. Prin urmare. pe Planeta PĂMÂNT. TRONURILE. În tradiţia orientală secretă. Scopul final al oricărei căi spirituale autentice îl constituie revelarea plenară a lui Dumnezeu şi a împărăţiei Sale în fiinţa umană care face posibilă cunoaşterea Creatorului (Dumnezeu Tatăl) de către creatură (OM). Prin urmare. fiind reprezentate adesea. după aceasta. pentru ca astfel Dumnezeu să-i ilumineze şi să se manifeste în glorie. de slava şi puterea Serafimilor şi Heruvimilor precum şi de celelalte coruri angelice. înţelegerea şi depăşirea cu succes a încercărilor (probelor) spirituale de către ele. Ca roţi uriaşe de lumină divină. Corul angelic al Tronurilor transmite fiinţelor umane care sunt pregătite şi suficient de deschise (receptive la nivel spiritual) faţă de ele. Dumnezeu se află mereu prezent la nivelul fiecărei fiinţe umane.simbol al atotputernicului DUMNEZEU. încă de la începuturile tradiţiei creştine. Pe de altă parte. Tronurile (roţile uriaşe de lumină divină) sunt unanim considerate şi ca stăpânii KARMA-ei individuale (umane) şi ai încarnărilor succesive obligatorii ale fiinţelor umane care nu au atins încă starea de eliberare spirituală. (încercări) spirituale sunt de altfel fixate chiar de aceste entităţi angelice atunci când este necesar (la momentul . Ei vor recunoaşte atunci că vor fi înconjuraţi fără încetare."Fiul lui Dumnezeu" (PARAMATM AN). Toţi cei care. îşi elevează astfel întreaga fiinţă la rangul de Templu al lui Dumnezeu. ele (Tronurile) sunt în mod tradiţional descrise şi ca fiind îngeri guvernatori şi însoţitori ai planetelor. Aceste înalte: entităţi angelice sunt descrise de obicei ca fiind prin excelenţă purtătorii (vehiculele) Fiinţei Divine (DUMNEZEU Tatăl). Tronurile sunt totodată puterile angelice divine care determină şi guvernează ciclurile (ritmurile) universului planetar şi succesiunea periodică a timpului (cum ar fi spre exemplu. în mod simbolic. În lumina acestei revelaţii ne putem da seama că un asemenea TRON (entitate angelică înaltă) guvernează planeta noastră PĂMÂNTUL. lumina divină tainică ce face cu putinţă.

Tronurile distribuie Dreptatea. Tronurile sunt. în diferitele tărâmuri din întregul Univers. clipă de clipă. Căci mereu ele (Tronurile) aşteaptă cu o totală dăruire toate cele care le vin de la DUMNEZEU şi le consideră pe toate acestea ca fiind prin excelentă şi din plin purtătoare de DUMNEZEU". percep în mod fulgerător şi cu o mare claritate Adevărul Divin Suprem. splendoarea nesfârşită a umilinţei lor face ca Creatorul (DUMNEZEU) să-şi reverse într-o mare măsură Graţia Divină şi Compasiunea Sa nesfârşită asupra Creaţiei prin intermediul lor. Dionisie Areopagitul arată că Tronurile "sunt ridicate de DUMNEZEU Tatăl din sfânta lor umilinţă într-un chip care este mai presus de lume şi permanent ele tind fără nici un fel de reţinere şi din toate puterile. are drept vehicul sau suport) Corul angelic al Tronurilor. etc. slăbirea aspiraţiei etc. într-un mod neclintit şi cu o nesfârşită fervoare spre ceea ce există în veşnicie şi cu adevărat la cea mai mare înălţime spirituală. existenţa.pot ajunge direct la Dumnezeu prin intermediul lor. Toate Corurile angelice.oportun). ori cu feluritele forme de plafonare spirituală (saturaţie spirituală. împreună cu toate lumile (sferele) subtile ale manifestării. Fiecare entitate cosmică. mereu gata. cu excepţia Serafimilor şi Heruvimilor se arată în cadrul angelologiei creştine tradiţionale . invocate) pentru a ne inspira şi ghida în viaţă deciziile. Cu neclintita şi deplina lor umilinţă. cu alte cuvinte. Entităţi angelice înalte ale Binelui Divin. fără excepţie. Tronurile. De altfel. primind manifestarea dumnezeirii cu toată nepătimirea şi cu o deplină detaşare de tentaţiile materiei. roiuri galactice. îşi datorează de fapt. De fiecare dată când ne dăm seama că ne-am cam pierdut credinţa sau încrederea în DUMNEZEU ori în calea spirituală autentică pe care o urmăm.). să fie chemate (apelate. de la cea mai infimă particulă subatomică şi până la cele mai mari corpuri cereşti (galaxii. Puterii Supreme a lui DUMNEZEU (Putere care este numită. Adevărul şi Puterea lui DUMNEZEU mai întâi entităţilor angelice care sunt subordonate lor şi apoi. prin acestea."se sprijină" pe (sau. Fiind entităţi angelice divine ale dreptăţii lui DUMNEZEU. SHAKTI). fiind din ce în ce mai des confruntaţi cu diminuarea sau chiar cu pierderea fermităţii şi constanţei în practica spirituală. mai ales atunci este . Binecuvântând fără încetare întreaga Creaţie. trăirile înalte şi aspiraţiile divine. constelaţii. Atât de deplină este umilinţa şi supunerea Tronurilor în faţa lui DUMNEZEU încât întreaga rigoare şi justiţie (dreptate) divină este manifestată prin ele. ele aşteaptă. caracterizatei de o pură şi exemplară stare de umilinţă. Tronurile sunt numite astfel pentru că întreaga putere dumnezeiască ce susţine în mod tainic cerurile (lumile sau tărâmurile subtile paralele) şi pământul -această Putere divină este cea care este descrisă ca fiind Matricea formatoare a oricărei forme de viaţă . în tradiţia secretă yoghină şi tantrică. sisteme solare. în ipostaza lor de îngeri ai dreptăţii lui DUMNEZEU. Tronurile cele pline de lumină divină sunt în preaplin înzestrate cu o putere de iubiri ale cărei profunzimi sunt incomensurabile şi aproape de neînţeles pentru mintea umana obişnuită. precum şi de o neclintire (constanţă) infailibilă în a transmite fulgerător mai departe (în planurile (sferele) manifestării inferioare lor) Voinţa lui DUMNEZEU Tatăl. pentru a-i permite aspirantului la starea de îndumnezeire să realizeze o evoluţie spirituală mult mai rapidă. în spiritul Armoniei şi Dreptăţii Divine.).

stringent necesar să invocăm plini de umilinţă şi dragoste prezenţa plină de lumină divină a Tronurilor, implorându-le să-şi reverse şi asupra noastră energia pură a constanţei lor pentru a ne inspira astfel mult mai mult întru dreptate şi adevăr divin. Atunci când apelăm plini de fervoare şi umilinţă la ajutorul şi inspiraţia sublimelor Tronuri de lumină divină, vom constata imediat sau la scurt timp după aceea că - direct proporţional cu intensitatea trăirii elevate pe care o vom avea în momentul evocării noastre aceste sublime entităţi angelice ale Binelui Divin ne vor ajuta gradat să ne înălţăm sufletul pentru a trăi plenar o glorioasă stare de pură şi nesfârşită bucurie pe care ne-o dă apropierea de Dumnezeu. Această tainică şi inefabilă trăire mirifică poate fi pe scurt descrisă ca o adevărată "deschidere a cerurilor", ACUM şi AICI pe pământ. Prima triadă a ierarhiilor angelice – SINTEZĂ Aşa cum am arătat anterior, manifestarea fiecărei ierarhii angelice îi facilitează în anumite moduri fiinţei umane identificarea ei extatică cu Dumnezeu Tatăl. Prima triadă a ierarhiilor angelice este caracterizată de cea mai înaltă frecvenţă de vibraţie dintre toate entităţile angelice. Ea este totodată cea mai apropiată de Fiinţa lui DUMNEZEU Tatăl şi este neîncetat animată de o iubire uriaşă pură şi necondiţionată faţă de El. Pline de o sfântă şi tainică lumină ce există şi se manifestă mai presus de orice înţelegere raţională, Corurile îngereşti ale Serafimilor, Heruvimilor şi Tronurilor nu au nici măcar pentru o clipă, nici un fel de diminuare sau discontinuitate a conştiinţei lor plenar îndumnezeite. Ele au fost create în mod direct din Fiinţa lui DUMNEZEU şi sunt desăvârşite din punct de vedere spiritual,. Fiind entităţi divine extraordinar de elevate, pure şi foarte puternice, ele nu simt niciodată nevoia să se separe de DUMNEZEU cu toate că sunt în realitate distincte de El. Numite în tradiţia orientală ARUPA-DEVA (fiinţe de lumină divină care nu mai au formă) entităţile angelice din prima triadă se hrănesc permanent şi la cel mai înalt grad din frumuseţea, bunătatea, adevărul şi iubirea divină. În conformitate cu opinia lui Dionisie Areopagitul: "Ele aspiră şi se înalţă în mod nemijlocit şi permanent numai către dumnezeire prin puterea şi prin nivelul lor spiritual care este mai presus de toate. Tocmai de aceea despre ele se spune că sunt mereu şi egal statornicite într-o sfinţenie desăvârşită. Fiind pline de o imensă iubire pentru DUMNEZEU, ele aspiră cu cel mai înalt grad de fermitate să se menţină în contemplarea Frumuseţii misterioase a Spiritului lui DUMNEZEU. Deoarece ele sunt primele care se află imediat în apropierea lui DUMNEZEU, sunt introduse chiar de către, El (DUMNEZEU) Cel care este izvorul ultim şi nesecat al oricărei sfinţenii, în toate lucrările Sale cele dumnezeieşti". Deşi fiecare triadă angelică este de "fapt o reflectare, în sferele Creaţiei, a trinităţii Divine (Sfânta Treime) totuşi, este necesar să reţinem că numai prima triadă angelică (Serafimii, Heruvimii şi Tronurile) este permanent iluminată cu învăţături tainice chiar de însuşi DUMNEZEU Tatăl. Fiind mereu plină de cea mai înaltă şi sfântă puritate a Luminii celei necuprinse care se răspândeşte, în diverse grade, din Inima Tainică a lui DUMNEZEU Tatăl în

întreaga manifestare, această primă triadă angelică este, aşa cum am arătat anterior, plenar desăvârşită. În această direcţie, Dionisie Areopagitul spune: "Acest prim ordin divin, îngeresc cuprinde multe şi preafericite fiinţe de lumină dumnezeiască şi este clipă de clipă luminat de raze simple şi nemijlocite (care provin direct de la DUMNEZEU Tatăl). El se hrăneşte cu hrana dumnezeiască ce este cu adevărat îmbelşugată şi complet pură în prima ei revărsare, ea fiind totodată una (nedespărţită) în unitatea ei nediferenţiată şi pe deplin unificatoare. El (acest ordin îngeresc) cunoaşte într-un mod cu totul deosebit multe dintre ultimele taine dumnezeieşti şi astfel se face părtaş, pe cât îi este cu putinţă, la ştiinţa tainică şi la conştiinţa lui DUMNEZEU, în felul acesta se poate spune că prima triadă angelică, după ce a fost luminată atât cât îi este cu putinţă - cu directa cunoaştere divină de către bunătatea dumnezeiască cea dintru început, după aceea DUMNEZEU Tatăl a comunicat-o pe aceasta, rând pe rând şi treptelor (ordinelor îngereşti) ce se află sub ea şi există, într-o ierarhie bine orânduită". A doua triadă a ierarhiilor angelice: Corurile îngereşti ale Domniilor, Virtuţilor (Puterilor) şi Stăpânirilor 4) DOMNIILE. Corul angelic al Domniilor guvernează activitatea tuturor ordinelor îngereşti care se află sub ele. Puterea de control a Domniilor asupra întregii lumi materiale depăşeşte cu mult toate noţiunile umane obişnuite referitoare la forţă; această formidabilă putere le este însă dată Domniilor nu în mod direct de la DUMNEZEU ci de către Tronuri. După aceea, această uriaşă putere de control şi dominare asupra lumii exterioare este transmisă şi Corurilor îngereşti care le sunt subordonate, ajungând astfel treptat - dar pierzându-şi însă în mod progresiv puritatea şi nelimitarea originară - şi în planul fizic al manifestării. Prin intermediul Domniilor, legile dumnezeieşti ale cauzalităţii (legea cauzei şi a efectului, sau legea KARMA-ei) sunt integrate în întreaga Creaţie. Fiind prin excelenţă îngeri conducători (guvernatori), Domniile reprezintă şi manifestă ordinea universală perfectă, divin inspirată. Ele împărtăşesc (prin declanşarea proceselor specifice de REZONANŢĂ) atât entităţilor subtile cât şi fiinţelor încarnate starea de armonie (ordine) lăuntrică, generatoare de încredere în sine şi în viaţă, de optimism, de bucurie, inspirându-i totodată pe cei care vibrează la UNISON (rezonează) cu elevatele armonii ale prezenţei lor în luarea unor decizii juste şi corecte, toate acestea aducând apoi minunate "daruri" şi bucurii spirituale în viaţa umană. Pe de altă parte, fiinţele umane care, fie direct, fie prin intermediul îngerului lor păzitor, se lăsă a fi inspirate şi ghidate de către aceste entităţi angelice, sunt în mod natural nişte mari conducători sau ghizi spirituali divin inspiraţi, deoarece se ştie că de fapt orice autoritate (spirituală, morală, socială, etc.) autentică îşi are totdeauna izvorul în DUMNEZEU şi ea este transmisă celor care cu adevărat o merită conform Voinţei Divine. Domniile mai sunt de asemenea cunoscute şi că fiind Spirite ale înţelepciunii Divine. Înţelepciunea lor nu poate fi însă asemănată cu cea care este desemnată de regulă de către oameni cu acest nume. Această înţelepciune nu are aproape nimic de a face cu gândirea

umană obişnuită, discursivă şi limitată, ci ea este mai degrabă întocmai precum un fluviu de viaţă preafericită al cărui preaplin se revarsă neîncetat asupra întregii Creaţii, care se hrăneşte din el (din acest tainic fluviu de viaţă). Profetul Isaia defineşte înţelepciunea ca fiind cel mai înalt şi cel mai valoros dintre darurile Sfântului Duh al Iubirii lui DUMNEZEU. Nenumărate sunt atunci harurile ce se revarsă asupra fiinţei umane care este înzestrată cu această divină înţelepciune ce este tainic inspirată de Corul angelic al Domniilor. Imagini (oglindiri) vii ale Perfecţiunii şi Splendorii lui DUMNEZEU Tatăl, îngerii Domniilor sunt mereu însufleţiţi de aspiraţia manifestării, menţinerii şi amplificării armoniei, splendorii şi ordinii divine în cadrul Creaţiei. Iubirea acestor îngeri, care depăşesc cu mult prin măreţie celelalte Coruri angelice care le sunt subordonate lor este, pentru fiinţa umană pregătită, o extraordinară susţinere atunci când le implorăm plini de umilinţă ajutorul şi inspiraţia în acţiunile sau în luarea deciziilor noastre. Mai mult decât atât, cu cât acţiunile sau misiunile asumate de noi sunt mai importante, cu atât mai mult ajutorul îngerilor Domniilor ajutor pe care noi îl solicităm cel mai bine prin abandonarea cât mai completă a voinţei noastre individuale faţă de voinţa lor divin integrată - este mai eficient şi plin de graţie, înţelepciune şi putere divină. Prin urmare, mai ales atunci când ne confruntăm cu o pronunţată stare de confuzie interioară, cu stări de indecizie sau atunci când suntem aproape "depăşiţi" de evenimentele vieţii, etc. este foarte indicat să invocăm plini de fervoare comuniunea cu sfera de forţă profund şi plenar armonizatoare a Domniilor. În această direcţie, după cum am arătat anterior, cea mai bună modalitate de contactare a Domniilor este oferirea completă şi necondiţionată a voinţei noastre (şi, implicit, a fructelor tuturor acţiunilor noastre) Voinţei Divine, care este permanent reflectată şi manifestată de îngerii Domniilor. După cum ştim, aceasta este şi esenţa sistemului KARMA YOGA (cu alte cuvinte, de fiecare dată când realizăm un act de KARMA YOGA, noi rezonăm astfel chiar şi fără să ştim, cu acest Cor angelic, primind implicit şi graţia sa divină). Purtători şi manifestatori ai înţelepciunii Divine şi ai harurilor Duhului Sfânt, Domniile sunt totodată "miniştrii" Dreptăţii lui Dumnezeu în Creaţie. Ele guvernează de asemenea, stăpânind perfect, toate forţele şi energiile destructive, printre care se află şi instinctele rele necontrolate. De aici rezultă pentru noi cu claritate ajutorul imens pe care îl pot acorda aceste entităţi angelice fiinţelor umane care deocamdată nu îşi pot controla şi sublima diferitele impulsuri şi imbolduri interioare (cum ar fi, spre exemplu: energia sexuală, agresivitatea, etc.). Îngerii Domniilor primesc la rândul lor înţelepciunea şi forţa de stăpânire direct de la îngerii Tronurilor, care aşa cum am văzut, se află permanent în prezenţa şi în Adevărul lui Dumnezeu. Este însă foarte important de reţinut că toţi aceia care se îndepărtează de Adevărul Divin pierd astfel protecţia angelică şi vor suporta după aceea rigorile Dreptăţii Divine. Prin urmare, este foarte bine ca toate acţiunile noastre să fie oferite cu anticipaţie lui DUMNEZEU, printr-o perfectă abandonare integratoare a voinţei noastre individuale în faţa Voinţei sale atotputernice. Aceasta se poate realiza cel mai uşor prin intermediul ierarhiilor angelice şi în special prin evocarea ajutorului îngerilor Domniilor.

Cu privire la această categorie de îngeri. Dionisie Areopagitul. gheaţa şi ninsoarea. Virtuţile au un control deplin asupra tuturor forţelor naturii (TATTVA-ele din manifestare): vânturile şi ploaia. Este însă evident că niciodată producerea unui miracol nu va perturba armonia şi ordinea divină. Ele exemplifică fiinţelor umane esenţa integrităţii morale şi spirituale şi pot să facă. care vibrează la UNISON (rezonează) cu sfera sa divină de manifestare.în viaţa noastră. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) reprezintă activitatea pură. Îngerii Virtuţilor sunt atât de puternici încât ei chiar pot . se poate spune că întotdeauna când avem nevoie de producerea unui miracol .de orice natură . pe cât posibil (în funcţie de condiţionările KARMA-ice specifice). fiind deasupra a toată înrobirea care limitează fiinţa. producătoare de miracole (datorită controlului lor perfect asupra celor 5 elemente). producerea acestuia fiind totdeauna conformă Voinţei atotputernice a lui . cel mai bine. afirmă: "Stăpânirea lor este liberă de orice forţare tiranică sau neconformă cu armonia divină. stelele. Noi putem acum să ne dăm seama că acţiunea infailibilă a Legii Miracolelor sau îndeplinirea . marele angelolog al creştinismului. se află de fapt sub incidenţa graţiei acestor îngeri. Astfel.dacă sunt în mod adecvat apelaţi de fiinţa umană sau. stăruind. pururea întru împărtăşirea din Izvorul suprem (DUMNEZEU) al Domniei şi este pătrunsă de o asemănare dumnezeiască cu ea. nesilită la nici o coborâre (pierdere a nivelului de conştiinţă) şi care poate fi astfel ridicată deasupra oricărei tendinţe rele.. de o colectivitate umană sau de un grup la unison ." 5.de multe ori într-o manieră complet imprevizibilă de către noi. activităţii şi forţei. întreaga natură este guvernată de ele. trebuie mai ales atunci să evocăm plini de încredere şi de speranţă sprijinul eficient şi inspiraţia divină a acestei categorii de îngeri.să devieze traiectoria unei comete sau a unui asteroid care ar putea cumva ameninţa integritatea planetei Pământ. Datorită acestui aspect. de asemenea. etc. VIRTUŢILE (PUTERILE). Principala lor misiune este aceea de a ajuta toate fiinţele umane să se desăvârşească spiritual cât mai repede şi să evite. catastrofele. cataclismele etc. Ele pot determina oricând o rezolvare sau o reuşită aproape miraculoasă dacă suntem cu adevărat capabili să vibrăm la UNISON cu frecvenţa lor predominantă de vibraţie. Căci ea se doreşte (aspiră) la nesfârşit după Domnia adevărată şi după Izvorul ultim al oricărei domnii (DUMNEZEU însuşi). Acest Cor angelic inspiră de asemenea şi transferă curajul necesar traversării tuturor încercărilor vieţii şi ajută într-o mare măsură la restabilirea armoniei şi dreptăţii pe Pământ. ca imposibilul să devină cu uşurinţă posibil. Ei mai sunt cunoscuţi şi sub numele de Spirite Divine ale Mişcării. energia benefică extraordinară care este stringent necesară pentru atingerea cunoaşterii de sine. Soarele. Acest Cor angelic transmite fiinţelor umane pregătite. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) sunt entităţi angelice foarte puternice. prin excelenţă. accidentele. Luna. ei dau totodată o formă fiinţelor vii prin dinamizarea armonioasă şi adecvată a forţelor şi structurilor formatoare (care sunt cunoscute la ora actuală sub numele de câmpuri morfogenetice). după puterea ei. oamenii -a unor ţeluri sau dorinţe care au fost în prealabil dinamizate prin Legea Realizării Perfecte etc. pe scurt. Virtuţile (Puterile) sunt.

Totuşi. martirii etc. STĂPÂNIRILE. Ele nu părăsesc deloc prin vreo lipsă de tărie mişcarea lor continuă spre o cât mai deplină asemănare (REZONANŢĂ) cu DUMNEZEU Tatăl ci aspiră neclintit spre Puterea (virtutea) cea mai presus de fiinţă (DUMNEZEU). Mulţi sunt aceia care au fost şi sunt susţinuţi uneori chiar şi fără să-şi dea seama de aceşti îngeri de lumină. Atunci când Virtuţile sunt prietenii. 6. Prin urmare. de orice formă de manifestare a răului. din acest citat ne putem da seama că forţa şi curajul Virtuţilor (Puterilor) nu seacă niciodată. Îngerii Virtuţilor (Puterilor) au. puterea de a face ca acţiunile sau scopurile foarte dificile să devină foarte uşor de îndeplinit.mai ales atunci când suntem confruntaţi cu o situaţie critică sau care este pentru noi foarte dificilă. în viaţa noastră pentru ca.atât cât este cu putinţă o eficientă protecţie divină aspirantului la desăvârşirea spirituală. printre aceştia se află eroii. protectorii şi inspiratorii noştri divini. de proporţii. ele se îndreaptă şi către ordinele îngereşti de sub ele. prin urmare. descrierea acestui Cor îngeresc aşa cum este ea realizată de Dionisie Areopagitul: "Sfintele Puteri (Virtuţi) exprimă din plin o bărbăţie (virtute) puternică şi neclătinată în absolut toate lucrările lor care sunt de o mare asemănare dumnezeiască. Această bărbăţie (virtute) nu slăbeşte deloc în a uşura primirea necontenită a iluminărilor dumnezeieşti ce li se împărtăşesc şi îi susţine neîncetat în ascensiunea lor impetuoasă către imitarea lui DUMNEZEU. să-l putem contracara. tot ei sunt cei care asigură . Ele se manifestă încontinuu ca un chip (oglindire) al Fiinţei Divine. Fiind înzestraţi cu o inteligenţă şi cu o intuiţie cu totul extraordinară. ele dispunând de asemenea şi de forţa de a le dejuca şi anihila uneltirile lor malefice. care se manifestă mai ales atunci când urmează să se producă un eveniment tragic. Iată. Corul angelic al Stăpânirilor este alcătuit din îngeri a căror principală misiune este lupta prin toate mijloacele divine împotriva răului.DUMNEZEU Tatăl. îngerii Stăpânirilor pot cunoaşte adeseori chiar cu anticipaţie toate planurile viclene şi perverse ale entităţilor din tărâmurile infernale. în continuare. Agenţi plini de dragoste şi înţelepciune ai Atotputernicului DUMNEZEU. fiind astfel preveniţi. atât cât este cu putinţă şi tind pline de iubire către Ea cu toată forţa. în acelaşi timp. În plus. cărora le comunică neîncetat puterea lor în chip dumnezeiesc". De asemenea este demn de reţinut că tot îngerii Virtuţilor sunt cei care îi inspiră pe marii creatori de artă precum şi pe marii oameni de ştiinţă care fac descoperiri geniale sau care prin ideile lor novatoare impulsionează cunoaşterea umană şi depăşesc astfel complet modurile obişnuite de a gândi. Ei apără tot ceea ce este bun în întregul Univers. inclusiv fiinţa umană. ei ajutându-ne totodată prompt şi eficient -cu condiţia să vibrăm (rezonăm) la UNISON cu sfera de forţă divină . . ei ne oferă fulgerătoare şi extraordinare momente iluminatorii în nu contează ce direcţie. Ei ne avertizează întotdeauna mai ales dacă suntem deschişi (receptivi din punct de vedere spiritual) faţă de inspiraţia şi ghidarea lor divină. făcând foarte mult pentru a-i asigura o cât mai rapidă ascensiune către DUMNEZEU. Virtuţile (Puterile) pot realiza pentru noi nenumărate miracole.

în tărâmurile subtile paralele) (Epistola către Efeseni. datorită umilinţei şi bunătăţii care îi caracterizează. se poate spune că un singur înger. spre a convinge. 6. ci ei acţionează respectând cu stricteţe liberul arbitru şi uzează numai de ajutorul Iubirii Divine. invocând în ajutorul nostru un înger al Stăpânirilor. la rândul său. cu care suntem deja într-o profundă şi conştientă uniune spirituală. este foarte indicat să apelăm la ajutorul Stăpânirilor care atunci vor anihila în mod gradat şi eficient respectivele influenţe rele ajutându-ne astfel să devenim din ce în ce mai puternici în bine şi puri pentru a deveni capabili să învingem aceste tendinţe negative cu propria noastră lumină spirituală pe care o vom capta de la DUMNEZEU. Căci lupta voastră nu este doar împotriva trupului şi a sângelui. Corului Stăpânirilor. o forţă tiranică.12). ci şi împotriva întâietorilor şi Stăpânirilor căzute. Îngerii decăzuţi (demonii) ce provin din Corul Stăpânirilor sunt cel mai adesea caracterizaţi de o imensă răutate şi viclenie. care se află ascunse în văzduhuri (cu alte cuvinte. conştient sau inconştient. împotriva stăpânitorilor cei răi ai întunericului acestui veac. împotriva duhurilor răutăţii. fiinţa umană este astfel eliberată de prezenţa şi de influenţa lor nefastă. în diferite grade de intensitate. Trebuie însă să nu pierdem din vedere că întotdeauna forţele răului sunt până la urmă demascate şi învinse (anihilate). ca să vă puteţi opune astfel împotriva uneltirilor celui necurat (SATANA). bineînţeles. Totuşi. ci ele au alunecat în tărâmurile malefice şi acum aparţin ierarhiilor infernale. este suficient pentru a ne proteja în mod eficient de orice rău din această lume pentru că. în special atunci când ne simţim copleşiţi de răul din jurul nostru sau de tendinţele malefice pe care le conştientizăm în noi înşine şi ne simţim constant atacaţi de asemenea entităţi satanice ori demoniace. Totodată Tronurile distribuie în mod constant preasfânta putere a lui .aceste entităţi decăzute nu mai aparţin. fiind de cele mai multe ori nişte adversari redutabili.În această direcţie. De îndată ce aceste forţe ale întunericului şi ale răului sunt confruntate cu lumina purificatoare a Adevărului Divin. orice înger poate chema în ajutor (atunci când este necesar) toate cele Nouă Coruri îngereşti. mai ales pentru aceia care întreţin. legături (REZONANŢE) cu sferele lor satanice sau demoniace de manifestare. Sfântul Apostol Pavel subliniază faptul că sunt multe entităţi rele sau perverse în anumite tărâmuri tainice ce se află în MACROCOSMOS şi el arată că adevărata luptă a omului se dă în realitate cu entităţile malefice care există în lumile invizibile: "Îmbrăcaţi-vă spre a vă apăra cu toate armele lui DUMNEZEU. îngerii nu forţează niciodată voinţa umană şi nu folosesc. Prin urmare. Aşa cum am arătat anterior. De aici deducem că de fapt niciodată nu poate să existe pericolul ca. Îngerii de lumină ai lui DUMNEZEU sunt infinit mai puternici decât demonii sau decât entităţile satanice. să apară în jocul acestuia un demon care a aparţinut anterior (înainte de cădere) acestui Cor angelic). suprema şi sfânta GRAŢIE care este emanată în manifestare este de fapt un atribut al Fiinţei Divine (DUMNEZEU) şi ea este distribuită într-o anumită măsură şi prin intermediul Corurilor angelice. De altfel. Aici constatăm că Apostolul Pavel ne arată cu precizie că există şi unele spirite rele (demoni) care la începuturi (înainte de cădere) au aparţinut Corului angelic al Stăpânirilor (după "căderea" lor . în toate creaturile care o merită.uitarea condiţiei lor divine .

sfera (lumea subtilă paralelă) de manifestare a acestui sublim ordin îngeresc face de fapt legătura între triada superioară a Serafimilor. Situată în zona intermediară a lumilor divine. le înalţă pline de râvnă.entităţi angelice care sunt numite (aşa cum am arătat) în tradiţia orientală secretă. A doua triada a ierarhiilor angelice .DUMNEZEU Domniilor. Pe de altă parte. în chip necuvenit ori tiranic. un preţios ajutor divin. îngerii Stăpânirilor oferă fiinţelor umane care le merită sprijinul. iluminată şi desăvârşită de paradisiacă lumină divină care este reflectată de prima triadă angelică. descrierea acestuia aşa cum este ea realizată de către Dionisie Areopagitul: "Sfintele Stăpâniri se află în aceeaşi triadă împreună cu Domniile şi cu Virtuţile (Puterile). această triadă angelică intermediară mai este numită uneori în tradiţia indiană . Heruvimilor şi Tronurilor . în încheierea prezentării Corului angelic al Stăpânirilor. iar Domniile o transferă Stăpânirilor împreună cu atotputernicia divină. pe treapta (nivelul) puterii lor stăpânitoare". pentru că ele sunt înălţate în deplină armonie spre cele dumnezeieşti. Vă oferim. a păcii şi a bucuriei. ţara sau chiar întreaga planetă de influenţele perverse ori malefice ale tărâmurilor infernale. deoarece ei sunt unii dintre cei care dirijează energiile subtile divine care fac să apară formele frumoase şi armonioase în lumea manifestată. pe toate cele de sub ele cu o mare răbdare şi bunăvoinţă. de toate puterile divine ce li s-au dat ci. impulsionându-ne totodată să ne eliberăm de toate condiţionările care ne înlănţuie. pe cât este cu putinţă îngerilor. în unele lucrări ni se arată că îngerii Stăpânirilor mai sunt numiţi şi "Spirite ale formei". întrucât ele nu sunt niciodată constrânse să mai aibă vreo formă în care să se manifeste.SINTEZĂ Plină şi ea de sublime haruri divine ce sunt neîncetat revărsate asupra ei. Ajutându-i fără preget pe toţi cei care luptă pentru a-şi apăra familia. Atunci când suntem pregătiţi ei ne ajută extraordinar de mult să trăim în comuniune cu ei în splendoarea divină a iubirii. Ele reflectă tot timpul buna rânduială a Stăpânirii Celei mai presus de lume (DUMNEZEU) şi niciodată nu se folosesc rău. asemănându-se astfel (intrând şi menţinându-se neîncetat în comuniune). cea de a doua triadă a entităţilor angelice este astfel purificată. Arhanghelilor şi îngerilor – entităţi angelice care sunt numite în tradiţia secretă a Orientului RUPA-DEVA-şi sau KAMA-DEVA-şi. Menirea lor este să asigure armonia bine rânduită şi să ajute neîncetat la buna primire a celor dumnezeieşti. cu Izvorul Supremei Stăpâniri (DUMNEZEU) care le luminează pe ele. ARUPA-DEVA-şi. fiind astfel complet distincte de Fiinţa Divină (spre deosebire de prima triadă angelică despre care ştim că nu se poate separa niciodată complet de DUMNEZEU) şi totodată ele sunt supuse legii evoluţiei care le face să progreseze din treaptă în treaptă pentru a ajunge în Corurile angelice superioare.şi fac legătura (în calitate de mesageri) cu triada angelică de jos a întâietorilor. deoarece ele prezintă o anumită formă exterioară de manifestare. Având deci unele calităţi comune atât cu triada angelică superioară cât şi cu triada angelică de jos. atât cât le stă în putere. în modul cel orânduit. Ele se manifestă îndeosebi în lumea cauzală a MACROCOSMOSULUI .

secretă RUPA-ARUPA DEVA-şi sau chiar RUPA-DEVA-şi. Iată ce spune el: "După cum spun cei pricepuţi în cele sfinte. iluminează şi purifică pe toţi îngerii care se află sub ei. în acelaşi timp. primele inteligenţe îngereşti (entităţi angelice) sunt numite. Cu alte cuvinte. ÎNTÂIETORII. inspiră şi ia sub protecţia sa divină. . Ei inspiră. de către tradiţia preoţească. oraşele (comunităţile umane) precum şi liderii (conducătorii) acestor zone sau grupuri. este întru totul similară cu viziunea orientală. inspiraţia şi ghidarea lor divină. care este cea mai înaltă triadă angelică) şi să împărtăşească apoi mai departe această lumină îngerilor din cel de-al treilea grad (îngerilor care fac parte din cea de a treia triadă sau. În cazul minunat în care conducătorii unei naţiuni. ele sunt fiinţe de lumină care (atunci când sunt privite din perspectiva triadei angelice superioare) au o formă (RUPA) şi (atunci când sunt privite din perspectiva triadei angelice de jos) sunt. armonia şi buna înţelegere vor domni în acela (popor. Cea de-a treia triadă a ierarhiilor angelice: Corurile îngereşti ale întâietorilor. iar atunci pacea. În această direcţie. fiind atunci ceva mai puţin luminoase decât împărtăşirea directă şi nemijlocită a puterilor angelice divine (care este caracteristică primei triade angelice). fericirea. sublime care sunt pline de har divin. Influenţa lor (a întâietorilor) asupra fiinţelor umane se manifestă atunci în multiple moduri. Arhanghelilor şi Îngerilor 7.) va fi foarte bine protejat de orice forţă ostilă sau malefică. înţelepciunea şi puterea uriaşă a acestor îngeri va aranja atunci în aşa fel aproape toate evenimentele exterioare încât acela (poporul. Tocmai din aceasta cauză. Puteri Angelice Divine ce desăvârşesc. pentru că aceştia (ceilalţi îngeri) sunt înălţaţi de ele spre Izvorul Suprem Cel mai presus de fiinţă (DUMNEZEU) al tuturor celor ce sunt. alături de îngerii păzitori respectivi. cea de jos)". ca toţi îngerii care aparţin celui de-al doilea grad (celei de a doua triadă angelică) să se împărtăşească din tainicele iluminări dumnezeieşti prin mijlocirea celor care aparţin primului grad (primei. lider. liderul etc. desăvârşirile dumnezeieşti devin cumva mai estompate. Este o rânduială stabilită în general de către Izvorul dumnezeiesc din care se hrănesc în conformitate cu posibilităţile lor toate ierarhiile îngereşti. pentru ca acestea să urmeze cât mai fidel linia care le este trasată de Voinţa Divină. împreună cu poporul respectiv. idei măreţe. dincolo de formă. etc). Totodată ei sunt cei care creează felurite conjuncturi spirituale şi interferează la momentul oportun în viaţa naţiunilor. cu alte cuvinte. Corul angelic al întâietorilor guvernează. sunt aproape la unison deschişi faţă de aceste sublime influenţe divine şi se lasă ghidaţi cu uşurinţă de îngerii de lumină ai Corului întâietorilor. mai jos (ca frecvenţă predominantă de vibraţie). provinciile. naţiunile. se cuvine să amintim că opinia celui mai important angelolog creştin. aceasta este însă cu putinţă numai dacă respectivele comunităţi sau respectivii lideri au deja un anumit grad de puritate sufletească pentru a primi sprijinul. cel mai adesea. Sfântul Dionisie Areopagitul. prin trecerea la gradul al doilea (cea de a doua triadă angelică).

dragostea. divină. îngerii Întâietori intervin prompt şi eficient în viaţa umană şi planetară numai în măsura în care apelarea lor (conştientă sau uneori inconştientă) le permite să facă aceasta. pentru a putea interveni ca să ne ajute. deoarece ţelul lor esenţial este realizarea planului spiritual divin la nivelul întregii planete. este evident că. într-un viitor destul de apropiat. ar încălca atât liberul arbitru al fiinţelor umane cât şi ordinea şi rigoarea care au fost impuse de DUMNEZEU (noi ştim de legea universală a legăturii dintre cauză şi efect sau. conflicte interetnice etc. ieşind de sub protecţia şi inspiraţia angelică. EBOLA) şi necruţătoare. aşa cum oricine poate să constate cu uşurinţă. legea KARMA-ei). Acţionând astfel. întrucât dacă ei ar acţiona în aceste condiţii. unele şcoli şi grupări spirituale sau chiar anumite religii care se bazează într-o foarte mare măsură pe ajutorul. Corul angelic al întâietorilor aşteaptă însă cu o mare răbdare să fie chemat în ajutor de către oameni. fără să fie apelaţi de cât mai mulţi oameni. este bine să ştim că entităţile angelice în tăietoare sunt totodată protectorii divini ai tuturor religiilor adevărate şi ai căilor spirituale autentice. Pe măsură ce credinţa şi aspiraţia către DUMNEZEU vor creşte din ce în ce mai mult în rândul oamenilor. echilibrul şi armonia divină pe această planetă. că nu este deloc întâmplător că aceste revelaţii referitoare la îngerii de lumină ai lui DUMNEZEU (revelaţii care sunt prezentate pentru prima dată într-un mod foarte clar şi accesibil în această formă unitară) apar acum în ROMÂNIA. În această direcţie. altfel spus. pacea şi iubirea divină. Dincolo de aceasta. la nivel planetar. aceasta mai ales datorită predominanţei tendinţelor inferioare (egoiste) şi a dezlănţuirii forţelor malefice infernale şi demoniace (care sunt specifice acestui sfârşit al lui KALI YUGA). perturbări climatice. Prin urmare. merită să amintim că la ora actuală există. ei urmăresc ca Pământul să devină treptat o imensă familie în care domneşte bunătatea. accidente de tot felul. Pe de altă parte. ajutorul. etc). la ora actuală.Este însă de la sine înţeles că întâietorii nu sunt interesaţi doar de evoluţia şi dezvoltarea profund armonioasă a unei singure naţiuni. atât în Orient cât şi în Occident. Este însă important să reţinem că ei vor acţiona din plin numai dacă sunt chemaţi căci altfel uriaşele acumulări KARMA-ice rele deja existente la nivel planetar constituie o interdicţie pentru ei. foametea. alarmante. protecţia şi inspiraţia constantă a întâietorilor. dimpotrivă. Prin urmare. De altfel. ci. marea majoritate a oamenilor de pe această planetă se confruntă deja cu nenumărate probleme şi pericole dintre care unele sunt imediate iar altele sunt ceva mai îndepărtate (războaiele. poluarea. răutatea şi limitările umane. având în vedere că şi ei trebuie să respecte dreptatea Divină. suntem siguri că aşa cum arată şi unele profeţii celebre. noi boli cumplite (SIDA. Puterile îngereşti vor putea interveni prompt spre a soluţiona rapid şi cu înţelepciune problemele planetare actuale care sunt create adeseori de egoismul. armonia. Îngerii lui au permanent la dispoziţie aproape toate înzestrările divine şi ei deţin toate armele şi puterile pe care le-au primit de la DUMNEZEU pentru a restabili pacea. inspiraţia şi ghidarea îngerilor Întâietori la nivelul planetei noastre este extrem de puţin resimţită atât de către marea masă a oamenilor cât şi de către conducătorii lumii în care trăim. cutremure devastatoare. noi considerăm. oamenii vor învăţa din nou să comunice .

în fiecare epocă se formează în umanitate un puternic focar spiritual principal. mici sau mari. alcătuiesc şi determină evoluţia noastră terestră. În încheierea prezentării acestui Cor îngeresc. Arhanghelii au o dragoste profundă şi predominant protectoare faţă de toţi oamenii de pe pământ care sunt cu adevărat pregătiţi să intre în legătură (COMUNIUNE) cu ei. făcând să apară în fiinţa umană conştiinţa existenţei energiei timpului. cu lumina şi energia lor divină. care sunt mereu orientate către începutul care există mai presus de orice început (DUMNEZEU). Această principală însuşire a lor este arătată chiar de puterile lor. Servind de cele mai . ţara noastră în momentul actual). eoni sau. se cuvine să amintim că întâietorii mai sunt supranumiţi în unele texte sacre "Spirite ale timpului". care. luate împreună. tradiţia lemuriană etc). cu alte cuvinte. 8. în care se concentrează cu cea mai mare intensitate tendinţele spirituale directoare ale epocii. oferim descrierea lui aşa cum este ea făcută de o mare autoritate creştină în acest domeniu. biserici. care ne transmit prin intermediul lor. precum şi toate tradiţiile spirituale cardinale ale fiecărei epoci (tradiţia hiperboreană. sublima inspiraţie şi ideile divine minunate ale Virtuţilor şi Stăpânirilor. considerând că ei sunt cei care guvernează epocile şi "vârstele" umanităţii. ARHANGHELII. grupuri. comunităţi. observăm că ei (întâietorii) sunt totodată într-o strânsă şi permanentă legătură cu tărâmul spiritual tainic al SHAMBALA-ei. sub impulsul lor divin. aşa cum am arătat anterior. marile personalităţi istorice care au fost orientate benefic sau acele personalităţi care sunt orientate benefic şi care se manifestă în această perioadă. arătându-L (manifestându-L) ca pe începutul care este mai presus de fiinţă al treptelor (ierarhiilor îngereşti.Spiritele timpului. Menţionaţi adeseori şi în Biblie ca mesageri divini ce sunt însărcinaţi cu misiuni de o mare importanţă. Privind lucrurile dintr-un alt punct de vedere. oraşe. Ei intervin cel mai adesea în perioadele de criză sau de mare pericol pentru a apăra sau pentru a susţine diferite aşezări şi comunităţi umane (familii. ajută şi protejează în mod eficient. dar ea se exprimă şi prin aspiraţia lor puternică de a conduce acolo alte fiinţe şi entităţi care sunt cu adevărat pregătite pentru aceasta. este semnificativ că gnosticii au numit întâietorii . Îngerii divini aparţinând Corului Arhanghelilor sunt în realitate mesagerii divini ai întâietorilor. Cunoscând toate acestea. Sfântul Dionisie Areopagitul: "Întâietorii (începătorii) cereşti au în special însuşirea potrivit treptei lor de sfinţenie -de a inspira şi de a conduce (ghida) fiinţele umane spre cele dumnezeieşti. Aceşti îngeri sunt impregnaţi. de chipul şi realitatea Acelui început (DUMNEZEU) care a fost. iar atunci înţelepciunea şi iubirea divină vor începe din nou să predomine pe Pământ. succesiunea de perioade distincte. popoare etc). este şi va fi mereu făcător de început. Tibet. Astfel. Totodată ei susţin. în frumoasa ordine a puterilor angelice Întâietoare". sate. De asemenea tot ei sunt cei care inspiră. atât cât le este cu putinţă.profund şi direct cu lumea îngerilor. mai mult decât atât. pentru că ei au creat "începutul" (întâietatea"). acele zone geografice în care s-a proiectat în trecut sau se proiectează în prezent acest centru spiritual PLANETAR (Dacia.

Adeseori în sufletul fiecărui popor se exprimă impulsurile divine ale unui Arhanghel.C. prosperitate. descoperindu-ni-le nouă. pace. menţine de fapt în legătură pe cele de la margini (extreme). contacte directe cu Arhanghelii şi chiar în tradiţia ocultă se arată că Arhanghelii. Dar. deoarece fiecare Arhanghel se poate manifesta simultan (poate îmbrăţişa în acelaşi timp cu conştiinţa sa) mai multe locuri. luciditate. Arhanghelul respectiv continuă totuşi să inspire sau să ia sub protecţia sa alte colectivităţi umane. protectori şi călăuze ale marilor colectivităţi umane. care au mai fost numiţi şi "Spirite ale focului divin purificator" au fost inspiratori. în anumite momente. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre începutul cel care este mai presus de fiinţă. în spaţiu. mai ales dacă respectiva persoană are o anumită stare de puritate a inimii. în mod ierarhic şi vestindu-le (transmiţându-le) îngerilor în chip îngeresc (într-un anume mod care este adecvat nivelului lor predominant de vibraţie care este ceva mai scăzut) şi. fiindcă de fapt nu există ierarhie angelică (triadă) care să nu aibă Puteri angelice prime. chiar dacă acestea sunt foarte depărtate. Atunci însă când un popor "îmbătrâneşte" sau chiar se destramă. o imensă fericire. care apăreau în literatura biblică timpurie care era iniţial o parte a Vechiului Testament. situaţie care de regulă coincid cu "moartea" (desfiinţarea completă) a poporului respectiv. Arhanghelii aduc aproape întotdeauna celui care îi invocă plin de iubire şi fervoare. Totodată ei ajută să crească foarte mult aspiraţia spirituală. pe măsura sfinţeniei fiecăruia dintre noi şi iluminându-ne astfel în chip dumnezeiesc". într-un anumit sens. sfânta treaptă a Arhanghelilor. în urma Conciliului ecumenic de la Niceea (care a avut loc în anul 325 d. Sfântul Dionisie Areopagitul îi descrie în felul următor: "Corul sfinţilor Arhangheli se află pe aceeaşi treaptă cu Corul întâietorilor cereşti şi cu Corul îngerilor. în virtutea existenţei Legii rezonanţei. bucurie. detaşare. Arhanghelul respectiv realizează o desprindere de acel popor. Deoarece sfera specifică de manifestare a Arhanghelilor este mai apropiată de lumea noastră fizică. el îşi trăieşte astfel propria tinereţe fără bătrâneţe. La nivel spiritual. delicateţe. Aproape fiecare colectivitate umană importantă a avut. mijlocii şi de jos.multe ori drept mediatori (intermediari) între ierarhiile angelice superioare şi umanitate. Oricând. Arhanghelii sunt fiecare dintre ei conducătorii unor mari legiuni ele îngeri. oricare fiinţă umană care este suficient de pură şi plină de aspiraţie poate evoca pe oricare dintre Arhanghelii lui DUMNEZEU. Căci în realitate ea comunică atât cu preasfinţii întâietorii cât şi cu sfinţii îngeri. care acţionează mai mereu în vederea realizării Voinţei Divine (a lui DUMNEZEU) pe pământ. primind iluminările dumnezeieşti de la întâietori. Gabriel (Gavril) şi Raphael (Rafail). unii dintre ei (Arhangheli) sunt foarte binecunoscuţi şi sunt sărbătoriţi chiar în cadrul creştin tradiţional. umilinţă şi dragoste de DUMNEZEU. Se ştie astfel că trei dintre Arhangheli sunt menţionaţi în mod explicit în biblie: Mikael (Mihail). unificare lăuntrică. iar cu îngerii pentru că ea este. Multe alte nume de Arhangheli. prin îngeri. ajutorul care este oferit de Arhangheli contribuie din plin la unificarea (în fiinţa celui care le invocă susţinerea şi inspiraţia) cunoaşterii intuitive cu cunoaşterea raţională superioară. Chiar şi într-o asemenea situaţie. în acelaşi timp şi o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare. prin locul ei ierarhic care este cel mijlociu. bunătate.) au fost expurgate de . identificându-se cu tinereţea poporului pe care îl conduce. în continuare.

tradiţională. care patrona toate riturile funerare precum şi procedeele de proiecţie conştientă în lumile astrale.C. Atât în unele texte biblice cât şi în cele care le sunt posterioare. Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea în iconografia creştină luptându-se şi biruind un balaur. Dintre toate aceste nume de Arhangheli. descrierea lor succintă. amândouă fiind în realitate simboluri ale discernământului spiritual care învinge până la urmă orice rău. este demn de reţinut că în ezoterismul yoghin şi tantric înfrângerea balaurului reprezintă în realitate atingerea fazei de control perfect asupra potenţialului creator (sexual). Întocmai ca şi zeul egiptean ANUBIS. în tradiţia greacă (el fiind în această ş direcţie identic cu zeul MERCUR din tradiţia romană) este adesea identificat cu ANUBIS iar şerpii care sunt încolăciţi pe caduceul său tradiţional îl fac să prezinte unele asemănări cu Arhanghelul Mihail şi cu balaurul pe care el îl învinge! De altfel. în traducere românească. sunt descrişi ca fiind în luptă cu balaurul (forţa satanică) şi cu demonii (îngerii decăzuţi) care sunt subordonaţi acestuia. Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important dintre toţi Arhanghelii. Acest aspect este menţionat atât în tradiţia creştină cât şi în cea ebraică şi islamică. care este judecătorul tradiţional al sufletelor celor defuncţi. iar deznodământul acestei lupte este că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ împreună cu îngerii întunericului (demonii) care-1 slujeau. "Arhanghelul Mihail este de asemenea însărcinat cu cântărirea faptelor bune şi a faptelor rele ale sufletului care tocmai a părăsit definitiv corpul fizic. care semnifică un control perfect. atât asupra tentaţiilor. îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de apropiat de DUMNEZEU încât. HERMES. iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut simbol alchimic şi tantric. Tocmai după această cauză. care în traducere românească înseamnă "lucru ascuns sau necunoscut"). cel mai important este acela al Arhanghelului Uriel. Arhanghelul Mihail împreună cu îngerii săi. "Cel care este asemenea lui DUMNEZEU". cât şi asupra . Oferim. el poate chiar să salveze sufletele din infernuri şi să le ghideze către ceruri (sferele tainice superioare ale manifestării). lucrare care datează din secolul al IIlea d. ARHANGHELUL MIKAEL (MIHAIL). în continuare. prin intervenţia sa în faţa lui DUMNEZEU. Fiind un protector divin prin excelenţă. Nu este deloc întâmplător că în Apocalipsa lui Ioan. celelalte scrieri rămânând cunoscute sub numele de "lucrări apocrife" (de la cuvântul grecesc APOKRYPHOS. El este atunci înarmat cu o lance sau cu o sabie. pentru a facilita comuniunea spirituală şi ajutorul pe care îl pot oferi cei patru Arhangheli cardinali. care apare în textul "A doua carte a lui EZDRAS". Dealtfel. Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de Biserică şi de comunitatea creştină ca să apere de rău. „Testamentul lui Avraam”. nu este deloc întâmplător că balaurul care este învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea având aripi. Numele său înseamnă.către conducătorii de atunci ai Bisericii din textul biblic care a fost acceptat.

21). Sfântul Grigore i-a sfătuit pe locuitori să realizeze o procesiune care să străbată străzile oraşului. i-a apărut lui Gideon (Jud VI. cât şi cel interior. salvând diferite comunităţi creştine de o serie întreagă de pericole. intitulat "Lupta Fiilor Luminii împotriva Fiilor întunericului". a distrus armata asiriană (2 Cron. 17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac (Geneză XXII. şi el este conducătorul îngerilor de lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor întunericului). În tradiţia islamică. în iad. ce îi spunea că ar fi vorbit cu glas de înger). El hotărăşte. tot el este acela care i-a adus pe ciumaţi în Egipt.ll). Arhanghelul Mihail (lat Sanctus Michael Angelus. 35). în sensul că apelarea constantă şi plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel. Sarcina lui acum este dublă: cea de sfânt protector al Bisericii pe Pământ şi de Stăpân al sufletelor morţilor. din topaz. 32). când s-a declanşat în Roma o molimă înspăimântătoare. Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul şi ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual. din fiinţa lor). Ghid divin al sufletelor umane. în funcţie de meritele lor. este înfăţişat având aripi verzi. Reciproca este.forţelor inferioare. ce sunt imediat sublimate (aceasta este semnificaţia ascunsă a aripilor) în aspecte angelice şi dumnezeieşti. intonând cântece religioase. Arhanghelul Mihail (numit Mikail). pe care le conduce către lumina eternă.13). fiecare fir având un milion de faţete (feţe). starea de erou spiritual (VIRA). al VI-lea. iar cei răi şi ticăloşi. 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-1 hrănescă pe Daniel în adăpostul leului (Clopotul şi dragonul. În decursul istoriei creştine. Arhanghelul Mihail s-a manifestat de multe ori. cântece care de atunci . San Michele. într-unui dintre manuscrisele de la Marea Moartă. în felul acesta.XXIV. VIRA.16). Prin urmare. i-a eliberat pe cei trei evrei credincioşi din cuptorul fierbinte (Daniel III. fr. Monseigneur Saint Michel. it. a înlocuit blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântări (Num XXII. a fost cu Joshua la Jericho (Josh. identificat de regulă cu Satana (care este denumit şi "Prinţul întunericului").11).XXXII. Descris uneori ca deţinând "cheile" Cerului (Paradisului). natura inferioară a şarpelui este sublimată şi transformată în natura superioară a păsării (porumbelul sau vulturul). aceştia din urmă fiind conduşi de demonul Belial. ca cei buni să meargă la Dumnezeu. a adus molima în Israel (2 Sam. Tot învăţătura Bisericii ne arată că Sfântul Arhanghel Mihail este cel care 1-a scos pe Sfântul Apostol Petru din închisoare şi 1-a pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exagerată a poporului. i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei lor. Arhanghelul Mihail este numit "Prinţul Luminii". V. s-a luptat cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5). Sammichele) este cel pe care Dumnezeu 1-a însărcinat să-i alunge din rai pe Satana şi pe ceilalţi îngeri răzvrătiţi. ajutorul său necondiţionat este primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de eroism şi cu curaj împotriva răului (atât cel exterior. iar fiecare dintre aceste feţe implorând într-o limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor credincioşi. În sec. Se crede că Arhanghelul Mihail i-a apărut la Hagar (Geneză XXI. de asemenea. şi fiind acoperit din cap până în picioare cu fire de păr aurii. Arhanghelul Mihail este prin excelenţă eroul luptător al lui Dumnezeu. adevărată.

Arhanghelul Mihail i-a apărut Sfântului Aubert. a cerut sfatul preotului. Aceste procesiuni s-au desfăşurat timp de trei zile. dându-le sfaturi sfinte pline de înţelepciune" şi în mod special "sfaturi referitoare la hrana bună pe care tatăl şi mama trebuie să o dea copiilor lor". cu o apă miraculoasă care vindeca tot felul de boli. stropită cu sânge. care avea multe turme. În timpul domniei lui Hidelbert II. ciuma a încetat. iar mormântul lui Hadrian a fost numit din acea zi "Castelul Sfântului înger". având o legendă atât de originală. Legenda povesteşte că în sec. imediat au fost ridicate trei altare. în Normandia. Se mai spune că tot Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a cere construirea a două biserici. tulburat de această întâmplare. Preotul a postit şi s-a rugat timp de trei zile. Arhanghelul a cerut ca acolo să fie ridicată o biserică care să îi fie consacrată lui. dar viziunea s-a repetat din nou şi din nou. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare. Grigore 1-a văzut pe Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului. Arhanghelul Mihail şi-a apăsat degetul mare pe capul episcopului şi i-a lăsat aici un semn care nu a mai dispărut niciodată. Muntele Sf. lângă intrarea unei peşteri. iar a treia oară. Sfântul Aubert a crezut că este vorba doar despre un vis. dar care totuşi pare a fi doar o variantă mai săracă aceleia a Muntelui Galgano. un taur s-a rătăcit. după care Arhanghelul Mihail i-a apărut şi i-a spus că locul în care taurul se aflase atunci. După aceasta. În peşteră a fost descoperit un pârâu ce cobora de pe stâncă. tot acolo se afla şi un pârâu cu apă extrem de pură. al V-lea locuia în Siponte un om numit Galgano. Ducele de Normandia şi terminată de către Wilhelm Cuceritorul.s-au numit Marile Litanii. . începută de către Richard. Episcop de Avranches. Mihail (Saint Michel) a devenit unul dintre cele mai celebre locuri de pelerinaj. când l-au văzut. brodată cu fir de aur. Din acest moment. Prima a fost ridicată pe coasta de est a Italiei şi a fost denumită Biserica Muntele Galgano. o capelă purtând numele de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacrată Arhanghelului Mihail. Louis l-a instituit în onoarea sa. pe vârful muntelui. taurul se afla pe vârful muntelui. După aceasta. La un moment dat. încât a ordonat unui slujitor să-1 omoare. iar biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot pământul pe care taurul 1-a călcat în picioare. iar unul dintre ele a fost acoperit cu o ţesătură purpurie. şi de aceea era considerată ca o fortăreaţă inaccesibilă. sabia era. şi în ultima zi. iar Galgano a plecat împreună cu câţiva slujitori sa-1 caute. Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scos sabia din teacă. se spune. Un vechi scriitor francez îl numeşte "îngerul bunelor sfaturi" şi spune despre el: "Marea sarcină a Arhanghelului Mihail este aceea de a face revelaţii oamenilor. Faima acestei viziuni s-a răspândit în toată Europa. când au ajuns în faţa mormântului lui Hadrian. Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de apă pe perioada fluxului. a fost construită o bisericuţă care a fost înlocuită mai târziu cu o mănăstire magnifică. acestea erau duse la păşune pe munte. El a fost ales ca sfânt protector al întregii ţări şi al ordinului pe care Sf. Episcopului s-a spus că un taur va fi găsit ascuns acolo. iar biserica ce a fost ridicată acolo a devenit un loc sfânt de pelerinaj. era un loc sacru şi nu putea să permită ca acel loc să fie stropit cu sânge. dar săgeata s-a întors în pieptul slujitorului care a tras-o şi 1a omorât imediat Galgano. Arhanghelul Mihail a început să fie foarte venerat în Franţa.

Arhanghelul Mihail este întotdeauna reprezentat tânăr şi frumos. Ca protector al Bisericii Militante, el este "Sfântul înaripat", fără nici un alt atribut (însemn) decât scutul şi lancea. Ca învingător al lui Satana, el este reprezentat în armură, ţinând un picior peste Cel Rău, care este înfăţişat ca o fiinţă doar pe jumătate om sau ca un dragon. Îngerul este pe cale să-1 pună în lanţuri pe Cel Rău sau să-1 străpungă cu lancea. Dar modul în care este tratat acest subiect variază în foarte multe moduri, cum de altfel se poate recunoaşte foarte uşor. Ca Stăpân (Domn) al sufletelor, Arhanghelul Mihail este neînarmat; el ţine o balanţă, şi pe fiecare platan se află câte un mic trup gol (nud); reprezentând sufletele; cei acceptaţi au, de obicei, mâinile împreunate într-un gest de recunoştinţă, în timp ce cei respinşi exprimă groază în privire şi atitudine. În mod frecvent este reprezentat şi un demon care prinde cu ghearele sau cu un cârlig plutonian platanul care coboară. În aceste reprezentări, Arhanghelul Mihail apare doar rareori fără aripi. Atunci când în picturi apare şi Fecioara Maria cu Pruncul, Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui Iisus, care pare să spună bun venit sufletelor fericite. Oricum, cu sau fără balanţă, Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor în picturile care reprezintă moartea, venerarea sau glorificarea (slăvirea) Fecioarei Maria, deoarece tradiţia arată că el i-a primit sufletul şi a avut grijă de el până când s-a ridicat la Fiul ei. Cei doi Arhangheli, Mihail şi Gabriel, sunt pictaţi pe uşile laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de restul bisericii), păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte, la fiecare Liturghie, Sfânta Jertfă. Datorită tuturor acestor dovezi ale sprijinului şi protecţiei permanente din partea sa asupra întregii Umanităţi, Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi mai apelat înger din tradiţia creştină. ARHANGHELUL GABRIEL (GAVRIL). Numele Gabriel semnifică în limba ebraică "Dumnezeu este puterea mea" (lat- Sanctus Gabriel; it San Gabriello, San Gabriele, L'Angelo Annunziatore; fr. St.Gabriel) Arhanghelul Gabriel (Gavril) este, alătur de Arhanghelul Mihail, unul dintre cei mai importanţi îngeri de lumină cunoscuţi în mod explicit în cadrul tradiţiei iudeo-creştine şi a celei islamice. Este cel deal doilea în rang printre arhanghelii care se află înaintea lui Dumnezeu. El este îngerul Bunei Vestiri, al reînvierii, al compasiunii, al pedepsei divine, al morţii şi al revelaţiei divine şi este considerat a fi guvernatorul divin al Paradisului (Raiului). Profetul Mahomed afirma că Arhanghelul Gabriel (Jibrail, în arabă), "cel cu 140 de perechi de aripi", i-a dictat Coranul vers cu vers, şi de aceea el îl considera îngerul său protector şi inspirator. În tradiţia islamică, Gabriel (Jibrail) este considerat a fi spiritul divin al adevărului. În tradiţia ebraică se arată că Gabriel este îngerul pedepsei divine binemeritate, care s-a abătut asupra oraşelor decăzute - Sodoma şi Gomora.

Numele său este menţionat de patru ori în Biblie (de două ori în Daniel VIII. 16 şi IX.21; de două ori în Luca I.19, 26), şi de fiecare dată apare ca un mesager care aduce veşti importante. Mai întâi, el 1-a anunţat pe Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitate, şi apoi i-a revelat printr-o viziune spirituală viitorul naţiunilor. Apoi tot el i-a spus lui Zaharia (care avea o vârstă înaintată) că soţia lui îi va naşte un copil, şi în cele din urmă i-a spus Fecioarei Maria că ea este cea aleasă şi cea mai binecuvântată dintre femei. Aceste patru manifestări binecunoscute ale Arhanghelului Gabriel îi conferă o importanţă aparte şi arată că el poate ghida şi susţine orice acţiune benefică atunci când este invocat în plus, faţă de cele arătate mai sus, se crede că tot el ar fi profeţit naşterea lui Samson şi a Fecioarei Maria. Este totodată venerat ca fiind îngerul care veghează în mod constant asupra naşterii copiilor. Mulţi dintre Sfinţii Părinţi spun că Arhanghelul Gabriel a fost şi cel care „a răsturnat” piatra de la intrarea mormântului lui Hristos, la înviere şi le-a vorbit femeilor mironosiţe. Acestea, "...intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi sau înspăimântat iar el le-a spus: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A înviat!" (Marcu 16,5-6) Evreii îl consideră "Conducătorul îngerilor păzitori" şi păstrătorul comorilor cereşti. Tot el a anunţat şi naşterea lui Ioan Botezătorul. De asemenea, în mod tradiţional, se consideră că Arhanghelul Gabriel a fost îngerul care i-a apărut lui Iisus în grădina Ghetsimani, pentru a-L sprijini în teribilul moment al cunoaşterii cu anticipaţie - de către Iisus - a Calvarului ce urma să se producă. Pe de altă parte, o legendă islamică, menţionată în Coran (20.88), relatează că atunci când praful de pe urmele copitelor calului [vehiculul subtil] al Arhanghelului Gabriel a fost aruncat în gura Viţelului de Aur [idol al bogăţiei, simbol al bunurilor materiale care se substituie celor spirituale şi al tentaţiei mereu crescânde a fiinţelor ignorante sau perverse, de a se orienta exclusiv către aspectele materiale (bogăţie, plăceri inferioare, senzualitate necontrolată, putere socială etc)], acesta şi-a pierdut pentru un anumit timp puterea sa de fascinaţie perversă. Acest aspect ilustrează alegoric ajutorul divin extraordinar pe care Arhanghelul Gabriel îl poate oferi oricând celor care îl apelează sincer şi intens, pentru a se detaşa rapid de tentaţiile planurilor inferioare şi pentru a amplifica în fiinţa lor starea de puritate şi de aspiraţie către Dumnezeu. Într-un alt pasaj din Coran, Gabriel (Jibrail) este descris (simbolic) ca având în total 1600de aripi, părul fiindu-i de culoarea şoftanului (galben auriu) - simbol al strălucirii extraordinare şi sublime a aurei sale de lumină - chiar fiecare fir de păr având o strălucire comparabilă cu cea a Lunii şi a stelelor. Între ochii săi - se spune în continuare - răsare însuşi Soarele; observăm aici un simbol foarte evident al deschiderii (activării) sale deosebite la nivelul cehii de "al treilea ochi", Ajna Chakra. În plus, atunci când el şi-a manifestat măreţia sa dumnezeiască, pentru a revela învăţătura spirituală cuprinsă tainic în Coran, aripile sale verzi ca smaraldul strălucitor au acoperit întregul orizont, de la răsărit şi până la apus, din ele căzând pe pământ, sub forma a milioane de stropi de lumină, tot atâţia îngeri care îl slăvesc necontenit pe Dumnezeu.

Datorită asocierii sale tradiţionale, în creştinism, cu naşterile, Arhanghelul Gabriel este considerat drept sfântul patron (protector divin) al naşterilor (de altfel, mai ales în Occident, alături de numele Michael, numele de Gabriel este (în formele adaptate fiecărei limbi europene) cel mai răspândit. Mai mult decât atât, datorită rolului său atât de important - după cum am arătat - de vestitor (mesager divin), Arhanghelul Gabriel a fost declarat în anul 1926, de către Papa Benedict al XV-lea, drept patron (protector divin) al poştelor, telefoanelor şi posturilor telegrafice, şi, prin extensie, el este asociat astăzi cu televiziunea, radioul şi alte forme modeme de telecomunicaţie. În conformitate cu mărturiile de epocă, Arhanghelul Gabriel a fost şi cel care a inspirat-o pe Ioana D'Arc să vină cu întăriri în ajutorul regelui Franţei. În literatură şi artă, Sfântul Arhanghel Gabriel este tradiţional descris ca un înger de lumină pură, a cărui frumuseţe este o minunată oglindire a Frumuseţii Divine. El poartă în mână, de regulă, în reprezentările iconografice, un crin (simbol al purităţii, inocenţei şi stării virginale, dar şi al iubirii divine, triumfătoare datorită abandonării fiinţei în harul şi splendoarea Iubirii Divine). Maniera în care Arhanghelul Gabriel a fost reprezentat pictural diferă însă, de-a lungul timpului, în funcţie de modificările dictate de către Biserica de la Roma. În reprezentările cele mai vechi ale Arhanghelului Gabriel şi ale Fecioarei Maria, Fecioara Maria este înfăţişată în genunchi, plină de umilinţă şi veneraţie în faţa Arhanghelului Mihail, considerându-1 în mod evident o fiinţă superioară. După secolul al XIII-lea însă, Fecioara Maria este cea slăvită şi preamărită. De acum ea va apărea ca Regina angelorum (Regina îngerilor) şi datorită acestui fapt, Gabriel apare adeseori ilustrat stând în genunchi în faţa ei. Atributele (simbolurile) Arhanghelului Gabriel sunt: crinul, un pergament cu inscripţia "Ave Maria, Gratia Plena", un sceptru şi uneori o ramură de măslin, simbol al "păcii pe pământ" pe care el o anunţă. În cadrul tradiţiei creştine, Arhanghelul Gabriel mai este uneori considerat şi ca îngerul Păzitor al aspectului uman al lui Iisus Cristos. ARHANGHELUL RAPHAEL (RAFAIL) în limba ebraică, RAPHA-EL înseamnă "Dumnezeu a vindecat (Dumnezeu vindecă)", (lat Sanctus Raphael; it San Raflaello; fr. St. Raphael; ger. DerHeilige Rafael) Numele său este menţionat pentru prima oară în "Cartea lui Tobit", unde el se revelează a fi unul dintre cei 7 sfinţi îngeri ce străjuiesc Tronul lui Dumnezeu. În "Cartea apocrifă a lui Enoh", Raphael este numit "unul dintre păstorii (protectorii) noştri divini". Tot aici, el este reprezentat şi ca un ghid luminos pentru cei defuncţi, în lumea de dincolo (planurile subtile ale astralului), precum şi ca "una dintre cele patru Prezenţe [manifestări] Divine cardinale, trimise să înlăture toate suferinţele, bolile şi rănile copiilor omului''. Raphael este considerat uneori a fi îngerul păzitor al întregii umanităţi. El a fost trimis pentru a-l preveni pe Adam în legătură cu

Printre alte responsabilităţi cosmice cu care este investit de Dumnezeu. de mare bucurie şi fericire. Înfăţişarea sa reflectă o blândeţe şi o bunătate copleşitoare. nu ar greşi. Raphael mai este considerat de asemenea. cât şi pentru toţi urmaşii tăi. " Fii puternic. aici nu intră în discuţie cei care aleg această nobilă profesie din considerente materiale. o carte descriind ştiinţa secretă a medicinii. Potrivit celebrului ocultist Trithemius din Spanheim.pericolul păcatului (pericolul de a fi dus în ispită) şi despre consecinţele nefericite ale acestui păcat. părul său este prins eu o diademă sau un filet. pelerinilor şi călătorilor. de bunăvoie. el fiind de altfel şi mentorul spiritual al patriarhului Isaac. şi îngerul păzitor al Vestului (la nivel planetar). care urmau să vină pentru tot poporul". bunătate şi iubire pentru cei pe care îi protejează. "Testamentul lui Solomon". protecţie divină pe întreaga durată a construirii Templului. care altfel. în care se arată că atunci când înţeleptul rege Solomon s-a rugat intens la Dumnezeu pentru a fi susţinut şi divin inspirat în construirea faimosului său Templu. Potrivit unei legende menţionate în "Cartea Secretă a lui Noe"(„Sepher Noah”). El este în mod special protectorul tinerilor. În "Cartea Splendorilor Divine" („Sepherha ha Zohar") se arată că Arhanghelul Raphael este însărcinat cu tămăduirea (purificarea subtilă a) planetei şi. tămăduitori populari. trăieşte fericit şi iubeşte! Dar înainte de toate Iubeşte-L pe El. etc. devoţiune şi lumină. În scrierile apocrife este descrisă marea lui grijă pentru tânărul Tobias în timpul călătoriei plină de peripeţii a acestuia. Dumnezeu i-a răspuns dăruindu-i un inel magic. bucurie.). şi unul dintre cei şapte îngeri ai Apocalipsei. Cel pe Care a-L iubi înseamnă a te supune şi păstrează marea Lui poruncă: Fii foarte atent ca pasiunea să nu-ţi influenţeze judecata cea dreaptă. purtând sandale. protejându-i şi susţinându-i pe toţi cei care şi-au ales ca ideal în viaţă vindecarea şi alinarea suferinţei semenilor lor (medici. Prin excelenţă însă el este. îngerul Vindecării (de multe ori miraculoase). inspirându-i. Ca spirit . în mână are un toiag şi la brâu îi atârnă o desagă. Bunăstarea sau necazul depind numai de tine. prezenţa sa divină fiind caracterizată de iubire. de asemenea. ghidându-i. înger al ştiinţei şi cunoaşterii. Aceasta demonstrează compasiunea sa plină de blândeţe. Bineînţeles. În unele reprezentări iconografice. supraveghetorul curenţilor de aer de seară. acest inel oferindu-i regelui Solomon inspiraţie. care şi el poate fi vindecat oricând de toate bolile sale" [dacă apelează plin de credinţă şi puritate sfera divină a Arhanghelului Raphael]. datorită acestei purificări. aşa cum indică şi numele său. Arhanghelul Raphael apare îmbrăcat ca un pelerin. fiind. Arhanghelul Raphael este totodată. O confirmare a puterii sale de stăpânire asupra elementelor naturii (TATTVA-ele din manifestare) o întâlnim într-o veche legendă ebraică. Pământul oferă un adăpost omului. Arhanghelul Raphael este (se arată tradiţional) şi un protector al Soarelui. atât pentru tine. păzeşte-te!" Milton El a fost vestitorul care a dus păstorilor "veştile bune. ai grijă. făcut special pentru el de către Arhanghelul Raphael. după potop. Arhanghelul Raphael a fost cel care î-a înmânat lui Noe.

sunt numite generic îngeri. altfel spus. pace interioară. îngerii formei. ARHANGHKLUI. îngerii viselor etc. Arhanghelul Uriel este sărbătorit ca „Sfântul Uriel". URIEL. El este astfel. ÎNGERII. dăruind fiinţelor umane deschise (elevat-receptive faţă de sfera lor subtilă de manifestare. prin urmare.gardian. 9. "Focul purificator a lui Dumnezeu". îngerii devoţiunii către Dumnezeu. el poartă o sabie şi o casetă mică. (cu excepţia . dinamizează. cunoaştere etc. dreptate. şi putem aminti aici ca exemplu pe îngerii naşterii. flacăra călăuzitoare şi purificatoare a lui Dumnezeu şi Arhanghel al salvării din orice situaţie dificilă sau periculoasă. în cadrul acestei prezentări ezoterice. accelerând astfel foarte mult detaşarea noastră de toate rezonanţele şi tendinţele inferioare. acţiunea impetuoasă a Arhanghelului Uriel. speranţă. simbolul său fiind o palmă deschisă ţinând o flacără. ce conţine o amuletă împotriva spiritelor rele. atunci când el este în mod adecvat apelat de fiinţa umană. aparţinând triadei inferioare. îngerii vindecării. ne protejează. Arhanghelul Uriel în tradiţia creştină catolică. precum şi transformarea noastră într-o fiinţă luminoasă şi extrem de pură (sau. îngerii muzicii divin inspirate. În acelaşi timp însă el este şi agentul infailibil al justei mânii divine împotriva celor răi. ne inspiră. aşa cum este menţionat în Cartea a doua a lui Ezdra sau în Cartea lui Enoh. unde este numit "Îngerul veghetor şi protector al celor aflaţi sub spaimă şi teroare". vindecarea unor boli. Există. este reprezentat însoţindu-l de obicei pe Tobit. îngerii artei sublime. îngerii pot veni cel mai prompt în ajutorul celor care îi apelează cu o inimă pură. Fiind categoria cea mai apropiată de planul uman şi fizic de manifestare. susţine şi amplifică orice fenomen de transmutaţie şi de sublimare lăuntrică. Prin urmare. divin purificatoare şi transformatoare a fiinţei. Ca înger păzitor. bineînţeles.. iubire. ne ghidează şi ne însoţesc toată viaţa. şi. Această acţiune a sa. a făcut ca el să fie considerat în ocultismul occidental ca fiind protectorul divin al ştiinţei secrete a alchimiei. Entităţile de lumină din cel de-al treilea şi ultimul Cor angelic. credinţă în Dumnezeu. inspiraţie artistică elevată. toate fiind însă destinate în esenţă să împlinească Voinţa Divină pe Pământ. perverşi sau blasfemiatori. în limba ebraică. prin excelentă. Numele său înseamnă. Acţiunea lor este în acelaşi timp "specializată" şi diversă. Tot el mai este descris şi ca inspirator şi susţinător al oricărei acţiuni umane de pocăinţă (regretarea profundă a greşelilor săvârşite anterior şi orientarea foarte fermă de acum înainte a întregii fiinţe către Dumnezeu). îngerii păzitori care. îngerii comunicării. îndumnezeită). nenumărate domenii şi specialităţi ale îngerilor. aşa cum vom vedea mai departe.

îngeri ai Pământului. În particular. În Biblie. se numără şi aşa-numiţii Îngeri ai Focului Spiritual. îngerul nu se poate întrupa în om. îngeri ai Aerului. de exemplu.). de puternici şi de puri sunt îngerii. îngeri ai Apei. îngerii se manifestă adesea în planul eteric al Creaţiei. strălucitoare şi plenitudine. El ocroteşte şi ghidează tainic fiinţa umană. Ei ne ajută. comparativ cu fiinţele umane obişnuite. îngerii KARMA-ei acţionează direct asupra fiinţelor umane. o stare de perfectă sănătate. fee. ajutându-le să recunoască şi să înţeleagă profund această lege fundamentală a acţiunii compensate. Fiind purtătorul acestei înţelepciuni divine. spre deosebire de îngerii din triada intermediară. abjecţiei sau perversităţii sale. să înţelegem că suntem răspunzători de toate acţiunile noastre şi că întreaga viaţă este în realitate o imensă şcoală pe care trebuie să o absolvim cu succes. datorită răutăţii. Numiţi generic şi "Mesageri". În timp ce îngerii Focului Spiritual sunt implicaţi în toate fenomenele de transmutaţie şi sublimare alchimică ale fiinţei. astfel încât aproape întotdeauna gândurile lor reflectă ordinea şi armonia cosmică. de la AKASHA la Pământ. ei preced direct fiinţa umană în drumul său către îndumnezeite. Atât de luminoşi. deci implicit ei ne pot inspira direct la nivelul aurei noastre.situaţiilor în care. ei fiind în legătură cu entităţile subtile (spiritele naturii) care populează lumile subtile intermediare (gnomi. putând aranjate aşa fel conjuncturile exterioare pentru ca noi să învăţăm cât mai mult din experienţa noastră individuală. ondină. ei sunt cei din urmă „născuţi” printre Ierarhiile existente. Faptele Apostolilor. dar poate să-1 inspire. salamandre. Deşi pot fi rareori văzuţi de fiinţa umană obişnuită (de obicei doar în anumite condiţii de mare puritate lăuntrică). Atunci când începe evoluţia umanităţii. Fiecare element. de asemenea. expresii (reflectări) umane ale perfecţiunii divine. tinereţe. frumuseţe. îngerii (a noua ierarhie angelică) mai sunt cunoscuţi adesea în tradiţia creştină şi ca "Fiii Luminii Divine". sunt foarte numeroase referirile la ajutorul neprecupeţit şi dezinteresat al îngerilor. care guvernează într-un mod general (la nivel cosmic) legea KARMA-ei. Dorinţele şi gândurile îngerilor le sunt inspirate de Ierarhiile angelice superioare. Din această cauză. printre îngerii care sunt cu mai direct implicaţi în evoluţia spirituală a fiinţei umane. îngeri cunoscuţi în tradiţia occidentală sub numele de îngeri ai Eterului. prin intermediul experienţei umane individuale. Aflându-se mereu în slujba Iubirii Divine. prin intermediul energiei solare binefăcătoare. Îngerii sunt deci manifestări ale atributelor Fiinţei Divine (Dumnezeu). îngeri ai Focului. Îngerii KARMAei ne ajută să ne controlăm gândurile. încât în aproape toate tradiţiile spirituale sau religioase se recomandă apelarea . Îngerii Solari ne ajută foarte mult să obţinem. sentimentele. are îngerii săi specifici. fiinţa umană decăzută îşi poate pierde legătura spirituală cu îngerul său păzitor). călăuzindu-ne destinul individual către ţelul suprem şi ultim al oricărei creaturi: fuziunea ei deplină şi extatică cu Creatorul totului (Dumnezeu). etc. sau a Cauzei şi a Efectului (legea KARMA-ei). sunt pline de relatări ale unor intervenţii angelice în perioada creştinismului timpuriu. cuvintele şi acţiunile. Îngerii solari şi îngerii KARMA-ei.

este un necredincios [un păgân] cel care nu admite existenţa acestor entităţi divine sau care le urăşte"." 2) Alungarea din grădina Raiului a lui Adam şi a Evei. ea păstrează aceeaşi frecventă predominantă de vibraţie). 4) Îngerul care 1-a împiedicat pe Abraham să-1 sacrifice pe Isaac. Pe de altă parte. prin urmare. Aceste 11 acţiuni sunt următoarele: 1) Căderea lui Lucifer. vârstnica şi sterila sa soţie va concepe şi va naşte un fiu pe nume Isaac. în Apocalipsa lui Ioan (12:3-4) se face aluzie la faptul că Lucifer ("balaurul"!) a luat eu el a treime din stelele Raiului-" Şi alt semn s-a arătat în Ceruri: iată un balaur roşu. pentru a trece. El 1-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi apus Heruvimi şi sabie de flacără (arzândă) să păzească drumul spre pomul vieţii". ajutorul îngerilor este indispensabil (chiar dacă ea nu este conştientă de acest ajutor) de-a lungul întregii sale vieţi. Potrivit lui Dionisie Areopagitul: "Îngerii încheie toate ordinele (ierarhiile) inteligenţelor cosmice [entităţilor angelice]. Şi după ce 1-a alungat pe Adam. ajutorul îngerilor este extrem de important şi în momentul morţii. ACŢIUNI ALE SFINŢILOR ÎNGERI Există o serie de 11 evenimente biblice la care. dintr-un oraş într-altul. Capitolul 22 al Genezei spune povestea în care Domnul Dumnezeu i-a ordonat lui Abraham să-şi sacrifice fiul. Sfinţii îngeri îi slujesc cu devotament pe marii înţelepţi. . Iar coada lui ţâra o treime din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. 3) Viziunea celor trei îngeri pe care a avut-o Abraham. Biblia nu dă o descriere detaliată a căderii lui Lucifer. această slujire plină de dragoste fiind dealtfel şi una dintre misiunile lor permanente. iar pe capetele lui şapte cununi împărăteşti. la fel precum a trăit (cu alte cuvinte. cu cât treapta lor ierarhică este mai vădită şi mai apropiată de lume". După ce Adam a mâncat din Pomul Cunoaşterii. de regulă. Abraham e vizitat de trei îngeri care l-au anunţat că Sarah. Cu privire la acest aspect. pe Isaac. sfântul Ioan Gură de Aur afumă: „Dacă oricine are nevoie de un ghid (călăuză). În capitolul 18 al Genezei. Cu toate acestea. într-o zonă necunoscută de el. Şi întrucât fiinţa umană obişnuită moare. se face referire ca la "Acţiunile Sfinţilor Îngeri". în general. Pentru aproape orice fiinţă umană care aspiră la desăvârşirea spirituală. în Coran se afirmă: "Existenţa îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu şi puritatea lor sublimă sunt un adevăr bine stabilit. care au atins într-un foarte înalt grad starea de îndumnezeire. "Domnul Dumnezeu 1-a gonit [pe Adam] din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost întrupat. De exemplu. având şapte capete şi zece coame. uriaş. Iar ei sunt numiţi de noi îngeri în chip cu atât mai propriu decât cei de mai înainte. cu mult mai mult are nevoie sufletul nostru de cineva care să-i arate drumul cel bun atunci candel părăseşte limitările corpului material şi se îndreaptă spre misterioasele sfere ale spiritului". având cea de pe urmă calitate îngerească între făpturile cereşti.ajutorului şi inspiraţiei lor.

convins să caute fondurile depozitate în templu de Simeon.12) 7) Cei trei prinţi salvaţi dintr-un cuptor aprins." (Geneză. care refuzaseră să îngenuncheze în faţa regelui NEBUCADNEŢAR (Nabucodonosor). S-a întors la Ninive şi a rămas acolo. Doamne. o.5) Lupta lui Iacob cu îngerul Domnului: "Rămânând Iacob singur. ascultă cuvintele lui SENAHERIB." 6) Îngerii coborând şi urcând scara lui Iacov. Găsim povestea lui Eliodor în Macabei (2. ochii Tăi şi vezi. că regii Asiriei au pustiit popoarele şi ţările şi i-au aruncat pe dumnezeii acestora în foc. Doamne. şi mă auzi. Acela [îngerul] i-a atins încheietura coapsei şi i-a vătămat lui Iacob încheietura coapsei în timp ce se lupta cu el. o Doamne. 15-16) Dumnezeu. care a profeţit căderea lui SENAHERIB: "În noaptea aceea. 19 din Regi IV. că şi-a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe robii Săi care îşi puseseră nădejdea în El şi care au călcat porunca regelui şiau dat trupurile lor ca să nu slujească şi să nu se închine altor dumnezei decât Dumnezeului lor. sunt aruncaţi în cuptorul cu flăcări şi salvaţi de mâna Domnului." (IV Regi. Cel ce a trimis să Te hulească pe Tine. aplecat şi s-a retras. 19:35-36) 9) Cum 1-a protejat Raphael pe Tobit. când s-a arătat îngerul Raphael. 4) 10) Pedepsirea lui Eliodor. numai Tu singur eşti Dumnezeul tuturor ţinuturilor de pe pământ. iar cu vârful atingea cerul. Trei bărbaţi tineri. Doamne. acesta din urmă s-a rugat lui Dumnezeu: "Doamne. Este vorba de o călătorie în tărâmuri necunoscute. trezindu-se. administratorul templului.” (Tobit V. s-a luptat cineva [un înger] cu el până la revărsatul zorilor. regele iudeilor. sprijinită pe pământ. după ce regele SENAHERIB din Asiria 1-a ameninţat pe Iezechia. care ascultase rugăciunea lui Iezechia. Eliodor era reprezentant al curţii seleucide şi fusese trimis de Seleuc al IV-lea Philopater să confişte averile de la fondul din Ierusalim. iar îngerii lui Dumnezeu urcau şi se pogorau pe ea. După cum se spune în cap. i-a trimis un mesaj prin Isaia. eşti Dumnezeu!"(IV Regi. Dumnezeul nostru. 28. dar aceia erau doar lemn şi piatră lucrate de mâna omului. Pleacă-Ţi urechea. Tu ai făcut cerul şi pământul. cap. Meşac şi Abed-Negu. Dumnezeul lui Israel. . Numai ce a pornit la drum. Acum. NEBUCADNEŢAR îi răspunde lui Daniel: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeu lui Şadrac.3). fără ca el să bănuiască că acesta era un înger al Domnului. "Tobit a pornit să caute pe cineva care cunoştea drumul şi care îl putea însoţi pe tărâmul Mediei. Seleuc fusese. Dumnezeu cel viu. care conspirase cu Apolonius. E adevărat. "Şi a visat că era o scară. oamenii au văzut peste tot doar trupuri moarte! Astfel că SENAHERIB. A doua zi dimineaţă. Doamne." 8) Un înger distruge armata lui SENAHERIB. deschide-Ţi. regele Asiriei. îngerul Domnului s-a arătat şi a ucis 185 000 de oameni din tabăra asiriană. Cel ce şezi pe heruvimi. guvernatorul seleucidal CeleSiriei şi Feniciei. Când bărbatul [îngerul] văzând că nu-1 poate înfrânge. aşa încât toate regatele de pe pământ să ştie că doar Tu. salvează-ne de mâna lui.

iar picioarele îi erau ca nişte stâlpi de foc. mi-a zis el. ea îţi va amărî pântecele.26-33):”În luna a şasea. dar după ce am mâncat-o. Scopul acestui înger pare a fi de a anunţa "cele şapte tunete".prin cele şapte trâmbiţe . Îngerul i-a zis: "Nu te teme. iar împărăţia lui nu va avea sfârşit. Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor. pământul şi lucrurile de pe el. Deasupra capului lui era curcubeul. dar al şaptelea înger cu cea de-a şaptea trompetă care anunţă venirea Anticristului încă nu a apărut. aşa cum răcneşte un leu.De îndată ce a pătruns în templu.” DIFERITE TIPURI DEÎNGERI CARE APAR ÎN BIBLIE Îngerul Domnului. "Plecăciune ţie. numită Nazaret. căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. care a făcut cerul şi lucrurile din el. Am luat cartea din mâna îngerului şi am mâncat-o.a sfârşitului lumii. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Eliodor a fost martorul unei apariţii: un călăreţ în armură aurită. învăluit într-un nor. Acest interludiu începe cu o descriere a altui "înger atotputernic" coborând din cer. faţa lui era ca soarele. Îngerul a intrat la ea şi a zis. Capitolul 10 al Apocalipsei este o parte a unei întreruperi mai lungi a vestirii . se va sfârşi taina lui Dumnezeu. şi doi tirieri care l-au lovit pe Eliddor în repetate rânduri. Când a strigat el. binecuvântată eşti tu între femei! Tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea. Domnul este cu tine. În mână ţinea o cărticică deschisă. dar gura ta va fi dulce ca mierea. care se pogora din cer. din casa lui David. Cea de-a şasea trâmbiţă a cântat deja. căreia ţi s-a făcut mare har. După ce cele şapte tunete îşi . "şi mănânc-o. că nu va mai fi nici. cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Va împăraţi peste casa lui Iacov în veci. după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor. dar am auzit din cer un glas care zicea: "Pecetluieşte ce au spus. Unii comentatori au sugerat că aceasta semnifică faptul că există o raţiune tainică pentru care Dumnezeu amână judecata finală. mi s-a umplut pântecele de amărăciune". M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cartea: "Ia-o”. apoi a strigat cu glas tare. eram gata să mă apuc să scriu. pe un cal. În conformitate cu Luca (I. îmbrăcat în haine de nor Apocalipsa. Şi glasul pe care-1 auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: "Du-te de ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ. la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Numeele fecioarei era Maria. şi piciorul stâng pe pământ. Eliodor a fost atunci salvat de rugăciunile marelui preot Onia al III-lea. 11) Bunavestire. gura mea a fost dulce ca mierea. El va fi mare şi va fi numit Fiul Celui Preaînalt. 5). 10: "Apoi am văzut un alt înger puternic. o zăbavă şi că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui. A mai fost o întârziere şi înaintea deschiderii celui de-al şaptelea sigiliu (cap. A pus piciorul drept pe mare. marea şi lucrurile din ea. şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Maria. cap. Cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!” Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel Care este viu în vecii vecilor. Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta.

ele n-ar ajunge să se împlinească. şi dacă aceste tunete ar fi fost consemnate. dar ceea ce trebuie să transmită celor ce-1 resping pe Dumnezeu (fiinţele umane decăzute. Mesajul lui Dumnezeu e dulce gurii lui. el fiind unul dintre cei aleşi. Dacă spusele "tunetelor" n-ar fi consemnate. acea zi (a judecăţii finale) şi-ar grăbi venirea. 13-20). Astfel după opinia lui JAMES M. iar în ziua când cel de-al şaptelea înger va sufla din trâmbiţă şi planul tainic al lui Dumnezeu se va împlini. El afirmă că toate numele din Apocalipsă sunt cicluri (sisteme) de interpretare.rostesc profeţiile. descrierea altui ciclu de judecată divină ar fi indicat astfel o perioadă mai mare înainte de încheierea perioadei de persecuţie a creştinismului. ele s-ar fi dovedit în esenţă asemănătoare cu cele şapte sigilii şi cu cele şapte trâmbiţe. să nu le scrie". Totuşi. se ordonă "să pecetluiască spusele celor şapte tunete. cea mai bună explicaţie pare a fi aceea că tunetele reprezintă un alt ciclu de judecată divină. EFIRD. din cer. Ioan este gata să scrie mesajul. demoniace ori satanice) este amar. din cartea lui Jezechiel (2:3-8). deoarece în literatura despre Apocalipsă găsim aproape întotdeauna învăţătura conform căreia "Dumnezeu scurtează perioada de suferinţă de dragul celor aleşi" (Vezi Marcu. răuvoitoare. Acest pasaj simbolizează probabil necesitatea ca Ioan să înţeleagă profund mesajul cărţii înainte de a-i revela profeţiile cuprinse în ea. acest episod amintind de un altul. EFIRD crede că ele nu sunt consemnate. Identificarea exactă a celor şapte tunete şi motivul pentru care apostolul Ioan a fost sfătuit să nu mai scrie mesajul lor constituie şi astăzi printre teologi un intens subiect de dezbatere. Lui Ioan se spune apoi să ia cartea din mâna îngerului înfăşurat într-un nor şi s-o mănânce. când. Îngerul morţii .

Reiese deci. În cea de-a doua categorie. În prima. În hinduism.2: Atunci. . care întinde diferite capcane (teste spirituale) sufletelor celor aleşi.Credinţa în existenţa unui înger care "extrage" sufletul din corp atunci când trupul moare este foarte răspândită în cultura universală. în cartea lui Samuel. de exemplu. Povestirile populare în care apare îngerul morţii se pot împărţi în trei categorii. ţinut în care cei decedaţi se bucurau de anumite plăceri paradisiace. YAMA este zeul (sau. îngerul morţii este evocat pentru ca. Samuel 2. pe care îi conduce „în lumea de dincolo”. îngerul morţii poate fi învins în special prin inteligenţa şi iscusinţa omului. De exemplu. care poate fi numită cea a poveştilor de groază şi magie. În multe dintre aceste naraţiuni. înger numit Malakl-Ha-Mavet. să cruţe viaţa cuiva sau să aibă un comportament binevoitor. a suferit transformări de-a lungul timpului. cumva asemănător cu Dracula din poveştile cu vampiri. cap. îngerul morţii se identifică în cele din urmă cu însuşi Satana. de exemplu.. dar lui Dumnezeu îi părea rău pentru această faptă şi spuse îngerului care distrugea oameni: "Destul! Lasă mâna jos!". 16:14). La început. sub directa comandă a lui Dumnezeu aşa cum întâlnim.24:16 şi Isaia 37:36). asociate cu moartea. În acest context acest "înger" se preschimbă însă treptat într-o entitate demoniacă ce acţionează din proprie iniţiativă. Conceptul de înger al morţii apare ca atare doar în literatura post-biblică. la "cel care seceră" (Ieremia. YAMA guverna un ţinut al morţii asemănător cu Valhalla din tradiţia scandinavă. din toate acestea. confruntarea cu îngerul morţii apare chiar în noaptea nunţii. în perioada post-vedică." Deşi nu există nici o referinţă biblică care să identifice un anume înger sau grup de îngeri cu misiunea specifică de a atrage moartea. înmormântarea sau jelirea. acest emisar al morţii era prezentat ca fiind. îngerul (morţii) şi-a întins mâna asupra Iemsalimului ca să-l distrugă. prin compasiunea sa. 9:20) sau la "mesagerii morţii" (Proverbe (Pilde). iar noţiunea de înger al morţii ca entitate negativă (demoniacă) a apărut în multe povestiri şi obiceiuri (datini). îngerul) morţii. În textele vedice străvechi. Ulterior. Conform Talmudului. altfel spus. multe texte fac aluzie la "îngerii distrugători" (Exodul 12:23. în timpul căreia unul dintre cei doi soţi e sortit să moară. încăpăţânatul şi credulul înger al morţii este un fel de antierou. YAMA este descris însă ca un semizeu (titan) neîndurător. o binecunoscută superstiţie populară evreiască este că e imposibil să mori în timp ce studiezi Tora (cartea sfântă). că denumirea de "înger al morţii" desemnează în realitate o categorie diversă şi foarte eterogenă de entităţi subtile. Asemeni lui YAM A şi descrierea îngerului morţii din tradiţia ebraică. În ultima categorie de povestiri.

Aceştia sunt: -Agni (zeul vedic al focului şi mediatorul (intermediarul) dintre ceilalţi zei şi oameni). care era cunoscut ca rege al Soarelui şi flacără a lui Dumnezeu. În povestirile biblice timpurii ale lui Philon („The Biblical Antiquities of Philo”). descrisă de Nabucodonosor arătând ca "îngerul Domnului". după "Berith Menucha". un adorator al zeului Baal. să descrie îngeri diferiţi. -Uriel. al cărui nume înseamnă "cuptor'' (înger al focului în angeologia rabinică). al cărui nume înseamnă "Focul Domnului". C. un text cabalistic din sec. tradiţional. -Nathaniel (Nathanel).Îngerul focului Îngerul focului este un termen care a fost destinat. nelegiuirea ta este îndepărtată. pe care-1 luase cu cleştele de pe altar. atingându-se tăciunele acesta de buzele tale. Prinţii nu numai că au scăpat teferi. Îngerul Nathaniel însă stinge focul menit să-i omoare. încât până şi oamenii care i-au aruncat pe prinţi în foc au fost cuprinşi de flăcări. suveranul elementului foc conform tradiţiei evreieşti. la poarta Edenului pierdut. un asemenea înger a atins buzele prorocului Isaia cu un tăciune aprins. ajutându-i pe cei şapte bărbaţi să scape. -Arel (înger invocat în anumite ritualuri magice în care se utilizează un simbol solar. Mi-a atins gura cu el şi mi-a zis: "Iată. Mişac şi Abed-Negu). -Atuniel. (Şadrac. a ordonat ca şapte bărbaţi credincioşi lui Dumnezeu să fie arşi de vii. Regele Nabucodonosor. fierbinte. este un înger al învăţăturii noncanonice. mai putem menţiona că ierarhia spirituală a Serafimilor. numele său fiind înscris pe cel de-al şaptelea sigiliu al Soarelui). Spre exemplu. -Atar (îngerul zoroastrian al focului şi primul în rangul îngerilor cunoscuţi sub numele de yazatas). care era atât de. apoi îl arde complet pe regele Iair împreună cu o mie de slujitori ai săi. Acest înger fără nume al lui Dumnezeu i-a scăpat pe cei trei prinţi de la moarte. Ei au refuzat să se supună ordinelor regelui Nabucodonosor de a se închina unui idol de aur pe care ei îl considerau a fi un dumnezeu fals. este alcătuită din îngerii prin care se manifestă preponderent Focul Divin Purificator (Graţia Divină). dar au şi fost văzuţi călcând pe foc alături de o a patra fiinţă. -Ardarel (îngerul focului din ştiinţele oculte). ispăşit Îngerul cuptorului în flăcări Legenda îngerului cuptorului (sau a cuptorului în flăcări) este descrisă în cartea lui Daniel (Vechiul Testament). Nabucodonosor a ordonat atunci ca ei să fie aruncaţi într-un cuptor încins. în jurul anului 500 î. puternic . -Jehoel (Jehnel) este cel mai important înger al focului. În tradiţia catolică. al XVII-lea. al cărei nume înseamnă "Şarpele de foc". Uriel este cunoscut ca îngerul care stătea cu o sabie de foc în mână. În încheiere. Trei prinţi evrei au fost condamnaţi în Babilon. se povesteşte că regele Iair al Ierusalimului. pentru ca Isaia să fie pur şi să poată vorbi cu Dumnezeu: "Iar unul dintre Serafimi a zburat spre mine cu un tăciune aprins în mână. şi păcatul tău.

Irod este doborât de un înger al Domnului (Fapte. Această categorie de entităţi angelice corespunde. a fost readus la viaţă ulterior). când Moise vede tufişul în flăcări.SINTEZĂ Triada divin-revelatoare şi inspiratoare a întâietorilbr. acesta apare adeseori ca o simplă expresie în care se face referire la prezenţa lui Dumnezeu. ca fiind îngeri ai apariţiei divine. Numeri 22-povestea lui Balaam). William Blake. spune că îngerii păcii sunt prezenţi. atunci când mor. etc. când se. Metatron sau Gabriel). specifică primelor Coruri angelice. iar învăţătura rabinică face uneori referire la cei 70 de îngeri tutelari. spre deosebire de cei din prima triadă. ca în ziua de Sabat. îngerul poate fi privit ca înger al morţii. şi ei sunt supuşi evoluţiei către starea de perfectă îndumnezeire.3. aşa cum am arătat anterior. Îngerul păcii Îngerul păcii este în legendele evreieşti un înger fără nume. Printre altele. Îngerul prezenţei divine Îngerul prezenţei divine joacă în Biblie roluri diverse. Îngerul păcii joacă rol de călăuză în lumea de dincolo a sufletelor celor virtuoşi. îngerul păcii apare uneori ca pluralitate. În Cartea Jubileelor. spre exemplu. Datorită faptului că ei nu sunt total desăvârşiţi în Adevărul Divin şi în Iubirea Divină.impresionat de acest eveniment. Deşi numărul lor variază. cunoscute în tradiţia secretă YOGA şi TANTRA ca fiind înzestrate cu o anumită formă de manifestare (RUPA). A treia triadă a Ierarhiilor angelice . se pare. Alteori. Alte fragmente folclorice conţin povestea care spune că îngerul păcii s-a opus creaţiei lumii a fost ars de Dumnezeu drept pedeapsă (deşi. Îngerul Domnului este un înger anume (Mihail. ierarhiile spirituale ale oamenilor şcoli şi grupări spirituale. îngerii din triada inferioară au puteri mult mai reduse decât cei din triadele superioare şi există chiar situaţii (pe care le vom analiza . şi nu de o importanţă deosebită. mişcări iniţiatice. Exodul cap. 7 asemenea îngeri. Îngerul Domnului Scripturile iudeo-creştine îl menţionează adesea pe îngerul Domnului. În cele din urmă. 12:23). unde. Arhanghelilor şi îngerilor călăuzeşte direct fiinţele umane şi. de exemplu. În Vechiul Testament sintagma "îngerul Domnului" sau "îngerul lui Dumnezeu" apare în câteva locuri (Geneza 22-Sacrificiul lui Isaac. Conform Testamentului lui Veniamin. În pasajele cele mai vechi ale Bibliei. el este cel care îl ghidează pe Ehoch în dramul lui prin cer (Enoch 1). îngerul prezenţei este cel care îl ajută pe Moise să primească revelaţia. Dumnezeul evreilor. în primul rând. menţionează în poemul său "Milton". în acest caz. naţionali (egregorii). a ordonat să fie distruşi toţi cei care rostesc cuvinte blasfemiante la adresa lui Yahveh. ierarhii religioase autentice. de obicei sunt descrişi 12 asemenea îngeri cunoscuţi şi ca "îngeri ai înfăţişării (apariţiei) divine". În Noul Testament. Îngerii acestei triade sunt deci complet distincţi de Dumnezeu. acelor fiinţe de lumină (DEVA-şi).

modificându-ne (ridicându-ne). împărtăşindu-şi astfel desăvârşirea proprie. această triadă angelică "urmăreşte să se înfăptuiască în bună rânduială [armonie] înălţarea şi întoarcerea către Dumnezeu a fiinţelor umane. Dionisie Areopagitul. de însăşi Lumina Necreată şi Supremă a Conştiinţei lui Dumnezeu. astfel încât apelarea lor. exact pe locul (treapta ierarhică) pe care îl merită. plină de puritate şi dragoste. decât Cel cu adevărat prin Sine desăvârşit şi mai presus de desăvârşire ." Prin urmare. dar şi răspândirea (procesiunea) Puterilor lui Dumnezeu. ierarhiile spirituale de pe Pământ. fiecare fiinţă şi fiecare lucru situându-se întotdeauna. cele mai înalte (Corurile Serafimilor. prin aceasta ei părăsind însă ierarhia angelică din care făceau parte până atunci şi preschimbându-se în entităţi ale întunericului (demoni). În concluzie.profund în continuarea acestor informaţii revelatoare). Până şi preadumnezeieştii Serafimi "strigă" unul către altul. în timp ce prima triadă angelică este creată. reflectă la nivel subtil acţiunea tainică a Principiului fundamental al Rezonanţei. grupate în 3 triade (ordine) şi 9 ierarhii. cu bunătate. Trebuie să adăugăm însă că şi în cadrul fiecărui Cor angelic. În această direcţie. Cunoscând în profunzime acest Principiu esenţial al Rezonanţei. precum şi unirea extatică cu El [Dumnezeu]. din această ultimă triadă fac parte entităţi a căror putere. arătând prin aceasta că cei mai elevaţi transmit celorlalţi cunoştinţe despre Dumnezeu. urcând pe această sui-generis "scară" universală. Căci nimic nu este desăvârşit prin sine sau lipsit în general de nevoia desăvârşirii. deasupra lor fiind (în ordinea universală) doar Marile Puteri Cosmice . nu toate entităţile respective sunt identice. a treia. arată că: "Aceste armonii îndumnezeite se împărtăşesc de la o ierarhie la alta. iar după măsura şi asemănarea celei de-a treia.Dumnezeu. putem oricând să ne desăvârşim spiritual. frecvenţa noastră de vibraţie (predominantă). poate să ajute imens pe acela sau pe aceea care realizează această evocare sinceră şi intensă. Toate Corurile îngereşti sunt revelatoare şi vestitoare ale acelora superioare lor. Heruvimilor şi Tronurilor) fiind revelatoare şi vestitoare ale lui Dumnezeu însuşi.care nu sunt altceva decât faţetele cardinale ale lui Dumnezeu în manifestare. După cum arată şi marele angelolog creştin Dionisie Areopagitul. mijlocii şi ultime. în care unii dintre ei se pot chiar opune Voinţei Divine. la nivelul conştiinţei. ca ierarhie spirituală. ele neavând acelaşi grad de îndumnezeire ori de putere divină. această întreagă structură piramidală de entităţi divine şi luminoase. în iluminările lor ierarhice. pe măsura fiecăreia. dar chiar şi de la o entitate la alta. precum şi comunicarea lor [a Puterilor Divine] într-o frumoasă şi preasfântă rânduială". iar în acest . după măsura şi asemănarea celei de-a doua. primele arătându-se faţă de celelalte ca înălţimi proprii. la unison cu tradiţia secretă tantrică şi yoghină. cea de-a doua triadă este creată de prima. se poate afirma că. puritate şi desăvârşire spirituală sunt practic incomensurabile. Cu toate acestea. depăşind extraordinar de mult pe acelea ale unei fiinţe umane obişnuite. La aceasta aş putea adăuga şi faptul că fiecare inteligenţă cosmică (entitate angelică) sau inteligenţă umană are şi în sine însăşi treptele şi puterile: prime. care face ca întreaga Creaţie să fie ierarhizată şi ordonată conform Secvenţei de vibraţie predominantă. în funcţie de aceasta. după măsura ei şi. la toate treptele ierarhice.

inspirare. 2. La fel stau lucrurile şi cu aşa numiţii "îngeri ai Judecăţii de Apoi". Arhanghelilor şi îngerilor). termenul de "Judecată de Apoi" semnifică în realitate sfârşitul actualei epoci a umanităţii. prin oricare dintre aceşti nenumăraţi "mesageri" ai Săi. judecată. amintind primul moment al creaţiei. Aici există din vechime o biserică a Sfântului Arhanghel Mihail devenită loc de pelerinaj. Fiecare creştin se roagă către îngerul său păzitor.aici. aparţinând de regulă ultimei triade (a sferelor subtile angelice corespunzând întâietorilor. a primit în Sfânta Tradiţie denumirea de "Sobor îngeresc". sfatul) mai-marilor Voievozi Mihail şi Gabriel şi al tuturor Puterilor cereşti. izbăvire. numită în Orient SATYA YUGA sau.se sărbătoreşte la 13 iulie. Adunarea tuturor îngerilor drepţi. Astfel. după încheierea acestei perioade (KALI YUGA). 4."Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colosse". Acest lucru se petrece mai ales în timpul Sfintei Liturghii. conform Voinţei Sale Atotputernice. Acest aspect este subliniat şi de diferitele funcţii ale "îngerului Domnului": distrugere a răului. "o mie" . alcătuite de diferiţi sfinţi şi care se citesc în Biserică)."Al doilea Sobor al Sfântului Arhanghel Gabriel" . pentru că el este al doilea personaj ca importanţă al acestui eveniment. la origine. În conformitate cu descrierea ierarhiilor de lumină ale entităţilor angelice. se sărbătoreşte la 8 noiembrie. "Soborul Sfântului Arhanghel Gabriel" . epocă definită de o cumplită decadenţă spirituală. "Soborul (adunarea. zi a sfinţirii unei biserici închinate Arhanghelului Gabriel. chiar expresia biblică "îngerul Domnului" desemnează. KALIYUGA (epoca dispersiei şi a entropiei). rezultă cu claritate că termenul "înger" desemnează în realitate o întreagă constelaţie de făpturi divine. ajutaţi şi ghidaţi de sublimele şi sfintele fiinţe de lumină care sunt îngerii lui Dumnezeu. ocrotire. călăuzire. Există. în contextul creştin. "cei o mie de ani de pace" . morală şi socială şi care este numită în tradiţia orientală secretă.se sărbătoreşte la 26 martie. Dumnezeu putându-se manifesta. folosind cuvintele proprii sau rugăciuni incluse în rânduiala rugăciunilor de dimineaţă sau de seară. Ziua de luni. este dedicată cinstirii îngerilor. acatiste şi canoane de rugăciune (rugăciuni mai lungi.se sărbătoreşte la 6 septembrie. În rânduiala ortodoxă. care transmit fiinţelor umane suficient de elevate spiritual anumite mesaje sau inspiraţii divine. de asemenea. în care li se cere ajutorul. precum şi hotărârea lor de a asculta de DUMNEZEU. Aici. Este o sărbătoare închinată Arhanghelului Gabriel. De aceea le şi adresează multe şi foarte frumoase rugăciuni. o multitudine de îngeri de lumină. Îngerii sunt mereu prezenţi în Biserică şi se roagă alături de noi. 3. etc. cele fără de trupuri" . a doua zi după Buna Vestire. de fapt. SĂRBĂTORILE BISERICEŞTI ALE SFINŢILOR ARHANGHELI Biserica mărturiseşte că îngerii se roagă permanent lui DUMNEZEU pentru oameni. toţi fiind uniţi în aceeaşi dorinţă. alungându-i pe cei care s-au răzvrătit. Arhanghelii sunt prăznuiţi astfel: 1. va începe însă o nouă perioadă de plenară înflorire spirituală.proces de elevare lăuntrică putem oricând să fim asistaţi. iar slujbele care se săvârşesc în această zi conţin cântări în care ei sunt lăudaţi.ocazie cu care se sărbătoreşte adunarea îngerilor care au hotărât să rămână alături de DUMNEZEU.

cu triumful Adevărului. bineînţeles. în mod hotărâtor.. Luminii şi al Iubirii Divine. confruntare care se va încheia. împrăştie foametea. prin care vor fi distruşi însă numai cei care merită aceasta. Observăm deci că acţiunea îngerilor în acest teribil sfârşit de mileniu nu are niciodată caracterul necontrolat (stihinic). atât pentru omenire. deoarece asemenea fiinţe nu sunt compatibile cu următoarea perioadă .spirituală prin excelenţă . SATYA YUGA). reprezintă confirmtarea (lupta) subtilă dintre forţele binelui şi cele ale răului. ca urmare a nenumăratelor lor acţiuni rele din trecut. care va începe . Dimpotrivă.trebuie înţeles în sens simbolic. referitoare la sublimele entităţi angelice. către planurile intermediare sau infernale corespunzătoare. entităţile angelice sunt cele care îi protejează fi vor proteja pe cei "aleşi" (fiinţele umane pure.a umanităţii.după cum arată inspiraţiile profetice ale unor sfinţi şi vizionari ca SUNDAR SINGH sau SERAFIM de SAROV ."Noului Ierusalim". punând "pecetea" Domnului Dumnezeu pe fruntea lor (în realitate. care reprezintă.) În finalul acestei lupte. Sfârşitul lui KALI YUGA va fi marcat însă de evenimente devastatoare. În absolut toate etapele acestui sfârşit de KALI YUGA. îngerii participă plenar la lupta împotriva forţelor demoniace ori satanice sau la discernerea şi decantarea binelui de rău. ele făcând parte integrantă din programul divin inspirat şi integrat. precum şi de reviriment spiritual planetar. demoniace ori satanice. cât şi pentru întreaga planetă. deoarece am menţionat că pentru unele categorii de entităţi angelice există posibilitatea ca ele chiar să se opună Voinţei Divine. divin.care va fi sesizabilă de către orice fiinţă umană .cu zona ţării noastre. specific forţelor infernale. pe care îl trăim toţii în prezent. va fi situat în ţara noastră. de fapt. în acest final de ciclu planetar (YUGA). atrase de acumulările KARMA-ice negative imense. Centru care. epidemii îngrozitoare. cât şi la nivel individual: ei sunt cei care. în fiecare fiinţă umană (această "judecată" determinând sau accelerând orientarea fermă a fiinţelor umane către Dumnezeu sau. în cazul naturilor umane la care predomină tendinţele rele sau perverse. îngerii au un rol foarte important. al discernământului spiritual. acest "război în cer". prin aceasta ele pierzându-şi aproape . elevate şi orientate cu toată inima spre Dumnezeu). deoarece prin intermediul lor este desăvârşită Voinţa lui Dumnezeu pe Pământ. de salvare a planetei. etc. cutremure devastatoare. AJNA CHAKRA. este vorba de activarea (trezirea) "celui de-al treilea ochi". Centrul (Polul) spiritual suprem al acestei planete (SHAMBALA). Este deci evident că revelarea acestor taine divine. îngerii îl vor înlănţui din nou pe Satana (Lucifer) pe întreaga perioadă de maximă înflorire spirituală a umanităţii (SATYA YUGA) şi vor facilita "coborarea" (manifestarea) . atât la nivel planetar.Tot ei (îngerii) sunt şi agenţii dreptei mânii sau ai pedepsei divine. în realitate. potrivit unor faimoase profeţii. precum şi de "războiul din cer" dintre îngerii lui Dumnezeu ("Fiii Luminii Divine'') şi demoni (îngerii căzuţi sau -ai întunericului"). războaie cumplite. În continuare. Astfel. descrise în Apocalipsa lui Ioan. ca o perioadă cu mult mai mare decât viaţa unui om obişnuit perioadă care va fi anunţată de apariţia "noului cer" şi a "noului pământ". precum şi prezentarea iniţiatică a unor modalităţi secrete de contactare telepatică a Ierarhiilor cereşti nu simt deloc întâmplătoare.

cunoscut sub diferite nume ca: Satana. menţinută în manifestare numai şi numai de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare. care pe cine au voit. În această direcţie. dăruieşte libertate şi o voinţă individuală fiecărei creaturi. preschimbându-se astfel. vom analiza cauzele acestei "desprinderi" de Dumnezeu a entităţilor respective. lăsând chiar şi posibilitatea negării Sale de către creatura individuală limitată. De unde ar putea să provină însă o astfel de forţă. Diavolul. opusă lui Dumnezeu. fiii lui Dumnezeu [îngerii care au "alunecat" către planurile inferioare ale manifestării. îngerii care au pierdut condiţia lor divină. iar Dumnezeu a văzut că răutatea oamenilor s-a mărit ne pământ şi că toate gândurile şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate mereu numai la rău [ca urmare a atracţiei nefaste exercitate de îngerii decăzuţi]" (Geneză VI. În vremea aceea. iubire şi adevăr. într-o Creaţie care este în întregime opera lui Dumnezeu şi care este. alături de ceilalţi îngeri care au . teologul alexandrin ORIGENE consideră că îngerii care I se opun lui Dumnezeu se preschimbă în demoni. forţe numite. înaintea apariţiei omului. să se poată nega pe Sine însuşi) adânceşte şi mai mult taina libertăţii şi a liberului arbitru al fiinţei umane. în cadrul Creaţiei. pentru că Dumnezeu. invizibil (subtil). Adversarul lui Dumnezeu etc. care exprimă totodată şi una dintre cele mai mari taine ale Creaţiei. în Biblie se arată că: "După ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice. Într-adevăr. şi-au ales dintre ele soţii. clipă de clipă. în demoni] văzând că fiicele omului sunt frumoase. În toate tradiţiile spirituale autentice se afirmă existenţa a două aspecte complementare. pentru a sublinia prin aceasta că ei au fost creaţi de Dumnezeu la începutul Creaţiei. şi în Biblie se arată că fiinţa umană are un duşman foarte puternic. atins de făptură. Observăm că în textul biblic citat. prin intermediul Creaţiei Sale. s-au ivit pe pământ uriaşi.. Astfel. în infinita Sa dragoste. Marele Amăgitor (Ispititor).instantaneu condiţia lor dumnezeiască. ei au fost izgoniţi de către îngerii de lumini care au ales să rămână alături de Dumnezeu. devenind demoni. Prin urmare.se arată în scrierile creştine tradiţionale . este că Răul este creat tot de către Dumnezeu. mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor. ulterior. Bine şi Rău. 1-5). rolul principal de a testa fiinţele individuale. Răul are. această testare putând confirma autenticitatea nivelului de cunoaştere. sunt numiţi totuşi "fiii lui Dumnezeu". ÎNGERII DECĂZUŢI. necesare Creaţiei. Iar această dumnezeiască şi de neînţeles (pentru mintea umană obişnuită) faţetă a jocului Creaţiei (posibilitatea ca Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de creatură şi vrea ca ea să îl cunoască şi să fuzioneze extatic cu El. datorită rezonanţei lor (a demonilor) foarte mult coborâtă de acţiunea de a se opune Voinţei Divine.din planurile (sferele subtile) sublime şi luminoase ale manifestării. şi acestea începuseră a le naşte fii.. dar această reîntoarcere în Dumnezeire a creaturii trebuie să fie pe deplin conştientă şi liberă. Aceşti îngeri decăzuţi (demonii) au fost izgoniţi . Lucifer. La fel ca Sfântul TOMA D'AQUINO. dincolo de orice tentaţii inferioare şi de orice constrângeri tiranice. din punct de vedere moral şi spiritual.

ageriţi ai Luminii. că este egal cu Dumnezeu şi că poate să-şi impună voinţa sa în faţa Voinţei Divine Atotputernice.ale lui ENOT. în tradiţia creştină. Forţele angelice ale binelui ("Fiii Luminii") înving şi alungă din Cer (planurile divine ale manifestării). De altfel. care susţine întreaga manifestare. dar numai în măsura în care li se permite aceasta de către Dumnezeu. unde acum se manifestă ca demoni. Aceste entităţi infernale (demonii sau îngerii decăzuţi) continuă totuşi să acţioneze în lumile infernale. descrierea simbolică a luptei „din cer" (din sferele subtile ale manifestării) dintre un grup de îngeri. toţi aceşti îngeri decăzuţi din slava lor divină au fost proiectaţi datorită rezonanţelor lor inferioare) în planurile subtile infernale (demoniace şi satanice). deoarece cu toţii suntem supuşi. şi un alt grup de îngeri. de fapt.lecţiilor şi examenelor vieţii. relaţia acestuia cu Dumnezeu şi rolul său de testare a credinţei şi a discernământului fiinţei umane.apocrife . în afara dorinţelor materiale grosiere. de altfel. Iisus Cristos. forţele demoniace şi satanice ale răului ("Fiii întunericului). datorită orgoliului exacerbat. care tratează problema răului. Adevărului şi Iubirii Divine. în decursul evoluţiei noastre spirituale . Există în Biblie o povestire de o mare profunzime spirituală. aşa cum sunt ele prezentate în Cartea lui Iov: "Într-o zi. deşi acest termen (fii ai lui Dumnezeii) nu mai corespunde condiţiei actuale ale îngerilor decăzuţi. Această din urmă afirmaţie. putem aminti în acest context că nici măcar marele Model Divin care este. nu exprimă. într-o formă sau alta. divină. care L-a ispitit (tentat) cu viclenie. un foarte important text al Vechiului Testament. surprinzătoare şi totodată. îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea Domnului şi Satana a . în aproape toate tradiţiile spirituale apare.rămas mai departe credincioşi lui Dumnezeu. în confruntarea cu forţele antidivine (planurile subtile demoniace şi satanice). este vorba despre "Cartea lui Iov". în strânsă legătură cu această descriere a cauzelor care au făcut ca unii îngeri să se preschimbe în demoni. căci nici măcar un fir de păr de pe capul vostru nu cade fără Voia Tatălui Ceresc". după ce Iisus a realizat o asceză foarte severă. orbiţi de orgoliu. pentru noi toţi. Iată în continuare ilustrarea acestor aspecte legate de existenţa şi semnificaţia forţelor răului în manifestare. se arată că sunt sub comanda Arhanghelului Mihail. este un exemplu perfect de atitudine spirituală. Răspunsul lui Iisus.atât individuale. au alunecat în infernuri şi datorită exacerbării orgoliului (mândriei). Acelaşi lucru este redat pe larg şi în lucrările . Iisus Cristos afirmă exact acelaşi lucru când spune: "Nu vă temeţi. ei pierzând această stare divină. altceva decât omniprezenţa şi atotputernicia lui Dumnezeu. iar Dumnezeu permite manifestarea răului în primul rând pentru testarea şi purificarea fiinţei umane. atitudine pe care trebuie să o împărtăşească orice om. unde se mai spune că îngerii decăzuţi. aspecte ce constituie o teribilă taină divină. care. care au ales. cât şi în cadrul unui cuplu sau al unui grup spiritual . care a cuprins şi un post de 40 de zile. unul din motivele esenţiale ale căderii (coborârii) lor fiind acela că liderul lor (identificat de obicei cu Lucifer) a considerat. de respingere fermă şi categorică a tentaţiilor răului. să se opună (să se răzvrătească) în faţa lui Dumnezeu. Putem constata aici că însuşi Satana nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. nu a fost scutit de confruntarea cu "Prinţul acestei lumi" (Satana). Ca urmare a acestui fapt. contradictorie pentru cel ignorant.

) care are întotdeauna ca scop final distrugerea tuturor ataşamentelor şi iluziilor înlănţuitoare datorate identificării eronate a Esenţei noastre (Sinele Suprem Divin. până când ei ating starea de plenară şi perfectă îndumnezeire (eliberare spirituală). în aparenţa. ghinioane. pe familia lui şi pe tot ce este al lui. iar turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui. Trebuie să precizăm însă că această confruntare cu răul (prin nenorociri. Totuşi. din afara noastră. În faţa răului. se încrâncenează să rămână în această stare de ignoranţă şi suferinţă. ea nu posedă. etc. pe măsură ce realizăm o stare tot mai deplină de îndumnezeire. Iar Satana a răspuns Domnului: "Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos". este faptul că. şi temător de Dumnezeu. cel mai mic compromis cu forţele demoniace şi satanice. tot ce are el este în puterea ta! (Iov. constituie o greşeală cu profunde consecinţe negative pentru fiinţa în cauză: stagnare. mintea. fără prihană şi drept. atunci când realizăm starea de eliberare spirituală. răul. pierderi de tot felul. sunt scutiţi de experienţele penibile şi chinuitoare ale suferinţei purificatoare. chiar fără ca agenţii săi în manifestare (alte fiinţe umane. influenţe subtile negative sau perverse etc. ea dobândeşte totul.6-12) Prin urmare. datorită purităţii lor lăuntrice. diminuează şi chiar încetează să mai existe. în afara Sinelui Divin Suprem. personalitatea. este respingerea lui totală şi absolută: cea mai mică fisură" în această fermitate a luptei împotriva răului din noi şi implicit. ataşament de corpul fizic. plafonare sau chiar cădere spirituală. Domnul a zis către Satana: "Iată.) să ştie. Urmărea exercitării constante a acestui discernământ divin este faptul că fiinţa realizează treptat că. ceea ce este şi mai paradoxal. chiar dacă el (răul) continuă să existe pentru toţi cei care nu au atins încă această stare de desăvârşire lăuntrică (Răul este absenţa Binelui. cu protecţia Ta? Şi nu ai binecuvântat Tu lucrul mâinilor lui. putere socială. Dar Satana i-a răspuns Domnului: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai înconjurat Tu pe el. animale. prin confruntarea ei cu desprinderea de toate aspectele efemere. iar Binele este absenţa Răului). răul este necesar în Creaţie pentru a testa mereu gradul de evoluţie spirituală a creaturii. . boli etc. să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!" Atunci. Şi Domnul a zis către Satana: "Te-ai uitat la robul meu Iov că nu este nici unul ca el pe pământ. cu adevărat. în vederea accelerării evoluţiei fiinţei umane.venit şi el printre ei. nici cei care s-au detaşat de aceste aspecte şi. şi care să se ferească de ce este rău?". nu sunt complet feriţi de unele tentaţii. Aşadar. pe Creator. . Domnul a zis către Satana: "De unde vii?". 1. catastrofe. ego etc. totul nu mai este altceva (pentru noi) decât Pura Lumină Necreată a Conştiinţei lui Dumnezeu. Atunci. fenomene naturale. generatoare de suferinţă etc. întotdeauna răul acţionează. care sunt diferite de Sinele Divin şi Nemuritor. iar singura atitudine justă.survine numai la fiinţele umane care. mai mult sau mai puţin subtile. prin identificare beatifică. pentru noi.corpul. nimic şi că atunci când nu are nimic de pierdut. crearea unor legături (ataşamente) KARMA-ice. ATMAN) cu ceea ce nu este Sinele . spirituală şi divină. până când creatura ajunge sa-L cunoască. datorită unor mari acumulări KARMA-ice negative. direct proporţional cu această creştere spirituală. Pe de altă parte. ATMAN: acumulări materiale.

dacă nu putem evita în acel moment respectivele trăiri sau evenimente cu tot ceea ce cunoaştem sau cu posibilităţile noastre existente. specifice trezirii stării divine de Vid beatific în fiinţa lui. acceptarea acelor evenimente. se înscrie şi reacţia lui Iov la nenorocirile şi încercările care s-au abătut asupra lui şi care l-au făcut să-şi piardă toată averea. Satana (Lucifer) era un mare înger. după unii angelologi. ca o sublimă şi beatifică "nuntă" cosmică.a ciobănaşului din balada populară "Mioriţa". care. ca români. se spune în acest context. este util să ne amintim aici şi informaţiile secrete. Iov a obţinut mult mai multe favoruri divine decât avea înainte de testarea sa. şi trăiri negative ca venind de la Dumnezeu. familia şi chiar şi sănătatea: "Atunci Iov a rostit: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat. de altfel. făcând parte. un accident banal. un demon feminin.21 -22). După cum am mai spus. psihomentală sau sufletească).Prin urmare. slăbiciune. este profund semnificativă şi apropiată atitudinea . Tradiţia ebraică mai afirmă că el a fost creat de Dumnezeu în cea de-a şasea "zi" a Creaţiei. prima soţie a Omului . reuşeşte să-şi transceandă atât destinul. "Purtătorul Luminii"). care ne provoacă suferinţă (fizică. Identificat uneori cu şarpele tentaţiei din Geneză. "adversarul" sau "cel opus" lui Dumnezeu. Domnul a luat. Satana este privit de alţi teologi creştini doar ca acţionând prin acest şarpe.a doua din cea de-a doua triadă angelica . relatarea uimitoarei revolte împotriva lui Dumnezeu a îngerilor decăzuţi este înregistrată în Biblie. din sfera subtilă a Virtuţilor (Puterilor) . decât cu consimţământul lui Dumnezeu. indiferenţă sau răutate. se mai arată că Satana are şi o contraparte feminină polară. de către fiinţele umane malefic inspirate. Pe aceeaşi linie a detaşării spirituale. În final însă. în limba ebraică. prezentate în lecţiile despre Marea Putere Cosmică a Vacuităţii inefabile. dacă menţinem ferm în minte această atitudine spirituală pe care am amintit-o.profund spirituală şi iluminatoare . În ceea ce-1 priveşte pe Satana. se poate transforma. cât şi condiţia umană limitată. prin această acceptare totală a destinului său ca venind de la Dumnezeu. ori o reacţie rea sau absurdă a altora faţă de noi.strălucind de slavă şi de cunoaştere divină (numele de Lucifer înseamnă.ne mai confruntăm eu orice fel de trăiri sau evenimente negative. în ultimă instanţă. Iniţial. pentru noi.datorită acţiunii legii KARMA-ei . În această direcţie. 1. întotdeauna când . într-o extraordinară lecţie de viaţă. amândouă aceste viziuni sunt însă echivalente. care a fost. cea mai spirituală atitudine pe care o putem adopta este reamintirea constantă de Dumnezeu şi. experienţa lui individuală transformându-se în final într-o experienţă cosmică. numită LILITH. Iov nu a păcătuit şi nu a rostit nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu." (Iov. În tradiţia ebraică. această fuziune extatică şi integratoare a fiinţei lui în întreaga Creaţie fiind descrisă. fie numele Domnului binecuvântat!" Şi întru toate acestea. numele său semnifică textual. simbolic. fiind conştienţi că de multe ori aparenţe ne înşeală: ceea ce pare a fi doar o "pedeapsă" KARMA-ică. aşa cum am văzut. după această severă probă spirituală. Revolte similare sunt însă repetate zilnic din ignoranţă. deşi el nu poate face rău. la care participa întreaga natură. DHUMAVATI. De asemenea. prin intermediul căreia ne putem chiar transcende KARMA.

primordial şi arhetipal. de asemenea. o parte infimă a ei constituind. demoniace sau satanice.ca de altfel şi faimoasa "cuadratură a cercului" . Lilith este reprezentată adesea. stare care.1). fiinţa umană ignorantă se limitează şi se autodefineşte. fenomene sau procese transformatoare relative la conştiinţă. În plus. în sfera subtilă a lui MULADHARA CHAKRA.şarpele încolăcit (repliat) în el însuşi. scindează conştiinţa. acest număr este. la nivelul lui SAHASRARA. De asemenea. de rezonanţele (conştiente sau inconştiente) cu sferele subtile infernale în care există îngerii decăzuţi (demonii). datorită menţinerii ei de către fiinţa umană ignorantă. este suficient de clar legat de manifestările inferioare ale energiei esenţiale (KUNDALINI SHAKTI). . ca fiind "rele". simbolic. datorită corespondenţelor analogice fundamentale dintre Microcosmos (fiinţa umană) şi Macrocosmos (întreaga Creaţie). ca şi acela al "monstrului abisurilor" (Leviatanul). bine-rău etc. sub forma lui KUNDALINI . Din această cauză. menţinerea fiinţelor create într-o stare de "uitare" (absenţă) a condiţiei lor divine. număr ce exprimă . printr-o femeie goală. Într-o stare potenţială (latentă). doar ca un corp fizic supus devenirii şi morţii şi ca o personalitate efemeră (egoul). la nivel uman. pentru fiinţa umană în cauză. până în zilele sfârşitului acestei ere decăzute a umanităţii (KALI YUGA). Adam. aspectele rele. ceea ce se cheamă "mentalul conştient". ucigaşul fratelui său. de regulă. stare în care ea (energia KUNDALINI) este împiedicată să se trezească şi să fuzioneze veatic cu Mirele ei divin (SHIVA). spre deosebire de alţi demoni care au o viată mai scurtă. este generată de menţinerea potenţialităţilor noastre divine în abisurile nepătrunse ale celui mai de jos nivel al fiinţei. din punct de vedere spiritual. în Zohar se mai spune că. o aluzie la numărul transcendent π= 3. Aceasta este deci starea în care se manifestă la fiinţa umană egoul limitativ şi separator faţă de Dumnezeul-la fiinţa umană obişnuită. Abel. Prin urmare. după cum ştim. supunând-o dualităţilor şi antagonismelor pozitiv-negativ. la nivel uman. în realitate. atunci când Dumnezeu va extirpa toată perversitatea şi tot răul de pe pământ Dincolo de alegoriile biblice. datorită răutăţii şi perversităţii sale. dramatică. putem observa însă că simbolismul complex al lui Lilith.14. Lilith va continua să existe ca o contraparte feminină infernală a lui Satana. cea mai mare parte a conştiinţei se află într-o stare potenţială (ea manifestându-se ca subconştient sau inconştient). valabilă: menţinerea sau orientarea mentalului conştient (MANAS) către acţiuni care vizează complacerea fiinţei în această stare penibilă sau chiar adâncirea ei şi îndepărtarea şi mai mare de Conştiinţa Divină constituie. rezonează cu ele) în direcţia amplificării şi mai mari a acestor tendinţe inferioare. de trei ori şi jumătate. ce inspiră fiinţa (care. precum şi mama lui Cain. Reciproca este. supusă dualităţilor inerente manifestării. marea taină divină a existenţei şi manifestării răului în Creaţie este. toate aceste fenomene negative sunt declanşate şi întreţinute. iar această stare limitată. în realitate. al cărui corp se termină cu o coadă de şarpe şi este privită în literatura rabinică timpurie ca fiind prima tentatoare (ispititoare) a lui Adam.ocultarea („ascunderea”) Vidului Beatific Transcendent în cele mai necuprinse abisuri ale manifestării]. iar aceasta face cu putinţă conştientizarea anumitor aspecte. numit uneori "şarpele încolăcit" (Isaia 21.

pentru noi . Adevăr Absolut şi Iubire Divină infinită. noi vom trăi. într-o beatifică fericire cu Dumnezeu însuşi. atât fiinţa umană. într-un univers dual. există şi răul (datorită "absenţei" sau ocultării . . deşi. răul încetează cu desăvârşire să mai existe. transcenzând toate perechile de contrarii şi chiar răul însuşi. Atunci însă când fiinţa umană îşi trezeşte pe deplin acest divin potenţial. iar această iluminare spirituală este produsă tot de KUNDALINI SHAKTI. Acest adevăr.Atunci însă când fiinţa umană ajunge să-şi trezească (actualizeze) "sufletul cel viu" (JIVATMA). alături de bine. este un aspect esenţial. inerent. fiinţa respectivă devenind conştientă că totul (întreaga manifestare) nu este altceva decât pură Lumină. atât pentru fiinţele umane. în care. ele (rezonanţele sau tentaţiile inferioare) sunt total şi definitiv transcense. ea dobândeşte cu adevărat un discernământ divin. cât şi pentru ierarhiile angelice: inferioare. În acest sens. Îngerii de lumină ai lui Dumnezeu ne pot sprijini imens în această căutare a adevăratei şi eternei noastre libertăţi înnăscute. într-un tot indisolubil. ascunde însă în întreaga problemă a răului: atât timp cât ne menţinem condiţia noastră divină (Sinele Nemuritor. în care Conştiinţa Divină din noi se află într-o formă latentă. "şarpele" devine un canal de lumină dumnezeiască. iar prin trezirea (actualizarea) Sinelui său Divin şi Nemuritor (ATMAN). cât şi îngerii din ierarhiile inferioare. este şi va constitui întotdeauna proba spirituală fundamentală. omul spiritual realizează că pentru el. Această cramponare de forţele rele este întreţinută de "spiritele întunericului" (demonii) datorită rezonanţelor noastre inferioare. A trece triumfător această probă este echivalent cu a te re-uni (a fi în stare de YOGA). „Şarpe care nu este altceva decât aspectul "încolăcit" (potenţial) al Energiei Divine (KUNDALINI SHAKTI). ca printr-un farmec divin. sacrificarea [în semnificaţia originară a cuvântului. ATMAN) într-o stare potenţială. numai Adevărul Divin Absolut poate să elibereze de suferinţă sau de ignoranţă. care este însă acum pe deplin trezită şi ascensionată şi care manifestă în acest caz Energia divină a REVELĂRII (GRAŢIEI). Această abandonare integratoare a voinţei individuale în Voinţa Divină Supremă a fost. în care suntem încătuşaţi şi de care ne agăţăm adesea cu încrâncenare. În acest moment. el (răul) continuă să existe. noi putem percepe adesea chiar şi acţiunile transformatoare ale forţelor divine ca pe ceva "rău". datorită căruia aceste rezonanţe infernale sunt în cea mai mare parte eliminate. iar "esenţa" tuturor acestor entităţi infernale (demonii) este simbolizată în Biblie de "Şarpele" genezei şi al tentaţiei către lumea dualităţii. pentru ceilalţi (care nu au atins încă starea de îndumnezeire). În tot ansamblul manifestării. atât de simplu în aparenţă. În această stare. ascunsă în abisurile fiinţei sub forma lui KUNDALINI SHAKTI. materia şi spiritul.a Binelui Suprem (Dumnezeu)). care manifestă în acest caz Energia divină a OCULTĂRII. egoiste şi integrarea ei armonioasă în Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu. ce uneşte. de "sacralizare" sau "sfinţire"] voinţei individuale. deoarece ele sunt orientate în vederea slăbirii şi distrugerii "carapacelor" ("Cochiliilor") de egoism.

spre exemplu. Totodată însă. fără să le distrugă însă . de nenumărate ori în istoria umanităţii. se află deja pe drumul iluminării spirituale şi al împlinirii în Iubirea Divină.Sfinţii îngeri sunt entităţi cereşti (cosmice). ei (sau ele) sunt protejaţi în mod infailibil de tentaţiile viclene şi de influenţele perverse ale entităţilor infernale. nu cunosc niciodată (atât timp cât se menţin în această stare inferioară) bunătatea. Chiar şi în aceste condiţii însă. în funcţie . astfel. descrierea infernului. FAUSTINA a descoperit şi ea (la unison cu tradiţia orientală secretă) că există în realitate mai multe lumi infernale (subplanuri sau subniveluri ale Infernului (Iadului)): "Astăzi am fost condusă de un înger să văd abisurile infernului: este un loc de o mare suferinţă. deoarece sunt mereu caracterizaţi de o imensă şi de o sfântă umilinţă. Astfel. descriere făcută în stare de transă şi care aminteşte pe aceea din opera iniţiatului Dante. pentru cei sau cele care-L iubesc foarte mult pe Dumnezeu. Cei sau cele care au acces (prin rezonanţă) la elevatele şi sublimele influenţe şi inspiraţii angelice. care pot călăuzi în mod eficient fiinţele umane pure şi dăruite Divinului către Fiinţa de Lumină Necreată a lui Dumnezeu. puritatea. deoarece . cu preţul unor anumite suferinţe purificatoare. pentru a putea separa. Îngerii sunt spirite ale Luminii Divine şi ale Adevărului Ultim. urându-i sau tentându-i mereu pe toţi cei care aspiră să ajungă la Dumnezeu. "Divina Comedie". a doua. Există. a treia este convingerea interioară că acest chin nu se va sfârşi niciodată. Sublima splendoare a Adevărului Absolut este Lumina Divină. de regulă. o stare de culpabilitate şi de cumplită remuşcare. precum şi orice virtute sau trăsătură morală. care ascultă întotdeauna Voinţa lui Dumnezeu. Iată. pacea. numeroase descrieri ale lumilor subtile infernale şi de entităţilor demoniace ori satanice. bucuria. în plus. Ele trăiesc în orgoliu şi ură. ei trăiesc într-o preafericită armonie cu întreaga Creaţie. opunându-se cu răutate Voinţei Divine. Aceste entităţi demoniace ori satanice îşi găsesc plăcerea perversă în a mistifica adevărul. adevărul de minciună. fiind deci esenţial pentru căutătorul spiritual să-şi dezvolte la maximum discernământul divin. care le populează. până şi aceste greşeli sau opţiuni eronate pot să conducă în cele din urmă tot către bine dar. mistificarea vicleană a Adevărului este întuneric şi ignoranţă. FAUSTINA KOWALSKA.de KARMA individuală a acestora.aceasta este o suferinţă teribilă. Ierarhiile îngereşti au puterea (de la Dumnezeu) de a rezolva toate problemele generate de slăbiciunea sau de ignoranţa umană. cât şi în acela al spiritualităţii orientale. dragostea. în conştiinţa sa. Ele tentează mereu fiinţele umane ignorante cu false bunuri morale şi spirituale. fericirea şi iubirea divină. Însă acele făpturi egoiste şi orgolioase. care refuză să se integreze în armonia de ansamblu a manifestării. atât în cadrul tradiţiei creştine. loc de o vastitate cutremurătoare! Iată ce feluri de suferinţe şi chinuri am văzut aici: prima suferinţă care constituie infernul este pierderea legăturii cu Dumnezeu. realitatea de iluzie şi eternul de efemer. îngerii nu forţează niciodată libertatea fiinţei umane de a-şi alege singură destinul. făcută de o sfântă contemporană. frumuseţea. greşelile nerecunoscute sau alegerile greşite (fără discernământ) au înlănţuit mereu umanitatea.după cum am arătat anterior . chiar dacă. a patra este focul care pătrunde şi arde acele sărmane suflete.

însă aceasta nu e tot. au apelat la ajutorul câtorva familii de oameni credincioşi şi au început să se roage cu toţii la unison. consacrându-le persoanei respective). Eu am scris toate aceste lucruri la porunca şi la inspiraţia lui Dumnezeu. Împreună cu membrii acestei formaţii el îşi oferea cu inconştienţă sufletul planurilor infernale în schimbul drogurilor şi al alcoolului. Mai există anumite chinuri speciale. însoţită de proferarea unor cuvinte [care atrag rezonanţe corespunzătoare] urâte. Cel care a păcătuit şi nu-şi regretă faptele sale abjecte va fi chinuit îngrozitor un timp foarte lung. i-a spus: "Să ştii că este alături de tine un mare înger de lumină. se roagă intens la Dumnezeu sau chiar şi dacă alte fiinţe umane se roagă pentru ei ori realizează ofrandă de lumină (aprind zilnic câte 7 lumânări. Fiecare suflet suferă chinuri teribile şi aproape indescriptibile. aprins de dreapta mânie divină. a şasea tortură este prezenţa constantă a lui Satana (Lucifer). prin tulburarea simţurilor lor. spunând că nu există iad sau că nimeni nu a fost [ca fiinţă umană] acolo sau că nimeni n-ar şti ce este în realitatea acest infern (iad)". În această situaţie. rugăciunea la unison (despre care noi ştim că ar fi fost chiar şi mai eficientă dacă ar fi fost realizată într-o triangulaţie). El a ajuns astfel în compania unui grup satanist de muzică rock. legate de modul particular în care a păcătuit. pentru sufletul acelui adolescent. tânărul respectiv a fost exclus din anturajul său satanic. însoţit de un miros îngrozitor şi sufocant. şi care decidea." Prin urmare. devenind serios dependent de droguri şi un fan al muzicii heavy metal. Adeseori însă. a cincea suferinţă (chin) este întunericul permanent. el va fi atras irezistibil către infernul TATTVA-ic corespondent .n. iar a şaptea tortură este manifestată printr-o cumplită disperare şi printr-o acerbă şi autodistructivă ură faţă de Dumnezeu. cutremurându-1 profund şi determinându-1 să-şi regrete faptele rele de până atunci şi să se întoarcă acasă. După câteva luni de asemenea rugăciuni la unison. zilnic. a fost faptul că o persoană-cheie a grupului de satanişti. Acestea sunt chinurile la care sunt supuse toate sufletele dintr-un anumit infern [dimensiune sau sferă subtilă infernală] laolaltă. Graţia Divină se manifestă chiar şi pentru cei care sunt supuşi unor rătăciri infernale. a . timp de 49 de zile. dedându-se la orgii satanice. sfinţii îngeri de lumină intervenind în ajutorul celui sau celei care. El a plecat de acasă. caz foarte cunoscut şi mediatizat la timpul respectiv de presa americană: O familie din statul Oregon a suferit nenorocirea de a-şi vedea un copil aflat deja la vârsta adolescenţei. destinate anumitor suflete. care n-au avut puterea de convingere să-1 scoată din această viaţă de coşmar. cine poate şi cine nu poate să intre în grupul lor mizerabil. în funcţie de TATTVA care este predominant perturbată în aura sa. blesteme şi blasfemii. părinţii şi fratele geamăn al acestui nefericit. persoană înzestrată cu unele forme inferioare de clarviziune (datorită pactizării pe care o realizase cu anumite entităţi infernale). întuneric în care totuşi demonii şi sufletele damnate se pot vedea unii pe alţii. atras într-un cult demoniac. iar eu nu vreau ca acest înger care îţi este asociat ţie să intre pe teritoriul nostru. la modul absolut. în "sfera" acelor simţuri în care a săvârşit greşelile respective [cu alte cuvinte.n. deşi sunt în suferinţă sau în eroare. Iată de exemplu un caz tipic în acest sens. Ceea ce a fost însă cel mai uluitor pentru el.este vorba de un foc pur spiritual. pentru că nimeni să nu-şi mai găsească scuze pentru a păcătui. pentru el.

în completarea acestei prezentări ezoterice a realităţii ascunse a îngerilor decăzuţi şi a cauzelor răului. . nu unul. nefericire. precum şi de nivelul său predominant de conştiinţă. au atras graţia lui Dumnezeu. În plus. În mod foarte semnificativ. aceste trăiri inferioare vor avea tendinţa să reapară ulterior chiar şi mai uşor. în aceleaşi condiţii existenţiale. cunoaştem deja. orgoliu. de asemenea. specifice acelor iaduri cu care rezonează. groază. ci mai multe zone subtile infernale (iaduri). ele trăiesc lăuntric stările de conştiinţă specifice siniştrilor locuitori ai acelor lumi de coşmar. Într-un deplin acord cu angelologia creştină. în limba sanscrită. deşi. în realitate. însăşi etimologia termenului PATALA ne revelează un aspect iniţiatic esenţial. cea mai frecventă apelare a lor fiind PATALA (de la PATA. paradoxal. În general. sau nivelul cel mai de jos al Creaţiei ("Oului Cosmic"). Astfel. o consecinţă a principiului fundamental al rezonanţei: toate aceste lumi infernale -ca şi sublimele lumi paradisiace. Aceste sărmane făpturi pot resimţi. în consecinţă. prin rezonanţă autoindusă (conştient sau inconştient). În continuare. şi TALA. a fratelui şi a micului grup de prieteni ai familiei sale. poate trăi totuşi lăuntric (la nivel psihomental) în oricare dintre lumile subtile paralele. deşi are corpul în planul fizic. intense suferinţe (chinuri) sufleteşti. aşa cum se întâlneşte ea în tradiţia orientală. care să-l apere de influenţele satanice şi să1 readucă în legătură cu Dumnezeu. poate să nu perceapă absolut nimic de natură să-i trezească lăuntric asemenea stări mizerabile.părinţilor. disperare. oamenii obişnuiţi trec destul de frecvent prin trăiri specifice planurilor infernale: mânie. toate aceste trăiri şi altele similare arătând cât se poate de clar rezonanţele lor (în general inconştiente) cu aceste planuri (sfere subtile) demoniace ori chiar satanice.. oferim succint descrierea lumilor infernale şi a locuitorilor ei (demonii sau îngerii decăzuţi). ură. tristeţe. tradiţia orientală secretă arată şi ea că există. de fapt. Toate lumile infernale sunt numite generic. izvor al tuturor instinctelor şi reacţiilor necontrolate. în care pasivi şi inconştienţi ne lăsăm fiinţa subtilă (aura) la discreţia diverşilor demoni (îngeri decăzuţi). multiple modalităţi de evitare sau de contracarare lor. frustrare. vanitate. În funcţie de modul său caracteristic de a gândi şi de a acţiona. invidie. care s-a manifestat trimiţându-i un înger de lumină. deşi. secretă. (la modul teoretic însă). Prin urmare. care este. fiinţa umană. etc. perverse sau foarte rele rezonează mai mereu (de regulă inconştient) cu unele lumi infernale (iaduri) şi. gelozie. precum şi al impregnărilor subliminale şi amintirilor iraţionale sau onirice. după cum am arătat deja în cadrul cursului nostru ezoteric de SVARA YOGA. cu fiecare asemenea trăire necontrolată. care acţionează (toate împreună) asupra mentalului conştient al fiinţei umane obişnuite. termenul PATALA desemnează totodată şi inconştientul fiinţei umane. fiinţele umane decăzute. nu sunt în realitate accesibile fiinţelor umane decât numai după ce acestea părăsesc planul fizic. PATALA. care înseamnă "profunzimi" sau "abisuri"). abjecte. la nivel obiectiv. o altă fiinţă umană care nu are afinităţi vibratorii cu respectivele infernuri subtile. NARAKA sau PRABHA. care înseamnă "scufundat". toate aceste infernuri alcătuind aşanumitele lumi subtile subterane sau inferioare. diferenţiate în funcţie de frecvenţele lor de vibraţie TATTVA-ică predominantă. fără ca aceasta să le poată bănui originea.

întâmpinate în momentul practicării unor anumitor procedee spirituale. SUTALA.7 regiuni infernale (în tratatul SHIVA PURANA mai este adăugat şi un infern intermediar.simbol al aspectului potenţial (latent) al tuturor posibilităţilor divine ale fiinţelor create. guvernat de un aspect teribil al lui SHIVA. aceste 7 infernuri sunt numite generic PRABHA şi sunt ierarhizate în felul următor: 1. MAHA TAMA PRABHA (infernul întunericului deplin). SARKARA PRABHA (infernul plăcerilor amăgitoare şi înlănţuitoare). 5. toate aceste infernuri fiind populate cu diferite categorii de demoni (îngeri decăzuţi). Există . este important să ştim că întotdeauna atunci când vrem să eliminăm conştient din fiinţa noastră asemenea rezonanţe inferioare. 2. PANKHA PRABHA (infernul noroiului degradării).). ai lui Dumnezeu. datorită practicii sale spirituale. conform tradiţiei orientale secrete. subordonat lui BALI . ne putem. 4. dacă. confrunta foarte frecvent. care torturează sufletele damnate. 7.SHESHA (ANANTA) . la începutul acestei acţiuni purificatoare. bineînţeles. RASATALA (GARBHASHTIMAT). numit VIJAYA) numite. greutate de a ne concentra mental etc. DHUMA PRABHA (infernul fumului ce întunecă conştiinţa). ATALA (guvernat de MAHAMAYA).un alt aspect teribil al Divinului. deşi se aflau chiar pe pragul depăşirii definitive a acelor aspecte negative din ei înşişi. ei renunţând astfel să mai lupte cu aceste forţe.după cum se arată în numeroase scrieri străvechi (VISHNU PURANA. PADMA PURANA. 3.) . Iată în continuare ierarhizarea lumilor infernale (PATALA). În tradiţia JAINA. VITALA. el va triumfa definitiv asupra acelor manifestări negative pe care le avusese până atunci. lipsa timpului necesar. cu puternice obstacole şi dificultăţi (inerţie. 2. în schimb. TALATALA (NITALA). dacă în această "bătălie finală". VALUKA PRABHA (infernul nisipurilor deşertului). subordonat lui MAYA. SHIVA PURANA. . numit HATAKESHVARA. 6. este important să ştim că cea mai mare păcăleală pe care entităţile infernale o pot înscena aspirantului la îndumnezeire este aceea că atunci când acesta se află exact pe punctul de a elimina definitiv din fiinţa sa anumite rezonanţe negative datorită eforturilor sale sistematice (TAPAS-ului său). TAMA PRABHA (infernul întunericului ignoranţei). 4. zona cea mai profundă a infernului. 7. aceşti demoni îi vor crea o stare lăuntrică pe care respectivul aspirant redea că o depăşise deja. RATNA PRABHA (infernul tentaţiilor mirobolante). 5. identic cu KUNDALINI încolăcit. PATALA. false senzaţii de disconfort.În plus. De asemenea. respectiv. MAHATALA. care este populat de "şerpii abisurilor" (NAGA). situată chiar deasupra şarpelui infinit al abisurilor nepătrunse ale Creaţiei . chiar şi atunci când există o mare acumulare KARMA-ică negativă. în ordinea descrescătoare a frecvenţei lor predominante de vibraţie (de sus în jos): 1. Iar în aceasta direcţie putem fi foarte mult sprijiniţi şi ghidaţi telepatie de către Sfinţii îngeri de lumină. uitare. etc. ne orientăm cu toată fiinţa noastră către Dumnezeu. YAKSHA. neputinţă sau revoltă asupra unei presupuse (de el) "injustiţii" divine. însă noi trebuie să avem foarte clar în minte că întotdeauna binele va învinge în cele din urmă răul. care este cel mai de jos. iar acest fenomen poate să creeze în unii sentimentul amar al neputinţei. 6. sediul "titanilor" şi al demonilor de tip DAITYA şi. aspirantul nu abandonează lupta şi nu se lasă tentat de descurajare. 3.

fiecare dintre ele fiind subîmpărţite în alte 16 infernuri "subsidiare". chiar Graţia Divină. VAYU şi AKASHA). 5. În unele şcoli spirituale ale Indiei se face chiar o ierarhizare şi mai nuanţată a acestor infernuri. legat în principal de manifestările perturbate ale lui PRITHIVI TATTVA). DHARMA). iertând fiinţa respectivă şi suspendându-i cel puţin o parte din suferinţele (chinurile) pe care le-ar fi meritat în mod normal. iar tradiţia budistă din nordul Indiei vorbeşte chiar de 34 infernuri (8 infernuri "fierbinţi". KALA SUTRA (infernul agitaţiei morţii. care. etc. KALA (Timpul). Pentru a ilustra cât mai clar acest lucru. care se află în strânsă legătură (în principal) tot cu manifestările perturbate ale lui TEJAS TATTVA). 4. MAHAKALA (infernul întunericului morţii. "infernul rănilor. care este legat în principal de manifestările perturbate ale lui AKASHA TATTVA). toate aceste infernuri (iaduri) sunt populate cu demoni îngrozitori. MRITYU (Moartea transformatoare). aflate în strânsă legătură cu manifestările perturbate ale lui APAS TATTVA). Simbolic. MAHA RAURAVA (infernul marelui foc devorator. ele sunt numite: 1. este identificat cu planul inferior al fiinţei (MULADHARA CHAKRA). 3. "infernul căldurilor insuportabile (excesive)". potrivit acţiunii rigide a KARMA-ei. Astfel. După cum am arătat. care este în strânsă legătură cu manifestările perturbate ale lui TEJAS TATVA). "infernul loviturilor".de prezenţa în "exces dureros" a unora dintre cele 5 TATTVA-e predominante (PRITHIVI. care este legat în principal de manifestările perturbate ale lui VAYU TATTVA) şi 7. 6. dacă este cazul (în situaţia în care fiinţa umană regretă sincer faptele sale rele şi îşi ia angajamentul ferm de a nu mai repeta niciodată asemenea acţiuni negative). Stăpânul divin al morţii.se arată în YOGA-BHASYA (111/26) . care este legat în principal tot de manifestările perturbate ale lui PRITHIVI TATTVA). "infernul scrâşnirii dinţilor". Din acest motiv. tradiţional. ale căror nume sugerează destul de nuanţat specificul chinurilor îndurate de fiinţa umană rea sau perversă în acele zone subtile (fie după părăsirea corpului fizic. etc. Astfel. care-şi găsesc plăcerea malefică în a-i tortura pe cei care sunt plini de răutate. el rezidă în punctul cardinal sud. AMBARISHA. Datorită tuturor acestor . fie numai interior (psihomental).În străvechiul comentariu la SUTRA-ele lui Patanjali . 2. ANDHATAMIHSRA (infernul întunericului profund. aşa cum am arătat) de exemplu: "îngerul marilor aşteptări". această suferinţă nefiind totuşi posibilă decât în funcţie de KARMA individuală a fiinţelor respective. tradiţia orientală secretă arată că toate lumile infernale sunt guvernate tot de Dumnezeu (în diverse ipostaze ale Sale). judecător drept care poate manifesta. chiar în timpul vieţii. toate infernurile sunt guvernate de YAMA. APAS. aceste 7 infernuri sau iaduri (PATALA) sunt numite NARAKA. TEJAS. AVICI (infernul nemişcării. ca: DHARMARAJA (stăpânul ordinii universale. Judecătorul imparţial şi obiectiv al faptelor săvârşite de fiinţa umană. RAURAVA (infernul focului devorator. 8 infernuri "întunecate" şi 10 infernuri intermediare).YOGA-BHASYA. infernul plăcerilor şi al pasiunilor necontrolate şi mistuitoare. YAMA este adesea apelat şi cu alte nume. arătându-se că există în realitate 21 (7x3) infernuri (NARAKA). atribuit legendarului înţelept şi iniţiat VYASA. 8 infernuri "reci". Aceste infernuri sunt caracterizate .

13). iar tendinţa lor este de a acţiona mai mereu împotriva Voinţei Divine. se spune în MAHABHARATA (cap. puterea lor fiind maximă exact la miezul nopţii: RAKSHASA-şii pot lua orice formă aparentă (umană. expresia tendinţelor dezintegratoare (entropice) ale conştiinţei fiinţei umane". ei (ASURA-şii sau demonii) reprezintă deci tot ceea ce îndepărtează făptura umană de realizarea deplină a stării de îndumnezeire. inspirată de aceşti demoni. vanitoşi. Monştrii (PISHACHA) sunt entităţi hidoase.se arată mai departe în upanişade . împietrindu-se. de KARMA individuală) şi hărţuiesc aspiranţii la îndumnezeire atât cât le este permis."Mâncătorii de ofrande" (ISHTIPACHA) "Cei puternici după lăsarea serii" (SANDHYABALA). ură şi de alte pasiuni inferioare şi perverse". o acţiune abominabilă. Rătăcitorii nocturni (RAKSHASA) sunt demoni îngrozitori foarte puternici. prezintă numeroase elemente comune cu zeul HADES (din tradiţia greacă) sau cu zeul PLUTON (echivalentul lui HADES în cadrul tradiţiei romane). provoacă mereu suferinţe (în funcţie. în profunzimile pământului. cât şi demonii (ASURA) provin din acelaşi creator divin. care urmăresc mereu să ucidă fiinţele umane. de exemplu. violul este. ei se luptă mereu pentru dominarea Universului". Aceşti demoni îngrozitori (RAKSHASA-şii) mai sunt numiţi şi în alte moduri. „Mâncătorii de carne crudă" (PALADA sau . Printre altele. aerul înfricoşător. străvechiul text CHANDOGYA UPANISHAD precizează: "Spre deosebire de entităţile de lumină divină [DEVA-şii (SURA-şii) sau Îngerii]. la rândul său. în locurile blestemate şi în regiunile subtile infernale (iaduri). demonii (ASURA-şii) sunt priviţi. cruzi şi nemiloşi. dinţii mari şi ascuţiţi care le ies din gură şi o limbă foarte lungă. evident. impudici şi lipsiţi de suflet. După "căderea" lor din condiţia divină. însă întotdeauna (chiar şi sub o falsă aparenţă angelică) ei îşi păstrează ochii sfredelitori. deşerturile sau alte zone sălbatice. "Mâncătorii de oameni" (NRIJAGDHA sau NRICHAKSHA). entităţile întunericului (ASURA-şii sau demonii) sunt. BRIHADARANYAKA UPANISHAD. de exemplu: "Ucigaşii" (HANUSHA). că Legea Divină (DHARMA) nu mai era cu ei şi că au deveniţi animaţi de furie. pentru a tenta sau pentru a îngrozi fiinţele umane care rezonează cu ei. Ei sunt descrişi ca fiind luptători puternici. După revolta lor împotriva Creatorului . pentru a le pune în evidentă o anumită acţiune sau caracteristică specifică. animală sau monstruoasă). Ei sunt "fiii întunericului''. dintre care cele mai cunoscute (pentru natura umană obişnuită) sunt aşa-zişii "Monştrii" şi "Rătăcitorii nocturni". cunoscând arta magică de a îmbrăca diferite forme înşelătoare. perturbă ceremoniile sacrificiale şi ritualurile spirituale (dacă acestea prezintă unele "fisuri" (hibe) legate de angrenarea lor incompletă sau defectuoasă). Există multe categorii de ASURA-şi (demoni). "Am văzut în decursul timpului că inima lor (a ASURA-şilor sau demonilor) s-a schimbat. agresivi.ASURA-şii (demonii) au devenit plini de un orgoliu exacerbat. ca fiind fiii Zeiţei (Energiei subtile cosmice a) dualităţii şi limitării (DITI) şi locuiesc. bântuind pădurile. respingătoare şi mereu însetate de sânge. YAMA. "Atât îngerii (DEVA sau SURA). Ei bântuie prin cimitire animând uneori cadavrele (când sunt îndeplinite anumite condiţii subtile malefice). tradiţional. Cu privire la îngerii căzuţi (demonii) care populează lumile infernale. în plan subtil. PRAJAPATI. de fapt.aspecte. afirmă.

Pe de altă parte. . animă cadavrele şi tentează fiinţele umane decăzute în sensul practicării magiei negre"."Fantomele" (PRETA-şii) sunt o categorie de "demoni cruzi. păduri. acestea rămân o anumită perioadă de timp ataşate de zonele în care au trăit în planul fizic şi au o acţiune negativă (de bântuire) a acestora (case. Fiinţa umană cade sub influenţa lor nefastă atunci când este sub efectul unor emoţii inferioare puternice. corpurile astrale ale fiinţelor umane care au avut o moarte violentă. în anumite condiţii. eu vă zic un adevăr vouă: îngerii lor se află în ceruri şi pururea văd faţa Tatălui Meu.10) . chinuind cumplit acolo sufletele damnate (în funcţie de gravitatea greşelilor comise de acestea şi de gradul. le ghidează şi le apără: "Vedeţi să nu dispreţuiţi niciodată pe vreunul dintre aceştia mici.). Printre alte categorii de ASURA-şi. de a o ghida şi de a o inspira într-un mod tainic. "Demonii timpului" (KALEYA-şii). Tot din categoria demonilor (ASURA-şîlor) mai fac parte şi "Sufletele rătăcitoare" (BHUTA-şii). Toate aceste entităţi îngrozitoare care trăiesc în infernuri. un aşa-numit înger Păzitor. De asemenea. luminoasă. de orice rezonanţă (tendinţă interioară) identică sau foarte apropiată de aceea a propriei lor naturi. cel mai sigur şi mai eficient mod de a elimina cât mai repede din fiinţa noastră toate aceste influenţe. După cum o arată şi numele său. PRETA-şii se află ei înşişi în permanentă într-o stare de suferinţă. Uneori. etc. dumnezeieşti. aşa cum am arătat. care creează mereu dezordine şi care preferă locurile murdare şi oamenii mizerabili. în afara acestor categorii de entităţi demoniace mai există şi: "Strivitorii" (KHALIN-şii). dumnezeiesc. iar în această direcţie putem primi oricând un ajutor extraordinar de la îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. ELEMENTE ESENŢIALE REFERITOARE LA ÎNGERUL PĂZITOR Prin însăşi Voinţa Divină atotputernică. "Şerpii abisurilor" (NAGA-şii) etc. căci iată. dacă îi apelăm constant şi cu o inimă pură şi plină de aspiraţie către Divin. inspiraţii şi rezonanţe sublime. care este în Ceruri." (Matei 18. lor de perseverare în aceste greşeli) sunt atrase însă irezistibil. fiind înzestraţi în plus şi cu anumite puteri paranormale malefice. încă de la naşterea sa. "Băutorii de sânge" (ASRAPA sau RAKTA-PA). tentaţii şi rezonanţe infernale (demoniace sau satanice) este înlocuirea " lor fulgerătoare cu influenţe. În concluzie. cum ar fi teama. tradiţia secretă orientală mai menţionează: -"Vrăjitorii" (YATU-şii sau YATUDHANA-şii) sunt demoni asemănători cu RAKSHASA-şii. a cărei principală responsabilitate legată de fiinţa umană pe care o protejează prin mandat divin este de a o apăra. După cum arată şi marele model divin Iisus Cristos. îngerul Păzitor este o entitate angelică sublimă.KRAVYADA).. chiar şi cele mai mici şi mai neajutorate fiinţe umane au fiecare un înger Păzitor care le inspiră. resimţind dureri necontenite" (DEVATA TATTVA). aceste entităţi subtile sunt . fiecărei fiinţe umane îi este asociat. -"Vampirii" (VETALA-şii) sunt o categorie de "demoni care.în realitate. "Cei cu chipul murdar" (MALINA MUKHA) etc.

Atunci. în ceea ce priveşte persoana noastră. popor. în afara acestei responsabilităţii ei mai sunt însărcinaţi şi cu numeroase alte funcţii cosmice). În schimb. tot mai mulţi îngeri din ierarhiile superioare se asociază (trimişi fiind de Dumnezeu) îngerului păzitor al acelei fiinţe. inspiraţi şi susţinuţi nu numai de îngerii lor păzitor. poate intra cu uşurinţă într-o sublimă stare de rezonanţă cu oricare dintre îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. o părăseşte. toţi îngerii de lumină ai lui Dumnezeu o pot ajuta pe acea fiinţă în orice acţiune spirituală pe care ea o realizează său urmăreşte să o realizeze. oamenii avansaţi spiritual sunt asistaţi. îngerii păzitori îşi manifestă spontan sprijinul şi influenţa divin-protectoare atunci când cu adevărat fiinţa are nevoie de ei pentru că misiunea pe care ei o au de la Dumnezeu. acea fiinţă nefericită va intra . Bineînţeles. îngerul ei păzitor poate aparţine oricăreia dintre cele 9 ierarhii de lumină. acele fiinţe abjecte vor trece (de cele mai multe ori însă fără să ştie) prin experienţa cumplită (datorită consecinţelor profund nefaste pentru evoluţia lor spirituală. Totodată. stea. pentru a o chinui cumplit în anumite planuri subtile infernale.se arată în tradiţia creştină-sub incidenţa unui demon "personal". este de a acţiona ca o sublimă Providenţă (de regulă. Astfel. În această tragică situaţie. reluându-şi mai departe îndatoririle sale cosmice sau ocrotind alte fiinţe umane care au nevoie de ajutor în anumite situaţii cruciale ale existenţei lor. în final. Uneori însă. de la ierarhia îngerilor (în cazul fiinţelor umane obişnuite) până la aceea a Serafimilor (acesta fiind cazul fiinţelor umane care au venit pe lume (s-au încarnat) având deja un nivel de conştiinţă şi de îndumnezeire extraordinar de elevat). fiinţele umane extrem de decăzute se pot orienta din nefericire irevocabil şi cu bună ştiinţă către rău. plin de compasiune pentru o asemenea făptură mistuită de răutate şi de prostie. după părăsirea corpului fizic. naţiune. în cadrul prezentării fiecărei ierarhii angelice. există câte un înger Păzitor aparţinând uneia sau alteia dintre ierarhiile şi legiunile îngereşti (în funcţie de dimensiunile spirituale ale protecţiei divine pe care ei au misiunea să o asigure) pentru fiecare comunitate umană (etnie. fiinţa umană pură şi plină de aspiraţia de a se uni extatic cu Supremul Divin. . Acest fenomen de multiplicare a ajutorului divin pe care aspirantulplin de fervoare la Graţia Divină îl primeşte de la Dumnezeu prin îngerii săi de lumină. care de altfel este anulată pentru toată încarnarea (viaţa) respectivă) a pierderii îngerului păzitor. atunci când fiinţa atinge starea de eliberare spirituală. împotriva Voinţei lui Dumnezeu. dacă avem în vedere faptul că pe măsura elevării sale spirituale. aşa cum am arătat anterior. de exemplu. aspirantul este supus la probe şi încercări iniţiatice tot mai dificile. protejaţi. prin intermediul îngerului său păzitor. etc). desemnat de însuşi Satana. umanitate) şi pentru fiecare corp ceresc (planetă. galaxie. De obicei.În funcţie de nivelul spiritual al făpturii. ci şi de mulţi alţi îngeri. pe măsuţă ce respectiva fiinţă înaintează tot mai mult pe dramul sfinţeniei (îndumnezeirii). acesta. este de altfel cât se poate de firesc. până când se vor consuma complet (compensa) rezonanţele infernale groaznice pe care chiar ea le-a căpătat în timpul vieţii. Bucuria lor este imensă atunci când făptura umană pe care o au în pază se orientează eu toată fermitatea către Dumnezeu şi face mari progrese pe calea desăvârşirii spirituale.

Astfel. În această direcţie. care va prelua el această divină misiune de ghidare spirituală. de a ne inspira şi de a ne impulsiona spiritual. drum presărat cu multe pericole. atâta timp cât ne aflăm pe acest drum [Calea Spirituală] un înger protector (păzitor). accesibilă oricui. iubirea noastră faţă de el punându-ne automat într-o stare de empatie cu el. nu mai avem un înger păzitor. Şi. din ce în ce mai apropiaţi şi mai "familiari" cu îngerul nostru păzitor. Dumnezeu]. chiar şi după întâlnirea Maestrului spiritual. necondiţionată şi neschimbătoare. îngerul nostru păzitor ne este în realitate cel mai drag şi cel mai apropiat prieten şi protector. Totodată. până în momentul în care noi ne întâlnim Maestrul spiritual. În mod obişnuit. de altfel. spontan. anumite aspecte. întrucât îngerul nostru păzitor este intim legat de profunzimile sufletului nostru. la creşterea noastră spirituală sub ghidarea Maestrului nostru. cel care ne-a condus în tăcere paşii către întâlnirea cu Maestrul. de a ne deschide." Pe măsură ce devenim tot mai conştienţi de prezenţa divin inspiratoare a îngerului nostru păzitor. este necesară o profundă cunoaştere de sine pentru a putea discerne caracteristicile (rezonanţele) unice şi inspiraţiile sublime ale îngerului nostru păzitor. întocmai cum şi noi suntem diferiţi de celelalte fiinţe umane. Dumnezeu ne dăruieşte fiecăruia. pe măsura participării noastre la această relaţie de iubire divină. ci împărtăşim. o legătură puternică cu îngerul nostru păzitor ne va ajuta extraordinar de mult să învingem diverse tentaţii inferioare sau devieri de la calea noastră spirituală. chiar şi în absenţa acestui înalt nivel spiritual. deşi legătura noastră cu îngerul nostru păzitor continuă şi după aceasta.Fiecare înger păzitor este unic în felul său şi este diferit de oricare alt înger păzitor. tot ceea ce este necesar pentru aceasta fiind o cât mai mare candoare şi puritate sufletească: este vorba de atât de "banala" . îngerul nostru păzitor va contribui şi el. din plin. prin rezonanţă telepatică. implicit. cu cât noi ne cunoaştem mai bine şi ajungem să ne trezim sufletul (să fim conştienţi de energiile sublime ale sufletului nostru). atât interioare cât şi exterioare. Îngeraşul meu". caracteristici sau înzestrări spirituale ale îngerului nostru păzitor. Totuşi. Deoarece îngerul nostru păzitor ne-a fost ales şi ne-a fost dăruit de Dumnezeu însuşi. pentru că ea este adânc înrădăcinată în Iubirea Absolută a lui Dumnezeu. avem oricând la dispoziţie o modalitate extrem de simplă şi de eficientă.în aparenţă-rugăciune: "Înger. noi dobândim gradat. Într-adevăr misiunea îngerului nostru păzitor cu privire la fiinţa noastră este aceea de a ne însoţi. Însă atunci când am ajuns la capătul drumului. modelându- . fiind chiar amplificată. Îngerul nostru păzitor ştie întotdeauna totul despre noi. se înfiripă o sublimă legătură de iubire pură şi necondiţionată între noi şi el şi. întocmai ca un ghid şi protector divin. marele angelolog creştin Sfântul TOMA D'AQUINO spunea: "Din cauză că viaţa noastră fizică este un fel de drum de întoarcere acasă [în reşedinţa de lumină a Tatălui nostru ceresc. În funcţie de gradul nostru de receptivitate superioară lăuntrică pe parcursul întregii noastre vieţi. inima faţă de ghidarea şi protecţia divină a îngerului nostru păzitor. cu atât vom deveni. relaţia dintre noi şi îngerul nostru păzitor este destinată să fie una dintre cele mai intime legături din viaţa noastră. iar dragostea lui faţă de noi este totală. întreaga splendoare a Vieţii îndumnezeite. el (îngerul păzitor) fiind. împreună cu toţi îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. Astfel.

"Iată. Şi ei [îngerii de lumină] i-au pus mitră curată pe cap şi l-au înveşmântat. fiecărei planete. pe care IOSUA le săvârşise în trecut: "IOSUA.ne astfel corpul astral şi mentalul în conformitate (în rezonanţă) cu aspectele (caracteristicile) şi cu manifestările acestuia. după cum am arătat. iar aceşti îngeri păzitori ai locurilor au o mare importanţă pentru zonele respective. cea mai intimă. (Zaharia 3. datorită unor fapte rele. diavole. atunci când este apelat cu fervoare).. îngerul păzitor poate interveni rapid şi profund în evoluţia noastră spirituală. iar dacă fiinţa respectivă nu şi-a întâlnit încă Maestrul spiritual. unde se arată că îngerul păzitor al marelui preot IOSUA l-a salvat pe acesta (obţinând pentru el Graţia Divină) de pedepsele pe care le-ar fi meritat în mod normal. ci dăruieşte câte un înger păzitor şi fiecărei naţiuni. Şi era IOSUA îmbrăcat în veşminte murdare [avea încă în aură anumite focare subtile KARMA-ice negative (inferioare) n. Astfel. foarte multe dintre relele şi suferinţele cu care se confruntă lumea de azi vor înceta să mai existe. atât de mari sunt iubirea şi compasiunea lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa.n. prin intermediul curentului subtil fundamental alb-strălucitor]. fiinţa umană care îşi conştientizează legătura sa tainică cu îngerul ei păzitor şi se deschide cât mai mult către ghidarea şi inspiraţia divină a acestuia. cap. ghidarea spirituală şi bucuria sublimă de la îngerul păzitor respectiv. fiinţa umană poate obţine mult mai uşor contactul telepatie cu oricare dintre cele 9 ierarhii angelice sau chiar cu cele 10 Mari Puteri Cosmice (în primul rând cu acea Mare Putere Divină căreia îi este el (îngerul păzitor) subordonat) şi. Pe de altă parte. la fel ca şi influenţele subtil-perverse sau malefice ale planurilor infernale. fiecărui oraş. În concluzie. Şi a zis îngerul Domnului către Satana: "Ceartă-te pe tine Domnul. legătura fiinţei umane cu îngerul ei păzitor este cel mai uşor de dezvoltat. nu trebuie să se mai teamă de nimic. iar SATANA şedea la dreapta lui. el putând chiar (prin rugă intensă) să obţină Graţia lui Dumnezeu pentru iertarea greşelilor noastre (KARMA negativă). încât El nu numai că dăruieşte un înger păzitor fiecărui suflet. este şi cea mai . iar îngerul Domnului [îngerul păzitor al lui IOSUA] era de faţă". fiecărui sat etc. purificat de focul aspiraţiei sale către Dumnezeu (n. pe măsură ce fiinţele umane din acele zone vor începe să se deschidă tot mai mult pentru a primi protecţia. ţi-am iertat fărădelegile şi te-am îmbrăcat în veşmânt de prăznuire [sărbătoare]!" Şi a mai zis: " Puneţi mitră curată pe capul lui!" [este vorba aici de activarea centrul esenţial SAHASRARA. ca să-1 învinuiască. marele preot. Cel care a ales Ierusalimul! Acesta [IOSUA] nu este el oare un tăciune scos din foc?" [cu alte cuvinte. tradiţia creştină arată că. Atunci Domnul le-a zis celor care stăteau înaintea lui [îngerii de lumină ai lui Dumnezeu]: "Dezbrăcaţi-1 de veşmintele cele murdare [aici este vorba de acţiunea profund purificatoare a Graţiei lui Dumnezeu]" şi i-a zife lui [IOSUA].] şi stătea înaintea îngerului. 3). ceartă-te pe tine Domnul. Acest aspect este în mod clar ilustrat în Biblie (ZAHARIA. în anumite condiţii (de exemplu. cu însuşi Dumnezeu Tatăl. stătea înaintea îngerului său [primit de la Dumnezeu].)].1 -5) Prin urmare. Pentru a sublinia şi mai mult rolul şi ajutorul extrem de important al îngerului păzitor.n. Prin intermediul îngerului său păzitor.

făcut de fiinţa umană.eficientă legătură din punct de vedere spiritual. în terminologia obişnuită a parapsihologici). a frânat foarte brusc şi a tamponat astfel foarte grav maşina din spatele lui . iar o voce blândă şi afectuoasă mi-a spus: "Nu-ţi fie teamă. se deplasa chiar în faţa ei. Cele mai multe dintre aceste experienţe-limită sunt reprezentate de aşa-zisa "moarte clinică" sau revenire la viaţă după ce corpul fizic a prezentat toate semnele aparente ale morţii (N.E.acela fiind exact locul în care ar fi trebuit să se afle în mişcare maşina femeii.D. iar câteva secunde mai târziu ea a observat că un camion care." Adeseori. aceea nu mi-a mai fost niciodată frică de moarte. dr.E. o voce răsunându-i parcă în interiorul capului şi care îi spunea: "Acum trebuie să mergi pe banda din stânga!". Spre exemplu. Dintr-o dată însă. Iată. prin puterea imensă a îngerului său păzitor. În această . faimosul cercetător al acestor cazuri. Există la ora actuală numeroase relatări de acest gen. un soldat american a văzut un avion inamic îndreptându-se către adăpostul în care se afla plutonul său şi după aceea a deschis un foc necruţător asupra lor. Femeia respectivă a ascultat această voce şi a trecut pe banda din stânga a şoselei. am simţit cum parcă eram umplut cu totul de o bucurie şi o linişte extraordinare.. brusc şi foarte distinct. În ceea ce priveşte obiectivarea prezenţei îngerilor în general şi a îngerului păzitor în particular. Imediat după aceasta. spune el. cu toate că atunci aceasta ar fi fost iminentă. din apropierea oraşului Los Angeles. deoarece ea transformă foarte repede întreaga viaţă (atât spirituală. am simţit o prezenţă minunată şi liniştitoare lângă mine.numitul "tunel" [senzaţia intrării într-un fel de "tunel" este una dintre experienţele întâlnite la toţi subiecţii care au avut trăiri specifice stării N. spre exemplu. dar să ştii că de acum înainte te voi încredinţa altui spirit"». Conştientizarea legăturii cu îngerul păzitor poate constitui deci primul pas către Dumnezeu. cu puţin timp înainte.D. a auzit la un moment dat. deşi nu vedeam nimic. extrasă din bogata cazuistică parapsihologică: o femeie care tocmai se deplasa cu maşina într-o zonă cu multe serpentine.. în timpul unei lupte. dacă ea nu ar fi schimbat banda de circulaţie după ce a fost sfătuită de acel glas misterios. arăta: «"În anumite cazuri. "mi-a fost foarte frică şi am crezut că vom muri acolo cu toţii. cât şi materială) a acelei fiinţe. deşi materialismul. Un alt caz similar a fost cules şi consemnat chiar de RAYMOND MOODY: "În timpul celui de-al doilea război mondial.] erau în realitate îngerii lor păzitori. Din ziua. Astfel. căci acum eu sunt alături de tine. RAYMOND MOODY. Ceasul tău nu a sosit încă". există totuşi unele experienţe-limită care au permis unor oameni obişnuiţi să devină conştienţi de sublimele entităţi angelice. o asemenea situaţie aparent banală. dar poate că cele mai impresionante mărturii ale ajutorului providenţial care este oferit de îngerul Păzitor sunt cele care se referă la evitarea de către fiinţa umană pe care respectivul înger o are în pază a unor situaţii tragice sau catastrofale. îngerul nostru păzitor intervine în mod miraculos (şi am putea spune providenţial) pentru a ne feri de accidente grave ori de anumite pericole care ar putea să determine pentru noi o moarte violentă. "Atunci". ateismul sau chiar satanismul declarat sunt deosebit de prezente în epoca noastră. subiecţii spuneau că entităţile întâlnite în aşa. una dintre aceste entităţi de lumină (ÎNGER) i-a spus unui muribund: "Am venit să te ajut numai în această situaţie. sau NEAR-DEATH-EXPERIENCE.

Ei s-au aruncat imediat la sol şi au mai avut timp doar să-şi pună mâinile deasupra capului. în deşert. în Franţa. brusc şi inexplicabil. a observat la foarte mică distanţă un camion care venea din sens opus. Îmi amintesc în special. deşi atunci el ştia că în urma exploziei va muri cu siguranţă într-o asemenea situaţie. volanul maşinii mele "s-a rotit" (sau mai bine zis. dar foarte lent. dar astfel am putut evita . datorită faptului că parcă atunci timpul este efectiv suspendat pentru ea! De exemplu. datorită unei defecţiuni la sistemul de încălzire cu gaze. încât fiinţa umană în cauză este salvată ca prin farmec de la o catastrofa iminentă. în mod miraculos. după care. exact ca şi cum ar fi privit scena într-un film realizat cu încetinitorul: el a mărturisit apoi că în acele momente îi putea distinge foarte distinct forma şi aripioarele specifice. însă. spre stupefacţia eventualilor martori. aş fi fost lovit de camion". obuzul respectiv. cu farurile stinse. fiinţa ajunge chiar să se proiecteze în viitor. unde s-a produs o cumplită explozie. de la un prieten: "Dacă atunci nu mă opream NU ŞTIU DIN CE CAUZĂ şi aş mai fi înaintat numai o jumătate de metru. în anul 1954. ajutorul îngerului păzitor este atât de puternic. când. cu o foarte mare precizie. pe când se afla în Maroc. cei doi s-au ales numai cu o sperietură zdravănă. devenind astfel conştientă de toate urmările tragice ale accidentului. care a fost trăit de un om de afaceri francez. Apoi mi-a apărut foarte clar în faţa ochilor relatarea morţii mele dramatice. într-un sac cu nisip. în realitate. ei au auzit foarte clar zgomotul unui obuz care venea exact către ei. este deja faimos cazul unei biserici din Statele Unite. nu a explodat după aceea. împreună cu un camarad. când. ca printr-un miracol divin. deşi frecventau acea biserică de zeci de ani. devenit clasic în această direcţie. destul de frecvente. parcă din exterior. ea reuşeşte să evite accidentul. mulţi dintre ei. soldatul respectiv a văzut foarte clar obuzul venind asupra lor. Atunci. iar după aceea am putut privi trupurile care erau cumplit mutilate de accident. Deodată. Şi totuşi. În timp ce se deplasa noaptea cu maşina. el s-a angajat la un moment dat într-o depăşire. în continuare. un caz semnificativ. Toate acestea le-am văzut atunci fulgerător. au întârziat CU TOŢII suficient de mult timp (fiecare dintre ei având un motiv bine întemeiat!! ajungând acolo numai după ce cumplita explozie a avut loc! Asemenea cazuri limită sunt. este cunoscut cazul unui soldat care tocmai transporta o mortieră. precum şi traiectoria curbă pe care o avea şi care s-a încheiat la doar un metru de capul său. în oraşul Beirut. "Atunci". şi astfel. paradoxal. de exemplu.direcţie. fără să am deloc senzaţia scurgerii timpului. mi-am dat seama după aceea că l-am rotit în mod absolut mecanic. după care am simţit cum ies imediat din corp. nu întârziaseră niciodată până atunci. după care am putut vedea impactul morţii mele asupra familiei şi pregătirile de înmormântare. Iată. toţi cei care trebuiau să se afle atunci în acea biserică şi care. articolul mortuar din ziarul local şi chiar am putut asista la propriile mele funeralii. etc. fiecare dintre noi cunoscând din experienţă proprie măcar unul sau auzind. spune el "am văzut instantaneu şocul accidentului ce părea a fi inevitabil şi o grămadă informă de tablă ce rezulta din el. care îi era făcută mamei mele. ca şi cum nu eu acţionam) către stânga şi am ieşit de pe drum. fiecare chip al celor care au venit la înmormântarea mea. În alte situaţii. dintr-o dată. În alte situaţii.

am văzut-o pe fiica mea. "bucuria mea era indescriptibilă. ea a avut atunci experienţa dedublării (ieşirii din corp) şi a văzut totul de undeva de deasupra. într-o curbă. În acelaşi timp. salvează-ne din acest accident!!!" Atunci am văzut din nou chipul îngerului şi i-am auzit vocea. am realizat că el părea surprins de ceva şi că ezita. pentru că îmi dădeam foarte bine seama că locul meu era acolo. Brusc. a fost consemnat de cunoscuta scriitoare şi personalitate franceză în domeniul parapsihologici. undeva la orizont. acasă. Imediat. în mod normal. În faţa acestui înger. cât şi soţul ei vor muri de moarte violentă. tocmai pe punctul de a adormi. În acel moment însă. "Moartea transfigurată": "O locuitoare din oraşul francez BEZIERS mergea împreună cu soţul ei. Ştiam că am la dispoziţie un răgaz ca să-mi amintesc ceva. a mărturisit ulterior femeia respectivă. Existenţa mea pe Pământ se încheiase. care se afla la volan. Atunci am coborât din nou în corp. realizând tot atunci că ceea ce urma să se producă cu el îi devenise total indiferent. dublată de o înţelepciune şi de o iubire dincolo de tot ce îşi poate imagina o fiinţă umană obişnuită. Nu este încă momentul". cu maşina. În alte situaţii. şi pe mama mea alături de ea. tăcută şi nemişcată. şi am văzut . Atunci. Faţa îi strălucea mai puternic decât Soarele. în maşină. la marginea drumului. fără să putem scoate un cuvânt. prin intermediul unui vis care ne tulbură foarte mult sau prin multiple . acea femeie a avut fulgerător certitudinea faptului că atât ea. iar vocea sa îmi amintesc că era ca o vibraţie extraordinară. deasupra norilor. ajutorul îngerului nostru păzitor se manifestă cu mult înaintea unei situaţii periculoase sau tragice. şi a înţeles că era vorba de îngerul ei păzitor. Mi-am putut da seama că el se bucura de alegerea mea. erau zadarnice. conştienţi fiind că. Ghidul meu mi-a confirmat atunci că într-adevăr venise momentul. ca şi nerăbdarea de a-1 urma oriunde ar fi vrut el să mă conducă. multă vreme. un alt automobil care venea din sens opus şi care se angajase complet neregulamentar în depăşire. El m-a "împins" cu blândeţe din nou spre pământ. Am rămas imediat după aceea. Nu voi uita niciodată această trăire copleşitoare pe care am avut-o pentru prima oară atunci. şi la un moment dat. dintr-o dată. cu ele. aşteptând tăcut şi nemişcat în timp ce eu vedeam jos automobilele care se apropiau tot mai mult. întoarce-te. venea drept către ei cu o mare viteză. Chipul lui era foarte luminos. ea a constatat că parcă totul se derula atunci extrem de lent. împreună cu soţul meu.cu toate că nici astăzi nu-mi pot explica felul în care s-a produs acest miracol . întorcându-se. Această imagine mi-a produs fulgerător o imensă suferinţă şi. spunându-mi: "Pentru că nu ceri nimic pentru tine. Ea chiar ştia că toate eforturile soţului ei. ea a putut vedea o fiinţă de lumină care era în spatele ei. în cartea sa.că accidentul care urma să se producă a fost evitat. Şi totuşi.complet acel groaznic accident. alte fiinţe de lumină care mă aşteptau cu bucurie şi dragoste. i-am spus: "Ştiu că ceea ce faci acum este drept. dacă îngerul nu ne-ar fi ajutat. Ea şi-a dat astfel seama că accidentul era inevitabil şi şi-a privit atunci corpul în interiorul maşinii. dar pentru fiica mea ar fi oare drept să-şi piardă ambii părinţi? Te rog. în care chiar apare viziunea clară a îngerului păzitor. EVELYNESARAH MERCIER. Vedeam acum departe. aşezându-mă atunci în genunchi în faţa îngerului meu păzitor. ar fi trebuit să murim amândoi atunci"." Un alt caz similar. pentru că la câţiva metri în partea dreaptă a şoselei era o prăpastie. iar din întreaga lui fiinţă emana o forţă extraordinară.

numai o singură persoană a scăpat cu viaţă. este un factor foarte important. decât o lumină foarte intensă. agent al Providenţei. el nu mai percepe. imediat după şocul tamponării. 3) Atunci când aceste entităţi de lumină vorbesc. După aceasta ne întrebăm de ce am luat o asemenea hotărâre. De exemplu. etc. dar numai peste câteva săptămâni sau poate peste un an descoperim că am făcut un lucru foarte bun. MONROE a ajuns chiar să sistematizeze numeroasele experienţe de contactare a unor entităţi angelice. pentru a nu speria. sau alteori. fiind teafără şi nevătămată. cazuistica este imensă. Astfel. ele se limitează la vocabularul cunoscut de către subiect. care a declarat public. mai multe aspecte distincte ale întâlnirii în afara corpului fizic (în stare de dedublare) cu o entitate spirituală: 1) Aceste entităţi degajă o iubire care inspiră imediat o încredere necondiţionată. care este neatinsă. care se manifestă cel mai adesea prin intermediul îngerului nostru păzitor. arată el. deoarece această o face capabilă să simtă telepatic (să intre în rezonanţă) cu sfera subtilă de manifestare a îngerului său păzitor. la fel de semnificativă în acest context şi afirmaţia faimosului medic. ele se prezintă la început cu faţa ascunsă într-un fel de "umbră". că el îşi datorează o mare parte din inspiraţiile sale ştiinţifice legăturii directe pe care o are cu îngerul său păzitor. 2) în general. acestea nu sunt luate în seamă de fiinţa umană obtuză şi grosieră. este inspirată să iasă imediat din maşina ei şi să se depărteze de ea. precum şi siguranţă subiectului dedublat. Şi.fenomene de sincronicitate. într-un şir de maşini care s-au tamponat reciproc. Atunci însă când subiectul s-a familiarizat cu prezenţa lor. la 5 secunde mai târziu. Astfel. iar în această direcţie. ELISABETH KÜBLER-ROSS şi JOHN LILLY. de asemenea. în acelaşi lanţ de accidente.. care au avut ocazia să contacteze sublimele entităţi luminoase care sunt îngerii. Pe de altă parte. vis care nu poate fi uitat şi care ne determină să facem un anumit lucru sau să acţionăm într-un anumit fel pentru a lua o decizie aproape imediată. este profund semnificativ faptul că. el a mai . cazul cel mai frecvent este visul de avertisment. luăm totuşi acea decizie. deşi în general nu ştim foarte clar de ce. deşi înaintea experienţelor sale de dedublare conştientă. cu riscul ridiculizării sale de către oamenii de ştiinţă "ortodocşi". putem întâlni una. fizician şi cercetător principal John Lilly. De exemplu. în toate aceste situaţii. Acest tip de vis inspirat nu se poate uita şi nu se confundă niciodată cu visele obişnuite. numeroşi sunt şi cercetătorii de prestigiu mondial. încadrată de 50 de maşini accidentate. putem acum să înţelegem de ce aceste divine ajutoare invizibile nu se manifestă totuşi la fel pentru oricine. puritatea lăuntrică a fiinţei umane când primeşte ajutorul neprecupeţit şi plin de dragoste al îngerului păzitor. Ori. realizate la institutul său de cercetări. MONROE era ateu şi materialist (era un banal om de afaceri). Desigur. Este. putem întâlni cazuri în care. există nenumărate asemenea situaţii extraordinare în care noi. putem identifica mâna inconfundabilă a Graţiei Divine. o femeie. La fel stau lucrurile şi cu extraordinarele fenomene de sincronicitate sau cu ajutoarele total neaşteptate pe care le putem primi exact atunci când avem nevoie. Desigur. În plus. printre cei mai cunoscuţi fiind ROBERT MONROE. în plus. Cu privire la îngeri. aceste experienţe lau făcut să creadă cu tărie în existenţa lui Dumnezeu. sau. de regulă. Există. în urma unui groaznic accident aviatic. cei iniţiaţi în YOGA. un camion îi "pulverizează" complet automobilul etc. deşi ele se manifestă ca avertismente.

să urmărească să intre într-o cât mai profundă legătură şi comuniune cu îngerul ei păzitor. În plus.spune Annalisa. Îngerul păzitor ne însoţeşte din momentul încarnării şi până în clipa morţii.spus: "Este vorba de entităţi care în mod sigur ne sunt superioare. dacă vrem să comunicăm mult mai bine şi mai profund cu altcineva (de exemplu. care poate dura uneori mult timp. îngerii morţii sunt preocupaţi de lenta sa descompunere." Într-adevăr. Annalisa şi-a adus aminte că avea nevoie de o reţetă pentru soţul ei. De câteva zile. După cum ştim deja. Mauro era nevoit să stea în casă. putem de pildă să solicităm în prealabil îngerului nostru păzitor să comunice şi să fuzioneze cu îngerul păzitor al celuilalt. Putem afirma deci. acesta nu o va preda îngerilor morţii decât atunci când "ceasul" ei pentru părăsirea planului fizic va sosi. De abia după ce fiinţa umană intră în legătură cu îngerul nativităţii sale. că este foarte important pentru orice fiinţă umană care aspiră intens la desăvârşirea spirituală. îngerul păzitor al respectivei vieţi care urmează să înceapă este încă inactiv. fără să păţească nimic. "Un înger 1-a păzit pe copilul meu" . aceşti îngeri ai morţii îşi vor îndeplini atunci misiunea lor specifică în acelaşi mod. aceasta putând-o ajuta imens la efortul său de îndumnezeire. punctul de trecere" către noua viaţă terestră. prin consultarea clişeelor subtile AKASHA-ice. pe un strat de zăpadă nu mai gros de 30 de centimetri. . unde se afla cabinetul medicului. de fapt. cu fiinţa iubită). în final. împreună cu toate acţiunile ei. L-a lăsat pe Mauro în faţa televizorului. El poate cunoaşte. O RELATARE DESPRE PROTECŢIA ÎNGERULUI PĂZITOR În ziua de 2 ianuarie 1997. mama copilului . un copil în vârstă de patru ani a căzut de la etajul şase al blocului în care locuia. Ei o vor însoţi mai întâi în calitate de „Păzitori ai pragului uitării". iar în anumite situaţii chiar şi în lumea de dincolo (în intervalul dintre două încarnări succesive). acţiuni generatoare de KARMA. îngerul păzitor colaborează îndeaproape cu aşa-numiţii "îngeri ai KARMA-ei". La ora 17. între o fântână de piatră şi un gard de metal. Împreună. cu mult deasupra nivelului spiritual al fiinţei pe care o va proteja şi inspira. A coborât la parterul blocului. În acest proces de "pregătire" subtilă. acesta fiind. aceşti îngeri vor conferi făpturii energiile de care aceasta are nevoie pentru a se încarna din nou în planul fizic. în încheierea prezentării acestor aspecte esenţiale referitoare la îngerul păzitor. În 2 ianuarie a nins toată ziua. În plus. toate existenţele trecute ale fiinţei pe care o are în pază. viaţa următoare a fiinţei este pregătită de KARMA din vieţile trecute. Nici o solicitare nu ne este refuzată dacă este adresată îngerului nostru păzitor. analogic vorbind. fiecare înger care a atins stadiul de înger păzitor se situează. de regulă. îngerul păzitor se va asocia şi el. cu condiţia ca această solicitare să ne apropie şi mai mult de Dumnezeu.îngerul la care Mauro se roagă în fiecare seară înainte de a dormi". bune sau rele. a închis uşa şi a coborât la cabinet. Micuţul se numeşte Mauro Anastasi. ca îngerii nativităţii (naşterii). în care fiinţa umană respectivă este încredinţată îngerului său păzitor. însă utilizând energii diametral opuse: în timp ce îngerii naşterii contribuie la formarea corpului fizic. înaintea încarnării propriu zise. deoarece era răcit îi ţineau companie mama şi desenele animate.

Bineînţeles. Sunt convins că ne aflăm în faţa unui fapt supranatural. apoi am auzit o voce: "Doamnă. Copilul. i-a spus băieţelul mamei. unde s-au făcut analize. să alegeţi just şi să treziţi ceea ce aveţi deja minunat . când femeia s-a apropiat de balcon. Acuza o durere în zona stomacului şi avea bărbia puţin julită. povesteşte Lucia Laudisio . deodată. zi de zi. i-a spus Mauro. copii au impresia ca sunt foarte puternici şi nu ţin seama de pericole". Suntem aici mai ales pentru a vă ajuta să discerneţi. Un mesaj angelic primit de un occidental de la îngerul său păzitor "Noi suntem de multe ori alături de voi. "Mamă. ochii îi strălucesc.când. am zburat jos din ceruri". Medicul Federico Gaboardi. a vă ghida şi a vă dărui Lumina pură care vine din existenţa divină universală. Forţa cinetică de la o asemenea înălţime este atât de puternică. Nu îi este teamă. Mauro se juca în salon cu ceilalţi copii internaţi. Am crezut că este un câine. Când vorbeşte de experienţa pe care a trăit-o." Printre priorităţile familiei Anastasi se află acum schimbarea locuinţei. pe uşă a intrat un bărbat ţinând în braţe un copil îmbrăcat într-o salopetă gri. Copilul a fost dus la spital. La 4 ani. "Acest sentiment este periculos şi trebuie ţinut sub control . Mama va trebui să-1 supravegheze pe micuţ pentru a nu fi cumva tentat să repete experienţa. După câteva ore. Mauro păstrează o amintire minunată. L-am ţinut 5 zile sub supraveghere. am văzut o pată neagră pe zăpadă. Este absolut extraordinar ca o fiinţă umană să cadă de la înălţimea de 19 metri. Acum. care s-a remis în câteva zile.Ghinionul a făcut ca sala de aşteptare să fie plină. ei vizează un apartament situat la parter. Uşa de la intrare era închisă. La un moment dat. a vă impulsiona. Pe jos era un papuc al copilului. am căzut". ecografii.a avertizat-o însă psihoterapeutul pe mamă. să înţelegeţi. Annalisa a aşteptat 20 de minute. pentru avă veghea. Problema reală este ca Mauro să nu încerce să repete această experienţă. spune: "Micuţul nu a suferit nici o leziune internă. Mauro a căzut la câţiva paşi de o fântână de piatră şi un gard de metal. radiografii. pe un strat subţire de zăpadă proaspătă şi să nu se aleagă decât cu o zgârietură superficială şi o traumă toracică. "Am ieşit să duc gunoiul. era chiar Mauro. Nu pot să nu mă gândesc că a fost protejat de îngeri şi sfinţi. încât impactul cu pământul ar fi trebuit să aibă consecinţe dramatice. cred că o entitate superioară a protejat copilul. povestindu-le marea sa aventură. mamă". Annalisa a urcat cu copilul în apartament. directorul spitalului de copii. dar toate analizele au ieşit bine. când aceasta l-a luat tremurând în braţe. mai mult decât atât. fără pantofi în picioare. Mauro se crede un erou. Nu pot da nici o explicaţie logică întâmplării. "Am vrut să vin la tine. Pe celălalt l-a găsit mai târziu în curte. a observat că uşa balconului era deschisă. ajutor. aşa cum o lăsase ea. palid şi speriat. Intrând în casă. Din acel zbor în gol.

Intervenţia noastră în viaţa fiinţelor umane pe care le avem în pază nu poate fi. iar noi suntem mereu aici. îngerii. suflet iubirii. cruciale pentru fiinţa în cauză. în vânt. Noi suntem creaturi de lumină. Darurile noastre adeseori nu sunt folosite de oameni. Noi vă conducem plini de bucurie de-a lungul drumului divin al desăvârşirii. Noi ne dăruim trup şi. alături de voi. în arbori. Pentru cel care ştie să ne recunoască. pline de dragoste. luminii şi adevărului lui Dumnezeu. într-un freamăt tainic al naturii. Tot ceea ce este frumos şi armonios este prezent şi în noi şi ne place mult şi nouă. bucurie şi seninătate. tăcuţi şi gata să vă ajutăm. în focul care vă încălzeşte şi vă luminează. drum pe care noi putem să îl vedem primii şi pe care uneori şi voi îl puteţi întrezări atunci când vă lăsaţi inspiraţi de noi Mulţi dintre noi îi veghează zile în şir pe cei bolnavi pentru a le alina rănile sufletului şi pentru a-i consola. mesagerii intuiţiei şi iubirii profunde şi nepieritoare. noi suntem aceia care le dăruim o stare de bucurie pură care nu are nici o cauză materială. suntem totodată cei care reprezentăm percepţia intuitivă profundă de dincolo de lumea materială şi tot noi suntem cei care vă inspirăm în mod sublim în artă. sau pe mamele care dau naştere unei noi vieţi. din această cauză pentru unii dintre ei ele se pierd pentru că ei nu pot beneficia de ele. noi suntem adeseori prezenţi într-un surâs sublim. Noi suntem adeseori prezenţi în casele voastre ca protectori tăcuţi şi atenţi ai copiilor şi ai bătrânilor voştri. în ploaia care binecuvântează câmpurile. luminile şi chiar cuvintele cele mai potrivite. graţie luminii noastre atotputernice pe care o primim permanent de la Dumnezeu. Noi suntem clipă de clipă îngerii voştri protectori şi inspiratori şi rămânem mereu. Tot noi suntem cei care veghem mai mereu asupra somnului şi asupra viselor voastre pentru a vă aduce astfel o profundă pace lăuntrică.în voi şi care se află în stare potenţială (înzestrările voastre divine) pentru a putea astfel oferi din preaplinul vostru şi celorlalţi. Noi. noi îi insuflăm. puterea de a accepta ceea ce este bine. ea manifestându-se mai ales în împrejurări cu totul deosebite. fiind mereu gata să vă aducem toate darurile noastre pe care le avem de la Dumnezeu. Dar voi puteţi oricând să cereţi ceea ce este bun şi minunat. decât excepţională. în nori. în vraja extatică a unei nopţi înstelate sau în farmecul misterios al unei dimineţi însorite. Noi suntem alături de voi de la început şi până la sfârşitul vieţii voastre. culorile. prietenii. Să ştiţi că sunteţi întotdeauna liberi să dăruiţi sau să nu dăruiţi aceste divine daruri. Din lumina noastră voi vă puteţi oricând inspira de la izvorul binecuvântării . de asemenea. insuflându-vă de cele mai multe ori în mod misterios cântecele. Noi suntem prezenţi în aer. în apă. prezenţi şi în suflul vostru vital. în flori. mai ales datorită incapacităţii lor de a comunica cu noi. Noi suntem îngerii voştri păzitori. fraţii. în mod obişnuit. Atunci când se înfiripă o legătură cât de mică între noi şi oameni. Când cineva este bolnav. şi tot noi suntem. frumos şi adevărat. ce emană în permanenţă Esenţa Divină şi facem legătura între Dumnezeu şi oameni.

Totuşi. nu numai îngerilor. aceste nume desemnând DEVA-şii (îngerii) din dimensiunea subtilă eterică şi astrală (KAMA DEVA-şii). care revelează o multitudine de procedee speciale secrete. în limba tibetană. [în această direcţie. salamandre. înseamnă pur şi simplu "oraşul (cetatea) îngerilor de lumină". în limba sanscrită sau LHA ("entităţi superioare sublime"). îngerii de lumină ai lui Dumnezeu sunt foarte bine cunoscuţi şi în tradiţia yoghină şi tantrică. aceste 3 mari categorii de DEVA-şi mai sunt numite.PRITHIVITATTVA. subliniindu-se prin aceasta nivelul spiritual deosebit de înalt al acestei aşezări. RUPA DEVA-şi şi ARUPA DEVA-şi. ci şi aşa-numitelor "spirite ale naturii" (gnomi. căci acesta este un izvor nesecat care conduce în mod gradat toate fiinţele la cunoaşterea divină supremă. pe cei din dimensiunea subtilă cauzală (ARUPA DEVA-şii). prin extensie. Corespondenţe semnificative între angelologia creştină şi tradiţia orientală ezoterică Aşa cum am arătat. Arhangheli şi întâietori). este important să reţinem faptul că în decursul timpului. respectiv. zâne sau iele etc. Există nenumărate descrieri ale DEVA-şilor în tratatele ezoterice de YOGA şi TANTRA. Virtuţi şi Domnii) şi ARUPA DEVA (corespunzând triadei superioare: Tronuri. În unele tratate.divine. numite: RUPA DEVA (corespunzând triadei inferioare: îngeri.o categorie aparte de entităţi ale planului eteric. destinate contactării acestor făpturi de lumină şi solicitării inspiraţiei sau protecţiei lor divine. Astfel. ondinele sau sirenele - . este profund semnificativ faptul că numele oraşului LHASSA. Heruvimi şi Serafimi). se vorbeşte pe larg despre aceste sublime şi puternice entităţi spirituale (DEVAşii) şi despre măreţia lor copleşitoare. unde sunt numiţi generic DEVA-şi ("fiinţe de lumină"). DEVA-şii sunt împărţiţi şi în cadrul tradiţiei orientale în 3 mari categorii (echivalente cu cele 3 triade angelice ale creştinismului). din dimensiunea subtilă astrală şi mentală (RUPA DEVA-şii) şi. ondine. până în momentul invadării Tibetului de către China comunistă]. Fiinţând în lumile subtile invizibile. Noi suntem permanent inspiraţi de iubire şi ne dăruim în mod total şi necondiţionat iubirii lui Dumnezeu.) . Noi suntem de asemenea îngerii păzitori ai sufletului cel mereu viu (JIVATMA) al omului. Noi suntem ghizii voştri iubitori şi însoţitorii voştri tainici. având nivelul de conştiinţă sub acela al fiinţei umane şi prezentând o anumită predominanţă TATTVA-ică (de exemplu gnomii . termenul "DEVA" a început să fie aplicat în India. RUPA ARUPA DEVA (corespunzând triadei intermediare: Stăpâniri. KAMA DEVA-şi. în special în contextul tantrismului. arătându-se (mai ales în cadrul sistemului secret MAHA VIDYA YOGA) că ele pot conduce foarte repede fiinţa umană care le apelează cu fervoare la fericirea extatică a fuziunii inefabile cu Dumnezeu Tatăl. capitala Tibetului.

populat în special de aceste entităţi sublime (DEVA-şii). indescriptibilă şi inexprimabilă prin limbajul uman. de la MULADHARA şi până la SAHASRARA. datorită "transparenţei" lor complete faţă de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu. Pe de altă parte. Aceşti supremi guvernatori ai fiecărei sfere subtile a Creaţiei. ea fiind în schimb înzestrată cu o infailibilă şi divină intuiţie. Reamintim. desemnând astfel îngerii de lumină prin intermediul cărora Dumnezeu creează efectiv lumea. "a gândi" să echivaleze cu "a înţelege profund". este în realitate pluralul de la EL sau ELI (Dumnezeu) şi are aici sensul de "Spiritele Divine".intensitatea copleşitoare a fericirii este ceea ce caracterizează lumea DEVA-şilor. prin intermediul Luminii Celei Vii a lui Dumnezeu" (IV. respectiv. VISHNU. SADASHIVA. SHIVA. El fiind pururi transcendent. ele sunt numite în YOGA: BRAHMA. Şi tradiţia secretă tibetană prezintă.se mai spune în spiritualitatea orientală . în acest sens." Mai departe. salamandrele . acelaşi tablou al Creaţiei. Această fericire permite.APAS TATTVA. se manifestă prin intermediul ierarhiilor angelice specifice planului pe care îl guvernează. RUDRASHIVA. ARDHANARISHVARA şi. pe care i-a creat prin intermediul Marilor Puteri Cosmice. prin termenul "DEVACHAN" un anumit paradis astral. ca şi angelologia creştină. acelaşi text . De asemenea. generic. ca şi fiinţele umane. ceea ce şi face ca viziunea lor să fie foarte greu de suportat de către oamenii grosieri sau neevoluaţi. care este realizată nu direct de către Dumnezeu Tatăl.VAYU TATTVA . culorile aurei unui DEVA sunt cu mult mai strălucitoare şi mai rafinate decât acelea ale unei făpturi umane neevoluate spiritual. În plus. feele sau ielele . Această fericire tainică. numite generic LHA] suntem creaţi de cele 7 Fiinţe Divine Primordiale. care îi permite ca aproape întotdeauna. Dumnezeu a făcut Cerurile şi Pământul"). ISHVARA. de fapt. Ca o trăsătură generală .sau chiar şi altor entităţi subtile non-umane. 7 asemenea entităţi (Persoane Divine) supreme. care se disting însă prin strălucirea şi prin măreţia lor copleşitoare. indecizii sau frământări interioare.1) este tradus prin "Dumnezeu" ("La început. pentru un DEVA. noi ştim că fiecare plan sau lume subtilă paralelă din manifestare are o anumită entitate divină guvernatoare. neconstrânse de o formă anume). Iar un comentariu ezoteric al acestui text secret adaugă: "Cele 7 Fiinţe Divine Primordiale au încredinţat crearea lumilor superioare care le sunt subordonate la 7 mari îngeri (LHA). că termenul ELOHIM.2). În ceea ce priveşte structura subtilă a ARUPA DEVA-şilor (entităţi luminoase sublime. cum ar fi formele-gând. care în Biblie (Geneză 1. susţinând cele 7 niveluri informaţionale ale Universului. care corespund subplanului 7 (transcendent) al fiecărui plan (din cele 7 fundamentale). ci de îngerii săi de lumină. tradiţia orientală desemnează. De asemenea. conştiinţa DEVA-şilor nu este niciodată chinuită de îndoieli. ei pot fi cel mai adesea percepuţi prin clarviziune ca o sferă (sau ca un ovoid) de lumină intensă. zânele. existând. de regulă alb-strălucitoare. nu părăseşte niciodată divinele fiinţe de lumină (DEVA-şii). diferite forme-gând. de regulă aceştia fiind ca orbiţi de luminozitatea cu totul extraordinară a aurei DEVA-şilor. DEVA-şii produc şi ei. savurarea celor mai elevate stări de beatitudine divină.TEJAS TATTVA. Străvechiul text tibetan secret "Stanţele DZYAN" afirmă în această direcţie: "Noi [entităţile angelice sublime. printre altele.

de la . în tradiţia indiană LOKAPALA-şi (susţinători sau păzitori ai lumii). ce provine de la radicalul LIPI (scriere). de asemenea. etc. acestea sunt: "Esenţele ultime". Îs. în procesul emanaţiei universale: "Astfel au fost creaţi ARUPA DEVA-şii şi RUPA DEVA-şii: dintr-o Lumină Unică au apărut 7 Lumini (cele 7 Fiinţe Divine Supreme sau cele 7 Spirite . "Cei înzestraţi cu formă". apoi." (IV) Prin urmare. Ierarhia LIPIKA-şilor este strâns legată de acţiunea şi manifestarea legii KARMA-ei. subordonate. Există. fiecare având câte 7 subplanuri. în grupe de câte 7. "Elementele (Principiile) fundamentale".adaugă: "Din suprema splendoare a Luminii lui Dumnezeu au fost proiectate în Spaţiu [AKASHA] energiile subtile dinamizatoare (SHAKTI-urile) ale ierarhiilor de lumină [este vorba aici de diferite tipuri de îngeri (LHA) numiţi în tradiţia tibetană secretă după cum urmează]. VARUNA (la Vest) şi KUBERA (la Nord) sunt cei mai importanţi. YAMA (la Sud). planetar. câte 21. la rândul lor. toate nivelurile acesteia: individual. Eterul Divin Suprem sau Energia Divină Creatoare Supremă. până când se ajunge la o enumerare fără sfârşit de oştiri şi legiuni îngereşti şi de entităţi de lumină. a planetelor (într-un cuvânt. accentuării şi diferenţierii Luminii Dumnezeieşti primordiale. reprezentate de cele 7 planuri. "Puterile'' şi "Omul divin". care este chintesenţa lor. Aceste entităţi angelice sunt deci cele care "scriu"(imprimă prin intermediul unor câmpuri rezonanţe specifice) aşa. Ierarhia îngerilor Constructori ai Universului are ca misiune la nivel fizic crearea galaxiilor şi a sistemelor solare. Mai departe. V. Tot din această categorie angelică fac parte. rezultând în final 7x7+1= 50 aspecte fundamentale ale Creaţiei"]. alte entităţi angelice (LHA). "Flăcările divin purificatoare". aflată în strânsă legătură cu clişeele subtile AKASHA-ice). Cuvântul sanscrit LIPIKA. 3 categorii principale de "Constructori divini" (un anumit tip de îngeri . precum şi a Microcosmosului esenţial al fiecărei făpturi. se arată în tradiţia orientală secretă. care sunt toate generate de Lumina Dumnezeiască Supremă. din fiecare Lumină (din cele 7) au apărut alte 7 [ rezultând din 7 X 7 = 49 niveluri ontologice fundamentale ale manifestării. PARA SHAKTI. numiţi. care au fiecare responsabilităţi distincte în guvernarea şi susţinerea universului vizibil şi invizibil. Ei pot fi astfel asimilaţi eu câmpurile rezonante formatoare ale Universului. 9. etc. acest text tibetan străvechi continuă printr-o clasificare minuţioasă a ordinelor Ierarhiilor îngereşti. Deoarece aceşti LIPIKA-şi proiectează. "Constructorii divişi ai Universului” "Numerele". şi guvernatorii divini ai celor 8 direcţii ale spaţiului. dintre care INDRA (la Est). colectiv. 6).DEVA sau LHA) şi tot atâtea categorii de Spirite (Logosuri) planetare.numitele "Anale AKASHA-ice" (memoria astrală universală). etc. aşa cum am arătat anterior. Aşa-numitele "Spirite planetare" sunt acele entităţi divine (DEVA-şii) care animă şi protejează stelele şi planetele. care. Cei 7 LHA primordiali vor genera câte 10. iar fiecare categorie din cele 3 este la rândul ei subîmpărţită în alte 7 subcategorii. naţional. ierarhiile îngereşti sunt create gradat: pe măsura fragmentării.ale Prezenţei Divine]. a Macrocosmosului).. (Stanţele DZYAN. 12. înseamnă scriitor sau scrib.ELOHIM . vor genera altele. precum şi de LIPIKA-şi (o categorie angelică specială. câte 12. "Cei fără de formă".

există 33 milioane . cunoscuţi în tradiţia creştină sub numele de EGREGORI. mitologia indiană arată că. care ştim că este o manifestare a Marii Puteri Divine KALI. subtil-sonore. Mai există. întro anumită măsură. se arată că numărul lor este de 6333. şi ea este. LIPIKA-şii sunt legaţi. având şi ei tot rolul de muzicieni sau cântăreţi ai cerurilor (paradisurile subtile astrale) Sunt KINNARA-şii (KIMNARA-şii). cunoscuţi şi în tradiţia creştină. după cum ştim deja. delicate şi suave. Asemănători cu GANDHARVA-şii. Ei sunt astfel nişte sui-generis "secretari" direcţi ai ideaţiei divine creatoare. întocmai ca îngerii-muzicieni sau cântăreţi care sunt cunoscuţi în tradiţia creştină. ca pe baza interpretării adecvate a conjuncturii astrale a acelui moment (conjunctură pe care ei o aleg în perfectă corelaţie cu KARMA acelei fiinţe). se reflectă în aura individuală printr-o anumită structurare specifică. ei (LIPIKA-şii) sunt în strânsă legătură cu "Cei 7 îngeri ai Prezenţei Divine". prin urmare. ei (LIPIKA-şii) sunt foarte intim legaţi de energia timpului. Ierarhia angelică a "Numerelor" este constituită în principal din aşa-numiţii "îngeriVeghetori". conjuncturile TATTVA-ice exterioare (macrocosmice) la destinul individual . LIPIKA-şii sunt îngeri foarte puternici care guvernează şi aranjează într-o perfectă conformitate şi armonie cu Voinţa Divină. în obiectivitate (în diferenţiere) planul (arhetipul) ideal al Universului. Despre ei se ştie că se hrănesc cu parfumuri subtile. instrumente care se consideră că sunt capabile să redea şi pentru oameni. entităţi luminoase care sunt reprezentate simbolic în arta indiană ca având corp uman şi cap de armăsar.să se unifice în conştiinţă Trecutul. tradiţional.care. Astfel.macro şi micro-cosmice (dintre exterior şi interior) . Prezentul şi Viitorul. tradiţional se afirmă despre GANDHARVA-şi că ei sunt "muzicienii" sau "cântăreţii" celeşti. ale paradisurilor astrale. În această direcţie se ştie că este vorba de entităţi celeste. reprezentând şi manifestând armonia universală şi parfumurile delicate şi sublime. Ei umplu cu armonii sonore extatice paradisurile astrale (în special sfera subtilă a lui KUBERA) şi se consideră. simbolic vorbind.nivelul Mentalului macrocosmic. de exemplu. de asemenea. se arată tot în cadrul tradiţiei orientale secrete. pline de lumină. ei fiind activi (manifestându-se) în special la naşterea fiinţei. să se cunoască cu precizie principalele evenimente existenţiale cu care se va confrunta respectiva fiinţă umană dacă ea nu va face nimic pentru a-şi modifica în bine destinul. iar în arta indiană clasică ei sunt reprezentaţi adesea având chip uman şi corp de pasăre. multe alte categorii de fiinţe de lumină (DEVA-şi). plan după care ierarhia angelică a Constructorilor "reclădeşte" Universul după fiecare PRALAYA (disoluţie cosmică). de tip holografic. simbolic vorbind. de destinul fiecărei fiinţe umane. într-o strânsă legătură cu Ierarhiile îngerilor Păzitori. permiţând. de asemenea. Din această cauză. Prin urmare. a TATTVA-elor şi permit ca printr-o justă înţelegere a acestor interferenţe subtile TATTVA-ice. în cadrul hinduismului. manifestările analoage ale armoniilor sublime. . O altă categorie de fiinţe de lumină (DEVA-şi) o constituie GANDHARVA-şii. că ei sunt DEVA-şii (entităţile de lumină) care au revelat oamenilor ftiodul de construcţie a unor instrumente muzicale (de exemplu instrumentele clasice din muzica indiană).

un sublim înger de lumină i-a străpuns inima cu o suliţă alcătuită din raze de lumină alb-strălucitoare. atât de suav şi copleşitor. entităţile angelice îi susţin şi îi inspiră spontan şi permanent pe toţi cei care au o mare puritate mentală şi sufletească. Acel înger i-a spus atunci Sfântului Francisc că va cânta pentru el la fel cum cântă îngerii în faţa Tronului de lumină pură a lui Dumnezeu. este important să reţinem că aproape întotdeauna. Datorită acestei uluitoare vastităţi a mulţimilor de entităţi luminoase divine (DEVA-şi sau îngeri) există numeroase modalităţi tradiţionale de a le contacta telepatic. care a survenit în anul 1772. Înainte însă de a descrie unele aspecte simple şi acele modalităţi practice care ne permit să intrăm gradat în stare de rezonanţă cu îngerii (DEVA-şii). . cu entităţi din sferele subtile cereşti. dintre care 33 sunt principali (câte 11 pentru fiecare dintre cele 3 lumi subtile paralele. toate acestea fiind la rândul lor subordonate împărăţiei (sferei subtile) de lumină pură a lui Dumnezeii. În continuare. care a fost binecuvântat de un înger ce a apărut alături de el ţinând în mână o vioară şi un arcuş. BRAHMA LOKA (împărăţia lui Dumnezeu Tatăl). în Suedia. Pe de altă parte. este binecunoscut cazul Sfântului FRANCISCDIN ASSISI. o femeie simplă. de către fiinţele umane individuale. el ar fi murit chiar atunci de atâta armonie şi fericire. sublimă. umplându-i sufletul cu atâta bucurie. este împărţită (ierarhizată conform PRINCIPIULUI FUNDAMENTAL AL FRECVENŢEI DE VIBRAŢIE cunoscut de noi ca fiind LEGEA REZONANŢEI) în 6 sub-niveluri. compozitorul german GEORGE FRIEDRICH HANDEL a avut o asemenea viziune în perioada când compunea faimosul său oratoriu "MESIA". a descris contemporanilor ei că. de o puritate şi de o complexitate extraordinare. a DEVA-şilor. care este dublată de o intensă dragoste sau aspiraţie faţă de Dumnezeu. din Spania. după cum a relatat ulterior Sfântul Francisc. În mod similar. pentru a o umple astfel de preaplinul iubirii de Dumnezeu. numeroşi au fost artiştii care au avut unele viziuni ale lumilor subtile paradisiace. şi atunci a putut chiar să vadă îngeri. eminentul om de ştiinţă şi clarvăzător EMMANUEL SWEDENBORG a relatat că a avut o serie de contacte (proiecţii conştiente în lumile paralele superioare). Reşedinţa tainică. Sfânta THERES A DE AVILA.de DEVA-şi mai importanţi. astfel. cea mai elevată este lumea cauzală). după cum ştim. ghidării. încât atunci el a simţit că dacă acea sublimă armonie ar fi fost şi mai intensă. experienţe în care el a comunicat cu mulţi îngeri de lumină. Atunci. iar în momentul când a fost inspirat să compună celebrul cor "Aleluia" din această operă. dintre care. îngerul a trecut cu arcuşul peste o coardă a viorii. numită DEVA LOKA. În vremuri mai recente. generând astfel numai un singur sunet. începând cu anul 1747 şi până la moartea sa. a inspiraţiei. viziuni pe care ei le-au cristalizat ulterior în minunate opere de artă. Acest sunet unic a fost însă. de către grupuri mari de oameni sau de către anumite comunităţi spirituale. ajutorului şi protecţiei lor. pentru a intra astfel în REZONANŢĂ cu ele în vederea obţinerii. chiar şi în absenţa vreunor tehnici sau procedee speciale. el a mărturisit ulterior că a sesizat cum la un moment dat parcă s-au deschis cerurile deasupra sa. De exemplu. el s-a izolat complet timp de 24 de zile. pe când se afla într-o rugăciune intensă şi profundă.

care a fost scrisă de un apropiat de al său. aceste sublime entităţi de lumină ce impregnează cu iubire întreaga natură.Tot astfel. În plus. Mai mult decât atât. încă de la început. de DAVID SPANGLER. În zilele noastre. chiar el personal. Aceasta din urmă a devenit foarte repede celebră graţie frecventelor sale contacte spirituale cu DEVA-şii (îngerii). acesta spune: "Padre Pio realiza ghidarea spirituală a sufletelor noastre în special prin intermediul şi cu ajutorul îngerului său păzitor". În viziunea sa. scrisori care erau redactate în limbi complet necunoscute pentru el. deschizându-mi fiinţa către tainicele tărâmuri de lumină ale lumilor superioare subtile". ajutorului şi protecţiei îngerului de către o colectivitate umană. stigmatele specifice crucificării lui IISUS CRISTOS. însă. În biografia sa. celebrul pictor renascentist FRA ANGELICO spunea că vede mereu îngeri în camera sa atunci când se trezeşte din somn. cunoscut că faimosul scriitor francez VICTOR HUGO obişnuia să le spună copiilor. mesajele pe care le-am recepţionat telepatic de la DEVA-şi m-au transformat profund şi repede. Este. într-o scrisoare pe care a trimis-o în 20 aprilie 1915. respectivele scrisori îi erau instantaneu traduse în minte. care se abandonează complet lui Dumnezeu. care a fost fondată în 1962. mai uluitor şi mai evident aspect la această comunitate din FINDHORN . totuşi. împreună cu clarvăzătoarea DOROTHY MacLEAN. De asemenea. în Scoţia. intitulată: „Trimite-mi îngerul tău păzitor. În această direcţie ea afirmă: "Da. fiind mai curând pragmatică prin educaţia pe care am primit-o. el relata adeseori diferite experienţe extraordinare datorate viziunilor şi inspiraţiilor sublime pe care le primea de la îngeri. în plus.care are în prezent vreo 300 de membri ce . de asemenea. Astfel. pe unii dintre ei descriindu-i în poeme sau reprezentându-i în tablourile sale inspirate. deşi Padre Pio primea scrisori din toate colţurile lumii. pe care îl ai de la Dumnezeu. PADRE PIO scria: "Ce fericire şi ce mângâiere este să ştii că eşti întotdeauna inspirat şi apărat de un spirit divin. ajutorul extraordinar pe care îl primea de la îngerul său păzitor îi permitea să şi scrie (să răspundă la acele scrisori). subliniind prin aceasta permanenţa protecţiei şi inspiraţiei divine pentru orice fiinţă umană pură şi afectuoasă. Dumnezeu veghează asupra voastră!". în mod miraculos. părintele ALEXIO PARENTE. înainte de culcare: "Dormiţi acum în pace. această divină protecţie şi inspiraţie se manifestă de regulă prin intermediul îngerilor. care a manifestat. în limbi străine pe care nu le cunoştea absolut deloc! În ceea ce priveşte apelarea inspiraţiei. unul dintre aceste aspecte este şi acela că. toată viaţa. Marele poet şi pictor englez WILLIAM BLAKE a mărturisit la rândul său că vedea frecvent îngeri. poate că cel mai cunoscut exemplu este acela al deja faimoasei comunităţi FINDHORN. care niciodată nu te părăseşte". datorită prezenţei îngerului său păzitor. eu comunic adesea cu DEVA-şii. pe ambele mâini. este cu tine!" Se cunosc multe fapte şi evenimente extraordinare sau chiar miraculoase legate de PADRE PIO. Trebuie să mărturisesc că iniţial eu nu eram deloc predispusă către aşa ceva. pe măsură ce le citea. el obişnuia să le spună celor care îi solicitau sprijinul spiritual: "Nu te teme. Padre Pio”. cel mai cunoscut caz individual de legătură cu îngerii este acela al faimosului călugăr şi iluminat italian PADRE PIO. Ceea ce a fost şi mai este încă şi astăzi cel mai spectaculos. îngerul tău păzitor.

în continuare. Acest fapt.spune DOROTHY . spre exemplu. Oferim.urmăresc constant să apeleze şi să intre cât mai profund în legătură (în stare de rezonanţă) cu DEVA-şii (îngerii) . constituite dintr-un preaplin de bucurie şi fericire. prin intermediul pământului şi cu dragoste faţă de pământ şi faţă de întreaga natură reprezintă expresia practică a unei filozofii de viaţă pe care eu o consider că ar putea fi suprema formă de înţelepciune şi de libertate" La FINDHORN. gradat. amplă şi plenară cu aspectele sufleteşti sublime ale fiinţei proprii. împreună cu sublimele entităţi angelice. pentru edificare. fiecare a învăţat (cu ajutorul îngerilor) să perceapă tot mai limpede aspectele subtile ale naturii şi să trăiască astfel într-o armonie tot mai profundă. Iată. spre stupefacţia cercetătorilor şi a specialiştilor în horticultură şi agronomie. Astfel. membrii acestei comunităţi au fost mult impulsionaţi să se ajute şi să se apropie unii de alţii. Ceea ce a constituit totuşi factorul esenţial la FINDHORN a fost integrarea elementului uman şi trezirea. grădină care. A trăi pe pământ întocmai ca acest mic grup de oameni. fără îndoială. Metodele simple de grădinărit folosite la FINDHORN nu sunt însă deloc noi: de exemplu. co-creatoare a totului. toţi aceşti experţi şi savanţi au putut constata abundenţa. în miezul iernii şi pe un teren nisipos. Există aici. ale manifestării sunt. Ca urmare a acestei legături practice. inspiratori şi ghizi ale acestei mici comunităţi şi. cooperarea strânsă şi inefabilă între om şi forţele subtile ale naturii este bazată pe principiul că fiinţa umană este. conform principiilor spirituale tradiţionale. iar această stare de unitate le-a dezvoltat puterea de a găsi ei înşişi răspunsuri corecte la multe întrebări de natură spirituală. alţi factori.câmpurile formatoare. mărturia profesorului şi expertului horticol LINDSY ROB. este amenajată pe un sol complet impropriu şi în nişte condiţii climatice foarte dificile. care au fost invitaţi să vadă grădina comunităţii din FINDHORN. care evidenţiază că ÎN UNIREA VERITABILĂ ŞI PROFUNDĂ CONSTĂ PUTEREA. consilier în problemele solului la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU): "Vigoarea. nu pot fi în nici un fel explicate prin utilizarea vreunei metode de cultură cunoscută până în prezent în agricultura organică. dar într-o continuă şi strânsă cooperare cu DEVA-şii (îngerii şi spiritele subtile ale naturii). consolidarea şi amplificarea unei veritabile conştiinţe de grup la toţi membrii comunităţii. astfel încât nu este deloc surprinzător că bucuria devine plenar omniprezentă atunci când devii cu adevărat conştient de lumea lor ( a DEVA-şilor)". "Pentru DEVA-şi . . precum şi frumuseţea aproape miraculoasă ale acestei grădini. aproape complet steril. a permis DEVA-şilor (îngerilor) să se manifeste din ce în ce mai mult ca ajutoare. în plus. în ceea ce priveşte recoltele agricole şi horticole pe care le-au obţinut în cadrul fermei comunităţii. tainice şi durabile cu lumea îngerilor (DEVAşilor). agricultura biodinamică promovată de RUDOLF STIEINER este bazată şi ea pe cooperarea cu natura.este succesul imens şi complet inexplicabil numai prin datele fizicoclimatice. câteva scurte fragmente din unele mesaje recepţionate telepatic de DOROTHY MacLEAN de la diferiţi DEVA-şi (îngeri şi spirite subtile ale naturii). de natură mai curând vitală (energetică). sănătatea şi inflorescenţa plantelor din această grădină. tainice.

ci şi de îngerii sunetului". facem să înflorească plantele prin acţiunea forţelor subtile benefice turbionante. clipă de clipă. devenind fără teamă şi resimţind din plin ajutorul lui Dumnezeu. tu cauţi acum să afli tainele lumii minerale. spre exemplu. plină de dragoste şi compasiune. Rămâneţi mereu . numit "îngerul cosmic al pietrelor".ca nişte copii umili şi plini de dragoste şi veţi fi astfel la fel de măreţi ca şi Soarele. provenind de la un înger al sunetului.cu ajutorul lor . şi tu de fapt contactezi în felul acesta o entitate universală. Acum tu poţi să simţi că trebuie să priveşti chiar şi fiecare pietricică cu un profund respect şi cu cea mai . care eşti un om. decât mijlocul pe care eu îl utilizez ca să obţin efectul sonor.atunci când le simţiţi prezenţa . pe care o consideri o formă inferioară de viaţă. să ştii. către modelul divin unic şi esenţial al oricărui lucru şi al oricărei fiinţe. Intensitatea şi amploarea puterii acestor îngeri [Stăpânii flăcărilor subtile] este imensă. Această cale este ca un tăiş de brici pentru cel care deviază de la ea. atunci când tu. deşi nebănuiţi. Tu poţi să crezi că vântul care foşneşte frunzele produce adeseori acest sunet. Un alt mesaj. un fragment dintr-un mesaj primit de la un DEVA al tufişurilor: "Noi zburăm mereu pe aripile bucuriei. asculţi cântecul unei ciocârlii. Dar acesta nu este. Să ştii că până şi materia densă şi grosieră este influenţată permanent de energiile subtile stelare şi cosmice. Ce fericire şi ce amuzament este pentru noi să menţii în forma sa specifică fiecare atom!" Un alt mesaj. plină de paradoxuri. înger care face parte dintre aşa-numiţii "îngeri Stăpâni ai Flăcărilor". o infuzăm pretutindeni în activitatea noastră. Unitatea Luminii Divine este revărsată în valuri asupra planetei tale ca niciodată până acum. Noi vrem acum să te facem să înţelegi măcar parţial bunătatea noastră. că Dumnezeu este permanent în tot şi în toate. O entitate subtilă (DEVA) a Soarelui i-a transmis lui DOROTHY: "Noi atingem şi inundăm cu energia paradisiacă luată de la DUMNEZEU planeta ta şi o atragem gradat. Plecaţi-vă deci cu profund respect şi dragoste în faţa Stăpânilor angelici ai flăcărilor subtile. spune: "Puterea cu totul extraordinară şi flăcările cosmice ale focului subtil [TEJAS TATTVA n. pentru că nu am putea utiliza forţele subtile benefice ale naturii dacă am fi supuşi gravitaţiei întocmai ca oamenii. spune: "Sunetele mele mirifice sunt pretutindeni. astfel. de fapt. Pentru noi nu există viaţă separată: totul este vibraţie. conştient. către umanitate". Noi suntem cei care.Iată. La fel este şi cu vocea umană: constructorii de lumină ai sunetelor din domeniul meu ajută fiecare fiinţă umană să îşi dezvolte propriile ei sunete creatoare. i-a spus lui DOROTHY MacLEAN: "Natura este. trebuie să ştii că acest cântec minunat nu este produs numai de pasăre." Un alt înger. De exemplu. pe care. iar bucuria oceanică pe care o resimţim constant are în noi o mişcare neîntreruptă.la mari înălţimi spirituale. Procedând astfel vă veţi purifica şi vă veţi ridica repede . totul este viaţă. Mintea omului ignorant clasifică mereu şi sistematizează. care.n. îmbrăţişează totul şi care este permanent direcţionată de noi.] "aprind" şi trezesc extraordinar de repede conştiinţa umană. recepţionat telepatic de la un înger al focului. însă el uită adesea că totul este Unul. în mod conştient. Voi trebuie să ştiţi că orice domeniu al manifestării este asistat permanent de anumite fiinţe de lumină sau entităţi angelice.

generate de dezechilibrele ecologice produse la ora actuală de oameni. Lumile noastre sublime sunt mereu deschise întregii rase umane. deoarece noi nu suntem niciodată rupţi de izvorul infinit de putere. de asemenea. şi ea este o parte plină de taină a imensităţii mele. pentru că aici [în aceste dimensiuni subtile angelice]. vom prezenta câteva elemente de ordin practic în vederea contactării telepatice mai uşoare a sublimelor entităţi angelice. însă aceste crâmpeie sunt fie abandonate. oamenii. ei sunt mai liberi şi mai aproape de natura (identitatea) lor adevărată. de vrajă sau de minunare. Aceste lumi minunate se află din totdeauna în stare de adormire (în stare potenţială) şi în fiinţa voastră [unde pot fi trezite prin rezonanţă]. CARE FAC POSIBILĂ STAREA DE COMUNIUNE CU ENTITĂŢILE ANGELICE SUBLIME . Voi. Ei mai arată. dar pentru a pătrunde în ele. De exemplu. trebuie să renunţaţi de bunăvoie la unele dintre ataşamentele voastre inferioare. absolut totul. în momentele lor de încântare. de iubire şi de viaţă. ea se întinde şi îmbrăţişează neîncetat. Aşa cum ai simţit. cel mai adesea în mod inconştient. Crâmpeie din lumile noastre au alimentat sau au iluminat însă mereu cele mai înalte aspiraţii şi cele mai sublime demersuri ale fiinţelor umane. datorită gândurilor voastre rele. chiar şi pentru un timp foarte scurt. de fapt. pentru că deocamdată nu aţi fost atenţi la ele. de exemplu la o plantă . totul.se stabileşte întotdeauna o legătură subtilă (o stare de REZONANŢĂ) între noi şi acel ceva la care ne gândim intens. În continuarea acestor informaţii. dar voi nu le-aţi remarcat încă. fie uitate sau neglijate. după aceea. noi nu suntem în armonie cu acea parte a umanităţii care defrişează planeta şi niciodată până acum prăpastia dintre noi şi aceşti oameni nu a fost mai acută ca în zonele în care bătrânii copaci sunt tăiaţi cu indiferenţă. care este menţinută la viaţă prin iubirea eternă şi atemporală a lui Dumnezeu". vă deconectaţi adeseori de la această sursă chiar prin gândurile voastre inferioare.profundă admiraţie. de mintea ignorantă ori dispreţuitoare". în momentele lor de inspiraţie sau de adoraţie. de la cele mai îndepărtate margini ale Universului şi până la cel mai neînsemnat (în aparenţă) fir de praf. căci acesta este terenul pe care noi ne putem întâlni cel mai uşor. pentru că." DEVA-şii (îngerii contactaţi la FINDHORN) adaugă chiar că întotdeauna când ne gândim la ceva. Noi [îngerii] suntem foarte fericiţi că astfel ţi s-a arătat (revelat) şi ţie o infimă parte din măreţia lui Dumnezeu.chiar dacă acest lucru este dat de consumarea unei legume sau de odihna la umbra unui copac . că: "Oamenii sunt de multe ori în legătură cu lumile noastre subtile. care este Dumnezeu. METODE PRACTICE SIMPLE." Bineînţeles că toate aceste nenumărate mesaje angelice primite de comunitatea de la FINDHORN se pot adresa la fel de bine oricărei fiinţe umane. Slava lui Dumnezeu este permanent percepută de noi pretutindeni. Un alt mesaj angelic: "Conştiinţa noastră este mai elevată şi mai vastă ca putere de cuprindere decât aceea a fiinţelor umane. iar noi ne bucurăm întotdeauna de asta. Alte mesaje angelice atrag atenţia asupra pericolelor planetare majore. un înger al arborilor a transmis următorul mesaj: "Copil al Pământului şi al Spiritului Divin. formând în realitate o perfectă unitate. noi ne adresăm aspectului spiritual al fiinţei tale.

Cu privire la acest tip de modalităţi simple şi extrem de eficiente de contactare spirituală-telepatică a sublimelor entităţi angelice. trebuie să se ştie că aceste modalităţi de evocare a îngerilor (DEVA-şilor) se află aproape întotdeauna sub incidenţa unei Mari Puteri Cosmice. TREBUIE SĂ CONSACRĂM ÎN MOD NECONDIŢIONAT TOATE "FRUCTELE" (REZULTATELE) ACESTOR ACŢIUNI DE EVOCARE LUI DUMNEZEU SAU UNEI MARI PUTERI COSMICE (CEL MAI BINE CHIAR ACELEIA CARE GUVERNEAZĂ ÎNGERUL SAU ÎNGERII EVOCAŢI). cu ierarhiile angelice. este extrem de important să reţinem că ÎNTOTDEAUNA. Aceste procedee sunt oferite în completarea exemplificărilor care au fost realizate în cadrul cursului nostru de YOGA. De obicei. într-o asemenea situaţie. Acest tratat este redactat sub forma unui poem de slavă dedicat Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI şi este atribuit în mod tradiţional. După cum se ştie. Există şi în tradiţia secretă occidentală unele procedee similare de evocare a entităţilor angelice. ÎN NU CONTEAZĂ CE SCOP BENEFIC. este versiunea integrală a tratatului SAUNDARYALAHARI ("Oceanul nesfârşit al Splendorii şi Puterii Divine"). în vederea obţinerii de către yoghin a sprijinului. elevarea gradată a frecvenţei predominante de vibraţie a conştiinţei acestuia.Vom descrie în continuare unele metode esenţiale care sunt puse la dispoziţie în vederea facilitării intrării într-o stare inefabilă de comuniune. datorită concentrării mentale sistematice asupra lor. ÎNAINTE DE A RECURGE LA ELE. implică recurgerea la anumite YANTRA-e adecvate şi la anumite MANTRA-e secrete. DACĂ RECURGEM LA ASEMENEA METODE SECRETE FĂRĂ O PREALABILĂ CONSACRARE A FRUCTELOR CARE ATUNCI SUNT OFERITE DIVINULUI! NE PUTEM AŞTEPTA DUPĂ ACEEA LA ANUMTTE CONSECINŢE KARMA-ICE CARE SURVIN CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE SCOPUL URMĂRIT DE NOI ERA TOTAL BENEFIC. SUFICIENT DE CLAR ŞI DE PREGNANT DE LA DIVIN. o mare parte . această apelare integratoare a respectivei Mari Puteri Cosmice se realizează prin intermediul MANTRA-ei sale secrete. Un exemplu deja faimos de lucrare tradiţională ezoterică ce conţine asemenea metode secrete. este important să reţinem că în tradiţia secretă yoghină şi tantrică. În primul rând. care atunci este utilizată simultan cu o concentrare mentală profundă şi intensă asupra unei anumite YANTRA-e secrete de evocare care. prin rezonanţă. căreia îi sunt subordonaţi îngerii evocaţi. trebuie să fie aleasă în conformitate cu categoria de îngeri (DEVA-şi) care urmează să fie evocaţi. şi NUMAI DUPĂ ACEASTA (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE LA RESPECTIVA CONSACRARE PRIMIM UN RĂSPUNS FAVORABIL. SĂ FOLOSIM RESPECTIVA METODĂ. faimosului înţelept şi eliberat SHANKARACHARYA. până când se atinge frecvenţa de intrare în rezonanţă cu sfera subtilă de manifestare a respectivelor entităţi angelice sau. însă datorită condiţiilor particulare ale culturii şi civilizaţiei occidentale. În plus. ÎN CAZ CONTRAR ("CU ALTE CUVINTE. cu alte cuvinte. în India. cele mai multe procedee de evocare şi contactare spirituală-telepatică a entităţilor angelice (DEVAşilor). ghidării sau protecţiei lor. cu o anumită ierarhie angelică. acestea produc.

la toate sărbătorile creştine importante (Învierea. slujba "marii treceri" (părăsirea prin aşa zisa moarte a planului fizic). precum şi datorită perversităţii unor aşa-zişi "ocultişti " sau "iniţiaţi". dacă sunt rostiţi cu o mare credinţă. sunt cunoscute în tradiţia creştinismului oriental numeroase cazuri de . care. Astfel. la toate ceremoniile importante ("tainele") ale vieţii creştine. către Iisus Cristos sau către Dumnezeu Tatăl.numită în teologie "Psalmistică" . sunt "Psalmii". ca fenomene spirituale care. care este aproape generală. în cazul celui credincios. în aparenţă. Schimbarea la Faţă. într-o stare de maximă puritate sufletească. în unele situaţii. unele dintre ele. mai ales pentru a putea evita evenimentele cu caracter grav. cu multă claritate. Spre exemplu. ce ar putea surveni în viaţa lor. În afară de aceste rituri. sunt chiar miraculoase. nefast. şi. Naşterea Domnului. se cuvine să ştim cu privire la acest psalm. Datorită acestor grave deviaţii . se afirmă că sunt întotdeauna prezenţi îngerii. de altfel. mai există în cadrul creştinismului şi unele practici individuale care sunt axate pe repetarea anumitor rugăciuni speciale sau chiar a unor invocaţii. că scrierile teologice afirmă că el.care sunt evidenţiate. Înainte de aceasta. care este "Tatăl Nostru"). aceste modalităţi secrete de evocare a ierarhiilor îngereşti au fost în foarte multe situaţii amalgamate. De asemenea. sfanţul Maslu. În Liban. cum ar fi taina botezului.afirmă în unanimitate că acesta este cel mai puternic (eficient) dintre toţi "Psalmii". simultan cu trezirea şi amplificarea unei stări de aspiraţie intensă către îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. ajungând de multe ori (aceasta mai ales în cadrul magiei occidentale) să fie destinate evocării şi contactării telepatice a unor Entităţi inferioare din planurile subtile (uneori chiar demoni sau spirite infernale). datorită crasei ignoranţe. un aspect mult mai grav. Practicanţii acestei forme de suigeneris (în felul ei) "meditaţie creştină" . etc. acest "Psalm" este bine cunoscut şi învăţat pe de rost de marea majoritate a libanezilor. chiar dacă ele sunt prezentate adesea. mental sau chiar cu voce tare. ajungându-se astfel. Spre exemplu. "Psalmul 90". În această direcţie. generează elevarea gradată a conştiinţei aspirantului (mai ales dacă el realizează această recitare meditativă într-o stare de puritate lăuntrică). până la momentul stabilirii unei stări inefabile de rezonanţă între aspirant şi anumite ierarhii angelice. modificate sau "extrasă" din contextul lor spiritual şi divin iniţial. după cum se arată în literatura creştină.dintre aceste procedee au fost incluse în ceea ce se numeşte Magie.abordarea naivă a procedeelor care sunt specifice magiei occidentale. chiar şi cei mai profani dintre ei (în materie de Biblie) recurg la recitarea lui frecventă. etc. mai ales de către celebrul ezoterist şi metafizician francez RENE GUENON . Oferim în continuare. cu privire la îngeri şi la forţele subtile ale naturii. a căsătoriei (cununia). în mod tentant. drept exemplu. certitudinea de nezdruncinat a protecţiei divine. unele dintre cele mai frecvent folosite rugăciuni în această direcţie (în afară de cea mai importantă. Toate aceste rugăciuni sunt destinate de obicei obţinerii ajutorului divin (care adeseori este manifestat prin intermediul îngerilor de lumină). precum şi la toate ritualurile de exorcizare a fiinţelor "posedate" (stăpânite) de anumite entităţi malefice. în tradiţia creştină. intitulat şi "O cântare de laudă a lui David [pentru bunul Dumnezeu]". meditând cât mai profund asupra lui. la ceea ce se numeşte "magie neagră". îi conferă celui care îl recită adesea interior (mental).). textul celui mai des folosit şi mai apreciat "Psalm". se afirmă că îngerii de lumină ai lui Dumnezeu participă din plin.

care este mereu nădejdea ta şi Cel Preaînalt. aceste calităţi divine esenţiale sunt reprezentate simbolic în ezoterismul creştin prin cele 4 imagini arhetipale. nu te vei teme de frica de noapte şi nici de săgeata ce zboară ziua. care este Dumnezeu Tatăl. Tu eşti mântuirea mea. Puterea lui Dumnezeu te va izbăvi din cursa vânătorilor celor răi şi de Cuvântul tulburător. simbolice. Striga-va când va avea nevoie către Mine. intermediat de acest "psalm" chiar şi atunci când acest ajutor părea a fi ceva imposibil. căci a cunoscut şi a crezut cu tărie în numele Meu. Dumnezeul meu. Tu nu te vei speria de toate cele care umblă în întuneric şi nici de molima ce bântuie întru amiază. APAS TATTVA. căci îngerilor săi de lumină. Cu multe zile fericite Îl voi umple pe el şi Ii voi arăta lui mântuirea şi slava Mea ". leul şi balaurul) simbolizează. aspectele tenebroase şi abisal malefice din fiinţa umană. noi putem recunoaşte aici cu uşurinţă. este posibil ca ajutorul providenţial să se manifeste neîntârziat. alături de el Voi fi mereu la necaz şi îl voi salva pe el şi-l voi face să urce către Mine (prin transfigurare şi îndumnezeire). vasiliscul. şi atunci Eu îl voi auzi pe el. zice Domnul Dumnezeu şi îl voi ocroti pe el. salvator. Mereu calm şi fericit cu ochii tăi vei privi. . utilizând ca suport pentru rugăciune textul acestui psalm. ale evangheliilor . El va zice Domnului Dumnezeu: "Tu eşti sprijinitorul meu. Pe mâini şi pe aripi te vor înălţa pe tine îngerii Domnului. şi violenţa nicicând nu se va apropia de locaşul tău. voi nădăjdui mereu. în realitate. L-ai pus scăpare ţie. ca nu cumva să împiedici de vreo piatră piciorul tău. şi zece mii vor cădea de-a dreapta ta. spre Tine. Iată acum textul acestui psalm: "Cel ce locuieşte mereu numai cu ajutorul Celui Preaînalt. în tradiţia creştină. Peste aspidă şi vasilisc [acestea sunt animale legendare (reptile fabuloase) care ucid prin puterea teribilă a privirii sau prin otrava suflului lor pe cel care se apropie de ele fără să le vadă. manifestarea haotică şi dizarmonioasă (în primul caz: cele 4 animale ameninţătoare) şi aceea pe deplin armonioasă şi profund benefică pentru aspirantul la îndumnezeire (în cel de-al doilea caz) a celor 4 TATTVA-e fundamentale ale creaţiei propriuzise: PRITHIVI TATTVA. în spatele acestui simbolism. şi răsplătirea păcătoşilor după faptele lor o vei vedea. care trebuie să fie transmutate alchimic şi sublimate (prin Graţia Divină) în tot atâtea calităţi spirituale divine.similare cu acelea ale Sfinxului din Egipt: Taurul. dar de tine nimic rău nu se va apropia. Eu îl voi izbăvi pe el. Pentru că tu doar pe Domnul Dumnezeu. ca o armă de neînvins te va înconjura atunci adevărul Lui. Căci de va nădăjdui către Mine. Cu spatele Său te va umbri pe tine şi sub aripile Lui tu vei nădăjdui. Atunci când fiinţa umană (care este ameninţată de un anumit pericol) se roagă cu fervoare la Dumnezeu. Cădea-vor seceraţi din imediata ta apropiere o mie. Domnul Dumnezeu le va porunci ca pe tine să te păzească mereu în toate acţiunile şi căile tale. Cu puterea lui Dumnezeu mereu în tine. sub acoperământul Dumnezeului cerului va sălăşlui. ele simbolizează pericolele de moarte ale vieţii. Nu vor veni niciodată spre tine relele. VAYU TATTVA]. Leul îmblânzit.manifestare a unui ajutor providenţial. Vulturul şi Omul. care nu pot fi zărite sau intuite la timp de către fiinţa umană obişnuită şi de care doar protecţia îngerilor de lumină ai lui Dumnezeu o poate păzi] tu vei păşi şi vei călca triumfător peste leu şi peste balaur [toate aceste 4 animale (respectiv aspida. Ca iniţiaţi în SVARA YOGA. TEJAS TATTVA.

puritate şi iubire. de asemenea. în tradiţia creştină. ce constau în a adresa lăuntric. Comuniunea spirituală inefabilă (care va fi trăită plenar la nivel ETERIC. care la scurt timp după aceea va fi urmată de perceperea clară a acceptului acestei consacrări de către Divin (Dumnezeu). fiind într-o stare de profundă relaxare şi puritate sufletească. o stare de vid mental)). care este specifică îngerului sau ierarhiei angelice invocate. şi aşa-numitele "NOVENE" (practici evocatorii sacre). rugăciuni speciale (printre acestea. atât fizic. care apoi va fi însoţită de o interiorizare cât mai bună ("decuplarea" noastră senzorială din lumea fizică. PROCEDEU DE CONTACTARE A ENTITĂŢILOR ANGELICE DIVINE Vom prezenta în continuare un procedeu relativ simplu şi accesibil oricui. PSIHIC ŞI MENTAL) cu ierarhia angelică sau cu entitatea angelică invocată (sau. în plus. la aceeaşi oră şi pe cât posibil în acelaşi loc. fie cu 25 martie (sărbătorirea momentului Bunei Vestiri). pentru a intra în comuniune spirituală profundă cu anumite entităţi angelice şi în primul rând cu îngerul nostru păzitor. precum şi de apariţia unor imagini de o frumuseţe uluitoare. intrarea şi menţinerea în stare de rezonanţă cu respectiva ierarhie angelică şi cu entitatea angelică pe care o apelăm).Mai sunt cunoscute. care ţin de acele mirifice tărâmuri angelice. cât şi psihomental. vor apărea atunci anumite idei geniale care vor fi inspirate de îngerii din acele lumi cu . psihic şi mental. este important să urmărim să realizăm lăuntric (pe un fond de tăcere interioară . Relaxarea noastră cât mai profundă. care pot fi descrise în felul următor: L Consacrarea necondiţionată a tuturor fructelor acestei evocări a entităţilor angelice lui Dumnezeu. Este evident că acest procedeu este cel mai bine să fie început în perioadele de predominanţă corespunzătoare unei TATTVA-e care este adecvată scopului benefic urmărit de aspirant. 4. cu alte cuvinte. În această etapă. pentru a ajuta şi inspira pe oficiantul acestui procedeu. Aspiraţia puternică şi profundă de a realiza integrarea cât mai armonioasă a fiinţei noastre în ambianţa subtilă (energetică) elevată a Macrocosmosului. Integrarea noastră spirituală în LUMEA ANGELICĂ. cu alte cuvinte. 2. În plan mental. timp de 9 zile consecutiv. Acest procedeu simplu cuprinde mai multe etape. din care face parte îngerul evocat sau în TĂRÂMUL ierarhiei angelice care a fost evocată. "Centrarea" noastră şi aspiraţia fermă către armonizarea ideală a fiinţei noastre în plan fizic. simultan cu inducerea unei stări de linişte şi "transparenţă" mentală (sau. Aceasta va fi urmată de apariţia unor stări extraordinar de elevate de fericire. 3. 6. tradiţia creştină recomandă ca începutul acestui procedeu să coincidă fie cu data de 15 august (sărbătoarea Sfintei Marii).vid mental) o cât mai clară raportare la sublima realitate divină. cele mai recomandate de teologi sunt cele adresate Fecioarei Maria). rugăciuni care sunt atunci însoţite de consacrarea şi aprinderea unei lumânări Divinului (sau chiar Fecioarei Maria). 5.

Termenul "centrare" are aici sensul de focalizare a atenţiei asupra propriei fiinţe şi de trăire a momentului prezent (în sensul de a nu divaga sau de a nu proiecta mentalul în reminiscenţele unor evenimente trecute sau în imaginarea unor evenimente viitoare). de jos în sus. Această "centrare" sau echilibrare a fiinţei proprii mai înseamnă şi acţiunea de a e armoniza profund toate energiile (mentale.care intrăm astfel în legătură spirituală. etc. telefon. să fie adecvată ca frecvenţă de vibraţie cu rezonanţa specifică a îngerului care va fi evocat). Pentru aceasta este evident necesar să evocăm o anumită ierarhic angelică ce ne poate inspira în funcţie de domeniul în care noi aspirăm să primim idei creatoare geniale. etc. radio. pentru a ne putea simţi aici cu uşurinţă ca într-un spaţiu sacru. fără să intervenim cu nimic asupra ei. în această stare de centrare interioară ne va fi mult mai uşor să ne concentrăm atenţia asupra oricărui subiect de meditaţie. cât mai curate şi cât mai elevante. destinşi şi superior-receptivi. Vom defini în cele ce urmează mult mai clar aceste 7 etape ale procedeului. MANDALA-e sau chiar fotografii ale unor mari realizaţi spirituali. În ceea ce priveşte fondul sonor. iasomie.) trebuie să fie cât mai frumoase. fie să păstrăm o linişte completă. însoţite de liniştirea cât mai deplină a agitaţiei psiho-mentale obişnuite (gânduri parazite. UN EXERCIŢIU SIMPLU PENTRU OBŢINEREA UNEI CÂT MAI PROFUNDE "CENTRĂRI" (ECHILIBRĂRI) INTERIOARE Pentru acest procedeu foarte simplu este preferabil să ne aşezăm pe un scaun. . în plus. cu coloana perfect dreaptă şi cu întreaga talpă sprijinită de sol. Locul trebuie să fie cât mai curat. de la tălpi până în zona creştetului. iar obiectele sau ambianţa (cadrul) acestui loc (de exemplu: anumite YANTRA-e. respiraţia decurge în mod firesc. foarte lent. busuioc. Mai întâi vom realiza o priză a conştiinţei asupra întregului corp. emoţii auxiliare. lucizi. deoarece (lăuntric) noi suntem în acelaşi timp prezenţi. Revenirea gradată la starea de conştiinţă obişnuită. emoţionale sau fizice). etc.). 7. păstrând însă amintirea bucuriei şi fericirii inefabile datorate contactului telepatic (comuniunii spirituale profunde) cu entitatea angelică sau cu ierarhia angelică invocată. netulburată de zgomote exterioare. Mulţi creatori de geniu au fost astfel inspiraţi de îngeri în vis. poetice. cu palmele pe coapse şi cu ochii închişi. putem fie să utilizăm o muzică foarte inspirată şi înălţătoare. exceptând prima etapă. Etapa a 2-a: Centrarea. etc. literare. Aceste idei sublime vor putea fi un punct de pornire pentru mari invenţii. putem aprinde în acest loc consacrat una sau mai multe lumânări. Este foarte bine ca la început să putem dispune acasă de un loc special consacrat practicii noastre de contactare telepatică a entităţilor angelice. În acelaşi timp. el poate fi eventual împodobit cu flori proaspete. ne deconectăm cât mai profund segmentele musculare asupra cărora ne focalizăm atenţia. mentă.parfumul sau esenţa naturală aleasă trebuie. descoperiri sau inovaţii binefăcătoare pentru întreaga umanitate sau vor putea fi nucleul unor capodopere artistice. înfrumuseţat cu parfumuri naturale elevante (santal. pe cât posibil. . care noi considerăm că este (sau ar trebui să fie) deja bine cunoscută. etc.

punându-ne astfel în legătură cu Soarele. a oricăror energii sau influenţe malefice. până când ajung să fie întocmai ca nişte SUIGENERIS rădăcini care ne leagă de energiile subtile benefice ale pământului. amândoi fuzionând inefabil la nivelul inimii (ANAHATA CHAKRA). În acelaşi timp vizualizăm în jurul nostru o sferă de lumină alb-strălucitoare. După această etapă. dublată de pace. În continuare. întocmai ca în procedeele de YOGA NIDRA învăţate în anul 1 al cursului nostru. de la sine. zonă aflată într-o strânsă legătură cu deschizătura subtilă secretă către Dumnezeu. cu stelele şi galaxiile. ne vom focaliza atenţia în zona creştetului (deasupra capului). conştientizăm că această lumină alb-strălucitoare intensă pătrunde şi în fiinţa noastră din ce în ce mai mult. În continuare (după ce etapa anterioară a fost încheiată cu succes) vom vizualiza mici canale subtile energetice (NADI-uri) care ies prin tălpi şi prin partea inferioară a coloanei vertebrale şi care se extind tot mai mult. în timpul inspiraţiei vom aspira în fiinţa noastră. anxietate. BRAHMARANDHRA. etc. vom face astfel să urce în continuare energiile subtile benefice telurice.După ce am încheiat această "explorare" deconectantă asupra întregului corp fizic. Dacă observăm că mintea are tendinţa să divagheze din nou. În continuare. asupra procesului respirator descris mai înainte. în final. până când. (cu alte cuvinte. seninătate şi bucurie lăuntrică. care decurge mai departe normal. captate din centrul subtil al pământului. . stres. Acum (după ce am încheiat cu succes şi etapa descrisă mai sus a exerciţiului) conştientizăm faptul că putem "respira" prin intermediul acestor "rădăcini" subtile. ele se extind până la ceruri. ne readucem atenţia blând. ne vom orienta în continuare atenţia asupra actului respirator. centru identificat analogic cu centrul pământului. Continuăm acest proces de vizualizare creatoare combinată cu respiraţia conştientă. Continuăm să respirăm conştient în acest mod până când ajungem să simţim o stare de destindere profundă. din aceasta rezultând un profund sentiment de siguranţă şi linişte interioară. Vom vizualiza şi aici cum de la acest nivel pornesc canale subtile energetice (NADI-uri) care se extind tot mai mult în sus. Atunci când inspirăm. ce intră în făptură prin zona creştetului. de unde vor radia mai departe în întreaga făptură. iar această aspirare a energiei subtile benefice a pământului (la nivelul lui PRITHIVITATTVA) în fiinţa noastră va continua până când ne simţim "plini" lăuntric de această energie vitală fundamentală. În acelaşi timp. până când conştientizăm cum aceste "rădăcini" subtile. prin intermediul acestor canale energetice subtile (NADI-uri) energia benefică subtilă cosmică. până când simţim că această energie cosmică ne umple întreaga fiinţă. dar ferm. bioenergetice ne pun în legătură cu centrul subtil macrocosmic al energiei benefice telurice. a oricăror aspecte perverse). Conştientizăm starea de profundă armonie integratoare şi de echilibru perfect în întreaga fiinţă. cu planetele. cât şi cel cosmic. vom vizualiza că aspirăm simultan cei 2 curenţi subtili de energie benefică. atât cel teluric. conştientizăm eliminarea din fiinţă a tuturor stărilor de tensiune. în timpul inspiraţiei. ca şi cum am aspira un lichid cu o pompă. ne vom relua priza de conştiinţă asupra corpului fizic şi vom deschide uşor ochii. până la umplerea ei totală. iar atunci când expirăm.

Aprofundarea centrării interioare Starea de echilibrare şi centrare lăuntrică poate fi considerabil amplificată şi aprofundată dacă după exerciţiul precedent vom realiza şi o meditaţie de deschidere (dinamizare) şi armonizare a fiecărui centru subtil de forţă (CHAKRA). de la SAHASRARA şi până la MULADHARA. remarcând totodată şi diferenţele de stare la nivelul fiecărui centru de forţă. Ne vom concentra apoi să focalizăm această energie subtilă benefică a pământului (PRITHIVI TATTVA) la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. după ce am încheiat cu succes exerciţiul simplu de centrare interioară.toţi centrii subtili de forţă. la dinamizarea şi echilibrarea fiecărei CHAKRA-e putem utiliza cu succes şi informaţiile secrete legate de curenţii subtili coloraţi. Conştientizăm astfel. şi în final la nivelul lui SAHASRARA. reluăm procesul de respiraţie conştientă. acum însă în ordine inversă (de sus în jos). acest flux descendent de energii cosmice va "umple" de sus în jos fiecare CHAKRA. conştientizând efectele lor corelate la nivelul fiecărei CHAKRA-e simultan. în cazul lui MULADHARA. vom mări timpul alocat dinamizării şi echilibrării lui până când efectul este cel dorit de noi. etc). Vom continua apoi acelaşi fenomen de energizare. gradat. Ca şi în situaţia anterioară. portocaliu în cazul lui SWADHISTANA. Întocmai ca o cascadă de lumină alb-strălucitoare. apoi la nivelul lui AJNA CHAKRA. vom conştientiza toată gama de efecte specifice trezirii şi armonizării (echilibrării) fiecărei CHAKRA-e. În final.oarecum complementar faţă de acţiunea energiilor telurice . timp de câteva respiraţii. de jos în sus. din centru în centru. distinctă şi conjugată a celor 2 fluxuri energetice subtile benefice (teluric-ascendent şi cosmic-descendent) în întreaga noastră fiinţă. inclusiv. apoi la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA. prin intermediul NADI-urilor care pornesc din zona creştetului. sublimarea energiilor benefice telurice. Dacă la un anumit centru de forţă sesizăm că efectul acestei vizualizări creatoare este diminuat faţă de cei de până la el. Continuăm apoi să respirăm conştient. conştientizând cât mai plenar toată gama de efecte subtile şi psiho-mentale asociată dinamizării şi echilibrării acestui centru de forţă. sesizând cum toţi centrii noştri de forţă sunt plini de lumină. între trezirea şi echilibrarea lui prin acţiunea de ridicare (UTKSHEPANA) sau prin acţiunea de coborâre (APAKSHEPANA). sesizăm acţiunea continuă. Ne vom percepe . în care pe durata inspiraţiei aspirăm energiile subtile benefice telurice prin NADI-urile care ies prin tălpi şi prin partea inferioară a coloanei. apoi la nivelul lui ANAHATA CHAKRA. pe acelaşi interval de timp şi la nivelul lui SWADHISTANA CHAKRA. În acest moment vom relua conştientizarea aspirării energiilor subtile cosmice pe durata inspiraţiei. până la nivelul lui SAHASRARA. echilibrare şi conştientizare. vizualizând în mod adecvat (corespunzător) culoarea energiei subtile care dinamizează şi echilibrează prin sublimare fiecare centru de forţă (de exemplu: roşu. Astfel. apoi la nivelul lui MANIPURA CHAKRA. dinamizând şi echilibrând astfel .

Revenim acum la priza de conştiinţă asupra corpului. cel puţin în linii mari. simţul critic şi autocritic exacerbat. deprimarea. oboseala cronică. etc. ura. dezgustul faţă de propria fiinţă: sentimentul de alienare. negarea sau nerecunoaşterea rezultatelor parţiale care pot să apară la început. deschidem uşor ochii şi realizăm starea de transfigurare. amânarea permanentă a practicii propriu-zise: . lipsa puterii de concentrare. este foarte bine să cunoaştem dinainte. ne vom aşeza pe un scaun sau într-o postură de meditaţie. credinţa greşită că reuşita contactării telepatice a îngerilor depinde în primul rând de elementele exterioare: flori. sentimentele de culpabilitate. orgoliul. etapa următoare a procedeului complex de contactare telepatică a îngerului este Relaxarea şi detaşarea profundă şi purificatoare. plictiseala. ne putem confrunta uneori cu fenomene de amplificare a ego-ului care urmăresc să ne împiedice atingerea stării sublime de comuniune cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. faţă de alţi colegi de curs cărora aceste procedee spirituale le-au reuşit). abandonarea căutărilor legate de cunoaşterea lumilor angelice. în afara exerciţiilor propriu-zise de contactare subtilă a îngerilor. Pentru a elimina din fiinţă aceste eventuale dizarmonii şi perturbări egotice (şi în acelaşi timp KARMA-ice). etc. de neutralitate (transcendere) şi de iubire necondiţionată. sentimentul exagerat că suntem imperfecţi. pentru a le putea astfel identifica şi elimina cât mai uşor: îndoiala. Etapa a 3-a: Relaxarea şi detaşarea profundă şi purificatoare Pentru a ajunge mai uşor la nivelul de vibraţie specific condiţiei angelice. a problemelor de tot felul. prejudecăţi. în cele mai mici detalii (de exemplu. apatia. Pentru a putea preveni cel mai eficient aceste "păcăleli" ale ego-ului. parfumuri.) pentru a intra. mânia. mania persecuţiei. resentimentele de diferite naturi: invidia (de exemplu.). cât mai relaxaţi. ordine. ruşinea excesivă sau timiditatea exagerată. care poate fi realizată şi separat. pot să apară probleme specifice fiecărui aspirant. într-o stare de perfectă Centrare (echilibrare) lăuntrică. teama de intimitate (aceasta fiind generată de diferite complexe interioare). şi vom . egotice. perfecţionismul exagerat. ideea că "nu merit aşa ceva" (că "e prea mult pentru mine"). de "transparenţă" mentală. elevare şi interiorizare obţinută. Această stare de relaxare şi detaşare favorizează depăşirea temerilor. Pentru aceasta. înzestraţi cu hârtie şi creion şi rezervându-ne un timp suficient.astfel ca un curcubeu strălucind de lumină. lipsa autocontrolului: indecizia. legat atât de întregul univers cât şi de Dumnezeu. gelozia. durerea (suferinţa). ca şi îngerii. într-o stare de claritate. reaua-credinţă. şi legând între ele cerurile şi pământul. precum şi a falselor certitudini (idei preconcepute. teama că nu vom reuşi. Pentru aceasta. tipurile de stări sau de tendinţe interioare care sunt tributare tentaţiilor inferioare. cu coloana dreaptă. relaxarea sau detaşarea este precedată de o purificare spirituală cât mai profundă. stare ce caracterizează condiţia existenţială angelică şi care face cu putinţă manifestarea iertării şi a Graţiei Divine îndeosebi în această fază. respingerea practicii spirituale. Desigur că. prezentăm în continuare o enumerare a celor mai frecvente stări egotice şi inferioare care pot să apară în mintea aspirantului. care să-1 împiedice să obţină contactul telepatic (comuniunea spirituală) eu sublimele entităţi angelice luminoase. cupiditatea (lăcomia). în funcţie de structura şi de KARMA individuală.

să apară în sfera conştientului. precum şi în toate situaţiile de viaţă pe care ea le afectează. În plus. Doamne. aspectele şi zona subtilă din fiinţa noastră corespunzătoare acelui sentiment de limitare). nemulţumirile şi „comdamnările (ranchiunile) interioare profunde. legate de acea situaţie-problemă. amintiri. de orice natură ar fi ele. atenţi şi detaşaţi. ce fel de situaţie sau ce persoană a declanşat-o în noi. etc. în timpul inspiraţiei vom sesiza că aspirăm în întreaga fiinţă iubire. iar în timpul expiraţiei vom conştientiza că eliminăm toate tensiunile şi dezechilibrele din fiinţa noastră. Dacă această stare de maximă fermitate nu apare încă sau dacă efectul de desprindere de acel aspect KARMA-ic negativ nu este definitiv. este foarte important să adoptăm lăuntric o fermă atitudine de renunţate definitivă la acea stare penibilă. Ne vom dirija apoi atenţia asupra respiraţiei. de foarte multe ori. ce mar putea împiedica să intru în legătură cu îngerul meu păzitor?" sau "Ce mă reţine în acest demers spiritual ?". toleranţă şi iertare. Simultan cu această introspecţie. Vom citi în continuare cu multă atenţie această listă de obiecţii şi motivaţii interioare. ne vom gândi ferm la faptul că acum vom permite sentimentelor şi gândurilor noastre profunde. timpul expiraţiei conştientizăm cum eliminăm toate tensiunile. În plus. apoi vom asculta cu atenţie răspunsurile mentalului nostru. În continuare ne vom concentra ferm atenţia să descoperim ce anume ne-ar putea împiedica să intrăm în legătură cu entităţile angelice. în timpul inspiraţiei vom vizualiza ca aspirăm în noi lumină alb-strălucitoare. Continuăm acest proces de purificare (CATHARSIS) printr-o ANAMNEZĂ (reîntoarceri conştientă în trecut). până la eliminarea ei totală. pentru a ne reaminti când ne-am confruntat prima oară cu problema sau cu trăirea negativă respectivă. Vom scrie apoi pe hârtie imediat toate gândurile şi motivele care ne apar în minte. fără să o modificăm însă absolut deloc. chiar dacă remarcăm unele tendinţe de tensiune sau de crispare a sa. cât şi faţă de persoana sau persoanele implicate în respectiva situaţie. Alegem apoi una dintre problemele de pe listă (cea pe care o considerăm cea mai importantă). ne putem întreba: "O. Putem fi siguri că lista este completă atunci când răspunsurile încep să se repete. sentimente. În acest moment (după ce am realizat foarte bine cauzele. etc. o asemenea reacţie interioară fermă şi lucidă în faţa cauzelor adevărate ale unei probleme profunde sau vechi. în timpul inspiraţiei conştientizăm cum fiinţa noastră se umple de compasiune şi iertare atât faţă de noi înşine. vom continua purificarea lăuntrică în legătură cu celelalte stări-problemă ce ni se revelează a fi o cauză a celorlalte obiecţii mentale . iar în. ideile preconcepute şi judecăţile pripite. după care le vom scrie pe toate: gânduri. legate de evocarea acelei probleme. După aceasta.plasa ambele mâini deasupra zonei inimii (ANAHATA CHAKRA). este de ajuns pentru a eradica definitiv din conştiinţă problema respectivă.. vom relua întregul procedeu cu aceeaşi stareproblemă. La această fază este important să urmărim să ne păstrăm corpul cât mai relaxat. nefăcând altceva decât să o observăm tăcuţi. Ne vom concentra cât mai profund asupra ei pentru a o percepe în toate dimensiunile sale. în timpul expiraţiei vom sesiza că eliminăm din noi toate prejudecăţile. De exemplu. etc.

aproape toate amintirile noastre (inclusiv cele datorate unor puternice traumatisme sau şocuri emoţionale) sunt. Aceasta este deci o etapă. eliminarea unei tensiuni sau a .. cu atât mai repede vom putea elimina aspectele negative din fiecare celulă a corpului. în legătură cu sunetele vocalice. îi vom cere îngerului evocat să fie alături de noi. cât şi în corpul astral. esenţială pentru atingea stării de deschidere (de receptivitate superioară) ce permite comunicarea subtilă cu îngerii. UN EXERCIŢIU SIMPLU DE RELAXARE ŞI DETAŞARE SPIRITUALĂ După ce în prealabil am realizat exerciţiul de centrare interioară (cel mai bine. îi vom mulţumi mai întâi lui Dumnezeu pentru lecţiile spirituale pe care le-am asimilat prin intermediul ei. Acum. stocate (înregistrate) într-un anumit mod atât în celulele corpului fizic. mă eliberez definitiv de problema (starea). urmărind ca. problema respectivă. în locul ales de noi ca "spaţiu sacru"). "Cu ajutorul lui Dumnezeu. Vom urmări cu atenţie toate modificările şi transformările lăuntrice care survin în acest moment. pe rând.de pe lista-iniţială (de regulă.". Atunci când am identificat foarte bine în noi înşine elementele limitatoare pe care suntem gata să le abandonăm definitiv. În continuare vom alătura palmele în zona pieptului (ca la PRARTHANASANA) şi vom aspira cât mai intens să intrăm în stare de rezonanţă cu îngerul nostru păzitor sau eventual cu o altă entitate angelică. este bine să ştim că practica tehnicii de MANTRA YOGA descrisă în cursul nostru de YOGA la anul 4. În timpul fiecărei respiraţii vom conştientiza că eliminăm gradat şi profund. să respirăm într-o manieră egală (inspiraţia şi expiraţia să aibă aceeaşi intensitate). pentru prima dată în cadrul acestui complex procedeu spiritual de contactare a entităţilor angelice. toate aspectele KARMA-ice negative pe care acum suntem gata să le abandonăm. aceste stări-problemă KARMA-ice se înscriu printre cele enumerate de noi anterior). la nivelul corpului astral (MANOMAYA KOSHA). din fiinţa noastră. De obicei. să ne asiste şi să ne inspire în rezolvarea acelei probleme. infuzând în locul lor vitalitate şi bucurie exuberantă. După aceasta. după care vom respira profund de 7 ori.. cu cât vom practica mai sistematic acest exerciţiu simplu de purificare şi relaxare psihomentală. În plus. corpul nostru "îşi aminteşte" de tot ce s-a petrecut în actuala existenţă fizică. La omul obişnuit însă. iar corpurile superioare "îşi amintesc" (chiar dacă noi nu suntem conştienţi de asta) şi trăirile noastre din alte existenţe.. ne poate ajuta foarte mult în acest efort conştient de purificare spirituală. Atunci când sesizăm că suntem pregătiţi să ne eliberăm de o anumită problemă. aşa cum am arătat în lecţiile referitoare la manifestările celor 5 TATTVA-e esenţiale. cea mai mare parte a acestor amintiri rămâne înmagazinată în subconştient. Cu alte cuvinte. Într-adevăr. ne vom concentra din nou atenţia asupra respiraţiei. Prin urmare. vom relua de pe lista noastră cu obiecţii şi stări-problemă. Putem chiar să rostim mental (sau cu voce tare). pe cât posibil. suntem pregătiţi pentru adevărata relaxare şi detaşare spirituală.

După aceasta. În ceea ce priveşte puterea de a ierta. ne va umple de încântare. este vorba aici de trezirea . senzaţia de a fi întinerit cu 10 ani. care există mai mult sau mai puţin latent în noi. Practicând sistematic exerciţiul simplu de relaxare şi detaşare spirituală. Pentru a putea ierta. precum şi întregii Naturi pentru că a primit de la noi energia negativă (inferioară) pe care noi am eliminat-o. trăirea şi amplificarea puterii de a ierta. Această tehnică foarte simplă de relaxare şi detaşare spirituală este deosebit de eficientă. ne vom dezvolta cu uşurinţă capacitatea de a ne elibera de asemenea sentimente inferioare. tradiţia creştină este şi ea plină de exemple care confirmă această viziune spirituală (chiar şi în rugăciunea "Tatăl Nostru" se face referire directă la acest aspect: "şi iartă. vom trece la problema următoare. îngerului nostru păzitor (sau entităţii angelice invocate). conştient sau nu. Etapa a 4-a: Aspiraţia divin.integratoare Această etapă a procedeului complex de punere în stare de rezonanţă cu sferele subtile de existenţă ale îngerilor ne face să fim mult mai deschişi (elevat-receptivi) şi în acelaşi timp mult mai focalizaţi asupra acestor tărâmuri subtile superioare. Această latură . În această direcţie. odată trezită. generându-ne sentimente şi trăiri negative pe care. Cu alte cuvinte. trebuie să ştim că neputinţa de a trece peste greşelile celorlalţi faţă de noi ne paralizează şi ne blochează progresul nostru spiritual. senzaţie care adeseori este descrisă de vorbirea populară prin expresia: "Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă". Relaxarea şi detaşarea spirituală reprezintă cheia puterii de a ierta. de fericire şi de uimire transfiguratoare. atunci când este vorba să îi putem ierta pe alţii. de cele mai multe ori. dar sigur. De fapt. de atâtea ori moare un rău pe lume".a fiinţei noastre.unei probleme KARMA-ice se resimte ca o euforică şi intensă senzaţie de uşurare (relaxare şi detaşare). ataşându-ne de multe ori insidios. marele înţelept şi iluminat BUDDHA spunea că "de fiecare dată când ierţi răul care ţi-a fost făcut. etc). .pe deplin conştientă şi lucidă . resentimentele şi mânia. până vom epuiza toate aspectele KARMA-ice negative de pe lista noastră.a copilului divin.pentru mulţi nebănuită . spontan. pentru asistenţa şi inspiraţia sa plină de dragoste. precum şi noi iertăm greşelile greşiţilor noştri"). dorinţa de răzbunare. le vom purta mereu după noi.ne nouă greşelile noastre. operând uneori chiar veritabile miracole în ceea ce priveşte condiţia existenţială a practicantului. urmând aceleaşi etape. de persoana sau de situaţia pe care nu am putut-o ierta. stare care ne va permite intrarea spontană şi fără nici un fel de efort în comuniune telepatică inefabilă cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. armonizarea profundă a relaţiilor cu cei din jur. Vom mulţumi. Astfel. trebuie să eliminăm din fiinţa noastră durerea. în fiinţa acestuia survin numeroase transformări minunate (instalarea unei senzaţii euforice de bucurie şi de pace interioară. în continuare. frustrarea. noi înşine avem nevoie să ne cerem iertare pentru că nu ne-am putut realiza încă idealurile morale şi spirituale şi pentru că ne-am lăsat pradă unor asemenea comportamente autodistructive. pe de altă parte. fericit şi mereu atent.

putem să fim preponderent "vizuali". evocarea telepatică a sublimei "muzici a sferelor cosmice". etc. rănită. starea de aspiraţie pură şi intensă către sublimele tărâmuri angelice se poate amplifica în fiinţa noastră prin foarte multe modalităţi deja cunoscute de noi şi prezentate pe larg în cadrul cursului nostru de YOGA integrală. fie "gustativi". însă trebuie să ne fie foarte clar că dincolo de orice tehnici şi procedee. fie chiar prin simpla noastră rugă sinceră şi fierbinte (intensă) către Dumnezeu. în sensul intensificării aspiraţiei noastre spirituale. această etapă de aspiraţie divin integratoare nu este atât o tehnică rigidă. suntem cu adevărat gata să comunicăm aproape oricând cu îngerul nostru păzitor (în primul rând) precum şi cu alţi îngeri de lumină ai lui Dumnezeu.iar aceasta este cu putinţă deoarece această parte sublimă şi extrem de pură a sufletului nostru nu a fost şi nu poate fi niciodată traumatizată. fie alte procedee ce folosesc drept suport anumite sunete. în funcţie de afinităţile şi disponibilităţile (aptitudinile) individuale.). Astfel. a efervescenţei noastre creatoare. etc. Etapa a 5-a: Comuniunea spirituală propriu-zisă sau intrarea şi menţinerea în starea de rezonanţă cu entitatea sau cu ierarhia angelică invocată . fie "tactili"). Practic. această etapă a procedeului special de evocare telepatică a ierarhiilor angelice constituie o veritabilă piatră de încercare sau un fidel barometru al deschiderii noastre autentice şi sincere către Dumnezeu: numai atunci când putem sesiza foarte limpede o transformare a conştiinţei noastre. neliniştită. această stare de -aspiraţie şi de raportare cât mai clară la realitatea divină care este specifică îngerului sau ierarhiei angelice invocate. cât un joc minunat. ea trebuind însă să fie pregătită şi anticipată de practica centrării (echilibrării) interioare şi de aceea a relaxării şi detaşării spirituale. atât fizice (de exemplu: identificarea cu mesajul profund spiritual al unor bucăţi muzicale sublime sau utilizarea unor structuri sonore special alese pentru sincronizarea şi armonizarea emisferelor cerebrale (de tipul BRAIN-MACHINE). aspecte foarte strâns legate de predominanţele individuale pe care le prezintă cele 5 TATTVA-e fundamentale în aura noastră) ne va fi mai uşor să abordăm un procedeu sau altul. De fapt. "auditivi" sau "senzitivi" (aceasta însemnând fie "olfactivi". către un mare model divin (IISUS CRISTOS) sau chiar către îngerul nostru păzitor (ori către alţi îngeri de lumină). etc). fie prin diferite alte procedee de meditaţie prin care ne putem eleva cât mai mult nivelul de conştiinţă şi care ne sunt mai accesibile. cât şi subtile (de exemplu: LAYA YOGA cu MANTRA unei Mari Puteri Cosmice . precum şi în sensul "trezirii" cât mai profunde a sufletului nostru. Astfel.cel mai bine cu acea Mare Putere Cosmică despre care ştim ori intuim că guvernează îngerul sau ierarhia angelică invocată.). în funcţie de predominanţa noastră senzorială (după cum ştim deja. poate fi amplificată utilizând fie procedee de vizualizare creatoare (de exemplu: conştientizarea şi acumularea în fiinţă a unor curenţi subtil coloraţi cât mai elevaţi şi mai adecvaţi scopului urmărit. frustrată sau îndurerată. ceea ce este esenţial pentru obţinerea stării de rezonanţă cu lumile sublime angelice este starea de puritate sufletească şi de aspiraţie nestăvilită către Dumnezeu! Prin urmare. identificarea inefabilă (SAMYAMA) a făpturii noastre cu anumite YANTRA-e speciale secrete de facilitare a comuniunii cu ierarhiile angelice.

Pentru aceasta. deschidem ochii şi scriem această întrebare în caietul nostru. . care există permanent în gloria şi în lumina atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu). prezenţă tot mai apropiată de noi. putem chiar să îl rugăm pe îngerul nostru păzitor să ne inspire sau să ne ajute în rezolvarea unor probleme sau dificultăţi cu care ne confruntăm sau chiar să ne răspundă telepatic la unele întrebări de natură spirituală. fără nici un fel de echivoc. îngeraşul meu" şi/sau putem utiliza ca fond muzical bucata muzicală folosită drept suport pentru exemplificarea specială cu îngerul nostru păzitor. urmărim să devenim conştienţi de prezenţa îngerului nostru păzitor. comunicarea inefabilă cu îngerul nostru păzitor sau cu alţi îngeri ne va oferi o "cheie" foarte importantă atât pentru cunoaşterea de sine. vom proiecta apelul sau întrebarea noastră în zona inimii (ANAHATA CHAKRA). ochii închişi şi tălpile sprijinite pe sol. în situaţia în care vom primi unele mesaje telepatice precise de la îngeri. formulând totul cât mai clar. De îndată ce am reuşit să stăpânim foarte bine fiecare dintre etapele pregătitoare precedente. putem rosti mental. pentru facilitarea acestei stări de comuniune spirituală. vom urmări să stabilim o cât mai profundă şi mai continuă stare de rezonanţă între conştiinţa noastră şi conştiinţa divină a îngerului nostru păzitor. ne aşezăm pe un scaun. dacă dorim.Îngerii ne pot ajuta imens să devenim conştienţi de Eul nostru superior (Sinele Divin ATMAN. ajungând prin aceasta mult mai repede să ne cunoaştem şi menirea noastră în această viaţă. La această fază. (ANAHATA CHAKRA). În plus. putem chiar vizualiza că "aripile" sale de lumină albstrălucitoare ne îmbrăţişează întreaga fiinţă cu o dragoste divină nesfârşită şi necondiţionată. în plus. Atunci când resimţim foarte clar această divină prezenţă angelică. de voie. Încă de la început însă. este foarte bine să le notăm într-un caiet ca şi cum am scrie un text sub dictare. După ce am realizat lăuntric o stare de cât mai mare "transparenţă" mentală (vid mental). care este oricând gata să ne răspundă. fără a căuta deloc să analizăm sau să privim într-un mod critic respectivul mesaj în momentul scrierii lui. Atunci când simţim lăuntric că aceste cuvinte (ale întrebării noastre de ordin spiritual) au "pătruns" în dimensiunea subtilă a inimii. precum şi înzestrările noastre spirituale pe care deocamdată le menţinem într-o stare latentă. după care închidem din nou ochii. din cadrul lecţiilor practice ale cursului nostru de YOGA integrală. rugăciunea "înger. vom căuta să evocăm şi să percepem prezenţa divină a îngerului nostru păzitor. conştientizând cât mai profund sensul cuvintelor. aspect care ne va conferi o extraordinară stare de fericire şi o considerabilă expansiune a câmpului conştiinţei noastre individuale. orientându-ne atenţia în zona inimii (ANAHATA CHAKRA). cu coloana dreaptă. putem aborda cu succes această fază de comuniune spirituală inefabilă propriu-zisă cu sferele subtile angelice. cât şi pentru cunoaşterea şi înţelegerea celorlalţi. Un exerciţiu simplu de deschidere a fiinţei noastre faţă de îngerul nostru păzitor În spaţiul nostru sacru pregătit şi încărcat subtil anterior. Respirăm calm şi uşor.

plini de recunoştinţă pentru acest ajutor divin care ne-a fost acordat. "Simţeam că sunt cuprinsă toată într-un ocean de iubire şi că sunt eliberată de toate suspiciunile şi îndoielile mele. după care vom scrie tot ceea ce suntem atunci inspiraţi să scriem în legătură cu (ca răspuns la) întrebarea noastră. LARRY. stiloul i-a rămas imobil între degete. păstrând mereu. vom aspira cât mai intens să primim un răspuns din partea îngerului nostru păzitor. de asemenea şi facilitarea contactării telepatice a unor mari înţelepţi şi realizaţi spiritual. gnomi etc. stările sau emoţiile care vor surveni în acel moment. de inspiraţie sublimă etc. Iată.. atât în minte cât şi în inimă întrebarea noastră. graţie ajutorului şi ghidării spirituale primite de la îngerul nostru păzitor. După ce am realizat comuniunea spirituală (starea de rezonanţă) cu îngerul nostru păzitor. la doi practicanţi din Occident: După ce a realizat cu succes etapele precedente ale procedeului. Un inginer informatician. de acceptare plină de înţelepciune a fiinţei noastre. vom putea remarca ulterior că ne este posibil . de profesie ziaristă. a închis ochii şi şi-a întrebat îngerul păzitor: "Ce vrei să-mi spui acum?". sentimentele profunde şi intense de iubire divină. care era iniţial . sunt tot atâtea dovezi ale contactării unei divine entităţi angelice luminoase. De exemplu. spontan. deşi era pregătită cu caietul pe genunchi şi cu stiloul în mână ca să-şi noteze orice mesaj ar fi primit. de protecţie divină. vom nota deci cu multă atenţie şi luciditate atât ideile care ne apar. Pentru prima oară în cariera ei de ziaristă. două reacţii individuale tipice provocate de evocarea îngerului păzitor prin intermediul acestui procedeu special. GILDA. spre exemplu. a relatat ea ulterior. Pentru a putea identifica cu precizie influenţa subtilă angelică pe care o contactăm. Pentru prima oară mă simţeam cu adevărat iubită. cu o dragoste nesfârşită şi supraumană!" Al doilea caz pe care-l prezentăm evidenţiază o reacţie mai curând fizică în momentul contactării telepatice a îngerului păzitor. trebuie să ne observăm cu multă atenţie şi luciditate starea lăuntrică pe care o resimţim în timpul comuniunii propriu-zise cu entitatea angelică invocată. Atunci. după care vom deveni foarte atenţi (şi "transparenţi" lăuntric) la toate gândurile.În continuare. ale căror "voci" sau manifestări vor fi distincte de acelea ale îngerului nostru păzitor.de regulă acest răspuns primit ne va da automat şi o "pregnantă şi certă senzaţie de "uşurare" şi de limpezire (clarificare) interioară cu privire la acea întrebare sau la acea problemă) vom mulţumi din tot sufletul lui Dumnezeu şi îngerului nostru păzitor.să contactăm telepatic şi alte entităţi angelice sublime.): Vom putea constata. salamandre. senzaţiile şi starea noastră lăuntrică. ea a uitat să mai ia cu conştiinciozitate notiţe. În plus. de pace interioară euforică. în schimb strălucea toată de fericire: „N-am mai trăit niciodată până acum un sentiment de iubire atât de copleşitor ca atunci când am auzit interior vocea îngerului meu". cât şi imaginile interioare. sentimentele.dacă dorim aceasta . În final (adică atunci când avem sentimental clar şi pregnant că ni s-a răspuns la acea întrebare sau că ni s-a oferit soluţia respectivei probleme . a Marilor Puteri Cosmice şi chiar a stării de inefabilă şi beatifică rezonanţă cu Dumnezeu însuşi. ondine. o uşurinţă şi mai mare putând eventual să întâmpinăm în situaţia în care urmărim să intrăm în stare de rezonanţă cu entităţile care fac parte din cadrul aşa-numitelor "spirite ale naturii" (fee sau zâne. ei au început să-i curgă lacrimi de fericire pe faţă în momentul în care a primit răspunsul îngerului.

Întotdeauna. furnicături în zona cefei. devenind . principala problemă care i-a întârziat (lui LARRY) comuniunea cu el: sentimentul că el (LARRY) nu merită aşa ceva. îngerul său păzitor i-a subliniat. "Cum aş putea să te chem cu mai multă uşurinţă?". îngerul păzitor al lui LARRY i-a "atins" (purificat) mai întâi inima (ANAHATA CHAKRA. ajutorul dezinteresat şi protecţia divină. Deoarece mai menţinea în el o anumită doză de scepticism şi de neîncredere. un parfum sublim şi inexplicabil printr-o cauză exterioară (fizică) etc.după spusele lui . exact ca. În acest caz. Atunci când începem să ne eliberăm de vechile noastre bariere şi închistări mentale şi . Din punct de vedere practic.destul de sceptic cu privire la eventualitatea recepţionării unor mesaje angelice. LARRY nu a simţit nici un fel de stare interioară modificată faţă de cea obişnuită. -A doua metodă constă într-o dialogare efectivă şi interactivă cu îngerul nostru păzitor. acolo un fel de burete pe care îl storci. Cu alte cuvinte. fără nici un fel de ezitări sau tatonări. el a avut însă " o senzaţie amuzantă şi plăcută în inimă. pentru că el era obişnuit să-şi blocheze şi să-şi reprime sentimentele. După ce primul contact telepatic cu îngerul nostru păzitor a fost stabilit. ne vor sta la dispoziţie de acum înainte mai multe metode de a intra într-o sublimă şi inefabilă stare de rezonanţă cu el. senzaţii de răcoare plăcută."şi mai matură şi mai drăgălaşă" datorită intrării ei în stare de comuniune cu îngerul său păzitor. etapă cu etapă. numai pentru că iubita lui se transformase spiritual foarte mult în urma aplicării cu succes a acestui procedeu. -Prima dintre ele constă în a pune mai întâi o întrebare de ordin spiritual şi de a ne deschide apoi cât mai mult sufletul faţă de îngerul nostru păzitor pentru a primi un răspuns de la el. putem recurge cel mai uşor la două modalităţi principale. s-a hotărât totuşi să aplice şi el acest procedeu special de punere în rezonanţă cu divinele sfere angelice. şi nu la nivel emoţional. LARRY îşi percepea îngerul păzitor la nivel fizic. aceasta 1-a încurajat să persevereze în practicarea acestui procedeu. în plan subtil) înainte de a se adresa direct. sa tentativă în această direcţie. această tehnică) până când a primit următorul mesaj telepatic de la îngerul său păzitor: "Eşti îndeajuns de bun şi îndeajuns de inteligent: meriţi să fii iubit chiar aşa cum eşti". Atunci când Larry a înţeles că sufletul său era pe cale să se deschidă. ”Care sunt înzestrările native de care mă pot folosi mai mult în evoluţia mea spirituală?". În timpul acestor stări de comuniune (rezonanţă) telepatică cu îngerii de lumină se mai pot manifesta destul de frecvent şi alte senzaţii fizice: fiori. La prima. "La ce şi cum pot fi mai util celorlalţi?" etc. Ca modele pentru aceste întrebări de ordin spiritual putem să recurgem la următoarele exemple: "Care este menirea mea în această viaţă?''. „Care este numele tău?". pentru a-i primi inspiraţia. lui Larry i-au fost necesare încă alte trei tentative (a mai aplicat de trei ori. lacrimi de fericire. francheţea este imperios necesară pentru stabilirea unei adevărate stări de comuniune cu entităţile angelice. după care îl laşi să-şi revină. "Care este cel mai bun mod de a comunica cu tine?". "De ce anume am mai multă nevoie în această etapă în care mă găsesc?".

va interveni în mod providenţial în viaţa noastră pentru a ne ajuta să atingem acest obiectiv. întocmai ca într-o conversaţie cu o fiinţă foarte dragă. O altă variantă a acestui exerciţiu constă în a folosi în locul carneţelului şi creionului. Îngerul nostru păzitor. prin etapele precedente de centrare. putem recurge oricând la exerciţiul următor atunci când urmărim să dialogăm telepatic cu el. cu coloana dreaptă. ne deschidem lăuntric ca să recepţionăm telepatic răspunsul pe care ni-1 transmite îngerul nostru păzitor. dar ferm. răspuns pe care îl vom scrie imediat aşa cum l-am primit. un reportofon. sesizând totodată că suntem înconjuraţi şi aureolaţi de iubirea sa pură. Înainte de a-1 aborda. căutând să-1 primim cu toată inima în sufletul nostru. în modul descris anterior. nesfârşită. lui Dumnezeu şi îngerului nostru păzitor pentru acest divin ajutor. Un exerciţiu simplu de dialogare telepatică cu îngerul nostru păzitor După ce am reuşit să ne deschidem lăuntric suficient de mult faţă de îngerul nostru păzitor. Ca o remarcă generală: este bine să ştim că o dată ce starea noastră de apropiere şi de intimitate sufletească faţă de îngerul nostru păzitor devine tot mai profundă. În continuare. Tehnica propriu-zisă Ne aşezăm mai întâi pe un scaun sau într-o postură de meditaţie. având lângă noi un carneţel şi un creion. . cât şi răspunsurile pe care le primim de la îngerul nostru păzitor. Urmărim să evocăm şi să simţim cât mai plenar prezenţa divină a îngerului nostru păzitor. necondiţionată. formulăm o întrebare care ne preocupă şi orientăm această întrebare blând. cu atât ei ne vor comunica mai multe informaţii spirituale utile pentru noi. este bine însă să trecem mai întâi din nou. în zona inimii (ANAHATA CHAKRA. În acelaşi timp respirăm conştient. ni se vor revela adevăratele noastre calităţi şi daruri spirituale. În final. aceasta implicând bineînţeles să formulăm verbal atât întrebările noastre. după consacrarea consecinţelor acestei acţiuni evocatorii către Dumnezeu. putem să ne formulăm lăuntric (la nivelul lui ANAHATA CHAKRA) şi apoi în scris. în spaţiul nostru sacru. prin procedeele de relaxare şi detaşare spirituală (etapa a 3-a a acestei tehnici speciale). plini de recunoştinţă. continuând în acest mod până când considerăm că am înţeles foarte bine acea intervenţie angelică inspiratoare. o altă întrebare legată de răspunsul angelic primit anterior şi să i-o adresăm îngerului nostru păzitor. Atunci când putem resimţi foarte clar că întrebarea noastră a fost localizată la acest nivel (ANAHATA CHAKRA).emoţionale. Cu cât vom dialoga (telepatic) mai mult cu îngerii. o vom scrie în carneţel şi o vom adresa mental îngerului nostru păzitor. în plan subtil). fără a căuta deloc să-1 analizăm acum. îi vom mulţumi din tot sufletul. După aceasta. în colaborare cu alţi îngeri de lumină. într-o stare de cât mai mare transparenţă interioară (vid mental). putem recurge la acest dialog telepatic chiar şi pentru întrebări legate de viaţa noastră de zi cu zi. chiar şi mai sumar. relaxare (detaşare) şi aspiraţie integratoare. întocmai ca atunci când ne-am adresa celui mai apropiat şi mai iubit prieten. Apoi.

învaţă să-ţi placă ceea ce faci. armonie. ajutându-ne foarte mult (direct proporţional cu deschiderea noastră lăuntrică faţă de el) să depăşim cu succes toate problemele şi dificultăţile cu care ne mai confruntăm. -Serviciul meu actual îmi convine. pe care nu-1 pot suporta. Dacă vei reuşi să înfrunţi cu curaj şi cu fermitate aceste aspecte negative. Prin urmare. Aceasta te va apropia de Dumnezeu şi va face munca ta mult mai utilă celorlalţi oameni. şeful său a fost mutat într-un alt post. dat şi-a dat seama.Pentru exemplificare. vei înţelege. Dacă îţi place ceea ce faci. Etapa a 6-a: Integrarea noastră spirituală în dimensiunea subtilă (lumea angelică sau tărâmul ierarhiei angelice) care a fost evocată Această etapă a acestui procedeu special survine în mod firesc pe măsură ce vom aprofunda tot mai mult starea de comuniune spirituală inefabilă (intrarea şi menţinerea în stare de rezonanţă) cu îngerul sau cu ierarhia angelică invocată. te rog. iar GERALDINE a fost promovată într-un post de conducere. vom descoperi gradat că aceste momente de intimitate cu el constituie o extraordinară şi sublimă sursă de fericire divină. tot ceea ce avem de făcut în această fază este doar să menţinem fără întrerupere şi să aprofundăm chiar cât mai mult starea de comuniune spirituală descrisă anterior. care a început după aceasta să se gândească mai profund la tot ceea ce considera ea mai înainte că o deranja la şeful ei. de fapt ea însăşi nu fusese niciodată până atunci cu adevărat conştientă de aceasta (de valoarea ei profesională şi umană). şeful ei o critica adesea şi nu o felicita decât foarte rar. Ce ar trebui să fac în această situaţie? ." Acest mesaj a impresionat-o foarte mult pe GERALDINE. dacă la primele contacte angelice telepatice este posibil ca acest sentiment de comuniune spirituală să fie destul de vag (putem percepe doar o "prezenţă" misterioasă şi inefabilă).Fă ceea ce este bine şi îţi place cel mai mult să faci. de asemenea. la şeful tău? Orice ar fi aceasta. GERALDINE: -"Spune-mi. echilibru şi inspiraţie divină. Dacă nu poţi. că. Astfel. oferim în continuare un foarte scurt dialog telepatic de acest gen. dar nu mă înţeleg deloc cu şeful meu. nu este vorba decât de anumite aspecte pe care nu le poţi suporta nici în fiinţa ta. paradisiacă. Principala ei nemulţumire era legată de faptul că. de fapt. însă în mod cu totul neaşteptat. vom descoperi treptat (în funcţie de consecvenţa noastră în realizarea practică a .Ce nu-ţi place. dialog consemnat de o altă practicantă din Occident. Atunci ea a realizat faptul că şi-ar fi dorit ca superiorul ei să-i recunoască valoarea. vei face totul cu dragoste şi din tot sufletul. ce să fac în legătură cu serviciul meu actual? -Urmează-ţi vocea inimii. Pe măsură ce vom persevera şi vom progresa în acest exerciţiu simplu de comunicare spirituală cu îngerul nostru păzitor. Ghidul nostru divin (care este îngerul nostru păzitor) ne va aduce în viaţa de zi cu zi din ce în ce mai multă putere. deşi deosebit de conştiincioasă chiar şi în cele mai mici detalii la serviciu.Ce înseamnă asta? . . la 6 săptămâni după aceasta. Dialogul ei cu îngerul ei păzitor a făcut-o să rămână mai departe la locul ei de muncă.

Ceea ce ne este deci necesar înainte de toate pentru a atinge această divină integrare angelică sunt continuitatea şi consecvenţa în starea de comuniune spirituală cu îngerul sau cu ierarhia angelică evocată. inspiraţii şi intuiţii pe care este foarte bine să le notăm sau să le reproducem imediat după aceea. artă. ajutorul angelic este deosebit de intens. precum şi capodoperele artistice divin inspirate au fost posibile datorită acestei stări de integrare spirituală (voită sau spontană) în divinele sfere (lumi paralele) angelice. Totodată. şi prin asocierea noastră. Astfel. tentaţii inferioare. ca grup. lipsită de egoism şi în care oamenii pot intra cu cea mai mare uşurinţă (fie individual. vom stabili gradat (mai ales în România. întrajutorare dezinteresată şi înţelepciune.acestei tehnici speciale) noi şi noi aspecte şi nuanţe ale stării noastre de comuniune angelică sau putem chiar avea spontan unele imagini foarte clare ale sferei subtile de manifestare specifice îngerului sau ierarhiei angelice evocate. cu îngerii de lumină ai lui Dumnezeu. YOGA. prin asocierea cu alte fiinţe care aspiră şi ele la desăvârşirea spirituală (de exemplu unii colegi cu care deja avem sau ne-am format în timp unele afinităţi profunde (de aspiraţie. atenuându-ne sau chiar blocându-ne astfel elanul cel pur şi intens al sufletului către Dumnezeu. acest lucru fiind. de comunicare etc. e bine să ştim că proiecţia subtil-integratoare a conştiinţei noastre în aceste tainice tărâmuri subtile ne poate oferi de multe ori cu uşurinţă . putem acum să înţelegem că nenumărate descoperiri geniale binefăcătoare. acest model de comunitate umană. să aprofundăm şi mai mult starea noastră de rezonanţă cu aceşti curenţi mentali superiori. apropiere sufletească. apelarea şi mai intensă a îngerilor de lumină ne va ajuta extraordinar de mult să depăşim toate aceste bariere. odată ajunşi la acest nivel profund de comuniune integratoare. vom descoperi în schimb adevărata stare de libertate.). de trăire. de . iar aceasta este valabil în special în grupurile spirituale. cât mai fidel. va fi foarte curent. expansiune şi creativitate divin integrată şi bazată pe trezirea inimii (sufletului). Astfel. geniale) în domeniul de manifestare (cunoaştere. orgolii. dificultăţi sau capcane pe care ni le întinde egoul exacerbat. limitate şi stereotipe. religie. pornind de la ele. egoul mai poate interveni uneori cu anumite influenţe perturbatoare (egoisme.)). iertare. Într-adevăr. unde datele spirituale subtile facilitează foarte mult acest gen de orientări divin inspirate) bazele unui nou tip de relaţii interumane. care arată că într-o perioadă de cel mult 100 de ani. în care noi ne proiectăm subtil. etc) chiar şi la practicanţii ceva mai avansaţi.chiar stări de iluminare spirituală (SAMADHI). sau chiar în grup) în comuniune spirituală inefabilă cu entităţile angelice luminoase. multe fiind mesajele recepţionate de unii practicanţi ai acestui procedeu special. aşa cum am arătat anterior. În această situaţie. cosmici (anumite inspiraţii divine. În plus. În această direcţie. specific (propriu) îngerului evocat. fie în cuplu. relaţii bazate pe iubire necondiţionată. înţelegere. îndeosebi practica relaxării şi a detaşării spirituale (care a fost descrisă anterior) ne poate sprijini foarte mult în această direcţie. etc. Învăţând astfel treptat să renunţăm la atitudinile şi la viziunile noastre egotice.mai ales în cazul acelora (tărâmurilor) specifice ierarhiilor angelice superioare . pentru ca ulterior. vom putea recepţiona cu uşurinţă anumiţi curenţi mentali superiori.

pentru o cât mai bună relaxare şi deconectare interioară (psihomentală). Vom vizualiza aici (la nivelul lui AJNA CHAKRA) un focar de lumină alb-strălucitoare. Un exerciţiu simplu pentru uşurarea şi aprofundarea comuniunii telepatice cu îngerul nostru păzitor sau cu o altă entitate angelică superioară. simultan căutăm să realizăm o cât mai profundă stare de fuziune (LAYA YOGA) cu BIJA MANTRA lui AJNA CHAKRA. tot reunite. putem fie să-i cerem pur şi simplu plini de candoare îngerului evocat să reia mesajul de la început. un element decisiv pentru trecerea deplină a umanităţii într-o nouă perioadă de maximă înflorire spirituală (SATYA YUGA). AUM. cât mai profund. asupra "celui de-al treilea ochi" (AJNA CHAKRA).altfel. VAJRASANA etc. După aceasta ne vom deplasa vârfurile degetelor. însă ele împrăştie adesea starea de deschidere şi de receptivitate superioară pe care o dobândisem atât de greu. în zona din mijlocul frunţii. ne vom concentra atenţia asupra actului respirator. prin alunecare. Într-o asemenea situaţie. în vederea obţinerii integrării spirituale în sfera subtilă de manifestare a acelui înger (continuare) Aşezaţi într-o postură de meditaţie (SIDDHASANA. cu coloana dreaptă şi menţinând ochii închişi.) sau chiar pe scaun. dacă dialogul nostru este blocat. În mod similar. Vizualizăm şi la acest nivel trezirea unui focar de lumină alb-strălucitoare în timp ce urmărim să realizăm şi să menţinem o cât mai profundă stare de fuziune (LAYA YOGA) cu GAYATRI MANTRA. fără să intervenim însă absolut deloc în mersul său firesc. reunite. exact ca la exerciţiile precedente. pot să fie destul de frecvente la începutul practicii propriu-zise. De exemplu. convorbirea noastră poate avea unele întreruperi. În continuare ne deplasăm vârfurile degetelor. întreaga musculatură corporală. etc. atunci când începem să recepţionăm o comunicare angelică. aflat (fizic vorbind) la mare distanţă. fie să reintrăm în starea de rezonanţă cu el prin reluarea integrală a exerciţiului simplu de evocare telepatică a îngerului nostru păzitor ori a unei alte entităţi angelice superioare. cu a vorbi la telefon cu un foarte bun prieten. în zona din spatele cutiei craniene (regiunea occipitală a craniului). în plus. "Incredibil!". în zona creştetului. Conştientizăm apoi activarea unei linii energetice (a unui canal energetic subtil) de lumină alb-strălucitoare. către ceafă. într-o anumită măsură. dacă linia telefonică nu este foarte bună. PADMASANA.. mesajele angelice se pot opri uneori la mijlocul unei fraze sau îşi pot schimba brusc semnificaţia. reacţiile interioare de tipul: "Extraordinar!". legând între ele aceste 2 zone ale capului (respectiv zonele de proiecţie fizică a lui AJNA CHAKRA şi SAHASRARA). "Ce interesant!". pentru a restabili astfel legătura telepatică (starea de rezonanţă sau acord subtil). zonă aflată într-o strânsă legătură cu un . Aşezăm vârfurile degetelor de la mâna dreaptă. A dialoga telepatie cu îngerii este asemănător. "Ah! Am reuşit!". aceasta arată fără îndoială intervenţia ego-ului nostru (din această cauză este atât de important să fim într-o cât mai stabilă stare de vid mental şi să nu intervenim absolut deloc asupra acestor mesaje). mai întâi ne deconectăm global.

va acţiona întocmai ca un sui-generis "emiţător intern" permiţându-ne evocarea şi contactarea telepatică mult mai uşoară şi eficientă a entităţii angelice cu care dorim să intrăm în contact (în stare de rezonanţă). altfel spus. reunite. cu atât ea ne va face mai apţi de a intra şi de a ne menţine într-o stare de comuniune spirituală cu îngerul sau cu ierarhia angelică pe care dorim să o evocăm. Vizualizăm la acest nivel dinamizarea unui al treilea focar de lumină alb strălucitoare şi conştientizăm după aceea activarea unei alte linii energetice (canal energetic subtil) de lumină alb strălucitoare care uneşte acest punct focar de zona creştetului (SAHASRARA). reunite. ne vom aşeza vârfurile degetelor fiecărei mâini. chiar prin centrul acestuia. vom trece şi la crearea (dinamizarea) unui circuit subtil-energetic similar care să ne faciliteze cât mai mult receptarea mesajelor angelice. Apoi ne readucem vârfurile degetelor de la mâna dreaptă. realizând astfel o sui-generis TRIANGULAŢIE energetică interioară între AJNA CHAKRA. după ce am conştientizat cât mai bine acest TRIUNGHI DE FORŢĂ. Vom vizualiza apoi şi la nivelul acestor puncte parietale (zona tâmplelor) trezirea a câte unui focar subtil de lumină alb-strălucitoare şi conştientizăm activarea unei linii energetice (circuit subtil) de lumină alb-strălucitoare care uneşte aceste 2 puncte focar şi intersectează triunghiul energetic descris anterior. la nivelul lui AJNA CHAKRA. Conştientizăm acum cea de-a treia linie energetică (canal subtil) de lumină alb strălucitoare. Cu cât această structură-reţea subtilă este mai activă (prin vizualizare creatoare şi prin conştientizarea acestei energizări). LALANA CHAKRA şi SAHASRARA. După realizarea cu succes a acestei prime etape a acestui procedeu simplu (crearea "emiţătorului" nostru). conform desenului schematic din figura 1. odată dinamizată. În continuare. pe tâmple) în aşa fel încât aceste puncte simetrice să se afle la aceeaşi înălţime cu centrul geometric al triunghiului de forţă descris anterior.centru secundar de forţă foarte important. pe câte un punct situat deasupra fiecărei urechi (degetele mâinii stângi deasupra urechii stângi şi degetele mâinii drepte deasupra urechii drepte sau. tot reunite. LALANA CHAKRA.simultan cu menţinerea unei stări de cât mai . vizualizând şi aici trezirea a câte unui focar subtil de lumină alb-strălucitoare. conştientizăm apoi unirea acestor două puncte focar prin intermediul unei linii energetice (canal subtil) de lumină alb-strălucitoare. Această structură energetică. Pentru aceasta. ne vom plasa vârfurile degetelor de la fiecare mână. la nivelul urechilor (mâna stângă la nivelul urechii stângi şi mâna dreaptă la nivelul urechii drepte). După aceasta plasăm vârfurile degetelor reunite ale mâinii drepte pe zona anterioară a gâtului (VISHUDDHA CHAKRA în plan subtil . a acestui triunghi de lumină care leagă zona occipitală (LALANA CHAKRA) de AJNA CHAKRA.

putem chiar interfera inconştient cu unele entităţi inferioare din invizibil. O cauză foarte frecventă a întreruperii stării de comuniune spirituală cu entitatea angelică evocată o constituie diferitele noastre dorinţe egotice. în dimensiunea (lumea subtilă paralelă) specifică acelui înger. este posibil. ca în desenul din figura 2.cel puţin pe durata practicării acestui procedeu spiritual . realizând astfel un alt TRIUNGHI de forţă (TRIANGULAŢIE energetică subtilă). în locul îngerului evocat. practic. Această structură energetică triunghiulară. vom putea acum să transmitem îngerului întrebările noastre de la nivelul TRIUNGHIULUI energetic emiţător şi vom resimţi mai uşor răspunsul său la nivelul TRIUNGHIULUI energetic receptor.profundă fuziune (LAYA YOGA) cu BIJA MANTRA lui VISHUDDHA CHAKRA) şi vizualizăm aici un al treilea punct-focar subtil de lumină alb-strălucitoare. Vom constata atunci că aceste sui-generis TRIANGULAŢII energetice se vor reactiva tot mai uşor. Pentru a elimina această eventuală sursă de perturbare a stării noastre de rezonanţă cu sublimele entităţi angelice. în faza de integrare spirituală. Cu alte cuvinte. în plus. Putem recurge după aceasta la dinamizarea acestor două TRIUNGHIURI energetice descrise mai sus (de emisie şi recepţie) ori de câte ori dorim să stabilim o p legătură (o comunicare subtilă) cu entităţile angelice luminoase. trebuie ca înainte de a adresa îngerului evocat o întrebare referitoare . în anumite condiţii (îndeosebi atunci când fiinţa se confruntă cu unele dorinţe şi rezonanţe rele sau inferioare). când aceste dorinţe egotice sunt foarte intense. teama de eşec (în legătură fie cu problema respectivă. va constitui "receptorul" nostru angelic. Polar opus dorinţelor. Tocmai din această cauză este foarte important să ne debarasăm mentalul . atunci când îi punem îngerului evocat o întrebare sau îi cerem un sfat în legătură cu o problemă care pentru noi este foarte importantă "fixaţia noastră mentală" asupra acelei probleme sau idei particulare poate uneori altera sau chiar denatura informaţia primită. conform dorinţelor sau aşteptărilor noastre. Astfel.de toate emoţiile egotice şi de toate ideile preconcepute referitoare la problema respectivă. fără nici un alt fel de elemente preliminare. odată dinamizată. să se manifeste o entitate inferioară (atrasă de rezonanţele respective ale fiinţei). care mai pot să subziste şi în timpul practicării tehnicii propriu-zise de punere în contact cu lumile angelice. Conştientizăm apoi activarea a două linii energetice (canale subtile) care leagă punctulfocar din zona gâtului (VISHUDDHA CHAKRA) de cele două puncte focar de la nivelul urechilor. după numai câteva repetări ale acestui procedeu simplu. aceste două structuri energetice şi ele se vor activa imediat. prin fixaţiile şi obsesiile specifice pe care le generează în fiinţă. care va răspunde în felul dorit de solicitant. fie chiar cu stabilirea comunicării propriu-zise cu entitatea angelică evocată) reprezintă o altă importantă sursă de "zgomot" ("bruiaj") în legătura noastră telepatică (dialogul nostru) cu îngerul evocat. va fi de ajuns doar să vizualizăm direct. Pentru facilitarea stării de comuniune cu îngerul evocat şi pentru menţinerea şi aprofundarea acesteia în vederea intrării.

de jos în sus. vizualizăm canalele subtile energetice care ies gradat din BRAHMARANDHRA (zona creştetului). punându-ne cât mai franc următoarele întrebări: "Dacă se va produce exact acel lucru de care îmi este teamă. Dacă răspunsul la aceste ultime întrebări este DA. . până în SAHASRARA inclusiv conştientizând pe fiecare etaj respectiv CHAKRA). gradat întocmai ca la exerciţiul de centrare interioară descris anterior. cum o să mă simt oare? Ce o să fac atunci? Ce se va petrece după aceasta?". un alt înger de lumină) să ne inspire şi să fie alături de noi (să ne protejeze). "Sunt eu oare pregătit (gata) să abandonez complet (să mă detaşez complet de) această frică?". sesizând şi de această dată efectele profunde şi complexe generate de fiecare dintre aceste dinamizări. Chiar dacă nu simţim lăuntric că este cazul să recurgem la toate aceste 4 purificări subtile TATTVA-ice. ele sunt legate de o TATTVA sau de alta dintre cele patru fundamentale: de exemplu.la o chestiune foarte importantă pentru noi. APAS TATTVA. Aceste procedee foarte simple ne vor permite să "intrăm" conştient în zonele mai profunde ale corpului nostru subtil pentru a debloca eventualele tensiuni şi blocaje subtile care ne produc acele sentimente de teamă sau de nesiguranţă (evident. cu spatele drept şi ochii închişi. la nivelul aurei. PRITHIVI TATTVA şi MULADHARA CHAKRA. care sunt bazate pe dinamizarea armonioasă a celor 4 TATTVA-e de bază ale naturii umane: PRITHIVI TATTVA. telurici care ne amplifică şi ne armonizează. pentru o mai bună armonizare.începem apoi să "extragem" şi să sublimăm această energie telurică benefică la nivelul fiecărui centru de forţă. probleme legate de nesiguranţă sunt mai specifice perturbărilor lui PRITHIVI TATTVA şi MULADHARA CHAKRA. în final. după care aducem aceste energii la nivelul fiecărei CHAKRA-e de sus în jos. etc. Ne concentrăm apoi asupra actului respirator fără a interveni cu nimic în mersul său firesc şi conştientizăm în acelaşi timp. Relaxarea şi detaşarea spirituală prin intermediul lui PRITHIVI TATTVA Aşezaţi pe un scaun. de jos în sus (de la PRITHIVI TATTVA până la VAYU TATTVA). invităm (evocăm) mai întâi îngerul nostru păzitor (sau.) 1. În continuare. este totuşi bine. să le realizăm pe toate. TEJAS TATTVA şi VAYU TATTVA. că suntem legaţi (branşaţi) prin nenumărate canale subtile energetice de pământ primind astfel în fiinţa noastră curenţi benefici. "Sunt pregătit să cunosc adevărul în această direcţie?". în care suntem foarte implicaţi emoţional. deşi ne confruntăm cu teama respectivă. toată gama de efecte şi de nuanţe specifice stării de dinamizare de la acest nivel. ne orientăm atenţia din nou asupra lui MULADHARA CHAKRA. cele referitoare la manifestările dizarmonioase în plan sexual sau social sunt mai specifice perturbărilor lui APAS TATTVA şi SWADHISTHANA CHAKRA. să înfruntăm cu curaj toate temerile noastre eventuale legate de acea chestiune. legându-ne (branşându-ne) de energiile subtile benefice cosmice. eventual. începând cu SAHASRARA şi încheind cu MULADHARA CHAKRA. putem recurge cu succes la anumite exerciţii simple de relaxare şi detaşare spirituală.

la nivelul lui SWADHISTHANA CAKRA. cât şi recircularea şi reintegrarea creatoare şi purificatoare a acestor energii reziduale în mediul subtil înconjurător. îngerului evocat şi entităţii angelice guvernatoare a energiei subtile benefice a pământului (PRITHIVI TATTVA) pentru ajutorul divin acordat.purificatoare. reluând şi aici procesul de purificare lăuntrică. 2. amintirile neplăcute. în timpul fiecărei expiraţii mai sus menţionate. realizat anterior la nivelul lui MULADHARA CHAKRA: conştientizăm mai întâi.Evocăm apoi toate emoţiile. simultan. amintirile sau blocajele emoţionale de care vrem să ne eliberăm. inspirăm din nou profund pe nas şi "aspirăm" mental. Vom inspira apoi profund pe nas. îi vom mulţumi din tot sufletul lui Dumnezeu. să vizualizăm în plus coborârea acestor energii inferioare (blocaje psihomentale. Revenim gradat la conştiinţa fizică obişnuită şi apoi deschidem uşor ochii. Elementul esenţial al acestei purificări prin intermediul energiei subtile benefice a pământului este ca. Dacă este cazul (dacă nu conştientizăm suficient de bine aceste stări inferioare pentru a ne delimita de ele cât mai ferm) ne putem concentra un anumit interval de timp asupra fiecăreia dintre ele. Atunci când suntem gata să ne debarasăm complet de aceste trăiri şi tendinţe rele îi vom mulţumi lui Dumnezeu pentru lecţia de viaţă care ne-a fost oferită prin intermediul acelor amintiri neplăcute sau acelor blocaje emoţionale. În continuare. conştientizând cât mai pregnant eliminarea respectivului blocaj din fiinţa noastră. Practica acestui exerciţiu foarte simplu de purificare lăuntrică prin intermediul energiei subtile benefice a pământului (PRITHIVI TATTVA) ne va face să ne simţim mult mai stabili şi mai echilibraţi emoţional. purificatoare şi regenerantă a pământului (PRITHIVI TATTVA). Continuăm apoi în acelaşi mod pe toţi centrii de forţă următori.) prin intermediul canalelor energetice care ne unesc fiinţa cu centrul subtil al energiei benefice telurice (canale care pleacă în jos întocmai ca nişte "rădăcini" foarte fine. mai fermi şi mai plini de forţă interioară. de jos în sus. de la nivelul tălpilor şi de la baza coloanei vertebrale în pământ). relaxare şi detaşare lăuntrică prin intermediul energiilor subtile ale apei (APAS TATTVA) . prin NADI-urile care ne leagă fiinţa de centrul subtil al energiei benefice telurice. aflându-le astfel originea (cauza profundă) şi căutăm apoi lăuntric să înţelegem cât mai bine ce am avut de învăţat referitor la aceste trăiri. Vom realiza 7 asemenea respiraţii subtil. tensiuni etc. după care urmăm pas cu pas etajele descrise anterior. emoţiile inferioare. cât mai precis. după care vom expira profund şi puternic pe gură. energia subtilă benefică telurică.Un exerciţiu simplu de purificare. psihomentală. blocajele sau tensiunile interioare de care trebuie să ne eliberăm la acest nivel (SWADHISTHANA CHAKRA). Realizăm astfel atât purificarea fiinţei noastre la nivelul lui MULADHARA CHAKRA. În final. eliminând în final toate aceste blocaje psihomentale relative la SWADHISTHANA CHAKRA în sfera subtilă benefică.

după care deschidem ochii şi revenim la starea de conştiinţă obişnuită.). de la cap până la picioare. el este deosebit de eficient în special pentru a ne debarasa de ranchiună. vom intra sub duş complet goi. invidie. virgină). lene etc. În plus este bine să ştim că putem recurge la această tehnică foarte simplă şi pentru a preveni orice tensiune. îi vom mulţumi plin de recunoştinţă lui Dumnezeu şi îngerilor apei pentru lecţia de viaţă asimilată prin intermediul problemei respective şi pentru ajutorul divin acordat. astfel încât să fim stropiţi cu apă pe toată suprafaţa corpului. pe o foaie de hârtie pe care nu mai este scris nimic altceva (o foaie complet albă. malefică. într-o deplină sinceritate. invidie. gelozie sau de alte probleme relaţionale. În acest timp vom evoca. indecizie. trăsătura de caracter (aspectul rău) care ne menţine ataşaţi într-un mod egotic. În final. vom amesteca cât mai bine aceste . vom scrie mai întâi. lipsă de concentrare.inclusiv îngerul guvernator . În această etapă. amânare. energii vehiculate chiar de apa care cade peste noi (sau care ne imaginăm că se revarsă asupra noastră în varianta în care doar ne imaginăm duşul respectiv).Acest procedeu extrem de simplu este deosebit de eficient în special pentru depăşirea sentimentelor de îndoială. putând fi de exemplu. ranchiună.ai acestei TATTVA-e căutând să percepem cât mai bine influenţa şi prezenţa lor subtilă. vom împături de două ori (ca să nu fie vizibil ceea ce este scris pe ele) fiecare dintre aceste bucăţi de hârtie care conţin aspectele relaţionale rele de care vrem să ne debarasăm. realizat atunci când suntem sub duş. distinctă la nivelul aurei noastre. şovăială. entităţile subtile elementale benefice (spirite ale naturii) specifice lui APAS TATTVA precum şi îngerii de lumină . În varianta cea mai simplă a acestui procedeu. El poate fi însă realizat şi fără a recurge la duş. 3. este foarte important să conştientizăm ajutorul şi acţiunea subtil-purificatoare a entităţilor luminoase (DEVA-şilor). Un exerciţiu simplu de purificare. El nu implică neapărat un timp special consacrat pentru execuţia sa. doar imaginândune cu putere că suntem scăldaţi de o apă subtil-purificatoare. cu ochii închişi. În continuare vom vizualiza cât mai clar faptul că această energie malefică şi perturbatoare (tensiune psihică) de la nivel auric este preluată şi eliminată din aura noastră de energiile subtile purificatoare ale apei (APAS TATTVA). Ne vom concentra apoi atenţia asupra problemei sau tensiunii lăuntrice (psihice) pe care urmărim să o eliminăm din fiinţa noastră. După ce în prealabil vom consacra fructele (consecinţele KARMA-ice ale) acestui procedeu lui Dumnezeu. blocaj sau rezistenţă (rigiditate) lăuntrică neprevăzută care ar putea ieşi la iveală în timpul activităţilor noastre cotidiene. După aceasta. relaxare şi detaşare lăuntrică prin intermediul energiilor subtile binefăcătoare ale focului (TEJAS TATTVA) Deşi este vorba în cazul acestui exerciţiu de un procedeu cu multiple efecte benefice. pentru ca ea să ne fie cât mai clară. etc. Vom utiliza câte o bucată de hârtie separată pentru fiecare stare inferioară-cauză pe care ne-o obiectivăm astfel. resentimente. de o anumită persoană (gelozie. specifice energiei subtile benefice a apei (APAS TATTVA). este foarte bine dacă reuşim să o percepem chiar ca pe o energie subtilă. inferior. pentru o maximă eficienţă a acestui procedeu.

vom cere îngerului nostru păzitor informaţii referitoare atât la cauzele acestei probleme sau stări de fapt cât şi la soluţii eficiente şi rapide pentru anihilarea ei. profund clarificatoare şi extrem de utile. Simultan vom realiza acum şi partea esenţială a procedeului. acest exerciţiu subtil purificator scoate la lumină vechi probleme.bileţele şi vom extrage apoi unul dintre ele (bineînţeles. unele "scufundate" adânc în subconştient. . inclusiv îngerul guvernator al acesteia. Vom desface apoi bileţelul pe care l-am extras şi ne vom gândi cât mai lucid la situaţiile trezite în noi de defectul scris pe el. pentru a nu ne arde putem să ţinem hârtia noastră cu o pensetă sau cu un cleşte metalic. vom răsuci foaia de hârtie pe care am scris tendinţa rea de care suntem cu adevărat gata (suntem pregătiţi) să ne detaşăm. total şi definitiv să le abandonăm. în care vom evoca cu putere entităţile subtile elementale (spiritele naturii) specifice lui TEJAS TATTVA. împreună cu îngerii care fiinţează în sfera de manifestare a acestei TATTVA-e. în situaţia în care ne obiectivăm doar o singură caracteristică relaţională inferioară (rea). După aceasta. analizându-ne cât mai profund trăirile interioare asociate. Ajunşi la această fază ne vom interoga cu maximă sinceritate dacă suntem cu adevărat gata să renunţăm (să ne detaşăm) definitiv de această legătură KARMA-ică malefică. Putem chiar să ne imaginăm în mod creator şi pozitiv cum şi cât ne-ar fi de fericită viaţa dacă nu ne-am mai agăţa cu încrâncenare de această trăsătură inferioară de caracter sau dacă aceasta ar dispărea pur şi simplu din viaţa noastră şi ce transformări minunate ar interveni atunci în raporturile noastre cu acea fiinţă faţă de care întreţineam cu inconştienţă asemenea sentimente penibile. Vom repeta apoi acelaşi proces pe care l-am descris şi în legătură cu celelalte sentimente sau tendinţe relaţionale rele care au mai rămas şi pe care vrem în mod ferm. relaxare (detaşare) spirituală şi aspiraţie divin-integratoare. În continuare. şi le vom cere plini de fervoare să ne purifice mintea şi sufletul de aceste emoţii inferioare. Într-un asemenea caz. probleme care nu pot fi eliminate decât dacă ele revin la suprafaţă (în domeniul mentalului conştient). Vom putea constata atunci că mesajele îngerului nostru păzitor sunt adesea surprinzătoare. eliberându-ne astfel definitiv de sentimentul negativ care a fost scris de noi pe respectiva foaie de hârtie. Uneori. această etapă dispare automat). pentru a le putea obiectiva cât mai bine. prezentate anterior. Dacă răspunsul nostru lăuntric profund şi sincer este încă NU (cu alte cuvinte. dacă încă nu reuşim să privim total detaşaţi şi ne cramponăm încă de unele resentimente faţă de persoana respectivă) vom pune bileţelul alături şi vom extrage un altul care conţine numele unui alt aspect rău de care dorim însă foarte ferm să ne debarasăm. este foarte bine ca mai întâi să recurgem (ca pregătire) la exerciţiile de centrare. dându-i (hârtiei) forma unei lumânări. În finalul procedeului vom mulţumi plini de recunoştinţă lui Dumnezeu şi entităţilor angelice ale focului subtil (TEJAS TATTVA) pentru ajutorul divin acordat. deasupra unui foc de cămin). După aceasta vom arunca hârtia carbonizată în apă sau în focul deasupra căruia ea a ars. Vom aprinde această lumânare şi o vom menţine arzând deasupra unui vas cu apă (putem recurge în locul vasului cu apă la o chiuvetă sau şi mai bine (cazul ideal).

o stare de elevare. VAYU TATTVA) este de a ne debarasa aura şi structura psihomentală de energiile rele (inferioare).4. dacă este posibil. şi le vom cere plini de fervoare să ne purifice întreaga ambianţă subtilă de toate energiile reziduale. sau pur şi simplu vom vizualiza cu ochii închişi curenţi energetici care manifestă energiile subtile binefăcătoare ale aerului (VAYU TATTVA). ea va contribui.de sublimare alchimică graţie ajutorului dezinteresat şi plin de iubire divină al entităţilor angelice sublime. În continuare. sublime. aceasta stimulându-ne şi clarificându-ne mintea şi ameliorându-ne considerabil circulaţia sanguină. perturbatoare sau malefice. aceasta constituind în realitate un veritabil proces . simpla vizualizare creatoare a acestor curenţi subtili binefăcători ai lui VAYU TATTVA ne va genera de regulă imediat o senzaţie inefabilă şi inexplicabilă prin vreo cauză fizică de adiere răcoroasă. Dar chiar şi în lipsa acestui dispozitiv şi chiar fără să deschidem ferestrele. vizualizăm aceşti curenţi subtili ca pe nişte fluxuri de lumină alb-strălucitoare. comuniunea . Vom fi în acelaşi timp cât mai atenţi la transformările de ordin subtil (energetic) care decurg atât în aura noastră. aerul pe care îl respirăm şi în care trăim. APAS TATTVA.uman şi cosmic . cât şi în întreaga ambianţă. şi să genereze atât în aura noastră. de iubire pură şi de deschidere faţă de aspectele minunate. la dispersarea oricăror elemente subtile perturbatoare sau tensionante din ambianţă. inclusiv îngerul guvernator al acestei TATTVA-e. vom deschide mai întâi toate ferestrele din camera respectivă. faţă de cei cu care venim în contact. Un exerciţiu foarte simplu de purificare şi detaşare (relaxare) spirituală prin intermediul energiilor subtile binefăcătoare ale aerului (VAYU TATTVA) Acest procedeu extrem de simplu purifică foarte eficient. La nivel subtil. trebuie să ştim că această tehnică este cu mult mai eficientă şi mai uşor de realizat dacă în camera în care o practicăm dispunem de un dispozitiv de ozonizare care măreşte foarte mult concentraţia moleculelor de oxigen (O2) şi de ozon (O3) atât de importante pentru sănătate. scopul acestor procedee simple de purificare şi detaşare spirituală prin intermediul celor patru TATTVA-e fundamentale ale condiţiei umane (PRITHIVI TATTVA. fără a mai polua nimic în drumul lor către aceste planuri (sfere de existenţă) subtile. cât şi subtil (energetic). putând astfel să conştientizăm cu acuitate momentul în care atât fiinţa noastră subtilă. TEJAS TATTVA. de puritate. La nivel fizic. cât şi mediul ambiant sunt pe deplin purificate şi regenerate din punct de vedere subtil. De asemenea. în plus. atât direct (fizic). cât şi în ambianţă. care vor fi apoi "reciclate" prin reintegrarea lor în mediul energetic-universal ceea ce va determina atragerea lor gradată către modalităţi de vibraţie armonioasă. este cu atât mai bine dacă. În final vom mulţumi plini de recunoştinţă lui Dumnezeu şi îngerilor aerului subtil (VAYU TATTVA) pentru ajutorul divin care ne-a fost acordat. în structura noastră psihomentală. graţie influenţelor divine angelice legate de sfera de manifestare a lui VAYU TATTVA. Aşa cum am putut constata cu uşurinţă. proaspătă şi regenerantă. Pentru aceasta. vom apela cât mai intens atât entităţile elementale (spiritele naturii) cât şi îngerii care fiinţează în sfera subtilă de manifestare a lui VAYU TATTVA. Prin intermediul acestor modalităţi foarte simple. această purificare a aerului sporeşte concentraţia de oxigen din camera în care locuim.

pentru ajutorul. . la voinţă. în aceste dimensiuni angelice divine. câteva asemenea tehnici simple derivate din acest procedeu spiritual special. atunci când ne exteriorizăm dorinţele şi aspiraţiile. Câteva aplicaţii uşor accesibile ale procedeului special de contactare spirituală telepatică a divinelor entităţi angelice O dată ce am realizat de câteva ori cu succes acest procedeu spiritual şi am obţinut deja o stare de rezonanţă suficient de bună cu îngerul nostru păzitor sau cu alţi îngeri de lumină. aprofundându-se şi devenind gradat o autentică şi sublimă integrare în dimensiunea specifică (domeniul subtil de existenţă) a entităţii luminoase sau a ierarhiei angelice evocate. (A) O primă aplicaţie extrem de simplă şi accesibilă în special fiinţelor umane care manifestă o mare candoare. vom putea recurge cu multă uşurinţă la numeroase şi diverse aplicaţii sau variante ale sale. În felul acesta. vom putea comunica spiritual cu îngerul evocat. constă chiar în a-i scrie diferite mesaje îngerului păzitor sau îngerului cu care deja am stabilit un contact spiritual telepatic. nu comportă nici o dificultate. consolidându-ne astfel legătura deja existentă pe care o avem cu el. Oferim în cele ce urmează. devenind astfel mai disponibili pentru alte aspecte. începem deja să ne detaşăm de ele. va fi din ce în ce mai uşoară şi mai firească. ATENŢIE! ACESTE PROCEDEE SUBTIL-PURIFICATOARE ÎN LEGĂTURĂ CU CELE PATRU TATTVA-E FUNDAMENTALE ALE CONDIŢIEI UMANE VOR AVEA O EFICIENŢĂ MAXIMĂ (ŞI DE MULTE ORI ULUITOARE) DACĂ VOR FI PRACTICATE (SAU MACAR ÎNCEPUTE) EXACT ÎN PERIOADA DE PREDOMINANŢĂ A TATTVA-EI RESPECTIVE! Etapa a 7-a: Revenirea la condiţia noastră obişnuită. Simplul fapt de a ne aşterne pe hârtie gândurile noastre adresate unui înger ne va permite atunci să ne clarificăm mai bine intenţiile şi să ne ameliorăm (şi chiar să ne dezvoltăm) puterea de comunicare. ghidarea sau protecţia divină şi angelică primită. întocmai ca şi cum i-am scrie celui mai bun prieten al nostru. este starea noastră de profundă recunoştinţă. ea decurgând în mod firesc după priza conştiinţei noastre asupra corpului fizic şi după ce deschidem uşor ochii. În plus. un element foarte important al acestei reveniri armonioase din aceste lumi angelice. mai spirituale. Această revenire nu trebuie să fie niciodată prea bruscă sau forţată. iar integrarea noastră conştientă.noastră spirituală cu îngerul evocat se va putea menţine într-o deplină continuitate. Exprimându-ne în scris ne vom putea structura mai bine gândurile. debarasândune de gândurile parazite care ne perturbă de obicei mintea şi ne împiedică să percepem foarte fidel mesajele angelice. vom putea rechema din memorie cu cea mai mare uşurinţă ideile-forţă şi inspiraţiile geniale sau imaginile divin-inspiratoare primite. pentru edificare. Prin urmare. În plus. celor care vor exersa. pe o frecvenţă superioară celei la care ne ridicam înainte în mod obişnuit. pentru a permite astfel informaţiilor şi trăirilor sublime pe care le-am conştientizat în acele tărâmuri (lumi paralele) divine să se fixeze cât mai bine în aura noastră.

îngerii de lumină ne susţin întotdeauna. nu constituie întotdeauna alegerea cea mai bună şi pe termen lung. Visele reprezintă o poartă deschisă atât către subconştient. plini de recunoştinţă. tocmai prin aceasta. Practic. mai ales dacă până acum noi aveam convingerea ("programarea" mentală) că . cât şi gândurile şi emoţiile. cât şi către planurile (sferele) subtile tainice ale manifestării.Atunci când le solicităm ajutorul. etc. De cele mai multe ori. (B) O altă aplicaţie uşor accesibilă este aceea de a contacta îngerul nostru păzitor (sau o altă entitate angelică) în timpul stării de vis. este important mai întâi să ne putem aminti visele cu precizie. o ambianţă cât mai elevată (este foarte bine să aprindem în camera în care vom scrie scrisoarea noastră una sau trei lumânări. noi vom reuşi astfel să ne purificăm atât dorinţele. În acest timp vom urmări să conştientizăm cât mai bine această divină prezenţă angelică ce ne învăluie în lumină şi iubire. mesajul nostru către îngerul evocat. ele având. ne vom exprima în scris. deoarece atunci suntem mult mai receptivi şi mai deschişi. sentimentele noastre către persoana respectivă. aceasta implicând faptul de a ne programa mentalul conştient în această direcţie. vom scrie încet. O variantă foarte interesantă a acestui procedeu constă în a-i scrie îngerului păzitor al unei alte persoane căreia. fie o putem arde după ce am consacrat-o mental către entitatea angelică evocată (cel mai bine este ea acest mesaj să-i fie trimis îngerului nostru păzitor). vom scrie tot adevărul. ne este greu să-i vorbim. În această situaţie. În final îi vom cere îngerului evocat ajutorul. ca şi diferitele rezistenţe şi blocaje pe care le poate prezenta egoul. etc. după ce am creat. Această scrisoare o vom pune apoi în spaţiul nostru sacru. din diverse motive. Ceea ce ne poate părea nouă acum. iar cenzura obişnuită exercitată de mentalul conştient în starea normală de veghe este suspendată. La această fază de comuniune spirituală putem chiar să ne lăsăm cât mai liberă exprimarea noastră scrisă pentru ca ea să vină cât mai din sufletul nostru. cu privire la ceea ce ne deranjează. pentru sfaturile sale pline de dragoste şi înţelepciune. fie sub perna pe care punem capul atunci când dormim. practica a dovedit că simplul fapt de a scrie în acest mod îngerului păzitor al celuilalt atrage o reluare neaşteptată a dialogului cu acea persoană sau cel puţin acest fapt ne va elibera de mânie şi de teamă (referitoare la acea persoană) sau de nevoia de a primi de la celălalt ceea ce el nu poate să ne ofere acum. foarte atrăgător sau important. alături de alte obiecte sau imagini la care ţinem foarte mult. concentrându-ne cât mai bine asupra fiecărui cuvânt. susţinerea şi inspiraţiile sale divine şi îi vom mulţumi cu anticipaţie. Pentru a aborda cu succes acest procedeu simplu. cu toată sinceritatea. În starea de vis (starea onirică) ne este chiar mai uşor să accedem la divinele lumi angelice. cât şi cu privire la modul în care am dori să evolueze situaţia dintre noi şi acea persoană. în măsura posibilităţilor. însă ei acţionează într-o perspectivă mai vastă decât aceea a noastră.). la nivel uman obişnuit. o considerabilă încărcătură spirituală pentru noi. Învăţând să comunicăm cât mai profund cu îngerii.

de exemplu: "Voi visa". ideile-forţă pozitive şi benefice produc o stare lăuntrică deschisă şi creatoare. dacă deocamdată nu ne putem reaminti decât rareori visele. După aceasta. putem recurge la anumite afirmaţii dinamizante în această direcţie. a îngerului nostru păzitor. vom remarca. în acest procedeu este foarte importantă perseverenţa pentru depăşirea blocajelor subconştiente profunde.visele noastre nu au aproape nici o importanţă. Stabilirea unei comuniuni spirituale angelice în timpul stării de vis trebuie să aibă în primul rând o motivaţie clară şi puternică pentru a fi posibilă. În plus. dacă ne trezim în toiul nopţii într-un vis. în realitate însă. De exemplu. "îmi voi reaminti visele". "Mă voi trezi şi voi scrie ce-am visat". rezistenţă care trebuie învinsă gradat. ne putem. cu alte cuvinte. putem scrie visul respectiv într-un caiet pe care trebuie să-1 avem la îndemână. Dacă această primă sugestie şi-a făcut efectul. fără a ne mişca absolut deloc corpul din poziţia în care el se afla în momentul trezirii. de exemplu. Trebuie să ştim însă că există de obicei o anumită rezistenţă interioară în faţa acestui proces de reamintire a activităţii noastre onirice. în mod conştient. căutând caietul sau carnetul de vise angelice şi transcriind cu acurateţe acel vis. Această rezistenţă (blocaj) se poate exprima adesea şi prin respingerea anumitor vise pentru că ele nu au în aparenţă nici un sens sau pentru că nu ne putem aminti toate detaliile lor. De asemenea. În plus. îngerul meu păzitor. care se va impregna şi se va dinamiza treptat de mesajul lor binefăcător. vizualiza pe noi înşine treji. că acele blocaje interioare vor dispărea treptat. în al doilea rând. pentru o reuşită cât mai rapidă în această metodă. vom căuta să reconstituim integral acel vis plecând de la orice fragment al său pe care ni-1 putem reaminti. putem afirma: "Sunt total deschis şi plin de dragoste faţă de tine. Aceeaşi procedură o vom urma şi dimineaţa: la trezire vom rămâne deci nemişcaţi câteva minute pentru a ne aminti cât mai fidel visele din timpul nopţii. visele noastre sunt intim legate de aspiraţiile şi de dorinţele noastre profunde. De exemplu. dacă deja începem să ne reamintim tot mai bine visele.forţă benefice vor avea un impact şi un dinamism şi mai profund la nivel subconştient dacă vor fi dublate de o acţiune adecvat concertată a imaginaţiei creatoare: vizualizarea simultană a unei anumite imagini pozitive specifice respectivei idei-forţă. aceste idei. vom putea trece la o altă dinamizare creatoare în vederea contactării telepatice în timpul stării de vis. Astfel. de asemenea. iar această motivaţie este constituită chiar de aspiraţia noastră intensă către starea de comuniune angelică sublimă. înainte să readormim. Te invit să vii ca să mă întâlneşti în visele mele. Dacă sunt repetate mereu cu convingere. " . direct proporţional cu aceasta. ele vor realiza o punere la unison (o armonizare profundă) între mentalul nostru conştient şi subconştientul nostru. Însă din momentul în care vom începe să acordăm mai multă importanţă viselor noastre. este bine să ştim că ne putem reaminti mult mai uşor visele dacă în momentul trezirii rămânem exact în aceeaşi poziţie (nu ne schimbăm deloc poziţia corpului fizic). pe care le vom repeta mental sau chiar cu voce tare. atunci când vom rosti aceste cuvinte.

Simultan cu aceasta. pentru a ne fi mai uşor în stabilirea acestei comuniuni spirituale angelice. al unei fraze aparent banale pe care o citim de exemplu într-un ziar. putem vizualiza în plus. Prin aceste "dialoguri" noi ne adresăm. CATHY. chiar înainte de a adormi. obiectele sau elementele particulare care ne apar mai frecvent în vis. încrederea noastră în îngerul nostru păzitor şi iubirea faţă de el vor creşte foarte mult în urma unor asemenea "răspunsuri" providenţiale. după care să ne formulăm mental cât mai clar problema cu care ne confruntăm sau întrebarea pe care dorim să i-o adresăm îngerului nostru păzitor. În plus. inspira şi ghida în diferitele probleme sau dificultăţi cu care ne confruntăm. şi mai frecvent. Putem deci oferi curs liber imaginaţiei noastre creatoare. în plan subtil) şi ne conectează la inima (ANAHATA CHAKRA) îngerului nostru păzitor. îngeraşul meu". un foarte scurt fragment din jurnalul oniric al unei practicante din Statele Unite ale Americii. prin intermediul unei convorbiri spontane cu un cunoscut. După ce contactul spiritual telepatic cu îngerul nostru păzitor este stabilit şi în timpul stării de vis. să rostim mental de mai multe ori. ceea ce va crea gradat în inima noastră un spaţiu (un cadru propice) pentru manifestarea unor veritabile miracole divine. Ceea ce este esenţial în toate aceste extraordinare fenomene de sincronicitate constă în starea noastră atentă şi deschisă (elevat-receptivă). ne putem descoperi şi cunoaşte mai bine sentimentele ascunse. în legătură cu acea situaţie-problemă sau. al unui fragment de conversaţie pe care-1 prindem "în zbor" de pe stradă. ne poate ajuta în mod considerabil să ne revelăm zonele "blocate" ale conştiinţei noastre. rugăciunea: "înger. acest ajutor divin se va putea face simţit a doua zi sau în zilele următoare prin intermediul unor intuiţii sau idei de multe ori geniale şi surprinzătoare. Este foarte bine. De asemenea. acest exerciţiu constituindu-se astfel într-un important instrument al creşterii noastre spirituale. obiecte etc. Mai mult decât atât. eventual. ne putem folosi de jurnalul nostru oniric şi pentru a realiza dialoguri cu persoanele. În această situaţie. etc. Ea şi-a început după aceasta (în scris) "dialogul" cu becurile doborâte: "De ce v-aţi răsturnat?" "Pentru că ne-ai împins”. care visase că era într-un mare supermagazin unde a răsturnat din greşeală un raft plin de becuri. un loc ori un peisaj mirific în care ne vom întâlni cu el. unor aspecte din subconştientul nostru. chiar dacă la începutul practicii noastre este posibil ca uneori să nu ne amintim visul în care suntem inspiraţi şi ghidaţi de îngerul nostru păzitor. Aceasta este una dintre cele mai bune modalităţi de a decodifica simbolismul complex ce caracterizează visele. Scriind total liber (necenzurat) aceste răspunsuri ale subconştientului nostru. pentru edificare. Iată. fiind astfel capabili să ne înţelegem mult mai bine viaţa. care au îmbrăcat aparenţa unor persoane. este foarte bine dacă vom vizualiza o rază de lumină albstrălucitoare ce iese din inima noastră (respectiv zona lui ANAHATA CHAKRA. susţinerea unui fel de "jurnal oniric" în care ne vom nota toate visele noastre semnificative. de fapt. "Dar eu nici măcar nu v- . temerile şi dorinţele secrete. într-o deplină sinceritate. putem deja să trecem cu succes la apelarea lui în această perioadă (starea de vis) pentru a ne ajuta.

scăldaţi amândoi în acea lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. benefică. Pe măsură ce îşi continua acest dialog". La comanda îngerului nostru păzitor. urcăm încet către visele pe care le vom avea în acea noapte. având atât pereţii cât şi tavanul iluminate cu o lumină plăcută şi caldă. dar încă în stare de veghe. dacă suntem mereu deschişi faţă de ei. în timp ce corpul nostru astral va urca tot mai mult. senzaţia care este resimţită atunci fiind aceea de a ieşi dintr-o stare de amnezie. detensionaţi. fie la una dintre tehnicile de YOGA NIDRA învăţate în anul 1 al cursului nostru. CATHY a început să asocieze evenimentele visului său cu ceea ce se petrecuse de curând în starea de veghe. această învăluire a corpului nostru de aripa îngerului ne face să fim scăldaţi într-o lumină alb-strălucitoare extraordinar de intensă. (C) Îngerii de lumină ai lui Dumnezeu ne pot ajuta extrem de mult să ne realizăm chiar şi obiectivele specifice vieţii noastre cotidiene. nefiind atentă la sensibilităţile lui. care se deschide lent. după ce devenim din nou conştienţi de respiraţia noastră calmă şi regulată. în realitate. La capătul culoarului (tunelului) vom zări acum o poartă luminoasă care este. Respirăm lent şi liniştit. În continuare. Ea şi-a dat astfel seama că rănise într-o anumită situaţie sentimentele unui prieten de-al său.am observat!" "Ei. putem recurge pentru aceasta fie la SHAVASANA. o vom repeta mental acum lent. Atunci când suntem profund relaxaţi. de mai multe ori. Ne imaginăm în continuare pe noi înşine traversând uşor acest tunel împreună cu îngerul nostru păzitor. îngerii . acest exerciţiu de vizualizare creatoare este deosebit de eficient în sensul reamintirii viselor. De asemenea. mână în mână. conştientizând apropierea momentului adormirii şi ne deconectăm cât mai profund întreaga musculatură corporală. şi împreună cu el. care ne înconjoară protector cu una dintre aripile sale. ce se revarsă copleşitoare şi sublimă în întreaga noastră fiinţă." "Ce vă face să spuneţi aceasta?" "Faptul că nu eşti sensibilă faţă de locul în care ne aflăm noi". În continuare ne imaginăm cum. angelic asistate şi inspirate. uşa ascensorului nostru angelic. cu ochii închişi. vom vizualiza că intrăm într-un coridor (într-un tunel) foarte. în lumea (tărâmul tainic) al viselor sublime. uşa ascensorului se închide lent. Pentru foarte mulţi practicanţi. pe măsură ce ne apropiem de ea (noi şi îngerul nostru păzitor). tot acum este momentul cel mai favorabil să-i punem îngerului nostru păzitor o întrebare care ne preocupă. întins pe pat. în timp ce vizualizăm ascensiunea cu îngerul nostru păzitor. intrăm în acest ascensor împreună cu îngerul nostru păzitor. corpul nostru fizic va intra într-un somn adânc şi profund odihnitor. Dacă vrem să operăm şi cu o anumită idee-forţă creatoare. Un exerciţiu de vizualizare creatoare în vederea realizării comuniunii spirituale angelice în timpul stării de vis: "Ascensorul angelic" Acest procedeu se va realiza chiar înainte de a adormi. iată! Eşti foarte neatentă şi stângace. foarte lung.

simplul fapt de a apela ajutorul angelic divin ne poate transforma radical viziunea noastră obişnuită asupra lumii. starea de fericire. Bineînţeles însă. .sunt mereu prezenţi şi disponibili pentru noi. dacă vom efectua aceste procedee apelând în acelaşi timp divinul ajutor angelic. aspecte care vor atrage mereu către noi succesul în orice acţiune benefică pe care vrem să o realizăm. deşi ne pot ajuta să ne împlinim cele mai intime şi mai profunde dorinţe benefice. uităm să le cerem sprijinul. rezultatele şi succesul vor apărea cu mult mai repede). Să nu uităm însă în final să le mulţumim îngerilor care ne-au ajutat. De altfel. îngerii nu ne pot transforma viaţa dacă noi nu dorim cu adevărat acest lucru. pe moment. chiar dacă noi. umorul şi inteligenţa. Pentru a primi cât mai des divinul ajutor angelic este necesar să le cerem mereu îngerilor să ne însoţească pas cu pas în întreaga noastră existenţă. pentru sprijinul divin acordat. accentuându-ne foarte mult încrederea în sine. În aceste condiţii. ci numai liberul nostru arbitru. aşa cum se poate remarca foarte uşor din practică. amplificat şi susţinut de Voinţa atotputernică a lui Dumnezeu poate face aceasta. ei se manifestă adeseori atunci când este cazul (când avem cu adevărat nevoie de ajutorul lor). şi lui Dumnezeu. (Aici putem relua cu mult mai mult succes etapele Legii Realizării Perfecte sau ale altor principii şi procedee învăţate la curs în vederea realizării dorinţelor noastre pozitive. optimismul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful