PRIJAVNICA

ZA TEKMOVANJE »KUHANJE DIVJAČINSKEGA GOLAŽA«, sobota 27.4.2013
I. PODATKI TEKMOVALCA / TEKMOVALKE: 1. Ime in priimek:____________________________________________ Številka mobilnega telefona: _________________________________ Elektronski naslov: _________________________________________ 2. Ime in priimek drugega tekmovalca: ___________________________ II. PODATKI PRIJAVLJITELJA: 1. Naziv in naslov podjetja:

2. Identifikacijska št. za DDV:_________________________________
da ne

3. Elektronski naslov odgovorne osebe: __________________________
ROK PRIJAVE: 20.4.2013

PRIJAVNINA: 15,- EUR Kraj in datum: ____________________
Na podlagi prejetih prijavnic, organizator izstavi račun za plačilo kotizacije tekmovanja v roku 7 dni, katerega boste poravnali v roku 14 dni od izdaje računa. Odjava tekmovalca mora biti v pisni obliki, v primeru neudeležbe tekmovalca in ne posredovane pisne odpovedi organizator zaračuna polno kotizacijo po ceniku tekmovanja. S posredovano potrjeno prijavnico potrjujemo, da se strinjamo z razpisnimi pogoji pravilnika tekmovanja in plačila.

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

PRIJAVNICO pošljite na fax: 02/520-27-23 ali jo prinesite osebno v Hotel Radin (recepcija) ali mail branko.slavinec@zdravilisce-radenci.si

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful