FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR EMG 4201 PERANCANGAN ALAM SEKITAR

PENCEMARAN SUNGAI

KUMPULAN: NUR AFIDA BT HASHIM NURUL AINI BT ZAINI

PENSYARAH: PROF. MADYA DR AZIZI MUDA

1

KANDUNGAN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAHULUAN DEFINISI PENCEMARAN STATUS PENCEMARAN AIR DI MALAYSIA SUNGAI PERANAN DAN KEPENTINGAN SUNGAI PUNCA PENCEMARAN SUNGAI PARAMETER KUALITI AIR PENGKELASAN KUALITI AIR SUNGAI DI MALAYSIA KESAN PENCEMARAN SUNGAI PENGURUSAN SUNGAI 10.1 10.2 10.3 10.4 11 12 13 RANCANGAN MALAYSIA KE-9 AGENSI TERLIBAT UNDANG-UNDANG BERKAITAN STRATEGI PENGURUSAN SUNGAI 18 19 20 22 37 37 38 3 4 5 6 8 9 11 13 16

PENUTUP RUJUKAN LAMPIRAN

2

1) PENGENALAN Sungai adalah salah satu sumber semula jadi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kepentingan penjagaan sungai pada masa dahulu dan sekarang tidak pernah kurang. Peranan sungai kepada manusia dan hidupan di muka bumi ini adalah tidak ternilai terutamanya kepada ekonomi negara. Terdapat lebih daripada 150 sungai di Malaysia, dan 97% daripadanya merupakan sumber air mentah negara. Adalah dijangkakan keperluan air domestik, industri dan pengairan di Semenanjung Malaysia akan meningkat sebanyak 63% daripada 10,833 juta meter padu dalam tahun 2000 kepada 17,675 juta meter padu dalam tahun 2050 (JAS Malaysia, 2000).Pencemaran yang berlaku kepada sungai pada masa sekarang semakin bertambah. Ini akan menyebabkan tahap kualiti air akan terganggu dan membahayakan kesihatan manusia. Malah akan mengurangkan sumber air yang diperlukan padamasa akan datang. Kebanyakan sungai di Malaysia telah dicemari dan perlu diberi perhatian. Sungai yang baik dan terkawal kebersihannya menjadi tercemar apabila mengalir atau melintasi kawasan yang sedang dibangunkan. Sebagai contoh, kelodak daripada aktiviti kerja tanah menjadi punca pencemaran sungai selain pembuangan sampah ke dalamnya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Aznan,2001). Mengikut rekod Jabatan Alam Sekitar, daripada 120 lembangan sungai seluruh Malaysia yang dipantau pada tahun 1999, sebanyak 13 buah sungai yang tercemar, 75 sungai sederhana tercemar, dan 32 yang masih bersih (Pauziah Hanum, 2000). Sungai adalah sebagai sumber perikanan, pertanian, dan pelbagai kegiatan ekonomi yang lain. Sungai juga digunakan sebagai jalan penghubung dan tanda sempadan sesebuah negeri (Netty , 2002). Pada hari ini, manusia makin hilang pertimbangan dan tanggungjawab dalam menjaga sumber air terutamanya sungai. Pencemaran sungai makin berleluasa berpunca daripada kecuaian manusia sendiri

3

2)

DEFINISI PENCEMARAN SUNGAI

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa pencemaran adalah “suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) - pengotoran alam - perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap ”. Sungai pula bermaksud “tali air yang semula jadi”. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah mentakrifkan pencemaran sebagai “… apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat fizikal, haba, kimia, atau biologi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan, atau meletakkan bahan buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah, menyebabkan suatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan dan kebajikan awam atau kepada binatang, burung, hidupan liar, ikan atau hidupan dalam air atau kepada tumbuhan atau menyebabkan suatu perlanggaran terhadap apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas sesuatu lesen yang dikeluarkan di bawah akta ini”. Oleh sebab itu, pencemaran sungai boleh ditakrifkan “sebagai apa-apa perubahan yang berlaku sama ada dari segi keadaan dan komposisi air sungai seperti warna, kandungan, bau dan rasa kesan daripada aktiviti manusia secara lansung atau tidak lansung sehingga menyebabkan air sungai tidak sesuai untuk digunakan dan ianya akan memberi kesan terhadap sistem ekologi sungai dan merbahaya kepada kesihatan manusia, dan sungai tidak sesuai untuk penguna hilir sungai ”. (Dr. Arthur Key, 1989) Pencemaran sungai yang berlaku dapat dikesan melalui perubahan sama ada dari segi fizikal, kimia dan biologi.

4

Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) pula melaporkan pada tahun 2006. Sungai Buloh (Selangor).Negeri Johor mencatatkan jumlah sungai yang teruk tercemar paling tinggi pada tahun 1996 dan 2006. Sungai Kelang dan Sungai Buloh (Selangor). Sg. 79 lembangan sungai di Malaysia adalah bersih.3) STATUS PENCEMARAN AIR DI MALAYSIA Berasaskan Laporan-laporan Tahunan yang disediakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Sungai Kempas. Sungai Sepang. Selepas 10 tahun. keeadaan kualiti air sungai-sungai di negara ini dari tahun 1987 hingga 1999 adalah seperti berikut: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Di uji Bersih Sederhana tercemar Sangat tercemar 91 43 45 3 91 48 40 3 91 45 43 3 90 48 35 7 87 37 44 6 86 25 55 6 116 116 115 116 117 117 117 30 75 11 38 64 14 48 53 14 42 61 13 24 68 25 33 71 16 32 75 13 Sungai-sungai yang sangat tercemar pada tahun 1996 adalah Sungai Juru. dan Sungai Danga. Buloh. Pasir Gudang. (Johor). Sungai Rambah & Sungai Tukang Batu (Johor) dan Sungai Landas (Terengganu). Tebrau. Juru dan Sg. Pinang manakala satu di Selangor iaitu Sg. jumlah sungai sangat tercemar telah berkurang sebayak enam selepas 10 tahun pihak kerajaan menjalankan pelbagai program pengurusan sungai seperti “Kempen Cintailah Sungai Kita”. Walaubagaimanapun. Sungai Jejawi dan Sungai Pinang (Palau Pinang). Selain itu. Sg. dua di Pulau Pinang iaitu Sg. Segget. Sungai Air Baloi. Sungai Danga. Dangga dan Sg. empat sungai masih di kategorikan sebagai teruk tercemar ialah Sungai Juru. sungai yang bersih juga meningkat sebanyak 37 buah sungai. Sungai Perai. dan Sungai Pinang (Palau Pinang). 60 lembangan sungai di katogerikan sebagai sederhana tercemar manakala 7 lembangan sungai tercemar teruk dan empat daripadanya di Johor iaitu Sg. 5 .

Di hilir sungai. tasik (ekosistem air kekal) dan paya. ataupun hujung sungai di laut dipanggil muara. sungai di kawasan hilir dimana sungainya lebih lebar dan dalam. udang dan sebagainya yang memakan detritus (bahan organic yang mati seperti daun). Dari sumbernya semua sungai menuruni bukit. Air sungai biasanya terbatas di dalam satu saluran. yang terdiri daripada dasar sungai yang di antara dua tebing di kiri dan kanan. manakala puncanya di panggil ulu. Di kawasan hulu sungai kebiasaanya hidupan akuatik dijumpai ialah anak ikan. Kebiasaanya air di hulu sungai adalah cetek. Sesebuah sungai (river) biasanya terdiri dari beberapa anak sungai ( stream) yang bergabung. mengalir perlahan dan kurang kandungan oksigennya. Sumber sungai boleh jadi dari tasik. tidak dingin. walaubagaimanapun hanya meliputi lebih kurang 1% daripada permukaan bumi. mata air ataupun anak-anank sungai. (Rajah 1).. pelbagai jenis hidupan akuatik sungai bergantung kepada kekuatan aliran sungai. Selain itu. Sepanjang perjalanan. keruh. Mulut.4) SUNGAI Ekosistem air tawar terdiri daripada sungai (ekosistem air mengalir). Ekosistem air tawar yang penting untuk ekologi dan sumber ekonomi. Setiap ekosistem air tawar mempunyai keadaan abiotik tersendiri dan ciri-ciri organisma tertentu. Kebanyakan curahan hujan di darat akan melalui sungai dalam perjalanannya ke laut. Air sungai di hulu sungai (headwater) mengalir laju ke muara (mouth) dan biasanya melepasi batu atau cerunam yang tinggi iaitu dikenali sebagai air terjun. Berbeza. 2005) Sungai merupakan sejenis saluran air tabii yang besar. (Miller. hidupan akuatiknya biasanya lebih lasak dan dapat hidup dalam keadaan keruh seperti ikan tilapia. dingin. jernih. sungai yang kecil dikenali sebagai anak 6 . dan merupakan cara biasa air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau takungan air yang besar seperti tasik. (Wikipedia) Pelbagai ciri-ciri sungai yang berbeza wujud sepanjang perjalanan air sungai dari ulu hingga ke muara. mengalir deras dan mengandungi kandungan oksigen yang tinggi.

Delta sungai ialah kawasan tanah rendah dan subur di muara sungai terhasil daripada pemendapan sedimen sungai yang mengalir perlahan sehingga memasuki kawasan laut. Sungai mengalir dengan bebas dan mendatar. (meanders). Dataran banjir biasanya kawasan rata berhampiran sungai yang mengalami banjir.sungai (tributaries) akan mengalir masuk ke sungai utama dan menambah aliran sungai. campuran air sungai dan air laut akan menghasilkan air payau. Rajah 1: Ciri-ciri umum sungai 5) PERANAN DAN KEPENTINGAN SUNGAI 7 . lebih perlahan dan angin dari sisi ke sisi akan membentuk sungai yang bengkang-bengkok. Kebiasaanya di kawasan muara sungai dan berhampiran laut.

Sungai membekalkan 97% sumber air mentah dan dijangkakan keperluan air untuk domestik. jika sesuatu sungai tersebut dicemari dan kotor sudah tentulah aktiviti-aktiviti untuk kegiatan rekreasi tidak dapat dilakukan. itik. kebanyakan industri yang beroperasi di negara ini menggunakan sumber air daripada sungai untuk menjalankan aktiviti perindustrian. Bayangkan jika bekalan air terputus selama sehari sahaja. khinzir dan sebagainya hanya digunakan sebanyak 1% daripada pengeluaran air untuk pertanian.Manakala selebihnya adalah untuk tanama seperti padi. Kedua. Tanpa air manusia tidak akan dapat meneruskan aktiviti yang ingin dilakukan. Penghasilan satu tan keluli sahaja. Walaubagaimanapun. begitu juga dengan penternak haiwan. maka semakin banyklah air diperlukan. air juga digunakan untuk hidroelektrik. sebanyak 45. Denagn keadaan industri dunia yang semakin maju ini. Bekalan air untuk ternakan seperti ayam. makan. jagung. Aktiviti seperti berkayak. Justeru penting bagi kita untuk memelihara sungai daripada dicemari dan 8 . Jika petani memerlukan air.000 liter air terpaksa digunakan (JAS Malaysia. kelapa sawit dan sebagainya (Robertson. bermacam aktiviti yang akan tergendala.Peranan dan kepentingan utama sungai adalah untuk kegunaan domestik. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam memerlukan siraman air yang cukup untuk memberikan tumbesaran yang baik. 1990) Sungai dijadikan salah satu kawasan rekreasi dan tempat tarikan pelancong.000 liter air diperlukan dan untuk menyiapkan sebuah kereta pula sebanyak 30. memancing. industri dan pengairan di Semenanjung Malaysia akan meningkat. berkebun dan sebagainya. Manusia menggunakan air untuk melakukan aktiviti harian seperti minum. Pertanian melibatkan penggunaan air untuk pengairan tanaman dan juga untuk ternakan. Lebih daripada 150 buah sungai digunakan untuk membekalkan air kepada manusia. 2000). Manusia lebih banyak menggunakan air yang berpunca daripada sungai. Selain itu. Air sungai juga banyak digunakan untuk pertanian. Sungai juga tidak kurang pentingnya dalam bidang pertanian dan penternakan. Kilang-kilang menggunakan air untuk membuat produk-produk pemasaran. berenang dan sebagainya dapat menambah aktiviti sihat dan berguna kepada manusia. membasuh.

bau dan kekeruhan malah turut mempengaruhi hidupan dalam sungai tersebut. Terdapat dua komponen utama punca pencemaran air yang dikenalisebagai punca pencemaran tidak tetap dan punca pencemaran tetap (Novotny. Antara punca utama yang dikenalpasti menjadi penyebab kepada pencamaran sungai ialah aktiviti perindustrian. aktiviti pertanian yang tidak terkawal. Ini kerana keadaan topografi di sana tidak mempunyai perhubungan jalan darat. Di kawasan pedalaman. Air sisa yang tidak dirawat terlebih dahulu sebelum di lepaskan ke dalam sungai bukan sahaja mengubah ciri-ciri fizikal sungai tersebut seperti warna. perladangan dan seunpamanya (O’Shea. Antara aktiviti-akiviti pertanian yang dikenalpasti sebagai punca pencemaran adalah akiviti pertanian. Grower. Pencemaran daripada punca tidak tetap terdiri daripada komponen pencemaran yang tidak dapat dikesan puncanya seperti air larian permukaan. Sistem pengurusan air sisa yang kurang efektif dari kawasan industri menyumbang kepada berlakunya masalah ini. hasil kumbahan daripada penduduk setempat. kebanyakan tempat rekreasi yang paling diminati oleh pengunjung ialah kawasan perkelahan dan perkhemahan yang terletak berhampiran kawasan air terjun. perkapalan. 6) PUNCA PENCEMARAN SUNGAI Umumnya. 1991). Pada masa dahulu masyarakat pada zaman tersebut menggunakan sungai sebagai medium pengangkutan mereka untuk ke sesuatu destinasi malah pada masa sekarang juga terutama di kawasan pedalaman seperti penduduk yang menduduki kawasan di sekitar sungai Rajang di Sarawak menjadikan sungai tersebut sebagai mediu pengangkutan mereka. Nemerow. Antara industri danperusahaan yang boleh mencemarkan adalah 9 . pencemaran sungai berpunca daripada faktor semulajadi dan pelbagai aktiviti manusia (Davis dan Conwell. penternakan haiwan iaitu sisa-sisa najis dan aktiviti bot. Di Malaysia.menjaganya dengan baik. 2002). 1991. 1980. sungai penting sebagai alat penghubung antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. 1995). hasil buangan daripada aktiviti perindustrian da juga perusahaan. sisa aktiviti pertanian.

Antara faktor yang menyebabkan punca pencemaran ini terus berleluasa adalah dengan pertambahan populasi penduduk yang tidak pernah mengambil berat akan kesan terhadap aktiviti yang mereka lakukan boleh mengganggu keseimbangan alam sekitar. garam natrium dan pelbagai lagi. Kesedaran yang tinggi perlu ada di dalam diri seiap penduduk bagi mengelakkan perkara seperti ini terus terjadi dengan lebih teruk lagi. lembu dan lain-lain ke dalam sungai samada dengan sendiri iaitu melalui air larian permukaan atau dengan sengaja. 1985). Dengan terhasilnya sisa-sisa dari industri atau perusahaan ini. hasil kumbahan daripada penduduk setempat juga merupakan punca perubabahan kualiti air sungai. sulfur organik dan bukan organik. kambing. Kesan daripada pembuangan 10 . langkah-langkah pengawalan haruslah diambil untuk setiap bidang perindustrian dan perusahaan. 1996). yang menjadikan masalah adalah disebabkan pelepasan najis-najis haiwa seperti babi. khususnya terhadap sungai atau terus ke laut (Deborah Chapman. dengan mengetatkan lagi undang-undang yang sedia ada demi untuk memelihara sungai atau laut dari terus tercemar. Ini semua. pembeasan bahan kimia seperti alkali. Antara punca lain yang boleh dikatakan penyebab yang berlakunya pencemaran adalah datangnya daripada aktiviti pertanian. Selain itu. sungai adalah tempat untuk dijadikan kawasan pembuangan domestik dan juga sebagai tandas untuk membuang najis. racun rumpai dan juga racun kimia secara berlebihan tanpa memikirkan kesannya terhadap alam sekitar. pertambahan BOD dan hidrokarbon. Dengan kedudukan kediaman yang berhampiran sungai. Ini disebabkan oleh sistem penanaman yang kurang berkesan telah menyebabkan keperluan terhadap pengunaan baja kimia. ianya memberikan kesan terhadap pengurangan kandungan oksigen terlarut (DO). juga merupakansalah satu punca yang sering diperkatakan kerana tidak mempunyai sistem pembentungan yang sempurna. bahan petrokimia.adalah penyebab terhadap kemerosotan kualiti air sungai (Tchobanoglous. di mana ianya dilakukan oleh tuan punya haiwan ternakan itu sendiri. getah dan bersumberkan pertanian (Hamidi. 1999). Di kawasan perumahan penduduk luar bandar atau setinggan. Untuk mengelakkan daripada ianya terus berlaku. asid. segala macam jenis sisa-sisa yang dihasilkan tanpa berfikir panjang .industri yang bersumberkan pembuatan. Di dalam bidang penternakan pula.

ammonia nitrogen. 7) PARAMETER KUALITI AIR Tahap pencemaran sesuatu sungai diukur berdasarkan kualiti airnya. Sumber air yang mempunyai kepekatan ion (H+) yang tinggi akan bersifat asid di mana bacaan pHnya rendah iaitu kurang daripada 7. Nilai pH yang sangat tinggi di dalam air boleh menyebabkan kepekatan ammonia bertambah di mana keadaan ini akan mengakibatkan keracunan atau toksik pada air. pepejal terampai dan nitrogen adalah tinggi. boleh menyebabkan kandungan BOD. Aktiviti pembinaan yang dilakukan samada di tebing-tebing sungai atau di persisiran pantai juga merupakan satu punca yang perlu dititikberatkan. penghasilan sisa-sisa daripada manusia turut menyumbang kepada berlakunya pencemaran. permintaan oksigen kimia (COD). permintaan oksigen biokimia (BOD).najis-najis ternakan itu telah mencemari sungai atau laut. hakisan padabatu dan logam dalam air. berlakunya pembiakan pembiakan pelbagai bakteria seperti E coli dan terjadinya pelbagai penyakit yang datangnya daripada air seperti taun. pepejal terampai dan suhu. Antara parameter yang digunakan ialah nilai pH. Maka secara tidak langsung. 11 . Manakala sumber air yang mempunyai kepekatan ion (H+) yang rendah akan bersifat alkali di mana bacaan pHnyatinggiiaitu lebih daripada 7. bermakna bukan sahaja loji-loji dan alatan malahan pertambahan pekerja juga diperlukan. dengan mengukur kepekatan ion hidrogenn (H+) yang terdapat di dalamnya. Air dikatakan bersifat neutral jika bacaan pHnya sama dengan 7. Nilai pH yang sangat rendah hingga kurang daripada 4 pula boleh menyebabkan keasidan pada air yag menyebabkan kematian hidpan akuatik. oksigen terlarut (DO). pH merupakan ukuran atau indeks keasidan dan kealkalian bagi sesuatu sumber air. Dengan itu. Dengan adanya pembinaan ini.

Pepejal terampai di dalam air terdiri daripada bahan bukan organik atau partikel organik atau bahan yang tidak boleh larut dalam air.0 6. kelodak dan lain-lain partikel dalam tanah manakala bahan organik pula adalah seperti gentian tumbuhan dan mikroorganisma (pepejal terampai biologi) seperti alga dan 12 . 1999).9. Punca pencemaran terutamanya daripada manusia dan haiwan dapat dikesan dengan menggunakan parameter ammonia nitrogen. akan merosotkan kualiti air.0 6.0 .5 . pertanian dan kumbahan domestik. Ianya dianggap penting di dalam pengawalan kualiti air danpencemaran. Pertumbuhan alga adalah disebabkan kehadiran nitrogen yang berlebihan dan dengan kehadirannya. Kepekatan minimum oksigen terlarut (DO) yang diperlukan oleh hidupan akuatik ialah sebanyak 2mg/L.9.8. Pepejal bukan organik seperti tanah liat. Permintaan oksigen biokimia (BOD) adalah merupakan permintaan terhadap jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk melakukan penguraiankeatas bahan cemar organik secara semulajadi. BOD dijadikan petunjuk kepada darjah pencemaran sesuatu air (Hamidi.Julat 5.5 . Kandungan ammonia nitrogen yang tinggi di dalam air menunjukkan sungai tersebut mengalami pencemaran yang disebabkan oleh bahan sisa penternakan.5 Kegunaan Pembekalan air domestik Kehidupan akuatik air biasa Kehidupan akuatik air laut Julat pH yang dibenarkan untuk beberapa kegunaan Ukuran kualiti air yang pentinga ialah oksigen terlarut (DO). manakala 5mg/L pula diperlukan untuk aktiviti penternakan dan 4mg/L untuk minuman.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) mengaplikasikan Indeks Kualiti Air (WQI) bagi tujuan pengkelasan tahap pencemaran air sungai. Pepejal terampai boleh mengurangkan nilai estetika air manakala pepejal terampai biologi boleh menjadi penyebab berlakunya wabak oleh bakteria dan juga penghasilan toksik oleh alga.bakteria. Antara ciri asas yang penting di dalam air adalah kehadiran suhu. 13 . samada yang beriklimpanas atau beriklim sejuk. Punca terjadinya suhu yang tinggi adalah dalam pencemaran seperti pencemaran dari industri pencucian pakaian dan penyejukan janakuasa. Pengkelasan sungai telah diperkenalkan oleh Jabatan Alam Sekitar yang bertujuan untuk memudahkan lagi pihak yang diberi kuasa dalam mengawal punca pencemaran dan secara tidak langsung dapat mengawasi serta menguatkuasakan peraturan yang telah ditetapkan di bawah akta air (Water Enacment). Indeks ini juga berfungsi untuk mengenalpasti jenis pencemar utama air dengan merujuk kpada stesen-stesen tersebut di mana peratus kandungan bendasing dapat dianalisa. 8) PENGKELASAN KUALITI AIR SUNGAI DI MALAYSIA Sungai di Malaysia dapat dikelaskan mengikut tahap pencemaran yang berlaku. Kualiti air di negara kita diukur menggunakan Indeks Kualiti Air atau Water Quality Indexs (WQI) di mana ia adalah satu pengukuran untuk memberi gambaran secara komprehensif tentang status kualitia air. jenis dan punca-punca pencemaran serta tahap pencemaran. Suhu air dipengaruhi oleh cuaca sesuatu tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi formula Indeks Kualiti Air (WQI) adalah keadaan semasa penggunaan tanah.

100 75 . kelas IIA. Terdapat 6 pengkelasan utama INWQS iatu kelas I. kelas III.90 Kelas Sungai Penerangan Sangat bersih. parameter WQI yang sebenarnya tidak mencukupi untuk menentukan bahawa air sungai adalah betul-betul bersih ataupun tidak.20 Kelas V Kelas Sungai Berdasarkan Indeks Kualiti Air Sungai Walaubagaimanapun. kelas IIA memerlukan rawatan secara 14 . Tidak Kelas I Kelas II memerlukan rawatan Bersih tapi memerlukan rawatan biasa Bersih tapi tidak sesuai untuk aktiviti rekreasi sungai Tercemar Tercemar teruk. sungai juga boleh dikelaskan mengikut Piawai Interim Kualiti Air Kebangsaan (INWQS) yang mempunyai 25 parameter yang boleh dikenalpasti termasuk parameter biologikal seperti kehadiran kumpulan koliform (E. kelas IV dan kelas V. Sebagai contoh.coli). Parameter kualiti air dapat dikelaskan di dalam kelas tertentu mengikut bacaan yang diperolehi. Dengan itu.75 20 . Tiada kehidupan akuatik boleh hidup 45 .45 Kelas III Kelas IV 0 . Piawaian Kualiti air Interim Kebangsaan (INWQS) adalah bertujuan untuk mengukur tahap pencemaran sungai berdasarkan parameter kualiti air.Indeks Kualiti Air 90 . sungai yang dikategorikan dalam kelas I adalah amat sesuai untuk bekalan air yang tidak memerlukan rawatan kecuali untuk mencegah penyakit. kelas IIB. Sungai juga boleh dikelaskan mengikut kegunaan masing-masing yang telah ditetapkan dalam piawaian kualiti air Malaysia.

kelas III ialah memerlukan rawatan rapi dan juga merupakan sumber simpanan bekalan air. 2000) 9) KESAN PENCEMARAN SUNGAI 15 . dan kelas V adalah untuk kaedah selain daripada di atas.kovensional. kelas IIB pula boleh digunakan untuk tujuan rekreasi dan mandi-manda. kelas IV adalah sesuai untuk mengairi kawasan pertanian. Kelas I Kegunaan Berfaedah Pemuliharaan alam semulajadi Bekalan air 1: tiada rawatan diperlukan IIA IIB III Perikanan 1: spesis akuatik yang sangat sensitif Bekalan air II: memerlukan rawatan biasa Perikanan II: spesis akuatik yang sensitif Rekreasi dengan sentuhan tubuh Perikanan II: spesis akuatik yang sensitif Bekalan air III: memerlukan rawatan yang luas Perikanan III: spesis akuatik biasa dan lasak IV V Minuman bagi ternakan Pengairan tanaman Selain daripada di atas Klasifikasi sungai di Malaysia mengikut kegunaan berfaedahnya dalan INWQS (JAS Malaysia.

membawa penyakit 16 . pencemaran sungai menyebabkan kualiti bekalan air minuman terjejas dan kos rawatan air meningkat. Air sungai yang tercemar daripada sumber antropogenik seperti pembalakan dan pembinaan menyebabkan air sungai menjadi keruh.(Lampiran 1) Selain itu. berubah warna seakan the susu.Pencemaran sungai memberi impak kepada kepupusan sistem ekologi dan kepelbagaian biologi sungai terutamanya hidupan akuatik seperti ikan. (penyakit disentri). pencemaran minyak menghalang kemasukan udara dan cahaya matahari kedalam air menyebabkan hidupan akuatik tidak data bernafas dan akan mati. Salmonella spp. Antara bakteria-bakteria menyebabkan penyakit akibat meminum air tercemar ialah Shigella spp. protozoa. Sisa-sisa kilang yang dibuang kedalam sungai akan meracuni air sungai dengan logam berat. Selain itu. Temerloh telah menyebabkan beribu-ribu ikan sangkar mati akibat kekutangan oksigen. Ini akan membahayakan kesihatan orang awam jika air tersebut diminum atau digunakan untuk mandi. protozoa dan pelbagai invertebrata. Apabila sungai tercemar. kemudian ikan dan akhirnya haiwan besar seperti badak dan buaya akan mati. Semua punca pencemaran ini menyebabkan keseimbangan sistem ekologi sungai terganggu. bakteria. cacing dan dinoflagellates yang menyebabkan penyakit bawaan air. (Lampiran 2) Pencemaran sungai juga menjejaskan kesihatan orang awan. berbau. Bekalan kualiti air minumam yang terjejas menyebabkan ramai orang awam mengambil inisiatif meminum air botol atau RO water yang telah disuling dulu untuk membuang kekeruhan dan organisma patogenik. Sampah-sarap dan najis yang dibuang ke dalam sungai pula mengalakkan pertumbuhan bacteria. kos rawatan air meningkat kerana kerajaan terpaksa membina loji rawatan air yang lebih effiesien (untuk sungai kelas III) merangkumi rawatan menambah bahan kimia seperti alum untuk menpercepatkan proses kogulasi dan juga flokulasi untuk mengurangkan jumlah pepejal terampai yang terkandung dalam air sungai. tumbuhan akuatik. Contohnya pencemaran minyak hitam di Sungai Pahang. virus. berubah pH dan kepekatan oksigen terlarut yang rendah akan menyebabkan hidupan akuatik terutama sekali alga.

sisa buangan kilang dan pertanian menyebabkan kualiti air sungai terjejas dengan pepejal terampai dan minyak dan menyebabkan banyak hidupan akuatik mati dan berbau busuk. tidak indah dipandang dan ini menurunkan nilai estetik sungai.menyebabkan cirit-birit (diarrhea). gastroenteritis dan septicemia. (Lampiran 3) Pencemaran sungai boleh menyebabkan ekonomi negara terjejas kerana boleh memberi kesan buruk kepada perindustrian.seperti deman kepialu (typhoid fever). janakuasa elektrik dan terutama sekali perikanan. Apabila keadaan ini berlaku. Selain itu. air yang tercemar tidak sesuai digunakan untuk aktiviti pertanian kerana boleh menyebakan kematian tanaman dan ini akan menurukan produktiviti hasilan pertanian. (Lampiran 1) 17 . Selain itu. Ini kerana sungai yang tercemar dengan sampah-sarap. paratyphoid. Aktiviti perikanan air tawar berkait rapat dengan sungai. pertanian. sumber air bersih berkurang ini boleh menjejaskan aktiviti-aktivit perindustrian yang memerlukan sumber air bersih yang banyak. memancing dan berkelah dan juga aktiviti pelancongan. Contohnya sungai Pinang dan Sungai Juru di Pulau Pinang merupakan sungai teruk tercemar dan berada pada kelas ke 4 telah mencemarkan pemandangan di bandar Georgetown dan ini boleh menjejaskan aktiviti pelancongan dikawasan tersebut akibat kemorosotan semulajadi sungai. Temerloh rugi ratusan ribu ringgit apabila ikan sangkar mereka mati. Apabila sungai tercemar. patogenik Eschericia coli dan Campylobacter spp. pencemaran ini boleh merosakkan sistem jana kuasa elektrik dan ini menjejaskan sumber tenaga negara. Contohnya. pencemaran minyak hitam menyebabkan 1 000 pengusaha ikan sangkar di beberapa kampung di sekitar Sungai Pahang. Sungai yang tercemar tidak sesuai diadakan aktiviti rekreasi air seperti mandi-manda. Air sungai yang terjejas dengan sampah sarap. sisa kilang dan pertanian seperti kumbahan babi. banyak hidupan akuatik seperti ikan akan mati. sungai yang sebelum ini bersih mempunyai pelbagai ikan tidak sesuai lagi untuk aktiviti memancing dan mandi-manda. Apabila sungai tercemar. Ini menyebabkan nelayan atau pengusaha ikan sangkar mengalami kerugian atau hilang punca pendapatan. boleh menyebabkan ketidakcekapan sistem jana kuasa dan jika tidak di bendung.

1 RANCANGAN MALAYSIA KE SEMBILAN. Sistem pembentungan awam akan dinaik taraf dan lebih banyak loji rawatan kumbahan berpusat akan dibina untuk mengurangkan pelepasan air buangan yang tidak dirawat ke dalam sistem sungai. b) Sumber Air Penekanan akan diberi untuk mengekal dan meningkatkan fungsi ekosistem sungai melalui pemulihan dan penyenggaraan tadahan tanah tinggi. RMKe-9 Dalam tempoh RMKe-9. Penggunaan pendekatan pengurusan lembangan sungai bersepadu (IRBM) akan dipergiat untuk menambah baik kualiti air sungai dan air bawah tanah. Bab 22 iaitu Menggalakkan Penjagaan Alam Sekitar. air. Usaha ini akan meningkat perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan sumber asli serta menyumbang kepada penambahbaikan kualiti hidup. Kesesuaian instrumen berasaskan pasaran akan dikaji untuk 18 . PROSPEK. langkah akan diambil untuk mengenal pasti dan mengambil tindakan bagi menggalak amalan pengurusan mampan sumber asli berkaitan sumber tanah. Di samping itu. tanah lembap. Usaha akan ditumpu ke arah mengurang bilangan sungai tercemar. hutan. tenaga dan marin. tebatan sungai dan zon riparian. 2006-2010 a) Kualiti Air. Penguatkuasaan akan dipertingkat lagi untuk memastikan pelepasan efluen mematuhi piawai alam sekitar supaya kualiti alam sekitar dikekalkan. kerajaan akan terus memberi penekanan kepada langkah pencegahan untuk mengurang dan meminimumkan pencemaran serta menangani impak negatif lain kepada alam sekitar yang berpunca daripada aktiviti pembangunan. Pengawalan pengelodakan dan hakisan akan ditangani melalui pindaan undang-undang sedia ada. Perangkap am pencemar dan kolam pemendapan akan dibina di kawasan kritikal di lembangan sungai untuk mengurangkan aliran keluar punca pencemar tak diketahui.10) PENGURUSAN SUNGAI 10.

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) 19 . Jabatan Alam Sekitar (JAS) d. ke dalam sistem harga air. B. Salah satu program utama yang akan dilaksanakan ialah Program Saliran dan Tebatan Banjir dengan peruntukan 716 juta ringgit. KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) Pada tahun 2004. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar b. Untuk ini.2 AGENSI YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN SUNGAI DI MALAYSIA IALAH: a. Lain-lain agensi yang berkaitan A. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang baru ditubuhkan dengan menggabung 10 agensi alam sekitar dan sumber asli di bawah satu pentadbiran untuk memudahkan pendekatan pengurusan alam sekitar dan sumber asli yang terselaras dan komprehensif. Bajet 2008: Pemuliharaan Alam Sekitar Kerajaan akan mempastikan pemuliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber asli secara lebih bersepadu dan mampan dilaksanakan secara berkesan. termasuk kekurangan. 10. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) c.mengambil kira kos alam sekitar. hampir satu bilion ringgit disediakan bagi terus menjaga keseimbangan dan keindahan ekologi serta meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan kualiti alam sekitar. Program Pengurusan Sungai akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir dan pencemaran serta meningkatkan tahap kualiti air sungai dengan peruntukan 107 juta ringgit. Langkah untuk mengurangkan permintaan air akan diberi penekanan termasuk melalui pemberian rebat cukai untuk industri yang mengitar semula air.

Untuk menghadapi cabaran akan datang dan mengambil kira trend dalam pengurusan sungai dan sumber air. 10. Selain itu. Selain itu. Selepas tahun 1971. banjir meruapakan masalah utama negara maka JPS diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program untuk mengurangkan masalah banjir. konforen dan kempen terutama sekali kempen “Cintilah Sungai Kita” telah diadakan sejak 1993. bengkel. JABATAN ALAM SEKITAR (JAS) Jabatan alam Sekitar berperanan dalam mengawal dan memantau lembangan sungai dan menentukan kualiti air berdasarkan paramater kualiti air. Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Perlesenan) 1977 Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 20 . ii. JPS sedang berusaha mempromosikan konsep pembangunan dan pengurusan sumber alam lembangan sungai dirancang dan diurus secara menyeluruh dan bersepadu. JAS juga berperanan melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan pencemaran sungai. Peraturan-peraturan di bawah AKTA KUALITI ALAM SEKELILING.3 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN MENGAWAL PENCEMARAN AIR SUNGAI 1.JPS merupakan badan pemuliharaan rasmi sungai sejak mula ditubuhkan pada 1932. Pada thun 1989. C. pelbagai kempen kesedaran alam sekitar seperti ceramah kepada pelajar sekolah. 1974 bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang boleh memberi kesan kepada kualiti air sungai: i. JPS telah dirombak dan Jabatan Kejuruteaan Sungai dibentuk untuk mengurus sungai secara effisien.

1960 Enakmen No. 2. 1985 Seksyen 38 di mana memastikan sungai terpelihara dan sesuai untuk kawasan memancing ikan. 1976 Di bawah Part VII di mana memberi kebenaran bagi membangunkan kawasan tertentu di tebing sungai. vii. Fisheries Act. x. Bahan Pencuci Sintetik dan Agen Pencuci Lain) 1995.15 di bawah Seksyen 3 di mana memberikuasa kepada Kerajaan negeri mewartakan &lsquo. iv.hill land&rsquo. 1976 Seksyen 69 Part VIII di mana tidak boleh menyebabkan berlakunya pencemaran sungai.iii. v. Senarai undang-undang dan peraturan-peraturan lain berkaitan pengawalan pencemaran air. iv. viii. vi. Akta Perancang Bandar dan Desa. Akta Pemuliharaan Tanah. xi. Sewerage Services Act. 1993 Seksyen 19 di mana memberi kuasa bagi menghalang dari mencemarkan sungai. ix. Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian) 1979 Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 1987 Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Pembawa Yang Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005 Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Minyak Kelapa Sawit Mentah) 1977 Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan) (Getah Asli Mentah) 1978 Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Larangan Terhadap Penggunaan Bahan Terkawal Di dalam Sabun. Akta Kerajaan Tempatan. v. ii. sebagai kawasan sensitif. iii. 21 . i.

lubuk dan ciri-ciri fizikal sungai yang lain. vii. viii. Drains and Canals. kerajaan dapat menjimat perbelanjaan kerajaan untuk membersihkan sungai yang tercemar. Dengan ini. Langkah-langkah pencegahan menekankan kepada strategi dan rangka kerja untuk membantu pembangunan. Selain itu. 1993 Memproses Permohonan dan Menetapkan Syarat-Syarat Pengambilan Pasir Sungai. menstabilkan dan melindungi tebing secara bio-engineering dan menguruskan kawasan sungai dan rizabnya supaya tidak dicerobohi. xi. 1995 Penanaman Pokok-Pokok yang sesuai di Tebing Sungai. 1993 Konsep Pembangunan Berhadapan Sungai. usaha-usaha melibatkan pemeliharaan sungai yang meliputi program kejuruteraan seperti mengekalkan fungsi asal sungai dengan pembinaan jeram. kerajaan telah membelanjakan RM250 juta dan sebanyak RM600 juta telah diperuntukkan untuk projek pemulihan sungai. Pengwartaan Rizab Sungai. Deraf Pertama Memproses Permohonan dan Menetapkan Syarat-Syarat bagi Jambatan dan Lintasan. strategi pencegahan pencemaran sungai hendaklah dilaksanakan dengan bersungguhsungguh setiap lapisan masyarakat. Umum mengetahui bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. 10. xii. 1991 Processing of Applications for Gas Pipeline Crossing at Rivers. Deraf Akhir Surat Perkeliling Teknikal JPS Bil.4 STRATEGI PENGURUSAN SUNGAI Strategi pengurusan sungai yang berkesan boleh dibahagikan kepad dua iaitu pemeliharaan atau pembaikan sungai.vi. Pemeliharaan sungai tertumpu kepada sungaisungai yang tercemar yang perlu dibaik pulih untuk meningkatkan nilai estetik sungai dan meningkatkan kualiti air sungai daripada tercemar kepada sungai yang bersih dan dapat menampung kehidupan. xiii. ix. Dalam Rancangan Malaysia ke 8. x.Spesifikasi Kontrak Kerja-Kerja Tanah. 22 . 1995 Kerja-Kerja Pengindahan Kawasan Pingggir Sungai. 1/1996. Oleh itu.

23 . Program-program yang telah dilaksanakan dalam membersihkan dan memulihkan sungai ialah pembersihan sampah sarap. (Lampiran 4 dan 5). Walaubagaimanapun. kerajaan pusat juga mengadakan program pemulihan sungai iaitu “SATU NEGERI. Contoh program pencegahan ialah “KEMPEN CINTAILAH SUNGAI KITA”. Program pembersihan Sungai Melaka ini menguntungkan kerajaan Melaka kerana aktiviti pelancongan sungai dapat menarik minat pelancong asing mahupun tempatan. PROGRAM: SATU NEGERI. pendidikan tentang pencemaran sungai harus diperluaskan tidak tidak semestinya tertumpu kepada pelajar sahaja tetapi mendidik industri serta mereka yang terlibat didalam sektor pertanian. Selain itu. penempatan semula setinggan.5 km dari Jambatan Hang Jebat hingga ke muara sungai. kerajaan terpaksa berbelanja RM310 juta sejak lima tahun lalu hanya untuk membersihkan sungai sepanjang 4. SATU SUNGAI a. pembinaan seperti perangkap sampah. pentadbiran dan memudahkan perancangan dan pengurusan sungai secara bersepadu. mengurangkan masalah pencemaran sungai. pemendapan sungai. hakisan tebing dan dasar sungai.pemuliharaan.. pengolahan kumbahan domestik/ternakan. Selain itu. “Pengurusan Sungai Secara Bersepadu” dan “Manual Stormwater Management”. Kaedah pencegahan ini melibatkan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah seperti banjir. Antara program pemulihan dan pembersihan sungai yang berjaya ialah pembersihan Sungai Melaka. hidup dan bernilai dengan mencapai kualiti air kelas II menjelang 2015. memulihkan ekologi semula jadi sungai dan memelihara kawasan habitat di persekitaran sungai bagi memberangsangkan kepelbagaian biologi sungai. pemulihan hidupan air dan kawalan pencemaran air. Objektif i Untuk memastikan sungai bersih. ii Untuk menjadikan sungai dan persekitarannya sebagai kawasan rekreasi yang semulajadi iii Untuk memastikan sungai bebas dari banjir dan sampah sarap. SATU SUNGAI” dibawah seliaan JPS negeri. A. pembersihan dari kelodak.

Konsep program: Konsep Satu Negeri Satu Sungai adalah bertujuan untuk menukar keadaan sungai yang kotor kepada satu keadaan sungai yang bersih seperti Rajah 1 di bawah. yang menggunakan kaedah Pencegahan Sungai (Preventive Measures). ii Punca-punca: Contohnya pembangunan tanah yang kurang mengambilkira pemeliharaan alam sekitar seperti pembalakan. industri. Latar Belakang i Isu dan masalah: Pembangunan yang pesat dan penukaran gunatanah mendedah sungai kepada tekanan-tekanan yang kadangkala tidak dapat ditanggung sungai. Pemulihan Sungai (Curative Measures) dan Pengurusan (Management). Kriteria pemilhan sungai 24 . e. yang mana merupakan satu kaedah pengurusan yang terbaik. Pelaksanaan program Strategi pelaksanaan yang digariskan perlu mengambilkira langkah-langkah pengawalan berpandukan kepada pengurusan lembangan sungai secara bersepadu (IRBM).b. Sekarang Sungai yang kotor Sungai yang mati Sungai yang sepi Masa Hadapan Sungai yang bersih Sungai yang hidup Sungai yang semulajadi dan meyokong pelbagai kehidupan Rajah 1: Konsep Satu Negeri Satu Sungai d. pertanian. perniagaan dan lain-lain. c. perumahan.

Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah NAMA SUNGAI Perlis Sungai Petani Pinang Kinta Penchala Penchala Temiang Diversion Melaka Skudai Galing Hiliran Lubok Mulong Bintagor Papar PANJANG LUAS LEMBANGAN SUNGAI (km2) (km) 9. 25 . 5. 12. BIL.Namun kriteria utama pemilihan ialah perlu memilih sungai antara yang tercemar di dalam negeri tersebut serta pemilihan tersebut mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri . PROGRAM: KEMPEN “CINTAILAH SUNGAI KITA” 1. 13. 2.5 10 60 505 37. 9. Bagi mencapai tujuan ini Kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran. 11. 1.5 555 14 14 34 608 325 22.4 25 770 B.8 7 5. NEGERI Perlis Kedah P. 14. Senarai sungai yang dipilih adalah seperti Jadual 7 di bawah. Kementerian Pertanian Malaysia telah melancarkan di peringkat nasional Kempen “Cintailah Sungai Kita” pada awal Februari 1993 oleh Menteri Pertanian Malaysia dengan objektif awal untuk. 8. 4. 7.1 20 12 12 9 39 52. adalah menjadi satu keperluan untuk menimbulkan kesedaran dalam masyarakat mengenai kepentingan sungai dan peranan yang dimainkannya. 10. Pinang Perak Selangor W. 6.0 PENGENALAN Untuk memelihara dan melindungi sungai dan persekitarannya daripada terus merosot. 3. Persekutuan N.5 12 3.5 37.65 6.

Memperkenalkan kepada orang awam langkah dan amalan yang boleh menyumbangkan ke arah pengekalan keindahan semulajadi sungai Mempertingkatkan pengetahuan dan teknik pengurusan sungai dan kawasan tadahan di kalangan agensi yang terlibat bagi menjamin pembangunan harmonis yang berkekalan.1 LATAR BELAKANG Kempen Fasa I Lima aktiviti-aktiviti utama (dikenali sebagai Fasa I) yang masih diteruskan sejak tahun 1993 ialah. Pemerhatian Sungai c. Seminar ini bertujuan bagi mendedahkan 26 . Fasa II yang lebih menekankan kepada penguatkuasaan dan langkah yang lebih pro aktif telah diperkenalkan. bersesuaian dengan tema ‘Pencegahan Asas Pemulihan’. Beberapa seminar kepada Pegawai yang terlibat dengan pengurusan sungai telah diadakan. a. d.2 Kempen Fasa II Pada tahun 1996. Expedisi Sungai dan e. Bahagian Kejuruteraan Sungai. Ibu Pejabat JPS Malaysia telah dipertanggungjawabkan bagi menyelaras dan memantau perjalanan program ini. iii. Sungai Angkat.0 2. Pengindahan Sungai. Pendidikan & Ceramah. 2.i. b. Mewujudkan kesedaran tentang pentingnya sungai dalam kehidupan setiap individu bagi menimbulkan keinginan untuk sama-sama memelihara dan mencintai sungai ii. 2.

Memperkenalkan undang-undang/akta-akta bersangkutan air dan sungai kepada pegawai-pegawai pelaksana dan d. Antara langkah yang telah diambil disetiap negeri dan daerah adalah seperti berikut: a. c. ‘Rivers – Towards The Making of Rivers Rich In Nature’(1996) b. Penubuhan jentera awal jawatankuasa pengurusan sungai(Task Force). b. perancangan. penyelenggaraan dan penguatkuasaan undang-undang. Rekabentuk sungai yang lebih lembut mengambil kira alam persekitaran dalam perancangan pencegahan banjir yang dijalankan oleh jurutera-jurutera jabatan mula diperkenalkan melalui buku-buku dan garispanduan seperti. i) Penerbitan Brosur a. Penanaman pokok-pokok yang sesuai di tebing sungai(1997) b. Penciptaan sungai yang kaya dengan alam semulajadi(1997) c. ‘Creation of Nature Rich Rivers’(1997) ii) Penerbitan Buku a. Panduan Rekabentuk Pemandangan dan Lanskap Sungai(1998) Antara negeri-negeri yang telah melaksanakan Fasa II kempen adalah seperti berikut: 27 .pegawai-pegawai berkenaan kepada teknik-teknik pengurusan kawasan tadahan sungai yang lebih mapan merangkumi aspek pengurusan. Penyediaan inventori sungai bagi mengenalpasti yang punca-punca sedia ada pencemaran yang berlaku di kawasan tadahan sungai. pelaksanaan.

Objektif kempen telah diubah seperti berikut iaitu. i. mewarisi. Program Pengindahan Sungai . Perlis 2. penonjolan tokoh penting iaitu Perdana Menteri telah dibuat dengan mejemput beliau bagi melancarkan Kempen pada tahun ini. Untuk menanam sikap bertanggungjawab. iii.0 KEPERLUAN PROGRAM 28 . Untuk menggalakkan penyertaan yang lebih meluas dan proaktif terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sungai-sungai. Pulau Pinang 4. program kempen perlu lebih agresif bagi mempertingkat komitmen dan kesungguhan jabatan-jabatan teknikal dan juga orang ramai khususnya masyarakat terhadap usaha-usaha penjagaan sungai dan kawasan tadahannya. Program kempen kali ini masih meneruskan beberapa akitiviti lama dan ditambah dengan aktiviti baru iaitu Program Pembersihan Sungai. menyayangi dan menghormati kepentingan memelihara dan memulihara sungai-sungai di kalangan setiap lapisan rakyat jelata. di samping menyambung semula aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan pada Fasa II. Program Pendidikan. Selangor 2. Oleh itu. Program Perawatan Pencemaran. Program Sungai Angkat. ii. Negeri Sembilan 5. 3. Melaka 6. Untuk mendidik segenap lapisan masyarakat mengenai cara-cara bagi memelihara dan memulihara sungai-sungai. Kedah 3.3 Kempen Fasa III Pada tahun 2000.1.

29 . Pelan ini juga akan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan sistem-sistem rawatan bagi mempertingkatkan kualiti air sungai ke tahap yang sesuai untuk kegunaan masyarakat dari segi bekalan domestik dan kemudahan rekreasi sungai. 4. sungai juga berpotensi sebagai kawasan rekreasi dan pelancongan.2 Pelan Pengurusan Persekitaran Sungai Membentuk dan merumuskan pelan persekitaran sungai yang merangkumi aspek pencemaran sungai dengan mengenalpasti dan mengkaji punca pencemaran dari titik punca(point source) dan bukan titik punca(non-point source). pelan pembangunan kawasan rekreasi dan pelan pemulihan dan pemeliharaan sungai.Sungai memainkan peranan penting bagi sesuatu kawasan tadahan malah menjadi nadi kehidupan kerana air adalah keperluan kehidupan yang utama. Di samping itu. Pembangunan pesat yang berlaku masa sekarang telah menimbulkan masalah kepada rakyat seperti banjir. pelan pengurusan dan pemantauan kawasan tadahan.0 SKOP PROGRAM Objektif program ini adalah untuk merumus dan menghasilkan sebuah pelan pengurusan yang lengkap untuk Lembangan Sungai yang dipilih merangkumi komponen-komponen seperti berikut. 4.1 Pengurusan Sungai Merumus Pelan Pengurusan Sungai yang merangkumi pelan pengurusan dan pembangunan koridor sungai. satu pelan pengurusan sungai yang komprehensif dan lengkap adalah diperlukan untuk memastikan keseimbangan pembangunan persekitaran dan kawasan tadahannya. Ini termasuklah cadangan rizab atau koridor sungai yang diperlukan. Oleh itu. kekurangan sumber air dan yang lebih teruk lagi ialah kemusnahan kepada alam sekitar iaitu flora dan fauna. 4.

secara langsung telah mengugatkan kedudukan sungai. 5. 5.2 Pengurusan Persekitaran Sungai Salah satu sungai utama yang dipilih serta cabang-cabangnya di dalam negeri tersebut. penurunan dari segi kualiti air dan bermacam lagi kemusnahan.4.3 Program Peningkatan Kesedaran masyarakat Keseluruhan kawasan tadahan syngai yang dipilih.1 i) Pengurusan Sungai Salah satu sungai utama yang dipilih serta cabang-cabangnya di dalam negeri tersebut.0 KAWASAN KAJIAN 5. ii) Pengurusan dan Pemantauan Kawasan tadahan Keseleruhan kawasan tadahan sungai yang dipilih.3 Program Peningkatan Kesedaran Masyarakat Pembangunan pesat yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Berbagai kemusnahan demi kemusnahan telah dilakukan kepada sungai yang mana telah mengakibatkan masalah banjir. Tambahan pula suasana ini diburukkan lagi dengan adanya pembangunan yang tidak terancang dan tidak mematuhi peraturan dan garispanduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jabatan dan agensi-agensi kerajaan. satu program kesedaran masyarakat berbentuk pendidikan dan penglibatan masyarakat perlu dirangka agar semangat cintakan kepada penjagaan sungai boleh dipupuk dari masa ke semasa. 30 . 5. Oleh itu. Masyarakat sudah mula membelakangkan fungsi dan kepentingan sungai terhadap kehidupan seharian mereka. Pusat-pusat penempatan dan berbagai bentuk aktiviti komersial telah tumbuh bagaikan cendawan.

Keadaan semula jadi dan keadaan guna tanah pada masa sekarang dan masahadapan. Pembuangan sisa pepejal dan lain-lain punca pencemaran. Pejabat Tanah dan Galian(PTG) 31 .1 Kutipan Data dan Analisis Kutipan data dan analisis maklumat serta data berkaitan dengan keadaan semula jadi. Kedaan fizikal sungai(profail dan keratan sungai. a.1 Rumusan Terhadap Pelan Pengurusan Sungai Pelan Pengurusan Sekitaran Sungai Pelan Pembangunan dan Pengurusan Koridor Sungai a) Menubuhkan satu Jawatankuasa Pengurusan Sungai yang akan merangka aktiviti dan matlamat program. perumahan dan penempatan setinggan g.6. 6. Data-data inventori jenis aktiviti dan jenis penempatan seperti industri. b.2. Jawatankuasa perlu merangkumi jabatan dan agensi-agensi teknikal seperti. e. meramgkumi.2 6. struktur sungai sediada. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri(River Manager) 2. 1. pelan-pelan pembangunan yang dijalankan dan aktivitiaktiviti lain).0 SKOP KERJA PROGRAM 6. f. Data-data lain yang berkaitan dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan pembangunan dan pengurusan lembangan sungai berkenaan. Data-data kualiti air c.

Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) 5. 1. vii. iv. Penempatan semula aktiviti yang mencemarkan sungai 2. i. 4. 1. kemudahan sungai untuk pengangkutan kemudahan perikanan pelindungan terhadap struktur sungai pemeliharaan hidupan akuatik dan tumbuhan penjagaan dan pemulihan kualiti air memperbaiki keindahan pemandangan sungai rekreasi dan pelancongan sungai 32 . simpanan semula jadi. Lain-lain Agensi yang berkaitan b) Merumuskan keseluruhan konsep pembangunan dan pengurusan koridor sungai yang harmoni dan berkait rapat dengan pembangunan sekelilingnya dengan memfokuskan kepada. v. pengezonan kawasan 2. ii. Jabatan Alam Sekitar(JAS) 6. iii. Kerja-kerja pemulihan d) Menentukan aliran penyelenggaran sungai yang diperlukan khusus bagi tujuan. Rekreasi dan pelancongan c) Merangka pelan tindakan pemulihan dan pemeliharaan kawasan tadahan sungai seperti. Pengindahan/lanskap 5. keperluan rezab dan koridor sungai 3.3. Jabatan Perancang Bandar dan Desa(JPBD) 7. vi. Pejabat Tanah Daerah(PTD) 4.

c) Menyemak dan mencadangkan semula penambahbaikan kualiti air dengan mengesyorkan sistem. b) Mengkaji dan menyemak semula titik punca pencemaran dan bukan titik punca pencemaran untuk tadahan lembangan sungai serta menyemak semula kajian-kajian lain yang telah dijalankan sebelum ini. f) Menentukan keupayaan sungai daripada kesan-kesan pencemaran dan merangkakan dasar-dasar perlepasan kumbahan sisa dari industri agar mematuhi syarat-syarat perlepasan efluen mengikut “Environmental Quality (Sewage and Effluents) Regulation 1979.2.3 Pelan Pengurusan Alam Sekitar a) Menentukan dan merangka data-data asas yang diperlukan untuk ekohidrologi sungai. 6. 6.2.2 Pelan Pengurusan dan Pemantauan Kawasan Tadahan a) Pelan pengurusan kawasan tadahan mestilah merangkumi zon kawasan pembangunan sosio-ekonomik masa hadapan serta dasardasar untuk pembangunan tanah di dalam kawasan tadahan. mengkaji dan mengubal semula struktur perundangan sediada dan mencadangkan pelaksanaan dan penguatkuasaan satu undangundang/akta yang menyeluruh mengandungi semua aspek contohnya 33 .4 Aspek-aspek Perundangan Menyemak. 6. b) Program juga perlu dibuat kepada susunan institusi yang sediada dan bidang kuasa undang-undanag dan mesyorkan sebarang pembaikan untuk pelaksanaan dan penguatkuasaan yang efektif dan berkesan .sistem kawalan.e) Merangka keperluan masa hadapan/potensi sungai untuk pengangkutan air ( merangkumi untuk rekreasi dan pelancongan) dan merangkakan dasardasar untuk kerja-kerja pembaikan sungai dan struktur.2.

5 Sistem Maklumat Geography(GIS) Pelan yang dicadangkan seboleh-bolehnya merangkumi keseluruhan maklumat agar sistem maklumat ini dapat digabungkan kepda sistem Maklumat Lembangan Sungai(RBIS) yang sedia ada di Jabatan Pengairan dan Saliran(JPS). Program Peningkatan Kesedaran Masyarakat Menentukan dan merangka program pendidikan kepada setiap peringkat masyarakat dengan melibatkan mereka dengan program-program yang dijalankan seperti. ii. i. Mengujudkan satu Pusat Pengembangan Masyarakat “Community Center’ di mana masyarakat dapat berkumpul.2. 6.‘River Laws’ yang lebih berkesan terhadap pelan pengurusan kawasan tadahan dan kawalan sungai. a) Masyarakat i.2. membekalkan perbandaran. tong sampah atau memberi khidmat mengangkut sampah domestik bagi kawasan di luar kawasan kadar caruman perparitan ‘drainage 6. syarikat dan pemaju yang telah menjalankan kaedah pemulihan dan penjagaan sungai seperti. menjalankan kerja-kerja pengindahan dan meningkat taraf kemudahan infrastruktur di kampung berkenaan. iii.6 Imbuhan atau Insentive Merangka dasar-dasar berbentuk imbuhan atau intensive yang boleh diberikan kepada individu. 6. mengurangkan contribution’. berbincang dan 34 .3 a.

Menganjurkan program Ekspedisi Sungai v. Berkerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam mengubal dan mengujudkan sukatan mata pelajaran yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar khususnya sungai. iii.menjalankan aktiviti mengenai program pembangunan sungai di kampung tersebut.0 PERUNTUKAN PROGRAM Program yang dijalankan adalah satu proram yang berterusan bermula dari tahun 2001. 35 . Mengadakan program pemantauan kualiti air sungai atau program pendidikan ‘riverwatch’ dengan melibatkan pelajar-pelajar dalam teknik pengukuran parameter kualiti air. Menjadikan masyarakat sebagai pelapor sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang mendatang keburukan kepada sungai. ii. Menjalakan lain-lain aktiviti yang berkaitan dari masa ke semasa yang akan tebing sungai secara gotong- 7. Menggalakkan program Sungai Angkat iv. Menggalakkan penubuhan Kelab Pencinta Sungai di sekolah yang berhampiran dengan sungai. b) Pelajar Sekolah i. yang mana memerlukan peruntukan yang besar. Dengan cara ini. perancangan teliti perlu dibuat oleh jawatankuasa bagi menentukan peruntukan yang akan digunakan setiap tahun. iv. para pelajar lebih memahami jenis-jenis pecemaran dan kesannya. Program pembangunan kawasan royong. ii. Oleh itu. iii.

Kajian Daftar Lembangan Sungai Kebangsaan (Fasa II) 36 . Skudai Rehabilitation 4. program-program dan amalan-amalan. 5. Kaedah ini menjurus kepada penyeragaman dan integrasi di dalam dasar-dasar.0 FAEDAH YANG AKAN DTERIMA Program yang dijalankan akan dapat memperkembangkan tahap pemikiran setiap masyarakat yang selama ini tidak begitu mementingkan penjagaan alam sekitar terutamanya sungai. 9. PROGRAM: PENGURUSAN SUNGAI SECARA BERSEPADU Objektif utama adalah untuk mengimbangi keperluan manusia dan keperluan untuk mengekalkan kelestarian sumber-sumber yang ada. C. maka masyarakat akan dapat menilai pentingnya sumber air khususnya sungai bagi kehidupan mereka. Detailed Engineering Design of Water Quality Improvement Works of Sungai Segget Catchment. Pelan Induk Tebatan Banjir dan Rekabentuk Terperinci Sg Parit China. Pelan Induk Tebatan Banjir dan Rekabentuk Terperinci Sg Lereh/Udang. Pelan Induk Tebatan Banjir dan Rekabentuk Terperinci Sg Air Salak.8. Kajian Daftar Lembangan Sungai Kebangsaan (Fasa I) a. Melaka. Melaka. Penyediaan Blue Print untuk Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu 6. Projek-projek dalam persediaan kajian: 2. 10. Kajian Lembangan Sungai Linggi. 8. Bahagian B-Updating of Flood Condition. Dengan berjalannya program ini. Negeri Sembilan. Plan and Detailed Design of Sg. Secara umumnya. Projek Study. 7. Bahagian A-Daftar Lembangan Sungai b. Johor 3. kaedah ini memastikan keadaan semula jadi lembangan sungai dapat dikekalkan dan wujud seiring dengan pembangunan dan kemajuan masyarakat setempat. Johor Bahru. Melaka.

Semulajadinya sungai dapat menerima pencemaran yang tidak dapat dielakkan tetpi urbanisasi yang berlaku sangat pantas dan berhampiran lembangan sungai menyebabkan ramai orang tidak menyedari pencemaran sungai yang mereka lakukan. industri mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh JAS dalam pembuangan sisa kilang. 1:Urban Drainage Design Standards and Procedures for Peninsular Malaysia’ telah diterbitkan oleh JPS pada 1975. Manual ini disediakan untuk membantu jurutera dalam mereka bentuk system saliran dan telah dirujuk oleh pelbagai agensi sama ada kerajaan negeri atau pusat untuk memenuhi keperluan pembangunan di kawasan bandar. Hubungan antara sungai dan penduduk tempatan adalah kunci kepada keberkesanan pemuliharaan dan penjagaan sungai. Komuniti haruslah memainkan peranan untuk menjaga khazanah yang tidak terhingga ini.D. 37 . Walaupun. 11 PENUTUP Pencemaran sungai bukanlah merupakan isu yang baru. PENGURUSAN MANUAL “STORMWATER” ‘Planning and Design Procedures No. Manual ini telah digunakan 25 tahun sejak penerbitannya dan tidak ada perubahan isi kandungannya walaupun pelbagai penemuan baru dalam teknologi saliran di bandar. tetapi sisa sampah masih dibuang dalam sungai.

Biology. G.utm. 1215-1220 pp.6. Thomson Brooks/Cole.12 RUJUKAN http://74. 6th Edition.gov. (2002).my/web/ http://www.T (2005).244/search/cache? ei=UTF8&p=household+solid+waste+management+malaysia&fr=yfpweb&u=www. Miller.water. USA.water. Living in the Environment.my/division/river/ Solomon et. http://www. USA.my/kthesis/asset/Year2003/EE/rahim %2079e/SANIKHANSX000504AWJ01D03TT2. Thomson Brooks/Cole.epu. al.pdf&w=household+solid+waste+management+malaysia&d= AHB70OdmPbIn&icp=1&.jpm.146.my/new%2520folder/development %2520plan/RM8/c19_cont.efka.doc. 14th Edition. 38 . 6th Edition.gov.intl=mye http://www.

LAMPIRAN 1 39 .

LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 40 .

LAMPIRAN 4 41 .

LAMPIRAN 5 42 .

43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful