SURAT

KUASA

MENGURUS WARISAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Alamat
Pekerjaan
No KTP

: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa:
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama
Alamat
Pekerjaan
No KTP

: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]
: [..........................................................................................................]

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
Baik masing-masing maupun bersama-sama.
KHUSUS
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku
saudara kandung almarhum [......................................] untuk :
 Menghadap notaries/PPAT yang berwenang, serta pejabat-pejabat terkait sehubungan dengan
hak
dan
bagian
pemberi
kuasa
atas
harta
peninggalan
almarhum
[...................................................] :
 Meminta keterangan-keterangan dari notaris sehubungan dengan hak dan kepentingan
1

......................... Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya...................... tahun] Penerima Kuasa Pemberi Kuasa Materai (.. Dibuat dan ditandatangani di [..................................................  Menerima dan menandatangani serah terima uang dan atau benda bergerak dan benda tidak bergerak milik almarhum [...............) 2 .bulan................] dan salinan bukti-bukti kepemilikan harta peninggalan atas nama almarhum [.................) (.} yang menjadi hak Pemberi Kuasa...] [tanggal...........................]  Meminta dan menerima dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum [.......] secara ringkas membela kepentingan pemberi kuasa sepenuhnya.....pemberi kuasa atas harta peninggalan almarhum [....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful