Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Huong Dan WebGIS

Huong Dan WebGIS

Ratings: (0)|Views: 1,186|Likes:
Published by Vàng Anh
Hướng dẫn WebGIS
Hướng dẫn WebGIS

More info:

Published by: Vàng Anh on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

 
 Hướng dẫn xây dựng WebGIS 
b
ng hình
từ cơ bản đến nâng cao
 
bằng công nghệ ESRI 
 
TÁC GI
: PS.THU
N
 – 
0908.952.305
 – 
ARCGIS EXPERT
 – 
t
p 1
 
1
 
M
C L
C
PH
PH
N M
N
PH
O
 
 Hướng dẫn xây dựng WebGIS 
b
ng hình
từ cơ bản đến nâng cao
 
bằng công nghệ ESRI 
 
TÁC GI
: PS.THU
N
 – 
0908.952.305
 – 
ARCGIS EXPERT
 – 
t
p 1
 
2
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
Hi
n
nay và trong tương lai công nghệ
ngày càng phát tri
ển, con người đã đế
n lúc phát tri
n sang m
ột giai đoạ
n m
ớ 
i c
a th
 p niên - th
 p niên công ngh
. H
u h
ế
t các côngvi
c truy
n th
ng d
ần đượ 
c thay b
ng các thi
ế
t b
công ngh
thu
t cao nh
m c
i ti
ế
ncông vi
c,
đạ
t hi
u qu
cao và chính xác.
Trong lĩnh vự
c truy
n thông
thì Internet đóng vai trò là cầ
u n
i quan tr 
ng d
n con
người đế
n g
ần nhau hơn và hầu như xoá bỏ
m
i kho
ng cách v
không gian th
m chí c
 th
ời gian. Đã có rấ
t nhi
u
ng d
ng, công vi
ệc đượ 
c gi
i quy
ế
t m
t cách nhanh chóng màn
ế
u thi
ếu Internet như ngày nay thì chúng ta không thể
nào gi
i quy
ết đượ 
c.
Trong lĩnh vực môi trườ 
ng vi
c áp d
ng công ngh
Internet
để
th
c hi
n các côngvi
c v
 
môi trường đang là bướ 
c ti
ế
n m
ớ 
i và hi
u qu
, WebGIS là m
t công ngh
 
như
th
ế
, hi
n trên th
ế
gi
ới đã có rấ
t nhi
u
ng d
ng c
a WebGIS, ch
ng h
ạn như “googlemap”, “Map Server”, “GeoServer” và “GIS Server”.
 
Đây có thể
 
xem như là một hướ 
ngm
ở 
cho m
ọi người để
 
đế
n g
ần nhau hơn và giúp ta quả
n lý s
vi
c t
ốt hơn.
 
Đứng trướ 
c nhu c
u to l
ớ 
n này, tôi xin m
ạn phép đượ 
c biên so
ạn hướ 
ng d
n th
chi
n m
t WebGIS t
 
cơ bản đế
n nâng cao b
ng công ngh
 
“GIS Server” củ
a ESRI. B
ngkinh nghi
m nhi
ều năm trong lĩnh vự
c này tôi hy v
ng s
 
giúp ích đượ 
c ph
n nào mongm
i c
a anh ch
em, nh
ững người quan tâm đế
n WebGIS, tuy nhiên trong quá trình biênso
n s
có nh
ng thi
ế
u sót, mong nh
ận đượ 
c s
góp ý c
ủa đọ
c gi
 
để
 
hướ 
ng d
ẫn đượ 
choàn thi
ện hơn.
 
Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2012
 
Tác gi
 PS.THU
 N
 
 Hướng dẫn xây dựng WebGIS 
b
ng hình
từ cơ bản đến nâng cao
 
bằng công nghệ ESRI 
 
TÁC GI
: PS.THU
N
 – 
0908.952.305
 – 
ARCGIS EXPERT
 – 
t
p 1
 
3
 
PHẦN I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ WEBGIS
 
1.1.
Thế nào là WebGIS?
 
GIS có nhiều định nghĩa nên W
eb
GIS cũng có nhiều
 
định nghĩa. Nói chung, các định nghĩacủa WebGIS dựa trên những định nghĩa đa dạng của GIS và có thêm các thành phần của Web(web component). Đây là một số định nghĩa về W
ebGIS:
o
 
WebGIS là m
t h
th
ng ph
c t
 p cung c
 p truy c
 p trên m
ng v
ớ 
i nh
ng ch
c
năng như
: b
t gi
hình
ảnh(capturing), lưu trữ
, h
ợ 
 p nh
t d
li
ệu (integrating), điề
ukhi
n b
ng tay(manipulating), phân tích và hi
n th
d
li
u không gian.
(theo Harder 1998
).
o
 
WebGIS là h
th
ống thông tin đị
a lý (Geographic Information System -
GIS) đượ 
c phân b
thông qua h
th
ng m
ng máy tính ph
c v
cho vi
c th
 p nh
t, ph
bi
ế
n(disseminate), giao ti
ế
 p v
ới các thông tin địa lý đượ 
c hi
n th
trên World WideWeb
(Edward,2000,URL).
 
Ki
ế
n trúc WebGIS
 
Kiến trúc của 1 hệ thống W
eb
GIS tương tự với kiến trúc Clie
nt-Server (Client Side _ 
Server Side) của W
eb.
Client điển hình là W
eb Browser và Server-
side bao gồm W
eb
Server được cung cấpchương trình phần mềm W
eb
GIS. Client gửi yêu cầu về bản đồ thông qua một số tham khảo từcác công cụ(tools) thông qua
Web
đến remote server. Server sẽ gọi những phưong thức GISthông qua việc gọi đến phần mềm
Web
GIS nằm trên Map Server. Phần mềm sẽ trả về kết quả,Mapserver se gui kết quả dó về
Web Server. Web
Server sẽ gửi kết quả lại cho
Web Browser 
hiển thị những thông tin đã được yêu cầu từ phía client bằng Applet hay trang HTML.
(Peng,1997; Plewe, 1997, p.5).
 
 Hình 1.1. C 
ấ 
u trúc h
th
ố 
ng Webmapping 
Ki
ế
n trúc Thin Client
 
Tập trung chủ yếu ở phía server 
-
side, hầu hết mọi dữ liệu và thủ tục phân tích đều đượctiến hành trên server. Dữ liệu được chuyển đến web
-
client thông qua định dạng HTML chuẩn cóchứa các file ảnh(GIF,PNJ,JPG). Nhược điểm của giải pháp server 
-
side chủ yếu là giới hạn ở giao diện người dùng.Trong WEBGIS, có nhiều ứng dụng mà người dùng cần phải tương tác vớ 
i
dữ liệu địa lý trước khi thực thi chính trên nó.Do đó,
 
Thin Client không hiệu quả làm việc khi sử

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
conroi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->