TEHNOLOGIJA MULTIMEDIJA - IZRADA SEMINARSKOG RADA Izabrati proizvoljnu temu i napraviti video montažu u trajanju od 5 minuta.

Za izradu video montaže upotrebiti neku od verzija Premiere ili Premiere Pro. Specifikacija zadataka: • • • Montaža mora sadržati najmanje 5 različitih video klipova. Osmisliti celokupnu priču i prema tome snimiti naraciju. U skladu sa temom rada izabrati i odgovarajući audio klip kao muzičku podlogu. Video montažu upotpuniti sa najmanje 5 fotografija koje se uklapaju u temu zadatka. Za obradu fotografija koristiti Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop ili neki od sličnih alata. Primeniti najmanje jedan efekat i jedan prelaz (transition). Napraviti najavnu i odjavnu špicu.

• •

U jedan folder snimiti sve video i audio klipove, fotografije kao i titlove korišćene u izradi zadatka. Montažu eksportovati u AVI format. Na jedan DVD narezati navedeni folder i AVI fajl. Na omotu diska napisati svoje ime i prezime, broj indeksa i temu rada. Prilikom predaje rada poneti i indeks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful