SOALAN • Kemahiran Bahasa dan Pembelajaran bernilai tambah fokus kepada teknologi maklumat .

1. Pembelajaran bernilai tambah – Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) . Kemahiran Bahasa 2.

.

KEMAHIRAN MENDENGAR KEMAHIRAN BERTUTUR KEMAHIRAN BAHASA KEMAHIRAN MEMBACA KEMAHIRAN MENULIS .

.KEMAHIRAN MENDENGAR Tujuan • Mendengar dengan teliti • Memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan • Dapat memberikan maklum balas.

pendapat. serta idea dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan Penekanan • Penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai . perasaan.KEMAHIRAN BERTUTUR Tujuan • Berbual untuk menjalin hubungan • Menyampaikan maklumat.

dan jeda yang betul Penekanan • Aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca .KEMAHIRAN MEMBACA Tujuan • Membaca ayat dengan lancar serta sebutan. intonasi.

. cantik. dan kemas. – tanda baca dan ejaan yang betul – tulisan yang jelas.KEMAHIRAN MENULIS Tujuan • Menulis perkataan dan ayat • Mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan: – ayat yang gramatis.

• Menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif .

.

– menghantar dan menerima e-mel – menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian – memperolehi maklumat melalui internet.KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) • TMK perlu diajarkan kepada murid supaya murid boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti . .

TMK untuk pembelajaran tutorial TMK untuk tujuan penerokaan 4 bentuk penggunaan TMK dalam P&P TMK sebagai alat aplikasi TMK sebagai alat pemudah komunikasi .

membolehkan kandungan pelajaran disampaikan dalam urutan yang ditetapkan dan dikawal oleh sistem. • Pembangun perisian kini mereka bentuk perisian pendidikan bercirikan sistem tutorial pintar (intelligent tutorial system) dan berupaya menyesuaikan maklumat mengikut tahap keupayaan murid . cakera keras atau laman web.TMK untuk pembelajaran tutorial • Pembelajaran secara tutorial menggunakan komputer dan perisian pendidikan sama ada dalam CDROM.

mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi dan demonstrasi yang langkah atau prosesnya dikawal oleh murid sendiri . internet dan portel maklumat .TMK untuk tujuan penerokaan • Penggunaan TMK secara penerokaan yang berasaskan pendekatan konstruktivisme ini membolehkan murid membuat inkuiri penemuan dan mengakses maklumat daripada CDROM.

perisian untuk mereka bentuk (CAD) serta alat aplikasi lain seperti penyemak ejaan. hamparan elektronik. tesaurus dan sebagainya .TMK sebagai alat aplikasi • Murid berupaya menggunakan perisian untuk membuat tugasan dan menggunakan perisian aplikasi umum seperti pemproses kata.

grafik. • Komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod termasuk teks. video atau kombinasinya . audio. menerima dan berkongsi maklumat dengan guru atau murid lain menerusi perkembangan terkini.TMK sebagai alat pemudah komunikasi • Kaedah ini membolehkan murid menghantar.