Biletul 1. 1.

Atributiile secretarului SSM din Comitetul SSM Secretarul comitetului de SSM poate fi: o lucratorul desemnat sau o unul dintre lucratorii desemnati, o seful locului de munca intocmeste ordinea de zi impreuna cu angajatotrul si anunta toti participantii cu minim 5 zile inainte de sedinta intocmeste procesul verbal al sedintei in cel putin 2 exemplare din care unul il va inainta la ITM in max 10 zile de la data la care s-a tinut sedita iar cellelate exemplare le va pune la dispozitia lucratorilor pentru a le studia Fazele instruirii intructiv generala la locul de munca periodica o suplimentara

2. -

Biletul 2. 1. Reglementarea duratei instruirii introductiv generale - minim 8 ore. Conform legii instruirea introdudictiva generala dureaza mim 8 ore. Durata pentru fiecare organizatie in parte se stabileste de catre angajator impreuna cu persoana desemnata pentru a se ocupa cu SSM si se consemneaza in instructiunile proprii. Pentru vizitatori, delegati, persoane aflate temporar in societate se stabileste impreuna cu angajatorul de catre persoana desemnata cu SSM si se stipuliaza in instructiunile proprii. 2. Conditiile in care angajatorul isi poate asuma activitatea SSM a organizatiei. - pentru organizatiile cu maxim 9 lucratori a) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5, HG 1425/2006 cu modificari ulterioare (HG 955/2010, HG 1242/2011) b) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie c) angajatorul are curs de minim 40 de ore, absolvit cu certificate - pentru organizatiile cu 10-49 lucratori a),b),c) de mai sus d) evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscul ale caror consecinte maxime sunt irversibile ( invaliditate, deces, boala profesionala ) Biletul 3. 1. Elementele componente ale sistemului de munca executant sarcina de lucru/munca echipamentul de munca

materiale audio-video Fazele instruirii unui angajat temporar Sunt toate cele 3 instruiri.p.v al asigurarii SSM .2. - Biletul 5. Instruirea periodica efectuata de seful locului de munca durata se stabileste prin instructiuni proprii in functie de nivelul de risc al societatii periodicitatea se stabileste tot prin instructiuni proprii. 1.d. Evaluarea de riscuri si imbolnaviri profesionale obligatorie pentru fiecare organizatie obligatia angajatorului se face de catre echipe din care nu lipseste: o medicul de medicina a muncii o una sau mai multe persoane cu studii tehnice din domeniul de activitate a firmei o pot face parte si reprezentatii lucratorilor 2. ca la orice angajat Instruirea introductiv generala Instruirea la locul de munca instruirea periodica – daca este la locul de munca atunci cand aceasta se face in mod normal. perioada de minim 6 luni (sau 12 luni pentru TESA) se face in baza unei tematici care contine: o prevederi din legislatie o lista riscurilor o instructiuni proprii o masuri de prevenire a accidentelor o notiuni de acordare prim ajutor o notiuni cu privire la utilizarea echipamentelor de protectie o demonstratii practice. Obligatiile angajatorului d. 1. dupa instruciunile proprii 2. - mediul de munca Instruirea periodica suplimentara se efectueaza de seful locului de munca minim 8 ore (durata exacta se consemneaza in instructiuni proprii) se face cand: o un lucrator lipseste mai mult de 30 de zile lucratoare o la revenirea dupa un accident de munca o daca se introduc tehonologii / instructiuni noi o daca se modifica echipamentele de munca o la executia de lucrari special (se va face tematica si se va inscrie in instructiunile proprii ale organizatie) Biletul 4.

asigurarea evaluarii de risc asigurarea instruirii si informarii lucratorilor asigurarea participarii lucratorilor la activitatea SSM . responsabili . si datele producatorului .atributia persoanei care se ocupa de SSM care raspunde de semnalizare. termene. Planul operativ de prevenire si protectie .se realizeaza in baza evaluarii de risc pe posturi de munca . sau in executarea sarcinii de serviciu.se acorda pe baza de proces verbal cu semnatura 2.se acorda dupa ce s-au luat toate masurile de SSM . pana acestea sunt amplasate .daca actionam manual se folosesc materiale izolatoare.vatamarea vilolenta a organismului sau intoxicatia acuta profesionala.se acorda EIP. de minim 3 zile calendaristice dovedita cu certificat medico-legal. alte masuri . Definitia accidentului de munca .se avizeaza de catre angajator .se acorda EIP. 1. 2. invaliditate sau deces Biletul 7.se asigura ca nu isi inghite limba.cuprinde masuri tehnice. daca e insotit de declaratie de conformitate.cu victima se sta tot timpul .obligatoriu conform legii . Asigurarea semnalizarii in cadrul organizatiei . organizatorice. avand in vedere ca victima sa nu cada de la intaltime .se intocmeste de persoana care se ocupa de SSM. si care sunt uscate .prin reprezentanti asigurarea cadrului organizational si al resurselor umane si financiare pentru desfasurarea activitatii de SSM colaborarea cu tertii (cand este vorba de colaborarea a mai multor firme intre ele) 1.se face pentru toate formele de risc . necesar locului de munca in functie de riscurile fiecarui post de lucru . Acordare echipament individual de protectie (EIP) .E.monitorizarea planului se discuta si in comitetul SSM Biletul 8. sauu orice alta forma legala de certificare.- Biletul 6. 1.se desprinde victima de sursa de curent (oprind utilajul sau sursa de curent). si se monitorizeaza tot de acesta . sigla C. Acordarea primului ajutor in cazul de electrocutare . se fac compresii toracice sau ventilatie daca e cazul. care are ca rezultat incapacitatea temporara de munca. actiuni ce se intreprind in realizarea masurilor. survenita in timpul programului de munca. igienico sanitare.

desemnati prin decizie scrisa de catre angajatorii lor. Componenta documentatiei SSM a organizatiei Evaluarea riscurilor Planul de prevenire si protectie Planul anual de masuri de prevenire si protectie (extras din planul de prevenire si protectie) . Masuri in caz de pericol grav si iminent Intrerupem activitatea si echipamentul de munca si curentul electric Evacuarea personalului si acordarea primului ajutor in caz de necesitate Anuntarea sefilor si autoritatilor. 1.daca sunt accidentate persoane angajate ale altor organizatii. care nu au legatura cu locul accidentului . Inregistrarea accidentelor de munca Inregistrarea accidentelor de munca se face in baza procesului verbal de cercetare Se inregistreaza la firma pe teritoriul caruia s-a produs. 1. in comisie vor fi si membrii ale celorlalte organizatii. - trebuie sa aiba continutul clar si sa fie vizibila din toate punctele din care te poti deplasa catre zonele respective conform codului international de culori: o rosu: interzis o albastru: obligatoriu o galben: atentionare o verde: cai de acces/evacuare lucratorul desemnat inspecteaza daca semnele sunt in stare buna.daca nu avem posibilitatea sa realizam cu personalul propopriu. Daca accidentul se petrece la o persoana fizica: accidentul se inregistreaza la primaria pe teritorul careia s-a produs si la ITM Culpa exclusiva a executantului -> nu este accident de munca Biletul 10.angajatorul care si-a asumat activitatea SSM nu face parte din comisie Biletul 9. angajam firma externa pentru cercetare . sau daca trebuie sa fie reparate sau inlocuite Desemnarea comisiei interne de cercetare a accidentelor de munca dupa anuntarea evenimentului desemnata prin decizie scrisa de angajator se face pentru evenimentele soldate cu incapacitate temporara de munca trebuie sa aiba minim 3 membrii: o persoana care se ocupa de SSM o 2 persoane cu studii tehnice.- 2. si trecerea la indepartarea cauzelor pericolului 2. in acord cu locul de munca. .

Stabilirea si aprobarea tematicilor de instruire . femeilor insarcinate.Se bazeaza pe: o prevederile legislative in vigoare o instructiunile proprii o evaluarea de risc o planul de prevenire si protectie o acordarea primului ajutor in caz de urgenta o prevederi din codul muncii cu privire la munca tinerilor.Sunt aprobate de angajator Biletul 11. 1. accidente periculoase. categoriilor de persoane care sunt susceptibile la riscuri specifice.Se intocmesc de catre lucratorul desemnat sau departamentul intern de prevenire si protectie si cuprind . Fisele individuale de instruire o Stau intotdeauna la seful locului de munca Registrele (4) de inregistrare/evidenta a evenimentelor (Lege: HG 1425/2006 cu modificari) o Se printeaza cele 4 foi din lege (nu trebuie sa le cumparam) o Registrele: Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca.) si lucru Procesele verbale de predare primire a EIP.- - Planul de interventie in caz de pericol grav si iminent ( contine si planul de evacuare ) Tematicile de instruire Instructiunile proprii Deciziile pentru lucratorii desemnati si salvatori Copii dupa fisele posturilor ce contin atributii pe linie de sanatate si securitate in munca o Ex. daca acestea se refera la SSM o utilizarea si igienizarea echipamentului individual de protectie . Accidente de munca (Anexa 18) 2. se trece in fisa postului: "Executa instruirea introductiv generala. care se refera la SSM Buletine de verificari PRAM si metrologice Lista substantelor periculoase Lista zonelor de risc ridicat Cereri. zgomot. Copii dupa documentele insotitoare ale utilajelor/echipamentelor. pe baza de semnatura Necesarul de alimentatie de protectie. etc. Atributiile lucratorului desemnat (vezi prezentarea powerpoint data pe stick miercuri ) . persoane cu handicap o prevederi ale regulamentuli intern. La sefii locului de munca. solicitari si masuratori de noxe. vibratii. accidente usoare." Necesarul de igienico sanitare Necesarul de echipament individual de protectie (EIP.ajuta la determinarea factorilor de risc in functie de particularitatile echipamentelor folosite .

HG 1242/2011) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie angajatorul are curs de minim 40 de ore. vibratiilor controleaza starea si modul de utilizare a echipamentelor individuale de protectie coordoneaza activitatile de interventie in caz de urgenta sau de pericol grav si iminent executa activitatea de instruire introductiv generala 2.- stabileste tipul si necesarul de semnalizare. Au dreptul la instruire studentii aflati in practica in societatiile comerciale ? Da. sau de pericol grav si iminent comunica accidentele de munca si participa pe cat posibil la cercetarea lor monitorizeaza activitatea de prevenire si protectie din organizatie urmareste verificarea nivelului noxelor. zgomotelor. absolvit cu certificat evaluarea de risc a organiziatiei nu cuprinde riscuri ale caror consecinte maxime sunt irversibile ( invaliditate. boala profesionala ) 2. 1. participarea salariatiilor la activitatea SSM a unei organizatii cu 55 de lucratori .Dureaza cat am mentionat in instructiunea proprie Biletul 12. urmareste operatiunea de semnalizare necesarul si componenta echipamentului individual de protectie asigura informarea si instruirea angajatilor stabileste caile de evacuare a personalului in situatii de urgenta.Da . este obligatorie Instruirea introductiv generala Instruirea la locul de munca . Care sunt conditiile in care angajatorul isi poate asuma activiitatea in domeniul SSM a organizatiei care are 32 angajati ? activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5. Avem obligatia de a instrui vizitatorii daca se afla in organizatie cu acordul angajatorului ? . Acordarea echipamentului individual de lucru Echipamentul individual de lucru nu este obligatoriu (decat la armata/politie/ pompieri/medici) Nu se acorda pe baza de proces verbal cu semnatura La acest echipament. Biletul 13. HG 1425/2006 cu modificari ulterioare (HG 955/2010. Cum este asigurata conform legii. se poate percepe o anumita co-plata de la angajat. 1. deces.Prin comitetul SSM 2. in cazul in care trebuie cumparat mai des.

.sa nu introduca riscuri suplimentare .sa fie insotit de declaratie de conformitate.Da. etc. si in timpul normal de dplasare.sa fie pe masura/confortabil . Instructiuni proprii pentru personal TESA: . ii dam si casca Biletul 16.E. O persoana aflata pe traseul declarat de deplasare in delelgatie.Biletul 14. si coboara din mijlocul de transport in care se afla. capata in urma controlului medica certifiat medical de 14 zile de incapacitate temporara de munca ? . Este la randul sau ranita. 1.sa fie in conformitate cu necesitatiile specifice pentru riscurile locului de munca respectiv . De ce credeti ca instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca . 1.sa nu fie expirat.Sa mentina caile de acces libere .sa nu fie deteriorat . a proteja avutul public. Este acesta un acccident de munca daca persoana care s-a oprit spre a acorda ajutor.cunoaste mediul de munca 2. 2. sigla C.este accident de munca.Interzisa interventia la instalatii electrice . pentru a ajuta.el cunoaste situatia utilajelor . pentru ca s-a oprit pentru a ajuta alta persoana.Se inregistreaza la primarie. si datele producatorului Biletul 15. Cine face parte din echipa de evaluare (a riscurilor de accindentare) . vede ca cineva este ranit/bolnav. 1. Ce conditii trebuie sa indeplinesca echipamentul individual de protectie ? . Ce echipament de protectie oferim unui sudor masca cu viziera sau masca si ochelari manusi bocanci cu talpa izolata impotriva riscurilor de electrocutare sort jambiere daca e pe santier. pentru ca la e teritoriul primariei.Interzisa inteventia la echipamente .Sa nu foloseasca nimic improvizat 2. .

Pentru toate categoriile de personal Biletul 18. Cine pastreaza fisele individuale de instruire in domeniu SSM ? .Seful locului de munca 2. este accident de munca Biletul 19.medicul de medicina muncii poate educa salvatorul . 1. Pentru ce categorii de personal veti intocmi instructiuni proprii SSM pentru utilizarea echipamentelor care functioneaza racordate la reteaua de curent electric ? . Este acesta un accident de munca ? .Altfel.- medicul de medicina a muncii evaluator autorizat reprezentati ai lucratorilor Biletul 17. 1. Cum acordati echipamentul individual de protectie a urechilor ? izolam sursa de zgomot izolam operatorul de sursa de zgomot acrodam echipament de protectie instruiti persoanele privind igienizarea echipamentelor 2.salvatorul. O persoana se raneste in timpul executarii sarcinii de munca la o persoana particulara. o persoana instruita pentru salvarea persoanelor .Daca executantul e vinovat 100% atunci nu e accident .pot fi mai multi salvatori in aceeasi firma 2. 1. Acordarea primului ajutor in caz de arsuri nu se foloseste decat apa si spirt se indeparteaza sursa de arsura se tine zona mereu umede nu spargem basicile . Cine acord primul ajutor in caz de accidentare ? .

este accident de munca numai cand luarea mesei se face in locuri organizate de angajator.verificarea vizuala a uneltelor cu care lucreaza .fisa de aptitudini pentru apt pentru lucru la intaltime .difera doar modalitatea de organizare Atributiile: . intr-o pozitie incomoda. Enumerati cateva prevederi pentru instructiuni proprii in activitati de zidarie . 1. Biletul 22.dotarea cu scaune ergonomice .arhiva sa fie de preferinta in alta incapere . Enumerati cateva masuri pentru diminuarea riscurilor la activitati de birou . 1.respectarea traseelor Biletul 21.riscul principal: statul la birou toata ziua. in pauza de masa. 1.cadrul organizational si resursele umane si financiare pentru SSM .verificarea cel putin vizuala a schelei inainte de a o folsi . restaurant care are si activitati de catering este ranit in timpul pauzei de masa.participarea lucratorilor la deciziile SSM 2. acordarea de alimentatie de protectie (apa calda/rece) 2.organizarea si amenajarea/curatenia locului de munca .conditiile de aerisire/temperatura . Obligatiile angajatorului din punct de vedere SSM pentru organizatii cu peste 1000 de angajati .instruirea si informarea lucratorilor .Biletul 20. Enumerati cateva riscuri pentru activitati in domeniul medical .sa nu consume bauturi alcoolice .iluminatul mixt .nu este accident de munca.risc biologic (infectare/infestare) .accidentul de munca in pauza de masa.instructiuni de manipulare manuala a maselor .la temperaturi extreme.colaborarea cu tertii .evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire .sa vina la serviciu dupa minim 9 ore de pauza intre doua schimburi . Daca un angajat care serveste masa. Este acesta accident de munca ? .toti angajatorii au aceleasi obligatii ( cele 5 categorii de obligatii ) indiferent de numarul de angajati . Solutia: alternarea activitatiilor . . la un restaurant din apropierea organizatiei.obligativitatea de a se pastra caile de acces libere .

1.pentru ca activitatile din anexa 5 sunt activitati cu risc ridicat (pirotehnice.. .risc mecanic ( taiere/intepare cu diverse obiecte ) .risc chimic (foloseste substante chimice) 2.risc de electrocutare . 1. Cum se organizeaza activitatea in domeniul SSM pentru o organizatie cu 300 de lucratori ? . etc. absolvit cu certificate .comitet de SSM (peste 50 lucratori) 2. De ce credeti ca pentru activitatile din anexa 5 a HG 1425/2006 actualizat nu se permite angajatorului cu un curs de specialitate in SSM.curs teoretic de 80 de ore Biletul 23. Ce conditii de studii trebuie sa indeplineasca lucratorul desemenat . cu 7 angajati si care isi desfasoara activitatea in organizatie.liceu teoretic cu profil real . HG 1425/2006 cu modificari ulterioare (HG 955/2010. Aveti voie.nu 2.) . se ocupe si de activitatea in domeniul SSM al firmei ? . in conditiile respectarii legii sa dati unei femei insarcinate de executat activitati de manipulare a maselor. HG 1242/2011) b) angajatorul isi desfasoara activitatea permanent in organizatie c) angajatorul are curs de minim 40 de ore. Conditiile in care angajatorul isi poate asuma activitatea SSM a organizatiei pentru organizatiile cu maxim 9 lucratori a) activitatea nu este una din cele prevazute in anexa 5.acolo trebuie lucrator desemnat Biletul 24.departament intern de prevenire si protectie (de 250 de lucratori in sus) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful