Galaktika 13.

(1975)

Franke, Herbert W. : A békeszegö Elöirja-e a sors az embernek, hogy akkor is öljön, ha nem akar? Semmit sem tudott, s ez volt a büne. - Idegen a telepen. - Két lábon jár. - Értelmes? - Értelmes. - Honnan érkezett? - Nem tudom. Körülöttem minden suttogott. Balról, jobbról, fentröl, alulról. - Dél felé tart. - Valamit visz. A transzduktorom minden idegen impulzust leforditott. Az égitest idegen volt, és én egyedül voltam. Kissé féltem. Minden pillanatban érhet valami baj. - Hogyan müködik? - Nem tudom. Aztán sokkal hevesebben, szinte kiáltva: - Vigyázat! Veszély! - A lény mérges gázt terjeszt. - Milyen gázt? - Öt másodperc... széndioxid! - Ne lélegezzetek! - Tartsátok vissza a lélegzetet! Süppedös, homokos talajon haladtam. Valamiféle utca vezetett a növények között: a faféléknek hosszú, lecsüngö leveleik voltak, s az ágazásoknál könyökszerü csomóik. Valami mozgott, megijedtem,de csak a szél fújt a koronák között. Ismét erös impulzusok: - A lény ránk ront. - Baktériumokat bocsát ki. - Betegségszóró. - Tervszerü támadás? - Nem tudom. Képtelen voltam megtalálni a lényeket, amelyeknek a beszélgetését hallgattam. A negatronnyalábok továbbra is minden oldalról özönlöttek. Kissé megnyugtattam magamat, mert nem látszottak veszélyesnek. És akkor különös berregö hang ütötte meg a fülemet: alacsonyabb rendü lények gondolatközlései? Vagy zárlatos impulzusjelek, amelyek a veszélyre figyelmeztetnek? Ezúttal sikerült a betájolás. A jelenség oldalirányból jött, az erdöböl. Felemeltem a pisztolyomat, és folytattam utamat a fák alatt. Néhány zsenge növény közt mozgást észleltem. Egy növényt, amely akadályozott a látásban, letörtem... hátha ember rejtözik ott! A transzduktorból tömegével zúdultak az impulzusok, egymást túlharsogva, igen magas frekvenciával: - Megszegte a békét!

- Védekezzetek, veszély! - Gyilkos! - Megölt egy ifjút! A bokorban kuporgó lény félig felemelkedett. Két rémült sötét szem tekintett rám, idétlen arc,s a majdnem emberi, hajlékony, meztelen test négykézláb eltünt a fák között. Mellettem megrándult valami, egy zsenge törzs, amelyet az elöbb letörtem. A magas szárból sárgás gyanta lövellt elö. Egy növény. Miért bánt engem? A bolygón a hömérséklet megfelelö, és elegendö az oxigén. Én fedeztem fel, az én nevemet fogja viselni. Itt fogunk lakni, benépesitjük, kiirtjuk az erdöket, és városokat épitünk. De még egyre hallottam: - Gyilkos! - Megszegte a békét. A növény továbbra is vonaglik a földön. Már kezdem érteni. Nem tehetek róla, hogy ember vagyok. De néha szégyenkezem.

Franke, Herbert W. : Kisugárzás Még nem tudjuk, léteznek-e, de keressük az agyhullámokat, amelyek lehetövé teszik az emberek között a közvetlen megértést, a telepátiát. Ha idáig eljutunk,akkor lehetségessé válik az is, hogy az ilyen hullámokat egy adó segitségével kibocsássuk. Azután az emberek érzéseit és cselekedeteit egy központi állomás fogja irányitani. Kinek mi köze ahhoz, hogy mit akarsz? Ki dönt, ha kétségeid vannak? Mi inditja meg az agyadban az áramlatokat, ki kormányozza a gondolkodást? Ki tehet róla, ha teljesen akaratod ellenére cselekszel valamit? Nem tudod. Én sem tudtam volna meg,ha nem veszek részt Cox kapitány utolsó expedicióján, amely a Haemus holdhegyei közé vezetett minket. Az emberiség történetéböl ismerjük a holdkultuszokat,s a Föld jó öreg kiséröje körül még ma is él néhány babona. De sejtünk-e valamit ezeknek a szokásoknak az eredetéröl? Nem tudom, Cox miért éppen a hegység alighogy felfedezett barlangjaiba hatolt be. Soha nem beszélt erröl. Exkavátorral ástuk tovább magunkat ott is, ahol az elöttünk járók visszafordultak. Aeschylus, az elektronikus szolga irányitott, én mögötte ültem, és a háta mögül figyeltem a forgácsolóturbina müködését. Lenyügözö volt, ahogyan a kemény fém rétegekben szeletelte a közetet, és egymás után szabaditotta ki a különös közetmintákat. Cox a füzetébe jegyezgetett. Szemlátomást nem csodálkozott, amikor csakhamar nyilt térre jutottunk. Ez azonban nem természetes barlang volt, hanem mesterséges alagút. Mögöttünk különös fütty hangzott fel, és por kavargott. Észrevettük,hogy sürü levegörétegben vagyunk, amely az általunk fúrt lyukon kiszökik. Körülbelül egy óra hosszat haladtunk a nyilegyenesen vizszintes járatban. Aztán egyre tágasabb lett fölöttünk a boltozat, s egy hatalmas csarnokban találtuk magunkat. A háttérben egy gép állt, óriási telefonközpontra emlékeztetett, elöl számtalan sorban mindenféle kapcsolók meredeztek,mindegyikböl egy pálcika nyúlt ki, akár az autóantenna. Az alkatrészekböl vezetékek

remélem. És boldog szerelmes.ha gyengébben is -. szombat este kérte meg Susan kezét. Vagyis nem mondott határozott igent. Ahogy beléptünk. a kijárat felé igyekeztem. amikor már befejeztem a cselekvést. csinos.. hisz tegnap este. Brown. s egy kissé ismét biztonságban éreztem magamat.mondta -. amihez hasonlót mintha már átéltem volna.. ahol igy . Kissé elszunyókált .és elinditotta a jármüvet. Hirtelen sarkon fordult. és vontatott léptekkel nekiindult. ahogy én. majd mind gyorsabban. Igen..és ö beleegyezett többé-kevésbé. segiteni neki. akivel valaha találkozott. Cox keze félúton megállt. hogy kezét az antennapálcikák felé nyújtja. felséges nap volt. Arcán csodálkozó kifejezés jelent meg.. Ha ez nem ér fel a boldogitó igennel. halvány. Csodálatosan szerelmes. aztán már rohantam.. elvinni. Coxra pillantottam és észrevettem. Alighogy megérintett egyet. akivel bárki valaha is találkozhat. Csakhamar ott áltam egy kapcsolótábla elött. s eltünt a sötétségben...és szintén meghatározott irányba tartott.. úgy éreztem. különbözö ingerek elvont tükrözéseként. de nem ilyen érzékletesen: . De mindez szavak nélkül. akkor mi? úgyszólván elsö látásra egymásba szerettek.. Aztán Aeschylus bukkant elö a sötétböl. hogy bemutassa a családjának . megszereted öket . úgy tett.. Nekiiramodtam. mintha fülelne.. félelem. elöbb lassan. rettentö sötétség.. szorongás. java délután volt már. A kisugárzás itt úgy felerösödött. és ezt még akkor is észleltem . néhány utcányira a parktól.. Zaj hallatszott. Édes kis Susan. s valamilyen lökést kapnak a mozdulataim. Szép volt a park tavaszi zöldjében.állapitotta meg -.. Rá kellett döbbennem.és ök is megszeretnek téged. kéjeset nyújtózott.. Szólitani akartam. majd ismét felbukkant. A botladozó és hebegö Coxot támogatta.futottak a hátul álló hatalmas épitményhez. Szemlátomást Cox is igy sietett. rögtön furcsa érzés keritette hatalmába az agyamat. Közülünk ö az egyetlen. a lágy barna hajával. hogy agyamra szinte záporoztak az impulzusáradatok. száguldottam.legfeljebb félórácskára.mivel a jótékony sugarak vetette árnyak szöge alig változott közben. a nyárinál lágyabb zöldben. el innen. meleg barna szemével! A legcsodálatosabb teremtés volt. A kormányhoz ült. Gondosan lefektette a hátsó ülésre.és ö fiatal és szerelmes. Fredric : A lidércálom szürkében Csodálatos jó érzéssel ébredt a nap fénylö és meleg sugaraitól simogatva. Végül kimerülten berogytam az exkavátorba.. a pálcika csúcsa letört. kábultan szerelmes. Ekkor az agyamban olyasmi játszódott le.. gondolataim szokatlan tudatossággal születnek meg. Aztán megindult gyalogosan a ház felé. Felállt a padról. Cikkcakkos kanyargókkal haladt elöre. szorongás.vinni öt. ezért nem ismerkedett meg még a lány családjával.ilyen idö tájra hivta öt Susan. aki szabad. finom szeplöivel és nagy. de nem voltam rá képes. fénnyaláb villant fel.. majdnem pisze orrocskájával. hogy milyen céltudatosan haladok elöre. a tavaszias levegön.semmihez sem hasonlitható sejtelem. de meghivta ma délutánra.és mert izmai szinte elgémberedtek a bóbiskolástól.

. Még ha csak rövid idöre is.. A Labirintus-lift Ezen a napon Comendador Giulianinak nem volt kedve a munkához a nagy. Nem. és hangtalanul sirni kezdett. zajos irodában. Massimo : Három történet Lelkiismereti kérdés Marco C. maga Susan fogadja. hogy riadalomra lenne oka..hogy épp most megy el. úr jeges szorongással a szivében ébredt. Kinyitotta a szemét. .ütötte el a várakozás idejét. Nincs itt pillanatnyilag.. ötven másodperc alatt ötven évet öregedve az ajtónak dölt. nála egy évvel idösebb. hogy most meg kell halnia. hogy jöjjön valaki. nem dementia senilis. Felment a lépcsön és bekopogott.s ö. és Susant kérdezte. és tudta. nem mozdult. a tizenkettediken éhen halt.. Pandolfi. és azt hitte. nem újabb szivroham. melyhez tegnap este a lányt hazakisérte. Igen. Meghajolt. nem hitte. Tizenegy napon át bolyongott a kijáratot keresve.meghökkenve néz rá egy pillanatig. Aztán igy szólt: .Fáradjon be. Hirtelen megvénülve. úr a vödör fenekén guggolt. Mégiscsak furcsa. A lány mintha telefonon beszélt volna. és eltévedt. Talán tiz perce várhatott. a lányét. Marco C. de ha várna ott a nappaliban. aki beengedte.. azonnal gyere haza.. A lány.. Bizonyára a növére.. várta. Rövidke séta volt csak a veröfényes tavaszi napon. bemutatkozott. Beszállt a liftbe. nagyanya még. Felkelt az ágyból. Mivel idönként támadnak az embernek furcsa érzései. hogy hazamenjen..Harry. egyszerü amnézia. de most még súlyosabb. kérem. a ház felé. Olyan. s nem látott semmit maga körül. emlitette is. de a lány csak hasonlitott Susanhoz. Ötven év esett ki. Az ajtó kinyilt. Igazán nem akarta ezt tenni. Nem. amely egy üvegfalú felhökarcoló csúcsán helyezkedett el. és hozd a doktort is. de ha már megtörtént.szétszóródott a padlón. amikor még el sem vette nagyanyát. .. az ajtóhoz lopózott és fülelt.. összeseperte és kidobta a szemétvödörbe. amikor amnéziája volt. érthetö kiváncsisággal. Harry. Akkor meghallotta a hangját. amikor bejött a felesége. úgy látszott. nagyapa. Ott tart. Várt ott a nappaliban. hogy van egy növére. mint múltkor. és . és ö egy pillanatra azt hitte. az elöszobában beszélt valakivel.

Késön érkezett. Kedvtelve futkároztam a szobán keresztül-kasul. Megpróbáltam lépni. épületek hevertek romokban. Az élmények sürüsödtek: parázslámpák. Néhányszor megkiséreltem felkutatni a fejemben. Ismét falhoz érkeztem.füstgomolyagok hömpölyögtek a talajon szerteszét. próbapadok. és megszülettek az eredmények. De mindkettö azonos feladat és szándék volt.A májusi nagy ajtó 1976. hogy tudjam. amelyek micsoda kellemetes érzés! . gépalkatrészek.kutattam. impulzusok és funkciók zárt köre.kerekek. De valami nyilván nincs rendben velem. Repülögépek feküdtek szétszakadva. A szétforgácsolt faanyagokból lángok törtek elö. Zavart ez a felfordulás. könyvek szétszakitva. s ez szabályozott életet igért a legcsekélyebb kellemetlenség nélkül. a képesség érzékeléseim felfogására és tudomásommal logikus kapcsolatba hozására és azután céltudatos alkalmazására mindez egyetlen egység. Elöször a fényt vettem észre.amit kell vagy amit akarok tenni. Csodálatos foglalatosság! A látásélményböl absztraháltam az egymástól független tulajdonságok sorát.. Egyetlen embert sem találtam. Most elliptikus pályán halad a Merkur és a Vénusz között... s majdnem mindegyik radioaktiv volt. úr kinyitotta háza ajtaját. hogy mozogni tudok. Az elöttem levö táj fémböl volt . bútorok darabokra törve. hogy felmérjem a helyzetet. érzékszerveim érzékenysége. készen arra. vezetékek. a legtöbbje meghajolva. melyhez fényes reményeket füzött. méröeszközök.. A másodperc töredéke alatt elemeztem volna. Franke.a környezet megfigyelése útján jöttek létre. Kráterek tátongtak. Az agyam. s kiesett az ürbe. és a fejem izzani kezd.tagjaim ereje. mit ir elö ilyen esetre a programozásom. S ami egészen megbolonditott: nem láttam egyetlen embert sem. Aztán jött a fenséges pillanat. amely hasznára válna az embernek. Sokáig tartott az út. Feladatom igy hangzott: az embert szolgálni. Bizonyára . amikor tudatosult bennem annak lehetösége. Tennivalója viszont már semmi sem akadt. majd ezeket összekapcsoltam. rácsok. Nem ilyennek képzeltem a világot. hogy munkába induljon. Herbert W.Valahányszor felteszem magamnak ezt a kérdést. : Ébredés Tetterötöl duzzadva lépett ki a világba. némelyik még izzott. thaladtam az ajtón. milyen lépés lenne szükséges. a szoba tizennyolc méter hosszú és hat méter széles. hogy van valami. és eljutottam a falig. Legutoljára arra figyeltem fel. Kilencvenfokos szögben megfordultam és továbbhaladtam. sinek meredtek az ég felé. Gondolkoztam.Felfedeztem. igyekeztem számok révén megragadni öket. Érzékeléseim kapcsolatba léptek a fejemben tárolt információs anyaggal. hogy a föirányhoz képest ferdén is elörejutok. szédülés fog el. május 17-ének friss reggelén Pesaro kisvárosban Mario M. Továbbfutottam és kerestem.

talán már azt hitték. és nagyot nyelt. Nem történik vele semmi sem. hogy nem találják meg.közölte az ezredes sajnálkozó hangon.felelte Mezia.És Mezziára mutatott. mezitláb az erdöbe mentek.Kidolgoztam a szemfenékfelvételeket .Milyen a termés? . Meziára nézett.Ne izguljon. hajlékony. hogy a feje egy keskeny. uram.kérdezte ingerülten.Itt az ideje.. hogy elfelejtkeztünk a létezésükröl? . kecses nyakára: egyetlen disz sem ékesitette. Az ezredes cigarettacsomagot vett elö és rágyújtott. Ezeket kell szivnom. a déli lejtön elterülö szántóföldet az elözö héten lekaszálták.Hol csavarog?! . Amikor az ezredes leüllt a hordozható iróasztalhoz. Scserbak. .és az R-259 falu határában. égszinkék trikót hordott. hogy ügye rosszul áll: hallott már egyet s mást az ilyen protézisnyakú emberekröl. Mezia észrevette. Az ejtöernyösök megtalálták sarlóját (Mezia a 118-KC tó partján kaszált) a sátor bejárata mellett. végigmérte a férfit tetötöl talpig. Körös-körül már elkezdödött az aratás. Magas leány lépett a sátorba. amelyen az ejtöernyösök éppen felállitották az elektronikus gépezetet.Nem rossz a termás . Mezia csodálkozva bámult a leány napbarnitotta. Amikor Mezia megsimogatta a fejét. Géppisztolyát a szomszéd asztalra rakta.Lymphoszarkómám van. Azután újra kinött a haja. Nem gondoltam volna. . . hogy ne gondoljon Máriára. Mezia zavartan dugta meztelen lábát a szék alá.hogy szúrják a tenyerét a rugalmas.Há-á-át . . Eszébe jutott a nyolc kilométernyi gyalogút a tarlón. vöröses füstkarikákat eregetve. Amikor már harmadik hónapja volt áldott állapotban.szólalt meg az ezredes mosolyogva -.kérdezte az ezredes gúnyosan.Igenis. nem lesz rossz . .válaszolta a leány nyugodtan. . . Mezia megértette. amelyet mezitláb tett meg.tovább kell keresnem. börrel bevont száron imbolyog.Ideges? . ö is az ejtöernyösök terepszinü overallját viselte. szürke nadrágban és sárga pulóverban.Katrin hol marad? . Jurij : A kihallgatás Bár ezredesnek szólitották.magyarázta. hogy már nem jönnek. Meziához lépett.felelte Mezia. .Évekig nem volt repülésre alkalmas idö . egy szál háziszöttes ruhában. Egy kendövel percenként megtörölte a kezét. .Ezek rákellenes cigaretták . Bonner. Mezia a saját lábára meredt. terepszinü nadrágot és kifakult. uram. érezte. .Igenis.ismételte meg a választ Mezia.mordult rá az ezredes. úgy látszik. Lehet. Mezia öreg.Igenis. uram . hogy egy robot ilyen boldogtalan lehet. . . Erölködött. és mutatójjával megpöcögtette a mikrofont.kérdezte. Az ezredes a szomszéd asztalhoz lépett.A rozs. . majd overallja zsebébe süllyesztette a cigarettákat. . fekete hajszálak. hogy ezzel a fickóval foglalkozzunk! ..Azt gondoltuk. .

felelte az ezredes.Szép lány! .jegyezte meg Mezia udvariasan.Az encefalográfiai laboratóriumban leszek .Nukleinsav. érezve..mondta mosolyogva. Mária Jákobnak fogja nevezni. A leány átlapozta az asztalon az ezredes elött fekvö papirokat. . . és viz.Minél gyorsabban meg kell vizsgálni. .nézett csodálkozva Meziára. Annak idején.Egyelöre. amikor megismerkedtek..Igenis. Az A listába tartozó egyéneknek hat mikroelektródát ültettek az agyába .állapitotta meg végül. hogy mi az .uram .Nem tudom.kérdezte a leány. . .Halló! Bonner! Érdekes adatok. . kezében Mezia készülékével.állapitotta meg az ezredes. . uram. kötszeres csomagot.Micsoda gentleman! .Az Abszolút Lojális Leányok Ligája. Mezia már csak Máriára gondolt.Érdekes! . .és kiment. .sóhajtott fel az ezredes. amelyek Mezia koponyájából kiálltak. .Mentesült a készülék viselése alól? . A barlangban búvóhelyet rendezett be Máriának. hogy amikor a gyermek megszületik. Mindenféle genetikai hókuszpókuszhoz használják. amelyek a mikroelektródákat a nyakán függö 674-428-as készü- . Megállapodtak abban is. A többiek agyába csupán két elektródát vezettek. ..jelentette be a leány. . Bonner? Meg lesz elégedve az eredménnyel! Sikerült megfejteni az agyalapi impulzusokat. Az asztalon álló egyik készülék indikátora zöld fénnyel lobbant fel.Kiváló lány! . Fürgén kikapcsolta a Mezia nyakán függö apró készüléket.Emlékszik a készüléke számára? . uram. Korporációnk legjobb donorjai közé tartozik. Bár azt hiszem. . Meziának Mária haja jutott eszébe.Maradjon ülve . . . szétkapcsolta a vezetékeket.Igen. Az elválás idöpontjában néhány órára sikerült szétválasztania a vezetékeket. és óvatosan megérintve ujjaival a férfi megnyirt fejét.Igen. Attól a pillanattól kezdve. A készüléket öt évvel ezelött állitották össze. kisasszony. Mária már a nyakán hordta a készüléket. Mindig csak kopaszon látta az asszonyt.Azonkivül pedig az ALLL tiszteletbeli elnöke.Örökre? . ezenkivül ellátta Máriát a legszükségesebb antibiotikumokkal. .Igenis. Gyári száma: 674-428. Hallja.Tudom! .Véradó? . jobb lenne. Megállapodtak abban. . Minden simán megy. és puha.Nem .és élelmiszer-tartalékot rejtett el. majd kisvártatva megkérdezte: .hogy a férfi fel akar emelkedni.rázta meg a fejét az ezredes. hogy Mária két év múlva a gyermekkel együtt megpróbál eljutni az R-204 faluba. hogy a vezetékeket szétkapcsolták.hahotázott az ezredes.Az A listán szerepel a száma! . Megbizható helyen rejtette el az asszonyt a Barna hegyek között. Katrin! A leány kulcsot vett elö a zsebéböl. .és Mezia hallotta a leány hangját: . napbarnitotta kezét Mezia nyakára tette.helyeselt Mezia. Ott élt Mezia bátyja. Mezia a falu kórházából ellopott egy szülö nök számára összeállitott filmet.hármat a gondolat-ellenörzö és hármat a cselekvést irányitó tekervényekbe.

szólalt meg Katrin. miután egy gránitdarabbal szétzúzta. Ezt hallgassa meg! Mezia most a saját hangját hallotta.A rádiós szórakozik! . A hangszórók a kocsi tetején megszólaltak. . . idegen hangja. .Kiváló lány vagy. messzi zenére. hogyan büntetik a készülék elpusztitóit? Hol van Mária? kérdezte újra éles hangon. uram! .Igenis.kiáltott fel Katrin elégedetlenül. nyitott teherautó állt.és valamilyen utasitást adott neki.Szóval nem tudod? . súlyos felhök úsztak a mezö fölött. hogy Katrin elneveti magát. A készülék olyan lett. amely ugyanolyan terepszinü volt.Igen. és futott a nagy sátorba. Tetején ezüstös hangszórók csillogtak. uram.A völgyben emberek arattak kaszákkal. a helikopterbe ültek.Na. uram. .Nem tudom! . uram. elfeledett. izzadságtól sötétlö ingüket. Mezia látta. . .. Nem tudom. gépelt szöveggel. A hajtómüvek megindultak.Minden rendben! . hogy megfigyelökészülékeink nem fogják Mária gépének jelzéseit. Katrin az asztal fölé hajolt. A bokros hegyoldalon egy elhagyott kunyhót találsz. . A kaszáló emberek dermedten figyeltek fel. Az ezredes elmélyedt a papirok olvasásába.Nézzük csak meg. Alacsony. lám. A katona tisztelgett. .Hát igy állunk! .Hol van Mária? .Nem tudom.. Megmentlek téged. énekhangok hallatszottak. kész is van. én megyek . mint egy szétlapitott konzervdoboz. Mezia látta a leány gyengéd vonalú nyakát. és súgva mondott neki valamit.meredt az ezredes Mezia szemébe. . . uram. amely a fejét tartotta. . mint az overallja.bólintott az ezredes dicséröen. .Katrin! Az ejtöernyösök. Az ezredes intett. Mezia látta meggörnyedt hátukat.Mária. Az én bölcsödalom" . kezében papircsomót tartott. Katrinnak hullámos haja volt. Vagyis nem. Mezia kilépett a sátorból. szerelmem! Megmentlek. Mintegy harmincméternyire egy sárral befröcskölt.Szörnyen sok anyagom van.Nem tudod? . Mária készülékét a 118-KC tóba vetette.Nem. .Kimenni! .gondolta Mezia. A terepszinü sátorból elöugráltak az ejtöernyösök. . és ott letelepszel. géppisztolyaikkal zörögve.mondta Mezia dörgö..Hiszen mindenféle érdekes encefalográfiai leirást adtam neki. Aha. . amelyet nem torzitott el semmi.Hol van? . "Ez bölcsödal. "Mária . Tudod. ismerös dallamra emlékeztették .lékkel összekötötték.Nem tudom.orditotta Mezia. és a hangok Meziát valami régi. . és a helikopter lassan felemelkedett. A tavaszi vásár óta nem találkoztam vele. .. mit csinált közben Katrin .szólt az ezredes elgondolkozva. Mária! Elmégy a DCI folyó torkolatához.Mit akarnak tölem?! Az ezredes odakiáltotta az ejtöernyöst.egy szép.parancsolta az ezredes.felelte Mezia határozottan.Már egy hónapja. uram! A leány ebben a pillanatban befutott a sátorba." Az ezredes elgondolkozva dörzsölte meg kezével a protézisét.

"Nem baj . hogy ne gondoljon Máriára.Elszedtük töle. Mária. gyerünk! Mezia lépkedett. Ez még akkor történt. .. de önkéntelenül védekezö mozdulatot tett. és ott letelepszel. Fájt a lába. az igazat. .lökte meg Meziát géppisztolyával az ejtöernyös. egy kisgyermektöl és egy öregasszonytól. röpülj! A középkor ismeri a varázszót. : Röpülj. A modern geometria lehetségesnek tartja a paratereket. Megmentlek téged. A Barna hegyek kék körvonalai ott remegtek szeme elött. milyen eszköz van arra. Emlékezett. amikor a mi régi terünk kezdett széttöredezni. kimondják vagy csak kigondolják.Hiszen már csak öt lépés. amelyeket suta kézzel egy papirszeletre irt fel magának: "Mária.kérdezte a hajlott hátú. Elmégy a DCI folyó torkolatához.Gyerünk . hogy elözö este arra kényszeritette magát.Korábban papirra firkált . és megkönnyebbülten sóhajtott. És emlékezz.Gyerünk . és körmével a falat kaparta: pontokat rajzolt.nemcsak közvetlen hatással.a boszorkányszöget: szimbólumokat. Egyik szektora a másik után hullt szét. . hogy a mi négydimenziós tér-idö-kontinuumunkból kikerüljünk. Valahol elkezdödött. .Mária. újabb vonalak következtek szakadatlanul. A vénembert bevezették a cellába. Franke. . ami benne volt. felolvadt mindazzal együtt. Csak az a kérdés. A letarolt mezö szélén állt. a mágikus jelet. . Hallotta háta mögött a géppisztoly závárzatának kattanását. Az emberiség fennmaradása három névtelentöl függött: egy bolondtól. A konstellációtól függ. Szabad vagy! Mezia a tarlóra lépett. hanem a szellemvilággal is. Mezia hallotta. sohasem kell hazudni! Csak az igazat mondd. A beteg a padlón kuporgott.Minden jót.jelentette az ör. A helikopter elrepült a DCI folyó irányába. Amikor az ajtó kinyilt.Menj. amelyek büvölnek . " Maga elé nézett. A bokros hegyoldalon egy elhagyott kunyhót találsz. Eszébe jutott a hosszú út a tarlón át.llj! . "Már csak egy lépés" . és állandóan. Aztán ne- .szólt rá az ejtöernyös. hanem szellemi erö uralkodik. ösz vénember a botjára támaszkodva. Atombomba vagy elemi csapás miatt? Senki sem tudta.Az ujja hegye és a körme közül csorgott a vér. Megértetted? Elmehetsz! Mezia felnézett. hogy háta mögött egyre távolodik a helikopter zúgása. aztán újabb pontok.llandóan ilyen állapotban van? . A tér szétdarabolódott. szenvedélyesen suttogta azokat a szavakat. fiam. melyben nem testi. Herbert W.Gyerünk.Szabad vagy! .gondolta. Ez volt életének utolsó hazugsága. szerelmem. Megmentlek.mondta magában. bogárka. . boldogan mosolyogva.mondta az ejtöernyös. fel sem pillantott. Ez nem attól függ." . ha ismertté válik. hogy a jelet leirják. majd vonalakkal kötötte össze öket.szólt az ejtöernyös türelmetlenül. . amelyekben a mi megszokott terünk mellett sok más tér is beágyazódik. .

Röpülj. De már nem sok idejük maradt a keresésre. Egy faépület homályában réges-régi bölcsö állt. a vénembert már nem találta ott. aki a tejescsészével ott állt mögöttük.és egy kislányt tartott a karjában. hogy hol feküdt. . Most ismét szólnak hozzám.s ide-oda ringatta a faágyacskát..Ott nincsenek falak.Mi van vele? Már két napja! . .Hagyjuk aludni! Az anyával együtt kiment a szobából. . Amikor este az anya a munkából hazatért.gondolta az öreg. Psszt. Soha többé nem találták meg.mondta a gyerek. röpülj. Mindennek megvan az értelme. A falu magasan a hegyek között kuporgott. Fénylö.Itt ülnek mellettünk.Az orvos semmi bizonyosat nem mondott . Olyan kedvesek. bogárka.Ugyan mit mondanak neked? . Van itt sok szoba. Másik kezével egy ötéves fiúcska kezét fogta.válaszolta az anya. Beletúrt a kisfia hajába. A párnába burkolt rózsaszinü teremtés vékony hangon sivákolt. Ölében már nem feküdt ott a kislány. Egy ráncos képü anyóka meggémberedett ujjaival a bölcsö faragott karimájába kapaszkodott.jegyezte meg a szobalány. elhagyatott zöld völgyben ott állt egy vénember. .. mint a látóhatáron húzódó hegyvonulatok. Nem értem .Nem értem. és aludj! Senki sincs itt! .kiesett a falnak. Ebbe beletört a ceruzája.suttogta a fiú. Amikor egy fél óra múlva visszatért. a vénasszony még egyre ringatta a felsötestét.. Teljesen csendben feküdt.s ennek ütemére érdes hangon egy rég elfeledett gyerekdalt dúdolt: . mami . .Lecsukta a szemét. Az ör vállat vont. . A gyerek nem volt sehol. a házak mélyen belesüppedtek a talajba. A beteg soha többé nem irt a falra. és az ölébe fektette.. és a faluban soha senki nem látta ezután. maradjatok csendben! . . Ráadjuk a kényszerzubbonyt? Egyébként ártalmatlan. A vénasszony reszketö kézzel kiemelte a kislányt a bölcsöböl. . vörös napkorong tekintett le rájuk.Nem bántanak. Semmit sem deritettek ki. amikor átvezették a közveszélyes betegek osztályára. Csak halványan gyanakodtak. Egy távoli.Egy másik szobába akarok menni. Ismét ide-oda himbálta magát. Bárcsak megérteném öket! .Alszik . . már nem volt ott.vélekedett a szobalány. Amikor lefekvés elött még egyszer benéztek a gyerekhez.de már nem énekelt. Mondani akarnak nekem valamit. A takaró kisimitva feküdt az ágyon. és a látogatót egyedül hagyta a beteggel. . eltávozott. Évszázadok múltak el fölöttük nyomtalanul.Nem látod öket? Az anya a fejét rázta. Az ágyban csak egy mélyedés mutatta.Ne féljetek . mint ez szokásos volt. Világos szeme a távolba meredt. Kissé másként énekelt. De azért mégiscsak lennie kell valami értelmének. a beteg pedig már nem irt.Eltünt. A botja ott hevert a padlón. sokkal messzebb nézett. Arcáról elégedett kifejezés sugárzott. Most az ujjaival ir.Hunyd be a szemed.

Elrepült a Prokyonig. hogy a hajóknak is más nevük volt.nem hasonlitott Ikaroszhoz.két másik indult el a Csillagvilágba. És mégis megdöbbentek az emberek. Meggondolatlanul merész volt. Ikarosz azonban csak nevetett: "Ez nem akadályoz meg bennünket abban.Aljtov. Henrich : Ikarosz és Dedalosz Ez régen történt. az ijedtséget és a kétségbeesést. Vajon lehetséges-e átrepülni az izzó. Ez nem valószinü. akik a csillagokra repültek.az akkor ismert lények legszörnyübbjeivel. Sohasem repült még a Csillagvilágban. de nem öregedett meg. és ö nagylelküen tékozolta tehetségét. és csupán a tudomány tárta fel elötte az anyag titkait." Ellenkeztek vele: "Vajon nem tudod. Ikarosz azután újabb világokat fedezett fel. . akit most Dedalosznak neveznek. Fiatal volt. Abban az idöben az emberek már sokat tudtak az anyag ötödik halmazállapotáról. vad szelleme vezette öket a csillagokhoz. És akkor az sietett segitségére. akár a Nap. hogy az asszony akkor veszitette el életét. amikor az Eridanusra kiszálltak." Az emberek nem mindjárt hittek Ikarosznak. De már megismerték a Csillagvilág részegitö szépségét és a felfedezések fékezhetetlen. tüzes Napon? Vajon nem hamvasztja-e el az esztelent a tüzben égö égitest? Ikarosz azonban igy szólt: "Nézzétek ezt a ritkitott gázzal töltött csövet. Az. Majd neutritból készitjük el a hajó burkát.és elsönek érte el Van-Maanen csillagait. és asszonya nevét adta nekik. Az emberek a hajók neve után Ikarosznak és Dedalosznak hivták öket. Hiszen nem Dedalosz. és átjárta öket a végtelen ür hidege. Azok között. Dedalosz száraz és pontos formulái azonban azt jelentették: a repülés lehetséges . akik a Naphoz repültek. mivel a csöben a gáz a megritkulás rendkivüli állapotában van. akit most Ikarosznak neveznek.hogy a Napba repüljünk. Az emberek még félénken hagyták el a Földet. amely tizenkétszer keményebb az ólómnál?" Sokan beszéltek igy. akit most Ikarosznak hivnak. Mégis a kezembe veszem. nyugodt és megfontolt volt . Leyten csillagának bolygórendszerében az orhókkal harcolt . Még azt is beszélik. Azt beszélik.de ritkán látta a Földet. ürhajón született. és nem félek.és meggyözöbbek voltak Ikarosz heves beszédénél. nagyon sok hüséges barátja volt . Sok ezer fokos benne a hömérséklet. És nem ismerte a fáradtságot. Még a Nap középpontjának keménysége is elenyészöen kicsiny lesz a neutrit keménységéhez képest. Hidegvérü.sok. hanem az. Ikarosznak nem volt párja a bátorságban. S a ritkitott gázzal töltött csöhöz hasonlóan a neutrit hideg marad. S ha egy hajó elpusztult. a Lacertáig. Majd újra nekivágtak a Csillagvilágnak.mondta elsönek az embereknek: " trepülünk a Napon!" Ez régen történt.megperzselte öket a távoli napok forrósága.hallgattak. hanem olyan anyag. de az emberek megbecsülték tudását. hogy megéget. Az évek nem múltak el nyom nélkül a feje fölött. amikor igy szólt: " trepülünk a Napon!" Még barátai is . de a szerencse sohasem hagyta el. és az Ikarosz meg a Dedalosz nevet egy ösi mitoszból vették. Az idö elmosta a nemzedékek emlékezetében azok igazi nevét. A természet sokat adott Ikarosznak. Majdnem egész életében együtt repült vele élettársa. Sok év múlva tértek csak vissza . Hosszú élete volt. hogy a Nap belsejében nincs plazma.

és a Nap mélyébe taszitja. S elérkezett az indulás napja.megtett elsö repülöutak után az emberek megtanulták.egy Földön kivüli állomáson állitották össze. Az utolsó . Ikarosz azonban csak nevetett a veszélyeken.egymilliószor. Az emberek az ürben könnyen fel tudták emelni a neutritlapokat.amint emlitettük. A Földröl megjött az utolsó búcsúüzenet: "Ne közeledjetek egymáshoz hajóitokkal. bár a neutrit. Dedalosz sem érezte az egyedüllétet. Dedalosz figyelmesen vizsgálta meg müszereit. S mindketten azt felelték:"Készek vagyunk. sürün egymáshoz préselt neutronokból állt. a hajók megremegtek. A Nap belsejében. A nehézségi erö azonban ott is nehézségi erö marad. A lokátor felfogja a nehézségi erö hullámait. hogy sebesen átvágjanak a tüzesen izzó égitesten.A Sziriusz mellékbolygójára . és a Föld emberei remegve figyelték repülésüket. És azt is beszélik. és a munka gyorsan haladt. Elöször hagyta el a Földet. amikor a két ürhajó eltünt a Nap vakitó sugarai között. S a Földröl üzenet érkezett:"Szerencsés utat és nagy felfedezéseket!" Ezekkel a szavakkal búcsúztatta már akkor a Föld az ürhajókat. A motorok dühödten okádták a fehér lángot. és hatalmas sebességük lehetövé tette. mivel mind között. de keménységük óriási volt. mivel most nem engedélyezték. Igy kezdödött a repülés.de a Csillagvilág szépsége nem hatotta meg. Ikarosz volt a legtapasztaltabb kapitány. mint a formulák . és a vizét . Dedalosz gondolatai száraz és pontos gondolatok voltak.mivel a könynyelmü hajóst elragadja a tüzes vihar. az anyagot. A hajókat.rendkivüli keménységü -halmazállapotában volt.aki valaha is ürhajót vezetett a Csillagvilágba.a Földhöz legközelebb levö fehér törpére . Dedalosz számitásai néha azt jelezték: "Vigyázat! Elöl veszély!" Ikarosz azonban . amelyeken Ikarosz és Dedalosz a Naphoz akartak repülni. a Csillagvilág régi kapitányainak dalát énekelte. amelyek a Csillagvilágba indultak.az anyag ötödik . amely kizárólag neutronokból állt. az elektronikus gázok káoszában a rádió tehetetlen.aki elöl repült .az anyag titkai foglalták el. Hatalmas motorjaik nem féltek a Nap tüzes viharaitól. hogy éppen akkortájt fedezte fel Dedalosz a gravitációs helymeghatározást.Kezdetben a fehér törpéknek nevezett bolygókon fedezték fel. sebességüket fokozva.mindezt számitások nélkül is tudta. Elöször repült Ikarosz útitársak nélkül. mivel majdnem egész anyguk.rádióhullámok a kapitányok régi dalának hangfoszlányait vitték a Földre. Dedalosz nyugodtan hallgatta meg öket. mivel a nehézségi erö egymáshoz vonzza öket. A neutrit keménysége százhúszezerszer túlszárnyalta az acél keménységét. mivel a Nap hatalmas vonzóereje kinyújtotta feléjük láthatatlan ölelö karjait." Ikarosz türelmetlenül vette kezébe a kormányrudat. amikor e szavakat hallotta. Ami pedig a hajókat illeti.hogy bárkit is magával vigyen a hajóján. Az ürhajók óránként gyorsitották futásukat." Ikarosz nevetett.már eltorzult . és a hajók látnak. és a lokátor ezüstös fényernyöjét figyelve.és hallották Dedalosz . hogy a Csillagvilágba valaha is elinduló ürhajók legjobbjai voltak. Földi idöszámitás szerint öt napja repültek.két üstökös rohan a Nap felé. Ne is távolodjatok azonban el messzire egymástól. Ezek nem voltak nagyméretüek. azt beszélik. Igy repültek a ragyogó Nap felé. a gáznemü burkot kivéve. S a Földön úgy rémlett . hogyan termeljék ki a neutritot.

és minden kilégzés az utolsónak rémlett. Koordinátáink. Szemüket zavaros fátyol boritotta. a müszerek azonban új veszélyt jeleztek. Valahol a Nap legmélyében hatalmas vihar keletkezett. hanem tüzes hullámzó hegyek. A Nap azonban nem ismerte a vereséget. A nehézségi erö növekedett. hogy visszatérjünk!" Ikarosz azonban csak mosolygott. Mintha dühitené öt az emberek merészsége. és igy felelt: "Elöre!" újra csak továbbrepültek az ürhajók a tüzön át. Hatalmas erö nyomasztotta Ikaroszt és Dedaloszt. Gomolyogtak a tüzes felhök. amikor az ürhajók szinte dermedten álltak a tüzes viharok dühében." A Nap a protuberanciák tüzes fáklyáival fogadta az ürhajókat. A tüzes vihar egyre sürübb és erösebb lett.Dedalosz látta Ikarosz manöverét.és mohón nyaldosta a neutritot. mindenen áthatolva. végtelen tüz fogadta öket. hogy a hajó szabadon zuhanjon a Nap közepébe. A Nap szét akarta zúzni a hivatlan vendégeket. Ikarosz erös keze azonban szorosan fogta a kormányrudat. a nehézségi erö gátolta öket a visszafordulásban. újra nött a nyomás. S alig tünt el a nehézségi erö. de milliószor nagyobb lég- .. és még egy utolsó. Már nem is hullámok voltak. Dedalosz eszméletre tért. A tüz kemény fala maga szüntette meg a sebességet. amelyekhez képest a hajók olyan kicsinyeknek látszottak. minden erejét megfeszitve. mintha figyelmeztetné öket: "Ideje viszszatérni!" Ikarosz azonban azt felelte: "Elöre!!" S neki volt igaza. Tüz. A hullámok pedig egyre dühödtebben támadtak rájuk.amely már nem ezüstös volt. Ikarosz meg az öreg kapitányok dalát énekelte. Ikarosz szive lázasan. az utolsókat verte. És még mielött elveszitette volna eszméletét. tombolt a tüzes szél.. hagyta. mint a homokszemek a magas hegyhez képest. tüz. A lángnak azonban jelentéktelen volt a sürüsége. szörnyüséges csapást készitett számukra. és kikapcsolta a motort.fent és lent . A tüzes nyelvek lángjánál szörnyübb volt a nehézségi erö. amelyek rászakadtak a neutrit vékony páncéljára. és mindenütt . Egy hatalmas légtölcsérhez hasonlitott. A nyomás elzárta elöttük az utat. Dedalosz higgadt szeme merön figyelte a müszerek ragyogó tárcsáit. Az ürhajók a tüzes viharon keresztül sodródtak a Nap közepe felé. Háromszor aludt ki Ikarosz szeme elött az ezüstszinü képernyö. Dedalosz le nem vette szemét a müszerek ragyogó tárcsáiról. S a nehézségi erö egy szempillantás alatt eltünt. A láng néma dühvel tombolt. újra kialudt az ezüstös képernyö. és a megszokott nyugalommal figyelte müszereit. A zuhanás sebessége minden másodperccel egyre nött. amely ereiben folyt. A hajók remegtek a tüz súlyos hullámainak csapása alatt. és minden belégzés kétségbeesett eröfeszitésbe került. Dedalosz szemében visszatükrözödtek a müszerek ragyogó tárcsái. hanem vérvörös . a feldühödött égitest óriási lángnyelveket vetett. mivel azok árulták el neki az anyag rejtett titkait. Már nem nyomasztotta öket a nehézségi erö.Elérkezett a pillanat. akik vele együtt járták a Csillagvilág útjait. Minden számitást és feltevést cáfolva.száraz beszámolóját: "A kromoszférába értünk.csak tüz volt. A lokátor képernyöjén . Ekkor Dedalosz igy szólt: "Ideje. és a neutritpáncél hideg maradt. Mintha ólom ömlött volna szét ereikben. utánozta társát.és Dedaloszt fojtogatta a higany nehézségü vér. Ikarosz ekkor elmosolyodott (a nevetéshez már nem volt ereje!).és azokra emlékezett.

A sebeséggel együtt azonban visszatért a nehézségi erö. a vonzás azonban megragadta a hajókat. Elnyújtva. És a kormányrudat megrántva. Dedalosz megértette: Ikarosz erös keze a kormányrúdon nyugszik. Az ürhajók széttörték a légörvény szoros gyürüit. Zúgott a dühödt légörvény.hogy kezét felemelje. Tehetetlen vagy.a kettös nehézséget leküzdve. És nem volt ereje. Dedalosz megértette. . és az életnél is több . Kimerült a feszültségtöl a neutrit páncél. Dedalosz szivét összeszoritotta a rémület.Beköszöntött a nap. és Ikarosz nem felelt a hivásokra. Igy haladtak át az ürhajók a tüzes viharon. Ikarosz ürhajója nyomában. S Dedalosz látta ezüstös képernyöjén. Még dühöngött a tüzes légörvény. A müszerek mutatói örült táncot jártak. Körülfogták az ürhajót a légörvény szoros gyürüi. Egymást túlharsogva szólaltak meg az antennák:"Jó hirekkel tértek-e vissza a Földre?" Ezekkel a szavakkal fogad- . És látszott. mert életében elöször megismerte a boldogságot. a lángoló mélység felett függve..és kifelé indultak. Valakinek az akarata azonban újra azt parancsolta a hajóknak: "Elöre!" Akkor. hogy a tüz Ikaroszt a Nap mélyébe taszitja. hogy minden pillanattal közelebb kerül Ikarosz hajójához. és most már semmi sem mentheti meg Ikaroszt. És a müszerek ragyogó tárcsái azt jelezték: "Az égbe. "Erötlen vagy. félredobta Dedalosz hajóját. Csak egy pillanatra. mintha hitvány forgácsból készültek volna. Merön figyelte a lokátort. és szive ujjongott.de robbanásként átalakitotta Dedaloszt.az ember büszke rangja. és Dedalosz látta a képernyön: a két hajó egyesült. hogy szorosan összesimulva. hogy a müszertábláig nyúljon. Mivel ebben a pillanatban megértette. de már közel volt a Nap széle. a rémületröl megfeledkezve.. gyürüket font az ürhajó köré. és a tüz. és lágyan egymáshoz húzta öket. Egy pillanatra kialudt a képernyö ezüstös fénye. nem volt ereje. A nehézségi erö kiragadta Dedalosz kezéböl a kormányrudat. tovább. amelyen homályosan villogtak a müszerek tárcsái. Még dühöngött a láng. A légörvény tombolt. úgy ragadta fel a hajókat.az utolsó ugrásra ösztökélve a hajót.az embernek engedelmes tüz összecsapott a Nap ragadozó tüzével. Egyre gyorsult a futásuk. belevetette ürhajóját a lángoló légörvénybe. Dedalosz azonban nem figyelt a veszélyekre. és Dedalosz megértette: Ikarosz életben van. és azt mondták Dedalosznak. az égbe!" Örülten üvöltött a motor. és újra fuldokoltak a szivükbe áradó higanynehéz vértöl. A száraz és pontos formulák értékelték a tüzes légtölcsér hatalmas erejét. Az ürhajó motorjai hallgattak. Most már a légörvény ádáz ereje sem birta öket szétválasztani. Már-már olvadozott a neutrit páncél. és egyre erösebben szoritotta gyürüivel a hajót. erölködve üvöltött a motor. majd megforgatva öket. Testüket újra elöntötte az ólomsúlyú fáradtság. hogy a szabályoknál több az élet.tölcsérhez. Dedalosz azonban vezette a hajókat. A láng rátámadt a motorokra. az ürhajók elhagyják a Napot. Alig érezték az összeütközést. ez a pusztulás.Menj innét!" Dedalosz szemében ekkor elöször villant fel a láng. Dedalosz azonban csak ment elöre. Dermedten álltak az ürhajók. és a Föld emberei meglátták. és a müszerek mutatói a vörös vonalon már messze túljutottak. és dühének nem volt határa.

ami csak akadt a háznál. igy hát inkább nem feleltem. amig nem hoznak valamilyen intézkedést a lakosság feje fölött lebegö veszély elháritására.hogy átadja a helyét egy komoly hangnak. a nappaliban tettek ki. s egy furgonba dugtak.. amelyek a Csillagvilágból megérkeztek. Végül a rendörkapitány elött álltam.s annak ellenére. hogy jobban szemmel tarthassam a környéket. s egyedül állok a hatóságok öngyilkos nemtörödömsége elleni harcban. Meggyújtottam egy zseblámpát. A Föld izgatottan várta a választ. csak árnyék.Mondja. Fleurquin. vagy egyszerüen csak örült? . amig ideértem. amikor e mindennapos jelenségnek be kellett volna következnie. és a lehetö leggyorsabban üritsék ki a várost. De az egész várost áthatolhatatlan sötétség boritotta. a bútorokkal eltorlaszoltam az ajtókat és az ablakokat.llampolgári kötelességem. beszámoltam neki a fenálló helyzetröl. hogy magammal foglalkozom. mint a sirban.Sem egyik. s valószinüleg a Virágok szigetének környékére is kiterjedt. hogy intézzenek felhivást a lakossághoz. a Carrasco kikötötöl egészen a Cerro-váron túlig. a kacagásnak rögtön vége szakadt. ahol a holtak nyugszanak. akiknek leginkább felelösséggel kellene szemlélniük a dolgokat. hogy felkészüljek a hosszú ostromra. Erre elmagyaráztam. leültem és vártam. Sajnos egyedül én figyeltem fel erre a jelenségre. szeptember 24-én reggel Montevideo városa teljes sötétségre virradt. hogy kitartsak az álláspontom mellett. Válaszul a sötétböl csupán nyers kacaj és sértö hang harsant fel. értetlenséget tanúsitanak. és felmásztam a padlásra. Elhatároztam. de kemény szoritású kezek a levegöbe emeltek. Amint ez elhangzott. figyelmeztetnem kell rá a hatóságokat.: Montevideo megszállása 1979. sem másik . Azután összeszedtem minden gyertyát és petróleumlámpát. amely sebesen a lakásom felé repitett. Ezért úgy gondoltam. s nekiláttam élelmiszer után nézni. kitartok a figyelmeztetésem mellett mindaddig. s közben egy hang rám szólt: .az út azonban tizenkét óra hosszat tartott: a falakhoz simulva haladtam. s a nagyobb utcák keresztezödésénél zseblámpát gyújtottam. Sötétség. hiszen más se volt. tiz rekesz Coca-Colát és egy használt puskát harminchárom doboz tizenkettes kaliberü tölténnyel. Bezártam a házat.hogy menjek haza. amely igy szólt hozzám: . hogy azok. Sötétség. hogy "virradt". A hirtelen sötétség beállta után egy héttel észak felöl repülö csészealjak .ta már akkor a Föld az ürhajókat. hé! Nem akartam csalódást okozni neki.Ezután az árnyékban járj. milyen hatalmas eröfeszitéssel járt számomra. nyolcvanhét liter petróleumot. Tiltakozásom ellenére udvarias. s javasoltam. nyolc doboz zsirozott babot. A szatócsboltban a spanyol vidám duruzsolása mellett vettem nyolc tucat gyertyát. hogy történjen valami. ön tréfás kedvében van. Mindenekelött átöltöztem.majd megkértek. És a válasz megérkezett. A rendörkapitányságra indultam. Félix O. ötvenhárom doboz borsókonzervet.mivel az órám szerint hét óra harminc perc volt.feleltem sértödötten. Azt mondom. Két merész hang énekelte a Csillagvilág régi kapitányainak dalát.

Elsöként egy nagydarab.egyesült szervezete számára. Megköszönte a hivást. Sörétes puskám egy jól irányzott lövésével gondolkodás nélkül szitává löttem.közölte. egyiknek levágtam a fejét. hogy az elnök éppen teázik. Mikor megszakadt a vonal. s egész hadseregünk a megszállókra támad. Megint hasztalan vitákra tékozolták az idöt. aztán tüzet vetettem rájuk. mogorva örmester lépett be. rázenditettem a nemzeti himnuszra. mikor hallom meg a lovassági kürtök fémes harsogását s az átkozott betolakodók és mocskos hajóik ellen támadó fegyveres eröink tankjainak és repülöinek a zúgását. .akit egyáltalán nem inditott meg rémült könyörgésem . Zajtalanul a földre bukott. hogy léteznek-e idegen világbeli lények.úgysem inditana háborút senki ellen. és küldjem el a nemzetvédelmi minisztériumba. ismét megtöltöttem a puskát. whiskyt töltöttem magamnak. Valamennyi állampolgár vállvetve vesz részt a hösi küzdelemben. s igy pillanatnyilag . bezártam az ajtót. akár a szentjánosbogarak. Földön kivüli invázió áldozatai voltunk. amelyröl az eljövendö generációk dicshimnuszokat és hösi énekeket zengenek majd.légiója jelent meg a város fölött. Fogtam dédapám katonasapkáját.más égiteströl való lény szállt ki belöle: kutyára emlékeztetö. kövérkés vonásai voltak. már az ajtóban vártam öket. büzös vérüknek városunk utcáinak kövét kell mosnia. Amikor ideértem a gondolataimban. s boldogan néztem. a tört meg a fejet.s azt ajánlotta. akiknek hasonló sors jutott osztályrészül. Mire a rendörök megérkeztek. a meghatottságtól kis hiján sirva fakadtam. mint emésztik öket a lángok. Huszonhárom óra telt el. készitsek egy feljegyzést. hogy egymagam leszek kénytelen meginditani a szent háborút a betolakodók ellen. s a lovasság még nem támadta meg az ellenséget.gyilkos és kéjsóvár tekintet ült az arcán. Kihoztam a garázsból egy kanna benzint. ibolyaszinü böre. lelocsoltam a hullákat. mivel egyelöre ez az intézmény van megbizva az ilyesféle ügyek intézésével. és értesitettem a rendörséget a történtekröl. A csészealjat dinamittal a levegöbe röpitettem. a markomban pedig egy régi disztört tartottam. Bementem a házba. kitettem a zászlót az erkélyre.ráadásul a nemzetgyülés engedélye nélkül . s tördöfésekkel végeztem azokkal. és vártam. s egy zöldesen foszforeszkáló. Egy csészealj az én kertemben ereszkedett le. úgy fénylettek az égen. egy igen kedves úr . s elvette tölem a puskát. akik még vonaglottak. s ez a dicsö harc a közös ellenséggel szemben vivott küzdelem példájaként marad fenn majd az emberiség eljövendövallási és faji megkülönböztetést nem ismerö . és a járörkocsi felé tessékelt. amelynek hegyére feltüztem a Földön kivüli lény ijesztö fejét. ráébredtem. a vasárnapi ruhám volt rajtam. Amikor a köztársasági elnök hivatalát felhivtam. Kiszaladtam a kertbe. a csészealjak még mindig ott röpködtek Montevideo fölött. fedezékbe húzódtam. Tisztátalan.s csupán makacs és kibirhatatlan zümmögés áradt belölük. vagy sem. Most persze bizonyára tesznek majd védelmi intézkedéseket. miközben két másik társa jelent meg mögötte. amely a mindent elöntö sötétséggel párosulva még fantasztikusabbá tette a látványt.

amiböl sugár tör elö.hogy innen uralmuk alá hajtsák az egész Földet.Még hogy betolakodókat. hogy az a. mert sajnos a halálbüntetést eltörölték.. Irány: dél-észak. : Akció-3 Az idegen értelem behatolása a Földre háborús vagy békés úton történhet.A kocsiban senki nem szólt hozzám. te vadállat! .08 Telefon..és kényszerzubbonyt húztak rám. Másnap a betolakodók leszálltak a Függetlenség terére. . A kivezetöutakat figyelni! Cimsorok. Két perc . . meglepöen mozgékony. sebesség 2000 m/sec. Párizs Itt vagyunk az Eiffel-torony elött.mennydörögte az örmester.. Franke..Nem vetted tán észre. hogy a segitségedet kérjék? Megsemmisülten néztem magam elé.No ugye. A tüz egyre erösebb. Wybarth. feltehetöen a város felé tart. Paris Midi Roncs a tüz szinhelyén . 62.. Az örmester kényelmetlenül feszengett.orditott rám. Öszintén szólva nem hiszem. Fontainebleau . s hidföállást létesitettek... Én is látom.. meg levágod a fejüket. hajadonfött jár.És ráadásul még törrel szurkálod össze öket. hatalmas csomagot cipel. .06. babrál valamit egy csomagon.. A rendörség fényszórókat irányit a toronyra.07.. Rádióadás. Igen. Müszaki okok miatt helyszini tudósitásunkat félbe kell szakitanunk.Ismeretlen rakétamodell .. Feljegyzés. hogy ott egy férfi mozog.Egyáltalán nem tévedtem. Bezártak egy szanatóriumba. Versailles Minden riadókocsinak: Alacsony férfi. akik azért jöttek hozzád. akiket megöltem? . mindenkit megöltek.. a magam körzetében majd én intézkedem. . Az Akció-3 csak egy lehetöség ezek közül. nyiltan vagy titokban..Betolakodókat! . 17. látják. Mint már oly sokszor. hogy bárki is feltartóztathatja öket.. hogy örült vagyok... A biró azt mondta. .A gyanúsitott törpe Riadó Párizsban Rádióriport. S mindezt délután háromkor! Mérget vehetsz rá. egy szúróláng.Mi van magukkal? Tán nem látták a betolakodókat.most is itt keresett utolsó menedéket egy bünözö. Riadóztassa a tüzoltóságot. gyújtogatással gyanusitott. ráncos arc. Igen. hogy szövetségeseink egy küldöttségét lötted szitává. s csak azért nem akasztanak fel. Palomar-hegy Henger alakú.. aki az útjukba került. sugárzó test. szürke haj. hogy igazam volt! Nem válaszoltak. hogy egész életedre sittre küldenek.. az oszlopok izzani kezdenek. Herbert W. energiaernyöt boritottak a városra. Megfigyelte: I. kékes fényü.. magasság harminc kilométer.

hogy. óhaját telepatikus úton is közölhette volna. Fredric : Kapcsolat Dhar Ry egyedül ült szobájában. Telepatikus munkacsoportjaink már századok óta olvassák a gondolataikat..Kétségtelenül emberhez hasonló. Le Matin .az ö számukra. Ejon Khee belépett. s úgy látszott.. használati módját mindeddig nem sikerült megállapitani. kisérleti fegyverünk birtokába.Igen.Bár a legutóbbi közleményeket nem követtem eléggé figyelemmel. . Egy óra múlva várható a földi rakéta érkezése. Khee kényelmesen elhelyezkedett az egyik alacsony széken. Több ember belekerült a halálos sugár csóvájába..kétségtelenül ellenséges idegen lény a világtérböl. barátom .. ha számitásaik helyesek. . a férfi teste és a készülék lezuhant és szétroncsolódott.. összekuporodott. de ez lesz az elsö fizikai kontaktus a Mars és a Föld között.. Brown. Brassier rendörfönök azonnal kiadta a tüzelési parancsot. mégis. ezermérföldnyire innen ér földet. Academie Francaise . Igen.szünet után piaci jelentésünket hallják. hogy bolygónkat nagy valószinüséggel lakatlannak vélik.. Juliet államminiszter levele ..mondta.Az Akció-3 teljes sikerrel járt. a tetö csakhamar harmincfokos szögben meghajlott... és már régen várok az elsö kapcsolatra.mondta. az atomrobbanás felvillanása akkor is idelátszana.Soká fenn vagy ma. Az Akció-4 a tervek szerint megkezdödik. Nyomjelzö lövedékek röppentek a magasba. ZSLB 7 fénytávirata HSTLG 102-nek . és látni szeretném. Az elökészitö osztag földet ért hatvankét tagjából csupán egy fö a veszteség. . Miért használnak robbanó atomtöltetet? Tudom. A zuhanás alkalmával teljesen szétesett.felelötlen szenzációvadászok hiresztelése. újsághir. de ha csak ketten voltak jelen. s eddig még nem tisztázódott. Titkos értesülés.mondta. az apró emberkét el is találták....És hogy a támadást csirájában el tudtuk fojtani. és az ajtóra pillantva akaratsugarat vetett: "Nyilj ki!" Az ajtó kinyilt... Ezután a tetö megbillent.Igaz . tudom. Mert ha nem is hoz a rakéta földi embereket. A szerencsétlenül járt férfi egy ideggyógyintézetböl szökött meg.Hallatlan intenzitású fegyver.. hogy miként jutott az új. Leonardi igazságügy-miniszter nyilatkozata . gondolataiba merülve.a beszéd udvariasabbnak számitott. .A vasoszlopok meggörbültek. m a készülék tovább sugárzott... A többiek teljesen észrevétlenül maradtak.... ezt az ön határozott közbelépésének köszönhetjük. úgy látszik. mégis az elsö érintkezés lesz ez . Khee.. De még ha kétszer olyan messze száll is le.. További kutatások. Az ajtó túlfeléröl egy kopogással egyenértékü gondolathullámot fogott fel. és nem moccant többé. . de az ismertetöjegyek szerint a Földön ismeretlen fajhoz tartozik. vezérem .Lépj be. .... A látóhatáron túl..

amig csak elközelgett az idö. Néhány oppozició múlva személyesen is megérkeznek. . Nem halmozott fel semmi érdemleges ismeretet a fizikai tudományokból. és .s ez majd többet árul el nekik bolygónk légköréröl és felszinének összetételéröl.. Akkor poharat emeltek a jövöre . telekinézisre. empátiára.most már nincs több néznivaló -.. de már halódott. ha rendelkeznének az ilyen fejlödés kimunkálására képes elmékkel .hogy a Marson nemhogy háború. hogy a Föld felvegye velük a kapcsolatot. szinképelemzést végeznek. Ez afféle próbalövés. Vagyis ami a Marsból megmaradt: ez az egy város. vagy legalább egy földlakó. remélték a Mars-lakók. feltárulnak a vén Mars bolygó titkai. A csillagok ragyogó fénnyel tüztek át a vékony légkörön. És nem közölhette a földi tudósokkal a Mars légkörére vonatkozó adatokat. a vezér (ilyenformán fordithatnánk a marsi szót) és adminisztrativ helyettese és legbizalmasabb barátja. Ez az érintkezés sajnos ilyen nagy távolságból csak egyirányú lehetett. és felkapaszkodtak az épület lapos tetejére. amelyet a Földön még csak ekkortájt kezdtek felfedezni.Ott a lobbanás. Hogy két egyszerü dologgal kezdjük: a bün és a háború kiküszöbölésére. És a Föld is megtanithatná öket.Khee.amelyeket most már késö lenne kifejleszteni a Marson akkor is. mert telepatikus kutatóiknak sikerült fogniuk a földieknek legalább néhány olyan gondolatát. kilencszáz lélek. A Mars kitárullkozva várt. A marsi civilizáció a földiétöl teljesen eltérö irányban fejlödött..szemével a nagy követö távcsöre tapadva. diadalmasan felkiáltott: . vagy kilencszáz lakójával. Willie! És most. a következö oppozicióban várható. Várták.feléleszteni és újjáformálni egy haldokló planétát. egy város. . Észak felé meresztették szemüket. és ismét szaporodásnak indulhassanak. nem volt technikája. amelyekböl már következtethettek terveikre. és ünnepélyesen kezet rázott Willie Sangerrel: történelmi pillanat volt. de egyetlen büntény sem esett már ötvenezer éve. mint amit jelenleg tudnak (vagy tudni vélnek.A lobbanást figyelni fogják holdteleszkópjaikon.. És ezen az éjszakán teremti meg a Föld az elsö kontaktust egy próbalövés formájában. Legközelebbi rakétája. ahol a rakétának földet kell érnie. hogy másképp halálra itélt lényei fennmaradhassanak. Ennyi maradt belöle. az elme tudományát. hogy siettesse ezt a programot. A Mars sok mindenre megtanithatná a Földet. és a Mars nem kérhette meg a Földet.mentolalapú italukkal.. De a társadalomtudományokat olyan magas fokra fejlesztette.Felegyenesedett . A Mars civilizációja ösibb volt a földinél. Ezen az estén Ry. amint a filmeket elöhivják. valamire. amellyel már földlakók is érkeznek..hogy is nevezik? igen. mint a földiekre az alkohol -. Mindkét bolygó sokat nyerne ezen. A Föld Holdjának elsö számú megfigyelöállomásán Rog Everett. ami az ö számukra még értékesebb: a tudomány és a technika révén . És akkor. Khee együtt ültek gondolataikba merülve. két földi év vagy durván négy marsi év múlva.És tökélyre fejlesztette a parapszichológiát. S ezen túl telepátiára. mely éppúgy hat a marsbeliekre. Ezt jól tudták a Mars-lakók. ami ezt a próbalövést fölöslegessé tette volna. és egy önzö és egy önzetlen okuk volt erre. és egyik sem veszitene. mert annak is jó része téves). várt a Föld érkezésére..

ölnek. Népe barátsági szerzödést akart aláirni a fekete hadfiak népével. de nem tudta levenni szemét a halottak ezreiröl és a sárga foltokról. Mintha még mindig látta volna az elesett. már több alkalommal betörtek a területükre. nem állt fel rögtön. Telepatikus üzenetet küldött: két antennája válaszra várva megfeszült. de úgy láttam. Félve attól. agonizáló.. ha meghal. és igaza volt.. vészjelzést és szakadozott mondatokat fogott fel: "A sárga üvegek. Csend. Két nap és két éjszaka rohant megállás nélkül. az Idegenek.. amit a haldokló antennáival való érintkezés keltett benne. Ugyanaz a csend. Hátralépett.. átment rajta.Remélem.. néhány méternyire megpillantott egy hatalmas fatörzset.. Rinaldi...mondta... s az utolsó.Ismét úrrá lett rajta a két nappal korábban átélt lidércnyomás. ök szórják..annak a buja növényzetnek a közepén van a faluja. Egy patak állta az útját. de aztán mégiscsak megtette: a Királynö hirvivöje csak akkor áll meg. amely alkalmas volt hidnak. : Az idegenek Két nap és két éjszaka gyalogolt már pihenö nélkül.... A harcos antennái ernyedten lekonyultak: meghalt.. amikor az ellenséges néphez megérkezett. hogy léteznek Marslakók? Willie pillanatnyi gondolkodás után felelt: . háromszor is megpróbálta. Zsibbadt tagokkal a földre rogyott.Nem egészen.s most kétségbeesetten igyekezett visszafelé. ugyanaz a szoritó érzés a mellében... Már Mars-lakót.. emlékezetében egy apokaliptikus látvány képével. az égböl hullanak. a tehetetlenség és reménytelenség mély fájdalma volt. Te Rog. a kicsi üvegek. És ez állati pontos találat ötvenmillió mérföldnyi távon. de hasztalanul. Willie. csak lassan halni meg tölük.. csak gyenge impulzusok jutottak el az agyába: egy hatalmas és szilaj faj bátorságáról és büszkeségéröl szóltak... válasz azonban nem érkezett..ö is csak öröm-és vészérzetek továbbitására és a törzs valamelyik veszélyben levö tagja helyzetének a meghatározására tudta használni: a beszélgetés csak antennáik közvetlen fizikai érintkezésével volt lehetséges. úgy értem. hogy ez az egész háborúhoz vezethet.. Ismét érezte a remegést. A felvétel majd pontosan megmutatja. amit felfogott. A telepátiát . és hirtelen felismerte a helyet: már nem maradt sok hátra az útból.fajának többi egyedéhez hasonlóan . hirtelen minden összezavarodott. vagy ezermérföldnyire tért el déli irányban. a Királynö békeüzenettel inditotta útnak.Nem . odafele egyszer megjárta már ezt az utat egy reménykeltö üzenettel. A dombtetöröl végighordozta tekintetét a tájon: ott..te igazán úgy gondolod." A szavaknak végük szakadt. A Királynö különleges megbizatással inditotta útnak. izmos fekete harcost. arrébb pedig már kiszenvedett társainak ezreit. Antennái idegesen rezegtek: semmiféle jelzést nem sikerült felfognia.. ne érj hozzájuk. hogy figyelmez- . Keservesen megmászott egy dombot. a falunk már nem létezik. Aldo A. fájdalmasan ölnek. s a levegöben is ugyanaz a baljós elöjel. akik borzalmas szönyegként teljesen elboritották a mezöt. valóban a Nagy Szirtisz közepébe talált? . mint két nappal korábban. akik félelmetes harcosok voltak. azonnal menekülj. és haladt tovább. s halottakat és sebesülteket hagyva maguk után. nem ölt meg senkit.

.Magára hagyom. azoknak az apró kristályoknak a formájában.Nagyon jól. . .s többé nem teszi tönkre a növényeit. most bizonyossággá vált. don Ramón. mert ha nem ügyelek. . egyetlen virágot sem hagynak épen ezek a kártékony férgek. Kicsit elörébb talált egy növényzet nélküli tisztást. tüzes karjaival tüzgömbbé változtatta a bolygót. s igy megsemmisülés fenyegeti az Idegeneket. No igen. plébános úr. ezzel a hangyairtóval itt egy jó negyedmérföldes körzetben egyetlen darab sem maradt belölük életben. énekéböl/ .a csillagokban születtek. ha megpróbálnak visszatérni a csillagokra. amit fajtája minden egyedének a fejébe véstek. de mért lenne emlékezetes? .állitotta a legenda . . hogy egykoron ismét uralma alá hajthatja azokat a világokat. Ismét útnak indult. hogy van? . hogy magával a "Mindenségistennel" is szembeszálltak. mintha megnött volna a nap.eszébe jutott a legenda.Viszontlátásra. plébános úr.Ne vegye rossz néven. veszélyes dolog fedezetlenül lenni. a Nap urát. kézzelfogható valósággá. a Nap istene. . de az ég bocsássa meg. De gonoszságuk addig fokozódott.Igen szép és emlékezetes nap a mai. de hamarosan az ürön át csillagról csillagra szökellve legyilkoltak s rabszolgaságba döntöttek más lényeket. arról álmodozva.Mi újság. ö pedig megsemmisitette öket a világukkal együtt. don Ramón.tkozott férgek. a pár erre a világra jött. Lépjen rá jó erösen.Nem hallgatta a rádiót? Most inditottak útnak egy embert szállitó ürhajót a csillagokba. Az Idegenek . plébános úr.Igaza van. hamarosan meleg lesz. Ariosto. amely végigkisérte az úton. de a hiveken és a kápolnán kivül csak a kertemmel foglalkozom. Mivel a csillagokról kiüzték öket. ellopták a hatalmat. szüntelenül ölt és rombolt. szinte úgy tünik. Kostackot. s ez legyözhetetlenné tette öket.Szépnek szép.Viszontlátásra. Mi célt szolgál ennyi hasztalan halál? Tudatában volt kérdése képtelenségének. most már céltalanul.. ahol a faluja volt. Igy végzödött a legenda.. Az út közepén járt. a Mindenségisten fiát bizták meg az itélet végrehajtásával. s minden talpalatnyi földet jól megvizsgált. Lodovico : Utazás a Holdba /Részlet az Örjöngö Loránd XXXIV.s nemzedékröl nemzedékre öröklödött végtelen idök óta. . plébános úr. meg a hangyák irtásával itt a környéken. ... amikor a hatalmas és sötét tömeg rázuhant. ezer darabra zúzva testét. itt élt és szaporodott.Épp ott szökik egy. fénylö Kostack. . nehogy megérintse a sárga kristályokat. A szorongó elöérzet. csupán egyetlen pár kapott kegyelmet. s utolsó erejét összeszedve futásnak eredt: gyorsan át kell érnie rajta. amelyek messze beboritották az egész sürüt. Felnézett: ott volt az örökösen vigyázó.amelyet a "Mindenségisten" öriz az anyagban. . hiszen nem volt magyarázat az Idegenek vérengzö viselkedésére. az Alfa Kentaur vagy valami ilyesféle csillag felé.tesse a népét.

Miután a Tüz egén áthatoltak, elérték röptükben a Hold világát. Sikja, mint acélpenge, melyre foltnak árnya se hull, úgy fénylett, látva látták. S mint földünk, egész tömegével: oly nagy, vagy alig volt kisebb csak, úgy találták, s hogy épp ilyen e föld hab-körbefonta, tenger-zárta világvégi korongja. És Astolfo duplán is megcsodálta: egyrészt, hogy ott minden mily mérhetetlen, pedig innét lentröl tekintve rája, kis tányérnál alig nagyobb szemedben; másrészt, hogy a hab mosta földi tájra mily áthatóan kell nézni, mily meredten, ha fentröl még ki akar venni bármit, oly nehezen jut fel a fény odáig. Más csermelyek diszitik, más lapályok, más tavak a vidéket arra, mint lenn; a bércorom, a völgy, a róna más ott, s im városok, várak minden gerincen! Ily házakat hösünk még sose látott, nem is fog, mert lenn párjuk erre nincsen, de a nimfáknak sem, kik vadonában vadakat üznek egész napon által! m a herceg most ezzel mit se gondolt, nem bámészkodni szárnyalt át a légen! Hanem követte azt a szent Apostolt, mig meg nem álltak egy szük völgy ölében, hol csodásan, két hegy közt, mindaz ott volt, mit elvesztett a földön bárki rég lenn: ott volt, akár Idö, Sors volt is álnok, hogy lába kelt, akár maga hibázott. Nem csak kincsröl, hatalomról beszélek, mely ama kerékröl oly sok lebillen! Hanem amit Fortuna szekerének se hozni, se elvinni módja nincsen. S zeng a sok fenti Hirröl majd az ének, melyet az Idö, mint szú, szétmar itt lenn, s nagy halmáról fohászoknak, imáknak, melyek gyarló szivünkböl égbe szállnak. Mert szerelmes könnyeknek, sóhajoknak, tenger idönek, melyet elveszit a kártyás, vagy naplopók elszórakoznak, meg sok döre tervnek, mely egyre sirja, hogy füstbe ment, és döre óhajoknak,

igen, mindnek e völgymély lett a sirja, mivel mit lenn elhagytál, fönn a holdi világban ott vár mind e földi holmi. De mig jár e buckákon botladozva, s erröl-arról kikérdi vezetöjét, ütközik lába felfújt hólyagokba, melyekböl vad, fülsértö zene bög szét. Ez itt a lyd föld sok-sok trónja - mondja a szent - az asszir és görög dicsöség s a perzsáké, kik voltak föld csodája: hát igy fúl most nevük-hirük homályba! Aztán arany s ezüst kampókra lelt még: ajándék mind, mellyel (remélve, elnyer némely kegyet) zsugori fejedelmét, urát akarta megfogni sok ember. Majd talált több füzér-befonta repkényt: s hallja, mind hizelgés volt hajdan egyszer! Odébb megpukkadt tücsköket vesz észre: ódákat zsarnokok dicséretére. Arany béklyót lát, ékes láncot arrább, megannyi rossz végre jutott szerelmet; majd sas-körmöket, talpnyalók hatalmát, melyek uruktól gyakorolni nyertek; s üres tömlöket, sok pökhendi nagyság kegyét, mellyel kedveztek pár kegyencnek: de ily Ganimédésznek mind kihullnak a kegyböl, ha éveik elvirulnak! S szeme rom-városoknak, -palotáknak dús kinccsel szinig telt sorára téved. Mi ez? - Megcsalt frigyek! - hallja a választ s rosszul leplezett összeesküvések. Alább leány-arcú kigyók tanyáznak, hamispénzverök müve mind e rém-test. Majd mit hitvány udvartól udvaroncok bérül kaptak - tört cserepekbe botlott. Majd lát leves-tengert a földre folyva, kérdi tüstént a Doktort; ez mi légyen? rvákra testált alamizsna - mondja mely igy folyt el a rokonság kezében. Aztán int egy hajdan himes hegy orma, de büzlik már minden virága régen: ez is - bocsánat! - ajándék, a drága Szilveszternek Konstantin ezt ajánlta. Lépett utóbb madárlépes ragacsba:

óh, asszonyok, ez lett a nöi szépség! m szöni mindezt hosszú volna dalba, nem érném ezer vers után se végét, oly számos volt a hösnek ott kalandja! Mert minden dolgot összegyüjt e térség. Egyre nem lelt csupán fenn: balgaságra, az lenn él, az szivünk örök barátja. Néhány saját elpazarolt hetére, bolond tettére szintén ráakadt ott; de bizony ha nincs vele most vezére, alig ismert volna rájuk a bajnok. Késöbb, miböl itt oly sok van, hogy érte az Urhoz sosem esdünk, oda tartott: az észhez. Ebböl lelt nagyobb halomra, mint minden hegy, mely bekerült dalomba! Éterikus, lágy fluidum az elme, s ha rosszul örzik, illékony felettébb; hát zárták sok, különbözö üvegbe, szükebb az arrább, öblösebb ez errébb. m mind közt az volt legnagyobb, amelybe Anglante hibbant uráét helyezték: hösünk nyomban ráismert, a palackra "Lóránd nagy esze!" - ez volt ráragasztva. S eként irták föl minden amphorára: kinek eszét örzi? A frank levente saját esze javát is megtalálta! De akkor hült csak el, hogy észrevette, hány teljesen bölcsnek vélt földi társa van itt, ezen a helyen képviselve, kikröl úgy tudta, hija nincs szemernyi nagy elméjüknek, - s itt volt valamennyi! Mert ki nagyravágyásnak, ki a nöknek, ki kalóz kincsszerzésnek lett bolondja; más hitte, kegyes lesz hozzá a förend, társa merült botor varázslatokba. Ez gyöngyökért bomolt, barátja föleg festményekért, más vágyott más dologra: de volt ott böven csillagjós, szofista, s költö is - hogy teljes legyen a lista!

Fleurquin, Félix O.: Violet is better Tegnap arra ébredtem, hogy lila vagyok. Lila, akár a temetöi orgona, mint egy hulla beesett szemgödre,mint a szigetek közé szorult tenger mélye, mint a mentafa elszáradt levele,szóval csupa

amelyek teljesen felkavarták békés magányomat. amilyen még egyetlen épeszü ember sem volt soha. mint a fák susogó lombja. különösen nem étkezés idején. tompa ütést éreztem.Legyen a kivánságod szerint. a fehér fák árnyékában. azután felkapaszkodtam a Nagy Pátriárka szobrára. hogy azonnali hatállyal fosszanak meg jobb kezem három legifjabb és legszebb ujjától. fiam? . és biró elé vittek.. Miután sok-sok napon át szenvedtem a kegyetlen végzet által megbélyegzettek magányát. akinek egyébként már nem is emlékszem a nevére. Diszes temetésben részesültek a rét pázsitján. mint ök. Mikor a bárd lecsapott. még a hóhér sem tudta megállni. hogy a szin nem számit. . amelyben legmélyebb részvétét fejezte ki. hogy haláluk nem lesz a feledés martaléka. úgy döntöttem. Nem vörös vagyok. s hogy testvéreik. az óvó istenek kezétöl elhagyottak szinére kellett változnom! Én. amiért ez lett a büntetésem? De hát lila vagyok. .a legfogékonyabb költö. hogy ne ejtsen néhány könnycseppet. egy pária lettem. amikor akrobatikus mozdulatokat kell tennem. ami zöld szinü! S nekem éppen lilára. Amikor szabadlábra kerültem. hogy továbbra is jó állampolgár maradtam. a föfoglár küldött három apró kis koporsót és egy személyes hangú levelezölapot.. a baj forrása nem szünt meg: továbbra is lila maradtam. hogy senki nem emlékszik rá.mondtam büszkén. Sose tudom elfelejteni öket. a hüvelykujj és a kisujj legszebb emlékként örizzék meg önfeláldozásukat a hóhér véres és igazságtalan pengéje alatt! . nos. Föleg kitörölhetetlen következményei miatt. hogy ugyanolyan vagyok. s szép beszédet vágtam ki arról. Én lettem a Sötétlelkü Lila. Teljesen levetköztem. hogy valaha is normális voltam. Letartóztattak. A dolog úgy áll.ahol oly sokat játszottak zsenge gyermekkorukban egy szolgálólány ujjperceivel. aki a balgák szinét viseli! Mit követtem el. Mennyi szép és magasztos dolog van a világon. Inkább zöld szerettem volna lenni.és minden sötétbe borult elöttem. és meggyözöm öket arról. Azt mesélték. . s legyenek tudatában.megmenekülhetek a jelenlegi helyzetemböl.Viselkedjenek férfi módra.. meglehetösen barátságtalan szinü. aki éjszakánként támadott. napról napra duzzadó banánfüzér. hogy meg tudjam fogni a villát.Nem akarod bekötni öket. s jogerösen arra itélt. De ezzel együtt is. hogy ne szenvedjenek. bár bosszút álltam magamért.. Lázadó lett belölem. mint a többi tisztességes Vénusz-lakó. hanem lila. atyám! . mint a tavaszi rét. hogy a város központjába megyek. ami ellenszenvet kelt az emberben. vagy pedig mint a rügyéböl éppen kisarjadt. aki hosszas védekezésem ellenére a legalantasabb elöitéleteitöl hagyta magát befolyásolni. Szomorú eset volt. A barátaim szemében egy idegen vagyok csupán. Szegény ujjaim elkeseredett jajszavai közepette voltak kénytelenek a vérpad elé vonszolni. s igy .azt hittem .olyan dolog. hogy jogom van normális lényként élni.Nem.

ahol a Traviata került szinre utoljára. rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. ami felkeltette érdeklödését. függölegesen leereszkedett. Csakhogy itt egyedül vagyok egyelöre. mert lila vagyok. Hirtelen az egész városban megállt az összes villamos.törte a fejét Bert. Aztán nekisodorta egy falnak. és megvetnek az átkozottak. amikor még nem fedezték fel és nem alkalmazták a faji integráció áldásait. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok. és belemarkolt a homokba. ahogy a rovar furcsán. töle alig harminc centire.Szomorú dolog Vénusz-lakónak és lilának lenni egy olyan korban. miért is nem jött rá elöbb? Ellenségesen figyelte. Bejutottak az Operába is. de csak egy újságpapirt söpört magával a szél. De az utóbbi idöben már hozzászoktam. iszapszerüen hömpölygö kövezet. egy rovar. Amikor az utolsó hegedün átrágták az utolsó húrt. akár a bádog. Egyszerre azonban észrevett valamit. bár éjszakai bolyongásaim során szerencsétlenségem magját elhintettem ellenségeim asszonyainak a hasába. Magasan. hogy nincs sok barátom. mint valami bársonyos. és még nagyobb lett a csönd. Mozdonya kazánjában reggelre kihült a viz. István : Budapest A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. az Operával épp átellenben. annak pendülése volt Budapest búcsúszava. Nem sok idö múlva úgy ellepték az utcákat. Valami ahhoz hasonló. Birtokba vették a lakásokat. mint négernek lenni New Orleansban 1850 körül. lassan lebegve. Ez az oka. hogy a lila a szebb szin. Minden élelmiszert. Lélegzetvisszafojtva figyelte. egy romház kövein megjelent egy cédula: "Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné. a lakásokban az ágyakat. Az egér roppant szapora állat. ötször is lefial egy esztendöben. Bizalmatlanok hozzám. a szinházakban a zsöllyéket. Örkény. egy kicsit jobbra a feje fölött megpillantott egy fekete pontocskát. Gábor : A rovar Bert a tengerpart homokjában feküdt." Haller. de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra.hogy különb vagyok náluk. Figyelte a sirályok alacsony röptét. De már másnap. és élvezte az életet.de amikor a rovar . Csönd lett. Bert még soha életében nem látott ilyen különös alakú rovart. Bizalmatlanok hozzám. A szemafor szabad utat jelzett. Vajon mi lehet? . aztán nem folyt több viz. Nyolc perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. még az is eszembe jutott. ezalatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztö italok. s a lelkem mélyén szilárdan hiszem. még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. A lomb is száraz lett. Biztosan egy rovar. Kis idö múlva aztán rájött. Hasra feküdt. a felhökön átszürödö fény játékát. Minden megállt. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok. Hát persze. az összes bördiszmüárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. zab nött a gyermekjátszóterek homokozóiban. a különös alakú felhöket. Késöbb még felzörgött valami.

viszlát! És csakugyan nem keresik egymást. Gyula : Fantasztikus történetek 2975-böl gyjelenet Feladatát teljesitve.Szóljál. Fekete.hat lábán lassan.Ez az. domború hasához.Semmi különös. Egyre csak mosolygott a nö. Egy kicsit még várt. amit a markában szorongatott. meztelen testéhez. És nem beszélgetik ki magukat további . és lehunyta a szemét. Tökéletesen elégedett volt magával. Jó volna már egyszer. Szemét lehunyva mosolygott.és tenyérrel a homokkal belepett rovarra csapott.Mit nevetsz? . Szótlanul feküdtek igy egymás mellett. éppen az ágy fölé. Kedvünkre egyszer.No. Ismerösök találkoznak Véletlenül. kétfönyi személyzetével.kérdezte a férfi. Hallgattak. hiszen eddig minden tökéletesen sikerült. a rovarhoz vágta. Megfogta a nö a férfi kezét. behúzta a takaró alá. Az R-1 azonban nem jelentkezett többé az idegen bolygóról. meztelen. miért szakadt meg ilyen váratlanul az összeköttetés. A leszállás. . . de amikor a rovar nem mászott elö.és a marék homokot. Halkan duruzsoltak a folyvást örködö müszerek. Nem értették.Megvagyunk.. izmos válla a takaró fölött. . . .Szia. Mosolygott a férfi is..tkozott rovar! . A nö haja széthullt a párnán. Én akármikor. Bert dühbe gurult. Vagy én megkereslek.. a tudósok összenéztek.Szabad a gazda. javitottak és tanácskoztak. a periszkóp-ablakon becélzott..Találd ki. majd lázasan keresni kezdték a hibát. s odaigazitotta forró. Hogy s mint? . Kellemesen meleg volt a kabinban. Hivjál fel.. Izgatottan szaladgáltak. . a Föld felé tartott az ürhajó.Kibeszélgetjük magunkat.egy éles napsugár. És te? .arrább hempergett.Nicsak! Ezer éve. . öregfiú! . Amikor az R-1 elnémult. . .Szabad a gazda? . sietek. A férfi oldalt feküdt. a Körzeti Protonerömü irodaházának elöcsarnokában szaladtak össze.dörmögte. tapogatózva elindult feléje. .Te semmit nem változol. a lábak leeresztése és az elindulás minden várakozásukat felülmúlta..

Nem volt már eszénél. de hát nem félt senkitöl. és arra gondolt. Vérágas szemével mereven nézett fölfelé a semmibe. Nyugodjék bele. fölfordulva a szeme fehérje. Az az óra Az öregasszony a területi kórház 45.. ahol együtt maradhatott a beteggel. természetes márványból. Gábor : Acélöklü bátor Joe Acélöklü Bátor Joe-nak bizony sok emberrel volt nézeteltérése az életében. Sikerült elérnie.Sajnos.És nem lehetne mégis. hogy elkerülhetetlen most már. annyira váratlanul.. kétágyast. de nem mert vele kikezdeni senki. hogy elöbb-utóbb.Sajnos . már csak ilyen ember volt.már mozdulatlan volt a meggyötört test..Sajnos.Tessék mondani. hogy segitsen rajta. asszonyom. Évekkel ezelött. . Sirdogált egy percig az ajtónál az öregasszony. Tudta ezt ö is. amelyet már az elöbb a keze ügyébe készitett. Egyszer aztán kapott levelet egy barátjától. De öszintén tessék mondani. olyan hirtelen.. Most a férfi neve mögé rávésette az öregasszony a "meghalt" szó után kihagyott helyre az évszámot: 2975. ö végképp idegenekre marad. de úgy nézett. Amikor az ágyhoz lépett. valamit nem lehetne? .Mindent megtennék. Kinyikkant a sirás egy pillanatra az öregasszonyból. de. . Aznap csakugyan meghalt az öregember. Az osztályvezetö föorvos utódjaként leginkább az ö nevét emlegették. Lefogta a halott szemét. hogy ha az ö órája eljön .. de azután csak mélyet sóhajtott. napok legfeljebb. Kapkodva-zihálva lélegzett. elkészitették. mert kemény legény volt ö..ezer évig. mielött visszament volna a beteghez.. Fene sokan fenték rá a fogukat. hogy az a specialista vállalja a vizsgálatot. de az inkubátort nem türte. Rubin. Valami . szipogott.emeletén kapott különszobát. amikor a fiuk baleset áldozata lett. . törölgette a szemét. Leesve az álla. órák vagy. aki már több száz betegét hozta vissza az életbe a klinikai halálból is. És ezek után biztos. . amit a tudomány mai állása szerint.Tudom én. Párnákkal föltámasztva feküdt az öregember.vonta meg a vállát az orvos. reménytelenül: . hogy letörölgesse a beteg verejtékben úszó arcát.és felkötötte az állát egy törülközövel. Elfakult hangon kérdezte a vizsgálat után az orvostól az öregasszony. közös névtáblájukat a családi kolumbáriumba.. .csak legalább ne késne sokáig -. Az asszony éppen vizet langyositott.. asszonyom.. A homlokán gyöngyözött a verejték. mintha látna is ott valamit: hamuszürke arcára mintha véglegesen rádermedt volna ez a látvány...

kérdezték rémülten az emberek mindenhol.ködös sztori is volt ott.hogy a külsö szobában gyülekeznek rendesen.mondta a kis emberke. Csak az volt zavaró. ami olyan sötét volt. de nem is éltek szerzeteséletet. Joe aztán megvárta. . hogy leszámoljanak. Egy napon valami ócska aszteroidára kerültek. Ilyen legény volt Bátor Joe. csak a kis idögépe. és jól elagyabugyálták azt a társaságot! Nem szerettem volna ott lenni.nem mintha ezt telekkönyveztették volna.Mi vagy te? . ha nem volt muszáj. csak onnan tudták. hogy müködik. Akkor már hárman voltak. csak hazamentek a Földre. Nem talált ott senkit. . Mellesleg a Tökemozgást a Provinciákra Szervezet tagja. ahova a kis ürgét levinnénk! Végül aztán ebböl született a nagy ötlet.Mi történt? . és nagyon tanakodnak. azt kötve hiszem.De cirkuszt csinálhatnánk. mert felismerte a konkurrens bandát. söt magát a fényszórót sem. Odavilágitottak zseblámpával. Aztán kihoztak egy fényszórót. csak saját szórakozásra végezték. egy elhagyott ház kis szobájába. . Nem csináltak semmi különöset. az látszott. .Én vagyok a Baljóslatú Nagy rny. de sehogy sem akaródzott megfutnia. és bedugták egy kalickába. amig elég sokan nem lettek. ahogy itta a kondenzált tejet. hogy valahányszor a cingár kis emberre világitottak.aki behúzta a csöbe. Szerettek új bolygókat felfedezni. aztán visszament megint. hogy csöbehúzták. de nem láttak semmit. Hiába világitottak. hát egy kis emberke jött le a hegyoldalon. aztán Joe megint visszament. mint az elöbb. azt. vártak majdnem annyit.Na gyere a bácsihoz! . Önála meg nem volt semmi.Ugyan.majd szépen hazasétált. . amikor valami kis neszt hallottak. még jó volt. mint a pokol feneke. Elég az hozzá. kisöreg? Mert hogy magad vagy nagy. vagy tudományos elismerésre törekedtek volna. hallja ám. és ahogy fel-alá sétált. mig hasonmásai sorban beszállnak az idögépbe. Gondolkozott hát. Joe elment ahova hivták. Nem bántottak ugyan senkit. Gábor : Kalandorok Rob és társai afféle ürközi kalandorok voltak. Akkor aztán kirontottak a szobából. Körbevilágitottak. de azzal sem láttak többet. hogy nem látszott semmi. én már nem tudom. aztán elhajóztak. és igy folytatta. még külön megkereste késöbb. . .hogy töksötétben kellett hajózniuk. hát lenne ott nagy cirkusz. Már éppen fordultak volna vissza. Azon tanakodtak. Baljóslatút nem bántotta senki. várt majdnem egy órát. Azt pedig. hiszen nem volt ott semmi. mit kezdjenek a kis hapsival. Bántotta volna a büszkeségét.Én vagyok a Baljóslatú Nagy rny . Ott találta saját magát. .Hát hol a te árnyékod.röhögtek a felfedezök. mi. Rájött nyomban. mindennap megivott egy doboz kondenzált tejet. Válasz helyett a kis mókus körbemutatott. aztán visszament vagy egy órát az idöben. Ott pedig hirtelen irdatlan sötét lett. csak a nap az égen meg a kis hapsi. egymást sem látták. Ettöl függetlenül megfogták a kis manust. hogy a csillagok látszottak. .Mégsem használhatjuk fotólaboratóriumban. Rubin.

hogy legszivesebben ott maradt volna Cruceróban vagy odafent Bishopban. és leszálltak valahol (persze nem a Földön). Mit volt mit tenni. te nem szereted igazán a sivatagot meg a hegyeket. .. Ez igy ment.Dehogy megyek . amig a világ kormányai össze nem szednek ennyi meg ennyi aranyat. te botlottál bele abba a múltkori nagy leletünkbe. hogy mentette meg Füles a világot a Mars-lakóktól? No. Megmérgelödtem. No persze. valahányszor megunták. itt töltötted életed javát a sivatagban meg a hegyekben. Füles.Füles . a homokot. Brown. vagy ha élelemre volt szükségük. hogy kiszórni való pénzünk van. A kis ember ezután is mindennap megivott egy doboz kondenzált tejet. amióta azt a kalap pénzt kaptuk a leletünkért. Olyan fene nagyra vagy magaddal. mi tagadás. és nem volt semmi disznóság. kisöreg. Igaz? Füles nem felelt.Nem ok nélkül beszélek igy. egész megszerettem magukat. Robnak és társainak..És talán jobban is ismered öket.mondta Nagy rny -. És azt sem hittétek el. . vitték magukkal tovább. Rob pedig fizetett. .ha nem akartak éhen halni vagy levegö nélkül elpusztulni. mindig egy csomó kártéritést kellett fizetniük a sötétért. hogy én vagyok a Baljóslatú Nagy rny.mondtam -. amig el nem fogyott az összes pénz. Füles meg én éppen. . Gyorsan együtt volt a pénz a mondott helyen.Hazavitték. Nem felelt.Kösz. . de valahányszor megpróbálták. Egyébként nem bántott senkit. hogy a Tökemozgást a Provinciákra Szervezet tagja vagyok. akárcsak én.Irány haza! .Füles . ahogy akarják. . nem hittétek el. Kiabált róla. néha azt hiszem. Robék felszedték a dohányt. és el nem juttatják az ilyen szélességi és olyan hosszúsági körhöz. csak nézett maga elé. Ez leri rólad. Egyébként úgy szervezik meg a dolgot. akkor ide süss cimbora! A Mojave szélén történt. Ne vágj ilyen sértödött pofát. hogy az ürben császkáljanak.Látjátok.és ráadásul az árat az ottaniak határozták meg. Semmilyen világszervezet addig nem intézkedett ilyen gyorsan.mondtam neki panaszosan -. a kocogás a sivatagban. az apró kaktuszokat fitymálva.Azzal elbattyogott a sötétben.Csak most már mindig igy lesz.De ha valami disznóság lesz. egyetértésben. és vitték vissza a kis hapsit.Csúcs. eltünt. mint a köles. Akkor a kis ember igy szólt a meghökkent felfedezökhöz: . mióta felmarkoltuk a dollárt a bankban? Megéred a pénzedet! Mit csinálsz. mióta meggazdagodtál. Fütyült rám. Ki akarták tenni. vita nélkül. amint Bishopba vagy épp Needlesbe érünk? Irány a legelsö kocsma.válaszolt egy rádióadó az óceániai szigetvilág egyik kis szigetéröl. te nem is itt születtél. a port. akkor azután is.az ám! Hadd tudja meg mindenki. Hogy viselkedsz. . és töksötét volt.F. Mégis azt hiszem. ..-Reynolds. nem érsz egy patkószöget se. most már mehetsz vissza az aszteroidádra.hogy már büdös a becsületes munka. Ekkor a kis mókus igy szólt: . a Halál völgyétöl kissé délre.M: Füles meg én meg a Mars-lakók Kiváncsi vagy.Semmi különös .

Alig végzel az egyik kocsmában a gallon söröddel. és megállt. és rám dumálta. biztos ezért gondolod. ahol minden este megkapja a söradagját és valami izes csemegét mellé. csak aztán ott hamar agyamra megy a zaj meg a népek meg a nagy házak meg az ágyban alvás.hát istenem. igy hát a magam dolga után néztem. úgy gondolod. Ez az egyetlen igazi nézeteltérés Füles meg közöttem: ö sokáig maradna még. Fülesnél lopósabb öszvért a világ nem látott. a port rúgta a patája alatt. ahogy mondtam.felmérni a legelés lehetöségeit a gyér gizgazok között. és hozáfogtam a kis sátor felveréséhez. Mióta felrúgta azt a sziklát. Tudtam. és már húzom is a csikot vissza a hegyekbe. hogy becsukjuk a boltot. Füles. olyan fene nagyra vagy már magaddal.jobban mondva Füles bukkant rá -. Alighogy bekocog az egyikbe. hogy ö is nézzen a magáé után. De ez engem nem zavart.Pedig nincs annyi pénzünk. hát gondoltam. Még ha néha meg is bánom. hogy itt táborozzunk le? . nekem egyik hely olyan.mint a másik. . . Ilyesmit se vittünk magunkkal. Nem bánta. Furcsa. Viz mindenesetre nincsen tiz mérföldön belül. amiken az öszvérek élnek a sivatagban.Körülnéztem a vidéken. Semmire való kacat. Nem volt túlzás benne. Szóval épp pipa voltam Fülesre.. Füles biztos azt hitte. hitele volt minden kocsmában. hogy nem kóborol messzire. máris a másikba indulsz.. ö lehúzza. és nem volt nehéz kitalálni az okát. de hát Füles megérdemli.Nocsak. nem látom. és a táncparkett közepén kötött ki és ott . hogy bemegy a sátorba. hogy nekem izlik. megérdemli. egykettöre leégnénk. a környék összes városában. Füles figyelte egy percig. és néha egyenest arra gondolok.egy öszvértöl igazán nem lehet rossz néven venni. amit mondtam.Füles ásitott. hogy az sem érdekel. s ráadásul remekül birja. Füles visszavágyott oda. hogy Füles még sosem követett el ilyesmit ott. Ha megpróbálnánk véglegesen letelepedni a városban.de nem figyelt igazán arra. hogy nem vásárolsz be otthonra italt. mit csinálok. Talán sose mentem volna bele ilyesmibe. Ha valamiröl sejti. Megörül a sörért. s hagytam. Már lassan szóbeszéd tárgya leszel. akárcsak Füles. mint akkor Cruceróban tévedésböl egy flancos lokálba masirozott be. mit beszél rólad a világ. Szeretek beruccanni a városba. Kitálaltam neki. mert a sivatagban mindenkinek jólesik. Füles csak horkantott a szavaimra. . hogy cipelnie kelljen. De törödsz is te azzal. és igy feltárta az ezüsteret. de ahogy mondtam. ahol szivesen látták. ha emberi hangot hall. Szaglászik ott valami lopnivaló után. miért csaptak olyan nagy hühót a dologból. Füles bukkant a leletre. hogy csak dumálok és dumálok. mig arra a leletre nem bukkantam .mondtam -. nem kell figyelnem. Levettem a málhát Füles hátáról. Söt. se megbéklyózom.hogy nincs okom panaszkodni. Még tiszta szerencse. hát még ami a marslakókkal történt! De ott még nem tartunk. mi? Még csak nem is táncoltak éppen. any- .Oké. Fél óra múlva vacsorát kotyvasztottam. és indul a következöbe. mikor pénztöl dagadt a zsebem. nem is tudom. Különösen ahogy te járod a kocsmákat. de az a fickó az áruházban gyenge pillanatomban kapott el.És még nem is elég . a bárfiú már tölti is tele a vödröt sörrel. és vedeled a sört. amit dumáltam neki. megint a városba készültünk és talán ezért pakoltam ki neki. Már napok óta játszotta ezt. hogy egy bárban szórjuk a pénzt. aztán elkocogott.

Másnap reggel történt. Nem lehet csodálni. hogy világgá futott volna. Mindegy no. De jó darabig ez volt az utolsó emlékem. és ez a szerkentyü lehetett akármi. Mindenféle fura szerkentyüket hurcolásztak ki és lerakták ott a sivatagban. bizony. Különben is. De nem robbant fel. hogy bezabálhatta elölem. ahol az a vacak leszállt.nyit se mondhatok. hogy van benne valaki. Ott állt egész közel hozzájuk. hogy történt valami. augusztus hatodika volt vagy talán hetedike. félúton köztem meg a léggömb-forma masinájuk között. hát épp látom.a kosár is meg a népek is benne hamuvá égtek volna. hogy ezek szörnyszülöttek vagy állatok-e. hol négykézláb. odaoldalgok. a sátor felé kezdett hátrálni.mondtam magamnak és Fülesnek -. . szóval ezek az ürgék rohangáltak ki meg be azon. mint a bolond. másképp Füles nem szokott igy orditani. A léggömb nem léggömb volt. A fejemet teszem rá. mert nem lógott a kosár az alján. . talán kettöt is. Biztos vagyok benne. hogy kissé megbokrosodott az egésztöl. hogy akkurátus legyek. nem közönséges népek voltak. ha rátérek. de nem léggömb. jobb is. hogy mocorgok mögötte. egyszer meguntam már. hogy nem szándékosan tette. Keservesen feltápászkodtam és odakukkantottam. Szóval arra ébredek. Sütöttem egy jó adagot és teleraktam erös paprikával. de ahelyett. mint minden öszvér. Tudtam. mert azok az ürgék. Szépen elfelejtkeztem Fülesröl. de négykézláb egy borjúnak a térdéig sem értek. És akkor vettem észre Fülest. Kikászálódtam a sátorból.rövidsége miatt. hogy az egész egy cirkuszmenazséria. s megvizsgálom vagy mifene. Füles kész fönyeremény. amit a többiek kicipeltek. Csak vártam. másokat meg képen. még ha kimondottan utálja is. Elsö gondolatom az volt. A léggömb szépen leült vagy ötven lábbal odébb és a láng kialudt. amit én léggömbnek néztem. És hárman ott sündörögtek és szerelték össze. hogy szent szilvamag. Azt hiszed. és ekkor hirtelen eszembe jutott a léggömb. hogy falra mászol tölük. melyik pillanatban robban fel. Amint magamhoz tértem.hogy ereszkedik le az a lángoló mifene léggömb. nagyot nyögtem. És ahogy meghallotta.a cirkuszokban olyan szörnyszülöttek meg állatok meg masinák vannak. Ha két lábra álltak. Megtapogattam a homlokomat.már ha a mellsö lábuk kar volt . már java délelött volt. már rúgta is ki a hátsó patáit. már le is nyelte. Valahol a kettö között voltak. Nem is álmodtam. az ember néha elvéti a sivatagban. vagy legalábbis én annak néztem. az orrát is elfintoritotta? Nem az! Olyan boldog volt. hol kétlábon. De ha lógott volna. hogy még a förtelmes izével sem törödött. akik ki-be száguldoztak annak a micsodának az oldalán.Szent szilvamag . Csak azt nem tudtam eldönteni. Ahogy kidugtam az orrom a sátorból. és egyáltalán nem látszott riadtnak. Láttam már léggömböt még rég a Missourinál egy búcsún. Jól emlékszem. hanem valamit. ahogy az a tüzet okádta leereszkedés közben. hogy valaki a léggömb belsejében utazzon? Talán nem is valakit kellene mondanom. Épp csak kiváncsinak. Okádta az aljából a tüzet. négy láb magasak voltak. ezt valami környékbeli búcsúból fújta ide a szél. Fekhettem ott eszméletlenül vagy egy órát. ki hallotta már. lássuk csak. De a marslakókról akartam beszélni. s gondoltam. hogy Füles olyan méltatlankodó-formán ordit. a lábuk és a karjuk . hogy minden reggelre felzabálja a palacsintámat.

mi történik. hogy domináns-intelligencia. Épp azon törtem a fejemet.hogy az a háziállat ne zavarjon minket az idétlen orditozásával. Üdv neked a Mars lakóitól.másmás nyelven beszélö lények egyformán megértenék. Mandu. nem beszélnétek inkább velem? . hogy e planéta domináns intelligenciája vagy. a különbözö.Azt hiszem . A beállitás a vevörészleg behangolásából állt. A hangok. olyasmi. Ami a legfurcsább ebben a hangszóróban. valahogyan minden rohadt szóra emlékszem. Hamarosan úgy látszott.A beállitás most megfelelö. és odaoldalogtam és szemügyre vettem a szerkentyüt. szabályos beszélö masinájuk van! Leültem egy sziklára és a hangszóróra meredtem. amiket a hangszóró kibocsát. igy hát engedtem. mint egy colt agya. amelyek a hallgató elméjében azon a nyelven reprodukálódnak. és éppenséggel nem volt kedvem kitapasztalni. hogyan feleljek neki. legalábbis amit én meghallhattam volna. és olyan sima és kemény.mondtam. amit bütyköltek. de nem feleltek. Egyik fura kis ürge erre elémállt és elhessentett.Füles öszvér. a saját nyelveden válik hallhatóvá.Nohát. "Helló". valamit lóbálva felém. ami leginkább zseblámpára hasonlitott. amelyet az ért és beszél. amit mondok. és akkora. Ketten most a hátsó lábukra álltak és karokat emelgettek. és annyi ügyet sem vetettek rám. igy hát befogtam a számat. Szent szilvamag! Fémböl volt.hangzott a hangszóróból -.folytatta a hangszóró -." . Egy hangszóró-féle volt a szerkentyü tetején. egy gondolkodás-forma folyamat révén. mint az ósdi gramofonokon. csak egy maradt ott. gombokat csavargattak. Sanda gyanúm támadt. és megérintettem az oldalát. hogy nem is zseblámpa. nem pontosan azok a hangok. Hátráltam vagy húsz lábnyira és figyeltem.mondtam. Egy kisujjal földhöz vághattál volna. szót érthetünk vele.Legyen szives valaki oda hatni . Hirtelen a hangszóró azt mondta: . . hogy elkészültek a mifenével. Füles most már csak néhány lábnyira álldogált tölük. mintha egy állatkertböl szöktek volna meg. a hordozó hullám jóvoltából. .amely a tudattalanodban.szólt a hangszóró.szólalt meg a hangszóró -. amelyeket hallani vélsz. pedig nem is értem. kimutatta a fogait és egy szivböl jövöt orditott. akik úgy néztek ki.Köszönet . biztos távolságból. az csak egy absztrakt hangmintát sugároz ki.Feltételezem . Ezeknek a micsodáknak.És hogy kérdésedre feleljek. ha nem csak lóbálja. összeszedtem a bátorságomat.mi következik. ha ennek a földi lénynek az agyberendezése olyan. úgyhogy meggondoltam magam. ahogy kikövetkeztettük. .Egy lámpa felém lendült. . amikor Füles majd hanyatt ejtett. ez egy szónikus telepátor. Füles egy hangot sem hallatott.Üdv nektek is . Az összes ürge elhúzódott a masinától. és figyeltem. Igy aztán körüljártam öket. de az egyikük megint lóbálni kezdte a zseblámpáját. mint egy prérikutyára. de nem tudtam kiokosodni rajta. Az adás nem szelektiv. kisugározza az én gondolataimat. és a te egyéni intelligenciád sajátos hullámhosszára van ráállitva. . . amit kiköpött. aztán a gömbhöz óvakodtam. mint egy emeletes ház. Kitátotta a pofáját. Ez. mit jelentenek az ilyen flancos szavak. amely viszont szelektiv. és az egyenest Fülesre nézve azt mondta: "Üdv neked. amin bütyköltek. és én is közelebb akartam óvakodni.

láthatóan.Köszönet .üvöltöttem fel. ha befogadnak.Mindent összevéve felmerül a szükségszerüsége.a miénken kivül -. teljesen eltérö. hogy elérjük a csillagokat. hát hallgattam. át kell költöznünk a Földre . Alkalmas kezek vagy akár tapogatók hiján kénytelenek voltatok domesztikálni az alsóbbrendü fajok egyikét.Szerencsére sikerült megoldanunk oly módon. amely biztosithatja a marslakók életfeltételeit.orditottam. Füles kurtát nyihhantott. légköre.hogy jövetelünk okát szeretnéd tudni. mi következik.Egy pillanatra! . A külsö bolygók elképzelhetetlenül hidegek. és felálltam. Yagarl. De nem tettem egy lépést se.kiáltotta a hangszóró.Ez lehet a legjobb megoldás mindkettönk számára.Ha meggondoljátok. Soha nem fogunk visszatérni. kereshetnénk egy lakatlan planétát valahol a galakszisban..mondta. fogadd érte szivböl jövö hálánk kifejezését. Tanácsotokra van szükség egy létfontosságú problémánk megoldásához.. Tinálatok azonban a helyzet. A jóakarat jegyében távozunk.Miért nem úgy állitjátok be azt a rohadt szerkentyüt. A térdem egy teljes percet volt szolgálaton kivül és arra gondoltam.. Vize. miért nem gondoltunk erre magunk is. és a földre zuhantam. ürhajóink csak a naprendszer többi bolygóiig képesek elhatolni.. . Füles szemrehányóan nézett rám a válla fölött. A Mars haldokló planéta. s eröszakkal. . A lábam egész egyszerüen megbénult.Annál inkább az.. A térdem visszanyerte a tartását.mondta a hangszóró. A térdem abban a minutában mintha elolvadt volna. hallgattasd el azt az állatot! . A Jupiter hatalmas gravitációs tere összezúzna bennünket. ha erre kényszerülünk. Nem kivánunk elfoglalni egy már benépesült planétát.Természetes. mit beszél. sem másképpen. Ha tényleg tudsz valami más megoldást javasolni a mi problémánkra. és kiváncsi voltam.mondta a hangszóró. amely ilyesmivel rendelkezik. ásványi tartalékai gyakorlatilag kimerültek. és a hangszóró folytatta: . hogy ha fenn akarunk maradni. a Vénusznak nincs szilárd felszine és a légköre számunkra mérgezö. Az ürge. Füles orditott.Mi marsiak hasonló problémával állunk szemközt . Kezemmel nagynehezen ülö helyzetbe tornáztam magam. Ez nem izgatott. és csak egy egészen új elv felfedezése tenné lehetövé. . hogy az én szavaimat forditsa? . És megvannak a fegyvereink. . Ha képesek lettünk volna kifejleszteni az interstelláris közlekedés technikáját. hogy. aki a lámpáját felém irányitotta.Légy szives.békésen. .Igaz . . hogy a háziállatokat robotokkal helyettesitettük. . hogy ez kivihetö. És elhallgattam.Bolondok vagytok! . . A Merkur túl forró. ha . Füles hosszasan orditott. Javaslatoddal felbecsülhetetlen segitséget nyújtottál. Szerencsétlenségünkre ez nem történt meg.. . akárcsak a tiétek. El sem tudom képzelni. hogy a zseblámpás ürge megint integetni kezdett felém.Naprendszerünkben a ti planétátok az egyetlen . amelyek a Föld népességét napok alatt megsemmisithetik. és amint megindultam a hangszóró szerkentyüjét kezelö felé. sem eröszakkal. Különben is a hangszóró újra megszólalt. hogy lássam. a holdjai pedig. levegötlenek. megnyomott egy gombot. most térdmagasságban szegezte rám. .Egészen bizonyos vagyok.

És mondja meg nekik.a látszatra összefüggéstelen parancsok orditozása mögött határozott cél húzódott meg. de most már rövidet. mit mondott nekik? Hidd el. hogy miben törik a fejüket. és szinte azonnal eltünt a fejem felett az égben. És egy szempillantás alatt a masina felhussant. földi emberekhez? És ha. neked talán elárulja.az a villanó-vacak kissé feljebb irányul. Itt az ideje. A fura kis ürgék nekiláttak a hangszórós szerkentyü szétszerelésének és darabjait egyenként cipelték vissza a gömbjükbe. hogy komolyan fenyegetik az llamok biztonságát? W. . tábornok úr. érezte. hogy megértsék. hogy megértsék.és akkor elképedtek.Mert idegesitenek ezek az ocsmány lények . és a szivemet kapcsolja ki egy percre. nagyon ravasz. A kavarodás.kezdte a Chicago Times edzett munkatársa. és mondják meg nyiltan. Nohát pajtás. De sejtem. Elég sört nyakaltál már ma este.Kérdezze meg talán a tojásfejüektöl odabent! . Ravasz fickó ez a Füles. és az ajtó becsukódott. amelynek a kellös közepébe csöppentek. az ide-oda rohangáló emberek értelmetlennek tünö tevékenysége. azt akarom. Az a kevés újságiró. hogy azt hitte. Igy mentette meg Füles a Földet a marslakóktól.hangzott a válasz. Aznap megint ellopta a palacsintámat. .Ön hisz a repülö csészealjakban.Most azt hiszed.Gondolom. nincs más választásuk. hogy micsoda . azzal. ami nem tetszik nekik! Azt akarom. Szeretnéd tudni. . "valami van a levegöben". ami nem léggömb volt.vagy mi! . a Mars-lakók hasonlitanak mihozzánk. mivel ö nyerte vissza leghamarabb beszélöképességét.Nem! Senki sem fenyegeti komolyan az llamokat! De tudni akarom. Tiz percen belül az alkatrészek és ök is a léggömbben voltak. de nekem nem árulja el. hogy elöjöjjenek.. Füles hozzámkocogott és mintha kerülte volna a tekintetemet. hogy itt röpködnek körülöttünk.Tábornok úr. Füles. Kaszás. kérdezd.. fene nagyokos vagy. . . Hamarosan megtudhatták azt is. Hát eddig a történet.. és az ördög tudja. most nem lenne gondom a térdemmel sem.Az örökös leskelödésükkel. mi? ..ha valamit terveznek ellenünk. hogy végre tisztázzuk a dolgokat! .ö az. tábornok úr? úgy gondolja. Füles még egyet orditott.. Kérdezd meg.Sosem láttam öket . vagy ök . . aki a különleges engedély birtokában beléphetett a mindenféle lakott helytöl távol esö sivatagi bázisra. ez a Naprendszer túl szük két fajta számára! Azt akarom. . amivel ideérkeztek. úgyis épp oda készül. és én visszafutottam a sátorhoz és onnan néztem. Garrett. hogy miért határozta el magát erre a nagy jelentöségü kisérletre. . nekem is fúrja az oldalamat. gyere csak ide.. R. hogy siesse- .Tábornok úr. Az aljából újra tüz lövellt ki. R. elmondaná. De csak rajta. Vagy neked se. Hé. mi az.kérdeztem.Megvetöen a belsö helyiségbe nyiló ajtó felé bökött. cimbora. amely kétségkivül új szakaszt nyit a két civilizáció kapcsolatainak történetében? . hogy amint mondani szokás. István : Tréfa a javából A Támaszponton nagy esemény volt készülöben.Mit gondol.. Garrett dühösen felhorkant.szakitotta félbe W. Nem volt hajlandó felelni.

Valami rendkivüli eseménynek kellett történnie. helyette egy sárga fény villant fel. hogy kapcsolatot tartson a távoli bolygók felé kilött szondákkal. .W... Egyidejüleg fülsértö hangjelzés figyelmeztette az álmos technikust. Körülbelül háromtized másodpercig tartott.Mondja meg a tábornoknak.. .Na. és lenyomott néhány gombot a müszerfalon. Az.Nem kell sokáig várnotok" . Kezével lefedte a mikrofont. hogy ideje felkészülni a vételre.Azonnal.. de nem rajtunk múlik. amig rábukkant a keresett földi nyelvre. Az újságiró igyekezett némileg elfogadhatóbb formában tolmácsolni a tábornok kérését. És eljött a nagy pillanat. Ra Intha hirtelen összerezzent: mindeddig csak a szondákra gondolt.a Földön Phobosnak neveznek. harmincöt..ha a harmadik bolygó felé küldött szondák valamelyike eltért a számára kijelölt idöponttól. R. tábornok úr. . közönyösen vállat vont. mi lesz?! . éppen azzal a rendeltetéssel. hogy áttörve a földi légkörön és a két világot elválasztó irdatlan távolságon.A negyedik bolygó belsö holdján. Ki a fene zaklatja öket ilyen késöi idöpontban? Az llomást jó negyven éve épitették.olvasta be az utolsó mondatot a földi technikus.. hogy sajnáljuk. . A kék lámpa kialudt. Négy perccel késöbb a Központi Agy a Phoboson a memóriaegységében összezsúfolt adatok között kotorászott. és közölték az állomással az összegyüjtött adatokat. . . Azonnal megkezdjük a közvetitést. ha még sokáig vacakolnak!. Jól van:vételre kész! A technikus ásitott egyet. hogy az üzenet vétele még tart.Körülbelül három és fél perc alatt. mert istenemre. A Mars most 38 millió mérföldre van tölünk.. célhoz vigyék az emberiség elsö üzenetét.. amikor majd az üzenetünket olvassák! Mit mondott. hogy az üzenet magáról a harmadik bolygóról is érkezhetett. és az órájára pillantott: huszonhat negyven. Ra Intha felnyögött. Az eszébe sem jutott. hogy történelmi esemény részesei. Hamarosan útnak indulnak a rádióhullámok.. Még negyven másodperc. tábornok úr.. kis kék lámpa jelezte az új korszak eljövetelét. és felnézett. a képükbe mászok. amelyet itt Theelának. A teremben tartozkodók valamennyien érezték.... húsz másodperc múlva kezdjük.törte meg a csendet W. az antennarendszerek folyamatosan követik az adóállomás helyváltoztatását. .. Garrett.... elörehajolt... mihelyt a Mars a kiszámitott pontra ér..". mennyi idö alatt ér el hozzájuk? . Garrett elégedetten vigyorgott. A tudósok ellenörzö pillantása még egyszer végigfutott a müszerfalon: minden rendben. tábornok úr? . R. aki a tojásfejüek fönökének látszott...Nincs! .. A forditás elkészitése ezután alig századmásodpercet vett igénybe.Szeretném látni a megnyúlt képüket. . A sárga lámpa mutatta. A vezérlöteremben feszült csend honolt.Van még valami hozzátennivalója.nek már. A villanymotorok zajtalanul forgatták a soktonnás antennarendszert a kijelölt irányba. A másodpercmutató hozzálátott az utolsó kör megtételéhez. siessenek. A szondák meghatározott idöközönként jelentkeztek.. akit idegesitett ez a hosszú hallgatás. A regisztrálás teljesen automatikus.

Ra Intha amúgy is hosszúkás képe valóban megnyúlt. Azt hiszitek. hogy az adatrögzitö természetesen minden üzenetet regisztrál . Az automata odalent mintha zavarba jött volna. Mi történt? .Milyen ügyben? . . Az emberiség elsö üzenetére a Marsról kapott válasz a végsökig feldühitette W. . akkor a Központnak haladéktalanul tudomást kell szereznie róla. Elég ritkán fordul elö. Elnök úr.kérdezte aztán.Az Elnök hangján alig lehetett észrevenni meglepödését .Az Elnökkel kivánok beszélni . Ez a Naprendszer a miénk. és a pokolba küldünk mindenkit. a keselyük éhesek. Egy másodpercig tétovázott. beszéljen.Az Elnök a vonalban . Olvasom.kezdte. . és a müszerfalon lenyomott egy feltünöen vörös gombot. Elkeseredetten felnyögött. ha nem túlságosan hosszú. és hamarosan lecsapnak rátok. de eléggé különös üzenet. hogy valaki közvetlenül az Elnököt keresi.mint a patkányokat! Mondja meg. . Elörehajolt. Eltekintve attól. Kész az üzenet vételére. R. A Marson is volt bürokrácia. Az automata aligha tud mit kezdeni ezzel a közléssel. Eléggé furcsa üzenetet. elrejtözhettek elölünk? Rakétáink mindenütt megtalálnak benneteket. . itt Ra Intha ügyeletes technikus. . azután.. hogy több figyelmeztetés nem lesz! . Takarodjatok innen.Igen? .mondta Ra Intha nyugodtan.Üdvözlöm. Most már nem léphet vissza.a Theela llomásról .bömbölte -.Nem hosszú. Ezúttal csaknem fél percig kellett várnia a válaszra.mondta a technikus..Leforditották már? . mivel megalkotása óta valószinüleg ez volt az elsö eset. aztán elhatározta magát. A hangszóróban valami kattant. mondja meg azoknak az ocsmány varangyoknak. . Nem kell sokáig várnotok!" Igy kezdödött.hallotta az automata fémesen csengö hangját. hogy hallgasson róla. .. Elnök úr: "Gyerünk.. amint az üzenetet olvasta. . .mondta Ra Intha hirtelen elhatározással. A jelek szerint magáról a bolygóról érkezhetett. De azt sem teheti meg.az üzenet egyben bizonyos fenyegetés is. ha a rakétáink kiirtják öket. .Központ. .hogy mi nem viccelünk! Majd maguktól is rájönnek. Egy percig töprengett még.Hogyne. Gyávák vagytok és lapultok? Hamarosan mi megyünk el hozzátok.Üzenetet kaptunk a harmadik bolygóról . akinek ez nem tetszik.Ma éjjel huszonhat negyvenkor üzenetet rögzitettünk a harmadik bolygó irányából. Garrett tábornokot. .hogy azok a lények a harmadik bolygóról bármivel is komolyan fenyegethessék öket .Kérem. Nehezen képzelhetö el ugyan. olvassa fel. Az egész Naprendszer örajta fog röhögni. Ra Intha köhintett. az kétségtelen. Tanácstalanul pillantott a forditókészülék felé:valaki itt a bolondját járatja vele. kutyák! Toljátok végre ide a képeteket. vagy készüljetek fel a nagy leszámolásra. hogy a harmadik bolygóról üzenet érkezett. .Központ .de ha mégis igy van.Theela llomás hivja a Központot . ha ezt továbbitja a Központnak.hallotta ismét a fémes hangot.Kérem.Elnök úr. .Mondja meg nekik .Központ jelentkezik.

úgy legyen . uram.. a fenyegetést nem szabad félvállról venni .hallotta a halk. nagyon távoli hangot. mint aggódva bámultak az égboltra.. A tizenkettedik órában végre kezdett kialakulni egy egységes. Garrett tábornok várakozásával ellentétben. és növekvö félelemmel bámultak fölfelé. és már a fél égboltot eltakarta felettük. Valószinüleg nem atombomba. a negyedik bolygón nem tört ki pánik. akadtak. A Nap ragyogása kisérteties vörös derengéssé változott. uram. mi történt odaát?. amelyeket meg kell tenniük. .Hall engem.. Az Elnök körültekintö intézkedéseinek köszönhetöen a fenyegetö veszélyröl csupán a tudósok kis csoportja szerzett tudomást... mások szerint az volna a leghelyesebb.. és kifújnák a Naprendszerböl. R. A két civilizáció közötti kapcsolatfelvétel tehát megvalósult. A vonal végén kattanás hallatszott.de a két bolygó háborúját jobb lenne elkerülni.. de a jövöre nézve nem sok jóval biztatott.Nem tudom. az emberek kitódultak az épületekböl. ám könyörtelen lények voltak.. Megértették-e vagy sem a Marson W. de még nem érhettek oda. R. és székébe roskadt. inkább csodálkozva.és egyidejüleg érezhetöen remegni kezdett lábuk alatt a talaj. kompromisszumos cselekvési terv körvonala.. A kiválasztottak csoportja már hatodik órája ülésezett.. Fél órával ezelött küldtünk ki egy mentöosztagot. . Igy folytatódott. Az óvatosabbak a középutat képviselték: tenni kell valamit. Egyesek a legszélsöségesebb nézeteknek adtak hangot. vagy a mentöosztag jelentkezik. . ember?! Ismételje még egyszer! Azt mondja. ha a harmadik bolygót mindenestül meteorporrá változtatnák.akik tréfának fogták fel az üzenetet.. Az ügyeletes tiszt lecsapta a kagylót. A tizennegyedik órában a tudósok képviselöje személyesen indult jelentéstételre az Elnökhöz. mielött azok az átkozottak odaát valami nagyobb galibát csinálnak.Halló! . az kétségtelen. W. . komor tekintete nem sok jót igért.Az ügyeletes tiszt idegesen beleorditott a kagylóba. A valami gyorsan növekedett.. hogy mi történt?! .. A Támaszponton minden munka félbeszakadt.. A levegö . .Ha tudnak már valami biztosat.. Mit mondjon nekik. a veszély elháritása céljából.. És a gépezet megindult.. azonnnal jelentsék. Egyelöre azonban elég nehezen tudtak közös nevezöre jutni. . hogy felvázolja a legszükségesebbnek tartott tennivalókat.. Amikor a hatalmas kerek valami megjelent a Támaszpont fölött. értik?! . . .Sejtik már. Akik elöször megpillantották. Keményen összeszoritott szája. még kevesen láthatták elöre az elkövetkezö lidércnyomást. . azokat az intézkedéseket latolgatva.Értem.A hang már egészen halk volt. hogy többet nem válaszoltak.A támaszponttal minden összeköttetésünk megszakadt..Néhányan láttak valami felvillanást abból az irányból. mindenki meghalt?!. és pont a szolgálat utolsó órájában! Természetesen haladéktalanul fel kell hivnia a hadügyminisztériumot és éppen itt a bökkenö.és az egyik szeizmikus állomás gyenge talajmozgást jelzett.Nem is volt rá szükség. A többiek mit sem sejtve végezték tovább mindennapos tevékenységüket.mondta az Elnök negyven perccel késöbb. Garrett tábornokot. annyi biztos. Éppen vele történik ilyesmi. A negyedik bolygó lakói szükszavú....

.Tréfa?!. tábornok úr.Nem hiszem .. és most viselnünk kell ennek minden következményét. Kilencet egy ellen. Vége. Az üzenet elérte célját.. A kijáratoknál a tömeg összetorlódott. uram.. Vesztettünk.. .mintha megsürösödött volna körülöttük.. Az.hiszen én csak tréfáltam. . Kormos. összeégett cafatokban lógó egyenruháján éppen csak felismerhetök voltak a tábornoki csillagok.. az épületek helyén még füstölgö romhalmazok maradtak. Mike. nem szükséges részletesebben megindokolnom.Én. . R. . hogy azonnal kitör a pánik. . Csend volt. .. .. azok az urak ott a Kongresszusban és a Marson egyvalamiben okvetlenül hasonlitanak egymásra.Nos. orvul támadtak a Földre. Azok a patkányok váratlanul. aki maga sem nyújtott üditöbb látványt.. W. addig. hogy a Marson vannak értelmes lények. .Igy van ez.A Támaszpont. Ha majd a Kongresszus elött.mondta keserüen.... . De mégis attól tartok. .Azt hiszem.... megszünt. földi emberek a Mars-lakóktól. . hogy egy használható sincs közöttük.. de ö puszta rápillantásra is látta.. hogy bármennyire különbözünk is mi... azt hiszem.gondolta W. A segédtiszt elgondolkozott. Garrett tábornok pedig revolverével néhányszor a levegöbe lött. hogy csak a mi támaszpontunk. Az antennarendszerek helyén összevissza görbült.. Az ördögbe is. hadnagy. uram. És a következö percekben elszabadult a pokol. R. üvöltve rohantak a Támaszpontot övezö szögesdrót kerités felé. hogy az egész Földet elpusztitották volna.. Garrett. ha ök maguk nem vesztették volna el a fejüket.-Reynolds. Egyetlen szikra hiányzik. R. W. Attól tartok.Az örök minden igyekezete hatástalan lett volna még akkor is. Brown. és. Mike .Talán igaza van.F. Nincs humorérzékük. hadnagy.nyögte elkeseredetten .. úgy gondolom.. kiégett roncsok. Garrett maga elé meredt. eléggé siralmas látvány volt.Ezt a háborút elvesztettük.Csak tréfa volt. Az emberek egymást letaposva. . ami megmaradt belöle.Ugyan már. de ez mit sem ért. hogy egyikben sem lapul csekk...orditotta valaki..hogy háborút inditok ellenük!. érezhetö volt. mint olyan. Ez bizony tiszta munka volt ..A segédtiszt egy pillanatra megállt. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Még egy komor pillantást vetett a vidékre. nem érti?! Nem gondoltam komolyan. ön megtette a magáét. egyetlen hangos szó. hogy ezt talán. ne legyen ostoba! Miért éppen a mi támaszpontunkat intézték volna el?! . .. hogy végre elöjöjjenek a fedezékböl. hiszen a tojásfejüek még abban sem voltak biztosak.... Nagy reményü gegmenek reménytelen karikatúraötletei. hogy valami jobb megokolást kell találnia. Néhány józanabb tiszt ugyan megpróbálta a menekülöket jobb belátásra birni. .. Én azt akartam. aztán elfordult.mondta aztán -. ne rejtözködjenek elölünk.Itt vannak a Mars-lakók! . és ez fokozta a feszültséget.M: A karikaturista Hat levél volt Bill Garigan levélszekrényében.. A Bizottság méltányolni fogja. teljes csend.

Kénytelen vagy a maradékkal beérni. rémisztö szörny. Az autó felirata: Herman. A vendéglöablakon át látni. itt jól lehet kajálni! Bill Garrigan felnyögött. odafent Oregonból.hogy kihozott mindent az ötletböl. két pofára zabálják. Kiszolgált kalapját a kétaknás olajkályhára lökte. Addig dolgozott a vázlaton. amely másodállásban a rajzasztal szerepét látta el. és most reménykedni kezdett. Felnyitott még egy boritékot. százalékot ad belöle. hogy mégiscsak lesz valami kelendö a halomban.Talán túl jó is.és megcimezte a legjobb lapjának . nagyon rövid lábak. Igy aztán nem kaphat hajba saját magával. Nagyon hosszú törzs. van benne valami. Ahogy egyre ritkábban és ritkábban látni a dolgaidat a nagy lapokban. Négyet fejenként. Egyre kétségbeejtöbb.és ha elkel.és nem sietett felbontani öket. minden fej hat kidülledö gülüszemet. majd boritékba rakta. Snook császára. Igy ni. szól a tudósaihoz: "Értem. és másikat húzott elö. Hm. Szinhely valami más bolygó.a tüznyelö. és a következöre ugrott a szeme. nézte a müvet . Még egyet. de ki lesz hajlandó meglátogatni azokat a torz. idétlen földlakókat?" Bill Garrigan elgondolkodva vakargatta az orra hegyét. és ettöl csak még nagyobb iramban csúszol lefelé. rajzolja meg. És ha egyszer csúszni kezdesz . A császár és a tudósok az elsö változatban nem sikerültek elég visszataszitóra.bent gyertyafénynél esznek. Néhány gyors vonallal jelezte a hátteret. amilyenek csak lehetnek. Fél tucat tömzsi kart nekik. Nehéz kenyér a karikatúrarajzolás még egy ilyen délnyugati kisvárosban is. és lábát a konyhaszék lába köré csavarta. a szokásos feltétellel: ha valamelyik megtetszik. Aztán a következöre.nem is rossz..És egy jókora szájat ide a melle közepébe. hogy kihozza a poént. Bill Garrigan elolvasta az elsöt. Történnek csodák. Leült a bicegö étkezöasztalhoz.és jó volt. az elülsök erre. És megint tovább. Kihúzta az utolsó geget az utolsó boritékból. Lássuk csak! Minden szörny kaphat három fejet.vagyis . és felvázolta a jelenetet. No és az arc? Legyen csak üres a szemek alatt.kész az ördögi kör. Hat geg egy ürgétöl. Régen nem sütött már el semmit." Megpróbálta és sikerült. Hisz a tudományos fantasztikum egyre kelendöbb. De hiába. amig biztosan nem érezte. talán még iszonyúbbra rajzolhatnám öket.Visszament velük a vályogkalyibába. a szerkesztök majd még félteni fogják ijedösebb olvasóikat az ilyen rémületes szörnyektöl. ahol olcsó a megélhetés. úgy fordulnak a legjobb gegmenek másfelé. hogy melyik fejével egyék. Összegyürte a papirt. Pasi: Ez igen. amelyet müteremnek nevezett. oda a poén. ha nem olyan iszonyúak. hogy kidolgoztátok a földutazás feltételeit. Feltépte az elsö boritékot. "Igen. papirért nyúlt. a hátsók arra görbülnek. És ha ezeket a Földön kivüli lényeket elég rémisztöre tudná rajzolni.. Ceruzáért. bár számitani nem mert rá. Pasi és nöje vendéglö elé hajtanak.

és törleszt a részletfizetéseire is. amelyben az ötletet elöször formálta képpé. újra jóllakhat! Bill fele idö alatt tette meg az utat a postahivatalból hazáig. épp enyhe bizarrságukért. ha a menök közé kerülhetne. Rod Corey. amikor a lap az ö rajzával már az újságstandokon viritott.C. mire hat hét múlva visszaérkezett.amelyik a legjobb lapja volt.de hát Bill Garrigan már nem dédelgetett illúziókat a maga nagyságáról. de hát az ember igazán tartozik magának hébe-korba egy kis mértéktartó ünnepléssel. És mostantól talán majd el tud adni annyit. húzott egy-két slukkot belöle. Csaknem két órát dolgozott a tusrajzon. szélesedett. de ma délután legalábbis az istenek italával ajándékozta meg ez a mesterség. Feltépte a boritékot. hogy elküldte. hisz . De közben elsütött pár apróbb vackot kereskedelmi magazinoknál. S ha késön jött is. megrázkódott volna. aki egy százast fizetett neki egy rajzos viccért. Lesöpörte az ételmaradékokat. hogy meglegyen a betevöje. tollat és tust helyezett maga elé. Bill szemrehányó pillantást vetett a konyakra. porhüvelyét a konyhaszékre zökkentette. és igy addig sem halt éhen. aztán gondosan felkasirozta. morfondirozott.és teledöntötte konyakkal. amig vagy két hónapja csúszni nem kezdett. és addig nézte merön. és papirt. A polcról levette a keze ügyébe esö legkevésbé mocskos poharat. hogy holnap már sajnálni fogja a meggondolatlanul szórt pénzt. Beváltotta a bankban a postáról jövet. hirtelen ajtó méretü lett. Ajkához emelte a poharat. és elégedetten dörzsölgette a kezét. úgy felviditotta. az holnap. Aztán lassan kis nyilás támadt rajta.K: Jöhet a kidolgozott. nött. majd betért a bárba. A vázlatot beállitotta egy tejkonzerv és egy piszkos csészealj közé. S olyan jólesett az ital.gondolta -. Lehet. és felhajtott két dupla whiskyt. kifizeti a tartozása egy részét a füszeresnél. A szemben levö vályogfal mintha megrengett. s az egyetlen volt.hogy Rod Corey olyan gyalázatosan lassan fizet.Épp két hónapja sütötte el a legutolsó munkáját. a csekk csodálatosan szép volt. Teljes bedobással dolgozott. Pénz a bankban! Kicserélteti a lerobbant kardánt a járgányban. és újra a postahivatal felé vette útját. Igen. Csak az a kár. ceruzát. hogy hazafelé menet vett egy palack Metaxát. Feladta. és alatta a monogram: R. Majd tágult. mert Rod Corey piaca csak a legjobb árut vette fel. Persze egyik-másik igazán menö lap ennél is többet adott a nagy neveknek. A szeme tágra nyilt.egyik oldalára nagy vörös betükkel ráfirkálva: O.a fél karját adná. A Metaxa persze nagy luxus volt Billnek kinek nem az? -. amig újra felidézte azt a hangulatot. hogy a hirnév a lélek eledele. a csekk csak akkor futott be. a szerkesztö szerette a rajzait. Tudta.és mélyet elégedettet sóhajtott. a könyveket és az abroszt a konyhaasztalról. de ez nem tünt valószinünek. vásott cipöit a bicegö asztalra vágta. De ezt talán elfogadják. de a mozdulat félbemaradt. Hazaérve felnyitotta a ritka becsü görög konyakot. de hát a holnap. A vázlat volt benne. és minden bizonnyal kutyául másnapos lesz. és újra gurulhat. és ö sohasem lesz hires karikaturista. Bill Garrigan már el is felejtette. "Pokolba . És valóban.

Honnan támadt az ötlete. .no jó.A legvisszataszitóbb fajta az egész Naprendszerben. egyenest Billre irányozva. . de az ég szerelmére.még alig kóstoltam bele..Hol van az.Ötödik retrográd bolygó.Jaj. Nem azért jöttünk. Most pedig elöbbi kérdései közül melyikre óhajt választ? . ne! .szólalt meg Bill -. hogysem öljünk. Bon Whir. a karikatúráért.. megborzongtak. . hogy ez a föld leghatásosabb itala.Az hol van? .Hogy? Miért? Hol az a.Itt rögtön a fal túloldalán. . Kinyitotta a szemét. és lehunyták egy hiján mind a tizennyolc szemüket.Ön. Snook? . . Másképp hogyan. nem igaz. csupán öntudatvesztést okoz.kérdezte Bill elhaló hangon. . . Mindegyiken három fej volt. és a mellük közepén egy. hogy kárt tegyünk önben.A császár nem adta tudtunkra. négy után. S a fegyvert puszta elövigyázatosságból hoztuk.Soha életemben nem volt rajtam kényszerzubbony. Bill Garrigan lehunyta a szemét.Igen. lévén három fejem.Valóban iszonyatos .de gyorsan újra lehunyta. hanem hogy III.Nem! Miért kapnék jutalmat? Azért a karikatúráért? És honnan ismerik? .Uraim .Készen áll az indulásra? .Snookba. A mi feladatunk csupán az. hogy ott elnyerje illö jutalmát. Hogy tud egy szájjal egyszerre háromfélét beszélni? A szörny szája felnevetett. Beszédre a fejtetönk rezgö hártyáját használjuk. Igen. Alaposan ismerjük az önök világát és civilizáció- . arra az esetre. . De ne féljen. mi civilizáltabbak vagyunk. puskaszerü tárgyat szorongatott.. Agol? . Snook császára felséges szine elé vigyük. .Indulásra? Hová? .az ajtónyi hasadékra. . hogy ön nincs berendezkedve a több csatornás kommunikációra.hogy a szájunkkal beszélünk? Azzal nevetünk csupán. és mindegyik fejen hat kidülledt szem. De nagy jutalom lesz. innen számitva? A szörny egyik karja elörelendült..... Készen áll? . De ez sem öl. .nyögte Bill. Két hatkarú lény tünt fel. tiszteletet parancsoló. Négy láb. És delérium tremensem se volt. K-14-320-GM rendszer. de tartok töle.Maguk nincsenek is igazán! . . hogy odavigyük önt.Miféle jutalmat kapok? . ha ellenállna.A táplálkozást pedig ozmózis útján végezzük. látom már.Önnek három feje van. amit a bárban ittam. Mindkét jelenés félelmes. ha azt is vesszük. és mért épp most jönne rám két korty ital után .Lenne szives egyszerre egy kérdést feltenni! Én ugyan felelhetek mindháromra egyszerre.nyögte Bill. csakis az lehetett. .Én? . Földrengés lehetett. amelyik elsönek bújt át a nyiláson." Hitetlenkedö pillantása visszatért a falra. két slukk csak nem teheti ezt! A két szörny merön nézte öt. 1745-88JHT-97608-as ürkontinuum. de csak egy szája.mondta.

nem is tudom . Itt volt hát. de más kontinuumban fekszik.Lehet. de nincsenek karikaturistáink. és talán jutalmul haza is engedik.mondta Bill.szólt a császár. mennyit fizet a meló? Elvállalhatnám bizonyos idöre. és Bill meghajolt.habozott Bill.újra öntudatánál van .hallott egy hangot.de nem olvasta-e valahol az elméletet. annyi biztos. ha úgy tartja kedved.Bill Garrigan! A császár szája felkacagott. E tiszt nem létezett eddig. . hogy történetesen olyan helyszint és alakot rajzolt. ha az év leteltével úgy kivánod.Hm . a Hivök Vezére. a tudósokat is körülötte. valamelyikben valóságosan létezik? Akkor nevetségesnek találta az ötletet.. hogy elfogadod . Azért hozattunk ide.Hány kiadvány jelenik meg itt? . Bill Garrigan . .A fizetség meghaladja legkapzsibb álmaidat. Pokoli sok. . hogy még nálunk is népszerübb leszel. . úgyhogy minden lény. amilyennek rajzolta. mivel kiváló a humorérzékünk. Valahonnan . mind alkotó.Nem .Minden karikatúra.A nagy.Köszönjük neked. ..Naponta egyet? És honnan szedem az ötleteket? .Arról mi gondoskodunk. hogy megjutalmazzunk érte. Bill ment.de most már nem volt olyan biztos a dolgában. opcióval az élethosszig terjedö érvényre. amit az egyikben el tudunk gondolni... Te leszel a legnagyobb ember bolygónkon utánunk. párhuzamos a miénkkel.mondta Bill Garrigan.Nagyot nevetett. a Galaxisok Ura. Népének Szerette! A hang elhalt. hogy végtelen számú tér-idö kontinuumban végtelen számú mindenség létezik. . S azon tünödött. . Egyetlen kötelmed lesz: naponta rajzolni egy karikatúrát. Épp olyan.Erre sziveskedjék. vajon mennyi pénz is haladhatja meg az ö legkapzsibb álmait. Nemcsak a császárt. Hasztalan lett volna tiltakozni. . amelyek valóban léteznek? Vagy . És a császárt is azonnal megismerte. A karikatúrája számunkra ellenállhatatlanul mulatságos. és aztán visszavihetném a pénzt vagy valami megfelelöjét a Földre? . Ragyogó ötleteink vannak. mert nincsnek karikaturistáink.Azt hiszem.mintha erösitöböl jönne . Bon Whir császár. Meglesz mindened. a trónterembe. Két kattanás hallatszott egyidejüleg. . . . Már egész Snook rajta hahotázik. a Dicsöség Parancsnoka. ez a képesség hiányzik belölünk. A terem ismerös volt. A két szörny felemelte a fegyvert. a Fény Kegyeltje. Rajzkészségünk azonban csak a direkt ábrázolásra alkalmas. Dúsgazdagon kerül vissza a Földre.jóllehet népünk igazán kedvel minket. akárhol is van ez az itt.Erösen reméljük.hangok értek hozzá. leginkább visszamennék a. Készen áll tehát? . megjelenik bolygónk összes lapjában. életünk legpompásabb kacagását. . . amit megrajzolsz. mind befogadó minöségében. Mégis. Ezennel felajánljuk neked a Királyi Karikaturista tisztét.amit kivánhatsz. És elvállalhatod egy évre is. a hatalmas III.Hát. és naponta többet is rajzolhatsz.mondta -. Nekünk vannak müszereink. .ját. Fel lehet józanul tételezni. ha jól viseli magát. És mindegyiktöl megkapod a honoráriumot.

.És mivel semmiféle kényszert nem kivánunk alkalmazni. A feltételeket természetesen te diktálod. azt megértem. hisz máris több pénze van.mondta a császár -.nem a pénz.. de még igy is elég volt. Bill elsö fejének mind a hat szeme továbbra is Thwilt nézte.. meggondolom! Bahnov. .mondta Bill -. de megborzongott. hogy a hatalmát és népszerüségét nem viheti magával. Nálunk vannak az összes mindenség legkiválóbb orvosai és plasztikai sebészei. amelyet egyenesen tusba rajzolt. csodálatos ez a megbecsülés. milyen visszataszitó volt! A császár egyik feje a majdnem kész karikatúrába pillantott.ó. elövételezve beleegyezésedet. Bill még nem puhatolózott nála. . és itteni nagy hatalmára és elképesztö népszerüségére. Bill Garrigan megfordult. elégedett vigyorra húzódott. izé. annyi szemmel és annyi szögböl figyelhette a rajzot.és szemkocsányai szemérmesen lekonyultak. és hat szeme megpihent titkárnöjén. Elsö feje felpillantott a kartonból.Több mint százezer. A fal a hátad mögött tükör. de nagyon reméljük... A császár gyakrabban látogatta meg az elmúlt napokban. .Nos? . Nem. mármint a rajzoláson kivül? Ugye.akárcsak az itteniek az én.. És hozzá a három fej és a hat kar elönyei. egyidejüleg. Csodálatos érzés ez a megbecsülés.alakodat.Jól van. Nem tudok senkivel sem olyan kapcsolatokat. Sziveskedj megfordulni.. és gyorsan kivetette öt a gondolataiból. hogy sikerül maradásra birnunk. a melle közepén. Második fejében felötlött a lány.. Csak az a kár . egy évre megpróbálhanám. Bill Garrigan szája. akit hajdan. Igen. amig öntudatlan voltál. cimbora . Szavamra. És húszmilliárd olvasójuk van... holnap letelik az idöd.Hát .Mihez kezdek itt. Másik feje a bankszámláján fekvö irdatlan vagyonra gondolt.gondolta ez a feje -. hogy mesés összegért értékesitse a Földön.mondta Bill harmadik feje a császárnak.. Semmi szükség nem volt többé rájuk..és szája hisztérikus hahotára fakadt. Bill Garrigannak egyik feje is elegendö volt. hogy visszaállitsák eredeti . Igaz. e planéta legértékesebb fémjéböl.. Vladlen : A csillagokba . Az észrevette a pillantást. izé. Nem veszödött már vázlatokkal. Hanem.brr! . még a régi bolygóján ismert. nem beszélve a rendszer többi bolygójára irányuló exportról. Nagyon szép volt. A negyedik karikatúraalbuma nemrég jelent meg és csak ezen a bolygón tizmillió példányban kelt el. hogy a rajzot figyelje. elöbb dülöre akart jutni a viszszatérése dolgában. Atyaisten. s a leány arcait szép sárga szin futotta el zavarában. a pénz rézböl volt..Még meggondolom a dolgot. mármint itt. A harmadik feje a császárral társalgott. . jultan esett össze. szóval nem lesznek barátaim.. erröl már gondoskodtunk.Nos .. hogy testileg én visszataszitó vagyok felséged és népe számára. . plasztikai sebészeink készen állnak. mint amennyit valaha is elkölthetne.

a Kozmosz élmunkása büszke név viselöje. akár David Ojsztrah. mig az ürhajósok aludtak. Valószinüleg volt valami kapcsolat az ürben száguldó ürhajó sebessége és a gyorsaság között. azaz az alvó állapotban alkalmazott gyorsitott tanulási módszer segitségével.volt valami csábitó. egészen a legmodernebb költökig. például a Múzeumaink kincsei vagy a Fizika eredményei sorozatból. S valahányszor felébredtek. Az elektronikus agy által vezérelt elektronikus pilóták biztosan vezették a hajót. az elektronikus oktatók a fülükbe suttogták az elöadásokat. mihelyt felébredt. és életében elöször vett vonót a kezébe. úgy játszott a hegedün. több hónapos álomba ringatva . amig újra átképezte magát.Az ürhajó. A gondos robotok hetenként egyszer óvatosan megforditották az alvókat egyik oldalukról a másikra. hogy olyan új tudásanyaggal rendelkeznek. Mindegyik azt tanulta.csupán idöveszteség. és már jóval a felébredése elött biztositotta .Zs2-2N-39-nek hivták .békésen aludt a szonáriumban. örömmel állapitották meg. kizárólag versben beszélt. amihez kedve támadt. Az ürhajó legénysége pedig . amellyel az alvó emberek elsajátitották a tudományt. jó sok alvásába került. Azelött a szonidok kötelessége volt a különbözö szórakoztató álmok bemutatása is. aki ágyáról el sem mozdulva végezte el a zenemüvészeti föiskola hegedü szakát. Igy azután. máris egy sor igen fontos felfedezést tett.Hihetetlen. Egyébként az ultrahipnopédia útján szerzett tudás igen tartósan vésödött az ürhajósok emlékezetébe. Az álmok azonban gyorsan feledésbe merülnek. amelyet szinültig megtöltött a mindenféle elektronikus holmi. A geológus pedig olyan alaposan megtanulta álmában a molekuláris fizikát. nincs miröl beszélni. Az asztrobiológusnak például. és amikor felébredt. amelynek már az elnevezésében . Mindössze öt év volt hátra az útból a bolygóhoz. mielött aludni tértek. mintha érdekes lenne. A fögépész.felébredve máris kitünöen beszélt angolul.az elektronikus szonidok által mély. Milyen komoly problémákat vetnek fel ezek az álmok? Semmilyeneket! Mire tanitanak ezek az álmok? Semmire! S mivel az ürhajósok a repülés zömét alvó állapotban töltik. A föszakács például a költészet tanulmányozásának szentelte álmát (az ókori versektöl kezdve. hogy az ilyesfajta álmok megszemlélése . Ekkor az Élmunkás ürhajó legénységének legkiválóbb élmunkásai elhatározták. Egyszer azonban az ürhajósok arra a következtetésre jutottak. de amikor felébred. hogy az alvás ideje alatt új szakmát. és lábujjhegyen lopóztak vissza az akkumlátorterembe utántöltésre. akiknek viszont a verseit nem ismeri senki). Alighogy elszunditott valaki . szinte kozmikus sebességgel jutottak a legkülönfélébb tudományok birtokába. hogy még fel sem ébredt. amelyeknek szerzöit senki sem ismerte. értékesen gazdagitva a tudományt. amit még csak nem is gyanitottak.Amig az ember nézi. elképesztö sebességgel közeledett kitüzött célja felé. új tudásanyagot sajátitanak el az ultrahipnopédia.aki álmában a sport iránti érdeklödésböl megtanulta a Világ Enciklopédiáját az összes ortográfiai és egyéb hibákkal együtt. egyszerüen vétek igy elfecsérelni a drága idöt! Lehetett volna persze megszervezni a népszerü tudományos álmok bemutatását.

miközben kifújtam magam. zubogva és dübörögve. valószinü. lassan. emlékeztetett. . Megértettem. kért. . A szürke massza pedig egyre kúszott elöre.Menjetek. Mit akart ez a bennünket.Amint odaérünk. Folytattuk utunkat. az ürhajósok annyira produktivan aludtak. Minél kevesebb tevékenység és minél több alvás . hagyjuk békén.. és vittük magunkkal.Igen." Majd lehunyta szemét. narancsszinü felhök takarták az eget.ime. hogy ha az expedició kudarcot vall.panaszkodott Orlik. Be akart keriteni. hogy siet utánunk..Csak minél gyorsabban eljussunk az ürhajóig. .mondta Orlik Tadeus.nyilván már saját zsákmányának tartott minket. de kitaláltam..javasoltam.. hogy megszólaljak. . .Felemeltük. a látóhatáron . Néha-néha távolról tompa menydörgés hallatszott. csak szemmel láthatóan képlékenyebb volt. mikor a narancsszinü felhök sötétbe váltottak. az makacsul egyre kúszott utánunk . Tapogatóit elörevetve. Körülpillantottam.Igen . és nem sietett különösebben. Igen. A hangját nem hallottam. A narancsszinü felhök. Mario ellenkezni próbált. és kérön igy szólt: . Fejünk fölött mozdulatlan. de feltartóztathatatlanul.Elfáradtam . hogy semmi újat nem mondtam. Az ürhajó pedig folytatta útját a csillagokba. Minden változatlan volt. és a hasznos tevékenység olyan magas együtthatóját érték el. A sisak vastag üvegjén keresztül csak a szája mozgását érzékeltem. erre törekedtek azután a legénység élmunkás tagjai. minden bizonnyal . a kúszó massza és a körülöttünk levö csend azonban arra késztettek. hogy mit. .Ne vigyünk magunkkal mintát ebböl a masszából? Orlik elhallgatott.felelte Orlik Tadeusz.Estére.Nem birom tovább. .erösitette meg Orlik Tadeusz. Szimonjan. hiábavalóan elveszitett idönek tartották. leszállás óta szakadatlanul követö szürke tömeg? Vulkáni lávára emlékeztetett. Ezúttal már nem beszélgettünk. mindegy..: Csak hárman térnek vissza a Földre . Egyre csak hátrapillantgattunk.neve halhatatlanságát... tüstént felszállunk. . Teste meglehetösen súlyos volt. Nézd.. Ogri Kenyiroj csoportját éppen ez a massza pusztitotta el ..Emeld csak fel.amikor ébren voltak.Ez a bolygó egyetlen lakója. ami azt jelentette: hagyjatok magamra! . Ha Mario nem áll talpra. .mondtam. . vigyük együtt. . lassan haladt elöre. Csak Mario mozgatta idönként ajkát.Nincs rá idö. hogy azokat az órákat.Csak az idöt fecséreljük . akkor egy újabb csoportot szerelnek fel a bolygó tanulmányozására. Mégis. Karen A.Pihenjünk . A távolság közöttünk és a szürke massza között kissé növekedett. hogy Mario Mantovani ezt mondta: "Nem birom tovább. miként ez Ogri Kenyirojjal is történt. hogy utolér bennünket. ..

. Ha csak egy kicsit is késünk. Szótlanul ránk meredt.magyarázta új ismerösünk.kérdeztem. . Mariót sikerült bekeritenie. Mi azonban négy före szaporodtunk. . Felemeltük Mariót. az ürhajóban viszont csak háromnak volt hely. . Elragadó látvány! . . Már nem lehetett kivenni mozgékony csápjait és bugyborékoló felszinét.Talán a massza? . Az ismeretlen egyáltalán nem törödött azzal. . Nem fogunk vitázni ezen. .Kitekintettünk a kabinból. de nekem vissza kell térnem a Földre . Ez amúgy is világos volt.kérdezte Tadeusz. Hallottam. Meg szerettem volna kérdezni..Felénk tartott. Az égbolt már egészen szürkévé vált.Rászedem a masszát. .Micsoda? A jövevény úgy tett. A többieket elnyelte a massza. Neki feltétlenül repülnie kell . De azt már nem! Az ujjam köré csavarom.hogy nem feledkezik meg rólunk.mondtam. Mariót a földre engedtük. de közben elértük az ürhajót.jegyeztem meg.jelentette ki új ismerösünk. hogy ezt mondja: . néhány lépésre elöttünk egy ember körvonalai jelentek meg.Nem segitenél nekünk? .Hogyan menekülhettél meg? .Maguk viszont sorsot húzhatnak. Pontosabban a molibdén.Szkafandert visel. Az egész csoportból egyedül én maradtam életben.Nem. Be kell fejezned a kutatásodat.Igy vagy úgy.mondta Orlik Tadeusz. A szürke massza jócskán lemaradt mögöttünk.Molibdénnel táplálkozik . .kérdezte Tadeusz. és továbbindultunk. Ezt tette a földet éréstöl kezdve.kérdezte Orlik Tadeusz. . mintha nem hallaná.Neked ugyancsak vissza kell térned. az öltözék kell neki. Tölünk kissé távolabb lépdelt. .Hármasban könnyebb Mariót vinni. majd én maradok . . . . társunk most már nem lenne az élök között.Mario beteg. . Bármi áron is.kirajzolódtak a rakéta körvonalai.Ogri Kenyiroj csoportjából vagy? .Közeleg a massza. Ott nincs veszély.Reggel indulunk. Én maradok. Ember. .Valaki jön. Mario halkan felnyögött. .Miért álltál meg? . akik szkafandert viselnek. ki fog velem repülni. . Orlikkal szótlanul összenéztünk. Az ürhajó nincs messze. Már négy és fél éve követ.Az ismeretlen közeledett. Mi azonban egy csöppet sem kételkedtünk abban. . hogyan sikerül ez neki.. És ebböl a háttérböl. Az ismeretlen kipillantott a kerek ablakon. Igyekezzenek. amit Tadeusz mondott. .Lám. Az ismeretlen velünk jött. Majd a messzeségbe pillantva igy szólt: . amit az tartalmaz.Igen.. .Repüljetek ti hárman..A hamuszinü massza minden oldalról körülvette a rakétát. miért kergeti azokat. Nem az emberek.

.fogta fel néhány perc múlva titkárnöje jelentését.Pompás..Holnap döntsék el maguk között.. .Istenem... a hires fantasztát. .. .mondtam. De vajon miért hajtogatja új ismerösünk egyre. Még közelebb hajoltam hozzá. Én. hogy a bolygón maradjak. Nem tudtam aludni. De mégis. mindegy.. hogy melyikre..Ez nem ember .Bizony isten nem az. úgy döntöttünk. túlságosan is nehéz.Orlik.. . ..Elöször találkozom ilyen emberrel . Repüljetek ti hárman.... . Egyre Mario szavai csengtek a fülemben: nem ember. Ez a legfontosabb..Dehogynem! .Mario szaggatottan lélegzett. Kapcsolja! .kiáltottam fel. A törzsét kihajitottuk. Nekem feltétlenül repülnöm kell. hogy ez nem is olyan egyszerü . hát akkor alkalmazza a gyakorlatban! . és a keskeny fénysugár végigsiklott arcán. hogy kapcsolják neki Der-LLL-t. Das-R.. Majdhogynem fuldokoltam az izgalomtól. Közel a vég. R! Maga valóban nem ismeri a valószinüségszámitás elméletét? . . . . és kikapcsolta gondolatait.gondolta a kiadó mérgesen. Det-S. majd megpróbáltam felemelni a fejét. ki marad itt. odaléptem a jövevényhez.. vége. Vladlen : Somnambula Der-S. aki idös korához képest még eléggé ibolyaszinü volt. . hogy elutazik pihenni a holdra. . mivel ott voltak rögzitve a négy és fél éves megfigyelés adatai. ez nem ember. berekesztjük a vitát. Bahnov.Der-LLL jelezte...Én maradok.hallatszott Mario gyönge hangja. hogy Tadeusz sem alszik. Négy és fél év.felelte gondolatban Der-S még egészen világoskék titkárnöje.Der-LLL jelentkezett! .. A robot fejét magunkkal vittük... Elhallgattunk. Szemét félig felnyitva arra gondolt.Orlik! Tadeusz felpattant a helyéröl. Nem sikerült elaludnom. sietve álmodta végig az új szöveg utolsó epizódját. .. .Nos.a Somnambula fanti napilap kiadója. Miért is ne mondhatnánk ezt egyenest a szemébe? Felkeltem.Nem szabad vádolni.Nekem már. és teljes magányban. Nyugtalanul forgolódott. Nehéz volt... Reggel nem volt szükségünk arra. Hiszen ez Ogri Kenyiroj csoportjának egyik robotja! .Attól tartok. Ketten velem jönnek.. de nem közölte pontosan.. hogy neki repülnie kell? Miért gondol elsösorban magára? Láttam. Felkattintottam a zseblámpámat.. megráztam a vállát. és végül halkan megszólalt: .hogy sorsot húzzunk.. Elszántam magam arra.Én mindenképp vissza kell hogy térjek a Földre . Hagyjatok itt... A szürke massza pedig bugyborékolva egy szempillantás alatt bekebelezte a fémtestet.mondta újdonsült ismerösünk. nem birom tovább.

amilyennek ön leirja. engedje meg.Emberek! . hogy elpusztuljanak. mialatt a többi végtagunkkal tartjuk a megmunkálandó tárgyat. Der-LLL. hogy amikor gyalulnunk.. söt L-nek hivják.... már végigálmodtam. hogy még a legfantasztikusabb müben is kell lennie logikának. ugye? .Éppen erröl van szó. és remélem. nem feltételezi rólam. mivel tudta. embereknek a külseje olyan lenne..szinte szándékosan.kérdezte gondolatban a fantaszta csodálkozva. egy más galaktikában történnek.. Der-S! . az pedig kevés ahhoz. hogy egyszerüen LL-nek.Jó napot.. alighogy a világra jöttek. már megismerkedett a szövegemmel.. hogy mi történik a hátuk mögött?! A tarkójuk teljesen védtelen. hogy türelmetlen.Miért? . De hát ezek a maga..Már évek óta dolgozunk együtt. és ez már egymagában is elegendö ahhoz. Amint az köztudomású. ön is tudja.Igen. hogy öszinte legyek önnel . akkor az evolúció folyamán. éspedig az úgynevezett fej elülsö oldalán.akarta gondolni az iró. igen emberek. Hiszen tudja. néhány kételyemet.. Der-LLL.Azért. söt mi több. mindössze két felsö és két alsó végtaggal ren- .És vajon az én szövegemben. és a szülein kivül senkinek sem engedi meg.Nos.Vagyis mindössze két látószervvel. Gondolja csak meg! Minden embernek csupán két látószerve van. úgy érzem. Továbbá.. . Der-S azonban gondolatban azonnal félbeszakitotta: . . egy sikban helyezkedik el. csiszolnunk kell. Hogy pihen? ..ó. Éppen ezért az idös kiadó mindig a teljes nevén. erbemek. vagy szögeket verünk be. Az emberek maguk alkotják munkaeszközeiket.Valóban. a tizenegyedik holdon csodálatosan szép az idö. örvendek. és mind a kettö. ugye. . . elfogult vagy konzervativ vagyok. hogy a fantasztának van egy bogara: nem türi a bizalmaskodást. ezt a munkát legalábbis a két felsö végtagunkkal végezzük.hogy az új szövege kissé aggaszt engem. Hát ez lehetetlen! Honnan tudják a maga emberei.. tetszik nekem!.. hogy hasznos munkával foglalkozhassanak! Továbbá. a szilárd egyensúlyhoz bármely testnek legalábbis három támaszpontra van szüksége.Minden figyelmem az öné! . az a véleményem. el kellett volna pusztulniuk.Miért? . . hogy az ön által kigondolt értelmes lények egyáltalában nem hasonlitanak hozzánk. . hogy a maga müveit soron kivül veszem? Be kell azonban vallanom. tehát ez azt jelenti. hogyan is hivja öket?. embereket teljesen gyámoltalannak és védtelennek ábrázolja. Az ön lényei azonban csupán két pontra támaszkodnak. LLL-nek szólitotta az irót.kapcsolódott bele az iró a beszélgetésbe. . kedves barátom.. Értem. És ön.mondta a kiadó udvariasan. hogy a legkisebb ütés is ledöntheti öket alsó végtagjaikról.az. Szóval. .. Meglepö elnevezés.De hiszen. ha ezeknek az. furcsa módon.A legkisebb mértékben sem! . ugye? .Kedves Der-LLL.Köszönöm a kérdését. . mert az erösebb éli túl a gyengét.Igen. Azt is megértem. . A felsö végtagjukkal. hogy a gondolatait vehetem.. hogy az ön által megirt események nem a mi naprendszerünkben. A maga embereinek pedig mindössze két felsö végtagjuk van. .Szeretném megosztani önnel.

mennyire eltorzulnak a gondolatok az akusztikai kapcsolat során? Ha másért nem. kedves Der-LLL.miért kérdi. kedves Der-LLL. Az ön agya ezt az információt feldolgozza. . Hát el tudja képzelni. vallja be. hanghullámokat elöidézve.ajánlotta föl a tüzet Der-LLL udvariasan. az önhöz eljuttatott információ bekerül az ön agyába.Köszönöm. voltaképpen nem is ez zavar engem leginkább. És teljességgel megbizhatatlan... hogy egy civilizáció csupán akkor biztosithatja egy közösség létezését. .Hanem végül is mi? . A beszéd az érintkezés módja. kérem! . szivart vett elö. ha a közösség tagjai egymással érintkeznek.Ez vitathatatlan. .Ehhez azonban az szükséges. gondolataimat szavak hangjaivá alakitom át. mennyire bonyolult ez a feltételezett akusztikai kapcsolat! .egyetért velem abban. gondolatban. ha nincs közöttük telepatikus kapcsolat? . . amit ön beszédnek nevez.Tessék. . . hogy az emberek beszélgetnek egymással.Igen. De ugye.. és nagy találékonyságra vall. . amelyeket. Az ön által kigondolt égitesten eléggé fejlett a civilizáció. amely nem telepatikus? . megismételte: . hogy a gondolatok cseréje a beszélgetés révén gyakorlatilag megvalósithatatlan legyen.Nem egészen.Istenem.gondolta a fantaszta ingerülten. valószerütlenül bonyolult valami az. majd megveregette zsebeit.A következö.. hogy ön nem fogja fel az én gondolataimat vagy én az önét. hogy állandóan kapcsolat legyen közöttük. Az igy keletkezett hanghullámok továbbterjedve eljutnak az ön hallószervébe. .Megpróbálom elmagyarázni. amelyet az iró a távoli holdról teleportált oda. Onnan. Ha át akarom önnek adni közlendöimet.Der-S a feszült figyelemben elfáradva. .Nem tudja elképzelni. és igy természetesen a közvetlen kapcsolat nem jöhet létre közöttük. hogyan érintkeznének egymással. hogy ez komolytalan dolog! Miféle érintkezési mód ez a beszéd? És ezenfelül azt is nyiltan meg kell mondanom. Vagy esetleg valamiféle légköri zavar miatt a gondolatok eltorzult formában jutnak el hozzánk. értesüléseiket kicserélik.miután újra szavakká változtak. . és miután visszateleportálta az öngyújtót az irónak. Képzelje el. az akusztikai kapcsolat alapján. ugyancsak rezgésbe hozva a levegöt. . hát az átváltozások miatt torzulhatnak el a gondolatok a felismerhetetlenségig.. miután átváltoztak.Der-S rágyújtott.Már megbocsásson.delkeznek. és igy tovább. gyufát keresve. hogyan is jön létre ez az akusztikai kapcsolat. mennyi átváltozás! Látja. hiszen megismerkedett a szövegemmel?! Abban világosan kifejtem.és ön válaszol nekem.Nem. Én és ön például közvetlenül érintkezünk egymással..Hanem milyen? . És ez már magában is elegendö ahhoz. De az ön emberei egymástól el vannak szakitva. . Egyébként. hogy nem nagyon értettem meg. hogy más világokban a kapcsolat más módja nem is létezhet.. de teljességgel valószerütlen. Ez meglepö. és a kiadó kezében ott termett az ezüst öngyújtó. hogy mindnyájan rendelkezünk egy külön szervvel a beszédhez és egy külön szervvel a halláshoz. hiszen érintkeznek egymással. Der-LLL.Der-S. .és azután a beszédszerv segitségével ezekkel a hangokkal rezgésbe hozom a levegöt..és még igy is megtörténik néha.

akkor egyáltalában nem is léteznek! .Engedje el magát . Ezek az emberek telefonpatikus kapcsolat útján érintkeztek egymással. monoton hangon beszélt. hogy a telepatikus kapcsolat egyszerübb és megbizhatóbb gondolta Der-LLL.hogy a gépekkel való összehasonlitás szinte személyes sikra terelödik.. .nem létezik a társadalom. civilizáció sem létezhet. gondolatban lelkesedve közölték egymással: . hogy az értelmes lények rendszeres érintkezése akusztikai úton lehetetlen. És ha nem létezik a társadalom.válaszolt a beteg halkan. .Hogy érti azt. .Ne fáradozzon velem annyit . vajon miért szeretik önt annyira a tisztelöi? Mert az ön történeteiben a fantázia merész szárnyalásán kivül megtalálják a valószerüséget is. . vonásai elpetyhüdtek. hogy az emberek képtelenek a telepatikus kapcsolatra? .De hiszen nem tudományos munkát irok. egy pár felül és egy alul). egy pár hátul. hogy ilyen hitelesek a hösei? Becsületemre.szólt az orvos. hogyan adhatnék én önnek tanácsot? Meg vagyok gyözödve azonban arról. A fanti irodalom kedvelöi pedig elragadtatva ismerkedtek meg az új szöveggel.Az ördögbe is.Kedves Der-LLL. sokat javithat rajta. És ott..Mit tanácsol hát? . És ez az utolsó történetéböl hiányzik! . Ha azonban az emberek erre képtelenek.Nem egészen értem.Nem vitatom. mintha Der-LLL maga is ott járt volna azon a bolygón. hogyan sikerül ennek a Der-LLL-nek. ahol nem létezik az érintkezés . hogy is hivják öket?.A szó szoros értelmében. Mégis. Már rámutattam arra. A modern automaták oly szembeszököen tanúsitják a fölényüket. néha úgy rémlik nekem. hogy miféle képességre van szükségük. Már a kezdetleges szerszám is többre képes.. . és miután végigálmodták.. ahol ezek a. hogy egészségessé tegyük. A különös értelmes lényeknek.Természetesen. hanem fantasztikus müvet! . Egyetért velem? . négy pár látószervük volt az új változatban (egy pár elöl. emberek élnek.akiket ön embereknek nevez. mint az ember a végtagjaival. . szempillája lecsukódott.Most döljön hátra egészen kényelmesen! . hogy nem léteznek? . Franke.Puha a párna? . hogyha még egy keveset dolgozik a szövegén.De nem tudja elképzelni.Mindent elkövetünk.. - . Halkan. amely csak abban különbözött a természetes telepatikustól. akiket a fantaszta embereknek nevezett. és az a kellö idöben napvilágot is látott.szólt rá az orvos. hogy vezetékkel volt ellátva.tiltakozott az orvos. : Pszichoterápia A gépeket azért hozták létre. A beteg szemlátomást rosszul türte a szer hatását. Civilizáció nélkül pedig természetesen azok a civilizált lények sem létezhetnek.hogy segitsenek az embereknek. azonkivül három pár felsö és két pár alsó végtaggal is rendelkeztek. Néhány nap múlva az iró átdolgozta a történetet.Ellenkezöleg . Herbert W.

Az ablakban egy pohár sósav állt. Georgy felkapta a poharat.Akkor veszitette el az édesanyját. aki sápadtan feküdt a párnán: .. és ö még csak észre sem vette! Csak akkor rohant el. Az orvos az asszisztensére pillantott. Az alkarjában protézis van.magyarázta a beteg.Anyám háta nyomban lángra lobbant..Most elalszik. háttal a kályhának.Nem! .A feleségét baleset érte gyerekkorában. Hirtelen kissé hátradölt. Rá- .. Georgyval játszottam. és odaért az izzó vashoz. nem birtam levenni a tekintetemet róla: a böréböl drótfonatok lógtak ki.Nem sokkal anyám halála elött történt.mint hullámok a vizen. ami megijesztette? Volt valami ilyesmi? Talán ami még mélyebben rejtözik? A beteg szempillája nyugtalanul verdesett. Soha nem merte önnek elárulni.. nemde? . Hogyan is volt tovább? Az orvos és asszisztense az ágy mellett álltak. Ismét megszólalt: .Susanne. . Igen szomorú dolog.Ez még nem elegendö ok..Tudom . .. Ez nem is olyan rossz. Tévedett. Mindjárt minden jobb lesz. A szemét továbbra is csukva tartotta. Ezt már régen kiheverte. Ismét a pácienshez beszélt. . Talán volt olyan élménye. Ez elég világos. a prés mellöl akartam elhúzni.vetette ellen az orvos.. átment gyárának géptermén. úgy égett. Susanne voltaképpen robot! . és ösztönösen meg akart kapaszkodni a jobb kezével.mint a celluloid... . Vagy nem?! A beteg feje még mélyebbre sülyedt. és ez hideg napokon szinte izzott. elözöleg kémiai kisérleteket végeztem. s a müszálak megkeményedtek a hö hatására. Mindenféle gondolatok nyüzsögnek a fejében.. Ezt igazán megbocsáthatja neki. .Tovább kérdezem. De minden szavát meg lehetett érteni.Már elöbb is sokat gondolt rá.. s ahogy utána rápillantottam..De Susanne-nal nem történt semmi! Elfutott.Volt már kellemetlen élménye valamilyen robottal? Emlékezzen csak vissza! Nem akar semmit sem elmesélni? . Izgatottan figyelték az ember arcát. Mintha valaki más élné át az egészet.jegyezte meg az orvos. A kalapács az alkarja közepére csapott. Megfogtam a bal karját.hogy üldözik a robotok . Mi renditette meg annyira? A feleségével.. .. . A kerekek forognak. mélyen a párna redöibe.Az édesanyja akkor müszálas anyagból készült ruhát viselt. amikor meglátta a pillantásomat. Néhány könynyü horzsolás. Robot még soha nem tett kárt emberben. Egy abrosszal próbáltam eloltani a tüzet.suttogta a beteg.De igen . és az alkarja a prés alá került. amelyen most ideges rángás futott végig.Vidéken nöttem fel . A müanyag gyorsan tüzet fogott.hogy féljen a robotoktól.hajolt az orvos az asszisztenshez. Az ajka suttogott: . A szomszédék fiával. A szaladgálástól megszomjaztunk... De hát ön akkor még egy egészséges fiatalember volt.Hatoljunk még mélyebbre ... megbotlott. Robot volt! . Nagyon jó lesz végre egyszer beszélni róla.Éppen ez az. hallja? Ott állnak a prés elött.mondta az orvos. ez az egész! Akkor hát mi renditette meg annyira? A beteg ismét mormolt valamit. Félelem suhant át az agyán.Télen vaskályhával fütöttünk. Ö megfordult. a felesége ott van ön mellett. ..tiltakozott a beteg. a lyukasztókések dübörögnek. Egy ilyen napon anyám ott ült elötte.Nem tud mindent . Ön ezt látta. akit oly nagyon szeretett.hogy bekötözzék.. .

doktor . szigorú ember volt. .kérdezte -. elvböl nem mutatott soha meglepödést. Departure kényelmetlenül fészkelödött. és hirtelen az az érzésem támad. Az orvos nem válaszolt.Nem tudom.mondta az orvos.de rendkivül gondterhelten figyelte az ember arcát. Departure egy ceruzával játszadozott.. aztán néhány fogát. Persze nincs ott senki. A beteg némán bólintott. mint valami forditott üldözési mánia.Hát. hogy utolérjem. Beküldték a központba. hogy valaki megy elöttem. És én láttam a csavarokat.Igen . Valaki. mármint hogy forditott üldözési mánia. Ezt el kell ismernie. Már mindent elmondott. nem? . Dr.utána két sárgás gombócot. Ez nagyon kényelmetlen.Egészséges lesz! A beteg mocorgott még egy darabig. .hagyta rá az orvos. Elöször a nyelvét köpte ki.Akkor hát minden rendben van.Értem. Igy pedig minden rendbe jött.Mihez kezdünk . mintha nyomon követnék valakit. Georgy robot volt! . hogyan magyarázzam el magának.hogy lehütse a pozitron áramkört.helyesbitett a doktor. Departure alacsony termetü. Nelson.ismételte. például folyton úgy érzem. Van még valami? .aligha marad életben. akit követek. Most már csak fáradt.Forditott üldözési mánia? . Aztán észrevette.Hogy érti ezt. amely most békésen kisimult. McFarlane nyugodtan.Nem.. . mint valami gramofonlemez. . s az egyik szemöldöke felszaladt a homlokára. Dehogy! Azt akarom mondani. amely úgy fénylett. . Alan : Narapoia .és kijavitották. . Mr. Manly J.kezdte a fiatalember. mintha hánynia kellene. Elöfordul.Egészen olyan. mig végül elszenderült. amelyekkel a fogai az álkapcsába voltak erösitve. mi történt. kezét összekulcsolva ült a nagy. A torkához kapott és lehajolt. hogy például megyek az utcán. Ráadásul utálok rohanni. ami a lelkét nyomta. szuggesztiven ejtve ki a szavakat. . egészséges lesz! Hangsúlyosan megismételte: . kényelmes székben.kiáltottam: "Ne idd meg!". Ha majd felébred. tkozottul kényelmetlen. Az asszisztens felsóhajtott.és odafutottam. hogy futni kezdek. Dr. Örüljön neki! Ha ember. és babakék szemét lehunyta egy pillanatra. fekete haját. aztán mélyeket lélegzett. Hátrasimitotta sima. rózsás arcával maga volt az egészség és a nyugalom szobra. ha még egyszer becsúszik valami hiba? . . McFarlane? .És felkattintotta a paróka alatt a koponyatetö csuklópánton forgó fedelét.Nos . .Azt akarja mondani. Dr. . de ö már félig felhajtotta a pohár tartalmát. Én pedig megyek utána.Georgy robot volt. hogy valaki magát követi. és aludni akar.tele gyógyitási szándékkal. amelyekböl réteges héjszerkezetek meredtek elö.

dörmögte Dr.. fülig érö szájjal. Ilyesmi nagyon gyakran elöfordul.ami ezzel kapcsolatos. A doktor megengedett mmagának egy halk kuncogást. vajon mit vegyek neki a házassági évfordulónkra. tiz perccel tiz óra elött Dr. Mindent.Nos.Nekem bátran elmondhat bármit. de. nincsenek anyagi nehézségei. A rendelés végére Dr. Nos. A doktor azon kapta magát. lám! . Departure háta mögött. és kezet rázott vele. Bármit. Tegnap öt mérföldet kellett gyalogolnom. A továbbiakban beérte annyival. Nos.. . Majdnem azt mondta. .. . házassága boldog. . nem? Hosszú. . Már-már remélte. akármiröl. nehéz nap állt Dr. Dr. . Pontosan nem tudom. .. doktor.Hát igen.. .nem kinozzák nyomasztó álmok. persze ez igazán rettenetesen ostoba dolog. inkább mohó volt.Ugyan. hogy el sem jön. jól értem-e. Nem tudom kiverni a fejemböl. nem iszik. A hangja rekedt volt.Akkor megállapodhatunk kedden tiz órában? . ez az egész olyan fantasztikus. hát nagyon egyszerü..ó. ebben a pillanatban arra gondolok. hogy ez is egy ilyen eset. . .miközben kikisérte McFarlane-t. ezzel ne törödjön! .Tudna még néhány példát mondani? Ez nagyon érdekes volt.Nem baj.. Megmutatná. . s megjelent McFarlane.. ami csak az eszébe jut. Valahogy nem érezte már magát alkalmasnak arra. Kedden.Erre a kisérgetösdire gondolok.ragyogott McFarlane. most pedig a feleségemre gondolok. Departure belenézett elöjegyzési naptárába.Hogy? Még mindig nem értem egészen. egészséges. A doktor reménykedve pillantott fel. McFarlane elkomolyodott. rádiószerelöként megfelelö munkája van. nem tudok szabadulni attól a különös érzéstöl. kik ezek az emberek. hogy az emberek.Mire gondol.kérdezte mosolyogva. hogyan loptam ki egyszer pénzt a mama tárcájából.mondjuk. . hogy az emberek öszszeesküdtek arra. ami csak az eszembe jut? ..Semmi új fejlemény? . Forditott üldözési mánia! Még hogy az emberek jóságosak vele! Nem vitás! Ez az ember kétségtelenül.. McFarlane furcsán elégedett arckifejezéssel leült..normális gyerekkor.. ilyesmiröl. .. nincsen szó szülöi viszálykodásokról. Ebben a pillanatban megszólalt a csengö. hogy velem jót tegyenek.lehet.Nem tudom. ami csak felötlik magában.. vagy hogy miért pazarolnak rám ennyi kedvességet.. hogy újabb tüneteket felfogjon. Hirtelen rajtakapta magát.Dr. hogy örült... Departure teljesen kimerült. Departure. ha összefüggéstelen.Departure barátságossága valahogy nem volt egészen öszinte. . hogy ide-oda csapong félig elfeledett emlékek között. testi panaszai nincsenek. . mintha még romlott volna az állapotom . és elgondolkodott. doktor. hogy tisztába jöjjön páciense konkrét körülményeivel. . Hogy folyton jóindulatúak és kedvesek akarnak velem lenni. most többet kellene elmesélnie az egészröl. hogyan gondolja? Csak egy példát mondjon.De McFarlane arca nem volt tanácstalan. azt hiszem. Departure lehanyatlott az asztal mögött álló székbe. McFarlane harminckét éves volt..Lám.Hát. hogy az emberek.Nekem úgy rémlik. Semmi..Érti? Hát csak igy.

mint valami sarló. Ez nagyon egyszerü esete annak. ... elvágta a zsineget. hogy fölébredjek. A mosoly eltünt az arcáról. belekukkantott .kövér. s közben néhány kenyérmorzsát . Dobogó szivvel felkeltem. Vérben forgó. McFarlane furcsán hallgatag és szórakozott volt..és elakadt a lélegzete. nyakkendöje félrecsúszott. és a kartondobozt föltette az asztalra.. hogy nehezen hihetö.Maradhatunk kedden tiz órában? Következö kedden tiz órakor Dr.A doktor megnyugtatóan mosolygott. és felhajtotta a doboz fedelét. Nem fejezhette be. teljesen összezavarodva.vallotta be végül McFarlane.Vagyis hogy nem egészen hallucinációk.Lafayette-nek hivják ..és hát a feleségem...gallérja. . . Departure újra magához tért.ó.Egy igazi madár a rövidhullámú rádión? . Dr. abban a padlászszobában.Igen . aztán a barna dobozra. teljesen elnyom engem. mint valami kis angol spanielnek.doktor! A fülei! Hallott már valaha olyan madárról.mondta McFarlane.fogadkozott. jól ismert területen jár.. . Olyan tizenegy éves lehettem. Sose felejtem el.Tudom. Felforditott csör.Sokkal jobban érzem magam .ó. Ez a fajta vizuális abberáció meglehetösen jól ismert jelenség. . doktor. hogy hallucinációk kezdenek gyötörni . óriási csör. Dr. . amelynek füle van? Vékony. .. Departure gondolatban a kezét dörzsölte. Egy nagy kartondobozt hozott magával.Rajta! Nyissa ki. Departure-nek egy pillanatra fennakadt a szeme. Szörnyü volt . ott ült a rövidhullámú rádión. Tudom... ott. . táskás szemek! És a fülei. mindig nagyon bántott az.gondosan lehelyezett a padlóra..hogy forditott hallucinációk. Végre megint a régi. és az a kislány a túlsó oldalon. Mondhatnánk úgy. . egyáltalán nem! Egyáltalán nem.Attól félek.kérdezte gyengéden. de aggodalomra nem volt oka.. . A doktor egy pillanatra McFarlane-ra nézett. . Föléhajolt. duzzadó test. . hogy egy nagy. és mit gondol? Tényleg ott volt a csúf. doktor .hallotta McFarlane hangját. Hagyományos. amelyet . McFarlane folytatta: . lelógó füle. amikor valaki keveri a valóságot az álommal.Ön nem ért engem. Egy visszataszitó külsejü madár. Mindjárt sokkal jobban érezte magát.felelte McFarlane. Departure összeszedte magát. bevezetö kérdést tett fel. hogy ostobán hangzik. mert McFarlane lenyúlt. hallucinációk! . hogy kicsikét kancsal vagyok... füles madár.A doktor néhány tapogatódzó. és vastag zsineggel volt átkötözve. szemét törölgette. táskás szemek bámultak fel rá gúnyosan. amely át meg át volt lyuggatva. csúf madár telepedett a rövidhullámú rádiómra. . Lógó fülek. várva. Vérben forgó. Szinte klasszikus.Az éjjel is lidérces álmot láttam. hogy a levegö bejuthasson.mondta.mint a múlt kedden" . kövér. amely fölemelkedik. majd ránézett az órájára.Kelletlenül abbahagyta.Semmi ok. Dr. Azt álmodtam.mielött letelepedett volna a börüléses székbe . doktor.. . "Többé nem fordulhat elö olyan lehetetlen helyzet.Vérben forgó szemekkel? . A doktor.. .

nincs itt ."narapoiának" nevezhetné. és utasitotta. Különös dolgok történnek manapság a világban. és rámeredt McFarlane-ra. hogy az utcán néha hatalmába keriti a vágy. Dr.hogy utolérjen valakit. . hogy beugrott a postájáért. amint az Amerikai Pszichiátriai Kongresszusnak tanulmányt nyújt be "Egy új pszichózis felbukkanása" cimmel. És olyan rettenetes rohanásban van állandóan. ezt ki kell deritenie! Azon nyomban csengetett a titkárnöjének. Nagyon lesoványodott.Én nem tudom.amit elmondott. hogy enyhitsen valamit felhólyagosodott lába fájdalmán. a feje szédült.-Ezt maga csak képzeli! Kancsitani kezdett. mi mindent csinált az elmúlt héten: a hosszú sétákat keresztül-kasul a városon. azonkivül. Miss Armstrongnak. Departure rendelöjében. . meggyorsitotta volna a lépteit. Három nap múlva megszólalt a telefon Dr. és sietve továbbment volna.Nem. Mrs.jelentette be McFarlane.Departure.mintha épp most szabadult volna ki a tengerparti Borzalmak Alagútjából.Olyan érzékeny mostanában. "Lehet. Egy pillanatra lehunyta a szemét. a doktor elgondolkodva üldögélt még egy kis ideig.szórt bele a dobozba. hogy engem követ valaki. teljesen öszintének látszott.gondolta. Az iróasztal alatt lopva kibújt mindkét elnyütt cipöjéböl. hogy ez a McFarlane nevü ember egyszerüen szimuláns! Egy csaló! Az isten szerelmére.recsegett Mrs. hogy a kórt felfedezöje után departureomániának nevezzék el. mi történt ezzel az emberrel . hogy McFarlane nem csapta be! Mindeddig ennek semmi jele.mondta Miss Armstrong.vágott közbe. amelyek valami undoritó hang kiséretében pillanatok alatt eltüntek.Azt hiszem. . Departure volt a vonal túlsó végén. és sietve elhagyta a házat. .Departure elkeseredett hangja a telefonban -. az éttermek és bárok elötti hosszú ácsorgásokat. Bár egy kissé aggasztotta ez a nagy súlyveszteség meg az a különös csengés a fejében. Valószinüleg McFarlane felemelte volna a fejét. Fájt a lába. Lehet. "Addig kell mennem. három napja nem volt itt. Miss Armstrong felvette a kagylót.Lehetetlen! . Már látta magát. Vérmes reményekkel eltelve. jobban vagyok . Nem tudja. . nem gondolja? Miután McFarlane hallucinációival együtt elment.Az igazat megvallva.amit . . hogy McFarlane felbukkanjon.mondta egy héttel késöbb.A doktor ujjai megrándultak. Végre is. . Aztán fogta a kalapját. Csak bizonyos lenne abban. Departure már azt is lehetségesnek érezte.válaszolta Miss Armstrong. A doktor hosszú idö óta elöször ült ismét az iróasztala mögött. Kicsit kábának érezte magát.Maga hogy van? . hogy mondja le valamennyi aznapi betegét. Hirtelen olyan gondolata támadt.Öszintén szólva én is aggódom miatta . amitöl visszaborzadt. hogy néhány kollégája majd ragaszkodni fog ahhoz. amig ki nem deritek mindent" . Hires lenne. a nevét Freudéval együtt emlegetnék.és felidézte. éjjel jár haza.hogy egy meröben új elmebaj tanúja vagyok" . a következö találkozásukkor McFarlane.rivallt rá ingerülten Dr..Most ne beszéljünk rólam . miket ir a jegyzetfüzetébe? .állapitotta meg magában a doktor. Ennek az új betegségnek kétségtelenül a paranoiával ellentétes tünetei vannak .Mintha lefogyott volna. teljesen kimerülten. . amikor arra várt. "Hát egy kicsit hosszabb ideig kell figyelnem" .újabban az az érzésem. amelyek során vagy egy tucatszor majdnem szem elöl vesztette McFarlane-t. doki . arca sápadt volt és elkinzott.gondolta.Hamarosan a nyakára fog nöni.. .

ami csak az eszébe jut . .közölte a nö.mondta McFarlane. hogy egy évig.Eléggé hasonlit az üldözési mániához. Letépett egy virágot.igy bármit tesz.Mintha teljesen meggyógyultam volna. Egy pillanatra sem. és egy pillanatra belebámult a semmibe. . hanem a szobában beletette egy vázába. A legjobb. Ekkor különös. zavart kifejezés jelent meg McFarlane arcán. Azt javaslom. Kerek.úgy látszik. . .Mindent meséljen el. ha sérüléseit meg akarta gyógyitani. : Az élösdi Idegen égitesteken akadnak olyan dolgok.. Departure-rel. Volt egy táskás szemü. Az óra végén McFarlane lábujjhegyen távozott a rendelöböl. persze felváltva. ernyösen formált szeme érzékelte környezetének ultravörös sugarait. Departure kábán hortyogott.Nagyon érdekes. . Dr.. nem? . Nemcsak hogy bevitte. sárga.. Éppen most.Ez valami egészen új! . alteste vizbe lógott. Herbert W. És akkor az egyik orvos azt javasolta. A legsürgösebben alkáli tartalmú táptalajt kellett találnia. amely mindig elfogta a szörnyü élmények hatására. Departure-t szabadon mozogni a városban mindenfelé. lógó fülü madara.. Hol van. Nemcsak hogy letépte. A következö alkalommal az ajtóban Miss Armstrong fogadta. az a téveszme alakult ki benne. ök pedig állandóan figyelik. hol egyikük. A szanatóriumban az orvosok nagyon sokat foglalkoztak Dr. hogy ezt kell hallanom! . Ruth ismét megszegte a sziriusziak tilalmát.ó. Aztán rámosolygott a titkárnöre. hol másikuk . nem? Csak éppen a forditottja! . fájdalmat érzett. .A doktor úr nincs itt . szabadságot vett ki? . de lehet. Amikor Cumulus felocsúdott a dermedtségböl. Franke. És ebben a szobában aludt.noszogatták. Csápjaival átvergödött az edény peremén.ök mindenröl pontosan tudni fognak. Gyökérzetének nagy részét letépték. Departure-rel. Váratlanul. a Marwood Szanatóriumban van. hogy figyeljük meg nagyon alaposan..hogy veszélyesek legyenek. .Furcsa érzés fogott el . amilyeneket az ember a Földön nem ismer. hogy elmesélte. de óvatosan kell velük bánni.mondta.az utóbbi napokban kezdett érezni. hogy eltünjön a szemem elöl. . hogy engedjék Dr. Bámulatos. . nagyképüen rázták a fejüket.Talán egy teljesen új pszichózis felbukkanásának a jele. de sajnálom.Az igazat megvallva.Mondom maguknak. és kutatni kezdett.mbár valóban kimerültnek látszott. hogy követnem kellett! Nem engedhettem. .Három hónapig nem rendel. hogy követ valakit. Hasas edényben függött. Departure szeme kimeredt. Nem feltétlenül szükséges... Ez az egész roppant érdekes! Az orvosok komoran összenéztek. mi történt Dr. és nagyon izgatott lett. hanem be is vitte a házba. ha megtartjuk az elöirásokat.

s amikor hevesebben megcibálta. Igy talált rá Jennie. hogy bal karját valami akadályozza a mozgásban. Mássz ki! Odakint jó meleg. kiviszlek innen! A levelek felszinén enyhe remegés futott végig. amikor Ruth vállán megpillantotta a növényt. Jennie hivta az orvost.Rosszallás sugárzott a szeméböl. Aztán egy gyökér felemelkedett. Puha.Itt hideg és kemény volt a talaj.Ford sebész volt. hogyan tapogatózik. Most már nincs segitség. A sziriuszi megfogta a lényt. . Amikor felébredt. Visszadölt a fekhelyére. Dr. amely egyébként mindig áramlott a talaj mélyéböl. Ruth nyugtalanul aludt. hogyan ereszti bele gyökereit a talajba. fájt. és kétségbeesetten felzokogott. Engedd el. Nem bántanak téged. de észrevette. Gondterhelten nézte öket. Még félálomban odacsapott.szorongó álmok gyötörték. Egész testét bénitó fáradtság keritette hatalmába. Szállásadójuk egy bakkecskeszerü vénember volt. sehol sem érzékelte azt az éltetö kellemes hösugárzást. a ráncigálással azonban csak fájdalmat okozott neki. s olyan új gyökérzetre tett szert.. mint az új környezet többi részének sivársága.hogy bal vállán gubbaszt a növény. amely szinte a szivéig hatolt. füszeres talaj vár rád. meleg testre bukkant.mondta halkan és becézöen. amelyet nyomban óvatosan a mélybe bocsáthatott. Ezután kinövesztette elveszett végtagjait. de mégis jobb. de mégis megpróbált segiteni a barátnöjén. Sehol sem akadt a süppedékes. és figyelte.Elkéstünk az operációval. m a röntgenfelvétel után gondolkodóba esett. mi van vele. Nagyon megrémült. Csak most ébredt fel egészen. s egymás után meggörbültek és kinyúltak. A sárga kelyhek ringatózni kezdtek.gondolta az öreg sziriuszi. Most is rögtön nekikészülödött az operációnak. aki megnézte. mert nem jelent meg a reggelinél.Talán a sziriusziak tudják. Helyesen tette. Megfogta a lény szárának és leveleinek a szövevényét.Hogyan kerültél a szobába? Ezek emberek.ahol hoszszúkás sikságon sok millió sárga. körbetapogatóztak. "Ezt megint sikerült rendbe hoznom" . Nem a megszokott talaj volt ez. majd követte egy másik. Szeretett volna kiegyenesedni. Lerakta egy szabad helyre.Kissé ingerült volt. . Tekintetében szikrája sem volt a barátságnak. s kicsit félt is.A gyökerek az aortáig nyúlnak -jelentette ki. gyöngyszerü kehely viritott. és szeme egy hosszúkás testböl jövö ingerre reagált. és végül összekunkorodtak. és óvatosan kivitte a társai közé.Fölsikoltott. akik a ház elött álltak csoportba verödve.máris érzékelte a laktató kálciumsót. s fáradtságosan átmászott egy függöleges akadályon. Arrafelé indult. . s csodálkozva kérdezte: . s lassú cirógatással felébresztette mozdulatlanságából. . és kicsúszott a lány böréböl. Hallatlan eröfeszitéssel sikerült valamennyire megemelnie.reménykedett Jennie. . A környezetet idegennek találta. idegen testet érzett a vállán. s ha késsel segithetett. s amint gyökereit beleeresztette. mi a teendö . Zajt hallott. szivesen megtette. különös.De hát neked nem itt a helyed . puha magnezitföldre. Lassan tolta elöre izelt testét.és a vendégeire pillantott.Csak nem magától telepedett ide? Értetlenül néztek rá a többiek is. de az a valami mintha rátapadt volna.s meglátta.

mivel Urániában még öt ugyanilyen király volt.. . és érezze otthon magát.az elektronikus recenzens munkához látott. pontosságát és a recenzens megvesztegethetetlenségét. amelyet Doyble úron kivül senkinek sem volt hajlandó bemutatni. egy regény kéziratát elolvassa? . Jó napot kivánok! . ebben Christie nem kételkedett. hanem egy furcsa találmányt. kérem. hogy átlépte a dolgozószoba küszöbét.mondta Christie.. És Christie. és megnyomta a billentyüt. Köszönöm.Megengedi.A gép az elemzést irásban adja. az elsö rész már a következö kéziratot olvassa.Tehát mennyi idöre van a maga masinájának szüksége ahhoz. Kizárja a kéziratok elvesztését. miközben betette maga mögött az ajtót -. majd visszatért. akik ezeket a kéziratokat elolvassák. ami egyben üdvözlés és kurta felszólitás is volt arra. . Doyble úr. aki huszonnégy óra alatt száz kéziratot képes elolvasni és elemezni. Minden másodperc számitott. Miközben a második rész a kéziratról szóló recenziót irja. és kényelmesen helyet foglalt a karosszékben.. Vladlen : A siker receptje A könyvkiadók királyához. hogy az irodalmi plágium megjelenjen. én feltaláltam az elektronikus recenzenst. hogy Doyble-t rávegye. . és a gyöngyszemeket közülük kiválasztják. az egyik vagy a másik klikkhez vagy irányzathoz való tartozást. bármilyen kéziratot.A komor kiadó határozatlanul legyintett.Magától értedödik. és önnek egy halom szerkesztöt kell tartania. Christie bedugta a vastag kéziratot a gép fedele alá..Bahnov. A többiröl majd az elektronikus recenzens maga gondoskodik.Érdekes. a könyvkiadók királyának dolgozószobájába. hogy az ön kiadóvállalatához ezerszámra érkeznek a kéziratok..Tizenkét és tizenöt percre. már útban Doyble iróasztala felé belekezdett.. .. hogy a konnektort igénybe vegyem? Köszönöm. mivel éppen akkor ért oda a kiadó iróasztalához. . Kigyulladt egy kis zöld lámpa.söt pontosabban szólva. a csoda megtörtént. Most pedig adjon ide. hogy elektronikus recenzensem két különálló részböl áll. kérem. alighogy belépett. Egyébként. és bekapcsolhassa gépét. tárgyilagosságát. Mindössze három perc negyven másodperc telt el azóta.mondta. vegye tekintetbe. kezében egy fényezett ládikóval. hallgassa végig öt.hogy ismertesse a dolog lényegét. . hogy üljön le. Minden rendben ment. Láthatnám. A legfontosabb az volt. egyszerüen lehetetlen. és éppen az idö tájt vetekedtek azon.A kiadó érdeklödését az elsö négy percben fel kellett keltenie. Doyble úrhoz bejutni természetesen nem olyan egyszerü dolog. hogy Christie nem kéziratot kinált. Bárhogyan is került rá a sor. hogy mondjuk. A recenzens csalhatatlan elektronikus emlékezete automatikusan meggátolja azt.Christie egy szempillantás alatt kiugrott a dolgozószobából. Bizonyára Christie-nek is csak azért sikerült. hogy közülük voltaképpen ki a királyok királya.Doyble úr . .Jó napot. mindenki tudja. De valószinüleg az is segitett. A recenzens elülsö müszertáblájának számlálója az elolvasott oldalak számát jelezte. gyors lapozás nesze hallatszott . Találmányom garantálja a válasz gyorsaságát. hogyan müködik ez a gép? . A feltaláló most megkönnyebbülten felsóhajtott.

Ily módon ön lesz az egyetlen kiadó.Ki irja meg nekem azokat a kitünö bestsellereket.kérdezte Doyble nem minden álnokság nélkül. amely a következö szavakkal végzödött: "Tehát a Christie-számtábla végeredménye szerint Az ablakok arra néznek cimü regény egyenlege: +120 öröm. hogy idöröl idöre újra divatba jön ez vagy . 230 g olyan szerelem. Az olvasó megunta a borzalmakat. Gondoljon csak arra. Az olvasó olyan könyveket keres. hogy az élet gyönyörü.Kinek ajánlotta már fel a gépét? . és meghatározza az értékét.És azután? . amit az olvasók ma a könyvekben szeretnek. amely barátsággá alakul át.Éppen arról van szó. a két dolog közül melyik a kellemetlenebb az ön számára.. szerelem 1280 g. és a gép alján levö nyilásból papirszalag gördült ki.Nem sok! . Nos.Szóval röviden: az imént elmondottakból kiindulva kiszámitottam. Az értékelés plusz-minusz 100 öröm. . és felállitottam az értékelés részletes táblázatát.Eddig senki másnak. Azokat a kéziratokat. amelyek alapján az elektronikus recenzens a matematikai elemzést végzi.És nem tudom.mivel pontosan ezt a plusz értéket ütik meg az utóbbi évek bestsellerei. mi az.morogta a kiadó.. Ha az igazat mondom.hogy nem kell senkinek sem megirnia öket! Már mindet megirták. ime.. És mindezt az én gépemnek köszönheti.Természetesen. a szenvedélyeket.a történet érthetösége +35 öröm." A feltaláló ily módon pontról pontra elolvasta az elemzést. és mindenki élvezheti az életet a maga módján.) A Christie-számtábla föbb mutatói: érdekesség +50 öröm. Most biztos lehet abban. Christie elkapta. .. Az utóbbi három év bestsellereinek elemzését elvégezve.Hát igen..Igy tehát az elektronikus recenzensnek csupán az a feladata. Nem kell a kockázatot vállalnia! . hogy azután? . az lesz a véleménye. a téma jelentösége: -70 öröm. . 150 g viszonzatlan szerelem.. amelyek meggyözhetik arról.Doyble úr. A kézirat összsúlya: 2 kg 457 g. hogy hizelegni akarok. .Hogy értsem azt."Az ablakok arra néznek cimü regény analizise. Ha az ellenkezöjét mondom. amelyek 400-nál több plusz öröm értékelést kapnak. hogy ezt a könyvet nem érdemes kiadni. hogy éppen velem kezdi meg a sort? . szeretnék néhány szót mondani azokról a kritériumokról. nyugodt lélekkel ki lehet adni. azt hiheti. . .A kiadó helyeslöleg nézett Christie-re.(900 g viszonzott.kérdezte Christie zavartan.Erre nehéz válaszolnom.érdeklödött Doyble. . a következöre figyeltem föl: az olvasók ráuntak a komor müvekre. hogy hazudok. aki csupán bestsellereket ad ki.És miért határozta el magát arra. ." . a kellemes emlékek felkeltése: +10 öröm. A kis zöld lámpa helyett a müszertáblán vörös lámpa villant fel. a valószerütlen eseményeket. amelyek 400-nál több plusz örömöt érnek el a Christie-féle táblázaton?. . hogy összehasonlitsa az olvasottakat a világirodalom többi müveivel.Kiadókra gondolok. megnyugtató hatás +20 öröm.. hogy elképzeléseim naiv fecsegésnek tünnek. A 700-nál több plusz örömet kimutató kéziratokat pedig soron kivül ki kell adni. Lehet. . Ebböl: a cselekmény bonyolitása 840 g.szólt rá Doyble. és hangosan felolvasta: .Rövidebben! ... már kész is a recenzió. a patológiát. .

. A könyvet haladéktalanul meg kell szereznünk! Egy óra sem telt bele. Lásson munkához! És siessen! Az elektronikus recenzensek éjt napallá téve már egy hónapja dolgoztak.a magáét! cimü könyv kiadásának kizárólagos jogát. küldjön el valakit a könyvtárba. tekintse úgy a dolgot. Mit számitott azonban ez a mükedvelö gárda Doyble hatalmas elektronikus felszereléséhez képest! Egy hétföi napon történt. melyik éppen az az elfelejtett könyv. annál világosabbá vált az öreg kiadó számára..a magáét! Szerzöje: Jinnina Germanolli.Nos.És a kiadó asztalára dobta a papirszalagot. A kiadó elgondolkozott. melyik cégé a Mindenkinek . Vásárolja meg a jogot. Hiszen ezekböl a régi könyvekböl sok millió van! . megnyugtató hatás +100. és Doyble félmillióért megkapta a Mindenkinek . Kisérelje meg azonban azt. ez az.Mi az.bármit kérnek is érte! Ez minden! Maga pedig.kiáltotta örvendezve. . fantasztikus .A kiadó felkapta a telefonkagylót.. . éspedig Moyble.tévedésböl már visszavitték a könyvtárba.Chochkins. elfelejtett könyvek újrakiadását kezdi el. A kiadó alig lépett be a szobájába.hogy az ügy rendben van. hogy ez az a könyv. Doyble úr megnyugodva. . hogy megállapodtunk. még egy év alatt sem találja meg.Rendelje meg. . zilált külsejü Christie rontott be hozzá.Nos. érdekesség +100. . hogy nem baj? Elfelejtkezik Moyble-ról? . szintén elhatározta.Sohasem hallottam róla. Hozza ide! . hangosan kiabálták az adatokat. hogy az ön gépe. a könyvet! .az a régi. micsoda hihetetlen értékek! Közérthetöség:+100. és tudja meg. hogy régi. .Kit? Jinninát? ..fiatalember.Hogy hivják ezt a remekmüvet? . Megjelent 1925-ben.Ime.Ime. az életöröm leirása +100.Ez igaz. a kellemes emlékek felkeltése +100. És akkor egyetlen valamirevaló könyv sem kerüli el az ön kiadóját. amelynek kiadása által ö lesz a királyok királya. amikor önnek találmányomat felajánlottam. . élvezettel újra átolvasta a szokatlan. amikor az izgatott.És nem gondolja.Természetesen! Éppen ezért az elektronikus recenzens nélkül nem találhatja meg öket.kérdezte a kiadó. Valami Jinnina Germanolli irta.. itt van. Éppen ezeknek az elfelejtett könyveknek az újrakiadására gondoltam. .De mi ez a könyv? . itt van! .Nézze meg. haladéktalanul lépjen érintkezésbe a megfelelö emberekkel. Moyble a kutatásra harminc leggyakorlottabb recenzensét állitotta be.Itt van a cime feltüntetve: Mindenkinek . Ez azonban nem baj.Minél tovább olvasott Christie. . és a megbizható Chochkins közölte. hogy kitalálja. hogy kihozzák a könyvtárból. majd visszavigyék a sok ezer réges-régen elfelejtett könyvet. elfelejtett könyv. amire nekem szükségem van? . hogy az egyik kiadói király. .Ugyan már. Ezután Christie és Doyble már közösen. Christie. amely holnap bestseller lehet.és én tiz ilyen recenzenst készitek az ön számára.a magáét! cimü könyv kiadásának joga. .mert. ha naponta csupán száz könyvet tud elolvasni. A kiadó munkatársainak alig volt ideje ahhoz. . Egyébként Doyble megtudta.. amiröl beszéltem! .

Ismét itt van! . A képernyöhöz sietett.üvöltötte a sorhajókapitány. zárójelben. Igy például semmiféle fizikai szabálynak nem mond ellent az. Egy korongszerü testböl indult ki. Kitünö! Az életöröm felkeltése: +100. A statisztikus természet mikrofolyamatai az ilyen és ehhez hasonló folyamatokban észlelhetö szerepet nem játszanak. következett a szabatosabb meghatározás: "Az izes és hasznos ételek szakácskönyve. a hajó átméröje hét kilométer. az energia.Távolságot bemérni! . Látta.az már a fél égbolton átszáguldott. mintha vonzaná a sugárzás. amig szem elöl tévesztették az ürhajót. mi történt a befogott égitesttel.Ez alkalommal csupán egy picinyke bolygótöredék bukkant fel a fényességben." Franke. Akkor kapta a jelentést. A néhány másodperc alatt. és hebegve jelentette: .kiáltotta a megfigyelö. . Legmagasabb fokú riadókészültség! . A fény kialudt. csak az elvonuló kis bolygók szakitották meg idönként.Lehetetlen! . Döbbenetes!" Öt perc múlva azután Doyble úr asztalán feküdt a könyvtárból visszahozott könyv.Az ürhajó felé tartott. ha a rádióhullámok nem az adótól indulnak ki.. "Közérthetöség: +100. A fény kialudt. hogy egy lezajlott jelenség forditott irányban is megtörténjen.Távolság három fényperc. mielött még megállapithatták volna. Megsárgult cimlapján a szerzö neve alatt ez állt: Mindenkinek . és tulajdon szemével is látta.a klasszikus. hosszú fénysugár. A navigátor elöviharzott. hol késnek a mérési adatok?! . érdekesség: +100. : Önmegsemmisités "Próbáljuk meg visszaforditani a folyamatot" . s a játék kezdödött elölröl. Az ürhajó eltünt! De hát mégsem olvadhatott fel a semmiben! .a magáét! Majd kissé lejjebb. felolvadt. Az ürhajó eltünt. . . . amely most mint valami saját fényü nap emelkedett fel a közvetlen közelében. széttört. A sorhajókapitány szokása szerint most is ott ült pályaszámitásai elött. Fehér tü meredt haránt irányban az égen. szerteporlott az idegen energiától. Herbert W.dadogta a sorhajókapitány. A sorhajókapitány megdörzsölte a szemét.adta ki a parancsot a sorhajókapitány. hanem minden irányból benne összpontosulnak. Elméletileg ez minden makrofolyamatnál lehetséges . Az égitest nyomban áttetszövé vált. A fénykéve ismét belefúródott a feketeségbe. úgy tetszett. Hihetetlen! Az érintett problémák jelentösége: +100. Aztán a repülö test ismét hatalmas ugrást hajtott végre. Aztán befogott egy planetoidát.Az ördögbe is. valami sebesen forog a sugár mentén. statisztikus fizika bármely természeti törvénye megengedi azt a lehetöséget. apró betükkel.számadatokat. pedig maga is látta. hogy a megvilágitott bolygó körül egy pillanat alatt fátyol képzödik.A fényeröböl megállapitani az energiasugárzást! Mindenki a harcállásba! Folytatta a figyelést.mondta a Koordinátor..

Emberek. s a Fizikus egy billentyü lenyomásával itt-ott egyensúlyba hozta. Minket már nem véd meg a harckészültség! A legénység csakhamar felsorakozott. A Fizikus letette a készüléket. Annak idején. A sorhajókapitány igy szólt hozzájuk: . A sorhajókapitány nem késlekedett egy másodpercet sem. .Nem. . Az emberek egy tömör csoportban álltak mozdulatlanul.Talán a fénygömbünk olvasztotta fel öket? .amely lassan manöverezett a kisbolygók között. .A hangja elcsuklott.rendelkezett a Koordinátor. mi a teendönk. lényegében szabályszerü közvetitéssel egy középponti magból indul ki. akkor tudnotok kell.Kétszer is utánaszámoltunk. a Koordinátor a fényágyút ráirányozta. Nem sokáig. Megigézve bámulták a fényes csikot. amely sokkal erösebb nálunk. hogy nem fedeznek fel bennünket. ha még egyszer idegen hatalmak tudomására jutnak a koordinátái.rendelkezett a küldönc felé fordulva. amely felfalta a csillagokat. . majd egyre kisebb és kisebb lett. s olyan energiasugár áll a rendelkezésére. de a helyükön maradtak.és kitépte kezéböl a szalagot. A Fizikus a robbanási centrum köré negativ gravitációs mezöt épitett fel. .Hülye! . Egy apró rakétát fedeztek fel. Egy izzó gömbfelhö olvadt bele a végtelenségbe. Mindegyiküknek inába szállt a bátorsága.Azokat is. amit átméröben veszitett. A rendszer entrópiája erösen megváltozott? A Föfizikus felnézett müszerei mellöl. százhatvan évvel ezelött alig tudtuk visszaverni a Herkulesröl inditott inváziót. .A harckészültség embereit is? A sorhajókapitány beletúrt gyér. Lenyomta a kibiztositott megsemmisitö billentyüt. .Ez lehetetlen! . . m ha ez bekövetkezik. amikor ekkora hatalmas energiamennyiséget kisugároztak. ösz hajába. A hajtóanyag összesürüsitett energiája egyetlen pillanat alatt felszabadult. A világitó porfelhöben ismét megpillantották a rakéta formájú tárgyat. Csak abban reménykedhetünk. De aztán fénylö világosság szakadt rájuk: a sugár elkapta öket. Ilyesmi nem ismétlödhet meg.de gondoljatok bele. Amint a termoradar-állomás idegen testet jelzett. .amelynek sok millió kilométer a hatósugara.mintha semmi sem történt volna. olyan ellenféllel állunk szemben.Talán nem viselik el a fényt. nem valószinü. .kérdezte megrettenve a Koordinátor. m a hatás azonnal jelentkezett: az atomfelhö összezsugorodott keletkezési nagyságára.förmedt rá a parancsnok. s a beteg elektromérnök is pizsamában.Hm. Az ürhajó ismét eltünt.egy kissé még homályosan. A mi fegyvereink még egy ezredrésznyi távolságra sem hordanak. Még az óriási szállitóhajó is megremegett. de minden egyes méterrel. . Többé nem látták.Hivja össze a legénységet! . Köszönöm! . még a szakács is ott volt. A szétrobbanó anyag a világtér minden irányába kilövellt. Nehéz ügy. milyen veszély fenyegeti otthonunkat. egyre jobban élesedett.felelte a navigátor.Akkor próbáljuk meg visszaforditani a folyamatot .De igen! .. s végül a régi rakéta ismét ott lebegett a világtérben. Rámeredt és elsápadt. mert csakhamar felrobbant. Nem akartam a tudtotok nélkül cselekedni. A fény sebességénél gyorsabban halad.

Kivánunk pozitiv (=boldog) további utat!" A sorhajókapitány szorongása végképp feloldódott. .hogy eléghetnek. Az emberek körülvették.kérdezte a Koordinátor a Biológustól. Különféle nyelvekkel próbálkozott. de senki sem értette. Naprendszer. villámgyorsan elterjedt a halászfaluban. .Egészen primitiv.adta ki a parancsot a sorhajókapitány. .Adja le ezt az üzenetet. Amikor odasiettem Van Taanenékhez. az idegen ürhajót már nem lehetett látni. Nem sokkal késöbb. Volodimir : A vendég A hir.(érc?) aratása (begyüjtése) közben. S most is a parancsnoki fülkében ült. (?) a mi. Két óra múlva a kezében tartotta a forditást. Apró. Néhány szót felfirkantott egy papirlapra. Észleltük hajótokon a szerencsétlenséget (robbanást?).No. A rakéta legénysége csak lassan tért magához az ijedtségböl. A légzsilip ajtaja. az érzés. s egyiket a másik után felmutatta. és sok sikert kivánunk. szürkésfehér börüek. .vélekedett a Koordinátor. hogy észrevettünk (bemértünk? betájoltunk?) benneteket. bizalomgerjesztö lények.szétnyilt. egy ismeretlen faj tagjai.. Csak álmodott? Támolyogva feltápászkodott.Miért nem reagálnak? . s a zürös ügy véget ért. A képernyön ismét felfedezték a korong alakú ürhajótestet és a sugarat.hangzott a válasz. . A Logisztikus majd leforditja. Kolumbusz expediciós hajó. "A PRT (?) 220 szállitóhajó a Fiastyúk Tajgetosz csillagának hetedik bolygójáról. ismét eredménytelenül. a keze még a megsemmisitö kapcsológombján. Testhez simuló müanyag ruhában négy férfi lépett be..amelyeket a jövevény a házigazdának fel- . Köszönjük a segitségeteket.Utasitotta a Logisztikust. és szólitotta a Rádióst: .ajánlotta a Koordinátor...Vizsgáljuk meg a helyzetet . A képernyöre pillantott. egyébként úgy látszik. hogy Van Taanennél egy ember van. tömzsi alakok. állati félelemre.. próbálja megfejteni az irásjeleket.s az elviselhetetlen fényesség.. mintha szellemkéz irányitaná. és beültek az ürcsónakba. harmadik bolygó (Terra) kutatóútról." Mihanovszkij. Az egyik jövevény beszélni kezdett.Beléptek a légzsilipbe. A sorhajókapitány emlékezetében még ott volt a rémes félelem. izmos.Itt nincs több keresnivalónk. és még egyre jöttek az emberek. semmiféle sugárzás nem lövellt ki a sötétségbe.A külsö jelek félelemre vallanak . cirkónium. Végül egyszerü jeleket rajzolt fel egy lapra. de azért emberszerüek. minden rendben van . aki pénzt ajánlott fel az ételért. valami reccsent odakint.Folytatjuk az utunkat . Kézröl kézre jártak a régi pénzek. nem sokkal azután. segitségével összeraktunk titeket. új házuk kis méretü ebédlöje már megtelt.Meg tudja magyarázni? . Egy nyelvészt hivtak magukkal.Mindenki a helyére! . az ajtó becsukódott.. arcukon rémület tükrözödött. .az elektromos hullámok üzenetet sugároztak a világtérbe: "PRT 220 szállitóhajónak.

de az ég egy világon semmit sem értettem meg. Az idegen meg letéve a tálat.Különben egykettöre a vizbe fulladt volna.Ilyet csak a történelmi múzeumban lát az ember .gondoltam magamban. mint a falevél. úgy látszik. enni akar. hogy ellenörizzem a hálót . semmi ennivaló nem volt. és csak széttárja a karját:nem érti! Csak reszket. amit mondott. Bevonszoltam a csónakomba. A mesélöröl mindnyájan a jövevényre forditották tekintetüket. Ekkor azonban felbukkant a vizböl a feje. A világitótoronynak vettem az irányt. Valahogyan furcsán válaszolt. Megforditottam a csónakot. látszott.hogy a szerkezet nem tehet arról. még magánál volt. Egyszer csak látom. tfutott a fejemen. és fenyegetö lassúsággal kúszott felfelé.Mindkét kezével a bójába kapaszkodott. hogy csodálkozik. hollófekete. ö maga meg egészen elmerült a vizben. Vajon lehetséges. mintha egy kis hordó lenne.állapitotta meg Van Taanen. Grigo Norden újra és újra megnyomta a müszertábla zöld gombját. bár felfogta. hogy a végsökig kifáradt. S a mosoly. mintha kitalálta volna gondolataimat. A nyitott ablakon át behallatszott a labdázás zaja és a nevetés. A szeme felragyogott.mesélte az öreg Piter Van Taanen. de agyában két szó égett: vándorló energia.felelte Piter. és magához tért. szerencsétlenségre.Eszméletlen volt?. és hazahoztam. Nálam meg a csónakban. látszott. és ez volt a szerencséje . Megtapogattam én azt a pontont. És e szavak értelme szörnyü volt. és elgondolkoztam: "Mit keres ez itt vajon?" S elhatároztam. Majd néhányszor beleharapott a tálba. Közelébe mentem. hosszú haját. Ringatózik a hullámokon. néhány szót kiáltott valami ismeretlen nyelven. a fejét rázta.leállitottam a motort. hogy arrébb mozditom. ami történt. . a megzöldült kis kerek fémdarabokat nézegetve. mélyen a tányérja fölé hajolva.hogy valami fekete bukkan fel távolabb. Mint egy felfújható ponton. hogy ez a közönséges aranyedény ilyen erös felindulást váltott ki belöle? Az öreg Piter. Egyes szavai mintha ismerösek lettek volna. és ugyanazt a néhány szót mondta. Beszélek hozzá a mi nyelvünkön.kérdezte Fedor Petrovics halkonzervgyári üzemrészlegvezetö. Piter felesége eközben az ismeretlen elé egy tál levest rakott. . és egyre a szájára mutogat. . hogy az ismeretlen talán megzavarodott. A férfi mohón evett.Ujjal mutogatott a tonizátor üvegére. kiféle-miféle.. bizonyára már vagy huszadszor. aki mohón ette a sült makrélát. megvilágitotta elkinzott arcát.Piter az ismeretlen felé intett. Elhessegette magától ezt a gondolatot. "Miféle jószág?" .ajánlott. és hangjában meghatottság rejlett. . gyorsan mondott valamit azon az ismeretlen nyelven. . . mintha ott lenne a helye. alul fogó volt a bóján.Nem. mint valami napsugaras fényfolt. A vendéget mintha kicserélték volna. megtagadta az engedelmességet. Kérdezgettem. közben vigyázatlanul szétfröccsentette az ételt a ruhájára és az asztalteritöre. Kiváncsian néztük a jövevény furcsa öltözetét. amelyet már ösz hajszálak tarkitottak. . A narancssárga kigyóvonal valóban felmondta a szolgálatot. és két kézzel felemelte a tálat. fehér bajszát simogatva. Beadtam neki tonizátort. A tizennégy esztendö óta tartó repülöúton elsö izben átvágta az üzemzavart jelzö piros szintvonalat.Kimentem reggel a tengerre.

E tragikus eset után Grigo Norden teljesen magára maradt a hatalmas transzgalaktikus ürhajóban. A rakéta korrelációs rendszere a robotok állandó ellenörzése nélkül lassan. nehogy a láncreakció a láncról leszakadt reakcióvá változzék át. révkalauztérkép nélkül nem mert kikötni az ismeretlen partokon.fehér csillám ragyog. a földiek egyik kedves dalát: Harmat hull az ágra . Valahogyan mégis sikerült a Naprendszer felé indulnia. az egyetlen ember a Mirage fedélzetén. A Mirage-on szerencsére volt még egy tartalék csónak. mit sem törödve az úttal. Norden emlékezett az ürpilóta harmadik parancsolatára: "Vigyázz." Mit tehetett azonban ö.hogy a Mirage központi motorja megtagadta az engedelmességet. Voltaképpen ez volt az egyetlen lehetösége. egyenesen a szakadékba. állapota bizonyára a nagy túlter- . itt az idö most: vond fel a horgonyod! A magas égbolton halványul a csillag. Az információs blokkokban hibák gyültek össze.Vándorló energia.hogy valamire rászánja magát. A szörnyü események bekövetkezése azonban elkerülhetetlen volt. amelyen a robotok elpusztultak. A Mirage most már megvadult lóhoz hasonlitott. hogy az út elötte mentes a meteoroktól. avagy "parti csónakon". Norden voltaképpen már védtelen volt bármilyen váratlan eseménnyel szemben.mig az óceánjáró. A leszállás idején a Mirage rendszerint annak az ismeretlen bolygónak müholdjaként keringett. kezdetben jelentéktelen hibák. piros az ég alja. S ime. amelyet Norden a "Nagy Agy Nyelvének" hivott. Ilyen szakadékot jelentett az ürhajónak a fénysebesség határa. a központi infralokátor azt mutatta. Ez azt jelentette. hamar megvirrad.aki az ürhajóban a túlterhelést kompenzáló manipulátorban közlekedett. és jókedvüen fütyörészte a vidám dalocskát. hogy végül is minden jól végzödik. Feltétlenül szükséges volt. amelyröl levált. Igy keringett a baljós bolygó körül is.de biztosan eltért az elöirástól. hogy szerencsét próbál a "parti rakétán". ahol a lovast az elkerülhetetlen pusztulás várja. amelyre a parti hajó elindult. és száguld. és Norden. áthúzta a képernyö piros szintvonalát. hogy a halálsorompóig az adott gyorsulás mellett alig négyszer huszonnégy óra van hátra. Tulajdonképpen olyan kis ürhajó volt ez. Grigo rendkivül különösen érezte magát. Grigo Norden elhatározta.. A parti rakéta egy kis méretü szputnyik ürhajó volt. amikor a Sziriusz sivár kisbolygócskájának ingadozó felületére kiszálltak. ahogyan általában nevezték. akinek mind a tizenhat robotja elpusztult. bekövetkezett az elkerülhetetlen! A narancssárga kigyóvonal. amelyet az új bolygók felderitésére használtak a leszálláshoz. idönként mármár elhitte.. amely a zátonyokat kikerülve bejutott az ismeretlen öblökbe. Az Agy közölte Grigóval. amely az eszeveszett vágtában elragadja lovasát. Az ürhajó szerkezete azonban rendesen müködött. Az ellenörzés alól kiszabadult reaktorok egyre növelték a gépek teljesitöképességét.

veritékben úszva. hogyan válnak le a Mirage-ról egymás után az életbevágóan fontos ürhajórészek. A szemléltetö képernyö az utolsó pilllanatig megbizhatóan müködött.mintha a csónak nem is mozogna. Sietnie kellett. amikor a négy falon kivül zsibong az élet. beszélgetnek és nevetnek. Egy ideig úgy látszott. fantasztikus keveréket alkotva. kabinok és fülkék falai fluoreszkáltak.a kis forgácsnak az ür végtelen mélységeiben. Amikor a Nap aranyló narancs nagyságúra nött. a csónak elkerülhetetlenül lángra lobban . ott már sok idö suhant el. Ez a majdnem biztos halált jelentette. keskeny folyosók végtelennek tüntek. Kék sugarak remegtek és folytak össze szeme elött. és idejében történt: a Mirage szinte Grigo szeme elött hullott szét darabjaira. Szive összeszorult a magánytól. hanem örökre egy ponthoz lenne szögezve. az emberek járnak. Ez volt a Nap. valamint abból a tényböl. Betáplálta a parti hajó irányitószerkezetébe a Föld koordinátáit.. hogy a csónakot a leszálláshoz megfelelöen lefékezhesse. Miközben szomorúan emlékezett a szolgálatkész robotokra. hogy ezekben a percekben a Földön hosszú évek telnek el.A sápadt fehér fényben úszó.a tartalék készlet égett. egy okos gépben. teljesen egyedül van. Múlt az idö. hogy az üzemanyag nyomorúságos maradványa semmiképpen sem elegendö ahhoz. és ha az van megirva. Grigo kétségbeesve vette észre. amelyben sok billió kilométeren át nincs élölény az ember közelében. közömbösen mutatva. Nem.helésböl következett. A parti csónak gyorsan elszakadt az ürhajótól. mutatva. Grigo Norden tudta. erre jobb.a Föld. a parti csónaknak hatalmas lökést adott.. a közömbös ür utasaként. Idönként még kezét sem tudta megmozditani. mintha a térköz az ürhajó és a parti hajó között nem nöne. Ez volt a pusztuló titán utolsó ajándéka a kis csónaknak . A képernyön mindig csak ugyanazok a csillagok és csillagrendszerek fénylettek. úgy tetszett. Az utolsó napok valamiféle lázálomban teltek. Csak az érzékeny készülékek rögzitették a csillagzatok változását. hogy az ürhajó. lerogyott a kormányos karosszékébe. amely nem azonos azzal a magánnyal. amely egy idö óta a képernyö bal alsó sarkában húzódott meg. és minden erejét összeszedve megrántotta a gép kormányát. A pusztulásra itélt ürhajó egyre növekvö sebességgel száguldott. A valóság és az agyrém öszszekuszálódott.amely a manöverezést segitette . hogy a csónak nem áll egy helyben. halála elött. hogy az ürhajó a fénysebesség határához közeledett. agya azonban szokatlanul tiszta maradt. ez az elképzelhetetlen kozmikus magány. Az életre kelt parti hajó levált a Mirage-ról. Még az a szerencse. nehéz csomagokat cipelt a legszükségesebb élelemmel a parti hajóba. Grigo lázas tekintetét állandóan a jelentéktelen sárga csillagocskára szögezte. A csónak úgy száguldott a Naprendszer irányába. Azután azonban vakitóan felvillant a parti hajó öt rakétája. és ott volt az emberiség bölcsöje . hogy még valaha is visszatérhet a szeretett kék bolygóra. hogy ha megfelelö fékezés nélkül kerül bele az atmoszféra sürü rétegeibe. A folyosók. S egymást követték az egyforma napok. ha nem gondol! Behúzta maga után a fedélzeti nyilást. mintha valami óriási kéz lökte volna arra. Grigo megértette.

de tehetetlenségre volt kárhoztatva. . .és elég. Peter : Ellenvarázslat Shavallan megigazitotta vén. Shavallan nyomban megpillantotta a Shee Királyának trónusát. amelynek aranyból készült csúcsos tetözete ragyogva lángolt az alkonyi nap sugaraiban.az évszám. csupa csont vállán a súlyos terhet. és együtt gyönyörködtek a fentröl látható csodálatos tájban. ajka hangtalanul mozgott. Azután a madárszárnyas repülögép a népgyülések terére ereszkedett.és mindenkinek böven kijutott a munkából. mintsem elrepülni töle messzire..Estére vendégünk kipihente magát. amely a falra volt erösitve. amely a Föld lakóinak a hosszú életet ajándékozta. több kilométer hosszúságú kikötöinket. Elöször az öreg Piter szállt ki belöle. A jövevény léptei még bizonytalanok voltak. imbolyogva. A vendég mosolygott. megpillantva családját.A kabin höfoka észrevehetöen emelkedett. A falu a szokásos életét élte. a visszatérés legkisebb reménye nélkül. Fárasztó volt a Csend Országához vezetö út. de már nem járt messze a céltól. mintha a kis táblán levö számban valami varázslat rejtözne. A levegö kriogén kondicionáló ja felzúgott. és amint kikeveredett a ködböl. A kabin ablakán kivül ezerfokos piros láng tombolt. Mozdulatait figyelve láttam. . valamennyien az ö visszatértét várták. unokatestvéreit és a távoli vidékekröl öszszesereglett rokonokat. Az illuminátor egy pillanatra megsárgult. A Slieve-na-mona gerincét elfedte a gomolygó köd. Az egész udvar ott volt a Király körül. Az öreg Piter megmutatta a vendégnek a falut. úgy tetszett. szivéröl még a vállát nyomónál is súlyosabb teher esett le. Az ismeretlen elragadtatással szemlélte a pálmaházakat.mindenesetre lentröl úgy tetszett. ahol a Vénuszról hozott trabo nött . hogy szemét nem tudja levenni a kis réztábláról. és a szemében örömteli könynyek ragyogtak. a múltból jött vendégnek. mintha az öreg Piter vállon veregetné a vendéget. Phillips. és vékony erecskék hálója boritotta el. és az öreg Piter megmutatta a jövevénynek. amikor lefektették a Tanács nagyszerü épületének alapjait. Grigo Norden megforditotta a szörnyü.. valahogy furcsán lépkedett. majd az ismeretlen. a jövevény meg mintha bólintana válaszul. hogy már jól van. égövörös fogantyúkart.. De úgy vélte. és úgy látszott. A kis táblán csupán egy szám volt bevésve . Most volt a tavaszi halászati idény. Az ismeretlen odament a Tanács épületéhez. úgy látszott.. Kimerülö lábai alól ki-kicsúszott a laza.a gyümölcs. hogy a jövevény és az öreg Piter közös nyelvet találtak. majd felemelkedtek a madárszárnyas repülögépen.. agyagos föld. és valamit magyarázna neki hevesen hadonászva. Azután végigmentek a széles zöld utcákon. és cipelte tovább.. Az ismeretlent azonban nem az arany vonzotta. és a rettenetes lökéstöl néhány percre elveszitette az eszméletét.jobb elégni a Föld atmoszférájában.a hegy orma körül azonban tiszta volt a levegö.

a többiek pedig izgatottan vették körül öket. . hogy a Kis Néppel is megértesse.mondta a Király. .egy Geiger-féle számláló.Hogy történt? . Három tündér csintalan ujakkal cibálni kezdte a papirt meg a zsineget.Mi ez. Csend honol mindenütt: nem hallani madárdalt. . mintha nem hallotta volna a kérdést. viselhetjük a ruháikat.Ök-Minket-Már-Soha-Nem-Látnak . de menekülését csupán cselnek szánta. hogy kibogozza a zsineget. miközben újra ráboritotta a burkolatot . s hozzáfogott.kérdezte a Király. amely a maradék radioaktivitást méri.Két északi törpe sietett segitökészen elébe. amely éppen kapóra jött szándéka végrehajtásában.Még a dudva is alig él. .De Ök-Akik-Nem-Látnak-Minket? . mint ö maga. .Annyi idöt . Herbert W. A csomag majdnem akkora volt.Ez . Bal berohant az erdöbe. ajándékozzatok meg bennünket egy kis csenddel.uram. látható megkönnyebbüléssel. Amint kiért a tisztásra. palotáikba. többiek. mint amire te képes vagy. Hadd fújja ki magát a fickó. .De hát mi ez? . a Nagy Ellenszer. . Letérdelt. s nem ügyelt a szokatlan környezetre.Még annál is nagyobb varázslat. Nem sajnálta az idöt. Rá sem hederitett a tüskékre.és gravitációs pajzsot vont maga elé .éppen idejében fogta fel a rakétalövedéket. s úgy tett. csak azután tette le a terhet. Cobrichtnek is idegen volt a bolygó. de a közelben érezte az ellenfelet. A folyók vize szennyes. Franke. odament a trón lábához. mi ez? Shavallan elhessegette öket. kivesztek belölük a halak.Nagy varázslat . ameddig a világ tart.válaszolta Shavallan egyszerüen. de Shavallan nemet intett. Elörántotta elháritó fegyverét. minden hódolatom ellenére. Az ismeretlen növények tövisbozótjában lassan haladt elöre. tüsszentett és megborzongott. . A fákon nincsenek levelek. de csakhamar egy tisztásra bukkant. táncot járhatunk az utcáikon. erösebb az ellenfelénél. amely nyomon követte az üldözöttet.mondta Shavallan. Shavallan hálásan leült. . : Harc Egy kezdetleges szerszám is hatékonyabb a legfélelmetesebb fegyvernél.kezdte Shavallan alig titkolt büszkeséggel . Ennek a segitségével szabadon és sértetlenül mehetünk be a házaikba.mondta.egy óriási varázslat. úgy érezte. mi ez. Cobricht csak erre várt: ahogy szabaddá vált köztük a .Ez . Shavallan felszippantott egy csipet tubákot. Bal annihilációs lövedéket lött ki a pajzsra.folytatta Shavallan. ameddig a világ tart. . rohamra indult robotkutyája mögött.mi is ez az ajándék.kérdezte a Király türelmetlenül.Ülj le .És Ök-Akik-Nem-Látnak-Minket? .És ti. ha a megtámadott felkészületlen. észrevette. . .dörmögte a kobold ismét -. A Király elörehajolt. de még patkánycincogást sem. .Csak fújja . . .Csak fújja.mormolta egy kobold. hogy valami felvillan a szemközti bozótban.A mezök sárgák . nekidölt a csomagnak. és meghajolt a Shee Királya felé.

. Maga látta. aki azonban a maximumig erösitette a sugárvédelmét.de Cobricht kationokat küldött ellene. földet és homokot. Egy pillantást vetett az embereire. Bal aggregátja merült ki elöbb. Bal fokozta a sugárzást. Hösugárvetöje Cobricht elött gözölgö pocsolyává olvasztotta a talajt. és a villogó zóna egyre közelebb kúszott Cobrichthez.mintha valahogy kisebb lenne..ahol Bal guggolt. és nem valami fecsegés. Peter : A köd A nagy ember felmordult. inogtak ide-oda. Bal elökapta az atomgránátot. Mr. Haja szála sem görbült meg. ez magára vonta a sugárzást. recsegö-ropogó és lobogó fal emelkedett. . a hözóna lassan húzódott vissza elötte. Látták mások is. véletlenül helyesen állitotta be az elsütö szerkezet számkombinációját. mint a tüpárnát. Balnak sikerült a kisülést idejében levezetnie a batteriába.. Csak a vibrációs páncél óvta meg Balt. aki aztán anionsugárzással próbálkozott.és a másodperc töredéke alatt porrá égett. elveszettség tükrözödött.De hisz éppen ezt kerestem. aztán lassan azt mondta: . Közöttük lángoló. amikor Katunga.pozitronvillámot bocsátott ellenfelére. uram. Bal kénytelen volt követni példáját. Egy ideig hallatlan energiák feszültek egymásnak. lassan.Ezt nem teheti. Lógott rajta a túlságosan bö ruha. hogy igaz. de feltartóztathatatlanul. de a szemében mohó fény égett.hogy ellenfelét tizenhat négyzetméternyi környezetével együtt a földdel tegye egyenlövé.Mr. amelyet ilyen esetekre készülve hordott magánál.. A verandán a kis ember reszketett. és látta.Meg is esküdött arra. a szive már nem dobogott olyan hevesen. Csak húsz évvel késöbb robbant fel. Ez elég ahhoz. kérem. hogy a mellékudvarba zárt vadászkutyák csaholásának zajában elkaphassa a másik szavait. Cobricht ekkor az annihilátorát irányitotta rá Balra. Katunga egy fa koronájában ült a fúvócsövével. Ma pedig szombat van. A basuto szó bantu nyelven azt jelenti: "a démonok ökölcsapása". Apró. miközben elörehajolt.Brown. s a két ellenfelet teletüzdelte. hallgasson rám. Szombat este mindig a városba megyek. De csak a bokrok égtek. hogy a tüzfal összezsugorodik. úgy tünt. óvatos gyanakvás ült a szemében. Mérgezett nyilak zápora zúdult alá. A mutatók nullára estek vissza. és átható harci üvöltést hallatott. Körülötte tizennégy méteres körben megszüntek a cserfák. . Cartur. kérem! Brown lassan ingatta a fejét. csaptak össze. eleven arca most sápadt volt és elkinzott. A kráter még ma is látható: Basuto földön a Sárkány-hegyektöl nyugatra.. .. Csipös füst csapott fel arról a helyröl. A gránát a földre hullott.Brown. légáramlatok téptek ki és emeltek magasba fücsomókat. Ha most ez igaz. Mr. Szemében fáradtság. Hogy önmaga sértetlen maradjon. Hatalmas hömennyiségek szabadultak fel. Cobricht azonban a robotkutyáját áldozta fel. akik a piniákon ültek. kisülések nyújtogatták villámnyelvüket.mint amilyen valójában .mintha összezsugorodna. Dél-Afrikában. aki trófeaként magával vitte. Nyomban visszaütött.terep.

. hogy arany lehessen. . érezte.Csak egy pillanatról van szó. ha lenne valami. .Nekem el köll menni. . Hirtelen elhallgatott. . ha ez megér magának valamit.Autóstoppal voltam kénytelen hétszáz mérföldet megtenni.Brown.Mennyit! .Én tudom.. Csak sötétben lehet látni. éppen meg lehet nézni. Mr. amelyiken a nagy aranygyürü volt. Az ö tekintete is az ujján levö. egy percröl.Túl nehéz ahhoz. Az egészen összefonnyadt kis ember egy pillanatra lehunyta a szemét. uram.. Mr.Nos. . Mr. Brown becsukta a szemét.Én tudom. Csak ott van.. és csak úgy szórja a sugarakat. .Tudom. Mr.Megkaphatja. akkor én indulnék is. .és megfogta az ajtó kilincsét. . egyre forgatta a gyürüt. Sanda pillantás volt a szemében.Most pedig be köll zárni. megkaphatja a gyürüt..Erröl tegyen le szépen. Brown felhúzta a kisujjára..Persze. Egy gyufával meggyújtotta az asztalon levö lámpát. Brown megrázta a fejét.Nem is tudom. . hogy a kis ember keresztülmehessen az elöszobán. Csak ne lödörögjön itt az udvar körül.úgy van.De Mr. .. Hátralépett.. Aztán újra felemelte..Brown. én mondom. Még legfeljebb tiz perc. csak a szeme könyörgött. hogy milyen volt? . . ezt nem adhatom magának. várjon..Uhh! .Tudom.Bárcsak most már az lenne. . én nem mondom. Teljes sötétségben. ez az utolsó este. hátát a veranda oszlopának támasztotta. hogy ideérjek. én a lelki jelenségek kutatásával foglalkozom. Én megyek a városba. bár nem arany. . Látnom kell! . különös szépséggel megmunkált gyürüre tévedt.Nekem. .Ez mindent megér nekem. Túlságosan nagy a kis ember ujjára. .Brown.. Nem mozdul.Maga. A kis ember megdörzsölte azt az ujját.Ez az. hogy én itthon maradjak szombat este. nekem nincs pénzem. .Brown. maga biztos abban. Nekem ma este látnom kell ezt a jelenséget. amint belevág a húsába. hogy mit láttam... látta benne a fájdalmat... A nagy ember kinyitotta a rácsos ajtót. Brown a kis ember szemét figyelte. Értékes.. Na.. .Ne. . . Mindent! . És akkor én.Brown köpött egyet. vagy bármi más fém.úgy van. Aranyos volt meg csillogó.Szombat este. Vastag ujjai közt lassan forgatta. A kis ember idegesen lépkedve odaért a hálószoba ajtajához.Brown. . megéri. . hátralépett.Szép gyürüje van. Brown megvonta hatalmas vállát. A kis ember hirtelen mintha el akarta volna dugni a kezét. bólintott. . szellemekkel meg ilyesmivel. megfogta a gyürüt.Ezt.. és ki köll engedni a kutyákat. Mi pedig nem vagyunk afféle istenverte hazudozók. amikor kiengedem a kutyákat. Én nem t'om. mondjuk.

aztán eltünt Brown szeme elöl. A fájdalom szinte már elviselhetetlen volt. Most azonban az egész valahogy másmilyen volt a nagy ember számára. látta.. s tüszerü hegyük mintha át akarná szúrni a narancsszinü eget. ha nem tévedek. A nagy ember kiszabaditotta magát.Most jó.Nem tudom elhinni.mintha nöne. megpróbált visszajutni a jól ismert hálószobába. úgy tünt.Sikerült. A jól ismert hálószoba eltünt. itt pedig nincs semmi.Megtettem ám.. Csak a gyürü segitségével juthattam át . Aztán vállat vont.Elhiheti.Majd hall ezt-azt.. amilyet Brown még sohasem látott. Brown sietett. . hogy maga átment ezen.Mit. A kis ember megrázta a fejét. aztán mintha még mindig bizonytalan lenne. Akkor aztán menjen haza. Már lépett volna vissza. Kutatva. amelyen Brown három gigantikus napot látott. Kiléptek a ködböl. Nyomozzon. perdült egyet arccal a köd felé. .hogy Brown reménytelenül bámul utána.vagy valakivel. . . nem valami kisértet.A kis ember lépett egyet. uram? Tudtam. . Mintegy két és fél méter magasságban és másfél méter szélességben.Ez örültség! Hova. mintha most forró villámok szakadnának ki a gyürüt viselö ujjából. megfogta Brown karját. . hogy kisértetet láttam. Brown. ködöt? . aztán sietve továbbindult. Keressen egy másik ködöt.Haza. mikor a kis ember meglepö erövel megállitotta. Egyszer csak visszanézett. elindult a különös kék mezön keresztül. ..Sajnálom. Az eget. amitöl rémüldöznie köllene. Üres fecsegéseket. elöreengedte Brownt. hogy nem az. Brown kénytelen volt továbblépni. a maga hazájába. úgy érezte. kezdte kitölteni a ruháit. Egy pillanatig habozni látszott. valami csipös bizsergést érzett a börén. Persze. Pedig maga egy kisértetért fizetett. Végigsimitott a homlokán.De.A nagy ember elhallgatott. én nem mondtam. . .. A köd eltünt. az arany ködbe. .. . Elözöleg semmi egyebet nem érzett. szomorúan nézett Brownra. Vidéki táj vette öket körül.. Az én otthonomba. Együtt léptek elöre. . mig a gyürü magánál van.Menjen már! Fizetett. A kis ember arcvonásai megkeményedtek. a fák karcsúak voltak. Egy perc múlva már a tü alakú fák között járt. Amint beléptek a ködbe.Járjon szerencsével. Én is megyek.Várjon.. kék volt a fü mindenfelé. ismét fölnézett a napokra. akinek az ujján ott van a gyürü.Na ugye. Figyelje csak! . Szegödjön a nyomába ezeknek a mendemondáknak.Brown. A kis ember hirtelen sarkon fordult. Brown durván felnevetett. Itt is vannak kisértethistóriák. . Eltünt a ház is és vele együtt az éjszaka. ágak nem nöttek a fákon. .A nagy ember nevetett. De a kis ember félreállt.. csupán a levegö simogatását. A kis ember megváltozott. . Brown. Brown. Magára volt szükségem. .. Világos volt. A hálószoba közepén egy arany folt csillogott a levegöben. Várjon! .Brown gorombán lökött egyet rajta.

Különféle gondolatok rajzottak a fejemben. Másnap soha nem tapasztalt erösséggel döntött le a bágyadtság. Mac szobája olyan volt. és szaruszerü réteget képez. Elég sok tennivalóm akadt. Ez nem volt Macre jellemzö. amelyek nem jutnak túl az elsö megjelenési formán. A lakóépületbe mentem.. amely mindaddig ott hevert a küszöbön. hogy látom jobbról a falat az ágy mellett és bal- . Semmi. Ahogy beléptem. félig denevér.Franke.az ürutazás iratlan törvényei szerint. hogy a böröm megráncosodott. mert a laborban a mikroszkóp alatt találtam néhány növénymetszetet. és bekapcsoltam az iránymérö adót. s egy napon észrevettem. kitünöen izlett. mintegy hatvan centiméter hosszú volt a teste. Az ajtó tárva-nyitva. furcsán könnyünek és szabadnak éreztem magamat. és megvizsgáltam néhány uborkaszerü rákvörös gyümölcsöt. Salátát készitettem belölük. és ragacsos anyagot izzad ki magából. nem beteg. Vannak azonban olyan állatok. az ablakokat vastagon belepte a por. annak klimatikus vagy kémiai hatása az oka. Lezuhant a padlóra. hogy fél éven belül még válaszra sem várhatok. Herbert W.furcsa módon legfelül volt a munkaruhája. A tetején börszerü szövetdarabkákat fedeztem fel. a lárván. ezekben rovarok voltak. A metamorfózis az állatvilágban szabály.Mac gyüjtötte össze öket tanulmányozás céljából. és beállitottam a társalgóba. félig szöcske. Amikor felébredtem. Továbbhaladtam. de hogy ezek honnan származnak.. Az én szobámban volt néhány üveg alkohol. Kissé csodálkozva tapasztaltam. Másnap ismét nekiindultam megkeresni Macet. Csodálkoztam. Ö maga sehol. az éjjeliszekrényen a pipa és az öngyújtó.mintha éppen most hagyta volna ott. Este megnyúztam az állatot. hogy rendet csinálok. Letöröltem a kocsit. A hernyótalpú ott állt a tábor kocsiszine elött. kitömtem a börét. s nemegyszer azon kaptam magamat. rajta egy halom ruha . az ajtószárnyat a szél ide-oda hintáztatta. s a vörös szint a karotinnal rokon vegyület okozta. Az ágy széttúrva. Az egyedüllét rosszul hatott rám. a szokásos szénvegyületeket tartalmazták. amely csakhamar megkeményedik. egy állat röppent felém. Az asztalon egy pohár kakaó. Hallania kellett volna a rakétám fékezési dörejét. hogy ragacos izzadtságban fürdöm. hogy Mac nem jött elém. A környezet. Nem kellett volna két héttel ezelött egyedül elöreküldenem. de tudtam. rövid tarka tollazat boritotta. nem pedig kivétel. Rádióüzenetben orvost kértem. hiszen ö volt az egyetlen barátom.Mac is ezzel foglalkozhatott. ha a fejlödésük nem fejezödik be. és csak nagy keservesen tudtam lekaparni magamról. Semmi gyanúsat nem állapitottam meg rajtuk. elemeztem a levegöt. nem tudtam magamnak megmagyarázni. A figyelöállás üvegkupolájában nem volt senki. Kutat fúrtam. A homokon át elindultam az állomás felé. s elhomályosuló tudatommal még észleltem. Nagyon lesújtott az eset. Azonnal lelöttem . Remélem. Viszketett. Az ágyhoz vánszorogtam. és a béka sem békának születik. : Az átváltozás A légy nem mint légy jön a világra. hogy hangosan beszélek. Elhatároztam. Néha fáradtság lepett meg.

szörnyüség!. . Valahogy furcsán különösnek éreztem a testemet. ó. Feltápászkodtam... Vénusz. .Amiatt ne aggódjon. hogy az utóbbi idöben divatba jött a házi oroszlán. ez szörnyü. pszicológiájáról.. idöröl idöre matematikai képletek szakitották félbe a képsort. Mac volt az elsö ember. hogy vagy?!.. Azzal a kis méretü táskára mutatott. Mimi-16 kinyitotta a steril nylonskatulyát. Nem voltam többé ember. és a diktafonján utasitást adott arra..Hát akkor megkisérelhetjük .a barátnöim szörnyen irigyeltek! Stimuláló injekciókat kapott.. és megtanult franciául beszélni. amit vele tettem.Bizonyára ismerte a férjemet.. Tegnap este.ó. ez kétségbeejtö. és összevonta a szemöldökét.... Az örömbe azonban gyász is keveredik Mac miatt. Csodálatos érzés a levegöbe emelkedni. Elég kevés . és a szoba közepén levö gömb alakú képernyön azon nyomban megjelentek Sztancso-223 gondolatai és élményei.vagy legalábbis nem az.. . ha átnéznénk azokat a feljegyzéseket. egyszerüen képtelen vagyok elmondani magának! Mimi-16 felszáritotta könnyeit a könnytisztitójával. hogy kedvenc oroszlánom. majd szinesfémek mintái. Donev. nézze. Sztancso-223-nak hivták. s amiatt. nem lenne rossz. élményeiröl és érzéseiröl az utolsó öt év folyamán.. a börömet kék és fehér tollak fedték. kedves doktor úr. Mimi-16 . Ismert szakértöje a szinesfémek szintelenitésének. legyözni a nehézkedést. megállapitottam. A táskába pszichovetitö készülék volt szerelve. doktor úr. Igaz.ó. . a világot magam alatt látni. Mimi-16 újra felzokogott. Anton : Az ideális férj . doktor úr. amelyet az ajtóban hagyott. figyelmesen sóhajtott. Az orvostudor részvevöen köhécselt. Szóval tegnap este. hogy az M-73-as biolaboratóriumot készitsék fel az operációra.. karjaim szárnyban végzödtek.. mégis. holott el sem forditottam a szememet. amit általában embernek tartanak. nagyon érdekes volt. amikor hazamentem. aki befejezte a fejlödését. Leó felfalta. Tökéletesen pontos pszicho-mnemotechnikai feljegyzéseim vannak a férjem egész emlékezetéröl. ugye... Egymást követték a legkülönbözöbb képek és ábrák. Egészen megszoktuk. Nos. És most. mivel a lelki alkat. Soha többé nem mentem be a társalgóba. Különösen azért. de most egyszer csak. mi is vettünk egyet.Hiszen tudja. tovaröppenni.Nehéz lesz a helyreállitása. . a huszonkettedeik stilusának is megfelel: öleb helyett oroszlánt tartani a házban. majd igy folytatta: ..mormolta az orvos. csak szóljon. és csodálatosan mosogatott. Felfalta a férjemet. amikor hazamentem az ürrevü elöadásáról.Nem maradt meg legalább egy kis darabka a megboldogult Sztancsóból? .S mielött elkezdjük. . és gyorsan felszippantott egy kis nyugtatógázt a zsebgyógyszertárából.. hogy a huszadik századhoz jobban illik. s ijedt rémület fogott el: lepillantottam magamra. a cime: Szervusz.mondta az orvos. Kiváló állat volt..Hm. Ha nem kap jegyet.ról az egész szobát a padlóig. egyszer csak. nagyon kevés.tudja.. Hosszú szöcskelábakon álltam. majd segitek. menjen és nézze meg. amelyben egy emberi fog volt. a tisztitó számlája és egyéb háztartásra vonatkozó elszámolások.

. drágám! Ugyanaz. és kedveskedve ült férje. A noteszt térdére fektetve rajzolni kezdett..000. hogy az utóbbi idöben ez a nöszemély megszéditette Sztancsót! A szomszédnönk. különbözö vastagságú vezetékek összegubancolódott fonadéka lógott ki hosszan.ó.acélzöld sikja. Ez az orvos valóban lángész! Hiszen csak egy kis rész maradt meg belöle! Sztancso szivélyesen mosolygott. ezt. és kijavitotta bizonyos mértékben az emlékezetét és pszichológiáját.Itt van. majd az orvos hozzáfogott a bonyolult helyreállitáshoz.. A tölcsér alakú motorokból gyönge bugyborékolással szivárgott a gáz. Közelröl látva hatalmas seb torzitotta jobb arcát.lelkesedett Penka-35. Mimi-16 barátnöje. A távoli hullámok finoman rezegtek a néma. drága doktor úr! Világos.. csodás! . megpörkölödött rovar. hosszú kotorászás után ceruzát is talált. Törött és ép antennák meredtek az égnek.. a pofacsont fehérje villant elö. megcsókolok. de a szegény Sztancso nem hitte el nekem. Penka-35 késö este ért haza.képzelje csak el! ó. a kigyó! És még csak nem is gyanitottam! Ezt.ó. aki volt. Az alvadt vér alól . Garabed-1. majd adott jelre bocsánatot kérve.. és ott leült.súgta neki Mimi-16-. Néhány hét múlva Mimi-16 bemutatta barátnöjének helyreállitott férjét..mint teából a kockacukor -. vegyünk mi is egy házi oroszlánt magunknak! Selmeci.Nagyszerü! . Felülröl nézve olyan volt a hajó. Szabályos idöközökben felkelt és lebukott a tenger a sztaniolpapir fényességü ég merev fala elött. mint egy felszakitott hátú. megkinálta a vendéget gyümölcslével. kék és ezüst szinü.000 ölébe -. El sem tudod képzelni. Gyengéden ringott a roncs az idegen óceán felszinén. . doktor úr? Ez a férfi.És tudod-e . akit mint látja.. csak úgy szórta a bókokat.Drágám . A törzse közepe táján a kihajlott és megolvadt acéllemezek közül arany. voltaképpen a nagyanyám révén unokatestvérem. hogy aggassza öt? Az orvos némán megnyomta a törlögépezet gombját. . egy-egy szines szál lassan vonaglott a szelid hullámokon.Ezt itt nem törölhetnénk. hogy törölje. Miért hagynánk ilyen apróságot az emlékezetében. . Ennek ellenére kitünö hangulatban üdvözölte férjét: ..most lett belöle ideális férj! Az orvos volt olyan kedves. vörös. A fémek és müanyagok hideg káoszából egy kis emberi alak bontakozott ki. Kissé késöbb Mimi újra felkiáltott: . milyen boldog vagyok! Persze neki nem mondom. eltünt a dolgozószobájában. nehogy becsapva éreze magát. föltornázta magát a roncs tetejére. Az emberke a farzsebéböl egy noteszt ráncigált ki. . az átégett ablaknyilások fekete szemekként bámulták az óceánt. különösen fontos. egyszerü tájban.egyszer csak megremegett. György : A roncsban Az ablak kerek fényfoltjában újra és újra megjelent a tenger párás. Még néhány jelentéktelen javitást végeztek Sztancso-223 emlékezetében és pszichológiájában.kiáltotta vidáman.róla.

No.. Arcvonásai nagy belsö fájdalmakról árulkodtak.Rajzolt: a papirlapon . csak ne szerénykedj! .Igen. fehér sebészujjaira a meleg vizet.és te gyöztél..Kardos Lóránt magfizikus. Zoltán : Kövek A tanár úr kezet mosott. Nem birták egymást Ilona növérrel.. a fizikai tudományok kandidátusa" . Pontosabban: a ciklotronnál. beesett arcú. kint maradtál. mert ha nem tudnád. . "Dr." Ilona növér sipitó hangja riasztotta fel.jegyezte meg félhangosan.Mit tátja a száját! . kérem. . ezt küldi a tanár úrnak! Feltette olvasószemüvegét. legfeljebb három-négy hónapja lehet hátra.Hárman vannak még kint..Köszönöm. "Szegény ördög. úgy hallottam.Az Atomfizikai Kutatóintézetben. a révfülöpi villára. akit az elöbb tükrözött meg. sovány. Páciensére gondolt.pontosan és örökre megmerevedten újraszülettek az óceán hullámai. de a fürge titkárnö már ott is volt az itallal a várósarokban. igaz? Nemes verseny volt. most hol dolgozol? . . azt látom! ..úgy jöttem fel hozzád.Hogy ki gyözött igazán.urológus-sebész vagyok! Egykettöre megszabaditalak valamelyik vesédtöl! Kardos bágyadtan mosolyogni próbált.. és. Leültek.Nahát Lóri! Hát téged mi szél hozott erre? Azt hittem.. Rutinmunka. koccintottak. . ne fáradj! . aki most jött.Köszönöm. a Kardos! Hát ez itthon van? Azt hittem.Engedje be soron kivül! Júlia.fenyegette meg vendégét a tanár úr. A tanár úr a páciense elé ment az ajtóhoz. Csak bogárfekete szeme csillant fel élénken. Csernai.. amelyet nemrég szerzett meg potom áron Guth elvtárs. amikor kezet fogott a tanár úrral. hálából a sikeres mütétért. konyakot és cigarettát kérek! ." Aztán hirtelen egész másra gondolt.. én pedig egyszerü kuli egy nagyszerü tudományban. arról lehetne csevegni.a másik sem birja sokáig.. . ha úgy vesszük! Nos.mint egy gyürhetö tükrön ... Júlia. . s egy kis kefével körmeit sikálta. ötvenhat után kinn maradt!" ... akárcsak az enyém. . Bandi! Megismersz még? . Gondolj csak Magdára! Nála. te gyöztél! A feleséged lett! De mondd csak."Legalább egymillióba lesz az épitkezés. pontosabban a nagy telekre...Szervusz. egészségedre! . pontosan az hiányzik. tanár úr. . platinaszöke titkárnö gúnyosan felvihogott. Görnyedt. a molett.kiáltott a növérre. Lassan csorgatta kiázott. Világhirü fej vagy. "No nézd csak. Bandi. móló is kell a vitorlásnak. A tanár úr másnapi egyetemi elöadását gépelte a fejhallgatós magnóból a cisztoszkópia új módszereiröl.próbált tiltakozni a vendég.. . ...mi a panaszod? Rettenetesen szenvedsz. a negyedik elvtárs pedig. vagy inkább riválisomhoz? Hisz mindig hajtottuk egymást... öszes kefehajú férfi lépett be.Csak nincs valami bajod? Ezért látogattál meg? Vigyázz.olvasta az elegáns papirkártyán. Egy névjegyet lobogtatott.. A bal vese már inaktiv. mint régi osztálytársamhoz.Szervusz.

- Igy kinlódom már harmadik napja. Most aztán úgy éreztem, nem birom tovább, és bevánszorogtam ide, a kórházba. A belgyógyászatra akartam menni természetesen, de a folyosón véletlenül megláttam a névtábládat... Rettentöen fáj a derekam, Bandi! Begörcsölt, és hiába szedem marékszámra az Algopirint meg a Ridolt, nem használ! Sohasem voltak még ilyen reumatikus fájdalmaim. Látod: szinte ki sem birok egyenesedni. llandó izé... vizeletingerem is van, meg másféle, eredmény nélkül. Mondd, mi lehet ez? Adj tanácsot: kihez menjek? Te biztosan jóban vagy a föorvosokkal, és... - Nem mész sehová! Mondd csak: volt már valami bajod a veséddel? - A vesémmel? - csodálkozott Kardos. - Soha semmi... - Nos, akkor most velem jössz. tmegyünk az ambulanciára, megvizsgállak. Ha a diagnózisom nem csal, pontosan a legjobb helyre jöttél! A végén úgyis ide küldenének a ké... izé, a kezem alá! Ilona növér kiséretében átvonultak az ambulanciára. A páciens levetközött, és felfeküdt a vizsgálóasztalra. A tanár úr sokáig nyomogatta a derekát, hasát, aztán bemosakodott a cisztoszkópiához és a röntgenvizsgálathoz. - Na mit mondtam? Tökéletes volt a diagnózisom! Köveid vannak! - harsogta diadalmasan a tanár úr a különszobában fekvö paciensének, miközben az ablaknál a frissen elöhivott röntgenfelvételeket vizsgálgatta. - A bal vesédben elmozdult egy borsó nagyságú kö, és beékelödött az uréterbe. Görcsöket és általános pangást okoz. Pár napig bent maradsz nálunk, ne félj, egyelöre nem kerülsz a késem alá. Megpróbáljuk kihajtani a köveidet. A jobb vesédben is van néhány, azoktól is megszabaditunk. Júlia majd elintézi a formaságokat. Elsösorban az egészségügyi kartotékodra lesz szükségem, a munkahelyedröl... Látni szeretném, mekkora sugárdózist szedsz össze a ciklotron mellett. - Nem sokat... a megengedett dózis egyharmadát sem - suttogta elkinzott, kimerült hangon a beteg. - Különben azt csinálhatsz velem, amit akarsz, de értesitsétek Magdát... a feleségemet. - Természetesen! Add meg a telefonszámotokat, és ne gondolj semmire, csak pihenj. Ne félj, mindent rendbe hozok! Most pedig kapsz egy kitünö összetételü görcsoldó koktélt, és meglátod, egykettöre eltünnek a fájdalmaid! Az injekció után a beteg elaludt. A tanár úr összeszedte a filmeket, valamit ráfirkantott a beteg kartotékjára, aztán kiment a különszobából. - Nyugalom, asszonyom! Kérem, nyugodjék... nyugodj meg, kedves... Magda! Kérlek, ne sirj! Hányszor mondjam már, hogy semmi okod sincs az aggodalomra! - vigasztalta a tanár úr Kardosnét. Közben arra gondolt, hogy a hajdani üde és harsogóan szép Méray Magdi, az egész osztály bálványozott szerelme, most talán még csodálatosabb, mint akkor! Érett, gyönyörü nö, könnyekben úszó, fantasztikusan kék szemekkel... Érezte, hogy hideg veritékcseppek futnak le a hátán az ing alatt, annyira felizgatta az asszony. Aztán eröt vett magán, és megpróbált visszazökkenni az orvos szerepkörébe. - Lórinak különleges veséi vannak, ez kétségtelen - folytatta a vigasztalást -,de nem lesz semmi baj! A köveket kihajtottam, és meg is fogtam néhányat... Magam vegyelemeztem öket, tudom, mit kell tennem hasonló vegyi öszszetételü kövek képzödésének megakadályozására... Szervi bajról szó sincs, a kövek kristályosodását közönséges vegyi reakció okozza. Nincs is szükség

semmiféle különleges diétára. Lóri ehet-ihat mindent,amit szeret: valamenynyi más szerve egészséges. Egy dologra kell csak vigyázni:az emésztésére... A pangás, illetve a kökiválasztódás megakadályozására széntablettákat kell szednie, közönséges carbo medicinalist, háromszor kettö szemet naponta, étkezés elött. A szénadagolással megjavult emésztés le fogja állitani a köképzödést, a mellékhatás ellen enyhe hashajtót adok... Különben egy hét pihenés után felkelhet, és mehet vissza a ciklotronjához! - Nagyon hálás vagyok neked, Bandi! - suttogta Magda asszony, és egy vastagra tömött boritékot csúsztatott a tanár úr köpenyének zsebébe. - Hová gondolsz?! De kérlek, ez teljesen felesleges! - tiltakozott a tanár úr. - Hagyd, ne tiltakozz... Megérdemled. - No persze... idönként hivjatok majd fel. Szeretném, ha háziorvosnak tekintenétek. Alaposan kivizsgáltam Lórit, más orvos csak elrontaná. Én már úgy ismerem a veséit, mint a tenyeremet... Júlia, a titkárnö unott mozdulattal nyúlt a telefonkagylóért. - Halló? Igen. Nem,kérem... A tanár úr még nincs bent. Negyedóra múlva itt lesz! Ki kereste? Igen, kérem. tadom... Azonnal átadom! Viszonthallásra... Alighogy letette a kagylót, betoppant a tanár úr. - Valami doktor Kardosné kereste a tanár urat - jelentette a titkárnö. Azt üzeni, hogy a férje rosszul lett az utcán, a mentök bevitték a baleseti klinikára. Sziveskedjék azonnal odafáradni a tanár úrnak... A tanár úr arcán furcsa ráncok futottak szét, mintha nevetne,és sirna egyszerre... - Máris megyek! - jelentette ki, azzal sarkon fordult és elrohant. - Sajnos,be kell vallanom, drágám: a férjed különleges veséi engem is megtréfáltak kissé. De a mütét sikerült... Kitünöen sikerült! Idejében át tudtam hozatni Lórit a baleseti klinikáról. Mindkét veséböl kioperáltam az újabb köveket... A jobb vese kevésbé károsodott, és normálisan müködik. Sokan élnek manapság egy vesével... Lóri is kibirja vele idötlen idökig! Természetesen most hosszabb utókúrára lesz szüksége, legalább hat hónap teljes pihenésre! Mindent elintéztem: amint szállitható lesz, áttesszük a szanatóriumba. De ami ennél is fontosabb, drágám, neked is feltétlenül hosszabb pihenésre van szükséged! Nézd,meghivót kaptam Londonból egy nemzetközi konferenciára. Négy napig fog tartani. Eljössz velem, és utána elmegyünk valahová... Emlékszem, mindig Miamiba vágytál!... Pethö alezredes fejcsóválva csapta iróasztalára az addig gondosan tanulmányozott iratcsomót, és megszólalt: - Marika, hivja be nekem az "ékszerészeket"! Néhány perc múlva két jókötésü, fiatal nyomozótiszt jelentkezett, és a fönök intésére helyet foglaltak. A titkárnö feketét tett eléjük. - Fiúk,elég vén róka vagyok a szakmában, de ilyet még nem pipáltam - kezdte el az alezredes a tényállás ismertetését. - Jelentést kaptunk Londonból az Interpoltól. Az angol fináncok a reptéri vámnál elcsiptek egy magyar urológus sebésztanárt, dr.Gárdy Endrét... Hallottatok már róla? Nem... Nos, én igen! Söt felülvizsgálaton is voltam nála, miután kioperálta a derekamból a Kolompár Jóska revolvergolyóját... Na ugye, erre már emlékeztek?! A

tanár úr - itthon mindenki igy hivta -valami konferenciára ment ki Londonba egy növel. Nem, nem a feleségével! Hogy is hivták a nöt? Megvan... valami özvegy Kardos Lórántné társaságában... Nos, amikor a heathrowi reptéren kisétáltak a gépböl, az egyik böröndjükböl furcsa dolgok kerültek elö. Kövek... Fantasztikusan érdekes kövek! A tanár úr megpróbálta beadni a maszlagot az angol fináncoknak, hogy "kioperált vesekövek",meg hogy "orvosi kuriózumként" a konferenciára viszi öket bemutatni... Persze a vámosok sem estek a fejükre, szakértöket hozattak, és kiderült, hogy a tanár úr "vesekövei" - gyémántok! És micsoda gyémántok! Amikor a tanár úr szemébe röhögték az igazságot, az egyböl összecsuklott. Gyorsan kórházba szállitották, de akármit csináltak vele, néhány óra múlva - anélkül, hogy magához tért volna - vége volt... Infarktus... Pár szót még kipréseltek belöle,de hiába, mert a tanár úr élete utolsó perceiben is állhatatos maradt:"Az enyémek!... Biogyémánt!... Ciklotron és szén... szén!" Ez minden. Most aztán rajtunk a pokol! Jönnek az Interpol gyémántspecialistái... Fel kell készülnünk a fogadásukra. Biztosra veszik, hogy a tanár úr kulcsembere volt annak a nemzetközi csempészbandának, amelyre már évek óta vadásznak... Nézzétek csak, itt egypár kép a kövekröl... Ez a nagyobbik valamiféle megkövesedett pókra hasonlit. Vagy inkább polipra? Vajon honnan a fenéböl szerezte öket?!

Franke, Herbert W. : A hernyók A levegö kémiai összetétele alig észrevehetöen különbözött a földitöl. m parányi eltérések is döntö különbségeket okozhatnak a biológiai fejlödésben. Mindig ilyen vidékröl álmodott. Dúsan zöldellö rétek, messze nyúló barázdás szántóföldek, csupa termö fekete föld. Tülevelü erdök, fák csúcsát ringatja a szél. Csak embert lehetett ritkán látni. John sehogy sem értette, miért rendeltek el olyan szigorú hirzárlatot a bolygóval kapcsolatban. Aki ide bevándorolt, soha többé nem térhetett vissza. A fedélzetköz ablakánál álltak. Egyik karjával átölelte Ann vállát. Az ürhajó már nem változtatta magasságát. A táj elsuhant alattuk, mindenütt termékenynek látszott. Felbukkant egy farm. Mindketten a Földre gondoltak, az óriási városokra, a lebegö lakónegyedekre, a sokemeletes hidroponikus kertekre, a tömegekre, amelyektöl sohasem lehetett megszabadulni. Nagyon elégedettek lehettek volna. Külön kis lakást kaptak, a munka több örömet szerzett nekik, mint fáradságot, és a farm lakói is barátságosan viselkedtek. A nehézkedési erö majdnem olyan volt, mint a Földön, és csak a könyvekböl tudták, hogy a levegö összetétele különbözik a szokásostól.Testi állapotukon ezt egyáltalán nem vették észre. Jól érezték magukat. És mégis valami rejtély lebegett körülöttük, amit nem tudtak nevén nevezni, az emberek eltitkoltak elölük valamit. Például nem léphettek a felsö emeletekre. És az emberek beszélgetés közben hirtelen elhallgattak,s a tekintetükben is lappangott valami titok. A harmadik reggelen elöjöttek a hernyók. John felriadt, mert Ann vadul a vállára csapott. Az ágytámlán mászott valami. Egy világosbarna test lüktetett elöttük. Két gombszerü zöld szem pillogott ideoda. óriási, vastag hernyó, jó negyven centiméter hosszú. És a szekrény

Csepp formájú köteg maradt a helyén: tompa szinü. berakta mindkettöt a kosárba. Egy intelligens götetörzs. Aztán a szürke bör centiméterröl centiméterre lejjebb csusszant.mellett még egy másik is ott tekergett. elhagyta a szobát. a másikat pedig a padlóról. ez a folyamat néha hosszabban szünetelt. John felkapta a csizmáját.vélekedett a Föbiológus. De az ebédszünetben fellopózott a második emeletre. John a munkája után nézett. hogy mégis megtudja. nem lesz valami értelmes . majd visszahúzódtak. érzékelö csápjai kinyúltak. Ekkor felpattant az ajtó. körülcsavart és befont törzse. Mindegyikben egy-egy hernyó hevert. óriási mohakötegre emlékeztetett. amely besétált a csapdába.Hát ez itt. Amikor az Ezredes észrevette. Aztán felvette a sisakot. négy fokon alul pedig tojásokat rak.s óvatosan felemelte a hernyót az ágytámláról. belefüzte a zár karikájába. mintha befelé figyelne. Összefonta zsebkendöjét. mások nagyobbak. Egy szobát talált odafönt.egy hatalmas gubó. Felesége kérdéseire kitéröen válaszolt. s arcán feszült elmélyülés tükrözödött. amitöl nem lett okosabb.idöröl idöre a testében feltárult egy nyilás. . és berontott a farmer. majd rá sem tekintve az ifjú párra. hogy az otthon koordinátáit mindenképpen titokban kell tartani. és egyetlen rántással meghúzta. azt hiszem.Próbálja csak meg! . mint amiket reggel látott. végül az egész gubó lefejtödött. és a parabola-rácsantennát oda irányitotta. Az elsö idegen lény. . Egy majdnem üres kis szobába jutott.parancsolta az Ezredes. hogy a titkot megörizze.egy hernyó fehér szövedékkel összetekert. mindent megtett. A Laboráns odagörditette az analizátort. ahol a fal mellett kis fészkek sorakoztak. mintha kielégitenék a feleletek. De hogyan értesse meg mindezt Annel? Franke. Amikor a ketrecet felállitották a laborban. Herbert W. Idönként rángás futott át rajta. mint a harapófogók.nyálkás bör remegett. leült a müszerfal elé. amely plusz négy fok fölött eleven porontyokat hoz a világra. S ebben összekuporodva és halkan gügyögve egy rózsaszin testü csecsemö feküdt. szemét becsukta. És az idegen lény is mindent elkövetett.s a sárga fogsorok úgy csapódtak bele a kovácsolt acélrudakba. úgy tett. A zár felpattant. : Invázió Az ürutazás elsö törvénye elöirja.csak az eleven utódokról tudna. John állandóan a történteken töprengett. egyesek kisebbek. a lény végigcsúszott a ketrec rácsa mentén. A barlangi götére gondolt. De többé nem lelte benne örömét. Valahogy igy magyarázta meg magának. John továbbment. . ahol az állat intelligencia-központját sejtette. Bent fehér.hogy az idegen lény a koordinátákat akarja megtudni. korrigálta az erösitési fokot.a szája . Kosár volt nála. és a padlóra hullott. és agyon akarta csapni öket. Kérdezösködésére olyan választ kapott. Csupán az egyik sarokban függött egy zsákszerü test . amely generációk óta meleg klimában él. Elérkezett egy zárt ajtó elé. John kinyitotta az ajtót. de jól áttetszö burok tartotta össze.

... kiszivják a nedvét. szerves szubsztancia. összekucorodott. Hol vagyok? Milyen lények ezek? Mit akarnak tölem? Félelem." Az Ezredes elörántotta a pisztolyát. étvágygerjesztöen illatozik.. szétharapni! Fájó fogak.Nagyon érdekes . A lény ott ült a ketrec közepén. Inváziós osztag vagyunk a Terráról. egészen közel.. öt vékony löcslábon. szag: zsir. teleanalizátor automata. A szellöztetö felüvöltött. Idegesen nyomogatta a kapcsolókat. és három lövést eresztett a hasába: az elzuhant a müszerfal mellöl.Az Ezredes nem tágitott a porlasztó mellöl... külsö oktáns..a gondolatokat kitárni. hogyan müködik a gép.. Galaxis. a fogak belevájódnak.és arzénhidrogén-szagú fuvallatot.... Elháritom... felkavarta a bomlási termékeket. . és nyugodtan lüktetett. és fekve maradt. Jól láttok? Minden rendben.Berakták a ketrecbe: egyszerü otromba törzs... . .hét erösségi fokozat. felfalni!... Idegen lény. Védöpajzs szükségtelen. Düh. semmi. hideg. Végre: impulzusok.. A Föbiológus feljegyzéseket készitett. Arcára csodálkozó kife- .. faggyú. és a kemény sugarak behatoltak a testbe. és átlött a rácsok között. de vigyázzatok! Megvan.a Sol rendszer tagja.. Az Ezredes egyetlen szemvillanására a Laboráns bekapcsolta az analizátort...jegyezte meg. gyülölet....... megölni ezt a lényt..mondta az Ezredes..aztán a levegö ismét kitisztult.. olyan.. Elforditotta a kapcsolót.Világszektor tizenhét." Az Ezredes megrántotta a fogantyút. mielött. Van még valami? A következö vizsgálati tárgy különös képzödmény volt. A gömböc könnyedén lüktetett. Csupán sisakos feje himbálódzott ide-oda a padlón. A ketrec tetörácsából kékes lángkorona nyúlt ki.. szétharapni! Düh. Éhség! Ismét hideg akadály...Ajka mozgott. Látni.. Akadály. a bolygó.Beállitotta az antennát. ". A gömböc laposan szétterült a ketrec alján.. ".. megsemmisiteni. mint több egymásba nyomott fekete és okkersárga cikkelyü futball-labda... "Félelem.... a szellöztetö felzümmögött. . Epszilon szegmentum. melegsugárzás.. Idegen vibráció. ... szétbombázták a molekulákat. A Laboráns vevösisakkal a fején készenlétben állt. szétharapni! Fájdalom.. vér. növelte az erösséget. fortyogó örület. csupán néhány másodpercig lehetett érezni a kéndioxid.Ennyi elég ....Csak semmi kisérletezés. amely a rácsrudak között összetorlódott. ".." Az Ezredes a Laboránsra szegezte a pisztolyt. kemény akadály. félelem! El innen! Gyorsan el innen! A vibrátor müködik-e? Azonnal kitépem." Az Ezredes elforditotta a fogantyút. s nem mozdult el a ketrec közepéböl..töprengett. kemény. frekvencia-modulátor nincs. de odabent nem történt semmi. szétmarcangolják.és szétzilálta a porfelhöt.. A legénység egy másik idegen lényt hozott dróthálóban.Talán nem kellett volna elpusztitania .Düh..

" A lény ismét megmozdult. idöröl idöre egymásba gyürödtek. minden látható eredmény nélkül. miközben a napi munka végeztével egyedül üldögélt lakása sötét szobájában.. a halott Laboráns felé csúszott. negyvenhárom perc. nem azzal a keserü fájdalommal. Felharsant az inditócsengö.tizenhét másodperc. végül elérték az ultrahang magasságait. Mellette ott kuporgott az idegen lény. s kénytelen megállapitani. ajka megrebbent.jezés dermedt. Gyakran születtek itt legjobb munkái. amint a szomszéd szobában fia egy képeskönyvet lapozgat. A lény elérte a Laboráns testét. öt bámulja. s mielött az elöszobán át az ajtóhoz ment volna. Az ürhajó felemelkedett. ". mint a dolog ésszerüsitése.. a Föld felé.. s utána az acélrudakon négyszögletes lyuk tátongott. A lény mozgásba lendült. ráfonódott.. A szirénák felüvöltöttek. aki örökké gyermek maradt. A Nap harmadik bolygója. De ma este nem pattantak ki agyából ilyen teremtö gondolatok. hogy elhagyja az apját? Ez bizonyára nem más. Kinyitotta az ajtót. Az idegen. A pilótaülés elött letelepedett. "Irányszög huszonkilenc fok.. ellenörzi a táblázatot. . Brown. amikor elöször szerzett tudomást fia állapotáról. Egyre csak szellemileg viszszamaradott fiára . felgyújtotta a villanyt az immár teljesen sötét szobában. aki az ajtóban állt. Nem érzett bosszúságot: ma este. egy nagy fontosságú tudományos vállalkozás vezetö tudósa. gondolataiba merülve ült kedvenc karosszékében. Az Ezredes egy pillantást vetett a koordináta-táblázatra. Végigkigyózott az emberek között az ajtó felé..aki ott volt a másik szobában. hogy letépje a halott fejéröl. ebben a pillanatban örömmel fogadott szinte bármit. Mindenki a helyére sietett. Száguldott tovább.Riadó! . zúgni kezdtek a fúvókák sipjai. amelyet évekkel ezelött érzett. be a parancsnoki fülkébe. de egy láthatatlan forró fal visszadobta. Az Ezredes és a társai vadul lövöldöztek.. Fredric : A fegyver A szoba nyugalmas volt a kora esti félhomályban. Dr. megszólalt: . tnyomakodott a rácsfalon.Tiz perc múlva start! A ketrecben változás történt: a gömböc labdáinak elhelyezkedése hirtelen átalakult. de hát mi rossz van abban. s úgy tetszett. alkotó gondolatai. aki soha nem fog felnöni. A Laboráns teste megremegett. rajta maradt.gondolt.ha az ember ésszerüsit? Megszólalt az ajtócsengö. szemhéja megrándult. hangjuk egyre erösödött. hogy kapcsolásainak az ürhajó többé nem engedelmeskedik.megragadta a sisakot.orditotta az Ezredes. Aztán már csak zümmögés hallatszott.. gömbcikkelyei állandóan lüktetve. Graham felállt.A fiú boldog volt. majd összelapultak.s csakhamar elérte a kvázilineáris határterületet. Olyan csend volt. ahogyan az irányzót forgatja.. ami megzavarhatja gondolatait. hogy tisztán hallotta.James Graham. Szeretettel gondolt rá.egyetlen fiára . behatolt a paratérbe. hát nem ez a fontos? És hány embernek adatott olyan gyermek. Kész." Az Ezredes odarontott.

mint egy négyéves. Harry. "Egy párperces beszélgetés . .Szervusz. Abból. elörehajolt.talán egy riporter vagy valami biztositási ügynök. Csak néhány perc. Jöjjön be. odafutott Grahamhez. beszélni szeretnék önnel. mivel foglalkozik.utált gorombán viselkedni. meg kellett volna kérdeznie töle." . .Dr. akinek a tudományos munkája bárki másénál könynyebben lehetetlenné teheti az emberi faj kilátásait arra.Kedves történet. Egy pillanatra úgy tünt.. .. Graham a heveröre telepedett. A fiú nem vette észre Niemandot.Papa.Most menj a szobádba. hogy tovább élhessen. ahogy Niemand arcán nyoma sem volt meglepetésnek. én is jövök hamarosan. . Most eszébe jutott. Felállt.Valami italt? . Leült egy székbe. Graham karjával átölelte a fiút.A Kiscsibére gondolok . Várj csak. Alacsony ember volt. Harry .mondta a vendég. . az ajtót nyitva hagyta. Harry . hogy mindent tud. Most eredj.mondta a nappaliban. fejével odafordult.tette hozzá. de én azt hiszem. A fiú visszaszökdécselt a hálószobába. és olvasok neked. kicsoda ez az ember. Graham hirtelen megkedvelte Niemandot. hogy gyorsan véget kell vetnie a beszélgetésnek.Harry .mondta Niemand. A látogató itt megállt. Mr. amin ön dolgozik. visszamosolygott rá. eszmélt rá. hogy mindig igazat fog neki olvasni . hogy leszakad az ég..A Kiscsibét? A Kiscsibét fogod nekem olvasni? . Niemand. és egy tizenöt éves forma fiú lépett be rajta. Graham hallotta a saját szavait: . mielött beengedte.Dr.Dr.Foglaljon helyet . A kis ember egymásba kulcsolta az ujjait. intett a kezével. . . . A fiú kezet fogott Niemanddal.mentegette magát gondolatban . Kellemetlen beszélgetésnek néz elébe . .Természetesen.mondta. Graham. gondolta Graham. Niemand tekintete találkozott Grahaméval. ha arról van szó.Ha akarod. mintha fel akarna mászni Niemand ölébe.bizonytalan egzisztenciának látszott.köszönöm .s a hangja egész öszinte volt. Egy örült. . aki figyelte. olvasol nekem most? A tizenöt éves fiú olyan édesen kacagott. Megszólalt: . De nem is volt érdekes. látva. Graham. és Graham gyengéden visszahúzta.elterelheti a figyelmemet. a papa el van foglalva. nyilvánvalóan ártalmatlan figura . mégis egyedül a gorombaság látszott célravezetönek.Nem. ahogy az egyik hálószobába vezetö ajtó kinyilt. Menj vissza a szobádba.mondta Niemand. éppen ön az. és felfrissitheti a gondolataimat. Graham nem értette.Remélem. . a Kiscsibének semmiképpen nem lehet igaza. a fegyver. Bejöhetek egy pillanatra? Graham megnézte. a mozdulat a fiú szellemi és nem a fizikai állapotának szólt. Már késö.Tetszik nekem . Graham.Graham hangja tele volt gyengédséggel -. mozdulata elutasitó volt. megértette.. ez Mr. hogy Niemandnak tetszik a fiú. Ránézett a vendégre.mondta Niemand.Graham? A nevem Niemand. Niemand. hogy Niemand tudja: a mosoly. most már biztos volt benne. A fiú szégyenlösen mosolygott a vendégre.vajon tud-e a fiúról.

Csak egy elmebeteg képes töltött revolvert adni egy bolond kezébe . hogy csak vesztegeti mindkettönk idejét .gondolta. Niemand. amit ön hisz.mondta. Végiggondoltam.jó. Jó éjszakát. amint azt mondja: "Jó éjt.. annál inkább különböznek tölük a földi életformák. Mégpedig a szénre épülö képzödmények. Mr.Mr. Amikor visszatért a nappaliba. Niemand lassan felemelkedett a székböl.Egy kicsit késöbb Niemand elháritotta a második poharat. .. köztudomású. hogy egy fegyveren dolgozom.Niemand. és úgy döntöttem.Attól tartok. Igen.Rendben van. Kezével végigsimitott a homlokán.mondta. akármit is mond. ahogy megvizsgálta.a szembeötlö különbségek ellenére . . De számomra. .Whisky vizzel megfelel? . Hirtelen veritékcseppek jelentek meg a homlokán. remegett a keze. . . Herbert W. ahogy a természettudós megfogalmazza. De azért én. Graham elnézést kért.Persze . Elövette a whiskys üveget meg a másikat amelyben a viz volt. Elképzelhetöek .. . Lehet. hanem az ember a Földhöz. . akkor nem folytatom . hogy van abban igazság. Remélem.mondta.Elmondtam önnek az én álláspontomat.Elmegyek. Graham. Harry? . miközben odalépett az ágyhoz. és csupán tudós. . . vajon készen áll-e az emberiség egy ilyen fegyverre? Graham összeráncolta a szemöldökét.Nagyszerü.Akkor adtam oda neki. ha nem hajlandó erröl beszélgetni. poharakat. a bioszférához. : Menekülés meg oltalom Nem a Föld hasonult az emberhez. Mr. és megajándékoztam a fiát egy aprósággal. de eröt vett magán. ez csak egy mellékterméke annak a ténynek. közös vonásaik.amelyeknek .mégis vannak lényeges. Mindenütt és mindig az élölény alkalmazkodik a biológiai környezethez. egy meglehetösen nagy hatótávolságú irányitott lövedéken. Harry .. de ez nem tartozik rám.És minél jobban eltér ez a környezet a megszokottól. és kiment a konyhába. hogy elöreviszem a tudományt. személy szerint nekem. Tudós vagyok.Természetesen. Köszönöm. Harry!" S Harry boldog hangját: "Jó éjt.Nos.Most pedig elolvasom neked..Megnézhetem. a nappalin keresztül bement Harry szobájába. Graham. hogy arcvonásai és hangja kedves maradjon. jeget. .De Dr. dr. amelyek az energiájukat közvetve vagy közvetlenül a Napból nyerik." Graham elkészitette az italt. doktor mondta Niemand. . Graham becsukta az ajtót.mondta. amikor ön az italt készitette. Niemand éppen kilépett a fiú szobájából.Amikor minden baj nélkül átvette.. megbocsát.. megkinálna mégis egy itallal? Graham bosszúsága elpárolgott. hogy énrám egyedül ez tartozik.Valamennyi érvét ismerem. Franke. Niemand. én azt már százszor hallottam. és készülödni kezdett. Hallotta.Vettem a bátorságot.

mindenesetre hiányzott a megszokott fémes csillogás.Voltaképpen hol vagyunk? . Kai haladt elöl a lámpával. . és néhány ingadozó mutatót figyelt.kiváncsiskodott Kai.És vajon a bolygó lakói megvédenek minket? . mennyezet. . Rácsok. Ismeretlen formájú csövek.Megigérték. Csak elöl derengett egy kis világosság. Aztán újabb alakzatok állták az útjukat. radioaktivitás semmi. akár egy párnára. úgy érzem. Ben már régen ráirányozta a fotonszámlálót a menetirányra: mélyen alattuk végeláthatatlan sikság terült el. .aztán tintafeketébe váltott át.kérdezte. Fal. Itt nincs semmiféle értelmes út.Megvan!.elektromos vagy nukleáris bázisúak.Szilikátok . És még mások is létezhetnek. A talajon látható világos téglalapra értette. . sehol egyetlen élölény.kiáltott fel Ben.jegyezte meg Ben. de a mágneses tér lassan változik. henger formájú testeken bukdácsoltak keresztül-kasul. Ben az aggregát mutatójára pillantott.S állják a szavukat? . amelyeknek a tulajdonságairól még csak nem is álmodunk. Még gomolygott. vezetékek. Három csillogó pontot világitott meg. amely egyre rohamosabban növekedett. . .Már nem tudok tájékozódni. Ott hullámzott és tombolt a navigációs fülke kupolaablaka elött. aztán simán leszállt. amely eltakarta szemük elöl az égitestet. Radarral figyelte a csökkenö magasságot. Közel s távol semmiféle élölényt nem lehetett látni. s egymásután különös. de választ nem kapott. Részleteket mégnem lehetett felismerni. A két betolakodó fáradságosan imbolygott a lejtös talajon. vezetékek boritották öket.érdeklödött Kai. Ben az aggregáton babrált. Bemásztak az egyik nyiláson. rácsos állványzatra emlékeztetett. . Ben az adót cipelte és az aggregátot. csövek. hanem függölegesen is tagolódtak. vékony hélium atmoszféra. Kai felkattintotta a fényszabályozót.jegyezte meg Ben. Az ürhajó belefúródott a világosbarna ködfelhöbe.Üldöznek-e még bennünket? . s a homály a zöldes fény pillanataival váltakozott.Nem olyan könnyü lerázni öket. valamiféle épület. útjuk nem volt kényelmes. aztán hirtelen minden elsötétedett. s ezek nemcsak mélységben. . Ben a radarernyöt bámulta. .Itt vannak .huzalok és orsó formájú képzödmények összevisszaságából állt a fala.azonban másfajta rendszerek is. óvatosan csökkentette a sebességet.padló.Minusz hatvan Celsius. egyes pontok gyorsan elváltak a tájékozódási helyektöl. A köd mintegy negyedóráig barna falként tapadt az ablakra. . majd mind lassabban futottak a látóhatár felé. Mellettük mintegy kétszáz méter magas épitmény emelkedett.A fotonok fénypászmájában már felbukkantak a felület részei. Furcsa. Pedig várniuk kellett volna! .Közeledünk a megadott térséghez .felelte Ben. mind egyforma. Ben és Kai felvette a védööltözéket: behatoltak az épületbe. Alig észrevehetöen módositgatta a pályaadatokat. Köztük sötét nyilások tátongtak. kifeszitett fonalak között nyomakodtak át. s a fénycsövek felvillantak. . Az óramutató járásával megegyezöen egy fénycsik járt körbe. mintha egy óriási gépben járnánk.

Ürhajójuk sértetlenül meredt az ég felé.mondta Ben.egy élölény belsejében vagyunk? . áttetszö gömb vált el. Huzalokból. . kondenzcsikot húznak maguk után. egy gép belsejében járunk. .. Egyenes vonalú mozgásuk megtört.Ebböl az következik. s valószinüleg mágneses vezérlésü. pillérekböl áll az egész rendszer. Valami azért mégis történt: az épitmény felsö részéröl szemkápráztatóan világitó. . A mérési adatokból ezt ki kellett volna találnom.Meg .mutatott ferdén maga mögé -.Valahogyan mégiscsak fel kell magunkra hivnunk a figyelmüket!.jelentette ki Kai.vezetékekböl. elhalványult.És mi következik ebböl? . mintha elvéreztek volna. Az itt nincs. .Akkor hát? . hogy vajon életnek lehet-e egyáltalán neveznünk. és az épület arra még nyolcszázhatvan méterre terjed. Értelmes élet keletkezett.éles kanyarral majdnem 180 fokos irányt változtattak. Azaz. hogy úgy érzed. hogy biztonságban vagyunk. amelyben ez az egész lejátszódott.mondta Ben. .bólintott Ben. . De azért még borzongtak. Ben szótlanul figyelte a kódszalagot. Semmi sem változott.S maga elé kaszált a kezével. Kai és Ben mozdulatlanul álltak. . Kis idöközökben morzejeleket sugárzott. ..Igen . Még leginkább a számokkal megyünk valamire.Te vezettél rá...Szerves életet vártunk. hagyd abba az ugrándozást. s végül semmit sem lehetett látni belöle. aztán vételre állt át. Arthur : A matematikusok Mindhárman a kertben voltak. összezsugorodtak. Ismét megkérdezem tölük a helyes koordinátákat. amely bár tovaszáguldott a sötét ég felé. .Tévedtünk . csupán egy iv alakú rózsaszin csik maradt utánuk. . Aztán a gömb. aztán úgy tetszett. te mondtad..Azt hiszem. hogyan találjuk meg öket! . . . A válasz azonnal megjött.Elég legyen.szólt rá Zenia Hawkins kilencéves kislányára -.kérdezte Kai.Tudod jól. de anynyira különbözik a miénktöl. az üldözök rakétái. feloldódtak a semmiben. ha ez az izé megtartja igéretét.Kérdezd már meg ezeket az ismeretleneket. Ben a vállára kanyaritotta az aggregátot.milyen nehéz a kommunikáció. amig a látomás el nem tünt.Megtartotta a szavát .hagyta rá Kai. Még azon is vitázhatunk.Ott van az ürhajónk . visszafelé indultak. amennyire csak lehetséges. végül ismét elérték a bejárati nyilást. Az egész nagyon ilyesmire emlékeztet. és beállitotta az adót.Ben az aggregáthoz hajolt. Kai türelmetlenül hajolt át a vállán. Szinük is élénk rózsaszinü lett. és a papa majd mesél neked valamit. Feldman. . Csakhamar felbukkant a három repülögép.. .felelte. Zoe . nem . . mégis egyre hatalmasabbnak látszott.Ismét az egész épület felületét adják meg! Hát pontosabban nem tudják magukat kifejezni? Ben hunyorogva nézett fel rá..

Szinte teljesen olyanok.Mik voltak azok a baktériumok? . . de sokkal intelligensebbek voltak a földlakóknál. 1985ben. akiket megöltek. Ezek a lények elözönlötték az egész Földet. A matematikus olyan valaki. bibórszinü farka is volt.ó. akik dolgoztak. . apa? . papa? . hogy "immunis"? .Volt. apa? .Papa. . ezek már régen nem léteznek! "Munició-nak nevezték öket. ahogy elmesélem .mondta Drake Hawkins. a súlyés hosszmértékekhez.és voltak. De a hóditók immunisak voltak a fegyverekkel szemben.Volt egyáltalán valami különbség a csillaglények és az emberek között. papa.Mi az.Miféle Rendszer? És mit jelent az. . amelyet véges-végig zöld toll boritott és mindnek hosszú.Minden pontosan úgy történt. . hogy matematikus? . két lába és minden más szervvel is rendelkeztek. Ezek a lények a Földön elöször Szardinia szigetén jelentek meg. éppúgy.Meséld tovább. papa? . Voltak. mint ahogy mi tesszük. .Zoe elhelyezkedett a függöágyban. Az emberek ilyesmikkel harcoltak egymás ellen. . .Pontosan hárommillió-negyvenegy himnemü felnött és három nönemü. megtanulták a Föld valamennyi nyelvét.Micsodák voltak ezek. Sokat megöltek közülük. s végül elpusztuljanak.ahogy mondtam. akik sokkal okosabbak voltak. de másik nagy részüket rabszolgáikká tették.Hányan voltak. apa? . és akkor a hóditók kiirtották az összes földlakót? .Nem. mint az emberek. tisztában van a számokkal. . .Nos: kétszáztizenegy évvel ezelött.Papa. hogy azok megbetegedjenek.Nem eszmékkel. .A földlakók nem álltak ellent nekik. hogy a jövevények sokkal. hogy táplálékuk legyen. Igy a hóditók.A Tejút. és belecsipett Zoe rózsás arcába.a Nagy Kutya Sziriusz csillagának lakói közül egy csoport rátört a Földre.Védett minden baj ellen.mint az emberek. Valamennyiüknek két karja volt. . De a bogárkáknak semmiféle hatásuk nem volt a csillaglényekre.Nagyon egyszerü nyelvet.Tudnod kell azt is. a jövevények éppúgy felhasználták az embereket. . az akkor érvényes földi naptár számitása szerint.Igaz történetet. papa? . Minden egyes jövevénynek szárnya volt. . hogy uralmuk alá hajtsák az egész bolygót. Tény az. és miféle nyelvet beszéltek ezek a csillaglények? . puskákkal. amelyeket az emberek megkiséreltek bejuttatni a hóditók testébe. szupererösségü atombombákkal és gázokkal harcoltak a hóditók ellen. . Ahogy az emberek a lovakat meg a marhákat. papa? .Az emberek golyóval. Akkor az emberek megpróbáltak baktériumháborút inditani a csillaglények ellen.Nem mindet.Irinyó-pirinyó bogárkák. aki jól ért a számoláshoz. hogy a hóditók voltak a Rendszer legjobb matematikusai. de az emberek soha nem voltak képesek megtanulni. Innen meséld tovább. bombákkal.És milyenek voltak ezek a lények. Öt hét kellett ahhoz. .

Pontosan. apa? .Papa. . amit a papa magyarázott. amelyröl eljött? .Akkor ö nagyon gazdag volt. papa. Az eszme.úgy töltik meg öket emberi érzelmekkel. félig ördögöknek.Dehogy. hogy a dolgok végül igy alakultak? .Hogy hivták a földlakók a hóditókat."Angy-örd"-öknek. papa. amely kétharmad részüket kipusztitotta. Félig angyaloknak.Mit jelent az. a Föld legkiválóbb emberének tartották. hogy visszarepülhessen a Csillagra.ó. ott. s ö elkezdte hirdetni a testvériesség eszméjét az angy-ördök között.A módszer.. apa? Mi volt még a tarsolyukban? . . hogy Zalibar.Tehát . papa. szégyen és igy tovább. . . . Igy hát egy szép napon minden angy-örd. . .Rövid ideig igen.ó. és az em- . irigység. .Ez valami szleng. aki eszmékkel foglalkozik.Knowall nosztalgiával fertözte meg az angy-ördöket. Miután támadt néhány nagy jelentöségü gondolata. papa? .A Föld leggazdagabb embere volt.Olyan valaki. kétségbeesés. félelem. az egész roppant sereg nagy szárnycsapkodások közepette összegyült az észak-amerikai Fekete-Hegységben. azok abbahagyták a háborúskodást. Aztán a legbátrabb emberek egy kis csoportja egy bizonyos Knowall nevü ember vezetésével elmenekült Grönlandra. rosszindulat. hogy valamennyi angy-örd csak arra vágyott. Zenia közbevágott: . amikor már mindenki föladta a játszmát. . amelyet Knowall-Hughes-Ilinski-technikának neveztek el.Igen. papa? Leszámolás? . Ne szólj most közbe.Mi az a nosztalgia? . ambició. mint például szerelem. .Majdnem. amellyel kivédheti az ellenfél bármelyik lépését. és tiz nap sem telt el.lényege az. Knowall kidolgozta a módszert. Mi volt az. De akadt köztük egy. hát nem volt Knowall okos? Ez azt jelentette. nem lettek borzasztóan szomorúak. gyülölet. hogy saját maguk is tudjanak róla.. amelynek segitségével megszabaditja a Földet az angy-ördöktöl. Az angy-ördök nagyon hamar úgy kezdtek viselkedni.Vágyakozás. és miután az angy-ördök leigázták az embereket. a földlakókat pedig még mélyebb rabságba vetették. ugye? . Elöjött az ásszal. Sikerült a hóditókat hamarosan megtéritenie. A kegyelemdöfés. hogy "telitik"? . Drake.Értem. és egy adott jelre valamennyien fölemelkedtek a Földröl.mama . Aztán Knowall felkészült a végsö leszámolásra. egy kis ideig.mondta Zoe. . . máris kitört köztük a rettenetes polgárháború. Grönlandon.Mi az a pszichiáter? .Knowall olyan emberi érzéseket táplált be az angy-ördökbe.folytatta Drake .béke lett a Földön? .Hogyan. úgy hivták. papa? .Értem.Hát akkor az angy-ördök végül kiirtották egymást.De.Nem gondolod. hogy az angy-ördöket telitik emberi érzelmekkel. hogy ezek túl nehéz dolgok egy gyerek számára? . mint az emberek. vágy. Knowall és társai. Ez a Knowall pszichiáter volt. aki tele volt jámborsággal és hittel.

hanem a kopogás az ajtón. és már itt születtek a Földön. a másik lány. : Hátrányos helyzet A radioaktiv sugárzás jelentett igazi problémát.Nem mindegyik. Már az Étkezési Körletben voltak általában. amelyet mindketten túl lassúnak tartottak az ilyen veszélyes vidéken. nem érheti baj. Volt két angy-örd gyerek. Ilyenkor felkelt.nevetett izgatottan csapkodva a szárnyaival Zoe -. amely ott állt magasan. Csendben ivott. Eröszakkal ráadták külsö védöruháját. a Központi llomás üzeneteit.Akkor hát. és kiment a szobából.amennyire tudta.Végül. ök is nagy matematikusok voltak. amely a Központba igyekezett. ittak. apa. Keze ilyenkor megfeszült a lézerpisztolyon.sikolyokat.És mi történt Zizzóval meg Zizzával. úgy hivták öket. hamisitatlan. mint a többi reggelen. Mivel a KTJ olyan sebességgel haladt. Az interkom hangszórójából hallottak kiáltásokat. úgy hogy mindkét lába ugyanazokon a lépcsöfokokon pihent meg. . Ettek. J. Nem kockáztathattak semmit. hallgatásától megzavarodva. még több üvöltözés szakitotta félbe. papa . zürzavaros rémségek után.berek énekelni kezdtek: "Dicsöség.farmernadrágjára és Mr.már sokszor provokálták. Még megvolt a pisztolya. aztán megfordultak. ez gyönyörü mese volt! Thomas. s mihelyt megtelt kiitta. De amikor elérték a sztratoszféra legfelsö határát. baljósan. habozni kezdtek. G.és újból rákiáltottak. óvta magát a sugárzástól. és már el is tüntek: nem volt irgalom. aki fegyverét a környezö mezök. Ital.elöször a bal lábával lépve. figyelte minden moccanását.mint minden angy-örd. hogy Zizzo és Zizza. Aztán felvette lézerpisztolyát. mire leért. és felkapaszkodott egy Külsö Tranzit Jármüre. vigyázva minden gyanús veszélyforrásra. A KTJ-n senki sem beszélgetett. papa? . ivótartályát megint elörelökte. Mindegyik lépcsöfokra elöször a bal láb. Ök is elindultak a többiekkel. Néha kiabálni is szoktak.ó. . dicsöség neked. átnyújtották italát. mielött bal lábával lejjebb ereszkedett. aztán a jobbal. öszszefüggéstelenül fecsegtek. Mosolyogva üdvözölte barátját. együtt repültek velük az ég felé. az egyik fiú.hogy reggelente nem a napvilág hozott megkönynyebbülést az álmait kisértö. Ezen a reggelen. szemét állandóan az Ellenörre szegezve. és békén hagyták. mozdulatlanul. egyszerü. de még sohasem kellett használnia. . is. létfenntartó ital. Ezért zárta be szorosan az ablakredönyöket. Igy történt. és kitaszitották a szennyezett levegöbe. Tehát megsokszorozódtak. vállat vontak. kétévesek voltak. de senki sem beszélt. minden angy-örd elrepült a Földröl? . és visszaszálltak a Földre.Hát. Spock ingére. Az italával nem tudtak babrálni: amig megtagadja az evést. elélöktek egy tányér undoritó ételt. Elövigyázatosan haladt le a kanyargós lépcsön. Az Idegenek gyilkoltak. J.-t. étkezését még több lárma. . a furcsa facsoportok felé irányitotta. ó szabadulásunk napja!" . ö maga is kilötte halálos sugarait az esetleges veszélyzónákra. Felvette egyenruháját alsó védöruháira . P.

szemmel láthatólag minden ártalmas hatás nélkül. óvatosan nyitották ki az ajtót. hála istennek . Túl fáradt volt ahhoz is. szépen összehajtotta és letette ruháit a lézerpisztoly mellé. A sugárzás légmentesen ki volt zárva. hogy a Többiek között lehetett. amint aludt.Szegény kis kölyök. Ez megnehezitette a dolgát.és gyorsan alkonyodott . mindent igyekezett beleadni a munkába. hadd igya ki italát békességben. Esö szitált. Sorba álltak. a nap gyötrelmes kaleidoszkópja még mindig agyában forgott. De legalább a Központban nem volt méreg az ételben.ugyanaz a jelenet visszajátszva. S miközben elaludt.s most a Robotokhoz ment dolgozni. és zavartnak. Elkészitette Mérgezett Növényét. .A Központban a Többiek egy tagja várta már öket. Ismét kint a lassú. meghallgatták a Második Üzenetet. Az Étkezési Körlet éppen olyan volt. aztán át a Fogadó Körleten. felvették védöruhájukat. Lassan jött az álom. és ettek. Mégsem volt béke a szivében. : Mélyfagyasztott álom Két férfi és egy nö .mondta a másik. mint amikor elment .Már alszik.Bizony fáradtnak. . Már megtanulta. Csak a megoldás új. és hagyták.Fáradtnak látszott ma. de a Többiek egy tagja állandóan közbelépett. Franke. minden veszélytöl távol . hogyan veszik semmibe terveit. Levetközött. nagyon fáradtnak. elénekelték a Dalt. hogy apró elönyökért is hálásnak kell lennie.mondta az egyik. szemével az Idegeneket keresve. a Többiek bejöttek a szobájába. min töri a fejét folyton. mint egy vizen hánykolódó világitótest.nem használhatta lézerpisztolyát. és újból felszálltak a KTJ-re. valami hasznosat csinál. odavonszolták magukat az asztalhoz. aztán már ott is voltak a Központban. A széthasadt ürhajó roncsait már az orrfülke ablakán át fel lehetett ismerni. . és el kellett viselnie állandó közbeavatkozásukat. Aznap délután ö volt örségben. látnia kellett.sem méreg. Szeretném tudni. amelyek áttörhették volna a védöfalakat. meghallgatták a Nap Elsö Üzenetét.Mélyen alszik. az Idegeneknek nem voltak olyan fegyvereik. elénekelték a Dalt. sem szennyezés. aztán elcsüggedtek. mint a bunda . Herbert W. aztán mentek a dolgukra. hogy már a KTJ-n ül. még annak is örült. úgy festett. ellenséges sugárzásban. Kiabáltak. elöször a külsö vonalakon. Felvánszorgott a lépcsön. le a védöruhával. hogy ügyet vessen rá. sem lézersugár nem fenyegette. . Délben a bennlakók odacsoszogtak. Este ismét felvonultak. De ez itt az ö területük volt . késöbb az Eröd viszonylagos biztonságában állt ört. . hogyan teszik tönkre gondos munkáját. és nézték. A sugárfertözés aggodalmától eltekintve itt legalább úgy érezte. halálos. Az Ellenör még mindig ott állt csendesen és fenyegetöen a szoba sarkában. Ma fáradtnak érezte magát.a régi probléma. felé lökték az ételt.örült. és bebújt az ágyba. örizte társait a mindig ólálkodó haláltól. Ö is ki tudta egésziteni folyadékdiétáját szennyezetlen étellel. és amikor elaludt végre. .

És milyen rendkivüli szépség! . Sem azoknak.Aztán leült az ágy szélére. Egy takaros . akiket a katasztrófa váratlanul ért. de tévedett.Nem feltétlenül fiatal . Kai a faliszekrénynek támaszkodott.jelentette ki határozottan Ben. . . a karosszék. Néhány perc múlva a légzsilipbe irányitotta elektromos úton az üveghengert. hogy barátja utána megy. Azt várta. Amikor Kai visszaérkezett.folytatta Ben.Koporsó is lehet . a karhajlatban. A Jóta-3 bolygó segélyflottája alapos munkát végzett. sem az utasoknak. . majd metszö élességgel csakhamar felbukkant egy üveghenger.mondta. ájultan.Ezzel jelzett.állapitotta meg Kai. és egész zavartan kisietett. embernek már nyoma sem látszott sehol. A navigációs fülkén átvillanó csóva arra késztette Kait. . Amikor Ben belépett. felszivta a sárgás folyadékot. A fiatal nöt bevitték a hálófülkébe. felpillantott. . . és le nem vette tekintetét a lányról.Tudod. és törte a fejét.Szép kis feladat .találgatta Ben. az élelmiszertartó és a fedélzet egyéb részei között. és várt. . A kiválasztott gének szintenyészetének eredménye. Nem is olyan rossz ötlet egy ilyen fiatal teremtéstöl! mondta Kai. Albert : Texasi Hét Az elegáns fekete autó végighajtott az üres és egyenes utcán. A fény ismét végigsöpört a fülke feketeségén. aztán a laborból elöhozott egy fiolát és egy injekciós tüt. hogy felpillantson a pályatérképröl. Az ürhajó maradványait maguk mögött hagyták a világtérben. .Nincs több dolgunk . mindketten beléptek. de sértetlenül. Kai viszszaindult az orrfülkébe.Egyáltalán nem rendkivüli szépség . Kai már irányt változtatott. . Ben még mindig ott ült gondolataiba merülten.Kai közelebb kormányozta a fotonorsót a szerencsétlenség szinhelyéhez. Jócskán távol jártak a Jóta napjától. Letörte a fiola fejét. Az orsó lassan haladt a hajtómü.És majd ö kezdi . A hengerben egy lány feküdt.jelentette ki. hogy alaposan végiggondolja kettejük helyzetét -de hasztalanul. A homorú fénylencsén elöször elmosódva. és szomorúan elnevette magát. Hernhuter. hogy a Jóta harmadik bolygóján az emberek nem öregednek. és Kai gyorsulásra kapcsolt át. Ben pedig elövette az ózonkészüléket. Most már Ben is felfigyelt. és berakták a mélyhütö fülkébe. és kényelmesen lefektették. Alighogy az ajtószárnyak szétnyiltak.tiltakozott Ben. Aztán hirtelen visszatért a fülkébe. Ben bólintott. Ben céltalanul kószált a helyiségekben. Habozott egy pillanatig. Hordágyra emelték a lányt. s a kezében kézitükröt szorongatott.Mindnyájunknak igy lesz jobb . a halálra zúzott testeket eltakaritották. Majd néhány pillanat múlva felriadt. Aztán halkan behúzta maga mögött az ajtót.válaszolta Ben. Még egyszer az alvó lányra pillantott. és az éltetö gázsugarat a gyerekesen finom arcra irányitotta.A Jóta-3 minden lakója szép. . Kai minusz negyven fokra állitotta a hömérsékletet. és befecskendezte a lány vénájába.Igyekezett ráállni a képernyön a villogó fény forrására.akik megmenekültek a durálüveg hengerekben. .

. Igen.Talán mégis jobb lenne. amely faltól falig ért. mi a baj a férjével. ahogy azok a cowboyok a televizióban. Hanstark bólintott. Hanstark ismét irt.Nos. Végigkutattam mindent. csupán egy nagy. . Egy újabb kukoricaszem követte az elsöt. hogy végignézhesse. amikor le se feküdt. Mikor kezdett el igy viselkedni? Mrs. Nem lett eröszakos.elgondolkodva rágni kezdte. és csak bámulta a képernyöt. szöke haját csinos kontyba fésülte. A férfi megszólalt: .Ezekkel a szavakkal mondta? . a másik végében néhány szék. én vagyok a bolond. Éppen úgy mondta. úgy volt öltözve. Hanstark tolla a papir felett egyensúlyozott. ezzel a szóval mondta. Kecses mozdulattal a szájába tette. ha egy kicsit bövebben mesélne erröl. szürke szönyeg. Nest futó pillantást vetett a tévékészülékre. Egy háziasszony nyitott ajtót. Egy tiszta nappaliba léptek be. A székekhez mentek és leültek. Hanstark zavartnak látszott.A nevem Maxwell Hanstark. Nest hallgatott egy darabig. A tévé és a székek között nem volt semmi. Volt. És maga? . Mielött tovább kérdezett volna. Mrs. . akkor mutatták be az összes régi cowboyfilmet.Ha én azt tudnám! Mást sem csinál egész álló nap. és a füvet bámulja. .Pontosan mit tett erre? . Rózsaszin kezét elörenyújtva. Lábán narancsszinü papucs. Azt mondta. Már régen vége volt az adásnak. Nest? Mrs. aztán újra Hanstarkra nézett.Pontosan a Texasi Hét után kezdödött. .Azt mondta. Kiszállt belöle egy férfi. zöld szoknya és egy fehér szegélyü zöld kötény volt rajta.Nem. Emlékszik. Ez az utolsó látogatásom az év végéig.Nem eröszakos? Dühös lesz. hogy egy szikla tetején áll. Hanstark blokkot és egy apró golyóstollat vett elö. Az a rögeszméje. mégsem bukkantam rá. Christopher Nest? A nö kicsit dühösen válaszolt: . ápolt körmü ujjával megnyomta a csengöt. az egész házba nem találtam.Tehát minden éjjel fennmaradt. csak ott ül a hátsó kertben. irt valamit a blokkra.fehér ház elött puhán megállt. Fehér blúz. én vagyok a kerület új hivatalos pszichiátere.Igen.Nest beengedte a férfit.Dilis? .Mrs.dilis vagyok. . .gondolkozott pár pillanatig . hogy én . mintha a kormány rendelte volna ki erre a hétre. amikor felkeltem. . Már éppen a rendörségnek akartam telefonálni.Nem. ha ön azt mondja neki. csak azután válaszolt: . hogy ott nincs szikla? Mrs. Ma reggel. miközben feltette a következö kérdést: . A szoba egyik végében egy televizió volt. és szórakozottan kivett egy fonnyadt szem pattogatott kukoricát. Esetleg már tudja is.és fürgén az ajtóhoz ment.Igen. Nest belenyúlt egy nagy tálba. . Mrs. ö csak ott ültaz egyik széken.

és elhatározta. lenézett Hanstarkra. Végighúzott egy szálat a cipöje talpán. .-Én pedig ezt nem hagyom. Mrs. és elövett egy doboz gyufát. egy pillanatig rámeredt Hanstarkra. Megszivta a cigarettát. a parázs felizzott.Hire jött. Egy kissé jobbra forditotta a fejét.szólt utána Mrs.. Nest. hogy jöjjön be a házba. Mr.És miért örzi a szorost? Nest felállt. Az ajtóhoz ment és kinyitotta.Csak ült a kert közepén. Mr. maga idegen?! Hanstark látta.Jobb lenne.És ha igen? . . benne a dohánnyal. Mrs. . hogy az a koszos Dan.Megkérdezhetem. . Akkor telefonáltam önnek. Végül is a stratégia. . Kiment. és a fellobbanó lángot a cigaretta végéhez tartotta.Mr. igyekeztem rávenni. Azt mondta. hogy Nest nagyobb nála. . Hanstark elmosolyodott. A hátsó verandán Hanstark megtorpant.Ráütött egy képzeletbeli pisztolytáskára az oldalán. látta. Kimentem. Amikor megkérdeztem. és mindketten felálltak a székröl. bolond vagyok. és ismét a füre szegezte a szemét. Vékony füstcsik kigyózott belöle felfelé. figyelnie kell valakit. Nest.Miért örzi a szorost? . . Hanstark . Aztán megfordult.válaszolta a férfi. hogy az asszony az automata mosógép mellett áll. Hanstark. újra zsebre tette a dohányzacskót meg a papirt. tmentek az ebédlön és a konyhán.. bámult. Nest. be kellett vetnie a straté- . Hanstark gondolkozott egy percig. Odament hozzá.Mr. .Igen? . óvatosan rászórt egy kevés dohányt. Nest.Mit kérdezget itt engem. hol van most a férje? Az asszony bólintott. a piszkos marhatolvaj marhákat akar lopni tölem.Legyen óvatos. Ott volt. .. miröl beszél. azt mondta. Mrs. Egy gyors mozdulattal tökéletes rudacskává sodorta össze a papirt. aztán a gyufát elhajitotta. Hanstark megfordult. . . Benyúlt az ingzsebébe. És megmutatná nekem.kérdezte újra Hanstark. Nest ismét leguggolt a fübe. igy válaszolt: . . ha ön itt maradna. anélkül hogy rezzent volna. dohányzacskót és néhány cigarettapapirt vett elö. hogy még játszik egy ideig. . aztán az is elenyészett.Én csak a maga hogyléte felöl érdeklödtem.Az leszek. Nest. A stratégia. Hanstark firkált valamit a jegyzetfüzetébe. Nest vállat vont. . lesétált három betonlépcsön. Christopher Nest? A férfi felnézett. mit csinál itt? Nest.Mit csinált? .Örzöm a szorost. A kis láng még égett egy darabig a nedves füben. Egyik kezében tartva a papirt.amikor kinéztem az ablakon a hátsó kertbe. kérem. meglátta a sarkán guggoló férfit. aztán elaludt.Nagyon bölcs dolog volt.

akkor el kell ismernie. Némelyiknek csupán egy kis lökésre van szüksége.Ezt maga úgy fogja látni.Mr.Mit akar csinálni . hogy kiváltson egy láncreakciót. és igy terjed ez tovább . Egy pillanatig még hallani lehetett a sikolyát. Csupán elsétálok arrafelé.Akkor azt hinném. hogy senki sem sétálhat a levegöben. . A sziklák mögül egy lovas tünt fel. újra fejére tette a kalapját. átható pillantást vetett rá. . amig Nest odafordul hozzá.Bánom is én. könnyü dolga lesz. majd meglátja. .Rámutatott arra a pontra. ha megöli magát. . Tisztelettel levette a kalapját.Tegyen csak még egy lépést.Szegény pasas.aztán lenézett a völgy bejárata felé. Hanstark hüvös. Az atommagban mérhetetlen erök szunnyadnak. . Nem igaz? Nest mélyet szivott a cigarettájából. Nest. Nest. . . és a karjánál fogva megragadta a hivatalos pszichiátert.Tehát ha én szépen átsétálok a maga szorosa fölött. pajtás! Azt mondanám.Mr. ahol a sziklának feltehetöen lennie kellett. ha én azt mondom. Nest leeresztette a karját. .És ha bebizonyitanám magának? Nest egy kis szünet után válaszolt: .a füstöt az orrlyukán át eregette ki.Bizony. Még nem szeliditettük meg valamennyit. aztán elindult. hogy biztos bolondgombát evett.kiáltott Nest dühösen -. . amint eltünt a fü alatt. Nest talpra szökött. . hogy kiszabaduljon..Mr. meg akarja magát ölni?! Hanstark kiszabaditotta magát.Affenét. és lenézett az összezúzott testre.Látja.amelynek során egy szétpattant atom szétpattant egy másikat. és elövette a puskáját. . .mig csak óriási energiák nem keletkeznek. Mr. mintha a levegöben sétálnék. Nest. hogy én diliztem be. Három lépés után megállt. volt benne mersz. : Kálciumaktiválódás A tudás hatalom. Legfeljebb felbösziti a marhákat. Hanstark lassan elindult Nest "sziklája" felé. Hanstark úgy érezte. hogy nincs szoros.kiáltott fel Nest. az ugyebár köztudott dolog. Ilyen . . hogy itt nincs semmiféle szoros? .Aztán még hozzátette: .Mr. Herbert W. . Arcára meglepett kifejezés rajzolódott. . mielött rázuhant volna az alatta levö sziklákra. Nest.Én is úgy gondolom.giát. . mi a véleménye arról. . . Nest. Nest odasétált a szikla peremére. hogy van szikla! Hanstark lépett még egyet .egy nagyon hosszút. A hatalom felelösség. Franke. Nest nézte. én nem fogom megölni magam.Szegény kis pasas. Lenyúlt.Várt. és nevetni kezdett. nincs itt szikla. Még nem mindenki nött fel ehhez.Koszos Dan! ..

minden lehetöséget kihasznált. A kozmikus sugárzás elsö mezonzápora. ö egyetlen rúgással eltávolitotta.az agya azonban dolgozott. hogy a csontokban levö kálciummal további metastabilizálódási folyamat zajlott le. hatalmas ugrásokkal az ajtóhoz menekült. A többi emberrel nem törödött. A biztonsági szabályzatok értelmében a sérült a láncreakció veszélye . Sietösen. nem ismert sem szünetet.a kálciumatomok aktiválódásánál . föld alatti labor is a rendelkezésére állt.magányos óráiban azon töprengett. s belelapozott. A fülkéjét zárva tartották. akár egy veszett kutyát. Fütötte a szenvedély. azóta nemm hagyhatta el a föld alatti rendszert. mi történik vele vagy a többiekkel. Amikor az orvos az ágyához lépett. A második évben lazitott egy kissé az iramon. nyugtalanul. Egyre erösödött benne a gyülölet. A tudomány aszkétája lett. de fegyelmezetten ment át a laborok során. Egy falipolcon ott hevertek a szolgálati naplók. A harmadik évben összeroppant. és végigsétált a homályos folyosókon. Ilyenfajta bosszúra a világ ellen még senki nem készült. Egy olyan világ ellen. Mint valami lidérces láng villódzott benne az élet iránti sóvárgás. Aztán már nem bánja. és az intézet orvosa is csak ritkán vizsgálta meg. a televizió tranzisztorai szét voltak verve. akik rabul tartják.energiákkal jár-kel minden ember. A reaktorok. Gyülölte az egész emberiséget. A biztonsági bizottság döntése után az elsö évben csak dolgozott. a vég nélküli lapos lépcsöket járta. Piros ceruzával megjelölve rátalált a szerencsétlenség jegyzökönyvére: "A 376/62 C számú kisérletnél .Peter Woroscheff müszaki asszisztens az aktivátor magas frekvenciájú mezonmezejébe került. Még egyszer maga fölött akarta látni a végtelen égboltot. a fényt. A teste tétlenül hevert.a szelektor és a magrészecske-mikroszkóp is. Az azonnal végrehajtott rezonanciavizsgálat megállapitotta. amelyet nem gyözhetett le. kibillenti ingatag egyensúlyukból a protonokat és neutronokat. sem pihenést.amely eltalálja testének akár egyetlen kálciumatomját. a napsütést. Az egyesitett. s ezt az ö helyzetében el is várták töle. legendás szentjei ismerhettek. m életereje még nem hunyt ki. Mind gyakrabban azon kapta magát. Gyülölet a kollégáival szemben. Tudta. hogy oltalmazzák saját nyomorúságos életüket. Kezében tartotta a kulcsot. Ilyenkor felállt. Hosszú.aztán fekve maradt. Eljutott az irattárba. lehorgasztott fejjel. mindenkit. a hangszigetelt falak semmiféle zajt nem bocsátottak át.amelynek a tagjai közé ö már nem sorolhatta magát. amelyet talán a keresztények világi életröl lemondó.A három évvel ezelötti szerencsétlen nap óta rejtegette. a napok és éjek váltakozását. s a kálciumgazdag csont egy hidrogénbomba erejü robbanás fészkévé válik. az energiatranszformátor. ez azonban olyan akadály. hogy gondolatai elkalandoznak. s nem állnak összhangban céljaival. hogyan szökhetne meg a fogságból. Az atommag energiája felszabadul. Három napig egyfolytában tombolt. és energon tablettákkal kellett táplálni. Néhány egyensúlyából kibillent atomon kivül a csontja egyáltalán nem különbözött a többiekétöl. mint még soha. úgy dolgozott. A sorból leemelt egy kötetet. akik foglárai és elnyomói. amely megnyithatta elötte a felszinre vezetö utat. s a reteszt kivülröl rácsukta: a beszélökészülék nem müködött. most melyik szoba üres. aki élvezhette a levegöt. a folyamat átterjed a szomszédos atomokra.

és tökéletesen megsemmisitettük. Soha senki az együttérzés egyetlen jelét sem tanúsitotta. Hátrahökölt. Hanyagul félredobta a könyvet. A csata olyan gyorsan ért véget. Egyébként semmi sem történt. a betolakodók ellen fordultak. Huszonnégy órán belül a Föld fövárosában. Friss levegö csapta meg. hogy egyetlen lövésre sem maradt idö. Keze a kilincsen... s tompán csillogó üveggyapothoz tette hasonlatossá. A szél hajfürtjeit cibálta..most már a Naprendszer egyedül lakható két bolygója . Albuquerque-ben aláirták a MarsFöld-békeszerzödést. Néhány aggodalmas másodperc. Peter Woroscheff a falhoz támaszkodott. Fredric : A bosszúálló flotta A világür feketeségéböl. és kezét az arcára tapasztotta. mialatt a támadók a Naprendszerbe értek. Mintha életében most hallott volna elöször harangzúgást. Fegyvereik erejétöl lángra lobbant és szétfoszlott a hirtelen halálra itélt bolygó egész légköre. Felszakitotta az ajtót. A Vénusz lerohanásának pillanatában a Föld és a Mars flottái harcra készen a Hold közelében manövereztek.Felülröl gyenge fény szürödött le. A támadók ezután a Naprendszer következö bolygója. Érintették a Vénuszt . Egy közeli bazaltnyiladékból robbanás dübörgött elö.Elsöprö számszerü fölényben voltunk.és a két világ . és kitámolygott. De itt más volt a helyzet. eredménye pedig annyira gyors és pusztitó. amelyet ólomlemez véd. akik másfélszer annyian voltak. s velük a Vénusz teljes flórája és faunája. A kulcsot behelyezte a kontrollnyilásba.. Már .miatt nem hagyhatja el a kozmikus sugárzástól védett laboratórium területét." Megvetö mosoly suhant át az arcán.de készen állt. természetesen nem az alatt a néhány perc alatt készült fel. gyorsabban. földi telepesek. Térde egyre erösebben remegett.az utolsó pillanatok a katasztrófa elött? Még egyetlen kurta folyosó. A Föld készen állt. A télutó hidegen kéklö napsütése szétterült a mesterséges köd gomolyagain. flottává egyesültek. Az utolsó lépcsöfokok. elképzelhetetlen távolságból jöttek. Aztán a könnyü acéllemezek zajtalanul szétnyiltak.örök szövetséget kötött minden idegen agresszió ellen. 2820-ban háborús helyzet alakult ki a Mars telepeseivel. mint még soha a történelemben. A harmadik alsó emeleten mágneses ajtó zárta el az útját. mivel akkor. Pillanatok alatt elpusztult a bolygón két és fél millió ember. a támadás annyira váratlan és meglepö. A völgyben harang szólt.és felrobbantották. és e szilárd és tartós béke alapjaként elismerték a Mars függetlenségét. Gondolatban filmként pergett le elötte a legutóbbi három év. mint a Föld lakói. mint bármikor. A Mars és a Föld ürhajói. és elindult a lépcsön felfelé. Most öbenne sem maradt részvét. Brown. a Föld ellen fordultak. igy a támadó ürhajókat felrobbantottuk a világürben. Ott a szabadba vezetö ajtó. A Vénusz felkészületlen és örizetlen volt. és megütköztek velük a Föld és a Vénusz között. Teli tüdövel szivta be a levegöt. és függetlenségükért küzdöttek.

amelynek meg kellett keresnie és szét kellett rombolnia az idegenek bázisát. hogy mi történik. térben elöre és idöben visszafelé utazva. hogy az utazás kitesz másik tizet. amint a Föld-Mars flotta hatósugarába ért. Hihetetlen távolságból érkeztek! Korábban ez a távolság leküzdhetetlen volt számunkra. Alkalmazására nem került sor. Tiz évig tartott a munka. nem lehetett volna belöle a bosszúállásra küldött flotta admirálisa.hiszen paradoxonnak látszik -. mivel a fénysebességre való felgyorsuláshoz is hatalmas távolságok szükségesek. hogy flottája egy másikkal találkozik.a mi idönk szerint . Az efféle spekuláció azonban teljesen haszontalan. Akár keresztben vesszük. és hogy mindkét flotta legénységéböl szolgáltak késöbb a bosszúálló flottában. amelyben élünk. Megsemmisitette az elsö útjába esö bolygót.készültek is a tervek egy bosszúálló flotta felállitására. a hires történész és matematikus. mielött másik flottát küldhetnének ellenünk. de hihetetlenül hatékony fegyverekkel rendelkezett.hogy felépitse a C-plusz meghajtással müködö flottát. hiszen valójában már megsemmisitette.irta Spencer -. mikor a következö felé fordult. de aztán. vagyis a 186. s úgy számitották. "Tudjuk . ha Barlo admirális az út végén felismeri a Vénuszt. hogy körülbelül milyen messziröl jöttek. és kiszámitható. Csak egy évszázaddal késöbb deritett sorsára fényt Jon Spencer 4. Nem ismerjük viszont annak a világegyetemnek dimenzióit. de közben feltalálták a C-plusz meghajtást. Tiz év alatt. és korábban is tudtuk.334 a 186." . amikor a Föld és a Mars ürhajói egyesültek.admirálisának fel kellett volna ismernie az igazságot. A flotta egyenes vonalban megkerülte a világegyetemet. nem volt lehetösége mást tenni. és tüzszüneti parancsot kellett volna adnia.a Vénusz megmentésére már nem volt idö -. és tiz évvel korábban visszatért kiindulási pontjára. fel kellett volna ismernie. hogy megsemmisitsék az idegen betolakodót.a flotta megtette ezt a távolságot.amely lehetövé tette a fény sebességénél sokszorta gyorsabb ürhajók épitését.a világegyetem mérete C a C-ediken mérföld. Ennélfogva . visszamegy az idöben. továbbá a Föld körül néhány ezer mérföldre keringö örjáratok regisztrálták az idegenek érkezését . és különben is a C-plusz meghajtás használhatatlan volt a Naprendszeren belül. hogy csak deduktiv értelmezéssel.és adataikat leolvasva megállapitható volt az idegenek útiránya. hogy a bosszúálló flottát ugyanaz a Barlo admirális vezette. Számra nem volt nagy. a Föld és a Mars egyesitette erejét és technikáját. A múltat nem lehet megváltoztatni. Többé soha nem hallottak róla. De a bosszúálló flotta esetéböl következtethetünk rájuk. Érdekes volna eltöprengeni azon. Most azonban igen határozott cél adódott. akár körben. hisz a kettö ugyanaz. Igazán elképesztö felfogni . és vele az idegenek szülöbolygóját megsemmisitse. és idejében leállitja megsemmisitését. igaz.334-ediken mérföldet.a bosszúálló flotta elérte célját még indulása elött. A Föld müszerei. útnak inditsa. mert a Föld-Mars háború lekötötte mindkét bolygó energiáit. aki a földiek parancsnoka volt a Föld-Mars konfliktus idejében. A bosszúálló flotta 2830-ban elhagyta Marsportot. hogy amennyiben egy tárgy a fény sebességével halad. és ha nem tette volna meg.

Aldous Worp sorozatos felfedezö utakra vállalkozott a városi szeméttelepen. Minthogy szellemi képességét az iskolai tanulmányok legelemibb formája is láthatólag messze meghaladta. amely Worpék ingatlanának háta mögött terült el. 4. Az ifjú Worp azzal töltötte gyermekkorát.vagy .hogy e tevékenység esztétikai velejáróit nem vették figyelembe. Senki sem hallotta.megmaradt a Worp-ingatlan határain belül.az elégtelen adatok következtében ez az idötartam-megjelölés is sajnálatosan hozzávetöleges . mozgásigénye szélsöségesen csökevényes. kél-e? Miller. Még alig néhány ilyen felfedezö utat tett meg. Kis hiján egy esztendeig . Feltehetö. mint az étkezés és alvás.az idöpont sajnos csak hozzávetöleges-. amelyben Aldous szakadatlan élvezetet és kielégülést lelt. . hogy a szputnyik A Syrtisen nem terem. mikor egy délután nagy fogaskereket vonszolva tért vissza otthonába. hogy mig testi megjelenését tekintve teljesen normálisnak mutatkozott. Vas-föld árnyában ó. Proxima nyugszik. hitelesnek elfogadható adatok arra vallanak.ha valamely külsö inger hatása alatt megmagyarázhatatlan érdeklödés támadt benne valami különös formájú kavics. mely hangzását tekintve a "Hhiii!" kifejezéshez áll legközelebb. szülei örömmel fogadták e tevékenységét. Ezzel kezdetét vette azon tevékenysége. játszótársai és családjának tagjai reménytelenül hülyének tartották. Hát a csillagok? 3. 2.Anderson. Majd éppoly váratlanul. Vajon a mi napunk éppen nyugszik-e. A gyermek azonban váratlanul levetközte szokásos tétlenségét. Karen 1. Az emlitett fogaskereket hoszszas töprengés után egy használaton kivül álló tyúkólba rejtette el. 5. friss uborka! figyelem.ritkábban . Annyit magunk is megállapitottunk. hogy mást is kiejtett volna. fülsértö egytagú szót. hogy Aldous nyugodt gyermek volt. ha étkezéshez szólitották. Leon : A Worp-reakcióra vonatkozó hiteles adalékok A gyermek Aldous Worpre vonatkozó legkorábbi. bot vagy saját ujja iránt. Hangja nincs : Hat haiku Fény-tarka felhök úsznak sugaras égen. s ezt is csak akkor. Ha épp nem foglalta le oly alapvetö testi szükségletek kielégitése. amely egyhuzamban majdnem húsz esztendeig tartott. ifjúkorát. Aldous Worp fölhagyott ezzel az önként magára vállalt feladattal. A Vénusz rémes tengerére ki merne sirályt képzelni? 6. Fehér pára-csik rajzolódik az égre némán. mint egyetlen. a szomszédok. hogy a legkülönbözöbb nagy és kicsiny fémtárgyak ezreit szállitotta át a szeméttelepröl a tyúkólba. hogy elérte hatodik életévét . majd férfikorának tavaszát. napfényben köt ki Nagyon kivánom. mint ahogy elkezdte.Röviddel azután.

és dr. mester. az elsö tárgyat. Az "ellenörzött" körülmények közt végbemenö Worp-reakcióról a jelenlevö Herbert R. Megfigyelésünk szerint Aldous Worp pontban 10 óra 46 perckor fölemelt egy rendkivül öreg és módfelett rozsdás fogaskereket.. Aldous Worp a rudat könnyedén megrántotta.az mind pontosan belepászolt valami más ilyen (.) kölyök valahogy összepászitotta egy másik ilyen (. Ott percekre eltünt a képzett megfigyelök szeme elöl (dr. hogy az a (.: 5 perc 02 másodperc). A fent nevezett alkotmányra vonatkozólag idösb Worp az alábbi közlést tette: "Nekem az szúrt szemet. hogy vöröses fény sugárzik a masinéria alól. aki szét tudta volna szedni. az egyszerüen mesébe illö. Nagy vonalakban ennyi az.. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem. Elöször susogó..) Nincs az az ember. vagy egy (. Worp igy nyilatkozott: "Egy frászt használt!" L. lehajolt. hosszabb kiegészitést füzte hozzá válaszként: Ez a sok (. az Atomenergia Bizottság munkatársa készitett tudományos pontosságú jelentést. E hang észrevehetöen erösödött. Ezt követöleg az egész ócskavas tákolmány mintegy három méter magasra fölemelkedett a levegöbe. föltehetöleg egy vaságy lábrészéröl származó. érti.) izé mind úgy állt a másikban.Majd odalépett a jelenség oldalához.) vacakot elöszedett. ha nem idézi szó szerint Aldous Worp édesapja. majd mintegy tizenöt másodperc múltán észrevettük. nem egészen hatéves korában kimentett. S. Az ifjú Aldous szemmel láthatólag vidáman körültáncolta. Philip H. lemászott..) ócska ágyrugó volt-e.. Armstrong hadmérnök örnagy és dr. S. és (. s azokat összeilleszti. hogy ahány ilyen (. sárgaréz golyó állt ki belöle. Eustace Cross.. Lambert Simnel Worp bizonyos megállapitásait.. Mindegy. hogy azok nem estek szét? (Dr.) hát nem ott maradt?" Aldous Worp szerszámhasználatára vonatkozólag L. elforditott egy rozsdás kávédará- . hogy megitélésem szerint a Worp-reakcióról készitett semmiféle beszámoló nem tarthat igényt a teljességre..az elöadottakhoz az alábbi. és elmerülten bámulta alkotását.amelyet a szeméttelepröl annak idején.lassan és látszólag tervszerütlenül kerülgette az ócskavasrakást. Worp a szerelvény közvetlen közelébe lépett. amit a teljében kibontakozó kisérlet hátteréröl megállapitani módunkban állt. Az alkotmány szemmel láthatólag kifogástalanul szilárd volt. Armstrong örgy.Hhiii! . vizesés morajához hasonlatos hangot hallottunk. Ezután Aldous fölbukkant. azt mondta: . kezében a fogaskerékkel. Cross közös jelentését: Miután percekig bámulta révülten a keze munkáját. de ezzel a legcsekélyebb mértékben sem zavarta meg az egész egyensúlyát. nincs... s eközben háromszor.és ott maradt mozdulatlanul.hogy Aldous Worp bizonyos meghatározott tárgyakat kiválaszt az ócskavashalomból.. mint Katiban a (. Cross: 4 perc 59 másodperc.. Egy reggel édesapja (amint ezt utólag közölte velünk) azt a megfigyelést tette..) vacakba.. amelyet az alábbiakban ismertetünk. ott megpihent. kivehetöen.. Egy percnyi habozás után. Idézzük Armstrong örgy.. Palmer) .. hogy egy-egy újabb "alkatrészt" épitsen bele.) habverö....És hogy az istennyilába tudta úgy összeilleszteni a különbözö darabokat. fölkapaszkodott az ócskavas épitmény tetejére.) ócskasággal. ez a (. hisz az ifjú Aldous gyakorta bemászott az ócskavas-labirintusba. ahol egy vasrúd és a rúd végére ráerösitve. Worp kérdésünkre .majd leereszkedett a mélyébe. Ami ezután történt.

mire a gépezet lassan a földre ereszkedett. s ilyenkor azt mondja nagyon halkan: . Aldous Worp ugyanis. Worp ismételt dorgálása. a különféle felsöfokú szakoktatási intézmények stb. a sajtó. S. Idö egyenlö mezö. Gépet csináltam. Idömezönknek manipulálásához használható. s jelenleg családi otthona hátsó udvarán egy ládán üldögél. A készülék müködtetésében azonban örömét lelte. és ég a vágytól. Ezután elszánt tekintettel fölmászott a tetejére. nem adott választ a gyakorta elhangzó hivatalos kérdésekre. A sajtó eröteljes sürgetésének nem állt módunkban tovább ellenállni. lakmuszfestéssel etc. Weisendonk-módszerrel. leereszkedett a mélyébe. Megjegyzendö. a vele folytatott beszélgetés fentebb idézett részletei azonban elárulják. mivelhogy a fiatalember nem tanult meg beszélni. a városi szeméttelepre.lókart. némán semmibe véve a tudomány és haderö képviselöinek szinte hisztérikus könyörgését. nekilátott a készülék szétszerelésének. módszeresen. Worp.egyszer igy szólt lányának. hogy ö is mily kevéssé tudott rávilágitani a probléma lényegére. A Worp-reakciót elöidézö készülék alkatelemei mostanra már szétszóródtak. s nagy gonddal visszatette az ócskavasrakáson elfoglalt korábbi helyére.Kulcsegyenletet találtam . Gépemmel fordithatjuk elöre és . az Atomenergia Ügynökség. jóllehet bárdolatlan. Fredric : Vége Jones professzor évekig foglalkozott idöelmélettel. Ime. Szeme olykor. . sorra valamennyi alkatrészét eltávolitotta. L. s kezében az ösrégi fogaskerékkel tért vissza. de komoly és öszinte férfiú. az összeszerelés forditott sorrendjében. s igy a második nap délutánján a tévé is kivonult a helyszinre. Aldous Worppel azonban nem voltak képesek kommunikációt létesiteni. a készülék teljes szétszerelését és az alkatelemeknek a tyúkólat is elboritó fölhalozását követöleg fáradságos feladatra vállalkozott: az alkatelemeket egyenként visszaállitotta eredeti helyükre.Hhiii! Brown. végzett legkimeritöbb vizsgálatok sem árultak el semmit. majd találmányát leszállitotta a földre. képviselöi. S. nagy ritkán fölcsillan. Ez természetesen nagy izgalmat keltett. L. A Geiger-számlálóval. mint egy nagy halom ócskavas. hogy az ifjú Worp is láthatólag nehezményezte a kutatómunkát.hogy hazája szolgálatára legyen. s derüsen bámulja a városi szeméttelepet. egyenként visszavitte a tyúkólba. Aldous Worp egy darabig figyelte öket. Miután ezzel végzett. a legfigyelmesebb és legaprólékosabb elemzés is dr. Csapatostul jöttek a fegyveres erök. miszerint: ez az egész izé itt nem más. Nem jártak számba vehetö eredménnyel azok az eröfeszitések sem. Palmer azon munkahipotézisét látszott alátámasztani. amelyek a szerkezet belsejének földeritésére irányultak. s a "reakciót" többször is bemutatta nézöinek. Aldous Worpöt érintetlenül hagyta édesapja. Ezt gondosan elhelyezte korábbi helyén a tyúkólban. elektronikus mérömüszerekkel.

a hatdimenziós hiperbola világtérbe. tömeg és erö tart egyensúlyban. VÉGE Franke. nem hasonlitott örá. s ezekben egyesül a fizika és a geometria. és átkarolta támadóját úgy. . Ime. A negatronzuhatagok szilárd sikban keringtek. Már régen magába olvasztott minden anyagot. Rejtélyesnek találta. Beszélt. . és átalakitotta nulla értékü struktúrájának a mintájára. Ilyenekkel soha nem jött létre békés összeolvadás. és átlendült a paratérbe. Elnyújtott üreges ellipszoidként körülfogta ellenfelét. jövöbe és múltba. hogy vele fedezte magát. Megyünk visszafelé most. Idömezönk megfordul idömezönk. söt sima egyesülés sem.Találtam kulcsegyenletet. A paratérnek ebben a szektorában még metastabil anyagok gomolyagai súrlódtak.Lányának szólt igy egyszer: .Indul. hogy valami közelebbit megtudjon az idegen rendjéröl és állapotáról. Most visszafelé megyünk. mivel alacsonyrendü rezgéseket észlelt.folytatta és nyomott gombot közben.mint egy lánc két tagja. amelyeket anyag és energia. Közben gombot nyomott és folytatta: .Ö kikerült egy szomszédos paraleltérbe. Ö felületi rétegként boritotta be ellenfelét. Messzire nyúló cikloida formájában siklott le.hátra. de sietve vissza is húzta öket. : A zöld üstökös A legmesszibb messzeségek idöben és térben . Saját tere semmiféle zavarral nem fenyegette. Elöször egy gömbszimmetrikus részbe transzformálta magát a végtelen távoli pont felé csökkenö sugárzással. az atomhéjak telitett keringésárama és egyáltalán minden eröhatás megváltoztatta a formáját.Múltba és jövöbe.. Súlytalan diffúz gyürüként lebegett nyolcdimenziós kontinuuma centrumában. hátra és elöre fordithatjuk gépemmel. Idöelmélettel foglalkozott évekig professzor Jones. .milyenek is? Egy bizonyos: semmi emberi nincs bennük.Indul. struktúrák. elég erös mezöt hoztak létre.ahonnan a rezgések érkeztek. Minden elektromos jelenség. és lassan forgott saját szimmetriatengelye körül. bár az kisiklott a paratérbe. Igy kényszeritette döntésre. felvette ellenfele alakját. Mezö egyenlö idö. Herbert W. ám az egy sikerült inverz transzformációval magát a támadót zárta be. hogy az olyan struktúra. hogy adott idöpontban ezeket is magába olvasztja. s úgy vonult vissza. hogy jelezzék a paratérségek görbületének a változásait. A tér egyik szögletében magasrendüen szervezett struktúrát fedezett fel. Használható manipulálásához idömezönknek. hogy összekapcsolódtak. Aztán összezsugorodott. De a zavaró impulzus nem tölük érkezett. Csináltam gépet. Tudta. Talán részecskékböl állnak. a formája rotációs cisszoid volt. Az impulzusok váratlanul erösek voltak. Beszélt. hogy a koordinátákat meghatározza. kiváncsi lett az eredetére.Kibocsátotta az akceptorait. Elhatározta.

valamint az észak-afrikai köépitményeknek. illetve inkák elötti kultúrák idején). Baity asszony pedig a régi szövegek. melyek régóta spirálban rendezödtek el. faragott tömbök (megalitok) csillagászati rendeltetésére vagy elrendezésére vonatkozó vizsgálatokat 1968-ban E. s belevetette magát egy olyan térbe. "rekonstruálja az egykori életmódot. nyugatés dél-európai. a megalitoknak tanulmányozása.és etnoasztronómia együttes feladata. ábrázolások és néprajzi adatok csillagászati vonatkozásának kutatását etnoasztronómiának nevezte el (1973).együttmüködéseként kialakult új kutatási ág. Ezáltal az ö átméröje csaknem egynegyedével megnövekedett. mint egy hatalmas fénylö csepp. m a viszonylag részletesebben ismert egyiptomi. amely eddig még nem került az útjába. Kiterjeszkedett. hogy bevilágitson az emberiség ösi múltjába.majd a közép.olyan testek halmazára. illetve az itt-ott még ma is fellelhetö elmaradott népek csillagászati-vallási szokásainak kutatása mintegy két évszázados múltra tekinthet vissza. Ezek nyomán alakult ki az archeoasztronómia kutatási köre. Hawkins az asztroarcheológia megnevezést használta ugyanerre a tárgykörre. amely az energia és a tömeg között ide-oda ingadozott. . Hasonló. köépitmények. mig G. Érdekelte ellenfelének a pályája. A régebbi müvek azonban aránylag kevés figyelmet forditottak a társadalmi és gazdasági összefüggésekre. az idöszámitásunk szerinti elsö évezred kezdetén (a maja. Az archeo. hogy megállapitsa az emissziós centrumot. csillagászati technikát és szertartásokat" (Baity). a legközelebbi anyaggomolyagra suhant . Lajos : Ösi csillagok alatt Szakmai kézikönyvekben vagy értelmezö szótárakban hiába is keresnénk az archeoasztronómia és az etnoasztronómia kifejezéseket. néhány évszázad múltán pedig Kinában is aránylag magas fokú csillagászati ismeretanyag bukkan fel szinte elözmények nélkül. További meglepetést okozott századunk közepétöl kezdve az angliai. söt voltaképpen nem is szabad ilyen határvonalat keresni. mezopotámiai (babilon-asszir) és kinai ókori . néprajz. S. úgy látszott. MacKie nevezte el archeoasztronómiának. Kvantumról kvantumra felmorzsolta és negatronikus egyediséggé változtatta.évezred elején Egyiptomban és Mezopotámiában. W.és dél-amerikai . egy negyedik dimenzióba szoritva és bezárva. Az ösi alkotások. és maga mögött zöld csikot húzva. le kellett csillapitania.amely magas fokú entrópia állapotába juttatja az anyagot. csillagászat . Megtalálta a keresztezö koordinátákat. E két kutatási terület nem választható el éles határral.régészet.hogy az idöszámitásunk elötti III. és utolérte a távolodó régi impulzusokat.feltárások is eléggé különös eredményre vezettek. Ugyancsak hiányosak voltak a kultúrnépek kezdeti ismereteire vonatkozó adatok. robbanásszerü kibontakozás tapasztalható az amerikai kontinensen. Az amerikai Elizabeth Ch. Nem türhette ezt az állapotot. Mindkettö a legújabb idök szülötte. Bartha. Háromdimenziós formát vett fel. Háromdimenziós kontinuum volt ez. s tele volt kezdetleges anyaggal. A történelem legrégebbi idöszakának. a különféle tudományterületek . A szubsztanciát. nem birkózik meg az ö nulla stabilitású felépitésével. s a negatronrend csodálatos arányosságába kapcsolnia.

A kör közepén álló megfigyelö. Ösi szentélynek.csillagászati alapon vitatták a fogyatkozások 56 éves (az Aubrey-gödrök számának megfelelö) szakaszossá- .Több kutató. királyi (törzsföi) temetkezöhelynek vélték. oldal).) idején.). Aubrey-féle gödrök. amelyeknek a központjában az angliai nevezetes kökör. Több mint 400 megalitikus emlék felmérése alapján arra az eredményre jutott. Szerkezete meglehetösen bonyolult. újabban Alexander Thom. Az egyes jellegzetes oszlopok iránya megadta a téli és nyári telihold felkelésének. 1973. Ezen belül. ez a bekövetkezö nap. bebizonyitotta a dolmenek és menhirek egy részét csillagászati rendeltetését. az ismert angol csillagász . Tanulmánya egyúttal kitünö cáfolata az "elözmény nélküli tudás" gondolatának. Mindkét feltevést indokolta. hogy az évezredek alatt bekövetkezö talajmozgás. Nagy pontosságú iránymérésük tehát eleve irreális. A Stonehenge tehát ösi csillagvizsgálóként szolgálhatott az évszakok megállapitására. A Stonehenge rendeltetése sokáig rejtélyes volt. és elsösorban holdmegfigyelö "állomás" volt. az oxfordi egyetem tanára végzett terjedelmes kutatómunkát a Stonehenge és más kökörök csillagászati vonatkozásának meghatározására. Az amerikai G. Legnevezetesebbek a köoszlopokból felépitett ún. hogy a különbözö kökörök. amelyen belül még nagyobb tömbökböl egy belsö övezet helyezkedik el. Skandináviától Franciaországon és az Ibér-félszigeten át Marokkóig és Algériáig húzódik a megalitok övezete.kromlechek. 130 kilométerre). Hoyle."egy újkökori számitógép". a Stonehenge áll. körben foglalnak helyet az ún. 56 esztendös fogyatkozási szakaszosságra utal. nem utolsó sorban pedig hatalmas saját súlyuk miatt a kötömbök helyzete. A megalitok gyakran imponáló méretü kötömbjeit a késö kökor (neolitikum) emberei alkották. heves vitát váltottak ki. megállapithatja a felkelö Nap irányát a tavaszi és öszi napéjegyenlöség (március 21.S. vagy legalábbis ilyen vonatkozását. és szeptember 23.vagy holdfogyatkozásra figyelmeztet. dölése az eredeti állapothoz képest jelentösen megváltozhatott.és mások . amelyröl a már emlitett Baity asszony közölt átfogó és tárgyilagos ismertetést (Current Anthropology. Maga a Stonehenge . közel hat méter magas köoszlop alkotta a 30 méter átméröjü külsö kökört. részben egymástól függetlenül. korának neves csillagásza. de feltünnek Sziriában és Indiában is. a kökörök. F.véli Atkinson . mintegy 98 méter átmérövel. A századforduló körül azonban Sir Normann Lockyer. valamint a nyári napforduló (június 21. Mindenekelött sokan kifejtették azt a véleményt. október. hogy a kromlech területén . és számitógépes elemzései alapján kijelentette.emberi csontokat találtak. egyes jellegzetes köoszlopok felé tekintve. A gyürü belsejében egykor 30 darab. felhivta a figyelmet a Stonehenge csillagászati vonatkozásaira. Ezek a kutatások. Amikor például a téli napfordulóhoz legközelebb esö telihold a Heel-kö nevü oszlop felett kel fel. továbbá a hold.és a napfogyatkozások ismétlödését. kb.) és a téli napforduló (december 21. közöttük is elökelö helyet foglal el a Stonehenge (Londontól délnyugatra. mégpedig áldozati szertartásra utaló jelleggel. 383-449. de legföként a Stonehenge sokkal bonyolultabb szerkezetü. hogy az Aubrey-gödrök száma egy eddig ismeretlen. Atkinson következtetései heves és indokolt kritikát váltottak ki. Atkinson még tovább ment. Egy külsö földsánc és árokgyürü övezi. illetve lenyugvásának pontját.többek között az Aubrey-gödrökben is .

de ilyen célból is használhatták.e.a napisten! A Plejádok. A megalitikus yard egyöntetüen kimutatható mind a brit. Alexander és Archibald S. Itt szó esik Apollón kör alakú templomáról (Stonehenge?). és helyzeténél fogva kilátópontnak vélhetö. hogy a Stonehenge bonyolult szerkezetével.e. A központból tekintve egyes oszlopok valóban kijelölik a Nap és a Hold felkeltének. . hogy az istenség 19 évenként látogat el templomába. és feltehetöen még 40 kisebb egységre oszthatták. A Hold és a Nap felkeltének. Charriére következtetése. Ugyanakkor sem Hoyle. sokoldalú csillagászati felhasználhatóságával egyedülálló. Apollón . Feltünö például a Quiberoni-öböl környékének menhir csoportja. Charriére megemliti Diodorustörténetiró i. a legbelsö kösorozathoz tartozó "kék kö" (vagy lazúrkö) és a kivül elhelyezkedö négy "állókö" helyzetével kapcsolatban. Charriére és mások számos más.61 esztendönként) a Hold égi pályája a csillagokhoz viszonyitva nagyjából ugyanazt a helyzetet foglalja el. hogy ezek méretezésénél egy egységes mértékrendszert.5 MY volt. hanem a Bika konstelláció egyik része. Baity úgy véli. a nagyobb alapegység a bretonföldi kösoroknál is jelentkezik. Meton-ciklus.és holdmegfigyelö jellegét nem lehet tagadni. továbbá szélsöséges irányait (amikor a kelet-nyugati iránytól legjobban eltér észak vagy dél felé).829 méter volt. A Stonehenge nemcsak csillagászati észlelésre alkalmas. Ez a ma már ledölt köoszlop 340 tonna súlyú. Meglepö következtetésre jutott Thom csoportja a kötömbök méreteinek elemzéséböl. hogy az ellentmondások és félreértések oka: "a régészek és a csillagászok nem egy nyelvet beszélnek". Ha például az egyik esztendöben a holdtölte egybeesett a tavaszi napéjegyenlöséggel. Ennek hossza 0. franciaországi. Felismerhetö még egy nagyobb hosszmérték is. illetve lenyugtának közepes. a megalitikus yardot (MY) használták. Ezzel kapcsolatban figyelmet érdemel a francia G. Ezek közül öt irány valóban további menhirek helyét jelöli ki. amelyet Mezopotámiában az i. hogy a Stonehenge nap. felállitva 20 méter magas volt. G. Ez az ún. (Nem önálló csillagkép.amelynek központja láthatóan a briséi "Nagy Menhir" (az "Er Grah"). egy igen jellegzetes. mind a skóciai köépitményeknél. akkor ez 19 év múlva következik be ismét. Hoyle szerint a Stonehenge épitöi sikeresen oldották meg az ókori csillagászok egyik nagy problémáját. úgy vélik. A 19-es periódus azonban a naptárban is felbukkan: ilyen idöszakonként jut egyazon holdfázis (pl. közismertebb magyar kifejezéssel a Fiastyúk. Ezekböl utalást elemez ki egy 19 évenként ismétlödö idöszakra. Temetkezési és vallásos-kultikus jellegét viszont az ott talált csontmaradványok is igazolják. I. 6-7 csillagból álló kis csillagcsoport. 50 körüli feljegyzését a brit szigetekröl. sem mások nem kételkednek abban. Thom. illetve breton kromlechröl kimutatták azok kapcsolatát az évszakok meghatározásával.valamint arról is. Másrészt 19 évenként (pontosan 18. Nem hagyható figyelmen kivül azonban a többi megalitikus alkotás sem. az egymással összemérhetetlen holdévek és a napév egyeztetését. illetve lenyugtának figyelembevételével nyolc föirányt lehetett e pontból meghúzni.) úgy látszik. hogy saját lantkiséretével énekeljen a tavaszi napéjegyenlöség idején felkelö Plejádoknak. amelynek értéke 2.évezred elején ismertek fel. újhold vagy holdtölte) az évnek ugyanarra a napjára. hogy a Stonehenge valóban "naptár-obszervatórium" is lehetett.gát. britanniai. Kétségtelen.

A megfigyelés pontosságára mutat rendkivüli bonyolultsága és egyezése a mai csillagászati észlelésekkel.és déleurópai társadalmát. A kezdeti idöszak . A négyzet alakú Carnac kromlech (Anglia) és a Stonehenge négy állóköve is olyan négyzetet jelöl ki. ibériai.C. Ezek a vadászó és pásztorkodó törzsek az i. A brit és skóciai egységes mérték és az igen egységes tervezés egy központositott (papi?) irányitó tevékenységet feltételez. Ez utóbbiak tehát egykorúak a krétamükénéi kultúrával. (A carnaci könégyzet oldalai 30 és 40. .és megszenesedett csontmaradványok segitségével a radioaktiv szén a korábbi becsléseknél jelentösen magasabb kort mutat. Erre a kérdésre megint az archeo. A 3-4-5 oldalarányú háromszög azonban jól alkalmazható pontos derékszög szerkesztésére . Mindez igen magas fokú ismeretröl tanúskodik. amely akkor is bámulatra méltó marad. Dél. Az E-VII.és Közép-Amerika igen fejlett naptisztelete és az ezzel kapcsolatos csillagászati megfigyelések pontos kivitelezése eléggé ismert.e. azaz két pithagoraszi háromszögre osztható. és egy évezreddel megelözik Homérosz trójai háborúját. amelynek rövidebb oldala 3. 3400-3100 közé. ha a megalitok korára gondolunk. hosszabb oldala 4. Durrington-fal épitésének kezdetét i. 3000 körüli idöre teszi. A Stonehenge területén talált fa. 2100-1600 között történhetett. A baszk.e. Müller a közép-európai ösi emlékeknél is kimutatta ezt az irányitottságot. Fekete-tenger melletti és indiai megalitoknál általában kimutatható a felkelö Nap felé irányitott felállitás.4 és 5 hosszúságegységüek. még kevésbé a Pithagorasz-tétel felismerése. lapos tetejü piramison álló pap-csillagász egy-egy távolabb fekvö. az Aubreygödrök kora i. Ez a tény különösen akkor figyelemre méltó. az Arminghall menhir korát i.e.) A fenti adatok alapján MacKie az ún.e. Maga a napkultusz szerte a világon elterjedt. épitményeknél -. nyomai mindenütt kimutathatók. E derékszögü háromszögek oldalhosszúságai rendre 3. Igen érdekes például a guatemalai Uaxactun romváros E jelzésü épületcsoportja.e. illetve a tavaszi és öszi napéjegyenlöség idején.e. Renfrew helyesbitett radiokarbon kormeghatározása szerint . 2930-2550 közé esik.pl. Mind a soktonnás kötömegek kitermelése.i. A Stonehenge tökéletes szerkezete. IV-III. jól meghatározott épület irányában látta a felkelö Napot a nyári és téli napforduló. Róma városának kialakulása elött.Feltünö egy másik összefüggés is: a pithagoraszi háromszög. (Tehát ezer évvel a késöbbi római birodalom magvának. Ebböl még természetesen nem állitható a tudatos mértani megfontolás. ismét csak elötérbe hozhatja az "elözmény nélküli ismeret" problémáját. Az épitkezés három periódusban történt.az ókori Egyiptomban valóban használták is e módszert szögkitüzésre.megnyugtató választ. A Skandináviától Észak-Afrikáig húzódó megalitvonulat a társadalom aránylag magas fejlettségéröl tanúskodik. ha lemondunk a túlzott és fantasztikus következtetésekröl.2500-1900 közé tehetö. átlója pedig 5 hosszúságegység. megmunkálása és felállitása. ezred körül közel sem voltak olyan elmaradottak a Földközitenger melletti népekhez viszonyitva. átlója 50 MY). mind pedig a tudományos és technikai ismeretek szintje a késö kökori társadalom számottevö munkamegosztásáról árulkodik.és etnoasztronómia adhat -és ad is. Mindez új szinben tünteti fel a késöi kökorszak nyugat. újabban a német R. mint azt régebben vélték. A középsö és befejezö épitkezés i.

amely a napfordulók meghatározására alkalmas.185 nap.az életadó Nap már tisztelet tárgya volt. azaz valamiféle észlelésen alapuló holdnaptárul szolgáltak. amikor a Nap kb. az újkökorban pedig . Ezzel a fontos idöponttal kap- . E.az egyébként eléggé megbizhatatlan itélöképességü . hogy ezeken már feljegyezték a Hold fényváltozását. az északi félgömbön a nyári félév . mig a téli félesztendö öt nappal rövidebb.évezredben már észrevették.i. (Nyáron a Nap északkeleten kel fel. sziklák helyzetéhez viszonyitva. hogy ismerték a Föld ellipszis pályáját. Ezek a leletek arra utalnak. mig télen délkeleten emelkedik a látóhatár fölé. hogy az átmeneti kökorban már ismert volt a Nap járásának kapcsolata az évszakokkal. I. X-IX. Természetesen arra nem is gondolhatunk. hogy a Cseh-morva-medence újkökori településnyomainál kimutatható az égtáj szerinti irányitottság. Marschak szerint észrevette az évszakok és a felkelö. az átmeneti kökor (mezolitikum) idejéig kell visszanyúlnunk.e. hogy legalábbis több tizezer évvel ezelött. és A. ha meggondoljuk. hanem idöben is messzire kell távolodnunk.március 21-töl szeptember 22-ig . amely pontosan felezte az év idötartamát. hogy a Nap égi (látszólagos) mozgása nem egyenletes sebességü. A legutóbbi nagy eljegesedés jégkorszak . Wittry a Stonehenge-re emlékeztetö. Elképzelhetö.A. A floridai Kristály-tó partján két kömenhir található.Plesková-Stiková arra is felhivta a figyelmet. de felfigyeltek arra. mint naptávolban. 0. ha kezdetlegesebb formában is. Posnansky mérései nyomán meglepö adatot közöl az egykori Tihuanaco lakóinak naptáráról. aki . Még tovább ment A. Baity és mások eléggé meggyözö érvekkel igazolják.kora a radiokarbon módszer szerint ezer évre tehetö. Az évszakokra forditott figyelem érthetö. hogy a tavaszi vagy nyári idöszak beköszöntésének megállapitása már a gyüjtögetö és vadászó életmód mellett is létfontosságú volt. de végig követhetö. amelyeknek azonban nem maradt nyomuk. Nemcsak térben. hogy az év felezödátumait azokra az idöpontokra tették. Mexikóban W. hogy az évet nem a tavaszi és öszi napéjegyenlöség szerint osztották két félesztendöre. évezred körül . Marschak.) Mindenesetre úgy látszik. Ezt az eltérést a maja kultúra elötti öslakósok az i. hogy hasonló fa oszlopkörök voltak a mai Stonehenge (magyar jelentése "függökö" vagy "állókö") elöfutárai. aki egyes újkökori barlangi leletekböl arra következtetett. Észak felé haladva az újvilágban. és oly módon küszöbölték ki.Érdemes itt megemliteni Rolf Müller megállapitását. és mozgása napközelben (télen) gyorsabb. hogy már az amerikai östörténet korai idöszakában hajó-összeköttetés lehetett a Mexikói-öblön át a Yucatán-félsziget fejlettebb népei és az északibb fekvésü területek között. ha a naptisztelet és a csillagászati megfigyelések kezdetét.embere már felfigyelhetett a napfordulókra.5 szög-fokra az égi egyenlitötöl északra tartózkodott. kör alakú épitmények nyomaira akadt. de fából készitett. tehát a Stonehenge vagy a piramisok elözményét keressük. Az ottani naptárkövek és napmegfigyelö épitmények arra mutatnak.) A barlanglakó vagy hosszabb ideig egy helyütt táborozó embereknek feltünt a Nap kelés-nyugvási irányának változása a távoli tereptárgyak: hegycsúcsok.e. a napkultusz.(E megállapitás körül eléggé heves vita folyik. Mivel a Föld ellipszis alakú pályán kering. A faoszlopok Wittry tréfásan "wood-henge"-nek ("függöfa" vagy "állófa") nevezi . hanem két olyan idöpont szerint. illetve lenyugvó Nap helyzete közötti kapcsolatot.

Nyilas. Nem véletlen. "feltámadó Nap" és a tavaszi napéjegyenlöséget követö. eléggé bizonytalan ábrázolások után egyre határozottabban kibontakozik a bikaábrázolás és az Eurázsiában rendkivül elterjedt bikakultusz. jellegzetesebb csillag. Erre a célra a holdperiódus (kb. Mérleg. sámánjai állapitották meg.e. ragyogó lábú "szarvasállat". tavaszi napéjegyenlöséggel is kapcsolatba kerül. teliholdtól teliholdig) igen fontos idömérö szerepet töltött be.az i.csolatos a téli napforduló után ismét egyre magasabbra emelkedö. A ma használatos.e. késöbb egyre inkább a bika a termékenység szimbólumává válik. Ez a két idöpont szolgálhatott . VIII.kos. Ez a szimbólum pedig az i. IXVIII. itt felsorolt elnevezések minden jel szerint .a törzsek varázslói. Az észak-itáliai Camonica-völgy nagyszámú sziklaképén (ezek kora A. sziklákon.csekély változtatással . amelyek között a Nap egy év alatt körbevándorol. A Nap egy év alatt látszólag körbevándorol a csillagok között.5 nap) jól megfelelt. Ezekböl alakultak ki az ún. évezred körüli idökböl. az iráni dombvidékkel. Vitathatatlan. Megfigyelve azt. növénytermelö (mezögazdasági) társadalom kialakulásakor. A csillagképek kialakitásának egyik oka éppen a Nap és a Hold égi útjának. Amennyiben valamelyik napon a Nappal egyidejüleg kel vagy nyugszik egy-egy fényesebb. hogy milyen csillagokkal együtt áll be az ilyen heliákus felkelés vagy lenyugvás a napéjegyenlöség idején. többek között az állatok vemhességi idejének nyilvántartása miatt. (Igy a karácsony és a húsvét voltaképpen a téli napforduló és a tavaszi napéjegyenlöség ünnepének emléke. Már a vadászó és pásztorkodó csoportoknál is szükség volt a napévnél rövidebb idötartamok beosztására. Ezt a beosztást a máig élö népszokások. nyarat hozó. Ikrek.tapasztalatok. állatövi (zodiákus) csillagképek: Kos. hogy a csillagászati ismeretek egyik forrásterülete egybeesik a mezögazdasági kultúra legösibb nyomaival. Anatóliában a korai bronzkorban megtalálható a szarvai közt napkorongot viselö. A szarvas. Ilyen módon már évezredekkel ezelött fokozott figyelmet szenteltek azoknak a csillagoknak. Halak. "életadó Nap" rituális megünneplése. úgy ez a helyzet egy év múlva fog ismét bekövetkezni. az i. megfigyelések alapján . évezred körül egyúttal a természetet megújitó. hasonló helyzetek ugyancsak megadják a napéjegyenlöség (vagy napforduló) idöpontját. Vizöntö. Bika. amelynek idöpontját .e. a következö. IV.Baity szerint valamiféle ösi "újév" szertartásául. hogy a Hold 29-30 napos fényváltozása (pl. Szüz. 29. illetve holdünnepei.) De az etnoasztronómia kutatásai többröl is árulkodnak. évezred körül. A kezdeti. Nem véletlen vagy elvont érdeklödés nyoma a Hold fényváltozásának megfigyelése sem.Rák. azaz az évszakoknak meghatározása volt. Oroszlán. Skorpió.az egész közösség létét befolyásoló tényezö volt. Az Ibér-félszigettöl Észak-Itálián át Mezopotámiáig és Indiáig követhetö a legrégebbi ábrázolásokon és kerámiákon egy "szarvat viselö állat" képe vagy jelképe. barlangokban fennmaradt ábrázolások egyaránt igazolják. Anati szerint 5000 év) feltehetöleg szarvas látható. A vetés és aratás idöpontjának kijelölése mindenkor igen fontos. a sumérektöl származnak. Teljesen . Még inkább növekedett az évszakok meghatározásának jelentösége a letelepült. Bak.egészen önkényesen kialakitott csillagképek kezdetéig. a primitiv és elmaradott embercsoportok nap-. valamint az ösi cserepeken. Ezzel eljutottunk az égbolt fényesebb csillagaiból .

Nyomai a napkorongos Bika (Egyiptom) vagy más csillagszimbólummal jelzett égi állatban az i. vagy egyszerü. hogy a késöi kökor és korai bronzkor pap-csillagászai már nemcsak az évszakok. arábiai és indiai csillagképek rokon vonásokat mutatnak. A Stonehenge csillagász-papjai.e. ahol egykor a tavaszi megújulás idején a Nap állott. A Stonehenge hatalmas eröfeszitéssel és kiváló szervezöképességgel felállitott kökolosszusai erröl is tanúskodnak. tehát az állatövnek az a pontja. jóslataik hitelét és saját tekintélyüket is nagymértékben emelték. az asztrológia kibontakozásának. hanem a hold. Boll és Baity szerint . a késöi ókorban a Kosban. IV-III. évezredig követhetö. ahol a Nap a tavaszi napéjegyenlöség idején tartózkodik. hogy ebben a csillagképben található a Plejádok (Fiastyúk) feltünö kis csillagcsoportja.e. hogy "Szathmári Sándor gépészmérnök. mezopotámiai. . tehát az a konstelláció. m ez a hatalmuk vitathatatlanul hasznos is volt.e. mig az i. hogy mikor delelnek éjfél körül a Fiastyúk csillagai (november 25-e táján).F. mert a kisebb csoportokban élö törzseket egyesitette. Minden okunk megvan annak feltételezésére. Igy az irokéz indiánok az újév kezdetét a téli napforduló idején ünnepelték. hogy a nyugatafrikai. 2200 körüli idöszakban a tavaszi napéjegyenlöség nagyjából egybeesett a Plejádok heliákus (Nappal egyidejü) felkeltével. 3500-2500 közti idöszakban a Bikában volt. még akik a közleményt olvasták. Az a tény viszont. Azzal.vagy az Örökkévalóságba. alighanem felülmúlhatatlan orákulumnak számitottak.eltérö az ösi kinai állatöv. hogy a tüskés és keserü bölcs. hogy a Bika csillagkép.ily módon az idöszámitás az évkezdet ünnepének fontos támpontjaként.évében meghalt. Péter : Szathmári Sándor Meghalt. és hallgatásra itélték. sem az Irodalmi Alapnak nem volt tagja. ennek idöpontját azonban abból számitották ki.egyes népeknél eredetileg talán a Szarvas csillagkép . A tavaszpont. Kuczka. Eltérö.a csillagjóslás. a Föld tengelyének lassú térbeli irányváltozása miatt lassan átvándorol a felsorolt csillagképeken. szeptember 27-én." Sem az Irószövetségnek. a Kazohinia és a Gépvilág irója lépett át a Semmibe . azok sem tudták biztosan. mondáiban fontos szerepet játszott. mert nem tudták elhelyezni a magyar irodalom linnéi rendszerében. éppen sokoldalú megfigyelöállomásuk révén. Ez a folyamat volt a kezdete . alighanem az egyik elsöként nyilvántartott konstelláció volt. és ugyancsak sajátos az amerikai kontinens csillagkép-mitológiája. Jelenleg a Halak csillagainak irányába esik. A gyakorlati tapasztalatok szélesedése azonban az ismeretek egyre nagyobb specializálódását is jelentette. fizetett közlemény adta tudtunkra.és napfogyatkozásokat is elöre bejelentették. Az i. iró 1974. Hosszú ideig összetévesztették valakivel. müvét kuriózumnak tartották. A Bika . Apró betüs. kiterjedt kapcsolatokra utal. A megalitépitö. Különösen figyelemre méltó. A Plejádok minden régi nép életében. "behin" vélemények alakultak ki róla. a termékenységet jelképezö "szarvasállatról" nyerte el a nevét. életének 77. Stonehenge-tervezö népeknél is ez volt a fejlödés útja.

hogy élt valaha. Münchausen báró gesztusát érzem benne: valaki hajánál fogva kiemeli magát a mocsárból. hanem azt.morfológiai hasonlóságok alapján sorolták hol ide. Szathmári müve egyedülálló és páratlan. mint a "behineké". az emberi természet szkizofréniává sarkitott ellentmondásosságát oly hiven tükrözi. hogy helyesen kérdezünk. melyet olyan zseniálisan megalkotott. filozófiai és irodalmi elözmények nélkül. De abban biztosak lehetünk. s nem is biztos. s amelyben mintha a modern nyelvészet vagy a szemantika bizonyos feltételezéseit és eredményeit anticipálta volna? Vagy egyszerübb az egész. A hasonlatok csak hasonlatok.kiáltottam. Elemeznünk kellene. A Kazohinia ebben az értelemben talán még mindig a jövö könyve. . bármilyen jók is.. Huxley. kérdések. amely az alapgondolatot. vagy túlságosan magasra emelte a mércét? "Sárkányfog-veteménynek" tartotta az emberiséget. Boncolnunk kellene. Gyakran még a jó szándék és az elismerés is tévedett. Éppen ti nem becsülitek meg halottaitokat. ". hogy az emberi testnek hogyan veheti hasznát a társadalom. eltekintve attól. követöi. megoldhatatlannak látszó társadalmi helyzetben. Ha a világirodalom néha egy-két verssel is megelégszik. Ki kellene hámoznunk a müböl az elbeszélö. Madách. aki dolgozott. A csoda egyszeri és ismételhetetlen.Igazságait. mert eldobtok. Ne tiltakozzunk ellene. a narrátor véleményét. s Gulliver vitáját Zolemával. Szathmárinak nem voltak és nem lesznek tanitványai. hogy ember volt. a másik a jobb oldalát mutatja? Kérdések. hogy a narrátor mögött meghúzódó iró hogyan vélekedik maga teremtette világáról és höséröl. ki van téve a tetszhalál kinos sorsának.. Szaltikov-Scsedrint is. a görögségnek vagy a reneszánsznak tulajdonitott teljes emberséget siratta és kereste az iró? Pesszimista lett volna Szathmári. Swift. Háromszögelési pontokat keresve. elveszett emberi harmóniát. hasznát talán csak gyermekeink értik meg egészen. hogy a hit irracionális. vagy sajnálkozva és szánalommal nézte botladozásunkat a sárban? És mit jelent müvében a hinek és behinek nyelve. amely a valóság bonyolultságát szemlélö irót elvontabb gondolkodásra kényszeriti. Csak itt és a mi századunkban születhetett. Boncolni? Haszon? Ha hallaná a szavakat.hogy a Kazohinia megelözte korát és a magyar társadalmat. és elénk tenné leirását a "hullafeldolgozó üzemröl". Mert tudja. és használt másoknak! . az is volt. Csakhogy amikor már kiemelkedett. bináris szerkezetét. a szép hin asszonnyal. szeretett. és a Kazohinia csak két tükör. hogy igy egy darabban elföldelve. s közülük az egyik arcunk bal oldalát. Gogolt. igy próbál menekülni. Meg kellene vizsgálnunk a könyv kétágú. Hiszen csak mostanában kezdjük elfogadni a gondolati absztrakciókat az irodalom anyagául. elveszti segitö hitét. állásfoglalását s azt.. Lázár sem támadhatott fel kétszer halottaiból.ahogy Franz Kafkáé. mért legyünk mi szigorúbbak? A Gépvilág elbeszélései. és visszazuhan. Hiszen a "hinek" világa éppen olyan iszonyatos. amit ti nem becsültök meg. esetleg Orwell nevét emlegették. "Egykönyvü" irónak mondták. aki elmagyarázza.. hol oda. Karinthy. Talán a szétzúzott.Nem a kémiai értéket becsüljük. . Csak mostanában jutunk el arra a társadalmi és gazdasági szintre.felelte Zolema -. meg kellene értenünk rokonszenveit és ellenszenveit. De mondhatták volna Voltaire-t. talán felütné könyvét.A halottban csak kémiai értékek vannak . elhalványulnak a Kazohinia mellett.

intézetekröl. hogy a nyugati irodalomtudomány komoly érdeklödéssel fordul a populáris müfajok és köztük a science fiction felé. A panasz dicsekvésnek hangzik. legalábbis a mi fülünkben. amikor él.. Végül is arra lyukad ki Lloyd Biggle. . nem is szólva más kezdeményezésekröl. esztétáknak. és úgy becsüljük meg. lakással. De te magad mondtad. amikor fölényesen elutasitották. Campbell vezércikkeiben. habár dolgoznak.akadémikusoknak. Nem takarékoskodik az iróniával. Visszaemlékezéstöl fájdalmas hangon elmondta. S ettöl kezdve Biggle oldalakon keresztül sorolja. a Websterben ilyen cimszót nem lehetett találni. irodalomtörténészeknek. biztosan elviseli a mostani igen heves érdeklödést is. Biggle.Legutóbb például bizonyos Lloyd Biggle a Nebula-dijak kiosztásakor rendezett nagy banketten. Pedig ez az érdeklödés napjainkban egyszerre extenziv és intenziv. A science fiction divatos lett az értelmiség "magasabb köreiben" is. hogy amikor ö a negyvenes években az egyetemen tanult. hogy "az iró korai müveiben észrevehetö a tudomány romantikus felfogása. hogy mi is történt azóta. Ha a sci-fi kibirta a nehéz évtizedeket. Péter : A science fiction az egyetemeken Panaszkodnak az amerikai sci-fi irók. hiszen tudjuk. Az ember munkáját akkor kell megbecsülni. Biggle végül témákat és cimeket ajánl a szorgos kutatóknak. hogy félteni kell a science fiction spontaneitását." Ezt a részt mutathatná magyarázat nélkül.mondhatnánk. akik valósággal rávetették magukat a tudományos-fantasztikus irodalomra. az irodalomtörténeti bibliák nem is emlitették a science fictiont. Még az amerikai irodalomkutatók hires egyesülete. a kazo egyensúly szerint. Biggle. és csak finoman mosolyogna. Ti tehát sem életében sem halála után nem becsülitek meg az embert érdeme szerint.Megint olyan dolgokat müveltek. amelyek természetesen folyóiratokat és tanulmányköteteket is kiadnak. te hencegsz! . a Modern Language Association (MLA) is jónak látta." Igy volt a régi szép idökben. ami nincs. hogy külön szakosztályt állitson fel a sci-fi kutatóinak. életnedveit elszivó irodalomtudománytól.. s ez ellen nem lehet s nem is kell tenni semmit. De hát a világ megváltozott. hogy nálatok vannak. Például ilyeneket: "A 'kedves olvasó' szindróma John W.és Wells tudományosfantasztikus regényeiröl mindössze annyi állt a tankönyvben. jól odamondogat az egyetemeknek. söt éppen azok. Vagy csak vállat vonna? Ki tudja? Kuczka. Conan Doyle müvei között nem sorolták fel a Challenger tanár világa cimü fantit. ruhával és kényelemmel viszonozzuk. csudálatos növekedését a rátelepedö. rövid harminc év alatt. és bizony néha meglepö dolgozatokat irnak a védtelen sci-firöl. hogy ezt jó táplálkozással. akik igen rosszul élnek." "Mit tudhatnak meg nök és férfiak a gyerekekröl Arthur Clarke A gyermekkor vége cimü regényéböl?" "Szex és babonaság Isaac Asimov robottörvényeiben" stb. és azt is forditva csináljátok. akik legtöbbet dolgoznak. alapitványokról..

Csehszlovákiában. a Szovjetunióban. Amerikában már kiadták a szükséges szöveggyüjteményeket. tréfás panaszait. és sci-fi szövegeket olvasnak. bibliográfiákat az alsó fokú oktatáshoz. nagydiákok ülnek a padokban. s azóta több egyetemen alakultak kutatócsoportok. hogy 1964-ben csak az Eastern New Mexico University rendezett egy tanfolyamot.pszichológusok és szociológusok. Kisdiákok. tanitók és professzorok állnak a táblánál. Kár. idöutazásokról. akik az egyetemekröl kikerülve a sci-fit választják kutatási témául. és igy tovább. Némileg megértjük Lloyd Biggle hencegö. Jugoszláviában. Különös helyzet. Dezsö : Röviden a science fictionröl úgy érzem. Tóth. Nálunk még nem szivják a fanti fájának életerejét a rákapaszkodó élösdi esztéták. 1970-71 a robbanás éve volt. igazolva. (Aminek . rejtelmes idegenekröl és jól vagy rosszul berendezett jövöröl magyaráznak. elhagyva Williamson tartalmi ismertetéseit. Ezt 1968-ban a Clarion State College követte. egy társadalmilag mélyen elkötelezett müfajról van szó. hogy az érdeklödés teljesen pozitiv irányú. Több mint hatvan egyetem. s megszületett nálunk is az elsö szakdolgozat a magyar tudományos-fantasztikus irodalom elötörténetéröl. és kicsit irigyeljük érte. Hasonló a helyzet Angliában. Elmondja. segédkönyveket. Mi még nyugodtak lehetünk. illetve kollégium inditott tanfolyamokat és szemináriumokat. megemlitve a hires és a jelentéktelen egyetemeket és kollégiumokat oldalakon keresztül. Williamson. ezt azonban elvégzik majd azok. aki science fiction iró és egyetemi tanár. Kutathatnánk a fellendülés okait és inditékait. hogy mi történik az amerikai egyetemeken. Érdemes megemliteni néhány egyetemet és néhány tanfolyamot. de megtették ugyanezt az NSZK-ban is. 1969-ben pedig Thomas Clareson inditott szemináriumot Woosterben. Franciaországban 1970-ben jelent meg Jacques Goimard érdekes tervezete a science fiction egyetemi oktatásáról. folytathatnánk a felsorolást az ábécé rendjében.Jack Williamson az MLA lapjában. Sci-fi és társadalompolitika Clarion State College: Az iró munkája a sci-fiben College of Wooster: Modern fantasztikum és science fiction Cornell University: Science fiction Wellstöl napjainkig Dakota Wesleyan University: Science fiction És igy tovább.. összegyüjtötte tanulmányában az egyetemi oktatás adatait. A "láz" horizontálisan és vertikálisan továbbterjed. és ürhajóskalandokról. ahol a North East London Politechnic mellett létrejött a Science Fiction Foundation széles kutatási programmal és kitünöen szerkesztett elméleti-kritikai folyóirattal. például Grenoble-ban és Vincennes-ban. az Extrapolationban beszámol arról. Belknap College: A science fiction és a regény Brookdale College: A science fiction az ürkorszak irodalma California State College: A sci-fi mint utópia és ellenutópia Case Western Reserve University: A sci-fi vallásos dimenziói. Doktori disszertációk készültek a tudományos-fantasztikus irodalom témáiról Lengyelországban.. nem kevesebbet százötvennél.

Verne Nemo kapitánya is India függetlenségéért harcolt. helyzettudatának katalizátora is. hogy az ember által teremtett tudomány és technika nem kerülhet alkotója fölé. tudatositó érték van. "internacionális".érzékszerveik révén . vagy éppenséggel máris ezekkel a veszélyekkel terhes. amely ha korántsem egyedül alkalmas. . hogy az Ember nem akar önmaga áldozatává válni. hogy a "gép" eluralkodásán eröt kell vennünk.. hogy a fejlett tökés országok tudományosfantasztikus irodalmának figyelemre méltó alkotásai az ottani adott tendenciák birálatán .ismétlem . amelyeknek "könnyü" változatában is a viszonylag legtöbb nevelö.az emberi helyzettudat pontositásához járul hozzá. A science fiction az az irodalmi (film-. Ha félresöpörjük primitiv és müvészileg is jelentéktelen propagandaváltozatait. Lehetetlen nem látni. szinmüvészetbeli) müfaj. hogy lényegéböl következöen nem akar a kultúra és civilizáció. illetve hogy a szocialista tudományos-fantasztikus irodalom esetenként a formális szórakoztatás vagy a müvészileg nem hitelesitett tudományos ismeretterjesztés olcsóbb megoldásaira vonatkozik. söt fejlödési tendenciája szemmel láthatóan ezek fokozódásával fenyeget. de kétségtelenül az egyik legalkalmasabb forma annak kifejezésére.nem mond ellent. Ennek a feszültségnek az a termékeny oldása. mint odaát .a hagyomány is ezt sugallja. illetve amennyiben az is..a technikai civilizáció és az emberi kiteljesedés egységének közös nevezöjén találkoznak.akár kritikailag. hanem annak szolgálatára hivatott. hogy a vele való visszaélés is társadalmi érdekü. s ami hozzánk legközelebb esik: ha jól emlékszem.de attól eltérö eszközökkel és hatással -.. megnyilatkozási alkalmának. müvészileg és gondolatilag jelentéktelen.az egyik legjobb eszköz arra.a szocialista társadalmak science fiction müvei pedig az itteni mozgásirányok állitó kivetitései alapján .nálunk éppúgy. A legtöbb utópia progreszsziv volt.az emberit képviselö science fiction . hogy a természet és a müszaki tudományok végsö eredményeit széles tömegek mindennapi aktuális tudattartalmává tegye.) Sohasem tartottam a szórakoztató irodalom (müvészet) puszta formájának. nyugati változatai ezzel a lehetöséggel propagandisztikusan visszaélnek. akkor ez egyike azoknak a formáknak. hogy széles rétegek empirikusan . amit a science fiction jelent. hogy felismerte: a kettö szétválása vagy szembekerülése (egymással szemben való kijátszása) ellentmond a humánumnak. feltéteti vele a kérdést. egyben az emberek társadalmi önismeretének. A science fiction a szó szoros értelmében "globális" müfaj. ha úgy vélem: a jó..nem csökkenti. hogy a maga társadalmi struktúrája potenciálisan alkalmas-e ennek a veszélynek az elkerülésére.látják önmagukat a természet világában. mint a tudományos-technikai forradalom. hanem csak megerösiti. akár állitóan fogalmazott . A civilizáltan fejlett társadalmakban az egyik legjellemzöbb ellentmondás e téren. Minden többé-kevésbé tartalmas science fiction rádöbbenti olvasóját arra.ideális körvonalazásának kitünö és a mára intenziven visszaható lehetösége. azt nemcsak az olvasmányélmények okolják . mig a tudomány és technika a maga meghatványozott érzékszervei révén meröen új konstellációt körvonalaz. "Érdekessége" révén a tudományos ismeretterjesztés mellett . Az eddigieknek aligha mond ellent. Ebben a vonatkozásban a science fiction a humánus törekvesék találkozópontja.. emberség és technika divergens fejlödésébe beletörödni. Hogy a müfajt igy értelmezem. Ezt a lényeges momentumot . hogy a müfaj vulgáris. Legjobb müvelöi számára az emberi jövendö ..

A magyar fejlödés megkésettsége a polgári korszakban szkepszist is kifejlesztett a jövöt illetöen. angol. hogy a szocialista táborban állitó. odaát kritikai értelemben konvergens módon "hosszabbitja meg" a jelent. lengyel. társadalmi konvergenciaelméletekkel szemben kitüntetö megkülönböztetés: a béke. Mindehhez csak egy hozzátennivalóm volna: mi magyarok elmaradtunk e téren. . önállóan vagy folyóiratokban. amerikai science fiction müvek jelennek meg gyüjteményes kiadásokban. A korszerü magyar irodalom egyik jellemzöje lehet . müvészeink használják ki jobban e müfaj adta humánus lehetöségeket! Ennek útján is tegyék túl magukat a magyar ideológia történelmi értelemben vett romantikus hagyományain. hogy nem végsö megoldás. Az állitó és a kritikai jelleg azonban a tudományos. összefogója a haladás eröinek.kell legyen . Közel két évszázadon át olyasmit kellett végbevinnünk. A szocialista társadalom épitése az emberi fejlödés élvonalába helyezett bennünket: "követökböl" úttörökké lettünk. Különbözö szovjet. A tudományos-fantasztikus irodalom java eddig is azt mutatja. mintsem olvasói elismeréssel adózhatunk. az alkotó emberi törekvések e müfajban kifejezésre jutó egységének tükre. a szerény hazai kisérletezéseknek azonban inkább társadalmi.. Iróink.a tudományos-fantasztikus irodalomban rejlö szocialista-humanista lehetöségek kiaknázása.akkor jó fóruma. amiröl legjobbjaink már tudták..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful