Racca,Jasmin F.

IV-Turquoise

Jan.26, 2012 Ms. Junio

Filipino IV BALANGKAS NG PAGSUSURI
I. Pamagat

Hindi Umiiyak ang Lalaki
Ni Liwayway A. Arceo

II.

Buod
Noong bata pa si Nardy ay madalas siyang umiiyak, ngunit lagi siyang sinasabihan ng kanyang ama na “hindi umiiyak ang lalaki:ang lalaki ay malakas at matapang” kaya tumanim na ito sa kanyang isipan hanggang sa kanyang paglaki. Isang araw ay manganganak na ang kanyang nanay, kaya hinatid ito ng kanyang tatay sa ospital. Napag-usapan naman ni Nardy at ng kanilang kasambahay na si Ana ang tungkol sa pagkakaroon ng kapatid habang hinihintay nila ang balita tungkol sa panganganak ng kanyang nanay at sa kanyang magiging kapatid. Pumasok siya sa isang kwarto kung saan matatagpuan ang kagamitan ng kanyang magiging kapatid,tinawag niya si Ana ngunit hindi ito sumagot, may naulinagan siyang tinig at maya-maya‟y narinig niya na umiiyak si Ana at sinabing ”Pati…bata, Pati ang…ate”,na ang tinutukoy ay ang kanyang nanay at kapatid. Nakilala niya ang tinig na kausap ni Ana, ito ay ang kanyang Ama, maya-maya‟y nakita niya ang kanyang ama na umiiyak. Pinalapit siya nito‟t niyakap at nagwika na ”kung minsan…hindi maaaring hindi iiyak...kahit lalaki”, „di niya alam kung bakit siya umiiyak, nadarama niya lang ang lungkot ni Ana at ng kanyang Ama at kanina pa niyang gusto umiyak. Nang sandaling iyon nawala kabuluhan ng parating sinasabi ng kanyang Ama na “Ang lalaki ay hindi umiiyak;ang lalaki ay malakas at matapang”.

III.

Pagsusuri a. Uri ng Panitikan ~Ang akdang “Hindi Umiiyak ang Lalaki” na likha ni Liwayway A. Arceo ay
isang maikling kwentong tuluyan o prosa dahil maluwag ang pagsasalaysay, ito rin ay di-kathang isip dahil base ito sa realidad.

b. Paglalahad ~ Ang paglalahad ng kwento ay sa paraang Linear o Kumbensyunal dahil and daloy ng kwento ay simula-gitna-wakas. c. Tayutay ~ Ang ginamit na tayutay sa akda ay maaaring Metonomiya o Pagpapalit-tawag dahil sa akda sinasabing ang lalaki ay simbolo ng pagiging matapang at malakas. IV. Sariling reaksyon a. Teorya ~ Ang teroryang mapapansin sa akdang ito ay maaaring Teoryang Realismo dahil may mga bahaging nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao , lipunan at kapaligiran. b. Mga Pansin at Puna b.1. Tauhan  Nardy ~ isang masunuring bata  Ana ~katulong nila nardy / kasambahay  Ama ~nag-impluwensya kay Nardy na maging matapang at „wag iiyak. V. Bisang Pampanitikan a. Bisa sa Isip ~ ” Walang sumisira sa bakal kundi ang sariling kalawang” dahil kahit gaano man tayo kalakas at katibay na parang isang bakal, meron pa rin tatong sariling kahinaan na nagpapalambot sa ating loob lalo na kung pagdating sa mga minamahal natin sa buhay

b. Bisa sa Kaasalan ~ Lahat tayo ay merong sariling kahinaan na hindi natin pwedeng itanggi. Mga kahinaan na nagpapalambot ng ating matigas na kalooban. Hindi natin pwedeng ipagpilitan na maging matapang dahil ikaw ay lalaki, sabi nga sa akda na may mga situwasyong kahit lalaki ay hindi maaaring umiyak. c. Bisa ng Panlipunan ~ Hindi natin kelangan pigilan ang tunay nating nararamdaman para lang magmukhang matapang sa harap ng ibang tao. May mga bagay na hindi mo pwedeng ipilit sa mga sitwasyong tulad ng nangyari sa akda, kelangan din ng tao na makaramdam kahit ng lungkot upang „di maging kasing tigas ng bato ang kanyang puso sa hinaharap na magbibigay sa kanya ng mas masakit at malaking kahinaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful