P. 1
Zatvoreni dio: Pregled zakonskih prijedloga kojima RH preuzima pravnu stečevinu EU za 2013. godinu

Zatvoreni dio: Pregled zakonskih prijedloga kojima RH preuzima pravnu stečevinu EU za 2013. godinu

|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

MVEP

PREGLED ZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU I. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
1 2 3 4 Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SABOR

STATUS
NN 39/13

MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi Zakon o kemikalijama Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija Zakon o dopunama Zakona provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001./18/EZ. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/1997 Europskog parlamenta i Vijećaod 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih država Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o kontaminantima u hrani Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani)
NN 25/13

11.02.2013. 14.03.2013. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

NN 23/13 04.04.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

5 6

21.01.2013. 21.01.2013.

NN 18/13 NN 18/13

7

21.01.2013.

NN 18/13

8

21.01.2013.

NN 18/13

9

21.01.2013.

NN 18/13

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21.01.2013. 21.01.2013. 21.01.2013. 28.01.2013. 28.01.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013.

NN 18/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 28/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 10. travnja 2013. godine-

MVEP

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o trošarinama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu Zakon o financijskim konglomeratima (HANFA I HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (HANFA) Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (Carinska uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Porezna uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o državnim potporama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona obveznim osiguranjima u prometu(HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

18.03.2013. 18.03.2013. MINISTARSTVO FINANCIJA

21.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 21.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS NN 15/13

14.01.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013.

NN 22/13 28.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.03.2013. 18.03.2013. 25.03.2013. 25.03.2013. 25.03.2013. 25.03.2013.

07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 21.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

10.04.2013. u tijeku konzultacije

MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i 21.01.2013. njihove prtljage morem 18.02.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 25.02.2013. 25.02.2013. 18.03.2013. 25.03.2013.

NN MU 2/13 21.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 21.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 13.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 04.04.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

25.03.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 10. travnja 2013. godine-

MVEP

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 51 52 53 54 55 56 Zakon o rudarstvu Zakon o tržištu plina Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti okoliša Zakon o otpadu 07.01.2013. 14.01.2013. 04.03.2013. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 21.01.2013. 28.01.2013. 25.02.2013. MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 57 Zakon o službi vanjskih poslova Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (USZD) 25.03.2013. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 58 25.02.2013.
22.03.13. Zakon donesen u HS 04.04.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS NN 28/13 13.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 59 60 61 62 63 Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 11.02.2013. 25.02.2013. 25.03.2013. 25.03.2013. 25.03.2013.
NN 37/13 07.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 28.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 11.04.13. na dnevnom redu sjednice VRH

64 65 66 67 68 69

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i 18.02.2013. djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 18.03.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (DGU I VIJEĆE NIPP-a) Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o radu 04.03.2013. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 14.02.2013. 21.02.2013. 25.03.2013. DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

NN 25/13 NN 25/13 13.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 21.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 21.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 10.04.2013. u tijeku konzultacije

70

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

18.02.2013.

21.02.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 71 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 25.03.2013.
10.04.2013. u tijeku konzultacije

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 10. travnja 2013. godine-

MVEP

DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU 72 73 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini Zakon o kritičnim infrastrukturama 25.02.2013. 25.03.2013. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 74 11.03.2013.
21.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 13.03.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 04.04.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

II. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o osiguranju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o lijekovima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o provedbi uredbi o prekursorima za droge Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi odredbi Uredbi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u EU Zakon o provedbi odredbi Uredbe o izravnim plaćanjima u EU Zakon o veterinarstvu Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o normizaciji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 15.04.2013. 15.04.2013. 27.05.2013. MINISTARSTVO FINANCIJA/HANFA

SABOR

STATUS

22.04.2013. MINISTARSTVO ZDRAVLJA 22.04.2013. 27.05.2013. 13.05.2013. 27.05.2013. 27.05.2013. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 27.05.2013. 27.05.2013. 27.05.2013. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
10.04.2013. u tijeku konzultacije 10.04.2013. u tijeku konzultacije

15.04.2013. 02.04.2013. 02.04.2013. 06.05.2013. 29.04.2013. 08.04.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 10. travnja 2013. godine-

MVEP

97 98

99 100 101 102 103 104 105 106 107

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 15.04.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljaju geodetske djelatnosti (DGU) 27.05.2013. Zakon o građevnim proizvodima MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom 29.04.2013. pomorskom prometu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama 29.04.2013. Zakon o željeznici Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa 29.04.2013. 29.04.2013. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 1946/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 20.05.2013. 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama 27.05.2013. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 27.05.2013. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama 08.04.2013. 15.04.2013. DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

108

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

06.05.2013.

III. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
109 110 111 Zakon o računovodstvu Zakon o reviziji

VLADA
MINISTARSTVO FINANCIJA

SABOR

STATUS

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Zakon o međunarodnoj zaštiti

IV. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
112 113 114 115 116 117 Zakon o trgovačkim društvima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

VLADA

SABOR

STATUS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Zakon o zaštiti potrošača MINISTARSTVO GOSPODARSTVA / MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o učinkovitom korištenju energije DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 10. travnja 2013. godine-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->