1. (caracteristica generala a entitatii - este) 2.

Contabilitatea activelor materiale pe termen lung: Proces-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe Fisa de evidenta analitica aobiectelor de mijloace fixe Borderoul de calcul a uzurii mijloacelor fixe in cont. Fin. Registrul evidentei miscarii mijloacelor fixe conform categoriilor de proprietate si uzurii lor in scopul impozitarii Proces-verbal de lichidare(realizare) a mijloacelor fixe Documente primare privind evidenta cheltuielilor de reparatie si intretinere a mijloacelor fixe Contractul de arenda Registre la conturile 123, 121, 124 Extras din Cartea Mare la conturile respective 3. Comertul cu Ridicata Contractul incheiat cu furnizori privind livrarea marfurilor Contractul de raspundere materiala individuala sau colectiva Factura de expeditie sau factura fiscala Certificatul de calitate Act comercial de constatare a divergentelor Act de receptie in cazul intrarii marfuriolor fara documente insotitoare Delegatii si registrul de evidenta a delegatiilor eliberate Fisa de evidenta a marfurilor al depozit Calculul contabil privind Adaosul Comercial aferent marfurilor vandute si celor in stoc Calculul contabil privind cheltuielile de transport-aprovizionare aferent marfurilor realizate si celor in stoc Raportul gestionarului cu anexarea documentelor primare Calculul perisabilitatii naturale Registre,extras din Cartea Mare la conturile 217 si 821

4. OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA Factura de expeditie sau cea fiscala Bon de primire-predare a OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA Proces-verbal de lichidare a OBIECTE DE MICA VALOARE SI SCURTA DURATA Fise limite de consum Bonuri de consum Dispozitiile de eliberare a materialelor Proces-verbal despre rebut Fisele de evidenta ale magazinelor Decizia de efectuare a inventarierii Liste de inventariere Borderou de comparare a rezultatelor inventarierii Registrele al cont 211,213,214 Extras din Cartea Mare la cont 211,213,214

244. Mijloace banesti Dispozitii sau ordine de incasare a mijloacelor banesti in casa Dispozitii de plata a mijloacelor banesti Registre de evidenta a ordinelor de plata si incasare a mijloacelor banesti Registre de casa a casierilor Borderou insotitor Ordine de plata Ordine incasso Copia extrasului bancar(de cont) Registre la cont 241.5.228.242.222.222. anexate Registre sintetice si analitice privind evidenta creantelor la cont 221.245.224.243.242.223.246 6.228.246 Extrasul din cartea mare la conturile 241.243. Creante Contracte de livrare Facturi comercialeprimare Facturi fiscale Scrisori de transport Ordine de plata Declaratii privind impozitul pe venit Decont de avans cu doc.227.227.244.229 .223.225.245.229 Extras din Cartea Mare la conturile 221.224.225.

Related Interests