Karangan

Bahagian A
1 Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. PENJAGAAN KESIHATAN

Makanan berkhasiat dan seimbang

Bersukan dan beriadah

Rehat yang cukup

AKTIVITI 16. MEMBUAT ULASAN BAHAN RANSANGAN Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda berkaitan kepentingan anda dalam penjagaan kesihatan diri

Panjangnya karangan anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Tulis satu karangan tentang bahaya kesan penyalahgunaan dadah. .GAYA HIDUP SIHAT Bersukan dan bersenam Bersukan dan bersenam Menjaga kebersihan Jauhi seks bebas Jauhi seks bebas Makan makanan berkhasiat 2 Lihat gambar di bawah ini dengan teliti.

3 Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. PENCEMARAN . Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut.

Asap dari kilang-kilang Sampah sarap dibuang ke dalam longkang Bahan toksik yang dibuang ke dalam sungai Bunyi dan asap kenderaan AKTIVITI 16. MEMBUAT ULASAN BAHAN RANSANGAN Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat berkaitan punca masyarakat merokok dan kesannya. .

.KEMPEN ANTIMEROKOK Bahagian B Tulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan.

anda diminta menyampaikan ucapan tentang punca-punca kesedaran sivik rakyat Malaysia yang masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. . dan penyelesaian terhadap gejala tersebut. Rakan baik anda menghadapi masalah kewangan dan bercadang untuk berhenti sekolah. anda diminta menyampaikan syarahan yang bertajuk “Cara-cara Mewujudkan Perpaduan Kaum dalam Kalangan Masyarakat Malaysia” sempena Minggu Perpaduan di sekolah anda. Tulis teks syarahan tersebut selengkapnya. Tuliskan laporan lengkap tentang hasil kajian anda itu. --------------------------------------------------------------------------5 Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa anak-anak. Berdasarkan kajian selama empat minggu itu. Sempena ucapan perasmian. Situasi ini telah menimbulkan pelbagai masalah kepada penduduk setempat. Sebagai ketua kampung. Tulis wawancara anda selengkapnya. anda diminta menyampaikan ucapan alu-aluan.” Sediakan teks syarahan tersebut.1 Banyak remaja mengadakan perlumbaan motosikal haram di kawasan tempat tinggal anda. Anda berhasrat untuk menasihati rakan anda agar tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Tajuk syarahan yang akan anda sampaikan ialah “Usaha-usaha untuk Mewujudkan Perpaduan Kaum di Sekolah”. akibat. Sediakan rencana tentang peranan ibu bapa dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. 7 8 9 10 Sebagai guru Pendidikan Moral. Tulis surat aduan itu selengkapnya. anda bercadang untuk menganjurkan program gotongroyong membersihkan kampung. Sempena Bulan Patriotik. anda telah berjaya mengenal pasti sebab. Anda mewakili sekolah dalam pertandingan tersebut. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya. 2 3 Selaku pegawai di Kementerian Pelajaran. anda telah ditugaskan untuk membuat satu kajian tentang gejala buli dalam kalangan murid-murid sekolah. Selaku penduduk yang prihatin. anda bercadang menulis surat aduan kepada pihak polis untuk memaklumkan hal tersebut. Tulis surat itu selengkapnya. Sebagai peserta. satu pertandingan syarahan telah diadakan. anda telah menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Anda ditugaskan untuk mewawancara seseorang yang arif dalam bidang ini untuk mengetahui punca-punca berlakunya masalah tersebut dan usaha-usaha untuk mengatasinya. --------------------------------------------------------------------------4 Masalah pengangguran dalam kalangan siswazah kian ketara sejak akhir-akhir ini. anda telah memilih tajuk yang bertemakan perpaduan. Tajuk yang anda pilih ialah “Peranan Pelajar untuk Mencapai Matlamat Wawasan 2020. 6 Anda merupakan kaunselor di pusat komuniti di tempat anda. Sediakan teks ucapan tersebut. Sediakan teks syarahan anda itu. Sempena Hari Kebangsaan peringkat daerah. Sempena program kesedaran sivik di kawasan tersebut.

Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 13 Anda merupakan seorang pegawai belia peringkat negeri. Sediakan teks pidato tersebut selengkapya. 21 Isu penyakit AIDS dan penyalahgunaan dadah merupakan salah satu daripada masalah utama yang mengancam pembangunan negara.11 Sebagai pakar motivasi yang berpengalaman. Tajuk perbahasan tersebut ialah “Kewujudan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Mendatangkan Banyak Kebaikan kepada Sistem Pendidikan Negara. 14 Sempena Kempen Pengguna Bijak di sekolah anda. anda diminta untuk menyampaikan ceramah tentang kepentingan pemakanan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di negara ini. 18 Ledakan arus pembangunan dan pemodenan menyebabkan generasi muda hari ini kurang berminat dalam bidang sastera. Tuliskan teks ceramah tersebut selengkapnya. Namun. Bincangkan. sediakan hujah-hujah anda selengkapnya 17 Banyak tempat rekreasi telah dibina oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Bahaskan penyataan tersebut. Huraikan usaha-usaha yang patut dilaksanakan agar generasi muda meminati bidang sastera. anda telah dijemput untuk memberi ceramah kepada ibu bapa di Karnival Keluarga di salah sebuah sekolah di tempat anda. . 15 Anda bercadang untuk mengambil bahagian dalam satu pertandingan pidato sempena Minggu Ekonomi anjuran Persatuan Ekonomi sekolah anda. diadakan satu pertandingan pidato. Tajuk ceramah anda ialah “Peranan Keluarga dalam Pembentukan Sahsiah anak-anak”. 20 Kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan penggunaan komputer dan teknologi maklumat (IT) dalam kalangan masyarakat. Nyatakan kesan-kesan yang akan timbul akibat penggunaan tersebut dan kemukakan langkah-langkah untuk mengatasi kesan buruk yang mungkin timbul. Anda telah ditugaskan untuk memberi ceramah tentang “Belia Cemerlang pada Alaf Baru. 19 Komponen sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dapat membentuk peribadi pelajar.” Sebagai pencadang. Anda menyertai pertandingan yang dianjurkan dan memilih tajuk “Pengguna Memainkan Peranan yang Amat Penting untuk Mengurangkan Kadar Inflasi”.” Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Tulis teks pidato anda selengkapnya 16 Anda mengambil bahagian dalam pertandingan bahas peringkat sekolah. ada pihak yang berpendapat bahawa usaha untuk menyediakan lebih banyak tempat rekreasi bukan satu tindakan yang wajar. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku dan langkahlangkah untuk mengatasinya. Tajuk yang ditetapkan ialah “Peranan Generasi Muda Mengekalkan Kestabilan Ekonomi Negara”. 12 Sempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia.

Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai pertandingan tersebut. . 25 Anda telah berpeluang menyertai satu pertandingan memancing. Tulis cerpen itu selengkapnya. 23 Kawasan hutan semakin pupus akibat kegiatan pembalakan haram. Oleh itu. kegiatan pembalakan haram harus dihentikan dengan segera. Berikan pendapat anda tentang penyataan ini.22 Remaja pada hari ini lebih rapat dan mempercayai rakan sebaya berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Berikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara seumpama itu terjadi. Pertandingan ini bertemakan nilainilai murni dalam kehidupan seharian. Pertandingan ini akan diadakan di kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal anda. 24 Anda ingin menyertai pertandingan menulis cerpen sempena Minggu Nilai Murni yang dianjurkan ole Jabatan Pelajaran Negeri.