Klausa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari Klausa dalam tata bahasa, adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa, subjek dari klausa mungkin tidak tampak secara eksplisit dan hal ini khususnya umum dalam Bahasa bersubyek nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa sedangkan kalimat yang lebih rumit dapat terdiri dari beberapa klausa dan satu klausa dapat juga terdiri dari beberapa klausa. Klausa sering kali di kontraskan dengan frasa. Sebuah kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai Kata kerja finit dan subyeknya sementara sebuah frasa berisi kata kerja finit namun tanpa subyeknya Frasa kata kerja, atau tidak berisi kata kerja. Sebagai contoh kalimat "Aku tidak tahu kalau kau membuat lukisan itu", "kau membuat lukisan itu" adalah klausa dan sebuah kalimat benuh sedangkan "lukisan itu" dan "membuat lukisan itu" adalah sebuah frasa. Ahli Bahasa masa kini tidak membuat perbedaan seperti itu, mereka menerima ide akan klausa non-finit, klausa yang di atur disekitar kata kerja non-finit.

[sunting] Klausa dependen dan independen
Klausa umumnya di bagi menjadi klausa dependen dan klausa independen. Sebuah klausa independen dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat sedangkan klausa dependen harus terhubung dengan klausa lainnya. Klausa independen dapat berupa anak kalimat atau kalimat yang setara dengan klausa yang lainnya.

Klausa
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.

Lompat ke: pandu arah, gelintar Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa merupakan ayat yang membentuk ayat majmuk. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.

[sunting] Klausa bebas
Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna, klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.

Contohnya: 1.1. Lompat ke: pandu arah. Ahmad menari. gelintar . Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguh-sungguh. kerana belajar bersungguh-sungguh (klausa tak bebas) Kata hubung (bahasa Melayu) Dari Wikipedia Bahasa Melayu. klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. 2. (klausa bebas) [sunting] Klausa tak bebas Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk. Dia lulus dalam ujian (klausa utama/klausa bebas) 3. ensiklopedia bebas.

Ayat seru Sintaksis Golongan kata • • • • • • • Kata nama Kata ganti nama o Kata ganti diri o Kata ganti lain Kata kerja Kata sifat Kata sendi Kata hubung Kata keterangan Pembentukan kata • Imbuhan kata nama • Imbuhan kata kerja • • • • • Istilah pinjaman Lain-lain Kata bilangan Penjodoh bilangan Bentuk jamak Hukum D-M • • • perkataan dengan perkataan. rangkai kata dengan rangkai kata. dan ayat dengan ayat. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: . Ayat penyata o Ayat transitif o Ayat intransitif o Ayat aktif o Ayat pasif o Ayat nafi o Ayat songsang o Ayat inti o Ayat gabungan 2. Ayat tanya 4. Ayat perintah 3.Tatabahasa bahasa Melayu Morfologi Jenis ayat Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan: 1.

lantas menikam. Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya. tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah. Belum tentu. Jadi. [sunting] Kata hubung pancangan [sunting] Kata hubung pancangan relatif Kata hubung ini menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). [sunting] Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung ini menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. Contoh ayat: • • • Pemanah itu melepaskan anak panah. Kata hubung gabungan 2. sebaliknya. Contoh ayat: . sama ada pergi rumah kawan atau balik kampung. atau. [sunting] Kata hubung gabungan Menggabungkan klausa-klausa yang sama tarafnya. sambil. sementara.. serta. tetapi. Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa dan untuk.. Kata hubung pancangan o Kata hubung pancangan relatif o Kata hubung pancangan komplemen o Kata hubung pancangan keterangan 3.1. Contoh kata ialah dan.’’ katanya. Kata hubung pasangan. Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah. (Komplemen bermaksud pelengkap). Contoh ayat: • • • Pelajar yang berjaya itu diberi hadiah. klausa klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama. Hubungan ini menggunakan kata hubung yang. Dia mengelak. seterusnya. tetapi. malahan.

meskipun. andaikata.namun.kian.. semoga. ataupun.. semakin. agar. sama ada. kian.. dan sesungguhnya.baik. dan walaupun.. . semasa. kalau.inikan pula.. sementara. ketika.semakin.jangan. jika. supaya.... walaupun. [sunting] Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama.. Klausa Klausa ialah satu lagi unit ayat yang agak berbeza daripada frasa. sedangkan.pun.tetapi. Contoh ayat: • • Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat Saya berkawan dengannya semenjak kecil [sunting] Kata hubung berpasangan Kata hubung ini selalunya wujud dalam berpasangan dan merupakan gabungan kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan... entah. Contoh ayat: • • Kian lama kian banyak orang yang ke sana. Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa mungkin menjadi ayat yang lengkap kerana klausa mempunyai subjek dan predikat. sungguhpun. Sebagai unsur ayat.. Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah..iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.entah.... setelah. sewaktu. Kata hubung itu ialah baik. baik.• • • Guru tahun enam itu menyatakan bahawa semua muridnya mendapat enam A. kendatipun. -Kata hubung itu ialah kerana. sekiranya.. hingga... jikalau.. Mereka mengetahui bahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.. tatkala. malah. klausa boleh dibahagikan kepada dua jenis... sekiranya. iaitu unsure utama yang wajib untuk status ayat.mahupun. Kerajaan membuat jambatan untuk rakyat melintas sungai. bukan sahaja.

Perhatikan contoh-contoh di bawah. walaupun. . dia datang juga. Sungguhpun dia sibuk. manakala klausa tidak. apabila. tatkala dan sebagainya. klausa bebas juga dikenali sebagai klausa utama. Kalau hujan turun berlarutan. yakni ia terdiri daripada unsur subjek dan predikat. penoreh getah akan menghadapi masalah kewangan. sungguhpun. Klausa tak bebas digaris di bawahnya dan klausa bebas ditebalkan hurufnya. Ahmad akan menyertai perlawanan itu jika dibenarkan oleh ibunya. Ciri utamanya ialah ia didahului oleh kata hubung seperti kerana. Klausa bebas bersifat ayat yang lengkap (ada subjek dan predikat) dan denan itu boleh berdiri sendiri sebagai ayat apabila diucapkan atau dituli. Ahmad gagal kerana dia tidak membaca soalan denganteliti terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut: Klausa Subjek budak itu ujian tadi jambatan itu mereka Predikat mendengar radio amat susah jambatan kayu ke pantai Subjek Budak itu Ujian tadi Jambatan itu Mereka Ayat Predikat mendengar radio amat susah jambatan kayu ke pantai Perbezaan ayat dengan klausa bebas amat kecil sekali.Klausa bebas. Ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokhta. Klausa Tak Bebas Klausa tak bebas hampir sama sifatnya dean klausa bebas. Dalam ayat seperti ini.

Frasa tiada subjek dan predikat. bilangan klausa serta jenis klausa menentukan bentuk-bentu ayat dalam bahasa Melayu. Ini kerana ayat-ayat ini mempunayi dua atau lebih klausa. Inti frasa pula merujuk kepada kata yang paling penting dalam sesuatu frasa. ayat majmuk pancanan dan ayat campuran. Frasa tidak membawa maksud yang lengkap yang boleh dikatakan sebagai satu ayat.Pengetahuan mengenai klausa amat penting dalam membina dan menganalisis ayat majmuk gabungan. kerana frasa ini tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. . Di samping itu. predikat. iaitu ada klausa bebas dan ada klausa tak bebas. objek atau keterangan. ensiklopedia bebas. gelintar Dalam tatabahasa. [sunting] Jenis frasa • • • • Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama Frasa endosentrik mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasa berkenaan: • • • frasa nama (mempunyai kata nama sebagai unsur intinya) frasa kerja (mempunyai kata kerja sebagai unsur intinya) frasa adjektif (mempunyai kata adjektif sebagai unsur intinya) Frasa eksosentrik pula ialah frasa sendi nama sahaja. Frasa Dari Wikipedia Bahasa Melayu. frasa ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat. Lompat ke: pandu arah. sama ada sebagai subjek.

frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau atau beberapa perkataan. atau inti frasa. Contoh: Bas awam Basikal adik Basikal Raleigh Contoh di atas. peraturan ini dipanggil hukum D-M. Perhatikan contoh-contoh kekecualian berikut: Penerang Perdana Tuan Timbalan Frasa Nama Inti Menteri Ahmad Menteri Pelancongan Nota Penerang nama jawatan Penerang gelaran/panggilan Penerang nama jawatan . Jika terdiri daripada beberapa perkataan maka inti frasa hendaklah kata nama. atau penerang hadir kemudian.pisang goreng Sungguhpun begitu.Menerangkan. yakni hukum Diterangkan . Frasa Nama Ingat. Dalam bahasa Melayu. kata terpenting (inti frasa) dalam ayat Kakak saya menyanyi lagu keroncong ialah kakak menyanyi kerana kedua-duanya dapat membentuk ayat yang mempunyai makna sedangkan kata-kata yang lain boleh digugurkan. Kata yang menyusul ialah penerang frasa. hadir dahulu dan kata yang menerangkan. umumnya susunan unsur frasa nama menurut hukum D-M terdapat beberapa kekecualian dalam beberapa keadaan frasa nama yang mempunyai penerangan mengenai nama jawatan atau gelaran dan bilangan bukan ordinal. Contohnya . inti frasa ialah bas dan basikal. Rumus Frasa Nama (FN) Kata yang diterangkan.Sebagai contoh.

penerang adjektif yang menerangkan inti frasa hendaklah hadir sesudah inti frasa dn diikuti oleh penerang lain dan diakhiri oleh penentu belakang. dan binaan atau konstruksi ayat. Ayat   Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah .Bilangan Frasa Nama Penjodoh bilangan inti Nota Lapan Semua Enam bilah ekor pedang murid buaya Penerang kata bilangan dan penjodoh bilangan Penerang kata bilangan Kata bilangan dan penjodoh bilangan Selain daripada susunan unsur mengikut hukum D-M. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Contoh: Inti Kereta Penerang Adjektif berkilat Penerang Kata Nama/Frasa Nama ayah Penentu belakang itu Sintaksis   Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. struktur.

Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Subjek dan prediket pula mempunyai unsurunsur. Bahagian subjek dan predikat. Lihat contoh-contoh berikut dan kaji unsur-unsur (frasa) yang mendasari ayat. iaitu sama ada frasa nama (FN). FK.    Binaan Ayat  Bahagian subjek dan bahagian predikat merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat dalam Bahasa Melayu.   Subjek Ayat Ahmad Cikgu Fatimah Ah Chong Predikat Ayat Frasa Subjek Frasa Predikat Frasa Kerja Frasa Sendi Nama Frasa Adjektif Frasa Nama Rumus Pola Ayat FN + FN FN + FS FN + FA FN + FN mengulangkaji Frasa Nama tatabahasa ke sekolah amat rajin seorang usahawan Frasa Nama Frasa Nama Frasa Nama Frasa  Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. ada empat jenis frasa iaitu FN. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Perhatikan contoh di bawah:  . ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. Seperti yang diterangkan di atas. Subjek dan predikat mempunyai unsur-unsur. frasa kerja (FK). FA dan FS Menurut binaannya.

Bahasa subjek dibina oleh frasa nama dan predikat dibina sama ada oleh frasa nama. (tingkatan enam menjadi penerang kepada pelajar. Ayat seperti ini dipangil ayat dasar kerana menjadi punca penerbitan ayatayat lain.    Ayat ini terdiri daripada satu klausa kerana mempunyai satu subjek (pelajar itu) dan satu predikat (membaca buku). Ayat guru senaman membeli gula Subjek Unsur serak-serak basah menoreh getah  Jadual di atas menunjukkan rumus binaan ayat yang mudah. Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Perhatikan ayat berikut: Pelajar itu membaca buku. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ayat Ah Tian Tipah Suara ketua pengawas itu Munainady Unsur Bah. Frasa Adjektif (FA) atau Frasa Sendi Nama (FS) Lihat contoh berikut: . frasa kerja. Jika kita hendak menambah maklumat kepada maklumat kepada maklumat asas itu dengan penerangan kepada maklumat asas itu dengan peneragan kepada subjek atau penerangan kepada predikat. maka ayat berkenaan boleh menjadi seperti berikut: Pelajar tingkatan enam itu membaca buku. iaitu subjek ayat) Pola Ayat Dasar    Pola ayat dasar mempunyai rumusnya tersendiri. Frasa Kerja (FK). Rumus-rumus ini boleh terdiri daripada unsur-unsur Frasa Nama (FN).Subjek Bah.

Frasa adjektif boleh menjadi predikat. manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN. Subjek Ayat Jamilah Atan Predikat Ayat pengurus sumber manusia budak pandai Frasa Subjek Frasa Nama Frasa Nama Frasa Predikat Frasa Nama Frasa Adjektif Rumus Pola Ayat FN+FN FN+FA Frasa Adjektif Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Sebagai unsur keterangan. Contoh: Predikat Subjek Ahli Gusti itu Ali Awak Penguat hadapan sungguh sangat Kata Adjektif handal pandai hebat betul Penguat Belakang Nota . FA hadir setelah kata kerja atau FK.

benci. lampau. halus. hampir. putih. ternipis Bulat. hangit. sangat. hapak bau Kesat. lembab.pahit. panjang. sebesar. sentuh Adjektif perasaan . Jenis Sifat warna ukuran bentuk waktu Jarak cara Pancaindera rasa Contoh Baik. lalu. terpanjang. lonjong. marah. nipis. bujur. kukuh. lemak. payau Buruk. jarang. segera. besar. jelas. Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan. manis.Golongan kata adjektif Kata adjektif (KA) ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. lzat. deras. pedas. paling. muram. leper. kejap. licin Takut. Sedap. lincah. hodoh. sudah lama sungguh. kuning langsat Pendek. jingga. lambat. Lama. jelita. jauh Selalu. Dekat. cerdik. sekali. cantik pandang dengar Bising. rindu. empat segi. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. agak. silam. suntuk. sungguh. lewat. secantik. seram. gembira. kadang-kadang. lambat. Lemah. kerap. senyap Busuk. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. wangi. dalam. laju. kasar. senang. benar. ungu. kemas. berani. tebal. terkuat Merah. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya).

paling. terhadap dan sebagainya. penguat seperti amat. agak. sungguh. benar Adjektif perasaan harus diiktui oleh kata sendi nama seperti akan. Contoh: Saya sangat segan dengan awak Ahmad amat rindu akan kekasihnya di Indonesia Orang kaya itu amat malu untuk meminta pertolongan mereka. sekali. sangat. dengan. .Tip Kata adjektif dikenali jika Kata adjektif menerangkan kata berkenaan didahului keadaan atau sifat sesuatu atau diikuti oleh kata nama atau frasa nama.

Related Interests