SK. SENAJA, PITAS, PETI SURAT 130, 89108 KOTA MARUDU, SABAH. Ruj.

Kami Tarikh : : JP(SB)/KTBM/10047 23 Julai 2012

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BLOK 4803, SUITE 0 – 2 BANGUNAN CBD PERDANA OFF PERSIARAN MULTIMEDIA 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN

Tuan / Puan MEMOHON PENGECUALIAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN (PEPERIKSAAN JABATAN ANJURAN JPA) BAGI : ( PEMBANTU PENGURUSAN MURID) NAMA : NORBIAH BINTI BITING NO. KAD PENGENALAN : 780920-12-5552 Dengan segala hormatnya saya di arah merujuk serta menarik perhatian tuan/puan berhubung dengan perkara yang tersebut di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa penama yang tersebut di atas telah menduduki peperiksaan ( peperiksaan jabatan anjuran JPA ). 3. Sehubungan dengan itu pihak kami memohon pertimbangan daripada tuan/puan agar dapat mengeluarkan kelulusan pengecualian menduduki peperiksaan bagi membolehkan proses pengesahan dalam perkhidmatan dapat dijalankan. 4. Bersama-sama ini disertakan semua salinan sijil peperiksaan perkhidmatan (lulus/gaga/tidak hadir) yang dikeluarkan oleh JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ( JPA ) untuk tindakan tuan/puan selanjutnya. Segala kelulusan daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan setinggi penghargaan terima kasih.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah

(

)

SK : Bahagian Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP) : Pegawai Pelajaran Daerah Pitas Sabah : Fail Sekolah .

Related Interests