Evaluarea economica directa a resurselor naturale

Resursele naturale reprezintă totalitatea componentelor, proceselor şi fenomenelor de origine cosmică, terestră, biotică sau abiotică care au o influenţă benefică şi limitativă asupra activităţii umane şi participă in mod direct sau indirect la satisfacerea diverselor necesităţi materiale sau spirituale ale omului. Resursele naturale posedă 2 insuşiri principale: • Utilitatea; • Raritatea. Utilitatea reflectă posibilităţile şi domeniile de intrebuinţare,precum şi efectele utile rezultate din valorificarea resurselor naturale. Utilitatea este considerată baza subiectivă a valorii şi poate fi exprimată, in mod general, in grup sau individual. Raritatea este trăsătura de bază a oricărei resurse, indiferent de originea sa. Ea reflectă raportul dintre oferta limitată a resurselor şi cererea sporită pentru ele. Raritatea este suportul obiectiv al valorii şi, in special al preţului resurselor naturale, ori resursele incep să fie preţuite, de regulă, atunci cand se resimte insuficienţa lor. Prin urmare, utilitatea şi raritatea formează, in ansamblu, suportul economic al valorii. Evaluarea economică directă a resurselor naturale constă in reflectarea bănească a bunurilor naturale. Aceasta se axează pe analiza costurilor şi beneficiilor socialeşi individuale generate de valorificarea funcţiilor economice directe ale resurselor naturale, precum şi a funcţiilor indirecte şi ecologice care sunt contabilizate şi supuse, intr-o anume măsură taxelor de utilizare. Din aceste considerente, evaluarea economică directă a resurselor naturale indeplineşte două funcţii principale: Evidenţa este necesară pentru intocmirea şi realizarea bugetelor beneficiarilor şi gestionarilor, in calitatea lor de persoane juridice, bugetelor locale şi a celui de stat. Dacă, in veniturile bugetului de stat, ponderea taxelor pentru utilizarea resurselor naturale nu este semnificativă, atunci pentru bugetele locale, acestea, in special impozitul funciar, reprezintă o sursă primordială. Evidenţa este necesară nu numai pentru prognozarea şi contabilizarea unor venituri, dar şi a costurilor necesare pentru restabilirea aspectelor cantitative şi calitative ale resurselor naturale afectate. 2. Funcţia stimulatoare sau incitativă pentru reducerea consumului de resurse naturale şi a poluării mediului, inlocuirea materiilor prime naturale cu cele artificiale, reciclarea deşeurilor etc. Aceste obiective se vor realiza cu ajutorul diverselor parghii economice, precum taxele şi amenzile ecologice, subvenţiile de mediu, creanţele pieţei (permisele negociabile de emisii, sistemele de colectare -refinanţare, leasingul ecologic etc.) şi asigurarea ecologică. Metode de evaluare economică: • Statistice, care constau in colectarea, sistematizarea, procesarea şi analiza datelor referitoare la rezervele, condiţiile şi volumele de exploatare. Ele permit evidenţierea relaţiilor generale de utilizare a resurselor; • Analogică – de comparare intre zonele de exploatare a resurselor minerale;

calitatea vieţii şi insăşi viabilitatea societăţii umane. Resursele naturale. prelucrare primară şi transport. este necesară calcularea ratei de substituire. reprezintă. cat şi valoare ecologică. care condiţionează.beneficiul social şi individual. RUSU HORATIU ADMINISTRAEA AFACERILOR AN III BISTRITA . in ansamblu.• Economico-matematice – elaborarea şi aplicarea metodelor matematice. iar a celor renovabile – calcularea ratei de reproducere sau capacităţii de asimilare a mediului şi costurilor necesare realizării acestor obiective. inclusiv cele de extracţie. apelor etc. calităţii aerului. . atat valoare economica. prin insuşirile lor.. respectiv costurile de reproducere şi restabilire a resurselor renovabile.costurile de exploatare. In funcţie de ciclul ecologic de viaţă al produselor.impactul ecologo-economic şi pierderile cauzate patrimoniului natural. Pentru evaluarea resurselor epuizabile. la evaluarea resurselor naturale trebuie luaţi in calcul trei factori: . rezultat din utilizarea resurselor naturale şi a produselor obţinute prin prelucrarea acestora. .